Oude Tonge - Dopen 26 november 1651 tot en met 25 december 1678, en aantekening 1 februari 1685

Dopen Oude Tonge november 1651??

Anno 1651
November.????
Den 26. gedoopt het kint van Teuis Tonissen Coninck, genaemt Neeltje, getuijgen waren Stoffel Danielsz, & Cornelia Christoffelsdr
December.??
Den 3. gedoopt het kint van Cornelis Simons, genaemt Henderick, getuijge was Jannitge Hendericksdr??
Op den selfden dito gedoopt het kint van Antonij Danielsz, genaemt Willem, getuijgen waren Simon Pietersz Koolman, ende Grietge Balten
Den 10. gedoopt het kindt van Leendert Baltensz, genaemt Sara, getuijge was Geertge Simonsdr
Op den selfden dito gedoopt het kindt van Jan Leendertsz de Lange genaemt Dijngentje, getuijgen waren Cornelis Pietersz Koolman, & Claes Beursz, met Maetge Arensdr
Noch op den selfden dito gedoopt het kint van Dirck Boudewijnsz van Schoonhoven, genaemt Catelijntge, getuijgen waren Antonij Danielsz, & Annitge Jans
Op den 25. gedoopt het kindt van?? Meester Fran??ois Paal genaemt Susannitge, getuijge was Elisabeth Bruijs
Anno 1652
Januarius.??
Op den 21. gedoopt het kindt van Jacob Willemsz de?? Waijer, genaemt Leentje, getuijgen waren Claes Beursz, & Jannitje Smits
Op den selfden dito gedoopt het kindt van Marinusz Cornelisz genaemt Cornelis getuijgen waren Mattheus Cornelisz, & Sijtge Cornelisdr
Noch op den selfden dito gedoopt het kindt van Gerrit Barentsz, genaemt Hendrick, getuijgen waren Leunis Maertensz, Claes Marinisz, & Phijtge Maertensdr
Februarius.
Op den 12. gedoopt Arent Jansz, met sijn kinderen Cornelis Arentsz & Arent Arentsz met Pieternellitje Arensdr??
Op den selfden dito gedoopt de kinderen van Leendert Jansz van den Leijdschendam, het eene genaemt Neeltge, het andere Cri@, getuijgen waren Jan Martensz, @@@@, met Lijntge Teunis, & @@ Erasmusdr
Op den selfden dito gedoopt twee kinderen van Jan Cornelisz, het eene genaemt Cornelis & het andere Willem, getuijgen waren Neeltge Teunis, & Maetge Cornelisdr
Op den 24. gedoopt het kint van Cornelis Jansz van Sint Annalandt genaemt Geertje getuijgen waren Cornelis Cornelisz, & Neeltge Jansdr
Maert.
Op den 10 gedoopt het kint van Andries Hendricksz van der Bil, genaemt Andries getuijgen waren Hendrick Jansz van der Bil, Barent Jansz, met Claesge Hendricks, & Maetge Hendricks Boots
Op den selfden dito gedoopt het kint van Arent Willemsz, genaemt Willemtge, getuijgen waren Willem Jacobsz Kluft, & Leuntje Leendersdr
Noch op den selfden dito gedoopt het kindt van Arij Jansz, genaemt Teuntge, getuijgen waren Hendrick Koenen, & Neeltje Ariensdr
Noch op den selfden dito gedoopt het kindt van Pieter Wocf, genaemt Samuel, getuijgen waren Leendert Willemsz Hoogwerff, & Sara Abrahams Buijs
Noch op den selfden dito gedoopt het kint van Willem Jansz genaemt Hendrick, getuijgen waren Cornelis Betsmansz, & Teuntge Hendricksdr
Op den 24 gedoopt het kint van Jan Willemsz Wijers genaemt Engeltge, getuijgen was Neeltge Cornelisdr
April.
Op den 10 gedoopt het kint van Johannes Arentsz, genaemt Hendrick, getuijge was Jannitje Jansdr
Op den 21 gedoopt het kint van Johannes Aernoutsz, genaemt ??? getuijge ???
Noch op den selfden dito gedoopt het kint van Cornelis Jansz Kapors, genaemt Jannitge, getuijgen waren Cornelis?? Pieters Coolman, & Tannitge Claasdr
Meij
Den 5 gedoopt het kint van Cornelis Betsmansz, genaemt Jan, getuijgen waren Willem Ariaensz Perdamis, & Leuntge Beursdr
Op den 12 gedoopt het kint van Krijn Jansz Gebuijs, genaemt Willemtge, getuijgen waren Meester Jacob, & Neeltge Willemsdr
Den 20 gedoopt het kint van Jan Jansz Hoogwerf, genaemt Crintge, getuijgen waren Willem Hubrechtsz van ???t Wedde, Gabriel Beurtsz Suijtdijck, Leunis Pietersz, met Maetje Bruijns, & Maetje Fredericksdr??
Junius
Op den 20 gedoopt het kint van Marinus Maertensz Smit, genaemt Stijntge, getuijgen waren Dijngeman Arensz, Bastiaen Tijsz, met Neeltge Arens, & Beatris Hendricks
Op den 9 gedoopt het kint van Cornelis Jacobsz, genaemt Willem, getuijgen waren Leendert Willemsz, Antonij Danielsz, & Heijltge Cornelisdr
Op den selfden dito gedoopt het kint van Bastiaen Pietersz, genaemt Leuntge , getuijgen waren Claes Beursz Suijdijck, Cornelis Arentsz Droogendijck, & Neeltje Claesdr
Op den 16. gedoopt het kint van Arent Mechielsz, genaemt Mechiel, getuijgen waren Jan Leenersz, & Lijsbeth Lambrechts
Op den 23. gedoopt het kint van Hendrick Dircksz, genaemt Jacob, getuijgen waren Cornelis Jansz Kapors, Pieter Willemsz Buijck, met Neeltge Toorenwerckers, & Lijsbet Christiaensdr
Den 30. gedoopt het kint van Stoffel Gabrielsz, genaemt Mijntge, getuijgen waren Abraham Jansz Gebuijs, & Geertge Simonsdr??
Julius.
Augustus
Op den 4 gedoopt het kint van Theunis Adriaensz, genaemt Ariaen, getuijgen waren Thonis Jansz Stampers, & Trijntge Thonis, met Jannitge Jansdr
Op den 14 dito gedoopt het kint van Cornelis Arentsz, genaemt Jacob, getuijge was Maetge Jacobsdr
September
Op den 25 gedoopt het kint van Cornelis Cornelisz, genaemt Jan, getuijgen waren Cornelis Jansz, & Maetje Arensdr
October
Op den 6 gedoopt het kint van Johannes Abrahamsz Beenhouwer, genaemt Arent, getuijgen waren Cornelis Arentsz Aelbeeck, Dirck Boudewijnsz Schoonhooven, met Maetje Arens van Aelbeeck
Op den 27 dito gedoopt het kint van Hendrick Koenen, genaemt Lijsbeth, getuijgen waren Davijd Koenen, Neeltje Arensdr, Jannitje Marinusdr, & Geerteruijt Koenen
November
Op den 10 dito gedoopt het kint van Jan Pietersz Stalpert, genaemt Jannitje, getuijge was Susannitje Jansdr
Op den 29 November gedoopt het kint van Leendert Dircksz, genaemt Jannitje, getuijgen waren Willem Willemsz, Jacob Gerritsz met Neeltje Jacobsdr
December
Op den 11 dito gedoopt het kint van Arij Jacobsz, genaemt Jacob, getuijgen waren Pieter Hendricksz, & Maetje Moers
Op den 15 dito gedoopt het kint van Jacob Cornelisz Smit, genaemt Frederick, getuijgen waren Jan Crijnsz Krijns, Adriaensz Cornelis Koninck
Anno 1653.
Januarius
Op den 15. dito gedoopt het kint van Maerten Maertensz, genaemt Simon, getuijge was Soetje Pietersdr??
Februarius
Op den 2 dito gedoopt het kint van Jacob Willemsz, genaemt Pietertge, getuijge was Annitje Arensdr
Op den selfden dito gedoopt het kint van Jan Verbeeck, genaemt Janneke, getuijgen waren Cornelis Cornelisz Kattestaert, Augustinus Hermensz, & Neeltje Aelbrechts
Op den selfden dito gedoopt het kint van Jan Schaper, genaemt Maria , getuijgen waren Jan Willemsz Schotsman & Betje Pietersdr
Martius.
Op den 2 dito gedoopt het kint van Anthoni Jansz de Breedt, genaemt Elisabeth, getuijgen waren Hendrick Thijsz Kempenaer, & Neeltje Aelbrechts
Den 16 dito gedoopt het kindt van Cornelis Cornelisz Kattestaert, genaemt Andries, getuijgen waren Pieter Marinisz, & Neeltje Leenderts
April.
Den 20 dito gedoopt het kindt van Dirck Willemsz Braber, genaemt Leendert, getuijgen waren Jan Mechielsz & Pieter Marinisz, met Neeltje Willems
Maius
Den 11 dito gedoopt het kindt van Jan Meuwsz, genaemt Aeggie, getuijge was Aertje Teune
Op den selfden dito gedoopt het kindt van Simon Jansz, genaemt Maetje, getuijgen waren Jan Willemsz Schotsman & Lijsbeth Jans??
Noch op den selfden dito gedoopt het kint van Simon Pietersz Koolman, genaemt Marinus, getuijgen waren Betsman Cornelisz Kattestaert, & Maatje Cornelis
Den 14 dito gedoopt het kint van Cornelis Betsmansz Metselaer, genaemt Leentje, getuijgen waren Cornelis Jacobsz, & Maetje Jacobsdr
Junius
Den 8 dito gedoopt het kindt van Abraham Jansz Gebuijs, genaemt Mijntje, getuijgen waren Stoffel Gabrielsz, &
Augustus.
Op den 17 dito gedoopt het kindt van Rocus Roochusz, genaemt Pieternellitje, getuijgen waren Jan Bastiaensz, & Maetje Jacobs
Den 24 dito gedoopt het kindt van Gerrit Barentsz, genaemt Pieter, getuijgen waren Jan Cornelisz Hoochmoet, & Teuntje Jans??
September
Op den 14 dito gedoopt het kindt van Betsman Cornelisz Kattestaert, genaemt Neeltje, getuijgen waren Cornelis Simonsz Coolman, & Neeltje Leendersdr
Op den selfden dito gedoopt het kindt van Cornelis Claesse, genaemt Aeltje, getuijgen waren Stoffel Gabrielsz, & Clijntje Jobs
Noch op den selfden dito gedoopt het kindt van Cornelis Pietersz Coolman, genaemt Pieternellitje, getuijgen waren Niclaes Bastaert, Leendert Jansz, & Sophia Ackersdijck
Noch op den selfden dito gedoopt het kindt van Paulus Hendricksz, genaemt Itge, getuijgen waren Jannitje Hendricksdr
Den 21 dito gedoopt het kindt van Areaen Jacobsz, genaemt Dingenis, getuijge was Wouterine Pieters??
Op den selfen dito gedoopt het kint van Willem Bouwensz, genaemt Godelief, getuijge was Annitje Mechiels
October
Den 26. dito gedoopt het kindt van Dirck Boudewijnsz van Schoonhooven, genaemt Catharina, getuijgen waren Simon Pietersz Coolman, & Sophia Ackersdijck
Den selfden dito gedoopt het kindt van Jan Leendertsz de Lange, genaemt Leendert, getuijgen waren Cornelis Pietersz Coolman, & Cornelis Leendertsz de Lange met Maetje Arens
November????
Op den 2 dito gedoopt het kindt van Gerrit Marinusz, genaemt Echbert, getuijgen waren Claes Marinusz, met Maetje Marinis??
Den selfden dito gedoopt het kint van Cornelis Cornelisz van Schouwen, genaemt Andries, getuijgen waren Hermen Andriesz, & Annitje Willems
Den 30 dito gedoopt het kindt van Paulus Leendertse Koijman, genaemt Leendert, getuijgen waren Jacob Theunisz van Kasteel, Claesje Paulus, & Maertje Jacobs
December.
Den 7 dito gedoopt het kindt van Theunis Ariaensz, genaemt Jan, getuijgen waren Abraham Arentsz, Willem Ariaentsz, met Pietertje Jans
Den 14 dito gedoopt het kindt van Mechiel Jansz van S. Annelandt, genaemt Theunis, getuijgen waren Bartel Gerritsz, & Dingena Bartels
Den 17. dito gedoopt het kindt van Marinus Cornelisz, genaemt Elizabeth, getuijge was Maertje Joosten??
Anno 1654.
Januarius
Februarius
Den 1 dito gedoopt het kint van Lambrecht Govertsz, genaemt Achie, getuijge was Ariaentje Goverts
Den 8 dito gedoopt het kindt van Cornelis Huijgen, genaemt Cornelis, getuijgen waren Nicolaus Bastaert, & Martia Wensels, met Cornelia Cornelis
Op den selfden dito gedoopt het kindt van Jan Schapher, genaemt Machtel, getuijgen waren Barent Jacobsz Gast, Jan Verbeeck, & Leuntje Beursz??
Den 15 dito gedoopt het kint van Mechiel Cornelisz, genaemt Ariaen, getuijgen waren Denijs Jansz, met Grietjen Thijssen
Martius
Den 15 dito gedoopt het kint van Bastiaen Tijsz, genaemt Hillitje, getuijgen waren Hendrick Dircksz, Cornelis Theunisz, met Cornelia Cornelis
Den 29 dito gedoopt het kint van Jan Verbeeck, genaemt Gillis, getuijgen waren Crijn Jansz Geleijns, Jan Cornelisz Hoochmoet, met Lijntje Willems
April.
Den 5e dito gedoopt het kindt van Marinis Jorisse, genaemt Olivier, getuijgen waren Maerten Jansz, & Pietertje Gillis
Meij.
Den 3 dito gedoopt het kindt van Jan Willemsz Schotsman, genaemt Grietje, getuijgen waren Claes Willemsz, & Neeltje Andries
Junius
Den 26. dito gedoopt twee kinderen van Jacob Iemantsz Suijcker, het eene geheten Lena, & het andere Susannitje, getuijgen Maetje Hendricks, & Catelijntje Areaens
Julius
Den 5. dito gedoopt het kindt van Arij Jansz Vierniet, genaemt Johannes, getuijgen waren Cornelis Jansz Gebuijs, & Neeltje Aelbrechtsdr
Den 19 dito gedoopt het kint van Jan Claesz de Herder, genaemt Areaentje, getuijgen waren Leunis Pietersz, & Abraham Areaensz met Simontje Jacobsdr
Augustus.
Den 23 dito gedoopt het kint van Jan Mechielsz Dirckse, genaemt Mechiel, getuijgen waren Abraham Mancksz, & Elizabeth Mechiels
September
Den 6 dito gedoopt het kint van Leendert Jansz van den Leijdschendam, genaemt Neeltje, getuijgen waren Gillis Theunisz, & Mechieltje Leenders????
Den 20 Septemb: gedoopt het kindt van Lowijs Fredericksz Rademaker, genaemt Frederick, getuijgen waren Jacob Cornelisz Smit, Theodorus Rademaker, & Maria Marinus
October
Den 4 dito gedoopt het kindt van Cornelis Arentse Braber, genaemt Maertje, getuijgen waren Leendert Arentsz Braber, & Neeltje Leenders
November.??
Den 1. dito gedoopt het kindt van Jan Leendersz de Lange, genaemt Leendert, getuijgen waren Cornelis Betsmansz, & Willem Cornelisz Koolman, met Willemtje Simonsdr
Den 15 dito gedoopt het kindt van Philip Jansz, genaemt Jan, getuigen Cornelis Hoochmoet, Pieter Leendersz, & Maetje Cornelis
December.
Den 13 gedoopt het kint van Job Jansz van Beke, genaemt Arentje, getuijgen waren Abraham Doensz, Erasmus Jasparsz, & Arentje Jobs
Den selfden dito gedoopt het kint van Anthoni Danielsz, genaemt Daniel, getuijgen waren Cornelis Simonsz, Cornelis Jansz, & Annitje Willems
Den 26 dito gedoopt het kint van Cornelis Bastiaensz, genaemt Leentje, getuijgen waren Cornelis Jacobsz, Jan Leendertsz de Lange, met Neeltje Jacobs??
Den 27 dito gedoopt het kindt van Cornelis Cornelisz Cattestaert, genaemt Andries, getuijgen waren Cornelis Cornelisz Tin, & Maria Marinus
Anno 1655.
Januarius
Den 3 dito gedoopt het kindt van Arij Jacobsz, & Annitje Hendricks, genaemt Hendrick, getuijgen waren Jan Hendricksz, & Teuntje Ariaens
Den selfden dito gedoopt de kinderen van Jacob Cornelisz Smit, & Maetje Fredericks Boots, het ene genaemt Cornelis & het andere Heijltje, van sorge @, getuijgen waren van het soontje Mr. Jan de Ridder, & Jacobus Marinisz, met Maria Marinus, van het dochtertje Lowijs Fredericksz Rademaker, & Anthoni de Breet, Clijntje Jobs, & Ariaentje Jans
Den 24 dito gedoopthet kindt van Paulus Hendricksz & Jacomijntje Willems, genaemt Willem, getuijgen waren @ Maartensz, & @ Willems met Cornelis @, Jans
Den 31 dito gedoopt het kint van @ Pietersz & @ Marinus, genaemt Pieter, getuijgen waren @ & Maetje Arents??
Februarius
Den 21 dito gedoopt het kint van Gerrit Barentsz & Maetje Mechiels, genaemt Barent, ghetuijgen waren Anthoni Lodewicksz & Maetje Marinus
Maert
Den 7 dito gedoopt het kint van Leunis Pietersz, genaemt Machieltje, getuijgen waren Hester Leunisse, Cornelis Betsmansz & Cornelis Jacobsz met Leuntje Barentsz
Den 14 dito gedoopt het kindt van Leendert Pietersz Noordijck & Saertje Abrahams, genaemt Abraham, getuijgen waren Cornelis Pietersz Koolman & Jannetje Bastiaensdr
Den 21 dito gedoopt het kindt van Marinus Maertensz, & Maetje Pieters, genaemt Neeltje, getuijgen waren Jan Pietersz, met Liedeweij Claes
Den selfden dito gedoopt het kindt van Cornelis Cornelisz, & Annitje Arents, genaemt Jan, getuijge was Areaentje Cornelis
Den selfden dito gedoopt het kint van Mechiel Jansz van St. Annelandt, & Pietertje Gillis, genaemt Teunis, getuijgen waren Arij Willemsz, & Marijtje Marinus
April
Den 4 dito gedoopt het kindt van Cornelis Claesz Boomklimmer, & Neeltje Jobs, genaemt Claes, getuijgen waren Bastiaen Jansz, Meuws Jobs, & Jannitje Claes
Den selfden dito gedoopt het kindt van Mr. Francoijs de Pael & Neeltje Pieters, genaemt Thomas, ghetuijge was Maetje Jacobs
Den 10 dito gedoopt het kindt van Mr. Jacobus Rutgeri van Reijnen, & Maria Marinus Verhaest, genaemt Marinus, ghetuijgen waren Christoffel van Reijnen, & Jacobus Marinus Verhaest
Den 25 dito gedoopt het kindt van Jan Meuwsz, & Maetje Jacobs, genaemt Jacob, ghetuijgen waren Harmen Jansz, & Neeltje Jacobs
Meij.
Den 9 dito gedoopt het kindt van Betsman Willemsz de Waijer, & Leentje Cornelis, genaemt Commertje, ghetuijgen waren Theunis Jansz de Breet, & Lijntje Willems
Den selfden dito gedoopt het kint van Theunis Areaensz, & Betje Jans, genaemt Areaen, ghetuijgen waren Jan Areaensz, Theunis Jansz, & Trijntje Theunis????
Den 16 Meij sijnde den tweeden Pincksterdagh gedoopt het kindt van Bastiaen Pietersz Hollander, & Maetje Jacobs, genaemt Leuntje, getuijge waren Willem Jansz Swers, Betsman Cornelisz, & Lijntje Willems??
Junius
Den 6 dito gedoopt het kindt van Claes Willemsz Budt, & Neeltje Baltens, genaemt Willem, ghetuijgen waren Jan Willemsz, & Annitje Willems
Op den 13 dito gedoopt het kindt van Gerrit Marinusz Liefbroer, & Neeltje Eghberts, genaemt Paulus, ghetuijgen waren Cornelis Reulofsz, & Maetje Moder
Op den selfden dito gedoopt het kindt van Cornelis Marinusz Liefbroer, & Annitje Hendricks, genaemt - , ghetuijgen waren Gerrit Marinusz Liefbroer & -
Den 28 dito gedoopt het kindt van Marinus Cornelisz, & Annitje Jacobs, genaemt Sijtje, getuijgen waren Dirck Jacobsz, Jan Cornelisz, & Beatris Hendricks
Julius.
Augustus.
Den 1 dito gedoopt het kindt van Jan Willemsz Schotsman, & Krijntje Mechiels, genaemt Mechiel, getuijge was Commertje Teunis
Den 8. dito gedoopt het kindt van Job Jansz, & Jacomijntje Dircks, genaemt Annitje, getuijgen waren Hendrick Dircksz, & Aertje Teunis
Den 15 dito gedoopt het kindt van Hendrick Dircksz van Krabbendijck, & Maertje Christiaens, genaemt Jan, getuijgen waren Pieter Jansz, Bastiaen Thijsz, & Maetje Toorenwerckers??
Den selfden dito gedoopt het kint van Teunis Jansz de Breet, & Neeltje Willems, genaemt Willem, getuijgen waren Jan Verbeeck & Ariaentje Fredericks
Noch op den selfden dag gedoopt het kint van Hendrick Koenen & Machteltje Arents, genaemt Arij, getuijgen Cornelis Leendertsz L@ & Jacomijntje Arents
September.
Den 12. dito gedoopt het kint van Jan A@eeck, & Neeltje Jans, genaemt Catharina, getuijgen waren Jan Breeman de Jongh, & Neeltje Willems
Den 19. dito gedoopt het kindt van Bastiaen Thijsz, & Maetje Tijssen, genaemt Hilletje, getuijgen waren Pieter Willemsz, & Lijntje Willems
Den 26. dito gedoopt het kint van Cornelis Jacobsz, & Annitje Willems, genaemt Jacob, getuijgen waren Leendert Jacobsz, & Philps Jacobsz met Teuntje Sents??
October
Den 3 dito gedoopt het kint van Jacob Arentsz, & Neeltje Ariens, genaemt Arien, getuijge was Machteltje Ariens
Op den selfden dito gedoopt het kint van Cornelis Arentsz Braber, & Teuntje Sents, genaemt Neeltje, getuijgen waren Pieter Sentsz, & Annitje Sents
Op den selfden dito gedoopt het kint van Betsman Cornelisz Cattestaert, & Maetje Simons, genaemt Cornelis, getuijgen waren Aeriaen Cornelisz Cattestaert, Pieter Simonsse Coolen, & Lijntje Willems
Den 10 dito gedoopt het kint van Pieter Willemsse Bisschop, & Betje Pieters, genaemt Willem, getuijgen waren Teunis Teunisse Vlaminck, Paulus Hendericksz, & Maetje Pieters??
Den 24. dito gedoopt het kint van Lambrecht Govertsz, & Grietje Baltens, genaemt Maertje, getuijge was Jannitje Anthonis??
Den 31 dito gedoopt het kint van Dirck Leendertsz, & Aegje Gerrits, genaemt Gerrit, getuijgen waren Abraham Leendertsz, & Neeltje Bastiaens
November.
Den 7e dito gedoopt het kint van Abraham Jansz, & Simitje Jacobs, genaemt Abraham, sijnde in onecht gewonnen, getuijge was Arentje Jacobs
Op den selfden dito gedoopt het kint van Maerten Maertensz, & Geertje Simons, genaemt Theunis, getuijgen waren Teunis Teunisse, & Pietertje Gillis
Op den selden dito gedoopt het kint van Lowijs Fredericksse Rademaker & Maetje Claes, genaemt Frederick, getuijgen waren Theodorus Rademaker, & Maetje Fredericks
Den 14. dito gedoopt het kint van Jan Anthonisse Matte, & Grietje Pieters, genaemt Neeltje, getuijgen waren Jacob Willemsz de Waijer, & Annitje Claes
Op den selfden dito gedoopt het kint van Cornelis Pietersse Coolman, & Maetje Arents, genaemt Cornelia, getuijge waren Simon Pietersse Coolman, Willem Cornelisz, Jan Crijnsz, Nicolaus Bastaert, & Neeltje Cornelis
Op den selfden dito gedoopt het kint van Mechiel Cornelisse & Teuntje Arents, genaemt Willemtje, getuijgen waren Aeriaen Cornelisse, Maetje Fredericks, & Maetje Cornelis
Den 21 dito gedoopt het kint van Hendrick Jacobsz, & Jannitje Willems, genaemt Willem, getuijgen waren Mathijs Cornelisse, & Hendrickje Laurus
Op den selfden dito gedoopt het kint van Willem Bouwensse, & Meijnsje Korsens, genaemt Lijsbeth, getuijge was Jacomijntje
Op den selfden dito gedoopt het kint van Leendert Jansz de Waijer & Maetje Reiniers sijnde in onecht gewonnen, genaemt Jan, getuijge was Pietertje Meuws??
December
Op den 5 dito gedoopt het kint van Willem Claesse & Lijntje Jans, genaemt Annitje, getuijgen waren Leendert Jansz, & Teuntje Jans
1656.
Januarius.
Den 2 dito gedoopt het kint van Leendert Baltensse Kasteleijn, & Neeltje Jobs, genaemt Matthijs, getuijge was Annitje Cornelis Kasteleijn
Den 30 dito gedoopt het kint van Hubrecht Jansse, & Arentje Jans, genaemt Jan, getuijgen waren Maerten Jansse, & Jannitje Jans
Op den selfden dito gedoopt het kint van Krijn Jansz Gebuijs, & Neeltje Aelbrechts, genaemt Pieter, getuijgen waren Arij Jansz Vierniet, & Maertje Gijsbrechts
Februarius.
