Goedereede - Trouwboek 1666 ??? 26 april 1704, 25 april 1709 ??? 25 november 1718

Goedereede 3 en 4

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Goedereede??
3 en 4

[1666]
18 Avondts Pieter Jansz Megang j.m. van Brouwers Haven??
Jacomijntie Ewits j.d. van Goeree

[26-04-1666]
Ao. 1666 April 26 Johannes Janz Celser j.m. van den Briel??
Martintie Jacobs Bomgaerts j.d. van Goeree

[14-06-1666]
Junii 14, 2e dag Pinxter Christiaen Lammertsz, soldaet onder de Comp. van Casiopijn, j.m..
Haduwe Jans, j.d.??

[18-07-1666] Daniel Jansz. Roos j.m.
Neeltie Leenderts j.d. beijde van Goedereede

[26-09-1666]
Septemb. 26 Jacob Jobsz. weduwenaer van?? Lijsbet Ewits
Burgie Maertens j.d., beijde van Goeree

[17-10-1666]
Gerrit Ariensz. j.m. van Goeree
Lijsbet Gillis van der Wielle j.d. van Ooster-landt

[21-11-1666]
Novemb. 21 Gijsbert Teunisz. Casteleijn weduwen. van Maertie Simons
Grietie Carels weduwe van Pr. Crijnsz Weitens

[21-08-1667]
Ao. 1667 Augusti 21 Cornelis Donckers j.m. van Brouwers Haven
Pieternelletie van der Baen j.d. van Hellevoetslujs

[09-10-1667]
October 9 Jan Cornelisz j.m. van Geertrudenberg,soldaet onder Comp. Van d???Heer Casiopijn
Rachel Maertens j.d. tot Goeree

[23-10-1667]
23 Teunis Jobse j.m.??
Aechie Jans j.d., beijde van Goeree

[04-03-1668]
1668 Marti 4 Israel Danielsz. Klimmer j.m.
Claertie Jacobs Bongaerts j.d., beijde van Goeree

[01-07-1668]
Julii 1 Cornelis Pietersz. Emmaus laest weduwen. van Neeltie Marinus
Cornelia Dammans wed. van Claes Ariens, beijde van Goeree

[19-08-1668]
Augusti 19 Wilhelm Zacchariasz. Lestm. Weduw. Van Kunera Daniels, woonende in Dirxlt.
Claertie Crijns lest weduwe van Pr. Wilhelmsz. Cardux, woonende alhier

[30-08-1668]
30 woensdagh D. Esaias Clement j.m. predikant tot Rotterdam
Susanna van Bergen weduwe Wilhelm Nobel, beijde woonende tot Rotterdam

[04-11-1668]
Novembr. 4 Meinard Claesz. Aelman weduwen. van Leuntie Dimmens
Geertruijd Cornelis weduwe van Jan Gerritsz Loosman

[12-1668]??
December Wilhelm Pietersz. j.m. van den Ouden- Bosch
Maertie Leunis, j.d. van Goe-Ree

[14-04-1669]
Ao. 1669 April 14 Crijn Jansz. lest weduwenaer van Mensie Jans Swan??
Grietie Jans j.d. van Middelharnis beijde woon. alhier

[14-04-1669]??
Pieter Leendertsz. j.m.??
Emmetie Pieters j.d., beijde van Goeree en alhier woonende

[22-04-1669]
Dito 22, 2e dag Paessche Wilhelm Stokkelsz wed. van Cornelia Pieters in ???t Out-dorp woonende en aldaer gebooren
Geertruijdt Ewits, woon. alhier, en ook geboortich

[22-04-1669]
Reinier Pietersz. wed. Claesie Teunis, soldaet ond. Tb. Casiopijn??
Belitie Claes j.d. woonen. Alhier

[23-04-1669] Abraham Tijsz. weduwen. Maritie Pieters ont. ???t Oudtdorp
Annetie Tijs o.vr. tot Goeree

[23-04-1669]??
Junii 23 Job Jansz. j.m.??
Echberta de Zutter j.d., beijde van Goeree

[07-07-1669]??
Julii 7 Arien Leendertsz. Hoogen Raed j.m. van Zzee
Geertruijd Doens j.d. van ???t Land van Sommels-Dijck

[17-11-1669]
November 17 Pr. Leendertsz. Hoogen Raed j.m. van Zzee
Neeltie Doens j.d. van ???t Land van Sommelsdijck

[17-11-1669]
Teunis Pietersz. Kievit j.m. van Goe-Ree
Cornelia Jans j.d. van Brouwers Haven

[24-11-1669]
24 Arien Jobsz. J.m. van Goe-Ree
Maertie Joost j.d. van Heer Jans Dam

[01-12-1669]
Decembe. 1 Roel Claesz j.m.
Geertruijd Ariens j.d., beijde van Goe-Ree

[22-12-1669]
22 David Jacobsz. Roos weduwen. van Jacomijntie Tijs
Burgie Maertens weduwe van Jacob Jobsz., beijde woon. alhier

Anno 1670

[04-05-1670]
Maje 4 Arie Meesz. Finantie wed. van Neeltien Ariens
Adriaentie Joost j.d. van Heer Jans Dam, beijde woonende alhier

[03-08-1670]
August. 3 Jan Jansz. Roos j.m.
Lijntie Krijns de Zutter j.d., beijde van Goe-Ree alh. Woonende

[10-08-1670]
10 Claes Maertensz. van der Wiel wed. van Claertie Rogiers
Maetie Leenderts Cabbeljaus wed. Pasquier Jansz, beijde woonende alhier

Anno 1671

[28-01-1671]
Januarii 28 Avonds Pieter Adriaensz. Hopmans?? wed. van Geertruijd Hogemans van Geertruijd.-Bergh??
Claertie Maertens j.d. van Goeree woonende beijde alhier

