Ooltgensplaat - Doopboek 03-05-1665

Register der kinderen, die gedoopt zijn, van JosiasHeinsius: beginnende van den 3 Meij des jaers 1665, sijnde den dag sijnerbevestinge in het predijckampt, tot Ooltgens-plate

1665

Den 6 Meij Het kind Jan: Jan Jeremiasz, de vader, MarritgeJans, de moeder

Jan Teunisz Hamer, Machtelt Jans, peeten

??

Dito Neeltie: Wouter Jansz van Werckendam, de vader, AegtieLauwerisz, de moeder

Jan Cornelisz van Werckendam, Hilletge Maertens, peeten

??

Den 10 dito Jan: Machiel Baltensz Smith, de vader, GaurijntieJans, de moeder

Lambert Claesz, Hilletie Maertens, peeten

??

Den 7 Juni Jan: Jacob Jansz van Meurs, de vader, CatherinaMaertens van Rosse, de moeder

Leendert Danielsz, Annetie Jans, peeten

??

Den 14 dito Jacob: Teunis Cornelisz van Willemstad, devader, Ariaentge Cornelis, de moeder

Barbera Jacobs Copper, IJsbrand Jansz van de Tonnekreek,peeten

??

Den 17 Leendert: Goosen Henderijcksz, de vader, NelletieCornelis, de moeder

Neeltie Willems, peet

??

Den 5 Augusti Dirckie: Aernout Bastiaensz, de vader, MaetieMeuwis, moeder

Marijntie Pieters, peet

Den dito voor den doop gestorven Griettie: Pieter CorneliszWadde, vader, Geertie de Haes, de moeder

Cornelis de Haes, Susannetie Cornelis, peeten

??

Den 16 dito Cornelis: Johannes Sittersz, vader, LeuntieArents, moeder

Jan Breman, Arentie Commers, peeten

??

Den 6 september Het kind Maria: Gijsbert Leendertsz, vader,Annetie Foppe, moeder

Jochem Willemsz, Maertie Foppe, peeten

??

Den 9 dito Jan: Willem Cornelisz Braber, vader, TannetieJans, moeder

Willem Willemsz Braber, Helena Jans, peeten

??

Den 20 dito Cornelis: Arij Cornelisz Fulp, de vader,Lijsbeth Ariaens, de moeder

Stijntie Mombeeckx, Dingman Teunisz, peeten

??

Dito Johannes: Machiel Jansz Troost, vader, NelletieCornelis Cruijthof, moeder

Arij Jansz, Jannetie Rochus, peeten

??

Dito Gijsbert: Cornelis Maertensz van Putten, vader, HelenaBastiaens, moeder

Hilletie Maertens, Hubert Heijndericksz, peeten

??

Den 7 Octob Cornelia: Henderick Pietersz van der Velde,vader, Hesther Strijckersberg, moeder,

Henderick Jansz Strijckersbergh, Stoffel Muijsert, ElsieStrijckersberg, peeten

??

Den 11 dito Dirckie: Arij Harmensz, vader, Maetie Bartels,moeder

Claes Pel, Neeltie Bouwens, peeten

??

Den 18 dito Marselis: Thijs Marselisz, vader, TeuntieBarents, moeder

Aert Gerritsz de Haes, Agnietie Pieters, peeten

??

Den 25 dito Leunis: Johannes Leunisz van Puroije, vader,Leentie Dirckx, moeder

Leendert Cornelisz de Vogel, Hester van Puroije, peeten

??

Den 29 November Jan: Abraham Jansz Gebuijs, vader, GrietieStoffels, moeder

Pieter Jacobse, Lijsbeth Aelberts, peeten

??

Den 29 Novemb. Het kind Augustinus: Adriaen Augustijnsz,vader, Arentie Arents, moeder

Dingna Arents, peet

??

Dito Maetie: Jan Jansz van Hattem, vader, JacomijntieHuberts, moeder

Dingman Teunisz, Lauwtie Gerrits, peeten

??

Dito Sara: Antonij Leendertse Boon, vader, Saentie Arents,moeder

Arij Machielsz, Marijtie Arents, peeten

??

Dito Leentie: Dirck Post, vader, Tannetie Witte, moeder

Willem Wittense, Saertie Henderickx, peeten

??

Den 6 December Pieter: Wouter Mijsz, vader, Neeltie CornelisWadde, moeder

Maerte Pietersz Bigge, Lijntie Pieters, peeten

??

Dito Claesie: Claes Cornelisz Waggelaer, vader, PauwlijntieCorsz, moeder

Jan Cornelisz Waggelaer, Pleuntie Meuwis, peeten

??

Den 13 dito Willemtie: Jelis Jansz Bogaert, vader, NeeltieSponsi, moeder

Maetie Stevens, peet

??

1666

Den 1 Januarij Cornelis: Bastiaen Cornelisz Hokke, vader,Barbara Jillis, moeder

Jan Jillisz van Es, Anna IJemants, peeten

??

Den 3 dito Denis: Jan Denisse, vader, Jannetie Meuwis,moeder

Wouter Denisse, Eva Anthonijs, peeten

??

Den 6 dito Lijsbeth: Willem Pietersz, vader, Maria Jans,moeder ??

Pieternelle Frederijckx, peet

??

Januarij?? Cornelis,het kind: Jacob Cornelisz Vinck, vader, Annetie Pieters, moeder

Arij Cornelisz Vinck, Saertie Cornelis Vinck, peeten

??

Februarij Jan: Jan Jansz van IJele, vader, Geertie Jans,moeder

Hubertie Henderix, peet

??

Den dito Arij, Maetie: Thomas Arij-Paesche, vader, GrietieJans, moeder

Pieter Hendericksz Jonge Kempenaer, Cornelis Mattheuwisz,Lijntie Jans Bigge, Trijntie Andries, peeten

??

Dito Jan: Arij Jansz de Wilde, vader, Jannetie Leenderts,moeder

Rulof Leendertsz, Jobie Jans, peeten

??

Den 14 dito Soetie: Arij Gerrisse, vader, Aeltie Jooste,moeder

Arij Cornelisz Oosterling, Ariaentie Goris, peeten

??

Den 21 dito Maetie: Claes Leendertse, vader, AriaentieAndries, moeder

Leendert Claesz van der Velde, Ariaentie Rulofs, peeten

??

Dito Tobias: Jacob IJemantsz Suijcker, vader, Aechtie Jonas,moeder

Grietie Marinus, peet

??

Den 14 Maert Arij: Lambrecht Claesz Rouw, vader, ErmtieWillems Kardux, moeder

Geertie Gerrits de Haes, David Mijsz, peeten

??

Den 1 April Jobie: Jacob Gerritsz Drijver, vader, StijntieCornelis, moeder

Cornelis Willemsz Room, Jacomijntie Saerels, peeten

??

Den 11 April Willem: Jan Willemsz, vader, Neeltie Jans,moeder

Jacob Jacobsz Cats, Bastiaentie Wouters, peeten

??

Den 18 dito Sara: Dingman Keijser, vader, Lijsbeth Joosten,moeder

Samuel Jansz Keijser, Aernoldus Gold-Smith, Hester Leunisvan Puroije

??

Den 18 April Jan: Wilhem Jansz Lanckhaer, vader, KlaertieDame, moeder

Christiaen Jansz Lanckhaer, Maetie Cornelis van der Wael,peeten

??

Den 26 dito Gabriel: Leendert Gabriels de Jong, vader,Annetie Cornelis Kruijthof, moeder

Johannes Kruijthof, Leentie Burrits Zuidijck, peeten

??

Den 30 Meij Jannetie: Machiel Baltensz Smit, vader, GaurijntieJans van Gelder, moeder

Jan Baltensz, Cornelis Tonisz Lelijenburg, Geertie Marinis,peeten

??

Den 14 Juni Leendert: Cornelis Boon, vader, Geertie Jans vanWijck, moeder

Anthonij Boon, Pietertie Harinx, peeten

??

Den 27 dito Adriaen: Adriaen Jelisz van der Wal, vader,Maetie Jeremias, moeder

Jan Jeremiasz, Francijntie Barents, peeten

??

Den 22 Augustus Claes: Leendert Claesz Hardendood, vader,Annetie Jacobs, moeder

Arij Claesz Hardendood, Lijntie Pieters, peeten

??

Dito Harmen: Pieter Jansz Beenhacker, vader, AnnetieHarmens, moeder

Jan Jobsz Rol, Maetie Henderix, peeten

??

Den 29 dito Jacob: Jacob Jacobsz Cats, vader, GrietieTeunis, moeder

Pieter Jacobsz, Ariaentie Tomas, peeten

??

Dito Arentie: Hendrijck Willemsz Barnat, vader, WillemtieJacobs, moeder

Arij Claesz Hardendood, Dirckien Abrams, peeten

??

Dito Dirck: Hubregt Hendricksz Leegen-hoeck, vader, VolckienIsakx, moeder

Chiel Baltensz Smit,Triniere Dirckx, peeten

??

Den 12 Septemb. Het kind Pieter: Paulus Jansz, vader,Lijsbeth Pieters, moeder

Abram Pietersz van Lis, Cathelijna Stijdels, JannetiePieters, peeten

??

Den 26 Septemb. Gideon: Jan Jansz Cousaert, vader, LeentiePieters, moeder

Digman Keijser, Lijsbeth Boers, Lijsbet Witte Jans, NeeltieJans, peeten

??

Dito Pieter: Jan Pietersz van Willemstad, vader, MaijkenPieters, moeder

Teunis Pietersz, Jannetie Gerrits Pijl, peeten

??

Dito Jan: Cornelis Cornelisz de Vogel, vader, Maetie Jans,moeder

Thijs Marcelisz, Grietie Aerts, peeten

??

Den 3 Octob. - : Cornelis Mertensz van Putte, vader, HelenaBastiaens, moeder

Hilletie Maertens, Leendert Joosten, peeten

??

Den 10 dito Giesie: Bastiaen Teunisz, vader, BarberaCornelis, moeder

Bastiaen Cornelisz, AnnetieTeunis, peeten

??

Dito Johannes: Johannes Kruijthof, vader, Annetie Jans vanPutten, moeder

Rulof Jansz van Putten, Jannetie Jans van Putten, peeten

??

Den 21 Novemb. Maetie: Wouter Denisz, vader, LijntiePieters, moeder

Maerten Pietersz Bigge, Neeltie Cornelis, peeten

??

Dito Cornelis: Wouter Cornelisz, vader, Aechtie Lauwris,moeder

Geertie Marinis, peet

??

Den 1 Decemb. Het kind Cornelia: Arij Cornelisz Blommendael,vader, Trijntie Cornelis, moeder

Jan Breman, Lijsbeth Jans, peeten

??

Den 12 dito Paulus: Segertie Claes, moeder, wed.e van PaulusJansz Coopman, vader

Christiaen Pietersz van Boom, Anna Rebius, peeten

??

Den 19 dito Ariaentie: Jan Jansz van IJele, vader, GeertieJans, moeder

Ingetie Jans, peet

??

Dito Joost: Arij Govertse, vader, Aeltie Joosten, moeder

Arij Cornelisz Oosterling, Maijken Cornelis, peeten

??

Den 26 dito Cornelis: Wouter Boon, vader, Marijtie Harinck,moeder

Heijndrick Pietersz van der Velde, Jannetie Rochus, peeten

??

