Goedereede - Gaarder: trouwen en begraven 18 november 1695 ??? 1 februari 1726

Algemeen Rijksarchief
Gaardersbescheiden
Goedereede 1 : I

Trouwen en Begraven
1695 - 1725 Nov. 18

Register van het reght van het middel op trouwen ende begraven ingevolge de ordonnantie bij haar Ed. gr. mog. de Heeren?? Staten van Hollandt en Westvrieslandt vast gestelt en gearresteert de belastinge op de gene die binnen den lande van Hollant en Westvrieslant sullen komen te trouwen, begraven ofte vervoert te werden, in dato den 26 October 1695.
Aenvangh nemende volgens aenschrijvens van haar Ed. gr. mog. voorn. den vijfftienden Novembr. 16C vijffennegentigh.
Over Goede Reede en hare vrijheijt, mitsgaders den polderen onder den selven gereghte gelegen.??
[18-11-1695]
Den 18 Novemb. 1695 is begraven het kint van Krijn Tonisse Kievit woonende op stadswijk in Nieuwwesterlooe, betaalt volgens het 7e classe van de ordonnantie, betaalt 3 ,, 0 ,, 0??
[04-12-1695]
Den 4en Decemb. 1695 Cornelis Boogertman, weduenaar van Huijghje Cornelis, bruijdegom, met Jacomijntje Eeuwits, wedue laast van Jan Jansz Roos, bruijt, hebben wegens ???t middel op het trouwen haar aengegeven volgens het 7e classe van de ordonnantie en betaalt ijder ???t reght van drie gulden, is samen 6 ,, 0 ,, 0 ,,
[07-01-1696]
Den 7 Januarij 1696 Aert Lambreghtses kindt - pro deo
[01-03-1696]
Den 1 Meert aengegeven bij Abel Mennos de Vries ???t lijk van sijn kindt, eergisteren overleden, gehoorende onder de classis van drie gulden, dus 3 ,, 0 ,, 0?? ??
[12-03-1696]
Den 12 dito aengegeven bij Cornelis Aleman ???t lijck van sijn kind, gehoorende onder de classis van drie gulden, is 3 ,, 0 ,, 0??
[15-01-1796]
Den 15 dito aen(ge)geven bij Dirk Janse Brouwers ???t lijck van sijn kint, gehoorende onder de classis van drie gulden, is 3 ,, 0 ,, 0??
[20-01-1696]
Den 20 dito ???t kind van Lieven Jongstes wedue?? - pro deo
[28-01-1696]
Den 28 dito nog een kint van de selve, mede - pro deo
Tot hier toe verantwoord in de staat van Octob. 1695.
[12-05-1696]
Den 12 Meij 1696 aengegeven bij Jan Dirckse ???t lijk van sijn grootmoeder Jacomijntje Gerrits van Dijke, gehoorende onder de classis van drie gulden - 3 ,, 0 ,, 0????
[14-05-1696]
Den 14 dito aengegeven bij Jan van der heijde ???t lijk van sijn kind, gehoorende onder de classis van 3 ,, 0 ,, 0
[30-06-1696]
Den 30 Junij aengegeven om te trouwen Arij Johannisse met Cornelia Wouters Aleman, dog vermits haar armoede - pro deo??
[16-08-1696]
Den 16 August. ???t kind van Aert Lambertse - pro deo??
[28-09-1696]
Den 28 Septemb. aengegeven om te trouwen Leendert Eeuwitse van der Wende met Maartje Teunis, gehoorende onder de classis ijder van 3 gls., is 6 ,, 0 ,, 0????
Tot hier toe verantwoort in den staat van April 1696.
[02-11-1696]
Den 2 Novemb. 1696 aengegeven om te trouwen Joannis Jansz Roos met Claartje Cornelis Krijger, gehoorende onder de classis ijder van 3 gls., is 6 ,, 0 ,, 0
[02-11-1696]
Dito nog Eduwaart Gerritse Santifort met Anna Pieters Schaap, gehoorende onder de classis ijder van 3 gls., is 6 ,, 0 ,, 0
[10-11-1696]
Den 10 Novemb. aengegeven ???t kint van Aren Plijfsz - 3 ,, 0 ,, 0
[12-11-1696]
Den 12 dito aengegeven Martinus Lutheris van Gulickerlant om te begraeven dog vermits sijn armoede - pro deo
[15-11-1696]
Den 15 dito om te trouwen Teeuwis Dingemanse, jongman, met Sijna Leenderts, jonge doghter tot Goedereede, ???t regt van de bruijt 3 ,, 0 ,, 0
[16-11-1696]
Den 16 dito aengegeven om te trouwen Dimmen Roon, jongman, met Sara Klaas, jonge doghter, ijder 3 gls., is 6 ,, 0 ,, 0
[21-11-1696]
??Den 21 dito aengegeven ???t lijck van Huijgh Krijnse Kievit - 3 ,, 0 ,, 0
[01-12-1696]
Den 1 Decemb. aengegeven om te trouwen Jan Joose met Aeghje Cornelis Krijger, ijder 3 gls., is 6 ,, 0 ,, 0
[01-12-1696]
Dito aengegeven ???t lijk van Joris van Farnaboks kind - 3 ,, 0 ,, 0
[08-12-1696]
Den 8 dito aengegeven ???t lijck van Leentje Joost - 3 ,, 0 ,, 0
[14-12-1696]
Den 14 dito aengegeven om te trouwen Dirck Janse Hondert(doorgestreept)duijsent gls., weduenaar van Jacomijntje Grinewis, met Maertje Cornelis Noteboom, ijder 3 gls., is 6 ,, 0 ,, 0
[27-12-1696]
Den 27 dito ???t kind van Klaas Verduijn begraven - pro deo
[29-03-1697]
Den 29 Meert 1697 ???t lijck van Aegje Pieters - pro deo
Tot hier toe verantwoort in den staat van Octob. 1696.
[13-04-1697]
Den 13 April 1697 aengegeven om te trouwen Tijs Doense Moijsis met Maria Roels, ijder 3 gls., is 6 ,, 0 ,, 0
[30-04-1697]
Den 30 dito ???t lijk van Pieternelletje Cornelis Lauwe - 3 ,, 0 ,, 0
[10-05-1697]
Den 10 Meij ???t lijck van Leendert Marinisse Bakker - 6 ,, 0 ,, 0
[12-05-1697]
Den 12 dito ???t lijck van Pietertje Willems - 3 ,, 0 ,, 0
[16-04-1697]
Den 16 dito ???t lijck van Poulus Jansen Gihoven - 3 ,, 0 ,, 0
[23-04-1697]
Den 23 dito ???t lijck van Sara Gerrits Santofort - 3 ,, 0 ,, 0
[24-04-1697]
Den 24 dito ???t lijck van Aert Lambregtses kind - pro deo
[25-04-1697]
???t lijck van Gerrit Arense Witte - pro deo
[29-04-1697]
Den 29 dito ???t lijck van Lijsbeth Cornelisse Lauwe - 3 ,, 0 ,, 0
[13-06-1697]
Den 13 Junij ???t lijck van Aren Janse van Looe - 15 ,, 0 ,, 0
[17-06-1697]
Den 17 Junij ???t lijk van Aegje Jacobs, Jacob Willemses kind - 3 ,, 0 ,, 0
[30-06-1697]
Den 30 dito ???t lijck van Gerrit Janses kint, Marij - 3 ,, 0 ,, 0
[10-07-1697]
Den 10 Julij 1697 ???t lijck van Pr. Anthonisses kindt - pro deo
[12-07-1697]
Den 12 dito ???t lijk van Aegje Daniels, gehoorende onder de classis van ses gulden, dog ongetrouwt gestorven is - 12 ,, 0 ,, 0
[15-07-1697]
Den 15 dito ???t kint van Abel Menno - 3 ,, 0 ,, 0
[15-08-1697]
Den 15 August. ???t kint van Klaas Cornelisse - 3 ,, 0 ,, 0
[22-08-1697]
Den 22 dito ???t lijck van Arjaantje Pieters Emaus - 3 ,, 0 ,, 0
[02-09-1697]
Den 2 September ???t lijk van Cornelis Janse Roos, gehoorende onder de klassis van drie gulden - 3 ,, 0 ,, 0
[25-09-1697]
Den 25 dito ???t lijck van Neeltje Leenderts Bakker - 3 ,, 0 ,, 0
Tot hier toe verantwoort in de staat van April 1697.
[07-11-1697]
Den 7 Novemb. aengegeven om te trouwen Cornelis Corneliss(e) Witte met Anna Isaacs den Haan tot Rotterdam, ???t regt van den bruijdegom - 6 ,, 0 ,, 0
[23-11-1697]
Den 23 Novemb. aengegeven om te trouwen Pieter Cornelisse Noteboom, jongman, met Arjaantje Maartens, jonge doghter, gehoorende ijder in de classis van drie gulden, is - 6 ,, 0 ,, 0
[23-11-1697]
Den selfden dito ???t lijck van Benjamin Wouterses kint - pro deo??
[29-11-1697]
Den 29 aengegeven om te trouwen Mighiel Willemse, jongman in ???t Outdorp, met Arjaantje Claas Booghs, jonge doghter binnen deser stede, gehoorende onder de classis van drie gulden, comt voor ???t regt van de bruijt - 3 ,, 0 ,, 0
[20-12-1697]
Den 20 Decemb. om te trouwen Jan Cornelisse Lauwe en Claartje Israels Klimmer, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[30-01-1698]
Den 30 Januarij 1698 ???t lijk van Cornelis Munters kint - pro deo
[31-01-1698]
Den 31 dito om te trouwen Job Lendertse Bakker, jongman op ???t Roohuijs, met Neeltje Cornelis Hondertjaar, jonge doghter in ???t Outdorp, comt voor den bruijdegom - 3 ,, 0 ,, 0
[12-02-1698]
Den 12 Feb. Geertruijt Marinis lijk - pro deo
[19-02-1698]
Den 19 dito ???t lijk van Cornelia Damman - 15 ,, 0 ,, 0
[28-02-1698]
Den 28 dito ???t lijck van Pieter Emaus - 15 ,, 0 ,, 0
[28-02-1698]
Den selfden dito aengegeven om te trouwen Coomburgh Willemse Cats, jongman, met Stijntje Leenderts Bakkers, jonge doghter, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0??
[09-03-1698]
Den 9 Meert ???t lijck van Pr. Anthonisses kind - pro deo
[19-03-1698]
Den 19 dito ???t lijk van Aren Cornelisse Wittes kind - 6 ,, 0 ,, 0
[22-03-1698]
Den 22 dito aengegeven om te trouwen Tijs Cornelisz, weduenaar van Aegje Cornelis Abramse, woonende in ???t Outdorp, bruijdegom, met Cornelia Aren(s) Jongste, wedue van -, laast in den Nieuwenhoorn gewoont en jegenwoordig sij bruijt woonaghtig binnen deser stede, komt voor ???t regt van de bruijt, gehoorende onder de classis - 3 ,, 0 ,, 0
Tot dus verre verantwoort in den staat van Octob. 1697.
[10-04-1698]
Den 10 April aengegeven om te trouwen Aren Cornelisse Lauwe, jongman, met Maetje Krijns Hollaars, jonge doghter, gehoorende ijder onder de classis van 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[03-05-1698]
Den 3 Meij om te trouwen Claas Comtebedde met Jannetje Jans Roos, ijder 3 gls., is 6 ,, 0 ,, 0
[06-05-1698]
Den 6 dito ???t lijck van Job Aertse de Wit - pro deo
[09-05-1698]
Den 9 dito ???t lijck van Dimmetje Dircks Berckel - 6 ,, 0 ,, 0
[18-05-1698]
Den 18 dito ???t lijck van Eduwaart Santiforts kind - 3 ,, 0 ,, 0
[29-05-1698]
Den 29 dito aengegeven om te trouwen Cornelis Arense Koert, jongman in den Oostdijk op ???t santgors woonende, met Jacomijntje Heijndriks Harder, jonge dogter alhier, is ???t regt van de bruijt - 3 ,, 0 ,, 0
[25-05-1698]
Den 25 dito ???t lijk van Cornelia Comtebeddes kind - pro deo
[31-05-1698]
Den 31 ???t lijk van Job Leendertse Bakkers kint - 3 ,, 0 ,, 0
[06-09-1698]
Den 6 September aengegeven om te trouwen Jan Panck, jongman, met Arjaantje Doens, jonge doghter, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[14-09-1698]
Den 14 dito ???t lijck van Pieternelletje Cornelis Witte - 3 ,, 0 ,, 0
[16-09-1698]
Den 16 dito ???t lijck van Jan Soetemans kind - pro deo
[18-09-1698]
Den 18 dito ???t lijck van Krijn Teunisses kind - 3 ,, 0 ,, 0
[20-09-1698]
Den 20 Septemb. aengegeven om te trouwen Phliijff Janse, jongman van Maastrigt en woonagtig alhier, met Arjaantje Cornelis Weijtens, jonge doghter van Goedereede, gehoorende ijder onder de classis van 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[27-09-1698]
Den 27 dito aengegeven om te trouwen Aren Jacobse Bleijker, jongman tot Middelharnis, met Jannetje Willems Boogh, jonge doghter van Goedereede, vermits haar armoede - pro deo
Tot dus verre verantwoort in de staat van April1698
[06-11-1698]
Den 6 Novemb. 1698 aengegeven om te trouwen Job Arentse Bakker, jongman, met Jacomijntje Krijns Kievit, jonge doghter, beijde alhier, gehoorende ijder onder de classis van 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0??
[13-12-1698]
Den 13 Decemb. ???t lijck van Neeltje Maartens - 3 ,, 0 ,, 0, dog ongetrouwt gestorven, komt nog eens - 3 ,, 0 ,, 0
[31-01-1699]
Den 31 Januarij 1699 ???t lijck van Dirck Arense van der Baan - pro deo
[11-02-1699]
Den 11 Feb. ???t lijck van Claes van der Baans kint - 3 ,, 0 ,, 0
[20-03-1699]
Den 20 Meert 1699 aengegeven om te trouwen Claas Cornelisse Jongste, woonende in den ouden Oostdijk, jongman, met Neeltje Meijnderts Aleman, woonende binnen deser stede, jonge dogter, voor de bruijt - 3 ,, 0 ,, 0
[24-03-1699]
???t lijck van Martijntje Teunis den 24 Meert 1699 - 3 ,, 0 ,, 0
Tot dus verre verantwoort in de staat van Octob. 1698
[03-04-1699]
???t lijk van Job Jobse Kievits kint den 3 April 1699 - 3 ,, 0 ,, 0
[10-04-1699]
Den 10 April om te trouwen Leunis Cornelisse Lauwe, jongman, met Nijsje Christiaans Goekoop, wedue van Cornelis Janse Roos, gehoorend ijder onder de classis van 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[24-04-1699]
Den 24 dito Cornelis Jacobse Witte, jongman, met Jannetje Cornelis Lauwe, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[09-05-1699]
Den 9 Meij Krijn Danielse Koek, jongman, met Teuntje Claas, jonge doghter, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[13-06-1699]
Den 13 Junij ???t lijck van Joannis Sijmonses kindt - 3 ,, 0 ,, 0
[20-06-1699]
Den 20 dito Gerrit Janse Roos, weduenaar van Sara Santiforts, bruijdegom, met Eva Jans, jonge doghter, ijder 3 gls., - 6 ,, 0 ,, 0
[22-06-1699]??
Den 22 Junij ???t kind van Job Bakker - pro deo??
