Goedereede - Verzoeken om ondertrouw 10 januari 1806 - 8 november 1811

Algemeen Rijksarchief
Collectie doopboeken enz.
Goedereede
Inv. No. 11.

[10-01-1806]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Vanderschilt.
Wij ondergeteekende Johannis Rameis, j. m., geb. te Vlissingen, en Adriana Lenas, j. d., geb. en beide woonende alhier, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan,?? geevende daarvan ter secretarij deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 10e Januarij 1806.
J. C. Rameijs
Dit merk + is bij Adriana Lenas gesteld
Mij present, C. v. d. Valk

[03-01-1806]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Vanderschilt.
Wij ondergeteekende Krijn Koek, j. m., geb. alhier, en Jannetje van Leeuwen, j. d., geb. te Ouddorp en beide woonende alhier, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan,?? geevende daarvan ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 3 Januarij 1806.
K. Koeke, J. van Leeuwen

[03-01-1806]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Vanderschilt.
Wij ondergeteekende Cornelis van Loon, weduwenaar van Neeltje Bakker, gebooren te Ouwerkerk aan den IJssel, en Arjaantje Jongste, j. d., geb. en beide woonende alhier, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan,?? geeven daarvan ter secretarij deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 3 Januarij 1806.
Cs. Van Loon
Dit merk X is bij A. Jongste gesteld
Mij present, C. v. d. Valk

[21-02-1806]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? G. v. Someren
Ik ondergeteekende Christiaan Welthi, weduwenaar van Gonda Ta?, geb. te Ruderswil in Zwitserland canton Bern, wonende alhier, voorneemens zijnde een wettig huwelijk aan te gaan met Anna Meldij, weduwe van - Orth, geb. te Nannich en wonende te Rotterdam, geeve daarvan ter secretarie deezer steede kennis en verzoekt dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 21. Februarij 1806.
Christiaan Welti
Chris

[11-04-1806]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? G. v. Someren
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Cadron
Wij ondergeteekende Teunis Witte, j. m.,?? en Neeltje van der Willigen, weduwe van Aren van Regenmorter, beide geb. te Ouddorp en woonende binnen deeze steede, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan,?? geeven daar van ter secretarij deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 11 April 1806.
Teunis Witte
Dit merk X is bij Neeltje van der Willigen gesteld
Mij present, P. Jongste

[29-05-1806]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Cadron
Wij ondergeteekende Bart Korteweg, j. m.,?? geb. en woonende te Stellendam, en Jacomijntje den Eerzaamen, j. d., geb. en woonende binnen deeze steede, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan,?? geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 29 Meij 1806.
Bart Korteweg, Jacomijntje den Eerzamen

[13-05-1806]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? G. v. Someren
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Cadron
Wij ondergeteekende Adrianus Prol, j. m., en Klazina Moijses, j. d., beide geb. en woonende binnen deeze steede, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan,?? geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 13 Meij 1806.
Adrianus Prol
Dit merk X is bij Klasina Moijses gesteld
Mij present, A. Roos

[13-08-1806]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Cadron
Wij ondergeteekende Johan Hendrik Zeehoff, j. m.,?? geb. en laatst gewoond hebbende te ???s Hage, en Catharina Gavel, j. d., geb. en beide woonende alhier, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan,?? geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 13 Augustus 1806.
J. H. Zeehoff, Cath. Gavel

[05-09-1806]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Cadron
Wij ondergeteekende Abraham den Hertog, j. m.,?? en Huigje Jongste, j. d., beide geb. en woonende binnen deeze steede, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan,?? geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 5e September 1806.
Abraham den Hertog
Dit merk X is bij Huigje Jongste gesteld
Mij present, P. Jongste

[25-10-1806]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Brederland
Wij ondergeteekende Leendert ???t Hoff, wedr. van Jacomijntje van der Waal,?? geb. te Spijkenis, en Neeltje Pippeling, wede. van Pieter van Splunder,?? geb. en beide woonende alhier, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan,?? geeven daar van ter secretarie alhier kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 25 October 1806.
Dit merk + is bij Leendert van ???t Hoff zelfs gesteld
Dit merk X is bij Neeltje Pippeling zelfs gesteld
Mij present, D. Goekoop