1667

Den 30 Januarij Cornelis: Aert Gerritsz de Haes, vader,Claesie Abrams Lodder, moeder

Cornelis Gerritsz de Haes, Teuntie Barents, peeten

??

Dito Claes: Pieter Jansz, vader, Jacomijntie Claes, moeder

Heijnderick Gijsbrechtsz, Grietie Claes, peeten

??

Den 20 Februarij Witte: Willem Jacobsz Beaufrere, vader,Jannetie Witte, moeder

Willem Cornelis Braber, Willem Zachariasz, Tannetie JansCrijne, Jannetie Rochus, peeten

??

Dito Fransie: Cornelis Willemsz Roome, vader, PietertieWillems, moeder

Willem Willemsz, Willemtie Willems, peeten

??

Den 20 Februarij Jan, Cornelia: Claes Jansz Pel, vader,Neeltie Claes, moeder

Cornelis Tomisz Lelienburg, Stoffel Willemsz Muijsaert,Pietertie Jans Pel, Catelijntie Cornelis, peeten

??

Den 27 dito Gerrit: Pieter Cornelisz Wadde, vader, GeertieGerrits de Haes, moeder

Paulus Marinisz de Groot, Susanna Cornelis, peeten

??

Dito Maetie: Goosen Heijndericksz, vader, Nelletie Cornelis,moeder

Jelis Jansz Bogaert, Neeltie Cornelis, peeten

??

Den 2 Maert Claes: Jan Jansz de Vree, vader, Grietie Claes,moeder

Heijndrick Gijsbrechtsz, Jacomijntie Claes, peeten

??

Den 6 dito Ariaentie: Jan Jeremiasz, vader, Marijtie Jans,moeder

Mr Claes van Gouswaerd, Neeltie Jans, peeten

??

Den 13 dito Pieter: Adriaen Willemsz Coijman, vader, LijntiePieters, moeder

Lambrecht Claesz, Gaurijntie Jans, peeten

??

Dito Annetie: Johannes Cornelis Sittersz, vader, LeuntieArens, moeder

Cornelia Cornelis, peet

??

Dito Willemtie: Jan Cornelis Rijswercker, vader, AriaentieWillems, moeder

Paulus Marinisz de Groot, Lijsbeth Willems, peeten

??

Den 20 dito Pieter: Rulof Jansz van Putte, vader, CorneliaJans, moeder

Cornelis Maertens van Putte, Neeltie Cornelis Quack, peeten

??

Den 27 dito Josias: Cornelis Claesz Carstanie, vader,Grietie Everts, moeder

Teuntie Dingmans, Josias Heinsius, peeten

??

Dito Pieter: Jacob Jansz Meurs, vader, Catharina Maertens,moeder

Jacob Pietersz Kempenaer, Anna van Rosse, peeten

??

Den 3 April Pieter: Jacob Cornelisz Vinck, vader, AnnetiePieters, moeder

Eeuwit Pietersz Goeree, Cornelia Pieters, peeten

??

Den 3. April Het kind Jacob: Marcus Gommertsz Molenaer,vader, Barbertie Jacobs, moeder

Maertie Jans, peet

??

Dito Pleuntie: Jan Willems Neerman, vader, Aechtien Arens,moeder

Isbrand Jansz, Neeltie Marselis, peeten

??

Dito Mijntie: Gerrit Aertsz van ???t Suijdland, vader,Lucretia Frans, moeder

Gerrit Cornelisz Mol, Maetie Pieters, peeten

??

Den 24 dito Cornelia: Cornelis van Dale, vader volgens deneed gedaan bij Jannetie Frans, Jannetie Frans, moeder

Pietertie Cornelis, peet

??

Den 3. Julij Barbertie, huijsvrouw van Bastiaen CorneliszHacke na voorgaende belijdenis gedoopt, out sijnfr 32 jaer: Jelis Jansz van Es,vader, Annetie Ruths, moeder

??

Den 6 dito Johannes: Cornelis Thomasz Lelienburg, vader,Pietertie Jans Pelle, moeder

Gerrit Cornelisz van der Stel, Geertruijd Jans Pelle, peeten

??

Den 7 Augustus Gijsbrecht: Claes Thijsz, vader,Pieternelletie Pieters Casper

Hilletie Maertens, Gerrit Cornelisz van der Stel, peeten

??

Den 4 Septemb. Maetie: Aert Jansz Stillaert, vader, Aeltie Cornelis,moeder

Jan Cornelisz van Leen, Blesijntie Thomas, peeten

??

Dito Jan: Jan Jansz, vader, Jacomijntie ???, moeder

Wouter Cornelisz, Neeltie Cornelis, peeten

??

Dito Dirckie: Aren Harmensz Swartenharmen, Maetie Bartels

Leendert Prins, Marijntie Pieters, peeten

??

Den 8 Octob Heijltie: Arij Claesz Hardendood, vader,Marijtie Abrams, moeder

Willem Cornelisz Braber, Dirckie Abrams, peeten

??

Dito Ermtie: Andries Gerritsz, vader, Maetie Gerrits, moeder

Pieter Claesz, Pieternelle Harinx, peeten

??

Den 23 October Geertruijd: Hendrijck Gijsbrechtsz, vader,Saertie Jans, moeder

Hendrijck Pietersz van der Velde, Willemtie Dames, peeten

??

Den 20 November Pieter: Cornelis Theunisz, vader, PietertiePieters, moeder

Aeltie Pieters, Gerrit Jacobsz, peeten

??

Dito Perijntie: Jan Dircksz Adrichem, vader, Dingna Arents,moeder

Annetie Foppe, peet

??

Den 27 dito Lieve: Nijs Lievensz, vader, Nelletie Jobs,moeder

Joost Foppe, Ariaentie Lievens, peeten

??

Dito Jan: Chiel Baltensz, vader, Gaurijntie Jans, moeder

Mauris Jansz, Tannetie Jans, peeten

??

Den 4 Decemb. Helena: Balten Leendertsz Casteleijn, vader,Neeltie Jans, moeder

Leendert en Anthoni Leendertsz Casteleijn, Susannetie Jansde Ridder, Agatha Johannis de Leu, peeten

??

Dito Soetie: Theunis Cornelisz van Willemstad, AriaentieCornelis, moeder

Cornelis Jacobsz, Neeltie Cornelis, peeten

??

Den 23 dito Agnietie: Wilhem Heijndricksz van Else, vader,Tannetie Meuwis, moeder

Floris Meuwisz, Jan van Diele, Maetie Hendrijkx, peeten

??

Den 25 dito Godefridus: Cornelia van Dalem, vader, LijsbethRebius, moeder

Godefridus Rebius, Geertruij ???, Anna Rebius, peeten

??

1668 den 1. Januarij Leendert: Gijsbrecht LeendertseRijckvermaert, vader, Annetie Foppe, moeder

Jan Dircksz van Adrichem, Jochem Willemsz, Ariaentie Foppe,peeten

??

Dito Geertruijd: Cornelis Maertensz van Putte, vader,Leentie Bastiaens, moeder

Leendert Joosten, Leentie Cousaert, peeten

??

Den 8 dito Cornelia: Catelijntie Cornelis, moeder

Grietie Claes, peet

??

Den 15 dito Leendert: Willem Dircksz Ocke, vader, WillemtieClaes, moeder

Bastiaen Cornelis Hacke, Pieter Dircksz, Magdaleentie Jans,peeten

??

Dito Leunis: Michiel Pietersz van Haere, vader, TannetieLeunis, moeder

Hester Leunis, peet

??

Den 12 Februarij Grietie: Jan Willemsz, vader, MarijtieJans, moeder

Pieter Jacobsz, Crijntie Tijsse, peeten

??

Den 26 Februarij Cornelia: Abram Jansz Gebuijs, vader,Grietie Stoffels, moeder

Willem Jansz Gebuijs, Ariaentie Andries, peeten

??

Dito Abram: Jacob Cornelisz Vinck, vader, Annetie Pieters,moeder

Cornelis Jansz van Oeveren, Jannetie Willems, peeten

??

Den 11. Maert Neeltie is bij mijn absenti gedoopt van Do.Valoys op den Bommel: Bastiaen Cornelisz Hacke, vader, Barbertie Jelis, moeder

Willem Dircksz Ocke, Claes Arijensz, Pietertie Hubrechts,peeten

??

Den 18 Maert Johannes: Willem Jacobsz Beaufrere, vader, JannetieWitte, moeder

Abram Aelbrechtsz Toldijck, Rulof Rulofsz Coster, JobieJans, Hester Jans Strijckersberg, peeten

??

Dito Jan: Willem Jansz Lanckhaijr, vader, Claertie Dame,moeder

Arij Cornelisz Oosterling, Pietertie Cornelis, peeten

??

Lijst van de Namen der kinderen, die gedoopt zijn van D.Petrus van Halen, beginnende met den dagh sijner bevestiginge, in hetPredik-Ampt tot Ooltjes-Plaat

T Jaar 1670

??

Den 2 Novemb. Cornelia: Johannes de Jonge, vader, MaartjeFoppen, moeder

David Cornelisse Mijsse, Geertruit Lettinghs, getuigen

??

Gerrit: Mattheus Pijl, Jannetje Daams, ouders

Pieter Janse Pijl, Cornelis Daams, getuigen

??

Jan: Jan Janse van IJelen, Geertje Jans, ouders

Cornelis Janse Quak, Ingetje Jans, getuigen

??

Den 23 dito Niclaas: Aaghje Gerrits, moeder

Maria Dirks, getuige

??

Den 7 Decemb. Maarten: Cornelis Maartense van Putten, LenaBastiaanse, ouders

Cornelis Marinisse van ter Voor, Arentje Jans Boot, getuigen

??

Marij: Jacob Janse van Houten, Lijntje Jacobs, ouders

Maartje Jacobs, getuige

??

Den 14 dito Witte: Willem Jacobse Beausier?, Jannetje Witte,ouders

Henrik van der Velde, Saartje Witte, getuigen

??

Den 21 dito Francijntje: Willem Rijswerker, WillemtjeWillems, ouders

Cornelis Willemse, Lijsbet Cornelis, getuigen

??

Den 28 dito Jan: Isbrant Janse van Tonnekreek, Neeltje Jans,ouders

Cornelis Maarse, Eeuwoutje Stoffels, getuigen

??

T Jaar 1671

Den 4 Januari Corstiaantje: Pieter Hubrechtse, LeentjeCornelis, ouders

Jop Cornelisse, Ewoutje Gerrits, getuigen

??

Den 16 dito Lijntje: Johannes Kruithof, Anneke Jans vanPutten, ouders

Gerrit Kruithof, Geertruid de Jonge, getuigen

??

Den 25 dito Aart: Lambrecht Henrikse, ouders

Pieter Cornelis Tjongh, Ingetje Jans, getuigen

??

Den 8 Febr. Willemtje: Jan Adriaanse, Cornelia Cornelis,ouders

Willem Cornelis Sijbr?, Klaas Pieterse, getuigen

??

Den 8 Febr. Cornelis: Pleuntje Meuwis, moeder

??

Den 15 dito gedoopt op de Stad Pieter: Jan WillemseSchotsman, Agnietje Pieters de Haas, ouders

Bastiaan de Haas, Stijntje Gerrits van Putten, getuigen

??

Den 22 dito Arent: Reulof Janse van Putten, ouders

Cornelis Willemse Roome, Neeltje Simons Kool, getuigen

??

