Goedereede - dopen 7 december 1721 - 7 mei 1775

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Goedereede 2: I

1721 Dec. - 1774-

Namen der kinderen die gedoopt sijn sedert den 7de December 1721
[07-12-1721]
Den 7 Decemb. gedoopt t kint van Leendert Willemze Jongste en Dina Domis Proll; als vader ende moeder, de peet?? was Gerritje Willems Jongste, t kints naem was Anna
1722
In t jaer 1722 sijn gedoopt dese ? volgende kinderen
[18-01-1722]
Den 18 Januarij gedoopt t kint van Dirck Cornelisse van Hale en Catelijntje, als vader ende moeder, de peet was Aerjaentje Cornelis van Halen, t kints naem Cornelis
[24-01-1722]
Den 24 Januarij gedoopt t kint van Arend Cornelisse ende Marija van der Bock als vader ende moeder, de peet was Geertruij van der Bock, t kints naem Neeltje
[28-01-1722]
Den 28 Januarij gedoopt t kint van Isack Isaackze Coute(euw) ende Jozijntje Jans Herder als vader ende moeder, de peet was Leuntje Jans Herder, t kints naem Aerjaentje
[15-03-1722]
Den 15 Maert gedoopt t kint van Hugo?? Jeremias Comtebedde ende Grietje Cornelis Munter als vader ende moeder, de peet was Marija Comtebedde, t kints naem Aerjaentje
[15-03-1722]
Dito gedoopt t kint van Jan Abrahamze Roos ende Hilletje Vinck als vader ende moeder, de peet was Lintje Roos, t kints naem Elijzabeth
[22-03-1722]
Den 22 Maert gedoopt t kint van Poulus Cornelisse van der Bock ende Lintje Cornelis Roos als vader ende moeder, de getuijge was Marija Cornelis van der Bock, t kints naem Cornelis
[22-03-1722]
Dito gedoopt t kint van Roel Arenze Witte ende Amplonia als vader ende moeder, de getuijge was Pietenelle van der Bock, t kints naem Arend
[10-05-1722]
Den 10 Maij gedoopt t kint van Cornelis Comtebedde ende Nee(l)tje Roos als vader ende moeder, de getuijge was Lintje Roos, t kints naem Cornelis
[26-07-1722]
Den 26 Julij gedoopt t kint van Cornelis Pieterze Emaus ende Lintje Joris Farnabock als vader ende moeder, de getuijge was Jannitje Joris, t kints naem Aegje
[26-07-1722]
Dito gedoopt t kint van Joost Jose ende Annitje Maertens als vader ende moeder, de getuijge Laurijntje Pieterze, t kints naem Joost
[02-08-1722]
Den 2 Augustus gedoopt t kint van Johannis Andriesse Faetz ende Marija Jans Herder als vader ende moeder, de getuijge Aerjaentje Teunis, t kints naem was Henderick
[23-08-1722]
Den 23 Augustus gedoopt het kint van Antonius Goudschalk ende Catalina Coomans als vader ende moeder, de getuijge Maria Coomans, wedue van Arij van der Schoor, t kints naem was Andreas
[23-08-1722]
Dito gedoopt t kint van Pieter Corstiaenze Goekoop ende Jannitje Roels als vader ende moeder, de getuijge was Grietje Goekoop, t kints naem Roel
[13-09-1722]
Den 13 September gedoopt t kint van Jakob Pieterze Lonke en Aegje Vierniet als vader ende moeder, de getuijge(n) waren Aerjaen ende Aerjaentje Vierniet, t kints naem Prina
[02-10-1722]
Den 2 October gedoopt het kint van Cornelis Bogerman ende Grietje Jobs als vader ende moeder, de getuijge was Jannitje Jobs, t kints naem was Pieternelle
[04-10-1722]
Den 4 October gedoopt het kint van Dirk Arenze Witte ende Lintje Arens van Wagen als vader ende moeder, de peet was Martijntje,?? de suster van Lintje, t kints naem was Arend
[25-10-1722]
Den 25 October gedoopt het kint van Claes Lievenze ende Lintje Roos als vader ende moeder, de peet was Pieternelle Lievens, t kints naem Lieven
[25-10-1722]
Den selven dito gedoopt t kint van Cornelis Abelze en Pieternelle Meijnders als vader ende moeder, de peet Neeltje Meijnders, t kints naem was Lauwerijntje
[25-11-1722]
Den 25 November gedoopt t kint van Pieter Andrieze Comans ende Geertruijd Wolters als vader ende moeder, de peet was Juffr. Cornelia wedue Comans, t kints naem Andreas
[25-11-1722]
Den selven dito gedoopt t kint van Frank Arenze Witte en Pieternelle als vader ende moeder, de peet was Lintje Arenze, t kints naem was Cornelia
[06-12-1722]
Den 6 December gedoopt het kint van Philip van Loo ende Willemijntje Arens als vader ende moeder, de peet was Aegje Arens, t kints naem was Jan
[13-12-1722]
Den 13 December gedoopt het kint van Jakob Jongste en Teuntje Crijns Hollaerz als vader ende moeder, de peet was Jakomijntje Jongste, t kints naem Adrijaentje
[30-12-1722]
Den 30 December gedoopt het kint van Daniel Bogertman ende Aerjaentje Passchiers als vader ende moeder, de peet was Pieternelle Cornelis Weijtens, t kints naem Neeltje
[30-12-1722]
Den selven dito gedoopt t kint van Crijn Claesse Comtebedde ende Marija Jeremias als vader ende moeder, de peet was Gooltje Moijses, t kints naem was Job
Anno 1723
[06-01-1723]
Den 6 Januarij gedoopt t kint van Wouter Tijze ende Aegje Teunis als vader ende moeder, t kints naem was Tijs
[03-03-1723]
Den 3 Maert gedoopt t kint van Joost Abrahamze ende Aerjaentje als vader ende moeder, peet was Leentje de ?, t kints naem was Cornelia??
[03-03-1723]
Dito gedoopt t kint van de wedue Jakob ?, de peet was Neeltje Mees van der Baen, t kints naem was Jakob
[21-03-1723]
Den 21 gedoopt het kint van Daniel Santifoort en Pieternelle Corstiaenz Goekoop, de peet was Lintje Roos, t kints naem was Niesje
[02-05-1723]
Den 2 Maij gedoopt t kint van Maerten Ruijgent(u)ijn en Lijsbet Jongste, vader en moeder, de getuijge(n) was Crijntje Crijns, t kints naem Jan
[05-1723]
Op den Hemelvaertsdag gedoopt t kint van Pieter Cornelisse Noteboom en Annitje Crelis van Basel, de peet was Angenietje Henriks Stout, t kints naem Adriaen
[09-05-1723]
Den 9 Maij gedoopt t kint van Paulus de Wagemaker ende Neeltje H(e)ijnsdijk als vader en de moeder, peet was Marija van der Bok, t kints naem Jannitje
[23-05-1723]
Den 23 dito gedoopt t kint van Hugo Comtebedde en Grietje Munter als vader ende moeder, de getuijge was Marija Jerem(ias), t kints naem Cornelia
[13-06-1723]
Den 13 Junij gedoopt t kint van Arend ende Maria Cornelis van der Bok als vader ende moeder, de getuijge was Jannitje Joris, t kints naem was Cornelis
[18-07-1723]
Den 18 Julij gedoopt t kint van Cornelis Soeteman en Jannitje Dirks als vader en moeder, de peet was Pieternelle , t kints naem was Jakob
[18-07-1723]
Den selven dito gedoopt t kint van Crijn Claeze van der Baen en Martijntje Arenz van Wagen als vader ende moeder, de getuijge was Lintje Arenz van Wage, t kints naem was Claes
[01-08-1723]
Den 1 Augustus gedoopt kint van Jan Swoert en Johanna Zwoert als vader en moeder, de getuijge was Aerjaentje, de moeder van de vz. vrouw, t kints naem was Maria??
[01-08-1723]
Den selven dito gedoopt t kint van Jop Verduijn en Aegje Jans Steenhove als vader en moeder, de getuijge was Leuntje, de vrouws suster, t kints naem was Claes
[12-09-1723]
Den 12 Septemb. gedoopt t kint van Willem Arenze Bakker (en) Susannitje Willems als vader en moeder, de peet was Gerritje Willems en Leendert Willemze als getuijge, t kints naem Willem
[12-09-1723]
Gedoopt t kint van Joost Arenze Kamerlingh en Aerjaentje Philips als vader ende moeder, de getuijge was Aerjaentje Abrahams Heerschap, t kints naem was Arendt
[12-09-1723]
Gedoopt t kint van Marinus Gerritze en Maritje Arens Bakker als vader en moeder, de getuijge was Jannitje Gerrits Beuts t kints naem was Gerrit
[10-10-1723]
Den 10 October gedoopt t kint van Aren Eeuwoutze en Barber Dammis, de getuijge was Jannitje Gerrits Beuts, t kints naem Eeuwout
[31-10-1723]
Den 31 October gedoopt t kint van Pieter Goekoop en Jannitje Roels als vader en moeder, de peet was Grietje Jakobs Goekoop, t kints naem was Roel
[13-11-123]
Den 13 November gedoopt t kint van Gerrit Emaus en Neeltje Jakobs Heerschap als vader en moeder, de peet was Amploontje, t kints naem was Pieternella??
[13-11-1723]
Den selven dito gedoopt t kint van Dimmen Jopse Witte en Grietje Cornelis Aleman als vader en moeder, de getuijge was Dina D?, t kints naem Aegje
[19-12-1723]
Den 19 December gedoopt t kint van Steven Longera en Joppe Kee als vader en moeder, de getuijge was Maetje Arens, t kints naem Aerj(a)entje
[19-12-1723]
Den selven dito gedoopt t kint van Jan Faets en Marija Jans als vader en moeder, de getuijge was -, t kints naem was -
[31-12-1723]
Den 31 December gedoopt t kint van Isak Kouteeuw en Josijntje Jans Herder, de peet was Jannitje Soeteman, t kints naem was Maria
1724
[23-01-1724]
Den 23 Januarij gedoopt t kint van Cornelis Domisse en Maertje Crijns Vlielant als vader en moeder, de peet was Neeltje Mees, t kints naem Jannitje
[13-02-1724]
Den 13 Februarij gedoopt t kint van Leendert Leenderze Comtebedde en Pieternelle Cornelis Witte als vader en moeder, de peet was Cornelia, t kints naem Leendert??
[03-1724]
Den - Maert gedoopt t kint van Cornelis Janze van Soest en Maetje - beijde vader ende moeder, de peet was de moeder selve, t kints naem was Harrent
[26-03-1724]
Den 26 Maert gedoopt t kint van Jakob Jongste en Teuntje Hollaerts als vader ende moeder, de getuijge was Jakomijntje Jongste, t kints naem Arend
[09-04-1724]
Den 9 April gedoopt t kint van Leendert Willemse en Dina Proll als vader ende moeder, de getuijge was Susanna , t kints naem was Jakomijntje
[14-05-1724]
Den 14 Meij gedoopt t kint van Dirk Gaveel en Grietje Kee als vader en moeder, de getuijge was Pietje Kee, hare suster, t kints naem was Jannitje
[23-07-1724]
Den 23 Julij gedoopt t kint van Dirk Arenze Witte en Lintje Arenze, peet Griet Jakobs v. B., t kints naem was Dimmetje
[06-10-1724]
Den 6 October gedoopt t kint van Paulus van der Bok en Lintje Roos, de peet was Katje Roos, t kints naem Jan
[13-10-1723]
Den 13de October gedoopt t kint van Cornelis Cornelis Witte en Jannitje Joris Farnabok als vader en moeder, de peet was Lintje Joris, t kints naem Maritje
[13-10-1724]
Den selven dito gedoopt t kint van Jan Gijsbregtze van der Wiel en Maria Domis Prol, de peet was Dina Domis Prol, t kints naem was Dirk
[13-10-1724]
Den selven dito gedoopt t kint van Claes Bogerman en Neeltje Jans Soeteman, de peet was Jakomijntje Joris Soeteman, t kints naem Jan
[26-11-1724]
Den 26 November gedoopt t kint van Jop Janze Verduijn en Aegje Jans Steenhoove als vader en moeder, de getuijge was Leuntje Steenhove, t kints naem was Aegje
[03-12-1724]
Den 3 December gedoopt t kint van Crijn Clase en Marija -, de getuijge Maritje, t kints naem Martijntje
[10-12-1724]
Den 10 December gedoopt t kint van Paulus Jakobze van der Bok en Neeltje - als vader en moeder, de peet was Neeltje Mees, t kints naem was Jakomijntje
[17-12-1724]
Den 17 December gedoopt t kint van Abraham Janze Roos en Jakomijntje als vader en moeder, de peet was Teuntje Hollaert, t kints naem was Korving
[17-12-1724]
Den selven dito Balten Claze Aleman (en) Aerjaentje Cornelis Aleman als vader en moeder, de peet was Barbel Dammis, t kints naem was Jannitje
[31-12-1724]
Den 31 December gedoopt t kint van Claes Lievenze en Lintje als vader en moeder, peet was Leuntje Abrahams, t kints naem Aertje
In den jaren 1725 gedoopt
[21-01-1725]
Januarij den 21 gedoopt t kint van Pieter Corstiaenze Goekoop en Jannetje Roels als vader en moeder, de peet was Pietenelle Goekoop, t kints naem was Cornelis
[04-02-1725]
Den 4 Februarij gedoopt t kint van Cornelis Crijnze Kievit en Aegje Arens van der Baen als vader en moeder, de peet was Willemijntje van der Baen, t kints naem was Aerjaentje
[04-02-1725]
Den selfden dito sijnde den vierden Februarij gedoopt t kint van Joost Abrahamze en Aerjaentje Jans als vader en moeder, de peet was Leuntje Abrahams, t kints naem was Abraham
[18-02-1725]
Den 18 Februarij gedoopt t kint van Crijn Claze van der Baen en Martijntje Arens van Wagen als vader en moeder, de peet was Lintje Arens van Wagen, t kints naem was Commertje
[18-02-1725]
Den selven dito gedoopt t kint van Wouter Tijse ende Aegje Teunis als vader en moeder, de peet was Leuntje Jans Steenhoove, t kints naem Teunis
[07-03-1725]
Den 7 Maart gedoopt t kint van Cornelis Leenders Comtebedde en Keetje Roos als vader en moeder, de peet was Lintje Roos, t kints naem was Niesje
[07-03-1725]
Den selve dito gedoopt t kint van de Hoog Eerw. Hr. Gerrit C. Goekoop en Neeltje (off Nela) van Leuwe als vader en moeder, de getuijgen waren D. Johannis van Leuwe, predicant uit Outdorp, en Jannitje Roels, huijsvrouw van Pieter C. Goekoop, t kints naem was Johanna Margrita??
[14-03-1725]
Den 14 Maert gedoopt t kint van Gerrit Pieterze Emaus en Neeltje Jakobs Heerschap als vader en moeder, de peet was Amploontje Gerrits, t kints naem was Jan
[25-03-1725]
Den 25 Maert gedoopt t kint van Aren Eeuwitze van Putten en Barbel Dammis als vader en moeder, de getuijge was Jannitje Gerrits Beu, t kints naem was Lijsbet
In de maandt Aprill????
[01-04-1725]
Den 1ste April gedoopt t kint van Cornelis Pieterze Emaus en Lintje Joris Farnabok als vader en moeder, de peet was Jannitje Joris, t kints naem was Joris
[21-05-1725]
Den 21ste Meij gedoopt t kint van meester Jan Swoert en Antje Abrahams Westerbaen, de peet was Aerjaentje Swoert, t kints naem was Carolis
[27-05-1725]
Den 27ste dito gedoopt t kint van Frank Arenze Witte en Pieternelle van der Baen als vader en moeder, de getuijge was Jannitje Joris, t kints naem was Jacomijntje
[03-06-1725]
Den 3 Junij gedoopt t kint van Meijndert Clase Jongste en Aerjaentje Teunis van der Wende als vader en moeder, de getuijge was Neeltje Meijnders, t kints naem was Claes
[01-07-1725]
Den 1sten Julij gedoopt t kint van Jakob Jongste en Teuntje Hollaers als vader en moeder, de getuijge was Pieternelle Lauwe, t kints naem was Maetje
[06-07-1725]
Den 6 Julij gedoopt t kint van Pieter Teunisse van der Wende en Leuntje Jans Steenhove als vader en moeder, de getuige was Aegje Teunis, t kints naem was Teunis
[29-07-1725]
Den 29 Julij gedoopt t kint van Daniel Santvoort en Pieternelle Corstiaensze, de peet was Grietje Leunis, t kints naem was Cornelius
[05-08-1725]
Den 5 August gedoopt t kint van Pieter Cornelisse van der Bok en Pieternelle Jans Lauwe als vader en moeder, de peet was Geertruij van der Bok, t kints naem was Neeltje
[19-08-1725]
Den 19 August gedoopt t kint van Willem Bakker (alias) van Sante en Susanna bijde vader en moeder, de peet was Aegje Jops Bakker, t kints naem was Jop
[16-09-1725]
Den 19 September gedoopt t kint van Maerten Ruijgentuijn en Lijsbet Jans als vader en moeder, de peet was Crijntje , wedue laest van mr. Jan Calis, t kints naem was Aerjaentje
[19-09-1725]
Den selven dito gedoopt t kint van Marinus Leenderze Comtebedde en Grietje Cornelis Lodder als vader en moeder, de peet was Cornelia Comteb., t kints naem was Leendert
[30-09-1725]
Den 30ste September gedoopt t kint van Leendert Leenderze Comtebedde en Pieternelle Barens als vader en moeder, de getuijge was Cornelia Comtebedde, t kints naem was Leendert
[30-09-1725]
Den selve dito gedoopt t kint van Jop J. Witte en Neeltje de vroedvrouw als vader en moeder, de peet was Keet van Oosdam, t kints naem was Dina
[25-12-1725]
Den 25 Decemr. gedoopt t kint van Lammert A. van den Houte en Lauwerijntje Claes als vader en moeder, de peet was Jannitje Soetemans, t kints naem Aert
[13-01-1726]
Den 13de Januarij gedoopt t kint van Crijn van Halen en Aegje Johannis als vader en moeder, de peet was Grietje van Halen, t kints naem was Cornelis
[03-02-1726]
Den 3de Februarij gedoopt t kint van Cornelis Bogerman en Grietje Jobs Kievit als vader en moeder, de peet was Jannitje Jobs Kievit, t kints naem was Jannitje
[10-02-1726]
Den 10de dito gedoopt t kint van Phliph van Loo en Willemintje als vader en moeder, de peet was Mate Kee, t kints naem was Teuntje
[24-02-1726]
Den 24 Februarij gedoopt t kint van Pieter C. Goekoop ende Jannitje Roels als vader en moeder, de getuijge was Grietje Jakobs Goekoop, t kints naem was Roel
[07-04-1726]
Den 7de April gedoopt t kint van Paulus J. van der Bock en Neeltje Cornelis als vader en moeder, de peet was Geertruij van der Bock, t kints naem was Cornelia
[19-04-1726]
Den 19de Aprill gedoopt t kint van Roel A. Witte en Amploontje G. Emaus als vader ende moeder, de getuige was Pieternelle Gerrits, t kints naem was Dimmetje
[09-06-1726]
Den 9de Junij gedoopt t kint van Job J. Verduin en Aegje J. Steenhove als vader en moeder, de peet was Leuntje Jans, t kints naem was Maria
[04-08-1726]
Den 4de?? Augustus gedoopt t kint van Balte Clase en Aerjaentje Cornelis als vader en moeder, de peet was Jane Coers, t kints naem was Cornelis
[04-08-1726]
Den selven dito gedoopt t kint van Simon Calis en Gerritje als vader en moeder, de peet was Dina Domus, t kints naem was Jan??
[11-08-1726]
Den 11de August. gedoopt t kint van Cornelis Cornelis Witte en Jannitje Joris Farnabok als vader en moeder, de peet was Lintje Joris, t kints naem Pieternelle
[11-08-1726]
Den selven dito gedoopt t kint van Claes Lievense en Lintje Abrahams Roos als vader en moeder, de peet was Leuntje Abrams, t kints naem was Aertje??
[25-08-1726]
Den 25ste August. gedoopt t kint van Daniel Koek en Jannitje Willems Jongste als vader en moeder, de peet was Teuntje Claes, t kints naem was Crijn
[01-09-1726]
Den 1 September gedoopt t kint van Paulus Cornelisse van der Bock en Crintje Roos als vader en moeder, de getuige was Keetje Roos, t kints naem was Jan
[08-09-1726]
Den 8ste dito gedoopt t kint van Jan van der Wiele en Maria Domis Proll, de peet was Trintje Christiaens, t kints naem was Domus
[08-09-1726]
Den selven dito gedoopt t kint van Cornelis Soeteman en Jannitje Dirks als vader en moeder, de getuige was Pieternelle Soeteman, t kints naem was Arend
[22-09-1726]
Den 22ste dito gedoopt t kint van Cornelis Abelze de Vries(s) en Pieternelle Meinderze als vader en moeder, de peet was Catelijntje, t kints naem Abel(l)
[22-09-1726]
Den selven dito gedoopt t kint van Cornelis Roos en Neeltje Dingemans als vader en moeder, de getuige was Aegje Roos, t kints naem was Johannes
[27-10-1726]
Den 27ste October gedoopt t kint van Joost Abrahamze en Aerjaentje van Cassel als vader en moeder, de peet was Maetje Jans, t kints naem was Aertje
[27-10-1726]
Den selven dito gedoopt t kint van Dirck Gaveel en Grietje Barens als vader en moeder, de getuige was Cornelia Gaveel, t kints naem was Johannis
[01-12-1726]
Den 1ste December gedoopt t kint van Dirk Arenze Witte en Lintje Arens van Wage als vader en moeder, de peet was Martijntje Arenz van Wage, t kints naem Arend
[08-12-1726]
Den 8ste dito gedoopt t kint van Jan Andriesse Faetz en Maria Jans als vader en moeder, de getuige was Leentje Jans, t kints naem was Daniel
[15-12-1726]
Den 15de December gedoopt t kint van Daniel Santifoort en Pieternelle Goekoop, de peet was Grietje Leunis, t kints naem was Corstiaen
[02-02-1727]
1727 Februarij den 2 gedoopt t kint van Gerrit Em(m)aus en Neeltje J. Heerschap als vader en moeder, de peet was Pieternelle Gerritz, t kints naem Eduaert
[16-02-1727]
Den 16 dito gedoopt t kint van de Hoog Eerw. Hr. Gerrit Goekoop en Neeltje off Nela van Leeuwen als vader en moeder, de getuigen waren?? D.us Johannis van Leeuwe en Adriana van Leeuwen, t kints namen sijn geweest dese 3 volgende: Johanna Margrita Wilmina
[16-03-1727]
Maert den 16de gedoopt t kint van Henderik Koert en Aerjaentje Heerschap als vader ende moeder, de getuige was Aerjaentje van Halen, t kints naem was Cornelis
[23-03-1727]
Den 23ste dito gedoopt t kint van Isack J. Couteuw en Jesijntje Jans als vader en moeder, de getuige was Lauwerijntje Claes, t kints naem was Claesje
[30-03-1727]
Den 30ste dito gedoopt t kint van Leendert Paschierze den Herder en Grietje Leunis als vader en moeder, de getuige was Pieternelle Paschiers, t kints naem Paschier
[06-04-1727]
Aprill den 6de gedoopt t kint van Cornelis P. Em(m)aus en Lintje Joris Farnabock als vader en moeder, de getuige was Jannitje Joris Farnabock, t kints naem Aegje??