[27-06-1699]
Den 27 dito aengegeven om te trouwen Jan Heijndrikse Hillebrant, jongman van Legheningh in ???t Landt van Luijk, met Lena Willems Engels van Waltniel, wedue van Christiaan Heijndrickz, dog vermits haar onvermogen - pro deo
[04-07-1699]
Den 4 Julij 1699 aengegeven om te trouwen Jan Dirckse Berckel, jongman alhier, met Neeltje Claas, jonge dogter in ???t Oude Nieuwlant, komt ???t regt van de bruijdegom - 6 ,, 0 ,, 0
[10-08-1699]
Den 10 August. het kindt van Jan Heijndrikse Hillebrant - pro deo
[16-08-1699]
Den 16 dito ???t lijck van Lena Willems Engels - pro deo
[08-09-1699]
Den 8 Septemb. het kindt van Jan Reijierse - pro deo
Tot dus verre verantwoort in de staet van April 1699
[23-10-1699]
Den 23 Octob. 1699 aengegeven om te trouwen Joannis France van Laae, jongman van de Nieuwe Tonge, met Betje Teunis Jongste, jonge dogter van Goedereede, beijde woonende alhier, ijder drie gulden, is - 6 ,, 0 ,, 0
[19-11-1699]
Den 19 Novemb. ???t lijck van Neeltje Leenderts - 6 ,, 0 ,, 0
[21-11-1699]
Den 21 dito ???t lijk van Dimmen Roon - pro deo
[15-12-1699]
Den 15 Desemb. ???t lijk van Leuntje Jans - 3 ,, 0 ,, 0
[30-12-1699]
Den 30 dito ???t lijck van Dirck Janse Duijsent - pro deo??
[20-02-1700]
Den 20 Feb. 1700 aengegeven om te trouwen Jan Heijndrikse Hillebrant, weduenaar van Lena Engels, met Jannetje Gerrits, jonge dogter - pro deo (aantekening doorgestreept - niet voortgegaan)
Tot dus verre verantwoort in den staat van Octob. 1699.
[24-04-1700]
Den 24 April?? aengegeven om te trouwen Krijn Jacobse Kievit, jongman van ???t Outdorp, met Jannetje Domis Kievit, jonge doghter alhier, is ???t regt van de bruijt - 3 ,, 0 ,, 0
[12-06-1700]
Den 12 Junij aengegeven om te trouwen Jan Willemse Visscher, jongman van ???s Gravendeel, met Arjaantje Pieters Hoogenraat, jonge dogter alhier, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[06-08-1700]
Den 6 August. ???t lijk van Aren Cornelisse Lauwe den oudens kint - pro deo
[06-09-1700]
Den 6 Septemb. ???t lijck van Jan van der Heijdes kint, de somma van 3 : 0 : 0??
Tot dus verre verantwoort in den staet van April des jaers 1700.
[28-10-1700]
Den 28 Octob. 1700 aengegeven om te trouwen Pieter Klaese, jongman, met Lena Cornelis, jonge doghter alhier, ijder onder de classis van drie gl., is samen - 6 : 0 : 0
[18-11-1700]
Den 18 Novemb. ???t lijk van Claas Verduijns kind - pro deo
[24-11-1700]
24 dito ???t lijk van Jacob Willemse van der Baen - 3 ,, 0 ,, 0
[11-12-1700]
11 Decemb. ???t lijk van Jan Reijierses kint - pro deo
[31-12-1700]
31 dito ???t lijk van Reijnier Pieterse - pro deo
[21-01-1701]
21 dito aengegeven om te trouwen Adriaan Lievense de Bot, jongman van Omelgom in Brabant, met Pieternelle Jacobs Kabbeljaus, wedue van Lieven Jon(g)ste, vermits haar armoede - pro deo
[08-02-1701]
Den 8 Feb. 1701 ???t lijck van Cornelis Dimmese - pro deo
[21-02-1701]
Den 21 dito ???t lijck van den stadhouders Coomans kind - 15 ,, 0 ,, 0
[26-02-1701]
Den 26 dito aangegeven om te trouwen Abraham Cornelisse Lauwe, jongman, en Cornelia Arens Trommel, jonge doghter alhier, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[06-03-1701]
Den 6 Meert ???t lijck van Eva Jans - 3 ,, 0 ,, 0
[15-03-1701]
15 dito ???t kind van Eduaart Santifort - pro deo
Tot dus verre verantwoort in den staet van October deses jaers 1700
[12-04-1701]
Den 12 April ???t lijck van Jacomijntje Heijndriks - pro deo
[06-05-1701]
Den 6 Meij ???t lijck van Gerrit Janse Roos kint - 3 ,, 0 ,, 0
[10-05-1701]
Den 10 dito ???t lijk van Claas van der Baans kind - pro deo
[09-07-1701]
Den 9 Julij ???t lijk van Aren Flijpses kind dat op den 7 dito verdronken is - 3 ,, 0 ,, 0
[07-08-1701]
Den 7 Augustus ???t lijck van Pr. Anthonisses kind - pro deo
[09-08-1701]
Den 9 dito ???t lijck van Cornelis Huijbertses kind - pro deo
[02-09-1701]
Den 2 Septemb. ???t lijck van Domis Heijndriks kind - pro deo
Tot dus verre verantwoort in den staat van April 1701.
[01-10-1701]
Den 1 Octob. 1701 aangegeven om te trouwen Jan Joachimus Wilsenog, jongman van Maagdenburg, en Christina Cornelis Vermeulen, jonge dogter alhier, ijder 3 gulden, is - 6 ,, 0 ,, 0
[08-10-1701]
Den 8 dito om te trouwen Jacob Christiaanse Goekoop, jongman, en Maatje Abrahams Vermeulen, jonge dogter, beijde van Goedereede en woonende alhier, ijder 3 gulden, is - 6 ,, 0 ,, 0
[13-10-1701]
Den 13 dito ???t lijk van Wilm Boogh - pro deo
[27-10-1701]
???t lijk van Aren Cornelisse Lauwes kind - pro deo
[29-11-1701]
Den 29 Novemb. ???t lijk van Trijntje Jans - pro deo
[30-11-1701]
Den 30 dito ???t lijk van Claas van der Baans kind - pro deo
[04-12-1701]
Den 4 Decemb. ???t lijk van Claas Comtebeddes kind - pro deo
[08-12-1701]
Den 8 dito ???t lijk van Dimmen Cornelisse de Vogel - pro deo
[15-12-1701]
Den 15 dito ???t lijk van mr. Jan van der Heijdes kind, dogh vermits dood ter weerelt quam - memorie, nota: vrij gekeurt, alsoo sonder eenige de minste ceremonien off statie begraven is
[02-01-1702]
Den 2 Januarij 1702 ???t lijk van Aren Dirckse Berkel - 3 ,, 0 ,, 0
[05-01-1702]
Den 5 dito ???t lijk van Pieter Klaases kind - pro deo
[20-02-1702]
20 Feb. ???t lijck van Leunis Lauwes kint - 3 ,, 0 ,, 0
[02-03-1702]
Den 2 Meert ???t lijk van Claas Dirckses kind - pro deo
[03-03-1702]
Den 3 dito ???t lijk van Aren Lauwes kind, als voren - memorie
[10-03-1702]
Den 10 dito ???t lijck van Susannetje Eeuwits - pro deo
Tot dus verre verantwoort in de staat van Octob. 1701.
[21-04-1702]
Den 21 April ???t lijk van Leonora van Dam - 6 : 0 : 0, naderhandt op de staat nog gevult met - 9 ,, 0 ,, 0
[06-05-1702]
Den 6 Meij ???t lijk van Martijntje Jans den Eersamen - 15 ,, 0 ,, 0
[11-05-1702]
Den 11 dito ???t lijk van Lauwetje Leunis Nas - pro deo
[19-05-1702]
???t lijk van Jan Panks kind - pro deo
[14-06-1702]
Den 14 Junij ???t lijck van Aert Lambregtses kind - pro deo
[16-06-1702]
Den 16 dito om te trouwen Pieter Joose, jongman van Dircxlant, met Aertje Ariens, jonge dogter tot Goedereede - pro deo
24-06-1702]
Den 24 dito om te trouwen Job Leunisse Nas, jongman, en Leuntje Ariens, jonge dogter, woonende alhier - pro deo
[26-06-1702]
Den 26 dito ???t lijck van Annetje Benjamins - pro deo
[20-07-1702]
Den 20 Julij ???t lijk van Neeltje Lodders - 3 : 0 : 0
[15-08-1702]
Den 15 Augustus ???t lijk van Jacob Cabbelau -pro deo
[01-09-1702]
Den 1 Septemb. ???t lijk van Flips Cornelisse den Eersamen - 6 : 0 : 0
[01-09-1702]
Den 1 Septemb. aangegeven om te trouwen Claas Cornelisse Boogertman, jongman, met Neeltje Mees, jonge dogter - pro deo??
[03-09-1702]
Den 3 dito aangegeven Anthonij Lambregtse de Mans, wedue(naar) van Adriaantje de Vries, woonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, met Johanna Leenderts Hoogenraat, jonge dogter van Goedereede - pro deo
[24-09-17012]
24 dito ???t lijck van Job Jobses kind, genaamt Job - 3 ,, 0 ,, 0
Tot hier toe verantwoort in den staat van April 1702.??
[03-10-1702]
Den 3 Octob. 1702 ???t lijk van Domis Heijndrikses kind - pro deo
[05-10-1702]
Den 5 dito ???t lijk van Jan Wilsenogs kind - pro deo
[10-10-1702]
Den 10 dito ???t lijk van Domis Heijndrikses kind - pro deo
[11-10-1702]
Den 11 dito om te trouwen Meerte Leendertse van Ruijsse, weduenaar van Jannetje Arens tot Dircxlant, bruijdegom, met Baaltje Abrahams, jonge dogter alhier, voor de bruijt - 3 ,, 0 ,, 0
[22-10-1702]
Den 22 dito ???t lijk van Leendert Dirckses kind - pro deo??
[03-11-1702]
Den 3 Novemb. ???t lijk van Arjaan Lievenses kindt - pro deo
[22-11-1702]
Den 22 dito ???t lijk van Pr. Anthonisses kind - pro deo
[01-12-1703]
Den 1 Decemb. 1702 aengegeven om te trouwen Corn. Teunisse Lauwe, jongman, met Jannetje Comtebedde, jonge dogter, als gehoorende onder de classis van ijder van 3 gl., is - 6 : 0 : 0??
[04-12-1702]
Den 4 dito ???t lijk van Jeremias Huijgeses kint - pro deo
[08-12-1702]
Den 8 dito aangegeven om te trouwen Jacob Lenson, weduenaer van Sara IJemans, woonende in Dircxlant, met Cornelia Comtebedde, wedue van zal.r Poulus Janse, als gehoorende onder de classis ijder van 3 gl., dus hier ???t regt van de bruijt alleen - 3 ,, 0 ,, 0
[22-12-1702]
Den 22 dito ???t lijk van Meerte Pieterse Kievit - pro deo
[30-12-1702]
Den 30 dito ???t lijk van Jacob Corstiaanses kind - 3 ,, 0 ,, 0
[25-02-1703]
Den 25 Feb. 1703 ???t lijk van Aren Willemse van der Baan - pro deo??
[26-02-1703]
Den 26 dito ???t lijk van Cornelis Teunisse Lauwes kind - pro deo
[24-03-1703]
24 Meert om te trouwen Krijn Teunisse Kievit, weduenaar van Pieternelletje Cornelis Witte, met Pieternelle Gerrits Santifort, wedue van Pieter Cornelisse Emaus, gehoorende ijder onder de classis van 6 gls., is - 12 ,, 0 ,, 0
Tot dus verre verantwoort in de staet van Octob. 1702
[28-04-1703]
Den 28 April 1703 aengegeven ???t lijk van d??? Hr. Baillius Coomans kind, onder classis van - 15 ,, 0 ,, 0
[30-05-1703]
Den 30 Meij ???t lijkje van Abel Mennos kint, dood ter weerelt gekomen, sijnde - 3 ,, 0 ,, 0
[31-05-1703]
???t lijk van Abel Menno de Vries - 3 ,, 0 ,, 0??
[29-06-1704]
Den 29 Junij ???t lijk van Jacomijntje Jacob(s) Pouwelse - pro deo
[30-06-1703]
Den 30 dito ???t lijk van Mighiel Willemse - pro deo
Tot hier toe verantwoort in de staat van April 1703
[06-10-1703]
Den 6 Octob. 1703 ???t lijkje van Jan Panks kind - pro deo
[09-11-1703]
Den 9 Novemb. getrouwt Cornelis Hollaar, jongman, en Annetje Maartens, jonge dogter alhier, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[09-11-1703]
Dito ???t lijk van Dammes Wouterse - pro deo
[26-12-1703]
Den 26 Decemb. ???t lijk van Grietje Jacobs - 15 ,, 0 ,, 0
[02-02-1704]
Den 2 Feb. ???t lijkje van Pieter Claases kind - pro deo
[21-02-1704]
21 dito ???t lijkje van d??? Hr. Slingerlands kind - 3 ,, 0 ,, 0
[22-02-1704]
22 dito ???t lijk van Leendert Dirkses kind - pro deo
[23-02-1704]
???t lijk van Jacomijntje Pieters - 3,, 0 ,, 0
[29-02-1704]
29 dito ???t lijk van Jannetje Heijndriks - pro deo
[01-03-1704]
Den 1 Meert aangegeven om te trouwen Daniel Klimmer, jongman, met Dina Jacobs, wedue Abel Menno de Vriies, ijder 3 gls. - 6 ,, 0 ,, 0
[03-03-1704]
Den 3 dito Domis Heijndriks kind begraven - pro deo
[25-03-1704]
Den 25 dito Pieternelletje Leenders begraven - pro deo
Tot dus verre verantwoort de staet van Octob. 1703
[23-04-1704]
Den 23 April ???t lijk van Abraham Janses kind - 3 ,, 0 ,, 0
[27-04-1704]
Den 27 dito ondertrouwt Pieter Teunisse Kievit , jongman, met Neeltje Teunis Lauwe, jonge dogter, beijde woonende alhier - pro deo
[28-05-1704]
28 Meij ???t lijkje van Krijn Hoeks kind - pro deo
[16-06-1704]
16 Junij ???t lijk van Job Leendertse Bakkers kind - 3 ,, 0 ,, 0
[12-07-1704]
12 Julij ???t lijk van Claas Comtebeddes kind - pro deo
[02-08-1704]
2 Augustus ???t lijk van Pr. Anthonisses kind - pro deo
[07-08-1704]
7 dito ???t lijk van Cornelis Gerbranse, ongetrouwt gestorven, is - 6 ,, 0 ,, 0
[29-08-1704]
29 dito om te trouwen Claas Arense Mus, jongman, met Jannetje Arens Bakker, jonge dogter, beijde woonende alhier - pro deo??
[05-09-1704]
5 Septemb. ???t lijk van Ningetje Arens Jongste - pro deo
[12-09-1704]
12 dito ???t lijk van Pr. Janse Bakelaar - pro deo
[20-09-1704]
Den 20 Septemb. ???t lijk van Jan Reijierses kind - pro deo
[23-09-1704]
Den 23 dito ???t lijk van Marijtje Jacobs kind - 3 ,, 0 ,, 0
Tot hier toe verantwoort in den staat van April 1704.