Jan: Arent Isakse Vink, Maria Janse, ouders

Willem Cornelisse Braber, Neeltje Jans, getuigen

??

Ariaan: Aren Cornelisse Tulp, Lijsbet, ouders

Paulus Guiljaamsen, Emmetje Willems, Trijntje Ariaans,getuigen

??

Den 1 Maart Adriaantje: Roeland Paulusse, ouders

Ruilof Janse, getuigen

??

Den 8 dito Maatje: Frans Dirkse van de Viver, SusannaPieters, ouders

Arentje Arens, getuige

??

Den 22 dito Maatje: Leendert Gabrielsz de Jonge, KorneliaKruithof, ouders

Chiel Janse Troost, Maatje Leenderts, getuigen

??

Neeltje: Cornelia Wouters, moeder

Pierijntje Gerrits, getuige

??

Den 27 dito Leendert: Jacob IJemandse Suiker, Aaghje Jans,ouders

Janneken Henriks, getuige

??

Den 30 dito Neeltje: Jan Willemse, Janneke Jaspers, ouders

Jacob Jasperse, Maatje Jaspers, getuigen

??

Adriaan: Jan Adriaanse, Henrikje Cornelisse, ouders

Willem Kornelisse Braber, Tanneke Jans, getuigen

??

Den 12 April Leuntje: Willem Kornelisse Braber, TannekeJans, ouders

Leendert Joosten, Eeuwoutje Jans, getuigen

??

Den 19 dito Jannetje: Teunis Kornelisse van Willemstad,Adriaantje Kornelisse, ouders

Teunis Dammissen, Neeltje Simons, getuigen

??

Den 10 Meij Jacob: Henrik Hartendoot, Anneken Jacobs, ouders

Anneken Pieters, getuige

??

Gerrit: Jan Denissen, Janneken Meuwis, ouders

Teunis Denissen, Susanna Pieters, getuigen

??

Den 18 dito Marijtje: Gijsbreght Leendertse, Annetje Foppe,ouders

Maartje Foppe, getuige

??

Den 24 dito ?: Pieter Kornelisse Tjongh, ouder

Jan Govertse, Janneke Frans, getuigen

??

Jacobus: Steven van Waltha, Geertruid Lettinghs, ouders

Jan Arense Kabouter, Marijtje Foppen, getuigen

??

Den 31 dito Emmetje: Jan Kornelisse van Beest, ouder

Aart Janse Stellaart, Wijve Jans, huijsvrouw van ThijsRijkse Vliegh, getuigen

??

Den 14 Junij Lijntje: Gerrit Kruithof, ouder

Johannes Kruithof, Gerrit Sluiter, Anneke Floris, getuigentot Leiden woonagh.

??

Den 21 dito Marijtje: Arij Meuwisse van Ravesteijn, Lijsbet Theunis,ouders

Andries Quak, Adriaantje Klaas, getuigen

??

Den 5 Julij Pieter: Dingeman Kornelisse de Hond, NeeltjeSimons Kool, ouders

Cornelis Simonse Kool, Tanneke Simons Kool, getuigen

??

Den 12 Julij Metje: Gerrit Jacobse van Braght, BlasijntjeThomas, ouders

Pieter Jacobse van Braght, Annetje Pieters, getuigen

??

Den 2 Aug. Hubreght: Johan Breeman de Jonge, CorneliaRuilofse, ouders

Marinus Hagenaar, Govert Egge, Lijsbet Jans, peeten

??

Jillis: Bastiaan Hakke, Barbertje Jillis, ouders

Arent Lodowijkse, Susanna Dirks, peeten

??

Den 16 dito Kornelis: Jan Cornelissen, ouder

Willem Kornelisse, Tannetje Willems, getuigen

??

Den 23 dito Stijntje: Jan Janse de Roy, JaquemijntjeHuijbrechts, ouders

Lijsbet Jans, getuige

??

Den 30 dito Jaquemijntje: Adriaan Augustijnse, ouder

Susanna Pieters, getuige

??

Digman: Cornelis Pieterse, ouder

Abraham Pieterse, Adriaantje Pieters, getuigen

??

Den 13 Sept. Kornelis: Michiel Janse Troost, Neeltje, ouders

Abraham Kruithof, Stijntje Kruithof, Annetje Kruithof,getuigen

??

Kornelis: Wouter Kornelisse van Beest, ouder

Pieter Janse Hamers, Lijsbet Jans, getuigen

??

Den 20 dito Susanna: Wouter Mijs, Neeltje Kornelisse, ouders

Kornelis Wadde, Adriaantje Pieters, getuigen

??

Johannes: Balten Kasteleijn, Neeltje Jans Rootsants, ouders

Huijbreght Paulusse, Arent Janse Rootsants, Aeghen JansRootsants, Dingetje Jans Rootsants, getuigen

??

Pieter: Paulus Hanse Kets, Lijsbet Pieters, ouders

Abraham Pieterse, Pieterken Henriks, getuigen

??

Den 27 dito Kornelis: Pieter Kornelisse, Maatje Kornelisse,ouders

Beatrix Pieterse, getuige

??

Dingen: Jacob Jacobse, Grietje Thomas, ouders

Benjamin Thomasse, Adriaantje Andries, getuigen

??

Den 11 Octob. Pieter en Kornelis: Arij Pieterse Lelienburgh,Neeltje Kornelis de Wit, ouders

Henrik van der Velde, Kommerken Kornelisse, Kornelis de Wit,Grietje Jans van Valen, getuigen

??

Lijntje: Pieter Janse, Annetje Harmanse, ouders

Henrik Gijsbreghtse, Maatje Henriks, getuigen

??

Den 18 dito Perintje: Jan Willemse Noorman, Aaghtje Aarts,ouders

Andries Janse Quak, Stijntje Gerrits, getuigen

??

Den 1 Novemb. Adriaantje: Gerrit Klaase van Baarendreght,Neeltje Jans Vijftigschild, ouders

Jan Gerritse van Barendreght, Maria Jans Vijftigschild,getuigen

??

Den 8 dito Maria: Maarten Bigge, Segertje Klaas, ouders

Joris Doense van der Veld, Lijntje Pieters Bigge, getuigen

??

Pieter: Bastiaan Pieterse Spek, Kuiniera Kornelis, ouders

Maeijken Pieters, Willem Marinisse Spek, getuigen

??

Geertruid: Jan Antonisse van der Saat, Katelijntje JorisWele, ouders

Sara Breman, getuige

??

Harman: Johannes van der Linde, ouder

Roelof Roelofse, Sijtje Wouters, getuigen

??

Neeltje: Abraham Janse Gebuijs, Grietje Stoffels, ouders

Lodewijk Jans, getuige

??

Jan: Jan Jeremiasse, Maria Jans Groen, ouders

Machiel Jans, getuige

??

Den 22 dito Soetje: Andries Gerritse van Balen, MaeijkeGerrits, ouders

Johannes Harink, Neeltje Simons, getuigen

??

Den 20 Decemb. Margriet: Pieter Kornelisse Wadde, AdriaantjePieters, ouders

Kornelis Kornelisse Wadde, Neeltje Kornelis Wadde, getuigen

??

Trijntje: Huibreght Leegenhoek, Volkje Isaacs, ouders

Dingeman Keiser, Jan Harmanse van Suidingen, Maria Pieters,getuigen

??

1672 den 3 Januarij Leendert: Hieronymus Leendertse, SaantjeArents, ouders

David Cornelissse Mijse, Helena vander Wisch, getuigen

??

Margareta: Dingeman Keiser, Elisabeth Kaldewijn, ouders

Kornelis Klaasse in sijn absentie Johannes de Jonge, NeeltjeKlaas Suidwerf, Leentje Jans Koesaert, getuigen

??

Den 10 dito Lijntje: Wouter Denisse van Tilburgh, LijntjePieters Bigge, ouders

Kornelis Pieterse Bigge, Zegertje Klaas, getuigen

??

Annetje: Florus Meuwisse, Maria Dirks, ouders

Bastiaan Arentse, Jacomijntje Kornelis, getuigen

??

Den 15 dito Leuntje: Arij Janse de Wilde, JannetjeLeendertse van der Veld, ouders

Willem Gerritse Pijl, Joannes Leendertse van der Veld,Stijntje Gerrits, getuigen

??

Den 20 dito Klaas: Jan Janse Vree,Grietje Klaas, ouders

Jaquemijntje Klaas, getuige

??

Den 24 dito Jacob: Joris JorisseRobijn, Neeltjen Abrahams, ouders

Willem Janse Schotsman, LijntjeJacobs, getuigen

??

Willem: Willem Gijsbreghtse,Marijtje Pieters, ouders

Bastiaan Pieterse, Sara Bremans,getuigen

??

Den 31 dito Neeltje: KornelisTheunisse van Gelder, Pietertje Pieters, ouders

Willem Willemse Romeijn, FransjeTeunis, getuigen

??

Maeijke: Matheus Gerritse,Janneken Daems, ouders

Lambert Klaasse Rouw, AnnekenIJemants, getuigen

??

Kornelis: Leendert ArentseKastelein, Grietje Kornelis Lodders, ouders

Leendert Kornelisse Lodders, JopjeArents Kaboutter, getuigen

??

Den 7 Febr. Aaltje: WalravenHenrikse, Pleuntje Meuwis, ouders

Pieter Aalbreghtse, Abram PieterseLelienburgh, Tannetje Meuwis, getuigen

??

Den 14 dito Matje: Pieter Jacobsevan Braght, Anneken Pieters, ouders

Gerrit Jacobse van Braght,Blasijntje Thomas, getuigen

??

Kornelis: Willem KornelisRijswerker, Willemtje Willems, ouders

Jan Kornelis Rijswerker, RookjeJillis, getuigen

??

Den 6 Martij Maatje: Willem JanseSchotsman, Agnietje Pieters de Haas, ouders

Willem Marinisse Spek, AdriaantjeMarinisse, getuigen

??

Jannetje: Thomas Arij Paatse,Grietje Jans, ouders

Kornelis Matheusse, Neeltje Jans,getuigen

??

Den 13 dito Goverijntje: JanGovertse de Hoen, Lijsbet Kornelis Oosterlinge, ouders

Jan Gideonse Kousaert, LijsbetWitte Jans, peters

??

Den 20 dito Kornelis: BoudewijnGerritse, Maria Maartens, ouders

Jan Janse van IJele, AdriaantjeKornelis Buiks, getuigen

??

Den 27 dito Maria: Jan Reulofse,Neeltje Kornelis, ouders

Paulus Marinisse de Groot, HesterLeunis van Puroijen, getuigen

??

Maatje: Goosen Hendrikse, NeeltjeKornelis, ouders

Gillis Janse Boogaard, MijntjeAbrahams, getuigen

??

Den 3 April Gijsbreght: AartGerritse de Haas, Klaasje Abrahams Lodder, ouders

Bastiaan Arentse Hollander,Martijntje Arents, getuigen

??

Den 15 dito Willemtje: KornelisMaartense van Putten, Leena Bastiaans, ouders

Dingeman Jooste, Arentje Jans,getuigen

??

Gerrit: Michiel van Hulst, ouder

Wouter Boon, Annetje Jans,getuigen

??

Den 17 dito Kornelis: Wouter Boon,Grietje Jans van Valere, ouders

Henrik van der Velde, getuige

??