[15-03-1671]
Martii 15 Abraham Leendertsz. j.m.
Adriaentie Cornelis j.d., beijde van Goe-Ree woonende alhier

[03-05-1671]
Meij 3 Maerten Pietersz. j.m. van Goeree - Deze is Maarten Pietersz Kievit - Zie het Doopboek den 1 Julij 1672
Emmetie Pieters wede. Pieter Leendertsz, beijde woon. alhier

[06-12-1671]
December 6 Paulus Tijsz. weduwen. van Catharijntie Sands onder t??? Oud-Dorp
Aechie Pietersz. j.d. woonen. alhier, van Goeree

[06-12-1671]??
Teunis Claesz. j.m.??
Adriaentie Jans j.d., beijde van Goeree, ???t Oud-Dorp, woonend alhier

Anno 1672

[27-03-1672]
Martii 27 Leendert Pietersz. Hoogen-Raed wedn. Josijntien Ariens
Pieternelle Crijns weduwe Jacob Teunisz, beijde woonen. alhier

[28-09-1672]
Septembr. 28 Avonds Bartholomeus van Sande wedr. Adriana van Boonen tot Brouwers Haven
Jacomijntie van der Baen j.d. woonende alhier??

Anno 1673

[15-01-1673]
Januarii 15 Bastiaen Cornelisz. Sponse j.m. van Brouwers-Haven
Jannetie Jansz. wed. Jacob Jansz woonen. alhier

[14-05-1673]
Meij 14 Domus Jobs Kivit j.m.??
Adriaentie Leenderts j.d., beijde van Goe-Ree alhier woonende

[15-11-1673]
Novembr. 15 Pieter Jobsz Kivit j.m. van Goeree
Geertruijd Wouters wed. Pr. Jobsz. Krijger, beijde woonen. onder Goeree

[19-11-1673]
19 Krijn Meesz. Kivit j.m.
Adriaentje Krijns j.dr., beijde van Goeree alhier woonende

[03-12-1673]
Decembr. 3 Cornelis Claesz. ???t Jongste j.m.
Adriaentje Jacobs Bomgaerts j.d., beijde van Goeree alhier woonende

Anno 1674

[10-01-1674]
Januarii 10 Avonds Gerrit Jacobsz Bomgaert j.m. van Goeree
Crijntie Jacobs Tanis j.d. van den Oostdijck, beijde woonende alhier

[08-04-1674]
April 8 Aren Arensz Soetert weduw. van Lijsbet Jans
Maertje Dirks weduwe Tijs Dirksz., beijde woonende in Oostdijck

[22-04-1674]
22 Aren Teunisz. Trommel j.m. van Sommelsdijck en aldaer woonende
Jannetje Marinus weduwe Cornelis Ariensz. Lauwe alhier woonende

[05-08-1674]
Augusti 5 Adriaen Isaacksz j.m. van Deijl
Dina Jans Megang wed. Otto Jansz., beijde alhier woonende

[21-10-1674]
Octobr. 10 Cornelis Ariensz. Boogerman j.m.??
Huijchie Cornelis Lauwe j.d., beijde van GoeRee alhier woonende

[28-10-1674]
28 Cornelis Krijnsz. Weitens wed. van Adriaentien Ariens
Adriaentie Joost. weduw. Arien Meesz., woon. beijde alhier

[28-10-1674]
Cornelis Claesz Bogerman j.m.
Cornelia Jobs j.d., beijde van Goeree alhier woonende

[28-10-1674]
Krijn Hollaer j.m.
Lijsbet Cornelis Lauwe j.d., beijde van Goeree en alhier woonende

[25-11-1674]
November 25 Jacob Woutermans j.m. van Brouwers Haven en aldaer woonende
Adriaentie Ariens Hollaers j.d. van Goeree en alhier woonende

[02-12-1674]
Decembr. 2 Pieter Jansz. Metzelaer j.m. van Goeree
Neeltien Aerts wed. van Jan Teunisz., beijde alhier woonende

[09-12-1674]
9 Jacob Paulusz. J.m.
Jannetie Pasquiers j.d., beijde van Goeree, alhier woondende

Anno 1675

[15-04-1675]
April xv, 2e Paesdagh Mees Ariensz van der Baen j.m.
Dorothe Jacobs j.d., beijde van Goeree alhier woonende

[28-04-1675]
28 Arien Cornelisz. Wittens j.m. van Goeree
Neeltie Jobs j.d. onder ???t Oud-dorp, beijde woonende alhier

[26-12-1675]
Decembr. 26 Jan Jobsz. j.m.
Maetie Jobs j.d., beijde van Goeree??

Anno 1676

[29-05-1676]??
Meij 29 Avonds Meinard Claesz Aelman j.m. van Oostdijk
Laurijntie Aerts j.d. van ???t Ouddorp, beijde woon. in de Oostdijck

[19-06-1676]
Junii 19 Avonds Arien Leunisz. Stocke weduw. van Neeltien Ariens woon. tot Brouwers-haven
Stoffelijntie Jacobs j.d. alh. woon. tot Goeree??

Namen der Persoonen die getrout sijn onder den Dienst van D. van der Poel begonnen novemb. 1676

[11-1676]
Sijn in wettelijke ondertrou opgenomen den ??? Novemb. Leendert Jobsen Cabeljaeu j. m. van Goeree met Neeltje Corns. j.d. vant Outdorp, getrout den 29 Novemb.