Den 13 dito gedoopt het kint van Cornelis Jansse Kabosch, & Betje Willems, genaemt Theunis, getuijgen waren Cornelis Betsmansse, Iemant Teunisse, & Maetje Arents??
Den 20 Feb: gedoopt het kint van Jan Otten, & Helena Hubrechts, genaemt Hubrecht, getuijgen waren Arent Hubrechtsz, Leendert Hubrechtsz, & Martijntje Hubrechts
Den 27 dito gedoopt het kindt van Job Jansse van Beeck, & Stijntje Erasmus, genaemt Johannes, getuijgen waren Leunis Pietersz, Bastiaen Pietersz Hollander, met Neeltje Erasmus
Op den selfden dito gedoopt het kindt van Dirck Boudewijnsz van Schoonhoven, & Pietertje Cornelis, genaemt Breghje, getuijgen waren Teunis Jansz de Breet, & Neeltje Jacobs
Martius.
Op den 5 dito gedoopt het kint van Simon Pietersz Koolman, & Jacomijntje Arents, genaemt Tannitje, getuijgen waren Gijsbrecht Jansse, & Maetje Cornelis
Op den selfden dito gedoopt het kint van Marinus Marinusse, & Samueltje Hendricks, genaemt Lijsbeth, getuijgen waren Bastiaen Pietersz, Jan Pietersz & Teuntje Ariaens, met Dingena Thomas
Op den selfden dito gedoopt het kint van Cornelis Claesse, & Arentje Cornelis, genaemt Cornelis, getuijgen waren Marcus Hendricksz, & Clijntje Jobs
Op den 12 dito gedoopt het kint van Leendert Pietersz Noordijck & Saertje Abrahams, genaemt Abraham, getuijgen waren Cornelis Betsmansse, & Jannitje Bastiaens
Op den 26 dito gedoopt het kint van Jacob Willemsz, & Lijsbeth Koenen, genaemt Koen, getuijge was Maetje Teunis
April
Den 2 dito gedoopt het kint van Jacob Teunisse van Kastelen, & Arentje Marinus, genaemt Teunis, getuijgen waren Marinus Cornelisz, & Leuntje??
Den 23 dito gedoopt het kint van Hubrecht Jansse de Jonge, & Lijsbeth Jans, genaemt Ariaentje, getuijgen waren Jan Marinusse Decker, & Jannitje Jans
Maius
Den 14 dito gedoopt het kint van Stoffel Gabrielsz, & Soetje Pieters, genaemt Gabriel, getuijgen waren Willem Abrahamsz, & Maetje Arents
Junius
Den 4 dito gedoopt het kint van Leendert Harmensse, & Beatris Hendricx, genaemt Arentje, getuijgen waren Joos Harmensz, Lijsbeth & Andriesje Willems
Op den selfden dito gedoopt het kint van Cornelis Huijgen, & Saertje Cornelis, genaemt Huijgh, getuijge was Leentje Huijgh
Op den 11 dito gedoopt twee kinderen van Hendrick Jansse van Bohemen & Saertje Cornelis, het eene genaemt Leendert, & het andere genaemt Jannitje, getuijgen waren van ???t @ Nellitje Jans, & van ???t meijsje Paulina Stoffels
Op den 25 dito gedoopt het kint van Betsman Willemsz de Waijer, & Leentje Cornelis, genaemt Geertruijt, getuijgen waren Jacob Willemsz de Waijer, Betsman Cattestaert, & Neeltje Leenderts??
Julius.
Op den 2 dito gedoopt het kindt van Cornelis Claesse Boomklimmer & Neeltje Jobs, genaemt Pleuntje, getuijgen waren Jan Bastiaensz, & Jan Jansz, met Maetje Jobs??
Den 30 dito gedoopt het kint van Ariaen Pietersz Wever, & Jannitje Jans, genaemt Jan, getuijgen waren Thijs Goossensse van Gelder, Jan Willemsse Verbeeck, & Jannetje Theunis
Op den selfden dito gedoopt het kint van Jan Willemsz Schotsman, & Crijntje Mechiels, genaemt Crijntje, getuijgen waren Rochus Rochusse, & Dingena Cornelis??
Augustus.
Den 20. dito gedoopt het kint van Adriaen Jacobsz, & Lijntje Leenderts, genaemt Simon, getuijgen waren Paulus Paulusse, & Pietertje Jans
Op den selfden dito gedoopt het kint van Jan Mechielsz Doncker & Cornelia Engebrechts, genaemt Maria, getuijgen Leendert Cornelisse Noorman, & Annitje Engebrechts
Op den 27 dito gedoopt het kint van Jan Claesse de Heer, & Arentje Jacobs, genaemt Jacob, getuijgen waren Hendrick Pietersz Mesteluijn, & Susanna Faes??
September.
Op den 3e dito gedoopt het kint van Abraham Ariaensse, & Lijsbeth Pieters, genaemt Grietje, getuijgen waren Ariaen Faesse, Jan Lievensse, Leuntje Ariaens, & Leentje Theunis
Op den 17 dito gedoopt het kint van Cornelis Betsmansz, & Jannitje Jans, genaemt Betsman, getuijgen waren Betsman Cattestaert, Leunis Pietersz, & Grietje Thijs
October.
Op den 1 dito gedoopt het kint van Laurens Theunisse, & Maertje Willems, genaemt Maria, getuijgen Pieter Aertsz, & Marcheltje Ariaens, Annitje Hubrechts, & Catalijntje Perdamis??
Op den selfden dito gedoopt het kint van Jan Cornelisse Hoochmoet, & Lijntje Pieters, genaemt Cornelis, getuijgen waren Cornelis Cornelisse, & Wouterina Pieters??
Op den selfden dito gedoopt het kint van Lambrecht Govertsse, & Grietje Baltens, genaemt Paulus, getuijge was Jannitje Anthonisdr
Op den 15. dito gedoopt het kindt van Paulus Hendricksse, & Jakomijntje Willems, genaemt Hendrick, getuijge was Jannitje Hendricks??
Op den 22 dito gedoopt het kindt van Dingeman Abrahamsz, & Neeltje Arents, genaemt Pieternelle, getuijgen waren Dingenis Cornelisse, Mr. Jan Hoepstock, & Klijntje Dingemans
Op den 29 dito gedoopt het kint van Philps Jansz, & Maertjen Hendricks, genaemt Ariaentje, getuijgen waren Cornelis Simonsz van der Hoeve, & Ariaentje Govers
November.
Op den 12 dito gedoopt het kint van Job Jansz, & Cornelia Marinis, genaemt Job, getuijgen waren Cornelis Cornelisz, & Betsman Cornelisz Cattestaert, Willem Jansz Floren, & Jannitje Jans
Den 26 dito gedoopt het kint van Johannes Schaper Tecaen, & Maria Jacobs Gast, genaemt Elizabeth, getuijgen waren Thijs van Gelder, Claes Beursse & Neeltje Aelbrechts
December.
Den 3 dito gedoopt het kint van Itje Willems, in onecht gewonnen, genaemt Jan, getuijge was Jannitje Jans
1657.
Januarius
Op den 5 dito gedoopt het kint van Hendrick Jansse, & Geertje Samuels, genaemt Samuel, getuijgen waren Hendrick Thijsse Kempenaer, Krijn Jansz Gebuijs, & Maetje Fredericks
Den 14 dito gedoopt het kint van Theunis Ariaentse Broeder, & Betje Jans, genaemt Jacob, getuijgen waren Jan Lievensz, & Maetje Hendricx
Februarius
Op den 11 dito gedoopt het kint van Leendert Jansse Leijdschendam, & Dingena Marinus, genaemt Jan, getuijgen waren Adriaen Jansz, & Maetje Cornelis
Op den selfden dito gedoopt het kint van Mattheus Cornelisz & Commertje Jans, genaemt Cijtje, getuijgen waren Marinus Cornelisse, Jan Harmensz, & Maetje Joosten
Op den 25 dito gedoopt het kint van Gerrit Barentsz, & Maetje Mechiels, genaemt Jannitje, getuijgen waren Willem Passchiersz, & Harritje Marinus??
Martius
Op den 4 dito gedoopt het kint van Leunis Maertensz, & Annitje Cornelis, genaemt Marijtje, getuijgen waren Manck Maertensz, Cornelis Betsmansz, Cornelia Gerrits, & Marijtje Pieters
Op den selfden dito gedoopt het kint van Gerrit Marinusz, & Aeltje Egberts, genaemt Paulus, getuijge was Jacomijntje Cornelis??
Op den 11 dito gedoopt het kint van Arij Jacobsz, & Annitje Heijndricks, genaemt Maetje, getuijge was Ariaentje Leenders
Op den selfden dito gedoopt het kint van Leendert Pietersz Noordijck, & Sara Abrahams, genaemt Abraham, getuijgen waren Hendrick Koenen de Otter, & Neeltje Aelbrecht
Op den 18 dito gedoopt het kint van Jan Leendertsz de Lange, & Maetje Cornelis, genaemt Cornelis, getuijgen waren Willem Cornelisse Coolman, & Maetje Arens
Op den 25 dito gedoopt het kint van Jacob Willemsz de Waijer, & Emmitje Jans, genaemt Maertje, getuijgen waren Jan Theunisse Matte, Jan Arentsz Smit, & Leentje Cornelis
Op den selfden dito gedoopt het kint van Marinus Cornelisse & Annitje Jacobs, genaemt Cornelis, getuijgen waren Jan Cornelisse, & Commertje Jans??
April
Den 2 dito gedoopt het kint van Jan Schaffer & Commertje Theunis, in onecht gewonnen, genaemt Thobias, getuijge was Maetje Moers
Den 8 dito gedoopt het kint van Cornelis Arentsz Braber, & Theuntje Sents, genaemt Leentje, getuijgen waren Willem Arentsz, & Huijgje Leenderts????
Den 29 dito gedoopt het kint van Mr. Jacobus van Reinen & Maria Marinus, genaemt Jannitje, getuijgen waren Pieter Marinusse, Jannitje Jacobs, & Pietertje Jillis
Majus.
Den 6 dito gedoopt het kindt van Mechiel Jansse van St Annalandt, & Pietertje Gillis, genaemt Cornelis, getuijge was Maertje Gijsbrechts
Junius
Den 3 dito gedoopt het kint van Abraham Leendertsz, & Neeltje Bastiaens, genaemt Bastiaentje, getuijgen waren Mattheus Bastiaensz, & Maetje Bastiaens?? ??
Den 10 dito gedoopt het kint van Jan Marcusse & Pieternelletje Cornelis, genaemt Marcus, getuijge was Annitje Jans
Den 24 dito gedoopt het kint van Marinus Jorisse, & Ariaentje Huijgen, genaemt Franck, getuijge was Leentje Floren
Julius
Op den 8 dito gedoopt het kint van Cornelis Marinusse, & Cornelia Adams, genaemt Marinus, getuijgen waren Stoffel Marinusse, Mechiel Cornelisse van de Wele, Geertruijt Abrahams, & Leentje Burts
Den 15 dito gedoopt het kint van Jan Bastiaensz & Annitje Jans, genaemt Pieternelletje, getuijgen waren Laurus Jansse, Leunis Pietersz, Leijns Sentsz, & Maetje Jacobs, met Neeltje Gerrits
Augustus
Den 5 dito gedoopt het kint van Hubrecht Jansse de Jonge, & Lijsbeth Jans, genaemt Ariaentje, getuijgen waren Marinus Jansse, & Lijsbeth Hendricx
Den 12 dito gedoopt het kint van Dirck Bouwdewijnsz Schoonhoven, & Pietertje Cornelis, genaemt Cornelis, getuijgen waren Crijn Jansz Gebuijs, Willem Willemsz Braber, Cornelis Arentse Drogendijck & Maetje Cornelis
September??
Den 2 dito gedoopt het kint van Jacob Arentsz Jonge Schoute & Neeltje Arens, genaemt Andries, getuijgen waren Goosen Dircksz, & Jannitje Arens
Den 23 dito gedoopt het kint van Theunis Jansse de Breedt, & Neeltje Willems, genaemt Ariaentje, getuijgen waren Betsman Willemsz de Waijer, & Leentje Jans
Den 28 dito gedoopt het kint van Adriaen Pietersz, & Jannitje Jans, genaemt Neeltje , getuijgen waren Pieter Willemsz, Cornelis Teunisse, & Neeltje Jans
Den 30e dito gedoopt het kint van Claes Cornelisse, & Paulijntje Roches, genaemt Cornelis, getuijgen waren Jan Cornelisse, & Leentje Jans
Op den selfden dito gedoopt het kint van Witte Passchiersz, & Cornelia Mechiels, genaemt Passchier, getuijgen waren Gerrit Barentsz, & Andriesje Gillis
October
Den 7en dito gedoopt het kint van Cornelis Claesse Boomklimmer, & Neeltje Jobs, genaemt Pleuntje, getuijgen waren Willem Jansz Hoochwerf, & Leentje Teunis
Den 21e dito gedoopt het kint van Betsman Willemsz de Waijer & Leentje Cornelis, genaemt Cornelia, getuijgen waren Leunis Pietersz, & Leuntje Burts
Den 28 dito gedoopt het kint van Leendert Jacobsz, & Maria Ariaens, genaemt Leentje, getuijgen waren Philippus Jacobsz, & Elisabeth Ariaens
Op den selfden dito gedoopt het kint van Jan Claesse de Heer, & Arentje Jacobs, genaemt Jacomijntje, getuijgen waren Jan Lievensse Palingh@, & Wouterijntje Pieters
Op den selfden dito gedoopt het kint van Leendert Hermansz, & Beatris Hendriks, genaemt Jobje, getuijgen waren Marinus Gerritsz, & Pietertjen Hermans
November
Op den 25 dito gedoopt het kint van Jan Verbeeck, & Neeltje Jans, ghenaemt Johannes, getuijgen waren Pieter Willemsz Pluijst, Ariaen Pietersz de Beeck, & Neeltje Theunis
December
Op den 9 dito gedoopt het kint van Cornelis Huijgen, & Sara Cornelis, genaemt Teunis, getuijge was Ariaentje Leenders
Op den selfden dito gedoopt het kint van Jan Theunisse Matte, & Grietje Pieters, genaemt Pietertje, getuijgen waren Claes Burtsen Suijdijck, & Annitje Pieters
Op den 16 dito gedoopt het kint van Cornelis Betsmansz, & Teuntje Jans, genaemt Maria, getuijgen waren Hendrick Gerritsz Tichelman, & Jacob Cornelisse Smit, met Leuntje Burts
Op den 23. dito gedoopt het kint van Gijsbrecht Jansse Timmerman, & Leentje Davidts, genaemt Maertje, getuijgen waren Simon Pietersz Koolman, Leendert Adriaensz van Mechelen, & Cornelia Jans????
Den 30 dito gedoopt het kint van Cornelis Cornelisse, & Annitje Arents, genaemt Dingeman, getuijge was Maetje Iemants
1658.
Januarius.
Den 6 dito gedoopt het kint van Jan Willemsse, & Grietje Jans, genaemt Jan, getuijge was Pieternellitje Dingemans
Op den selfden dito gedoopt het kint van Pieter Isaacksz, & Leentje Jans, genaemt Trijntje, getuijgen waren Danckert Leendertsz Brooshooft, Jan Remmincksen, & Catrijntje Jacobs
Den 13 dito gedoopt het kint van Arij Gerritsz, & Grietje Jacobs, genaemt Teuntje, getuijgen waren Stoffel Gabrielsz, & Lijntje Willems
Op den selfden dito gedoopt het kint van Jan Willemsz Kourt, & Barbertje Claes, genaemt Cornelia, getuijgen waren Laurus Cornelisz & Hendrickje Laurus
Februarius
Den 10 dito gedoopt het kint van Willem Claesse, & Lijntje Jans, genaemt Willemtje, getuijge was Apolleuntje Stoffels
Op den selfden dito gedoopt het kint van Lambrecht Hendricksz, & Barbara Jans, genaemt Jan, getuijge was Maertje Ariaens
Den 24 dito gedoopt het kint van Hendrick Jacobsz, & Jannitje Willems, genaemt Maertje, getuijge was Lijntje Willems
Martius
Den 3 dito gedoopt het kint van Gerrit Barentsz, & Maetje Mechiels, genaemt Mechiel, getuijge was Cornelia Mechiels
Op den selfden dito gedoopt het kint van Adriaen Cornelisse Oom, & Geertruijt Abrahams, genaemt Abraham, getuijgen waren Abraham Doensz, & Maertje Pieters
Op den 10 dito gedoopt het kint van Cornelis Pietersz Hollander, & Jannitje Korsen, genaemt Pieter, getuijgen waren Jan Gerbrantsz, & Stijntje Cornelis
Op den 24 dito gedoopt het kint van Laurens Theunisse, & Marij Willems, genaemt Theunis, getuijgen waren Dirck Theunisse, & Grietje Aerts
Op den selfden dito gedoopt het kint van Cornelis Cornelisse Kattestaert, & Lijntje Willems, genaemt Teuntje, getuijgen waren Pieter Pietersz van der Elst, & Leentje Jans Hollanders
April
Den 7 dito gedoopt het kint van Job Jansse van Beeck, & Stijntje Erasmus, genaemt Erasmus, getuijgen waren Cornelis Pietersz Hollander, & Teuntje Erasmus
Op den selfden dito gedoopt het kint van Bastiaen Thijsse, & Lijsbeth Jobs, genaemt Thijs, getuijgen waren Cornelis Arentsz Drogendijck, & Cornelia Cornelis
Op den selfden dito gedoopt het kint van Arij Jansz Vierniet, & Jannitje Arents, genaemt Pietertje, getuijgen waren Cornelis Leendertsz Krepelman, Baertje Cornelis, & Jacomijntje Arents
Op den 14 dito gedoopt het kint van Gerrit Maertensz, & Maertje Hendricks, genaemt Maerten, getuijgen waren Pieter Otten, & Maertje Pieters
Op den selfden dito gedoopt het kint van Paulus Hendricksz, & Jacomijntje Willems, genaemt Pieternellitje, getuijge was Betje Pieters??
Op den selfden dito gedoopt het kint van Abraham Adriaensz, & Lijsbeth Pieters, genaemt Arentje, getuijgen waren Willem Pietersz @, & Neeltje Erasmus??
Op den 21 dito gedoopt het kint van Hendrick Jansse Weltmans, & Grietje Franssen, genaemt Willem, getuijgen waren Jan Mechielsz Doncker, & Maetje Fredericks
Op den 28 dito gedoopt het kint van Mechiel Cornelisz van de Beke, & Teuntje Adriaens, genaemt Marinus, getuijgen waren Jacob Cornelisse Smit, & Jannitje Gerrits
Maius.
Op den 5. dito gedoopt het kint van Steven Jansse, & Jannitje Arents, genaemt Leentje, getuijge was Thijsje Arents
Op den selfden dito gedoopt het kint van Crijn Jansse Gebuijs, & Neeltje Aelbrechts, genaemt Maetje, getuijgen waren Jacob Crijnsse Kourt, Leendert Pietersz Noordijck, & Jannitje Arents
Op den 12 dito gedoopt het kint van Betsman Cornelisse Cattestaert, & Maetje Simons, genaemt Teuntje, getuijgen waren Adriaen Cornelisz Cattestaert, Cornelis Betsmansse, & Teuntje Simons
Op den 26 dito gedoopt het kint van Jan Arentsz Smit, & Betje Willems, genaemt Elisabeth, getuijgen waren Jacob Crijnsse Kourt, Cornelis Jansz Matte, & Helena Arents
Junius
Op den 2 dito gedoopt het kint van Cornelis Jansse Matte, & Maetje Ariens, genaemt Arij, getuijgen waren Arent Baltensse Casteleijn, & Elisabeth Tins
Op den 23 dito gedoopt het kint van Mattheus Cornelisse Droger, & Kommertje Jans, genaemt Cornelis, getuijgen waren Jan Cornelisse, & Annitje Jacobs??
Julius.
Den 14 dito gedoopt het kint van Leunis Pietersz Schipper, & Teuntje Erasmus, genaemt Pieter, getuijgen waren Jan Theunisse Matte, Jan Marinusse @, & Leuntje Burts
Op den 21 dito gedoopt het kint van Jan Otten Schoemaecker, & Helena Hubrechts, genaemt Oth, getuijgen waren Cornelis Arentsz Drogendijck, & Cornelia Stevens
Augustus.??
Op den 19 dito gedoopt het kint van Leunis Maertensse, & Annitje Cornelis, genaemt Cornelis, getuijge was Lijsbeth Leenderts
Op den 25 dito gedoopt het kint van Philippus Jansse, & Maetje Hendricks, genaemt Stijntje, getuijgen waren Bastiaen Kock, & Neeltje Bastiaens??
Op den selfden dito gedoopt het kint van Mechiel Jansse van St Annalandt, & Pietertje Gillis, genaemt Jacobus, getuijgen waren Jacobus Verhaest, & Maetje Gijsbrechts
September.
Op den 1 dito gedoopt het kint van Jan Cornelisse Hoochmoet, & Lijntje Pieters, genaemt Pieter, getuijgen waren Mattheus Pietersz, & Maertje Pieters??
Op den selfden dito gedoopt het kint van Pieter Simonsz, & Sara Maertens, genaemt Martinus, getuijgen waren Pieter Bisschop, Jan Maertensz, & Jacomijntje Bisschops
Op den 8 dito gedoopt het kint van Hendrick Koenen de Otter, & Machteltje Arents, genaemt Pieter, getuijgen waren Leendert Pietersz Noordijck, Cornelis Betsmansse Metselaer, & Maertje Cornelis
Op den 15 dito gedoopt het kint van Mr. Jacobus van Reijnen, & Marijtje Marinus, genaemt Jacob, getuijgen waren Pieter Marinusz Verhaest, Christophels van Reijnen, Jacob Cornelisz Smit, Jannitje Jacobs, & Susanna Marinus
Op den 22 dito gedoopt het kint van Dingeman Abrahamsz, & Neeltjen Arents, genaemt Abraham, getuijgen waren Leunis Pietersz, Dingeman Jostsz, & Leuntje Burts
Op den selfden dito gedoopt het kint van Pieter Leendertsz, & Ariaentje Goverts, genaemt Leendert, getuijgen waren Leendert Cornelisse, Dirck Govertsz, & Maetje Leenderts
October.
Den 2 dito gedoopt het kint van Adriaen Jansse & Maetje Pieters, genaemt Soetje, getuijgen waren Abraham Doensz, & Betje Pieters??
Op den selfden dito gedoopt het kint van Arij Jacobsz, & Annitje Hendricx, genaemt Hendrickje, getuijge was Maetje Remmens
November.
Op den 3 dito gedoopt het kint van Maerten Maertensse, & Geertje Simons, genaemt Trijntje, getuijge was Elizabeth Theunis
Op de 10 dito gedoopt het kint van Mr. Anthoni Morris, & Ariaentjen Arents, genaemt Trijntje, getuijge was Maertje Gijsbrechts
Op den 5 dito gedoopt het kint van Jan Leendertsse de Lange, & Maertje Cornelis, genaemt Maertje, getuijgen waren Willem Cornelisse Coolman, Maertje Simons, & Ariaentje Claes??
December
Op den 1. dito gedoopt het kint van Lambrecht Govertsz, & Grietjen Baltens, genaemt Nellitje, getuijge was Theuntje Erasmus??
Op den selfden dito gedoopt het kint van Leendert Jacobsz Hoochwerf, & Catrijntje Adriaens Perdamis, getuijgen waren Matthijs Adriaensz Perdamis, & Ariaentje Claes
Op den 22 dito gedoopt het kint van Theunis Jansse, & Elizabeth Ariaens, genaemt Betje, getuijgen waren Leendert Jacobsz, Teunis Ariaensz, & Pietertje Jans????
Op den selfden dito gedoopt het kint van Jan Harmensz Wilschut & Maria Pieters, genaemt Herman, getuijgen waren Herman Jansse Wilschut, & Pietertje Meus??
1659.
Januarius.
Op den 3 dito gedoopt het kint van Laurens Jansz, & Maertje Doens, genaemt Johannes, getuijgen waren Theunis Theunisz Vlaminck, ende Dingena Jacobs
Op den 5 dito gedoopt het kint van Jan Marcusz, & Pieternellitje Cornelis, genaemt Neeltje, getuijge was Jacomijntje Willems Arent@
Op den 12 dito gedoopt het kint van Cornelis Arentsz Braber, & Teuntje Sents, genaemt Arent, getuijgen waren Dingeman Arentsz Braber, & Leentje Leenderts
Op den selfden dito gedoopt het kint van Mattheus Bastiaensz, & Teuntje Ariaens, genaemt Ariaentje, getuijgen waren Aert Bastiaensz, & Neeltje Bastiaens
Op den 19 dito gedoopt het kint van Abraham Augustijnsz, & Dingena Thomas, genaemt Augustijn, getuijgen waren Ariaen Augustijnsz, Jan Hermansz, & Maetje Fredericks??
Op den 26 dito gedoopt het kint van Leendert Jacobsz, & Maria Adriaens, genaemt @tje, getuijgen waren Cornelis Jacobsz, & Theunis Jansz, & Andriesje Jacobs
Februarius
Op den 2 dito gedoopt het kint van Pieter Willemsz Bisschop, ende Betje Pieters, genaemt Pieter, getuijgen waren Pieter Simonsz, Ariaen Jansz Burgemeester, Cornelis Marinusz Casteleijn, & Jacomijntje Willems
Op den 9 dito gedoopt het kint van Hendrick Gerritsz Tichelman, & Maertje Jacobs, genaemt Leentje, getuijgen waren Cornelis Betsmansz, & Cornelis Jacobsz Boelhouwer, & Heijltje Jacobs
Op den selfden dito gedoopt het kint van Jaspar Paulusse, & Maertje Marinus, genaemt Ariaentje, getuijgen waren Roelant Paulusz, Pieter Marinusz, & Jobje Willems
Op den 16 dito gedoopt het kint van Jan Theunisse Matte, & Grietje Pieters, genaemt Tannitje, getuijgen waren Theunis Pietersz Schipper, & Maertje Theunis??