Den 15 Meij Metje: Jan KornelisWaggelaar, maatje Pieters, ouders

Kornelis Jan Maartse, ArentjeFranse, getuigen

??

Den 29 dito Dirk: Dammis Dirkse,Maria Crijnse, ouders

Willem Dirkse, Maatje Dirks,getuigen

??

Trijntje: Frans Dirkse, SusannaPieters, ouders

Willem Schotsman, Lijsbet Pieters,getuigen

??

Den 26 Junij Kornelis, Annetje:Leendert Danielse Prins, Aaltje Jooste, ouders

Annetje Jooste, Cornelia Jans, JanPieterse Smit, getuigen

??

Leijntje: Arij Willemse Koeman,Lijntje Pieters, ouders

Dammis Dirkse, Marij Krijnse,getuigen

??

Den 17 Julij Adriaan: Stoffel deGraaf, Trijntje Ariens, ouders

Walraven Henrikse, Lijsbet Ariens,getuigen

??

Den 14 Aug. Truitje: LeendertKrepelman, Maeijken Dirks, ouders

Dirk Proije, Wijltje Klaas,getuigen

??

Dito 28 Adriaantje: Jan Janse vanIJelen, ouder

Ingetje Jans, getuige

??

4 Sept. kind: Reulof Reulofse,Gerritje Marinus, ouders

Jan Reulofs, Jannetje Aarts,getuigen

??

Den 25 Sept. Grietje: WillemStoffelse, Barber, ouders

Stoffel Willemse, Hester Jans,getuigen

??

Den 2 Octob. Kornelis: Steven vanWalta, Geertruid Lettinghs, ouders

Jacob van Borrevelt, ElisabetMarchand, getuigen

??

Dito 5 Grietje: Wouter Kornelissevan Beest, Geertje Jans, ouders

Aaltje Kornelis, Jan Kornelissevan Beest, getuigen

??

Den 23 dito Kornelis: DingemanKornelisse de Hond, Neeltje Simons Kool, ouders

Johannes Kornelisse Hocke, MariaWitte, getuigen

??

Maatje: Arent ThomasseLelienbergh, Willemtje Abrahams Gebuijs, ouders

Albert Abrahamse Gebuijs,Adriaantje Tomasse Lelienbergh, getuigen

??

Den 20 Novemb. Kornelis: KornelisJanse, Adriaantje Kornelis, ouders

Michiel Kornelisse, TruitjeKornelisse, getuigen

??

Adriaantje:?? Dirk Uriasse de Looij, Marijtje Adriaans,ouders

Annatje Pieters, getuige

??

Den 4 Decemb. Jacquemijna:Leendert Jooste, Helena van der Wisch, ouders

Dingeman Jooste, Jacquemijna vander Wisch, getuigen

??

Lijntje: Sijbrant Janse, ouder

??

Den 25 Decemb. Willemijntje:Paulus Guiljaamse, Euwoutje Stoffels, ouders

Isbrant Janse van de Tonnekreek,Grietje Aarts, getuigen

??

Jannetje: Maurits Janse vanKempen, ouder

Giel Baltense Smidt, LijntjeTeunis, getuigen

??

Truitje: Aren Meuwisse, ElisabetTeunis, ouders

Tijs Teunisse van Nes, MaeijkeTeunis Sonnemaar, getuigen

??

T Jaar 1673 den 29 JanuarijReulof: Johan Breman, .. Reulofs, ouders

Jan Janse, Reulof Reulofse,Annetje Reulofs, Sara Bremans, getuigen

??

Denis: Teunis Denissen, ouder

Jan Denissen van Tilburgh, SijtjeWouters, getuigen

??

Den 5 Febr. Arijent: KornelisAartse Bom, Klaartje Adriaans, ouders

Johannes Louwerisse van de Vijver,Kaatje Kornelis

??

Maatje: Gillis Boomgaard, NeeltjeKornelis, ouders

Maatje Klaas, getuige

??

Johannes: Roelof Janse van Putten,ouder

Gijsbert Janse, Anneke Jans vanPutten, getuigen

??

Den 19 Febr. Jaquemijntje: JanJanse, Grietje Klaas, ouders

Neeltje Teunis, getuige

??

Den 26 dito Lijntje: KornelisBoon, Geertruijd, ouders

Leendert Krepelman, Otto Koomans,Jannetje Jacobs, getuigen

??

Den 19 Maart Joris: Jan Antonissevan der Stad, Katelijntje Joris, ouders

Sara Breman, getuige

??

Johannes: Dingeman Keijser, ouder

Johan de Jonge, Steven van Walta,Hester Leunis van Puroijen, getuigen

??

Den 26 dito Harman: GijsbertHarmanse Kamp, Rookje Jillis, ouders

Arij Harmanse kamp, SusannekeJillis

??

Den 2 April Sara: Jan ArentseKabouter, Hester van der Wisch, ouders

David Kornelisse Mijs, Sara vander Wisch, getuigen

??

Den 9 dito Pieter: Abraham JanseGebuijs, Grietje Stoffels, ouders

Machiel Jans, getuige

??

Den 16 dito Trijntje: KornelisRoome, Pietertje Willems, ouders

Johannes Kornelisse, Maria Jans,getuigen

??

Den 30 dito Kommertje: GerritJacobse van Breght, Blasijntje Thomas, ouders

David Janse Kramer, PieternelleJans, getuigen

??

Leendert: Hieronymus Leendertse,Saantje Treuts, ouders

Katharina Leenderts, David Mijs,getuigen

??

Den 1 Meij gedoopt in de OudeTonge Jacomijna: Dingeman Jooste Foppe, Tannetje Henriks, ouders

Joost Foppe, Adriaantje Lievens,getuigen

??

Den 11 Willem: Willem JanseKramer, Clara Dammis, ouders

Christiaan Janse Lankhair, FransjeThomasse, getuigen

??

Den 2 Julius Lijntje: PieterKornelisse, Maatje Kornelis, ouders

Maatje Henriks, getuige

??

Den 9 dito Kornelis: Aart JanseStellaart, ouder

Wouter Kornelisse van Beest,Arentje Daniels, getuigen

??

Den 29 dito Nikolaas: JochumBouman, Anneken Jans, ouders

Jacomijntje Wouters, getuige

??

Den 2 Aug. Jannetje: Jan Goverse,Lijsbet Kornelis, ouders

Isaak Kornelis, Grietje Jans,getuigen

??

Den 12 dito Steven: Jacob StevenseOngeraan, Pieternelle Jans, ouders

Pietertje Teunis van Puroijen,David Janse Kramer, getuigen

??

Willem: Willem KornelisseRijswerker, Willemke Willems, ouders

Willem Roome, Lijntje Gerrits,getuigen

??

Den 20 dito Fop: GijsbertLeendertse Rijkvermaart, Anneken Foppe, ouders

Maijken Foppe, getuige

??

Denis: Govert Denisse vanTilburgh, Sijtje Wouters, ouders

Jan Denisse van Tilburgh, MaetjenIemants, getuigen

??

Etje: Pieter Janse Pijl, WermaAndries, ouders

Johannes de Jonge, AdriaantjeAndries, getuigen

??

Niklaas: Johannes Klaassen Rouw,Lijsbet van der Waal, ouders

Johannes Hocke, getuige

??

Den 27 dito Neeltje: Stoffel deGraaf, Trijntje Arents, ouders

Kornelis Arense Bom, LijsbetArents, getuigen

??

Den 10 Sept. Gerrit: LeunisGerritse van Puroijen, Stijntje Gerrits van Putten, ouders

Henrik Gerritse van Puroijen,Neeltje Gerrits van Puroijen, getuigen

??

Den 17 dito Jacobs: Steven vanWalta, Geertruijt Lettinghs, ouders

Johannes de Jonge, Jan Kornelissevan der Belt, Appollonia van Sorge, getuigen

??

Jannetje: Leendert Gabrielse,Annetje Kruithof, ouders

Harman Klaasse van Zuijdingen,Annetje Jans van Putten, getuigen

??

Kornelia: Kornelis de Vogel,Maeijke Jans, ouders

Harman Kornelisse, Leuntje Dirks,getuigen

??

Den 24 dito Michiel: KorneliaDaams, Michiel, ouders

Matheus Gerritse Pijl, GrietjeJans van Vaele, getuigen

??

Den 30 dito Jannetje: HuijbertLeegenhoek, Volkje Isaacs, ouders

Kornelis Arentse Bom, NeeltjeTeunis, getuigen

??

Willem: Kornelis Rijswerker, ouder

Kornelis Willemse, TannetjeWillems, getuigen

??

Teunis: Arij Teunisse, VrouwtjeJans, ouders

Andries Teunisse, Anneken Jans,getuigen

??

Den 29 Octob. Kornelis, Marinus :Bastiaan Pieterse Spek, Kruiniertje Mols, ouders

Pieter Mathijsse de Ruijter,Kornelis Jan Maartense, Leentje Kornelis, Geertje Marinus, getuigen

??

Andries: Henrik Andriesse, ouder

Willem Andriesse, TrijntjeAndriesse, getuigen

??

Den 26 Novemb. Maeijken: AbrahamPieterse van Lis, Katharina Maertens, ouders

Paulus Janse Kers, LijsbetPieters, getuigen

??

Kornelis: Arij Blommemdaal,Trijntje Kornelis, ouders

Kornelis Maartense van Putten,Maatje Gerrits, getuigen

??

Leentje: Leendert ArentseKasteleijn, Grietje Kornelis Lodders, ouders

Arent Kornelisse Kasteleijn,Neeltjen Arents Kasteleijn voor Maatje Leenderts Sooijwijks, getuigen

??

Den 3 Decemb. Arent: WillemCornelis Braber, Tannetje Jans, ouders

Joris van der Veer, Helena van derWisch, getuigen

??

Den 17 dito Saartje: MichielArentse, Krijntje Jans, ouders

Hieronymus Leendertse, SaantjeArents, getuigen

??

Den 25 dito Leentje: Jan Harmansevan Zuidingen, Neeltje Teunis, ouders

Harman Klaasse van Zuidingen,Saartje Harmans, getuigen

??

T Jaar 1674 den 3 Januarij Jan:Pieter Janse Dimmense, Marij Gerrits, ouders

Hentrik van Fissel, AnnetjePieters Straf, getuigen

??

Den 7 dito Aart: Andries AartseRijsdijk, Maria Abrahams, ouders

Marinus Breman, HenrikjeLeenderts, getuigen

??

Maatje: Wouter Kornelis van Beest,Geertje Jans, ouders

Kornelis Janse Hamer, LijsbetJans, getuigen

??

Den 14 dito Gijsbert: Wouter vanWerkendam, Anneken Gijsbreghts, ouders

Leena Meermans, getuige

??

Den 20 dito Jacob: KornelisGuiljaamse, ouder

David van Mouden, AaltjeBastiaans, getuigen

??

Dito Jasper: Jan WillemseKempenaar, ouder

Jacob Jasperse, Leentje Dirks,getuigen

??

Dirk: Leendert Krepelman, MaeijkeDirks, ouders

Jochum Dirkse, Jannetje JacobsBrabers, getuigen

??

Den 28 dito Johannes: Wouter Boon,Grietje Jans van Valere, ouders

Arij Pieterse Lelienburgh, NeeltjeKornelis de Wit, getuigen

??

