Goedereede - dopen 26 mei 1658 - 30 november 1721

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Goedereede??
Inv. No. 1

Namen der kinderen die gedoopt sijn in den aenvangh van de dienst van D. Joh. Heijnius ende soo volgens

Den xxvi Maji t??? kindt van Henric Jansz Brandt ende Maijken Henrics
Henric, doodt
Getuijgen Cornelis Henricz, Jacomijntje Tijs

Den xvi Junii t??? kindt van Arien Jansz Bogerman en Maijken Mees
Jannetje
Getuijge Jacomijntje Jans

Den iv Augusti t??? kindt van Cornelis Klaesz Moses en Pieternelle Jacobs Catz
Klaes??
Getuijgen Adriaentje Cornelis Klaese en Wouter Klaesz

Den xii September t??? kindt van Jacob Gerhardz Moses ende Neeltje Stoffels
Dina
Getuijge Jacomijntje Jans

Den selfden dito t??? kindt van Klaes Jonghste ende Adriaentje Tonis Knickers
Annetje, doodt
Getuijge Adriaentje Ewoudts

Den xxvii dito t??? kindt van Lawe Jacobz ende Philippina Jaspers
Jacomijntje
Getuijge Leentje Jacobs??

Den xxix dito t??? kindt van Jacob Lenartz Cabbeljau ende Toontjen Ariense
Leonardt, doodt
Getuijge Maertje Lenarts Cabbeljaus

Den xiii October t??? kindt van Pieter Krijnsz Weijtens ende Grietje Carels
Elizabet, doodt??
Getuijge Aechje Jobs

Den xx dito t??? kindt van Tonis Ariensz Hollaer en Leonora Leenderts Zutters
Aren, doodt
Getuijge Cicilitje Arens Hollaers

Den x November t??? kindt van Jan Janz van Zeveron ende Susanna Jans Swan
Elizabet
Getuijge Mensje Jans Swan??

Den xvii dito t??? kindt van Job Lenardtz Cabbeljau ende Grietje Jans
Jan??
Getuijgen Henric Jansz Roij ende Leentje Jans, int??? afwesen doch met kennisse van de vader

Den xxix Decemb. t??? kindt van Jacob Cornelis Kievit ende Jacomijntje Pieters Emmaus
Neeltje
Getuijge Neeltje Pieters Emmaus??

Ao. 1659
Den xii Januarii t??? kindt van Krijn de Zutter ende Jacomijntje Cornelis Bogermans
Commertje
Getuijge Commertje Claes

Den xxii dito t??? kindt van Claes Arienz ende Cornelia Dammans
Aren, doodt
Getuijge Neeltje Dircks

Den xxvi t??? kindt van Marten Arienz ende Geertruijt Cornelis
Krijn
Getuijgen Cornelis Cornelis ende Stijntje Cornelis

Den xii Februarii t??? kindt van Pieter Jansz Swan ende Maritje Barents
Elsebeu
Getuijge Mensje Jans Swan

Den xvi Martii t??? kindt van Tomas Tomasz Rutse ende Jacomijntje Michiels
Maertje
Getuijge Grietje Cornelis

Den xxx dito t??? kindt van Pasquier Jansz ende Maertje Leonardts Cabbeljaus
Wilhelm
Getuijge Pieternelle Cornelis Capiteijns

Den xxx dito t??? kindt van Cornelis Arienz Scole ende Isabella Eduards Santefort
Maria
Getuijge Maijken Vermole

Den xxx dito t??? kindt van Cornelis Piterz Emmaus ende Pieternelle Meinards
Jacob
Getuijge Jacomina Jacobs Zwardams??

Den xxx dito t??? kindt van Wilhelm Jansz ende Neeltje Ariens
Aren
Getuijge Marten Arensz

Den xxvii April t??? kindt van Tonis Krijnsz Kievit ende Ariaentje Jans
Jan, doodt
Getuijge Jacomijntje Jans

Den iv Maji t??? kindt van Marten Jansz Koij en Leentje Jacobs
Jacob

Den i Junii t??? kindt van Henric Jansz ende Leentje Jans
Jannetje
Getuijge Grietje Jans

Julii 27 t??? kindt van Wilhelm Ariensz van der Baen ende Aechjen Ariens
Neeltie
Getuijgen de vader ende Neeltjen Ariens, j.d.

September 7 t??? kindt van Wouter Claesz Moses en Geertruijdt Jobs
Claes
Getuijgen vader en Crijntie Claes

Dito 14 t??? kindt van Leonard Jacobsz en Neeltje Mees
Aechjen
Getuijge Jannetie Mees

T??? kindt van Crijn Jacobsz ende Toontie Cornelis
Jacob
Getuijge de moeder

Octob. 7
T??? kindt van Cornelis Pietersz Neuteboom en Crijntje Leunis
Claertie
Getuijgen de vader en Maertje Leunis, j.d.

Dito 19 t??? kindt van Jan Gerrits Roos en Maria de Zutter
Martintie
Getuijgen Catharina Gerrits, j.d., ende vader

November 30 t??? kindt van Cornelis Claesz Moses ende Pieternelle Jacobsz Catz
Claes
Getuijgen de vader ende Adriaentje Claes, wed.

Decemb. 7 t??? kindt van Jacob Leunisz ende Leonore Tijs
Aechjen
Getuijgen de vader ende Maetie Leunis, j.d.

Ao. 1660
Januarii 18 t??? kindt van Ewoud Leonardsz ende Leonore Ariens
Leonard
Getuijge de moeder selfs

Item t??? kindt van Arien Meesz Finantie ende Neeltjen Ariens
Maertie
Getuijge de moeder selfs

Martii 21 t??? kindt van Pieter Crijnsz Weitens en Grietie Carels
Carel
Getuijgen de vader, Petronelle Crijns ende Aechie Jobs

Maji 30 t??? kindt van Cornelis Ariensz Schipper ende Grietje Jacobs
Pieter, doodt
Getuijge Annetie Ariens, j.d.

Julii 4 t??? kindt van Agatha de Leu, w. van Henric Blok
Henrica
Getuijgen Joh. de Leu, baillu, ende sijn huijsvrouw

Item t??? kindt van Claes t??? Jongste ende Adriaentie Teunis
Aren
Getuijgen de vader ende Annetie Ariens, j.d.

Dito 25 t??? kindt van Pasquier Jansz ende Maetje Cabbeljaus
Wilhelm, doodt
Getuijgen de vader ende Petronella Capiteijns

Augusti 1 t??? kindt van mr. Lenard Hogenraedt ende Josijntie Ariens
Johanna
Getuijge de vader

Dito 15 t??? kindt van Aren Cornelis t??? Jongtstee ende Gerritjen Ewoudts
Ningetie
Getuijgen vader ende Ningetie Gerrits

Dito 22 t??? kindt van Cornelis Cornelisz Comtebedde en Dingnetie Leunis
Leunis, doodt
Getuijgen de vader ende ??Petronelleus Leunis, j.d.

Octob. 10 t??? kindt van Jacob Kievit em Jacomijntie Pieters Emmaus
Cornelia
Getuijgen de vader ende Leuntjen Ariens

Dito 31 t??? kindt van Jacob Gerrits Roos ende Neeltie Stoffels
Maertie, doodt
Getuijgen de vader ende Aechje Gerrits, wed.

Item t??? kindt van Jacob Kabbeljau ende Teuntie Jooste
Petronelletje
Getuijgen de vader ende Annetie Tijs, j.d.

Novemb. 5 t??? kindt van Aren Arensz Beunisie ende Cornelia Jans
Adriaentie
Getuijgen de moeder in huijs, present in kerke Gijsje Jacobs

Ao. 1661
Januari 16 t??? kindt van Jan Jansz Zeveron ende Susanna Jansz Swan
Johannes
Getuijgen vader ende Mensje Jans Swan, j.d.

Februari 6 t??? kindt van ??Cornelis Ariensz Cole ende Isabella Eduarts*??
Arien
Getuijgen de vader, Petronella Gerrits en Elizabet Claes Vermole??
*Santifort: vergelijkt den 30 Maart 1659

Item t??? kindt van Pieter Jansz Swan en Maertje Barents
Pieter
Getuijgen de vader en Mensje Jans Swan

Dito 13 t??? kindt van Ewoudt Lenardsz ende Leonore Arens
Neeltie, doodt
Getuijgen Dirk Arensz van der Baen, presenteert Aechjen Arens

Dito 20 t??? kindt van Cornelis Cornelisz Munck ende Catharina Gerrits
Cornelis, doodt
Getuijgen de vader en Aechjen Gerrits, wed.

Martii 13 t??? kindt van Claes Arienz en Cornelia Dammans
Aren
Getuijgen de vader ende Neeltie Dircks, Cornelis Pleune en Abigail Vermole

Maji 15 t??? kindt Jacob Teunisz ende Petronella Weitens
Adriaentie
Getuijge de vader

Julii 24 t??? kindt van Cornelis Claasz Moses ende Petronella Catz
Adriaentie, doodt
Getuijgen Adriaantie Cornelis Mosis en Marten Claas Moses, nevens de vader

Dito 31 t??? kindt van David Jacobsz ende Jacomijntie Tijs
Jannetie, doodt
Getuijgen de vader en Jacomijntie Davids Zutters

August. 7 t??? kindt van Jacob Leunisz Brouwer ende Neeltie Marinus Bal
Maria, doodt
Getuijgen de vader, Jannetie Cornelis ende Cornelis Marinusz Bal

Dito 28 t??? kindt van Jan Gerritsz Roos en Maria L. de Zutter
Leendert
Getuijgen de vader ende Jannetie Leenderts, j.d.

T??? kindt van Arien Jansz Boogerman en Maetie Mees
Adriaentie, doodt
Getuijgen de vader en Jacomijntie Jans Bogermans ende mr. Abraham Amolens

September xi t??? kindt van Lawe Nieuburger en Petronella Jaspers
Maertie, doodt
Getuijgen de vader ende Cornelia van Moganghen

November 13 t??? kindt van Jacob Gerritsz Rose en Neeltje Stoffels
Maertje
Getuijgen de vader ende Aechje Gerrits

T??? kindt van Cornelis Pietersz Neuteboom ende Crijntje Leunis
Maertie
Getuijge de vader

Dito 27 t??? kindt van Jacob Jobsz en Lijsbet Ewoudts
Pieter
Getuijgen de vader ende Grietje Jacobs

December xii t??? kindt van Job Leendertz Cabbeljau en Grietje Jans
Wilhelm
Getuijgen Henric Jansz ende Pieternelle Capiteijns ??

25 t??? kindt van Leendert de Molenaer en Claertie Jacobs
Cornelis
Getuijgen de vader en Barber Molenaers??

Anno 1662
Januarii 1 t??? kindt van Leendert Jacobsz Tanis en Susanna Leenderts
Jacob
Getuijgen de vader en Claertie Jacobs

8 t??? kindt van Jacob Weitens ende Neeltje Ariens
Neeltje
Getuijgen de vader ende Leonore Ariens

15 t??? kindt van Cornelis Crijnsz Weitens ende Adriaentjen Ariens
Abraham, doodt
Getuijge ??Petronelle Crijns

22 t??? kindt van Henric Jansz Koordewercker ende Leentje Jans
Jan
Getuijgen de vader en Grietje Jans

Februarii 12 t??? kindt van Krijn Jansz en Lijsbet
Cornelia, doodt
Getuijgen de vader en Leentje Witte

18 t??? kindt van Claes Cornelis Bogerman en Colijntie Crijns
Job
Getuijgen de vader en Aechje Klimmers

Martii 19 t??? kindt van Marten Ariensz en Geertruijdt Cornelis
Annetjen
Getuijgen de vader, Jacob Tanis ende Neeltjen Ariens??

April 7 avonts vrijdag t??? kindt van Cornelis Jobsz Krijger en Aechje Klimmers
Daniel
Getuijgen de vader en Claertjen Crijns

16 t??? kindt van Ewoudt Leenartsz ende Leonore Ariens
Neeltie
Getuijgen Dirk Arensz

September 17 t??? kindt van Pieter Crijnsz Weitens ende Grietje Cornelis
Elisabet
Getuijgen de vader en Annetie

29 vrijdag avont t??? kindt van Wilhelm Ariensz van der Baen ende Aechjen Ariensz
Arien
Getuijgen de vader ende Neeltje Dirks en Pieter Ariensz van der Baen

October 15 t??? kindt van Cornelis Huijmansz en Silitjen Ariens
Arien
Getuijgen de vader ende Adriaentie Ariens Hollaerts

T??? kindt van Jan Jansz van Zeveron ende Susanna Swans
Eva
Getuijgen de vader ende Mensje Jans Swan

November 26 t??? kindt van Tonis Tonisz ende Aechjen Gerrits
Maertie
Getuijgen de vader ende Catharina Gerrits??

December 17 t??? kindt van Cornelis Comtebedde ende Dingnetje Leunis
Leunis, doodt
Getuijgen de vader en Leunis Jacobsz Brouwer (gemeijnde) en zijn huijsvrouw

24 t??? kindt van Aren Jansz Bogerman en Maetje Mees
Adriaentie, doodt
Getuijgen de vader ende Aertje Tonis

31 t??? kindt van Joh. Pistorius ende Jannetie Ogiers
Hermanus
Getuijge de vader (gemeijnde), getuijgen Hermannus Looman, Johannes Reijnards Bauman, Levintje Walliants ende Hester Tanis

Anno 1663
Januarii 7 t??? kindt van Cornelis Ariensz Lawe ende Petronelle Leunis
Elizabet
Getuijgen de vader ende Maertje Leunis, j.d.

Februarii 4 t??? kindt van Cornelis Crijnsz Weitens en Adriaentje Ariens
Adriaentje, doodt
Getuijgen de vader ende Petronelle Crijns

18 t??? kindt van Jacob Kivit ende Jacomijntje Pieters Emmaus
Elizabet
Getuijgen de vader ende Adriaentie Pieters (gemeijnde), getuijgen Jannetie Pieters ende Jannetjen Hugo

25 t??? kindt van Cornelis Cornelisz Munck en Catharina Gerrits
Cornelis
Getuijgen de vader ende Aechjen Gerrits

Martii 18 t??? kindt van Aren t??? Jongstee ende Gerritjen Ewits
Claesjen
Getuijgen de vader ende Claesje Gerrits, wed.

Vesperi 23 t??? kindt van Tonis Hollaer ende Leonora Leenderts
Barbertie, doodt
Getuijgen de vader ende Teuntie Philips??

April 8 t??? kindt van Cornelis Arensz ende Grietie Jacobs
Petronelletie

22 t??? kindt van David Jacobsz en Jacomijntie Tijs
Cornelis
Getuijgen Claertie Rogiers en Leonore Tijs, nevens de vader

Meij 20 t??? kindt van Leendert Jacobsz Tanis ende Susanna Leenderts
Jacomijntie
Getuijge de vader

Junii 10 t??? kindt van Crijn Jacobsz en Teuntie Cornelis
Maertie
Getuijge Jannetie Mees

24 t??? kindt van Cornelis Cole ende Isabella Eduarts
Eduart, doodt
Getuijgen de vader ende Maijken Vermolen

Julii 1 t??? kind van Herri - en Adriaentie Cornelis
Trijntie
Getuijge de vader??

December 9 t??? kindt van Engebrecht ende Emmerentia va Huijsen
Maria
Getuijge de vader ende gemeijnde d???Heer Pieter Metdagh ende Maria Schouters??

23 t??? kindt van Pieter swan ende Maertie Barents
Barent
Getuijgen de vader ende Mensje Jans Swan, j.d.

30 t??? kindt van Jacob Gerritsz Roos ende Neeltje Stoffels
Arien, doodt
Getuijgen de vader ende Catharina Gerrits??

Anno 1664
Januarii xxx avonds t??? kindt van Laurens Jansz Swan ende Commertje Crijns
Willemtje
Getuijgen de vader en Martintien Ariens

Februarii xiii avonds t??? kindt van Henric Jansz de Herder ende Leentie Jans
Maria??
Getuijgen de vader en Sibelitje Claes, j.d.

April xi avonds t??? kindt van Cornelis Huijmansz ende Silitien Ariens
Jacob
Getuijgen de vader ende Adriaentie Ariens Hollaerts

T??? kindt van Abraham Tijsz ende Maertie Pieters??
Baeltje
Getuijgen de vader ende Jacomijntie Tijs, j.d., zijn suster

Den 27e dito t??? kindt van Cornelis Comtebedde en Dignetie Leunis
Leunis??
Getuijge de vader ende Jannetie Jacobs Boeije

De kinderen van Cornelis Claesz van Zevenhuijsen en Geertruijd Jobs
Jacob, Tannetje, beijden dood
Getuijgen de vader, Neeltie Claes, Grietie Jobs

Junii 15 t??? kindt van Leendert Cornelisz Vermeulen en Claertie Jacobs
Elizabet
Getuijgen de vader ende Neeltie Leenderts, j.d., en Petronelle IJemands G.G.

Zie Ao. 1666 den 3 Jan. t??? ??kindt van Claes Claesz van der Wiel ende Adriaentie Pieters Roij
Cornelis
Getuijgen de vader ende Emmetie Pieters, j.d.??

Aug. 17 t??? kindt van mr. Joh. Caspars Pistorius ende Jannetie Ogiers
Jodocus
Getuijgen de vader, gemeijnde, getuijgen: Anna Maria Baumans, Catharina du Preije, Jacobus van Amerongen, Nicolaus Ogiers

24 t??? kindt van Jan Jansz van Zeveron en Susanna Jans Swan
Eva
Getuijgen de vader ende Meutje Jans Swan, j.d.

September 14 t??? kindt van Teunis Teunisz en Aechje Gerrits
Martintie
Getuijgen de vader ende Catharina Gerrits

28 t???kindt van Jan Gerritsz Roos en Maria Leenderts
Johannes, doodt
Getuijgen de vader ende Echberta Leenderts, j.d.