[20-04-1727]
Den 20ste dito gedoopt t kint van Adriaen Slingerlant en Jopje C. Dam als vader en moeder, de getuigen waren Catharina Slingerlant en Pieternelle Soetemans, der kinder(s) naem was Cornelis en Maria??
[04-05-1727]
Meij den 4de gedoopt t kint van Cornelis J. van Soest en Maetje Harrens als vader ende moeder, de getuige was de moeder selve, t kints naem was Belia
[04-05-1727]
Den selven dito gedoopt t kint van Willem A. van der Baen en Cornelia Leenders Comtebedde als vader ende moeder, de getuige was Pietje C. Lauwe, t kints naem was Claertje
[18-05-1727]
Den 18de dito gedoopt t kint van Pieter Corn. van der Bock en Pieternelle Jans Lauwe als vader en moeder, de peet was Maria Corn. van der Bock, t kints naem was Cornelis
[08-06-1727]
Den 8ste Junij gedoopt t kint van Aren Eeuwitze van Putte en Barber Dammis als vader ende moeder, de peet was Jannitje Gerritz, t kints naem was Persintje??
[29-06-1727]
Den 29ste Junij gedoopt t kint van Wouter Tijsse en Aegje Teunis als vader ende moeder, de peet was Aerjaentje Teunis, t kints naem was Arendt
[27-07-1727]
Den 27ste Julij gedoopt t kint van Frank Arenze Witte en Pieternelle van der Baen, beijde vader en moeder, de getuige was Jannitje Joris, t kints naem was Jakomijntje
[17-08-1727]
Den 17de August gedoopt t kint van Cornelis Lauwe en Cornelia Gaveel als vader en moeder, de getuige was Pieternelle Lauwe, t kints naem was Jan
[31-08-1727]
Den 31ste?? dito gedoopt t kint van Meindert Clase en Aerjaentje Tteunis, de getuige was Aegje Teunis, t kints naem was Leuntje
[21-09-1727]
September den 21ste gedoopt t kint van Crijn Clase van der Baen en Martijntje Arens van Wagen als vader en moeder, de getuige was Lintje Arens van Wagen, t kints naem was Claes(s)
[19-10-1727]
October den 19de gedoopt t kint van Daniel(l) Koek en Jannitje Willems Jongste als vader en moeder, de peet was Susanna Willems Jongste, t kints naem was Jakomijntje
[02-11-1727]
November den 2de gedoopt t kint van Claes Bogermans en Neeltje Soeteman als vader en moeder, de getuige was Maertje Cornelis, t kints naem was Jannitje
[16-11-1727]
Den 16de dito gedoopt t kint van Maerten A. Ruigentuin en Lijsbet als vader en moeder, de getuige was Neeltje Arens Mus, t kints naem was Pieter
[14-12-1727]
Den 14de December gedoopt t kint van Marinus Comtebedde en Grietje C. Lodder als vader en moeder, de peet was Soetje Lodders, t kints naem was Aerjaentje
[11-01-1728]
1728 den 11de Januarij gedoopt t kint van Abram J. Roos en Jakomijntje Jongste als vader en moeder, de peet was Lintje Abrams, t kints naem was Cornelis
[17-01-1728]
Den 17de dito gedoopt t kint van Job J. Verduin en Aegje Jans Steenhove als vader en moeder, de?? peet was Leuntje J. Steenh., t kints naem was Aerjaentje
[17-01-1728]
Den selven dito t kint van Crijn Clase en Maria Jeremias als vader en moeder, de peet was Gooltje Moses, t kints naem Gooltje
[25-01-1728]
Den 25ste gedoopt t kint van Balte Clase Aleman en Aerjaentje van Halen als vader en moeder, de peet was Aerjaentje Coerts, t kints naem Aerjaentje
[15-02-1728]
Februarij den 15de gedoopt t kint van Paulus Jakobze van der Bock en Neeltje Cornelis als vader ende moeder, de getuige was Maria Cornelis van der Bock, t kints naem was Jakob
[29-02-1728]
Den 29ste gedoopt het kint van Simon Calis en Gerritje als vader en moeder, de peet was Susanna, t kints naem was Willem??
[14-03-1728]
Den 14 Maart gedoopt t kint van Joost Abrahamze en Aerjaentje van Cassel als vader en moeder, de peet was Lintje Abrahams, t kints naem was Aertje
[14-03-1728]
Den selve dito gedoopt t kint van Lammert A. van den Houten en Lauwerijntje Cl. Jongste als vader en moeder, de getuige was Neeltje Mijnders, t kints naem was Neeltje
[14-03-1728]
Den selve dito gedoopt t kint van Corn. J. Roos en Neeltje Dingemans als vader en moeder, de getuige was Leuntje Abrahams, t kints naem was Johannis
[14-11-1728]
November den 14de gedoopt tot Out-dorp t kint van Pieter Cornelisse van der Bock en Pieternelle Jans Lauwe als vader en moeder, de getuige was Aegje Jans Lauwe, t kints naem was Neeltje
[14-11-1728]
Den 14 Novemb. is gedoopt Arijaantje, de vader Pieter J. Visch, de moeder Dina Claasz Komtebedde, getuige Arijaantje Hogenraad, gedoopt te Oud-Dorp
[27-11-1728]
27 Novemb. is gedoopt Jacomijntje, de vader Henrik Cornelis Coert, de moed(er) Arijaantje?? Abramsz Heerschap, getuige Leentje Jansz??
[05-12-1728]
5 Decemb. is gedoopt Willem, de vader Daniel Krijnsz Koek, de moeder Jannetje Willemsz Jongste, getuijge Susanna Willemsz Jongste
[16-12-1728]
16 Decemb. is gedoopt Krijntje, de vader Krijn Aleman, de moeder Aartje Johans Heerschap, getuijge Catalijntje Abelsz de Vries????
NB. Dewijl de vorige leeraar Ds. Groen een tijd lang nalatig is geweest in het aantekenen der gedoopte hinderen, zoo hebben wij ondergeschrevene leden des kerkenraads, zooveel doenlijk was, dien aangaande bij de ouders onderzoek gedaan, en bevonden, dat van den 14 November 1728 tot den 12 Maij 1737 deze bovenstaande en navolgende gedoopt sijn, t welk wij met deze ondertekening bekragtigt hebben: ouderlingen Corvinck Klimmer, Krijn van der Baan, als diakenen Dirck Klase Beikel, Joost van Steenhoven
[13-02-1729]
1729 Februarij den 13den gedoopt Neeltje, vader Cornelis Bogertman, moeder Grietje Jobsz Kievidt, getuijge Neeltje Cornelisz Houteschee
[20-02-1729]
Den 20sten gedoopt Neeltje, vader Mees Krijnsz Kievidt, moeder Angenietje Jobsz Kievidt, getuijge Marijtje Jobsz Bakker??
[16-??-1729]
Den 16den gedoopt Job, vader Willem Bakker, moeder Susanna Jongste, getuijge Marijtje Bakker
[25-09-1729]
Septemb. den 25sten gedoopt Passchier, vader Daniel Bogertman, moeder Arijaantje Passchiers Harder, getuijge Jannetje Passchiersz Harder
[02-10-1729]
Octob. den 2den gedoopt Dimme, vader Job Krijger, moeder Marija van der Bok, getuijge Marijtje Tomisz Grinwitz
[07-10-1729]
Den 7den gedoopt Lieve, vader Klaas Jongste, moeder Lijntje Roos, getuijge Jacomijntje Klaas
[22-01-1730]
1730 Januarij den 22sten gedoopt Cornelia, vader Simon den Droger, moeder Stoffelijntje, getuijge Leuntje Theunis??
[25-01-1730]
Den 25sten gedoopt Jannetje, vader Job Verduijn, moeder Aagje Steenhoven, getuijge Leuntje Steenhoven
[06-02-1730]
Februarij den 6den gedoopt Jan, vader Cornelis Lauwe, moeder Cornelia Gaveel, getuijge -
[09-04-1730]
April den 9den gedoopt Niesje, vader Leendert Passchiersz Harder, moeder Grietje Leunis, getuijge Cornelia Roos????
[15-04-1730]
Den 15den gedoopt Jan, vader Joost Roos, moeder Arijaantje J. van Kassel, getuijge Marijtje J. van Kassel
[21-04-1730]
Den 21 sten gedoopt Teunis, vader Meijndert Klaasz Jongste, moeder Arijaantje Teunis van d(er) Wende, getuijge Aagje Teunis van d(er) Wende
[04-06-1730]
Junij den 4den gedoopt Aaron, vader Philip Jansz van Loo, moeder Willemijntje A. van d(er) Baan, getuijge Aagje A. van d(er) Baan??
[10-07-1730]
Julij den 10den gedoopt Aart, vader Pieter Aartsz Bakelaar, moeder Johanna Domis Prol, getuijge Dina Domis Prol
[23-08-1730]
Augustus den 23sten gedoopt Marijtje, vader Henrik Blok, moeder Pieternelle Koster, getuijge Jesijntje Jansz
[20-09-1730]
Den 20sten gedoopt Aaron, vader Aaron van d(er) Baan, moeder Cornelia Klaas, getuijge Aagje Arendsz van d(er) Baan
[03-10-1730]
October den 3den gedoopt Abel, vader Dirk Aleman, moeder Catalijntje de Vries, getuijge Arijaantje Coert
[12-11-1730]
November den 12den gedoopt Dirk, vader Daniel Krijnsz Koek, moeder Jannetje Wilemsz Jongste, getuijge Teuntje Klaasz van d(er) Wiel
[25-02-1731]
1731 den 25 Febr. een kind gedoopt met naame Paulus, de vader is Aren Eeuwitse van Putte, de moeder is Barber Domus Aleman, de getuijge is Jannetie Gerrits Witte
[20-02-1731]
Februarij den 20sten gedoopt Dirk, vader Jan van der Wiel, moeder Marij Domis Prol, getuijge Dina Domis Prol
[28-02-1731]
Den 28sten gedoopt Jacomijntje , vader Dimme Jobsz Witte, moeder Aagje Jobsz Bakker, getuijge Marijtje Jobsz Bakker
[11-03-1731]
Maart den 11 gedoopt Leendert, vader Huijge Komtebed, moeder Neeltje Arendsz Mees, getuijge Lijsbeth Jansz
[01-07-1731]
Julij den 1sten gedoopt Cornelis, vader Paulus Jacobsz van d(er) Bok, moeder Neeltje Cornelis Heijnsdijk, getuijge Marija Cornelis van d(er) Bok
[16-07-1731]
Den 16den gedoopt Leuntje, vader Leunis Jobsz van d(er) Wende, moeder Lijntje Jansz Knape, getuijge Leuntje Arendsz Quartel
[26-08-1731]
Augustus den 26sten gedoopt Cornelis, vader Daniel Bogertman, moeder Arijaantje Passchiersz Harder, getuijge Barber Cornelis Bogertman
[28-10-1731]
1731 October den 28sten gedoopt Pieternelletje, vader Gerrit Pietersz Emaus, moeder Neeltje Jacobsz Heerschap, getuijge Apolonia Pietersz Emaus
[21-10-1731]
Den 31sten gedoopt Klaartje, vader Pieter van der Bok, moeder Pieternelle J. Lauwe, getuijge Klaartje Klimmers??
[04-11-1731]
Novemb. den 4den gedoopt Joris, vader Cornelis Pietersz Emaus, moeder Lijntje Joris Farnabok, getuijge Apolonia Pietersz Emaus??
[03-02-1732]
1732 Februarij den 3den gedoopt Klaartje, vader Philip Cornelis den Eersame, moeder, zelve peet, Grietje J. Goedkoop
[18-02-1732]
Den 18den gedoopt Abram, vader Henrik Cornelis Coert, moeder Arijaantje Abramsz Heerschap die ook getuijge was
[30-03-1732]
1732 Maart den 30sten gedoopt Cornelis, vader Adrianus Slingerland, moeder Jobje Cornelis Dam, getuijge Pieternelletje A. Soeteman
[20-04-1732]
April den 20sten gedoopt Pieternelle, vader Cornelis Passchiersz Harder, moeder Geertruij Stoffelsz Mijnknegt, getuijge Arijaantje Passchiersz Harder
[27-07-1732]
Julij den 27 gedoopt Teuntje, vader Arij K. Chairlois, moeder Johanna van Laa, getuijge Kaatje Klimmers
[15-08-1732]
Augustus den 15den gedoopt Abel, vader Jacob A. de Vries, (moeder) Trijntje J. Witte, getuijge Maritje Abelsz de Vries
[14-09-1732]
Septemb. den 14den gedoopt Arijaantje, vader Daniel Krijnsz Koek, moeder Jannetje Willemsz Jongste, getuijge Teuntje Klaasz van d(er) Wiel
[02-11-1732]
1732 Novemb. den 2den gedoopt Domis, vader Pieter Aartsz Bakelaar, moeder Johanna Domis Prol, getuijge Annetje Maartens
[18-11-1732]
Den 18den gedoopt Pietetnelletje, vader Wouter Cornelis Aleman junior, moeder Arendje A. Vermeulen, getuijge Pieternelle Meijndertsz Aleman
[23-11-1732]
Den 23sten gedoopt Pieternelle, vader Leendert Passchiersz Harder, moeder Grietje Leunis, getuijge Arijaantje Passchiersz Harder??
[13-12-1732]
Decemb. den 13den gedoopt Jannetje, vader Wouter D. Aleman, moeder Neeltje Dingemans Kole, getuijge Barbertje Aleman
[16-02-1733]
1733 Februarij den 16den gedoopt Klaas, vader Meijndert Jongste, moeder Arijaantje T. van d(er) Wende, getuijge Neeltje Meijndertsz Aleman
[01-03-1733]
Maart den 1sten gedoopt Jan, vader Leunis Jobsz van d(er) Wende, moeder Lijntje Jansz Knape, getuijge Jesijntje Marinus
[08-03-1733]
1733 Maart den 8sten gedoopt Aart, vader Lambert Aartsz van den Houte, moeder Laurijntje Klaasz Jongste, getuijge Jesijntje Jansz??
[29-03-1733]
Den 29sten gedoopt Leuntje, vader Pieter Teunisz van d(er) Wende, moeder Leuntje Jansz van Steenhoven, getuijge Aagje van d(er) Wende
[24-06-1733]
Maij den 24sten gedoopt Neeltje, vader Cornelis Munter, moeder Arijaantje A. Bakelaar, getuijge Johanna Wilsenogh
[08-11-1733]
1733 den 8sten gedoopt Neeltje, vader Arend van d(er) Baan, moeder Cornelia Klaasz Bogertman, getuijge Dorothea Klaasz Bogertman
[15-11-1733]
Den 15den gedoopt Arend, vader Dirk Cornelisz Aleman, moeder Catalijntje Abelsz, getuijge Arijaantje Arendsz Koert
[20-12-1733]
Decemb. den 20sten gedoopt Maritje, vader Cornelis Pietersz van d(er) Wiel, moeder Jacomijntje Jacobsz Grinwis, getuijge Marijtje Cornelis Bogertman
[02-01-1734]
1734 Januarij den 2den gedoopt Passchier, vader Cornelis Passchiersz Harder, moeder Geertruij Stoffelsz Mijnknegt
[24-01-1734]
Den 24sten gedoopt Leena, vader Teunis Roelsz, moeder Trijntje Jansz Visch, getuijge Neeltje Jansz Visch
[14-02-1734]
Februarij den 14den gedoopt Jan, vader Job Verduijn, moeder Aagje Jansz Steenhoven, getuijge Leuntje Jansz Steenhoven??
[14-03-1734]
Maart den 14den gedoopt Jan, vader Wouter Claasz Aleman, moeder Anna Wilsenogh, getuijge Lijntje Jorisz Farnabok
[14-03-1734]
Den selven dito gedoopt Cornelis, vader Krijn Cornelisz Hollaar, moeder Marij Roos, getuijge Annetje Maartensz Kievidt??
[17-03-1734]
1734 Maart den 17den gedoopt Anna, vader Cornelis D. Prol, moeder Marij Jansz Moerkerke, getuijge Dina Domisz Prol
[25-03-1734]
Den 25sten gedoopt Arijaantje, vader Leunis Jobsz van d(er) Wende, moeder Lijntje Jans Knape, getuijge Jesijntje Marinus
[04-04-1734]
April den 4den gedoopt Cornelis, vader Henrik Cornelis Koert, moeder Arijaantje Abrams Heerschap, getuijge Jesijntje Jansz
[24-05-1734]
Maij den 24sten gedoopt Neeltje, vader Cornelis Meindertsz, moeder Arijaantje Aertsz Bakelaar, getuijge Anna Wilsenogh
[11-07-1734]
Julij den 11den gedoopt Leendert, vader Daniel Krijns Koek, moeder Jannetje Wilemsz Jongste, getuijge Dina Domis Prol
[25-07-1734]
Den 25sten gedoopt Cornelia, vader Pieter van der Bok, moeder Pieternelle Jans Lauwe, getuijge Maria van d(er) Bok
[07-08-1734]
Augustus den 7den gedoopt Jan, vader Pieter J. Visch, moeder Dina K. Komtebed, getuijge Neeltje Jansz Visch
[08-08-1734]
Den 8sten gedoopt Leena, vader Krijn Aleman, moeder Aagje J. Heerschap, getuijge Arijaantje Arendsz Koert????
[22-08-1734]
1734 Augustus den 22sten gedoopt Neeltje, vader Krijn Jobsz Bakker, moeder Neeltje Jobs Bakker, getuijge Huijgje Arends Bogertman????
[03-10-1734]
Octob. den 3den gedoopt Dingeman, vader Wouter D. Aleman, moeder Neeltje Dingemans Kole, getuijge Jannetje G. Witte
[14-10-1734]
Den 14den gedoopt Lijbe (was doe een jaar oud), vader -, moeder Arijaantje van Kassel, in onegt geteelt
[07-11-1734]
Novemb. den 7den gedoopt Klaartje, vader Klaas J. Bogertman, moeder Aagje J. Roos, getuijge Leuntje J. Steenhoven??
[07-11-1734]
Den zelven dito gedoopt Lijsbeth, vader Jan Teunisz, moeder Durfje Tijs Mosis, getuijge Lijsbeth Kommersz
[18-12-1734]
Decemb. den 18den gedoopt Arijaantje, vader Pieter van Dam, moeder Emmitje Corn. Hollaar, getuijge Annetje Meertensz??
[24-12-1734]
Den 24sten gedoopt Daniel, vader Joost A. Bakelaar, moeder Geertruij D. Santefoort, getuijge Grietje P. Goedkoop??
[09-01-1735]
1735 Januarij den 9den gedoopt Passchier, vader Leendert Passchiersz Harder, moeder Grietje Leunis, getuijge Arijaantje Passchiersz Harder
[15-01-1735]
Den 15den gedoopt Dingeman, vader Jacob A. de Vries, moeder Trijntje J. Witte, getuijge Pietje Meijnderts
[01-02-1735]
Februarij den 1sten gedoopt Domis, vader Jan van d(er) Wiel, moeder Marij Domis Prol, getuijge Dina Domis Prol?? ??
[13-02-1735]
Den 13den gedoopt Cornelis, vader Cornelis Munter, moeder Arijaantje A. Bakelaar, die ook getuijge was
[26-02-1735]
Den 26sten gedoopt Jan, vader Dirk J. Berkel, moeder Aagje Lauwe, getuijge Soetje J. Berkel
[13-03-1735]
Maart den 13den gedoopt Aagje, vader Pieter T. van d(er) Wende, moeder Leuntje Jansz (van) Steenhoven, getuijge Aagje J. van Steenhoven
[13-03-1735]
Den zelven dito gedoopt Cornelia, vader Dirk Gaveel, moeder Grietje Witte, getuijge Cornelis Groen, predicant
[30-03-1735]
Den 30 dito gedoopt Job, vader Pieter J. Kievidt, moeder Geertruij Soeteman, Geertruij Jobsz Kievidt was getuijge
[17-04-1735]
April den 17den gedoopt Cornelis, vader Krijn van d(er) Baan, moeder Martijntje A. van Wagen, getuijge Lijntje A. van Wagen
[29-05-1735]
1735 Maij den 29 gedoopt Pieternelle, vader Dimme Jobsz Witte, moede Aagje Jobs Bakker, getuijge Maritje Arends Bakker
[25-09-1735]
Septemb. den 25sten gedoopt Pieternelle, vader Daniel Bogertman, moeder Arijaantje Passchiersz Harder, getuijge Grietje Leunis??
[13-10-1735]
Octob. den 13den gedoopt Johannes, vader Krijn Cornelisz Hollaar, moeder Marij J. Roos, getuijge Aagje J. Roos??
