Stad aan het Haringvliet - Doopaantekeningen 12-09-1677 t/m 16-09-1696

Doopaantekeningen

??

Algemeen Rijksarchief.

Collectie Doopboeken enz.

Stad a/h Haringvliet

Inv. No. 2.

??

Correcties kunt U sturen naar: cm.koene@ziggo.nl

??

Namen der kinderen die gedoopt sijn t??? sedert den 12 Septemb.1677

Den 12 September

k. Maria

v. Cornelis Joosten Graauwkous

m. Elsgen Gerits Bruijns

g. Gualtherus van Bosshuijse

?????? Tanna van Hemert

??

Den 10 Octob.

k. Jan

v. Pieter Huijgens

m. Bastiaentge Jochems

g. Annetge Willems

??

Den 14 Novemb.

k. Grietge

v. Gerrit de Grijse

m. Grietje Cornelis

g. Hendrik de Grijse

?????? Maetge de Grijse

??

Den 5 Decemb.

k. Henrick

v. Claes Jansse Hooghwerff

m. Marij Henricks Hooghwerff

g. Leuntge Davids Mouden

??

Den 8 dito

k. Maatge ??? een kind in onecht gewonnen

m. Cornelia Jans

g. Grietge Jans

??

Den 26 dito

k. Jacob

v. Jacob Danielsse

m. Wissel Aerentse Raap

g. Jan Remen

?????? Aerentge Abrahams

??

Den selfden dito

k. Lijsbet

v. Pieter Commersse

m. Catelijntge Pieters

g. Theunis Maartensse

?????? Aarine Cinnen

??

1678

Den 1 Janu.

k. Marij

v. Jan Janssen Houtsager

m. Grietgen Ambrosius

g. Paul Jansse Houtsager

?????? Stijntge Thomas

??

Den selfde dito

k. Jannetge ??? een kind in onecht gewonnen, buijten onsejurisdictie geboren

m. Maatge Heinricks

g. Lidia Aerents

??

Den 9 dito

k. Pieternelletge

v. Arien Hendricks

m. Leentge Denis van der Spoor

g. Jobje

??

Den selfden dito

k. Arien

v. Jasper Willemsse

m. Martijntge Carels

g. Geertjen Dirx

??

Den 16 dito

k. Neeltge

v. Corstiaen Stoffels

m. Lijsbet Jaspers

g. Cornelis Stoffels

?????? Aerentge Stoffels

??

Den 13 Jan.

k. Susanna

v. Pieter Joosten Benhard

m. Marij Cornelis

g. Pierine Joost

??

Den 30 dito

k. Marij

v. Jan de Buijst

m. Catelina de Lange

g. Nelletge Jobs

??

Den 6 Febr.

k. Pieter

v. Aert Abrahams

m. Pietertge Jaspers

g. Trijntge Pieters

??

Den 13 dito

k. Neeltge

v. Aeren Jansse Knaap

m. Annetge Klaes

g. Jan Aerentse Knaap

??Aeriaentge Ariaens

??

De 16 dito

k. Geertruijd

v. Claes Woutersse

m. Caetge Jans

g. Dimme Wouters

Crijntge Jans

??

Den 23 dito

k. Jacob

v. Carel Perdanus

m. Grietge Bremans

g. Annetge Cents

??

Den selfden dito

k. Marijtge

v. Pieter Ariensse

m. Jobge Lievens

g. Geertrud Ariensse, gerepresenteert door

Lijntge Lievens

??

Den 13 Maart

k. Catharina

v. Hendrik Engelse Zeeuw

m. Jacomijntge Cornelis

g. Lijsbet Cornelis

??

Den 16 dito

k. Maria

v. Cornelis Jacobse de Jong

m. Soetge Aerents Landmeter

g. Stoffeltge Jacobs

??

Den 20 dito

k. Aaghje

v. Lambrecht Hendriks

m. Jaapge Aarde

g. Willemtge Weufel

??

Den 23 dito

k. Cornelis

v. Frans van de Vijver

m. Jannetge Pieters

g. Annetge Pieters

??

Den 27 dito

k. Jacobus

v. Johannes van Dam

m. Jannetge Frans

??

Den 30 dito

k. Jan

v. Job Cornelisse

m. Jannetge Maertens

g. Annetge Krijns

??

Den 13 April

k. Leuntge

v. Jan Pietersse Nijp

m. Cornelia Claes van Loens

g. Leuntge Davits

??

Den 6 dito

k. Leendert

v. Paul Abax

m. Pietertge Leenders

g. Willem Leendersse

Aeltge Jans

??

Den 10 dito

k. Ariaantge

v. Henrik Rijckse Nattekase

m. Cornelia Cornelis

g. Arentge Rijcks

??

Den 24 dit

k. Jan

v. Huijbrecht Willemsse

m. Claesje Jansse

g. Jan Jansse

Willemtge Jans

??

Den 7 Julij

k. Raachel

m. Machelt Schaffers

g. Jan Schaffers Ram

Lijsbeth Schaffer

??

Den 7 Augusti

k. Lijntge

v. Jacob Arentse Capiteijn

m. Marijtge Leenderts

g. Bastiaantge Pieters

??

Den 21 dito

k. Johanna

v. Jan Jansse Voorwinde

m. Lina van der Sluijs

g. Maatje Corvinx, gerepresenteert door haar dochter

Ariaantge Jans Voorwinde

??

Den 28 dito

k. Bastiaan ??? een kind van de O. Tonge

v. Olivier Mauritz

m. Maatge Bastiaans

g. Neeltge Bastiaans

??

Den 11. Septemb.

k. Marij

v. Arend Isaacse

m. Maartge Jans

g. Thijs Davids

Marijtge

Theuntge

??

Den 18. dito

k. Maatge

v. Cornelis Ewits

m. Clijntge Pieters

g. Cornelia Pieters

??

Den 5 Octob.

k. Gerrit

v. Leendert Cornelisse

m. Annetge Aarts

g. Jacomijntge Kornelis

??

Den 30 dito

k. Arien

v. Theunis Janssen

m. Maatge Jans

g. Lijntge Jans

??

Den 6. Novemb.

k. Gillis, Aaltge

v. Dirk Lauwelsse

m. Saartge Gillis

g. Maatge Chiels

Stoffel Dirkse

Huijghje Leenderts

??

Den 9 Novemb.

k. Arentge

v. Bastiaan Derkse van

m. Leentge Theunis

g. Annetge Jans

??

Den 1 Decemb.

k. Willem

v. Stoffel Willemsse de Quint

m. Maatge Jans

g. Dingetje Willems

??

Den 11 dito

k. Gerrit

v. Aren Pietersse Cock

m. Jannetge Arends

g. Pieter Rutgersse

Lijsbet Pietersse

??

Den 11 dito

k. Cornelis

v. Pieter Marinusse Tamboer

m. Crijntge Cornelis

g. Stijntge Marinisse

??

Den 25 dito

k. Jochem

v. Willem Pietersse Catshouck

m. Neeltge Jochems

g. Arentge Rijcks

??

Den 11 Januar

k. Danckert

v. Abraham Danckerts

m. Judith Pieters

g. Commertge Leenderrs

??

Den 22 dito

k. Hester

v. Theunis Maartens

m. Neeltgen Ariens

g. Lijsbeth Jans

??

Den selfden dito

k. Frans

v. Jacob Frans

m. Lijsbeth Jacobs

g. Tobias Frans

Jorijntge Theunis

??

Den 12 Febr.

k. Saartge

v. Jan Knaappe

m. Jannetge Hendricks

g. Saartge Cornelis

??

Densekfden dito

k. Annetge

v. Adam Jacobs

m. Grietge Gerrits

g. Ariaantge Jacobs

??

Den 29 Martij

k. Pieter

v. Cornelis Pietersse Hollander

m. Magdaleentge Jacobs

g. Jaapge Pieters

??

Den 9. April

k. Jacomijntge

v. Dirck Lucasse

m. Annetge Willems

g. Heijltge Jochems

??

Den 17 dito

k. marijtge

v. Willem Leendertsz Buijtendijk

m. Aaltge Jans

g. Pietertge Leendertz

??

Den 4 Junij

k. Wouter

v. Louwijs Antonisse van der Houck

m. Marijtge Wouters Verduijn, gerepresenteert door

Cornelia Pieters

??

Den 2. Julij

k. Henrick, Aaghje

v. Lambrecht Hendricks

m. Jaapge Aarde

g. Willemthe Wouters

Hendrikje Aarde

??

Den 23 dito

k. Wouter

v. Claas Woutersse

m. Grietjen Jans

g. Heijltge Doms

??

??Den 17 Septemb.

k. Neeltge

v. Cornelis Maartensse

m. Annetge Krijns

g. Ariaan Tibouth

Jannetge Maartens

??

Den selfden dito

k. Cornelis

v. Arend Cornelisse

m. Maatge Maartens

g. Cornelis Reijniersse

Maatge de Grijse

??

Den 24 dito

k. Pieter

v. Abraham Pietersse Katshouck

m. Wenteltge Gerrits van Proijen

g. Neeltge Jochems

??

Den selfden dito

k. Bastiaantge

v. Arend Leendertz van Saijs

m. Aaghje Carels

g. Gerrit pietersse

Annetge Leendertz van Saijs

??

Den 22. Octob. 1679

k. Johannes

v. Pieter Commersse

m. Katelijntge Pieters

??

Den selfden dito

k. Eewitje

v. Cornelis de Swart

m. Maatge Cornelis

g. Hendrick Cornelis

Crijntge Cornelis

??

Den 19 Novemb.

k. Neeltge

v. Pieter Arensse Verhouven

m. Jobge Lievens

g. Leentge Lievens

??

Den selven dito

k. Cornelis

v. Jacob hardendood

m. Commertge Andries

g. Cornelia Pieters

??

Den 26 dito

k. Theunis

v. Jan Theunisse Post

m. Machtelt Willems

g. Lijsbeth Theunis Post

??

Den 3. Decemb.

k. Willem

v. Hubrecht Willemsse

m. Claasje Jans

g. Willemtje Jans, gerepresenteert door

Wendeltge Gerrits van Prooijen

??

Den 6 dito

k. Arije

v. Cornelis Jacobse de Jonge

m. Soetge Landmeter

g. Marijtge Jacobs, gerepresenteert door

Lijntge Jacobs

??

Den 10 dito

k. Jan

v. Claas Jansse

m. Wijventge Bastiaans

g. Willemtge Claas

??

Den 13 dito

k. Neeltge

v. Pieter Huijgens

m. Bastiaantge Jochems

g. Heijltge Jochems

??

Den 17 dito

k. Jan

v. Arend Jansse Verwinde

m. Lijna van der Sluijs

g. Lijsbeth Leendertz Palink

??