October 12 t??? kindt van Arien Ariensz Soetert ende Lijsbet Jans
Teuntje
Getuijgen de vader ende Geertruijd Ariens, j.d.

November 30 ???t kind van Evert Leenardsz en Leonore Arens
Aren, doodt
Getuijgen Dirk Arensz en Neeltje Arens van der Baen

December 10 avonds ???t kind van Corn. Crijnsz Weitens en Adriaentie Ariens
Pieternelletje
Getuijgen de vader en Pieternelle Crijns

xxi ???t kind van Willem Ariensz van der Baen en Aechien Ariens
Jacob
Getuijgen de vader, Neeltie Dirks en Dirk Arensz van der Baen, j.m.??

Anno 1665
Januar. 4 ???t kind van Cornelis Pietersz Neuteboom en Crijntie Leunis
Pieter
Getuijgen de vader en Teuntje Ariens de Brune, j.d.

Avonds 7 t??? kind van Ottho Jansz en Dina Jans Megang
Pieternelletie
Getuijge de moeder

Avonds Februarii xi ???t kind van Arie Meesz Finantie en Neeltien Ariens
Aechie, doodt
Getuijge de moeder

Martii 22 ???t kind van Jaques Lannoij en Tannetie Thomas
Margartita
Getuijge de grootmoeder Grietie Nassau

April 19 t??? kind van Dingeman Kool Catz en Geertruijd Bogermans
Colinus
Getuijgen de vader en Barber Daniels

Julii 5 ???t kind van Lawe Nieuburger en Philippina Jaspers
Jasper, doodt
Getuijgen de vader en Lijsbet Gillis, j.d.

22 avonds ???t kind van Cornelis Cornelisz Munck en Catharine Gerrits
Soetie
Getuijgen de vader en Agnietie Domus

26 dito ???t kind van Pieter Jansz Swan en Maria Jacobs du Val
Jan
Getuijgen Laurens Jansz Swan (bij ziekte vande vader ende moeder vande vrouws)

Augusti 30 ???t kindt van Claes Maes Soldaet en Maijken Adriaens
Stijntie, doodt
Getuijgen de vader en Stijntie Reijnderts

Septembr. 23 t??? kind van saliger Jacob Kievit en Jacomijntie Pieters Emmaus
Jacob
Getuijgen Aechie Cornelis, huijsvrouw van Mees Crijnsz Liebert

27 ???t kindt van Cornelis Huijmansz en Silitie Arens Hollaers
Lijsbet
Getuijgen de vader en Adriaentie Hollaers

October 18 ???t kind van Cornelis Ariensz Lawe en Pieternelletie Leunis
Leunis
Getuijgen de vader en Jannetie Jacobs Boije

November 15 ???t kind van Abraham Tijsz ende Maertie Pieters
Annetie
Getuijgen de vader en Aechie Pieters, j.d.

18 avonds ???t kind van Abraham Maertensz ende Krijntie Claes
Maerten
Getuijgen de vader Teunis Maertensz ende Geertruijd Jobs

December 27 ???t kind van Laurens Jansz Swan en Commertie Crijns
Mensie
Getuijgen de vader en Susannetie Jans

Anno 1666
Januarii 3 ???t kind van Claes Claesz van der Wiel en Adriaentie Pieters Roij
Jacomijntie
Getuijge de vader

Den 17e dito ???t kind van Henric Jansz de Herder en Leentie Jans
Jacomijntie, doodt
Getuijgen de vader ende Maetie Cabbelaus

Den 20e dito avonds ???t kind van Jacob Cabbeljau en Teuntie Joost
Leendert, doodt
Getuijgen de vader en Maetie Leenderts Cabbeljaus

Den 24e Februarii avonds ???t kind van Jan Gerritsz Roos en Maria L. Zutters
Johannes
Getuijgen de vader en Echberta L. Zutter

Martii 14 ???t kind van Pieter Ariensz van der Baen ende Annetie Dirxs
Leuntie
Getuijgen de vader en Aechie Cornelis

Meij 5 Biddagh ???t kind van Leendert Jacobsz Tanis ende Susanna Leenderts
Leendert, doodt
Getuijgen de vader, Maerten Leendertsz en Lijsbet Willems

Junii 13 Pinxteren ???t kind van Jacob Leunisz Brouwer en Jacomijne Ewits
Jannetie
Getuijgen de vader en Jannetie Jacobs Boeije??

30 Biddagh ???t kind van Leendert Cornelisz Vermeulen en Claertie Jacobs
Neeltie
Getuijgen de vader en Barber Cornelis

Augusti 29 ???t kindt van Aren Arensz Soetert en Lijsbet Jans
Arien
Getuijgen de vader en Annetie Arens, j.d.

???t kind van Maerten Leendertsz en Lijsbet Willems
Leendert, doodt
Getuijgen de vader, Leendert Jacobsz Tanis en sijn huijsvrouw Susanna Leenderts

October 17 ???t kind van Cornelis Cornelisz Comtebedde en Digneis Leunis Brouwers
Cornelis
Getuijgen de vader ende Commertie Claes

24 ???t kind van Caspar Jansz en Maria Gillis
Johannes, doodt
Getuijgen de vader en Jannetie Jacobs Boeije

November 21 ???t kind van Teunis Teunisz en Aechie Gerrits
Helena
Getuijgen de vader ende Catharina Gerrits

Anno 1667
Februarii 9 avonds ???t kind van Gerrit Ariensz Beunisje en Lijsbet Gillis
Gillis, doodt
Getuijgen de vader en Philippine Jaspers

16 avonds ???t kind van Cornelis Crijnsz en Adriaentie Ariens Rose
Crijntie
Getuijgen de vader en Pieternelle Crijns

Julii 24 ???t kind van Pieter Jansz Megang en Jacomijntie Ewits
Leentie, doodt
Getuijgen de vader ende Cornelia Meganghs

Augusti 3 Biddagh ???t kind van Jacob Crijnsz Weitens en Neeltie Ariens
Pieternelle, doodt
Getuijgen de vader en Pieternelle Crijns

Augusti 28 ???t kind van Cornelis Cornelisz de Munck en Catharina Gerrits
Gerrit
Getuijgen de vader en Jacomijntie Gerrits

September 18 ???t kind van Maerten Leendertsz Meulenaer en Lijsbet Willems
Jacomijntie
Getuijgen de vader en Commertie Claes

November 13 t??? kind van Leendert Jacobsz Tanis ende Susanna Leenders
Leendert
Getuijgen de vader en Grietie Dimmens

27 ???t kind van Abraham Maertensz en Crijntie Claes
Claes
Getuijgen de vader, Maerten Claesz en Jacomijntie Tijs

December 26 ???t kind van Wilhelm Stoffelsz en Cornelia Pieters zaliger
Cornelia, bij ongelegen?
Getuijgen de vader en Emmetie Pieters, j.d.

Anno 1668 Januarii 8 ???t kind van Henric Jansz de Herder en Leentie Jans
Jacomijntie
Getuijgen de vader en Leonore Tijs

12 avonds ???t kind van Cornelis Huijmansz en Cecilitien Ariens
Wilhelm
Getuijgen de vader Neeltie Crijns en gemeijn., getuijge Crijn Hollaer??

18 avonds ???t kind van Lawe Jacobsz en Philippina Jaspers
Maertie
Getuijgen de vader en Elizabet Gillis

Februarii 22 avonds ???t kind van Maerten Claesz Moses en Jacomijntie Tijs
Claes, doodt
Getuijgen de vader en Doen Claesz Moses en Durfie Tijs, sijn huijsvrouw

April 22 ???t kind van Claes Claesz van der Wiel en Adriaentie Pieters
Sara
Getuijgen de vader, Pieter Claesz Roij en Emmetie Pieters??

29 ???t kind van Cornelis Ariensz Lawe en Pieternelletie Leunis
Arien
Getuijgen de vader en Maertie Leunis Brouwers

???t kind van Jaques la Noir en Jannetie Tomas
Antoni
Getuijgen Grietie Jans, wed., Cornelis Gillisz ??

Junii x ???t kind van Cornelis Doncker en Pieternelletie van der Baen
Catharina
Getuijgen de vader ende Jacomijntie van der Baen, j.d.

Junii xvii ???t kind van Gerrit Ariensz Beunisie en Lijsbet Gillis
Barbertie
Getuijgen de vader ende Philippina Jaspers

Julii 29 ???t kind van Jan Gerritsz Roos en Marie Leenderts
Jannetie
Getuijgen de vader en Adriaentie Leenderts

Augusti 5 ???t kind van Pieter Ariensz van der Baen en Annetie Dirks
Neeltie
Getuijgen de vader ende Aechie Ariens

12 ???t kind van Pieter Jansz Megang en Jacomijntie Ewits
Leuntie
Getuijgen de vader ende Cornelia Meganghs, j.d.

September 23 ???t kind van Tomas Tomasz Rutsel ende ???
Cornelis??
Getuijgen de vader en Jannetie Tomas

November xi ???t kind van Arien Ariensz Soetert ende Lijsbet Jans
Leendert
Getuijgen de vader ende Jacomijntie Leenderts, wed.

???t kind van Doen Claesz Moses en Durfie Tijs
Wouter
??Getuijgen de vader en Geertruijd Joos??

Anno 1669
Januarii 20 ???t kind van Claes Meesz Finantie ende Aechie Daniels
Mees, welk kind geboren is in onegt

Februarii 24 ???t kind van Cornelis Crijnsz Weitens ende Adriaentie Arens
Adriaentie
Getuijgen de vader ende Pieternelle Crijns

Martii 3 ???t kind van Pieter Jobsz Krijger ende Geertruijd Wouters
Maria
Getuijgen de vader, Esther Wouters, gemeijnde Maertie Wouters

17 ???t kind van Cornelis Cornelisz de Munck ende Catharine Gerrits
Jan??
Getuijgen de vader ende Agnietie Domus

April 14 ???t kind van Job Leendertsz Cabbeljau ende Grietie Jans
Pieternelle
Getuijgen de vader ende Maetie Leenderts Cabbeljaus

Meij 30 Chr. hemelv. ???t kind van Leendert Cornelisz Meulenaer ende Claertie Jacobs
Jacob
Getuijgen de vader ende Grietie Dimmens

Augusti xi ???t kind van Jacob Crijnse Weitens ende Neeltie Ariens
Pieternelle
Getuijgen de vader ende Pieternelle Crijns

September 1 ???t kind van Arien ???t Jongste en Gerritien Ewits
Betje
Getuijgen de vader ende Adriaentie Teunis Knickers

???t kind van Henric Jansz ende Willemtie Jans
Jan
Getuijgen de vader ende Leentie Jans

22 ???t kind van Cornelis Cornelisz Comtebedde ende Dignetie Leunis
Commertie
Getuijgen de vader ende Jacomijntie Cornelis

October 27 avonds ???t kind van Dirk Wilhelmsz Soldaet ende Maijken Andries
Wilhelm
Getuijgen de vader tegenw., Neeltje Crijns, wed.

Anno 1670
Januarii 1 ???t kind van Dingeman Cool Catz en Geertruijd Bogermans
Arien
Getuijgen de vader en Barber Daniels

Januarii 12 ???t kind van Cornelis Huijmansz ende Cecilitien Ariens Hollaers
Barbertie
Getuijgen de vader ende Teuntie Philips??

19 ???t kind van Coenraed Leendertsz ende Neeltie Abrahams
Teunis
Getuijgen Henric Jansz en Willemtie Jansz, sij huijsvr. na ouds doodt

Februarii 23 ???t kind van Cornelis Ariensz Lawe ende Pieternelle Leunis
Jan, doodt
Getuijgen de vader ende Dignetie Leunis

26 avonds ???t kind van Pieter Leendertsz ende Emmetie Pieters
Maetie
Getuijgen de vader ende Paulus Leendertsz, j.m.

Gedoopt een bejaerd persoon, weduwe van ouders van Roelsz ende Teuntie Philips??
Jannetie

Martii 5 avonds ???t kind van Renier Pietersz ende Belitie Claes
Maria
Getuijgen de vader ende Leentie Jans

April 27 ???t kind van Job Jansz Roos en Echberta de Zutter
Abraham, doodt
Getuijgen de vader ende Cornelia Daniels

???t kind van Tomas Tomasz Rutsel en Jannetie
Jonas
Getuijgen de vader ende Jannetie Tomas

Junii 13 ???t kind van Daniel Jansz Roos ende Neeltie Leenderts
Aechie
Getuijgen de vader ende Cornelia Daniels??

20 ???t kind van Leunis Jobsz ende Aechie Jans
Job, doodt
Getuijgen de vader en Cornelia Jobs, j.d.

September 7 ???t kind van Teunis Pietersz Kievit ende Cornelia Jans
Pieter, doodt
Getuijgen de vader ende Dina Jans Megang

14 ???t kind van Roel Claesz en Gartruij Ariens
Claes
Getuijgen de vader ende Lijsbet Jans

21 ???t kind van Pieter Ariensz van der Baen ende Anneken Dirks
Neeltie
Getuijgen de vader ende Aechie Ariens

???t kind van Jan Jacobsz Roos en Jannetien Aerts
Neeltie, doodt
Getuijgen de vader en Stoffelijntie Jacobs

October 3 avonds gedoopt een bejaerd persoon, huijsvrouw van Jacob Ariensz Wittens
Martintie
De vader Cornelis Ariensz Lawe

November 9 rustdag avondts ???t kind van Cornelis Krijnsz Weitens en Adriaentie Arens
Abraham
Getuijgen de vader en Petronelle Krijns

???t kind van Arien Jobsz en Maertie Joost
Neeltie??
Getuijgen de vader en Jannetie Mees

28 avonds ???t kid van Claes Claesz en Adriaentie Pieters
Teuntie
Getuijgen de vader en Emmetie Pieters

December 7 ???t kind van Doen Claesz Moses en Durfie Tijs
Tijs
Getujgen de vader en Jacomijntie Tijs

14 de kinderen van Maerten Klaesz Moses ende Jacomijntie Tijs
Adriaentie, Baeltie
Getuijgen de vader, Doen Claesz Moses, Krijntie Klaes en Annetie Tijs

???t kind van Arien Ariensz Soetert en Lijsbet Jans
Leendert
Getuijgen de vader en Aechie Jans

Rustdag 28 ???t kind van Pieter Jansz Megang en Jacomijntie Ewits
Lijsbet
Getuijgen de vader en Adriaentie Ewits, j.d.

Anno 1671
Januarii xi ???t kind van Joost Leendertsz en Leuntie Jans
Aertie
Getuijgen de vader ende Frans Jansz Mestselaer met sijn huijsvrouw

25 ???t kind van Gerrit Arensz Beunisie ende Lijsbet Gillis
Jannetie
Getuijgen de vader ende Cornelia Jans

Avondts 28 dito ???t kind van Dingeman Cool Catz en Geertruijd Bogermans
Daniel, doodt
Getuijgen de vader ende Barber Daniels

Martii 27 avonds ???t kind van Jacob Leunisz Brouwer ende Jacomijntie Ewits
Leunis, doodt??
Getuijgen de vader ende Maertie Leunis

Meij 24 ???t kind van Jacob Cornelis Wittens en Martintie Cornelis
Grietie
Getuijgen Grietie Jacobs bij absentie van de vader

Junii 7 ???t kind van Pieter Leendertsz Hoogenraed en Neeltie Doens
Josijntie
Getuijgen de vader ende Neeltie Leenderts, j.d.

14 ???t kind van Job Jansz en Echberta Leenderts
Jannetie, doodt
Getuijgen de vader en Jannetie Leenderts

Augusti 2 ???t kindt van Krijn Jansz zaliger en Grietie Jans
Crijntie, doodt
Getuijgen Wilhelm Jansz en Jannetie Soetemans

9 ???t kind van Teunis Teunisz en Aechie Gerrits
Adriaentie
Getuijgen de vader en Catharine Gerrits

31 ???t kind van Jan Jansz Roos en Lijntie Krijns
Aechie
Getuijgen de vader ende Cornelia Daniels??

November 1 ???t kind van Cornelis Ariensz Lawe en Pieternelletie Leunis
Jan
Getuijgen de vader en Maertie Leunis

8 ???t kind van Jaques la Noir en Jannetie Tomas
Daniel
Getuijgen de vader, hefster Teuntie Joost

15 ???t kind van Cornelis Cornelisz de Munk en Catharine Gerrits
Jan
Getuijgen de vader en Agnietie Domus

22 ???t kind van Christiaen Jacobsz Goekoop en Grietie Jacobs
Nijsie
Getuijgen de vader en Jacomijntie Woutermans, gemeijnde getuijge Nijsie Jacobs tot Rotterdam

December 9 avonds ???t kind van Pieter Jobsz Krijger en Geertruijd Wouters
Baeltie??
Getuijgen de vader en Esther Wouters??

16 avonds ???t kind van Pieter Adriaensz Hopmans en Claertie Maertens
Andries, doodt
Getuijgen de vader en Burchie Maertens

Anno 1672
Februarii 14 ???t kindt van Maerten Claesz Moses en Jacomijntie Tijs
Claes
Getuijgen de vader, hefster Adriaentie Knickers

April 15 avonds ???t kind van Teunis Pietersz Kievit en Cornelia Meganghs
Antonette
Getuijgen de vader en Aechie Pieters

Paulus Tijsz, bejaert persoon??

April 18 voor de middag ???t kind van Cornelis Donckers en Pieternelletie van der Baen
Carharina
Getuijgen de vader en Jacomijntie van der Baen

Meij 1 ???t kind van Cornelis Huijmansz ende Silitie Arens
Grietie
Getuijgen de vader en Crijntie Arens Hollaers, j.d.