Eesje: Jan Lauwrentse, SoetjePieters, ouders

Aaltje Jooste, getuige

??

Den 11 Februarij Neeltje: ArijPieterse Lelienburgh, Neeltje Kornelis de Wit, ouders

Pieter Wadde, Adriaantje Pieters,getuigen

??

Maatje: Jan Janse de Roij,Jaquemijntje Hubreghts, ouders

Barbertje Jillis, getuige

??

Martijntje: Sijbrant Gommertse,Martijntje Gommerts, ouders

Johannes Hendrikse Konink, LenaMeermans, getuigen

??

Den 25 dito Adrianus: Johannes deJonge, Maartje Foppe, ouders

Steven van Walta, Anneken Foppe, getuigen

??

Den 4 Maart Jannetje: Pieter vanWerkendam, Eva Anthonis, ouders

Jan Kornelisse van Beest, MaatjeJans, getuigen

??

Teuntje:

??

Den 11 dito Krijn: Dammis DirkseOkker, Maria Krijne, ouders

Kornelis Goutswaart, TannekenKornelis, getuigen

??

Den 14 dito Adriaantje: RoelofLeendertse, Dirkje Abrahams, ouders

Johannes Leendertse van der Velde,Adriaantje Roelofs, getuigen

??

Den 18 dito Kornelis: LeendertDanielse Prins, Aaltje Jooste, ouders

Annetje Jooste, getuige

??

Jaquemijntje: KornelisLelienburgh, Willemijntje Aartse Kalisboer, ouder

Arent Willemse Kalisboer, GeertjeArents van Kerkhove, getuigen

??

Den 4 April Balthasar, Hugonia:Balten Leendertse Kasteleijn, Neeltje Jans Rootsant, ouders

Arent Baltense Kasteleijn,Barbertje Baltens, getuigen over beide, Leendert Kasteleijn, Maria Jacobs,getuigen over Balthasar, Anthonij Kasteleijn, Dimmetje Jans Rootsant, getuigenover Hugonia

??

Lijsbet: Roelof Roelofse, GeertjeMarinusse, ouders

Paulus de Groot, Maatje Jacobs,getuigen

??

Soetje: Teunis Kornelisse, AdriaantjeKornelis, ouders

Paulus Guiljaamse, Ingetje Jans,getuigen

??

Den 8 dito Kornelis: KornelisJanse van Bijkerken, Adriaantje Kornelis, ouders

Maartje Jans Bijkerken, NeeltjeSimons, getuigen

??

Den 15 dito Willem: WillemSchotsman, Agnietje Pieters de Haas, ouders

Bastiaan de Haas, PietertjeSchotsmans, getuigen

??

Den 2 Meij Aart: Jan Jeremiasse,Marij Groen, ouders

Kornelis Matheusse, SaartjeHarmans, getuigen

??

Den 20 dito Mathijs: PieterThijsse de Ruiter, Leentje Kornelis, ouders

Bastiaan Pieterse, KruiniertjeKornelis, getuigen

??

Den 24 Junij Jacob: HarmanTaphoorn, Maatje Jacobs, ouders

Sent Jacobse, Jannetje Aarts,getuigen

??

Den 1 Julij Sara: Leendert JoosteFoppe, Helena van der Wisch, ouders

Jan Kabouter, Maria van der Wisch,getuigen

??

Den 22 dito Jacob: Gerrit Jacobsevan Beest, Blasijntje Thomas, ouders

Adrijaantje Andries, getuige

??

Den 1 Aug. Jacob: Isbrant Jansevan de Tonnekreek, Neeltje Jans, ouders

Claas Crijnse Koorendijker,Lijntje Kornelis Koomans, getuigen

??

Den 12 dito Trijntje: Frans van deViver, vader

Balten Leendertse, NeeltjeDimmens, getuigen

??

Den 19 dito Geertje: PieterJacobse van Breght, Annetje Pieters, ouders

Pieter Eeuwoutse Goeree, CorneliaPieters, getuigen

??

Den 26 dito Arent: Jan ArentseKabouter, Hester van der Wisch, ouders

Leendert Arentse Kasteleijn, JobjeArents Kabouter, getuigen

??

Petrus, Maria: Maarten Bigge,Zegertje Klaas, ouders

Joris van der Velde, Maria vanHalen, Maria Jacobs, getuigen

??

Den 9 Septemb. Pieter: BastiaanHakke, Barbertje Gillis, ouders

Saartje Jans, getuige

??

Den 16 dito Jacomijntje: Dingemande Hond, Neeltje Simons Kool, ouders

Kornelis Simonse Kool, TannetjeSimons Kool, getuigen

??

Jannetje: Teunis Denisse vanTilburgh, Maatje Iemans, ouders

Jacob Iemants Suiker, AaghjeJonas, getuigen

??

Den 23 dito Digne: PieterKornelisse Wadde, Adriaantje Pieters, ouders

Arij Pieterse Lelienburgh,Kommertje Kornelis, getuigen

??

Den 18 Novemb. Neeltje: LeunisGerritse van Puroijen, Stijntje Gerrits, ouders

Neeltje Marcelis, getuige

??

Arent: Huijge Arentse, LijsbetJans, ouders

Paulus Marinusse, Maria Jacobs,getuigen

??

Den 9 Decemb. Teunis: ChielBaltense, Lijntje Theunis, ouders

Abraham Pieterse Lelienburgh,Meintje Lambreghts Rouw, getuigen

??

Pieter: Arij Harmanse Kamp,Maeijke Jans, ouders

Harmanse Kamp, getuige

??

Den 25 dito Soetje: Cornelis deBruine, Adriaantje Joris, ouders

Jan Janse de Vree, KommertjeDirks, getuigen

??

Den 30 dito Jillis: GijsbertHarmanse Kamp, Rookje Jillis, ouders

Kornelis van Schouwen, LeuntjeAarts, getuigen

??

Joost: Dingeman Jooste Foppe,Tanneken Henriks, ouders

Leendert Jooste Foppe, KorneliaPieters, getuigen

??

1675 den 13 Januarij Abraham:Roelof Janse van Putten, Kornelia Jans, ouders

Johannes Kruithof, Maatje Jans,getuigen

??

Den 20 dito Grietje: Jan Govertseden Haan, Lijsbet Kornelis, ouders

Isaak Oosterlink, Dingetje Janse,getuigen

??

?: Jan Antonisse van der Stad,Katelijntje Joris, ouders

Lambreght Klaasse Rouw, MeintjeLambreghts, getuigen

??

Janneke: Pieter Tjongh, ClaraDammis, ouders

Willem Pijl, Fransje Theunis,getuigen

??

Den 9 Febr. Kornelis: DirkUriasse, Marij Ariens, ouders

Geertje Jans, getuige

??

Teuntje: Arij Meuwisse vanSavelingen, Lijsbet Theunis Sonnemaars

Susanna Jillis, getuigen

??

Den 7 Febr. Kornelis: JohannesCornelijse Kleinder, Hendrikje, ouders

Henrik Leendertse Visscher, JanGideonse Koesart, Aaghje Jonas, getuigen

??

Den 24 dito Arent: HieronymusLeendertse, Saantje Arents, ouders

Michiel Arentse, Krijntje Jans,getuigen

??

Joannes: Jacob Stevense Ongeraan,Pieternelletje Jans, ouders

Arent Stevense Ongeraan, StoffelijntjeJans, getuigen

??

Leonardus : Antonij de Ridder,Margareta Leenderts, ouders

Leendert Kastelein, Neeltje Jans,getuigen

??

Den 3 Maart Johannes: HenrikTeunisse de Mans, Maatje Jans, ouders

Pieter Teunisse van Utreght,Marijtje Krijne, getuigen

??

Den 10 dito Kornelis: LeendertDirkse Krepelman, Maeijke Dirks, ouders

Grietje Jans van Valen, Kornelisvan Puroijen, getuigen

??

Den 17 dito ?: Steven van Walta,Elisabet Lettinghs, ouders

Maria S?dwerk, getuige

??

Den 24 dito Lijsbet: ArentThomasse, Willemijntje Abrahams, ouders

Cornelis Hamer, AdriaantjeLievens, getuigen

??

Emmetje: Pieter Janse Beenhakker,Annetje Harmans, ouders

Pieter Janse, Neesje, getuigen

??

Den 31 dito Pieternelle: AartBoots, Sara Breemans, ouders

Marinus Breemans, Arentje Boots,getuigen

??

Den 21 April Teunis: MarcelisJanse, ouder

Lijntje Teunis, getuige

??

Den 12 Meij Kornelis: WouterKromdijk, Teuntje Kornelis, ouders

Pieter Kornelisse, StijntjeKornelis, getuigen

??

Den 26 dito Bastiaan: Jan MelseKruithof, Maghtelt Groene, ouders

Helena van der Wisch, getuige

??

Den selven dito Maatje: WillemRijswerker, Willemtje Roome, ouders

Kornelis van Schouwen,Pieternelletje Willems, getuigen

??

Maeijken: Sijbrant Gommertse,ouder

Jan Pijl, Maeijken Jans, getuigen

??

Den 30 Junij Neeltje: CornelisArentse Bom, Klaartje Ariens, ouders

Gerrit Beujense van Tol, WeintjeLambreghts, getuigen

??

Jannetje: Jan Janse van Nielen,Geertje Jans de Ruiter, ouders

Cornelis Maartense, AbrahamPieterse Lelienburgh, Ingetje Jans de Ruiter, getuigen

??

Leendert: Arij Janse de Wilde,Jannetje Leenderts van der Velde, ouders

Reulof van der Velde, AriaantjeReulofs, getuigen

??

Den 14 Julij Aaltje: AbrahamLelienburgh, Susanna van der Velde, ouders

Henrik van der Velde, MariaStrijkersbergen, getuigen

??

Den 4 Aug. Lena: Jan Adriaans Tack,Saartje Harmans, ouders

??Jan Harmanse van Zuidingen, Saantje Adriaans,getuigen

??

Den 11 dito Chieltje: JanRijswerker, Adriaantje Willems, ouders

Roelof Roelofse, GeertruitLettinghs, getuigen

??

Den 18 dito Wouter: HenrikReuvekam, Kornelia Wouters, ouders

Dirk Janse Krabbendijk, AaltjeJooste, getuigen

??

Den 25 dito Marij: Gerrit Klaasevan Barendreght, Neeltje Jans Vijftichschild, ouders

Arij Janse Vijftichschild, MaatjeKlaas, getuigen

??

Den 1 September Kornelis: SijmonKornelisse, Maeijke Franse, ouders

Johannes Kornelisse, GerritArentse, Stijntje Kornelis, getuigen

??

Jacob: Pieter Jacobse van Breght ,Annetje Pieters, ouders

Gerrit Jacobse, Blazijntje Thomas,getuigen

??

Den 15 dito Joannes: Maurits Jansevan Kempen, Maeijke Jillis, ouders

Sent Jacobse, Hester van derWisch, getuigen

??

Den selven dito Wilhelmus: JacobKoijman, de Vos, ouders

De Vos, Adriana van der Poel,getuigen

??

Den 2 Octob. Govert: GovertDenissen, ouder

Anthonij Jansen, Jannetje Meuwis,getuigen

??

Grietje: Wouter van Beest, ouder

Jan Kornelis van Beest, JannetjeLeenderts, getuigen

??