[02-11-1735]
Novemb. den 2den gedoopt Jacob, vader Cornelis Pietersz van d(er) Wiel, moeder Jacomijntje Jacobsz Grinwits, getuijge Lijsbeth Arendsz Roelz
[18-11-1735]
Den 18den gedoopt Arijaantje, vader Teunis Roelsz de Jonge, moeder Trijntje Jansz Visch, getuijge Jesijntje Jansz Visch
[27-11-1735]
Den 27sten gedoopt Elizabeth, vader Witte Jobsz van d(er) Kers, moeder Neeltje de Jager, getuijge Anna Westerbaan
[22-01-1736]
1736 Januarij den 22 sten gedoopt Cornelis, vader Meijndert Klaasz Jongste, moeder Arijaantje Teunis van d(er)Wende, getuijge Laurijntje Klaasz Jongste
[22-01-1736]
Den zelven dag gedoopt Jacob, vader Wouter Klaasz Aleman, moeder Anna Wilsenog, getuijge Lijntje Joris Farnabok
[12-02-1736]
Februarij den 12den gedoopt Maria, vader Jan Teunisz Kievidt, moeder Durfje Tijs, getuijge Aagje Teunis
[04-03-1736]
Maart den 4den gedoopt Jannetje, vader Paulus Jacobsz van der Bok, moeder Neeltje Cornelisz Heijnsdijk, getuijge Maria Cornelis van d(er) Bok
[04-03-1736]
Den zelven dag gedoopt Aart, vader Jan Bakelaar, moeder Maatje A. van den Houten, getuijge Arijaantje Bakelaar
[18-03-1736]
Den 18 dito gedoopt Johannes, vader Arie Chaarlois, moeder Johanna van Loo, getuijge Antje Westerbaan
[30-03-1736]
Den 30 dito gedoopt Leendert, vader Dirk Aleman, moeder Catalijntje de Vries, getuijge Arijaantje Koert
[30-03-1736]
Den zelven dito gedoopt Philip Arendsz van Wagen, na gedane belijdenis, als zijnde overgekomen van de Mennoniten
[14-05-1736
Maij den 14den gedoopt Grietje, vader Joost Bakelaar, moeder Geertruijd Santefoort, getuijge Baaltje Soeteman
[27-05-1736]
Den 27sten is gedoopt Aaren, vader Aaron van der Baan, moeder Cornelia Klaas Bogertman, getuijge Aagje Arends van der Baan
[15-07-1736]
1736 Julij den 15den gedoopt Johannes, vader Henrik Cornelis Koert, moeder Arijaantje Abrams Heerschap, getuijge Jacomijntje Abrams??
[15-07-1736]
Den zelven dag gedoopt Job, vader Krijn Jobsz Bakker, moeder Maritje Jobs Bakker, getuijge Maritje Jobs Bakker
[05-08-1736]
Augustus den 5den gedoopt Leendert, vader Pieter A. Bakelaar, moeder Anna Domis Prol, getuijge Dina Domis Prol????
[30-09-1736]
Septemb. den 30sten gedoopt Job, vader Claas J. Bogertman, moeder Aagje J. Roos, getuijge Marij J. Roos
[02-12-1736]
December den 2den gedoopt Teunis, vader Pieter Teunisz van der Wende, moeder Leuntje Jans van Steenhoven, getuijge Aagje Teunis van der Wende??
[09-12-1736]
Den 9den gedoopt Jan, vader Pieter van Dam, moeder Emmetje Cornelis Hollaar, getuijge Annetje Meertens
[09-12-1736]
Den zelven dag gedoopt Neeltje, vader Job verduijn, moeder Lijntje Jansz Roos, getuijge Jesijntje Jansz Harder
[12-12-1736]
Den 12 dito gedoopt Jan, niet den 9den dito
[24-03-1737]
1737 Maart den 24 gedoopt Jan, vader Joost van Steenhoven, moeder Neeltje Jans Visch, getuijge Leentje Jans van Steenhoven
[05-05-1737]
Maij den 5den gedoopt Maritje, vader Dimme Jobsz Witte, moeder Aagje Jobs Bakker, getuijge Maritje Jobsz Bakker
[12-05-1737]
Den 12den gedoopt Leunis, vader Leendert P. Harder, moeder Grietje Leunis Lauwe, getuijge Pieternelle L. Lauwe??
[12-05-1737]
Den zelven dito gedoopt Domis, vader Cornelis Prol, moeder Marij, getuijge Dina Domis Prol?? ??
[30-05-1737]
Den 30sten gedoopt Aagje, vader Henrik Blok, moeder Pieternelle Koster, getuijge Engeltje Blok
[09-06-1737]
Junij den 9den gedoopt Jannetje, vader Leunis Jobsz van d(er) Wende, moeder Lijntje Jansz Knape, getuijge Jesijntje Marinus Patrijs
[18-08-1737]
Augustus den 18den gedoopt Arijaantje, vader Cornelis Munter, moeder Arijaantje Aartsz Bakelaar
[25-08-1737]
Den 25sten gedoopt Krijntje , vader Cornelis Corstiaansz van Dam, moeder Gooltje Gerritsz Kievidt, getuijge Arijaantje Passchiersz
[10-11-1737]
1737 Novemb. den 10den gedoopt Arijaantje, vader Krijn Cornelisz Aleman, moeder Aagje Johannis, getuijge Arijaantje Arendsz
[17-11-1737]
Den 17den gedoopt Jacoba, vader Sijmon Witte, moeder Stoffelijntje Jansz, getuijge Leuntje Teunisz??
[24-11-1737]
Den 24 dito gedoopt Dina, vader Jacob Abelsz de Vries, moeder Trijntje Jansz Witte, getuijge Marijtje Abelsz de Vries
[24-11-1737]
Nog den zelven dito gedoopt Jacob, vader Wouter Dammis Aleman, moeder Neeltje Dingemans Kole, getuijge Krijntje Claasz Berkel??
[01-12-1737]
Decemb. den eersten dito gedoopt een onegt kind genaamt Cornelis, de moeder Neeltje Cornelis Witte, de vader Pieter Valks, een Roomsgezinde, de getuijge was de moeder van voorgemeld Neeltje, genaamt Jannetje Joris
[05-02-1738]
1738 5 Februarij gedoopt en genaamt Aart, de vader Jan Aartsz, de moeder Neeltje Aartsz, getuijge Laurijntje Claasz
[09-03-1738]
9 Maart kind Jannetje gedoopt, vad. Joost Bakelaar, moed. Geertruijd Daniels
[23-03-1738]
23 Maart gedoopt Klaartje, vader Krijn Hollaar, moeder Marij Johannis Roos, getuijge Aagje Johannis Roos
[20-04-1738]
20 April gedoopt Grietje, vader Witte Jobsz van der Kers, moeder Neeltje Cornelis de Jager, die ook getuijge was
[30-03-1738]
1738 30 Maart gedoopt Claas, vader Dirk Jansz Berkel, moeder Aagje Lauwe, getuijge Zoetje J. Berkel??
[27-04-1738]
27 April gedoopt Teuntje, de vader Jan Teunis,de moeder Durfje Tijs, de getuijge Hester Cornelis
[11-05-1738]
11 Maij gedoopt Jannetje, vader Jan Aartsz Bakelaar, moeder Maatjen Aartsz van den Houten, getuijge Cornelia Cornelis Vlieland
[11-05-1738]
Den zelven dito gedoopt Krijn, vader Cornelis Krijnsz Vlieland, moeder Dina Domisz Prol, getuijge Maritje Krijnsz Vlieland
[29-06-1738]
Junij den 29 gedoopt Jannetje, de vader Wouter Aleman, de moeder Johanna Wilsenog, die ook als getuijge was
[29-06-1738]
Den zelven dito gedoopt Cornelis, de vader Krijn Jobsz Bakker, de moeder Maritje Jobsz Bakker, de getuijge Huijgje Arendsz Bogertman
[06-07-1738]
Julij 6 gedoopt Cornelia, vader Krijn Claasz van der Baan, moeder Martijntje Arendsz van Wagen, getuijge Lijntje Arendsz van Wagen??
[10-08-1738]
Augustus den 10den gedoopt Neeltje, de vader Gerrit Philipsz, de moeder Arijaantje Claas Jongste, de getuijge Laurijntje Claas Jongste
[05-10-1738]
October den 5den gedoopt Leuntje, de vader Meijndert Claasz Jongste, de moeder Arijaantje Teunis van d(er) Wende, de getuijge Aagje Teunis van d(er) Wende
[18-10-1738]
October den 18den gedoopt Leuntje, de vader Teunis Willemsz, de moeder Pieternelletje Cornelis, de getuijge Leuntje Teunis??
[25-10-1738]
Octob. 25 gedoopt Cornelis, de vader Roel Roelsz, de moeder Jobje Cornelis, getuijge Grietje Jobsz
[02-11-1738]
Novemb. den 2den dito gedoopt Bethje, de vader Arend Claasz Chaarlois, de moeder Johanna Johannisz van Laa, de getuijge Teuntje Johannisz van Laa
[23-11-1738]
Novemb. 23 dito gedoopt Pieter, de vader Henrik Blok, de moeder Pieternelle Koster, de getuijge Jesijntje Jansz Visch
[03-12-1738]
1738 Decemb. den 3. gedoopt Johannes, de vader Pieter Aartsz, de moeder Johanna Domisz, de getuijge Dina Domis
[15-02-1739]
1739 Februarij gedoopt den 15den dito een kind genaamt Marijtje, de vader Cornelis Corstiaansz van Dam, de moeder Gooltje Gerritsz Kievidt, getuijge Cornelia Gerritsz Kievidt
[22-02-1739]
Den 22sten dito gedoopt Pieter, de vader Wouter Dammes Aleman, de moeder Neeltje Dingemans Kole, de getuijge Krijntje Claas Berkel
[26-02-1739]
Den 26 dito gedoopt Aart, de vader Cornelis Cornelisz Munter, de moeder Arijaantje Aartsz Bakelaar die ook getuijge was??
[27-03-1739]
Maart den 27 dito gedoopt Antonette, de vader Pieter Jobsz Kievidt, de moeder Geertruijd Leendertsz Soeteman, de getuijge Antonette Kievidt
[27-03-1739]
Den zelven dito gedoopt Paulus Arendsz van Wagen, volwassen
[05-04-1739]
April den 5den gedoopt Neeltje, de vader Cornelis Domisz, de moeder Marij Jansz, de getuijge Dina Domisz
[11-04-1739]
April den 11den dito gedoopt Aagje, de vader Leunis Jobsz van der Wende(n), de moeder Lijntje Jansz Knape(n), die ook getuijge was
[06-06-1739]
Junij den 6den gedoopt Jan, de vader Pieter Jansz Hoek, de moeder Cornelia Gerritsz Kievidt, de getuijge Marijtje Abelsz
[14-06-1739]
Junij den 14den gedoopt Arijaantje, de vader Joost Jansz Steenhoven, de moeder Neeltje Jansz Vis, getuijge Jesijntje Jansz Vis
[02-08-1739]
Den 2 Augusti gedoopt Cornelis, de vader Daniel Jansz Lauwe, de moeder Hester Cornelis Lodders, de getuijge Zoetje Cornelis Lodders
[23-08-1739]
Den 23 Augusti gedoopt Job, vader Dimmen Jobsz Witte, moeder Aagje Jobsz Bakker, getuijge Marijtje Arendsz Bakker
[06-09-1739]
Den 6 Septemb. gedoopt Jannetje, de vader Pieter Teunisz, de moeder Leuntje Jansz, de getuijge Neeltje Jansz
[06-09-1739]
Den selven dito gedoopt Arijaantje, de vader Jan Teunisz, de moeder Durfje Tijs, de getuijge de moeder zelfs
P11-10-1739]
Den 11 Octob. een kind gedoopt, gent. Arijaantje, de vader Leendert Passchiersz, de moeder Grietje Leunis, getuijge Pietje Leunis
[03-01-1740]
1740 den 3 Januarij gedoopt Claartje, de vader Pieter Johannisz Roos, de moeder Maria Willems Kooijman, de getuijge Aagje Johannis Roos??
[24-01-1740]
Den 24 dito gedoopt Jannetje, de vader Cornelis Krijnsz Vlietland, de moeder Dina Domis Prol, de getuijge Marijtje Krijns Vlietland??
[24-01-1740]
Den zelven dag gedoopt Cornelia, de vader Krijn Cornelis Kievidt, de moeder Neeltje Cornelis Emaus, de getuijge Aagje Arendsz van der Baan
[07-02-1740]
Den 7 Februarij gedoopt Willem, de vader Jan Aartsz Bakelaar, de moeder Maartje Aartsz van den Houten, de getuijge Jannetje Dirksz van der Camp
[10-02-1740]
Den 10 Februarij gedoopt Domis, de vader Hendrik Domisz, de moeder Jannetje Aartsz, de getuijge Dina Domisz????
[27-03-1740]
Den 27 Maart gedoopt Susanna, de vader Cornelis Passchiersz den Hertik, moeder Geertruij Stoffels Mijnknegt, getuijge Cornelia Cornelis de Wit??
[03-04-1740]
Den 3 April gedoopt Dina, de vader Willem Leendertsz Jongste, de moeder Dorothea Jacob(sz) van der Baan, de getuijge Dina Domis Prol
[24-04-1740]
Den 24 April gedoopt Aart, de vader Joost Bakelaar, de moeder Geertruij Danielsz beneffens doophefster
[22-05-1740]
Den 22 Maij gedoopt Johannis, de vader Claas Bogertman, de moeder Aagje Johannis, de getuijge Marij Johannis
[01-07-1740]
Julij den eersten gedoopt Pieternelle, de vader Maarten Joost van Waarde, de moeder Dimmitje Franken Witte, de getuijge Annetje Maartens Kievidt
[10-07-1740]
Den 10den dito gedoopt Marijtje, de vader Teunis Willemsz Bree, de moeder Pieternelle Cornelis, de getuijge Leuntje Teunis Kievidt
[10-07-1740]
Nog den 10den dito gedoopt Arijaantje, de vader Pank Jansz Knape, de moeder Aaltje Abrams Roos, de getuijge Lijntje Abrams
[17-07-1740]
Den 17den Julij gedoopt Marijtje, de vader Cornelis Domisz Prol, de moeder Arijaantje Jansz Kassel, die ook getuijge was??
[31-07-1740]
Den 31 Julij gedoopt twee kinderen Anna en Cornelia, van welke beijde de vader was Pieter Aartsz Bakelaar, de moeder Johanna Domis Prol, de getuijge Dina Domis Prol, die was getuijge van ???t kind Anna, de getuijge van ???t kind Cornelia was Arijaantje Aartsz Bakelaar
[07-08-1740]
Den 7 Augusti gedoopt Pieternelle, de vader Wouter Dammisz Aleman, de moeder Neeltje Dingemans Kole, getuijge Krijntje Klaas Berkel
[04-09-1740]
Den 4 Septemb. gedoopt Marijtje, de vader Krijn Hollaar, de moeder Marij Johannis Roos, de getuijge Anna Maartens Kievidt
[11-09-1740]
Den 11 September gedoopt Jan, de vader Philip Jansz van Loo, de moeder Willemijntjen Arendsz van der Baan, de getuijge Aagje Arendsz van der Baan
[18-09-1740]
Den 18den Septemb. een kind gedoopt genaamt Neeltje Jansz, de vader Jan Aartsz, de moeder Neeltje Aartsz, de getuijge Arijaantje Aartsz
[06-11-1740]
Den 6. Novemb. een kind gedoopt Catarina genaemt, de vader Johannes van den Houten, de moeder & getuijge Lijsbet Janse Witte
[08-01-1741]
1741 den 8 Januarij een kind gedoopt, genaemt Krijn, de vader Daniel Krijnse Koek, de moeder Jannetje Willems Jongste, getuijge Teuntje Claes van der Wiel
[08-01-1741]
Den selven dag een kind gedoopt, genaemt Jobje, de vader Jan Jobse van der Wende, de moeder Neeltje Marinus Witte, getuijge Maetje Arense Bakker??
[22-01-1741]
Den 22 dito een kind gedoopt, genaemt Klaertje, de vader Daniel Janse Laauwe, de moeder Hester Cornelis Lodder, getuijge Pieternelle Janse Laauwe
[29-01-1741]
Den 29 dito een kind gedoopt, genaemt Jacomijntje, de vader Corstiaen Gerrits Goekoop, de moeder Angeniet Klaas Boogerman, getuijge Keet Klaes Boogerman
[05-02-1741]
Den 5 Februarij een kind gedoopt, genaemt Aren, de vader Paulus Arense van Waege, de moeder Jannetje Gerrits Goekoop, getuijge Lijntje Arense van Waege
[05-02-1741]
Den selven dag een kind gedoopt, genaemt Aren, de vader Meijndert Klaese Jongste, de moeder Ariaentje Teunis van der Wende, getuijge Aegje Teunis van der Wende
[05-03-1741]
Den 5 Maert een kind gedoopt, genaemt Pieter, de vader Joost Janse van Steenhoove, de moeder Neeltje Janse Vis, getuijge Josijntje Janse Vis
[12-03-1741]
Den 12 do. een kind gedoopt, genaemt Neeltje, de vader Leendert Jobse Bakker, de moeder Jannetje Johann. Kievit, getuijge Huijgje Arense Boogerman
[02-04-1741]
Den 2 April een kind gedoopt, genaemt Job, de vader Leunis Jobse van der Wende, de moeder Lientje Janse Knape, getuijge -
[09-04-1741]
Den 9e dito een kind gedoopt, genaemt Jannetje, de vader Pieter Jobse Kievit, de moeder Geertje Leenderts Soeteman, getuijge Jannetje Jobse Kievit
[23-04-1741]
Den 23 dito een kind gedoopt, genaemt Catarina, de vader Pieter Pieterse Bellems, Roomsch gesinde, de moeder Neeltje Corn. Witte, Gereform., getuijge Jannetje Joris Farnebok
[14-05-1741]
Den 14 Meij een kind gedoopt, genaemt Jannetje, de vader Teunis Roelse de Jonge, de moeder Trijntje Janse Vis, getuijge Neeltje Janse Vis
[14-05-1741]
Den selven dag een kind gedoopt, genaemt Neeltje, de vader Dirk Janse Berkel, de moeder Aegje Janse Laauwe, getuijge Lientje Janse Berkel
[16-07-1741]
Den 16 Julij een kind gedoopt, genaemt Cornelis, de vader Cornelis Janse Knape, de moeder Dina Cornelisse van Kouwenhoove, getuijge Josijntje Marinusse Patricis
[19-11-1741]
Ao. 1741 den 19 Novemb. een kind gedoopt, genaemt Tijs, de vader Claes Tijsse Moises, de moeder Huijgje Corn. Bogertman, getuijge Durfje Tijs
[03-12-1741]
Den 3 Decemb. een kind gedoopt, genaemt Trijntje, de vader Wouter Dammis Aleman, de moeder Neeltje Dingemans Koole, getuijge Maertje Arense Bakker
[10-12-1741]
Den 10. do. een kind gedoopt, genaemt Jannetje, de vader Gerrit Philipse Viceroij, de moeder Ariaentje Klaes Jongste, getuijge Jannetje Gerrits Witte
[17-12-1714]
Den 17. do. een kind gedoopt, genaemt Klaes, de vader Arij Klaese Chaerlooijs, de moeder Johanna Johannisse van Laa, getuijge Theuntje Johannisse van Laa
[31-12-1741]
Den 31. do. een kind gedoopt, genaemt Ariaentje, de vader Arij van Bourgonje, de moeder Lena van der Pers, teffens getuijge
[01-01-1742]
Ao. 1742 den 1 Jan. een kind gedoopt, genaemt Maertje, de vader Jacob Abelse de Vries, de moeder Trijntje Jans Witte, getuijge Huijgje Pauwels
[01-01-1742]
Dito een kind gedoopt, genaemt Geertruij, de vader Pieter Johannisse Roos, de moeder Maria Willemse Kooijman, teffens getuijge
[14-01-1742]
Den 14. dito een kind gedoopt, genaemt Jannetje, de vader Dimme Jobse Witte, de moeder Aagje Jobse Bakker, getuijge Maertje Arends Bakker
[14-01-1742]
Dito een kind gedoopt, genaemt Anna, de vader Pieter Aardz Bakelaer, de moeder Johanna Domis Prol, getuijge Dina Domis Prol
[11-03-1742]
Den 11 Maert een kind gedoopt, genaemt Maetje, de vader Gerrit Hollaer, de moeder Amploontje Goekoop, getuijge Grietje Goekoop
[18-03-1742]
Den 18 do. een kind gedoopt, genaemt Claertje, de vader Krijn Hollaer, de moeder Marij Johannis Roos, getuijge Aegje Johannis Roos
[01-04-1742]
Den 1 April een kind gedoopt, genaemt Martijntje, de vader Arend Gaveel, de moeder Pieternelle Leunis Laeuwe, getuijge Cornelia Gaveel
[01-04-1742]
Dito een kind gedoopt, genaemt Lijntje, de vader Crijn Cornelisz Kievit, de moeder Neeltje Cornelis Emaus, getuijge Lijntje Joris
[22-04-1742]
Den 22 dito een kind gedoopt, genaemt Willemijntje, de vader Teunis Willemz Breen, de moeder Pieternelle Corn. Haeijmeetman, getuijge Leuntje Teunis Kievit
[13-05-1742]
1742 den 13 Meij een kind gedoopt, genaemt Arent, de vader Maerten Joostz van Waerden, de moeder Dimmetje Franke Witte, getuijge Annetje Maertens Kievit??
[03-06-1742]
Den 3 Junij een kind gedoopt, genaemt Aerd, de vader Hendrik Domisz Prol, de moeder Jannetje Aerdse Bakelaer, getuijge Ariaentje Aerdse Bakelaer
[17-06-1742]
Den 17 do. een kind gedoopt, genaemt Job, de vader Jan Jobz van der Wende, de moeder Neeltje Marinus Witte, getuijge Maertje Arends Bakker
[24-06-1742]
Den 24 do. een kind gedoopt, genaemt Pieternelle, de vader Joost Bakelaer, de moeder & getuijge Geertruij Daniels Santivoort
[08-07-1742]
Den 8 Julij een kind gedoopt, genaemt Jacomijntje , de vader Pank Janz Knaepe, de moeder Aegje Abrahams Roos, getuijge Lijntje Abrahams Roos
[19-08-1742]
Den 19 August. een kind gedoopt, genaemt Neeltje, de vader Corstiaen Gerritz Goecoop, de moeder Angeniet Klaes Boogerman, getuijge Jannetje Gerrits Goecoop
[26-08-1742]
Den 26 do. een kind gedoopt, genaemt Cornelia, de vader Wouter Klaesz Aleman, de moeder & getuijge Anna Jans Wilsenog
[26-08-1742]
Dito een kind gedoopt, genaemt Pieternelle, de vader Gerrit Danielz Zantvoort, de moeder Jannetje Klaes Jongste, getuijge Laurijntje Klaes Jongste
[09-09-1742]
Den 9 Septemb. een kind gedoopt, genaemt Job, de vader Leunis Jobz van der Wende, de moeder & getuijge Lientje Janse Knaepe
[12-10-1742]
Den 12 October een kind gedoopt, genaemt Neeltje, de vader Jan Aertz Bakelaer, de moeder & getuijge Maetje Aerts van den Houte
[21-10-1742]
Den 21 do. een kind gedoopt, genaemt Jan, de vader Johannis van den Houten, de moeder& getuijge Lijbe Janse Witte??