Junii 24 avonds ???t kind van Aren Leendertsz Hogenraed en Geertruijd Doens
Adriaentie
Getuijgen de vader en Neeltie Doens

Julii 1 avonds ???t kind van Maerten Pietersz Kievit en Emmetie Pieters
Antonette
Getuijgen de vader en Aechie Pieters

???t kind van Job Jansz en Echberta Leenderts
Jannetie
Getuijgen de vader en Jannetie Leenderts

???t kind van Dingeman Kool Katz en Geertruijd Bogermans
Dingeman??
Getuijgen Barber Daniels Bogermans en Cornelis Bogerman na de doodt van de vader

Augusti 3 ???t kind van Jan Jacobz Roos en Jannetie Aerts
Neeltie
Getuijgen de vader en Stoffelijntie Jacobs, j.d.

21 ???t kind van Pieter Ariensz van der Baen en Annetie Dircks
Neeltie
Getuijgen de vader en Aechie Ariens

???t kind van Pieter Jansz Megang en Jacomijntie Ewits
Jannetie
Getuijgen de vader en Digna Jans Meganghs

September 18 ???t kind van Claes Claesz ende Adriaentie Pieters
Pieter
Getuijgen de vader en Emmetie Pieters

November 4 avonds ???t kind van Henric Wilhelm van Brouck, ruijter, en Anna Catharina
Crijn
Getuijge selver ruijters vrouwe

December 4 ???t kind van Paulus Tijsz ende Aechje Pieters
Pieter
Getuijgen de vader ende Emmetie Pieters

Anno 1673
Januarii xi avonds ???t kind van Cornelis Krijnsz Weitens en Adriaentie Ariens
Neeltie
Getuijgen de vader en Peternelle Krijns

Februarii 5 de kinderen van Roel Klaesz en Geertruijd Ariens
Durfie, Maria
Getuijgen bij s???vaders siekte Annetien Ariens en Adriaentien Ariens

22 avonds ???t kind van Gerrit Beunis en Lijsbet Gillis
Jannetie
Getuijgen de vader en Cornelia Jans

Maert 31 avonds ???t kind van Israel Klimmer en Claertie Jacobs
Jacob
Getuijgen de vader en Jacomijntie Gerrits

April 9 ???t kind van Jacob Ariensz Wittens en Martintie Cornelis
Cornelis??
Getuijge Maertie Jacobs

Meij 28 ???t kind van Renier Pietersz en Belitie Klaes
Neeltie
Getuijge de moeder

Junii 14 avonds ???t kind van Doen Klaesz Moses en Durfie Tijs
Klaes
Getuijgen Maerten Klaesz Moses, Adriaentie Klaes Moses bij siekte des vaders

23 avonds ???t kind van Cornelis Huijmansz en Celitien Ariens
Teuntie??
Getuijgen de vader, Adriaentie Hollaers

25 ???t kind van Christiaen Goekoop en Grietie Jacobs
Jacob
Getuijgen de vader en Jacomijntie Woutermans

Julii 23 ???t kind van Cornelis Komtebedde en Dignetie Leunis
Klaes
Getuijgen de vader en Cornelia Comtebedde, haer dochter

Augusti 9 ???t kind van Panck Pietersz en Lijntie Leenderts
Jan
Getuijgen de vader en Durfie Tijs

October 6 avonds ???t kind van Job Jansz en Echberta Leenderts
Jannetie
Getuijgen de vader en Jannetie Leenderts

8 ???t kind van Abraham Leendertsz en Adriaentie Cornelis
Maetie
Getuijgen de vader en Martintie Cornelis Lawe

11 avonds ???t kind van Leunis Jobsz en Aechie Jans
Jacomijntie
Getuijgen de vader en Cornelia Jobs

29 ???t kind van Pieter Leendertsz en Neeltie Doens
Adriaentie??
Getuijgen de vader en Pieternelle Krijns

November 5 ???t kind van overleden Arien Meesz en Adriaentie Joost
Aren
Getuijge Pieternelletie Ariens, j.d.

29 avonds ???t kind van Arien Jobsz en Maertie Joost
Job
Getuijge de vader en Maetie Jobs, j.d.

December 20 avonds drije bejaerde personen op de belijdenis
Krijn Gerbrandsz, Huijchie en Pieternelletie Ariens

Anno 1674??
Januarii 3 ???t kind van Joost Leendertsz en Leuntie Reijers
Coenraed
Getuijge de vader

10 avonds de kinderen van Cornelis Huijgensz Katsz en Maertie Ariens
Lijsbet, Martintie??
Getuijge Cornelis Ariensz Lawe de Jonge, na d???ouders doodt zijnde beijde geweest Mennisten

De kinderen van Cornelis Ariensz Lawe d???Oude en Jannetie Maring
Arien, Maetie, Philips, Cornelia
Getuijgen de moeder en Martintie Cornelis, haer suster, de vader zijnde gestorven en geweest mennist

Februarii 24 avonds ???t kind van Maerten Pietersz en Emmetie Pieters
Antonette
Getuijgen de vader en Aechie Pieters

Maert 14 biddag ???t kind van Teunis Pieterse Kivit en Cornelia Megang
Pieter
Getuijge de vader en Aechie Pieters

23 avonds ???t kind van Domus Jobsz Kivit en Adriaentie Leenderts
Jannetie
Getuijgen de vader en Jannetie Leenderts

April 8 ???t kind van Cornelis Dimmensz en Dina Dircks den Bout
Ningetie
Getuijgen de vader en moeder

Junii x ???t kind van Arien Ariensz van Hes en Margriet Bartels
Adriaentie??
Getuijgen de vader en moeder

???t kind van Claes Ariensz Boogh en Jacomijntie Cornelis
Adriaentie
Getuijge Neeltie Cornelis, j.d.

Julii 8 ???t kind van Klaes Klaesz en Adriaentie Pieters
Teuntie
Getuijge de vader

29 ???t kind van Pieter Ariensz Hopmans en Claertie Maertens
Anna
Getuijge Neeltie Maertens bij absentie des vaders

Augusti 12 ???t kind van Krijn Meesz en Adriaentie Krijns
Mees
Getuijgen de vader en Annetie Dircks

September 16 ???t kind van Abraham Leendertsz en Adriaentie Cornelis
Leendert
Getuijgen de vader en Geertruijd Ariens

30 ???t kind van Gerrit Jacobsz Bomgaert en Crijntie Jacobs
Jannetie, doodt
Getuijge de vader en Geertruijd Abrahams

October 14 ???t kind van Israel Klimmer en Klaertie Jacobs
Claertie
Getuijgen de vader en Aechie Klimmers

November 4 ???t kind van Daniel Krijnsz Kouck en Neeltien Ariens
Krijn
Getuijge de vader

25 ???t kind van Joost Leendertsz en Leuntie Jans
Leuntie
Getuijgen de vader en Jannetie Marinus??

December 23 ???t kind van Pieter Jansz Megang en Jacomijntie Ewits
Jan
Getuijgen de vader en Dina Meganghs

25 ???t kind van Pieter Jobsz Kivit en Geertruijd Wouters
Job
Getuijgen de vader en Agnietie Domus

30 ???t kind van Cornelis Donckers en Pieternelletie van der Baen
Cornelia
Getuijgen de vader en Adriaentie Cornelis van der Baen

Ao 1675
Januarii avonds ???t kind van Cornelis Ariensz Lawe en Pieternelletie Leunis
Jannetie
Getuijgen de vader en Dignetie Leunis

20 ???t kind van Jacob Paulusz en Jannetie Pasquiers
Barbertie, doodt
Getuijgen de vader en Grietie Jans

???t kindt van Claes ???t Jongste en Adriaentie Jacobs
Claes
Getuijgen de vader en Jacomijntie Claes, j.d.

30 avonds ???t kind van Arien Ariensz Soetert en Maertie Dirks
Adriaentie
Getuijge de vader

Maert 3 ???t kind van Pieter Ariensz van der Baen en Annetie Dircks
Arien
Getuijgen de vader en Aechien Ariens

X ???t kind van Arien Leendertsz Hogenraet en Geertruijd Doens
Josijntie??
Getuijgen de vader en Neeltie Leenderts, j.d.

24 ???t kind van Renier Pietersz en Belitie Klaes
Leentie
Getuijgen Henric Jansz Herder en Jannetie Henriks, j.d.

31 ???t kind van Adriaen Isaaksz en Dina Jansz Megangh
Aertie??
Getuijgen de vader en Cornelia Jansz Meganghs

April 7 ???t kind van Paulus Tijsz en Aechie Pieters
Neeltie??
Getuijgen de vader en Emmetie Pieters

28 ???t kind van Jan Jansz Roos en Lijntie Krijns
Abraham
Getuijgen de vader en Cornelis Daniels

Meij 19 ???t kind van Roel Claesz en Geertruijd Ariens
Klaes
Getuijgen de vader en Annetien Ariens

Junii 23 ???t kind van Teunis Pietersz Kivit en Cornelia Jans Meganghs
Jan??
Getuijgen de vader en Dina Jans Meganghs

Register der kinderen gedoopt onder den dienst van D. Van der Poel begonnen 1676

Gedoopt ???t kint van den Po?man, genaamt ???
Getuijge Jacomijntje Emmaus

Den 9 December ???t kint van Abraham Leendertsz en Ariaantje Cornelis, genaamt Cornelis??
Getuijge Grietje Jacobs

Den 15e dito ???t kint van Aren ?, genaemt Teunis

Den 20 December ???t kint van Crijn Meese en Ariaantje de Zutter, genaemt Jacomijntje
Getuijge Lijntje de Zutter

1677
Den 20 Januarii ???t kint van Cornelis Dimmense en Dina Dirks, genaemt Johannis
Getuijge Maertje Dirks

Den 24 dito ???t kint van Pieter Jobse en Geertruij Wouters, genaemt Pieter
Getuijge Neeltje Jobs

Den 10 Februarii ???t kint van Aren Cornelissen en Neeltje Jobs, genaemt Job
Getuijge Betje Lievens

Den selven dito de kinderen van Gerrit Beunis en Lijsbet, sijn vrou, genaemt Aren en ???t ander Maria
Getuijge Cornelia Philippine

Den 14 Maert ???t kint van Meijndert Claessen (Aleman) en Laurijne Aarts, genaemt Cornelia??
Getuijge Grietje Eewouts

Den 28 Maert ???t kint van Claes Claesen en Ariaantje Pieters, genaemt Dirk
Getuijge Emmetje Pieters

Den 4 April ???t kint van Teunis Pietersen Kievid en Cornelia Megang, genaemt Jacob??
Getuijge Aagje Pieters

Den 25 April ???t kint van ? Roel Claesz en Geertuij Arens, genaemt Roel?
Getuijge Ariaentje Knikkers

Den 2 Meij ???t kint van Pieter Janse Bakelaer en Neeltje Aerts, genaemt Jan
Getuijge Leentje Jans

Den 11 Julij ???t kint van Jan Jobse en Maartje Jobs, genaemt Jannetje
Getuijge Maertje Joost

Den selven dito ???t kint van Cornelis Lawe en Pieternelletje Leunis, genaemt Maertje
Getuijge Cornelia Comtebedde

Den 18 ???t kint van Leunis Jobse en Aagje Jans, genaemt Job
Getuijge Cornelia Jobs
??
Den 8 Aug. ???t kint van Arij en Dingene Megangs, genaemt Johannis
Getuijge Cornelia Megans

Den 15 Aug. ???t kint van Cornelis Humanse en Celia, genaemt ???
Item

Den 29 ???t kint van Jacob Paulussen, genaemt Paulus
Sijn moeder getuijge

Den 3 Oct. ???t kint van Domus Jobse, genaemt Job
Sijn moeder getuijge

Den 10 Octo. ???t kint van Pieter Ariensz en Annetje Dirks, genaemt Ariaentje
Getuijge Aagje Arens

Den selven dito ???t kint van Jan Janse en Lijntje Crijns, genaemt Aagje
Getuijge Cornelia Daniels

Den 17 Octo. ???t kint van Gerrit Bongaert en Crijntje Jacobs, genaemt Jannetje??
Getuijge ???

Den 28 ???t kint van Jacob Leunis en Jacomijntje Ewits, genaemt Leunis
Getuijge Dingentje Leunis

Den selven dito ???t kint van Christiaen Goekoop en Grietje Pieters, genaemt Cornelis
Getuijge Burgjen

1678
Den 19 Januarii ???t kint van Aren Teunissen Trommel en Jannetje Marinus, genaemt Cornelia
Getuijge Jacomijntje Pieters

Den Februarii ???t kint van Leendert Witte en Jasperijntje, genaemt Barber
Getuijge ???

???t kint van Leender Aertse, de wedu. van Soetert, genaemt ???

Den 13 Maert ???t kint van Mees Arense en Dorothea Jacobs, genaemt Neeltje
Getuijge Pieternella Arens

Den 20 dito ???t kint van Job Janse en Berta Leenders, genaemt Jan
Getuijge Neeltje Leenders

Den 3 April ???t kint van Job Dimmense en Huijgje Arens, genaemt Geertruij??
Getuijge Geertruij Wouters

Den 1 Meij ???t kint van Crijn Arense Hollaers en Lijsabet Cornelis, genaemt Aren
Getuijge Cicilia Hollaers

Den 6 Julij ???t kint van Claes Arense en Jacomijntje Cornelis, genaemt Commertje

Den 7 Augus. ???t kint van Isaac van Vlissingen en Maria van der Linde, genaemt Elisabeth
Getuijgen Rijk Heijndriksen van der Ruijt en Elisabet van Vlissingen

Den selven dito ???t kint van Leendert Jobse Cabbeljaeu en Neeltje Cornelis, genaemt Job
Getuijge Grietje Jans

Den 2 Octo. ???t kint van Cornelis Bogertman en Huijgje Lawe, genaemt ???

Den selven dito ???t kint van Dirk Schiltman en Maria Jeroens, genaemt ???

Den 16 Octo. ???t kint van Cornelis Jongste en Ariaentje Jacobs Bongaert, genaemt Jacob
Getuijge ???

Den 23 ???t kint van Neeltje Jobs, genaemt Jobje??
Getuijge Grietje Crijn Janse??

Den 6 November ???t kint van Jacob Paulusse en Jannetje Paschiers, genaemt ???
Getuijge Matje Leenders

Den selven dito ???t kint van de predikant Van der Poel en Adriana van Dam, genaemt Elisabeth
Getuijgen Adrianus van Dam, Jan Gerritse en Martijntje Verolme??

Den 18 November 1678 ???t kint van Cornelis Clasen en Grietje Krijn Janse, genaemt Caterijna
Getuijge ???

Den 27 ???t kint van Paulus Tijsen en Aagje Pieters, genaemt Antoni
Getuijge Emmetje

Den 4 December ???t kint van Daniel Crijnse Kouk en Neeltjen Arens van Loo, genaemt Geertruij
Getuijge ???

Den 11 december ???t kint van Pieter Leendertsen en Neeltje Doens, genaemt Leendert

1679
Den 8 Febr. ???t kint van Cornelis ??Verschuer en Jannetje Claes, genaemt Elisabet
Getuijgen Hendrik Verschuer en Elisabet Verschuers en Jannetjen Hendriks

Den 12 Maert ???t kint van Job Huijgese en Cornelia Jacobs, genaemt Jacob
Getuijge Jacomijnte Jacobs

Den 20 Maert ???t kint van Crijn Meesen en Ariaentie de Zutter, genaemt Mees
Getuijge Annetje Dirks

Den 1 October gedoopt ???t kint van Gerrit Bongert en Crijntje, genaemt Jacomijnte
Getuijge Ariaentje Bongert

Den 8 Octob. ???t kint van Joost Leendertse en Leuntje Jans, genaemt Leendert
Getuijge Maria Willems

Den 22 Octob. ???t kint van Cornelis Clas. Bogertman en Cornelia Jobs, genaemt Claes

Den 29 ???t kint van Domis Jobse en Leonore Leenderts de Zutter, genaemt Job

1680
Den 7 Januari het kint van Job Huijbregse en Lijntje Jillis, genaemt Jannetje
Getuijge Lena Teunis

Den 21 dito ???t kint van Arij en Dingena Megangs, genaemt Leuntje
Getuijge Cornelia Megangs

Den 18 Febr. ???t kint van Cornelis Bogertman en Huijgje Cornelis, genaemt ???
Getuijge ???

Den selven dito ???t kint van Maerten Zaijsjens en Emmetje, genaemt Annetje
Getuijge Aagje Pieters

Den selven dito ???t kint van Jan Janse en Lijntje Crijns, genaemt Cornelia
Getuijge Commertie Crijns

Den 15 April ???t kint van Meijndert Clase (Aleman, x 29-5-1676) en Laurijntje, genaemt Claes
Getuijge Geertruij Arens

Den selven dito ???t kint van Doen Clase en Durfje Tijs, genaemt Claes
Getuijge Crijntje Claes

Den 21 Julij ???t kint van Mees Arense en Dorothea Jacobs, genaemt ???

Den 4 Augus. ???t kint van Job Jobse en Neeltje Jobs, genaemt pieter
Getuijge Angenitje Domus

Den 15 Sept. ???t kint van Job Huijgese en Cornelia Jacobs, genaemt Huge
Getuijge Neeltje Cornelis

Den 22 dito ???t kint van Christiaen Jacobse en Grietje Pieters, genaemt Alida
Getuijge Juffrou Crijna van Dam

Den 29 Sept. ???t kint van Israel Climmer en Claertje Jacobs, genaemt Aagje
Getuijge Ariaentje Bongaerts

Den 20 Octob. ???t kint van Job Dimmense en Huijgje, genaemt Aren
Getuijge Jannetje Arens

Den 3 Novemb. ???t kint van Jacob Paulusse en Jannetje Passchiers, genaemt Jacomijntje
Getuijge Matje Cabbeljaaus

Den 15 Decemb. ???t kint van Leendert Cabbeljaeu en Neeltje Cornelis, genaemt Ariaentje??
Getuijge de huijsvrou van Job Huijge

Den 22 Decemb. ???t kint van Gerrit Bongaert en Crijntje Jacobs, genaemt Jacomijntje
Getuijge Ariaentje Bongaerts

Anno 1681
Den 15 Janu. ???t kint van Crijn Arense Hollaer en Elisabet Cornelis, genaemt Cornelis??
Getuijge Martijntje Cornelis

Den selven dito ???t kint van Dirk Schiltman en Maria Jeroens, genaemt Elisabeth
Getuijge Crijntje Hollaerts

Den 23 Febr. ???t kint van Gerrit Arense Beunis, genaemt Lijsbet
Getuijge Ariaentje Arens Beunis

Den 18 Meij 1681 ???t kint van Pieter Janse Metselaer en Neeltje Aerts, genaemt Aart
Getuijge Leentje Jans

Den 1 Junij ???t kint van mr. Cornelis Verschuere en Jannetje Claes, genaemt Nicolaus
Getuijgen Cornelis Boelijn en Barbera Verschuere??