[03-10-1677]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenomen den 3 Octo. 1677 Jillis Aelbrechse van Hekelingen j.m. tot Brouwershaven met Maria Gideons van Bloemendael j.d. woonagtig alhier

[16-10-1677]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 16 October 1677 David de Zutter j.m. van Goereede met Jannetje Teunis Kievit j.d. van Goereede beijde woonagtig alhier

[18-12-1677]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 18 Decemb. 1677 Paulus Jooste wed. van Jannetje Jonas woonende tot Sonnemaer met Ida Jacobs j.d. van Goedereede woonagtig alhier

[20-01-1678]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 20 Janu. 1678 Cornelis Clasen wedr. van Geertruij Jobs, en Grietje Jans wede. van Krijn Janse woonagtig in Goedereede

[02-04-1678]
Den 2 April sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Job Hugese j.m. met Cornelia Jacobs j.d. beijde woonagtig alhier

02-04-1678]
Den selve dito Jacob Leunisse Karre wedr. van Leonoortje Tijs met Leonora Leenders de Zutter wed. van Tonis Arense Hollaer beijde woonagtig alhier

[03-09-1678]
Den 3 Sept. sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Jasper Jacobse van der Werf j.m. van Bommeneede met Maria Tonis de Paaijs j.d. van Haestregt

[02-09-1678]
Den selven dito Crijn Jacobs van der Baen van Goeree met Stoffelijntje Herrijs Solliet van Goeree

[21-10-1678]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 21 Octo. Cornelis Cornelisse Witte j.m. van Goereede met Pieternelletje Cornelis Lauwe j.d. van Goereede beijde alhier

1679

[02-02-1679]
Den 2 feb. in ondertrou opgenomen Gerrit Eduwaertse Santefoort wed. van Apollonia Jans met Geertruij Bogermans wed. van Dingeman Cole

[02-02-1679]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Aren Cornelisse Witte wed. van Neeltje Jobs met Dimmetje Dirks Berkel j.d. van Goedereede

[29-07-1679]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen op den 29 Julij 1679 Job Jobse Kievid, met Neeltje Jobs beijde geboren en woonagtig tot Goedereede??

[30-12-1679]
Den 30 Decem. 1679 sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Cornelis Jacobse Vlietlant j.m. vant Outdorp met Neeltje Dirks Berkel j.d. van Goeree

[24-04-1680]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 24 April 1680 Jan Heijndrickse Croonenburg wed. van Martijntje Dirks woonende in de Nieuwe Tonge met Maria Willems Lauwe j.d. van Goeree

[21-09-1680]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 21 Septemb. 1680 Jacobus de Vogel j.m. van Brouwershaven met Anna de la Haije j.d. van Goedereede

[03-10-1680]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen op den 3 Octob. 1680 Jasper Jacobse van der Werf wed. van Maria Teunis van der Paaijs met Geertruij Arens wede. van Noel Clase beijde tot Goedereede

[28-03-1681]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen op den 28 Maert 1681 Paulus Tijsse wedr. van Aagje Pieters, met Jannetje Wouters j.d. geboren en woonagtig ondert Outdorp

[31-05-1681]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 31 Meij Joris Adriaense Farnabok van Brouwershaven j.m. met Neeltje Willems van der Baen j.d. geboren en woonagtig alhier

[31-08-1681]
In wettelijke ondertrou opgenomen den 31 Aug. Domus Joose Kievit wedr. van Ariaentje Leenders met Pieternelletje Leunis wede. van Cornelis Lawe

[27-09-1681]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen op den 27 Sept. Gerrit Arense wedn. van Lijsbet Jillis, met Geertruij Marinus wede. van Joost Cornelisse woonagtig int Outdorp

[22-11-1681]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 22 Novemb. Balten Cornelisse Cempe j.m. van Brouwershaven met Claertje Maertens wede. van Pieter Schaep woonagtig beijde alhier

[22-11-1681]
Den selven dito Daniel Crijnse wedr. van Neeltje Arens, met Cornelia Cornelis j.d. geboren en beijde woonagtig alhier

[06-06-1682]
Den 6 Junij Claes Meijnderse wed. van Annetje Arens met Lena Willems

Aren Claese ?oogertaan

[30-01-1683]
In ondertrou opgenomen den 30 Janua. Agrippa van der Baen j.m. van Hellevoedtsluijs met Soetje Jans Eersame wede. van Dirk Arense Berkel beijde woonagtig alhier

[1683]
Sijn bij ons in ondertrou opgenomen Willem Geelingh van Sugtelen wedr. van Marijtje Pieters met Lijsbet Willems Deumers j.d. van Doesburg woonende beijde alhier

[23-10-1683]
In ondertrou opgenomen den 23 Octo. 1683 Abraham Leend. Vermeulen wedr. van Ariaentje Cornelis met Hester Arens j.d. vant Outdorp beijde woonagtig alhier

[1683]
In ondertrou opgenomen Lieven Claese Jongste j.m. van Goedereede met Pieternelle Jacobs j.d. van Goeree beijde woonagtig tot Goeree

[20-05-1684]
In ondertrou opgenomen op den 20 Meij 1684 Job Huijgese wedr. van Cornelia Jacobs met Teuntje Jans j.d. van de Plaet beijde woonagtig alhier

[09-06-1684]
Sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen?? den 9 Junij Leendert Dirkse Aleman j.m. met Jannetjen Hendriks j.d. beijde tot Goedereede

[1684]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Cornelis Christiaense van Stel j.m. van Dirkslant met Cornelia Boudewijns weduwe van Cornelis Cornelisse van?? Stel, woonagtig op de Stelle

[1684]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Isaak Janse met Claesjen Arens beijde geboren en woonagtig tot Goeree

[16-02-1685]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen op den 16 febr. 1685 Job Aartse Dimmens j.m. vant Outdorp met Aagje Dimmens j.d. vant Outdorp beijde woonagtig alhier

[1685]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Leendert Huijge j.m. vant Outdorp met Claertje Leenderts j.d. geboren int lant

[13-04-1685]
Sijn in wettelijke ondertrou opgenomen den 13 April 1685 Claes Wouterse j.m. van Goeree met Aagje Pieters j.d. van Goeree

[04-1685]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Johannis Janse Severon j.m. van Goeree met Cornelia Jacobs Kievid j.d. van Goeree??