[06-10-1704]
6 October 1704 ???t lijck van Marijtje Jacobs Witte - 6 ,, 0 ,, 0
[11-10-1704]
11 dito aangegeven om te trouwen do. Justus Muntendam, jongman van Leeuwaarden, predicant alhier, met Juffr. Petronella Winter, jonge dogter tot Amsterdam, comt hier ???t regt van den bruidegom - 30 ,, 0 ,, 0??
[19-11-1704]
Den 19 Novemb. ???t lijk van Joris Arenses kind - 3 ,, 0 ,, 0
[22-11-1704]
Den 22 dito om te trouwen Aert Pieterse Bakelaer met Neeltje Joost - pro deo
[08-12-1704]
Den 8 Decemb. ???t lijk van Leendert Aertse - pro deo
[15-12-1704]
Den 15 dito ???t lijk van Krijn Cornelisse Weijtens - pro deo
[16-12-1704]
Den 16 dito ???t lijk van Neeltje Arens van der Baan - pro deo
[29-12-1704]
Den 29 dito ???t lijk van Passchier Harders kind - pro deo
[29-12-1704]
Dito ???t lijk van Pr. Claases kind - pro deo
[29-12-1704]
Dito ???t lijk van Flijp Janses kind - pro deo
[02-01-1705]
Den 2 Januarij 1705 ???t lijk van Maartje Notebooms - pro deo
[03-01-1705]
Den 3 dito ???t lijk van Arjaantje Cornelis Weijtens - pro deo
[08-01-1705]
8 Januarij 1705 ???t lijk van Cornelia Jacobse Witte - 3 ,, 0 ,, 0
[01-01-1705]
Dito ???t lijk van Joannis Janse Roos kind - pro deo
[23-01-1705]
Den 23 dito ???t lijk van Jan Willemse Soeteman - pro deo
[27-01-1705]
???t lijk van Joannis Janse Roos kind - pro deo
[29-01-1705]
Den 29 dito ???t lijk van Jan Reijierses kind - pro deo
[04-02-1705]
Den 4 Februarij ???t lijk van Claas Verduijns kind - pro deo
[06-02-1705]
6 dito om te trouwen Marijnis Janse Patrijsje, weduenaar van Ninnetje Jongste, met Antonette Teunis, jonge dogter, beijde woonende alhier - 6 ,, 0 ,, 0
[09-02-1705]
Den 9 dito ???t lijk van Passchier Harders kind - pro deo
[16-02-1705]
Den 16 dito ???t lijck van Lena Cornelis Weijtens - pro deo
[20-02-1705]
Den 20 dito ???t lijck van Teunis van der Wendes kint - pro deo
[22-02-1705]
???t lijk van Pieter Teunisse Kievits kind - pro deo
[03-03-1705]
Den 3 Meert ???t lijk van Neeltje Teunis Lauwe - pro deo
[06-03-1705]
Den 6 dito ???t lijk van Cornelis Pieterse Noteboom - pro deo
[20-03-1705]
Den 20 dito om te trouwen Claas Meijndertse Aleman, jongman, met Pieternelle Wouters Schiltman, jonge dogter van Breeda, beijde woonende alhier - pro deo
[20-03-1705]
Den selven dito Leendert Gerritse Santifort, jongman van ???t Outdorp, met Jobje Jobs Kievit, jonge dogter van Goedereede, beijde woonende alhier, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
Tot hier toe verantwoort in de staet van October 1704.
[10-04-1705]
Den 10 April 1705 aengegeven om te trouwen Dingeman Dingemanse Cole, jongman, met Pieternelletje Jacobs Weijtens, jonge dogter, beijde geboren en woonende alhier, gehoorende onder de classis van 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[25-04-1705]
Den 25 dito aengegeven om te trouwen Jacob Janse, jongman, woonende in Melisant, met Crijntje Krijns, jonge dogter, woonende alhier - pro deo
[01-05-1705]
1 Meij om te trouwen Arij Huijbertse Vernuff, weduenaar van Catharijntje Gilles, woonende in ???t Outdorp, met Willemijne Phlijfs van Wage, jonge dogter alhier, gehoorende onder de classis van 15 gls., is voor ???t regt van de bruijt - 15 ,, 0 ,, 0
[10-05-1705]
Den 10 dito ???t lijk van Dingeman, de schaapwagter - pro deo
[31-05-1705]
Den 31 dito ???t lijk van Jan Reijierse - pro deo
[01-07-1705]
Den 1 Julij ???t lijk van Krijn Teunisse Kievits kind - 6 .. 0 ,, 0
[18-07-1705]
Den 18 dito ???t lijk van Neeltje Willems van der Baan - 3 ,, 0 ,, 0??
[01-08-1705]
Den 1 Augustus ???t lijk van Jannetje Arens Bakker - pro deo
[03-08-1705]
Den 3 dito ???t lijk van Job Nas kind - pro deo
[13-08-1705]
Den 13 dito ???t lijk van Maartje Jacobs - pro deo
[15-08-1705]
Den 15 dito ???t lijkje van Cornelis Pouwels kind, dood ter weerelt gekomen sijnde - memorie
[18-08-1705]
Den 18 dito ???t lijk van Claas Arense Mus kind - pro deo
[02-09-1705]
Den 2 Septemb. ???t lijck van Pr. Notebooms kind - pro deo
[19-09-1705]
Den 19 Septemb. 1705 aangegeven om te trouwen Mattheeuwes Joannesz Bacx, jongman van ???t Outdorp, woonende in Sommelsdijk, met Jacomijntje Gerrits Bongaart, jonge dogter, gehoorende onder de classis van ses gls., comt hier ???t regt van de bruijt - 6 ,, 0 ,, 0
Tot dus verre verantwoort in de staet van April 1705
[17-12-1705] ??
Den 17 Decemb. 1705 ???t lijk van Eduart Santiforts kind - 3 ,, 0 ,, 0
[19-12-1705]
Den 19 dito aangegeven om te trouwen Adriaan van Dam, meerderjarig jongman, woonende onder de jurisdictie deser stede, met Marijtje van der Linde, wedue van wijlen Isaac van Vlissinge, woonende binnen dese stede, gehoorende ijder onder de classis van 6 gls., is - 12 ,, 0 ,, 0
[17-01-1706]
1706 den 17 Januarij ???t lijk van Jan Wilsenogs kind - 3 ,, 0 ,, 0
[05-02-1706]
Den 5 Feb. om te trouwen Flijp Janse, weduenaar van Arjaantje Cornelis Weijtens, met Jannetje?? Gerrit(s) Beunis (Witte), woonende te deser stede - pro deo
[06-02-1706]
Den 6 dito om te trouwen Leendert Huijgese Comtebedde, weduenaar laast van Annetje Guilliams Verschuijr, woonde op ???t Roohuijs, met Maartje Arens van der Baan, wedue van Aren Dirckse Berkel, gehoorende ijder onder de classis van 3 gls, is - 6 ,, 0 ,, 0
[09-02-1706]
Den 9 dito ???t lijk van Leuntje Pieters van der Baan - 3 ,, 0 ,, 0
[19-02-1706]
Den 19 dito ???t lijk van Cornelis Pouwelse - 3 ,, 0 ,, 0??
[08-03-1706]
Den 8 Meert ???t lijkje van Leendert Santiforts kind - pro deo
[27-03-1706]
Den 27 Meert 1706 aangegeven om te trouwen Abraham Cornelisse Weijtens, jongman, met Neeltje Pieters van der Baan, jonge dogter, gehoorende onder de classis, ijder van drie gulden, is - 6 ,, 0 ,, 0
Tot hier toe verantwoort in de staat van Octob. 1705
[10-04-1706]
Den 10 April 1706 aengegeven om te trouwen Job Domisse Kievit, jongman, met Berbeltje Corn. Boogertman, jonge dogter, woonende binnen Goedereede, geboren ende woonagtig alhier, gehoorende ijder onder de classis van drie gl., comt voor haer beijde - 6 ,, 0 ,, 0
[15-04-1706]
Den 15 dito ???t lijk van Aren Huijbertse Vernuff sijn kind - 3 ,, 0 ,, 0
[15-05-1706]
Den 15 Meij ???t lijk van Jan Blieks kind - pro deo
[04-08-1706]
Den 4 August. ???t lijk van mr. Jan Calis dogter - 3 ,, 0 ,, 0
[18-08-1706]
Den 18 dito ???t lijk van Balten Kempen - 3 ,, 0 ,, 0
[22-09-1706]
22 Septemb. ???t lijkje van Jacob Janse Roos kind, dood gekomen - pro deo
Tot hier toe verantwoord in de staat van April 1706??
[13-10-1706]
Den 13 Octob. 1706 ???t lijk van Arjaantje Pieter(s) Claases -pro deo
[19-10-1706]
Den 19 dito ???t lijk van Teunis Lodder - 15 ,, 0 ,, 0
[20-10-1706]
Den 20 dito ???t lijck van Cornelis Teunisse Lauwes kint - pro deo
[29-10-1706]
Den 29 dito aangegeven om te trouwen Dirk van Rheene, lieutenant ter zee, jongman, woonagtig in ???s Gravenhage, met Lijntje Agrippa van der Baan, jonge dogter alhier, gehoorende onder de classis van vijfftien gulden, comt hier voor ???t regt van de bruit - 15 ,, 0 ,, 0
[25-11-1706]
Den 25 Novemb. 1706 ???t lijck van Aren Pieterse Tasboer - 15 ,, 0 ,, 0
[20-12-1706]
Den 20 Decemb. ???t lijk van Johanna Wouters Schiltman -pro deo??
[23-12-1706]
Den 20 dito aangegeven om te trouwen Jan Gerritse Peggen, jongman, met Judith Willems Deumer in ???t Outdorp - pro deo
[06-01-1707]
Den 6 Januarij 1707 ???t lijk van Juffr. van der Poel - 30 ,, 0 ,, 0??
[27-01-1707]
Den 27 dito om te trouwen Leendert Domisse Kievit, jongman, en Pleuntje Christiaans Goekoop, jonge dogter, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0??
[27-02-1707]
Den 27 Feb. ???t lijk van Jan Verduijns kint - pro deo
[04-03-1707]
Den 4 Meert ???t lijk van Cornelis Claase Boogertman - pro deo
Tot hier toe verantwoort in de staat van Octob. 1706
[08-04-1707]
Den 8 April om te trouwen Teunis Pieterse van der Wende, weduenaar van Leuntje Pieters van der Baan, met Sara Klaas, wedue van Dimmen Arense Roon - pro deo
[24-04-1707]
24 dito ???t lijk van Jobje Jobs - pro deo
[03-05-1707]
3 Meij ???t lijk van Pieter Anthonisses kind - pro deo
[09-05-1707]
Den 9 dito ???t lijk van Dingeman Cole - pro deo
[17-05-1707]
Den 17 dito ???t lijck van Nijsje Goekoop - 3 ,, 0 ,, 0
[04-06-1707]
Den 4 Junij getrouwt Cornelis Cornelisse Witte, jongman, met Jannetje Joris van Farnabok, jonge dogter, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[23-06-1707]
Den 23 dito ???t lijk van Joannis Gaveels kind - 3 ,, 0 ,, 0
[13-08--1707]
Den 13 Augustus 1707 ???t lijk van Claasje Arens Jongste - pro deo
[03-09-1707]
Den 3 September om te trouwen Pieter Claase Roij, weduenaar van Lena Cornelis Weijtens, met Maartje Cornelis Boogertman - pro deo
[07-09-1707]
Den 7 dito ???t lijk van Marijtje Swaanhil - 3 ,, 0 ,, 0
Tot hier toe verantwoort in de staat van April 1707.
[06-10-1707]
Den 6 Octob. 1707 ???t lijk van Job Leendertse Bakker - 3 ,, 0 ,, 0
[10-10-1707]
Den 10 dito ???t lijk van Pieter Arense van der Baan - pro deo
[27-10-1707]
27 dito ???t lijk van Leunis Lauwe - 3 ,, 0 ,, 0
[06-11-1707]
Den 6 Novemb. ???t lijk van Dimmen Roons kind - pro deo
[16-12-1707]
Den 16 Decemb. om te trouwen Roel Roelse, jongman, met Lena Teunis, jonge dogter - pro deo
[23-12-1707]
Den 23 dito om te trouwen Claas Arense Mus, weduenaar van Jannetje Arens Bakker, met Aertje Ariens, wedue van Pieter Joose Kamerling - pro deo
[27-01-1708]
Den 27 Januarij 1708 ???t kind van Neeltje Cornelis Hondertjaar - 3 ,, 0 ,, 0
[13-02-1708]
Den 13 Februarij ???t lijk van Lijcas Schiltman - pro deo????
[14-02-1708]
Den 14 dito ???t lijk van Maatje Mees - 3 ,, 0 ,, 0
[17-02-1708]
???t lijk van Flijp Janses kind - pro deo
[27-02-1708]
Den 27 dito ???t lijk van Susanna Swaans - pro deo
[21-03-1708]
Den 21 Meert ???t lijk van Maeretje Jacobs Sonnemaar - pro deo
Tot dus verre verantwoort in de staat van Octob. 1707
[08-05-1708]
Den 8 Meij 1708 ???t lijk van Soetje Gerbrants, ongetrouwt gestorven, is - 6 ,, 0 ,, 0
[01-06-1708]
Den 1 Junij aangegeven om te trouwen Aren Cornelisse Boogertman, jongman, bruijdegom, met Neeltje Cornelis Hondertjaar, wedue (van) Job Leendertse Bakker, bruijt, beijde woonende alhier, gehoorende onder de classis ijder van 3 gls., is - 6,, 0 ,, 0
[04-06-1708]
Den 4 dito ???t lijk van Pieter Teunisse Kievit - pro deo
[05-06-1708]
Den 5 dito ???t lijk van Marinus Janse - pro deo
[12-07-1708]
Den 12 Julij ???t lijk van Job Nas kind - pro deo
[17-07-1708]
Den 17 dito ???t lijk van Klaas Dirckses kind - pro deo????
[02-07-1708]
*Den 2 Julio ???t lijk van Gerrit Janse den Eersamen, gehoorende onder ???t classis van 30 ,, 0 ,, 0, en ongetrouwt gestorven, is - 60 ,, 0 ,, 0
[19-07-1708]
Den 19 dito ???t lijk van Soetje Jans - 30,, 0 ,, 0
[29-08-1708]
Den 29 August. ???t lijk van Eduaart Santiforts kind - pro deo
[01-09-1708]
Den 1 September ???t lijk van Ariaantje Claas Boog - pro deo
[02-09-1708]
Den 2 dito ???t lijk van Cornelia Claas Krijger, gehoorende onder het classis van 6 gls., dog ongetrouwt gestorven, comt - 12 ,, 0 ,, 0
Tot dus verre verantwoort in de staat van April 1708.