Den 13 Junius t??? kint van Jasper Jacobse en Geertruit Arens, genaempt Aren
Getuige Arriaentie Cornelis

De 19 Octo. ???t kint van Job Huijgese en Cornelia Jacobs, genaemt Crijn
Getuijge Jacomijnte Jacobs

Den 26 Octo. ???t kint van Teunis Claese en Jannetje Teunis, genaemt Jannetje
Getuijge Crijntje Claes

Den selven dito ???t kint van David de Zutter en Ariaentje Teunis, genaemt Crijn
Getuijge Commertje de Zutter

1682
Den 18 Janu. ???t kint van Cornelis Boogertman en Cornelia Jobs, genaemt Job
Getuijge Aagje Leunis

Den 8 Feb. ???t kint van Aren Teunisse Trommel en Jannetje Marinis, genaemt Teunis
Getuijge Matje Cornelis

Den 18 dito ???t kint van Cornelis Cornelisse en Pieternelle Cornelis, genaemt Cornelis
Getuijge Pieternelle Cornelis

Den Meij ???t kint van Jan Janse Roos en Lijntje Crijns

Den Meij ???t kint van Corstiaen Goekoop en Grietje Jacobs, genaemt Pleuntje

Den 7 Junij ???t kint van Krijn Meese en Ariaentje Crijns, genaemt Mees
Getuijge Commertje Crijns

Den selven dito ???t kint van Paulus Tijse en Jannetje Wouters, genaemt Wouter

Den selven dito ???t kint van Reijnier en Belijtje, genaemt Jan

Den 28 Febr. 1683 ???t kint van Job Jobsen en Neeltje Jobs, genaemt Grietje
Getuijge Teuntje Joost

Den 14 Febr. ???t kint van Crijn Jacobse en Stoffelijntje Herrijs, genaemt Catrijntje
Getuijge Ariaentje Herrijs

Den 14 Maert 1683 ???t kint van Jillis van Loene en Ariaentje Boone, genaemt Maria
Getuijge Geertruij Jans

Den 28 dito ???t kint van Leendert Cabeljaeu en Neeltje, genaemt ???
Getuijge Aagje

Den 11 April ???t kint van Doen Clase en Durfje, genaemt Maerten??
Getuijge Jacomijntje Tijs

Den selven dito ???t kint van Maerte Klusjes en Emmetje, genaemt Pieternelle
Getuijge Aagje

Den 22 dito ???t kint van Dirk Schiltman en Maria Jeroens, genaemt ???

Den 22 dito ???t kint van Benjamin Poutsman en Annetje Pieters, genaemt ???

Den 3 Octo. ???t kint van Agrippa van der Baen en Soetje Jans, genaemt Lijntje
Getuijge Pieternelletje Donkers

Den selven dito ???t kint van mr. Cornelis en Jannetje, genaemt Hendrik
Getuijge Pieternelletje

Den 20 Febr. 1684 ???t kint van Leunis Masse en Aagje Jans, genaemt Tannetje
Getuijge Cornelia

Den 23 dito ???t kint van Crijn Hollaer en Lijsbet Cornelis, genaemt Teuntje
Getuijge Crijntje Hollaers

Den ? April ???t kint van Jacob Cornelis en Martijntje Cornelis, genaemt Maria
Getuijge Lijsbet Cornelis

Den 14 Meij ???t kint van Cornelis ???t Jongste en Ariaentje Jacob, genaemt Corvink??
Getuijge Claertje Jacobs

Den selven dito ???t kint van Cornelis Cornelisse en Pieternelle Cornelis, genaemt Aren??
Getuijge ???

Den 20 Julij ???t kint van Dirk Schiltman en Maria Jeroens, genaemt Pieternelle
Getuijge Claertje Maertens

Den Aug. ???t kint van Jacob Paulusse en Jannetje Passchiers, genaemt Passchier

Den selven dito ???t kint van Abram Leenderse en Hester, genaemt Ariaentje
Getuijge Pieternelle Arens

Den Aug. ???t kint van Daniel Krijnse en Cornelia Komtebedde, genaemt Cornelis
Getuijge Dingentje Leunis

Den 24 Sept. ???t kint van Cornelis Bogertman en Huijgje Cornelis, genaemt Matje
Getuijge Martijntje Cornelis

Den selven dito ???t kint van Aren Leenderse en Geertruij Doens, genaemt Cornelis??
Getuijge Neeltje Doens

Den 1 Octo. ???t kint van den predikant Petrus van der Poel en Adriana van Dam, genaemt Adriana
Getuijgen Pieter Voordijk en Sara van der Wisch

Den selven dito ???t kint van meester Buret, genaemt Samuel

Den 8 Octo. ???t kint van David de Zuitter en Jannetje Teunis, genaemt Ariaentje
Getuijge Neeltje Teunis

Den 3 Decem. ???t kint van Joris Adriaense en Neeltje Willems, genaemt Jannetje??
Getuijgen Jan Adriaense, Aagjen Arens??

Den selven dito ???t kint van Christiaen Goekoop en Grietje, genaemt Gerrit
Getuijge Juffrou Margarita van der Spek

Den 24 Decemb. 1684 ???t kint van Israel Klimmer en Clara Jacobs, genaemt Krijn
Getuijge Ariaentie Jacobs

1685
Den 18 Febr. ???t kint van Aren Cornelisse en Dimmentje Dirks, genaemt Pieter??
Getuijge Pieternelle Cornelis

Den selven dito ???t kint van Passchier Hendrikse en Klare Jacobs, genaemt Hendrik
Getuijge Jannetje Hendriks

Den 23 April ???t kint van Abel Mennos en Dina Jacobs, genaemt Cornelis
Getuijge Clara Jacobs

Den 29 dito ???t kint van Leendert Dirkse (Aleman ??? zie het trouwboek van den Junij 1684, in dit doopboek den 4 Nov. 1696) en Jannetje Hendriks, genaemt Hendrik
Getuijge Marij Hendriks

Den 29 Julij 1685 ???t kint van Pieter Emaus en Pieternelle Gerrits, genaemt Cornelis
Getuijge Cornelia Dammans

Den 26 Aug. ???t kint van Lieven Claesse en Pieternelle Jacobs, genaemt Cornelis
Getuijge Dorothea Jacobs

Den 2 Sept. ???t kint van mr. Cornelis en Jannetje, genaemt Catrijntje??
Getuijge Jacomijntje Eewouts

Den 30 Sept. 1685 ???t kint van mr. Buret en Dina Merison, genaemt Josina
Getuijgen Adam de Wolf, Lucas van Beiselaer, Johannes Buret en Agata Heerders

Den 11. Novemb. ???t kint van Gerrit Arense en Geertruij, genaemt Cornelia
Getuijge Ariaentje Arens

Den selven dito ???t kint van Gerrit Bongaert en Crijntje, genaemt Jannetje??
Getuijge Ariaentje Bongaert

Den Decemb. ???t kint van Leendert Cabeljaeu en Neeltje Cornelis, genaemt Ariaentje
Getuijge Jacomijntje Cornelis

???t ??kint van Jan Willemse Soeteman en Geertruij Leenderts, genaemt Leendert
Getuijge Maertje

???t kint van Cornelis Dirkse (Aleman ??? zie den 17 Junij 1695) en Ariaentje Arens, genaemt ?????

1686
Den 6 Janu. ???t kint van Cornelis Munter en Ariaentje Woutermans, genaemt Grietje

Den 13 dito ???t kint van Abram Leenderse en Hester, genaemt Aren
Getuijge Ariaentje

Den selven dito ???t kint van Claes Wouterse en Aagje Pieters, genaemt Wouter
Getuijge Ariaentje Pieters

Den selven dito ???t kint van Leendert Huijge en Claertje Leenders, genaemt Hugo
Getuijge Cornelia Jobs

Cornelis Dimmens kint, Jacob genaemt??

Den 3 Maert ???t kint van Crijn Meese en Jane Crijns, genaemt Cornelis
Getuijge Lijntje Crijns

Den 10 dito ???t kint van Benjamin Wouters en Annetje Pieters, genaemt Maria
Getuijge Neeltje Wouters

1687
Den 22 Junij ???t kint van Pieter Emaus, genaemt Gerrit
Getuijge Isebelle

Den selven dito ???t kint van Joris Adriaense en Neeltje Willems, genaemt Lijntje
Getuijge Aagjen Arens

Den selven dito ???t kint van Pieternelle Arens, genaemt Pieter

Den 17 Aug. ???t kint van Abel Mennos en Dina, genaemt Maertje
Getuijge Claertje Maertens

1688
Den 4 Janu. ???t kint van Hugo Kats en Cornelia Jacobs, genaemt ???
Getuijge Martijntje

Den 11 Janu. ???t kint van Gerrit Arense en Geertruij Marinis, genaemt Marinis
Getuijge Ariaentje Arens

Den 18 Janua. ???t kint van Aert Lammertse en Marijtjen Hendriks, genaemt Leentje??
Jannetje getuijge

Den 9 Meij ???t kint van Jan Soeteman en Geertruij, genaemt Jacob

Den 16 dito ???t kint van Cornelis Dirkse en Ariaentje Arens, genaemt Neeltjen
Jacomijntje getuijge

Den selven dito ???t kint van Job Jobse, genaemt Grietje
Getuijge - ????

Den selven dito ???t kint van Roelant Cornelisse en Hilletje, genaemt Jannetje
Getuijge Neeltje Leenders

Den selven dito ???t kint van Isaac en Adriaentjen Arens, genaemt Aren

Den 5 Desemb. van Paschier Hendriks en Clara Jacobs, genaemt Neeltje

Den selven van Benjamin Wouters en Anna Pieters, genaemt Pieter

1689
Den 27 Maert van Matijs en Dorothea, gen. Agnietje
Getuijge Pieternelle

Den sel. dito van Cornelis Jongste en Ariaentje Bongaerts, genaemt Jacomijntje
Getuijge Aagje Bongaerts

Den 27 April van Crijn Cornelisse en Jannetje Arens, genaemt Matje??
Getuijge Huijgjens Arens

Den 1 Meij van Buret en Dina Merison, gen. Josina

Den sel. dito Aren Willemse en Maertje Cornelis, gen. Aegje
Getuijge Elisabet Cornelis

Den 5 Junij van Pieter Emaus en Pieternelle, genaemt Johannis
Getuijge Grietje

Den 3 Julij van Cornelis Dirks en Ariaentje Arens, gen. Aagje
Getuijge Stoffelijntje Cornelis

28 Aug. van Claes van der Baen en Commertje, genaemt Krijn
Getuijge Ariaentje Zutters

Den 4 Sept. van Aart Lammerse en Marij Hendriks, genaemt Lambregt
Getuijge Jannetje Hendriks

Den 13 Sept. 1689 ???t kint van Christiaen Goekoop en Grietje, genaemt Pieternella Maria
Getuijgen de heer en mr. Pieter Blankert en Juffrou Maria Regenmorter

Den 2 Octo. ???t kint van Cornelis Munter en Ariaentje Wouters, genaemt Pietertje
Getuijge Annetje Pieters

Den selven dito van Daniel Krijnse en Cornelia Komttebedde, genaemt Maartje??
Getuijge Elisabet Lawe

Den 9 dito ???t kint van Jacob Paulusse en Jannetje Passchiers, genaemt David??
Getuijge Annetje Dirks

Den 30 dito van Meester Cornelis Verschuere en Marij, genaemt Cornelis
Getuijge Elisabet Verschuere

Den selven dito van Isaak Janse en Claesje Arens, genaemt Isaak
Getuijge Annetjen Arens??

Den 13 Novemb. van Pieter de Stamper en Jacomijntje, genaemt Pieter
Getuijge Martijntje Cornelis

Den 1 Decemb. van Jan Hendrikse en Ariaentje Teunis, genaemt Josijntje
Getuijge Jannetje Hendriks

Den 11 Dec. van Marinis Jobse en Aagje Jacobs, genaemt Jacob
Getuijge Martijntje Cornelis

1690
Den 22 Janu. ???t kint van Claes Wouterse en Aagje, genaemt Sara
Getuijge Emmetje Pieters

Den 12 Febru. van Jan Jooste en Maertje Lawe, gen. Willemijntje
Getuijge Philippijne

19 dito van Krijn Meese en Ariaentje Krijns, genaemt Aegje
Getuijge Annetje Dirks

Den 5 Maert van Abel Mennos en Dina Jacobs, genaemt Maertje
Getuijge Claesje Maertens

Den 2 April van Willem Arense en Jacomijntje Leenderts, genaemt Gerritje
Getuijge Ningetje Arens

Den 16 Julij van Dames Wouterse, genaemt Barent

23 Julij van Cornelis Dirkse (Aleman) en Ariaentje Arens, genaemt Aagje
Getuijge Aagje Cornelis

Den 10 Sept. van Claes Cornelisz van der Baen en Commertje, genaemt Krijn
Getuijge Jannetje Teunis

Den 27 dito van Job Jobse en Neeltje Jobs, genaemt Agnietje
Getuijge Lisbet Lawe

Den selven dito van Jan Krijnse en Jane Arens, genaemt Krijn
Getuijge Trijntje Jans

Den 22 Octo. van Leendert Dirkse en Jannetje Hendriks, genaemt Leentje
Getuijge Belitje

29 dito van Cornelis Bogertman en Huijge Cornelis, genaemt Daniel
Getuijge Geertruij Bogertman

Den selven dito van Cornelia Jacobs, genaemt Johanna
Getuijgen Gerrit Soldaet en Eva Jans

Den 31 Dec. van Jan Soeteman en Geertruij Leenders, genaemt Willem
Getuijge Matje

1691
Den 7 Janu. van Lieven Clasen en Pieternelle Jacobs, genaemt Claes
Getuijge Ariaentje Jacobs

Den 14 dito van Aren Joppe en Maertje Joost, genaemt Willem
Getuijge Ariaentje Joost

Den 28 dito van Aart Lammerse en Grietje Gerrits, genaemt Apollonia
Getuijge Pieternelle Gerrits

Den selven dito van Jeremias Huijge en Martijntje Jans, genaemt Maria
Getuijge Jannetje Jans

Den 11 Feb. van Jacob Paulusse en Jannetje Passchiers, genaemt Claes
Getuijge Cornelia Cornelis

Den selven dito van Pieter Lonke en Jacomijntje, genaemt Pieternelletje
Getuijge Martijntje

Den 21 Febr. van Krijn Arense Hollaer en Elisabet Cornelis, genaemt Willem
Getuijge Martijntje Cornelis

Den 1 April van Claes Wouterse Aleman en Jannetje Jans, genaemt Hendrij
Getuijge Ariaentje Wouters

Den 10 Junij van Daniel Krijnse en Cornelia Komttebedde, genaemt Leunis
Getuijge Dingentje Leunis

Den 17 dito van Aren Cornelis en Dimmetje, genaemt Cornelia
Getuijge Martijntje Dirks

Den selven dito van Krijn Jacobse en Laurijne Simons, genaemt Simon
Getuijge Pieternelle

Den 15 Julij van Cornelis Paulusse, genaemt Maria
Getuijge Geertruij Wouters

11 Aug. van Cornelis Dirks en Ariaentje Arens, genaemt Dirk
Getuijge Grietjen Ewouts

16 Sep. van Meijndert Clase (Aleman) en Laurijntje Aerts, genaemt Jan
Getuijge Grietje

23 Sept. van Cornelis Munter en Ariaentje Wouters, gen. Cornelia

Den 9 Dec. van Jan Crijnse, genaemt Aren
Getuijge Lijsbet Jans

Den selven dito van Johan Simonse, genaemt Dirk
Getuijge Dimmetje Dirks

16 Dec. van Hendrik Paulusse, genaemt Willem

Den selven dito van Jan Hendrikse, genaemt Lijntje
Getuijge Annetjen Hendriks

1692
Den 3 Feb. van Pieter Antonisse en Tannetje Jans, genaemt Jan

Den 17 dito van David de Zutter en Jannetje Teunis, genaemt Pieternelletje
Getuijge Jane Krijns

Den 24 dito van Crijn Teunis en Pieternelle, genaemt Cornelis
Getuijge Grietje Jacobs

Den 2 Maert van Benjamin en Annetje, genaemt Dirk
Getuijge Ariaentje Wouters

Den 6 April van Domus Jobse en Ariaentje Krijns, genaaemt Ariaentje

Den selven dito van Cornelis Jongste en Ariaentje, genaemt teunis
Getuijge Pieternelletje Jacobs

16 Nov. van Aren Cornelis en Dimmetje, genaemt Cornelia
Getuijge Martijntje Dirks

Den 3 Dec. van Aert Lammerse en Grietje, genaemt Lammert??
Getuijge Sara Gerrits

Den selven dito van Maerten en Ariaentje, genaemt Cornelia

Den 14 Dec. ???t kint van Jeremias Huijgese en Martijntje Jans, genaemt Huijge
Getuijge Jannetje Jans

Den 21 dito van Joris en Neeltje Willems, genaemt Aren
Getuijge Aagjen Arens

Den 25 dito van Cornelis van Alen en Ariaentje Arens, genaemt Grietje
Getuijge Jannetje Hendriks

1693
Den 1 Janu. ???t kint van Willem Arense en Jacomijntje, genaemt Leendert
Getuijge Clare Leenders

Den 29 Maert van Leendert Passchierse en Grietje Jacobs, genaemt Passchier
Getuijge Jannetje Paschiers

Den 5 April van Claes Wouterse en Jannetje, genaemt Wouter

Den 24 Meij de kinderen van Benjamin Wouterse en Annetje Pieters, genaemt Wouter en Pietertje
Getuijgen Ariaentje en Cornelia Wouters

Den 21 Junij van Job Jobse en Neeltje Jobs, genaemt Jan
Getuijge Jannetje Pass

Den 5 Julij van Wouter Schiltman en Sophia, genaemt Johannes
Getuijge Leuntje Pieters

Den 28 dito van Abel Mennos en Dina Jacobs, genaemt Jacob
Getuijge Pieternelle Cornelis

Den 25 Octo. van Johan Teeuwes en en Marij Reijnniers, genaemt Teuwis ????