[11-05-1685]
Den 11 Meij Leendert Cornelisse Capiteijn j.m. van Goeree met Hillegond Hendriks de Kleijn j.d. van Swol beijde tot Goeree

[22-06-1685]
Den 22 Junij Claes Cornelisse van der Baen j.m. van Goeree met Commertje Crijns de Zutter j.d. van Goeree

[27-07-1685]
Den 27 Julij Christiaen Aartse Drom j.m. van Rotterdam met Maria Jochems Barents j.d. van Rotterdam beijde woonagtig alhier

[09-03-1686]
Den 9 Maert 1686 bij ons in wettige ondertrou opgenomen Aren Claese Zuijderwerf j.m. met Maria Cole j.d. beijde geboren en woonagtig alhier

[03-1686]
Jan Crijnse j.m. vant Outdorp met Ariaentjen Arens j.d. van Goeree beijde woonagtig alhier

[03-1686]
Marinis Janse j.m. van der Goes met Ningetje Arens j.dogter van Goeree beijde woonagtig alhier

[13-04-1686]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen op den 13 April 1686 Krijn Cornelisse Kievit j.m. van Goeree met Pieternelle Cornelis Witte j.d. beijde geboren en woonagtig alhier

[19-04-1686]
Den 19 dito bij ons in ondertrou opgenomen Arent Willemse van der Baen j.m. van Goeree, met Aagje Jacobs j.d. van Goeree beijde woonagtig alhier

[19-04-1686]
Den selven dito Jan Hendrikse Herder j.m. van Goeree met Ariaentje Teunis Boog j.d. van Goeree

[23-08-1686]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 23 Aug. 1686 Gerrit Janse Roos j.m. van Goeree met Neeltje Teunis j.d. van Goeree beijde woonagtig alhier

[10-02-1687]
1687 den 10 febr. bij ons in wettige ondertrouw opgenomen Hugo Cornelisse Kats j.m. van Goeree met Cornelia Jacobs j.d. vant Outdorp beijde woonagtig alhier

Anno 1688

[24-01-1688]
Op Saterdagh den 24 Januarij zijn in wettige ondertrouw opgenomen Jacob Willemse van der Baen j.m. met Matje Pieters j.d. beijde van Goeree ende woonagtigh alhier

[26-02-1688]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 26 febru. Aren Dirkse Berkel j.m. van Goeree met Maertjen Arens j.d. van Goeree beijde woonagtig alhier

[19-03-1688]
Sijn in wettelijke ondertrou bij ons opgenomen op den 19 Maert Mattijs Gerritse ? j.m. van Oudekerk met Dorothea Jacobs weduwe van Mees Arense beijde woonagtig alhier

[14-05-1688]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 14 Meij Teunis Claesse de Blom wedr. van Aaltje Stoffels woonende in Dirkslant, met Hester Arens wede. van Abram Vermeulen woonende alhier??

[1688]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Krijn Cornelisse Vlietlant j.m. uijt het lant, met Jannetje Arens Bogertman, j.d. van Goeree

[1688]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenomen Jan Janse Roos wedr. van Lijntje de Zutter, met Jacomijntje Ewits wede. van Jacob Brouwer??

[08-01-1689]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 8 Janu. 1689 Jan Danielse van de Heijde wed. van Cornelia Teunis, met Leonora de Zutter, wede. van Jacob Leunisse Karre woonende alhier

[21-01-1689]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 21 Janu. 1689 Gerrit Arense Soldaet j.m. Dirkslant met Elisabet Jans j.d.van Goeree

[09-03-1689]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 9 Maert Jan Jooste Visser j.m. van Sommelsdijk met Maertje Laeuwe j.d. van Goeree beijde woonagtig alhier

[31-03-1690]??
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 31 Maert 1690 Aart Lammeregse wedr. van Marijtje Hendriks, met Grietje Gerrits j.d. vant Outdorp

[19-05-1690]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen op den 19 Meij 1690 Cornelis Paulusse j.m. van Goeree met Neeltje Pieters Krijger j.dogter woonende int lant

[20-10-1690]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen op den 20 Octob. 1690 Claes Wouterse Aleman j.m. met Jannetje Jans van Hees j.d. van Gorcom

[20-10-1690]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Jacob Willemse wedr. van Maertje Pieters met Elisabet Laewe j.d. van Goeree

[18-11-1690]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 18 November Jacobus Hoogenraet j.m. van Goeree met Hilletje Hendricks weduwe van Roelant Cornelisse Capiteijn beijde woonagtig alhier

[18-11-1690]
Den selven dito Johannis Simonse Gaveel j.m. van Sommelsdijk met Martijntje Dirks Berkel j.d. van Goeree beijde woonagtig alhier

[25-01-1691]??
Den 25 Janu. bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Dingeman Cornelisse van den Hoek weduwenaer van Jannetje Jacobs, met Teuntje Arens de Bruijne wed. van Abram Tijsse

[11-08-1691]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 11 Aug. Domus Jobse Kievit wedr. van Pieternelletje Leunis, met Ariaentje Krijns wede. van?? Krijn Meese Kievid

[29-09-1691]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 29 Sep. 1691 Hendrik Arense Bot j.m. van Du?se met Jacomijntje Claes j.d. van Goeree

[26-10-1691]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Pieter Antonise van der Lugt j.m. van Zirkzee met Tannetje Jans van Middelharnas woonende aldaer, den 26 Octo. 1691

[17-05-1692]
Den 17 Meij 1692 in wettelijke ondertrou opgenomen Dirk Janse van den Ouden Bos met Jacomijntje Verlimmegers van Isendijke beijde woonagtig alhier

[17-05-1692]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Gerrit Jansse weduwenaer van Neeltje Teunis, met Sara Gerrits Santefoort j.d. vant Outdorp