[17-10-1708]
Den 17 Octob. 1708 ???t lijk van Abraham Lauwe - pro deo
[17-10-1708]
Dito ???t lijk van Cornelis Comtebedde - 3 ,, 0 ,, 0, dit staat op de staat van April 1711
[08-11-1708]
Den 8 Novemb. ???t lijk van Jan Claases kind - pro deo
[09-11-1708]
Den 9 dito om te trouwen Daniel Gerritse Santifort, jongman, met Pieternelle Corstiaans Goekoop, jonge dogter, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0, op de 1e Novb. 1773 van dit aangehaalde copie extract gesr. ten verzoeke van Gerrit Sandifort, Goekoop, secretaris
[23-11-1708]
Den 23 dito om te trouwen Gerrit Pieterse Emaus, jongman onder de jurisdictie deser stede, met Neeltje Jacobs ???t Heerschap, jonge dogter in ???t Outdorp, gehoorende onder de classis van 6 gls., comt hier ???t regt van den bruijdegom - 6 ,, 0 ,, 0
[06-12-1708]
Den 6 Decemb. ???t lijk van Joannis Santifort - 3 ,, 0 ,, 0
[15-12-1708]
Den 15 dito ???t lijk van Anna de Haan - 6 ,, 0 ,, 0
[17-12-1708]
Den 17 dito ???t lijk van Isabel Santifort - 15,, 0 ,, 0
[17-12-1708]
???t lijk van Job Domisses kind - pro deo
[01-01-1709]
Den 1 Januarij 1709 ???t lijk van Neeltjen Aarts - pro deo
[07-01-1709]
Den 7 dito ???t lijck van Jannetje Gerrits - 3 ,, 0 ,, 0
[13-02-1709]
Den 13 Feb. ???t lijk van Corstiaan Goekoop - 3 ,, 0 ,, 0
[23-02-1709]
Den 23 dito om te trouwen Cornelis Arense Witte, jongman, met Ariaantje Davids de Zutter, jonge dogter, ijder 15 gls., is?? - 30 ,, 0 ,, 0
[23-02-1709]
Den selven dito Joannis Jacobse Lenson, jongman, met Ariaantje Leenderts Aleman, jonge dogter - pro deo
[01-03-1709]
Den 1 Meert 1709 om te trouwen Aart Lambertse van den Houten, weduenaar van Claasje Arens Jongste, woonende alhier, met Jannetje Willems Soeteman, (jonge) dogter in ???t Outdorp - pro deo
[15-03-1709]
Den 15 dito ???t lijk van Durffje Tijs - pro deo
[21-03-1709]
Den 21 dito ???t lijkje van Aren Coles kind, dood ter weerelt gekomen - pro deo
[29-03-1709]
Den 29 dito ???t lijkje van Claas Comtebeddes kind - pro deo
[26-03-1709]
Den 26 dito ???t lijk van Leendert Santifort - pro deo
Tot hier toe verantwoort in de staat van Octob. 1708
[05-04-2709]
Den 5 April 1709 aangegeven om te trouwen Claas Dirckse Berckel, weduenaar van Maaretje Jacobs, met Pieternelle Jacobs, wedue van Dingeman Kole, beijde woonagtig binnen deser stede - pro deo
[24-04-1709]
Den 24 dito ???t lijk van Aren Jobse Kievit - 3 ,, 0 ,, 0
[27-04-1709]
27 dito om te trouwen Meerte Doense Moijsis, jongman onder de jurisdictie deser stede, met Josijntje Marinis Patrijsje, jonge dogter, wonende hier ter stede - pro deo
[19-05-1709]
19 Meij ???t lijk van Cornelis Hollaar - pro deo
[15-06-1709]
Den 15 Junij aangegeven om te trouwen do. Cornelius van Couwenhove, jongman van Leijden, predicant alhier, met Juffr. Neela van Poelgeest, wedue van Andreas van de Wiele, woonende tot Leijden, comt hier ???t regt van den bruijdegom - 15 ,, 0 ,, 0
[28-06-1709]
Den 28 Junij 1709 om te trouwen Cornelis Cornelisse Witte, weduenaar laast van Anna de Haan, met Marijtje Pieters van Swieringe, jonge dogter van Delfshaven, laast gewoont hebbende tot Rotterdam, comt voor ???t regt van den bruijdegom - 6 ,, 0 ,, 0
[20-07-1709]
Den 20 Julij om te trouwen Mees Krijnse Kievit, jongman, met Cornelia Trommels, wedue (van) Abraham Lauwe, ijder 3 gls., - 6 ,, 0 ,, 0
[29-08-1709]
Den 29 Augustus ???t lijk van Cornelis Corn. Wittes kind - 3 ,, 0 ,, 0
Tot dus verre verantwoord in de stand van April 1709
[17-11-1709]
Den 17 Novemb. 1709 ???t lijk van Jeremias Huijgese Comtebedde - pro deo
[18-11-1709]
Den 18 dito ???t lijk van Betje Aren(s) Jongste - pro deo
[21-11-1709]
21 dito ???t lijk van Gerrit Bongaart - 3 ,, 0 ,, 0
[07-12-1709]
Den 7 Decemb. ???t lijk van Arij Joannisse - pro deo
[27-12-1709]
Den 27 dito ???t lijk van Cornelia Wouters Aleman - pro deo
[08-02-1710]
Den 8 Feb. 1710 ???t lijk van Claartje Jacobs Bongaart - pro deo
[15-03-1710]
Den 15 Meert om te trouwen Pieter Corstiaanse Goekoop, jongman, met Jannetje Roels Capiteijn, jonge dogter, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[15-03-1710]
Dito ???t lijk van Marij Jans Capiteijn - pro deo??
[11-04-1710]
Den 11 April aangegeven om te trouwen Teunis Krijnse Kievit, jongman, woonende onder de jurisdictie deser stede, met Elisabeth Jans Kramer, woonende in ???t Outdorp, comt voor ???t regt van den bruijdegom - 3 ,, 0 ,, 0??
[11-04-1710]
Den selven dito aangegeven Leendert Janse Soeteman, jongman, met Antonette Teunis Kievit, wedue van Marinis Janse Patrijsje, beijde alhier - pro deo
[11-04-1710]
Den selven dito aangegeven Cornelis Domisse Kievit, jongman, met Maartje Krijns Vlietlant, jonge dogter, beijde alhier - pro deo
[24-04-1710]
Den 24 dito aangegeven Leendert Dirckse Aleman, weduenaar van Jannetje Heijndriks Harder, met Trijntje Christiaans Vette, jonge dogter, beijde alhier - pro deo
[29-04-1710]
Den 29 dito ???t lijk van Moijsis Jan(s) Claases kind - pro deo
[18-05-1710]
Den 18 Meij ???t lijkje van Aren Lauwes kind, dood ter weerelt gekomen, en sonder statie bij avont begraven - pro deo
Tot dus verre verantwoort in de staat van Octob. 1709.
[24-05 1710]
Den 24 Meij ???t lijk van Joris van Farnaboks kind - 3 ,, 0 ,, 0
[11-05-1710]
11 Meij ???t lijk van Annetje Jongste, ongehuwt gestorven, dubbelt regt is - 6 ,, 0 ,, 0
[03-06-1710]
Den 3 Junij ???t lijk van Corn. Hoollaars kind - pro deo
[11-06-1710]
Den 11 dito ???t lijk van Cornelia Coomans - 15 ,, 0 ,, 0
[13-06-1710]
Den 13 dito ???t kind van Jan Wilsenog - pro deo??
[13-06-1710]
Den selven dito ???t kind van Claas Boogertman - pro deo
[30-07-1710]
Den 30 Julij 1710 ???t kind van Claas Comtebedde - pro deo
[01-08-1710]
Den 1 Augustus ???t lijk van Jacob Janse Roos - pro deo
[01-08-1710]
Den selven dito ???t kind van Jan van Berkel - 6 ,, 0 ,, 0
[02-08-1710]
Den 2 dito ???t kind van Jacob Goekoop - 3 ,, 0 ,, 0
[04-08-1710]
Den 4 dito ???t kind van Pieter Claase - pro deo
[05-08-1710]
Den 5 dito ???t kind van Claas Meijndertse - pro deo
[08-08-1710]
Den 8 dito Jan Pieterse Emaus, ongetrouwt - 12 ,, 0 ,, 0
[09-08-1710]
Den 9 dito Cornelia Munters - pro deo
[11-08-1710]
Den 11 dito Claas Dirkses kind - pro deo??
[12-08-1710]
Den 12 dito Joannis Teeuwisses kind - pro deo
[16-08-1710]
Den 16 dito Bastiaantje Pieters van der Lugt - pro deo
[19-08-1710]
Den 19 dito ???t kind van Abraham Janse Ros - 3 ,, 0 ,, 0
[22-08-1710]
Den 22 dito ???t kind van Claas Meijndertse Aleman - pro deo
[26-08-1710]
Den 26 dito ???t kind van Aren Cole - 15 ,, 0 ,, 0
[27-08-1710]
Den 27 dito ???t kind van Joannis Lenson - pro deo
[30-08-1710]
Den 30 dito ???t soontje van Joannis Teeuwisse - pro deo
Tot dus verre verantwoort in de staat van April 1710.
[14-10-1710]
Den 14 Octob. 1710 ???t lijk van Maritje van der Linde - pro deo
[19-10-1710]
19 dito ???t lijk van Cornelis Arense Wittes kind - 3 ,, 0 ,, 0
[12-11-1710]
12 Novemb. ???t lijk van Jan Joachimse Wilsenoog - pro deo
[21-11-1710]
21 dito Job Janse Kievit, jongman, met Johanna Joannis Severon, jonge dogter - pro deo
[22-11-1710]
Den 22 dito Leendert Lievense Jongste, jongman, met Ariaantje Marcus Caron in Dirckslant, ???t regt van den bruijdegom alhier - pro deo
[01-01-1711]
Den 8 Januarij?? 1711 Jacob Weijtens - pro deo
[31-01-1711]
Den 31 dito om te trouwen Aren Hollaar, jongman, met Jannetje Lodders, jonge dogter, ijder 15 gls., is - 30 ,, 0 ,, 0
[31-01-1711]
Een verdronken man van ???t strand - pro deo??
31-01-1711]
Dito ???t lijk van Gerrit Emaus kind - 3 ,, 0 ,, 0
[18-02-1711]
Den 18 Feb. ???t lijk van do. Kouwenhovens kind - 15 ,, - ,, -
[19-02-1711]
Den 19 dito ???t lijk van Krijntje Hollaars - 3 gls., dog ongetrouwt gestorven - 6 ,, 0 ,, 0
[22-02-1711]
Den 22 dito ???t lijk van Maatje Corns. Lauwes kind - pro deo
[27-02-1711]
Den 27 dito om te trouwen Cornelis Krijnse Kievit, jongman, met Aagje Arens van der Baan, jonge dogter - pro deo
[06-03-1711]
Den 6 Meert om te trouwen Cornelis Pieterse Emaus, jongman, met Cornelia Teunis Lodder, jonge dogter, ijder 15 gls., is - 30 ,, 0 ,, 0
[10-03-1711]
Den 10 Meert 1711 ???t lijk van Wouter Claasz Moijsis - pro deo
[17-03-1711]
Den 17 dito ???t lijk van Jan Dirkse Berkels kind - 6 ,, 0 ,, 0
Tot hier toe verantwoort in den staat van Octob. 1710
[04-04-1711]
Den 4en April 1711 aangegeven om te trouwen Barent Arense van Looe, jongman, met Jannetje Lauwe, wedue van Cornelis Jacobse Witte, beijde alhier, ijder 6 gls., - 12 ,, 0 ,, 0
[09-04-1711]
Den 9 dito om te trouwen Cornelis Cornelisse Boogertman, jongman, met Grietje Jobs Kievit, jonge dogter,?? beijde alhier, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[10-04-1711]
Den 10 dito om te trouwen Jacob Cornelisse Jongste, jongman in den Oostdijk, met Teuntje Hollaars, jonge dogter binnen deser stede, beijde alhier - 3 ,, 0 ,, 0
[12-04-1711]
12 dito ???t lijk van Claas Comtebeddes kind - pro deo
[14-04-1711]
14 dito ???t lijk van Krijn Koeks verdronken kind - pro deo
[09-04-1711]
Den 9 April om te trouwen Cornelis Abelse de Vries, jongman, met Pieternelletje Meijnderts Aleman, jonge dogter alhier - 6 ,, 0 ,, 0
[17-04-1711]
Den 17 dito om te trouwen Aren Cornelisse Witte de jonge, jongman, met Maria Cornelis van der Bok, jonge dogter, beijde alhier, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[26-04-1711]??
Den 26 dito ???t lijk van Cornelis Huijbertses kind - pro deo
[15-05-1711]
Den 15 Meij 1711 aangegeven om te trouwen Gerrit Goekoop, jongman onder dees stede jurisdictie, met Jacomijntje de Zutter, jonge dogter binnen deser stede, ijder 15 gls., is - 30 ,, 0 ,,??
[25-06-1711]
Den 25 Junij om te trouwen Jan Pieterse Hoek, jongman in ???t Outdorp, met Maaretje Abels de Vries, jonge dogter onder de jurisdictie deser stede, ???t regt van de bruijt - 3 ,, 0 ,, 0
[16-07-1711]
Den 16 Julij ???t kind van Joannis Janse Roos - pro deo
[08-08-1711]
Den 8 Augustus ???t lijkje van Aren Hollaars kind, dood ter weerelt gekomen, is bij avond sonder lijkstatie begraven - pro deo
[06-09-1711]
Den 6 Septemb. ???t lijkvan Cornelis Cornelisse Witte de jonges kind - 3 ,, 0 ,, 0
Tot dus verre verantwoort in de staat van April 1711.
[08-10-1711]
Den 8 Octob. ???t lijck van Aren Claase Zuijderwerff - 30 ,, 0 ,, 0
[30-10-1711]
Den 30 dito ???t lijk van Anna Schaaps - 3 ,, 0 ,, 0
[02-01-1712]
Den 2en Januarij 1712 ???t lijk van Pr. van Regenmorter van ???t schip daar op hij gestorven is, hier begraven - pro deo??
[08-10-1712]
Den 8 dito ???t lijk van Krijn Koeks kind - pro deo
[05-02-1712]
Den 5 Feb. ???t lijkje van Cornelis Pieterses kind, dood ter weerelt gekomen, en met de moeders kist begraven - pro deo??
[05-02-1712]
Den selven dito ???t lijk van Cornelia Lodders - 15 ,, 0 ,, 0
[18-02-17112]
Den 18 dito ???t lijk van Maeretje Willems - 15 ,, 0 ,, 0??
P26-02-17112]
Den 26 dito om te trouwen Joost Joosten, jongman , met Annetje Meertens, wedue (van) Cornelis Krijnse Hollaar - pro deo
Tot dus verre verantwoort in den staat van Octob. 1711.??
[02-04-1712]
Den 2 April 1712 om te trouwen Jacob Zev(er)on, jongman , met Ariaantje Krijns Hollaar, jonge dogter - 6 ,, 0 ,, 0
[08-04-1712]
Den 8 dito ???t lijk van Barent van Looes kind - 6 ,, 0 ,, 0
[08-04-1712]
Den selven dito om te trouwen Maarten Arensz, jongman in ???t Outdorp, met Lijsbet Jans, jonge dogter alhier - pro deo??
[08-04-1712]
Den dito om te trouwen Marijnis Gerritse, jongman, met Maartje Arens Bakker, jonge dogter, beijde alhier - pro deo????
[21-04-1712]
Den 21 dito om te trouwen Pr. Groenendijk, weduenaar van Huijgje Arens, woont in ???t Outdorp, met Trijntje Ariens, wedue (van) Jan Leendertse van de(r) Bok, voor ???t regt van de bruijt - 3 ,, 0 ,, 0
[16-04-1712]
Den 16 dito ???t lijk van Daniel Jobse - 3 ,, 0 ,, 0??