Op den 23 dito gedoopt het kint van Marcus Abrahamsz & Jacomijntje Leenderts, genaemt Helena, getuijgen waren Hendrick Jansz, @ Corn. Matte, Maerten Leendertsz, & Maertje Leenderts??
Op den selfden dito gedoopt het kint van Jan Mechielsz Doncker, & Cornelia Engebrechts, genaemt Trijntje, getuijgen waren Jan Gijsbrechts, Annitje Engebrechts
Martius
Op den 9e dito gedoopt het kint van Marinus Jorisz, & Ariaentje Huijgen, genaemt Engel, getuijge?? was Neeltje Jobs??
Op den 16 dito gedoopt het kint van Dirck Bouwdewijnsz van Schoonhoven, & Pietertje Cornelis, genaemt Neeltje, getuijgen waren Cornelis Jansz Hoochmoet, Betsman Cornelisse Kattestaert, & Neeltjen Arents
Op den selfden dito gedoopt het kint van Mattheus van Dalen, & Maertje Gijsbrechts, genaemt Gijsbrecht, getuijge was Ariaentje Arents????
Op den 23e dito gedoopt het kint van Willem Bouwensz, & Meijnsje Korsen, genaemt Neeltje, getuijge was Maetje Cornelis
Op den 30e dito gedoopt het kint van Hubrecht Jansz, & Lijsbet Jans, genaemt Jan, getuijge was Maetje Jans
April.??
Op den 6e dito gedoopt het kint van Jacob Arentsz, & Neeltjen Arents, genaemt Luijjtje, getuijgen waren Arien Arentsz, & Jacomijntje Arents
Op den 27e dito gedoopt het kint van Paulus Hendricksz Oosterlingh, & Jacomijntje Willems, genaemt Itge, getuijgen waren Marinus Pietersz, Pieter Simonsz Ruijter, & Jannitje Hendricks
Op den selfden dito gedoopt het kint van Gerrit Barentsz, & Maetje @, genaemt Jannetje, getuijgen waren Ariaen Faesse, & Cornelia Cornelis
Maius
Op den 11 dito gedoopt het kint van Pieter Isaacksz, & Leentje Jans, genaemt Isaac, getuijgen waren Herman Jansz Wilschut, & Hilletje Krijns
Op den 18 dito gedoopt het kint van Ariaen Pietersz, & Jannitje Jans, genaemt @eeltje, getuijgen waren Paulus Paulusz, & Jannitje Teunis??
Junius??
Op den 8 dito gedoopt het kint van Laurens Arentsz, & Lijsbeth Arents, genaemt Arij, getuijgen waren Hendrick Arentsz, Cornelis Cornelis, & Ariaentje Arents
Julius
Augustus.??
Op den 3e dito gedoopt het kint van Leendert Leendertsz & Maertje Leenderts, genaemt Leendert, getuijgen waren Cornelis Leenderts & Teuntje Leendertsz
September.
Den 7e dito gedoopt het kint van Anthoni de Breet, & Neeltjen Willems, genaemt Stoffelijntje, getuijgen waren Jacob Cornelisz Smit, & Maria Verhaest??
Op den 21 dito gedoopt het kint van Gerrit Maertensz, & Maertje Hendrix, genaemt Jannitje, getuijge was Grietje Hendricks
October.
Den 5. dito gedoopt het kint van Job Jansz, & Cornelia Marinus, genaemt Hendrick, getuijgen waren Mattheus Cornelisz Droger, & Maertje Fredericks
Op den 12 dito gedoopt het kint van Cornelis Huijgen, & Saertje Cornelis, genaemt Maerten, getuijgen waren Nicolaus Bastaert, Maria Weufels, & Cornelia Cornelis
Op den selfden dito gedoopt het kint van Laurus Theunisse van Straten, & @rigje Willems, genaemt Theunis, getuijgen waren Dirck Theunisz, Marcus Abrahamsz, Theunis Arentsz,& Grietje @
Op den 19 dito het kint gedoopt van Marinus Marinusz & Kommertje Hendrix, genaemt Hendrick, getuijgen waren Cornelis Betsmansz Metselaer, Trijntje Hendrix??
Op den 26 dito gedoopt het kint van Ariaen Faesse, & Harrentje Marinus, genaemt Marinus, getuijgen waren Claes Marinusz, & Lijsbeth Pieters
November
Op den 2e dito gedoopt het kint van Marinus Cornelisz, & Annitje Jacobs, genaemt Trijntje, getuijgen waren Dirck Jacobsz & Commertje Jans
Op den 9e dito gedoopt het kint van Jan Verbeeck, ende Neeltjen Jans, genaemt Leuntje, getuijgen waren Pieter Jacobsz Kaen, Francois van Peuvenasi, & Leuntje Burts
December
Op den 7e dito gedoopt het kint van Mattheus Cornelisz Droger, & Commertje Jans, genaemt Jannitje, getuijgen waren Jan Harmansz?? Marijtje Jans
Op den selfden dito gedoopt het kint van Gijsbrecht Jansse, & Leentje Davidts, genaemt David, getuijgen waren Cornelis Betsmansz Metselaer, & Martijntje Leenderts
Op den 14 dito gedoopt het kint van Jan Leendertsz de Lange, & Maertje Cornelis, genaemt Jan, getuijgen waren Dingeman Abrahamsz, Gijsbrecht Jansz, & Pieternelle Dingemans
Op den selfden dito gedoopt het kint van Mechiel Cornelisse van der Weel, & @ntje Ariaens, genaemt Cornelis, getuijge was Pietertje Jans
1660.
Januarius
Op den 18 dito gedoopt het kint van Mechiel Jansz van St Annalant & Pietertje Gillis, genaemt Ariaentje, getuijgen waren Jacobus Verhaest, & Stijntje Gillis
Op den selfden dito gedoopt het kint van Marinus Adriaensz, & Jannitje Willems, genaemt Adriaen, getuijgen waren Willem Jacobsz, Joh. Jansz, Jacob Moor, Ariaentje Lambrechts & Cornelia Marinus
Op den 25. dito gedoopt het kint van Leendert Jacobsz Hooghwerf & Katelijntje Perdamis, genaemt Adriaen, getuijgen waren Willem Perdamis, & Maertje Fredericks
Februarius
Den 1 dito gedoopt het kint van Philippus Jansz, & Maertjen Hendricks, genaemt Hendrick, getuijgen waren Leunis Pietersz Schipper & Tannitje Jans
Op den selfden dito gedoopt het kint van Dingeman Abrahamsz & Neeltjen Arents, genaemt Sara, getuijgen waren Cornelis Betsmansz Metselaer, & Hester Leunis
Op den selfden dito gedoopt het kint van Theunis Jansz de Vos, & Elisabeth Adriaens, genaemt Adriaentje, getuijgen waren Adriaen Jorisz, Mechiel Cornelisz van der Weel, & Maetje Ariaens????
Op den selfden dito gedoopt het kint van Florus Gerritsz, & Dingena Jaspers, genaemt Mijntje, getuijgen waren Anthoni Danielsz, & Annitje Jans??
Op den selfden dito gedoopt het kint van Job Jansse van Beeck & Stijntje Erasmus, genaemt Arentje, getuijgen waren Leendert Pietersz Noordijck, & Maertje Ja@
Op den 8 dito gedoopt het kint van Cornelis Jansz, & Jannitje Marinus, genaemt Jan, getuijgen waren Cornelis Reulofsz, Pieter Laurensz, & Marijtje Wouters??
Op den selfden dito gedoopt het kint van Cornelis Claesz Boomklimmer, & Baeltje Jobs, genaemt Claes, getuijgen waren Bastiaen Jansz, & Jannitje Claes??
Op den 29 dito gedoopt het kint van Hendrick Jansz Roos, & Grietje Samuels, genaemt Samuel, getuijgen waren Rochus Rochusz Hooghmoet & Hubertje Deckers
Maert??
Op den 7 dito gedoopt het kint van Willem Claesse, & Lijntje Jans, genaemt Willemtje, getuijgen waren Jacob Jansz, & Hilletje Jans
Op den 14. dito gedoopt het kint van Abraham Ariaentsz, & Lijsbeth Pieters, genaemt Pieter, getuijgen waren Pieter Pietersz de Jonge, & Dingena Claes
Op den 21 dito gedoopt het kint van Pieter Simonsz, & Saertjen Maertens, genaemt Simon, getuijgen waren Paulus Hendricksse, Leunis Pietersz, & Betje Pieters
Op den 26 dito gedoopt het kint van Arij Jansse Vierniet & Jannetje Arents, genaemt Pietertje, getuijgen waren Cornelis Leendertsz Krepelman, Claes Burtsen Suijdijck, & Susannetje Jans
April.
Op den 25. dito gedoopt het kint van Leendert Jacobsz, & Marijtje Ariaens, genaemt Jacob, getuijgen waren Mr. Jacob van Tilburgh, & Annitje Willems??
Op den selfden dito gedoopt het kint van Steven Jansz, & Jannitje Arents, genaemt Sara, getuijge was Teuntje Wouters
Maius
Op den 2e dito gedoopt het kint van Marinus Pau@, & Lijsbeth Christiaens, genaemt Cornelia, in onecht gewonnen, getuijge was @montje
Den 9 dito gedoopt het kint van Simon Pietersz Koolman & Jacomijntje Arents, genaemt Ariaentje, getuijgen waren Leendert Arentsz Braber, Leunis Pietersz Schipper, Willemtje Simons, ende Leentje Davids
Op den selfden dito gedoopt het kint van Betsman Willemsz de Waeijer, & Leentje Cornelis, genaemt Willem, getuijgen waren Jan Arentsz Smit, Iemant Theunisz de Waeijer, Emmitje Jans ende Adriana de Ridder
Op den 17 dito gedoopt het kint van Lambrecht Hendricksz, &?? Barbara Jans, genaemt Jacomijntje, getuijge was Annitje Jans??
Op den 23 dito gedoopt het kint van Willem Pietersz Droger, & Jannitje Pieters, genaemt Willem, getuijgen waren Dirk Anthoni Moris, & Susannitje Jans??
Junius
Julius
Den 18 dito gedoopt het kint van Mattheus Bastiaensz, & Teuntje Ariaens, genaemt Bastiaen, getuijgen waren Arent Bastiaensz & Maetje Bastiaens
Augustus.
Den 1. dito gedoopt het kint van Jan Cornelisz Hooghmoet, & Lijntje Pieters, genaemt Neeltje, getuijgen waren Cornelis Cornelisse Hoogemoet, & Trijntje Dirks
Den 15. dito gedoopt het kint van Cornelis Boelhouwer, & Sophia Ackersdijck, genaemt Jannitje, getuijgen waren Hendrick Gerritsz Tichelman, & Sara Hoorij??
Op den 22 dito gedoopt het kint van Hendrick Gerritsz de Graef, & Jannitje Willems Koert, genaemt Jannitje, getuijgen waren Willem Joppe, Ariaan Jacobsz, Kommertje Lauwe, & Neeltje Arents
September.
Op den 12 dito gedoopt het kint van Matthijs Pietersz, & Elsje Joosten, genaemt Pieter, getuijgen waren Willem Abrahamsz, Cornelis Huijgen @ijck, & Maertje Thijs
Op den 19 dito gedoopt het kint van Cornelis Jansse Matte, & Maetje Arents Alebeeck, genaemt Neeltje, getuijgen waren Jan Theunisz Matte, Marcus Abrahams & Godelief
Op den selfden dito gedoopt het kint van Jasper Paulusz, & Maetje Marinus, genaemt Gerrit, getuijgen waren Cornelis Teunisz, Pieter Paulusz, & Leuntje Cornelis
October.
Op den 24. dito gedoopt het kint van Marinus Gerritsz, & Jannitje Theunis, genaemt Gerrit, getuijgen waren Cornelis Gerritsz, Jan Cornelisz, & Neeltje Jans, & Neeltje Theunis??
Op den selfden dito gedoopt het kint van Cornelis Betsmansz & Tannitje Jans, genaemt Betsman, getuijgen waren Leendert Pietersz Noordijck, Betsman Cornelisz Cattestaert, Krijn Jansz Gebuijs, Aegje Wouters
Op den selfden dito gedoopt het kint van Gerrit Maertensz, & Maetje Hendricks, genaemt Neeltje, getuijge was Maertje Pieters
Op den 15 dito gedoopt het kint van @ Claesse de Hae@, & Ariaentje @, genaemt Betje, getuijgen waren Jan Liaansz Palinghman, @ Teuntje @rts
November
Op den 7e dito gedoopt het kint van Jan Verbeeck, & Neeltje Jans, genaemt Lieve, getuijgen waren Leendert Pietersz Noordijck, Guiljam van Bevenaetje, Cornelis Pietersz Puijck, ende Tanneke Verbeeck
Op den selfden dito gedoopt het kint van Pieter Isaacksz, & Leentje Jans, genaemt Jan, getuijgen waren Aert Remmesse, & Maddeleentje Cornelis
Op den 21 dito gedoopt het kint van Leendert Leendertsz Koningh, & Maetje Leenderts, genaemt Leendert, getuijgen waren Simon Leunisz, & Teuntje Leenderts
December
Den 11e. dito gedoopt het kint van Lijsbeth Cornelis, genaemt Cornelis, sijnde in onecht gewonnen, getuijge was Maetje Pieters
Op den selfden dito gedoopt het kint van Gijsbrecht Jansz, & Leentje Davidts, genaemt David, getuijgen waren Mr. Anthoni Moris, & Martijntje Leenderts
Den 19 dito gedoopt het kint van Dirck Boudewijnsz Schoonhoven, & Pietertje Cornelis, genaemt Katelijntje, getuijgen waren Dingeman Abrahamsz, & Neeltje Aelbeeck
Op den 26 dito gedoopt het kint van Marcus Abrahamsz, ende Jacomijntje Leenderts, genaemt Martijntje, getuijgen waren Leendert Jacobsz, Lauwerens Teunisz Backer, & Maetje Arents??
1661??
Januarius.
Den 9 dito gedoopt het kint van Florus Gerritsz, & Dingena Jaspersz, genaemt Jannitje, getuijgen waren Cornelis Pauwelisz Loij, Jan Jacobsz Remme, & Jannitje Antonisdr??
Op den 23. dito gedoopt het kint van Cornelis Teunisz & Geertje Cornelis, genaemt Teuntje, getuijgen waren Jasper Paulusz, Jan Ariaensz, & Jannitje Teunis
Den 30. dito gedoopt het kint van Ariaen Jansz, & Maertje Pieters, genaemt Pieternellitje, getuijgen waren Pieter Willemsz Bisschop, Andries Teunisz Vlamingh, ende Leentje Flore
Den dito gedoopt het kint van Lambrecht Govertsz, & Grietje Baltens, genaemt Govert, getuijgen waren Dirk Govertsz & Jannitje Anthonis??
Februarius.
Den 6. dito gedoopt het kint van Arent Cornelisse Ram, & Soetje Pieters, genaemt Teuntje, getuijgen waren Maerten Maertensz, & Annitje Jans
Dito gedoopt het kint van Job Jansz Droger, & Cornelia Marinus, genaemt Jannitje, getuijgen waren Marinus Adriaensz, Teunis Jansz, & Ariaentje @armers
Den 13. dito gedoopt het kint van Ariaen Faesz, & Harrentje Marinus, genaemt Marinus, getuijgen waren Claes Marinusz, & Maetje Mechiels
Op den selfden dito gedoopt het kint van Hendrick Koenen de Otter, & Machtelt Arents, genaemt Teuntje, getuijgen waren Arij Jansz Vierniet, Jannetje Arents, & Sara Jans??
Den 27 dito gedoopt het kint van Jan de Lanuijt, & Katelijntje Adams, genaemt Jacob
Dito gedoopt het kint van Hendrick Gerritsz Tichelman, & Maertje Jacobs, genaemt Gerrit, getuijgen waren Gerrit Tichelman, &?? Maetje Pieters
Dito gedoopt het kint van Mr. Francois Paal, & Eliezaai van der Poel, genaemt Cornelia, getuijgen waren Elisabeth van der Poel & Petrus van der Poel
Martius.
Den 6. dito gedoopt het kint van Cornelis Cornelisse, & Maertjen Arents, genaemt Maertje, getuijgen waren Jan Arentsz, & Lijntje Willems
Dito gedoopt het kint van Simontje Jacobs in onecht gewonnen, genaemt Jacob, getuijge was Jannitje Teunis
Den 13 dito gedoopt het kint van Arij Gerritsz, & Grietje Jacobs, genaemt Arentje, getuijgen waren Willem Abrahamsz, & Willemtje Jacobs
Dito gedoopt het kint van Mr. Jacob van Tilburgh, & Josijntje Davids, genaemt Dingena, getuijgen waren David Jansz Bal, Leendert Jacobsz, Neeltje Jacobs, & Susana de Ridder
April.
Den 23e dito gedoopt het kint van Jan Hermansz Wilschut, & Grietje Pieters, genaemt Pieter, getuijgen waren Jacob Pietersz, & Elisabeth Koene
Maius
Den 8. dito gedoopt het kint van Leunis Maertensz, & Annitje Cornelis, genaemt Maria, getuijgen waren Manck Leendertsz, & Stijntje Erasmus??
Junius.
Den 12e dito gedoopt het kint van Adriaen Jacobsz, & Lijntje Leenderts, genaemt Dingeman, getuijge was Hilletje Krijns
Den 19 dito gedoopt het kint van Krijn Jansz Gebuijs, & Maetje Aelbrechts, genaemt Jan, getuijgen waren Leunis Pietersz Schipper, Cornelis Betsmansz, Lijntje Willems
Dito gedoopt het kint van Leunis Pietersz Schipper, & Teuntje Erasmus, genaemt Pieter, getuijgen waren Job Jansz van Beke, Krijn Jansz Gebuijs, & Sophia Boelhouwers
Den 26. dito gedoopt het kint van Jan Bastiaen Harsz, & Annitje Jans, genaemt Jan, getuijgen waren Jacob Willemsz de Waijer, Cornelis Arents Braber, & Tannitje Jans
Julius.
Den 24e dito gedoopt het kint van Adriaen Pietersz, & Jannitje Jacobs, genaemt Maetje, getuijgen waren Claes Jansz, & Neeltje Jans
Julius.
Den 3e dito gedoopt het kint van Mechiel Jansse van St. Annalant, & Pietertje Gillis, genaemt Ariaentje, getuijgen waren Willem Mechielsz de Groot, & Ariaentje Pieters??
Augustus.
Den 14 dito gedoopt het kint van Philips Jansz Gastus, & Maertje Hendricks, genaemt Hendrick, getuijgen waren Hendrick Bastiaensz, & Lijntje Willems
Op den 28 dito gedoopt het kint van Arij Jacobsz, & Truitje Hendricks, genaemt Leendert, getuijge was Arentje Marinus
September.
Den 4e dito gedoopt het kint van Wilhelmus Ackersdijck, & Sara Hoorn, genaemt Johanna, getuijgen waren Philippus Hoorn, Martinus Ackersdijck, Elisabeth van Poucke, & Sophia Ackersdijck
Dito gedoopt het kint van Theus Cornelisz, & Commertje Jans, genaemt Cornelis, getuijgen waren Jan Cornelisz, Annitje Jacobs
Den 30 dito gedoopt het kint van Cornelis Arentsz Taen, & Barber Cornelis, genaemt Cornelis, getuijgen waren Arij Jansz Taen, & Pieternellitje Arents
October.
Den 16 dito gedoopt het kint van Pieter Willemsz Bisschop, & Betje Pieters, genaemt Catelijntje, getuijgen waren Gillis Teunisz, & Aegje Teunis
Op den selfden dito gedoopt het kint van Willem Pietersz Bout, & Jannitje Pieters, genaemt Krijn, getuijgen waren Jacob Krijnsz Koert & Leuntje Joosdr
Den 30 dito gedoopt het kint van Willem Pietersz Cardux, & Lijsbeth Jans, genaemt Engeltje, getuijgen waren Pieter Willemsse Cardux, & Jannitje Pieters
Op den selfden dito gedoopt het kint van Leendert Jacobsz Hooghwerf & Catelijntje Adriaans Perdanis, genaemt Jannitje, getuijgen waren Claes Krijnsz, & Abbeleuntje Stoffels
November
Op den 6 dito gedoopt het kint van Aert Remmensz, & Jannitje Jans, genaemt Truitje, getuijgen waren Jan Remmensz, & Maetje Remmens
Op den 13 dito gedoopt het kint van Abraham Gerritsz, & Leendert Leendertsz, genaemt Maria, getuijge was Cornelia
Op den 20. dito gedoopt het kint van Job Jansse van Beke, & Stijntje Erasmus, genaemt Neeltje, getuijgen waren Hendrick Koenen de Otter, & Teuntje Erasmus
Op den selfden dito gedoopt het kint van Pieter Simonsz, & Sara Maertens, genaemt Sara, getuijge was Passchiertje Bisschops
December.
Op den 8 dito gedoopt het kint van Mechiel Cornelisz van de Wele, & Teuntje Adriaans, genaemt Heiltje, getuijgen waren Maerten Aertsz, & Adriaen Aertsz, & Ariaentje Witte
1662
Januarius.
Den 1e dito gedoopt het kint van Abraham Adriaansz, & Lijsbeth Pieters, genaemt Adriaan, getuijgen waren Willem Teunisz, & Harrentje Marinus
Den 8 dito gedoopt het kint van Cornelis Jansz, & Jannitje Marinus, genaemt Maetje, getuijgen waren Aren Jacobsz, & Catelijntje Pieters??
Op den 15 dito gedoopt het kint van Willem Adriaansz Perdanis, & Maetje Fredericks, genaemt Maetje, getuijgen waren Matthijs Adriaansz Perdanis, & Catelijntje Adriaens Perdanis
Den selfden dito gedoopt het kint van Gerrit Barentsz, & Maetje Mechiels, genaemt Jacob, getuijgen waren Mechiel Leunisz, Jan Marcusz, & Annitje Ariaens??
Den 22 dito gedoopt het kint van Theus Bastiaensz, & Teuntje Ariaens, genaemt Ariaen, getuijgen waren Marinus Marinusz, & Cornelia Cornelis??
Dito gedoopt het kint van Cornelis Cornelisse Kattestaert, & Lijntje Willems, genaemt Stoffel, getuijgen waren Jacob Krijnsz Koert, & Hester Leunis
Den 29. dito gedoopt het kint van Cornelis Meuwisz Bestenoomtje, & Heijltje Jacobs, genaemt Jacob, getuijgen waren Cornelis Boelhouwer & Maetje Jacobs
Dito gedoopt het kint van Theunis Jansz, & Lijsbeth Adriaens, genaemt Catelijntje, getuijge was Jannitje Anthonis
Dito gedoopt het kint van Florus Gerritsz, & Dingena Jaspers, genaemt Willemijntje, getuijgen waren Mechiel Baltensz Smit, & Jannitje Antonis, & Leentje Willems????
Dito gedoopt het kint van Cornelis Pietersz van Saerloos, & Annitje Arents, genaemt Steven, getuijge was Jannitje Laurens
Februarius
Den 12 dito gedoopt het kint van Mr Anthoni Morris, & Ariaentje Arents, genaemt Carel, getuighe was Maria Pieters Flore
Den 19 dito gedoopt het kint van Willem Adriaansz, & Ariaentje Cornelis, genaemt Cornelis, getuigen waren Jacob Cornelisz, Ietje Jacobs, & Arentje Muncks
Den 26 dito gedoopt het kint van Hendrick Dircksz van Krabbendijck, & Maertje Christiaens, genaemt Lijsbeth, getuigen waren Pieter Jansz, & Dingena Cornelis?? ??
Den selfden dito gedoopt het kint van Cornelis Cornelisz Hooghmoet & Neeltje Bastiaens, genaemt Maetje, getuigen waren Pieter Bastiaensz, & Lijntje Pieters????
Maert.
Den 5 dito gedoopt het kint van Aert Bastiaensz, & Cornelia Cornelis, genaemt Lijntje, getuigen waren Arij Cornelisz Drogendijck, & Maetje Bastiaens
Den 12 dito gedoopt het kint van Jan Ottensz van Westrom, & Lena Huibrechts, genaemt Ariaen, getuigen waren Leendert Huibrechtsz Pick, & Sara Abrahams
Dito gedoopt het kint van Marinus Cornelisz Drooger, & Annitje Jacobs, genaemt Ariaantje, getuigen waren Teunis Cornelisz Droger, & Ariaentje Jans Gunst
Dito gedoopt het kint van Leendert Harmansz Wiltschut, & Lijsbet Koenen, genaemt Koenraad, getuigen waren Harman Jansz Wiltschut, Dirck Claesz @eest, & Ariaentje Aelbrechts??
Den 19 dito het kint van Betsman Willemsz de Waijer & Leentje Cornelis, genaemt Theuntje, getuigen Crijn Jansz Gebuijs, Jacob Krijnsz Koert, & Maetje &mons
Dito @ het kint van Pieter Leendertsz, & Ariaentje @, genaemt Ariaentje, getuigen Simon Cornelisz, & Jannitje Cornelis
Den 26 dito gedoopt het kint van Dingeman Abrahamsz & Neeltje Arents, genaemt Arent, getuige Pieternelle Dingemans
April den 9. dito gedoopt het kint van Gerrit Maertensz, & Maetje Hendricks, genaemt Hendrick, getuige was Tannitje Hendricks
Den 16 dito gedoopt het kint van Cornelis Boelhouwer, & Sophia Ackersdijck, getuigen waren Wilhelmus Ackersdijck, & Neeltje Arents
Augustus.
Den 27 dito gedoopt het kint van Cornelis Claesz Boomklimmer, & Neeltje Jobs, genaemt Dina, getuigen waren Jan Meeuwsz, & Neeltje Cornelis
September.