[28-10-1742]
Den 28 do. een kind gedoopt, genaemt Cornelis, de vader Daniel Krijnz Koek, de moeder Jannetje Willems Jongste, getuijge Cornelia Abrams Heerschap
[02-12-1742]
Den 2 Decemb. een kind gedoopt, genaemt Jacomijntje, de vader Paulus Arenz van Waage, de moeder Jannetje Gerrits Goekoop, getuijge Angeniet Klaes Boogerman
[02-12-1742]
Dito een kind gedoopt, genaemt Cornelis, de vader Job Cornelisz Kievit, de moeder Neeltje Gerrits Emaus, getuijge Grietje Jobs Kievit
[23-12-1742]
1742 den 23 Decemb. een kind gedoopt, genaemt Pieternelletje, de vader Pieter Pieterz. Bellens, NB. Roomsgesinde, de moeder Neeltje Cornelis Witte, Gereform., lidmaet, getuijge Jannetje Joris Farnabok
[20-01-1743]
Ao. 1743 den 20 Januarii een kind gedoopt, genaemt Job, de vader Leendert Jobz Bakker, de moeder & getuijge Jannetje Johannisse Kievit??
[27-01-1743]
Den 27 dito een kind gedoopt, genaemt Daniel, de vader Klaes Boogerman, de moeder Aegje Johannisse Roos, getuijge Marij Johannisse Roos
[03-02-1743]
Den 3 Februarii een kind gedoopt, genaemt Gerrit, de vader Wouter Dammis Aleman, de moeder Neeltje Dingemans Kole, getuijge Maertje Arens Bakker
[03-02-1743]
Dito een kind gedoopt, genaemt Leendert, de vader Joost Janz van Steenhooven, de moeder Neeltje Janse Vis, getuijge Leuntje Jans van Steenhooven??
[31-03-1743]
Den 31 Maert een kind gedoopt, genaemt Cornelis, de vader Pieter van der Bock, de moeder Pieternelle Jans Laauwe, getuijge Maria van der Bock????
[31-03-1743]
Dito een kind gedoopt, genaemt Ariaentje, de vader Daniel Janse Laauwe, de moeder Hester Cornelise Lodder, getuijge Grietje Cornelisse Lodder
[23-06-1743]
Den 23 Junij een kind gedoopt, genaemt Gerrit, de vader David Goecoop, de moeder Pieternelle Cornelisse Emaus, getuijge Jannetje Gerrits Goecoop??
[05-07-1743]
Den 5 Julij een kind gedoopt, genaemt Maertje, de vader Pieter Jansz Hoek, de moeder Cornelia Gerrits Kievit, getuijge Maertje Abels de Vries
[14-07-1743]
Den 14 dito een kind gedoopt, genaemt Aerd, de vader Cornelis Cornelisz Munter, de moeder & getuijge Ariaentje Aerds Bakelaer
[21-07-1743]
Den 21 dito een kind gedoopt, genaemt Neeltje, de vader Job Arensz Boogertman, de moeder Pieternelle Arens Witte, getuijge Maria Cornelisse van der Bock
[28-07-1743]
Den 28 dito een kind gedoopt, genaemt Klaes, de vader Arij Klaesz Charlooijs, de moeder Johanna Johannes van Laa, getuijge Teuntje Johannesse van Laa
[11-08-1743]
Den 11 August. een kind gedoopt, genaemt Jan, de vader Pieter Teunisz van der Wende, de moeder Leuntje Jans van Steenhoven, getuijge Neeltje Jans Vis??
[20-10-1743]
Den 20 October een kind gedoopt, genaemt Catharina, de vader Johannes van den Houten, de moeder en getuijge Lijsbet Jans Witte
[01-12-1743]
Den 1 Decemb. een kind gedoopt, genaemt Ariaentje, de vader Maerten Joostz van Waerden, de moeder Dimmetje Franke Witte, getuijge Annetje Maertens Kievit
[29-12-1743]
1743 den 29 Decemb. een kind gedoopt, genaemt Jan, de vader Teunis Roels de Jonge, de moeder Trijntje Janse Vis, getuijge Jesijntje Janse Vis
[16-02-1744]
Ao. d. 16 Febr. een kind gedoopt, genaamt Jopje, de vader Klaas Teijsen Moises, moeder & getuige Huijgje Corn. Bogertman
[16-02-1744]
D. zelfde dito een kind gedoopt, genaamt Leuntje, vader Meindert Klaaze Jongste, moeder & getuige Arriaantje Teunis van der Wende??
[16-02-1744]
Nog den zelfde dito een kind gedoopt, genaamt Trijntje, de vader Wouter Dammense Aleman, de moeder & getuige Neeltje Dingemans
[23-02-1744]
D. 23. dito een kind gedoopt, genaamt Neeltje, de vader Teunis Klaaze Jongste, de moeder Huijgje Daniels Bogertman, getuige Lauwerina Klaaze Jongste??
[05-03-1744]
Den 5 Maart een kind gedoopt, genaamt Jannetje, vader Arij van Borgondie, moeder & getuige Helena van der Pers
[12-03-1744]
D. 12 dito een kind gedoopt, genaamt Klaas, vader Gerrit Viseroij, moeder Ariaantje Klaas Jongste, getuige Lauwerina Klaas Jongste
[12-03-1744]
Dito een kind gedoopt, genaamt Pieternelle, vader Joost Aardse Bakelaar, moeder & getuige Geertje Danielse Santivoort
[21-06-1744]
D. 21 Junij een kind gedoopt, genaamt Job, vader Leunis Jobse van der Wende, moeder & getuige Lijntje Janze Knape
[02-08-1744]
Den 2 Augus. een kind gedoopt, genaamt Pieter, vader Corstiaan Pieterse Goedkoop, moeder Pieternelle Kornelis Kievit, getuige Maartje Krijns Vliedland
[16-08-1744]
D. 16 dito een kind gedoopt, genaamt Aren, vader Gerrit Arentze Hollaar, moeder Amplonia Jacobze Goekoop, getuige Lijntje Arentze van Wagen
[23-08-1744]
Den 23 dito een kind gedoopt, genaamt Job, vader Jan Jobsz van der Wende, moeder Neeltje Marinus Witte, getuige Maartje Bakker
[04-10-1744]
D. 4 October een kind gedoopt, genaamt Pieternelle, de vader Wouter Aleman, de moeder & getuige Johanna Wilsenog
[11-10-1744]
1744 den 11 Oct. een kind gedoopt, genaamt Leuntje, vader Pank Janze Knape, moeder Aartje Abrams Roos, getuige Lijntje Abrams Roos
[11-10-1744]
Dito een kind gedoopt, genaamt Cornelis, vader Jan Aartze Bakelaar, moeder & getuige Maatje Aartze van den Houte
[18-10-1744]
Den 18 dito een kind gedoopt, genaamt Cornelis, vader Ieman Bartelse Overbeek, moeder Kommertje Kurvink, in de oude stoof woonagtig in St. Annaland, getuigen Pieter van Oudenaarde & Anna Bartelse Overbeek
[18-10-1744]
Dito een kind gedoopt, genaamt Daniel, vader Krijn Hollaar, moeder Maria Johannis Roos, getuige Aagje Johannis Roos
[08-11-1744]
D. 8 November een kind gedoopt, genaamt Bartel, de vader Pieter van Oudenaarde, de moeder Anna Bartelse Overbeek, in de oude stoof woonende in St. Annaland, getuijgen Ieman Bartelse Overbeek & Kommertje Cornelis Kurvink
[29-11-1744]
D. 29 November een kind gedoopt, genaamt Johannes, de vader Leendert Jobse Bakker, de moeder & getuige Jannetje Johannis?? Kievit
[03-01-1745]
1745 3 Jan. een kind gedoopt met name Neeltje, de vader Gerrit Danielse Santevoort, de moeder Jannetje Klaas Jongste, getuige Lauwerijntje Klaas Jongste
[10-01-1745]
10 Jan. een kind gedoopt, genaamt Jacomijntje, vader Daniel Krijnse Koek, moeder Jannitje Willems Jongste, getuige Josijntje Marinus
[24-01-1745]
24 dito een kind gedoopt, genaamt Cornelia, vader Joost Bakelaar, moeder & getuige Geertru Daniels Santvoort
[07-02-1745]
7 Febr. een kind gedoopt, genaamt Leendert, vader Pieter Jobse Kievit, moeder Geertru Leenderts Soeteman, getuige Antonette Teunis Kievit
[14-02-1745]
1745 d. 14 Febr. een kind gedoopt, genaamt Cornelis, vader Leendert Paschierse Harder, moeder Grietje Leunis Lauwe, getuige Maartje Krijns
[26-02-1745]
Den 26 dito een kind gedoopt, genaamt Dina, vader Pieter Jansse Hoek, moeder Cornelia Gerrits Kievit, getuigen Maartje Abe(l)s de Vries
[28-02-1745]
Den 28 dito een kind gedoopt, genaamt Ariaantje, vader Maarte Jooste van Waarde, moeder Dimmetje Franke Witte, getuige Annetje Maartens Kievit??
[06-03-1745]
6 dito een kind gedoopt, genaamt Cornelia, de vader Klaas Moijses Komtebed, moeder Lijntje Jans Berkel, getuige Soetje Jans Berkel
[07-03-1745]
Den 7 Maart een kind gedoopt, genaamt Gerrit, vader Paulus van Wage, moeder Jannitje Gerrits Goekoop, getuige Angenietje Klaas Bogertman
[11-04-1745]
Den 11 April een kind gedoopt, genaamt Maria, de vader Pieter Bellens, moeder Neeltje Cornelis Witte, getuige Jannetje Joris Farnebok
[16-04-1745]
Den 16 dito een kind gedoopt, genaamt Cornelia, vader Cornelis Janze Lauwe, moeder & getuijge Grietje Dimmens de Voogel
[13-06-1745]
Den 13 Junij een kind gedoopt, genaamt Maatje, vader Flup Corneli(s)z den Eersame, moeder & getuijge Grietje Jacobs Goekoop
[11-07-1745]
Den 11 Julij een kind gedoopt, genaamt Pieter, de vader Wouter Dammis Aleman, moeder Neeltje Dingemans Koole, getuige Maartje Arents Bakker
[11-07-1745]
Dito een kind gedoopt, genaamt Arent, vader Job Arentse Bogertman, moeder Pieternelle Arents Witte, getuige Marijtje Cornelisse van der Bok
[25-07-1745]
Den 25 dito een kind gedoopt, genaamt Aagje, vader Joost Janse van Steenhoven, moeder Neeltje Jans Vis, getuige Leentje Janse van Steenhoven
[01-08-1745]
D. 1 August. een kind gedoopt, genaamt Jopje, vader Dimme Jobse Witte, moeder Aagje Jobse Bakker, getuige Maartje Arentz Bakker
[18-08-1745]
D. 18 dito een kind gedoopt, genaamt Cornelia, vader Daniel Lauwe, moeder Hester Lodder, getuige Durfje Tijsse Moijses
[24-10-1745]
1745 24 October een kind gedoopt, genaamt Cornelis, de vader Claas Pieterse Corvings, de moeder Krijntje Vroegop, de getuijgen Gand. Bartelse Overbeek & Commertje Corvings, van St. Anneland
[14-11-1745]
14 November een kind gedoopt, genaamt Grietje, de vader Corstiaan Gerritz Goekoop, de moeder Angenietje Claas Bogertman, de getuige Jannetje Gerrits Goekoop
[14-11-1745]
Dito een kind gedoopt, genaamt Cornelia, de vader (obiit) Cornelis Donker, de moeder Commertie Krijns van der Baan, getuigen de grootvader Krijn Klaas van der Baan, de moeije Neeltje Krijns van der Baan??
[19-12-1745]
19 December een kind gedoopt, genaamt Lijntje, vader David Goekoop, moeder Pieternelle Cornelis Emaus, getuige Lijntje Joris Farnebok
[09-01-1746]
1746 9 Janu. een kind gedoopt, genaamt Jacob, vader Jacob Cornelis Soeteman, moeder Ariaentje Jacobs Goekoop, getuijge Jannetje Dirks van der Kam
[19-01-1746]
19 dito een kind gedoopt, genaamt Leunis, vader Dirk Jansse Berkel, moeder Aagje Jans Lauwe, getuijge Pieternelle Jans Lauwe
[27-02-1746]
27 Febr. een kind gedoopt, genaamt Maijtje, vader Pieter Barens Bom, moeder Maijtje Davids Kroon, woonende te St. Anneland, getuijge Geertru van Nieuwaarde
[13-03-1746]
13 Maart kind gedoopt, genaamt Maria, vader Klaas Tijsse Moijses, moeder Huijgje Cornelis Bogertman, getuijge Durfje Tijsse Moijses
[03-04-1746]
3 April kind gedoopt, genaamt Susanna, vader Corn. Paschierse Herder, moeder Geertru Stoffels Mijnknegt, getuijge Leentje Jans Herder
[15-05-1746]
15 Maij kind gedoopt, genaamt Ariaantje, vader Maarte Joosse van Waarde, moeder Dimmetje Franke Witte, getuijge Annetje Maartens Kievit??
[03-07-1746]
1746 d. 3 Julij een kind gedoopt, genaamt Lijdia, vader Adrianus van Leent, moeder Dimmitje Roels Witte, getuijge(n) Lijntje Joris Farnabok
[03-07-1746]
Dito kind gedoopt, genaamt Cornelia, vader Cornelis Jans Knape, moeder Dina Cornelis Couwenhove, getuijge Josijntje Marinus Patriesje
[10-07-1746]
10 dito kind gedoopt, genaamt Abram, vader Pank Jansse Knape, moeder Aartje Abrams Roos, getuijge Cornelia Abrams Roos??
[31-07-1746]
31 dito kind gedoopt, genaamt Cornelis, vader Pieter Bakelaar, moeder Johanna Domis Prol, getuijge Dina Domis Prol
[28-08-1746]
28 Aug. kind gedoopt, genaamt Gerrit, vader Krijn Corn. Hollaart, moeder Maria Johannis Roos, getuijge Aagje Johannis Roos
[02-10-1746]
2 Oct. kind gedoopt, genaamt Willemijntje, vader Leendert Bakker, moeder Jannetje Johannis Kievit, getuijge Geertru Joris Dekker
[02-10-1746]
Dito kind gedoopt, genaamt Pieter, vader Wouter Dammisse Aleman, moeder Neeltje Dingemans, getuijge Maartje Andriesse Bakker
[27-11-1746]
27 November kind gedoopt, genaemt Lijsbet, vader Pieter Jansse Hoek, moeder Cornelis Gerrits Kievit, getuijge Maertje Abels de Vries??
[11-12-1746]
11 December kind gedoopt, genaemt Klaes, vader Teunis Klaesse Jongste, moeder Huijgje Daniels Bogertman, getuijge Lauwrijntje Klaes Jongste
[18-12-1746]
18 dito kind gedoopt, genaemt Cornelis, vader Corstiaen Pieters Goekoop, moeder Pieternelle Cornelis Kievit, getuijge Maertje Krijns Vliedland
[09-07-1747]
9 Julij kind gedoopt, genaemt Arent, vader Teunis Roelse de Jonge, moeder Trijntje Jan Vis, getuige Josijntje Jans Vis
[03-09-1747]
3 September NB abusive hier gestelt, also het behoort tot Sept. 1747, ziet aldaer, B. V. E., VDM, kind gedoopt, genaemt Cornelia, vader Gerrit Danielsse Zantefoort, moeder Jannetje Klaes Jongste, getuige Lauwerijntje Klaes Jongste
[15-01-1747]
Ao. 1747 15 Jan. kind gedoopt, genaemt Dirk, vader Pieter van Regenmorter, moeder Neeltje Dirks Witte, getuijge Lijntje Arents van Wage
[15-01-1747]
Dito kind gedoopt, genaemt Adriana, vader Ieman Bartelse, moeder Kommertje Cornelis, deese heeft haer kind selve ten doop geheft, NB. lieden uijt de oude stoof van St. Annaland
[22-01-1747]
22 dito kind gedoopt, genaemt Cornelia, vader Bastiaen Jacobse Caron, moeder Maetje Cornelisse Kievit, getuige Neeltje Cornelisse Emaus
[29-01-1747]
29 dito kind gedoopt, genaemt Jannetje, vader Johannes van den Houte, moeder, zelve doopgetuige, Lijbe Jans Witte
[05-02-1747]
5 Febr. kind gedoopt, genaemt Pieter, vader Pieter Bellens, NB. Roomsgesinde, moeder Neeltje Cornelis Witte, Gereformeerde, getuige Jannetje Joris Farnebok, litmaet
[05-02-1747]
Dito kind gedoopt, genaemt Maria, vader Jan Aerts Bakelaer, moeder, zelve doopgetuige, Maetje Aerts van den Houte
[02-04-1747]
2 April kind gedoopt, genaemt Martijntje, vader Gerrit Hollaer, moeder Amploontje Jacobs Goekoop, getuige Lijntje van Wage
[07-05-1747]
Na voorgegane belijdenisse des geloofs is gedoopt Maria, jonge dogter van Jan Cornelisse den Eersame, NB. Mennoniet, & Jannetje Arents van der Baen, litmaet van de gereform. Chr. Kerk??
[14-05-1747]
14 dito kind gedoopt, genaemt Niesje, vader Paulus van Wage, moeder Jannetje Gerrits Goekoop, getuige Lijntje van Wage????
[04-06-1747]
4 Junij kind gedoopt, genaemt Cornelis, vader Jacob Cornelis Soeteman, moeder Ariaentje Jacobs Goekoop, getuige Pieternelletje Arents Soeteman
[03-09-1747]
3 September kind gedoopt, genaemt Cornelia, vader Gerrit Danielse Zantefoort, moeder Jannetje Klaes Jongste, getuige Lauwerijntje Klaes Jongste
[17-09-1747]
1747 d. 17 Sept. kind gedoopt, genaemt Neeltje (Marinus Tepel), vader Klaes Pietersze Kurving, moeder Krijntje Vorgop, peet Kommertje Corn. Kurving, van St. Anneland, thans hier in de oude stoof
[08-10-1747]
D. 8 Oct. kind gedoopt, genaemt Jacomijntje (dood), vader Maerte van Waerde, moeder Dimmitje Franke Witte, getuige Annatje Maertens Kievit
[17-03-1748]
1748 17 Maert kind gedoopt, genaemt Grietje, vader Job Cornelisse Bogertman, moeder Jannetje Cornelis Kievit, getuige Huijgje Cornelis Bogertman
[31-03-1748]
31 dito kind gedoopt, genaemt Daniel, vader Krijn Cornelis Hollaert, moeder Maria Johannis Roos, getuige Aegje Johannis Roos
[12-05-1748]
12 Meij kind gedoopt, genaemt Cornelia, vader Corstiaen Goekoop, moeder Angenietje Klaes Bogertman, getuige Jannetje Gerrits Goekoop
[19-05-1748]
19 dito kind gedoopt, genaemt Dirk, vader Jan Joosse van Waerde, moeder Jannetje Dirks Gaveel, getuige Martijntje Dirks Gaveel
[02-06-1748]
2 Junij kind gedoopt, genaemt Neeltje, vader Klaas Moises Komtebed, moeder Lijntje Jans Berkel, getuige Soetje Jans Berkel
[07-07-1748]
7 Julij kind gedoopt, genaemt Neeltje, vader Hendrik Domis Prol, moeder Jannetje Aerts Bakelaer, getuige Dina Domis Prol
[02-10-1748]
1748 d. 2 Oct. kind gedoopt, genaemt Pieter, vader Pieter Bakelaer, moeder, Johanna Domis Prol, getuige Dina Domis Prol
[06-10-1748]
D. 6 dito kind gedoopt, genaemt Aegje, vader Arent Cornelisse Kievit, moeder Neeltje Krijns van der Baen, getuige Ariaentje Cornelis Kievit
[30-10-1748]
D. 30 dito kind gedoopt, genaemt Gerrit, vader Herman Hilmans (Lutheranus), moeder en teffens getuige Lijsbet Jac. Jongste
[24-11-1748]
D. 24 Nov. kind gedoopt, genaemt Cornelis, vader Corstiaen Pieterse Goekoop, moeder Pieternelle Corn. Kievit, getuige Maertje Krijns Vliedlandt
[08-12-1748]
D. 8 Dec. kind gedoopt, genaemt Cornelis, vader Jacob Corn. Soeteman, moeder Ariaentje Jacobs Goekoop, getuige Pieternelle Arents Soeteman
[09-02-1749]
1749 9 Febr. kind gedoopt, genaemt Neeltje, vader Meindert Klaesse Jongste, moeder Ariaentje Klaesse Jongste
[16-02-1749]
16 dito kind gedoopt, genaemt Johannes, vader Jan Aertse Bakelaer, moeder & getuige Maetje Aertse van den Houte
[02-03-1749]
2 Maert kind gedoopt, genaemt Daniel, vader Teunis Klaesse Jongste, moeder Huijgje Daniels Bogertman, getuige Lauwrijntje Klaesse Jongste
[07-04-1749]
7 April kind gedoopt, genaemt Cornelia, vader Gerrit Arents Hollaer, moeder Amploontje Jacobs Goekoop, getuijge Lijntje van Wage
[20-04-1749]
20 April 1749 een kind gedoopt, genaemt Aegje, vader Bastiaen Jacobs Caron, moeder Maijtje Cornelis Kievit, getuijge Ariaentje Cornelis Kievit
[20-04-1749]
Dito kind gedoopt, genaemt Joost, vader Abram Jooste Roos, moeder & getuijge Maria Isaaks Coeteuw
[04-05-1749]
4 Meij kind gedoopt, genaemt Pieter, vader Pieter Willemse van Regenmorter, moeder Neeltje Dirks Witte, getuijge Lijntje van Wage
[18-05-1749]
18. dito kind gedoopt, genaemt Maerten, vader Klaes Maertense, moeder Cornelia Joost Roos, getuijge Josijntje Marinis
[25-05-1749]
25. dito kind gedoopt, genaemt Leuntje, vader Pank Jansse Knape, moeder & getuige Aertje Abrams Roos
[25-05-1749]
Dito kind gedoopt, genaemt Grietje, vader Daniel Jansse Lauwe, moeder Jannetje Cornelis Bogertman, getuige Huijgje Cornelis Bogertman
[10-08-1749]
10 Aug. kind gedoopt, genaemt Cornelis, vader Job Arentz Bogertman, moeder Pieternelle Arentz Witte, getuige Maria Cornelis van der Bok
[31-08-1749]
31 dito kind gedoopt, genaemt Cornelis, vader Jan Corn. van Soest, moeder Niesje Daniels Sandifort, getuige Cornelia Cornelis Vliedland??