[17-05-1692]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Passchier Hendriks wed. van Clara Jacobs met Pieternelle Cornelis j.d. van Goeree

[17-05-1692]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Cornelis Jasperse j.m. van de Oude Tonge met Jannetje Pieters van Goeree

[17-05-1692]
Johannis Teeuwis Waltnier j.m. van Gulik met Maria Reijniers j.d. van Goeree

[05-12-1693]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 5 Dec. 1693 Domus Hendrikse j.m. van Waltnier met Anna Cornelis j.d. van Goeree

[1694]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Aart Lammerse weduwenaer van Grietje Gerrits, met Claesje Arens, wed. van Isaac Jansen

[16-04-1694]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 16 April 1694 Teunis Pieterse j.m. van Outdorp met Leuntje Pieters, j.d. van Goeree

[16-04-1694]
En Cornelis Janse Roos j.m. van Goeree, en Nijsje Christiaens j.d.

[01-05-1694]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen op den 1 Meij Christiaen Pieterse j.m. vant Outdorp met Crijntje Cornelis j.d. van Goeree

[01-05-1694]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Hendr. Willemse Engels wedr. van Jacomijntie Jacobs, met Magdalena Franke Boon j.d. van Middelburg

[08-12-1694]
Den 8 Dec. 1694 sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Hendr. Janse van den Berg wedr. van Jannetje Wouters Capiteijn met Cornelia Comttebedde wed. Daniel Crijns????

[21-01-1695]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 21 Janu. 1695 Bartel Jooste wedr. van Willemtje Jacobs, Teuntje Jans wede. van Job Huijgese

[21-01-1695]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Abram Janse Roos j.m. met Aartje Joost j.d. beijde alhier

[21-01-1695]
Sijn in wettelijke ondertrou opgenomen Cornelis Bogertman wedr. van Huijgje Cornelis met Jacomijntje Ewouts wede. van Jan Janse Roos

[30-06-1696]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 30 Junij 1696 Arij Johannisse j.m. van Hulst met Cornelia Wouters Aleman j.d. beijde woonagtig alhier

[27-09-1696]
Den 27 Sep. 1696 in wettelijke ondertrouw genomen Leendert Erentse j.m. met Maertje Teunis j.d. van Goeree

[02-11-1696]
Den 2 Novemb. Eduart Santefoort j.m. vant Outdorp, met Anna Schaep j.m. van Goeree beijde woonagtig alhier

[02-11-1696]
Den selven dito Johannis Janse Roos j.m. van Goeree met Claertje Cornelis Krijger j.d. beijde woonagtig alhier

[14-11-1696]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Teunis Dingemans j.m. vant Outdorp met Sijna Leenders j.d. van Goeree

[14-11-1696]
Den selven 14 Novemb. 1698 Dimmen Arense Roon j.m. met Sara Claas j.d. van Goeree

[13-04-1697]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 13 April 1697 Tijs Arense j.m. met Maria Roels j.d. beijde onder Goeree

[23-11-1697]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 23 Nov. 1697 Pieter Cornelisse Noteboom j.m. van Goeree met Ariaentje Maertens j.d. beijde woonagtig alhier

[30-11-1697}
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 30 Nov. 1687 Michiel Willemse j.m. vant Outdorp met Ariaentje Claes j.d. van Goeree

[20-12-1697]
Sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen den 20 Dec. 1697 Jan Cornelisse Lauwe j.m. van Goeree met Claertje Isc. Climmers j.d.??

[20-12-1697]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Claes Cornelisse Comtebedde j.m. met Jannetje Jans j.d. beijde woonagtig tot Goeree??

[30-05-1698]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 30 Meij 1698 Cornelis Arense Koert j.m. in den Oostdijk op het Zandgors woonende met Jacomijntje Hendriks Harder j.d.

[30-05-1698]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Jan Pank j.m. met Ariaentje Doens j.d. beijde geboren en woonagt. onder Goeree

[30-05-1698]
Bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Philip Janse j.m. met Ariaentje Cornelis j.d. beijde woonagtig alhier

[30-05-1698]
Sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen Aren Jacobse Bleijkert j.m. van Middelharnas met Jannetje Willems j.d. van Goeree

[07-11-1698]
Sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen Job Arense Bakker, j.m. met Jacomijntje Krijns j.d. beijde woonende alhier desen 7 Nov.1698

[20-03-1699]
Sijn bij ons in ondertrou opgenomen op den 20 Maert 1699 Claes ???t Jongste j.m. en Neeltie Meijnders j.d. beij van Goeree

[10-04-1699]
Zijn bij ons in ondertrou opgenomen den 10 April 1699 Leunis Lawe j.m. met Nijsje Christiaens Goekoop weduwe van Cornelis Janse Roos

[24-04-1699]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Cornelis Witte met Jannetje Cornelia Lawe j.d. beijde van Goedereede desen 24 April 1699

[09-05-1699]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 9 Meij 1699 Crijn Danielsen Koek j.m. met Teuntje Claes j.d.

