Dirksland - Voorgevallen gravamina en gecensureerde personen juni 1720 ??? oktober 1731

Voorgevallen gravamina en gecensureerde persoonen
N. B.
Dit alles maer in t verborgen pro memorie
[06-1720]
Blijven na het avondmael van Jun. 1720 onder censure Anna Visbeen, Pieternelle Arends
[29-09-1720]
Het avondmael van den 29 Septb. 1720??
Waren onder censure Anna Visbeen, Pieternelle Arends
Zijn gecensureert Angenijtje van Cloppenburg, Grietje Gerrits van Lak, (beiden) om ergerlijke kijvagie en vegterije, Cornelia Bastiaensz Kreeft om kijvagie, Johannes van de Gevel om ergerlijke rebellie tegen de kerkenraed
[05-06-1721]
Het avondmael van den 5 Jun. 1721??
Waren onder censure Anna Visbeen, Pieternelle Arends
Zijn gecensureert Arend Bosvelt, Mattheus Jillisz van den Doel, Leendert Jacobsz Suijker
[20-04-1721]
Het avondmael van den 20 April 1721??
Waren onder censure Anna Visbeen, Pieternelle Arends, Leendert?? Suijker om continuatie
[29-06-1721]
Het avondmael van den 29 Jun. 1721??
Bleven onder censure Anna Visbeen, Pieternelle Arends
Zijn op nieuw gecensureert Abram van den Berg, om ergerlijke dronkenschap, Rebecca Posthuijsen, Lijsbeth Barends
[28-09-1721]
Het avondmael van den 28 Septb. 1721??
Blijven onder censure Anna Visbeen, Pieternelle Arends, Abram van den Berg, om continuatie
Zijn op nieuw gecensureert Mattheus Jillisz van den Doel, Grietje Gerrits van Lak, om ergerlijke kijvagie en vegterije, Abraham Duijm, om ergerlijke sabbath schenderije
[04-01-1722]
Het avondmael van den 4 Jan. 1722??
Blijven onder censure Anna Visbeen, Abram van den Berg, om contin., Pieternelle Arends
Zijn gecensureert Leendert Colf, Johannes Leenaert, Lodewijk van den Berg, Pieter de Visser, (allen) dronkensch., Lijsbeth Govers, om vegten
[10-04-1722]
Het avondmael van den 10 April 1722??
Blijven onder censure Anna Visbeen, Abram van den Berg, om contin., Pieternelle Arends, Lodewijk Colf, om contin.
Zijn gecensureert Neeltje Thijs, om ergerlijke kijvagie??
[28-06-1722]
Het avondmael van den 28 Junij 1722??
Blijven onder Anna Visbeen, Pieternelle Arends
Zijn gecensureert Hester Verton, om echtbreuk??
[27-09-1722]
Het avondmael van den 27 Septb. 1722
Blijven onder censure Anna Visbeen, Pieternelle Arends, Hester Verton
Zijn op nieuw gecensureert Cornelia Abrams, Lena Roose, (beiden) om kijvagie en vegterije, Alette Stevens, om kijvag. en vegterije, Annetje Weijers, om kijvagie, Neeltje Thijs, Lijsbeth Goverts, (beiden) om kijvagie, Arjaentje Jans van Sandvliet, om geduurige kijvagie, ge? ha?, Jannetje Johannes, om ongegronde lastertael, Geertje Hardendoot, om kijvagie, Willem Nijg, om negligentie van t woord, Abram van den Berg, om dronkenschap, Francois Vallaree, om aanleijding tot veel ergernisse en dronkenschap, Barendina Hollander, om quade bejegeningen en slaan van haer naesten, Cornelis Bakker, om dronkenschap
[03-01-1723]
Het avondmael van den 3 Januar. 1723
Blijven onder censure Anna Visbeen, Pieternelle Arends, Hester Verton, Willem Nijg, om continuatie, Francois Vallaree, om kijvagie, Arjaentje van Sandvliet, om contin.