Den 1 Nov. Van Cornelis Paulusse en Neeltje Pieters, genaemt Paulus
Getuijge Jannetje Passchiers

Den selven dito van Jan Soeteman en Geertruij, genaemt Neeltje
Getuijge Baaltje

Den selven dito Jacob Willemse en Elisabet Lawe, genaemt Pieternelletje
Getuijge Jannetje Lawe

Den 8 Nov. van Crijn Teunisse en Pieternelle Cornelis, genaemt Johannis??
Getuijge Jannetje Teunis

Den 22 dito van Johannes en Martijntje Dirks, genaemt Cornelis
Getuijge Dimmetje

Selven dito van Job Aertse en Aagje, genaemt Dimmen
Getuijge Leuntje Pieters

Dito van Jan Hendrikse en Jane Teunis, genaemt Maria
Getuijge Jannetje

Den 29 dito van Mr. Landheer en Jannetje Jobs, genaemt Egberta
Getuijge Leuntje Pieters

1694
Den 17 Janu. van Aren Cole en Elisabet Coulaer, genaemt Cornelis
Getuijge Isabella

Den selven dito van Cornelis Dirkse en Ariaentje Koerts, genaemt Dirk
Getuijge Jannetje Hendriks

31 dito van Aren Cornelisse en Dimmetje, genaemt Cornelia
Getuijge Martijntje Dirks

2 Meij van Stoffel de Stelleman en Abigael, genaemt Pieter

Den 1 Dec. van Aren Willemse en Matje Cornelis, genaemt Jannetje

Den 26 dito van Johannes de Wever en Marij Reijniers , genaemt Jan

1695??
Den 16 Janu. van Gerrit Janse en Sara Gerrits, genaemt Apollonia??
Getuijge Pieternelle Gerrits??

Den 3 Janu. ???t kint van Leendert Dirkse en Jannetje Hendriks, genaemt Grietje

Den 13 Feb. ???t kint van Aart Lammerse en Claasje, genaemt Marij
Getuijge Ningetje??

27 dito ???t kint van Jeremias Huijgese en Martijntje Jans, genaemt Cornelia
Getuijge Neeltje Leenders

Den 6 Maert ???t kint van Aren Cole en Elisabet Caulaer, genaemt Cornelis
Getuijge Isabella

Den 13 dito ???t kint van Cornelis Roos en Nijsje Christiaens, genaemt Lijntje
Getuijge Commertje Crijns

Selven dito van Cornelis Munter en Ariaentje Wouters, genaemt Neeltje??

Den 1 April ???t kint van Teunis Pieterse en Leuntje, genaemt Aagje??
Getuijge Annetje Dirks

17 dito van Jacob Paulusse en Jannetje Passchiers, genaemt Jan
Getuijge Neeltje Pieters

Den 26 Junij van D. Rebolet en Margareta van der Poel, genaemt Eleonora??
Getuijge Eleonora van Dam

3 Julij van Domus de Wever en Ante Cornelis, genaemt Dina
Getuijge Aagje Dimmens

17 dito van Cornelis Aleman (Dirkse, zie den 13 Jan. 1697) en Ariaentje Arens, genaemt Dirk
Getuijge Jannetjen Hendriks

31 dito van Hendrik Willemse en Magdalena, genaemt Anna
Getuijge Rebolet en Martijntje

Den 21 Augus. van Crijn Teunis en Pieternelle, genaemt Johannes
Getuijge Jannetje Teunis

Dito van Aren Cornelis en Pieternelle Arens, genaemt Jannetje
Getuijge Matje Cornelis

16 Octo. van Meester van der Heijden en Maria van der Baan, genaemt Geertruij
Getuijge Jacomijntje Ewouts

6 Nov. ???t kint van Pieter Emaus en Pieternelle, genaemt Apollonia
Getuijge Sara Gerrits

Dito van Job Jobse Kievid en Neeltje Jobs, genaemt Job
Getuijge Ariaentje Zutters

Den 4 Dec. ???t kint van Joris en Neeltje Willems, genaemt Claes
Getuijgen Aren Kats en sijn vrou

1696
Den 22 Janua. ???t kint van Claes Wouterse en Aagje, genaemt Jan

Den 29 dito van Cornelis Huge en Neeltje Leenders, genaemt Huge
Getuijge Martijntje Jans

Den 12 Feb. ???t kint van Abel Mennos en Dina, genaemt Menno
Getuijge Elisabet

Dito van Johan Gaveel en Martijntje Dirks, genaemt Sijna
Getuijge Dimmetje Dirks

Den 19 Feb. ???t kint van Crijn Vlietland en Jannetjen Arens, genaemt Cornelis
Getuijge Huijgje

Den 18 Maert van Pieternelle Lievens, genaemt Teuntje
Getuijge Dorothea

Den 13 Meij ???t kint van Aart Lammerse en Claesje, genaemt Ariaentje
Getuijge Ningetje

Dito van Willem Arense en Jacomijntje, genaemt Susanna
Getuijge Clara Leenders

Den 16 Decemb. ???t kint van Passchier Harder en Pieternelle, genaemt Ariaentje
Getuijge Ariaentje Weijtens

Den 30 dito van Cornelis en Krijntje, genaemt Pieter
Getuijge Pieternelle

Dito van Doom de Wever en Antje, genaemt Cornelis
Getuijge Annetjen Hendriks

1697
Den 13 Janu. ???t kint van Meester Jan en Maria van der Baan, genaemt Cornelis
Getuijge Aagje Daniels

Dito van Cornelis Dirkse en Ariaentje Arens, genaemt Grietje
Getuijge Jannetje Hendriks

Den 27 dito ???t kint van Pieter Antonisse en Annetje, genaemt Antonij

Den 17 Maert ???t kint van Claes van der Baen en Commertje, genaemt Jacomijntje
Getuijge Jane Crijns

Den 12 Meij ???t kint van Aart Lammerse en Claesje, genaemt Aren
Getuijge Cornelia Arens

Den 19 dito van Gerrit Roos en Sara Gerrits, genaemt Maria
Getuijge ?????

Dito ???t kint van Jacob Willemse en Lijsbet Lawe, genaemt Aagje
Getuijge Aagjen Arens

Den 25 Augus. ???t kint van Cornelia Comttebedde, genaemt Paulus
Getuijge Comttebedde en sijn vrouw

Dito van Aren Willemse en Matje, genaemt Willemijntje
Getuijge Aagje Arens

Den 1 Sept. ???t kint van Job Janse en Klaertje, genaemt Jan
Getuijge Jannetje Jans

Den 8 dito van Hendrik Willemse en Magdalena, genaemt Willem
Getuijge Lena Willems

Den 22 dito van Aren Cole en Elisabet Caulaer, genaemt Catarina
Getuijge Juffrou Caulaer

Den 29 Sept. ???t kint van Cornelis Huijge en Neeltje Leenders, genaemt Neeltje
Getuijge Stijntje Leenders??

Den 13 Octob. van Arij den Brouwer en Cornelia Wouters, genaemt Jan
Getuijge Annetje Pieters

1696 tevoren bij abuijs overgeslagen
Den 1 Julij ???t kint van Cornelis Paulussen en Neeltje, genaemt Geertruij
Getuijge Hester Wouters

Den 8 dito van Claes Dirkse en Maartje Jacobs, genaemt Dirk
Getuijge Dimmetje Dirks

Den 22 Julij van Abram Janse en Aartje Joost, genaemt Jan
Getuijge Jacomijntjen Eewouts

1696
Den 12 Aug. 1696 ???t kint van Aren Cornelisse en Dimmetje, genaemt Roel
Getuijge Martijntje Dirks

26 dito van Andries Cooman en Cornelia Beens, genaemt Pieter
Getuijgen Rebolet en sijn vrou

16 Sept. ???t kint van Crijn Teunisse en Pieternelle Cornelis, genaemt Ariaentje??
Getuijge Jannetje Teunis

7 Octo. van Wouter Schiltman en Sophia, genaemt Cornelia
Getuijge Juffrou Coomans

28 dito van Cornelis Janse Roos en Nijsje Christiaens, genaemt Cornelia
Getuijge Aagje Daniels

4 Novemb. van Jan Soeteman en Geertruij, genaemt Jacomijntje
Getuijge Pieternelle

Dito van Leendert Dirkse Aleman en Jannetjen Hendriks, genaemt Dirk
Getuijge Ariaentje Booijs

Den 18 dito van Jan Jooste en Aagje, genaemt Aagje
Getuijge Claertje Cornelis

Den 27 dito van Claes Dirckse en Maertje Jacobs, genaemt Neeltje??
Getuijge Lena Teunis

Den 18 Nov. van Benjamin en Annetje Pieters, genaemt Wouter
Getuijge Cornelia Wouters

Den 8 dec. ???t kint van Jeremias en Martijntje Jans, genaemt Maertje
Getuijge Jannetje Jans

1698??
12 Janu. ???t kint van Munter, genaemt Cornelis

2 Febr. ???t kint van Tijs Doense en Marij Roels, genaemt Wouter
Getuijge Ariaentje Doens

Den 9 dito ???t kint van Dimmen Roon en Sara Claes, genaemt Aren
Getuijge Neeltjen Jobs

Den 16 dito van de stadhouder Coomans, genaemt Catarina
Getuijge Juffrou Beens

Den selven dito ???t kint van Pieter Emaus en Pieternelle, genaemt Gerrit
Getuijge Isabella

Dito van Abram Janse en Aartje Joost, genaemt Joost
Getuijge Leuntje Jans

Den 11 Meij ???t kint van Eduart en Anna, genaemt Gerrit
Getuijge Isabella

Dito van Jan Lawe en Clara Climmers, genaemt Cornelis
Getuijge Jannetje Lawe

Dito van Job Leenderse en Neeltje Hondertjaer

Den 10 Aug. ???t kint van Willem Arense en Jacomijntje, genaemt Lijsbeth
Getuijge Bettjen Arens

31 Aug. van Leendert Ewoutse en Maertje Teunis, genaemt Ewout
Getuijge Martijntje Teunis

Den 7 Sept. van Noteboom (Pieter, vergelijkt Ao. 1708 30 7b, B. v. Essen, V. D. M.) en Ariaentje Maartens, genaemt Maarten
Getuijge Jacomijntje Tijs

Den 14 dito ???t kint van Krijn Teunisse en Pieternelle, genaemt Pieternelletje
Getuijge Grietje

Dito van Machiel Willems en Ariaentje Claes, genaemt Cornelia
Getuijge Emmetje

Den 10 Octo. ???t kint van Cornelis Paulusse en Neeltje, genaemt Pieter
Getuijge Matje Thomas

Den 2 Nov. ???t int van Jan Claesse en Pietertje Moses
Getuijge Jannetje Mosis

23 Nov. van Aart lammerse en Claesje, genaemt Lambregt

30 dito ???t kint van Jan Reijerse en Matje Jacobs, genaemt Cornelis
Getuijge ???

1699
Den 25 Janu. het kint van Aren Lawe en Matje Hollaers, genaemt Pieternelle??
Getuijge Jannetje Lawe

Den 8 Febr. ???t kint van Job Roos en Clara Conelis, genaemt Cornelis
Getuijge Aagje Cornelis

22 dito van Claes Wouterse Aleman en Jannetje, genaemt Balten
Getuijge Cornelia Wouters

Den 1 Maert van Cornelis Aleman en Ariaentje Arens, genaemt Ariaentje??
Getuijge Jacomijn Hendriks

Dito van Benjamin en Annetje Pieters, genaemt Wouter
Getuijge Cornelia Wouters

Den 8 dito van Cornelis Pieterse en Crijntje Cornelis, genaemt Abraham
Getuijge Pieternelle Cornelis

Den 15 dito van Domis de Wever en Antje Cornelis, genaemt Johanna
Getuijge Lena Willems

Den 29 dito van Philip Jans en Ariaentje Cornelis, genaemt Ariaentje
Getuijge Pieternel Cornelis

Den 12 April van Joh. Gaveel en Martijntje Dirks, genaemt Franke
Getuijge Maartje Arens

Den 10 Meij ???t kint van Leendert Dirks en Jannetje Hendriks, genaemt Grietje
Getuijge Ariaentje

Den 17 dito van Munter, genaemt Cornelis

Den 7 Junij van Teunis Pieterse en Leuntje Pieters, genaemt Pieter
Getuijge Annetje Dirks

Dito Eduart Santfort en Anna Schaep, genaemt Hester
Getuijge Wijnja en sijn vrou

Den 28 dito Jan Dirkse Berkel, NB: Dese overgekomen uijt de religie der Mennouiten
Vader Dirk Arentse Berkel
Moeder Soetje Jansdr

Den 5 Julij van Aren Cornelis en Pieternelle, genaemt Neeltje
Getuijge Maertje Arens

Dito Jan Pank en Jane Doens, genaemt Doen
Getuijge Durfje Tijs

Den 19 dito van Cornelis Coert en Jacomijntje Hendriks, genaemt Hendrik
Getuijge Ariaentje Booijs

Den 2 Aug. van Claes Comtebed en Jannetje Jans, genaemt Dina
Getuijge Jannetje Comtebed

Dito van Claes Dirkse en Maertje Jacobs, genaemt Teunis
Getuijge Lena Teunis

Den 9 dito van de heer Coomans en Cornelia Beens, genaemt Maria
Getuijge Caterina Beens

Den 27 Sep. van Arien Cole en Elisabet Caulaer, genaemt Maria
Getuijge Magdalena Caulaer

Dito van Claes Jongste en Neeltje Meijnders, genaemt Meijndert
Getuijge Ariaentje Bouijens ????

Den 1 Nov. ???t kint van Jan Reijerse en Matje Jacobs, genaemt Neeltje??
Getuijge Dina Jacobs

Den 15 dito van Aren van der Baan en Matje Cornelis, genaemt Willem
Getuijge Aagjen Arens

Den 6 Dec. van Dimmen Roon en Sara Claes, genaemt Dimmentje
Getuijge Ariaentje Pieters

1700
3 Janu. van Abram Janse en Aartje Joost, genaemt Lijntje
Getuijge Commertje de Zutter

Den 10 dito van Jan Claese en Pieternelle Mosis, genaemt Moses
Getuijge Jacomijntje Eewouts

Den 17 dito van Passchier Hendriks en Pieternelle Cornelis, genaemt Leendert
Getuijge Ariaentje Cornelis

Den 20 Feb. ???t kint van Jan Jooste en Aagje Krijgers, genaemt Teuntje
Getuijge Aartje Joost

Den 1 Maert van Jan Soeteman en Geertruij Leenders, genaemt Jacomijntje
Getuijge Baeltje Cornelis

Den 27 dito van Leunis Lawe en Nijsje Christiaens, genaemt Cornelis
Getuijge Jannetje Lawe

Dito van Cornelis Aleman en Ariaentje Arens, genaemt Daniel
Getuijge Jannetje Arens

Dito van Leendert Hugese en Claertje Leenders, genaemt Cornelia
Getuijge Neeltje Cornelis

Den 4 Meij van mr. Van der Heijden en Maria de Baan, genaemt Geertruij
Getuijge Hilletje de Kleijn

Den 6 Junij van Cornelis Jacobse en Jannetje Lawe, genaemt Margarita
Getuijge Martijntje Cornelis

Den 8 Aug. van Johannis van La en Bettje Teunis, genaemt Jacomijntje
Getuijge Neeltje

Den 28 dito van Jan Dirkse Berkel en Neeltje Claes, genaemt Dirk
Getuijge Matje Teunis

Dito van Johannis Simonse Gaveel en Martijntje Dirks, genaemt Franke
Getuijge Matje Arens

Den 18 Sept. van Noteboom en Jane Maertens, genaemt Cornelis
Getuijge Maertje

Den 25 dito van Michiel Willemse en Ariaentje Claes, genaemt Jacomijntje
Getuijge Ariaentje Teunis??

Den 30 dito van Joh. Janse Roos en Clara Cornelis, genaemt Aagje
Getuijge Aagje Cornelis

Den 6 Nov. van Leendert Ewoutse en Maartje Teunis, genaemt Aagje??
Getuijge Lena Teunis

Den 27 dito van Philip Janse en Jane Cornelis, genaemt Jan
Getuijge Lena Cornelis

Den 4 Dec. van Jan Reijerse en Matjen Jacobs, genaemt Stoffel
Getuijge Dina Jacobs

1701
Den 1 Jan. van Job Arense en Jacomijntje Crijns, genaemt Aagje
Getuijge Ariaentje de Zutter

Den 16 dito van Cornelis Pieterse en Crijntje Cornelis, genaemt Jan
Getuijge Pieternelle Cornelis??

Den 27 Feb. van Gerrit Roos en Eva Jans, genaemt Maria
Getuijge Martijntje

Den 28 Maert van Cornelis Coert en Jacomijntje Hendriks, genaemt Aren
Getuijge Stoffelijntje

Den 3 April van Abel de Vries en Dina Jacobs, genaemt Catelijntje
Getuijge Arens

Den 10 dito van Jan Lawe en Clara Climmers, genaemt Pieternelle
Getuijge Jannetje Lawe

Den 17 dito van Jan Pank en Ariaentje Doens, genaemt Lijntje
Getuijge Durfje Tijs

Den 12 Junij van de heer Coomans en Cornelia Beens, genaemt Sebastiaen
Getuijge ???