1680 Den 7 Janua

k. Grietje

v. Cent Pietersse Stadshouk

m. Marijtge Cornelis Radesteijn

g. Marijtge Leenderz Radesteijn

??

Den 21 dito

k. Salomo

v. Gualtherus van Boshuijse??

m. Tanneken van Hemert

g. De Heer Johan Houfs

Joost van Stabrouck met sijn huijsvrouwe

Cornelia van Hemert

??

Den 4 dito

k. Claas

v. Jacob Claas

m. Henrickje Aarde

g. Jaapje Aarde

??

Den selven dito

k. Heijltge

v. Antonij Aartz Soetens

m. Neeltge Cornelis

g. Barbar Tibouth

??

Den selven dito

k. Pieter

v. Abraham Danckertz Broodshoot

m. Judith Pieters

g. Jan Leendertz Broodshoot

Marijtge Leendertz

??

Den 28 dito

k. Dirck

v. Bastiaan Dirxe

m. Leentge Theunis

g. Sijtge Dirx

??

Den 7 Februar

k. Abraham, Isaac

v. Jacob Danielsse Slaijsen

m. Wissel Arendse

g. Annetge Jans

Arentge Landmans

??

Den 15 dito

k. Arie

v. Ariaan Ariens

m. Agnietge Gerritz

g. Lucas Gerritz

Annetje Cornelis

??

Den 18 dito

k. Barendijntge

v. Stoffel de Quint

m. Maatje Jans

g. Ariaan de Quint

Dingetge de Quint

??

Den 10 Martij

k. Henrick

v. Pauls Henrickse Poel

m. Lijsbeth Jans

g. Marij Jacobs

Lucas Gast

??

Den selven dito??

k. Gerard

v. Jan Joosten

m. Josijntge Gerrits

g. Jannetje Frans

??

Den 17 dito

k. Cornelis

v. Henrick Cornelisse Bosz

m. Neeltge Claas

g. Pieter Jans Buijtendijk

Maatge Cornelis

??

Den 24 dito

k. Geertruijd

v. Corstiaan Stoffels

m. Lijsbeth Jaspers

g. Ariaantge Ariaans

??

Den 7 April

k. Pieter

v. Willem Pietersse Katshouck

m. Neeltge Jochems

g. Abraham Pietersse Katshouck

Wendeltge Gerritz van Proijen

??

Den selven dito

k. Marinus

v. Cornelis Simonse Coolman

m. Lijsbeth Dirx

g. Lijntge Lauwrens

??

Den 14 dito

k. Margrietje

v. Dirck Rafelsse

m. Beatris Willems

g. Annetje Claas

??

Den 22 dito

k. Wouter

v. Dimme Wouters

m. Maatgen Rutten

g. Marijtge Wouters

??

Den selven dito

k. Pieter

v. Barend Engelsse

m. Jaapje Pieters

g. Annetge Willems

??

Den 28 dito

k. Balthen

v. Melchior Baltens

m. Theuntge Korsz

g. Leentge Denis

??

Den 12 Maij

k. Joannes

v. Rocus Hoogmoed

m. Willemijntge Hendricks

g. Neeltge Arens

??

Den 26 dito

k. Leendert

v. Jacob Arendse Capiteijn

m. Marijtje Leendertsz

g. Jan Leendertse Broodshoot

Commertje Leendertz

??

Den 10 Junij

k. Hendrijckje, een kind van Den Bommel

g. Neeltge Theunis

??

Den 1 September

k. Hester, Neeltge

v. Theunis Martensse

m. Neeltgen Arens

g. Annetje Crijns

Engeltje Andries

??

Den 27 dito

k. Maria

v. Claas Jacobse Court

m. Ariaantge Jacobs

g. Stijntge Arends

??

Den 9 Octob.

k. Jacomijntge

v. Wijnand Wijnantz

m. Heijltge Jochems

g. Bastiaantge Lucas

??

Den 27 dito

k. Henrick

v. Abraham Pietersse Katshouck

m. Wenteltge Gerits van Puroijen

g. Maatge Gerits van Puroijen

??

Den 10 Novemb.

k. Ariaan

v. Hubrecht Joosten van den Oudendijck

m. Jobje Chiels

g. Pieternelle Jansz

??

Den 4 Decemb.

k. Geertruijd

v. Arie Bastiaansz

m, Maatje Lodewijcks

g. Arend Lodewijcks

Maaijtge Cornelis

??

Den 21. Dito

k. Maatje

v. Pauls Abeel

m. Pietertje Leendertz

g. Willem Leendertz

1681

Den 5 Januar

k. Leendert

v. Willem Leendertz

m. Aaltge Jans

g. Pieter Buijtendijck

Pietertje Aartz

??

Den 26 dito

k. Trijntge

v. Adam Korstiaans Lichtendagh

m. Barber Reijniers

g. Ariaan Reijniersse

Wijntge Maartens

??

Den selven dito

k. Joost

v. Pieter Joosten Bernhard

m. Marijtge Cornelis Verkerkck

g. Gijsbert Willemsse Joncker

Grietge Cornelis Comans

??

Den 23 Februar

k. Arentje

v. Arend Pietersse Cock

m. Jannetje Arends

g. Creesie Cornelis

??

Den 9 Martij

k. Jannetje

v. Leendert Arense Voorwinde

m. Adriana Bijl

g. Gijsbert Willemse Joncker

Jannetje Arends Voorwinde

??

Den 23 Martij

k. Jacomijntge

v. Arend Meijster

m. Ingetje Hendricks

g. Gualtherus van Boshuijs

Tanna van Hemert

??

Den 30 dito

k. Leentje

v. Claas Janssen Hooghwerff

m. Marijtjen Hooghwerff

g. Grietje Breman

??

Den selven dito

k. Jannetje

v. Abraham Noths

m. Elsje Bruijns

g. Beleke Bruijns, gerepresenteert door

Cornelia van Hemert

Arend Davidse van Mouden

??

Den 13 April

k. Geertje

v. Jacob Danielsse Sluijsens

m. Wissel Arens Raap

g. Jan Rem

Jacomijntje Jobs

??

Den selven dito

k. Theunis

v. Bastiaan Dirckse van Oostende

m. Teuntge Theunis

g. Ariaantje Theunis

??

Den 30 dito

k. Arend

v. Theunis Maartensse

m. Ariaantje Ariaans

g. Jan Arendse Knaap

Annetje Claas

??

Den selven dito

k. Engel

v. Henrick de Zeeuw

m. Jaapje Kors

g. Leentje Lijvens

??

Den 13 April

k. Stoffel

v. Kerstiaan Stoffels

m. Lijsbeth Jaspers

g. Arentje Stoffels

??

Den 31 Maij

k. Pieter

v. Jan Arentse Knape

m. Jannetje Henrijcks

g. Panck Pietersse

Hilletje Pieters

??

Den selven dito

k. Jacob

v. Leendert Hardendood

m. Annetje Aartz

g. Oetje Willems

??

Den 14. Junij

k. Beschijna

v. Willem Jansse

m. Machtelt Jans Schaffer

g. Arij Claassen

Ariaantje Jans

??

Den selfden dito

k. Jannetje

v. Ottho

m. Stijntje Marinus

g. Arend Leendertz Krepelman

Jannetje Jans

??

Den 21 dito

k. Jannetje

v. Dirck Paulsse

m. Saartje Gillis

g. Saartje Gerrits

??

Den 15 Julij

k. Joostje

v. Pieter Cornelisse

m. Catelijntje Pieters

g. Henrickje Marcus??

??

Den 19 Julij

k. Pierijntje

v. Arend Dirckse van Oostende

m. Lijsbeth Woutersen Kouck

g. Dirck Jans van Oostende

Marij Pieters Boshart

??

Den 18 Augusti

k. Trijntje

v. Andries Simonsse

m. Annetje Klaas van Loenen

g. Leentje Lijvens

??

Den 30 dito

k. Leentje

v. Abram Brooshoot

m. Judith Pieters

g. Neeltje Claas

??

Den 6 Septemb.

k. Jochem

v. Willem Pietersse Katshouck

m. Neeltje Jochems

g. Willemtje Crijns

??

Den 13 dito

k. Magdaleentje

v. Abraham Pietersse Katshouck

m. Wenteltje Gerits van Puroijen

g. Willem Pietersse Katshouck

Neeltje Jochems, gerepresenteertdoor

Ariaantje Gerits van Puroijen

??

Den 20 Septemb.

k. Jannetje

v. Stoffel de Quint

m. Maatje Jans

g. Cornelia Pieters

??

Den 27 dito

k. Jacomijntje

v. Ariaan Oosterling

m. Agnietjen Gerrits

g. Dirck Lucasse

Bastiaantje Lucasse

??

Den 18 Octob.

k. Leentje

v. Jan Jansse Backer

m. Sijtje Joost

g. Gerrit Jansse Backer

Tannetje Henricks van Leens

??

Den 1 Novemb.

k. Jan, kind van Den Bommel

v. Marinus Janssen Verweij

m. Theuntje Jacobs Koert

g. Jan Gijsbertse de Haas

Ariaantje Raps

Maatje Geerits

??

Den 15 dito

k. Lieven, een kind uijt deZuijdsij

v. Jan Lievensse Vock

m. Tannetje Henricks

g. Leendert Dirckse Braber

Pietertje Pieters

??

Den 25 Novemb.

k. Pleuntje

v. Machiel Rijcke

m. Kornelia Karel

g. Karel Maartensse

Jobje Rams

??

Den 6 Decemb.

k. Geertruijd

v. Jacobus Exter

m. Pietertje van der Weijde

g. Pieter Exter, gerepresenteertdoor

Antonij de Vroom

Maatje van der Weijden,gerepresenteert door

Maaijtje Crooswijck

??

Den 20 dito

k. Willem

v. Ferdinandus Willemsse Samson

m. Bastiaantje Jacobs van Drielle

g. Jochem Lambrechtse

Lijntje Joos

??

Den 25 dito

k. Theunis

v. Arend Meijster

m. Ingetje Henricksen

??

1683

Den 3 Januar

k. Jannetje

v. Pieter Jansse Gaatbestaa

m. Commertje Marinus

g. Henrickje Marcus

??

Den 10 Januar

k. Jacob

v. Cornelis Jacobse de Jong

m. Soetje Landmeter

g. Marijtje Jacobs

??

Den selven dito

k. Pieter

v. Sent Pietersse Stadshouck

m. Marijtje

g. Theunis Pietersse Stadshouck

Ariaantje Pieters

??

Den 13 dito

k. Annetje

v. Adam Corstiaansse Lichtendagh

m. Barber Reijniers ??

g. Neeltje Jacobs Breman

??