[20-06-1699]
Den 20 Junij bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Gerrit Janse Roos wedr. van Sara Santifort, met Eva Jans Severon j.d. beijde wooagtig tot Goeree

[20-06-1699]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Jan Hendrikse ? j.m. van Lechering met Lena Willems weduwe van Christiaen Hendriks

[04-07-1699]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Jan Dirkse Berkel j.m. met Neeltje Claes Crijgers j.d. van t Outdorp op den 4 Julij 1699

[23-10-1699]
Sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen den 23 Octo. 1699 Joh. van La j.m. van de N. T. met Bettje t Jongste j.d. van Goeree, beijde woonagtig alhier

[23-04-1700]
Sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen den 23 Aptil 1700 Arijn Jacobse Kievit j.m. vant Outdorp met Jannetje Domus Kievit j.d. van Goeree

[23-04-1700]
Sijn bij ons in ondertrou opgenomen Pieter Claese j.m. van Goeree, en Lena Cornelis j.d. van Goeree

[21-01-1701]
Sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen op den 21 Jan. 1701 Adriaen Leenderse de Bot met Pieternelle Jacobs Cabeljaeu wed. van Lieven Jongste

[26-02-1701]
Sijn bij ons in ondertrou opgenomen op den 26 feb. Abraham Vlietlant j.m. vant Outdorp met Cornelia Cornelis, j. dogter van Goeree

[07-10-1701]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen op den 7 Octo. 1701 Jacob Christiaense Goekoop j.m. van Goeree met Matjen Abrams Vermeulen j.d. beijde woonagtig alhier??

[07-10-1701]
In ondertrouw opgenomen Jan Wilsenoch met Christina Vermeulen j.d.

[07-10-1701]
Sijn in ondertrouw opgenomen Barent Jans van den Bos j.m. van Hellmont met Magdalena Franke Boon weduwe van Hendrik Willems

[14-06-1702]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen den 14 Junij 1702 Pieter Jooste j.m. van Dirkslant met Aertjen Arijs jonge dogter van Goeree

[14-06-1702]
Sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen Claes Cornelisse Boogertman en Neeltje Mees

[11-10-1702]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Maerten Leendersen wedr. van Jannetje Arens met Baeltjen Abrams j.d. van Goeree

[01-12-1702]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen op den 1 Dec. 1702 Cornelis Teunisse Tanis met Jannetje Comtebedde j.d. van Goeree beijde woonagtig in Goereede

[08-12-1702]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Jacob Lenson, wed. van Sara Iemans met Cornelia Comtebedde wed. van Paulus Janse woonagtig alhier, den 8 Dec. 1702

[08-11-1703]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenomen op den 8 Nov. 1703 Cornelis Arijnse Hollaer j.man met Annetje Maertens j.d. beijde woonagtig alhier

[08-11-1703]
Sijn bij ons in wettelijke ondertrou opgenomen Daniel Israels Climmers j.m. van Goedereede met Dina Jacobs weduwe van Abel Mennos de Vries??

[26-04-1704]
Sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen op den 26 April 1704 Pieter Teunisse j.m. van Goeree met Neeltje Teunis j.d. vant Outdorp

[25-04-1709]
25 April sijn wettig ondertrout Claes Dirkse Berkel (weduwenaer van Marijtje j.d. van Sonnemaar) met Pieternelletje Jacobs (wed. van Dingeman Dingemanse Kole) beijde gebooren en woonagtig alhier ter steede, in ???t openbaer alhier getrout den 28 April 1709

[26-04-1709]
26 April sijn wettig ondertrout Maerte Doense Moijsis j.m. gebooren hier ter steeden en woonagtig onder des selfs jurisdictie, met Josijntje Marinis Patrijsje j.d. gebooren en woonagtig alhier ter steeden, in ???t openbaer getrout den 12 Meij 1709

[04-1709]
Sijn ondertrout wettig, Michiel Cornelisse Vermeulen j.m. gebooren tot Breda, met Maria Sijssen van Hoogenbon, gebooren tot Overscie, beijde woonagtig alhier, in ???t openbaer getrout den 5 Meij 1709

Lijsten van den Vereenigden Persoonen Ten tijden van Do. Cornelius van Kouwenhooven

[28-06-1709]
Den 28 junii sijn wettig ondertrout Cornelis Cornelisse Witten (weduwenaer laest van Anna Isaacs de Haan) met Marijtje Pieters van Swieringen j.d. van Delfshaven, beijden woonende alhier ter steeden, in ???t openbaer getrout den 18 julii 1709

[20-07-1709]
Den 20 julii sijn wettig ondertrout Mees Krijnse Kievit j.m. met Cornelia Trommels wedue van Abraham Vlietlant, beijde gebooren en woonagtig alhier ter steeden, in het openbaer getrout den 18 Augustus 1709

[17-03-1710]
Den 17 Maert 1710 sijn wettig ondertrout Pieter Corstiaense Goekoop j.m. met Jannetje Roels Capitein j.d. beijde gebooren en wonagtig alhier ter steeden, in het openbaer getrout den 6 April 1710

[11-04-1710]
Den 11 April sijn wettig ondertrout Cornelis Domisse Kievit j.m. met Maartje Crijns Vlietlant j.d. beijde gebooren en wonagtig alhier ter steede, in het openbaer getrout den 4 Meij 1710??

[11-04-1710]
Den selfde dito sijn wettig ondertrout Leendert Janse Soeteman j.m. met Antonette Teunis Kievit wed. van Marinis Janse Patrijsje, beijde gebooren en woonagtig alhier ter steede, in het openbaer getrout den 4 Meij 1710

[25-04-1710]
Den 25 dito sijn wettig ondertrout Leendert Dirkse Aleman, NB gebooren onder de jurisdictie van Goeree (weduenaer van Jannetje Heijndriks Herder) met Trijntje Cristiaense Vette, gebooren tot Woltene in ???t Gulicker Lant, in het openbaer getrout den 18 Meij 1710??

[21-11-1710]
Den 21 November sijn wettig ondertrout Job Janse Kievit j.m. geboren onder t??? Zuijtlant met Johanna Johannis Severon geboren hier ter steede, in t???openbaer getrout den 17 Decemb.??