[20-11-1806]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Brederland
Wij ondergeteekende Phlip Samuels van Buuren, j. m.,?? geb. en woonende te Tricht, en Judic Jacob Valk, j. d., geb. in de Oude Tonge en woonende alhier, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan,?? geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 20 November 1806.
Philip Samuels van Buuren, Judik Valk

[17-04-1807]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
Wij ondergeteekende Aart Sinon, j. m.,?? geb. en woonende alhier, en Grietje Doorn, j. d., geb. te Dirksland en woonende alhier, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan,?? geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proklamatien geschieden. -
Goedereede den 17. April 1807
Dit merk X is bij Aart Sinon gesteld
Dit merk + is bij Grietje Doorn gesteld
Mij present, P. Jongste

[23-04-1807]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
Wij ondergeteekende Christiaan den Eerzaamen, j. m.,?? geb. en woonende binnen deeze steede, en Jannetje Korteweg, wede. van wijlen Antonij Holleman, geb. te Stellendam en meede alhier woonagtig, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan,?? geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proklamatien geschieden. -
Goedereede den 23 April 1807
Christiaan den Eerzamen, Jannetje Korteweg

[06-05-1807]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
Wij ondergeteekende Jan van Selst, j. m.,?? geb. te Rotterdam, dienende als matroos op ???s konings schip van oorlog Chattam, liggende in guarnisoen alhier, en Antonia Boo(r)daard, j. d., geb. en woonende te Rotterdam, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan,?? geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Actum Goedereede den 6e Meij 1807
Jan van Selst, Antoniea Boodaard

[08-07-1807]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
Wij ondergeteekende Jozeph Haller, j. m.,?? geb. te Breda, dienende als sergeant onder ???t corps mariniers, behoorende op ???s konings schip van oorlog Chattam, liggende in guarnizoen alhier, met Jansje van der Pol, j. d., geb. en laatst gewoond hebbende te Soest, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan,?? geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 8 Julij 1807
J. Haller, J. van der Pol

[25-06-1807]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
Wij ondergeteekende Gerrit Aleman, j. m.,?? geb. in de Oude Tonge en woonende binnen deeze steede, met Cornelia Phernambucq, j. d., geb. en laatst gewoond hebbende te Zierikzee, doch thans alhier woonachtig, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan,?? geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 25 Junij 1807
Gerrit Aleman, Cornelia Phernambucq

[06-08-1807]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
Wij ondergeteekende Jan van der Ent, j. m.,?? geb. te Dordrecht, en Jannetje Koek, wede. van Cornelis Lauwe, geb. en beide woonende binnen deeze steede, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Actum Goedereede den 6 Augustus 1807
J. v. d. Ent, Janneie Koek

[29-01-1808]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Cadron
Wij ondergeteekende Jacob Honing, j. m.,?? geb. te ???s Hage, met Anna Maria Slootmans, wed. van wijlen Joseph Volking, geb. te Steenbergen en laatst gewoond hebbende te Hellevoetsluis en thans beide alhier woonachtig, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie van deeze steede kennis en verzoeke(n) dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 29 Januarij 1808
Jacob Honig
Dit merk X is bij Anna Maria Slootmans gesteld
Mij present, P. Jongste

[19-08-1808]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
Wij ondergeteekende Abraham Hameete, wedr. van Jannetje Knape,?? geb. te Dirksland en woonende te Stellendam, en Martijntje van Berkel, j. d., geb. en woonende alhier, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 19 Augustus 1808
Abram Hamete
Deeze letters M V B zijn door Martijntje van Berkel gesteld
Mij present, D. Goekoop

[10-10-1808]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
Wij ondergeteekende Jonker Marcus, j. m.,?? geb. te Lit en woonende te Rotterdam, en Lea Jacob Valk, j. d., geb. en woonende te Goedereede, zijn van meening een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie der steede Goedereede voornd. kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 10 October 1808
Jonker Marcus, Lea Jacob Valk