Den 17 dito

k. Cornelis

v. Gerebrand Arendse Breur

m. Neeltje Arends

g. Steven Arendse Breur

Maatje Arends

Lidia Arends

??

Den 24 Februar

k. Jan

v. Pieter Huijgen Block

m. Bastiaantje Jochems

g. Martijntje Carels

??

Den 7 Martij

k. Jan

v. Willem Leendertz Buijtendijck

m. Aaltje Jans

g. Dirck Jansse van Oostende

Lijsbeth Wouters Vijffhouck

??

Den 10 Martij

k. Leendert

v. Jacob Arentse Capiteijn

m. Marijtje Leenderts

g. Jan Leendertz Broodhoot

Kommertje Leenderts

??

Den 17 dito

k. Gerrit

v. Abraham Janz Noths

m. Elsje Gerrits Bruijns

g. Ferdinandus Willemsse Sampfen

Beleke Gerrits Bruijns,gerepresenteert door

Maatje de Grijse

??

Den 2 Maij

k. Geertruijd

v. Arend Geritz

m. Oetje Willems

g. Emmetje Gerrits

??

Den selven dito

k. Johanna

v. Pawels Bettese

m. Jacomijntje ???t Jong

g. Marij Jans

??

Den 9 dito

k. Jan

v. Jan Jansse

m. Jannetje Jans

g. Geertruij Wouters

??

Den selven dito

k. Leentje

v. Simon Arendse Vree

m. Jobje Arends

g. Theuntje Arends

??

Den 16 Maij

k. Willem

v. Wijnand Wijnandse

m. Heijltge Jochems

g. Aarentje Engels

??

Den selven dito

k. Theuntje

v. Henrick Engelsse Zeeuw

m. Jaapje Kors

g. Marij Kors

??

Den 23 dito

k. Annetje

v. Melchior Bastusse

m. Thentjen Aaerts

g. Annetje Pieters

??

Den selven dito

k. Stijntje

v. Jan Dirckse Paijs Dirck

m. Trijntje Pieters

g. Aart Abramsse

Pietertje Jaspers

??

Den 30 dito

k. Pieternelle, een kind vanbuijten

v. Jan Arends

m. Marij Bartels

g. Jan Riems

Pieternelle Jacobs van de Nol

??

Den 6 Junij

k. Leendert, een kind van buijten

v. Abram Leendertz Goeree

m. Annetje Willems de Quint

g. Stoffel Willems de Quint

Maatje Jans Hooghwerff

??

Den 15 Junij

k. Cornelis

v. Jacobus de Clerq

m. Maatje Cornelis

g. Commertje Cornelis

??

Den 11 Julij

k. Henrick

v. Jacob Henrickse van Gorp

m. ???

g. Jan Jobsen

Jannetje Cornelis Weijer

??

Den 8 August

k. Jannetje

v. Theunis van der Geer

m. Marijtjen Hendriks

g. Lijntje Theunis

??

Den 22 dito

k. Neeltje

v. Barend Engelsse

m. Jaapje Pieters

g. Grietjen Engels

??

Den 29 dito

k. Marij

v. Baltus Trioux

m. Lijsbeth Doevemond

??

Den 5 Septemb.

k. Ammerentia

v. Leendert Arendse Voorwinde

m. Adriana Bijl

g. Arent Janse Voorwinde

Lina van der Sluijs

??

Den 12 Septemb.

k. Gerrit

v. Dirck Gerritz

m. Jannetjen Henricks

g. Josijntgen Gerrits

??

Den 19 dito

k. Ariaantje

v. Carel Pardanis

m. Grietje Bremans

g. Cent Pieterssen Stadshouck

Ariaantje Carels, gerepresenteertdoor

Marijtje Radesteijn

??

Den selven dito

k. Wouter

v. Dimme Wouters

m. Trijntje Cornelis

g. Geertruijd Wouters

??

Den 3 Octob.

Kind Leuntje

v. Leendert Hardendood

m. Annetje Aartz

g. Oetje Willems

??

Den 10 dito

k. Danckert

v. Stoffel Danckertz Broodshoot

m. Henrijckje Marcus

g. Jan Leendertz Broodshoot

Senineetje Leenderts

??

Den 24 dito

k. Ningetje

v. Job Pietersse trommel

m. Trijntje Jans

g. Willem Jansse Vaandrager

Neeltjen Arends

??

Den 14 Novemb.

k. Isaack

v. Jacob Danielsse Slaijssen

m. Wissel Arends Raab

g. Johannes van Dam

Johannes Arends Raab

Lijsje Jans

Lijntje Henricks

??

Den selven dito

k. Trijntje

v. Aart Abrahams

m. Pietertje Jansen

g. Jan Dirckse Vragendirck

Trijntje Pieters

??

De 24 dito

k. Leendert

v. Johannes Simonsse

m. Jobje Frans

g. Cornelia Ariaans

??

Den 8 Deemb.

k. Geertruijd

v. Arie Janz Visscher

m. Geertruijd Wouters

g. Trijntje Cornelis

??

Den selven dito

k. Jan

v. Gerrit Janssen Backer

m. Tannetjen Henricks van Leent

g. Johannes van Aken

Jan Jansse Backer

Sijtje Joost

??

Den 12 Decemb.

k. Agnietje

v. Arend Dircksen van Oostende

m. Lijsbeth Wouters Vijfhouck

g. Geertruijd Bremmerkamp

??

1684

Den 2 Januar

k. Jacob

v. Klaas Jacobse Kourt

m. Ariaantje Jacobs

g. Jan Jacobse Kourt

Arentje Leendertz

??

Den 5 dito

k. Leendert

v. Arend Leendertse Schaap

m. Jannetje Theunis

g. Jaapje Doene

??

Den 9 dito

k. Theunis

v. Bastiaan Dircksen van Oostende

m. Leuntje Theunis

g. Lijntje Jacobs

??

Den 16 dito

k. Jannetje

v. Cornelis Vree

m. Jobje Lievens

g. Nicolaas de Waal, gerepresenteertdoor sijn soon

Johannes de Waal

Jobje Maartens de Licht

??

Den 23 dito

k. Jan

v. Willem Janssen van der Meulen

m. Machtelt Jans

g. Jacomijntje Jans

??

Den 30 Januar

k. Jacomijntje

v. Marinus Breman

m. Quirijntje Willems Kromdijck

g. Neeltje Bremans

??

Den 19 Martij

k. Simon

v. Cornelis Janssen Backer

m. Jacomijntje Simons

g. Johannes Simonsse

Jobje Frans

??

Den 3 April

k. Cornelis

v. Iman Cornelisse

m. Annetje Rutten

g. Stoffel Stoffelse

Jannetje Cornelis

??

Den 30 dito

k. Dirck

v. Maarten Dircks van Prooijen

g. Marijtje Jans

Jaapje

??

Den 28 Maij

k. Claas, Maria

v. Paul Henrickse Poel

m. Neeltje Claas

g. Jan Claassen

Commertje Leenderts

Marijtje Leenderts

??

Den selven dito

k. Neeltje

v. Lambert Henricks

m. Jaapje Aarts

g. Henrickje Aarts

??

Den 18 Junij

k. ???

v. Jan Laurenz van Schakerloo

m. Wenteltje Gerrits van Prooijen

g. Gerrit Theunisse van Prooijen

Ariaantje Gerrits van Prooijen

??

Den 23 Julij

k. David

v. Jan Dirckse Jongenderk

m. Trijntje Pieters

g. Lijntje Henricks

??

Den selven dito

k. Klaas

v. Andries Servaas

m. Anneke Klaas

g. Jannetje Pieters

??

Den 13 August

k. Jan

v. Jan Janssen Backer

m. Sijtje Joost

g. Cornelis Janssen Backer

Jacomijntje Simens

??

Den 21 dito

k. Leentje

v. Simon Arendse Vree

m. Jobje Arends

g. Jobje Lievens

??

Den 27 dito

k. Nicolaas

v. Johannes Nicolaasse de waal

m. Jobje Maartens

g. Nicolaas Zachariasse de waal

Lena Cornelis

??

Den selven dito

k. Lijsbeth

v. Ferdinandus Willemsse Samson

m. Bastiaantje Jacobs

g. Arend Cornelisse Palinck

Elsje Gerrits Bruijns

??

Den 10 Septemb.

k. Lauwerijntje

m. Niesje

??

Den 17 dito

k. Arjaan

v. Melchert Bastusse

m. Theuntje Aarts

g. Cornelia Ariaans

??

Den 17 Septemb.

k. Guilhelmus

v. Gualtherus van Boschhuijsen

m. Tannetje van Hemert

g. Joachimus van Rijswijck

Ewouwt Goeree

Guilhelmina van Boschhuijsen,gerepresenteert door

Lucretia van Daal

??

Den 24 dito

k. Bastiaantje

v. Wijnand Wijnandse

m. Heijltje Jochems

g. Agniete Gerrits

??

Den selven dito

k. Jan

v. Ottho Jans

m. Stijntje Marinus

g. Jannetje Maartens

??

Den 15 Octob.

k. Engel

v. Henrick de Zeeuw

m. Jaapje Kors

g. Leentje Lievens

??

Den selven dito

k. Stijntje

v. Cent Pietersse Stadshouck

m. Marijtje Cornelis Radesteijn

g. Theunis Pietersse Stadshouck

Ariaantje Pieters

??

Den selven dito

k. Arentje

v. Cornelis van Schouwen

m. Crijntje Pieters

g. Gerrit Pietersse

Ariaantje Pieters

??

Den 29 dito

k. Annetje

v. Adam Korstiaansse Lichtendagh

m. Barbertje Reijniers

g. Jaapje Doene

??

Den selven dito

k. Neeltje

v. Korstiaan Stoffels

m. Lijsbeth Jaspers

g. Arentje Stoffels

??

Den 5 Decemb.

k. Jan

v. Dirck Janssen Krabbendijck

m. Ermtje Henricks

??

Den 12 dito

k. Rijck

v. Giliame Rijcke

m. Cornelia Karels

g. Herman Jansse

Martijntje Carls

??

Den 26 dito

k. Ariaantje

v. Pauls Bettese

m. Jacomijntje Jans

g. Machel Jans

??

De selven dito

k. Johannes

v. Pieter Coninghswout

m. Claasje Jans Kramers

g. Willemtje Jans Kramers,gerepresenteert door

Heijltje Jochems

??

Den 10 Decemb.

k. Ariaantje

v. Geerbrand Arentse Breur

m. Neeltjen Arends

g. Neeltjen Arends

??

Den 24 dito

k. Grietje

v. Jan Janssen

m. Maatje de Grijse

g. Grietje Cornelis

??

Den 25 dito

k. Wouter

v. Dimme Wouters

m. Trijntje Cornelis

g. Leendert Cornelisse

Sara Gerrits

??