Den 3 dito gedoopt het kint van Lowijs Fredericksz Rademaecker, & Maertje Claes, genaemt Teuntje, getuigen waren Gillis Jansz Vierniet, & Jannitje Claes
Dito gedoopt het kint van Abraham Augustijnsz, & Jannitje Ariaens, genaemt Ariaen, getuigen waren Mechiel Cornelisse van de Wele, & Geertruijt Abrahams
Den 10. dito gedoopt het kint van Jan Leendertsz de Lange, & Maetje Cornelis, genaemt Pieter, getuigen waren Leendert Pietersz Voordijck, Jacob Krijnsz Koert, & Wouterijntje Cornelis
October.
Den 8 dito gedoopt het kint van Willem Bouwensz, & Meijnsje Korsen, genaemt Willem, getuige was Pietertje Willems
Den 22 dito gedoopt het kint van Pieter Isaacksz, & Trijntje Jans, genaemt Isaac, getuigen waren Jan Harmansz Wilschut, & Pietertje Meeuws
Den 29 dito gedoopt het kint van Jasper Paulusz, & Maertje Marinus, genaemt Neeltje, getuigen waren Cornelis Paulusz, Willem Sprant, & Pietertje Jans
Dito gedoopt het kint van Lambrecht Govertsz, & Grietje Baltens, genaemt Godelief, getuige was Dingena Jaspers??
Dito gedoopt het kint van Jan Gijsbrechtsz van Dijck, & Janneke Meese Schip, genaemt Lammertje, getuige was Bastiaentje Teunis
Dito gedoopt het kint van Jan Remmensz Wiltschut, & Pieternellitje Dircks, genaemt Dirck, getuigen waren Pieter Cornelisz Goederede, Jannitje Pieters, & Jannitje Anthonis
November.
Den 5 dito gedoopt het kint van Frans Cornelisz, & Kommertje Teunis, genaemt Teuntje, getuigen waren Betsman Willemsz de Waijer, Cornelis Kattestaert, & Blasijntje Teunis
Den 19 dito gedoopt het kint van Cornelis Jobsz van Tolen, & Maetje Ariaens, genaemt Jannitje, getuigen waren Pieter Pietersz, Job Jansz & Jannitje Jans
Den 26 dito gedoopt het kint van Theus Cornelisz Drooger, & Kommertje Jans, genaemt Cornelis, getuigen waren Jan Cornelisz van Breet, & Maetje Joos
Den selfden dito gedoopt het kint van Cornelis Teunisz, & Geertje Cornelis, genaemt Pieternellitje, getuigen waren Jacob Ariaansz, Lijntje Cornelis
Dito gedoopt het kint van Leendert Jacobsz & Marijtje Ariaans, genaemt Leentje, getuigen waren Jan Jacobsz, & Lijsbeth Ariaans
December.
Den 3. dito gedoopt het kint van Jan Cornelisz Hooghmoet, & Lijntje Pieters, genaemt Cornelis, getuigen waren Rochus Rochusz Hooghmoet, & Maertje Cornelis
Den 10 dito gedoopt het kint van Cornelis Arentsz Braber, ende Teuntje Sents, genaemt Dingena, getuigen waren Mattheus Arentsz, Gerrit Barthelsz, & Jannitje Cornelis
Dito gedoopt het kint van Gijsbrecht Jansz Timmerman, & Leentje Davids, genaemt Jannitje, getuigen waren Balthen Leendertsz Kasteleijn, & Maetje Simons??
Den 31 dito gedoopt het kint van Jan Theunisz Matte, & Grietje Pieters, genaemt Jannitje, getuigen waren Cornelis Jansz Matte, Mr. Anthoni Morris, & Maertje Arents
1663.
Januarius.
Den 14 dito gedoopt het kint van Cornelis Pietersz, & Geertje Stoffels, genaemt Stoffel, getuigen waren Jeremias Stoffelsz, Cornelis Paulusz, & Maria Boelhouwers
Den 28 dito gedoopt de kinderen van Jan Verbeeck, & Neeltje Jans, het eene genaemt Arij, het andere Leuntje, getuigen waren Jacob Krijnsz Koert, Aelbrecht Krijnsz, Bastiaen Hooghwerf, Maetjen Arents & Neeltjen Aelbrechts
Februarius.
Den 4 dito gedoopt het kint van Laurens Jansz, & Tannitje Jans, genaemt Jan, getuigen waren Jan Bastiaen Hartsz, Jan Ariaensz, & Cornelia Jans
Den 11 dio gedoot het kint van Paulus Hendricksz, & Jacomijntje Willems, genaemt Jan, getuige was Ariaentje Jans
Op den selfden dito gedoopt het kint van Arij Jansz Vierniet & Jannitje Arents, genaemt Adriana, getuigen waren Krijn Jansz Gebuijs, & Jacomijntje Arents
Den 18 dito gedoopt het kint van Claes Arentsz Meeldijck, ende Maetjen Iemants, genaemt Arij, getuigen waren Jacob?? Arentsz Meeldijck, Bastiaen Cornelisz Hack, Leunis Pietersz de Jonge, ende Neeltje Andries??
Op den selfden dito gedoopt het kint van Claes Govertsz, & Neeltje Cornelis zijnde in onecht gewonnen, genaemt Aeghje, getuijge was Commertje Jans??
Op den 25 dito gedoopt het kint van Leendert Leendertsz Koningh, & Maetje Leenderts, genaemt Leendert, getuigen waren Abraham Leendertsz, & Cornelia Leenderts??
Martius.
Den 11 dito gedoopt het kint van Mr Fransois Paal, & Elizeve van der Poel, genaemt Elisabeth, getuigen waren Mr Joost de Vos, & Johanna Mauritia??
Den 23 dito gedoopt het kint van Abraham Gerritsz, & Leendertje Leenderts, genaemt Marijtje, getuige was Cornelia Roelandts
Maius.
Den 13 dito gedoopt het kint van Witte Passchiersz, & Cornelia Mechiels, genaemt Witte, getuigen waren Jan Lievensz, & Arentje Engels
Junius.
Den 29 dito gedoopt het kindt van Hendrick Gerritsz Tichelman, & Maetje Jacobs, genaemt Jacob, getuigen waren Johannes Gerritsz Tichelman, Cornelis Eeuwitsz Bestenoomtje, getuige was Sophia Boelhouwers
Dito gedoopt een bejaert Persoon genaemt Cornelis Jaspersz
Julius.
Den 8e?? dito gedoopt het kind van Arij Gerritsz Melesant, & Grietje Jacobs, genaemt Nellitje, getuigen waren Hendrick Willemsz, & Hillitje Jans
Dito gedoopt de kinderen van Willem Adriaansz Pardanis, ende Maetje Fredericx, het eene genaemt Adriaan, & het andere Aegje, getuigen waren van ???t eerste Leendert Jacobsz Hooghwerf, & Lijntje Joost & van ???t tweede Johannes Johannisz Oosterlingh, & Jannitje Jans, & Grietje Iemants??
Augustus.
Den 5e dito gedoopt het kint van Jacob Cornelisz Noordhoeve, & Pietertje Jacobs, genaemt Ariaentje, getuigen waren Cornelis Jacobsz Noorthoeve, & Jacomijntje Arents, insgelijcks Rut Leendertsz Roothair, & Ariaentje Cornelis??
September.
Den 24. dito gedoopt het kint van Aert Remmensz, & Jannitje Jans, genaemt Jan, getuigen waren Harman Jansz Wiltschut, Lijntje Leenderts, & Saertje Krijns
October.
Den 5 dito gedoopt het kint van Jacob Ariaensz, & Jannitje Theunis, genaemt Adriaen, getuigen waren Leendert Ariaansz, Cornelis Theunisse, & Lijntje Leenderts
Den 28e dito gedoopt het kint van Jan Claesse de Heer, & Ariaentje Everts, genaemt Maria, getuigen waren Bastiaen Thijsse Vinck, & Jannetje Melts Schep
Op den selfden dito gedoopt het kint van Pieter Willemsz Bisschop, ende Ietje Pieters, genaemt Maetje, getuigen waren Balten Leendertsz Kasteleijn, & Grietje Aerts van Doolen
November.
Den 11e dito gedoopt het kint van Job Jansse, & Cornelia Marinus, genaemt Cornelis, getuigen waren Betsman Willemsz de Waijer, ende Lijsbeth Krijns
Den 18 dito gedoopt het kint van Aert Foppen, & Neeltje Koosen, genaemt Koos, getuigen waren Hendrick Koenen de Otter, ende Neeltje Cornelis, met Jannitje Arents
Dito gedoopt het kint van Aert Jacobsz, & Engeltje Maertens, genaemt Jannitje, getuigen waren Theunis Maertensz, & Magdaleentje Jacobs
Op den 25 dito gedoopt het kint van Cornelis Jansz, & Jannitje Marinus, genaemt Ariaentje, getuigen waren Jan Matthijsz, & Neeltje Jobs
December.
Den 2e dito gedoopt het kint van Mattheus Pietersz, & Trijntje Dircks, genaemt Dirck, getuigen waren Jan Cornelisz Hooghmoet, & Maetje Pieters
Dito gedoopt het kint van Leendert Jacobsz Hooghwerf, & Catelijntje Adriaans Pardanis, genaemt Adriaan, getuige was Elisabeth de Hoogh
Dito gedoopt het kint van Willem Adriaansz, & Ariaentje Cornelis, genaemt Adriaan, getuigen waren Barent Willemsz, & Annitje Adriaans??
Den 17 dito gedoopt het kint van Dingeman Abrahamsz, & Neeltje Arents, genaemt Abraham, getuigen waren Bartholomeus van der Schilt, & Pieternellitje Dingemans
Dito gedoopt het kint van Willem Pietersz Kardux, & Lijsbeth Jans, genaemt Jan, getuige was Annitje Pieters
Dito gedoopt het kint van David Abrahamsz, & Marijtje Joosten, genaemt Neeltje, getuigen waren Dingeman Abrahamsz, & Sophia Boelhouwers
Den 23 dito gedoopt het kint van Abraham Adriaansz, & Lijsbeth Pieters, genaemt Maetje, getuigen waren Jan Mechielsz van Anna lant, & Maertje Pieters??
Dito gedoopt het kint van Lambrecht Lambrechtsz, & Maertje Hendricks, genaemt Hendrick
Dito gedoopt het kint van Frans Cornelisz van Dalen, & Blasijntje Theunis in onecht gewonnen, genaemt Abraham, getuige was ???
Den 30. dito gedoopt het kint van Andries Willemsz, & Annitje Jacobs, genaemt Marijtje, getuigen waren Gijsbrecht Willemsz, Gijsbrecht Jacobsz, & Maritje Gijsbrechts
Dito gedoopt het kint van Cornelis Paulusz, & Neeltje Marcus, genaemt Marcus, getuigen waren Jan Marinusz Decker, & Annitje Jans
1664.
Januarius.
Den 13 dito gedoopt het kint van Jan Harmansz, & Marijtje Pieters, genaemt Harman, getuigen waren Leendert Harmansz, & Pietertje Harmans??
Dito gedoopt het kint van Gerrit Barentsz, & Maertje Mechiels, genaemt Mechiel, getuige was Cornelia Mechiels
Den 20 dito gedoopt het kint van Aert Bastiaensz, & Cornelia Cornelis, genaemt Meijntje, getuigen waren Pieter Bastiaensz, Pieter Cornelisse Drogendijck, & Lijntje Cornelis Drogendijck??
Februarius.
Den 3 dito gedoopt het kint van Betsman Willemsz de Waeijer, & Leentje Cornelis, genaemt Willem, getuigen waren Jacob Willemsz de Waijer, Claes Burtsz Suijtdijck, Ieman Teunisz de Waeijer, Neeltje Ackersdijck, & Jacomijntje Jans
Den 10 dito gedoopt het kint van Mattheus Bastiaensz, ende Teuntje Ariaens, genaemt Engeltje, getuigen waren Cornelis Cornelisz Hooghmoet, Pieter Bastiaensz, & Dingena Claes
Den 17 dito gedoopt het kint van Florus Gerritsz & Dingena Jaspers, genaemt Leunis, getuigen waren Jan Mechielsz van St Annalandt, Gillis Teunisz & Liedeweij Gerrits
Martius.
Den 2e dito gedoopt het kint van Claes Cornelisz Molenaer, & Wouterijntje Cornelis, genaemt Neeltje, getuigen waren Dingeman Cornelisz Molenaer, & Maetje Jacobs
Den 26 dito gedoopt het kint van Cornelis Arentsz Taen, ende Barbara Cornelis, genaemt Jan, getuigen waren Arent Arentsz Taen, & Arentje Cornelis
Den 23 dito gedoopt het kint van Pieter Laurensz, & Kommertje Jans, genaemt Laurens, getuigen waren Jacob Laurensz, Floris Gerritsz, & Marijtje Jans
Den 29 dito gedoopt het kint van Ariaen Faessen, & Harrintje Marinus, genaemt Maertje, getuigen waren Gerrit Barentsz & Lijsbeth Sanders
Dito gedoopt de kinderen zijnde tweelingen van Hendrick Koenen de Otter & Machteltje Arents, het eene genaemt Lijsbeth, ende het andere Ariaantje, getuigen van ???t eene kint waren Davijd Koenen, Maria de Wit, Job Jansz van Neke, & Tannitje Jans, getuigen van ???t tweede waren Cornelis Koenen, Jacob Arentsz Jonge Schout, Jannitje Marinus, & Marijtjen Arents
Aprilis??
Den 11e dito gedoopt het kint van Gerrit Maertensz, & Maertjen Hendricks, genaemt Lijntje, getuige was Jacomijntje Cornelis
Den 13 dito gedoopt het kint van Pieter Simonsz de Ruijter, & Saertje Maertens, genaemt Martinus, getuigen waren Jan Maertensz Wagenaer, Jan Simonsz & Jacomijntje Bisschops, met Jannetje Adriaans??
Den 14 dito gedoopt het kint van Cornelis Pietersz, & Grietje Stoffels, genaemt Tannitje, getuigen waren Jan Verbeeck, & Jobje Willems
Den 20 dito gedoopt het kint van Lambrecht Govertsz Heijmans, & Grietje Baltens, genaemt Nellitje, getuige was Aegje Mattheus de Buijser
Den 27 dito gedoopthet kint van Jan Mechielsz Doncker, & Cornelia Engebrechts, genaemt Anna, getuigen waren Gerrit Jansz, & Lijntje Jans
Maius.
Den 3 dito gedoopt het kint van Cornelis Cornelisz & Maertje Arents, genaemt Cornelis, getuigen waren Coenraadt Maertensz, & Neeltje Cornelis
Op den selfden dito gedoopt het kint van Job Jansz van Beeck, & Stijntje Erasmus, genaemt Johannes, getuigen waren Pieter Pietersz de Jonge, & Neeltje Erasmus, met Margrietjen Arents
Dito gedoopthet kint van Frans Waelburg, & Marijtje Jans, genaemt Frans, getuige was Elisabet de Hoogh
Den 18 dito gedoopt het kint van Paulus Hendricksz & Jacomijntje Willems, genaemt Pieter, getuige was Hilletje Jans
Junius.
Den 1 dito gedoopt het kint van Cornelis Theunisz & Geertje Cornelis, genaemt Theunis, getuigen waren Andries Theunisz & Neeltje Theunis
Den 8e dito gedoopt twee kinderen van Wouter Jansz de Jong, & Maetje Jans van Loo, het eene genaemt Jan, & het andere Susannetje, zijnde het knegje oudt 14 jaaren doch het dochtertje een nieuw geboren kint, getuigen waren Johannes de Jonge, Maertje Foppen, & Maetje Gijsbrechts
Julius
Den 27 dito gedoopt een bejaert Persoon zijnde een jonghman van Sommelsdijck, genaemt Joachim
Augustus
Den 3. dito gedoopt het kint van Jan Bartholomeusz van der Schilt, & Aegje Mattheus de Buijsser, genaemt Mattheus, getuigen waren Bartholomeus van der Schilt, Jacobus de Buijsser, & Sara Abrahams
Den 17 dito gedoopt het kint van Betsman Cornelisz Kattestaert, & Maetje Simons, genaemt Simon, getuigen waren Cornelis Tin, Nicolaes Bolijn, & Saertje Simons, & Catharina Verschuer
Dito gedoopt het kint van Leendert Harmensz Wilschut, & Lijsbeth Koenen, genaemt Appelleuntje, getuigen waren Theunis Theunisz Vlaminck, & Maetje Theunis
September
Den 21e dito gedoopt het kint van Pieter Paulusz, & Pietertje Jans, genaemt Jan, getuigen waren Jan Theunisz, Paulus Paulusz, & Lijsbeth Adriaans
Dito gedoopt het kint van Gijsbrecht Jansz Timmerman, & Leentje Davids, genaemt Jannitje, getuigen waren Hendrick Leendertsz van der Ploegh, & Ariaentje Davids
Dito gedoopt het kint van Roelandt Paulusz, & Leuntje Jans, genaemt Mechieltje, getuigen waren Paulus Paulusz, & Pietertje Simons
Den 28 dito gedoopt het kint van Cornelis Arentsz Duijmmelaer, & Pleuntje Bastiaens, genaemt Jannetje, getuige was Machteltje Paulus
October.
Den 19e dito gedoopt het kint van Cornelis Arentsz Braber, & Teuntje Sents, genaemt Lijntje, getuigen waren Meeuws Arentsz Braber, Arent Kromdijck, & Maetje Sents
Dito gedoopt het kint van Maerten Jacobsz Welmans, & Jannitje Willems, genaemt Jacob, getuigen waren Dirck Boudewijnsz Schoonhoven, & Magdaleentje Joost
Dito gedoopt het kint van Jan Verbeeck & Neeltje Jans, genaemt Gillis, getuigen waren Willem Jacobsz Braber & Maertje Arents
Dito gedoopt het kint van Aert Foppen & Neeltje Koosen, genaemt Neeltje, getuigen waren Arij Jansz Vierniet, & Neeltje Cornelis, & Maria
Den 26 dito gedoopt het kint van Cornelis Jansz Matte, & Maetjen Arents, genaemt Jan, getuigen waren Theunis Jansz Matte, Grietje Pieters & Ariaentje Arents
Dito gedoopt het kint van Hendrick Leendertsz van der Ploegh, & Tannetje Jans, genaemt Jannetje, getuigen waren Laurens van Straten & Grietje
November
Den 2 dito gedoopt de kinderen van Jacob Cornelisz Noorthoeve & Pietertje Jacobs, het eene genaemt Jacob, & het andere Ariaentje, getuijgen waren van den soon Cornelis Cornelisz Ruijchrock, & Geertje Jacobs, & van de dochter Leendert Leendertsz Krepelman & Lena Joos
Dito gedoopt het kint van Pieter Bastiaensz, & Dingena Claes, genaemt Bastiaen,getuigen waren Dirck Claesz & Maetje Bastiaens
Den 9 dito gedoopt het kint van Leunis Maertendsz, & Annitje Cornelis, genaemt Geertruijt, getuijgen waren Andries Cornelisz, & Soetje Jans??
Den 23. dito gedoopt het kint van Cornelis Cornelisz Hooghmoet, & Neeltje Bastiaens, genaemt Bastiaen, getuigen waren Jan Cornelisse Hooghmoet, & Maetje Bastiaens
Dito gedoopt het kint van wijlen Mattheus Cornelisz Drooger, & Kommertje Jans, genaemt Mattheus, getuigen waren Jan Cornelisz & Annitje Jacobs
Dito gedoopt het kint van Abraham Augustinusz, & Jannetje Ariaans, genaemt Jacomijntje, getuijgen waren Ariaan Augustinusz, & Maatje Ariaans
Den 30 dito gedoopt het kint van Jasper Paulusz, Maertje Marinus, genaemt Willem, getuigen waren Pieter Willemsz Buijck, & Maertje Hendricks
Dito gedoopt het kint van Theunis Jansz Vos, & Lijsbeth Adriaans, genaemt Leendert, getuigen waren Cornelis Jacobsz, Pieter Paulusz, & Saertje Cornelis, & Maria Adriaans
December.
Den 7e dito gedoopt het kint van Hendrick Gerritsz Tichelman, & Maertje Jacobs, genaemt Maria, getuigen waren Pieter Gerritsz Tichelman, & Philippus Gastus, & Maertje Pieters??
Den 14 dito gedoopt het kindt van Jacob Arentsz Jonge Schout, & Neeltje Arents, genaemt Teuntje, getuigen waren Arij Jansz Vierniet, & Machteltje Arents
Den 21e dito gedoopt het kint van Krijn Jansz Gebuijs, & Neeltje Aelbrechts, genaemt Jacob, getuigen waren Pieter Arentsz, Willem Jacobsz, ende Ariaentje Leunis
Dito gedoopt het kint van Jan Remmensz Wiltschut, & Pieternellitje Dircks, genaemt Remme, getuigen waren Aert Remmensz, & Maetje Remmens
1665.
Januarius.
Den 2. dito gedoopt het kint van Mr. Anthoni Moris, & Ariaentje Arents, genaemt Willem, getuigen waren Cornelis Jansz Matte, & Ariaentje Flore
Den 11e dito gedoopt het kint van Claes Cornelisz Molenaer, & Wouterijntje Cornelis, genaemt Neeltje, getuijgen waren Dingeman Cornelisz, & Annetje Cornelis
Den 18e dito gedoopt het kint van Hendrick Bastiaensz Kock, & Maetje Pieters, genaemt Bastiaen, getuijgen waren Cornelis Bastiaensz Kock, Andries Pietersz, & Stijntje Bastiaens
Dito gedoopt het kint van Mattheus Pietersz, & Trijntje Dircks, genaemt Dirck, getuijgen waren Jacobus de Buijser, ende Annitje Thomas
Februarius.
Den 1 dito gedoopt het kint van Arij Gerritsz Melesant, & Grietje Jacobs, genaemt Jacob, getuigen waren Florus Gerritsz & Willemtje Jacobs
Den 8. dito gedoopt het kint van Cornelis Claesz Boomklimmer, & Neeltje Jobs, genaemt Neeltje, getuigen waren Hubrecht Claesz, Matthijs Jansz, & Marijtje Arents
Den 15. dito gedoopt het kint van Arij Jacobsz, & Annitje Hendricks, genaemt Jannitje, getuigen waren Huijgh Leendertsz, & Grietje Hendricks??
Dito gedoopt het kint van Gerrit Barentsz & Maetje Mechiels, genaemt Pieternellitje, getuigen waren Claes Marinusz & Harrentje Marinus
Den 22. dito gedoopt het kint van Pieter Isaacksz & Leentje Jans, genaemt Hillitje, getuigen waren Theus Marinusz Kopheijn & Marijtje Pieters
Martius.
Den 15. dito gedoopt het kint van Bastiaen Jansz, & Jannitje Pieters, genaemt Jan, getuijgen waren Jan Bastiaensz & Maetje Jans??
Den 22. dito gedoopt het kint van Aert Willemsz, & Neeltje Sibrants, genaemt Anna, getuijgen waren Claes Cornelisse Molenaer, & Wouterijntje Cornelis
April.
Den 22 dito gedoopt het kint van Pieter Arentsz Happongh, & Arentje Engels, genaemt Judith, getuigen waren Arent Hendricksz Happon, Jan Arentsz Pover, Fransijtje Rijndijcks & Neeltje Aelbrechts
Den 26. dito gedoopt het kint van Jan Leendertsz de Lange, & Maertje Cornelis, genaemt Marijtje, getuigen waren Cornelis Boelhouwer, Claes Cornelisz Molenaer, & Wouterijntje Cornelis??
Dito gedoopt het kint van Arent Arentsz Taen, & Lijntje Willems, genaemt Jan, getuigen waren Cornelis Arentsz Taen, & Nelletje Arents
Dito gedoopt het kint van Mr Fransois de Paal, & Eliezari van der Poel, genaemt Gratia, getuige was Maria van der Poel
Den 29. dito gedoopt het kint van Arent Arentsz Taen, & Lijntje Willems, genaemt Maetje, getuigen waren Willem Jobsz, & Digna Jacobs de Waijer
Maijus.
Den 6. dito gedoopt het kint van Philippus Gastus, & Maetje Hendrikcks, genaemt Hendrick, getuigen waren Jan Valare, & Maetjen Jacobs
Den 13 dito gedoopt het kint van Pieter Leendertsz, & Ariaentje Goverts, genaemt Niesje, getuige was Maertje Cornelis
Junius.
Den 10. dito gedoopt het kint van Marinus Cornelisz Droger, & Annitje Jacobs, genaemt Maertje, getuigen waren Jan Cornelisz van Bree, & Ariaentje Jans
Julius.
Den dito gedoopt het kint van Pieter Paulusz Harder, & Helena Hubrechts, genaemt Cornelis, getuigen waren Paulus Cornelisz Harder, Leendert Hubrechtsz Pie@, ende Annitje Sier
Augustus.
Den 16e dito gedoopt het kint van Matthijs Adriaansz Pardanis, & Marijtje Floren, genaemt Marijtje, getuijgen waren Willem Adriaansz Pardanis, & Catelijntje Adriaans??
Den 30. dito gedoopt het kint van Willem Bouwen, & Mensje, genaemt Willemijntje, getuijgen waren Lieve Jansz Fack, & Jannitje Cornelis??
September
Den 13e dito gedoopt het kint van Cornelis Paulusz, & Neeltje Marcus, genaemt Ariaentje, getuijgen waren Marinus Jansz, & Jopje Willems
October.
Den 4e dito gedoopt het kint van Willem Adriaansz Pardanis, & Maertje Fredericks Boots, genaemt Adriaan, getuijgen waren Leendert Jacobsz Hooghwerf, Lijntje Joost, & Marijtje Pieters Floren
Den 11e dito gedoopt het kint van Cornelis Huijgensz Wijck, & Saertje Cornelis, genaemt Marijtje, getuijgen waren Cornelis Willemsz, & Stijntje Thomas
Den 14. dito gedoopt het kint van Pieter Paulusz, & Pietertje Jans, genaemt Ariaentje, getuijgen waren Theunis Jansz & Jobje Willems
Den selfden dito gedoopt het kint van Lambrecht Leendertsz Heijmans, & Grietje Baltens, genaemt Godelief, getuijgen waren Balten Paulusz, ende Trijntje Iemants
Den 18e dito gedoopt het kint van Johan Falare, & Grietjen Aerts van Swoelen, genaemt Johanna, getuijgen waren Claes Burtsz Suijtdijk, Jacobus van Borreveldt, Cornelis Goutselaen, Jannitje Aerts van Swoelen, & Tannitje van der Ploegh
November.