[16-12-1808]??
Wij ondergeteekende Jan van Dijke, j. m.,?? geb. te Ouddorp, en Johanna Bakelaar, j. d., geb. en beide wonende alhier, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 6 December 1808
Dit merk + is door Jan van Dijke gesteld
Dit merk X is door Johanna Bakelaar gesteld??
Mij present, P. Jongste

[21-02-1809]??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Dirk van der Made, wedr. van Neeltje Jongste, geb. te Dirksland en wonende alhier, en Maria Hendrina Jansen, wede. van Hendrik Busscher, geb. te ???s Hage en wonende in den Oudenbosch, zijn van meening een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 21 Februarij 1809
Dirk van der Made, Maria Hendria Janssen

Hier toe nog gebruikt een zegel van 2 sch.
[19-05-1809]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
Wij ondergeteekende Johan Carl de Wieze, j. m., geb. te Buskou in Pruisen, en Adriana van de Stad, j. d., geb. te Bergen op den Zoom en beide woonende in de ju ??????..de gewone proclamatien te geschieden.
Goedereede, den 19 van Bloeimaand 1809. -??
Johan Carl de Wiese, Adrieana Joanna Catriena van de Stadt

Pagina 28 slecht leesbaar???..
6e Maij 1809
CHE Hartmann

[15-05-1809]
Den burgemeester der stad Bergen op Zoom verklaart en certificeert bij deze dat den heer J. Vergroesen, welke de hier aan geannexeerde declaratoir mede heeft ondertekend, is een wettig en legaal gepatenteerd notaris binnen deze stad en de overige ondertekenaren zeer wel te kennen over sulks hetzelve alle geloof meriteert. -
In kennis der waarheid is deze met stads zegel bekragtigd en door mij ondertekend dezen 15e van Bloeimaand 1809.
De burgemeester voornoemd,
Gerard Vermeulen

[15-05-1809]
De ondergeteekende Pieter van de Stadt en Ida Bouds, zijne huisvrouw, nemen volkomen genoegen met het huwelijk, het welk hare minderjarige dochter Adriana van de Stadt voornemens is aan te gaan met den persoon van J. C. de Wiese te Goedereede, consenterende dus dat de zelven naar behooren in den huwelijken staat worden bevestigd.
Bergen op Zoom, den 15 van Bloeimaand 1809
Pieter van de Stadt
Dit X is het handmerk van vrouw Van de Stadt, mij bekend,
J. Vergroesen????

[07-07-1809]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Cadron
Suppletoir-zegel ingevolge decreet van zijne majesteit den koning, in dato den 17den van Grasmaand 1809, no. 1, dienende tot de huwelijks aangeeving van Jan Pietersz Struijk en Niesje de Waard, omgeslagen bij mij ondergeteekende te Goedereede, den 7 van Hooimaand,
D. Goekoop, secrets.

[07-07-1809]
Omgeslagen met het annexe zegel ?,
D. Goekoop, secrets.
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
Wij ondergeteekende Jan Pietersz Struik, j. m., geb. te Melissant, en Niesje de Waard, j. d., geb. binnen de steede Goedereede en beide onder deeze jurisdictie woonachtig, zijn van mening een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie derzelve steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.
Goedereede, den 7 van Hooimaand 1809. -
Jan Pze. Struijk
Dit merk X is door Niesje de Waard gesteld
Mij present, A. Roos??

[27-10-1809]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergetekende Pieter Koese senior en Cornelia de Munk verklaaren te consenteeren dat mijn zoon Pieter Koese zich in den huwelijken staad begeeft met Alijda Wijnanda Gersen,
Actum Stellendam den 27 van Wijnmaand.
Pieter Koese, Cornelja de Munk??

[27-10-1809]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
Wij ondergetekende Pieter Koe(t)se, j. m., geb. onder de Nieuwe Tonge, en Aleida Wijnanda Gersen, j. d., geb. te Ouddorp, laatst gewoond hebbende te Stellendam en thans alhier woonachtig, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deeser steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.
Goedereede den 27 van Wijnmaand 1809.
PKK, Aleijsa Winanda Gersen??