1685

Den 10 Januar

k. Gerrit

v. Dirck Gerritsz

m. Lijsbeth Pieters

g. Cornelia Ariaans

??

Den 14 dito

k. Henrikje

v. Leendert van Beecke

m. Adriaantje Gerrits

g. Gerrit Theunisse van Prooijen

Wenteltje Gerrits

??

Den 17 dito

k. Leendert

v. Arend Leendertz

m. Jannetje Theunis

g. Jaapje Doens

??

Den 24 dito

k. Korvinck

v. Aren Jansse Voorwinde

m. Lina van der Sluijs

g. Willem Cromdijck

Maatje Cromdijck

??

Den 7 Februar

k. Neeltje

v. Arie Gerritz Hackelaar

m. Oetje Willems

g. Marijtje Leenderts

??

Den 25 dito

k. Quirina

v. Cornelis Korstiaansse

m. Jobje Chiels

g. Leuntje Davids

??

Den 4 Martij

k. Pieter

v. Pieter Marinusse Tamboer

m. Quirijntje Cornelis

g. Stijntje Marinus

??

Den 7 dito

k. Maatje

v. Abraham Dankertz Broodshoot

m. Judith Pieters

g. Kommertje Leendertz

??

Den 18 Martij

k. Maria

v. Ariaan Arijsse Oosterling

m. Agnietje Gerrits

g. Lijsbeth Dircks

??

Den selven dito

k. Cornelis

v. Jacob Danielsse Sluijsens

m. Wissel Arends

g. Philip Danielsse

??

Den 6 Maij

k. Arend

v. Aart Arendse Capiteijn

m. Lijntjen Henriks Nattekase

g. Marijtje Leenderts

??

Den 20 dito

k. Aarentje

v. Willem Pietersse Katshouck

m. Neeltje Jochems

g. Krijn Jochems

Lijntje Jochems

??

Den 24 Julij

k. Josijntje

v. Arend Jansz Visscher

m. Geertruijd Wouters

g. Trijntje Leuijendijck

??

Den 12 Augustus

k. Marinus

v. Bastiaan Dirckse van Oostende

m. Leentje Theunis

g. Sijtje Dircks

??

Den 19 dito

k. Neeltje

v. Jan Cornelisse Vlietland

m. Arentje Stoffels

g. Lijsbeth Jaspers

??

Den 26 dito

k. Grietje

v. Jan Janssen de Groot

m. Jannetje Jans

g. Leentje Leenderts

??

Den 2 Septemb.

k. Adrianus

v. Leendert Voorwinde

m. Ariaantje Bijl

g. Jannetje Voorwinde

??

Den selven dito

k. Grietje

v. Dirck Gerritz

m. Jannetje Henricks

g. Leentje Pieters

??

Den selven dito

k. Willem

v. Stoffel de Quint

m. Maatje Jans

g. Saartje Gerrits van Eck

??

Den 7 Octob.

k. Soetje

v. Arend Dirckse

m. Lijsbet Wouters

g. Willem Leendertz

Aaltje Jans

??

Den 11 Novemb.

k. Bastiaantje

v. Wijnand Wijnandse

m. Heijltje Jochems

g. Grietje Engels

??

Den 9 Decemb.

k. Cornelia

v. Klaas Jacobse Kourt

m. Ariaantje jacobs

g. Neeltje Nijsse

??

Den 25 dito

k. Jannetje

v. Johannes de Waal

m. Jobje Maartens

g. Dingeman Abrahamse Decker ende

sijn huijsvrouw Aachje

??

1686

Den 16 Januar

k. Marij

v. Ottho Janz

m. Stijntje Marinus

g. Neeltje Niessen

??

Den 23 dito

k. Annetje

v. Adam Lichtendagh

m. Berbertje Tibout

g. Jacomijntje Klaas

??

Den 3 Februar

k. Johanna

v. Neeltje Bremans

g. Arend Meijster

Ariaantje de Lange

??

Den 13 dito

k. Henrickje Marcus Stoffels

v. Stoffel Danckertz Broodshoot

m. Henrickje Marcus

g. Jan Leendertz Broodshoot

Kommertje Marinus

??

Den 24 dito

k. Leentje

v. David Janssen Backer

m. Sara Gerrits van Ecke

g. Jan Janssen Backer

Sijtje Joris

??

Den 3 Martij

k. Leendert

vader doot

m. Ariaantje Gerits

g. Dingeman Leendertz Roothaar,gerepresenteert door

Gerit Thonisse van Prooijen

Krintje Leendertz Roothaar,gerepresenteert door

Wenteltje Gerits

??

Den 24 Martij

k. Ariaan

v. Paul Henrickse

m. Neeltje Klaas

g. Cornelia Ariaans

??

Den 31 dito

k. Cornelius

v. Marinus Breman

m. Quirijntje Kromdijck

g. Cornelis Goutswaart

Neeltje Bremans

??

Den 7 April

k. Sara

v. Henrick de Zeeuw

m. Jaapje Korst

g. Jobje Lievens

??

Den 12 Maij

k. Maarte

v. Cornelis Maartensse van derLinde

m. Weijntje Maartens

g. Johannes Maartensse

Jannetje Willems

??

Den 19 dito

k. Laurens

v. Jan Lauwrensse van Schakerloo

m. Wenteltje Gerrits van Puroijen

g. Ariaantje Gerrits van Puroijen

??

Den 26 dito

k. Stoffelijntje

v. Hubrecht Kornelisse

m. Commertje Cornelis

g. Ariaantje Stevens

??

Den 30 Junij

k. Jannetje

v. Cornelis Vree

m. Jobje Lievens

g. Pieter de Waal

Neeltje Nijssen

??

Den 21 Julij

k. Jacob

v. Leendert Hardendood

m. Annetje Aartz

g. Jacomijntje Klaas

??

Den 1 September

k. Pieter

v. Paulus Bettesse Mosterdijck

m. Maatje Pieters

g. Arentje Stoffels

??

Den 22 dito

k. Leendert

v. G eerbrand Arentse Breur

m. Neeltgen Arends

g. Arend Cornelisse

Lidia Arends

??

Den 6 Octob.

k. Johannes

v. Pieter Coninghswout

m. Klaasje Jans

g. Heijltje Jochems

??

Den 20 Octob.

k. Willem

v. Jan Dirckse Jongsdirck

m. Trijntje Pieters

g. Gillis Jansse Verbeeck

Itje Willems

??

Den 27 dito

k. Theunis

v. Arend Leendertz Schaap

m. Jannetje Theunis

g. Jannetje Maartens

??

Den 17 Novemb.

k. Jannetje

v. Jan Janz

m. Maatje de Grijse

g. Jannetje Janz

??

Den 4 Decemb.

k. Tannetje

v. Giliam Rijcke

m. Cornelia Karels

g. Katelijntje Jans

??

Den 8 dito

k. Aelbrecht

v. Willem Leendertz Buijtendijck

m. Aaltje Jans

g. Andries Pieters

Arendje Jans

??

Den 11 dito

k. Leendert

v. Wijnand Wijnandse

m. Heijltje Jochems

g. Klaasje Jans

??

Den selfden dito

k. Cornelis

v. Maarten Cornelisse van der Haart

m. Elsje Klaas

g, Arend Theunisse Meijster

Theunis Maartensse van der Haart

Jannetje Maartens

??

Den 22 dito

k. Marijtje

v. Jan Leendertz Tack

m. Jannetje Henrijcks

g. Laurens Pietersse

Tannetje Jans

??

Den 15 Januar 1687

k. Johannes

v. Cornelis Jansse Quack

m. Dina Cornelis

g. Klaas Cornelisse Graauwkous

Arend Palinck

Marijtje Bastiaans Goumare

??

Den selven dito

k. Ammerentia

v. Leendert Voorwinde

m. Adriana Bijl

g. Willem Kromdijck

Leuntje Voorwinde

??

Fen 22 dito

k. Cornelia

v. Aart Arenz Capiteijn

m. Lijntje Henricks

g. Henrijck Rijckse

Pietertje Jacobs

??

Den selven dito

k. Gerrit

v. Arie Gerriz Hackelaar

m. Oetje Willems

g. Vrouwtje Jans

??

Den 9 Februar

k. Cornelis

v. Cent Pietersse Stadshouck

m. Marijtje Cornelis

g. Leendert Radesteijn

Neeltje Cornelis

??

Den 26 dito

k. Barentje

v. Cornelis Michielsse

m. Ariaantje Barents

g. Elsje Hermans

??

Den selven dito

k. Jacomijntje

v. Jan Klaasen de Olijkert

m. Cornelia Adriaans

g. Marijtje Klaas

??

Den 23 Martij

k. Neeltje

v. Cornelis Janssen Backer

m. Jacomijntje Sijmons

g. Jan Janssen Backer

Sijtje Joost

??

Den selven dito

k. Arij

v. Pleunis Arendse

m. Pieternelletje Henricks

g. Ermtje Henricks

??

Den 30 dito

k. Klaas

v. Arend Lodewijcks

m. Jacomijntje Klaas

g. Henrick Klaas

Elsje Klaas

??

Den selven dito

k. Betje

v. Gerrit Engelse

m. Neeltje Joost

g. Jan Engelsse

Leentje Lievens

??

Den 31 dito

k. Cornelis

v. Marinus Cornelisse

??

m. Arentje Daniels??

g. Jacob Pietersse ende

sijn huijsvrouw

??

Den 13 April

k. Aachje

v. Lambert Henricks

m. Jacopje Aarts

g. Henrickje Aarts

??

Den 27 dito

k. Gerrit

v. Jacob Gerritz Braber

m. Marijtje Jans Neva

g. Gerrit Jacobsse Braber

Agnietje Gerrits

??

Den 4 Maij

k. Zacharias

v. Johannes de waal

m. Jobje Maartens

g. Pieter de Waal

Pieternelle Cornelis

??

Den selven dito

k. Annetje

v. Adam Lichtendagh

m. Barbartje Tibouwth

g. Jobje Pieters

??

Den 18 dito

k. Jacob

v. Jacob Danielsse

m. Wissel Arends

g. Philip Daniels

Ariaantje Daniels

??

Den 28 dito

k. Ariaantje

v. Willem Jansse Vermeulen

m. Machtelt Jans

g. Oetje Willems

??

Den selven dito

k. Cornelis

v. Johannes Simonsse

m. Jobje Frans

g. Cornelis Jansse Backer

Jacomijntje Simons

??

Den 15 Junij

k. Arije

v. Cornelis Arentse

m. Godeliefje Willems

g. Madeleentje Jacobs

??

Den 17 dito

k. Bastiaantje

v. Ariaan Oosterling

m. Agnietje Gerrits

g. Stijntje Zegers

??