Den 8 dito Dammus: MatheusGerritse Pijl, Janneke Daams, ouders

Hadewijf Jans, Pieter Albreghtse,getuigen

??

Den 3 Novemb. Matheus: KornelisMatheuse Mijs, ouder

Leendert de Heer, Dirkje MatheusMijs, getuigen

??

Neeltje: Pieter Janse Dimmens,ouder

Kornelis Koesart, Jannetje vanVissel, getuigen

??

Den 10 dito Willem: KornelisKarper, Tanneke Willems, ouders

Kornelis Maartense van Putten,Reinout van Gelder, Jannetje Simons, getuigen

??

Den 17 dito Jacob: Jacob Oosterlingh,Francijne, ouders

Jacob Meuwisse, Geertje Aarts,getuigen

??

Maeijke: Bastiaan Spek,Kruideniertje Mol, ouders

Pieter Tijsse Ruiter, Leentje Mol,getuigen

??

Den 29 dito Henrik: Jan WillemseKempenaar, Jannetje Jasperse, ouders

Leendert Willemse Braber, NeeltjeJans, getuigen

??

1676 den 5 Januarij Abraham:Andries Rijsdijk, Marij Abrahams, ouders

Willem Liefbroer, Dirkje Abrahams,getuigen

??

Den 27 dito Maetje: Gerrit vanBreght, Blasijntje Thomas, ouders

Adriaantje Thomas, getuige

??

Den 16 Febr. ?: Joris van derVeld, Maria

??

Den 23 dito Abraham: Wouter Boon,Grietje van Valere, ouders

??

Fransje: Willem Willemse Roome,Pieternelletje Willems, ouders

Cornelis Willemse Roome, WillemtjeWillems Roome, getuigen

??

Den 1 Decemb. Geertje : ArentIsakse Vink, Maria Jans Vijftighschild, ouders

Katelina Mosselmans, getuige

??

Teuntje: Abraham Janse Gebuis,Grietje Stoffels, ouders

Janneke Wele, getuige

??

Den 8 dito Marinus: LeendertLievense Kastelein, Grietje Lodders, ouders

Jan Arentse Kabouter, Hester vander Wisch, getuigen

??

Den 25 dito Jacobus: WillemMuisert, Barber Jillis, ouders

Paulus de Groot, Kornelia Willems,getuigen

??

Maeijke: Bastiaan Spek,Kruideniertje Mol, ouders

Pieter Tijsse Ruiter, Leentje Mol,getuigen

??

Den 29 dito Henrik: Jan WillemseKempenaar, Jannetje Jasperse, ouders

Leendert Willemse Braber, NeeltjeJans, getuigen

??

1676 den 5 Januarij Abraham:Andries Rijsdijk, Marij Abrahams, ouders

Willem Liefbroer, Dirkje Abrahams,getuigen

??

Den 27 dito Maetje: Gerrit vanBreght, Blasijntje Thomas, ouders

Adriaantje Thomas, getuige

??

Den 16 Febr. ?: Joris van derVeld, Maria

??

Den 23 dito Abraham: Wouter Boon,Grietje van Valere, ouders

Jan Franse van Valere, LijntjeBoon, getuigen

??

Den 1 Maart Pietertje: Abraham vanLis, Katharina Maartense, ouders

Kornelis van Lis, AdriaantjeHubreghts, getuigen

??

Gerrit: Kornelis Lelienburgh,Willemijntje Aarts

Jan Gerritse van der Stel, MariaJacobs, getuigen

??

Den 4 dito Jacob: Jacob Kats,Grietje Teunis, ouders

Kornelis van Tilburgh, GeertjeAarts, getuigen

??

?: Pieter Wadde, AdriaantjePieters, ouders

??

Den 15 dito Maria: Anthonij deRidder, Joanna Havelaar, ouders

??

Pietertje: Willem Schotsman,Agnietje, ouders

Arij Willemse Spek, AgnietjeTijsse, getuigen

??

Den 22 dito Arend: BaltenLeendertse Kastelein, Neeltje Jans Rootsand, ouders

Aren Janse Rootsant, JoosjeArents, getuigen

??

Den 29 dito Saartje: DigmanKeiser, Lijsbet Kaldewijn, ouders

Kornelis Bom, Huibertje Prins,getuigen

??

Den 6 April Jannetje: IsbrantJanse van de Tonnekreek, Neeltje Jans, ouders

Pieter Dirkse Okker, Saartje Jansvan de Tonnekreek, getuigen

??

Den 19 dito Geertruij: JanAntonisse, Kathelijntje Joris, ouders

Michiel Baltense, Lijntje Teunis,getuigen

??

?: Jan Willemse Meerman, AaghtjeAarts, ouders

Harman Taphoorn en sijn huisvrouw,getuigen

??

Den 10 Meij Maetje: HuibrechtKleinder, Jannetje Henriks, ouders

Pieter Koesaert, Grietje Wouters,getuigen

??

Den 17 dito Roelof: RoelofRoelofse, Geertje Marinus, ouders

Jan Roelofse van Putten, AnnetjeJans van Putten, getuigen

??

Andries: Abraham Thomasse Lelienburgh,Adriaantje Andries, ouders

Jan Thomasse Lelienburgh,Willemtje Arents, getuigen

??

Den 7 Junij Arent: Klaas Arentsevan Oort, Grietje Roelofs van Dam, ouders

Neeltje Henriks, Aaltje Gerrits,getuigen

??

Den 12 dito Arent: Michiel Arentsevan Stad, Krijntje Jans, ouders

David Keiser, HieronymusLeendertse, getuigen

??

Jan: Jan Janse de Roy,Jaquemijntje Huibrechts, er staat getuigen, zullen ouders zijn

??

Den 1 Julij Jan: Pieter Janse,Neeske Klaas, ouders

Paulus Guiljaamse met sijnhuisvrouw

??

Den 12 Julij Geertruid: SijbrantGommerse, Jannetje Jacobs, ouders

Jan Pijl, Maeijke Meermans,getuigen

??

Den 19 dito Maria: Sent Jacobsevan Stad, Geertje Guiljaams, ouders

Gerrit Jacobse van Laak, KornelisArentse Braber, Teuntje Sents, getuigen

??

Abraham: Jan Pieterse, KorneliaKlaas, ouders

Maartje Jillis, getuige

??

Den 26 dito drie soonen ter eenerdraght met name

Pieter: Dingeman de Hond, NeeltjeSimons Kooleman, ouders

Paulus Guiljaamse, JacomijntjeArents, getuigen

??

Simon: Dingeman de Hond, NeeltjeSimons Kooleman, ouders

Kornelis Simonse Kool, PieternelleSimons, getuigen

??

Kornelis: Dingeman de Hond,Neeltje Simons Kooleman, ouders

Teunis van Willemstad,Wouterijntje Kornelis Koole, getuigen

??

Willem: Reinout van Gelder, ouder

Klara Dammis, getuige

??

In Decemb. Pleuntje: HuighArentse, Lijsbet Jans, ouders

Maeijke Jacobs Stek, getuige

??

1677 Den 1 Januarij Gerrit: JanGovertse de Haan, Elisabet Kornelis Oosterlingh, ouders

Barbertje Jillis, Pieter Koesaart,getuigen

??

Cornelia: Johannes van de Viver,Pieternelle Dingemans, ouders

Frans van de Viver, Sara TeunisKievits, getuigen

??

Den 6 dito Katharina: Steven vanWalta, ouder

??

Den 10 dito Marinus: PaulusMarinusse, Lijntje Davids, ouders

Zegertje Klaas, getuige

??

Maarten: Cornelis Maartense vanPutten, Helena Bastiaans, ouders

Lambreght Klaasse Rouw, Helena vander Wisch, getuigen

??

Den 21 Febr. Maria: Aart de Haas,Leentje Kornelis, ouders

Kornelis Belmse Kooman, AndriesKornelis Kooman, Maatje Kornelis Komans, getuigen

??

Den 9 Meij Kornelis: GijsbertLeendertse, Anneken Foppe, ouders

Ingetje Jans, getuige

??

Den 23 dito Pieter: PieterJacobse, Annetje Pieters, ouders

Pieter Eeuwoutse, KorneliaPieters, getuigen

??

Den 30 dito Kornelia: Jan deGraaf, Leentje Dirks, ouders

Stoffel de Graaf, Trijntje Arents,getuigen

??

Den 2 Augustij Laurents, Adriaan:Stoffel de Graaf, Trijntje Arents, ouders

Pieter de Graaf, Jaapje Willems,getuigen

Willem Schotsman, Annetje Paane,getuigen

??

Kornelia: Dingeman Jooste,Tannetje Henriks, ouders

David Jacobse, Kornelia Pieters,getuigen

??

Den 16 dito Anneke: JohannesHarink, Lena Meermans, ouders

Boudewijn Harink, Maeijke Gerrits,getuigen

??

Maeijke: Leunis van Puroijen,Stijntje Gerrits, ouders

Henrik van Puroijen, Leuntje Jansvan Puroijen, getuigen

??

Kornelis: Willem CornelisseLiefbroer, Lammertje Dirks Kramers, ouders

Kornelis Roome, Geertje Marinus,getuigen

??

Den 23 dito Maeijke: TeunisIsakse, Maria Jans, ouders

Kornelis Bijkerken, GrietjeHenriks, getuigen

??

Den 30 dito Joanna

??

Jaquemijne: Adriaan Augustijnse,Arentje, ouders

Abraham Augustijnse, ArentjeMarinus, getuigen

??

Den 2 Septemb. Maetje: Frans vande Viver, Susanna Pieters, ouders

Agnietje de Haas, getuige

??

Den 18 October Kornelis: JohannesKornelisse Hokke, Arentje Franse, ouders

Dingeman Kornelisse de Hond,Tanneke Kornelis Hokke, getuigen

??

In Novemb. Lijntje: LeendertGabrielse, Annetje Kornelis, ouders

Johannes Kruithof, NelletjeKruithof, getuigen

??

Cornelis: Simon van der Waal,Maeijke Franse, ouders

Stijntje Kornelis, Arent JacobseDrijver, getuigen

??

Den 11 Julij Isaak: Roelof Jansevan Putten, Kornelia Jans, ouders

Jan Roelofse van Putten, AnnetjeJans, getuigen

??

Den 25 dito Pieter: BastiaanHokke, Barbertje Jillis, ouders

Cent Jacobse, Gerritje Guiljaams,getuigen

??

Den ? Aug. Abraham: Gerrit Jacobsevan Brecht, Blasijntje Thomas, ouders

Arij Thomasse Lelienburgh,Willemtje Abrams Gebuijs, getuigen

??

Jacob: Sijbrand Gommerse, TannekenJacobs, ouders

Elisabeth van Dalem, getuige

??

Den 19 Sept. Matheus: KornelisMijsse, Katharina van Beveren, ouders

Teuntje Pieters, wed. van Meerman,Teunis Leendertse Hoevenaar, getuigen

??

Pieter: Jan Leendertse van Assen,Geertje van den Kemel, ouders

Barbertje Jillis, getuige

??

Susanna: Pieter Janse Deumis,ouder

Helena Bastiaans, Kornelis Bouwen,getuigen

??

Den 26 dito Maeijken: JohannesKleindert, Henrikje Visschers, ouders,

Pietertje Willems, HuibreghtKleindert, getuigen

??

Leendert: Kornelis Leendertse vanSchouwen, Krijntje Pieters, ouders

Leendert Janse, Leentje Leenderts,getuigen

??