[01-12-1809]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Cadron
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
Wij ondergeteekende Steven van Otterloo, j. m., geb. te Strien???s Sas, en Maria van Mechgelen, j. d., geb. en beide woonende alhier, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden.
Goedereede den 1e van Wintermaand 1809.
Stefanus van Otterloo, M. v. Megchelen

[22-12-1809]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Cadron
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? V. Someren
Wij ondergeteekende Klaas van Eeuwen, wedr. van Pieternella Aleman, geb. in Den Bommel, en Johanna Roos, wede. van Johannes Homan, geb. en beide woonende alhier, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.
Goedereede den 22. van Wintermaand 1809. -
Klaas van Eeuwen
Dit merk + is bij Johanna Roos, wed. van Joh. Homan, gesteld
Mij present,??
D. Goekoop, secrets.

[21-12-1809]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Certificeere ik ondergeteekende mits deezen, dat het met mijn genoegen is, dat mijn zoon Klaas van Eeuwen zich in den huwelijken staat begeeft met Johanna Roos.
Bommel den 21 van Wintermaand 1809.
Dit A is het hant merk van de vader van Klaas van Eeuwen
Mij present,
Teunis van der Haart, srt. van ???t gemeente bestuur

[30-01-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende zijn voorneemens met elkanderen een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daarvan ter secretarie van Goedereede kennis en verzoeken dat de proclamatien daarvan mogen geschieden.
Goedereede den 30e van Louwmaand 1810.
Arn. Tekenbroek, J. Buijs

[26-01-1810]
Suppletoir zegel ingevolge decreet van zijn(e) majesteit den koning van Holland in dato den 17den van Grasmaand 1809, no. 1, dienende tot geannex(s)eerde verklaaring, omgeslagen bij mij ondergeteekende, te Werkendam, den 26ste Jannuarij 1800 en tien.
Anna Ritmeester, weduwe wijlen Arnoldus Teekenbroek

[26-01-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Greve
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Cadron?? ????
Verklare ik ondergeteekende Anna Ritmeester, wed. wijle(n) Arnoldus Tekenbroek te consenteeren en toestemming te geven aan mijn zoon Arnoldus Tekenbroek tot ???t aangaan van eene huwelijkse verbintenis met Jenneke Buis, wonende te Goedereede, in waarheid hebbe ik deeze met mijne eige hand onderteekend en afgegeeven te Werkendam den zes en twintigsten Jannuarij 1800 en tien.
Anna Ritmeester, weduwe wijle Arnoldus Teekenbroek

[15-02-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Pieter Smits, j. m., geb. te Budel in de Meijerij van Den Bosch, met Dina Vlietland, wede. van Leendert van Diemen, geb. en beide wonende alhier, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 15e van Sprokkelmaand 1810.
Peter Smiets, Dina Vlieland?? ?? ????

??[16-02-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Pieter van Regenmorter, j. m., geb. te Nieuw Beijerland, met Johanna Slingerland, j. d., geb. en beide wonende alhier, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden. -
Goedereede 16e van Sprokkelmaand 1810. -
Pieter van Regenmorter, Johanna Slingerland

[15-02-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Cadron
Wij ondergeteekende Maarten Verhage, j. m., geb. en wonende onder Ouddorp, met Hendrika Pippeling, j. d., geb. en wonende in de jurisdictie deezer steede, zijn voornemen(s) een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 23e van Sprokkelmaand 1810.
Dit merk + is door M. Verhage gesteld
Dit merk X is door Hendrika Pippeling gesteld
Mij present, D. Goekoop

[31-03-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Martinus Ramais, wedr. van Anna Maria Anders, geb. te Maastricht, en Anna Maria van Kerkhoven, wede. van Jan Witte, geb. te Neder Hardingsveld en beide wonende alhier, zijn van meening een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.??
Goedereede den 31 van Lentemaand 1810.
M. Rameis, Maria van Kerkhoove