Den 29 dito

k. Stoffeltje v. Korstiaan Stoffels

m. Lijsbeth Jaspers

g. Arentje Stoffels

??

Den 6 Julij

k. Maria, kind uijt de O.Tonge

v. Rocus Hooghmoed

m. Willemijntje Henricks

g. Ariaantje Gunst

??

den 13 dito

k. Johannes, op den Bommel gedoopt

v. Huijgh Gabrielz Looij

m. Catharina Jans

g. Maatje Gabriels

??

Den 17 August

k. Ariaantje

v. Henrik de Zeeuw

m. Jaapje Kors

g. Marijtje Kors

??

Den 31 dito

k. Dirck

v. Arend Dirckz

m. Lijsbeth Wouters

g. Willem Leendertz

Kommertje Leendertz

??

Den selven dito

k. Rogier

v. Simon Blanckebijl

m. Ariaantje Gerits

g. Ariaantje Blanckebijl

??

Den 14 Septemb

k. Jan

v. Henrick Jansz Bleeckman

m. Neeltje Nijssen

g. Neeltje Willems

??

Den 19 dito

k. Jacomijna

v. Marinus Breman

m. Quirijntje Willems

g. Willem Kromdijck

Neeltje Cornelis

??

Den 28 dito

k. Jan

v. Abraham Noths

m. Elsje Bruijns

g. Catelijntje

??

Den 5 October

k. Pieter

v. Willem Pietersse Katshouck

m. Neeltje Jochems

g. Wenteltje Gerrits

??

Den selven dito

k. Cornelia

v.??Jan Cornelisz Vlietland

m. Arentje Stoffels

g. Trijntje Leuijendijck

??

Den selven dito

k. Jan, kind van den Bommel

v. Simon Willems

m. Beatris Jans

g. Boudewijn Laurenz

Dina Pieters

??

Den 19 Octob.

k. Geertje, tot Middelharnasgedoopt

v. David Jansz (Backer)

m. Sara Gerrits

g. Cornelia Pieters

??

Den 25 dito

k. Ariaan

v. Paul Henricks

m. Neeltje Klaas

g. Cornelia Ariaans

??

Den 9 Novemb.

k. Cornelis

v. Paul Bettensse

m. Maatje Pieters

g. Maatje Cornelis

??

Den selven dito

k. Aalbrecht

v. Gijsbert Aalbrechtse?? Keij

m. Jannetje Cornelis

g. Franssoijs Cornelisse

Marijtje Bastiaans

??

Den selven dito

k. Jan

v. Bastiaan Derksse

m. Leuntje Theunes

g. Lijntje Jacobs

??

Den 19 dito

k. Aarent, Maatje

v. Simon Vree

m. Jobje Rams

g. Cornelis Karels

Lidia Arends

Aarent Cornelisse

??

Den 3 Decemb

k. Job

v. Cornelis Jobsz

m. Grietje Tempelaar

g. Jannetje Maartens

??

Den 7 dito

k. Leendert

v. Claas Court

m. Agnietje leenderts

g. Willemtje Leenderts

??

Den 14 dito

k. Maria

v. Gualtherus van Boschuijsen

m. Tanna van Hemert

g. Leendert Voorwinde

Maria in de Batuwe

Arentje Commers

??

Den 25 Decemb.

k. Gerrit

v. Arie Gerritz Hackelaar

m. Oetje Willems

g. Vroutje Jans

??

1688

Den 1 Januar

k. Maatje

v. Claas Janssen Hooghewerff

m. Commertje Marinus

g. Marijntje Claes

??

Den 4 dito

k. Neeltje

v. Arend Leuijendijk

m. Ermtje Henricks

g. Trijntje Cornelis

??

Den 22 dito

k. Arend

v. Cornelis Vree

m. Jobje Lievens

g. Antonij Heijnsen

??Susanna Vree, gerepresenteert door

Johannes de Waal en

Leentje Lievens

??

Den 29. Febr,

k. Claasje

v. Jan Janssen de Groot

m. Jannetje Jans

g. Marijtje Cornelis

??

Den 4 Martij

k. Barentje

v. Cornelis Marinusse

m. Ariaantje Barents

g. Pietertje

??

Den 11 dito

k. Jobje

v. Maarten Dirckz

m. Pietertje Aarts

g. Stijntje Hermans

??

Den 14 dito

k. Emmerentia

v. Leendert Voorwinde

m. Adriana Bijl

g. Jannetje Voorwinde

??

Den 4 April

k. Ariaantje

v. Stoffel de Quint

m. Maatje Jans Hooghwerff

g. Jobje Drijvers

??

Den 11 dito

k. Henrickje

v. Jan Laurenz van Schakerloo

m. Wenteltje Gerrits van Prooijen

g. Gerrit Theunisse van Prooijen

Ariaantje Gerrits van Prooijen

??

Den 6 Junij

k. Laurens

v. Arie Leenderts Schaap

g. Maatje Laurens

??

Den 25 Julij

k. Henrick

v. Dirck Gerrits

m. Jannetje Henricks

g. Saartje Cornelis

??

Den 1 August

k. Jacob

v. Carel Perdanus

m. Grietje Bremans

g. Jan Breman

Neeltje Bremans

??

Den selfden dito

k. Annetje

v. Adam Korstiaans Lichtendagh

m. Barber Reijniers

g. Weijntje Maertens

??

Den 12 Septemb.

k. Jacob

v. Cornelis Korstiaans

m. Jobje Michiels

g. Saartje Cornelis

??

Den 19 dito

k. Claas

v. Jan Claassen Olikert

m. Cornelia Ariaans

g. Commertje Leenderts,gerepresenteert door

haar dochter Marij Claas

??

Den 24 dito

k. Jan

v. Arend Janz Visser

m. Geertruijt Wouters

g. Antonette Wouters

??

Den 26 dito

k. Johannes

v. Jacob Geritz Braber

m. Marijtje Jans Neva

g. Arend Leuijendijck

Ermtje Hendricks

??

Den selven dito

k. Henrick

v. Pleun Arends

m. Pieternelletje Henriks

g. Heijltge Jans

??

Den 10 Octob.

k. Bastiaantje

v. Aart Arendz Capiteijn

m. Lijntje Henriks Nattekase

g. Henrick Arends Capiteijn

Grietje Cornelis

??

Den selven dito

k. Laurents

v. Willem Laurentz

m. Neeltje Leunis

g. Pieter Laurentz

Neeltje Abrahams

??

Den 24 dito

k. Rebecca

v. Johannes Hultens

m. Sara Barents

g. Ariaantje Gerrits,representerende

Rebecca Barents

??

Den 31 dito

k. Gabriel

v. Hugo Gabrielsz Looij

m. Catharina Jans

g. Lidia Arens

??

Den 25 Novemb.

k. Cornelis

v. Huijbrecht Cornelisz Keijser

m. Commertje Cornelis

g. Leendert Cornelisz Keijser

Huijghje Stoffels

??

Den 2 Decemb.

k. Jan

v. Ottho Janz

m. Stijntje Marinus

g. Maria Bels

??

Den selven dito

k. Arend

v. Leendert Cornelisse Hardendood

m. Annetje Aarts

g. Wissel Arents

??

Den 30 dito

k. Willem

v. Engel Barentz

m. Leentje Willems

g. Neeltje Willems

??

1689

Den 1 Januar

k. Lijntje

v. Cent Pietersse Stadshouck

m. Marijtje Radesteijn

g. Hubrecht van Welterens

Lena Leenderts Radesteijn

??

Den 9 dito

k. Job

v. Willem Jobsse

m. Cornelia Frans

g. Frans den Moeij

Krijntje Jobs

??

Den 9 dito

k. Pietertje

v. Tobias Stoffelsse

m. Stijntje Hermans

g. Stoffel Lammerse

Huijghje Stoffels

??

Den 2 Februarij

k. Neeltje

v. Theunis Maartensse van der Haard

m. Maatje Leenderts

g. Maarten Cornelisse van der haard

Jobje Cornelis

??

Den 6 dito

k. Sara

v. Cornelis Maartensse van derLinde

m. Weijntje Maartens

g. Johannes Maartenz

Jannetje Willems

??

Den 9 dito

k. Claas

v. Maarten Cornelisse van der Haart

m. Elsje Claas

g. Henrick Claassen

Jacomijntje Claas

??

Den 20 dito

k. Teuntje, een kind in onechtgewonnen

m. Catarina Aarts

??

Den 20 Martij

k. Aaart

v. Melchior Baltensse

m. Theuntje Aarts

g. Jobje Frans

??

Den 27 dito

k. Leendert

v. Abraham Danckertz Broodshoot

m. Judith Pieters

g. Marijtje Leenderts

??

Den 15 Maij

k. Cornelis

v. Frans Cornelisse

m. Neeltje Bremans

g. Cornelis Reijniersse

Jannetje Cornelis

??

Den 30 dito

k. Barbar

v. Gijsbert Aalbrechtse Keij

m. Jannetje Cornelis

g. Frans Cornelisse

Neeltje Bremans

??

Den 19 Junij

k. Jan

v. Jan Lauwrentz van Schakerloo

m. Wendeltje gerrits

g. Willem Pietersse Katshouck

Neeltje Jochems

??

Den 3 Julij

k. Engel

v. Gerrit Engels

m. Neeltje Joost

g. Jobje Lievens

??

Den 17 dito

k. Jan

v. Dirck Janssen van ???t Oostende

m. Lijntge Jochems

g. Lijntje Jacobs

??

Den 31 dito

k. Leendert

v. Claas Jacobz Kourt

m. Agnietje Leenderts

g. Willemtje Leenderts

??

Den 28 August

k. Ewout

v. Pieter Huijge

m. Niesje Ewouts

g. Trijntje de Vries

??

Den selven dito

k. Jan

v. David Janssen Backer

m. Saartje van Eck

g. Gerrit Janssen Backer

Tannetje van Leent

??

Den 4 Septemb.

k. Neeltje

v. Corstiaan Stoffels

m. Lijsbeth Jaspers

g. Arentje Stoffels

??

Den 11 dito

k. Stoffel

v. Jan Cornelisse Vlietland

m. Arentje Stoffels

g. Korstiaan Stoffels

Marij Crijns

??

Den 25 dito

k. Lijsbeth

v. Simon Blanckebijl

m. Ariaantje Gerrits

g. Maatje Gerrits, gerepresenteertdoor

Ingetje Henricks

??

Den 2 Octob.

k. Nijs

v. Henrick Janssen

m. Neeltje Nijssen

g. Lieve Nijsse

Leentje Lievens

??

Den 9 dito

k. Cornelia

v. Maarten Cornelisse Werft

m. Geertruijd Frederiks Bremmerkamp

g. Jan Theunisse Post

Jobje Cornelis

Den selven dito

k. Ariaan, Jannetje, kinderen vanden Bommel

v. Pieter Ariaanz

m. Ariaantje Jacobs

g. Ariaantje Thijssen

Teuntje Gerrits

??