[23-04-1712]
Den 23 dito om te trouwen Aren Claasz Kapiteijn, jongman van ???t Outdorp, met Jannetje Abrahams van ???t Somerlant, onder de jurisdictie deser stede - pro deo
[10-06-1712]
Den 10 Junij om te trouwen d??? E. Hr. Petrus van der Poel, weduenaar van Adriana van Dam, met Maria Kole, wedue van Aren Claase Zuijderwerff, woonende beijde alhier, ijder 30 gls., is - 60 ,, 0 ,, 0
[17-06-1712]
Den 17 dito ???t lijk van Claas Jongstes kind - pro deo
[17-06-1712]
Dito ???t lijk van Pr. Notebooms kind - pro deo
[26-06-1712]
26 dito ???t lijk van Aren Cornelisse Witte de jonges kind - 3 ,, 0 ,, 0
[15-08-1712]
Den 15 Augustus ???t lijk van Martijntje Dircks Berkel - 3 ,, 0 ,,
[16-09-1712]
Den 16 Septemb. om te trouwen Eduart Gerritse Santifort, weduenaar van Anna Schaaps, met Krijntje Cornelis Weijtens, wedue van Maarten Arense Haeijmeetman, in den Oostdijk, comt hier ???t regt van den bruijdegom?? - 3 ,, 0 ,, 0??
Tot dus verre verantwoort in de staad van April 1712.
[04-11-1712]
Den 4en Novemb. 1712 aangegeven ???t lijck van Daniel Klimmers - 3 ,, 0 ,, 0
[14-11-1712]
Den 14 dito ???t lijk van Doen Claase - 3 ,, 0 ,, 0
[16-11-1712]
Den 16 dito ???t lijk van Betje Teunis Jongste - pro deo
[19-11-1712]
Den 19 dito ???t lijk van Jacomijntje Eeuwits Tanis - 6 ,, 0 ,, 0
[24-12-1712]
Den 24 Decemb. ???t lijk van Hildegond de Kleijn - 3 ,, 0 ,, 0
[24-12-1712]
Dito ???t lijk van Aagjen Arens - 3 ,, 0 ,, 0
[20-01-1713]
Den 20 Januarij 1713 ???t lijk van Joannis van Laas kind - pro deo
[22-01-1713]
Den 22 dito ???t lijk van Jan Vis kind - pro deo
[09-02-1713]
Den 9 Feb. ???t lijk van Jacob Goekoops kind - 3 ,, 0 ,, 0
[17-02-1713]
Den 17 dito ???t lijk van Aagje Jans Baack - pro deo
[22-03-1713]
Den 22 Meert ???t lijk van Trijntje Mels - pro deo
Tot hier toe verantwoord in de staat van Octob. 1712
[14-04-1713]
Den 14 April 1713 om te trouwen Vranke Arense Witte, jongman, met Pieternelletje Jacobs van der Baan, jonge dogter, ijder 6 gls., - 12 ,, 0 ,, 0
[14-04-1713]
Dito Simon Janse Calis, jongman, met Gerritje Wilms Jongste, jonge dogter - pro deo
[12-05-1713]
Den 12 Meij om te trouwen Geertruijt Claas, jonge dogter alhier, met Poulus Janse Smit, jongman tot Durxlant, ???t regt van de bruijt alhier - pro deo??
[18-05-1713
Den 18 Meij 1713 ???t lijk van Anneken Dirxs - pro deo
[20-05-1713]
Den 20 dito om te trouwen Cornelis Pieterse Emaus, weduenaar van Cornelia Lodders, met Lijntje Joris van Farnabok, jonge dogter, beijde alhier, gehoorende ijder onder de classis van 6 gls., is - 12 ,, 0 ,, 0??
[26-05-1713]
Den 26 dito ???t lijk van Cornelis Janse den Eersamen - 30 ,, 0 ,, 0
[03-04-1713]
Den 3 April ???t lijk van Commertje Claas Boogs - pro deo
Tot hier toe verantwoort in den staat van April 1713.
[02-10-1713]
Den 2 Octob. 1713 ???t lijk van Commertje de Zutter - 3 ,, 0 ,, 0
[09-10-1713]
Den 9 dito ???t lijk van Pieter Claase van der Wiel - pro deo
[12-10-1713]
Den 12 dito ???t lijk van Cornelis Teunisse Lauwes kind - pro deo
[12-01-1714]
Den 12 Januarij 1714 om te trouwen Joris van Farnabok, weduenaar van zalr. Neeltje Willems van der Baan, bruijdegom, met Ariaantje Teunis, jonge dogter, bruijt, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[15-02-1714]
Den 15 Feb. om te trouwen Cornelis Krijnse Kievit, jongman, met Angnietje Jobs Kievit, jonge dogter, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[15-02-1714]
Dito ???t lijk van Krijn de Zutter - 15 ,, 0 ,, 0
Tot hier toe verantwoort in den staat van Octob. 1713.
[12-04-1714]
Den 12 April 1714 aangegeven om te trouwen Isaac Isaacsz Kouteeuw, jongman, met Josijntje Jans Harder, jonge dogter, beijde alhier - pro deo
[15 -04-1714]??
Den 15 dito ???t kind van Cornelis Boogertman de jonge en Grietje Jobs, in ???t Oude Nieuwlant gestorven en alhier begraven - pro deo
[28-04-1714]
Den 28 dito om te trouwen Cornelis Groenendijk met Teuntje Claas Comtebedde van ???t Outdorp, komt alhier ???t regt van den bruijdegom - pro deo
[30-05-1714]
Den 30 Meij ???t lijck van Cornelis Cornelisse Witte de jonges kind - 3 ,, 0 ,, 0
[11-09-1714]
Den 11 Septemb. ???t lijck van Annetje de Voogd - pro deo
[25-09-1714]
Den 25 dito ???t lijk van Jannetje Jans Calis - pro deo
Tot hier toe verantwoord in den staat van April 1714.
[03-11-1714]
Den 3 Novemb. 1714 om te trouwen Pieter Benjaminse, jongman van Goedereede, met Lijsbet Cornelis, jonge dogter in de Dircxlantse polder, voor den bruijdegom alhier - pro deo
[01-12-1714]
Den 1 December ???t lijk van Domis Jobse Kievit - pro deo
[27-12-1714]
Den 27 dito ???t lijck van Jacobus Hoogenraadt - 3 ,, 0 ,, 0
[20-01-1715]
1715 den 20 Januarij ???t lijk van Aart Bakelaars kind - pro deo
[16-02-1715]
Den 16 Feb. ???t lijk van Joris Arents kind - 3 ,, 0 ,, 0
[14-03-1715]
Den 14 Meert 1715 ???t lijk van Aartje Joost - 3 ,, 0 ,, 0
[14-03-1715]
Dito ???t lijk van Jan Verduijns kind - pro deo
[29-03-1715]
Den 29 dito ???t lijk van Pieter Noteboom - pro deo
Tot hier toe verantwoord in den staat van Octob. 1714
[13-04-1715]
Den 13 April 1715 aangegeven om te trouwen Passchier Jacobse van der Bock, jongman, met Marij Jans Harder, jonge dogter - pro deo
[26-04-1715]
Den 26 dito om te trouwen Willem Heijndrikse Breen, jongman, met Leuntje Teunis Kievit, jonge dogter - pro deo[04-05-1715]
[04-05-1715]
Den 4 Meij ???t lijk van Cornelis Huijgese - pro deo
[11-05-1715]
Den 11 dito ???t lijk van Jacomijntje Tijs - pro deo
[12-05-1715]
Den 12 dito ???t lijk van Jacob Goekoops Abraham - 3 ,, 0 ,, 0
[14-05-1715]
Den 14 Meij ???t lijk van Aren Cornelisse Witte - 6 ,, 0 ,, 0
[22-05-1715]
Den 22 dito ???t lijk van Lijsbet Hollaars - 3 ,, 0 ,, 0??
[23-05-1715]
Den 23 dito aangegeven om te begraven ???t lijk van Jan van Berkel, dog vermits over de aangevinge van sijn kindt den 17 Meert 1711 dispuijt is, en die saak voor de gecommitteerde Raden nog ongedecideert is hangende, soo werd den selven alhier bij provisie aangegeven onder de classis van - 6 ,, 0 ,, 0??
[31-05-1715]
Den 31 Meij 1715 ???t lijck van Annetje Harmans - 3 ,, 0 ,, 0
[21-07-1715]
Den 21 Julij ???t lijk van Martijntje Commers - 3 ,, 0 ,, 0
[21-07-1715]
Den selven dito ???t lijk van haar nieuw geboren kind - 3 ,, 0 ,, 0
[30-07-1715]
Den 30 dito ???t lijk van Jacob Cornelisse Witte - 6,, 0 ,, 0
[13-08-1715]
Den 13 Augustus ???t lijk van Cornelis Soetemans kind - pro deo
[31-07-1715]
Den 31 dito om te trouwen Willem Gillisz Welgemoet, weduenaar van Marij Jans van Campen, woonende in de Dircxlantse polder, bruijdegom, met Maria Benjamins Aleman, jonge dogter tot Goedereede - pro deo
[04-09-1715]
Den 4 Septemb. om te trouwen Jacob Meese, jongman, met Leentje Jans Harder, jonge dogter, woonagtig in ???t Outdorp, beijde geboren hier ter stede, comt hier ???t regt van den bruijdegom - pro deo
[24-09-1715]
Den 24 dito aangegeven ???t lijk van Teuntje Flijps van Wage, in ???t Oudelant gestorven en alhier begraven - 3 ,, 0 ,, 0
Tot dus verre verantwoord in den staat van April 1715.
[04-11-1715]
Den 4 Novemb. ???t lijk van Cornelia Jobs - pro deo
[15-01-1716]
Den 15 Januarij 1716 om te trouwen Heijndrik Claase Aleman, jongman tot Goedereede, met Berbel Leenderts de Wit, wedue van Wilm Wilmse Mulder in de Nieuwe Tonge - pro deo
[30-01-1716]
Den 30 Januarij 1716 om te trouwen Cornelis Marinisse de Bloeme, weduenaar van Marij Dirks de Roij, in Middelharnis, met Ariaantje Leenderts Aleman, wedue van Joannis Jacobse Lenson alhier - pro deo
[28-02-1716]
Den 28 Feb. ???t lijkje van Claas Meijndertses kind - pro deo
[01-03-1716]
Den 1 Meert ???t lijk van Grietje Jans Passchiers - pro deo
[10-03-1716]
Den 10 dito ???t lijk van Abraham Weijtens - pro deo
[24-03-1716]
Den 24 dito ???t lijk van Pr. Anthonisse - pro deo
Tot hier toe verantwoord, in den staat van Octob. 1715
[02-04-1716]
Den 2 April 1716 aangegeven om te trouwen Tijs Cornelisse Aleman, jongman in den Ouden Oostdijk, met Ariaantje Domis Kievit, jonge dogter tot Goedereede - pro deo
[16-04-1716]
16 dito aangegeven ???t lijk van Ariaan Lievense - pro deo
[17-04-1716]
17 dito aangegeven om te trouwen Abraham Janse Roos, weduenaar van Aartje Joost, met Jacomijntje Cornelis Jongste, jonge dogter, beijde alhier - 6 ,, 0 ,, 0
[29-04-1716]
29 dito ???t lijk van Jannetje Teunis Kievit, secrets. vrouw - 15 ,, 0 ,, 0??
[29-04-1716]
Dito ???t lijk van Neela van Poelgeest, predicants vrouw - 6 ,, 0 ,, 0
[06-06-1716]
Den 6 Junij 1716 ???t lijk van Corn. Corn. Witte de jonges kind - 3 ,, 0 ,, 0
[13-06-1716]
Den 13 dito ???t lijk van Barent van Loos kind - 3 ,, 0 ,, 0
[18-05-1716]
Den 18 dito ???t lijk van Jan Lauwes kind - pro deo
[07-08-1716]
Den 7 Augustus aangegeven om te trouwen Dirk Arense Witte, jongman, met Lijntje Arens van Wage, jonge dogter, ijder 6 gls., is - 12 ,, 0 ,, 0
[21-08-1716]
Den 21 dito ???t lijk van Maatje Hollaars - 3 ,, 0 ,, 0
[01-09-1716]
Den 1 Septemb. ???t kind van Cornelis Groenendijk, dood ter weerelt gekomen sijnde - pro deo
[03-09-1716]
Den 3 dito ???t kind van Cornelis Abelse - pro deo
[27-09-1716]
Den 27 dito om te trouwen Teeuwis Joannisse, jongman alhier, met Sijna Jans, jonge dogter in Dircxlant, komt hier ???t regt van den bruijdegom - pro deo
Tot hier toe verantwoord in den staat van April 1716
[03-10-1716]
3 October 1716 ???t lijk van Simon de stampers kind - pro deo
[16-10-1716]
Den 16 dito aangegeven om te trouwen Neeltje Claas Krijger, wedue van Jan van Berkel, met Curving Klimmer, jongman, dog overmits over de aangevinge van de bruijts kind den 17 Meert 1711 dispuijt is, en die saak voor de gecommitteerde Raden nog ongedecideert is hangende, soo werd alhier de bruijt bij provisie aangegeven onder de classis van - 6 ,, 0 ,, 0, voor de bruijdegom insgelijck - 6 ,, 0 ,, 0??
[15-11-1716]
Den 15 Novemb. ???t lijk van den Bailliu Coomans - 15 ,, 0 ,, 0
[20-11-1716]
Den 20 Novemb. 1716 om te trouwen Steven Teunisse Ongeraan, weduenaar van Martijntje Commers Tanis, met Jobje Cornelis Dam, jonge dogter in ???t Outdorp, comt hier ???t regt van den bruijdegom - 3 ,, 0 ,, 0
[22-11-1716]
Den 22 dito ???t lijk van Leendert Tijsse - pro deo
[05-12-1716]
Den 5 Decemb. ???t lijk van Tannetje Jans - pro deo
[16-12-1716]
Den 16 dito ???t kind van Marinis Gerritse begraven - pro deo
[25-01-1717]
Den 25 Januarij 1717 ???t kind van Jacob Goekoop begraven - 3 ,, 0 ,, 0
[26-12-1716]
Den 26 December 1716 om te trouwen do. Cornelis van Couwenhooven, wed.aar van Neela van Poelgeest, met Margaretha van der Poel, wedue van Daniel Rebolet, geen van beijde 6000 gls. gegoet, komt hier ijder 6 gls., is - 12 ,, 0 ,, 0
[11-02-1717]
Den 11 Feb. 1717 ???t lijk van Leendert Lievenses kind - pro deo
[12-02-1717]
Den 12 dito om te trouwen Jan Heijndrikse, jongman in Dircxlant, met Pietertje Cornelis Munter, jonge dogter alhier, comt hier ???t regt van de bruijt - pro deo
[13-02-1717]
Den 13 dito om te trouwen Cornelis Donkers, jongman tot Brouwershaven, met Sijna Joannis Gaveel, jonge dogter alhier, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
Tot dus verre verantwoord, in den staat van Octob. 1716
[12-04-1717]
Den 12 April 1717 om te trouwen mr. Jan Calis, weduenaar van Jannetje Jans, met Krijntje Krijn Janses wedue van Jacob Janse Roos, beijde alhier - pro deo
[06-05-1717]
Den 6 Meij ???t lijk van Sophia Jans - pro deo
[14-05-1717]
14 dito ???t lijk van Martijntje Cornelisse Lauwe - 6 ,, 0 ,, 0
[09-06-1717]
Den 9 Junij ???t lijk van Gerrit Emaus kind - 3 ,, 0 ,, 0
[04-08-1717]
Den 4 Augustus ???t lijk van Eduart Santiforts kind - 3 ,, 0 ,, 0
[31-08-1717]
Den 31 dito ???t lijk van Vranke Wittens kind - 3 ,, 0 ,, 0, dit sal verantwoord worden in de staat van Octob. 1717
[16-09-1717]
16 Septemb. ???t lijk van Jan Casper Kleijnenbergh - pro deo??
[17-09-1717]
17 dito ???t lijck van Pieter Anthonisse, werkbaes in de nieuwe dijkagie - pro deo??