Van Jan Vis (NB moet zijn Jan Willemse Visser, zie dit doopboek op den 21 Octob. 1708) en Ariaentje Pieters, genaemt Pieter
Getuijge Josina Leenders

Den 10 Julij van Job Jobse en Neeltje Jobs, genaemt Jannetje
Getuijge Jobje Jobs

Den 24 dito van Cornelis Hubregse en Pieternelle Willems, genaemt Hubregt
Getuijge Jannetje Willems

Den 31 dito van Arij den Brouwer en Cornelia Wouters, genaemt Jan
Getuijge Annetje Pieters

Dito van Pieter Clase en Lena Cornelis, genaemt Ariaentje
Getuijge Ariaentje Pieters

Den 7 Aug. van Cornelis Dirkse en Ariaentje Arens, genaemt Aagje
Getuijge Jannetje Arens

Den 28 dito van Crijn Koek en Teuntje Claes, genaemt Neeltje
Getuijge Ariaentje Pieters

Den 11 Sept. van Job Leenderse Bakker en Neeltje Cornelis, genaemt Leendert
Getuijge Claertje Leenders

Dito van Claes Pronk en Jannetje , genaemt Paulus

Den 30 Octo. Van Cornelis Paulusse en Neeltje Pieters, genaemt Ariaentje
Getuijge Annetje Dirks

Den 6 Nov. van Jeremias en Martijntje Jans, genaemt Jan
Getuijge Jannetje Jans

Den 20 dito van Claes Komttebedde en Jannetje Jans, genaemt Maria
Getuijge Claertje Krijgers

Dito van Jan Clase en Pietertje Mosis, genaemt Maria
Getuijge Willemijne Klaes

Den 27 dito van Claes van der Baen en Commertje de Zutter, genaemt Cornelis??
Getuijge Teuntje Jans

Den 4 dec. van Claes Jongste en Neeltje Meijnders, genaemt Lauwerijntje??
Getuijge Pieternelle Meijnders

1702
22 Janu. van Job Arense en Jacomijntje Krijns, genaemt Aagje
Getuijge Jane Crijns

Dito van Joris Farnabok en Neeltje Willems, genaemt tene Aagje en tander Josijntje??

Den 6 Febr. van Claes Dirkse en Maartje Jacobs, genaamt Aren
Getuijge Maartje Arens

Den 12 Febr. van Aart Lammerse en Klaesjen Arens, genaemt Aren
Getuijge Ningetje

Den 19 Maert van Abram Vlietlant en Cornelia Trommels, genaemt Maartje??
Getuijge Baaltje Lawe

26 dito van Abram Janse en Aartje Joost, genaemt Leentje
Getuijge Aagje

Dito van Jan Pank en Ariaentje Doens, genaemt Pank
Getuijge Ariaentje Maertens

Den 23 April van Tijs Doense en Marij Roels, genaemt Durfje
Getuijge Geertruij Arens

Den 12 Junij van Leendert Hugese en Claertje Leenders, genaemt Klaes
Getuijge Martijntje Jans

Dito van Benjamin Wouters en Ariaentje, genaemt Jan
Getuijge Cornelia Wouters

Den 10 Julij van Cornelis Hubregse en Pieternelle Willems, genaemt Hubregt
Getuijge Jannetje Willems

Den 27 Aug. van Jan Wilsenoch en Cristina Cornelis, genaemt Jacob
Getuijge Cornelia Cornelis

Den 1 Octo. van Aren Cole en Elisabet Caulaer, genaemt Pieternelle
Getuijge Juffrou Caulaer

Dito van Job Janse en Claertje Crijns, genaemt Maria
Getuijge Jannetje Jans

Dito van Johan. van La en Bettje teunis, genaemt Ariaentje
Getuijge Betje Arens

Dito van Domis de Wever en Ante Cornelis, genaemt Cornelia
Getuijge Aagje Dimmens

Dito van Ariaen Leenderse en Pieternelle Jacobs, genaemt Lawe
Getuijge Dorothe

Den 29 Octo. van ??Teunis Pieterse en Leuntje Pieters, genaemt Aren
Getuijge Annetje Dirks

Den 12 Nov. van Cornelis Aleman en Ariaentje Arens, genaemt Matje
Getuijge Jannetjen Hendriks

Dito van Jan Vis en Ariaentje Pieters, genaemt Soetje
Getuijge Sijna Leenders

Den 19 Nov. van Leunis Lawe en Nijsje Christiaens, genaemt Grietje
Getuijge Pleuntje Christiaens

Dito van Jacob Christiaense en Matjen Abrams, genaemt Abram
Getuijge Jannetje Lawe

Den 3 Decem. van Johannis Gaveel en Martijntje Dirks, genaemt Cornelia
Getuijge Maetje Arens

Den 17 dito van Philip Janse en Jane Cornelis, genaemt Cornelis
Getuijge Lena Cornelis

1703
7 Janu. van Cornelis Jacobse en Jannetje Lawe, genaemt Pieternelle
Getuijge Martijntje Cornelis

Dito van Pieter Clase en Lena Cornelis, genaemt Claes
Getuijge Sara Claes

Den 4 Febr. ???t kind van Maghiel Willemse en Arijaantje Klaas, genaamt Klaas
Getuijge Arijaantje Klijn Jans, weduwe

Den 18 dito ???t kind van Cornelis Teunisse en Jannetje Comtebedde, genaamt Teunis
Getuijge Cornelia Comtebedde

Den 11 Maart ???t kind van Jan Reijerse en Maartje Jacobs, genaamt Stoffelijntje
Getuijge Neelje Joost

Den 25 dito ???t kind van Pieter Noteboom en Ariaantie Maartens, genaamt Krijntje
Getuijge Maartje Nooteboom

Den 6 April ???t kind van de Heer baljou, genaamt Maria

Dito van Claas Dirkse en Maartje Jacobs, genaamt Cornelis
Getuijge Martijntje Dirks

Dito ???t kind van Lauwe en Maatje Crijns, genaamt Elijsabet
Getuijge Teuntie Crijns

Den 22 dito ???t kind van Jan Joosten en Aagtie Cornelis, genaamt Joost
Getuijge Aartie Joost

Den 2 Meij ???t kind van Paschier Hendriks en Pieternelle Cornelis, genaamt Cornelis
Getuijge Arriaantje Cornelis

Den 27 dito ???t kind van Aren Willemse en Maatje Cornelis, genaamt Aren
Getuijgen Aren Bogerman en Aagje Arens

Den 3 Junij ???t kind van Job Leunisse en Leuntjen Ariens, genaamt Leunis
Getuijge Aagje Jans

Den 22 Julij ???t kind van Jan Leunis en Claartje Klimmers, genaamt Daniel
Getuijge Claartje Bongaarts

Den 19 Augustus ???t kind van Claas Bogerman en Neeltie Mees, genaamt Cornelia
Getuijge Maartje Cornelis

Den 12 October ???t kind van Leenderd Huijgesen en Claartje Leenders, genaamt Commer
Getuijge Neelje Cornelis

Den 29 ditto ???t kind van Aard Lambertse en Klaasje Aarens, genaamt Nijngetje
Getuijge Nijngje

Den 5 Decemb. ???t kind van Jeremias Hugesen en Martijntje Jans, genaamt Jan
Getuijge Jannetje Jans

Den 26 dito ???t kind van Leenderd Eewoudse en Maartje Teunis, genaamt Eewout
Getuijge Lena Teunis

1704
Den 27 Jann. ???t kind van Pieter Clase en Lena Corneles, genaamt Ariaanje
Getuijge Sara Claas

Den 17 Feb. ???t kind van Krijn Koeck en Teunje Claas, genaamt Dirk
Getuijge Sara Claas

Den 24 Febru. ???t kind van Jan Wilsenoch en Christina Cornelis, genaamt Anna
Getuijge Marija Cole

Den selven dito ???t kind van Jan Claasse en Pieterje Mooses, genaamt Maartje
Getuijge Gooltje Mooses

Den 3 Maart ???t kind van Jan Dirkse Berkel en Neeltje Claas, genaamt Claas
Getuijge Cornelia Claas

Den 26 Maart ???t kind van Johannes van La en Betje Teunis, genaamt Ariaantie
Getuijge Pieternelle Jacobs

Den 21 dito gedoopt na gedane belijdenis Cornelis Teunisse

Dito ???t kind van Willem Arense en Jacomijntje, genaamt Jannetje
Getuijge Maartie Leenders

Den 23 ???t kind van Cornelis Aleman en Ariaantje Arens, genaamt Daniel??
Getuijge Jannetje Coert

Den 27 April ???t kind van Claas Comtebedde en Jannetje Jans, genaamt Cornelis
Getuijge Cornelia Comtebedde

Dito ???t kind van Job Leenderse Backer en Neeltje Cornelis, genaamt Cornelis
Getuijge Maartje Cornelis

Den 11 Meij ???t kind van Cornelis Hollaar en Annetje Maartens, genaamt Maarten
Getuijge Emmetje

Den 25 dito ???t kind van Jacob Christiaanse en Maatje Abrams, genaamt Abraham
Getuijge Grietie Christiaans

Den 15 Junij ???t kind van Cornelis Teunisse en Jannitie Comtebedde, genaamt Cornelis
Getuijge Cornelia Comtebedde

Den 6 dito ???t kind van Crijn Jacobse en Jannetje Domes, genaamt Ariaantie
Getuijge Ariaantje Crijns

Kinderen gedoopt onder den dienst van D. Justus Muntendam, begonne den 24 Augusti 1704

Den 14 Septemb. is ???t kind gedoopt van Claas Wouters en Jannetje Jans, genaamd Petrus

Den 3e Octob. 1704 gedoopt ???t kind van Jan Panke en Ariaantje Doens, genaamd Lijntje
Getuige Durfje Ties

Den 26 Octob. 1704 gedoopt ???t kind van Joost Arends Backer en Jacomijntje Crijns, genaamd Maartje
Getuige Jannetje Arends Bakker

Den 10 decemb. 1704 ???t kind gedoopt van Jan Willemse Visser en Ariaantje Pieters Hogenraad, genaamd Neeltje
Getuige Josina Leenders Hogenraad

Int jaar 1705
Den 11 Jan. 1705 D. Hr. Andries Coomans en Jufr. Cornelia Beens, kind gedoopt, genaamd Willem
Marij Cool getuige

Op den selfde tijd gedoopt ???t kind van Joh. Janssen Roos en Claartje Cornelis Crugers
Getuige Martijntje Jans Roos

Den 4 Febr. 1705 gedoopt ???t kind van Pasquier Henderix Herder en Petronella Cornelis, en is genaamt Hendrick
Getuige Petronella Arends

Den 10 febr. 1705 gedoopt ???t kind van Pieter Teunis Cievit en Neeltje Teunis Lauw, en is genaamt Teunis
Getuijge was Antonetta Teunis Cievit

Den 1 Maart gedoopt ???t kind van Cornelis Hubregts Santijfort en Petronella Willems, en is genaamt Jannetje
Getuige Baaltje Cornelis

Den 18 Maart 1705 gedoopt de kinderen van Pieter Cornelis Neuteboom en Ariaantje Maartens, en dese tweelinge genaamt Crijn en Wouter
Getuijgen Baaltjen Abrahams en Ariaantje Doens

Den 9 April gedoopt het kind van Abrah. Janssen Roos en Aartje Joost Arenoven, en is genaamd Leuntje
Getuijge Aechje Cornelis Crijger

Den 10 Maij gedoopt ???t kind van Domis Henderix Prolle en Annetje Cornelis Vogel, en is genaamt Johanna
Getuijge Aechje Dimmens

Den 17 Maij gedoopt de kinderen van Job Leunisse van der Wende en Leuntje Ariens, en genaamt Jan en Tannetje
Getuijgen Aechje Jans Baal en Dinggena Megangs

Den 31 Maij gedoopt ???t kind van Aard Pieterse Bakelaar en Neeltje Joost, genaamd Ariaantje
Getuijge Crijntje Crijns

Den 14 Junij gedoopt ???t kind van Claas Dirksen Berkel en Marrijchje Jacobs Sonnemare, en is genaamd Arendt
Getuijge Maartje Arends van der Baan

Eod. tempore ???t kind van Crijn Teunisse Cieviet en Petronella Santijfort, genaamd Sara
Getuijge was Anna Pieters Schaap

Den 26 Julij gedoopt ???t kind van Claas Arends Mus en Jannetje Arends Bakker, en is genaamd Arend
Getuijge Jacomijntje Crijns Cievit

Den 9 Octob. gedoopt ???t kind van de predicant Justus Muntendam en Petronella Winter, en genaamd Janneke
Getuijgen S.E. moed. Jannike van Asperen en Jufr. Cornelia van Loon

Den 9 dito gedoopt ???t kind van Eduaard Gerrits Santijford en Anna Pieters Hokmans, en genaamd Apploontje
Getuijge Claartje Maartens, haar moed.

Den 25 Octob. gedoopt ???t kind van Arend Cornelis Cole en Elisabet Kouwelaar, en genaamd Anna
Getuijge Marij Cole

Den 25 Decemb. gedoopt ???t kind van Jan Wilsenoch en Cristina Vermeulen, en genaamd Jacob
Getuijge Cornelia Vermeule??

Den 26 Decemb. gedoopt ???t kind van Ariaan Marijnsse en Ariaantje Simons (beide wonende tot Tertole en werkende in de stove, is s.e. vrouw verlost voor haarl. vertrek van hier), is genaamd Pieter
Getuijge Paulijntje Simons, haar suster, mede wonende aldaar

Den 27 Decemb. 1705 gedoopt ???t kind van Jan Lauwe en Claartje Climmers, en genaamd Aartje
Getuijge Claartje Bomgaards

1706
Den 27 Jann. gedoopt ???t kind van Claas Cornelis Bogerman en Neeltje Mees van der Baan, en genaamd Mees
Getuijge Doorte Jacobs

Den 31 Jan. ???t kind van Claas Cornelis Jongste en Neeltje Meinders Aleman, en is genaamd Cornelis
Getuijge Jacomijntje Cornelis Jongste

Den 7 Febr. ???t kind van Leunis Lauwe en Niesje Christiaans Goedcoop gedoopt, en genaamd Petronella
Getuijge Jannetje Lauwe

Den 7 dito ???t kind gedoopt van Teunis Pieterse van der Wende en Leuntje Pieters van der Baan, en genaamd Ariaantje
Getuijge Anneke Dirks

Den 14 Febr. ???t kind gedoopt van Job Leenderse Bakker en Neeltje Cornelis, en genaamd Maartje
Getuijge Maartje Cornelis

Den 17 Febr. ???t kind gedoopt van Crijn Daniels Koek en Teuntie Claas van der Wiel, en genaamd Dirk
Getuijge Sara Claas van der Wiel

Den 3 Maart ???t kind gedoopt van Joh. Janssen Roos en Claartje Cornelis Crijger, en genaamd Daniel
Getuijge Aachje Cornelis Krijger

Den 7 Maart ???t kind gedoopt van Leendert Gerrits Sandijfort en Jobje Jobs Cievit, genaamd Neeltje
Getuijge Neeltje Jobs

Den 18 Maart ???t kind gedoopt van Claas Cornelis Comtebedde en Jannetje Jans Roos, genaamt Marij
Getuijge Martijntje Janse Roos

Den 28 Maart de kinderen van Jannetje Witte gedoopt, genaamt Barbertje en Wouter
Getuijge was Phlip Jansse Viceroij

Den 25 April ???t kind gedoopt van den H. Baljuw Andries Comans en de J. Cornelia Beens, en genaamd Maria
Getuijge Aagje Wagemakers

Dito ???t kind van Joh. Gaveel en Martijntje Dirks, genaamd Aren
Getuijge Martje Arends

Den 2 Maij ???t kind gedoopt van Joh. Teuisse en Marij Reiniersse, en genaamd Leendert
Getuijge Ariaantje Leenderse

Den 6 Junij ???t kind gedoopt van Cornelis Crijnse Hollaar en Annetje Maartens, genaamd Jannetje
Getuijge Jannetje Pieters

Den 14 Julij ???t kind gedoopt van Cornelis Dirksen Aleman en Ariaantje Arens Coers, genaamd Daniel
Getuijge Stoffelijntje Cornelis

Den 3e Septemb. ???t kind gedoopt van Cornelis Teunis Lauwe en Jannetje Cornelis Comtebedde, genaamd Dina
Getuijge Cornelia Cornelis Comtebedde

Den 12 Septemb. ???t kind gedoopt van Aart Pieters en Neeltje Joost, genaamd Pieter
Getuijge Neeltje Arends

Den 19 Septemb. gedoopt ???t kind van Jacob Christiaans Goedcoop en Maatje Abrahams, genaamd Grietje
Getuijge Pleuntje Christiaans Goedkoop

Den 3 Octob. gedoopt ???t kind van Passchier Henderiks Herder en Petronella Cornelis Weitens, genaamd Jannetje
Getuijge Ariaantje Teunis Booijs

Den 10 Octob. gedoopt het kind van Jan Joosten Steenoven en Aachje Cornelis Crijger, en genaamd Marij
Getuijge Claartje Cornelis Crijger

Ter selver tijd ???t kind van Phlip Janssen Viceroij en Jannetje Gerrits Witte, genaamd Trijntje
Getuige Cornelia Gerrits Witte

Den 28 Novemb. ???t kind gedoopt van Arend Cornelis Lauwe en Matje Crijns Hollaar, en genaamd Maartje
Getuijge Jannetje Cornelis Lauwe

Den 5 Decemb. ???t kind gedoopt van Jan Klaesse Capitein en Pietertje Moises, en genaamd Jannetje
Getuijge Willemijntje Claas Capitein

Den 26 Decemb. ???t kind gedoopt van Cornelis Hubregts Santifort en Petronella Willems Fransman, en genaamd Neeltje??
Getuijge Laurijntje Cornelis

1707
Den 1 Jann. gedoopt ???t kind van Joh. Jansse van Laa en Betje Teunis Jongste, en genaamd Anna
Getuige Betje Arends Jongste

Den 2 Jann. gedoopt ???t kind van Jan Wilsenogh en Cristina Cornelis Vermeule, en genaamd Jacob??
Getuige Cornelia Cornelis Vermeulen

Den 16 Jann. gedoopt ???t kind van Job Domis Cievit en Barbertje Cornelis Bogerman, genaamd Huigje
Getuige Elisabet Cornelis Lauwe

Den 23 Jan. gedoopt ???t kind van Job Arendse Bakker en Jacomijntje Crijns Cievit, genaamd Jannetje
Getuige Marrijtje Jooste

Den 30 Jann. ???t kind gedoopt van Jan Willemse Visser en Ariaantje Pieters Hogenraad, genaamd Jesina
Getuige Jesina Leenders Hogenraad

Den 6 Febr. ???t kind gedoopt van Claas Meinders Aleman en Petronella Wouters Schiltman, genaamd Wouter
Getuige Petronella Meinders Aleman

Den 16 dito gedoopt de kinderen van Jan Dirksen Berkel en Neeltje Claas Crijger, genaamd Soetje ende Betje
Getuigen Martijntje Dirks Berkel en Maatje Tonis Grinwis ??