Den 23 dito

k. Ariaantje

v. Paulus Bettese Mosterdijck

m. Maatje Pieters

g. Arentje Stoffels

??

Den 30 Octob.

k. Dingeman

v. Abraham Dingemansse Decker

m. Cornelia Dircks

g. Jacob Dingemansse

Ariaantje Jans

??

Den 16 November

k. Trijntje

v. Wijnand Wijnandse

m. Heijltje Jochems

g. Josijntje Hermans

??

Den 27 dito

k. Commer

v. Arend Bosschieter

m. Sara Commers

g. Ewout Pietersse Goeree

Arentje Commers

??

Den 30 dito

k. Maatje

v. Willem Vermeulen

m. Pietertje Bartels

g. Maatje Leenderts Schaap

??

Den 7 Decemb.

k. Maria, kind van Middelharnasse

v. Cornelis Marinusse

m. Ariaantje Barents

g. Pietertje Jacobs

??

Den 14 dito

k. Pieter

v. Abraham Noths

m. Elsje Gerrits

g. Cornelia Pieters

??

Den selven dito

k. Adriaan

v. Leendert Voorwinde

m. Adriana Bijl

g. Ariaantje Voorwinde

??

1690

Den 11 Januar

k. Engeltje

v. Henrick Zeeuw

m. Jaapje Kors

g. Leentje Lievens

??

Den 22 dito

k. Marijtje

v. Klaas Janssen Hooghwerff

m. Kommertje marinus

g. Marijntje Klaas

??

Den selven dito

k. Crijntje

v. Philip Marinusse

m. Marij Jacobs

g. Wenteltje Gerrits

??

Den 15 Februar.

k. Jan

v. Ottho Janssen

m. Stijntje Marinus

g. Ariaantje Aarts

??

Den 19 Febr.

k. Willem

v. Arie Hackelaar

m. Oetje Willems

g. Ariaantje Jans

??

Den selven dito

k. Ariaantje

v. Ariaan Oosterling

m. Agnietje Gerrits

g. Bastiaan Gerritz Braber

Jobje Jacobs

??

Den selven dito

k. Jan

v.. Arend Derckse

m. Lijsbeth Wouters

g. Leentje Pieters

??

Den 5 Martij

k. Pietertje

v. Jan Dircksse Jongendirck

m. Trijntje de Vries

g. Aart Abrahams

Ariaantje Aarts

??

Den selven dito

k. Maatje

v. Willem Laurentz

m. Neeltje Leunus

g. Ariaantje Jacobs

??

Den 25 dito

k. Marij

v. Arend Lodewijckse

m. Jacomijntje Claas

g. Barber Reijniers

??

Den 6 April

k. Arend Leendertz Schaap

m. Jannetje Theunis

g. Theunis Maartensse van der Haart

Maatje Leenderts Schaap

??

Den 26 dito

k. Dirck

v. Bastiaan Dirickz van Oostende

m. Leuntie Theunis

g. Marij Arends

??

Den 7 Maij

k. Annetje

v. Andries Hermansse

m. Jannetje Willems

g. Marij Arendse Meijster

??

Den selven dito

k. Ariaantje

v. Stoffel de Quint

m. Maatje Jans

g. Marijntje Claas

??

Den 14 dito

k. Jan

v. Arend Henrijckse Kievit

m. Jobje Jans

g. Annetje Jans

??

Den 21 dito

k. Catelijntje

v. Huijgh Gabrielz Looij

m. Catrijntje Jans

g. Lidia Arents

??

Den 19 Julij

k. Annetje

v. Melchior Baltenz

m. Theuntje Aarts

g. Lijntje Cornelis

??

Den selven dito

k. Aart Bane

v. Marijtje Bastiaans

g. Cornelis Goudswaard

Catelijntje Palinck

??

Den 30 dito

k. Magdaleentje

v. Jacob Gerritz Braber

m. Marij Jans Neva

g. Bastiaan Gerritz Braber

Huijghje Stoffels

??

Den 28 August

k. Ariaantje

v. Jan Klaasse den Olijckert

m. Cornelia Ariaans

g. Marijtje Leenderts

??

Den 3 Septemb.

k. Lieve

v. Cornelis Vree

m. Jobje Lievens

g. Jan Lievens

Leentje Lievens

??

Den selven dito

k. Bastiaantje

v. Aart Arendz Capiteijn

m. Lijntje Henricks

g. Henrick Arendz Capiteijn

Grietje Cornelis

??

Den 17 dito

k. Leendert

v. Arend Leenderts Braber

m. Lijsbeth Aarts

g. Wijvetje Simons

g. Simon Leendertsz Braber

??

Den selven dito

k. Pieter

v. Maarten Dircks

m. Pietertje Aarts

g. Jaapje Pieters

??

Den 15 Octob.

k. Krijn

v. Crijn Hermanz

m. Jannetje Pieters

g. Henrick Hermanz

Ariaantje Aarts

??

Den 5 Bovemb.

k. Leendert

v. Claas Jacobz Kourt

m. Agnietje Leenderts

g. Willemtje Leenderts

??

Den selven dito

k. Francoijs

v. Willem Jobz

m. Cornelis Frans

g. Frans Cornelisse

Antonia Jans

??

Den 19 dito

k. Jacob

v. Jan Jacobz Meijnaart

m. Cristijntje Jacobs

g. Maatje Jacobs

??

Den selven dito

k. Willem

v. Engel Barentz

m. Leentje Willems

g. Crijn Jochems

Sijtje Willems

??

Den 10 Decemb.

k. Maria

v. Jan Lambrechtz

m. Arjaantje Jacobs

g. Cornelis Theunisz

Geertruijd Thomisse

??

Den selven dito

k. Simonia

v. Simon Blanckebijl, overleet

m. Ariaantje Gerrits

g. Gillis Arientsse van de Graaff

Maatje Gerrits

??

Den 13 dito

k. Stoffel

v. Tobias Stoffelz de Wees

m. Stijntje Hermans

g. Leentje Aarts

??

Den 17 dito

k. Cornelis

v. Maarten Cornelisse Werft

m. Geertruijd Fredericks

g. Jan Theunisse Post

Jannetje Maartens

??

1691

Den 14 Januar

k. Pietertje

v. Adam Korstiaanz Lichtendagh

m. Barbertje Reijniers

g. Weijntje Maertens

??

Den selven dito

k. Johanna

v. Marinus Breman

m. Crijntje Cromdijck

g. Willem Cromdijck

Maatje Cromdijck

??

Den 21 dito

k. Cornelia

v. Gerrit Henricks Nattekase

m. Jobje Cornelis

g. Henrick Rijckz Nattekase

Jan Klaassen van der Goes

Lijntje Henricks

??

Den selven dito

k. Barber

v. Gijsbreght Aalbertse Keij

m. Jannetje Cornelis

g. Arent Cornelisse

Lidia Arends

??

Den laatsten Januar

k. Gijsbert

v. Andries Servaas

m. Annetje Claas

g. Jannetje Theunis

??

Den 4 Februarj

k. Pieter

v. Cent Pieterz Stadshouck

m. Marijtje Cornelis Radesteijn

g. Johan Keijsser

Jaapje Rocus

??

Den 7 dito

k. Magdaleentje

v. Willem Pieterz Catshouck

m. Neeltje Jochems

g. Wenteltje Gerrits

??

Den 25 dito

k. Maatge

v. Abraham Michielz

m. Marij Willems

g. Maatge Pieters

??

Den 4 Martij

k. Cornelia

v. David Janz Backer

m. Saartje Gerrits van Eck

g. Florens Gerritz van Eck

Cornelia Pieters

??

Den 15 April

k. Lijsbeth

v. Klaas Janssen Hooghwerff

m. Commertje Marinus

g. Maarten Theunisse

Catelijntje Pieters

??

Den 20 dito

k. Magdaleentje

v. Bastiaan Gerritz Braber

m. Huijghje Stoffels

g. Gerrit Jacobz Braber

Agnietje Gerrits

??

Den 29 dito

k. Cornelia

v. Arend Cornelisz Leuijendijck

m. Arentje Henricks

g. Gerrit Cornelisz Leuijendijck

Maatje Jacobs

??

Den selven dito

k. Grietje

v. Jan Janssen de Groot

m. Jannetje Jans

g. Heijltje Jans

??

Den 6 Maij

k. Cornelis

v. Jan Cornelis Vlietland

m. Arentje Stoffels

g. Theuntje

??

Den 27 dito

k. Jan

v. Arie Visscher

m. Geertruid Arentsen

g. Antonetta Wouters

??

Den selven dito

k. Crijn

v. Pieter Krijnsse Broodwinner

m. Wenteltje Gerits van Prooijen

g. Jan Philipsse

Antonette Smitsgeld

Neeltje Jochems

??

Den 1 Julij

k. Lijntje

v. Jan Willemsse Vier

m. Annetje Anthonis

g. Aart Abrahams

Ariaantje Aarts

??

Den 12 August

k. Gabriel

v. Huijgh Gabrielsz van Looije

m. Catharina Jans

g. Lidia Arends

??

Den 26 dito

k. Henrik

v. Lambert Henricks

m. Jaapje Aarts

g. Heijltje Jochems

??

Den 9 Septemb.

k. Pieter

v. Maarte Cornelisz van der Haart

m. Elsje Claas

g. Maarten Cornelisz Werft

Jobje Cornelis

??

Den selven dito

k. Agnietje

v. Arie Hackelaar

m. Oetje Willems

g. Agnietje Leenderts van der Waght

??

Den selven dito

k. Jochem

v. Crijn Jochemsz

m. Neeltje Willems

g. Neeltje Jochems

??

Den selven dito

k. Dingeman

v. Abraham Dingemansz Decker

m. Cornelia Dircks Snijder

g. Ariaantje Jans

??

Den 23 dito

k. Barber

v. Francooijs van der Houck

m. Neeltje Bremans

g. Cornelis Backer

Jannetje Cornelis

??

Den 28 dito

k. Niesje

v. Laurens Henrickz van Schel

m. Arentje Willems Bolense

g. Heijltje Jochems

??

Den 14 Octob.

k. Willem

v. Cornelis Lambrechtz

m. Maatje Willems

g. Abraham van Nieuwaarde

Tanneken Hubrechts

??

Den 21 dito

k. Arien

v. Aart Ariensse

m. Annetje Theunis

g. Dina Ariens

??

Den 4 Novemb.

k. Engel

v. Henrick Engelsz Zeeuw

m. Jaapje Korsz

g. Neeltje Willems

??

Den 18 Novemb.

k. Adriaan

v. Leendert Voorwinde

m. Adiana Bijl

g. Ariaantje Voorwinde

??