[12-04-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Gerrit Emaus, wedr. van Jannetje van Wage, geb. alhier, met Johanna Blok, wede. van Jan Dz Lauwe, geb. te Dirksland en beide woonende binnen deeze steede, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.??
Goedereede den 12 van Grasmaand 1810.
Gerrit Emaus, Johanna Blok

[14-04-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Jan Soeteman, j. m., geb. alhier, met Willemijntje Witvliet, j. d., geb. te Stellendam en beide woonende binnen deeze steede, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 14e van Grasmaand 1810.
Jan Soeteman
Dit merk + is door Willemijntje Witvliet gesteld
Mij present, D. Goekoop

[20-04-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Joost van Waarde, j. m.,?? en Mietje Bakelaar, j. d., beide geb. en woonende alhier, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 20 van Grasmaand 1810.
Joost van Waarde
Dit merk + is door Mietje Bakelaar gesteld
Mij present, A. Roos

[20-04-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Arij Struik, j. m., geb. te Melissant, en Kaatje de Graaf, j. d., geb. en beide woonende alhier, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 20 van Grasmaand 1810.
Ari Struijk
Dit merk X is door Kaatje de Graaf gesteld
Mij present, A. Roos

[18-05-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Jan Dz Jongste, j. m., met Kaatje van der Linde, j. d., geb. en beide woonende alhier, zijn van meening een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 18e van Bloeimaand 1810.
Jan Jongste Dz, Kaat van der Linde

[27-07-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Jacob Lokker, j. m.,?? geb. en wonende te Stellendan, en Grietje den Eerzamen, j. d., geb. en wonende binnen de steede Goedereede, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.
Goedereede den 27 van Hooimaand 1810
Jacob Lokker, Grietje den Eerzamen

[27-07-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Abraham Roos, j. m., en Maria Hakkenbrak, j. d., beide geb. en woonende binnen de steede Goedereede, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.
Goedereede den 27 van Hooimaand 1810.
Abr. Roos, Maria Hakkenbrak

[07-09-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Cornelis Dz Jongste, j. m., geboren te Goedereede, en Maria Dekker, j. d., geb. te Melissant en beide woonende alhier, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewoone proclamatien geschieden.??
Goedereede den 7 September 1810.
Cornelis Dz Jongste??
Dit merk X is door Maria Dekker gesteld
Mij present, A. Roos

[14-09-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Barend Boshoven, j. m., geb. alhier, met Neeltje Molestee, j. d., geb. onder Ouddorp en woonende in de jurisdictie van Stellendam, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.??
Goedereede den 14 van Herfstmaand 1810
Dit merk X is door Barend Boshoven gesteld
Neeltje Moleste
Mij present, A. Roos

[13-04-1811]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Maarten Sinon, j. m., en Cornelia Ruitenburg, j. d., beide geb. en woonende binnen deeze steede, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.
Goedereede den 13 April 1811.
Dit merk + is bij Maarten Sinon zelfs gesteld, verklarende niet te kunnen schrijven
C. Ruitenberg
Mij present,??
D. Goekoop, secrets.

[13-04-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Aren van Splunder, j. m., en Jannetje Roos, j. d., beide geb. en woonende binnen deeze steede en jurisdictie, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.??
Goedereede den 13 April 1811.
Aren van Splunder
Dit merk + is bij Jannetje Roos zelfs gesteld, verklarende niet te kunnen schrijven
Mij present,
D. Goekoop, secrets.

[27-04-1811]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Bastiaan de Bruin, j. m., geboren te Dordrecht, met Jannetje Kooiman, wede. (van) Lodewijk Nieuwenhuizen, geb. en beide wonende binnen de steede Goedereede, zijn van meening een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.??
Goedereede den 27 April 1811. -
Dit merk + is door Bastiaen de Bruin gesteld
Janetje Kooijman
Mij present, A Roos

[13-05-1811]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergetekende Cornelis Moijses, j. m., met Catharina Bezemer, j. d., beide geb. en woonende te Goedereede, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.
Goedereede den 13 Mei 1811.
Cornelis Moijses Cz, Catharina Bezemer