Den 1. dito gedoopt het kint van Cornelis Jobsz van Tolen, & Cornelia Pieters, genaemt Digna, getuijgen waren Job Jobsz, Jannitje Jans, & Jannitje Jacobs??
Den 15. dito gedoopt het kint van Jan Cornelisz Hooghmoet, & Lijntje Pieters, genaemt Pieter, getuijgen waren Andries Pietersz, & Arentje Marinus
December.
Den 13. dito gedoopt het kint van Jacob Bastiaensz, & Teuntje Everts, genaemt Evert, getuijgen waren Hendrick Willemsz van ???t Sant, & Lijsbeth Arents
Den 20 dito gedoopt het kint van Hendrick Koenen de Otter, & Machteltje Arents, genaemt Coenraet, getuijgen waren Hendrick Gijsbrechtsz & Marijtje Arents, & Fransijntjen Hendricks
Den selfden dito gedoopt het kint van Jan Bartholomeusz van der Schilt, & Aegje Mattheus, genaemt Maertje, getuijgen waren Willem Bartholomeusz van der Schilt, & Tannitje van der Schilt
Anno 1666.
Januarius.
Den 3e dito gedoopt het kint van Pieter Cornelisz Drogendijck, & Digna Jacobs, genaemt Cornelis, getuijgen waren Arij Cornelisz Droogendijck, Willem Cornelisz & Lijntje Cornelis Droogendijck
Dito gedoopt het kint van Pieter Bastiaensz & Digna Claes, genaemt Claesje, getuigen waren Mattheus Bastiaensz, & Leentje Teus
Den 10. dito gedoopt het kint van Laurens Jansz, & Teuntje Jans, genaemt Annetje, getuijgen waren Jan Bastiaensz & Maetje Jans??
Dito gedoopt het kint van Mattheus Bastiaensz & Teuntje Adriaens, genaemt Lijntje, getuigen waren Cornelis Arentsz Braber, & Bastiaentje Cornelis
Den 24. dito gedoopt het kint van Andries Pietersz, & Annitje Thomas, genaemt Jacob, getuijgen waren Mattheus Pietersz & Arentje Marinus
Dito gedoopt het kint van Hubrecht van der Schilt, & Meijnsje Dircks, genaemt Annitje, getuijgen waren Aert Dircksz, & Annitje van der Schilt??
Den 31. dito gedoopt het kint van Pieter Isaacksz, & Leentje Jans, genaemt Maerten, getuijgen waren Leendert Hermansz Wilschut, & Pieternellitje Dircks
Dito gedoopt het kint van Abraham Adriaansz, & Lijsbeth Pieters, genaemt Pieter, getuigen waren Pieter Pietersz de Jonge, & Maertje Pieters
Februarius.
Den 7. dito gedoopt het kint van Jan Claesz de Heer, & Ariaentje Everts, genaemt Claes, getuigen waren Jan Marinusz, & Aeghje Wouters
Dito gedoopt het kint van Florus Gerritsz & Digna Jaspers, genaemt Jasper, getuigen waren Paulus Oosterling & Huijgh Leendertsz, & Lijsbet Jaspers
Den 14. dito gedoopt het kint van Hendrick Leendertsz van der Ploegh & Tannitje Jans, genaemt Leendert, getuigen waren Willem Pardanis, & Lijntje Willems
Dito gedoopt het kint van Gerrit Maertensz, & Maertje Hendricks, genaemt Dirck, getuige was Geertruijt Lambrechts
Dito gedoopt het kint van Adriaan Gerritsz & Neeltje Kornelis, genaemt Heijltje, zijnde gewonnen in onecht, getuige was Aeltje Egberts
Martius.
Den 3. dito gedoopt het kint van Jan Cornelisse van Bree, & Ariaentje Jans, genaemt Cornelis, getuijgen waren Marinus Cornelisz, & Ariaentje Jacobs??
Den 7. dito gedoopt het kint van Pouwelis Theunisz, & Geertje Cornelis, genaemt Pieternellitje, getuijgen waren Jan Cornelisz, & Lijntje Cornelis??
Dito gedoopt het kint van Cornelis Pietersz, & Geertje Stoffels, genaemt Jannitje, getuijgen waren Jeremias Stoffelsz, Cornelis Leendertsz, & Pietertje Jans
Den 22e dito gedoopt het kint van Pieter Hendricksz Oosterlingh, & Jacomijntje Willems, genaemt Teunis, getuijgen waren Willem Sprant, & Arentje Marinus??
Dito gedoopt het kint van Dingeman Abrahamsz van St Annelandt, & Neeltjen Arents, genaemt Cornelia, getuijge was Pieternelle Dingemans
Dito gedoopt het kint van Pieter Marinusz Fransman, & Arentje Dircks, genaemt Dirck, getuijgen waren Dirck Willemsz, & Ariaentje Claes??
Dito gedoopt het kint van Mr Niclaes Arentsz Meeldijck, & Maertjen Iemands, genaemt Iemand, getuijgen waren Arent Arentsz Meeldijck, & Neeltje Arents, & Pietertje Hubrechts
April.
Den 4. dito gedoopt het kint van Cornelis Arentsz Braber, & Teuntje Sents, genaemt Huijghje, getuijgen waren Willem Korvinghsz, & Jannitje Arents
Den 7. dito gedoopt het kint van Jacob Adriaansz, & Jannitje Teunis, genaemt Teunis, getuijgen waren Jan Cornelisz Ardaan, & Neeltje Teunis
Den 26. dito gedoopt het kint van Balten Leendertsz Kasteleijn, & Neeltje Jans, genaemt Leendert, getuijgen waren Leendert Leendertsz Kasteleijn, Anthoni Leendertsz Kasteleijn, & Susannetje Jans met Cornelia Betsmans??
Maius.
Den 2. dito gedoopt een kindt uijt het Bommelse Landt, bij absentie van den Predikant aldaer, de vader genaemt Dingeman Bestenoomtje, de moeder Leentje Jacobs, het kint Dingeman, de getuijgen waren Cornelis den Ram, & Maertje Hendricks
Den 16. dito gedoopt het kindt van Job Jansz van Beke, & Stijntje Erasmus, genaemt Gillis, getuijgen waren Andries Cornelisz, Jan Fransz Falare, & Maertje Pieters
Den selfden dito gedoopt het kint van Leendert Jacobsz Hoogwerf, & Catelijntje Adriaans Pardanis, genaemt Jacob, getuijgen waren Dingeman Joosten, & Marijtje Floren
Den 23. dito gedoopt het kint van David Abrahamsz van St. Annalandt, & Marijtje Joos, genaemt Pieternellitje, getuijgen waren Hendrick Leendertsz van der Ploegh, & Marijtje
Junius.
Den 27. dito gedoopt het kint van Adriaen Jansz, & Maertje Pieters, genaemt Pieter, getuijgen waren Theunis Theunisz Vlaminck, & Geertruijt Abrahams??
Julius.
Den 4. dito gedoopt het kint van Cornelis Eeuwitsz Bestenoomtje, & Heijltjen Jacobs, genaemt Cornelia, getuijgen waren Laurens van Straten, Cornelis Kattestaert, & Blasijntje Kattestaert
Den 7. dito gedoopt het kint van Theunis Jansz Vos, & Elisabeth Adriaans, genaemt Jan, getuigen waren Jan Hendricksz, & Pietertje Jans??
Den 11e dito gedoopt het kint van Jan Iemandtsz, & Tannitje Cornelis, genaemt Cornelis, getuigen waren Iemant Cornelis, Jan Christiaensz & Katelijntje Jans??
Dito als voren gedoopt het kint van Leunis Maertensz, & Annitje Cornelis, genaemt Daniel, getuigen waren Hendrick Leendertsz van der Ploegh, & Tannitje Jans????
Den 25. dito gedoopt het kint van Maerten Jacobsz Welleman & Jannitje Willems, genaemt Soetje, getuijgen waren Cornelis Jansz Seun, & Esje Pietersdr
Augustus.
Den 2. gedoopt het kint van Jan Jansz van der Vliet, & Annitje Jacobs, genaemt Cornelia, getuigen waren Thijs Jansz van der Vliet, Claes Burtsz Suijtdijck, & Tannitje Jans
Dito gedoopt het kint van Andries Willemsz Bout, & Annitje Jacobs, genaemt Jacob, getuigen waren Gijsbrecht Willemsz Joncker, Gijsbrecht Jacobsz Kasteleijn, & Teuntje Sents
Den 8. dito gedoopt het kint van Jan Remmensz, & Pieternellitje Dircks, genaemt Geertruijt, getuijgen waren Aert Remmensz, & Maertje Remmens
Den 15e dito gedoopt het kint van Pieter Willemsz Bisschop, & Betje Pieters, genaemt Willem, getuijgen waren Paulus Hendricksz Oosterlingh & Digna Cornelis??
Den 28. dito gedoopt het kint van Pieter Kornelisz Decker, & Jannitje Jans, genaemt Cornelis, getuigen waren Marinus Jansz, & Helena Hubrechts
September.
Den 1. dito gedoopt het kint van Willem Rogiersz, & Marijtje Jans, genaemt Willem, getuijgen waren Abraham Leendertsz, Gillis Teunisse, & Maria Joosdr??
Den 12. dito gedoopt het kint van Roelandt Paulusse, & Leuntje Jans, genaemt Jan, getuijgen waren Jan Paulusz, & Digna Simons
Den 19. dito gedoopt het kindt van Pieter Paulusse, & Pietertje Jans, genaemt Neeltje, getuijgen waren Theunis Jansse Stamper, Cornelis Anthonisz, & Jannitje Anthonis
Dito gedoopt het kint van Geertruijdt Abrahams, gewonnen in onecht, & Goderij, genaemt Jacob, getuige was Arentje Cornelis
Dito gedoopt het kint van Gerrit Barentsz & Maertje Mechiels, genaemt Marinus, getuige was Ariaentje Witte
October.
Den 1. dito gedoopt het kint van Gijsbrecht Jansz Timmerman, & Leentje Davids, genaemt Marcus, getuijge was Neeltje Jans??
Den 10. dito gedoopt het kint van Witte Passchiersz, & Cornelia Mechiels, genaemt Mechiel, getuijgen waren Gerrit Barentsz & Lijsbeth Arents
Den 17. dito gedoopt het kint van Arij Jacobsz van Houten, & Engeltje Maertens, genaemt Jannitje, getuijgen waren Arent Jansz, & Maddeleentje Jacobs??
Den 31. dito gedoopt het kint van + Jacob Cornelisz Noordthoeven, & Pietertje Jacobs, genaemt Jacomijntje, getuijgen waren Cornelis Jacobsz Noorthoeven, & Jacomijntje Arents
November.
Den 3. dito gedoopt het kint van Willem Adriaansz, & Ariaantje Cornelis, genaemt Cornelis, getuijgen waren Jacob Cornelisz, & Betje Jacobs
Den 7. dito gedoopt het kint van Hendrick Bastiaansz Kock, & Maertje Pieters, genaemt Pieternellitje, getuijgen waren Pieter Meeusse Deught, & Lijntje Pieters
December.
Den 12. dito gedoopt het kindt van Jan Mechielsz van St Annalandt, & Tannitje Bartholomeus van der Schilt, genaemt Maertje, getuijgen waren Jan Bartholomeusz van der Schildt, & Annitje Bartholomeus van der Schildt
Dito gedoopt het kindt van Cornelis Claesse Boomklimmer & Neeltje Jobs, genaemt Claes, getuige was Jannitje Marinus
Den 19. dito gedoopt het kint van Betsman Willemsz de Waijer, & Leentje Cornelis, genaemt Cornelis, getuigen waren Cornelis Cornelisz Kattestaert, & Susannitje Jans
Dito gedoopt het kint van Hendrick Tichelman, & Maertjen Jacobs, genaemt Jacob, getuigen waren Johhannes Tichelman, Elisabeth van Goederheijde, & Pietertjen Jacobs
Den 26. dito gedoopt het kint van Adriaan Faessen, & Harrentje Marinus, genaemt Marinus, getuigen waren Claes Marinusz, & Maertje Mechiels
Dito gedoopt het kint van Leendert Hermansz Wilschut, & Lijsbeth Koenen, genaemt Herman, getuigen waren Aelbrecht Gerritsz, & Gijsbrechtje Hermans
Den 31. dito gedoopt het kindt van Bastiaen Jansz, & Jannitje Pieters, genaemt Maertje, getuigen waren Jan Bastiaensz, & Maertje Jans
Op den selfden dito gedoopt het kint van Frans Cornelisz, & Kommertje Jans, genaemt Cornelis, getuige was Neeltje Maertens
Anno 1667.
Januarius.
Den 5. dito gedoopt het kindt van Jan Fransz Valare, & Grietjen Aerts, genaemt Johanna, getuijgen waren Jacob Borreveldt, & Maertje Hendricks
Den 9. dito gedoopt het kindt van Pieter Simonsz de Ruijter, & Sara Maertens, genaemt Johannes, getuige was Neeltje Theunis??
Den 16. dito gedoopt het kindt van Jacob Cornelisz, & Neeltje Gillis, genaemt Cornelis, getuigen waren Willem Adriaansz, & Betje Jacobs
Februarius
Den 6. dito gedoopt het kint van Marinus Marinusz, & Stijntje Jans, genaemt Marinus, getuigen waren Cornelis Jansz, & Trijntje Pieters
Den 13. dito gedoopt het kindt van Jan van der Schildt, & Aegje Mattheus, genaemt Sara, getuigen waren Jacobus de Buijser, & Jannitje de Buijser
Den 20. dito gedoopt het kint van Jan Harmansz Wilschut, & Marijtje Pieters, genaemt Arentje, getuigen waren Leendert Pietersz, & Gijsbrechtje Hermans
Den 27. dito gedoopt het kindt van Arij Cornelisz Droogendijck, & Neeltje Lowijs, genaemt Cornelis, getuigen waren Pieter Cornelisz Droogendijck & Lijntje Cornelis
Maert.
Den 2. dito gedoopt het kindt van Arij Jansz Vierniet, & Jannitje Arents, genaemt Jacomijntje, getuigen waren Jacob Arentsz Jonge Schout, Jacob Krijnsz Koert, & Grietje Aerts
Den 20. dito gedoopt het kint van Matthijs Pardanis, & Marijtje Pieters, genaemt Ariaentje, getuigen waren Pieter Floren, & Ariaentje Floren
Op den selfden dito gedoopt het kint van Cornelis Cornelisz Hooghmoet & Neeltje Bastiaens, genaemt Cornelia, getuigen waren Cornelis Jansz Hooghmoet, Cornelis Leendertsz, & Annitje Jacobs??
April.
Den 6. dito gedoopt het kint van Jasper Paulusz, & Maertje Marinus, genaemt Gerrit, getuigen waren Jan Marinusz, & Jannitje Jacobs
Maius.
Den 1. dito gedoopt het kint van Cornelis Jansz van Gelder, & Jannitje Marinus, genaemt Jacob, getuigen waren Arij Gerrits, & Neeltje Aelbrechts
Den 15. dito gedoopt het kint van Willem Claesz, & Lijntje Jans, genaemt Grietje, getuigen waren Arent Arentsz Baes, & Grietje Hendricks
Den 19. dito gedoopt het kint van Sent Gommersz, & Jannitje Mattheus, genaemt Maertje, getuigen waren Dirck Arentsz de Zeeuw & Hendrickje Hendricks
Junius.
Den 12. dito gedoopt de kinderen van Jan Verbeeck, & Neeltje Jans, zijnde tweelingen, het eene genaemt Johannes, & het andere Lijsbeth, getuigen van ???t Soontje zijn Pieter Willemsz Buijck, & Maertje Arents, & van ???t Dochtertje Pieter Jacobsz, Jan Cornelisz, & Neeltje Aelbrechts??
Den 26. dito gedoopt het kint van Dingeman Abrahamsz van St Anna-Landt, & Neeltje Arents, genaemt Witte, getuige was Pieternellitje Dingemans
Augustus.
Den 3. dito gedoopt het kint van Pieter Isaacsz, & Leentje Jans, genaemt Maerten, getuigen waren Theus Marinusz Kopheijn, & Simontje Theusdr??
Den 14. dito gedoopt het kint van Cornelis Boelhouwer, & Elisabeth van Goederheijde, genaemt Jacob, getuigen waren Hendrick Tichelman, & Sara van Goederheijde
Dito gedoopt het kindt van Jan Jansz van der Vliet & Annitje Jacobs, genaemt Johannes, getuijgen waren Aelbrecht Rochusz, & Apoloontje Stoffels
October.
Den 2. dito gedoopt het kindt van Cornelis Arentsz Braber & Theuntje Sents, genaemt Huijgje, getuijgen waren Willem Korvingsz, & Jannitje Arents??
Op den selfden dito gedoopt het kindt van Marinus Cornelisz Drooger, & Jannitje Anthonisdr, genaemt Cornelis, getuigen waren Jan Cornelisz & Heijltje Cornelis
Op den selfden dito gedoopt het kindt van Jacob Adriaansz Tas@e, & Jannitje Theunis, genaemt Lijntje, getuigen waren Willem Teunisz Sprant, & Maertje Pieters
December.
Den 4. dito gedoopt het kindt van Claes Cornelisz, & Wouterijntje Cornelis, genaemt Cornelis, getuijgen waren Dingeman Cornelisz, & Cornelis Jansz Matte, met Pieternellitje Cornelis
Den 11e dito gedoopt het kint van Arent Arentsz Taen, & Lijntje Willems, genaemt Willem, getuijgen waren Gillis Simonsz, & Maertje Pieters
Anno 1668.
Januarius.
Den 1. dito gedoopt het kint van Jan Cornelisz de Groote, & Saertje Cornelis Noorthoeve, genaemt Machteltje, getuijgen waren Cornelis Gerritsz de Groote, & Jacomijntje Arents Bremans??
Den 15. dito gedoopt het kindt van Jan Harmansz Verhage, & Neeltje Pieters, genaemt Harman, getuijgen waren Eldert Arentsz van der Mij, & Corstiaantje Harmans
Den 22. dito gedoopt het kint van Mr Daniel Buret, & Trijntje Terlinde, genaemt Johannes, getuigen waren de Heer Secretaris Jacob van Borrevelt, & Aegje Mattheus
Februarius.
Den 5. dito gedoopt het kindt van Cornelis Paulusz, & Neeltje Marcus, genaemt Jannitje, getuijgen waren Aelbrecht Gerritsz, & Arentje Engels
Den 11e dito gedoopt het kint van Dingeman Leendertsz van der Braek & Pieternellitje Cornelis, genaemt Helena, getuijgen waren Leendert Gerritsz Bosschieter, & Leuntje Leenderts??
Den 26. dito gedoopt het kint van Marinus Marinusz, & Stijntje Jans, genaemt Marinus, getuige was Pietertje Meeuws
Dito gedoopt het kint van Gillis Theunisz & Aegje Theunis, genaemt Neeltje, getuigen waren Theunis Theunisz de Vlamingh, & Digna Marinus
Dito gedoopt het kint van Jan Cornelis van Bree, & Ariaentje Jans, genaamt Maartje, getuigen waren Marinus Cornelisz Droger, & Elisabet Dircks van der Plas
Dito gedoopt het kint van Cornelis Theunisz, & Geertje Cornelis, genaemt Maertje, getuijgen waren Jan Cornelis & Neeltje Theunis
Dito gedoopt het kint van Leendert Pietersz, & Pietertje Hendricks, genaamt Hester, getuigen waren Jan Harmansz, & Seellitje Hendricks
Dito gedoopt het kint van Paulus Hendricksz, & Jacomijntje Willems, genaemt Catelijntje, getuige was Cornelia Mechiels
Martius.
Den 17 gedoopt het kint van Pieter Pauwelse de Herder en Helena Hubrechts Pieck, is genaemt Johanna, getuigen Steven Hubrechtsen Pieck, Andries Bout, Ariaentje Claes
Den 25. dito gedoopt het kint van Pieter Leendertsz, & Ariaentje Goverts, genaemt Maertje, getuige was Anna Maertens
Dito gedoopt het kint van Mr. Niclaes Arijensz Meeldijk, & Maertje Iemants, genaemt Neeltje, getuigen waren Meijnert Jansz, & Neeltje Jans, & Neeltje Reijniers????
April.
Den 15. dito gedoopt het kindt van Cornelis Leendertsz van der Heijden, & Maertje Bastiaens, genaemt Bastiaen, getuijgen waren Mattheus Bastiaensz, Arent Arentsz Drogendijck, & Neeltje Bastiaens????
Den 22. dito gedoopt de kinderen van Itje Willems zijnde in onecht gewonnen, het eene genaemt Hendrick, & het andere Tannitje, getuigen waren van het knechtje Anna Roseus, & van het dochtertje Geertje Stoffels
Dito gedoopt het kint van Mechiel Leunisz, & Jannitje Jans, genaemt Neeltje, getuigen waren Leunis Maertensz, & Maertje Mechiels??
Dito gedoopt het kint van Pieter Arentsz Happon, & Arentje Engels, genaemt Engel, getuigen waren Mattheus Happon, & Cornelia Mechiels??
Maius.
Den 20. gedoopt het kint van Hubrecht van der Schilt, ende Meijnsje Dircks, genaemt Dirck, getuige was Maertje Aerts
Junius.
Den 10. dito gedoopt het kint van Pieter Marinusz Fransman, & Arentje Dircks woonende in ???t Plaetse Landt, genaemt Commertje, getuigen waren Cornelis Marinusz Fransman, & Jan Marinusz Fransman met Jobje Abrahams
Den 17. dito gedoopt het kint van Krijn Jacobsz ???t Jawel, & Leentje Florus, genaamt Leentje, getuigen waren Jacob Pietersz, & Maertje Jacobs
Dito gedoopt het kint van Theunis Jansz Vos, & Elisabeth Adriaans, genaamt Adriaan, getuijge was Ariaentje Goverts
Den 24 dito gedoopt het kint van Jan Thijsse, & Geertruijdt Abrahams, genaemt Maertje, getuijgen waren Jan Hubrechtsz, Cornelis Simonsz Koolman, Isaac Abrhamsz, Marijtje Davids, & Jannitje Claes??
Julius.
Den 8. dito gedoopt het kint van Adriaan Faessen, & Harritje Marinus, genaamt Lijsbet, getuigen waren Claes Marinusz, & Maertje Mechiels
Den 15. dito gedoopt het kindt van Huijgh Leendertsz, & Andries Gillisz, genaemt Leendert, getuigen waren Aelbrecht Rochusz, & Ariaentje Leenderts??
Dito gedoopt het kint van Aelbrecht Jacobsz Korendijcker, & Maria Jans, genaemt Jacob, getuigen waren Cornelis Jacobsz, & Pietertje Jacobs
Den 29. dito gedoopt het kint van Cornelis Thomasz Lelienburgh, & Pietertje Jans, genaemt Maertje, behoorende onder de heerlickheijt van de Plaet, getuigen waren Claes Jansz Pels, & Blasijntje Thomas Lelienburgh
Dito gedoopt het kint van Jan Cornelisz Hooghmoet, & Lijntje Pieters, genaamt Maertje, getuige was Neeltje Bastiaans
Augustus.
Den 5. dito gedoopt het kint van Andries Willemsz Bout, & Annitje Jacobs, genaemt Jacob, getuijgen waren Gijsbrecht Jacobsz Kasteleijn, & Lijsbeth Krijns??
Den 12. dito gedoopt het kindt van Cornelis Cornelisz Hooghmoet, & Neeltje Bastiaans, genaamt Cornelia, getuijgen waren Johannes Pietersz Ketelaer, & Blasijntje Cornelis
Dito gedoopt het kint van Leendert Harmansz Wiltschut, & Lijsbeth Koenen, genaamt Herman, getuigen waren Arent Plockhoij, & Gijsbertje Hermans
Dito gedoopt het kint van Hendrick Thomasz, & Jannitje Marinus, genaamt Susanna, getuijgen waren Andries Pietersz, & Stijntje Thomas
Den 30 dito gedoopt het kindt van Job Jansz van Beke, & Stijntje Erasmus, genaamt Tannitje, getuigen waren Cornelis Leendertsz Roothair, & Leentje Cornelis??
September.
Den 9e dito gedoopt het kindt van Cornelis Eeuwitsz Bestenoomtjen, & Heijltje Jacobs, genaemt Leentje, getuigen waren Cornelis Boelhouder, & Tannitje Jans
Den 30. dito gedoopt het kint van Jacobus de Buijser, & Maertje Pieters, genaamt Sara, getuijgen waren Sent Gommersz, Pieter Noordijck, & Aegje Theuws
Dito gedoopt het kindt van Hendrick Koenen de Otter, & Maghteltje Arents, genaamt Arij, getuigen waren Hendrick Leendertsz van der Ploegh, & Teuntje Arents
October.
Den 7. dito gedoopt het kint van vreemde arme Lieden, de Vader genaemt Cornelis Theunisz, de Moeder Cornelia Pieters, het kindt genaemt Pieter, getuige was Lijsbeth Adriaans
Den 7. dito gedoopt het kint van Gillis Simonsz Koolman, & Betje Pieters, gebooren in ???t Plaetsche Landt & genaamt Betje, getuigen waren Joris van der Telde, & Pieternellitje Simons
Den 21. dito gedoopt het kint van David Abrahamsz van Annalandt, & Marijtje Josten & genaamt Joost, getuige was Pieternellitje Simons
November.