[24-09-1717]
24 dito ???t lijk (van) Cornelis Cornelisse Witte den ouden - 6 ,, 0 ,, 0
Tot hier toe verantwoord in den staat van April 1717
[16-10-1717]
Den 16 Octob. 1717 aangegeven om te trouwen Krijn Klaase Comtebedde, woonende onder de jurisdictie van Dircxlant, jongman, met Maria Jeremias, jonge dogter alhier, voor ???t regt van de bruijt - pro deo
[04-11-1717]
Den 4 Novemb. ???t lijkje van Jan Pauels kind - pro deo
[11-11-1717]
Den 11 dito ???t kind van Aren Hollaars - 6 ,, 0 ,, 0
[14-12-1717]
14 Decemb. ???t kind van Meerten Arense - pro deo
Van Vrankes kind boven versuijmt - 3,, 0 ,, 0??
[23-01-1718]
23 Januarij 1718 ???t lijk van Krijn Hollaar - 3 ,, 0 ,, 0
[30-01-1718]
30 dito ???t lijck van Job Leunisse Nas - pro deo
[30-01-1718]
Den selven dito ???t lijk van Passchier Harder - pro deo??
[08-02-1718]
8 Feb. ???t lijk van Aren Claase Boogertman - 3 ,, 0 ,, 0
[21-02-1718]
Den 21 Feb. ???t lijk van Aren Lauwes dogter Lijsbet - 3 ,, 0 ,, 0
[22-02-1718]
Den 22 Feb. ???t kind van Claas Boogertman - pro deo
[04-03-1718]
Den 4 Meert om te trouwen Jan Cornelisz den Eersamen, jongman, met Jannetje Arens van der baan, jonge dogter, gehoorende ijder onder de classis van 15 gls., is - 30 ,, 0 ,, 0
Tot hier toe verantwoord in den staat van Octob. 1718.
[08-04-1718]
Den 8 April 1718 om te trouwen Daniel Cornelisse Boogertman, jongman, met Arjaantje Passchiers Harder, jonge dogter, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[08-04-1718]
Dito om te trouwen Dimmen Jobse de Wit, jongman, met Leentje Leenderts Aleman, jonge dogter - pro deo
[25-04-1718]
25 dito ???t lijk van Krijn Koeks kind - pro deo??
[01-05-1718]
Den 1 Meij ???t lijkje van Passchier Jacobses verdronken kind - pro deo
[17-06-1718]
17 Junij om te trouwen Jan Abrahamse Droogsteen, jongman, met Ariaantje Krijns Kievit, jonge dogter - 6 ,, 0 ,, 0
[10-08-1718]
10 August. ???t kind van Willem Heijntjes - pro deo
Tot hier toe verantwoord in de staat van April 1718
[01-10-1718]
Den 1 Octob. 1718 aangegeven om te trouwen Dirk Joannisse Gaveel, jongman, met Grietje Cornelis Witte, jonge dogter, beijde geboren en woonagtig ahier, ijder 3 gls., is - 6 ,, 0 ,, 0
[23-10-1718]
Den 23 dito ???t kind van Jacob Meese - pro deo
[19-11-1718]
Den 19 Novemb. ???t kind van Gerrit Emaus - 3 ,, 0 ,, 0
[24-11-1718]
Den 24 dito om te trouwen Aert Gillisse Kolf, weduenaar van Maria Frans, met Christina Vermeule, wedue van Jan Wilsenog - pro deo
[25-11-1718]
Den 25 dito om te trouwen Wilm Arense Bakker, jongman, met Susanna Wilms Jongste, jonge dogter - pro deo
[21-12-1718]
Den 21 Decemb. ???t lijk van Krijn Vlietlant - pro deo
[30-12-1718]
Den 30 dito ???t lijk van Cornelis Boogertman - 3 ,, 0 ,, 0
[06-01-1719]
Den 6 Januarij 1719 ???t lijk van Cornelis Groenendijks kindt - pro deo
[07-01-1719]
Den 7 dito ???t lijk van Annetje Mighiels - pro deo
[09-01-1719]
Den 9 dito ???t lijk van do. Cornelis van Kouwenhooven, geen 6000 gls. gegoet - 6 ,, 0 ,, 0
[11-01-1719]
Den 11 dito ???t lijk van Emmetje Pieters - pro deo
[11-01-1719]
Dito ???t lijkje van Huijge Jeremias kind - pro deo
[14-01-1719]
Den 14 dito ???t lijk van Mighiel Cornelisse - pro deo
[20-01-1719]
Den 26 dito ???t lijkje van Job Bakkers kind, dood geboren - pro deo
[21-01-1719]
Den 21 dito ???t lijk van Cornelis Jacobs Kievit - pro deo
[06-02-1719]
Den 6 Feb. 1719 aangegeven om te trouwen Leendert van Westerom, jongman van Sommelsdijk, met Cornelia Wouters, jonge dogter alhier, comt voor ???t regt van de bruijd - pro deo
[11-02-1719]
Den 11 dito ???t lijck van Wilm Hendrikse Moijsis - pro deo
Tot hier toe verantwoord in de staat van Octob. 1718.
[06-04-1719]
Den 6 April 1719 om te trouwen Leendert Willemse Jongste, jongman, met Dina Domis Prol, jonge dogter - pro deo
[20-04-1719]
Den 20 dito ???t lijk van Dingetje Leunis - 3 ,, 0 ,, 0
[29-04-1719]
Den 29 dito om te trouwen Cornelis Leendertse Comtebedde, jongman, met Cornelia Cornelis Roos, jonge dogter - pro deo
[03-05-1719]
Den 3 Meij ???t lijk van Aren Hollaar - 15,, 0 ,, 0
[06-05-1719]
Den 6 dito ???t lijk van Geertruijt Leenderts - pro deo, solvit
[10-05-1719]
Den 10 dito ???t kind van Jacob Jongste - pro deo
[28-05-1719]
Den 28 dito ???t kind van Maarten Arense Haeijmeetman - pro deo
[29-05-1719]
Den 29 dito ???t lijk van Doen Pank - pro deo
[02-06-1719]
Den 2 Junij ???t lijk van Hester IJemans - pro deo
[02-06-1719]
Dito om te trouwen Domis Heijndrikse Prol, weduenaar van Ante Cornelis Dimmese, met Jacomijntje Leenderts, wedue van Wilm Arense Jongste - pro deo
[10-06-1719]
Den 10 Junij 1719 ???t lijkje van Angnietje Jobs kind, in ???t Oudelant gestorven, is alhier begraven - pop deo
[12-07-1719]
Den 12 Julij ???t lijck van Ariaantje de Zutter - pro deo
[12-07-1719]
Dito ???t lijk van Passchier Jacobses kind - pro deo
[15-07-1719]
Den 15 dito ???t lijk van Leentje Leenderts Aleman - pro deo
[18-07-1719]
Den 18 dito ???t lijkje van Cornelis Teunisse Lauwes kind, dood ter weerelt gekomen - pro deo
[22-07-1719]
Den 22 dito ???t lijck van mr. Cornelis van Ziriczee - pro deo
[16-08-1719]
Den 16 Augustus ???t lijck van Dina Jans Meegang - pro deo
[20-08-1719]
Den 20 dito ???t lijkje van Marinis Leendertse Comtebeddes kind - pro deo
[24-08-1719]
Den 24 dito ???t lijk van Claartje Meertens - 3 ,, 0 ,, 0
[02-09-1719]
Den 2 Septemb. ???t lijk van Passchier Jacobse - pro deo
[02-09-1719]
Dito ???t kind van Cornelis Boogertman , in ???t Oude Nieuwlant gestorven en hier begraven - pro deo
[09-09-1719]
9 dito ???t lijk van Aagje Daniels Trommel - (pro deo)
[05-09-1719]
Den 5 dito ???t kind van Cornelis Arense Witte - 3 ,, 0 ,, 0
[05-09-1719]
Dito ???t kind van Cornelis Soeteman - pro deo
[07-09-1719]
Den 7 dito ???t kind van Dirck Arense Witte - 3 ,, 0 ,, 0
[22-09-1719]
Den 22 dito ???t kind van Jacob Meese - pro deo
[25-09-1719]
Den 25 dito ???t lijk van Israel Klimmer - pro deo
Tot hier toe verantwoort in den staadt van Septemb. 1719
[06-10-1719]
Den 6 October 1719 ???t lijk van Wilm Arense Bakkers kind - pro deo
[08-10-1719]
Den 8 Octob. 1719 ???t lijk van Jaane Munters - pro deo
[15-10-1719]
Den 15 Octob. 1719 ???t lijk van Sina Aren(s) Hoogenraad - pro deo
[19-10-1719]
Den 19 dito 1719 ???t lijck van Munter Cornelisse - pro deo
[19-10-1719]
Den 19 dito ???t lijck van Jan Klaases kint - 3 ,, 0 ,, 0
[19-10-1719]
Den 19 dijto 1719 ???t lijk van Davit de Zutter - 15 - 0 - 0??
[26-10-1719]
Den 26 dijto ???t lijck van Pietertie Moouses - 3 - 0 - 0
[26-10-1719]
Den 26 dijto 1719 ???t lijck van Aren Meese - pro deo
[07-11-1719]
Den 7 Novemb. 1719 ???t lijck van Poulis Clase Pronk - pro deo
[13-11-1719]
Den 13 Novemb. 1719 ???t lijkje van Cornelis Krinses kindt, in ???t Oude Nieuweland gestorven en al hier begraven - pro deo
[17-11-1719]
Den 17 Novemb. 1719 ???t lick van Pieternelle Jacobse Weijtens - 3 = 0 = 0??
[18-11-1719]
Den 18 dijto 1719 ???t lick van Eduwaart Santefort - 3 = 0 = 0
[27-11-1719]
Den 27 dijto 1719 ???t lick van Jannetie Laauwe - 3 = 0 = 0, solvit
[08-12-1719]
Den 8 Decemb. 1719 ???t (lick) van Klaas Meertense Mouses - pro deo
[11-12-1719]
Den 11 Decemb. 1719 ???t lijk van Krijn Teunisse Kievit, onder het klasjes - 3 - 0 - 0, solvit
[12-12-1719]
Den 12 dijto 1719 ???t lijktie van ???t kindt van Cornelijk Soeteman - pro deo
[26-12-1719]
Den 26 Decemb. 1719 ???t lijk van Amploontie Gerrits Roos - 3 = 0 = 0, solvit
[26-12-1719]
Den 26 dijto 1719???t lijck van een jongh geboren kintie van Aert Bakelaar - pro deo
[27-12-1719]
Den 27 dijto 1719 ???t lijck van Cornelija Wakers - pro deo??
[28-12-1719]
Den 28 dijto 1719 ???t lijk van ???t kindt van Krin Clase Comtebedde - pro deo
[02-01-1720]
Den 2 Jannearij 1720 ???t lijk van Arijaentie, wedeuwe van Pieter Noteboom - pro deo??
[07-01-1720]
Den 7 Jannuarij 1720 ???t lijk van Geertruijt Arens - pro deo
[15-01-1720]
Den 15 Jannuarij 1720 ???t lijk van Marija Aertse van den Houten - pro deo
[16-01-1720]
Den 16 Jannuarij 1720 ???t lijk van het kindt van Cornelijs Pieterse Emaeus - 3 = 0= 0, solvit
[02-02-1710]
Den 2 Feb. 1720 ???t lijk van Cornelia Comtebedde voor - pro deo
[10-02-1720]
Den 10 dito drie verdronkeldoode voor - pro deo
[11-02-1720]
Den 11 dito ???t lijk van Nijsje Jacobs Goekoops - 3 ,, 0 ,, 0, solvit
[15-02-1720]
Den 15 dito ???t lijk van ???t kind van Aren Cornelisse Witte?? - 3 ,, 0 ,, 0, solvit
[13-02-1720]
Den 13 dito ???t lijk van Pieternelle Gerrits Emaus - 3 ,, 0 ,, 0, solvit
[17-02-1720]
Den 17 dito ???t lijk van Ariaantje Jacobs Goekoops - 3 ,, 0 ,, 0, solvit
[26-02-1720]
Den 26 Feb. 1720 ???t lijk van Pieternelletie Cornelis Arense Witte - 3 : 0 : 0
[06-03-1720]
Den 6 Merdt 1720 ???t lijk van kindt van Simon Cales, genaamt Jannetie - pro deo
[07-03-1720]
Den 7 Meert 1720 ???t lijk van het kindt van Isack Isackse Koeteuw, een kraam kindt - pro deo
[14-03-1720]
Den 14 Meert 1720 ???t lijk van het kindt van Cornelis Pieterse Groenendijk - pro deo
[16-03-1720]
Den 16 dijto ???t lijk van het kindt van Daniel Bogerman - 3 - 0 - 0, solvit
[19-03-1720]??
Den 19 Meert 1720 ???t lijk van Krin Meese Kievit - pro deo
[21-03-1720]
Den 21 Meert 1720 ???t lijck van ???t kindt van Cornelijs Pieterse Emaus - 3 : 0 : 0, solvit
[21-03-1720]
Den 21 Meert 1720 aangevinge om te trouwen Mees Krinsse Kievit, weduwen. van Cornelia Trommels, met Angenietie Jobs, weduwe van Cornelis Krinsse Kievit, wonende in de polder van het Oude Nieuwelandt, geen van beijde begoedt - pro deo??
[26-03-1720]
Den 26 dito ???t lijk van het kind van Daniel Boogertman - 3 - 0 - 0, solvit
Tot hier toe verantwoordt
[19-04-1720]
Den 19 April 1720 om te trouwen Dirck Klase Berkel, jongman, met Pieternelletie Arense Lauwe, jonge dogter, beijde geboren in Goeree, voor - pro deo
[19-04-1720]
Den 19 April 1720 om te trouwen Poulis Cornelisse van der Bo(o)ck, jongman, met Lintie Cornelis Roos, jonge dogter, beijde geboren en woonagtig binnen Goeree, aangegeven ijder voor drie guld. - 6 : 0 : 0, solvit
[03-05-1720]
Den 3 Meij 1720 om te trouwen Jan Clase Cap(p)teijn, weduwenaar van Pietertie Mouses, met Marijtie Bogermans, weduwe van Pieter Klase, beijde geboren ende woonagtigh binnen Goedereede, aangegeven ijder voor drie guld., dus - 6 - 0 - 0, solvit
[19-05-1720]
Den 19 Meij 1720 ???t lijk van Job Bakker - pro deo
[02-06-1720]
Den 2 Junij 1720 ???t lijk van Pieternelletie Arens van der Baan - 3 - 0 - 0, solvit??