[31-08-1749]
Dito kind gedoopt, genaemt Jan, vader Wouter Dammis Alleman, moeder & getuige Neeltje Dingemans Kole
[28-09-1749]
28 Sept. kind gedoopt, genaemt Maerte, vader Krijn Cornelisse Hollaer, moeder Maria Johannis Roos, getuige Annetje Maertens Kievit
[30-11-1749]
30 Nov. kind gedoopt, genaemt Jacomijntje, vader Paulus van Wage, moeder Jannetje Gerrits Goekoop, getuige Angenietje Klaes Bogertman
Kinderen die gedoopt sijn staande de vacature deser steede
Namen
[07-06-1750]
7 Junij 1750 een kindt gedoopt, genaamt Roeland, vad. Adrianus van Leent, moed. Dimmetje Roels Witte, getuij. Lintje Ariense van Wage
[19-07-1750]
19 Julij kint, gena. Cornelis, vader Job Corne. Bogertman, moedert Jannetje Corn. Cievit, get. Maartje Krijna Vlielant
[13-08-1750]
13 Augus. kint, gena. Gerrit, vad. Cristiaan Gerr. Goekoop, moed. Angeniete Kl. Boogerman, get. Jannetje Gerr. Goekoop
[06-09-1750]
6 Septemb. kint, gen. Maartje, vad. Krijn Cornelisse Kievit, moed. Aagje Janse van der Beek, get. Jannetje Corn. Kievit
[27-09-1750]
27 Septemb. kint, gen. Jacob, vad. Jacob Corn. Soeteman, moed. Ariaantje Jacobse Goekoop, get. Pieternella Arense Soeteman
[27-09-1750]
27 Septemb. kint, gen. Gooltje, vad. Pieter Janse Hoek, moed. & get. Cornelia Gerrits Kievit
[27-09-1750]
27 Septemb. kint, gen. Jobje, vad. Flip Janse van Loo, moed. & getuij. Ariaantje Stevs. Ongeraan
[11-10-1750]
11 Octob. kint, gen. Daniel, vad. Krijn Cornelisse Hollaar, moed. Maria Joh. Roos, get. Aagje Joh. Roos
1750 ? sijn door Joa. Molentiel, eccles. loci hujus pastor
[06-12-1750]
6 December kint, gen. Ariaantje, vad. Teunis Claase Jongste, moed. Huigje Daniels Bogerman, get. Geertruij Stoffels Meknegt
[03-01-1751]
1751 3 Januarij kint, gena. Joost, vader Jan Joose van Waarde, moed. Jannetje Dirks Gaveel, get. Pieternella Joose van Waarde
[21-03-1751]
Kint, genaamt Joost, vader Jan Arentse Bakelaar, moeder & getuijge Maatje Arense van den Houten??
[28-03-1751]
28 Maart kint, genaamt Cornelis, vader David Goekoop, moed. Pieternella Emaus, get. Leentje van Farnabock
[18-04-1751]
18 April kint, genaamt Jannetje, vader Pieter Bellart, Roomsgesinde, moeder Neeltje Witte, getuijge Jannetje Joris van Farnabok, NB. alsoo de vader Rooms & de moeder geen litmaet der gereformeerde Kerk is, heeft de predikant swarigheijt gemaakt het Sacrament des Doops aan dit kint te bedienen, dog door de Regerende Ouderlingen versogt sijnde het kint te dopen, blijven de selve verpligt, het in de voorseijde lere te helpen onderwijsen te minsten met bijsonde naauwkeurigheijt hun dogter op te houden
[30-05-1751]
30 Meij kint, obiit, genaamt Maatje, vad. en get. Meijndert Aarze Aleman, moed. Maria Mattheijze Slinger??
[13-06-1751]
13 Junij kint, genaamt Anna, vad. Flip Swoert, moed. Cornelia Franke Witte, get. Anna Westerbaan??
[25-07-1751]
25 Julij kinderen, obiit, genaamt Cornelis & Leendert, vader Jakob Cornelisze Santefoort, moeder Niesje Leenders den Harder, getuijge Grietje Leunis
[08-08-1751]
1751 8 Augustus kint, genaamt Cornelus, vad. Tijs Mosis, moed. Neeltje Bogertman, get. Jannetje Bogertman
[29-08-1751]
29 August. kint (obiit), genaamt Krientje, vader Pieter Regenmorter, moed. Neeltje Witte, get. Leentje van Waage
[12-09-1751]
12 Septemb. kint, genaamt Martientje, vader Teunis de Jonge, moed. Trijntje Vis, getuij. Josijntje Vis??
10-10-1751]
10 October kint, genaamt Gerrit, vader Christiaan Goekoop, moed. Angenietje Boogertman, getuij. Jannetje Goekoop
[10-10-1751]
Dito kint, gen. Joost, vad. Klaas Mosis, moed. Cornelia Roos, get. Ariaantje Karsel
[17-10-1751]
17 October kint, genaa. Niesje, vad. Jan van Soest, moed. Niesje Zantefoort, obiit 9 Oct. 1751, getuij. Cornelia Vliedlant
[07-11-1751]
7. November kint, genaamt Joost, vad. Joost van Waarden, moed. Neeltje van der Bock, get. Pieternella van Waarden
[30-01-1752]
1752 30. Januarij kint, genaamt Barent Joannes, vader Joannes Molentiel V. D. M. hujus loci, moed. Maria de Coup, rep: getuijge Jannetje Goekoop in loco Barent Molentiel & Barendina Molentiel
[26-03-1752]
26 Maart kint, genaamt Cornelus, vad. Daniel Laauwe, moed. Jannetje Cornelusze Bogertman, get. Huigje Cornelisze Bogertman
[02-04-1752]
2 April kint, genaamt Isaak, vad. Arent Coeteuw, moed. Martientje Huge, get. Ariaantje Coeteuw
[22-05-1752]
22 Meij kint, genaamt Corstiaan, vad. Pieter van Dam, moed. Martijntje Gaveel, get. Jannetje Gaveel
[28-05-1752]
28 Meij kint, genaamt Jannetje, vad. Flip van Loo, moed. & get. Ariaantje Ongeraa
[11-06-1752]
11 Junij kint, genaamt Angenietje, vader Jakob van der Baan, moed. Neeltje Mees, get. Ariaantje Mees
[25-06-1752]
25 Junij na voorgegane belijdenis des geloofs is ged. Cornelia, jonge dogter van Jan den Eersamen, mennoniet, & Jannetje van der Baan, litmaat deser gemijnte
[23-07-1752]??
23 Julij kint, genaamt?? Annetje, vad. Maarten Jooze van Waarden, moed. Dimmetje Franke Witte, get. Jannetje Gaaveel
[13-08-1752]
13 Augustus kint, genaamt Maarte, vad. Maarte van Straate, magister hujus loci, moed. Anna Groeneweg, get. Ariaantje van Straate
[03-09-1752]
1752 3 Septemb. twe(e) kinderen, genaamt Jan & Cornelus, vader Crien Cieviet, moed. Aagje Verbeek, getuijg. Josijntje Vis & Jannetje Cieviet
[27-10-1752]
27 October kint, genaamt Neeltje, vader Jacob Emaus, moed. & getuijge Jannetje Grinwis
[19-11-1752]
19 Novemb. kint, genaamt Jan, vader Klaas Comtebet, moed. & get. Leentje Berkel??
[19-11-1752]
Dito kint, genaamt Aagje, vad. Tijs W. Mosis, moed. Neeltje C. Bogertman, get. Aagje T. van der Wende??
[03-12-1752]
3 December kint, genaamt Pieter, vad. Aart Bakelaar, moed. Jannetje Hend. Comtebedde, get. Dina Domus Prol
[17-12-1752]
17 Decemb. kint, gen. Willem, vad. Pieter Rege(n)morter, moed. & get. Neeltje Witte
[24-12-1752]
24 dito kint, genaamt Leunis, vader Cornelis Laauwe, moed. Neeltje Stevens Ongeraa, get. Jannetje Bogertman
[11-02-1753]
1753 11 Februarij kind gedoopt, genaamt Grietje, vader Klaas Tijsse Mooijsis, moeder Huijgje Corn. Boogerman, getuijge Jannetje Corn. Boogerman
[11-02-1753]
Dito kind gedoopt, genaamt Lammert, vader Jan Bakelaar, moeder & getuijge Maaijtje van den Houte
[25-03-1753]
25 Maart kind gedoopt, genaamt Cornelia, vader Jan Corn. Laauwe, moeder Catharina Verheijde, getuijge Jannetje Dirx Gaveel
[01-04-1753]
1 April kind gedoopt, genaamt Lintje, vader d???Heer Balliuw Davit Goekoop, moeder Juffr. Pieternella Farnabok, NB. moet zijn Emaus, getuijge Lintje Farnebok
[01-04-1753]
Dito kind gedoopt, genaamt Maria, vader en getuijge Meijndert Aleman, moeder Maria Slinger
[15-04-1753]
15 dito kind gedoopt, genaamt Ariaantje, vader Abram Joose Roos, moeder Ariaan(t)je Jacobs van der Baan, getuijge Ariaantje Cassel
[06-05-1753]
6 Meij kind gedoopt, genaamt Marinus, vader Job Arense Bogerman, moeder Pieternella Arense Witte, getuijge Maria Swoert
[27-05-1753]
27 dito kind, in onegt gebooren, gedoopt, genaamt Joos, vader Jan Juriese Roos, moeder Neeltje Joose Bakelaar, op den selven dag ook getrouwt, beide nederknielende in ???t gebet en belooft hebben (geen ledematen sijnde) sig in den weg der Saligheid te sullen laten onderwijsen
[10-06-1753]
10 Junij kind gedoopt, genaamt Neeltje, vader Roelof de Jonge, moeder Sara Gerrits Emous, getuijge Pieternella Emous
[15-07-1753]
15 Julij kind gedoopt, genaamt Daniel, vader Gerrit Danielse Santefoort, moeder Jannetje Klaas Jongste, getuijge Ariaantje Klaas Jongste
[09-09-1753]
9 Septemb. kind gedoopt, genaamt Pieter, vader Joost van Waarde, moeder Neeltje Pieters van der Bok, getuijge Pieternella Janse Laauwe
[09-09-1753]
1753 9 Septemb. kind gedoopt, genaamt Job, vader Johannes van der Hard, moeder Maria Jobs Verduijn, getuijge Leuntje Jans Steenhove
[16-09-1753]
16 dito kind gedoopt, genaamt Pieternella, vader Jacob Cornelisse Santifoort, moeder Niesje Leenders Herder, getuijge Grietje Leunisse Laauwe
[16-09-1753]
Dito kind gedoopt, genaamt Jan, vader Leunis Klaase Jongste, moeder Huijgje Daniels Boogerman, getuijge Ariaantje Leunis van der Wende
[14-10-1753]
14 October kind gedoopt, genaamt Aren, vader Gerrit Hollaard, moeder Ploontje Goekoop, getuijge Jannetje Goekoop
[14-10-1753]
Dito kind gedoopt, genaamt Pieternella, vader Aard Pieterse, moeder Jannetje Hendriks, getuijge Dina Domis
[19-10-1753]
19 dito kind gedoopt, genaamt Cornelis, vader Frerik Roos, moeder Neeltje Cornel. Munters, getuijge Ariaantje Bakelaars
[28-10-1753]
28 dito kind gedoopt, genaamt Margien, vader Job Corn. Boogerman, moeder Jannetje Kievid, getuijge Jesina Jans Vis
[28-10-1753]
Dito kind gedoopt, genaamt Jan, vader Wouter Dammes Aleman, moeder Neeltje Dingemans Koole, getuijge d???ouders selve
[04-11-1753]
Den 4 Novemb. gedoopt kind, genaamt Cornelia, vader Maarte van Straate, moeder Anna Groeneweg, getuijge Aaltje Pieters van Veen
[04-11-1753]
Dito kind gedoopt, genaamt Jan, vader Crijn Kievid, moeder Haagje Verbeek, getuijge Jesina Vis
[24-02-1754]
1754 den 24. Febr. een kindt gedoopt, genaamt Lijntje, vader Pieter Cornelis Emaus, moeder Maartje Janse d??? Eerzaame, getuige Cornelia Janse d??? Eerzaame
[03-03-1754]
Den 3 Maart een kindt, genaamt Aren, vader Cornelis Arn. Bogerman, moeder Belia Corn. van Soest, getuige Huijgje Arens Boogerman
[10-03-1754]
Den 10 Maart een kind, genaamt Elisabeth, vader Gerritse Emaus, moeder Jannetje Pieter Grinwis, getuige Elisabeth Arentze Zoeters
[17-03-1754]
Den 17 do. een kind gedoopt, Franke, vader Flip Jans Spert, NB. moet zijn Swoordt, moeder Cornelia Franke Witte, getuige Lijsbeth Franke Witte??
[02-06-1754]
Den 2 Junij kindt gedoopt, Pieter, vader Aren Noorman, moeder & getuige Leuntje Leunis van der Wende
[16-06-1754]
Den 16 Junij een kindt gedoopt, Martijntje, vader Daniel Bogerman, (moeder) Commertje van der Baan, getuige Neeltje Crijn(s) van der Baan
[30-06-1754]
Den 30 Junij een kind gedoopt, Jan, ouders Flip van Loo, Ariaantje Ongeraa
[21-07-1754]
1754 den 21 Julij een kind, genaamt Arent, ouders Cornelis Witte, Maria Swoers, getuige Pieternella Jans Lauwe
[11-08-1754]
Den 11 Augus. een kind gedoopt, Cornelis, ouders Huijbert Cornelis Santifoort, Lauwreintje Leenderts van der Wende??
[25-08-1754]
Den 25 Aug. een kind gedoopt, Huijgo, ouders Aren Isakse Coeteuw, Martijntje Huijgo Komtebed, getuige Dijna Huijgo Komtebed
[22-09-1754]
Den 22 Septb. een kindt gedoopt, Leentje, ouders Jacob van der Baan, Neeltje Mees Kievit, getuige Leentje Janz de Harder
[29-09-1754]
Den 29 do. een kind gedoopt, Pieternella, ouders Jacob Cornelisse Santifoort, Niesje Leendert(s) den Harder, getuige Grietje Leunis Lauwe??
[01-11-1754]
1754 den 1 Novemb. een kind gedoopt, Grietje, ouders Jan Juriese Roos, Neeltje Joost Bakelaar
[03-11-1754]
Den 3. do een kind gedoopt, Tonus, vader Jacob Sonnemaer, moeder Huijgje Arents Bogertman, getuige Aagje Tonus Sonnemaar??
[10-11-1754]
Den 10 do. een kind gedoopt, genaamt Marinus, ouders Nicolaas Pieterse Curvink, Crijntje Terhoop, getuige Commertje Cornelis Curvink, wonende te St. Annalandt
[27-11-1754]
Den 27 9ber twee kinderen gedoopt, genaamt Cornelis, Stoffelijntje, ouders Adriaan Eekhout, Pieternella Quist, wonende te St. Annelandt, getuigen Cornelis Quist en Jacobus Verstraten
[08-12-1754]
Den 8 xber een kindt gedoopt, Maatje, ouders Meinert Aartse Aleman, Leentje Leunis Coole
[29-12-1754]
1754 den 29 xber een kind gedoopt, Geertruij, ouders Johannes van der Hart, Marietje Jobs Verduijn, getuige Leuntje van Steenhoven
[12-01-1755]
1755 den 12 Jan. een kindt gedoopt, Isaak, ouders & getuij. Maarte van Straate, Anna Groeneweg
[02-03-1755]
Den 2 Maart een kindt gedoopt, Cornelis, ouders Teijs Wouter(s) Moisis, Neeltje Cornelis Bogerman, getuige Jannetje Cornelis Bogerman
[27-04-1755]
Den 27 April een kindt gedoopt, Franco, vader Jan Joost van Waarde, moeder Jannetje Dirks Gaveel, getuige Martijntje Dirks Gaveel
[19-05-1755]
Den 19 Meij een kind gedoopt, Arent, ouders & getuigen Pieter Rege(n)morter, Neeltje Witte
[01-06-1755]
1755 den 1 Junij een kind gedoopt, Jacob, ouders & getuige Abram Jooz Roos, Ariaantje Jacobs van der Baan, Leentje Jans Harder
[19-06-1755]
Den 19 Junij een kind gedoopt, Adrianus, ouders & getuige Cornelis Slingerlandt, Johanna Prol
[06-07-1755]
Den 6 Julij een kind gedoopt, Cornelis, ouders & getuige Cornelis Arense Bogerman, Belia Corn. van Soest, Cornelia Kramers
[23-07-1755]
Den 27 Julij een kindt gedoopt, Jacomijntje, ouders & getuige Bastiaan Jacobse Kaaron, Maatje Corn. Kievit, Neeltje Krijnse van der Baan
[17-08-1755]
Den 17. Augustus een kind gedoopt, Aagje, ouders & getuige Crijn Corn. Kievit, Arriaantje Verhave, Ariaantje Corn. Kievit
[31-08-1755]
1755 den 31 Aug. een kindt gedoopt, Betje, ouders & getuige Arent Leendertse Noorman, Leuntje Leunis van der Wende
[21-09-1755]
21 Septb. een kind gedoopt, Jacomijntje, vader & getuige Maarten Joosten van Waarde, moeder Dimmetje Franke Witte
[28-09-1755]
Den 28. do. een kindt gedoopt, Pieter, ouders & getuige Aart Pieterse Bakelaar, Jannetje Hendriks Komttebedde, Dijna Domus Prol????
[28-09-1755]
Den do. een kindt gedoopt, Jan, ouders Pieter Emaus, Maatje Jans den Eersamen, Cornelia Jans den Eersamen
[02-10-1755]
1755 den 2 Octob. een kind gedoopt, Ariaantje, ouders & getuige Abel Dirkse Aleman, Dijna Pieters Verheul
[12-10-1755]
Den 12 do. een kindt gedoopt, Ingetje, ouders & getuige Jan Aartse Bakelaar, Maatje Aartse van den Houten
[02-11-1755]
Den 2 Novemb. een kind, Cornelis, ouders & getuige Abel Cornelisse de Vries, Claartje Pieters van der Bok, Pieternella Jans Lauwe
[02-11-1755]
Den do. een kindt, Ariaantje, ouders Cornelis Daniels Bogerman, Ariaantje Baltens Aleman
[13-11-1755]
Den 13 Novemb. een kindt gedoopt, Leendert, ouders Jacob Cornelis Santifoort, Niesje Leendert(s) den Herder
[21-12-1755]
1755 den 21 xber een kindt gedoopt, Lijntje, ouders & getuige Joris Emaus, Neeltje Crijns Bakker, Maatje Jobs Bakker
[21-01-1756]
1756 den 21 Jan. een kind gedoopt, Jannetje, ouders & getuige Herman Johannes Meijer, Jacomijntje Leenderts Jongste, Dijna Domus Prol
[28-01-1756]
Den 28 Jan. een kind gedoopt, Maria, ouders & getuige Jan Cornelis Lauwe, Caatje Verheij
[28-01-1756]
Den 28 do. een kind gedoopt, Arnoldus, ouders & getuige Jillis Wibis Polsma, Illetje Arnoldus van Ringsma, Jan Wibis Polsma, Tertje Paulus, van Sneek in Vrieslandt
[23-02-1756]
Den 23 Feb. een kindt gedoopt, Anna, ouders & getuige Fredrik Roos, Neeltje Cornelis Muller, Ariaantje Bakelaar
[23-02-1756]
1756 den 23 Feb. een kindt gedoopt, Jobje, ouders & getuige Job Cornelisse Bogerman, Jannetje Cornelis Kievit, Jannetje Cornelis Bogerman
[29-02-1756]
Den 29 do. een kindt gedoopt, Cornelis, ouders & getuige Crijn Cornelis Kievit, Aagje Janz Beek, Josijntie Jans Vis??
[07-03-1756]
Den 7 Maart een kindt gedoopt, Steven, vader & getuige Cornelis Janz Lauwe, moeder Neeltje Stevens Ongera
[14-03-1756]
Den 14 Maart een kindt gedoopt, Franken, vader Philippus Swoert, moeder Cornelia Franke Witte
[04-04-1756]
1756 den 4. April een kindt gedoopt, Doen, ouders en getuige Klaas Maartense Mosis, Cornelia Joost, Josijntie Marinus
[15-04-1756]
Den 15 do. twee kinderen gedoopt, waarvan het eene genaamt is Steven en het andere Joris, vader Jurrie Houwman, moeder Neeltje Cornelis Witte
[09-05-1756]
Den 9 Meij een kindt gedoopt, Johanna, vader Domus Pietersse Bakelaar, moeder Catarina Lag??e, NB. buiten ???s lands zoo men zegt getrouwde, maar hebben beloovt op haar tijdt na de wet van onze Lande te trouwen & zig in de Leer der Waarheidt te laten onderwijzen, doch noch het trouwen, noch ook het onderzoek der waarheid is nagekomen, maar tot heden toe verwaarloost, C. Gavel, den 20 Jan. 1773
[16-05-1756]
Den 16 Meij een kindt gedoopt, Joost, vader Jan Joosse Roos, moeder Ariaantje Daniels Koek, getuige Ariaantje Jans Kerssel??
[23-05-1756]
1756 den 23 Meij een kindt gedoopt, genaamt Pieternella, vader Jacob Gerrits Emaus, moeder Jannetje Pieters Greenwis, getuige Sara Gerrits Emaus
[30-05-1756]
Den 30 Meij een kind gedoopt, Marinus, ouders Marcus Marinus Koole, Aartje Abrams Roos
[20-06-1756]
Den 20 Junij een kindt gedoopt, Jannetje, vader Arent Dirkse Witte, moeder Cornelia Jans den Eersame, getuige Maartje Jans den Eersamen
[15-08-1756]
Den 15 August. een kind gedoopt, Pieter, ouders en getuige Maarten van Straten, Anna Groeneweg??