[13-05-1811]
Wij maire van de Oude Tonge certificeere bij deesen dat ons uit het register der overleeden(en) alhier gebleken is, dat Cornelis Stander, gehuwd geweest met Anna Wittekoek op den 6en April 1809, en Leuntje Striep, gehuwd geweest met Jacob Goemaat op den 2en Meij 1810, alhier zijn overleeden.
Oude Tonge, den 13e Meij 1811.
Pr. Anemaet

[18-05-1811]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Jacob Goemaat, wedr. van Leuntje Striep,?? geb. in de Nieuwe Tonge, met Anna Wittekoek, wede. van Cornelis Stander, geb. en beide laatst gewoond hebbende in de Oude Tonge en thans alhier woonachtig, zijn van meening een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 18 Mei 1811. -
Dit merk + is door Jacob Goemaet gesteld
Anna Wittekoek
Mij present, A. Roos

[02-08-1811]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??Cadron
Wij ondergeteekende Johannes Albertus Goedknegt, j. m., geb. alhier en wonende te Stellendam, met Adriaantje Troost, j. d., geb. te Ouddorp en wonende in de polder den Ouden Oostdijk, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van aan de maire van Goedereede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.
Goedereede den 2 Augustus 1811.??
Johannes Goedknegt
Dit merk + is door Adriaantje Troost gesteld
Mij present, A. Roos

[14-09-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergetekende Willem den Engelsman, j. m., geb. alhier en woonende te St. Annaland, en Maatje Blok, j. d., geb. en woonende alhier, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschiede(n).
Goedereede den 14 van Herfstmaand 1810??
Willem den Engelsman
Dit merk + is door Matje Blok gesteld
Mij present, A. Roos

[28-09-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Leendert Vogelsang, j. m., geb. te Ouddorp, met Adriaantje van Gelder, j. d., geb. te Pernis en beide woonende alhier, zijn van meening een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.
Goedereede den 28 van Herfstmaand 1810.??
Leendert Voogelsang
Dit merk + is door Adriaantje van Gelder gesteld
Mij present, A. Roos

[12-10-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Hendrik Kuipers, j. m., en Adriaantje Roos, j. d., beide geb. en woonende binnen deeze steede, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschiede(n).
Goedereede den 12 van Wijnmaand 1810.??
Hendrik Kuijper
Dit merk + is bij Adriaantje Roos gesteld
Mij present, P. Jongste

[12-10-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Gerrit van Berkel, j. m., en Jannetje van Waarde, j. d., beide geb. en woonende alhier, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie der steede Goedereede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschiede(n).
Goedereede den 12 van Wijnmaand 1810.??
Gerrit van Berkel
Janneje van Waarde

[03-11-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Leendert Pippeling, wedr. van Jannetje van Splunder, geb. te Ouddorp, en Neeltje Klein, wede. van Aren van den Houten, geb. in den Ouden Oostdijk en beide woonende onder de jurisdictie deezer steede, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie alhier kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden. -
Goedereede den 3e van Slachtmaand 1810. -??
Leendert Pijpeling
Dit merk + is bij Neeltje Klein, wed. Aren van den Houten, zelfs gesteld
Mij present,
D. Goekoop, secrets.

[29-12-1810]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Cornelis Aartse, wedr. van Klasina Nooreman, geb. in de Klundert, en Arjaantje den Herder, bevorens huisvrouw van Arij Troost, bij kennisse van schepenen deezer steede van heeden tot het aangaan van een nieuw huwelijk gerechtigd, geb. en beide alhier woonachtig, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.
Goedereede den 29e van Wintermaand 1810. -??
Cornelis Artse
Dit merk X is door Adriaantje den Herder Troost gesteld
Mij present, A. Roos

[09-02-1811]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Christoffel Leffelaar, j. m., geb. te Ouddorp, kannonnier bij de compie. kustbewaarders te Goedereede, en Rosina Peeters, j. d., geb. te Sameur en woonende te Goedereede voornd., zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.??
Verklaarende ik Rosina Peeters verder dat ik nimmer ben gehuwd geweest, mijn vader en moeder beide overleeden zijn, en ik onder geen directie van voogden of curateuren ben staande, bereid zijnde het zelve met solemneelen eede te bevestigen.
Goedereede den 9 Februarij 1811.??
Dit merk + is door Christoffel Leffelaar gesteld
Dit merk X is door Rosina Peeters gesteld
Mij present, A. Roos