[03-06-1720]
Den 3 dijto 1720 ???t lijck van Aren Cornel. Lauwe den ouden - 3 - 0 - 0, solvit
[12-06-1720]
Den 12 Junij 1720 om te trouwen Wilm van Switten, laas weduwenaar van Maria Kuppers, wonende in de stadt Briel, met Marija Backers, weduwe van Eduwaart Santefort, wonende binnen Goeree deser stede, voor ???t regt van de bruijt - 3 - 0 - 0, solvit
[01-07-1720]
1 Julij 1720 om te trouwen Krin Clase van der Baan, jongman, bruijdegom, met Martintje van Wagen, jonge dogter, bruijdt, beijde geboren tot Goe(de)reede - 6 - 0 - 0
[22-06-1720]
Den 22 Junij 1720 ???t lijck van het kindt van Aangenietie Jobs, genaamdt Job Cornelisse Kievit, gestorven in ???t Oude Nieuwelandt, en in Goere(e) begraven - pro deo
[23-06-1720]
Den 23 dijto ???t lijk van Geert(e)uijt Arens - pro deo
[12-08-1720]
Den 12 Augustus 1720 ???t lijk van Neeltie Pieters Krijger - 3 - 0 - 0, solvit
[24-08-1720]
Den 24en Augustus 1720 om te trouwen Jan Corn. Pols, jongman van Cappelle, met Geerteruijt Kales, jonge dogter, wonende binnen Goeree over 2 jaren, voor de bruijt - pro deo
[25-08-1720]
Den 25 dijto ???t lijk van een vreemden dorsser - pro deo
[02-09-1720]
Den 2 Septemb. 1720 ???t lick van de Heer Peterus van der Poel - 15 = 0 = 0, solvit
[06-09-1720]
Den 6 Septemb. 1720 om te trouwen Dimmen Jobse de Wit, weduwe. van Leentie Leenders Aleman, wonende en geboren binnen deser ste(e) Goedereede, met Grietie Cornelis Aleman, jonge dogter, geboren in den Oosdick in den selven Eijlande, voor het regt van dese - pro deo????
[10-09-1720]
Den 10 Septemb. 1720 ???t lijk van Marija Roels - pro deo?? ??
[18-09-1720]
Den 18 dijto 1720 ???t lijk van Tijs Doensse Mouses - pro deo
[19-09-1720]
Den 19 dijto 1720 ???t lijk van ???t kindt van Cornelis Soetema(n) - pro deo
[27-09-1720]
Den 27 Septemb. 1720 ???t lijk van Cornelia Meegans - pro deo
[27-09-1720]
Den 27 Septemb. 1720 om te trouwen Johannis Anderies Faats, jongman, bruijdegom, geboren in Adriftuijts, met Maria Jans, weduwe van Passchier Jacobse van der Bock, bruijt, wonende tot Goeree, aangegeven voor het regt van - pro deo
[28-09-1720]
Den 28 Septemb. 1720 ???t lijk van ???t kindt van Steven Ongeraan, regt van begraven - 3 - 0 - 0, solvit
[04-10-1720]
Den 4 Octob. 1720 om te trouwen Jan Jobse Kievit, jongman, bruijdegom, met Geerteruijt Cornelis van der Bock, jonge dogter, bruijt, beide geboren binnen Goedereede en wonende aldaar, voor het regt van trouwen ijder drie gulden - 6 - 0 - 0, solvit
[04-10-1720]
Den 4 Octob. 1720 ???t lijk van het kindt van Daniel Santefort, genaamdt Grietie Daniels, oudt 9 jaar - pro deo
Tot hier toe verantwoort
[12-11-1720]
Den 12 Novemb. 1720 ???t lijk van Arij van Gelder, gehoort onder het classis - pro deo
[13-11-1720]
Den 13 Novemb. 1720 ???t lijk van Cla(a)s Janse Verduijn - pro deo
[16-11-1720]
Den 16 dijto 1720 ???t lijk van een kint van Jan Lauwe, gena(a)mt Lisbet Janse Lauwe - pro deo
[22-11-1720]
Den 22 Novemb. 1720 om te trouwen Nolken IJgens, jongman, bruijdegom, geboren tot Dordregt, met Lintie Cornelis den Eersame, jonge dogter, bruijt, wonende tot Goeree, gehoren(de) onder het classis van 3 gulden, comt voor??
regt van de bruijt - 15 = 0 = 0??
Dat op den - in de Oostdijk of polder den Ouden Oostdijk, zo als in het boek staat geb. of gedoopt is
[06-03-1721]
Den 6 Maart 1721 om te trouwen Pieter Janse van den Bliek, jongman, geboren tot Goedereede, bruijdegom, met Lijsbet Arens?? Jongejan, jonge dogter wonende tot Middelharnis, bruijt, geven haar aan prod., dus - pro deo
[24-03-1721]
Den 24 Maart 1721 ???t lijk van Krin Cornelisse Kievit, gestorven op Nieuwburgh en op ???t kerckhoff van Goedereede begrave(n), aangegeven voor - pro deo??
[27-03- 1721]
Den 27 dijto 1721 ???t lijk van Cornelis Groenendijk aangegeven voor - pro deo
Tot hier toe veranwo(o)rt??
[04-04-1721]
Den 4 April 1721 ???t lijk van Claas Cornelisse Bogerman aangegeven voor - pro deo
[11-04-1721]
Den 11 April 1721 om te trouwen Claas Jobse Boogert, jongman, geboren in Dirxlandt, wonende onder de jurisdictie van Meelesandt, bruijdegom, met Neeltie Jans Soeteman, jonge dogter, wonende binnen de(ser) stede Goedereede, geven haar aan onder (de) classis van onvermoge(n) - pro deo
[11-04-1721]
Den 11 April 1721 om te trouwen Jan Wouterse Schiltman, jongman, met Arijaantje Flip(s) Larooij, jonge dogter, beijde wonende binnen deser stede Goedereede, geven haar aan voor - pro deo
[25-04-1721]
Den 25 April 1721 om te trouwen Roel Arense Witte, jongman, met Amplonia Pieters Emaus, jonge dogter, beijde wonende binnen deser stede Goedereede, geven haar aan onder classis ijder van ses gulden - 12 = 0 = 0, solvit
[25-04-1721]
Den 25 April 1721 om te trouwen Claas Lievense, jongman, met Lintje Abraha(a)ms Roos, jonge dogter, beijde geboren en wonagtigh tot Goere(e), geven haar aan voor - pro deo
[10-05-1721]
Den 10 Meij 1721 ???t lijk van Domis Prol aangegeven voor - pro deo
[17-07-1721]
Den 17 Julij 1721 om te trouwen Ruijt Heijen, geboren tot Kranenburgh, jongman, bruijdegom, met Eva van Lits, geboren tot Diems, weduwe van Antonij Mast, bruijt , jegenwoordigh in de dijkagie tot Goedereede op de Roo Claas plate, geven haar aan voor - pro deo
[27-08-1721]
Den 27 Augustus 1721 ???t lijk van ???t kindt van Neeltje Klaas Krijger, genaamt Cornelia Jan(s) Berkel, aangegeven voor - 6 = 0 = 0, solvit
[11-09-1721]
Den 11 Septemb. 1721 om te trouwen Dirck Cornelisse Aleman, jongman, geboren binnen Goedereede, bruijdegom, met Catolintie Abels de Vries, jonge dogter, geboren onder de jurisdictie van Goedereede, bruijt, gehorende onder het classis van ider 3 gulden, is - 6 = 0 = 0, solvit
Tot hier toe verantwort in den staat
[11-10-1721]
Den 11 Octob. 1721 om te trouwen Claas Dirxse Berkel, wedr. van Pieternelle Jacobs Weijtens, geboren in Goedereede, bruijdegom, met Neeltje Jans Koeijwijk, wedw. van Giel Pieterse Kroon, wonende in Dirxlant, bruijt, geven haar aan onder het classis van drie gulden ijder, comt hier voor den bruijdegom - 3 = 0 = 0, solvit
[23-10-1721]
Den 23e Octob. 1721 om te trouwen Willim Arense Cijtje, jongman, geboren tot Middelharnis, bruijdegom, met Arijaantie Arens Niemant, jonge dogter, geboren onder het Oudoorp, bruijt, geven haar aan als onvermogen(d), dus hier - pro deo??
[10-11-1721]
Den 10e Novemb. 1721 ???t lick van Wilm Gerbranse Mole - 3 = 0 = 0, dog ongetroudt gestorven, nog eens 3 = 0 = 0, solvit
[10-11-1721]
Dijto Leena Pieters, geboren tot Waltneel in Guijlkerlant, ende alhier voor een uijtsinnigh mens in ???t gasthuijs gestorven - pro deo
[10-11-1721]
Dijto ???t lick van ???t kint van Krin Daaneelse Koeck, genamt - - pro deo
[10-11-1721]
Dijto ???t licktie van een kraam kint van Cornelis Crinsse Kievit, won(en)t op Stadwijk - pro deo
[22-11-1721]
Den 22e Novemb. 1721 om te trouwen Johannis Leenderse Gestelt, jongman aldaar, bruijdegom, met Luntie Cornelis Haaeijmeten, jonge dogter, geboren tot Dirxlant en nu wonende onder de jurisdictie van Goeree, geven haar aan als onvermogen(d), dus - pro deo
[22-11-1721]
Den 22 Novemb. 1721 ???t lijk van Aagtje Dimmens de Voogel, van den armen begraven, dus - pro deo
[28-11-1721]
Den 28 Novemb 1721 om te trouwen Antoni Godtschalck, jongman, geboren tot Weesep, bruijdegom, jegenwoordig in dienst van de Admiraliteijt, wakende in de lasarette tot Goedereede, met Catarina Coomans, jonge dogter, geboren tot Goedereede en wonende aldaar, bruijt, geven haar aan als o(n)vermogen(d), dus hier - pro deo????
[01-12-1721]
Den 1e Decemb. 1721 ???t lijck van het kindt van Franck Arense Witte, gehoort onder het classis van - f 3 - 0 - 0, solvit
[07-12-1721]
Den 7e 1721 ???t lijck van Marija Sijvers - f 3 = 0 = 0, solvit
[22-12-1721]
Den 22 Decemb. 1721 ???t lijck van Jacomintie de Zutter - f 15 = 0 = 0, solvit
[30-12-1721]
Den 30 Decemb. 1721 ???t lijck van Leender(t) Passchierse - f 3 = 0 = 0, solvit
[03-01-1722]
Den 3 Jannuarij 1722 om te trouwen Poulijs Jacobse van der Bock, jongman, geboren in Goedereede en won(en)t alhier, bruijdegom, met Neeltie Cornelis Hensdijk, jonge dogter, geboren in ???t Oudorp en won(en)t aldaar, bruijt, geven haar aan voor - pro deo
[14-01-1722]
Den 14e Jan. 1722 ???t lijk van Arijaantje Davits de Zutter - f 3 = 0 = 0, solvit
[26-01-1722]
Den 26 Jan. 1722 ???t lijk van Klaartje Cornelis Krijger - pro deo
[20-01-1722]
Den 20 Jan. 1722 ???t lijk van Leunis Comtebedde - 3 = 0 = 0
[20-01-1722]
Den selven omdat hij Comtebedde als vrijer is gestorven - 3 = 0 = 0
[07-03-1722]
Den 7 maart 1722 om te trouwen Pieter Cornelisse van der Bock, bruijdegom, jongman, met Pieternelletje Jans Lauwe, jonge dogter, beijde geboren tot Goedereede en wonende aldaar, geven haar aan ijder voor f 6 = 0 = 0
[13-03-1722]
Den 13 Maart 1722 ???t kint van Aren Cornelisse Witte - f 3 - ,, - ,,
[03-04-1722]
Den 3 April 1722 ???t?? lijck van Krin Koecks dogter, genaamt Neeltje Krins - pro deo
[04-04-17122]
Den 4 dijto ???t lijck van Poulis Jacobse van der Bocks kint - pro deo
[04-04-1722]
Den dijto 1722 ???t lijck van ???t kindt van Pieter Goecoop, genaamdt -, - f 3 - 0 - 0??
[10-04-1722]
Den 10 April 1722 om te trouwen Fliph Janse van Looe, bruijdegom, jongman, wonende in den Ouden Oostdijk, met Wilmintje Arens van der Baan, bruijt, jonge dogter, geboren tot Goedereede en won(en)dt alhier, geven haar aan onder de classjes van ider drie gulden, com(t) voor den bruijt - 3 - 0 - 0
[10-04-1722
Den 10 dito 1722 om te trouwen Job Janse Verduijn, bruidegom, jongman, met Aagtje Jans Steenhoven, bruijdt, jonge dogter, beijde geboren tot Goedereede, geven haar aan voor - pro deo
[13-04-1722]
Den 13 April ???t lijcktje van Grietje Gers Goecoop, oudt van den 19 Novemb. 1721 - f 15 = 0 = 0
Tot hier toe verantwort in den staadt van Maart 1722
[17-04-1722]
Den 17 April 1722 om te trouwen Johannis Cornelisse Haaeijmete, jongman, bruijdegom, geboren tot Dirxland, won(en)dt op het Somerlandt onder de jurisdictie van Goe(de)reede, met Marijtje Jans van Dijke, bruijdt, geboren tot Melisant en won(en)dt aldaar, geven haar aan voor - pro deo
[17-04-1722]
???t Lijk van Andries Faas kint - pro deo
[05-09-1722]
Den 5e Septemb. 1722 om te trouwen Jan van der Wiel, gebooren tot Workum, jongman, bruijdegom, met Maria Domes Prol, bruijt, jonge dogter, geboren tot Goedereede, geven haar aan voor - pro deo
[12-09-1722]
Den 12e Septemb. 1722 ???t lijk van Dirk Arense Wittes kint, Aren Dirkse Witte, verdronken, gehoorende onder ???t klasses van - 3 = 0 = 0, solvit
[18-09-1722]
Den 18e Septemb. 1722 om te trouwen Cornelis Corns. Munter, bruijdegom en jongm., geboren tot Goedereede, met Grietie Pieters, bruijt, jonge d., gebooren tot Goedereede, geven haar aan voor - pro deo
[18-09-1722]
Den 18e dito 1722 om te trouwen Joost Arense Kamerling, bruijdegom, jongm, geboren tot Dirkxlant, met Ariaantie Wouterse, bruijt, wed. van Jan Wouterse Schiltman, geboren tot Goedereede, geven haar aan voor - pro deo
[28-09-1722]
Den 28. Septemb. 1722 ???t lijk van Pieter Goekoops kint, Roel Pr. Goekoop, gehoorende onder???t klassis van - 3 = 0 = 0, solvit
[30-10-1722]
Den 30 Octob. 1722 om te trouwen Aren Eeuwit(t)se van Purten, weduwenaar van Aagtjen Hendericks, wonende onder de jurisdictie van Dircxlandt, bruijdegom, met Barbel Dammes, jonge dogter, bruijdt, wonende tot Goedereede, geven haar aan voor - pro deo
[04-12-1722]
Den 4 Decemb. 1722 om te trouwen Wouter Tisse Mouses, jonghman, met Aagtje Teunis van der Wende, jonge doghter, beijde geboren en woonagtigh tot Goedereede, geven haar aan onder het klassis van - pro deo??