[27-02-1711]
Den 27 Feb. sijn bij ons wettig ondertrout Cornelis Crijnse Kievit j.m. met Aegje Arents van der Baan j.d. beijden gebooren en woonagtig hier ter Steeden, in t???openbaer getrout den 22 Maert

[06-03-1711]
Den 6 Maert sijn bij ons wettig ondertrout Cornelis Pieterse Emaus j.m. met Cornelia Teunis Lodder j.d. beijden gebooren hier en woonagtig onder de jurisdictie der Steede Goedereede, int openbaer getrout den 3 April

[09-04-1711]??
Den 9 April sijn bij ons wettig ondertrout Cornelis Cornelisse Bogertman j.m. met Grietje Jobs Kievit j.d. beijden gebooren en woonagtig hier ter Steeden, in t???openbaer getrout den 3 Meij

[10-04-1711]
Den 10 dito sijn bij ons wettig ondertrout Jacob Cornelisse Jongste, gebooren binnen dese jurisdictie en woonagtig in de Oude Oostdijk, j.m. met Teuntje Hollaart j.d. gebooren en woonagtig hier ter Steede int???openbaer getrout den 3 Meij

[10-04-1711]
Den selfde dito sijn bij ons wettig ondertrout Cornelis Abelse de Vries j.m. met Pieternelletje Mijnders Aleman j.d. beijden gebooren hier ter Steeden en woonagtig onder des selfs jurisdictie, int???openbaer getrout den 3 Meij

[17-04-1711]
Den 17 dito sijn bij ons wettig ondertrout Arent Cornelisse Witte de Jonge j.m. met Maria Cornelisse van der Bok j.d. beijden gebooren en woonagtig hier ter Steede, int???openbaer getrout den 10 Meij

[14-05-1711]
Den 14 Meij sijn bij ons wettig ondertrout Gerrit Cristiaanse Goekoop j.m. met Jacomijntje Davids de Zutter j.d. beijden gebooren en wonagtig binnen dese Steede Goedereede en des selfs jurisdictie, in t???openbaer getrout den 7 junii

[27-06-1711]
Den 27 junii sijn bij ons wettig ondertrout Jan Pieterse Hoek j.m. in t???Outdorp met Maertje Abels de Vries j.d., in t???openbaer getrout in t???Outdorp

[26-02-1712]
Den 26 Feb. sijn bij ons wettig ondertrout Joost Joosten j.m. van den Nieuwe Hoorn met Annetje Maartens weduwe van Cornelis Krijnse Hollaert, beijden woonagtig alhier ter Steede int???openbaer getrout den 20 Maert

[01-04-1712]
Den 1 April sijn bij ons wettig ondertrout Jacob Severon j.m. met Ariaantje Crijns Hollaert j.d. beijden gebooren en woonagtig alhier ter Steede, int???openbaer getrout den 24 April

[08-04-1712]
Den 8 dito sijn bij ons wettig ondertrout Marinus Gerritse j. m. met Maartje Arents Bakker j.d. beijden gebooren en woonagtig alhier ter Steede, int??? openbaer getrout den 5 Meij

[08-04-1712]
Den selfde dito sijn bij ons wettig ondertrout Maarten Arentse j.m. gebooren in het Outdorp met Lijsbet Jans j.d. gebooren hier ter Steeden als ook woonende, int???openbaer getrout den 5 meij??

[21-04-1712]
Den 21 dito sijn bij ons wettig ondertrout Pieter Groenendijk weduenaer van Huijgje Arents met Trijntje Ariens wedue van Jan Leenderse van der Bok, woonende alhier

[10-06-1712]
Den 10 Junii sijn bij ons wettig ondertrout D???Heer Petrus van der Poel, rustendt predikant deser Steede Goederee, wedun. van Adriana van Dam met Maria Cole wedue van Arent Claesz Suijderwerff, beijden wonende alhier, in t???openbaer getrout den 3 julii

[17-09-1712]
Den 17 Septemb. sijn bij ons wettig ondertrout Eduart Gerritse Sandifort, weduenaer van Anna Scaaps, met Crijntje Cornelis Weijtens wedue van Maerten Arents Haeijmeetman, in t???openbaer getrout den 2 Octob.

[14-04-1713]
Den 14 April sijn bij ons wettig ondertrout Frank Arentse Witte j.m. met Pieternelletje Jacobs van der Baan j.d. beijden gebooren en woonagtig hier ter Steede, in t???openbaer getrout den 14 Meij

[14-04-1713]
Den selfde dito sijn bij ons in wettige ondertrou opgenoomen Simon Janse Calis j.m. gebooren tot Noortwijk binnen, met Gerritje Wilms Jongste j.d. gebooren hier ter plaetse, beijde woonende alhier ter Steede, in t??? openbaer getrout den 7 Meij??

[12-05-1713]
Den 12 Meij sijn bij ons wettig ondertrout Paulus Janse Smidt j.m. van Dirkslant met Geertruij Claas jonge Dogter van Goeree, en woonagtig hier ter Steede

[20-05-1713]
Den 20 dito sijn bij ons wettig ondertrout Cornelis Pieterse Emaus, weduenaer van Cornelia Lodders met Lijntje Joris van Farnabok j.d. beijde gebooren en woonagtig hier ter Steede, in t???openbaer getrout den 5 junii??

[12-01-1714]
Den 12 janu. sijn bij ons wettig ondertrout Joost van Farnabok weduenaer van Neeltje Willems van der Baan, gebooren tot Brouwershaven, met Ariaentje Teunis j.d. gebooren hier ter Steede, beijde alhier ter Steede woonagtig, in het openbaer getrout den 4 Februarii??

[15-02-1714]
Den 15 Febr. sijn bij ons wettig ondertrout Cornelis Krijnse Kievit, j.m. met Angnietje Jobs Kievit j.d. beijde geboren alhier ter Steede, int???openbaer getrout den 11 Maert

[13-04-1714]
Den 13 April sijn bij ons wettig ondertrout Isak Isakz. Kouteeuw j.m. met Josijntje Jans herder j.d., beijde gebooren hier ter Steede en woonagtig, jn het openbaer getrout den 13 Meij 1714

[18-04-1714]
Den 18 April sijn bij ons wettig ondertroudt Passchier Jacobsz van der Bok j.m. met Maria Jans Herder j.d. beijde gebooren en wonagtig alhier ter Steede, in t???openbaer getrout den 12 Meij??