[26-09-1756]
Den 26 Septb. een kind gedoopt, Anna, ouders & getuige Cornelis Arentse Witte, Maria Swoert, Crijntje Isaaks Tanis
[26-09-1756]
1756 den 26 Septb. een kindt gedoopt, Aagje, vader Johannes van der Hart, moeder Marietje Jobs Verduijn, getuige Leuntje Jans van Steenhoven
[30-09-1756]
Den 30 do. een kind gedoopt, Dingeman, vader Daniel Joost Bakelaar, moeder Cijtje Dingemans Klein
[24-11-1756]
Den 14 Novemb. een kind gedoopt, Leendert, vader Arent Leenders Noorman, moeder Leuntje Leunis van der Wende
[21-11-1756]
Den 21 do. een kind gedoopt, Crijn, ouders & getuige, vader Willem Daniels Koek, Niesje Comtebedde, Jannetje Willems Jongste
[28-11-1756]
Den 28 Novemb. een kind gedoopt, Cornelis, ouders & getuige Jacob Cornelis Santifoort, Niesje Leendertse den Harder
[28-11-1756]
Nog een kind gedoopt, Pieter, ouders & getuige Abel Cornelis de Vries, Claartje Pieters van der Bok
[01-12-1756]
Den 1 Decemb. een kind gedoopt, Anna, ouders Jan Jurriensze Roos, Neeltje Joost Bakelaar, NB. moet zijn Jan Jurienze Roos, zie den 27sten Meij 1753 en 1 Novbr 1754, dan alzoo er 2 persoonen, op het Noordsche werk, bekend waaren onder de naam van Jan Roos, is deze man, ter onderscheiding Jurien genaamd met achterlating van zijn eerste naam, waardoor, zoo ten aanzien van hem zelven, als ook van zijn kinderen verscheide misstellingen op het doop-boek zijn veroorzaakt, welke door mij verandert zijn, C. Gavel VDM??
[02-01-1757]
1757 den 2 Jan. een kind gedoopt, genaamt Ampplonia, ouders & getuige Adrianus van Leent, Dimmetje Roels Witte, Maartje Jans den Eersamen
[05-01-1757]
Den 5 Jan. een kind gedoopt, Franke, vader Maarten Joost van Waarde, moeder Dimmetje Franke Witte
[09-01-1757]
Den 9 Jan. een kind gedoopt, Jesijntje, ouders & getuige Aren Isaks Koeteuw, Martijntje Huijge Komtebedde, Ariaantje Isaks Coeteuw
[23-01-1757]
Den 23 Jan. een kind gedoopt, Dirk, vader Joost van Waarde, moeder Cornelia Dirks Gaveel, getuige Martijntje Dirks Gaveel
[06-02-1757]
1757 den 6 Febr. een kind gedoopt, Pieternella, vader Abel Dirkse Aleman, moeder Dijna Pieters Verheul
[20-03-1757]
Den 20 Maart een kind gedoopt, Cornelis, vader Crijn Cornelis Kievit, moeder Ariaantje Verhage, getuige Ariaantje Cornelis Kievit
[05-06-1757]
Den 5 Junij een kind gedoopt, genaamt Jacob, vader de Heer Bailiuw David Goekoop, moeder Mejuffrouw Pieternella Emaus, getuige Jannetje Goekoop
[26-06-1757]
Den 26 Junij een kind gedoopt, Jan, vader Job Cornelisse Bogerman, moeder Jannetje Cornelis Kievit, getuige Jannetje Corn. Bogerman
[04-09-1757]
1757 den 4 Septb. een kind gedoopt, genaamt Crijn, vader Pieter van Rege(n)morter, moeder Neeltje Witte, getuige Jannetje van der Linde??
[17-09-1757]
Den 17 Septb. een kind gedoopt, genaamt Joosje, vader Daniel Janse Besemer, moeder Jacomijntje Dimmens Witte, getuige Aagje Jobs Bakker
[09-10-1757]
Den 9 8ber een kind gedoopt, Leentje, vader Jacob van der Baan, moeder Neeltje Mees Kievit, getuige Ariaantje Mees Kievit
[09-10-1757]
Nog een kind gedoopt, Cornelis, vader Tijs Mosis, moeder Neeltje Bogerman, getuige Jannetje Bogerman
[16-10-1757]
Den 16 8ber een kind gedoopt, Margriet, vader Domus Pieterse Bakelaar, NB. Gereformeerde, moeder Catarina Lazee, Roomsgezinde, geen lidmaat willende over den doop staan, heevt de vader ook publieq beloovt zig te laten onderwijzen in de Leer der Waarheid, die na de Godtzaligheid is, zie verder van dit paar d??? aanteekening van den 9 Meij 1756
[23-10-1757]
1757 den 23 October een kind gedoopt, Daniel, vader Jan Joose Roos, moeder Ariaantje Daniels Koek, getuige Jannetje Willems Jongste
[30-10-1757]
Den 30 8ber een kind gedoopt, Pieternel, vader Huijbert Cornelis Santifoort, moeder Laureinti Leenders van der Wende(n), getuige Claartje Cornelis Santifoort
[09-11-1757]
Den 9 November een kind gedoopt, Maatje, vader Cornelis Arentze Bogerman, moeder Belia van Soest, getuige Cornelia Cramer
[30-11-1757]
Den 30 Novemb. een kind gedoopt, Arent, vader Daniel Bogerman, moeder Commertje Crijns Kievit, getuige Maartje Jobs Bakker (Huigje van der Baan zie 1754 en 1759)
[11-12-1757]
Den xi xber een kind gedoopt, Cornelis, vader Pieter Emaus, moeder Maatje Jans den Eersamen, getuige Mejuffrouw Pieternella Emaus
[01-01-1758]
1758 den 1 Jan. een kind gedoopt, Maartje, vader Joris Emaus, moeder Neeltje Crijns Bakker, getuige Maartje Jobs Bakker
[25-01-1758]
Den 25 Jan. een kind gedoopt, Maria, vader Maarten van Straten, moeder Anna Groeneweg
[12-02-1758]
Den 12 Feb. twee kinderen gedoopt, genaamt Abram, Flip, ouders & getuigen Cornelis den Hertog en Claartje Flips den Eersamen, Grietje Jacobs Goekoop, Amplona Jacobs Goekoop
[26-02-1758]
Den 26 Feb. een kind gedoopt, Sara, vader Roelof de Jonge, moeder Sara Gerrits Emaus, getuige Pieternella Gerrits Emaus??
[05-03-1758]
Den 5 Maart een kind gedoopt, genaamt Engel, ouders & getuige Abram de Jong, Ariaantje Eindhoven, wonende te S. Annalandt
[09-04-1758]
1758 den 9 April een kint gedoopt, Jannetje, vader Aren Dirkse Witte, moeder Cornelia Jans den Eersaame, getuige Maartje Jans den Eersaame
[23-04-1758]
Den 23 April een kind gedoopt, Jannetje, vader Jacob Soeteman, moeder Maria Jans Kievit, getuige Juffr. Pieternella Soeteman
[30-04-1758]
Den 30 April een kind gedoopt, Jan, ouders & getuige Daniel Lauwe, Jannetje Cornelis Bogerman
[07-05-1758]
Den 7 Meij een kind gedoopt, Maartje, vader Crijn Kievit, moeder Aagje Verbeek, getuige Josijna Vis
[07-05-1758]
Nog een kind gedoopt, Geertruij, vader Aart Pieterse Bakelaar, moeder Jannetje Hendriks Comtebedde, getuige Digna Domus Prol
[29-06-1758]
1758 den 29 Junij is na voorgaande belijdenisse des geloovs gedoopt Cornelia, jonge dochter van Flip den Eersaame, mennoniet, & Grietje Goekoop, lidmaat der hervormde gemeente
[09-07-1758]
Den 9 Julij een kind gedoopt, Pieternella, vader Abel Cornelis de Vries, moeder & getuige Klaara van der Bok
[08-10-1758]
Den 8 October een kind gedoopt, Ariaantje, vader Abram Joost Roos, moeder Ariaantje Jacobs van der Baan, getuige Ariaantje Jans Kassel
[15-10-1758]
Den 15 Octob. een (kind) gedoopt, genaamt Jan, vader Philippus Swoert, moeder Cornelia Witte, getuige Maria Swoert
[15-10-1758]
Den do. nog een kind gedoopt, Neeltje, vader Crijn Corn. Kievit, moeder Ariaantje Verhage, getuige Ariaantje Stevens Ongera
[22-11-1758]
1758 den 22. Novemb. een kind gedoopt, Lijntje, vader Arend Noorman, moeder Leuntje Leunis van der Wende
[29-11-1758]
Den 29 do. een kind gedoopt, Maartje, vader Johannes van der Hart, moeder Maria Jobs Verduijn, getuige Leuntje Jans van Steenhoven
[24-12-1758]
Den 24 xber een kind gedoopt, Neeltje, vader Jacob Emaus, moeder Jannetje Pieters Grinwis, getuige Pieternella Emaus
[03-01-1759]
1759 den 3 Jan. een kind gedoopt, Ariaantje, vader Fredrik Roos, moeder Neeltje Cornelis Munters, getuige Ariaantje Bakelaar
[21-01-1759]
1759 den 21 Jan. een kind gedoopt, Meindert, vader Klaas Meindert Jongste, moeder Cornelia Pieters van der Bok, getuige Ariaantje Teunis van der Wende
[04-02-1759]
Den 4 Feb. een kind gedoopt, Cornelis, vader Willem Daniels Koek, moeder Niesje Cornelis Komttebed, getuige Jannetje Willems Jongste
[18-02-1759]
Den 18 Feb. een kind gedoopt, Isaak, vader Aren Isaaks Coeteuw, moeder Martijntje Huigens Komttebed, getuige Ariaantje Isaaks Coeteuw??
[04-03-1759]
Den 4 Maart een kind gedoopt, Abram, vader Cornelis den Hertog, moeder Claartje Flips den Eersaamen, getuige Amplona Goekoop
[18-03-1759
Den 18 Maart een kindt gedoopt, Janus, ouders & getuige Jan Joost van Waarde, Jannetje Dirks Gaveel, Martijntje Dirks Gaveel
[25-03-1759]
Den 25 Maart een kind gedoopt, Adrianus, vader Maarten van Straten, moeder Anna Groeneweg
[08-04-1759]
Den 8 April een kind gedoopt, Cornelia, vader Daniel Joost Bakelaar, moeder Cijtje Dingeman(s) Klijn
[15-04-1759]
Den 15 April een kind gedoopt, Anna, vader Jan Jurjensze Roos, moeder Neeltje Joost Bakelaar??
[13-05-1759]
Den 13 Maji een kind gedoopt, Jobie, vader Cornelis Adriaans Slingerland, moeder en get. Anna Corn. Prol
[27-05-1759]
Den 27 dito een kind gedoopt, Jacobus, vader en get. Domis Pieterse Bakelaar, moeder Catharina Lose, zie den 9 Meij 1756
[01-07-1759]
Den 1 Julij een kind gedoopt, Aren, vader Pieter Corn. Emaus, moeder Maartie Janz d??? Eerzaame, get. Cornelia Janz d??? Eerzaame??
[23-09-1759]
Den 23 Sept. een kind gedoopt, Lintie, vader Cornelis Krijnze Hollaar, moeder Aartie Klaas Jongste, get. Neeltie Jobs Verduijn
[14-10-1759]
1759 den 14 Octob. een kind gedoopt, Amplonia, vader Adrianus van Leent, moeder Dimmetie Roels Witte, get. Maartie Jans d??? Eerzaame
[04-11-1759]
Den 4 Novemb. een kind gedoopt, Jan, vader Aren Dirkse Witte, moeder Kornelia Jans d??? Eerzaame, get. Maartie Jans d??? Eerzaame
[04-11-1759]
Den selven dito nog een kind gedoopt, Krijn, vader Daniel Arense Bogerman, moeder Kommertie Krijnse van der Baan, get. Neeltie Krijnse van der Baan
[02-12-1759]
Den 2 Decemb. een kind gedoopt, Jacob, vader Jacob van der Baan, moeder Neeltie Mees Kievit, get. Arjaantie Jacobs van der Baan
[16-12-1759]
Den 16 Decemb. een kind gedoopt, Cornelis, vader Pieter van Regenmorter, moeder Neeltie Witte, get. Cornelia Witte
[27-01-1760]
1760 den 27 Januarij een kind gedoopt, Arjaantie, vader Jan Verheul, moeder Pieternella Harder, get. Niesie Harder
[02-03-1760]
Den 2 Maart een kind gedoopt, Arend, vader Jacob Soeteman, moeder Maria Jans Kievit, get. Pieternela Soetemans
[02-03-1760]
Den selven dito een kind gedoopt, Cornelia, vader Abel Dirkse Aleman, moeder?? en get. Dina Pieterse Verheul
[02-03-1760]
Den selven dito nog een kind gedoopt, Cornelia, vader Teunis Jongste, (moeder) Neeltie Arendse v. d. Baan, get. Agnietie Klaas Bogerman
[09-03-1760]
1760 den 9 Maart een kind gedoopt, Dirkie, vader Crijn Kievit, moeder Aegie Verbeek, get, Josijntie Vis
[09-03-1760]
Den selven dito een kind gedoopt, Cornelis, vader Joris Emaus, moeder Neeltie Crijns Bakker, get. Maartie Jobs Bakker??
[20-04-1760]
Den 20 April een kind gedoopt, Leena, vader Huibert Corn. Sandifoort, moed. Lauwerijntie Leenderts van der Wende
[20-04-1760]
Den selven dito een kind gedoopt, Joosie, vader Daniel Besemer, moeder Jacomijntie Dimmes Witte, get. Aagie Jobs Bakker????
[11-05-1760]
Den 11 Meij een kind gedoopt, Gerbrand, vader Cornelis Arendze Bogertman, moeder Belia van Soest, get. Claasie Teunis Kriger
[01-06-1730]
Den 1 Junij een kind gedoopt, Madelientie, vader Marcus Kool, moeder Aartie Abrams Roos, get. Arjaantie Panks Knaape
[08-06-1760]
Den 8 Junij een kind gedoopt, Lambert, vader Aert Lambertse van den Houten, moeder Aagie Pieters van der Wende, getuige Leuntie van Steenhoven
[15-06-1760]
Den 15 Junij een kind gedoopt, Willemijntie, vader Leendert Pieterse Bakelaar, moeder Teuntie Flips van Loo, get. Neeltie Arends van der Baan
[17-08-1760]
Den 17 Augustus een kind gedoopt, Meindert, vader Klaas Meindertse Jongste, moeder Cornelia Pieters van der Bok, get. Arjaantie Teunis van der Wende
[14-09-1760]
Den 14 Septemb. een kind gedoopt, Cornelis, vader Cornelis Adriaensze Slinge(r)land, moeder en get. Johanna Cornelisse Prol
[21-09-1760]
Den 21 Septemb. een kind gedoopt, Anna, vader Flip Jansse Swoert, moeder Cornelia Franke Witte, get. Maria Jansse Swoert
[05-10-1760]
1760 den 5 Octob. een kind gedoopt, Pieter, vader en get. Domus Pieterse Bakelaar, moeder Catharina Losee, N. B. Roomsgesinde, zie den 9 Meij 1756
[16-11-1760]
Den 16 Novemb. een kind gedoopt, Cornelis, vader Tijs Wouterse Mosis, moeder Neeltie Cornelis Bogertman, get. Jannetie Cornelis Bogertman
[07-12-1760]
Den 7 December een kind gedoopt, Arjaantie, vader Maarten van Straaten, moeder en get. Anna Groeneweg
[17-12-1760]
Den 17 Decemb. een kind gedoopt, Ningetie, vader Jan Aartse Bakelaar, moeder en get. Maartie Aartse van den Houten
[14-01-1761]
1761 den 14 Januarij een kind gedoopt, Cornelis, vader Jan Lauwe, moeder en get. Catharina Verheijden??
[01-03-1761]
Den 1 Maart een kind gedoopt, Leunis, vader Daniel Lauwe, moeder Jannetie Bogertman, get. Neeltie Bogertman
[15-03-1761]
Den 15 Maart een kind gedoopt, Jan, vader Abel de Vries, moeder Claartie Pieters van der Bok, get. Cornelia van der Bok
[05-04-1761]
Den 5 April een kind gedoopt, Maria, vader Cornelis Witte, moeder Maria Swoert, get. Arjaantie Mees Kievit
[05-04-1761]
Den selven dito een kind gedoopt, Leentie, vader Abram Joosse Roos, moeder Arjaantie Jacobs van der Baan, get. Dorothea Jacobs van der Baan
[31-05-1761]
Den 31 Maji een kind, in onegt gebooren, gedoopt, Arend, moeder Lijsbeth Jansse Kievit, getuige Durfie Tijs Mosis
[31-05-1761]
Den selven dito een kind gedoopt, Arend, vader Bastiaan Dirkse Verhaagen, moeder en get. Neeltie Tijsse Aleman
[07-06-1761]
Den 7 Junij een kind gedoopt, Marcelis, vader Johannes van der Hart, moeder Maria Verduijn, get. Leuntie van Steenhoven
[14-06-1761]
1761 den 14 Junij een kind gedoopt, Leendert, vader Jacob Cornelisse Sandifoort, moeder Niesie Leenderts den Harder, get. Pietenella den Harder??
[05-07-1761]
Den 5 Julij een kind gedoopt, Jacomijntie, vader Cornelis den Hertog, moeder Claastie den Eerzaame, get. Cornelia den Eerzaame
[05-07-1761]
Den selven dito een kind gedoopt, Teunis, vader Abram Teunisse Haijmete, moeder Cornelia Leemans, get. Arjaantie Haijmete
[09-08-1761]
Den 9 Augustus een kind gedoopt, Leunis, vader Aren Leendertse Noorman, moeder Leuntie Leunisse van der Wende, get. Aagie Leunisse van der Wende??
[16-08-1761]
Den 16 dito een kind gedoopt, Neeltie, vader Govert Rademakers, moeder Jannetie Klaas Bogertman, get. Aagie Johannis Roos
[30-08-1761]
Den 30 dito een kind gedoopt, Dirk, vader Aren Dirkse Witte, moeder Cornelia d??? Eerzaame, get. Neeltie Dirkse Witte
[13-09-1761]
Den 13 Septemb. een kind gedoopt, Cornelia, vader Willem Danielse Koek, moeder Niesie Comtebedde, get. Jannetie Jongste
[27-09-1761]
Den 27 dito een kind gedoopt, Jobie, vader Jan Slingerland, moeder en get. Jannetie Jans Bakelaar
[04-10-1761]
Den 4 Octob. een kind gedoopt, Krijn, vader Joris Emaus, moeder en get. Neeltie Krijns Bakker??
[25-10-1761]
Den 25 dito een kind gedoopt, Gerrit, vader Pieter Corns. Emaus, moeder en get. Maartie Jans d??? Eerzaamen
[22-11-1761]
Den 22 Novemb. een kind gedoopt, Jacob, vader Jacob Soeteman, moeder Maria Jans Kievit, get. Pieternella Soeteman
[02-12-1761]
Den 2 Decemb. een kind gedoopt, Jobie, vader Cornelis Slinge(r)land, moeder en get. Johanna Prol
[13-12-1761]
Den 13 dito een kind gedoopt, Pieter, vader Abel Dirkse Aleman, moeder Dina Verheul, get. Pieternella Leenderts Harder
[16-12-1761]
Den 16 Dec. een kind gedoopt, Maria, vader Egbert van Sprundel, moeder Arjaantie Ongeraa, get. Maria Slinge (r)land
[17-02-1762]
1762 den 17 Februarij een kind gedoopt, Pieternella, vader Jan Jurriens Roos, moeder Neeltie Joost Bakelaar??
[03-03-1762]
Den 3 Maart een kind gedoopt, Cornelis, vader Frederik Roos, moeder Neeltie Cornelis Munters, get. Arjaantie Bakelaar
[11-04-1762]
Den 11 April een kind gedoopt, Neeltie, vader Maarten van Straaten, moeder en get. Anna Groeneweg
[18-04-1762]
Den 18 dito een kind gedoopt, Gerrit, vader Dirk Eeuwitse Tanis, moeder en get. Pieternella Gerrits Emaus??
[09-05-1762]
Den 9 Maji een kind gedoopt, Gerrit, vader Jakob Gerritse Emaus, moeder en get. Jannetie Pieters Grinwis
[27-06-1762]
Den 27 Junij een kind gedoopt, Anna, vader Leendert Pieterse Bakelaar, moeder Teuntie Flips van Loo, get. Neeltie Arends van der Baan
[30-09-1762]
Den 30 Sept. een kind gedoopt, Dorothea, vader Johannes Bogertman, moeder Dina Willems Jongste, get. Arjaantie Isaks Coeteuw
[30-091762]
Dezelve dito is na voorgaande belijdenis des geloovs gedoopt, Cornelis, zoon van Arnoldus Hania, gereform., en Lijntie de Eerzaame, mennoniets, wonende te Dordrecht
[17-10-1762]
Den 17 Octob. een kind gedoopt, Leendert, vader Paschier Leendertse Harder, moeder Aegie Leunis van der Wende, get. Niesie Leenderts Harder
[31-10-1762]
Den 31 dito een kind gedoopt, Krijn, vader Cornelis Hollaar, moeder en get. Aartie Claas Jongste??
[01-12-1762]
Den 1. Decemb. een kind gedoopt, Cornelia, vader Cornelis Jongste, moeder en get. Cornelia Krijns Kievit
[08-12-1762]
Den 8 Decemb. een kind gedoopt, Arij, vader Adrianus van Leend, moeder Dimmetie Roels Witte, get. Maartie Jans de Eerzaamen
[19-01-1763]
1763 den 19 Januarij een kind gedoopt, Catharina, vader Leendert Alberg, moeder Geertruij Kersenberg
[26-01-1763]
Den 26 dito een kind gedoopt, Aegie, vader Daniel Besemer, moeder en get. Jacomijntie Witte
[26-01-1763]
Den selven dito een kind gedoopt, Maria, vader Cornelis Slingeland, moeder en get. Johanna Cornelis Prol
[09-02-1763]
Den 9 Febr. een kind gedoopt, Jacobus, vader Domus Bakelaar, Gereform., moeder Catharina Losee, Roomsgez.
[13-02-1763]
Den 13 dito een kind gedoopt, Wouter, vader Tijs Wouterse Mosis, moeder Neeltie Cornelis Bogertman, get. Aegie Teunis van der Wende
[27-02-1763]
Den 27 dito een kind gedoopt, Jacomijntie, vader Marcus Kool, moeder en get. Aartie Abrams Roos
[06-03-1763]
Den 6 Maart een kind gedoopt, Neeltie, vader Jacob Soeteman, moeder Maria Jans Kievit, get. Pieternella Soeteman
[20-03-1763]
Den 20 dito een kind gedoopt, Cornelia, vader Govert Rademakers, moeder Jannetie Klaas Bogertman
[20-03-1763]
Den selven dito een kind gedoopt, Jan, vader Egbert van Sprundel, moeder en get. Arjaantie Stevens Ongeraa
[10-04-1763]
Den 10 April een kind gedoopt, Aart, vader Jan van Huisen, moeder en get. Arjaantie Leenderts Herder
[10-04-1763]
Den selven dito een kind gedoopt, Jacob, vader Abel Cornelisse de Vries, moeder en get. Claastie van der Bok??