[10-12-1722]
Den 10 Decemb. 1722 om te trouwen Marinis Groenleer, weduwenaar van Sara Jans Cloppenburgh, (weduwenaar), wonende in ???t Oudorp, met Anthonette Jans Kalis, jonge dogter, wonende off gehorende onder Goedereede, bruijt en bruijdegom geven haar aan in classis van onvermogen , dus hier - pro deo
[14-01-1723]
Den 14 Jan. 1723 ???t lijck van Baaltje Maartense Moeuijses, geven haar aan voor pro deo, dus hier - pro deo
[21-02-1723]
Den 21 Feb. 1723 ???t lijck van Jacob Meese, wert aangegeven als voor onvermogen, dus hier - pro deo
Dus verre verantwort
[21-02-1723]
Om te trouwen Leendert Leendertse Comtebedde, jongman, met Pieternelle Corn. Witte, jonge dogter, bruijdegom, en beijde woonende op de Plas, dewijle den bruijdegom, onder het regt van ???t Oudorp aangegeven onder het classis van 3 gul., comt voor den bruijt - 3 ,,. 0 ,, 0, solvit
[20-05-1723]
Den 20 Meij 1723 om te trouwen Henderijk Leenderse Aleman, jongman, bruijdegom , met Maria Pieters Buijbondt, jonge dogter, bruijt, beijde geboren tot Goedereede en wonende aldaar, geven haar aan onder het clastjes van drie gulden ider, dus - f 6 = 0 = 0, solvit
[24-05-1723]
Den 24 Meij 1723 ???t lijk van Huijg Jeremias Comtebeddes kint, Cornelia Comtebed, gehoorende onder ???t classes van - pro deo
[20-07-1723]
Den 20 Julij 1723 ???t lijk van Gerrit Janz Roos, wort aangegeven onder ???t cassis van - 3 ,, 0 ,, 0, solvit
[20-07-1723]
???t lijk van ???t kint van Aren Corn. Witte, gehorende onder de classis van drie gls., dus - f 3 = 0 = 0, solvit
[04-09-1723]
Den 4 Septemb. 1723 om te trouwen Gerrit Goecoop, secretaris, weduwenaar van Jacomintje de Zutter, bruijdeg., geboren tot Goedereede en wonende alhier, met Nela van Leuwen, jonged., bruijdt, geboren tot Gouda, wonende in ???t Oudorp Diependorst in den Eijlande van Westvorn., en dewil de bruijt haar regt van trouwen wert betaalt onder den secretaris van ???t Oudelant, geve haar aan onder de clastjes van dertigh gls., comt voor den bruijdegom alhier - f 15 = 0 = 0, solvit
[12-09-1723]
Den 12 Septemb. 1723 ???t lijk van Pieter Goekoops kint, Cornelia Goekoop, gehoorende onder ???t classis van - 3 ,, 0 ,, 0, solvit??
Tot dus verre verantwoort
[22-10-1723]
Den 22 Octob. 1723 om te trouwen Harrent Corn. Haeijmeetman, jongman, bruijdegom, geboren in de polder ???t Westnieuwelant, jegenwoordigh wonende onder de jurisdictie van Goereede, met Jacomintje Jacobs Roon, jonge dogter, bruijdt, geboren in de polder het Oudelant ende wonende aldaar, geven haar aan onder de clastjes van - pro deo
[14-11-1723]
Den 14 Novemb. 1723 ???t lijk van Corn. Corn. Wittes kint, Joris Corn. Witte, gehoorende onder ???t classis van - 3 ,, 0 ,, 0, solvit
[18-11-1723]
Den 18 Novemb. 1723 ???t kint van Pieter Goekoop, gehoorende onder ???t classis van - 3 - 0 - 0, solvit??
[19-11-1723]
Den 19 do. ???t lijk van Jannetje Vlietlants, gehoorende onder classis van - 3 ,, 0 ,, 0, solvit
[19-11-1723]
???t kint van den burgemr. Steven Ongeraan, gehoorende onder ???t classis van 3 ,, - 0 ,, 0, solvit
[26-12-1723]
Den 26. Decemb. 1723 ???t lijk van Grietie Pieters, wert aangegeven onder ???t classis van - 3 ,, - ,, -, solvit
[04-02-1724]
Den 4. Feb. 1724 ???t lijk van Gerrit Pieterse Emaus, gehoorende onder ???t classis van - 3 - ,, - ,, -, solvit??
[21-03-1724]
Den 21 Maart 1724 ???t lijk van Johannis van Laa - 3 - 0 - 0, solvit
[22-03-1724]
Den 22. Maart 1724 ???t lijk van Jan Johannisse Roos, gehoorende onder???t classis van - pro deo
[31-03-1724]
Den 31 maart 1724 om te trouwen Balten Claase Aleman, jongman, bruijdegom, met Aarijaantje Corn. Aleman, jonge dogter, bruijdt, beijde gebooren tot Goedereede, namentlijk den bruijdegom ende bruijt geboren in den Ouden Oosdijk, geven haar onder het classies van onvermoge, dus hier - pro deo
[26-04-1724]
Den 26 April 1724 ???t lijk van Saartie Bliecq onder ???t classis van - pro deo
[12-04-1724]??
Den 12. April 1724 ???t lijk van Agie Jans, gehoorende onder ???t classis van - 3 ,, 0 ,, 0, solvit
[13-05-1724]
Den 13 Meij 1724 om te trouwen Pieter Teunisse van der Wende, jongman, bruijdegom, met Leuntje Jans Steenhoven, jonge dogter, bruijdt, beijde wonende binnen Goedereede en geboren alhier, geven haar aan onder het classis als onvermogen, dus hier - pro deo, hiervan extract geschreven voor Jan v. d. Wende 3 Julij 1796, J. A. Grinwis, secretaris
Tot dus verre verantwort in den staat van Octob. 1723
[30-06-1724]
Den 30 Junij 1724 om te trouwen Adrianis den Beer, wedunaar van Truijtje Janz, woonagtigh in Middelharnis, bruijdegom, met Jannetie Janz Bliek, jonge dogter, bruijt, woonende binnen Goedereede, geven haar aan onder ???t classis van onvermogen, dus hier - pro deo??
[08-09-1724]
Den 8 Septemb. 1724 om te trouwen Corn. Janse Lauwe, jongman, bruijdegom, met Ad(d)riana Corn. van der Bock, jonge dogter, bruijdt, beijde wonende en geboren tot Goeree, geven haar aan onder het classis van drie gulden, dus hier - f 6 = 0 = 0, solvit
[14-08-1724]
Den 14 Augustus 1724 ???t lijk van ???t kindt van Henderijk Aleman - f 3 - 0 - 0, solvit
[26-09-1724]
Den 26 Septemb. 1724 ???t lijk van Grietje Munters - pro deo
[01-10-1724]
Den 1 Octob. 1724 ???t lijk van Jacomintje Wilm-mee - pro deo
[05-10-1724]
Den 5 Octob. 1724 om te trouwen Simon Cornelisse Burger, jonghman, geboren tot de stadt Schiedam en wonende aldaar, bruijdegom, met Ilissabet Wilms Jongste, jonge dogter, geboren tot Goedereede en wonende alhier, bruijdt, geven haar aan onder het classis van onvermogen, dus - pro deo
[12-10-1724]
Den 12 Octob. 1724 ???t lijk van ???t kint van Simon Calis - pro deo
[25-10-1724]
Den 25 dijto van ???t lijk van ???t kindt van Jan Cornelisse den Eersame, genaamt Cornelia, gehorende onder het classis van - 3 - 0 - 0, solvit
[27-10-1724]
Den 27dijto ???t lijk van den onderman in de meestoove, die was gecomen van Tertoole, is aangegeven voor - pro deo
[30-10-1724]
Den 30 Octob. 1724 ???t lijk van Ad(d)riana Cornelijs van der Bock, geve haar aan voor f 3 - 0 - 0, solvit
[11-11-1724]
Den 11 Novemb. 1724 ???t lijck van Lauwerintje Claas Meijnderse - pro deo
Tot dus verre verantwort in den staadt van April 1724
[17-11-1724]
Den 17 Novemb. 1724 ???t lijck van Jacob Klimmer, gehoorende onder het classis van 3 guld. en ongetroudt gestorven, dus hier - f 6 - 0 - 0, solvit
[17-11-1724]
Den selven dito ???t lijkje van ???t kintje van Daneel Bogerman, doodt ter weerelt gecomen, dus hier - pro deo
[05-12-1724]
Den 5 Decemb. 1724 ???t lijck van Teuntje, wed. van Cornelis Groenendijk, gehorende onder het classis van - pro deo
[10-12-1724]
Den 10 dijto 1724 ???t lijck van Jan Jobse Kievit, gehoort onder het classis van f 3 - 0 - 0 , solvit
[08-12-1724]
Den 8 Decemb. 1724 ???t geen hier voorn behoorden te staan
[08-12-1724]
Den 8 Decemb. 1724 om te trouwen Cornelis Corn. Comtebedde, jongman, geboren tot Goedereede, met Neeltje Wilms Vlamingh, jonge dogter, geboren tot de Nieuwe Tonge, beijde wonende onder de jurisdictie van de Nieuwe Tonge, geven haar aan onder het classis van - pro deo
[16-12-1724]
Den 16 Decemb. 1724 ???t lijk van Aren Corn. Witte, gehoorende onder ???t classis van - f 3 -0 - 0, solvit??
[16-12-1724]
Den 16 dijto 1724 ???t lijk van Steven Ongeraan, gehoorende onder het classis van drie gulden, dus - f 3 - 0 - 0, solvit
[28-02-1725]
Den 28 Feb. 1725, ???t lijk van ???t kindt van Corn. Corn. Witte, genaamt Maria Witte, gehoordt onder het classis van 3 gulden - f 3 - 0 - 0, solvit
[21-03-1725]
Den 21en Maart 1725 ???t lijk van Maria Jans Steenhoven, gehoort onder het classis van - pro deo
[30-03-1725]
Den 30en Maart 1725 om te trouwen Lambreght Aartse van den Houten, jonghman, me Lawerintje Claas Jongste, jonge dogter, beijde geboren tot Goereede en wonende alhier, geven haar aan onder het classis van - pro deo, solvit??
[30-03-1725]
Den 30en Maart 1725 om te trouwen Meijndert Claase Jongste, jonghman, met Adriana Teunis van der Wende, jonge dogter, beijde gebooren en wonende tot Goereede, geven haar aan onder het classis van - pro deo, solvit
[30-03-1725]
Den 30en Maart 1725 ???t lijk van ???t kindt van Pieter Goecoop, kindt genaamt Corn. Goecoop, gehorende onder het classis van drie gulden - f 3 = 0 = 0, solvit
Dus verre verantwoort in den staadt van Octobt. 1724
[02-04-1725]
Den 2en April 1725 ???t lijk van Leuntie van Wage aangegeven, gehorende onder het classis van 6 gulden - f 6 - 0 - 0, en omdat zij niet en is getroudt geweest, comt voor haar trouwen - f 6 - 0 - 0, solvit
[18-05-1725]
Den 18 Meije 1725 om te trouwen Pieter Claase Kappiteijn, jongman, bruijdegom, met Jannetje Jobs Kievit, jonge dogter, bruijdt, beijde geboren en wonende tot Goereede, geven haar aan onder classis van 3 gulden, dus - f 6 - 0 - 0, solvit
[18-05-1725]
Den 18 Meij 1725 om te trouwen Aren Erassmisse Jongelingh, jonghman, geboren en won(en)t tot Middelharnis, met Jacomina den Eersamen, jonge dogter, wonende alhier, geven haar aan onder het classis ider van ses gulden, comt hier voor de bruijt - f 6 = 0 = 0, solvit??
[06-06-1725]
Den 6 Junius 1725 ???t lijck van ???t kindt van Daneel Boogerman, genaamt Neeltie Daneel(s) Boogermans, gehoort onder het classis - f 3 = 0 = 0, solvit
[08-06-1725]
Den 8 Junij 1725 ???t lijck van ???t kindt van Jan Lauwe, genaamt Klaartje Jans Lauwe - pro deo
[23-06-1725]
Den 23. Junij 1725 ???t lijck van ???t kindt van Corn. Corn. Witte, genaamt Pieternelletje Witte, gehoordt onder het classis van - 3 = 0 = 0, solvit
[27-06-1725]
Den 27 dijto 1725 ???t lijck van ???t kindt van Corn. Abelse - pro deo
[28-06-1725]
Den 28 dijto 1735 ???t (lijck) van ???t kindt van Abraham Janse Roos - pro deo
[30-07-1725]
Den 30 Junij 1725 ???t lijck van ???t kindt van Martintje Breen, gehoordt - pro deo
[01-07-1725]
Den eersten Julij 1725 ???t lijck van ?tje van der Wende, gehoordt onder het classis van - 3 = 0 = 0, en deselve voor haar trouwen - 3 = 0 = 0, solvit
[06-07-1725]
Den 6 dijto 1725 ???t lijck van ???t kindt van Isack Koeteuijw - pro deo
[06-07-1725]
Den 6 dijto 1725 ???t lijck van ???t kint van Claas Lievense - pro deo
[09-07-1725]
Den 9 dijto 1725 ???t lijk van ???t kint van Dirck Arense Witte, genamt Aren Dirxse, gehorende onder het classis van - 3 = 0 = 0, solvit
[09-07-1725]
Den 9 dijto ???t lick van ???t kindt van Anderies Faats als onvermogen - pro deo
[07-07-1725]
Dijto het lick van ???t kindt van Klaas Lievense - pro deo
[09-07-1725]
Dijto lick van ???t kint van Anderies Faats - pro deo??
[01-09-1725]
Den 1 Septemb. 1725 ???t lick van het kindt van Maria van der Bock, genaamt Cornelia Arense Witte, gehoort onder het classis van - 3 = 0 = 0, solvit
[01-09-1725]
Dijto het lijk van Cornelis Soetemans kindt - pro deo
[01-09-1725]
???t lijk van ???t kindt van Willem Arense Backer - pro deo
[01-09-1723]
???t lijck van ???t kindt van Dijna Domis - pro deo
[29-09-1725]
Den 29 Septemb. 1725 ???t lijck van het kindt van Pieter van der Bock, genaamt Neeltje, gehoordt onder het classis - f 3 = 0 = 0, solvit
[09-10-1725]
Den 9 Octob. 1725 ???t lijck van ???t kindt van Pouweles van der Bock, genamt Jan, gehort onder het classis van - 3 = 0 = 0, solvit
Tot hier verantwoort in den staadt (van) April 1725
[19-10-1725]
Den 19 Octob. 1725 ???t?? lijck van ???t kindt van Gerrit Goecoop, genaamt Johanna Margrita, gehoort onder het classis van - f 15 = 0 = 0
[26-10-1725]
Den 26en Octob. 1725 om te trouwen Leendert Parschierse den Herder, jongman, bruijdegom, met Grietje Leunis Lauwe, jonge dogter, bruijdt, wonende en geboren alhier, geven haar aan onder het classis als onvermogen, dus hier - pro deo??
[26-10-1725]
Den 26 Octob. 1725 om te trouwen Daneel Krinse Koeck, jonghman, bruijdegom, met Jannetje Wilms Jonghste, jonge dogter, bruijt, beide woonen en zijn geboren alhier, geven haar aan onder het classis van onvermogen, dus - pro deo
[10-11-1725]
Den 10 Novemb. 1725 ???t lijk van ???t kindt van Cornelis Janse van Soest, doodt ter weerelt gecome, dus - pro deo
[14-01-1726]
Den 14en Jan. 1726 ???t lijk van een doodt kindt van Daneel Bogerman, doot ter werelt gecome, dus - pro deo
[01-02-1726]
Den 1 Feb. 1726 om te trouwen Adrianis Slingerlandt, jongman, bruijdegom, wonende in ???t Oudelandt, met Jobje Cornelis Dam, wed. van Steven Ongeraan, wonende binnen Goereede, gehorende ijder onder het classis van drie gulden, en dewil den bruijdegom onder het secretarie van Oudorp zijn regt van trouwen betaalt, comt hier voor de bruijt - 3 : 0 : 0, solvit??