Den 4. dito gedoopt het kint van Sent Gommersz, & Jannitje Mattheus, genaamt Sara, getuigen waren Jan van der Schilt, Jacobus de Buijser, & Aegje Mattheus
Dito gedoopt het kindt van Gerrit Barentsz, & Maertje Mechiels, genaamt Marinus, getuigen waren Claes Marinusz, & Catelijntje Adriaans Pardanis
Den 11 dito gedoopt het kindt van Kaspar Paulusz van Vreeswijk, & Maertje Marinus, genaemt Jan, getuijgen waren Cornelis Willemsz & Neeltje Jobs
Den 18. dito gedoopt het kindt van Pieter Isaacsz, & Leentje Jans, genaamt Hillitje, getuijgen waren Cornelis Pietersz, & Simontje Theusdr
Dito gedoopt het kindt van Adriaan Jacobsz Duijm, & Annetje Maertens, genaamt Lijntje, getuigen waren Matthijs Pallen, Pieter Marinusz, & Maertje Marinus
Den 25. dito gedoopt het kindt van Jacob Bastiaensz & Theuntje Everts, genaamt Bastiaan, getuigen waren Job Bastiaensz, & Elisabet Jobs
December.
Den 2. gedoopt het kint van Pieter Paulusz van Vreeswijk, & Pietertje Jans, genaamt Trijntje, getuigen waren Paulus Paulusz van Vreeswijk, & Bastiaentje Cornelis
Dito gedoopt het kindt van Jan Paulusz van Vreeswijk, & Lijntje Cornelis, genaamt Cornelis, getuigen waren Laurens Arentsz Drogendijck, & Cornelia Cornelis
Den selfden dito gedoopt het kint van Cornelis Cornelisz Kattestaert, & Jacomijntje Leenderts, genaamt Cornelis, getuigen waren Dingeman Leendertsz van der Braek, & Lijntje Willems
Den 26. dito gedoopt het kint van Cornelis Willemsz, & Maetje Fredericks, genaamt Maria, getuijgen waren Willem Teunisz Sprant, Pieter Marinusz, & Jacomijntje Cornelis
Den 30. dito gedoopt het kindt van Jacob Cornelisz Noorthoeve, & Pietertje Jacobs, genaamt Cornelis, getuigen waren Arent Cornelisz Breman, & Jacomijntje Arents
Dito gedoopt het kindt van Jacob Cornelisz, & Neeltje Gillis, genaamt Cornelis, getuigen waren Gijsbrecht Droogendijck, & Lijsbeth Lodewijcks
1669.
Januarius.
Den 4. dito gedoopt het kindt van Cornelis Pietersz Buijck, ende Geertje Stoffels, genaemt Tannitje, getuigen waren Arent Arentsz Droogendijck, & Willemtje Krijns??
Dito gedoopt het kindt van Willem Pietersz de Jonge, ende Leentje Jacobs, genaamt Barbara, getuigen waren Philps Jansz Gastus, & Lijsbeth Pieters
Dito gedoopt het kint van Jan Remmensz, & Pieternellitje Dircks, genaemt Grietje, getuigen waren Marcus Jacobsz, & Magdaleentje Cornelis
Dito gedoopt het kindt van Gijsbrecht Jansz Timmerman, & Leentje Davids, genaemt Pietertje, getuige was Jacomijntje Arents
Den 13. dito gedoopt het kint van Maerten Jacobsz Welleman, & Jannitje Willems, genaamt Jacob, getuigen waren Wouter Jansz de Jonge, & Maertje Theunis
Den 20. dito gedoopt het kindt van Claes Willemsz, & Soetje Regiers, genaamt Regier, getuigen waren Ariaantje Regiers, & Jannitje Hendricks
Den 27. dito gedoopt het kint van Jan Cornelis van Bree, & Ariaentje Jans, genaamt Aegje, getuigen waren Aert Eeuwitsz, & Jannitje Anthonis??
Dito gedoopt het kindt van Matthijs Pardanis, & Marijtje Floren, genaemt Adriaan, getuigen waren Willem Adriaansz Pardanis, & Ariaentje Pieters Floren
Februarius.
Den 3. dito gedoopt het kindt van Pieter Cornelisz Droogendijck, & Digna Jacobs, genaamt Emmetje, getuigen waren Jacob Willemsz de Waeijer, & Helena Jacobs
Dito gedoopt het kindt van Jan Willemsz Bout, & Lijsbeth Krijns, genaamt Roeltje, getuigen waren Andries Willemsz Bout, Aelbrecht Krijnsz Gebuijs, & Neeltje Aelbrechts
Den 10. dito gedoopt het kindt van Hendrik Bastiaansz Kok, & Maertje Pieters, genaemt Marijtje, getuige was Maertje Hendricx
Dito gedoopt het kindt van Jacob Adriaansz Tasse, & Jannitje Teunis, genaamt Leendert, getuigen waren Aelbrecht Gerritsz, & Neeltje Verbeecks
Den 17. dito gedoopt het kint van Cornelis Marinusz Fransman, & Jobje Abrahams, genaamt Jannitje, getuigen waren Jan Marinusz Fransman, Willem Jansz Schotsman, & Arentje Dircks
Martius.
Pieter Willemsz Bisschops & Betje Pieters, kint genaamt Pieternellitje, gedoopt den derden dito, getuigen waren Jan Marcusz, & Jannitje Gerrits
Dito gedoopt het kint van Cornelis Paulusz van Vreeswijk, & Neeltje Marcus, genaamt Marcus, getuijgen waren Aelbrecht Rochusz, & Arentje Jans
Den 10. dito gedoopt het kindt van Pieter Laurensz, & Kommertje Jans, genaemt Jan, getuigen waren Aelbrecht Jacobsz Korendijcker, & Aegje Theunis????
Den 24. dito gedoopt het kint van Aert Bastiaensz, & Cornelia Cornelis, genaemt Pieternellitje, getuigen waren Mattheus Bastiaensz & Helena Jacobs
Dito gedoopt het kindt van Jan Fransz Valare, & Grietje Aerts van Soelen, genaemt Francois, getuigen waren D. Isaacus Huijsmans, Cornelis Boelhouder, & Johanna Huijsmans??
April.
Den 7. dito gedoopt het kind van Jan Jansz Bout, & Annitje Roseus, genaamt Johanna, getuigen waren Gerrit Dircksz Roseus, & Marijtje Roseus
Den 14. dito gedoopt het kindt van Jan Iemantsz Smit, & Tannitje Cornelis, genaamt Hester, getuijgen waren Jacob Cornelisz Noordthoeve, & Sara Iemants
Dito gedoopt het kindt van Krijn Paulusz van Vreeswijck, & Bastiaentje Cornelis, genaamt Arij, getuigen waren Cornelis Arents, & Neeltje Cornelis
Den 19. dito gedoopt het kindt van Jacob Pietersz, & Ariaentje Leenderts, genaemt Pieternelle, getuigen waren Jan Hermansz Wilschut & Marijtje Pieters
Den 21. dito gedoopt het kindt van Witte Passchiersz, & Cornelia Mechielsz, genaamt Maertje, getuige was Annitje Witte
Den 28. dito gedoopt het kindt van Marinus Cornelisz Breman, & Lijsbeth Jacobs, genaamt Cornelia, getuigen waren Jacob Krijnsz Koert, Johannes Tichelman, & Teuntje Gerrits
Maius
Den 12. dito gedoopt het kindt van Jan Bartholomeusz van der Schilt, & Aegje Mattheus, genaemt Maertje, getuigen waren Batholomeus van der Schilt, & Tannitje Bartholomeus??
Den 19. dito gedoopt het kindt van Jan Mechielsz van St Annalandt & Tannitje Bartholomeus, genaamt Neeltje, getuigen waren Mr Daniel Buret, & Maertje Leenderts??
Junius??
Den 10. dito gedoopt het kindt van Claes Cornelisz, & Wouterijntje Cornelis, genaemt Maria, getuigen waren Cornelis Jansz Matte, & Pieternellitje Cornelis
Den 16. dito gedoopt het kindt van Pieter Simonsz, & Sara Maertens, genaamt Simon, getuigen waren Cornelis Hanneman, & Trijntje van der Linde
Den 23. dito gedoopt het kindt van Hendrik Tichelman & Maertje Jacobs, genaemt Margrietje, getuige was Tannitje Jans??
Dito gedoopt het kindt van Dingeman Leendertsz van der Braek, & Pieternellitje Cornelis, genaemt Cornelia, getuigen waren Cornelis Cornelisz Kattestaert, & Lijntje Willems
Julius.
Den 7. dito gedoopt het kindt van Dingeman Abrahamsz van St Anna-Landt, & Neeltje Arents, genaamt Cornelia, getuige was Maria Joos??
Den 20. dito gedoopt het kindt van Marinus Cornelisz Drooger, & Jannitje Anthonis, genaamt Theus, getuige was Ariaantje Jans
Dito gedoopt het kindt van Jan Hermansz Wilschut, & Marijtje Pieters, genaamt Pieter, getuigen waren Jacob Pietersz, & Maertje Jacobs
Augustus.
Den 4. dito gedoopt het kindt van Willem Theunisz Sprant, & Neeltje Jobs, genaamt Tannitje, getuigen waren Jan Meeuwsz, & Toennitje Jans
Den 18. dito gedoopt het kint van Roelant Paulusz & Leuntje Jans, woonende in ???t Plaetse Landt, genaamt Leendert, getuigen waren Jasper Paulusz, & Dingena Marinus
Dito gedoopt het kindt van Jan Dircksz van Souten, & Marijtje Jans, genaamt Jannitje, getuigen waren Ariaantje Cornelis Hoppins, gebooren in ???t Plaetse Lant
September.
Den 8. dito gedoopt het kindt van Mechiel Leunisz, & Jannitje Jans, genaemt Jan, getuige was Heijltje Jans
Den 15. dito gedoopt het kindt van Jacob Laurensz, & Lidia Danckers, genaamt Maertje, getuigen waren Pieter Laurensz, & Maertje Jacobs
Den 22. dito gedoopt het kindt van Jan Marinusz van Bostele, & Cornelia Mechiels van St Anna-Landt, genaamt Marinus, getuigen waren Jan Fransz Valare, & Grietjen Aerts
Den 29. dito gedoopt het kindt van Cornelis Jansz van Gelder, & Jannitje Marinus, genaamt Marinus, getuige was Annitje Gerrits
October.
Den 7. dito gedoopt het kindt van Jan Jansz van Vliedt, & Annitje Jacobs, genaamt Leentje, getuigen waren Cornelis Jacobsz Boelhouwer, & Maertje Jacobs
Dito gedoopt het kindt van Frans Cornelisz, & Kommertje Theunis, genaamt Teuntje, getuige was Lijsbeth Jacobs
Den 13. dito gedoopt het kindt van Andries Pietersz Munck, & Annitje Thomas, genaamt Thomas, getuigen waren Hendrick Bastiaensz, Hendrick Thomasz, & Jannitje Marinus??
Dito gedoopt het kindt van Gillis Theunisz, & Aegje Theunis, genaemt Neeltje, getuigen waren Theunis Theunisz Vlamingh, & Digna Marinus
Dito gedoopt het kindt van Hubrecht Paulusz, & Aegje Jans, woonende op den Bommel, genaemt Arentje, getuijgen waren Marinus Paulusz, Arij Jansz Rootsant, & Arentje Marinus
Den 27. dito gedoopt het kindt van Leunis Maertensz, & Annitje Cornelis, genaemt Arent, getuigen waren Jan Hendricksz B@ckelman, & Grietje Hendricks
November.
Den 24. dito gedoopt het kindt van Cornelis Claesz Boomklimmer, & Neeltje Jobs, genaamt Cornelis, getuigen waren Jan Bastiaensz, & Claesje Claes
Anno 1670.
Januarius.
Den 19. dito gedoopt het kindt van Hubrecht van der Schildt, & Meijnsje Dircks, genaamt Marijtje, getuigen waren Cornelis Pietersz & Maertje Aerts
Dito gedoopt het kindt van Leendert Pietersz, & Pietertje Hendricks, genaemt Jannitje, getuigen waren Frederick Engelsz, & Trijntje Jacobs
Den 26. dito gedoopt het kindt van Aert Jacobsz, & Engeltje Maertens, genaamt Kuntje, getuige was Annitje Maertens
Februarius.
Den 9. gedoopt het kindt van Willem Jansz Meerman, & Jannitje Dircks, genaemt Dirck, getuigen waren Pieter Stoffelsz, & Maertje Fredericks????
Maert.
Den 16. dito gedoopt het kindt van Cornelis Arentsz Braber & Theuntje Sents, genaemt Lijntje, getuijgen waren Meeus Arentsz Braber, & Arentje Commers??
Dito gedoopt het kindt van Cornelis Theunisz, & Geertje Cornelis, genaemt Cornelis, getuijge was Sara Cornelis
Dito gedoopt het kindt van Cornelis Cornelisz Louw, & Maertje Arents, genaamt Arent, getuigen waren Paulus Marinusz, & Engeltje Hendricks
Den 30. dito gedoopt het kindt van Laurens Jansz, & Tannitje Jans, genaamt Pietertje, getuigen waren Pieter Cornelisz Drogendijck, & Lena Jacobs??
Dito gedoopt het kindt van Jan Cornelisz, & Ariaantje Foppen, genaamt Cornelis, getuigen waren Gijsbrecht Cornelisz, & Marijtje Cornelis??
Dito gedoopt het kindt van Marinus Jansz, & Ingetje Lambrechts, genaemt Jan, getuigen waren Adam Jansz, & Lijsbet Jans
April.??
Den 6. dito gedoopt het kindt van Jan Verbeeck, & Neeltje Jans, genaamt Johannes, getuige was Willemtje Krijns
Den 20. dito gedoopt het kindt van Hendrick Jansz van Bohemen, & Saertje Cornelis, genaamt Marijtje, getuige was Jannitje Hendricks
Den 27. dito gedoopt het kindt van Willem Laurensz, & Annitje Witten, genaamt Neeltje, getuige was Ariaantje Witten
Dito gedoopt het kindt van Teunis Jansz Vos, & Elisabeth Adriaans, genaamt Neeltje, getuige was Pietertje Jans??
Maijus.
Den 4. dito gedoopt het kint van Maerten Jacobsz Welleman, & Jannitje Willems, genaemt Maertje, getuigen waren Meester Claes Arentsz Meeldijck, & Maddeleentje Joos
Junius.
Den 15. dito gedoopt het kindt van Gijsbrecht Jansz Timmerman, & Leentje Davids, genaemt Pietertje, getuige was Tannitje Bartholomeus
Julius.
Den 20. dito gedoopt het kindt van Hendrick Gerritsz Tichelman, & Maertje Jacobs, genaamt Margrietje, getuige was Elsje Gerrits
Augustus.
Den 10e dito gedoopt het kindt van Govert Jansz, & Sara Hendricks, genaamt Jannitje, getuigen waren Jan Hendricksz Roose, & Cornelis Jansz, met Willemtje Hendricks
Dito gedoopt het kindt van Jacob Pietersz Vlamingh, & Ariaantje Leenderts, genaamt Hendrickje, getuigen waren Huijgh Leendertsz Hollander, & Magaleentje Leenders
Den 24. dito gedoopt het kindt van Jan Marinusz Fransman, & Annitje Jans, genaamt Marinus, getuigen waren Marinus Pietersz Fransman, Cornelis Marinusz, & Arentje Dircks
Den 31e dito gedoopt de kinderen van Gerrit Barentsz, & Maertje Mechiels, het eene genaamt Jobje, & het andere Marijtje zijnde tweelingen, getuigen van ???t eerste waren Witte Passchiersz & Cornelia Mechiels, van ???t twede waren getuigen Leendert Jacobsz Hooghwerf, & Harrintje Marinus
September.
Den 14. dito gedoopt het kindt van Sent Gommertsz, & Jannitje Mattheus, genaemt Gommer, getuigen waren Gerrit Leendertsz Voordijck & Ariaentje Jans
October.
Den 5e dito gedoopt het kindt van Jan Bartholomeusz van der Schildt & Aegje Mattheus, genaemt Mattheus, getuigen waren Jacobus de Buijser & Jannitje de Buijser
Den 12 dito gedoopt het kindt van Jan van der Vliedt, & Annitje Jacobs, genaemt Jacobus, getuigen waren Hendrick Gerritsz Tichelman, & Maertje Jacobs
Den 19 dito gedoopt het kindt van Jan Paulusz, & Lijntje Cornelis, genaemt Cornelis, getuigen waren Jacobus Cornelisz Drogendijk, & Digna Jacobs
Den 26. dito gedoopt het kindt van Jacob Cornelisz Noordthoeven, & Pietertje Jacobs, genaemt Hester, getuigen waren Jacob Gillisz Buijten Michiel, & Cornelia Jacobs??
November.
Den 2. dito gedoopt het kindt van Jacob Cornelisz, & Neeltje Gillis, genaemt Adriaan, getuigen waren Gijsbrecht Cornelisz Droogh-huijdt, & Lijsbeth Lodewijcks
Dito gedoopt het kindt van Mechiel Huijgen, & Maertje Pieters, genaemt Abraham, getuige was Hillitje Pieters
Den 9. dito gedoopt het kindt van Pieter Paulusz de Herder, & Helena Hubrechts, genaemt Annitje, getuigen waren Arij Gerritsz Ongera, Johannes Paulusz de Herder, & Machteltje Paulus de Herder
Den 16 dito gedoopt het kindt van Cornelis Leendertsz van der Heijden, & Maertje Bastiaens, genaemt Ariaentje, getuigen waren Cornelia Cornelis Droogendijck
Den 23 dito gedoopt het kindt van Jacob Laurensz, & Lidia Danckers, genaemt Susannitje, getuigen waren Pieter Marinusz, & Ariaentje Huijgen
Dito gedoopt het kindt van Willem Sprandt & Neeltje Jobs, genaamt Teunis, getuigen waren Jacob Hendricksz, & Saertje Sarsenbooms
Den 30 dito gedoopt het kindt van Jan Willemsz Bout, & Lijsbeth Krijns, genaemt Cornelis, getuigen waren Krijn Jansz Gebuijs, Aelbrecht Abrahamsz, & Willemtje Krijns
Dito gedoopt het kindt van Jasper Paulusz, & Maertje Marinus, genaemt Cornelis, getuige was Annitje Jans
December.
Den 13 dito gedoopt het kindt van Cornelis Eeuwitsz Besteoomtje & Heijltje Jacobs, genaemt Johanna, getuigen waren Hendrick Tichelman, & Jan Philipsz Gastus, & Anna Roseus
Den 21 dito gedoopt het kindt van Pieter Paulusz, & Pietertje Jans, genaamt Ariaentje, getuige was Annitje Bartholomeus van der Schildt
Dito gedoopt het kindt van Cornelis Paulusz, & Neeltje Marcus, genaemt Marcus, getuige was Annitje Jans????
Den 28. dito gedoopt het kindt van Pieter Arensz Happon & Arentje Engels, genaamt Aert, getuigen waren Aert Hendricksz Happon, Willem Samuelsz Prenter, & Margrietje Aerts & Elisabeth Ackersdijck
Dito gedoopt het kindt van Jan Remmensz, & Pieternellitje Dircks, genaamt Geertruijt, getuigen waren Jan Leendertsz de Vogel, & Maertje Remmens
Anno 1671.
Januarius.
Den 2. dito gedoopt het kindt van Matthijs Jansz van der Vliedt & Marijtje Arents, genaemt Neeltje, getuigen waren Jacob Arentsz, & Annitje Hendricks
Den 4. dito gedoopt het kindt van Pieter Cornelisz Droogendijk & Digna Jacobs de Waijer, genaamt Pietertje, getuigen waren Laurus Jansz van Stelle, Cornelis Marinusz Fransman, & Helena Jacobs de Waijer
Den 18. dito gedoopt het kindt van Krijn Paulusz, & Bastiaentje Cornelis, genaamt Heijltje, getuige was Pleuntje Bastiaens
Den 25. dito gedoopt het kindt van Pieter Marinusz Fransman & Arentje Dircks, genaemt Cornelis, getuigen waren Hendrick Dircksz, & Maertje Abrahams
Februarius.
Den 22. dito gedoopt het kindt van D. Wilhelmus Ackersdijck & Elisabeth van der Plas, genaemt Cornelis, getuigen waren Catharina van der Plas, & Arentje Engels
Dito gedoopt het kindt van Cornelis Marinusz Fransman, & Jobje Abrahams, genaamt Heijltje, getuigen waren Arij Jansz Vierniet, Pieter Cornelisz Drogendijk, & Magdaleentje Abrahams
Dito gedoopt het kindt van Pieter Marinusz, & Neeltje Jacobs, genaemt Willemtje, getuigen waren Jacob Krijnsz Koert, & Jannitje Jacobs
Martius.
Den 1e dito gedoopt het kindt van Cornelis Cornelisz Hooghmoet, & Neeltje Bastiaens, genaamt Pieternellitje, getuige was Willemijntje Hendricks
Den 11e dito gedoopt het kindt van Cornelis Boelhouder, & Anna Revius, genaamt Geertruijt, getuigen waren Hendrick Tichelman, & Elisabeth van Dalen & Elisabeth Vingerhoets
Den 22. dito gedoopt het kindt van Cornelis Maertensz, & Digna Simons, genaemt Maerten, getuige was Willemijntje Arents
Dito gedoopt het kindt van Dirck Hendricksz van Krabbendijk, & Digna Cornelis, genaemt Cornelis, getuigen waren Hendrik Dircksz van Krabbendijk, Willem Cornelisz & Jannitje Cornelis??
Dito gedoopt het kindt van Jan Betsmansz, & Magdaleentje Leenderts, genaemt Cornelis, getuigen waren Hendrik Leendertsz van der Ploegh & Jobje Frans
Den 27. dito gedoopt het kindt van Pieter Isaacsz, & Leentje Jans, genaemt Cornelia, getuigen waren Willem Claesz, & Lijntje Jans
Den 29. dito gedoopt het kindt van David Abrahamsz, & Marijtje Joos, genaamt Isaac, getuigen waren Jan Fransz Falare, & Neeltje Arents
Den 30. dito gedoopt het kindt van Gabriel Pietersz, & Itje Willems, genaamt Pietertje, getuigen waren Dirck Hendricksz van Krabbendijk, & Zelighje Hendricks
April.
Den 26. dito gedoopt het kindt van Willem Laurensz, & Annitje Witte, genaamt Neeltje, getuige was Marijtje Laurens
Maius.
Den 10. dito gedoopt het kindt van Jan Falare, & Grietje Aerts, genaamt Aertje, getuigen waren de Heer Schout Laurens van Stratum, en Heer Secretaris Jacob van Borrevelt, & Marijtje Joos
Dito gedoopt het kindt van Paulus Hendricksz Oosterlingh, & Jacomijntje Willems, genaamt Leendert, getuige was Digna Marinus
Den 17. dito gedoopt het kindt van Marinus Cornelisz Droger, & Jannitje Anthonis, genaamt Daniel, getuigen waren Cornelis Anthonisz, & Willemtje Simons??
Junius.
Den 7. dito gedoopt het kindt van Pieter Laurensz, & Kommertje Jans, genaamt Willem, getuige was Maria Jans
Den 21. dito gedoopt het kindt van Hubrecht van der Schildt, & Meijnsje Dircks, genaamt Maria, getuige was Maertje Aerts
Den 28. dito gedoopt het kindt van Leendert Jacobsz Hooghwerf & Catharijntje Adriaans, genaamt Maertje, getuigen waren Laurens van Stratum, Maertje Fredericks & Heijltje Jacobs
Julius.
Den 19. dito gedoopt het kindt van Andries Willemsz Bout, & Annitje Jacobs, genaamt Grietje, getuige was Roeltje Willems??
Den 25e dito gedoopt het kindt van Leendert Dircksz, & Heijltje Jans, genaamt Jan, getuigen waren Jan Cornelisz Betsman, & Marijtje Jans
Augustus.
Den 30 dito gedoopt het kindt van Adriaan Faessen, & Harrentje Marinus, genaamt Marinus, getuige was Annitje Jans
Dito gedoopt het kindt van Huijgh Leendertsz, & Andriesje Gillis, genaamt Gillis, getuigen waren Rochus Rochusz, & Annitje Pieters
September.
Den 13. dito gedoopt het kindt van Pieter Willemsz Bisschop, & Betje Pieters, genaamt Willemijntje, getuigen waren Cornelis Thomasz, & Neeltje Jobs
Dito gedoopt het kindt van Gillis Mechielsz van Annalandt & Willemtje Krijns, genaemt Pietertje, getuigen waren Jan Mechielsz van Anna-landt, & Tannitje Bartholomeus van der Schildt
Den 20 dito gedoopt het kindt van Jan Mechielsz van Annalandt & Tannitje Bartholomeus, genaemt Mechiel, getuigen waren Gillis Mechielsz van Annalandt, Willemijntje Arents, & Cornelia Mechiels??
Den 25. dito gedoopt het kindt van Mechiel Leunisz, & Jannitje Jans, genaamt Hendrickje, getuige was Heijltje Jacobs
October.
Den 25. dito gedoopt het kindt van Jacob Pietersz Vlamingh, & Ariaentje Leenders, genaemt Leendert, getuigen waren Jan Cornelisz Betsmansz, & Neeltje Cornelis
Dito gedoopt het kindt van Claes Cornelisz, & Wouterijntje Cornelis, genaamt Cornelis, getuigen waren Cornelis Jansz Matte, & Pieternellitje Cornelis??
Dito gedoopt het kindt van Cornelis Cornelisz Kattestaert, & Jacomijntje Leenders, genaemt Neeltje, getuigen waren Dingeman Leendertsz van der Braek, & Neeltje Dingemans
November.
Den 8. dito gedoopt het kindt van Aelbrecht Rochusz, & Ariaentje Jans, genaemt Pieternelle, getuigen waren Rochus Rochusz, & Annitje Pieters
Den 15. dito gedoopt het kindt van Aelbrecht Jacobsz Korendijcker, & Marijtje Jans, genaamt Susannitje, getuigen waren Jillis Teunisz, & Pietertje Jacobs
Dito gedoopt het kindt van Claes Roelandtsz & Lijsbeth Hendriks, genaemt Hendrick, getuigen waren Hendrik Jansz, & Barbara Jans & Crijn Clement, & Johanna Hendricks????