Den selven dito

k. Theunis

v. Arie Schaap

m. Jannetje Theunis

g. Jannetje Willems

??

Den selven dito

k. Jacob

v. Jacob Jacobsz van Genen

m. Josijntje Hermans

g. Heijltje Jochems

??

Den 25 dito

k. Jacob, kind van den Bommel

v. Jan Jacobsz Meijnjart

m. Stijntje Jacobs

g. Maatje Jacobs

??

Den 9 Decemb.

k. Henrick

v. Huijbert Keijser

m. Commertje Cornelis

g. Neeltje Klaas

??

Den selven dito

k. Maartje

v. Arend Dircksz van oostende

m. Lijsbeth Wouters

g. Trijntje Cornelis

??

Den 19 dito

k. Laurents

v. Willem Laurentz

m. Neeltje Leunis

g. Lijntje Cornelis

??

Den 23 dito

k. Leendert

v. Theunis Maertensz van der Haard

m. Maatje Leenderts

g. Heijltje Jans

??

1692

Den 13 Januar

k. Annetje

v. Melchior Baltensz

m. Theuntje Aarts

g. Pieternelle Dircks

??

Den 30 dito

k. Nelletje, kind in onecht geboren

m. Soetje Jacobs

??

Den 10 Februa.

k. Cornelis

v. Arend Cornelisz Cranendonck

m. Annetje Arends

g. Jannetje Willems

??

Den 13 dito

k. Jacob

v. Cornelis Jacobsz

m. Tannetje Pieters

g. Neeltje Dircks

??

Den 6 April

k. Lodewijck

v. Arend Lodewijcksz

m. Jacomijntje Claas

g. Leendert Lodewijcks

Maatje Lodewijcks

??

Den 27 dito

k. Lijsbeth

v. Henrick Jansz Blaackman

m. Machtelt Pieters

g. Maertje Pieters

??

Den 11 Junij

k. Marinus

v. Otto Jansz

m. Stijntje Marinus

g. Reijntje

??

Den 6 Julij

k. Bastiaantje

v. Aart Arendsz Capiteijn

m. Lijntje Henrijcks

g. Henrick Arendsz Capiteijn

Rebecca Jacobs

??

Den 14 Septemb.

k. Antonette

v. Pieter Crijnsz Broodwinner

m. Wenteltje Gerrits van Prooijen

g. Jan Pietersz

Antonette Swijtegeld

??

Den selven dito

k. Maartje

v. Jan Cornelisz Vlietland

m. Arentje Stoffels

g. Grietje Cornelis

??

Den 26 dito

k. Pieter

v. Cent Pietersz Stadshouck

m. Marijtje Cornelis Radesteijn

g. Jan Korssen

Jaapje Rocus

??

Den 5 Octob.

k. Pieter Tofboer

v. Jan Pietersse

m. Ariaantje Gerrits

g. Maatje Gerrits

??

Den selven dito

k. Wilhelmijntje

v. Pieter Jansz

m. Catrijntje Ariaans

g. Jan Hermansz Wilschoot

Arentje Jansz

??

Den selven dito

k. Neeltje, Barber

v. Gijsbrecht Aalbrechtsse Keij

m. Jannetje Cornelis

g. Cornelis Reijniersse Backer

Francois Cornelisz van der Houck

Marijtje Leendert

Maatje Gerrits

??

Den selven dito

k. Magdaleentje

v. Ariaan Oosterling

m. Agnietje Gerrits

g. Gerrit Jacobsz Braber

Ermtje Barends

??

Den 23 Novemb.

k. Cornelis

v. Gerrit Henrijckse Nattekase

m. Jobje Cornelis

g. Maarten Cornelisse Werft

Jannetje Maertens

??

Den 30 dito

k. Gabriel

v. Hugo Gabrielsz Looij

m. Catharina Jans

g. Heijltje Jans

??

Den 10 Decemb.

k. Arend

v. Cornelis Arendsz Vree

m. Jobje Lievens

g. Pieter Claasz de Waal

Susanna Arends Vree

Neeltjen Willems

??

Den 14 dito

k. Commer

v. Arend Bosschieter

m. Saartje Commers

g. Ewouwt Pietersz Goeree

Arentje Commers

??

Den 17 dito

k. Henrick

v. Gerrit Jansz Backer

m. Tannetje Henricks van Leent

g. Cornelius Ackersdijck

Dina Cornelis

??

Den 21 dito

k. Barbartje

v. Adam Corstiaansz Lightendagh

m. Barbartje Reijniers

g. Jobje Rams

??

Den 25 dito

k. Lena

v. Jan Claasz den Olikert

m. Cornelia Ariaans

g. Jan Leendertsz Broodhoot

Marijtje Leenderts

??

1693

Den 25 Januar

k. Dirck

Jan Dircksz

m. Jannetje Willems

g. Cornelis Pietersz

Lijsbeth Pieters

??

Den 1 Februar

k. Jan

v. Jan de Groot

m. Jannetje Jans

g. Heijltje Jans

??

Den selven dito

k. Jochem

v. Crijn Jochemsz

m. Neeltje Willems

g. Neeltje Jochems

??

Den 4 Februar

k. Pieter

v. Maarten Dircksz van Prooijen

m. Pietertje Aarts

g. Clijntje Pieters

??

Den 8 dito

k. Barend

v. Gerrit Jacobsz Braber

m. Hermtjen Barends

g. Leendert Arendsz Hooghwerff

Grietje Jans

??

Den 15 dito

k. Wouter

v. Arie Janssen Visscher

m. Geertruid Wouters

g. Clijntje Pieters

??

Den selven dito

k. Joris

v. Joris Jorisse

m. Ariaantje Jacobs

g. Jacob Jorissen

Leentje Leenderts

??

Den 1 Martij

k. Lucas

v. Jacob Gerritsz Braber

m. Maria Jans Neva

g. Lucas Gerritsz Braber

Ariaantje Jans

??

Den 4 dito

k. Jannetje

v. David Janssen Backer

m. Sara Gerrits van Eck

g. Tannetje Henricksen van Leent

??

Den 11 dito

k. Arend

v. Cornelis Maartensz van der Linde

m. Weijntje Maartens

g. Johannes Maartensz van der Schaa

Jannetje Willems

??

Den 19 dito

k. Leendert

v. Gerrit Engelsse

m. Willemtje Leenderts

g. Agnietje Leenderts

??

Den selven dito

k. Engel

v. Jacob Jacobsz van Genen

v. Josijntje Hermans

g. Arentje Engels

??

Den 5 April

k. Gisbertus

v. Dimme Gijsbertsz

m. Grietje Cornelis

g. Jacobs Gijsbertsz

Aletta Gijsberts

??

Den??3 Maij

k. Arentje

v. Bastiaan Dircksz van Oostende

m. Leuntje Theunis

g. Sijtje Dircks

??

Den 14 Junij

k. Grietje

v. Claas Jacobsz Kourt

m. Agnietje Leenderts

g. Oetje Willems

??

Den 28 dito

k. Cornelis

v. Claas Cornelisz Graauwkous

m. Trijntje Cornelis Kloppenburgh

g. Dina Cornelis

??

Den 8 Julij

k. Jan, kind van de grond vanMiddelharnasch

v. Jan Lambreghtse Gesteren

m. Ariaantje Jacobs

g. Heijltje Jochems

??

Den 26 dito

k. Ariaantje

v. Engel Barendsz

m. Leentje Willems

g. Barend Engelsse

Jaapje Pieters

??

Den 9 Septemb.

k. Leendert

v. Arend Henrickse Kievit

m. Jobje Jans Spanjert

g. Neeltje Henricks Kievit

??

Den selven dito

k. Pieter

v. Bastiaan Gerritsz Braber

m. Huijghje Stoffels

g. Commertje Stoffels

??

Den 8 Novemb.

k. Adrianus

v. Isaac Blenckvlied

m. Neeltje Crooswijck

g. Abraham Blenckvlied

Lena Blenckvlied

??

Den 15 dito

k. Aart

v. Gerbrand Arensz Breur

m. Leentje Aarts

g. Ariaantje Jacobs

??

Den selven dito

k. Simon

v. Cornelis Simonse

m. Hester Pieters

g. Ariaantje Cornelis

??

Den 6 Decemb.

k. Barber

v.??Arend Cornelisz Cranendonck

m. Annetje Arendsz

g. Marij Arends

??

Den 3 Januar 1694

k. Adriaan, Jannetje

v. Leendert Voorwinde

m. Adriana Bijl

g. Adriana Voorwinde

Maatje Corvincks Cromdijck

??

Den 27 dito

k. Willem

v. Arend Willemsse Braber

m. Sara Cents Stadshouck

g. Commer Willemsse Braber

Arentje Commers

??

Den 31 dito

k. Theunis

v. Maarten Theunisz van der Haart

m. Leentje Pieters

g. Johannes Maartensz van der Haart

Maatje Leenderts

??

Den selven dito

k. Christijntje

v. Aren Gerbrands Breur

m. Beeltje Gerrits Moor

g. Francooijs Gerbrands Breur

Christijntje Jacobs

??

Den 24 Februar

k. Engel

v. Tobias Stoffelsz de Wees

m. Stijntje Hermans

g, Josijntje Hermans

??

Den 7 Martij

k. Maartje

v. Arend Dircksz van Oostende

m. Lijsbeth Wouters

g. Leentje Pieters

??

Den 14 dito

k. Henrijck

v. Rijck Henricksz Nattekase

m. Sijtje Willems

g. Cornelis Henricksz Nattekase

Lijntje Henricks

??

Den 28 dio

k. Herman

v. Andries Hermansz

m. Jannetje Willems

g. Agnietje Gerrits

??

Den 4 April

k. Aaghje, kind uijt het land vanMiddelharnasch

v. Jan Pietersz

m. Neeltje Cornelis

g. Marij Kors

??

Den 2 Maij

k. Barend

v. Gerrit Jacobsz Braber

m. Ermtje Barends

g. Henrikje Dircks

??

Den 25 Julij

k. Jacoba

v. Jan du Sar

m. Maria van der Klauw

g. Jannetje van de Castele,gerepresenteert door

Heijltje Bons

??

Den 15 August

k. Stoffel

v. Jan Cornelisz Vlietland

m. Arentje Stoffels

g. Corstiaan Stoffelsz

Lijsbeth Jaspers

??

Den 26 dito

k. Maaijken

v. Cornelis de Jager

m. Lijsbeth Cornelis Kloppenburgh

g. Trijntje Cornelis Kloppenburgh

??

Den selven dito

k. Leendert

v. Wijnand Wijnandsz

m. Heijltje Jochems

g. Stijntje Hermans

??