Den 27 Febr. gedoopt ???t kind van Jan Jobse van der Wen en Leuntje Ariens, genaamd Jan
Getuige Dingene Megang

Den 2 Maart gedoopt ???t kind van Jan Pankse Knebe en Ariantje Doens Moses, genaamd Durfje
Getuige Durfje Tijs

Den 10 April gedoopt het kind van Dinggeman Dinggemans Cole en Petronella Jacobs Weitens, genaamt Neeltje
Getuige Petronella Jacobs Weitens

Den 17 April gedoopt het kind van Leendert Gerrits Santifort en Jobje Jobs Cievit, genaamd Gerrit
Getuige Petronella Gerrits

Den 2 October gedoopt ???t kind van Jannetje Lauwe, genaamd Barendt
Getuijge Cornelia Cornelis Comtebedde

Den 27 Novemb. gedoopt ???t kind van Job Leenders Bakker en Neeltje Cornelis Houteschee, genaamd Job, naa de vader die voor de geboorte dese kinds overleden was
Getuijge Maritje Cornelis Houteschee

1708
Den 4 Jann. gedoopt ???t kind van Krijn Daniels Koek en Teuntje Klaas, genaamd Klaas
Getuige Sara Klaas

Den 15 Jann. gedoopt ???t kind van Eduaard Gerrits Santifort en Anna Pieters Hokman, genaamd Amploontje
Getuijge Claartje Maartens

Den 22 Jann. gedoopt ???t kind van de predikant J. Muntendam en Petronella Winter, genaamd Alijda

Den 12 Febr. gedoopt ???t kind van Aard Pieters Bakelaar en Neeltje Joost, genaamd Jannetje
Getuijge Neeltje Aards

Den 19 Febr. gedoopt ???t kind van Jan Lauwe en Klaartje Israels Klimmer, genaamd Leunis
Getuige Matje Krijns Hollaar

Den selvden dito ???t kind van Teunis Pieters van de Wende en Sara Klaas van der Wiel, genaamd Dimmetje
Getuige Teuntje Klaas v.d. Wende

Den 4 Maart gedoopt ???t kind van Cornelis Krijnsse Hollaar en Annetje Maartens Kievit, genaamd Krijn
Getuijge Lijsbet Cornelis Lauwe

Den 11 Maart gedoopt ???t kind van Klaas Dirksen Berkel en Maartje Jacobs Sonnemaar, genaamd Franke
Getuige Martijntie Dirks Berkel

Den 8e Julij gedoopt ???t kind van Pieter Claessen van der Wiel en Maritje Cornelis Bogerman, genaamd Cornelis??
Getuige Cornelia Jobs

Den 19 Aug. gedoopt ???t kind van Claas Meinders Aleman en Petronella Wouters Schiltman, genaamd Meindert
Getuijge Petronella Meinders Aleman

1708
Kinderen gedoopt in de vacature
Den 30 7br ???t kint van Pieter Noteboom en Ariaentje Maertens, genaemt Wouter
Getuijge Beeltje Maertens

Den 13 8br ???t kint van Domis Hendrikse en Ante Cornelis, genaemt Cornelia
Getuijge Aegje Dimmens

Den 21 dito ???t kint van Jan Willemse Visser en Ariaentje Pieters, genaemt Trijntje
Getuijgen Josijna Leenderts Hoogenraet

Den 11 9br gedoopt ???t kint van Johannis Gaveel en Martijntje Dirks, genaemt Arent
Getuijge Maertje Arents

1709
Den 1 Jann. gedoopt ???t kint van Jan Wilsenog en Christina Cornelis, genaemt Cornelia??
Getuijge Cornelia Cornelisse

Den 6 dito gedoopt ???t kint van Phlip Janse en Jannetje Gerrits, genaemt Gerrit
Getuijge Cornelia Gerrits

Den 9 Feb. ???t kint van de Hr. Baljuw Coomans en juffr. Coomans, genaamt Anna Adriana
Getuijge juffr. Beens

Den 17 dito ???t kint van Job Arentse Bakker en Jacomijntje Crijns, genaemt Crijn
Getuijge Ariaentje Krijns

Dito ???t kint van Cornelis Cornelisse Witte en Jannetje Joris, genaemt Pieter
Getuijge Martijntje Cornelisse

Dito ???t kint van Matje Cornelisse Laeuwe, genaamt Matje

Den 14 April ???t kint van Krijn Danielse Koek en Teuntje Klaas, genaamt Cornelis

Dito ???t kint van Abram Janse Roos en Aartje Joost, genaemt Leentje

Dito ???t kint van Daniel Gerrits Santijfort en Pieternelle Corstiaense Goekoop (vergelijkt den 8 Junij 1721), genaemt Gerrit
Getuijge Geertruij Boogermans

Den 21 dito ???t kint van Klaas Jongsten en Neeltje Meijnders, genaemt Ariaentje
Getuijge Ariaentje Jongsten

Dito ???t kint van Johannis van Lae en Betje Teunis, genaamt Teuntje
Getuijge Betje Jongste

Dito ???t kint van Johannis Jacobse Leensum en Ariaentje Leenderts, genaemt Jannetje
Getuijge Ariaentje Teunis??

Kinderen gedoopt onder den dienst van Do. Cornelius van Kouwenhooven, begonnen den 28 April 1709

Den 9 Meij gedoopt ???t kint van Aert Pieterse Bakelaert en Neeltje Joost, genaamt Joost
Getuijge Krijntje Krijns

Den 19 dito gedoopt ???t kint van Jan Dirkse Berkel en Neeltje Klaas Krijger, genaamt Arent
Getuijge Maertje Arents

Den 16 Junij gedoopt ???t kint van Japik Corstiaense Goekoop en Maatje Abrahams Vermeulen, genaemt Corstiaen
Getuijge Grietje Corstiaens

Den selven dito gedoopt ???t kint van Jan Panke en Ariaentje Doens, genaemt Cornelis
Getuijge Baeltje Maertens

Den selven dito gedoopt ???t kint van Arent Cornelisse Boogerman en Neeltje Cornelis, genaamt Cornelis
Getuijge Barbertje Cornelis Boogerman

Den 6 October gedoopt ???t kint van Gerrit Pieterse Emaus en Neeltje Jacobs Heerscap, genaamt Pieternellitje??
Getuijge Pieternelle Gerrits Sandijfort??

Den 3 November gedoopt ???t kint van Do. Cornelius van Kouwenhooven en Neela van Poelgeest, genaamt Dijna Johanna
Getuijge Marijtje Calis, huijsvrou van Arent Claesse Suijderwerff

Den 17 November gedoopt ???t kint van Eduart Gerritse Sandijfort en Anna Pieters Hokman, genaamt Gerrit
Getuijge Pieternelle Gerrits Sandijfort

1710
Den 26 Janu. gedoopt ???t kint van Tijs Doense en Marij Roels, genaamt Klaas
Getuijge Geertruij Arents

Den 2 Febr. gedoopt ???t kint van Klaas Cornelisse Bogertman en Neeltje Mees van der Baan, genaemt Dorothe
Getuijge Dorothe Japiks

NB. Den 25 December 1709 gedoopt ???t kint van Aert Lambregtse en Jannetje Willems Soeteman, genaamt Willem
Getuijge Cornelia Cornelis Vlietlant

Den 16 Febr. gedoopt ???t kint van Roel Roelse en Leena Teunis, genaamt Teunis
Getuijge Jane Teunis

Den 23 dito gedoopt ???t kint van Maerte Doense en Jesijntje Marinis, genaemt Doen
Getuijge Ariaentje Doense

Den 29 Meij 1710 gedoopt ???t kint van Johannes Wilsenog en Cristina Cornelis Vermeulen, genaemt Cornelia
Getuijge Cornelia Vermeulen

Den 27 Julii gedoopt ???t kint van Klaas Meijnderse Aleman en Pieternelletje Wouters Sciltman, genaemt Lauwerijntje
Getuijge Neeltje Meijnders Aleman

Den 5 October gedoopt ???t kint van Cornelis Arentse Witten en Ariaantje Davids de Zutter, genaamt Arent
Getuijge Maatje Abrahams

Den selfden dito gedoopt ???t kint van Eduart Sandijfort en Marija Bakkers, genaamt Marijnis ??
Getuijgen Josias Cinke en Catharina Bakkers

Den selfden dito gedoopt ???t kint van Claes Dirkse Berkel en Pieternelletje Jacobs Weijtens, genaamt Crijntje
Getuijge Pieternelle Cornelisse Weijtens

Den 26 October gedoopt ???t kint van Mees Krijnse Kievit en Cornelia Trommel, genaamt Crijn??
Getuijge Ariaentje Crijns

Den 12 November gedoopt ???t kint van Gerrit Pieterse Emaus en Neeltje Jacobs Heerscap, genaemt Pieter
Getuijge Pieternelle Gerrits Sandijfort

Den 3 December gedoopt ???t kint van Teunis Krijnse Kievit en Elisabet Jans Kramer, genaamt Jan
Getuijge Ariaentje Kommerse

1711
Den 1 Janu. gedoopt ???t kint van Claes Comtebedden en Jannetje Jans Roos, genaamt Cornelis
Getuijge Jannetje Comtebedden

Den 1 Febr. gedoopt de kinderen van Jan Dirkse Berkel en Neeltje Klaas Crijger, genaamt Lijntje en Cornelia
Getuijgen Lijntje Agrippa van der Baan en Maertje Tomis Grinwits

Den selfde dito gedoopt ???t kint van Domis Hendrikse Prol en Annetje Cornelis de Vogel, genaamt Cornelis
Getuijge Aegje Dimmes de Vogel

Den 8 Febr. gedoopt ???t kint van Arent Cornelisse Boogertman en Neeltje Cornelisse Hondertjaer, genaamt Job
Getuijge Barbertje Cornelisse Boogertman

Den 15 dito gedoopt ???t kint van Crelis Huijgense Sandijfort en Pieternelle Willems, genaamt Willemijntje??
Getuijge Baeltje Cornelisse Fransman

Den 8 Maert gedoopt ???t kint van Japik Corstiaense Goekoop en Maetje Abrams Vermeulen, genaemt Niesje
Getuijge Grietje Corstiaense

Den 15 dito gedoopt ???t kint van Leendert Janse Soeteman en Antonette Teunis Kivit, genaamt Geertruij
Getuijge Geertruij Arents

Den 19 April gedoopt ???t kint van Johannis Janse Roos en Klaertje Cornelis Krijger, genaemt Maria??
Getuijge Martijntje Jans Roos

Den 17 Meij gedoopt ???t kindt van Do. Cornelius van Kouwenhooven en Neela van Poelgeest, genaamt Dijna Hoesing
Getuijge S. E. moeder Dijna Hoesing

Den 5 Julii gedoopt ???t kint van Pieter Corstiaense Goekoop en Jannetje Roels Capteijn, genaemt Grietje
Getuijge Grietje Corstiaense??

1711
Den 2 Aug. gedoopt ???t kint van Job Bakker en Jacomijntje Krijns, genaemt Arent
Getuijge Maergje Joost

Den selfden dito gedoopt ???t kint van Johannis Franse van Lae en Betje Teunis, genaemt Frans
Getuijge Pieternelle Lievens

Den selfden dito gedoopt ???t kint van Krijn Danielse Koek en Teuntje Klaas, genaemt Dirk
Getuijge Geertruij Klaas

Den 9 dito gedoopt ???t kint van Cornelis Cornelisse Witte en Jannetje Joris Farnabok, genaamt Pieternelletje
Getuijge Maria van der Baen

Den 30 dito gedoopt ???t kint van Jan Pank en Ariaentje Doens, genaemt Pank??
Getuijge Jesijntje Marijnis??

Den 15 November gedoopt ???t kint van Jan Willemse Visser en Ariaentje Pieters, genaemt Willemijntje
Getuijge Josijna Leenderts

Den 29 dito gedoopt ???t kint van Klaas Mijnderse en Pieternelle Wouters, genaamt Lauwerijntje
Getuijge Neeltje Mijnders

Den 13 December gedoopt ???t kint van Gerrit Pieterse Emaus en Neeltje Jacobs Heerscap, genaemt Pieter
Getuijge Pieternelle Gerrits Sandijfort

Den 25 December gedoopt ???t kind van Cornelis Krijnse Kievit en Aegje Arents van der Baan, genaemt Crijn
Getuijge Ariaentje Crijns de Zutter

1712
Den 10 Janu. gedoopt ???t kint van Jacob Jongste en Teuntje Crijns Hollaaer, genaemt Cornelis
Getuijge Ariaentje Jacobs

Den 14 Februarii gedoopt ???t kint van Cornelis Domisse Kievit en Maertje Krijns Vlietlant, genaamt Domus
Getuijge Ariaentje Crijns de Zutter

Den 28 Februarii gedoopt ???t kint van Arent Cornelisse Witte en Maria Cornelisse van der Bok, genaemt Cornelis
Getuijge Neeltje Pieterse Krijger

Den selfde dito gedoopt ???t kint van Cornelis Abelse de Vries en Pieternelletje Mijnders Aleman, genaemt Abel
Getuijge Dijna Japiks Roos

Den 24 April gedoopt ???t kint van Roel Roelse en Leena Teunis, genaemt Roel
Getuijge Marij Roels

Den 15 Meij gedoopt ???t kint van Cornelis Huijgensz en Pieternelle Willems Fransman, genaemt Willemijntje??
Getuijge Baaltje Cornelisse Fransman

Den 21 August. gedoopt ???t kint van Steve Ongeraer en Martijntje Cornelis Tanis, genaemt Teunis
Getuijge Lijsbet Commers Tanis

Den 28 dito gedoopt ???t kint van Cornelis Arentz Witte en Ariaentje ??Davidz de Zutter, genaemt Arent
Getuijge Maetje Abramz Vermeulen

1712
Den 2 October gedoopt ???t kint van Job Janse Kievit en Johanna Jans Severon, genaemt Jan
Getuijgen Maertje Jobs Bakker en Jacob Jansz Severon

Den 23 dito gedoopt ???t kint van Arent Cornelis Boogertman en Neeltje Corn. Hondertjaer, genaemt Daniel??
Getuijge Barbertje Corn. Boogertman

Den 13 November gedoopt ???t kint van Japik Corstiaense Goekoop en Maetje Abrams Vermeule, genaemt Abram
Getuijge Grietje Corstiaense

Den selfde dito gedoopt ???t kint van Jan Franse van Lae en Betje Teunis, genaemt Jacomijntje
Getuijge Trijntje Maertens Koster

Den selfde dito gedoopt ???t kint van Jan Willemse Visscher en Ariaentje Pieters, genaemt Willemijntje??
Getuijge Josijna Leenderts

Den 30 dito gedoopt de kinderen van Joost Joostens en Annetje Maertens, genaemt Maerte en Ariaentje
Getuijgen Emmetje Pieters en Neeltje Joost

Den 26 December gedoopt ???t kint van Johannis Janse Roos en Claertje Cornelisse, genaemt Marij
Getuijge Aagje Cornelisse

1713
Den 8 Janu. gedoopt ???t kint van Eduart Sandifort en Maria Bakkers, genaemt Sophia Maria??
Getuijgen Josias Cinke en Sara Bakkers??

Den 15 dito gedoopt ???t kint van Cornelis Cornelisse Witte en Jannetje Joris Farnabok, genaemt Pieternelletje
Getuijge Lijntje Joris Farnabok

Den 29 dito gedoopt ???t kint van Jan van Berkel en Neeltje Klaas Krijger, genaemt Cornelia
Getuijge Maertje Thomis Grinwits

Den selfde dito gedoopt ???t kint van Anna Catharina Vogel, genaemt Jannetje

Den 19 Febr. gedoopt ???t kint van Claes Corn. Boogertman en Neeltje Mees van der Baan, genaemt Angenietje
Getuijge Dorothea Japiks

Den 12 Maert gedoopt ???t kint van Claes Meijnderse en Pieternelle Wouters, genaemt Johanna??
Getuijge Neeltje Meijnders??