Maatje: Jan Willemse Kempenaar,Janneke Jaspers, ouders

Teuntje Kornelis, Isbrant Janse,getuigen

??

Den 3 October Jan: Govert Denisse,ouder

Kornelis Denisse, Dirkje Jans,getuigen

??

Den 10 dito Willem: Matheus Pijl,Janneken Daams, ouders

Kornelis Daamse, PietertjeKornelis Elovis, Hadewijf Jans, getuigen

??

Den 24 dito Gijsbertje: Wouter vanWerkendam, Annetje Gijsberts, ouders

Stijntje Gerrits, getuige

??

Den 30 dito Kornelis: DingemanKornelis de Hond, Neeltje Koolmans, ouders

Kornelis Koolmans, Maetje Dirks,getuigen

??

Den 14 Novemb. Jacomijntje:Hieronymus Leendertse, Saentje Arijens, ouders

Kornelis Leendertse, SusannekenAriens, getuigen

??

Den 21 dito Abraham: Anthonij deRidder, Joanna Havelaar, ouders

Grietje Ridders, getuige

??

Jacomijntje: Teunis Marinisse,Maatje Maartens, ouders

Henrik Willemse, Janneke Willems,getuigen

??

Den 28 dito Balten: MichielBaltense, Lijntje Teunis, ouders

Maurits Janse, Maeijke Jillis,getuigen

??

Pieternelle: Hendrik Reuvekam,Kornelia Wouters, ouders

Govert van Erkelens, SaartjeHarmans, getuigen

??

Den 25 Decemb. Kornelis: ReinoutWillemse van Gelder, Klaasje Dammis, ouders

Sijbrant Gommerse, Lena Bastiaans,getuigen

??

Pieter: Abraham Lelienburgh,Susanna van der Velde, ouders

Kommertje Kornelis, LambertKlaasse Rouw, getuigen

??

1678 den 2 Januarij Abraham:Andries Aartse Rijsdijk, Marijtje Abrahams, ouders

Pieter Coesaert, Commertje Dirks,getuigen

??

Den 5 dito Kornelia: HarmanTaphoorn, Maetje Jacobs, ouders

Jan Jobse Rol, Grietje Aarts,getuigen

??

Dito Johannes: Aart JanseStellaart, Lijntje Jans, ouders

Kornelis van Gelder, Katharina vande Viver, getuigen

??

Den 16 dito Digna: DingemanJooste, Tanneken Henriks, ouders

Joost Foppe, Leendert Jooste, Lenavan der Wisch, getuigen

??

Den 6 Maart Willem: Jan Willemsevan Leksmonde, Jacomijntje Arens, ouders

Andries Gerritse van Baal, LijntjeWillems, getuigen

??

Lijsbet: Jacob Arentse den Ouden,Magdaleentje Abrahams, ouders

Annetje Gijsberts, getuige

??

Den 13 dito Hilleken: BastiaanPieterse Spek, Kruiniertje Cornelis Mol, ouders

Pietertje Pieters Spek, getuige

??

Den 20 dito Adriaantje: AbrahamPieterse, Katelijntje Maartens, ouders

Johannes Willemse Koster, LijsbetPieters, getuigen

??

Den 27 dito Kornelia: CornelisArentse, Claartje Ariens, ouders

Balten Kastelein, Aaghje Fitters,getuigen

??

Den 3 April Adrianus: Christoffelde Graaf, Katrijntje Arents, ouders

Jan Harmanse van Zuidingen,Agnietje Pieters de Haas, getuigen

??

Dito Susannetje: Kornelis SimonseKoolman, Maatje Dirks Okker, ouders

Jochum Dirkse Okker, NeeltjeSimons Koolman, getuigen

??

Den 10 dito Petrus: Maarten Bigge,Zegertje Klaas, ouders

Maria Jacobs, Joris van der Veld,getuigen

??

Den 11 dito Johannes: Cornelis vanDalem, Elisabeth Rebius, ouders

Jan Arentse Kabouter, JohannesRebius

??

Den 8 Meij Thomas: Arent ThomasseLelienburgh, Willemtje Abrahams, ouders

Abraham Thomasse Lelienburgh,Klijntje Jans, getuigen

??

Den 22 dito Jacomijntje: KornelisLelienburgh, Willemijntje Aarts Kalisboer, ouders

Arent Willemse Kalisboer, GeertjeAarts, getuigen

??

Den 5 Junij Janneken: KornelisKornelisse van Mierop, Jannetje Franse, ouders

Krijn Isakse, Geertrui van Mierop,getuigen

??

Den 26 dito Commerken: MichielArentse van Stad, Krijntje, ouders

Jacob Stevense Ongera, PieternelleJans, getuigen

??

Den 6 Julij Metje, Geertje: PieterJacobse van Breght, Annetje Pieters, ouders

Pieter Eeuwoutse Goeree, CeliePieters Goeree, getuigen

Gerrit Jacobse van Breght,Blasijntje Thomas, getuigen

??

Trijntje: Willem Janse Schotsman,Agnietje Pieters, ouders

Neeltje Marcelis van Putten,Balten leendertse Kasteleijn, Jacob de Vries

??

Den 14 Aug. Lijntje: Kornelis Maartensevan Putten, Helena Bastiaans, ouders

Kornelis Willemse Romein, Helenavan der Wisch, getuigen

??

Maatje: Wouter van Beest, GeertjeJans, ouders

Cornelis Janse Hamer, LijsbetJans, getuigen

??

Den 28 dito Janneken: JochumKlaasse Bouman, Anna Jans, ouders

Jan Jobse Rol, Maria Boon,getuigen

??

Den 18 Sept. op den Bommel gedooptLena: Leendert Jooste, Lena van der Wisch, ouders

Kornelis van der Waght, TannekenHenrikse, getuigen

??

Den 25 Sept. Arend: AdriaanAugustijnse, Arentje, ouders

Stijntje Kornelis, getuige

??

Neeltje: Arij Harmanse Camp,Maeijke Jans van Duist, ouders

Rookje Jillis van den Broek,getuige

??

Den 2 October Adriaan: Arent Jansede Wilde, Jannetje Leenderts van der Velde, ouders

Adriaantje Roelofs, RoelofLeendertse van der Velde, getuigen

??

Den 16 dito Krijn: KornelisKommissaris, Krijntje Goudswaart, ouders

Kornelis Maartense van Putten,Marij Goudswaart, getuigen

??

Goverijntje: Jan Govertse de Haan,Lijsbet Kornelis, ouders

Pieter Janse Koesaert, BarbertjeJillis, getuigen

??

Den 23 dito Sara: Johannes van deViver, Pieternelle Dingemans, ouders

Dingeman Abrahamse, PieternelleDingemans, getuigen

??

Kornelis: Jan Willemse, Jannetjejaspers, ouders

Johannes Aartse, Janneke Willems,getuigen

??

Den 6 Novemb. Leendert: JohannesHaringh, Helena Meermans, ouders

Leena Meermans, Maeijke Meermans,getuigen

??

Den 13 dito Kommertje: PieterWadde, Adriaantje Pieters, ouders

Arij Pieterse, Maeijke Jacobs,getuigen

??

Arentje: Arij Blommendaal,Trijntje Kornelis, ouders

Jacob Meuwisse van der Veer,Arentje Jacobs, getuigen

??

Den 20 dito Adriane: Wouter Boon,Grietje Jans van Valen, ouders

Leunis Gerritse van Puroijen,Katharina van der beek, getuigen

??

Den 11 Decemb. Gerrit, Neelken:Leunis Gerritse van Puroijen, Stijntje Gerrits van Putten, ouders

Kornelis van Puroijen, HesterLeunis, getuigen

Bastiaan de Haas, Agnietje vanPutten, getuigen

??

Willem: Leendert Lodowijkse,Weintje Lambreghts, ouders

Lambert Klaasse Bouw, MaatjeLodowijks, getuigen

??

Jan: Aart Janse Boots, SaraBremaans, ouders

Andries Janse Boots, Abigail vander Beek, getuigen

??

Willemtje: Kornelis Koesaert,ouder

Annetje Koesaert, Henrik vanSirre, getuigen

??

Krijn: Flip Krijnse, HilletjePieters, ouders

Kornelis Kornelis de Bruin dejonge, Trijntje Kornelis de Bruin, getuigen

??

1679 den 15 Januarij Gerritje:Pieter Janse, Marijtje Gerrits, ouders

Willem Kornelisse, KommertjeDirks, getuigen

??

Lijntje: Aart Jacobse, EngeltjeMaartens, ouders

Jacomijntje Huibreghts, getuige

??

Den 29 dito ?: Abraham ThomasseLelienburgh, Adriaantje Andries, ouders

Kornelis Thomasse Lelienburgh, BlasijntjeThomas, getuigen

??

Marinus: Arent Arentse Taan,Lijntje Willems, ouders

Pieter Marinusse Brouwer, MarijaHenriks, getuigen

??

Adriaantje: Balten Kasteleijn,Neeltje Jans, ouders

Jan Willemse van Dam, WouterGovertse, Kornelia Betsmans de Jonge, getuigen

??

Den 12 Februarij Helena: JanHarmanse van Zuidingen, Heijltje, ouders

Johannes Kortrijk, Maria Valburgh,getuigen

??

Den 19 Februarij Anthonij: HarmanAntonisse Huisman, Reintje ???t Geen, ouders

Joost Foppe, Adriaantje Lievens,getuigen

??

Den 26 dito Leunis: JohannesLeunisse van Puroijen, Anna Penninghs, ouders

Anthonij de Ridder, Maatje JansRol, getuigen

??

Adriaantje: Johannes Leendertsevan der Velde, Maeijke Meermans, ouders

Roelof Leendertse, AdriaantjeRoelofs, getuigen

??

Den 29 April Pleuntje: ArijMeuwisse, Lijsbet Teunis, ouders

Maatje Teunis, getuige

??

Den 22 Meij Wouter: HenrikReuvekam, Kornelia Wouters, ouders

Kornelis Janse Hamer, KruiniertjeMol, getuigen

??

Den 4 Junij Jacobus: Anthonij deRidder, Joanna Havelaars, ouders

Maria Jans Wor, Kornelia WillemsBeaufiere, getuigen

??

Den 11 dito Neeltje: WillemArentse Braber, Arentje Kommers, ouders

Arent Zeedijk, Sara Kommers,getuigen

??

Den 18 dito Dirk: Willem KornelisLiefbroer, Kommertje Dirks, ouders

Roelof Roelofse, AdriaantjeJeremias, getuigen

??

Den 24 dito: Teunis: ThijsTeunisse van Es, Susannetje Jillis, ouders

Adriaan Kornelis van Schouwen,Adriaantje Klaas

??

Den 9 Julij Marinus: RoelofRoelofse, Geertje Marinus, ouders

Willem Marinusse Spek, NeeltjeMarcelis, getuigen

??

Den 16 dito Aaltje: Pieter Jansevan Aalst, Lijsbet Willems, ouders

Janneken IJemands, getuige

??

Den 10 Sept. Jacobus: CentJacobse, Gerritje Guiljaams, ouders

Maghtelt Jans, getuige

??

Den 17 dito Maatje: DingemanKornelis de Hond, Neeltje Simons Kool, ouders

Adriaantje Simons Kool, getuige

??