Dito gedoopt het kindt van Jacob Adriaansz Tassch, & Jannitje Teunis, genaamt Cornelis, getuigen waren Cornelis Jansz, & Geertje Cornelis
Den 29. dito gedoopt het kindt van Frans Jansz, & Maertje Adriaans, genaamt Maertje, getuigen waren Abraham Augustijnsz van der Muntte, & Jasperijntje Adriaans
December.
Den 6e dito gedoopt het kindt van Mattheus Bastiaensz, & Teuntje Adriaens, genaemt Pietertje, getuige was Teuntje Sents
Den 13e dito gedoopt het kindt van Krijn Clemensz, & Annitje Stevens, genaemt Steven, getuigen waren Jan Harmansz Verhagen, Adriaan Clemensz, & Brechje Stevens, & Grietje Anthonis
Dito gedoopt het kindt van Adriaan Jansz Burgemeester, & Lijsbeth Jacobs, genaemt Jannitje, getuige was Neeltje Cornelis??
Den 20. dito gedoopt het kindt van Marinus Cornelisz Breeman, & Lijsbeth Jacobs, genaemt Susannitje, getuigen waren Pieter Jacobsz Braber, & Jannitje Jacobs
Den 25. dito gedoopt het kindt van Jan Marcusz, & Marijtje Gerrits, genaemt Marcus, getuigen waren Pieter Marinusz & Maertje Mechiels
Dito gedoopt het kindt van Jacob Cornelisz Heijnsdijk, & Grietje Hendricks, genaemt Neeltje, getuigen waren de Heer Schout Laurens van Stratum, & Lijntje Willems
Anno 1672.
Januarius.
Den 1e dito gedoopt het kindt van Jan Cornelisz, & Ariaentje Foppen, genaemt Fop, getuigen waren Jacob Leendertsz Gouswaert & Annitje Foppen
Februarius.
Den 7. dito gedoopt het kindt van Jan Cornelisz Hooghmoedt, & Lijntje Pieters, genaamt Geertruijd, getuige was Maetje Cornelis????
Den 21. dito gedoopt het kindt van Paulus Cornelisz, & Geertruijt Lambrechts, genaemt Cornelis, getuigen waren Willem Cornelisz, & Jannitje Cornelis
Maert
Den 6e dito gedoopt het kindt van Jan Harmansz Wiltschut & Marijtje Pieters, genaemt Barbara, getuigen waren Claes Cornelisz Basaert, & Pietertje Jacobs
Den 20. dito gedoopt het kindt van Witte Passchiersz, & Cornelia Mechiels, genaemt Passchier, getuigen waren Jacob Cornelisz Heijnsdijk, & Heijltje Jacobs??
April.
Den 10. dito gedoopt het kindt van Jan Iemandtsz Smit & Tannitje Cornelis, genaemt Lijsbeth, getuigen waren Marinus Leendertsz Lodder, & Pieternelle Iemandts??
Den 24.dito gedoopt het kindt van Job Bastiaensz Vinck, & Trijntje Hendriks, genaemt Trijntje, getuigen waren Maertje Hendricks, & Cornelis Jansz Ardaen
Maius
Den 1. dito gedoopt het kindt van Arent Cornelisz, & Jasperijntje Adriaans, genaamt Catelijntje, getuigen waren Aert Jacobsz van Houte, & Maghdaleentje Jacobs
Den 8e dito gedoopt het kindt van Pieter Simonsz de Ruijter & Sara Maertens, genaemt Isaac, getuigen waren Isaac Maertensz, & Arentje Engels
Den 16e dito gedoopt het kindt van Cornelis Boelhouder, & Anna Revius, genaemt Jacobus, getuijgen waren Jacob Boelhouder, & de Heer Schout Laurens van Stratum, & Heijltje Jacobs
Junius.
Den 26e dito gedoopt het kindt van Gabriel Pietersz, & Itje Willems, genaamt Cornelis, getuigen waren Arent Adriaansz Plockhoij, & Neeltje Cornelis
Julius
Den 24. dito gedoopt het kindt van Jacob Laurensz, & Lidia Danckers, genaemt Laurens, getuigen waren Pieter Laurensz, & Neeltje Jobs
Dito gedoopt het kindt van Bouwen Willemsz, & Teuntje Esdras, genaemt Christiaen, getuijge was Meijnsje Christiaens
Dito gedoopt het kindt van Cornelis Willemsz, & Maetje Hendricks, genaemt Willem, getuigen waren Marinus Breeman, & Claesje Andries
Augustus.
Den 3e dito gedoopt het kindt van Bastiaen Jansz Tharsz & Jannitje Pieters, genaemt Pieter, getuijgen waren Jan Pietersz Kardux, & Leuntje Pieters
Den 14. dito gedoopt het kindt van Dingeman Leendertsz van der Braek & Pieternelle Cornelis, genaemt Neeltje, getuigen waren Hendrik van der Ploegh, & Neeltje Dingemans
Den 21 dito gedoopt het kindt van Cornelis Eeuwitsz Besteoomtje, & Heijltje Jacobs, genaamt Eeuwit, getuigen waren Cornelis Cornelisz Besteoomtje, & Aegje Maertens
Dito gedoopt het kindt van Willem Cornelisz, & Aeltje Jans, genaamt Anna, getuigen waren Willem Adriaansz Pardanis, & Aeltje Cornelis
Den 28e Augusti gedoopt het kindt van Arij Jansz Vierniet, & Jannitje Arents, genaamt Adriaan, getuigen waren Jan Fransz Valare, & Machteltje Arents
September.
Den 4e dito gedoopt het kindt van Matthijs Adriaansz Pardanis, & Hillitje Pieters, genaamt Pieter, getuige was Maetje Pieters
Dito gedoopt het kindt van Adriaan Jacobsz Duijve, & Annitje Maertens, genaamt Jacomijntje, getuigen waren Willem Teunisz Sprant, & Andries Mechiels, & Heijltje Jacobs
Den 11 dito gedoopt het kindt van Maerten Jacobsz Welleman, & Jannitje Willems, genaamt Hendrickje, getuigen waren Johannes Willemsz, & Maertje Theunis
Dito gedoopt het kindt van Leendert Pietersz Seeman, & Pietertje Hendricks, genaamt Leuntje, getuige was Claesje Andries
Dito gedoopt het kindt van Jacob Cornelisz Noordthoeven, & Pietertje Jacobs, genaemt Susanna, getuigen waren Cornelis Goutswaert, & Marijtje Krijns Goutswaert
Den 18. dito gedoopt het kindt van Dingeman Abrahamsz van Annalandt, & Neeltje Arents, genaamt Dingeman, getuige was Pieternellitje Dingemans??
Dito gedoopt het kindt van Hendrik Dircksz, & Marijtje Arents, genaamt Jobje, getuigen waren Hendrick Arentsz, & Maertje Arents
October.
Den 6e dito gedoopt het kindt van Arent Adriaansz Plokhoij, & Zelighje Hendricks, genaemt Adriaen, getuigen waren Jacob Hendricksz van Krabbendijck & Pietertje Meeuws
Den 30e dito gedoopt het kindt van Hendrick Tichelman, & Maertje Jacobs, genaamt Pieter, getuigen waren Pieter Tichelm an, & Marijtje Joos??
November.
Den 13. dito gedoopt het kindt van Willem Laurensz, & Annitje Witte, genaemt Jan, getuigen waren Jan Lievensz, Susannitje Faes, & Cornelia Mechiels
Dito gedoopt het kindt van Marinus Jansz, & Engeltje Lambrechts, genaamt Adriaantje, getuigen waren Adam Jansz, & Elisabeth Jans
Den 27. dito gedoopt het kindt van Jan Marinusz Fransman, & Annitje Jans, genaamt Johannes, getuigen waren Cornelis Antonisz, ende Claesje Jans??
Dito gedoopt het kindt van Jan van der Vliedt, & Annitje Jacobs, genaemt Cornelis, getuigen waren Jacob Krijnsz, & Pieternellitje Dingemans????
December.
Den 11e dito gedoopt het kindt van Jan Jansz, & Anna Roseus, genaamt Cornelia, getuigen waren Cornelis Boomklimmer & Cornelia Mechiels
Den 18. dito gedoopt het kindt van Willem Thomasz, & Elsje Jans, hier gevlught van Tiel?? in Gelderlant, genaemt Trijntje, getuige was Jannitje Pieters??
Den 25 dito gedoopt het kind van Jan Bartholomeusz van der Schildt, & Aeghje Mattheus, genaemt Bartholomeus, getuigen waren Bartholomeus van der Schildt, & Grietje Bartholomeus
Den 30. dito gedoopt het kindt van Jacob Cornelisz Heijnsdijk, & Grietje Hendricks, genaemt Hendrick, getuigen waren Laurens van Stratum, Gijsbrecht Cornelisz Droogh-huijt, & Lijsbeth Lodewijcks
Anno 1673.
Januarius.
Den 22. dito gedoopt het kindt van Jacob Pietersz Vlamingh, & Ariaentje Leenderts, genaemt Pietertje, getuigen waren Adam Jansz Kuijper, & Maetje Jacobs Jawel
Dito gedoopt het kindt van Hendrick Bastiaensz Kock, & Maertje Pieters, genaamt Pieternellitje, getuigen waren Andries Pietersz Munck, & Ariaentje Philips
Dito gedoopt het kindt van Jan Cornelisz Kabosch, & Wijvetje Simons, genaemt Leendert, getuigen waren Mattheus Arentsz, & Leentje Leenderts
Den 29. dito gedoopt het kindt van Krijn Paulusz Vreeswijck, & Bastiaentje Cornelis, genaemt Trijntje, getuigen waren Paulus Paulusz Vreeswijck, & Lijntje Cornelis
Dito gedoopt het kindt van Wilhelmus Ackersdijck, & Elisabeth van der Plas, genaemt Dirck, getuigen waren Cornelis Boelhouder, & Anna Revius
Februarius.
Den 1e dito gedoopt het kindt van Gerrit Jacobsz, & Cornelia Dome, genaamt Jacob, getuige was Emmitje Gerrits
Den 26. dito gedoopt het kindt van Pieter Marinusz Fransman, & Arentje Dircks, genaemt Abraham, getuigen waren Dingeman Joosz, & Annitje Jans
Dito gedoopt het kindt van Theunis Jansz Vos, & Lijsbeth Adriaans, genaamt Neeltje, getuige was Maertje Iemands
Maert.
Den 13. dito gedoopt het kindt van Paulus Cornelisz Kabosch, & Geertruijdt Lambrechts, genaemt Lambrecht, getuigen waren Plockhoij Arentsz, & Pietertje Andries
Dito gedoopt het kindt van Arij Bastiaensz Berghdijck, & Lijsbeth Hendricks, genaemt Bastiaen, getuigen waren Cornelis Willemsz, & Maertje Bastiaens??
Den 29. dito gedoopt het kindt van Jan Willemsz Bouth, & Lijsbeth Krijns, genaemt Pieternellitje, getuigen waren Isaac Vredenburgh, & Annitje Batholomeus
Den 26. dito gedoopt het kindt van Govert Jansz, & Saertje Hendricks, genaemt Jan, getuigen waren Rochus Rochusz Hooghmoet, Gijsbrecht Cornelisz Stroosnijder, & Pieternellitje Cornelis
Dito gedoopt het kindt van Leendert Jacobsz Hooghwerf, & Catalijntje Adriaans, genaamt Cornelis, getuigen waren Willem Adriaansz Pardaens, & Heijltje Pieters
Dito gedoopt het kindt van Rochus Rochusz Hooghmoedt, & Willemijntje Hendricks, genaemt Rochus, getuigen waren Govert Jansz van Gelder, & Hubrechtje Jans
April.
Den 16 dito gedoopt het kindt van Roelandt Dircksz van Bosch, & Stijntje Bastiaans, genaamt Neeltje, getuigen waren Joos Theunisz Pelsof, & Stijntje Thomas
Dito gedoopt het kindt van Jan Betsmansz, & Magdaleentje Leenderts, genaamt Maria, getuigen waren Leendert Fransz, Leendert Dircksz Schotter, & Maertje Fransdr
Den 30. dito gedoopt het kindt van Dingeman Joosz, ende Tannitje Hendricks, genaamt Jacomijntje, getuigen waren Joris Fa@, & Ariaentje Lievens
Den 3e dito gedoopt het kindt van Adriaan Jansz, & Lijsbeth Jacobs, genaamt Jacob, getuigen waren Krijn Jacobsz Jawel, & Neeltje Pieters
Den 21. dito gedoopt het kindt van Cornelis Paulusz Vreeswijk, & Neeltje Marcus, genaamt Jannitje, getuige was Arentje Engels
Den 22. dito gedoopt het kindt van Pieter Marinusz, & Ariaentje Witte, genaamt Susanna, ghetuijgen waren Olivier Marinusz, & Lidia Marinus????
Junius.
Den 4e dito gedoopt het kindt van Pieter Paulusz van Vreeswijk & Pietertje Jans, genaemt Betje, getuigen waren Jan Theunisz,?? & Betje Theunis
Den 7e dito gedoopt het kindt van Gillis Theunisz, & Maertje Christiaens, genaemt Theunis, getuigen waren Aelbrecht Gerritsz, & Dingena Marinus
Julius.
Den 9 dito gedoopt het kint van Roelandt Pietersz, & Annitje Leenders Verschoor, genaemt Pieter, getuigen waren Jan Woutersz & Cornelia Roelansz
Dito gedoopt het kindt van Gerrit Barentsz, & Maertje Mechiels, genaemt Krijntje, getuige was Cornelia Mechiels
Den 30e?? dito gedoopt het kindt van Aelbrecht Korendijcker, & Marijtje Jans, genaemt Trijntje, getuigen waren Aelbrecht Gerritsz, & Tannitje Gerrits??
Dito gedoopt het kindt van Rochus Laurensz Drogendijck, & Pieternellitje Abrahams, genaemt Ariaentje, getuigen waren Leendert Laurentsz Droogendijck, & Neeltje Arents
Augustus.
Den 6e dito gedoopt het kindt van Marinus Cornelisz Breeman, & Lijbeth Jacobs Braber, genaamt Susannitje, getuigen waren Jacob Kruijnsz Koert, Pieter Jacobsz Braber, & Neeltje Jacobs Brabers
Dito gedoopt het kindt van Cornelis Jacobsz Boelhouder, & Anna Revius, genaamt Jacobus, getuigen de Heer Secretaris Jacob van Borrevelt, & Grietje Aerts
Den 13 dito gedoopt het kindt van Cornelis Maertensz, & Dingena Simons, genaamt Simon, getuigen waren Arent Willemsz, & Maertje Simons
Den 20 dito gedoopt het kindt van Jan Remmisz, & Pieternellitje?? Dircks, genaamt Cornelis, getuigen waren Jan Harmansz Wilschut, & Neeltje Krijns
September.
Den 3e dito gedoopt het kindt van Pieter Isaacsz, & Leentje Jans, genaamt Hillitje, getuigen waren Cornelis Pietersz van den Bergh, & Maertje Arents Vermeule
Den 10 dito gedoopt het kindt van Andries Pietersz de Munck & Annitje Thomas, genaamt Cornelis, getuigen waren Aelbrecht Rochusz, & Maria Commers
Den 17 dito gedoopt het kindt van Jacob Laurensz & Lidia Danckers, genaamt Dancker, getuigen waren Willem Theunisz Sprant & Ariaentje Huijgen
Dito gedoopt het kint van Hubrecht van der Schildt & Meijnsje Dircks, genaamt Neeltje, getuigen waren Bartholomeus van der Schildt, & Grietje van der Schildt??
Den 24 dito gedoopt het kindt van Mattheus Cornelisz Droger, & Jannitje Anthonis, genaamt Mattheus, getuigen Willem Anthonisze & Ariaentje Jans
Dito gedoopt het kindt van Laurens Jansz, & Theuntje Jans, genaemt Maertje, getuige was Lijsbeth Jans
October.
Den 4e dito gedoopt het kindt van Dingeman Abrahamsz van Annalandt, & Neeltje Arents, genaamt Jacobus, getuige was Pieternellitje Dingemans??
Dito gedoopt het kindt van Hendrick Dircksz de Windt, & Marijtje Arents, genaamt Arentje, getuigen waren David Abrahamsz van Annalandt, & Annitje Hendricks
Den 8. dito gedoopt het kindt van Aert Jacobsz Hout, & Engeltje Maertens, genaamt Jacomijntje, getuige was Tannitje Jans
Den 15. dito gedoopt het kindt van Cornelis Jobsz, & Grietje Anthonis van Tholen, genaamt Cornelia, getuigen waren Willem Willemsz, ende Marijtje Joos??
Dito gedoopt het kindt van Cornelis Cornelisz Louw, & Maertje Arents, genaamt Maertje, getuigen waren Arij Jacobsz, & Jobje Arents
Den 22 dito gedoopt het klindt van Pieter Paulusz de Herder, & Helena Hubrechts Pijck, genaamt Paulus, getuigen waren Sier Paulusz de Herder, Arij Bastiaensz van der Linde, & Macheltje Paulus de Herder
Dito gedoopt het kindt van Simon Clemensz, & Jannitje Willems, woonachtigh binnen Tholen, genaamt Maertje, getuigen waren Krijn Clemensz, Maertje Simons, & Sara Koens
November
Den 5e dito gedoopt het kindt van Aelbrecht Rochusz, & Ariaentje Jans, genaamt Rochus, getuigen waren Rochus Rochusz, & Annitje Pieters
Den 12 dito gedoopt het kindt van Claes Willemsz, & Soetje Reijniers, genaamt Dirck, getuige was Annitje Willems
Den 19 dito gedoopt het kindt van Cornelis Simonsz Koolman, & Marijtje Arents Vierniet, genaamt Jacomijntje, getuigen waren Cornelis Goutsbloem, & Neeltje Simons
December.
Den 3 dito gedoopt het kindt van Marinus Simonsz Koolman, & Teuntje Willems, genaamt Jacomijntje, getuijgen waren Cornelis Simonsz Koolman, & Pieternellitje Simons??
Den 17 dito gedoopt het kindt van Abraham Gerritsz, & Ariaentje Pieters woonende in ???t Plaetse landt, genaamt Cornelis, getuige waren Pieter Willemsz, & Geertje Stoffels
Dito gedoopt het kindt van Cornelis Paulusz Vreeswijck, & Lijntje Cornelis, genaamt Ariaentje, getuige was Jobje Willems??
Dito gedoopt het kint van?? Isaac Willemsz Vredenburgh & Heijltje Jacobs van Sorgen, genaamt Willemijntje, getuigen waren Willem Adriaansz Pardaens, & Maertje Fredericks & Frederick Jacobsz van Sorge, Marinus Willemsz Vredenburgh, Johannes Willemsz Vredenburgh, Maertje Marinus, & Dirckje Abrahams??
Den 24 dito gedoopt het kindt van Job Jansz van Beeck & Stijntje Erasmus, genaamt Willem, getuige was Nellitje Jacobs
Anno 1674.
Januarius.
Den 21e dito gedoopt het kindt van Arij Cornelisz Hoogesteijn, & Jasperijntje Adriaans, genaemt Maghdaleentje, getuigen waren Abraham Augustijnsz, & Magdaleentje Cornelis
Dito gedoopt het kindt van Krijn Clementsz, & Annetje Stevens, genaamt Steven, getuigen Simon Clemensz, Marinus Krijnsz, & Neeltje Lodders
Den 28. dito gedoopt het kindt van Jan Bartholomeusz van der Schildt, & Aegje Mattheus, genaemt Bartholomeus, getuigen waren Bartholomeus van der Schildt, & Tannitje Bartholomeus van der Schildt
Februarius.??
Den 11 dito gedoopt het kindt van Willem Theunis Sprant, & Neeltje Jobs, genaemt Theunis, getuigen waren Willem Paulusz, & Saertje Pieters
Den 18 dito gedoopt het kindt van Andries Willemsz Bouth, & Annitje Jacobs, genaemt Willem, getuigen waren Witte Passchiersz, & Jannitje Pieters
Den 25. dito gedoopt het kindt van Cornelis Marinusz Fransman, & Jobje Abrahams, genaamt Marinus, getuigen waren Pieter Marinusz Fransman, & Annitje Jans??
Martius.
Den 4. dito gedoopt het kindt van Jacob Cornelisz Noorthoeve, & Pietertje Jacobs, genaamt Cornelia, getuigen waren Arent Cornelisz Noorthoeve, & Jacomijntje Arents Breemans
April
Den 29 dito gedoopt het kindt van Arij Bastiaensz Berghdijck, & Lijsbeth Hendricks, genaamt Arij, getuigen waren Dirck Bastiaensz & Marijtje Bastiaens
Maius.
Den 2. dito gedoopt het kindt van Jan Iemansz Smit, & Jannitje Cornelis, genaamt Daniel, getuigen waren Iemandt Jansz, Jan Joosten, Pieternelle Iemans??
Dito gedoopt het kindt van Jan van der Vliedt, & Annitje Jacobs, genaamt Leentje, getuigen waren Cornelis Jacobsz Boelhouder, & Maertje Jacobs
Den 20. dito gedoopt het kindt van Cornelis Cornelisz Hooghmoedt, & Neeltje Bastiaens, genaemt Jaentje, getuigen waren Cornelis Pietersz, & Maetje Bastiaens??
Den 27 dito gedoopt het kindt van Gabriel Pietersz, & Itje Willems, genaamt Christiaen, getuigen waren Jacob Hendricksz, & Annitje Gerrits
Dito gedoopt het kindt van Jacob Adriaansz, & Jannitje Theunis, genaemt Lijntje, getuigen waren Cornelis Jacobsz, & Neeltje Teunis
Junius.
Den 3. dito gedoopt het kindt van Mechiel Huijgen, & Maertje Pieters, genaamt?? Pieter, getuige was Annitje Pieters
Den 25 dito gedoopt het kindt van Willem Jansz Meerman, & Jannitje Dircks, genaamt Johannes, getuigen waren Matthijs Adriaansz Pardaens, & Hilletje Pieters
Dito gedoopt het kint van Pieter Arentsz Happon, & Arentje Engels, genaamt Johannes, getuigen waren Leendert Hooghwerff, & Catharina Spieringh, & Grietje Falare
Julius
Den 1 dito gedoopt het kindt van David Abrahamsz van St Anna-landt, & Marijtje Joos, genaamt Maria, getuigen waren Jan Fransz Valare, & Maertje Jacobs
Den 29 dito gedoopt het kindt van Adriaan Jansz Burgemeester, & Lijsbeth Jacobs, genaamt Jan, getuige was Lijsbeth Hendricks
Dito gedoopt het kindt van Leendert Pietersz Zeeman, & Pietertje Hendricks de Geere, genaamt Pieter, getuige was Maetje Marinus
Augustus.
Den 1e dito gedoopt het kindt van Jan Marinusz Fransman, & Annitje Jans, genaamt Ariaentje, getuigen waren Jacobus de Buijser, & Trijntje Ariense van Dijck
Den 19 dito gedoopt het kindt van Claes Cornelisz, & Wouterijntje Cornelis, genaamt Johannes, ghetuigen waren Cornelis Jansz Matte, & Saertje Cornelis
September.
Den 16 dito gedoopt het kindt van Leendert Dircksz, & Heijltje Jans, genaemt Gerrit, getuigen waren Crijn Jacobsz Jawel, & Commertje Betsmans
Den 30 dito gedoopt het kindt van Rochus Lauwerensz Drogendijck, & Pieternellitje Abrahams, genaamt Ariaentje, getuigen waren Leendert Laurensz Drogendijck, & Neeltje Arents
Dito gedoopt het kindt van Sent Gommersz, & Jannitje Theunis, genaemt Gommer, getuigen waren Pieter Voordijck, & Ariaentje Cornelis??
October
Den 3e dito gedoopt het kindt van Cornelis Boelhouder & Anna Revius, genaamt Jacobus, getuigen waren Wilhelmus Ackersdijck & Maertje Jacobs
Den 7. dito gedoopt het kindt van Laurens Adriaensz, & Neeltje Cornelis, genaemt Cornelis, getuige was Jannitje Marinus??
Den 21e dito gedoopt het kindt van Maertjen Jansz Slis, & Jannitje Willems, genaamt Jacomijntje, getuigen waren Willem Jansz Slis, & Leentje Jans Slis
Dito gedoopt het kindt van Jasper Paulusz Vreeswijck, & Maertje Marinus, genaamt Paulus, getuigen waren Paulus Paulusz Vreeswijck & Neeltje Marcus
Den 28 dito gedoopt het kindt van Willem Willemsz, & Lijntje Iemans woonende tot Tholen & hier voor een tijdt werckende in de meestove, genaamt Willem, getuigen waren Frans Willemsz, Simon Willemsz, & Ariaentje Cornelis
Dito gedoopt het kindt van Mr Salomon de Paal, & Harmina Huijsmans, genaamt Johanna, getuigen waren Cornelis Boelhouder, & Elisabeth van der Plas. Is overleden den 8en Septemb: 1677
November
Den 7 dito gedoopt het kindt van Bouwen Willemsz, & Teuntje Esdras, genaamt Willemtje, getuigen waren Cornelis Cornelisz Kalle, & Annitje Esdras
Den 12 dito gedoopt het kindt van Pieter Willemsz Bisschop, & Betje Pieters, genaamt Govert, getuigen waren Cornelis Pietersz, & Jannitje Gerrits
Den 18 dito gedoopt het kindt van Jacob Laurensz, & Lidia Danckers, genaamt Maertje, getuigen waren Pieter Laurensz, & Ariaentje Huijgen
December.
Den 2. dito gedoopt het kindt van Roelandt Dircksz van den Bosch, & Stijntje Bastiaens, genaamt Neeltje, getuigen waren Jacob Cornelisz Heijnsdijck, & Maertje Pieters
Dito gedoopt het kindt van Marinus Cornelisz Droger, & Jannitje Anthonis, genaamt Heijltje, getuigen waren Cornelis Anthonisz Dupree, & Willemtje Simons
Anno 1675.
Januarius.
Den 2. dito gedoopt het kindt van Dingeman Leendertsz van der Braek & Pieternellitje Cornelis Kattestaert, genaemt Helena, getuigen waren Johannes Jorisz Tue, & Blasijntje Cornelis Kattestaert
Den 27 dito gedoopt het kindt van Rochus Rochusz, & Maertje Jans, genaamt Rochus, getuigen waren Aelbrecht Rochusz, & Ariaentje Jans
Februarius.