[06-02-1811]
Kompagnie artillerie garde cotes
Den ondergeteekende komandeerend de kompagnie gardes cotes alhier permiteert aan Christoffel Leffelaar om zig in den egt te mooge begeeve met Leziena Peeters, zonder hem daar in gehindert word.
Goedereede den 6e Februarij 1811.
J. F. Ca?, kapt. garde cotes

[02-08-1811]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergetekende Teunis van den Houten, j. m., geb. alhier, met Jozina Prinsse, j. d., geb. te Herkingen en beide woonende binnen deeze steede, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie alhier kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.
Goedereede den 1e Februarij 1811.??
Teunes van den Houten
Jozina Prinsse

[30-03-1811]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
??Wij ondergeteekende Arij van Gelder, j. m., geb. te Pernis, en Johanna Vogelsang, j. d., geb. en beide woonende alhier, zijn voorneemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.
Goedereede den 30 Maart 1811. -??
Dit merk X is door Arij van Gelder zelfs gesteld
Dit merk + is door Johanna Vogelsang gesteld
Mij present, A. Roos

[13-04-1811]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Aren Noorman, j. m., en Belia Lenas, j. d., beide geb. en woonende binnen deeze steede, zijn voornemens een wettig huwelijk aan te gaan, geeven daar van ter secretarie deezer steede kennis en verzoeken dat deswegens de gewone proclamatien geschieden.
Goedereede den 13 April 1811.??
Aren Noreman
Dit merk X is bij Belia Lenas zelfs gesteld, verklarende niet te kunnen schrijven
Mij present,??
D. Goekoop, secrets.

[25-10-1811]
Extract. -
In den jare achttien hondert en elf etc. hebben wij maire van Dirksland in het arrondissement van Flakk??, departement van de monden van de Maas, de bediening van openbaar beampte van den burgerlijken stand waarnemende etc. bekend gemaakt etc., dat er trouw belofte bestaat tusschen Gerardus Jacobus Goekoop, j. m., oud 26 jaren, wijnkoper, zoon van Cornelis Goekoop en Sophia Dupper, wonende alle te Goedereede in dit arrondissement, en jonkvrouwe Jacomina Arendina van der Valk, oud 20 jaaren, geadsisteert met desselfs moeder Maatje Zaaijer, weduwe van Cornelis van der Valk, en beide laatst gemelde woonagtig te Dirksland etc.
Gecollationeert door ons ondergetekende maire van Dirksland, en afgegeven aldaar den vijff en twintigsten October achttien hondert en elf.
D. v. Weel

[12-10-1811]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Kommer Tanis en Neeltje van der Baan, ons sullende begeeven ten huwelijken staate, verklaaren bij deezen ingevolge art. agt en dertig der ordonnantie op het klein zegel gearresteerd bij Hun Hoog Mogenden, vertegenwoordigende het voormalig Bataafsch Gemenebest, den twintigsten November agttien honderd en vijf, daar van dien conform?? ter mairerie van Goedereede aangeeving te doen.
Goedereede den twaalfden October agttien honderd elf.
Kr. Js. Tanis
Dit merk + is door Neeltje van der Baan gesteld??
Mij present, A. Roos

[08-11-1811]
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??V. Someren
Wij ondergeteekende Thomas Hellegers, jongman, met Tezina Moijses, jongvrouw, ons zullende begeeven ten huwelijken staate, verklaaren ingevolge art. agt en dertig der ordonnantie op het klein zegel gearresteerd bij Hun Hoog Mogenden, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, den twintigsten November agttien honderd en vijf, daar van dien conform ter mairerie van Goedereede aangeving te doen.?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Goedereede den agtsten November agttien honderd en elf.??
T. Hellegers
Tizina Moijses