Den 15 Octob. Maatje: WouterKornelis van Beest, Geertje Jans, ouders

Kornelis Janse Henner, AnnetjePieters, getuigen

??

Den 12 Novemb. Johanna:?? Jacob Meuwisse van der Veer, Arentje JansFictoors, ouders

Kornelis Bom, Klara Adriaans,getuigen

??

Den 19 dito Kommertje: MichielArentse van Stad, Krijntje, ouders

Kornelis Maartense van Putten,Pieternelle Jans, getuigen

??

Den 17 Decemb. Digne: LaurentsTaphoorn, Maatje Klaas, ouders

Harman Taphoorn, Maatje Jans,getuigen

??

Den 25 dito Nicolaas: LeunisKlaasse, Maetje Bartels van Klooster, ouders

Annetje Jans Kruithof, getuige

??

1680 den 13 Januarij Adriaantje:Leendert Willemse Braber, Adriaantje van Puroijen, ouders

Leendert van Puroijen, Maatje vanPuroijen, getuigen

??

Lijntje: Leendert Gabrielse,Annetje Kruithof, ouders

Aernout van de Koolput, NelletjeKornelis Kruithof, getuigen

??

Den 20 Januarij Reulof: ArenReulofse van Putten, Neeltje Willems, ouders

Reulof Reulofse van Putten,Annetje Reulofs, getuigen

??

Den 27 dito: Katelijntje: Arnoutvan de Koolput, Nelletje Kruithof, ouders

Annetje Jans van Putten, LeendertGabrielse, getuigen

??

Den 1 Februarij des avonds Willem:Jan Willemse van Leksmonde, Jacomijntje Arents, ouders

Kornelis Romeijn, PietertjeWillems, getuigen

??

Den 8 dito Willemijntje: TeunisMarinusse, Maatje Maartens, ouders

Henrik Willemse, Janneke Willemsvan Fissel, getuigen

??

Den 15 dito des avonds Maatje: JanLeendertse van Asten, Geertruit Pieters, ouders

Bastiaan Hakke, Lijsbet Pieters,getuigen

??

Teunis, Kornelia,bastaard-kinderen: Jan Teunisse de Mans, Leuntje Teunis Sonnemaar, ouders

Maatje Teunis Sonnemaar, TannetjeWillems, getuigen

??

Den 18 dito Maatje: Pieter Tijssende Ruiter, Leentje Kornelis, ouders

Bastiaan Spek, KruiniertjeKornelis, getuigen

??

Den 17 Maart Christijntje:Kornelis Koesaert, ouder

Adriaantje Teeuwis, Henrik vanFissel, getuigen

??

Den 7 April Janneken: Aart JanseStellaart, Lijntje Jans, ouders

Gerrit de Grijse, GrietjeKornelis, getuigen

??

Den 22 April Kornelis: BastiaanPieterse Spek, Kuiniertje Kornelis, ouders

Pieter Mathijsse de Ruiter,Leentje Kornelis, getuigen

??

Den 28 dito Jacob: Roelof Jansevan Putten, Cornelia Jans, ouders

Jan Roelofse van Putten, AnnetjeJans, getuigen

??

Den 26 Meij Jannetje: MichielBaltense van Nui, Lijntje Teunis, ouders

Cent Jacobse van Stad, MaeijkeDirks Okker, getuigen

??

Pieter: Abraham van Lis,Katalijntje Maartens, ouders

Huibert Lagenhoek, AnnekenPieters, getuigen

??

Den 2 Junij Jacomijntje: GerritPieterse Ravestein, Geertje Aarts van Kerkhoven, ouders

Huibreght Lagenhoek, JannetjeAarts van Kerkhoven, getuigen

??

Den 23 dito Adriaantje: LeendertLodowijkse van Puroijen, Weintje Lambreghts Rouw, ouders

Arent Lodowijkse van Puroijen,Marijtje Lambreghts Rouw, getuigen

??

Den 4 Aug. Thomas: AbrahamThomasse Lelienburgh, Adriaantje, ouders

Arent Thomasse Lelienburgh,Willemtje Klaas, getuigen

??

Wouter: Henrik Reuvekam, KorneliaWouters, ouders

Lijntje van Puroijen, getuige

??

Den 25 dito Jannetje: Kornelis deWit, Pietertje Ravestein, ouders

Stijntje Drijvers, Arent JacobsDrijver, getuigen

??

Den 21 Sept. Trijntje: Pieter vander Hoek, Kornelia Willems, ouders

Albert Gebuijs, Klijntje Jans,getuigen

??

Grietje: Jan de Groot, MaetjeKornelis, ouders

Neeltje Klaas van Granoden,getuige

??

Den 27 Octob. Trijntje: Willem Schotsman,Agnietje de Haas, ouders

Bastiaan de Haas, Maetje Jans Rol,getuigen

??

Den 10 Novemb. Kornelis: JoostStevense, Neeltje Kornelis, ouders

Marinus de Wit, Neeltje Marinisse,getuigen

??

Arent: Pieter Wadde, AdriaantjePieters, ouders

Henrik van der Velde, Hester Jans,getuigen

??

Den 24 Novemb. Jan: KornelisKommissaris, Krijntje Krijns, ouders

Maetje Maartens, getuige

??

Den 1 Decemb. Frans: JohannesHokke, Arentje Franse, ouders

Kornelis Mierop, Janneke Franse,getuigen

??

Willem: Johannes Koster, AdriaantjeWillems, ouders

Stoffel de Graaf, Jannetje Daams,getuigen

??

Anthonia: Anthonij de Ridder,Joanna Havelaar, ouders

Ariaantje Franse, getuige

??

Den 7 dito Kornelis: Wouter vanWerkendam, Anneken Gijsbreghts, ouders

Matheus Pijl, Janneke Daams,getuige

??

Den 22 dito Annetje: JohannesKleindert, Henrikje Leenderts, ouders

Willem Marinusse, Agnietje Thijssevan Putten, getuigen

??

Bastiaan: Jan Anthonisse van derWaal, Gerritje Jans, ouders

Jan Melse Kruithof, PietertjeAnthonisse, getuigen

??

Pieter: Jan Willemse, JannekeJaspers, ouders

Janneke Willems, getuige

??

Den 26 dito Anna: Cornelis Bom,Claartje Adriaans, ouders

Jacob Meuwisse, Arentje Johannes,getuigen

??

Klijntje: Aart Boots, SaartjeBreeman, ouders

Katharina van der Beek, getuige

??

Hester: Leunis van Puroijen,Stijntje Gerrits, ouders

Johannes van Puroijen, GeertuijtjeSpaans, getuigen

??

1681 den 26 Januarij Jacobus:Dammus Dirkse, Maria Krijns, ouders

Grietje Wouters Mijs, getuige

??

Kornelis: Marinus van der Veer,Arentje Danielse, ouders

Kornelis Maartense van Putten ensijn huisvrouw, getuigen

??

Jan: Klaas Janse Koesaert,Willemtje Henriks, ouders

Grietje Lodders, getuige

??

Maatje: Kornelis ThomasseLelienburgh, Willemijntje Arents, ouders

Gerrit Jacobse van Braght en sijnhuisvrouw, getuigen

??

Februarij Jacomijntje: KornelisSimonse Kool, Maatje Dirks Okker, ouders

Neeltje Simons Kool, getuige

??

Den 9 dito Teunis: Thijs Theunissevan Es, Susannetje Jillis, ouders

Kornelis Janse, Maeijke Teunis,getuigen

??

Den 20 dito Maeijken: GerritJacobs van Brecht, Blasijntje Thomas, ouders

Kornelis Thomasse Lelienburgh,Willemijntje Aarts, getuigen

??

Jacomijntje: Tobias Henrikse van???t Suidland, Janneken Aarts, ouders

Huijbreght Lagenhoek, GeertjenAarts, getuigen

??

De 23 dito Maas: Gerrit Denissevan Tilburgh, Geertje Maasse, ouders

Aalbert Maasse, Maatje Iemands,getuigen

??

Den 27 dito Jacobus: Wouter Boon,Grietje van Valen, ouders

Arij Pieterse van Dort, Jacobusvan der Linde, Marijtje Boon, getuigen

??

Joannes: Job Janse Vree, Leuntjevan Puroijen, ouders,

Joannes van Puroijen, Lijntje vanPuroijen, getuigen

??

Den 16 Maart Willem: LeendertWillemse Braber, ouder

Kornelis Willemse Braber, TannetjeJans, getuigen

??

Jochum: Jochum Klaasse Bouman,ouder

Lijntje Teunis, getuige

??

Krijn: Frederik Krijnse, JannetjeJans, ouders

Leendert van Puroijen, AdriaantjeJeremias, getuigen

??

Adriaantje: Neeltje Adriens vanDriel, moeder en getuige

??

Den 23 dito Arentje: Kornelis vanSchouwen, ouder

Gerrit Pieterse, AdriaantjePieters, getuigen

Den 30 dito Emmetje: WouterDenisse, ouder

Gillis van Es, Dirkje Jans,getuigen

??

Den 7 April Lena: Willem Roome,Pieternelle Willems, ouders

Jan Willemse, Pietertje Willems,getuigen

??

Teunis: Jacob Kats, GrietjeTeunis, ouders

Maatje Klaas van der Velde,getuige

??

Den 11 Meij Maetje: Frans van deViver, Susanna Pieters, ouders

Maarten Klaasse van Ruij, MaatjeKlaasse van Ruij, getuigen

??

Den 18 dito Kornelis, Maeijken:Henrik van Puroijen, Grietje Lodders

Jan Arentse Kabouter, Jobje ArentsKabouter, getuigen

Leunis van Puroijen, Lijntje Jansvan Puroijen, getuigen

??

Den 8 Junij Arent: BaltenKastelein, Neeltje Jans, ouders

Arij Rootsant, Aaghje Jans,getuigen

??

Den 15 dito Nicolaas: Joannes vanKortrijk, Pieternelle van Putten, ouders

Steven van Walta, ElisabetPoortmans, Maria Jacobs, getuigen

??

Maria: Kornelis de Bruin, NeeltjeAdams, ouders

Kornelis van der Schoor, Neeltjevan der Schoor, getuigen

??

Joannes: Willem Rijswerker,Willemtje Willems, ouders

Kornelis Roome, Rookje Gillis,getuigen

??

Aaltje: Jan Henrikse vanHeinsbergen, ouder

Kornelis Mierop, Janneke Franse,getuigen

??

Den 14 Sept. Adriaantje: MaartenLeendertse van der Velde, Maatje Meermans, ouders

Roelof Leendertse, JannekeLeendertse, getuigen

??

Den 28 dito Neeltje: Simon van derWaal, Maeijke Franse, ouders

Kornelis Mierop, Adriaantje Franse,getuigen

??

Den 9 Octob. Neeltje, Jannetje:Ruth Janse van Es, ouder

Annetje van Es, Willemtje Klaas,getuigen

??

Den 19 dito Kornelis Johan:Kornelis van Dalem, Elisabet Rebius, ouders

Boelhouder, Maria Jacobs denBesten, Kornelis van der Stel, getuigen

??

Dammis: Matheus Pijl, JannekeDaams, ouders

Marinus van Breda, Kornelia Daams,ouders, getuigen

??

Den 4 Decemb. Kornelis: HieronymusLeendertse, Saantjen Arents, ouders

Joris Diele van Akeren, HuibertjePrins, getuigen??