Den 10 dito gedoopt het kindt van Marinus Jansz & Ingetje Lambrechts, genaamt Lambrecht, getuigen waren Cornelis Paulusz Vreeswijk, & Dingena Marinus
Den 24 dito gedoopt het kindt van Cornelis Koolman & Marijtje Ariens Vierniet, genaamt Jacomijntje, getuigen Johannes Vierniet, & Neeltje Simons
Dito gedoopt het kindt van Jacob Hendricksz Krabbendijck & Aeltje Cornelis, genaemt Cornelis, getuigen waren Willem de Vlamingh, & Arentje Cornelis
Dito gedoopt het kindt van Hendrick Dircksz de Windt & Marijtje Arents, genaemt Maertje, getuige was Martijntje Dircks??
Maert.
Den 3e dito gedoopt het kindt van Pieter Marinusz, & Ariaentje Witte, genaamt Witte, getuigen waren Witte Passchiersz, ende Annitje Witte
Den 17. dito gedoopt het kindt van Gillis Theunisz & Maetje Christiaens, genaamt Aegje, getuige was Jannitje Gerrits
Dito gedoopt het kindt van Theunis Jansz Vos, & Lijsbeth Adriaens, genaamt Jannitje, getuige was Maria Jans Donckers
Den 24 dito gedoopt het kindt van Marinus Breman & Lijsbeth Jacobs, genaamt Susannitje, getuigen waren Jacob Krijnsz Koert, Pieter Jacobsz Braber, & Neeltje Jacobs Braber
April.
Den 3. dito gedoopt het kindt van Hendrick Tichelman & Maertje Jacobs, genaamt Jacomijntje, getuigen waren Gerritje @, & Anna Revius
Den 7 dito gedoopt het kindt van Jacob Cornelisz Heijnsdijk & Grietje Hendricks, genaamt Lijsbeth, getuigen waren Christiaen Lodewijcksz de Oude, & Blasijntje Cornelis
Dito gedoopt het kindt van Krijn Paulusz Vreeswijck & Bastiaentje Cornelis, genaamt Pleuntje, getuige was Maertje Marinus
Maius
Den 19 dito gedoopt het kindt van Cornelis Claesz Boomklimmer & Jannitje Pieters, genaamt Dina, getuigen waren Hendrick Thomasz, & Marijtje Arents
Junius
Den 9 dito gedoopt het kindt van Pieter Simonsz de Ruijter, & Sara Maertens, genaemt Abraham, getuige was Willemtje Krijns
Den 16. dito gedoopt het kindt van Hendrick Jacobsz & Geertje Stoffels, genaamt Elsje, getuigen waren Jeremias Jeremiasz, & Trijntje Jans??
Den 23. dito gedoopt het kindt van Pieter Laurensz, & Kommertje Jans, genaamt Laurens, getuige was Lidia Gerrits
Den 29 dito gedoopt het kindt van Adriaan Jacobsz, & Anna Maertens, genaamt Marijtje, getuigen waren Jacob Hendricksz, & Neeltje Marinus
Julius.
Den 21e dito gedoopt het kindt van Claes Lowijsz Rademaker & Helena Jacobs, getuigen waren Pieter Droogendijck & Dingena Jacobs de Waeijer
Augustus.
Den 4. dito gedoopt het kindt van Hendrick Kock, & Maertje Pieters, genaamt Jacob, getuigen waren Theunis van Kastelen, & Arentje Marinus
Den 7. dito gedoopt het kindt van Jan van Vliedt, & Annitje Boelhouwers, genaamt Leentje, getuige was Tannitje Jans
September.
Den 1e dito gedoopt het kindt van Aert Jacobsz, & Engeltje Maertens, genaamt Jacob, getuige was Maetje Jacobs
Dito gedoopt het kindt van Andries Pietersz de Munck, & Annitje Thomas, genaamt Thomas, getuigen waren P@etje Barthelsz, & Cathalijntje Pieters
Den 4. dito gedoopt het kindt van Cornelis Cornelisz de Brune, & Tannitje Cornelis, woonende in ???t Plaetse Landt, genaemt Marijtje, getuigen waren Cornelis Cornelisz de Bruijne, & Neeltje Cornelis
Den 15e dito gedoopt het kindt van Pieter Paulusz Vreeswijck, & Pietertje Jans, genaemt Jan, getuige was Ariaentje Theunis
Den 22e dito gedoopt het kindt van Pieter Adriaansz, ende Ariaentje Pieters van Tholen, genaamt Agnietje, getuigen waren Willem Willemsz, & Grietje Anthonis
Den 29. dito gedoopt het kindt van Arij Cornelisz Hoogesteijn, & Jasperijntje Adriaans, genaemt Ariaentje, getuige was Geertruijdt Abrahams
October.
Den 13e dito gedoopt het kind?? van Paulus Cornelisz Kabos, & Geertruijdt Lambrechts, genaamt Cornelis, getuigen waren Jan Cornelisz Kabos, & Jannitje Cornelis Kabos
Den 20 dito gedoopt het kindt van Govert Jansz van Gelder, & Saertje Hendricks, genaamt Hendrickje, getuigen waren Zander Hendricksz, & Willemtje Hendricks
Dito gedoopt het kindt van Andries Guljaemsz, & Gillisje Jans in onecht gewonnen, ende genaamt Gieltje, getuige was Jannitje Pieters??
November.
Den 10 dito gedoopt het kindt van Andries, & Ida Jacobs, genaamt Martha, getuige was Maria Joos
Den 17 dito gedoopt het kindt van Jan Cornelisz Kabos, & Wijvetje Simons, genaamt Betsman, getuigen waren Iemandt de Waeijer, & Leentje Cornelis
Den 24 dito gedoopt het kindt van Job Jobsz van Tholen & Barber Pieters, genaamt Pieter, getuige was Grietje Anthonis
December.
Den 2. dito gedoopt het kindt van Leendert Laurensz Droogendijk & Lijsbeth Hendricks, genaamt Laurens, getuigen waren Rochus Laurensz Droogendijk, & Pieternellitje Abrahams
Dito gedoopt het kindt van Olivier Marinusz & Maetje Bastiaens, genaamt Franck, getuigen waren Marinus Jorisz & Ariaentje Danckers
Dito gedoopt het kindt van Claes Cornelisz Molenaer, & Wouterijntje Cornelis, genaamt Arent, getuige was Pieternellitje Cornelis
Den 8e dito gedoopt het kindt van Arent Adriaansz Plockhoij, & Zelitje Hendricks, genaamt Maetje, getuigen waren Hendrick Dircksz Krabbendijk, & Maetje Corstiaans
Den 22e dito gedoopt het kindt van Pieter Isaaksz, & Leentje Jans, genaamt Krijn, getuigen waren Jan Leendertsz de Vogel, & Neeltje Krijns
Dito gedoopt het kindt van Jacob Cornelisz Noordthoeve, & Pietertje Jaspers, genaamt Cornelis, getuigen waren Arent Cornelisz Noordthoeve, & Jacomijntje Arents
Den 29 dito gedoopt het kindt van Cornelis Paulusz Vreeswijck, & Neeltje Marcus, genaamt Paulus, getuigen waren Paulus Paulusz Vreeswijk, Aelbrecht Gerritsz, & Dingena Marinus
Anno 1676.
Januarius.
Den 1e dito gedoopt een bejaert jonghman, geboortig van Middelharnas, genaemt Philps
Den 19 dito gedoopt het kindt van Isaak Willemsz Vredenburgh & Heijltje Jacobs, genaamt Jacob, getuige was Maertje Arents
Den 26e dito gedoopt het kindt van Meeus Weijers, & Belighje Koene, genaemt Hendrick, getuige was Neeltje Theunis
Februarius
Den 23 dito gedoopt het kindt van Jacobus Cornelisz Drogendijck, & Pietertje Jacobs, genaemt Maertje, getuigen waren Pieter Cornelisz Drogendijck, & Maertje Pieters
Martius.
Den 1e dito gedoopt het kindt van Cornelis Cornelisz Hooghmoet, & Neeltje Bastiaens, genaamt Geertruijdt, getuigen waren Cornelis Jansz Hooghmoedt, & Lijntje Pieters??
Dito gedoopt het kindt van Zent Commersz, & Jannitje Mattheus, genaemt Mattheus, getuigen waren Jan van der Schildt, & Lijsbeth Bartholomeus van der Schildt
Martius.
Den 29. dito gedoopt het kindt van Dirck Hendricksz Krabbendijck & Dingena Cornelis, genaemt Betje, getuigen waren Jan Cornelisz Kabos, & Jannitje Cornelis??
April
Den 1e dito gedoopt het kindt van Jan Leendertsz de Vogel, & Neeltje Krijns, genaamt Leendert, getuigen waren Jan Remmensz, & Fransje Cornelis
Den 6. dito gedoopt het kindt van Hubrecht van der Schildt & Mensje Dircks, genaemt Dirckje, getuigen waren David Abrahams van Annalandt, & Maertje Aerts
Dito gedoopt het kindt van Aelbrecht Rochusz & Ariaentje Jans, genaamt Jan, getuige was Jannitje Mattheus
Dito gedoopt het kindt van Rochus Rochusz & Maatje Jans, genaamt Annitje, getuigen waren Laurens Jansz, & Dingena Jacobs
Dito gedoopt het kindt van Adriaan Jansz, & Cornelia Cornelis, genaamt Maetje, getuigen waren Arentje Abrahams, & Lijsbeth Dircks
Den 12. dito gedoopt het kindt van Cornelis Boelhouder & Anna Revius, genaemt Lena, getuigen Wilhelmus Ackersdijck, & Maetje Jacobs??
Dito gedoopt het kindt van Rochus Rochusz Hooghmoedt, & Willemijntje Hendricks, genaamt Maria, getuige was Hubrechtje Jans
Maius.
Den 3e dito gedoopt het kindt van Hendrick Jansz, & Neeltje Marinus, genaemt Maetje, getuigen waren Arent Cornelisz, & Maetje Marinus
Den 10e dito gedoopt het kindt van Gabriel Pietersz & Idje Willems, genaemt David, getuige was Teuntje Wouters
Dito gedoopt het kindt van Paulus Jansz, & Stijntje Thomas, genaemt Teuntje, getuigen waren Jan Jansz, & Claesje Andries
Junius
Den 14. dito gedoopt het kindt van Iman Jacobsz, & Neeltje Fuens, genaemt Jacomijntje, getuigen waren Willem Adriaensz Pardaenis, & Maetje Fredericks??
Dito gedoopt het kindt van Cornelis Jansz Tuijter, & Maetje Arents, genaamt Cornelis, getuigen waren Manck Maertensz, & Neeltje Jans
Julius.
Den 1e dito gedoopt het kindt van Andries Willemsz Bout & Annitje Jacobs, genaamt Gijsbrecht, getuigen waren Pieter Paulusz de Herder & Anna Pieters
Den 5. dito gedoopt het kindt van Huigh Leendertsz, & Annitje Arents, genaemt Cornelia, getuige was Ariaentje Leenderts
Den 12 dito gedoopt het kindt van Mechiel Leunisz, & Jannitje Jans, getuigen waren Gerrit Barentsz, & Lijsbeth Kiijs??
Augustus.
Den 2. dito gedoopt het kindt van Cornelis Maertensz, & Dingena Simons, genaemt Leentje, getuige was Ariaentje Simons??
Den 9. dito gedoopt het kindt van Hendrick Dircksz de Windt & Marijtje Arents, genaamt Arent, getuigen waren Jacob Arentsz Oosterlingh, & Maertje Arents????
Den 16 dito gedoopt het kindt van Pieter Paulusz de Herder, & Helena Hubrechts, genaemt Annitje, getuigen waren Joris Doensz van der Velde, & @
Dito gedoopt het kindt van Dirck Pietersz van Lingen, & Annitje Jans, genaemt Margriet, getuige was Martijntje
October.
Den 7. dito gedoopt het kindt van Philps Danielsz, & Annitje Gerrits, genaemt Daniel, getuigen waren Jacob Danielsz, & N@ Arents
Den 11e dito gedoopt het kindt van Paulus Cornelisz Kabos, & Geertruijt Lambrechts, ghenaemt Cornelis, getuigen waren Arent Plockhoij, & Zelighje Hendricks
November.
Den 22. dito gedoopt het kindt van Jan Willemsz Bout & Lijsbeth Krijns, genaamt Grietje, getuigen waren Pieter Krijnsz Gebuijs, & Annitje Jonckers
Den 29 dito gedoopt het kindt van Maerten Jansz Slis, & Jannitje Willems, genaamt Willem, getuigen waren Hendrick Dircksz de Windt, & Jacomijnte Willems Aerneve
December.
Den 13e dito gedoopt het kindt van Gilis Mechielsz van Annalandt, & Willemtje Krijns, genaamt Cornelis, getuigen waren Marinus Cornelisz Breman, & Pieternellitje Cornelis Koolman
Den 20 dito gedoopt het kindt van Leendert Dircksz, & Heijltje Jans, genaamt Jacob, getuigen waren Claes Krijnsz, & Leentje Cornelis
Dito gedoopt het kindt van Bouwen Willemsz, & Teuntje Esdras, genaamt Neeltje, getuijge was Godelief Willems
Den 25e dito gedoopt het kindt van Aelbrecht Jansz Korendijcker, & Leentje Jans Slis, genaemt Jacomijntje, getuigen waren Maerten Jansz Slis, & Pieternelle Jans Slis
Dito gedoopt het kindt van Jan van Vliedt, & Annitje Jacobs, genaamt @je, getuigen waren Jan Hendricksz Kroonenburgh, & Arentje Jans
Anno 1677.
Januarius.
Den 18e dito gedoopt het kindt van Andries Witte & Ida Jacobs, genaamt Gabriel, getuige was Aeltje
Februarius.
Den 3e dito gedoopt het kindt van Jan Hendricksz & @ Dircks,??
Den 21. dito gedoopt het kindt van Rochus Laurensz Droogendijck & Pieternellitje Abrahams, genaamt Marijtje, getuige was Marijtje Joos
Dito gedoopt het kindt van Jacob Adriaansz, & Jannitje Theunis, genaemt Maetje, getuigen waren Rochus Rochusz Hooghmoet, & Willemijntje Hendricks
Den 28e dito gedoopt het kindt van Mechiel Huijgensz, & Maetje Pieters, genaamt Zijtje, getuige was Annitje Aerts
Martius.
Den 3e dito gedoopt het kindt van Jan Mattheusz Wagemaker & Marijtje Jans, genaemt Commenman, getuigen waren Theunis Jansz Vos, & Jobje Arents
Den 7. dito gedoopt het kindt van Jan Theunisz van Nimwegen & Geertje Arents, genaemt Lijsbeth, getuigen waren Jan Bosch, & Anna Maertens
Den 21 dito gedoopt het kindt van Hubertus @, & Zoetje Bastiaens, in onecht gewonnen, genaemt Hilletje, ghetuige was Maetje Gerrits
April.
Den 25 dito gedoopt het kindt van Jan Betsmansz, & Maghdaleentje Leenderts, genaamt Annitje, getuigen waren Andries Bout, Gijsbrecht Jacobsz Joncker, & Annitje Jacobs
Maius
Den 2e dito gedoopt een Soon & twee Dochters van Jacob Cornelisz Noordthoeve, & Pietertje Jacobs, het Soontje genaemt Jacob, het eene Dochtertje genaemt Jacomijntje, & het andere Krijntje, getuigen waren Cornelis Ruijghrock, Daniel Cornelisz Noordthoeve, Tannitje Cornelis, Zent Pietersz Stadthouck, & Arentje Cornelis Noordthoeve??
Dito gedoopt het kindt van Marinus Cornelisz Droger, & Jannitje Anthonis, genaamt Heijltje, getuigen waren Daniel Anthonisz Dupre, & Jacomijnje Willems
Den 16 dito gedoopt het kindt van Cornelis Claesz Boomklimmer, & Jannitje Pieters, genaemt Willem, getuigen waren Hendrick Dircksz de Windt, & Lijsbeth Jans
Den 30 dito gedoopt het kindt van David Abrahamsz van Annalandt, & Marijtjen Joos, genaamt Jacomijntje, ghetuigen waren Cornelis Boelhouder, & Grietje Aerts
Junius.
Julius.
Den 18e dito gedoopt het kindt van Cornelis Willemsz Barnaerdt, & Maetje Hendricks, genaemt Marijtje, getuige was Sara Pieters????
Den 25 dito gedoopt het kindt van Jan Harmansz Wiltschut, & Marijtje Pieters, genaemt Maatje, getuigen waren Leendert Harmansz Wiltschut, & Ariaentje Leenderts
Augustus.
Den 1e dito gedoopt het kindt van Andries Pietersz Monck, & Annitje Thomas, genaemt Thomas, getuigen waren Arent Hendricksz van der Stel, & Catalijntje Pieters
Den 8e dito gedoopt het kindt van Jan Paulusz Vreeswijk & Lijntje Cornelis, genaamt Pieter, getuige was Jacobus Droogendijck, & Dingetje Jacobs
Den 29. dito gedoopt het kindt van Dingeman Abrahamsz van Annalandt & Neeltje Arents, genaamt Aegje, getuige was Pieternellitje Dingemans
September.
Den 12. dito gedoopt het kindt van Pieter Bisschop & Betje Pieters, genaemt Jannetje, getuige was Soetje Ariaens
Den 19 dito gedoopt het kindt van Jan Cornelisz Kabos, & Wijvetje Simons, genaamt Neeltje, getuigen waren Willem Cornelisz, & Willemtje Simons??
Den 26 dito gedoopt het kindt van Jacob Hendricksz Krabbendijck, & Aeltje Cornelis, getuigen waren Hendrick Dircksz Krabbendijck, & Maetje Christiaens
October.
Den 6e dito gedoopt het kindt van Ieman Jacobsz, & Neeltje Frans, genaemt Jacob, getuigen waren Willem Adriaansz Pardaens, & Cathalijntje Pardaens
Den 10 dito gedoopt het kindt van Jan Iemansz Smit, & Tannitje Cornelis, genaemt Lijsbeth, getuigen waren Jacob Jansz, & Saertje Jans
Dito gedoopt het kindt van Pieter Isaacsz, & Leentje Jans, genaamt Trijntje, getuigen waren Cornelis Pietersz van den Bergh, & Geertje Theus
Den 17 dito gedoopt het kindt van Willem Willemsz van Tholen, stamper in de meestove, & Lijntje Iemandts, genaemt Ieman, getuigen waren Hendrick Iemansz, & Annitje Stevens??
Den 24 dito gedoopt het kindt van Hendrick Jansz, & Neeltje Marinus, genaamt Johannes, getuige was Lijntje Marinus
Dito gedoopt het kindt van Jacob Jansz, & Geertruij Goverts, genaemt Geertruij, getuige was Jannitje Dircks
Den 31e dito gedoopt het kindt van Job Jobsz Droger van Tholen, & Barbertje Pieters, genaamt Job, ghetuigen waren Thijs Zandertsz, & Susanna Adriaans
November.
Den 7 dito gedoopt het kindt van Claas Willemsz, & Saertje Reijniers, genaamt Lodewijck, getuige was Godelief Willems
Dito gedoopt het kindt van Mr Salomon de Paal, & Hermina Huijsman, genaamt Johanna
Den 21 dito gedoopt het kindt van Govert de Rijck, & Cornelia Lodders, genaemt Ambrosius, getuigen waren Jan Hermansz Verhagen, & -??
Dito gedoopt het kindt van Adriaan Jacobsz, & Anna Maertens, genaemt Cornelis, getuige was Neeltje Jobs
Den 28 dito gedoopt het kindt van Cornelis Paulusz Vreeswijck & Trijntje Jacobs, genaemt Jacob, getuige was Pietertje Jacobs
December.??
Den 1e dito gedoopt het kindt van Jan Leendertsz de Vogel, & Neeltje Krijns, genaemt Krijn, getuigen waren Cornelis Krijnsz, Johannes Hendricksz, & Tannitje Leenderts
Den 19 dito gedoopt het kindt van Guiljaem Jansz Speelman van Tertool, onderman in de mee stove, & Cornelia Bouwen, genaamt Jannitje, getuigen waren Matthijs de Stamper, & Barbara Arents
Dito gedoopt het kindt van Joos Cornelisz Besteoomtje, & Arentje Laurens, genaamt Annitje, ghetuige was Jobje Rams
Den 16e dito gedoopt het kindt van Gerrit Arentsz Melesant, & Willemtje Willems, genaemt Arent, getuigen waren Willem Claesz, & Philippijntje Bartels
Dito gedoopt het kindt van Govert Jansz van Gelder, & Saertje Hendricks, genaemt Jannitje, ghetuige was Grietje Samuels
Den 23e dito gedoopt het kindt van Hendrick Bastiaansz Kock, & Maetje Pieters, genaamt Bastiaen, ghetuige was Stijntje Bastiaens
April 1678
Den 6 dito gedoopt het kindt van Maerten Jansz Slis, & Maetje Pieters, genaamt Neeltje, ghetuige was Clijntje Pieters
Den 24e dito, is gedoopt het kindt van Meeuwis Aalbertsz, & Beligje Koendersdr, genaamdt Trijntje, getuigen Gerrit Willemsz & Annetje Jansdr??
Meije
Den 15en dito, is gedoopt het kindt van Willem Paulusz Oosterling, & Maatje Arensdr, getuigen zijn Heijndrik, & IJda Paulus Oosterling, het kindt is genaamt Leendert????
Julius.
Den 24en dito is gedoopt het kindt van Jan Heindriksz Kroonenburch, ende Martijntje Dirksdr, genaamt Engeltje, getuigen Pieter Willemsz Bisschob & Maria Arens Oosterlingh
Augustus.
Den 7en dito, is gedoopt het kindt van Aaldert Rochusz, & Ariaantjen Jansdr, genaamdt Jobje, getuige was Arentje Leendertdr Wiltschut
Den 21en dito, is gedoopt het kindt van Jan Betsmansz, & Magdaleena Leenderts, getuigen Cent Cornelisz Brabers & Leentje Cornelis, Wede. van Betsman Willemsz de Waaijer, het kindt is genaamdt Krijntje????
Den 28en dito, is gedoopt het kindt van Olivier Marinisz, & Maatje Bastiaansdr, genaamdt Bastiaan, getuige was Neeltje Bastiaans??
September.
Den 11en dito is gedoopt het kindt van Pieter Marinusz Galanthee, & Ariaantje Wittensdr, genaamt Lidia, getuige was Grietje Abrahamsdr??
Den 25en dito gedoopt een kindt van Jan van der Vliet, & Annetje Boelhouwers, genaamdt Cornelia, getuigen Cornelis Boelhouwers & Maatje Boelhouwers
Den 25en dito, is gedoopt een kindt van Huibrecht van der Schildt, en Meijnsjen Dirks, genaamdt Lena, getuige Anna Revius, huijsvrouw van Cornelis Boelhouwer
October.
Den 2en dito, gedoopt het kindt van Gabriel Borstlappe, & Ida Willemsdr, genaamdt Pieter, de getuigen zijn Abraham Gerrits Verdonck, ende Constans van der Zwaaluw??
Den 16en dito gedoopt het kindt van Andries Welte, uit Cheine-Saxenlandt, & IJda Jakobs, genaemdt Jakobus, getuigen waaren Willem Adriaans Perdaens, & Neeltje Davidts van Sint-annalandt
November.
Den 6en dito, gedoopt het kindt van Cornelis Klaasz Boomklimmer, & Jannetjen Pieters, genaamdt Willemtje, getuigen waren Heijndrick Dirksz de Windt, & Lijsbeth Jans Kip
Dito voorsz, gedoopt het kindt van Andries Willemsz Bout, & Annetjen Jakobs Jonkers, genaamdt Ariaantje, getuigen waaren Jan Betsmansz & Crijntje Jans Donkers
Den 15en dito, is bij Do. van Haalen gedoopt het kindt van Jan Leendertsz de Vogel, & Neeltje Crijns Cirre, genaamdt Crijn, getuijge was ???
Den 20en dito, in de Nieuwe-Tonge gedoopt het kindt van Aren Adriaansz Plukhooij, & Celigjen Heijndricks, genaamdt Pietertjen, getuijgen waren Mels Jansz van Dijke, & Pietertjen Meeuwisdr
December.
Den 4en dito, gedoopt het kindt van Jan Gijsbrechtsz Kok, & Krijntjen Dingemansdr, genaamdt Gijsbrecht, getuigen Govert Gijsbertsz Kok, & Geusken Gijsberts Kok
December.
Den xviii dito gedoopt het kindt van Johannes Arensche Vierniet & Grietje van der Schilt, genaamt Arie, getuigen Arij Janse Vierniet en Jannitje Arentsche
Den xxv dito gedoopt het kint van Jan van der Schilt & Neeltje Jacobs Gausblom, genaemt Marijtje, getuigen Cornelis Jacobse Gausblom & Anna van der Schilt
Doopen van kinderen in oneght
1685
FERUARIUS
Amef.lib.4.caf.confc.cap.27
Den 1 dito gedoopt het kind van Jacobus de Buser (soo geseght word & de moeder voor de vroedvrouw gesworen heeft) & Cornelia Marinus Pauw, genaamt Saartje, zijnde de Vader Paaps & de moeder Gereformeerd, dogh geen Lidmaad, nadat den doop van het kind al eenigen tijd was uijtgegestelt geweest, en de moeder alvorens haar leedwesen getoont hadde voor de E. kerkeraad & eenige van de gemeijnte, houdende de moeder het kind selfs voor den doop, getuigen of getuige hier toe vereijst ende te bekomen zijnde, soo is dit om ons niet schuldigh te maken aan nalatigheijd van den doop (dewijle het kind aan de sonde van sijn ouders in desen selv niet en participeert) soo doorgegaan, hoewel wij gaarne alles anders & behoorlijk gesien hadde, ziet de aantek. van het consistoriele boek op dato voorsz.