Den 7 Meij gedoopt ???t kint van de Hr. Baljuw Andries Coomans en Juffr. Cornelia Beens, genaemt Cornelis
Getuijge des selfs dogter Catharina Comans

Den selfde dito gedoopt ???t kint van Pieter Corstiaense Goekoop en Jannetje Roels Capitein, genaemt Hillegonda
Getuijge Grietje Pieters van Polteren

Den 19 dito gedoopt ???t kint van Job Leunisse van der Wenden en Leuntje Ariens, genaemt Aegje
Getuijge Dingena Meegans

Den 21 dito gedoopt ???t kint van Maarte Arents Rotte en Lijsbet Jans, genaamt Aren
Getuijge Hester IJemers

1713
Den 3 September gedoopt ???t kint van Cornelis Arentse Soeteman en Jannetje Dirks van der Kan, genaemt Baeltje??
Getuijge Baeltje Cornelis

Den selfde dito gedoopt ???t kint van Japik Janse Severon en Ariaentje Krijns Hollaert, genaemt Johannis
Getuijge Johanna Jans Severon

Den 17 dito gedoopt ???t kint van Jacob Jongste en Teuntje Krijns Hollaert, genaemt Krijn
Getuijge Lijsbet Cornelisse

Den selfde dito gedoopt ???t kint van Krijn Danielsz Koek en Teuntje Klaas, genaemt Ariaentje
Getuijge Sara Klaas

Den 1 October gedoopt ???t kint van Claas Jongste en Neeltje Meijnders, genaemt Teunis
Getuijge Neeltje Jacobs Bongaert

Den 26 November gedoopt ???t kint van Japik Corstiaense Goekoop en Maetje Abrams Vermeulen, genaamt Abram
Getuijge Grietje Corstiaense

Den selfde dito gedoopt ???t kint van Aert Lammerse en Jannetje Soeteman, genaemt Maetje
Getuijge Baeltje Soetemans

Den 3 December gedoopt ???t kint van Job Bakker en Jacomijntje Krijns, genaemt Cornelis
Getuijge Maertje Bakker

Den 10 December gedoopt ???t kint van Steeve Ongeraer en Martijntje Commers Tanis, genaeamt Grietje??
Getuijge Ariaentje Commers Tanis

Den 24 dito gedoopt ???t kint van Arent Cornelisse Boogertman en Neeltje Corn. Hondertjaer, genaemt Huijgje
Getuijge Barber Corn. Boogertman??

Den 26 dito gedoopt ???t kint van Gerrit Pieterse Emaus en Neeltje Jacobs Heerscap, genaemt Neeltje
Getuijge Pieternelle Gerrits Sandijfort

1714
Den 28 Janu. gedoopt ???t kint van Simon Calis en Gerritje Willems Jongste, genaemt Jannetje
Getuijge Jannetje Calis

Den 11 Maert gedoopt ???t kint van Cornelis Pieterse Emaus en Lijntje Joris Farnabok, genaemt Neeltje
Getuijge Jannetje Joris Farnabok

Den 18 dito gedoopt ???t kint van Job Domisse en Barber Cornelisse, genaemt Domus
Getuijge Ariaentje Krijns de Zutter

Den selfde dito gedoopt ???t kint van Cornelis Domisse en Maertje Krijns, genaemt Krijn
Getuijge Jannetje Arents Boogertman

Den 8 April gedoopt ???t kint van Gerrit Christiaense Goekoop en Jacomijntje de Zutter, genaemt Christiaen
Getuijge Grietje Pieters Poltre

Den 6 Meij gedoopt ???t kint van Cornelis Cornelisz Witte en Jannetje Joris Farnabok, genaemt Cornelis
Getuijge Marijtje van Swieringe

Den 13 dito gedoopt ???t kint van Arent Cornelisz Witte en Maria Cornelisz van der Bok, genaemt Pieternelletje
Getuijge Martijntje Cornelisz Lauwen

Den 10 Junii gedoopt ???t kint van Claas Mijnderse en Pieternelletje Wouters, genaamt Mijndert
Getuijge Neeltje Mijnders

Den 29 dito gedoopt ???t kint van Vranke Arentse Witte en Pieternelletje Jacobs van der Baan, genaamt Dimmetje
Getuijge Neeltje Klaas Krijger

Den 8 Julii gedoopt ???t kint van Aren Jobse Block en Gerritje Cornelis, genaamt Maartje
Getuijge Jannetje Arents

1715
Den 20 Jannuarij gedoopt ???t kint van Cornelis Arentse Soeteman en Jannetje Dirks van der Kan, genaamt Neeltje
Getuijge Laueris Arents

Den selfde dito gedoopt ???t kint van Maarte Doense Moijses en Josijntje Marijnis, genaamt Claas
Getuijge Ariaantje Doens

Den 17 Febr. gedoopt ???t kint van Cornelis Groenendijk en Cornelia, genaamt Huijgje
Getuijge Jannetje Arents

Den 29 dito gedoopt ???t kint van IJsak IJsakse Kouteeu en Jesijntje Jans, genaamt Jan
Getuijge Ariaantje Teunis

Den selfde dito gedoopt ???t kint van Pieter Claasse Smidt en Aaltje Laurens, genaamt Laurijntje
Getuijge Ariaantje Teunis

Den 6 Maart gedoopt ???t kint van Sijmon Calis en Gerritje Willems Jongste, genaamt Willem
Getuijge Susannetje Willems Jongste

Den 28 April gedoopt ???t kindt van Job Leunisse van de Wenden en Leuntje Ariens, genaamt Jan
Getuijge Nette Teunis

Den 19 Meij gedoopt ???t kindt van Gerrit Emaus en Neeltje Heerscap, genaamt Baaltje
Getuijge Baaltje

Den 9 Junii gedoopt ???t kint van Steeve Ongeraen en Martijntje Commers Tanis, genaamt Commer
Getuijge Ariaantje Commers

Den 18 August gedoopt ???t kint van Cornelis Arentse Witte en Ariaantje Davids de Zutter, genaamt Pieternelletje
Getuijge Jannetje Teunis Kievit

Den 10 November gedoopt ???t kint van Cornelis Cornelisse Witte en Jannetje Joris Farnabok, genaamt Neeltje
Getuijge Lijntje Joris Farnabok

Den 22 December gedoopt ???t kint van Cornelis Pieterse Emaus en Lijntje Joris Farnabok, genaamt Pieter
Getuijge Pieternelle Gerrits Sandijfort

Den 29 dito gedoopt ???t kind van Jacob Meesse van der Baan en Leentje Jans Herder, genaamt Dorothea
Getuijge Dorothea Japiks

1716
Den 1 Jann. Gedoopt ???t kind van Aart Bakelaar en Neeltje Joost, genaamt Neeltje
Getuijge Annetje Maartens??

Den 2 Februarij gedoopt ???t kind van Willem Hendrikse Breen en Leuntje Teunis Kievit, genaamt Ariaantje
Getuijge Ariaantje

Den 16 dito gedoopt ???t kind van Jacob Corstiaanse Goekoop en Maatje Abrams, genaamt Ariaantje
Getuijge Maria van Swieringe

Den selfde dito gedoopt ???t kind van Jacob Severon en Ariaantje Hollaart, genaamt Crijn
Getuijge Maatje Hollaart

Den 8 Maart gedoopt ???t kind van Pieter Corstiaanse Goekoop en Jannetje Roels Capitijn, genaamt Corstiaan
Getuijge Grietje

Den 19 April gedoopt ???t kind van Passchier Jacobse en Maria Jans Herder, genaamt Jacob
Getuijgen Ariaantje Teunis en Maatje Jacobs

Den 3 Meij gedoopt het kind van Aart Lammerse en Jannetje Soetemans, genaamt ???

Den 17 Meij gedoopt ???t kind van Arent Cornelisse Witte en Marija van der Bok, genaamt Marija
Getuijge Marija van Swieringe ??

Den 14 Junij gedoopt ???t kind van Jan Pank en Ariaantje Doens, genaamt ???

1716
Den 21 Junij gedoopt ???t kind van Arent Cornelisse Bogertman en Neeltje Cornelis Hondertjaar, genaamt Jacob
Getuijge Maartje Cornelis Hondertjaar

Den 28 dito gedoopt ???t kind van Simon Kalis en Gerritje Willems Jongste, genaamt Jannetje
Getuijgen Jan Calis en Geertje Calis

Den 6 7ber gedoopt ???t kind van Eduart Sandifort en Maria Bakkers, genaamt Eduart
Getuijgen Johannes Coorntas en Catharijna Bakker

Den 27 dito gedoopt ???t kind van Marijnis Gerritse Witte en Maartje Joost Baskker, genaamt Neeltje
Getuijge Jobje Cornelis Dam

Den selfde dito gedoopt ???t kind van IJsak IJsakse Kouteeuw en Jesijntje Jans Herder, genaamt Claasje
Getuijge Cornelia Arents

Den 11 October gedoopt het kint van Gerrit Pieterze Emaus en Neeltje Jakobs Heerscap
Getuijge Claartje Jakobs Heerscap
Het kint genaemt Jakob

Int jaer 1717 sijn gedoopt
Maerte den 20 gedoopt het kint van Gerrit Pieterze Emaus en Neeltje Jakobs Heerscap
Getuijge Amploontje Pieters Emaus
Het kint Sara

In den jare 1719 sijn gedoopt
Den 19 Febr. het kint van Daniel Bogerman, genaemt Cornelis
De moeder is Adriaantie Paschierse Harder
Getuijge Barbara Bogerman

Den 26 Febr. het kint van Cornelis Huijberse Santefoort, genaemt Maritje
De moeder is Pieternelle Nursum
Getuijge Maria Pieters Burn

Dito het kint van Arent Jopse Block, genaemt Cornelis
De moeder is Gerrittie Cornelis
De getuijge Cornelia

Den 5 Maert het kint van Dirk Johannisse Gaveel, genaemt Martijntje
De moeder is Grietie Cornelis Witte
Getuijge Jannetie Cornelis Lauwe

Dito het kint van Barent van Loon, genaemt Maertje
De moeder is Jannetie Lauwe

Den 19 Maert het kint van Cornelis Cornelisse Bogerman, genaemt Maetje
De moeder is Grietie Jobs Cievitt

Den 6 April het kint van Maerten Arense, genaemt Aerjaentje??
De moeder is Lisbeth Jans
De getuijge Jannetie??

Den 14 Maij het kint van Pascier Jakobse, genaemt Jannetje??
De moeder is Marij Jans Harder
De getuijge is Josijntie Jans

Den 4 Junij het kint van Dimmen Jobse Witte, genaemt Pieternellitje
De moeder is Leentie Leenderts??
De getuijge is Relijgtie Dimmes

Den 16 Julij het kint van Jakob Meese, genaemt Aerjaentje
De moeder is Leentie Jans Harder
De getuijge Adriaantie Boogs

1719
Den 20 Augus. het kint van Arent Cornelis Witte, genaemt Cornelia??
De moeder is Maria van der Bok
Getuijge Neeltie P. Krijgers

Dito het kint van Willem Arense Bakker, genaemt Maertje
De moeder is Susanna W. Jongste
Get.: Maertie Arens Bakker

Den 22 Oct. het kint van Frans A. Witte, genaemt Lijsbet
De moeder is Pieternelle Jacobs van der Baan

Dito het kint van P. Slingerlant, genaemt Maria??
De moeder is Pieternelle Arens Soeteman
Getuijge Juffr. Maria Slingerlands

Den 17 Dec. het kint van Cornelis Cornelisse Witte, genaemt Joris
De moeder is Jannetie Joris Farnabok
De getuijgen Joris Farnabok en Ariaantie Teunis de Lange

Dito het kint van Hugo Jeremias Comtebedde, genaemt Martijntje??
De moeder is Grietie Munters

Dito het kint van Jakob Jongste, genaemt Lijsbet
De moeder is Teuntie Hollaerts

Eijnde 1719
1720 NB het echte handschrift van het bovenstaande jaar gevonden zijnde is de noodige aanvulling geschied den 8 April 1772 in het bijzijn der E. Kerkenraad en was geteekent C. Gaveel V.D.M., P. van Wage, Krijn Bakker, Jacob Boogertman, ouderlingen

1720??
In het jaar 1720 sijn gedoopt het kint van Aeren Teunisse Ongera en Jopje Cornelis Dam
Getuijge Maertje Arens Bakker
Genaemt Neeltje

Den 24 Januarij gedoopt het kint van Cornelis Leendertse Comtebedde en Cornelia Cornelisse Roos
Getuijge Cornelia Leenders Comtebedde
Het kint genaemt Claertje

Den 27 Januarij het kint van Dirk Arense Witte ende moeder Lintje Arens
Getuijge Pieternelletje Jakobs van der Baen
Het kint Neeltje

31 Januarij het kint van Leendert Willemse Jongste en Dijna Domus Prol
Getuijge Jakomijntje Leenders Tanis
Het kint Willem

Dito 2 kinderen gedoopt, tweelingen, van Cornelis Pieters Emaus en Lintje Joris Farnabok
Getuijgen Neeltje Jakobs Heerscap, Amplonia Pieters Emaus
Kinderen 1 Pieternelletje en het 2 Jans

Den 14 Februarij gedoopt het kint van Daniel Bogertman
De moeder Aerjaentje??
Getuijge Pieternel Cornelis Weijtens
Kint Paschier genaemt

Den 18 februarij ???t kint gedoopt van Sijmon Cornelisse Witte
Moeder Pieternelle Philips
Aerjaentje getuijge
Kint Phlip genaemt

Den 25 Februarij gedoopt het kint van Isak Isakse Couteuw
Moeder Jesijntje Jans Herder
Getuijge Teunis Boog
???t kint Aerjaentje??

Den 14 April gedoopt het kint van Dirk Gaveel
Moeder Grietje Cornelis Witte
Getuijge Pieternelletje Witte
Het kint Cornelis

Den 18 August. gedoopt het kint van Cornelis Bogerman en Grietje Jops Kievit
Peet Neelte Kievit
???t kint Jop

Den 3 Novem. gedoopt het kint van Krijn Clase
Moeder Marij Jeremias
Het kint Claes
Getuijge ???

Den 17 dito gedoopt het kint van Cornelis Soeteman
De getuijge is geweest Pieternelle Slingerlant
Kint genaemt Arend

1721
In de jaren 1721 sijn gedoopt
Den 2 Januarij gedoopt het kint van Johannis Swoert en Johanna, sijn huijsvrouw
De getuijge is geweest Johanna van Ulst
Het kint Johannis

Den 12 Maert gedoopt het kint van Gerrit Pieterze Emmaus en Neeltje Heerscap, vader en moeder
De getuijge was Clara Heerscap als des selfs hefter
De naem van het kint Jakob

Den 19 Maert gedoopt het kint van Jan Andriez Saetz als vader en van Maria Jans Herder als moeder
Peet Aerjaentje Teunis Boog
Het kint sal heeten Daniel

Den 26 Maert gedoopt het kint van Cornelis Domisse Kievit??
De moeder Maertje Crijns Vlielant
Jannitje Arens Bogerman peet
Het kint Crijn

Den 2 April gedoopt het kint van Daniel Bogerman en Aerjaentje Paschiers
De ??peet Barber Bogermans
Het kint genaemt Huijgje

Den 12 April gedoopt het kint van Willem Arenze Bakker
Moeder Susanna Willems Jongste
Peet Maertje Arens Bakker
???t kint naem Arent

NB een meerderjarige uijt het ?aast van Menut tot ons overgekomen met name Marija ?ibouts

Den 20 April gedoopt het kint van Pieter Corstiaens Goekoop en Jannitje Roels als vader ende moeder
De peet Grietje
Cornelia, het kints naem

Den 8 Junij gedoopt het kint van Daniel Santifoort en Pieternelle Goekoop als vader ende moeder
Grietje Goekoop peet
Het kint sijn naem sal sijn Grietje

Den 15 Junij gedoopt het kint van Mees Krijnse Kievit en Angenietje Jobs Kievit
Peet Jakomijntje Krijns
Het kints naem sal sijn Crijn

Den 6 Julij gedoopt het kint van Teuntje Claes Comtebedde
De peet sal sijn Jannitje Arens
Het kints naem sal sijn Cornelis

Den 13 dito gedoopt het kint van Joost Abrahams Roos
Aerjaentje Jans Cassel moeder
Peet Lintje Abrahams Roos
Kints naem Abraham

Den 20 Julij gedoopt het kint van Jakob Mezen als vader en Leentje Jans Harder
De peet sal zijn Marij Jans Harder
Het kints naem sal zijn Aerjaentje

Den 14 September gedoopt het kint van Steven Ongera als vader ende Jopje Cornelis Dam
De getuijge Maertje Arens Bakker
Het kints naem Neeltje

Den 3 October gedoopt het kint van Krijn Clase als vader ende van Maertijntje Arens ??van Wage als moeder
Lintje Arens van Wage peet
???t kints naem Neeltje

Den 3 October gedoopt het kint van Dirk Gaveel ende Grietje Cornelis Witte als vader en moeder
De peet Pieternelle Cornelis Witte
Kints naem Jannitje??

Den 19 Oct. gedoopt het kint van Jan Schiltman en Aerjaentje la Roij, vader en moeder
Peet Barbel Dammis
???t kints naem Wouter Schiltman

Den 36 Oct. gedoopt het kint van Cornelis Witte en Jannitje Farnabok als vader ende moeder
De getuijgen zijn Joris Farnabok ende Lintje Joris Farnabok
???t kints naem was Neelte

Den 26 Oct. gedoopt het kint van Cornelis Krijnse Kievit ende Aegje Arens van der Baen als vader ende moeder
De getuijge was Jakomijntje Krijns Kievit
???t kints naem Aerjaentje

Den 26 Oct. gedoopt het kint van Jakob Corstiaense Goekoop ende Maetje Abrahams als vader ende moeder
De getuijge was Grietje Goekoop
???t kints naem Aerjaentje Jakobs

Den 30 November gedoopt het kint van Abraham Janse Roos ende Jakomijntje Jongste als vader en moeder
Peet Neelte Mijnders
???t kints naem Cornelis

Dito gedoopt het kint van Gerrit Corstiaense Goekoop en Jakomijntje Davidts de Zutter als vader ende moeder
Pieternelle Goekoop peet
???t kints naem Grietje