[10-04-1763]
Den selven dito een kind gedoopt, Arjaantie, vader Teunis Jongste, moeder Neeltie Arends van der Baan, get. Arjaantie Teunis van der Wende
[01-05-1763]
Den 1 Maji een kind gedoopt, Lambert, vader Aart Lambertse van den Houten, moeder Aegie van der Wende, get. Leuntie Jans Steenhoven
[08-05-1763]
Den 8 Maji een kind gedoopt, Lijntie, vader Abel Dirkse Aleman, moeder en get. Dina Verheul
[12-06-1763]
Den 12 Junij een kind gedoopt, Arij, vader Crijn Kievit, moeder en get. Aegie van der Beek
[10-07-1763]
Den 10 Julij een kind gedoopt, Cornelia, vader Jan Slingerland, moeder en get. Jannetie Jans Bakelaar
[17-07-1763]
Den 17 Julij een kind gedoopt, Maartie, vader Job Crijnse Bakker, moeder Jannetie Pieters Kievit, get. Neeltie Crijns Bakker
[14-08-1763]
Den 14 August. een kind gedoopt, Cornelis, vader Fredrik Roos, moeder Neeltie Munters, get. Arjaantie Bakelaar
[21-08-1763]
Den 21 dito een kind gedoopt, Human, vader Klaas Humanse Beeke, moeder en get. Pieternella Janse van Dijk
[23-10-1763]
Den 23 Octob. een kind gedoopt, Jacomijntie, vader Cornelis den Hertog, moeder Claartie de Eerzaame, get. Cornelia de Eerzaame
[06-11-1763]
Den 6 Nov. een kind gedoopt, Jacomijntie, vader Job Leunisse van der Wende, moeder Arjaantie Koek, get. Jannetie Willems Jongste
[20-11-1763]
Den 20 dito een kind gedoopt, Niesie, vader Jan Jurriens Roos, moeder en get. Neeltie Joost Bakelaar
[27-11-1763]
Den 27 dito een kind gedoopt, Anna, vader Maarten van Straaten, moeder en get. Anna Groeneweg
[11-12-1763]
Den 11 Decemb. een kind gedoopt, Grietie, vader Leunis Cornelisse den Herder, moeder Claartie Klaas Bogertman, get. Niesie Cornelisse den Herder
[11-12-1763]
Den selven dito een kind gedoopt, Leunis, vader Aren Noorman, moeder en get. Leuntie Leunisse van der Wende
[15-01-1764]
1764 den 15 Januarij een kind gedoopt, Neeltie, vader Cornelis Arendse Bogertman, moeder en get. Belia van Soest??
[05-02-1764]
Den 5 Februarij een kind gedoopt, Jan, vader Joris Emaus, moeder Neeltie Crijns Bakker, get. Maartie Jans de Eerzaame
[12-02-1764]
Den 12 Februarij een kind gedoopt, Daniel, vader Willem Danielse Koek, moeder Niesie Komtebedde, get. Jannetie Willems Jongste
[19-02-1764]
Den 19 Februarij een kind gedoopt, Arjaantie, vader Johannes van der Hart, moeder en get. Maria Verduijn
[18-03-1764]
Den 18 Maart een kind gedoopt, Neeltie, vader Dirk Eeuwitse Tanis, moeder en get. Pieternella Gerrits Emaus
[25-03-1764]
Den 25 dito een kind gedoopt, Paulus, vader Jacob Paulusse van der Bok, moeder Arjaantie Joost van Steenhoven, get. Jacomijntie van der Bok
[19-04-1764]
Den 19 April een kind gedoopt, Josijntie, vader Jan Temmink, moeder en get. Baaltie Bloemendaal
[20-05-1764]
Den 20 Maji een kind gedoopt, Jannetie, vader Leendert Pieterse Bakelaar, moeder Teuntie Flips van Loo, get. Dina Domus Prol
[22-07-1764]
Den 22 Julij een kind gedoopt, Cornelis, vader Aren Dirkse Witte, moeder en get. Cornelia Jans de Eerzaamen
[05-08-1764]
Den 5 Augustus een kind gedoopt, Dimmen, vader Job Dimmense Witte, moeder en get. Neeltie Jans van den Houten
[12-08-1764]
Den 12 dito een kind gedoopt, Meijndert, vader Klaas Meijndertse Jongste, moeder Cornelia Pieters van der Bok, get. Arjaantie Teunis van der Wende
[19-08-1764]
Den 19 dito een kind gedoopt, Adriana, vader Govert Rademakers, moeder Jannetie Klaasse Bogertman, get. Adriana Rademakers
[16-09-1764]
Den 16 Sept. een kind gedoopt, Neeltie, vader Cornelis Meijndertse Jongste, moeder Cornelia Crijns Kievit, get. Arjaantie Crijns Kievit
[23-09-1764]
Den 23 dito een kind gedoopt, Steeven, vader Egbert van Sprundel, moeder en get. Arjaantie Steevens Ongeraa
[30-09-1764]
Den 30 dito een kind gedoopt, Maartie, vader Harrent van Soest, moeder Arjaantie Cornelis Witte, get. Belia van Soest
[21-10-1764]
Den 21 Octob. een kind gedoopt Joost, vader Abram Joosse Roos, moeder Arjaantie Jacobs van der Baan, get. Cornelia Joosse Roos
[21-11-1764]
Den 21 Nov. een kind gedoopt, Cornelis, vader Crijn Cornelisse Vlietland, moeder Jannetie van der Wende, get. Dina Domus Prol
[28-11-1764]
Den 28 Nov. een kind gedoopt, Neeltie, vader Abel Cornelisse de Vries, moeder en get. Claastie Pieters van der Bok
30-12-1764]
Den 30 Decemb. een kind gedoopt, Arjaantie, vader Cornelis Koert, moeder Catharina van den Houten, get. Arjaantie Abrams Heerschap??
[27-01-1765]
1765 den 27 Januarij een kind gedoopt, Cornelia, vader Cornelis Slingerland, moeder en get. Johanna Cornelis Prol
[30-01-1765]
Den 30 dito gedoopt twee kinderen zijnde tweelingen welker een genoemt is Corstiaen en ???t ander Neeltie, vader Daniel Joosse Bakelaar, moeder Sitie Kleijn, get. Geertruij Daniels Sandifoort
[20-02-1765]
Den 20 Febr. een kind gedoopt, Klaas, vader Job Claesse Bogertman, moeder Leuntie Teunis Breen, get. Aegie Johannis Roos
[03-03-1765]
Den 3 Maart een kind gedoopt, Leunis, vader Paschier Leendertse Herder, moeder Aegie Leunis van der Wende, get. Jannetie Leunis van der Wende
[14-04-1765]
Den 14 April een kind gedoopt, Engebregt, vader Maarten van Straaten, moeder en get. Anna Groeneweg??
[21-04-1765]
Den 21 dito een kind gedoopt, Leunis, vader Job Leunisse van der Wende, moeder Arjaantie Daniels Koek, get. Leuntie van der Wende
[12-05-1765]
Den 12 Maji een kind gedoopt, Aegie, vader Johannes Claesse Bogertman, moeder Dina Willems Jongste, get. Aegie Johannes Roos
[12-05-1765]
Den zelven dito een kind gedoopt, Teuntie, vader Jacob Soeteman, moeder Maria Jans Kievit, get. Arjaantie Jans Kievit
[25-08-1765]
Den 25 Augustus een kind gedoopt, Teunis, vader Abram Teunisse Haijmete, moeder en get. Cornelia Lemans
[08-09-1765]
Den 8 Septemb. een kind gedoopt, Jan, vader Dirk Janse van der Wiel, moeder en get. Geertruij Pieters Roos
[17-10-1765]
Den 17 Octob. een kind gedoopt, Pieter, vader Job Crijnse Bakker, moeder Jannetie Pieters Kievit, get. Antonetta Pieters Kievit??
[27-10-1765]
Den 27 dito een kind gedoopt, Neeltie, vader Jacob Paulusse van der Bok, moeder Arjaantie Joost van Steenhoven , get. Neeltie Visser
[10-11-1765]
Den 10 Novemb. een kind gedoopt Cornelis, vader Frederik Roos, moeder Neeltie Cornelisse Munter, getuijge Arjaantie Bakelaar
[10-11-1765]
Den zelven dito een kind gedoopt, Daniel, vader Philippus Swoord, moeder Pieternella Daniels Bogertman, get. Huigie Daniels Bogertman
[13-11-1765]
Den 13 dito is na voorgaande belijdenisse des geloovs gedoopt, Gerrit, zoon van Philip de Eerzaamen, doopsgezinde, en Grietie Jacobs Goekoop, gereformeerde
[17-11-1765]
Den 17 dito een kind gedoopt, Daniel, vader Dirk Danielse Koek, moeder Teuntie Ariense Schaarloos, get. Jannetie Willems Jongste
[01-12-1765]
Den 1 December een kind gedoopt, Jannetje, vader Johannes v. d. Hart, moeder Maria Jobs Verduijn, getuijge Aagje Pieters v. d. Wenden????
[01-12-1765]
Den 1 December een kind gedoopt, Belia, vader Cornelis den Hartog, moeder Klaartje Flips den Eerzamen, getuijge Cornelia Flips den Eerzamen
[25-12-1765]
Den 25 10ber een kind gedoopt, Pieter, vader Cornelis van Dommelen, moeder Dingetje Overbeeke, getuijge Pieter van Dommelen & Neeltje Brouwers
[29-12-1765]
Den 29 10ber een kind gedoopt, Neeltje, vader Cornelis Slingerland, moeder & getuijge Anna Cornelis Prol
[01-01-1766]
1766 den 1 Jan. een kind gedoopt, Cornelia, vader Abel Dirkse Aleman, moeder & getuijge Dina Pieterse Verheul
[18-01-1766]
Den 18 Jan. een kind gedoopt, Grietje, vader Jacob Kornel. Santifoort, moeder Niesje Leenderts Harder, getuijge Pieternella Leenderts Harder
[09-02-1766]
Den 9 Febr. een kind gedoopt, Hendrik, vader Aard Pieterse Bakelaar, moeder & getuijge Jannetje Hendrik(s) Komtebedde
[09-02-1766]
Den 9 Febr. een kind gedoopt, Neeltje, vader & getuijge Domis Pieterse Bakelaar, zie den 9 Maart 1756, moeder Catharina Lazee
[23-02-1766]
Den 23 Febr. een kind gedoopt, Korstiaan, vader Jan Jurienze Roos, moeder & getuijge Neeltje Joost Bakelaar
[27-04-1766]
Den 27. April een kind gedoopt met naame Arij, vader is Krijn Kievit, moeder Aagje Verbeek, lidmaat gemeente, getuijge Josijntie Visser
[27-04-1766]
Den zelven dito een kind gedoopt met naame Hendrik, vader Arend Hendriks Prol, moeder Leuntje Mijnders Jongste, getuijge Arijaantje Teunis van der Wende, lidmaat
[25-05-1766]
Den 25 Meij een kind gedoopt, Jan, vader Daniel Bezemer, moeder Jacomijntje Dimmese Witte, lidmaat
[01-06-1766]
Den 1 Junij een kind gedoopt, Laurijntje, vader Abel Cornelis de Vries, (moeder) Claara Pieterse van der Bok
[01-06-1766]
Item een kind gedoopt, Huijgje, vader Joris Cornelis Emaus, moeder Neeltie Krijns Bakker, getuijge Jannetie Pieterse Kievit
[17-08-1766]
Den 17 Augustus een kind gedoopt, Leuntie, vader Krijn Corn. Vliedland, moeder Jannetje P. v. d. Wende, getuijge Aagje P. v. d. Wende
[30-08-1766]
Den 30 Aug. een kind gedoopt, Wouter, vader Dingeman Wouterse Aleman, moeder Neeltie Jobs Verduijn, getuijge Aartie Klaas Jongste
[14-09-1766]
1766 sen 14 7ber een kind gedoopt, Matje, vader Leunis Cornelis Harder, moeder Klaartie Klaas Bogerman, getuijge
[21-09-1766]
21 dito een kind, Lintje, vader Pieter Cornelis Emaus, moeder Maartie Jans den Eerzaame, getuijge Cornelia Jans den Eerzaame
[24-09-1766]
24 7ber een kind gedoopt met naame Philip, vader Leendert Pieterse Bakelaar, moeder Teuntie Philips van Loo, getuijge Dina Domus Prol
[26-10-1766]
26 October een kind met name Anna, vader Maarte van Straate, moeder & getuijge Anna Groenewege
[23-11-1766]
23 November een kind gedoopt, Lijntie, vader Aard Versluijs, moeder Aagje van der Wende L.
[30-11-1766]
Den 30 9ber een kind gedoopt, Neeltie, vader Job Dimmense Witte, moeder Neeltie Janse van den Houten, getuijge Maartie Dimmesse Witte
[03-12-1766]
Den 3 December een kind gedoopt, Neeltie, vader Jan Temmink, moeder & getuijge Beeltie Blommendaal
[07-12-1766]
Den 7 10ber een kind gedoopt, Jannetie, vader Willem Danielse Koek, moeder Nijsje Cornel. Comptebedde, getuijge Jannetie Willemse Jongste??
[25-12-1766]
Den 25 December een kind gedoopt, Pieter, vader Teunis Pieterse van der Wende, moeder Cornelia Corn. Donker, getuijge Leuntie Pieterse van der Wende
[28-12-1766]
Den 28 10ber een kind gedoopt, Pieter, vader Cornelis Adriaanse Slingerland, moeder & getuijge Anna Cornel. Prol
[11-03-1767]
Den 11 Maart een kind gedoopt, Aard, vader Daniel Joosts Bakelaar, moeder & getuijge Cietje Klijn
[15-03-1767]
Den 15 Maart een kind gedoopt, Teunis, vader Job Klaase Bogerman, moeder Leuntie Teunis Breen, getuijge Maartie Teunis Breen
[12-04-1767]
Den 12 Maart een kind gedoopt, Pieter, vader Dirk van der Wiel, moeder Geertruijd Roos, getuijge Klaartie Roos
[26-07-1767]
Den 26 Julij een kind gedoopt, Pieternella, vader Cent Bijkerke, moeder Ariaantie Pieters van Dam, getuijge Jannetje Dirks Gaveel
[05-08-1767]
Den 5 Augustus een kind gedoopt, Johannes, vader Cornelis Koert, moeder Catharina van den Houten, getuijge Liesbet Janse Witte
[16-08-1767]
Den 16 Aug. een kind gedoopt, David, vader Gerrit Davidse Goekoop, moeder Martijntie Arens Gaveel, getuijge Maartie den Eersamen
[23-08-1767]
Den 23 Aug. een kind gedoopt, Ariaantie, vader Cornelis Meindertse Jongste, moeder Cornelia Krijnse Kievit, getuijge Ariaantie Teunis van der Wende
[20-09-1767]
Den 20 7ber een kind gedoopt, Aren, vader Adriaan van Leent, moeder Dimmetje Roels Witte, getuijge Maatje Janse den Eerzame
[20-09-1767]
Den 20 dito een kind gedoopt, Grietje, vader Jan Verheule, moeder Pieternella Harder, getuijge Klaartje Klaasen Boogertman
[11-10-1767]
Den 11 October een kind gedoopt, Klaas, vader Johannes Klaasen Boogertman, moeder Dina Willemse Jongste, getuijge Leuntie Teunisse Breen
[11-11-1767]
Den 11 9ber een kind gedoopt, Martijntie, vader Klaas Dirkse Berkel, moeder Maatje Gerrits Hollaar, getuijge Cornelia Gerritse Hollaar
[18-11-1767]
Den 18 dito een kind gedoopt, Ariaantie, vader Aard Hendrikse Prol, moeder Leuntie Meindert(s) Jongste, getuijge Ariaantie Teunis van der Wende
[02-12-1767]
Den 2 10ber een kind gedoopt, Cornelis, vader Maarten van Straaten, moeder & getuijge Anna Groeneweg
[13-12-1767]
Den 13 dito een kind gedoopt, Ariaantie, vader Aren Noorman, moeder & getuijge Leuntie van der Wenden
[20-12-1767]
Den 20 December een kind gedoopt, Cornelis, vader Harrent van Soest, moeder & getuijge Ariaantie Korn. Witte
[27-01-1768]
1768 den 27 Jan. is er een kind gedoopt, Grietje, de vader is Daniel Lauwe, de moeder Jannetie Boogertman, getuijge Neeltje Boogertman
[10-02-1768]
Den 10 Febr. een lind gedoopt, Kornelia, de moeder & getuijge is Jannetje v. den Houten, die het in onegt geteeld hadt
[24-02-1768]
Den 24 Februarij een kind gedoopt, Ariaantie, de vader is Johannes Hendrikse Koert, moeder Klara Pieterse Roos, getuijge Ariaantie Tijsse d??? Heerschap
[20-03-1768]
Den 20 Maart een kind gedoopt, Elisabet, de vader Aard Joannesse van den Houten, de moeder Jannetje Dimmese Witte, getuijge Elisabet Janse Witte
[27-03-1768]
Den 27 Maart een kind gedoopt, Grietje, vader Cornelis den Hertog, moeder Klaartie den Eerzaame, getuijge Cornelia den Eerzaame
[23-05-1768]
Den 23 Meij een kind gedoopt, Grietje, de moeder is Cornelis Flipse d??? Eerzaame, de moeder is Neeltie Corstiaanse Goekoop, de getuijge is Grietje Corstiaanse Goekoop????
[14-06-1768]
Den 14 Junij een kind gedoopt, Cornelis, vader Krijn Corn. Vliedland, moeder Jannetie Pieters van der Wende, getuijge Aagje Pieters van der Wende
[03-07-1768]
Den 3 Julij is een kind gedoopt, Aard, de vader is Frederik Roos, moeder & getuijge Neeltie Cornelis Munter
[31-07-1768]
Den 31 Julij een kind gedoopt, Neeltie, de vader is Daniel Boogertman, de moeder & getuijge Kommertie van der Baan
[03-08-1768]
Den 3 Aug. een kind gedoopt, Jan, de vader Cornelis Janse de Vos, moeder & getuijge Pieternella Gerrits Sandifort
[14-08-1768]
Den 14 Aug. een kind gedoopt, Ariaantie, vader Dirk Danielse Koek, moeder Teuntie Ariense Charlois, getuijge Teuntje van Laa
[21-08-1768]
Den 21 Aug. een kind gedoopt, Daniel, de vader is Abel Corn. de Vries, moeder en get. Klaartie Pieters van der Bok
[04-09-1768]
Den 4 September een kind gedoopt, Neeltie, de vader is Jacob Emaus, de moeder & get. Jannetie Grinwis
[29-09-1768]
Den 29 7ber een kind gedoopt, Krijn, de vader is Job Krijnse Bakker, de moeder is Jannetie Pieters Kievit, de getuijge is Neeltie Dirks Witte
[23-10-1768]
Den 23 October een kind gedoopt, Pieternella, de vader is d??? Heer Gerrit Goekoop, de moeder Juffrou Martina Gaveel, getuijge Pieternella Leendertse Harder
[04-01-1769]
1769 den 4den Jan. een kind gedoopt, Joost, vader Jacob Paulusse van der Bok, moeder Ariaantie Joost v. Steenhoven, getuijge Neeltie Visser
[11-01-1769]
Den 11 Jan. een kind gedoopt, Adriaantie, vader Cornelis Meindertse Jongste, moeder Cornelia Krijnse Kievit, getuijge Adriaantie van der Wende
[25-01-1769]
Den 25 Jan. een kind gedoopt, Johanna, vader Abram Teunisse Haijmeet, moeder & getuijge Cornelia Leenmans
[01-02-1769]
Den 1 Febr. een kind gedoopt, Rookje, vader Aren Ariense Verschoor, moeder & getuijge Dina Jacobse de Vries
[22-02-1769]
Den 22 Febr. een kind gedoopt, Pieter, vader Jan Pieterse van Dam, moeder Maartie Teunis Breen, getuijge Ariaantie Pieters van Dam
[26-02-1769]
Den 26 Febr. een kind gedoopt, Cornelis, vader Maarten van Straaten, moeder & getuijge Anna Groeneweg
[19-03-1769]
Den 19 Maart een kind gedoopt, Aagje, vader Jan Dirkse Berkel, moeder Cornelia de Eerzaame, getuijge Klaartie de Eerzaame
[09-04-1769]
Den 9 April een kind gedoopt, Leuntie, vader Johannes van der Hart, moeder Maria Jobse Verduijn, getuijge Aagje Pieters van der Wende
[11-06-1769]
Den 11 Junij een kind gedoopt, Dimmen, vader Daniel Janse Besemer, moeder Jacomijntje Dimmese Witte, getuijge Jobje Dimmese Witte
[11-06-1769]
Den zelven datum een kind gedoopt, Pieternelle, vader Klaas Meindertse Jongste, moeder Cornelia Pieters van der Bok, getuijge Jannetje Cornelisse Bogertman
[16-07-1769]
Den 16 Julij een kind gedoopt, Jan, vader Domus Pieterse Bakelaar, zie den 9 Meij 1756, moeder Catarina Lazee, getuijge Ariaantie Krijns Aleman
[13-08-1769]
Den 13 Aug. een kind gedoopt, Leendert, vader Johannes Leendertse Bakker, moeder Neeltie Teunis Jongste, getuijge Ariaantie Pieters Visser
[27-08-1769]
Den 27 Aug. een kind gedoopt, Cornelis, vader Cent Bijkerke, moeder Ariaant(i)e Pieterse van Dam, getuijge Maartie Teunis Breen
[17-09-1769]
Den 17 Sept. een kind gedoopt, Johanna, vader Koenraad van Heest, moeder Anna Pieterse Bakelaar, getuijge Dina Domuse Prol
[01-10-1769]
Den 1 Oct. een kind gedoopt, Maria, vader Dirk Janse van der Wiel, moeder & getuijge Geertru Pieterse Roos
[08-10-1769]
Den 8 Oct. een kind gedoopt, Janna, vader & getuijge Warnart Outhof, moeder Pleuna van Leeuwen
[15-10-1769]
Den 15 Oct. een kind gedoopt, Jan, vader Jan Slingerland, moeder & getuijge Jannetie Bakelaar
[18-11-1769]
Den 18 Nov. een kind gedoopt, Pieter, de vader is Krijn Vliedland, de moeder Jannetie van der Wende, getuijge Aagje van der Wende
[29-11-1769]
Den 29 Nov. een kind gedoopt, Jannetie, de vader is Cornelis de Vos, de moeder is Pieternella Gerrits Santifoort, getuige Adriaantie Klaas Jongste
[06-12-1769]
Den 6 December een kind gedoopt, Cornelia, de vader Frederik Roos, moeder & getuijge Neeltie Cornelisse Munter
[13-12-1769]
Den 13 Dec. 1769 een kind gedoopt, Dirk, vader is Lambert Koijman, moeder is Jannetie van den Houten, getuige Kaatje van den Houten, lidtmaat
[17-12-1769]
Den 17 dito een kind gedoopt, Grietje, Cornelis den Hertog vader, moeder Claartie Flips d??? Eerzaame, getuijge Cornelia d??? Eerzaame??