Den 5 Septemb.

k. Maatje

v. Arend Leendertsz Schaap

m. Jannetje Theunis

g. Jannetje Cornelis

??

Den 19 dito

k. Ariaantje

v. Cornelis Jansz

m. Commertje Stoffels

g. Huijghje Stoffels

??

Den 26 dito

k. Commertje

v. Jan Claassen de Olikert

m. Cornelia Ariaans

g. Maatje Pieters

??

Den 3 Octob.

k. Cornelis

v. Francoijs Cornelisz

m. Marij Jans Bols

g. Jannetje Cornelis

??

Den 24 dito

k. Geertruijd

v. Arien Leendertsz Vroomden

m. Neeltje Jacobsz Kamerick

g. Ariaantje Jans

??

Den selven dito

k. Corstiaan

v. Henrick Engelsz Zeeuw

m. Jaapje Cors

g. Annetje Cors

??

Den 1 Decemb.

k. Gerrit

v. Pieter Gerritsz van Eck

m. Jacomijntje Simons

g. Florens Gerritsz van Eck

Saartje Gerrits van Eck

??

Den 4 dito

k. Ariaantje

v. Paulus Bettesse Mosterdijck

m. Henrickje Dircks

g. Oetje Willems

??

Den selven dito

k. Dirck, kind van den Bommel

v. Jan van Sprangh

m. Marijtje Engelbreghts

g. Cornelia Wouters

??

Den selven dito

k. Cornelia, kind van den Bommel

v. Matheus Jansz van Putten

m. Leentje Engels

g. Marij

??

Den 15 dito

k. Johannes, Barend

v. Joost Jansz Vroon

m. Grietje Joris

g. Heijltje Bons

Neeltje Jacobs

??

Den 5 Januar 1695

k. Gerrit

v. Arend Cornelisz

m. Maatje gerrits

g. Pieter Imands

Jannetje Gerrits

??

Den selven dito

k. Jan

v. Klaas Kourt

m. Agnietje Vissers

g. Pieter Leendertsz

Grietje Jacobs

??

Den 9 dito

k. Neeltje

v. Joris Jorisz

m. Ariaantje Jacobs

Tannetje Gillis

??

Den selven dito

k. David

v. Jan Dircksz Jongendirck

m. Trijntje Pieters

g. Marijtje Aarts

??

Den 12 dito

k. Ariaan

v. Melchior Baltusz

m. Teuntje Aarts

g. Lijntje Cornelis

??

Den 26 dito

k. Arend

v. Aart Arendsz Capiteijn

m. Lijntje Henricks

g. Henrick Arendsz Capiteijn

Jannetje Willems

??

Den 2 Martij

k. Annetje

v. David Janssen

m. Sara Gerrits

g. Jacomijntje Simons

??

Den 6 dito

k. Annetje, kind van den Bommel

v. David Michielsz

m. Lijntje Tobias

g. Ewouwt Bijl

Jannetje Cornelis

??

Den selven dito

k. Jannetje

v. Jan Jansz de Groot

m. Neeltje Cornelis

g. Leentje Leenderts

??

Den 20 dito

k. Rijck

v. Gerrit Henricksz Nattekase

m. Jobje Werft

g. Henrick Rijcksz Nattekase

Lijntje Henricks

??

Den 27 dito

k. Jan

v. Marinus Jansz Tibouwth

m. Lijsbeth Claas

g. Dirck Luensz Tibouwth

Grietje Engels

??

Den 4 April

k. Saantje

v. Dirck Jansz van Oostende

m. Lijntje Jochems

g. Jacomijntje Dingemans de Hond

??

Den 1 Maij

k. Willem, kind van den Bommel

v. Arend Willemsz Braber

m. Sara Cents Stadshouck

g. Commer Willemsz Braber

Arendje Commers

??

Den 24 Junij

k. Aart

v. Giljam Rijckz

m. Ariaantje Aarts

g. Marij Aarts

??

Den 26 dito

k. Ariaan

v. Ariaan Ariaansz, dogh overleden

m. Trijntje Willems

g. Wijnand Wijnandsz

Heijltje Jochems

??

Den 6 Julij

k. Sijtje, Arentje

v. Bastiaan Dircksz van ???t Oostende

m. Leuntje Theunis

g. Sijtje Dircks

Lijntje Jacobs

??

Den 31 Julij

k. Dingeman, kind van den Bommel

v. Leendert Suijdwerff

m. Saartje Dingemans

g. Jacobus Dingemans

Neeltje Arends

??

Den selven dito

k. Jochem, kind van den Bommel

v. Christiaan Drom

m. Marijtje Jochems

g. Klaas Jochemsz

g. Ariaantje Thijsse

??

Den 4 Septemb.

k. Cornelis

v. Arend Cornelisz Loe

m. Marij Krijns

g. Cornelis Cornelisz Loe

Maatje Cornelis Loe

??

Den 18 dito

k. Gerrit

v. Jan Pietersz Tafboer

m. Ariaantje Gerrits van Prooijen

g. Maatje Gerrits van Prooijen

??

Den selven dito

k. Jannetje

v. Jacob Adamsz Lightendagh

m. Leuntje Cornelis

g. Haduwe Commers

??

Den 2 Octob.

k. Jan

v. Cornelis Janssen

m. Commertje Stoffels

g. Fob Janssen

Stijntje Jacobs

??

Den 16 dito

k. Trijntje

k. Arie Gerebrandsz

m. Beletje Gerrits

g. Marij Claas

??

Den 4 Decemb.

k. Lambreght, Willem

v. Cornelis Lambreghtsz

m. Maatje Willems

g. Jan Dircksz

Jannetje Willems

Wenteltje Gerrits, gerepresenteertdoor

Heijltje Jochems

??

Den 14 dito

k. Ariaantje

v. Willem Lauwensz

m. Neeltje Leunis

g. Heijltje Jochems

??

Den 15 Januar 1696

k. Neeltje

v. Henrick Jansz Blaackman

m. Pleuntje Jacobs

g. Leentje Lievens

??

Den selven dito

k. Ariaantje

v. overleden

m. Sijtje Willems

g. Engel Barents Mosselman

Leentje Willems

??

Den 22 dito

k. Ariaantje

v. Ariaan Oosterling

m. Agnietje Gerrits

g. Jannetje Cornelis

??

Den 29 dito

k. Jacoba

v. Jan du Sart

m. Maria van der Klaauw

g. Jannetje van de Castele,gerepresenteert door

Heijltje Jochems

??

Den 15 Februar

k. Ariaantje

v. Fob Jansz van Strijen

m. Stijntje Jacobs

g. Cornelis Jansz van Strijen

Kommertje Stoffels

??

Den 19 Februar

k. Barbara, Maria

v. Frans Cornelisz

m. Maria Jans Bols

g. Cornelis Reijniersz

Maatje Gerrits

Jannetje Cornelis

??

Den selven dito

k. Cornelia

v. Jan Pietersz

m. Leentje Cornelis

g. Bastiaantje Cornelis

??

Den selven dito

k. Steven

v. Gerbrand Arendsz breur

m. Leentje aarts

g. Marij Claas

??

Den 29 dito

k. Leendert

v. Simon Leendertsz Braber

m. Marijtje Cornelis Radesteijn

g. Arend Leendertsz Braber

Wijvetje Simons Koole

??

Den 7 Martij

k. Gerrit

v. Florens Gerritsz van Eck

m. Cornelia Henricks Noorlander

g. Pieter Gerritsz van Eck

Sara Gerrits van Eck

??

Den 11 dito

k. Annetje

v. Joost Jansz Vroone

m. Grietje Joris

g. Bastiaan Arends Soetemelk

Trijntje Joris

??

Den selven dito

k. Jobje

v. Maarten Dircksz

m. Pietertje Aarts

g. Maatje Pieters

??

Den 18 dito

k. Cornelia

v. Theunis Maartensz van der Haard

m. Maatje Leenderts

g. Maarten Theunisz van der Haard

Jannetje Maartens

??

Den 1 April

k. Jacob

v. Leendert Jacobsz Suijcker

m. Agnietje Cornelis Kloppenburgh

g. Tobias Jacobsz Suijcker

Marijtje Henricks

??

Den 23 dito

k. Willem

v. Crijn Jochemsz

m. Neeltje Willems

g. Engel Willemsz

Leentje Lievens

??

Den 28 dito

k. Henrick

v. Jacob Henricksz Nattekase

m. Lijntje Gerrits

g. Cornelis Henricksz Nattekase

Lijntje Henricks

??

Den 13 Maij

k. Pietertje

v. Cornelis Pietersz ???t Jong

m. Ariaantje Jacobs

g. Vrouwtje Jans

??

Den 27 Maij

k. Commertje

v. Gerrit Jansz van der Lat

m. Trijntje Cornelis Cloppenburgh

g. Cornelis Pietersz de Jager

Jannetje Cornelis Cloppenburgh

??

Den selven dito

k. Gerrit

v. Arend Cornelisz

m. Maatje Gerrits

g. Pieter Imandsz

Jannetje Gerrits, gerepresenteertdoor

Marij Bols

??

Den selven dito

k. Leendert

v. Wijnand Wijnandsz

m. Heijltje Jochems

g. Ida Pieters

??

Den 3 Junij

k. Maghdaleentje

v. Willem Pietersz Katshouck

m. Neeltje Jochems

g. Neeltje Abrahams

??

Den 24 dito

k. Sijtje

v. Arie Leendertsz Vrooman

m. Neeltje Jacobs Camerick

g. Marijtje Leenderts Vroman,gerepresenteert door

Ariaantje Jans

??

Den 1 Julij

k. Lena

v. Jan Claassen den Olikert

m. Cornelia Ariaans

g. Jan Leendertsz Broodshoot

Marijtje Leenderts

??

Den 29 dito

k. Crijntje

v. Johannes Tuijter

m. Tannetje Jillis

g. Servaas Gillisse van Doel

Leentje Arends

??

Den 19 Augusti

k. Dingena

v. Paulus Bettese Mosterdijck

m. Henrickje Dircks

g. Oetje Willems

??

Den selven dito

k. Marij, kind van den Bommel

v. Pieter Mathijsz

m. Grietje Jacobs Groenewegh

g. Cornelis Jacobs Groenewegh

Claartje Jacobs Groenewegh

??

Den selven dito

k. Eewitje, kind van den Bommel

v. Arend Willemsz Goemaar

m. Lena Jans de Vliegh

g. Jacob Willemsz Goemaar

Maria Leenderts Meeldijck

??

Den 26 dito

k. Leentje

v. Gerrit Leendertsz Palm

m. Jannetje Cornelis

g. Leentje Leenderts

??

Den 16 Septemb.

k. Cornelis

v. Jan Cornelisz Vlietland

m. Arentje Stoffels

g. Marij Jans Bol