[26-04-1714]
Den 26 April sijn bij ons wettig ondertrout Willem Heijndrikse Breen j.m. gebooren onder t???regtsgebiet van t???Outdorp met Leuntje Teunis Kievit j.d. beijde wonagtig alhier ter Steede, int openbaer getrout den 19 Meij

[01-09-1714]
Den 1 Septemb. sijn bij ons ondertrouwdt Willem Gillisz Welgemoedt, weduenaar van Maria Jans van Campen woonende in de Dirkslantse Polder met Maria Benjamins j.dogter woonende tot Goede-Ree

[29-09-1714]
Den 29 Septemb. sijn int openbaer getrout Jacob Meesse en Leentje Jans Herder

[02-04-1716]
Den 2 April 1716 zijn in ondertrouw opgenomen Tijs Cornelisse Aleman met Ariaantje Domus Kievit

[30-01-1716]
Janu. 30 sijn bij ons wettig ondertrout Cornelis Marijnisse Bloeme weduenaar van Marij Dirks de Roij wonende in Middelharnas, met Ariaantje Leenderts Aleman wedue van Johannis Jacobse Lenson, woonende alhier ter Steede Goede-Ree, in t???openbaer getrout den 23 Feb. 1716

[17-04-1716]
Den 17 April sijn bij ons wettig ondertrout Abraham Janse Roos, weduenaar van Aartje Joost Steenhooven met Jacomijntje Cornelis Jongste j. dogter beijde gebooren en wonagtig tot Goede-Reede, in het openbaar getrout den 10 Meij

[07-08-1716]
Den 7 August. sijn bij ons wettig ondertrout Dirk Arentse Witte j.m. met Lijntje Arents van Waage j.d. beijde gebooren en woonagtig hier ter Steede, in het openbaar getrout den 6 Septemb.??

[16-10-1716]??
1716 den 16 Octob. sijn bij ons wettig ondertrout Corving Klimmer j.m. met Neeltje Klaas Krijger wedue van Jan Jans van Berkel beijde woonende tot Goede-Ree, in t???openbaar getrout den 15 Novemb.

[13-11-1716]
Den 13 Novemb. sijn bij ons wettig ondertrout Huijge Jeremias Comtebedde j.m. met Grietje Munters j.d. beijde gebooren en wonagtig hier ter Steede Goede-Ree, in het openbaar getrout den 6 Decemb.

[24-12-1716]
Den 24 Xb. sijn wettig ondertrout Do. Cornelius Hoesing van Kouwenhoove, weduenaar van Neela van Poelgeest, gebooren tot Leijden, met Juffr. Margaretha van der Poel, wedue van Daniel de Reboulet, gebooren tot Bommene, in t???openbaar getrout den 10 janu. 1717

[12-02-1717]
Den 12 Febru. sijn wettig ondertrout Jan Hendrikse uijt Dirkslant j.m. met Pietertje Munters j.d. alhier in t???openbaar getrout den 11 Maart

[12-02-1717]
Den 13 dito sijn wettig ondertrout Cornelis Donkers j.m. tot Brouwershaven met Crijna Johannisse Gaveel j.d. woonende alhier

[12-04-1717]
Den 12 April sijn wettig ondertrout Mr. Jan Calis weduenaar van Jannetje Jans, met Krijntje Krijns wedue van Jacob Roos, beijde woonende alhier in t???openbaar getrout den 11 Meij

[16-10-1717]
Den 16 Octob. sijn wettig ondertrouwt Krijn Klaasse Comtebedde met Maria Jeremias j.d., getrout den 19 Septemb.

[04-03-1718]
1718 den 4 Maart sijn wettig ondertrout Cornelis Janse de Eersamen NB moet zijn Jan Cornelisse d???Eerzaame j.m. met Jannetje Arents van der Baan j.d. beijde alhier wonende getrout den 2 April

[08-04-1718]
Den 8 April sijn wettig ondertrouwt Daniel Bogertman j.m. met Ariaantje Passciers j.d. beijde wonende alhier

[08-04-1718]
Den selfde dito sijn wettig ondertrouwt Dimme Jobs j.m. met Leentje Leenderts Aleman zie het Doopboek den 4 junij 1719 j.d. beijde woonende alhier, en in het openbaar getrout den 6 Meij

[17-06-1718]
Den 17 junij sijn wettig ondertrout Jan Abramse Droogsteen, j.m. met Ariaantje Krijns Kievit, beijde alhier wonende

[30-01-1716]
Aangegeven om te Trouwen den 30 januarij 1716 Cornelis Marinisse de Bloeme met Ariaantje Leenderts Aleman??

[02-04-1716]
Den 2 April 1716 Tijs Cornelisse Aleman met Ariaantje Domis Kievit

[17-04-1716]
Den 17 dito Abraham Janse Roos met Jacomijntje Cornelis Jongste

[07-08-1716]
Den 7 Augustus 1716 Dirck Arense Witte met Lijntje Arens van Wage

[01-10-1718]
1718 den 1 Octob. sijn wettig ondertrout Dirk Johannisse Gaveel j.m. met Cijna Cornelisse Witte j.d. beijde wonende alhier getrouwt den 6 Novemb.

[24-11-1718]??
Den 24 Novemb. sijn ondertrout Aart Gillisse Kole weduwenaar van Marij Frans, met Cristina Vermeulen wedue van Jan Wilsenog, beijde wonende alhier

[25-11-1718]
Den 25 dito sijn wettig ondertrout Willem Bakker j.m. met Susanna Jongste j.d. beijde wonende alhier, dese getrout den 18 Decemb. 1718??
??