[07-01-1770]
Den 7 Jan. een kind gedoopt, Lijntie, de vader Paschier Leendertse Herder, moeder & getuijge Aagje Leunis van der Wende
[10-01-1770]
Den 10 een kind gedoopt, Leuntie, de vader is Aard van der Sluijs, de moeder Aagje Pieterse van der Wende, de getuijge Leuntie Pieterse van der Wende
[17-01-1770]
Den 17 Januarij een kind gedoopt, Kommertie, de vader Teunis Pieterse van der Wende, de moeder Cornelia Cornelisse Donker, de getuijge is Kommertie Krijns van der Baan
[04-03-1770]
Den 4 Maart een kind gedoopt, Krijntie, de vader is Gerrit de Blok, de moeder & getuijge Geertruij van der Vliet
[08-04-1770]
Den 8 April een kind gedoopt, Daniel, de vader is Job Klaase Bogertman, de moeder Leuntie Teunis Breen, de getuijge Meertie Teunis Breen
[12-04-1770]
Den 12 dito een kind gedoopt, Willemijntje, de vader is Joannes Bogertman, de moeder & de getuijge Dina Willems Jongste
[15-04-1770]
Den 15 April een kind gedoopt, Daniel, de vader is Abel de Vries, de moeder & getuijge Klaartie Pieters van der Bok
[22-04-1770]
Den 22 April een kind gedoopt, Meindert, de vader is Aart Prol, moeder Leuntie Meinderts Jongste, get. Cornelia Pieters van der Bok
[20-05-1770]
Den 20 Meij een kind gedoopt, Jobje, de vader is Dimmen Jobse Krijger, de moeder is Martijntie Jans Mierop, de getuijge is Leentie Kote
[10-06-1770]
Den 10. Junij een kind gedoopt, Teunis, geboren den tweeden Junij op de Plas, de vader Klaas Krijger, de moeder Catelijntie Krijns Lodder, de getuijge Betje Krijger
[08-07-1770]
??Den 8 Julij een kind gedoopt, Jannetie, geboren den vierden Julij, de vader is Joris Emaus, de moeder is Neeltie Krijns Bakker, de getuijge Neeltie Dirks Witte
[13-07-1770]
Den 13 dito een kind gedoopt, Aagje, geboren den vijfden Julij, de vader is Jacob Paulusse van der Bok, de moeder Ariaantie Joost v. Steenhoven, de getuijge Neeltie Visser
[26-08-1770]
Den 26 Aug. een kind gedoopt, Aagje, geboren den 18 Aug., de vader is Job Dimmese Witte, de moeder Neeltie Jans van den Houten, de getuijge Maartie Dimmes Witte
[19-09-1770]
Den 19 September een kind gedoopt, Ariaantie, geboren den 18 7ber, de vader is Flip Swoordt, de moeder is Pieternelle Daniels Bogertman, de getuijge Neeltie Teunis Jongste
[23-09-1770]
Den 23 dito een kind gedoopt, Joannes, geboren den 12?? 7ber, de vader is Aart van den Houten, de moeder Jannetie Dimmes Witte, de getuijge Lisbet Jans Witte
[28-10-1770]
Den 28 October een kind gedoopt, Hendrik, de vader is Cornelis Hendriks Koert, de moeder Katarina Johannes van den Houten, getuijge Maartie Teunis de Jonge
[04-11-1770]
Den 4 November een kind gedoopt, Dirk, de moeder Maartje Gerrits Hollaar, de vader Klaas Dirkse Berkel, getuijge Cornelia Gerrits Berkel
[14-11-1770]
Den 14 November een kind gedoopt, Corstiaan, geboren den 23 October, de vader is Cornelis Flipse de Eerzaame, behoort tot de gemeente van Menno Sijmons, de moeder Neeltie Corstiaans Goekoop, die ook getuijge is
[18-11-1770]
Den 18 November een kind gedoopt Maatje, geboren den 5 November in d??? oude stoove te Goederee, de vader is Jeremias van Diest, lidmaat, de moeder Cornelia van Dussen
[09-12-1770]
Den 9 December een kind gedoopt, Jacomijntje, geboren den 4 December, de vader is d??? Heer Gerrit Goekoop, secretaris dezer stede, de moeder is Martijntie Gaveel, de getuijge Maartie d??? Eerzaame
[06-01-1771]
1771 den 6 Jan. een kind gedoopt, Leuntie, geboren den 31 December 1770, de vader is Johannes van der Ardt, de moeder is Maria Joos Verduijn, getuijge Aagje Pieters van der Wende??
[09-01-1771]
Den 9 Jan. een kind gedoopt, Philippus, geboren den 5 Januarij, de vader Daniel de Blok, de moeder is Neeltie Leendertse Bakker, G. L., de getuijge is Wilemijntie Leenderts Bakker, G. L.??
[13-01-1771]
Den 13 dito een kind gedoopt, Arij, geboren den 8 December, de vader is Dirk Koek, de moeder is Teuntie Arijens Charlois, de getuijge Jannetie Willems Jongste
[27-01-1771]
Den 27 Januarij een kind gedoopt met naame Jannetie, geboren den 18 Januarij, de vader is Krijn Kievit, de moeder is Aagje van der Beek, de getuijge Jesijntie Visser
[20-02-1771]
Den 20 Febr. een kind gedoopt, Joost, de vader Abraham Teunisse Hameet, de moeder & getuijge Cornelia Leemans
[27-03-1771]
Den 27 Maart een kind gedoopt, Jesijntje, de vader is Jan Temmink, de moeder & getuijge Baaltie Blommendaal??
[12-05-1771]
Den 12 Meij een kind gedoopt, Jacob, vader Koenraad van Heest, moeder Joh. Pieterse Bakelaar, get. Dina Domusse Prol
[19-05-1771]
Den 19 Meij een kind gedoopt, Jacob, de vader Aren Arense Verschoor, Dina Japiks de Vries is de moeder & getuijge
[26-05-1771]
Den 26 Meij is een kind gedoopt met naame Adrianus, geboren den 24 April 1771, de vader is Jan Slingerland, de moeder & getuijge Jannetie Jans Bakelaar
[16-06-1771]
Den 16 Junij twee kinderen, tweelingen, gedoopt met naame Aren & Cornelis, geboren den 8sten Junij, de vader is Job Krijnse Bakker, de moeder Jannetje Pieters Kievit, de getuijge(n) zijn Neeltie Dirks Witte & Neeltie Krijns Bakker
[14-07-1771]
Den 14 Julij een kind gedoopt met naame Ariaantje, geboren den 8sten Julij, de vader daar van is Johannes Bakker, L., de moeder Neeltie Teunis Jongste, de getuijge Pieternella Daniels Bogertman
[14-07-1771]
Den 14 Julij een kind gedoopt met naame Elisabet, geboren den 7 Julij, de vader is Lammert Koijman, de moeder Jannetie van den Houten, de getuijge Catarina van den Houten
[14-07-1771]
Den 14 Julij een kind gedoopt met naame Lijntie, geboren den 8sten Julij, dood, de vader is Aren Dirkse Witte, de moede(r) Jobje Dimmes Witte, de getuijge Neeltie Dirks Witte
[21-07-1771]
Den 21 Julij een kind gedoopt, Cornelia, maar weinige weken oud geworden, de vader is Jan Pieterse Hoek, woonende in den Oostdijk, de moeder Maartie Teunis Zonnemaar, getuijge Dina Pieterse Hoek
[21-07-1771]
Den 21 Julij een kind gedoopt met naame Leendert, de vader Adriaan Leendertse van der Groef, de moeder Grietje Jan(s) Taks, getuijge Neeltie Jan(s) Taks
[04-08-1771]
Den 4 Augustus een kind gedoopt met naame Dingeman, de vader is Abel de Vries, moeder & getuijge Klaartie van der Bok
[18-08-1771]
Den 18 Augustus een kind gedoopt, met naame Marinus, de vader is Dirk Janse van der Wiel, moeder & getuijge Geertruij Pieterse Roos
[06-10-1771]
1771 den 6 October een kind gedoopt, Cornelis, vader Maarten van Straaten, moeder & getuijge Anna Groeneweg
[13-10-1771]
Den 13 October een kind gedoopt, Philippus, vader Jan Dirkse Berkel, de moeder Cornelia Flips den Eerzame, getuijge Klaartie Flips den Eerzame
[04-12-1771]
Den 4 December een kind gedoopt, Teunis, geboren den 24 October op de Plas, de vader is Klaas Krijger, de moeder is Catelijntie Lodders, de getuijge Maartie Krijns Lodders
[11-12-1771]
Den 11 December een kind gedoopt, Jan, geboren den 1sten December, de vader is Cent Bijkerke, de moeder is Ariaantie van Dam, get. Maartie Teunis Breen
[16-02-1772]
1772 den 16 Febr. een kind gedoopt, Leuntie, geboren den 10 Febr., de vader is Krijn Cornelis Vlietland, de moeder Jannetie Pieters van der Wende, de getuijge Aagje Pieters van der Wende
[22-03-1772]
Den 22 Maart een kind gedoopt met naame Lijntie, geboren den 16 Maart, de vader is Cornelis Abrahamsz den Hartog, de moeder is Klaartie Flips den Eerzaame, de getuijge Cornelia Flipse den Eerzaame
[22-03-1772]
Den 22 Maart noch een kind gedoopt met naame Jacomijntie, geboren den 16 Maart, de vader is Dirk Danielse Koek, de moeder Teuntie Arijs Charlois, de getuijge is Jannetie Willems Jongste??
[22-03-1772]
Den 22 Maart een kind gedoopt met naame Cornelis, geboren den 17 Maart, de vader is Peschier Leendertse Herder, de moeder is Aagje Leunis van der Wende, de getuijge Pieternella Leenderts Herder??
[17-05-1772]
Den 17 Meij een kind gedoopt met naame Daniel, eenigen tijd daar na overleden, de vader is Paschier Bogertman, de moeder is Neeltie Gerrits Viseroij, de getuijge is Pieternelle Daniels Bogertman
[24-05-1772]
Den 24 Meij een kind gedoopt met naame Neeltie, geboren den 16 Meij, de vader is Teunis Meindertse Jongste, de moeder is Catharina Pieters Bellens, de getuijge is Leuntie Meinderts Jongste
[14-06-1772]
Den 14 Junij een kind gedoopt met naame Neeltie, de vader is Cornelis de Vos, de moeder is Pieternella Gerrits Sandifort, de getuijge is de weduwe van Meindert Jongste, Ariaantie Teunisse van der Wende
[02-08-1772]
Den 2. August. een kind gedoopt met naame Teunis, overleden kort na dat het den doop ontfangen had, de vader is Job Klaase Bogertman, de moeder is Leuntie Teunis Breen, de getuige is Maartie Teunis Breen??
[13-09-1772]
Den 13 7ber een kind gedoopt met naame Leendert, eenige weeken oud zijnde aan de kinderziekte overleden, de vader is Daniel de Blok, lidmaat, de moeder is Neeltie Leenderts Bakker, lidmaat, de getuijge is Willemijntie Leenderts Bakker??
[01-10-1772]
Den 1 Octbr. een kind gedoopt met naame Frans, ook is dit kind maar wijnig weken oud geworden, de vader daar van is Aren Franse van der Vlugt, de moeder is Johanna Cornelisse Rheedijk, uit den Oostdijk
[11-10-1772]
Den 11 October een kind gedoopt met naame Neeltie, de vader is Pieter Wouterse Aleman, de moeder & getuijge Maria Huberts Verkerk
[22-11-1772]
Den 22 Nov. een kind gedoopt, Arend, geboren den 10 November, de vader is Pieter Roelof, de moeder is Willemtie Koning, de getuijge Adriana Visser, lidmaat, gerepresenteerd door Geertruijd van der Vliet
[25-11-1772]
Den 25 Nov. een kind gedoopt met naame Neeltie, geboren den 28 October, de vader is Frederik Roos, de moeder is Neeltie Cornelisse Munter
[06-12-1772]
Den 6. December een kind gedoopt, Dirk, geboren den 30 November, de vader is Lammert Koijman, de moeder is Jannetie van den Houten, beide woonende op de Plas, de getuijge Catharina van den Houten??
[20-12-1772]
Den 20 Dec. een kind gedoopt met naame Jacob, geboren den 11 Decembr., de vader is Klaas Dirksz Berkel, de moeder is Maatie Gerrits Hollaer, de getuijge is Cornelia Gerrits Hollaer, des moeders zuster??
[20-12-1772]
Op den zelfden datum een kind gedoopt met naame Pieternelle, den 15 Dec. geboren, de vader is Cornelis Hendrikse Sas, de moeder Maria Janse Jade, beide woonende in den Oostdijk, de getuijge Josina Janse Visser
[20-12-1772]
Op den zelfden datum een kind gedoopt, Lijntie, geboren den 14 Dec.ber, de vader is Aren Dirksz Witte, de moeder is Jobje Dimmesz Witte, de getuijge is Neeltie Dirkse Witte
[30-12-1772]
Den 30 December een kind gedoopt met naame Jan, geboren den 24 Dec., de vader is Aard Prol, de moeder is Leuntie Meinderts Jongste, de getuijge is Adriaantie Teunis Jongste, geboren Van der Wende
[17-01-1773]
Den 17 Januarij 1773 een kind gedoopt met naame Elisabet, de vader is Claas Krijger, L., de moeder is Catelijntie Lodders, beide woonende op de Plas, de getuijge Betje Krijger, Claas Krijgers voorn. Zuster
[03-02-1773]
Den 3dn Febr. 1773 een kind gedoopt met naame Aardt, geboren den 22 Dec. 1772, de vader is Jan Slingerland, de moeder is Jannetie Jans Bakelaar, woonende in den Oostdijk
[10-02-1773]
Den 10 Febr. een kind gedoopt, Pieternelle, geboren den 25 Januarij, de vader is Daniel Bezemer, de moeder is Jacomina Dimmes Witte, de getuijge is de moeder??
[28-02-1773]
Den 28 Febr. een kind gedoopt met naame Baaltie, geboren den 9 Febr., de vader Johannes Janze Temminck, de moeder is Cornelia Andriesse Witman
[07-03-1773]
Den 7 Maart een kind gedoopt met naame Adriaantie, geboren den 5 Maart, dog kort daar na overleden, de vader is Jan Teunisse de Jonge, de moeder is Cornelia Gerritse Sandifort, de getuijge Jannetie Teunisse de Jonge
[07-03-1773]
Den 7 dito een kind gedoopt met naame Johannes, geboren den 2 Maart, de vader is Johannes L. Bakker zalr., gerepresenteert door Daniel de Blok, de moeder is Neeltie T. Jongste, de getuijge is Neeltie L. Bakker
[04-04-1773]
Den 4 April een kind gedoopt met naame Jan, geboren den 24 Maart, de vader is Krijn Vliedland, de moeder is Jannetie Pieters van der Wende, de getuijge is de weduwe van Meindert Jongste, genaamt Ariaantie Teunisse van der Wende??
[09-04-1773]
Den 9den April een bejaard persoon gedoopt, genaamt Abram, de vader is P(h)lip d??? Eerzaame, de moeder is Grietje Jacobs Goekoop??
[13-06-1773]
Den 13 Junij een kind gedoopt met naame Pieter, geboren den 25 Meij, de vader is Coenraad van Heest, mennonijt, de moeder is Johanna Pieters Bakelaar, de getuijge is Dina Domusse Prol
[20-06-1773]
Den 20 Junij een kind gedoopt, genaamt Maria, geboren den 30 Meij, de vader is Dirk van der Wiel, de moeder is Geertruijd Pieterse Roos??
[11-07-1773]
1773 den 11 Julij een kind gedoopt, genaamt Daniel, geboren den 5 Julij, de vader is Abel de Vries, de moeder Claartje Pieters van der Bok, de getuijge Cornelia Pieters van der Bok
[01-08-1773]
Den 1 Aug. een kind gedoopt, genaamt David, geboren den 24 Julij, dood, de vader is d??? Heer Gerrit Goekoop, secretaris dezer stede, de moeder is Mejuffrouw Martijntje Gaveel, de getuijge is Mejuffrouw Lijntje Davidse Goekoop??
[29-08-1773]
Den 29 Aug. een kind gedoopt, Arjaantje, geboren den 22 Aug., de vader is Aart van der Sluijs, de moeder is Aagje Pieters van der Wende, de getuijge is Cornelis Cornelisse Donckers????
[26-09-1773]
Den 26 September een kind gedoopt met naame Jobje, de vader is Dimmen Jobse Krijger, de moeder is Martijntje Jans Mierop, de getuijge Leentje Leunisse Kote??
[05-12-1773]
Den 5 Dec. 1773 een kind gedoopt met naame Willemina, de vader is Daniel Flipse Blok, de moeder is Neeltje Leendertse Bakker, de getuijge Willemina Leendertse Bakker
[09-01-1774]
1774 den 9den Januarij een kind gedoopt met naame Aren, de vader is Job Krijnse Bakker, de moeder & getuijge is Jannetje Pieters Kievit
[23-01-1774]
Den 23 Jan. een kind gedoopt met naame Lijntje, de vader is Evert van der Sluijs, de moeder is Neeltje Meinderts Jongste, getuijge Leuntje Meinderts Jongste??
[30-01-1774]
Den 30 Jan. een kind gedoopt met naame Teunis, de vader is Jan Pieterse van Dam, de moeder Maartje Teunis Breen, getuijge Teuntje van Laa
[20-02-1774]
Den 20 Febr. een kind gedoopt met naame Flip, geboren den 16 Febr., de vader is Pieter Bellens, de moeder is Jobje Flips van Loo, de getuijge Arjaantje Stevens Ongera
[06-03-1774]
Den 6 Maart een kind gedoopt met naame Pieter, geboren den 12 Febr. 1774, de vader is Johannes Pieterse Bakelaar, de moeder & getuijge Arjaantje Krijns Aleman
[10-04-1774]
1774 den 10 April een kind gedoopt, genaamt Francois, de vader is Aren van der Vlugt, de moeder is Johanna Cornelisse Reedijk
[17-04-1774]
Den 17 April een kind gedoopt, genaamt Pieter, de vader is Teunis Meindertse Jongste, de moeder is Catarina Bellens, de getuijge is Jannetje Teunis de Jonge
[30-06-1774]
Den 30 Junij (voorbereiding) een kind gedoopt, Aren, de vader is Aren Verschoor, de moeder is Dina Japiks de Vries????
[30-06-1774]
Den 30 dito een kind gedoopt, Jan, de vader is Cornelis Lokker, de moeder is Cornelia van Es, de getuijge is Cornelia Kalle
[10-07-1774]
Den 10 Julij een kind gedoopt, genaamt Jan, de vader is Aard Prol, de moeder is Leuntie Meinderts Jongste, de getuijge is Maartje Teunis de Jonge
[10-07-1774]
Den zelfden datum een kind gedoopt, genaamt Dimmen, Aart van den Houten is de vader, de moeder is Jannetje Dimmes Witte, de getuijge is Jacomijntje Dimmes Witte
[17-07-1774]??
Den 17 Julij een kind gedoopt met naame Baaltje, geboren den 7 Julij, de vader is Jan Pieterse Hoek, de moeder is Maartje Teunis Sonnemaare, de getuijge is Krijntje Teunis Sonnemaare
[24-07-1774]
Den 24 Julij een kind gedoopt met naame Aagje, de vader is Aren Dirkse Witte, de moeder is Jobje Dimmesse Witte, de getuijge is Maartje Dirkse Witte
[24-07-1774]
Den 24 Julij twee kinderen gedoopt, genaamt Gerrit & Joannes, de vader is Hermanus Wubbenhorst, de moeder is Catrina van den Houten, de getuijge is Lisbet (Keizers) Janse Witte
[31-07-1774]??
Den 31 Julij een kind gedoopt met naame Jan, de vader is Flip de Blok, de moeder & getuijge is Maartje Flips van Loo
[07-08-1774]
Den 7 Augustus een kind gedoopt met naame Lijntje, de vader is Leendert Danielse Koek, de moeder is Cornelia Claase Comtebedde, de getuijge is de moeder zelfs
[09-10-1774]
Den 9 October een kind gedoopt, genaamt Gerrit, de vader is Pieter Wouterse Aleman, de moeder & getuijge is Maria Huberts Verkerk
[23-10-1774]
Den 23 October een kind gedoopt, genaamt Antonij, de vader is Antonij Korteweg, de moeder is Lijntje van der Spaan, de getuijge is Jannetje Pieters Emaus, geboren Grinwis
[23-10-1774]
Den zelfden dag een kind gedoopt met naame Grietje, de vader is Jan Verheule, de moeder is Pieternelle Leenderts Herder, de getuijge is Aagje Leunis van der Wende??
[23-10-1774]
Op den zelfden datum nog een kind gedoopt, genaamt Corstiaan, de vader is Cornelis Flipse d??? Eerzaame, de moeder is Neeltje Corstiaans Goekoop, de getuijge is Cornelia Corstiaanse Goekoop
[30-10-1774]
Op den 30 October een kind gedoopt met naame Johannes, de vader is Lambert Koijman, de moeder is Jannetje van den Houten, de getuijge is Lijsbet Witte??
[11-01-1775]
1775 den 11 Januarij een kind gedoopt met naame Jacomijntje, de vader is Abraham Teunisse Hameet, de moeder & getuijge is Cornelia Leemans
[25-01-1775]
Den 25sten Jan. een kind gedoopt met naame Trijntje, de vader is Daniel Teunis Jongste, de moeder is Martijntje Teunis de Jonge, de getuijge is Jannetje Teunis de Jonge
[16-04-1775]
Den 16 April een kind gedoopt met naame Neeltje, de vader is Job Krijnse Bakker, de moeder is Jannetje Pieterse Kievit
[23-04-1775]
Den 23 April een kind gedoopt, genaamt Abraham, de vader is Cornelis den Hartog, de moeder is Claartje Flips d??? Eerzaamen
[07-05-1775]
Den 7den Meij een kind gedoopt, genaamt Jan, de vader is Job Dimmesse Witte, de moeder is Neeltje Jans van den Houten, de getuijge is Jobje Dimmesse Witte