Zijn op nieuw gecensureert Abigail Caspers, om dronkenschap, en Leendert Colf, om dronkensch., Jan Nieuwenhoven, om dronkenschap, Cornelis Jacobsz, om dronkenschap, Arend Bosvelt, om dronkensch., Jacob Severon, om al te vroege verlossing van sijn vrouw
[04-04-1723]
Het avondmael van den 4 April 1723
Blijven onder censure Anna Visbeen, Pieternelle Arends, Hester Verton, Willem Nijg
Zijn op nieuw gecensureert Matthijs Leendertsz Cooman, om dronkenschap, Pieter Visser, om dronkenschap, Arend Tuijnder, om t laten te geven van sijn vrouw, Joh. de Severon
[27-06-1723]
Het avondmael van den 27 Jun. 1723
Blijven gecensureert Anna Visbeen, Pieternelle Arends, Hester Verton, Willem Nijg
Zijn gecensureert Leendert Colf, om dronkenschap, Arij Vogelaer, om vegterije
[24-10-1723] Hier eijndigt den dienst van Do. Adrianus Ham, na een wettige beroepinge vertrokken na t Zuijdland den 24 Octb 1723, Adrianus Ham
Nota
Die in die tusschentijt gecensureert sijn, sijn slegts per memorie in t verborg aangetekent
[07-1726]
Het avondmael van Julij 1726
Blijven gecensureert Johanna de Harder (omdat se van de man gescheijden is), Lijsbet Hollanders (om kijvagie en onversoenlijke haat), Leendert Colf (om dronkenschap), Hendrik Bot (om dronkenschap)
Op nieu gecensureert Lijsbet Corsse (om kijvagie) Marie Kas en Marij Willems (om twist), Baltazar Corevaar (om dronkenschap), Ariaantje Pieters (om kijvagie), Abraham van den Berg (om dronkenschap op de kermis)
[10-1726]
Het avondmael van Octob. 1726??
Op nieuw gecens. Maatje Jobs, Marie Zeeuws, (beiden) om kijvagie??
[01-1727]
Het avondm. v. Januarij 1727
Blijven gecens. Lijsbet Hollanders, Leend. Colf, Hendrik Bot, Lijsbet Corsse, Maatje Jobs
Op nieu gecens. Leentje Goumaer (om te grote familiairh. met een and. man)
[04-1727]
Blijven gecens. Lijsbet Holl., Leend. Colf, Hendrik Bot, Lijsbet Corsse, Leentje Goum.
[07-1727]
Blijven gecens. Lijsbet Holl., Hendrik Bot, Leentje Goum.
Op nieu gecens. Cornelis Jacobs (om dronkenschap)
[10-1727]
Avondm. van October
Blijven gecens. Lijsbet, Hendrik Bot (op nieu ook om bitterheit tegen kkrd), Leentje Goum., Cornelis Jacobse (ook op nieu om twist)
Op nieuw gecens. Marijtje Quak, Tannetje de Jong
Dese alle zijn t volg. av. v. Jan. ontslagen
[01-1728] [04-1728]
Het av. v. Jan., April 1728
Blijven gecens. Hendrik Bot (op nieu ook om dronk.)
Op nieu Annetje Anton. en Gerrit van der Schenk met sijn vrou (om twist)
[07-1728]
Het avondmael van Julij 1728
Blijven gecens. ???
Op nieu Cornelis Jacobsz Gouree, Lijsbet Corsz (om dronkensch., om twist) Juffr. Gousw. met Arent Molen. (twist), Marie Wel met Hester Verton (twist)
[11-1728]
Het avondm. v. Nb. 1728
Blijven Lijsbet Corsse, Juff. Joh. Gousw., Marij Wel, Hester Verton, Lijsbet Hollanders blijvt v. outs weer op nieu met Neeltje Cours
Op nieuw Ariaantje Pieters, Neeltje Cours met Lijsbet Hollanders, Cornelis van Lo (simplex abstentio), om gekijf, Ariaantje Dingmans Zaeijer, om gekijv, Marij Ties met Alette Steevens, gekijf, Jacob Hubregts, Teeuw van den Doel, simplex abstentio, (beiden) dronkenschap
[01-1729]
Het avondm. van Januar. 1729
Blijven Lijsbet Corsse, Juffr. Joh. de Herder, Marij Wel met Hester Verton, Lijsbet Holl. met Neeltje Cours, Ariaantje Pieters, Ariaantje Waeijer, Marij Ties met Alette Stevens
Op nieuw Jacob Hubrechtze, Arend Reijger met Marie Pieters Willems, Annetje Antonis met Johanna van der Schenk, om twist (simpl abstentio), Arend Tuinder (dronkenschap)
[04-1729]
Het avondm. van April
Blijven Joh. de Herder, Lijsbet Holl., 2 Arend Tuindert, 1 Neeltje Cours
Op nieuw Cornelis Jacobsse (om dronk.) (simpl. abstentio), Arend Molenaar (om openb. regts ? bekeurt om overtreed. van de placc. van de overh.), Hendrik Bot (om dronk.)
[07-1729]
Het av. van Julij 1729
Blijven Joh. de Herder, Lijsbet Holl., Kaatje ?, Arend Tuind., Cornelis Jacobs, Arend Molen.
Op nieu Cijdje Witte (om twist), Franc. Vallaree, om dronk., Lijsbeth Corsse en Jan Goumaar (om twist)
[11-1729]
Het avondm. v. Nb.
Blijven Joh. de Herder, Lijsbet Holl., Neeltje Cours, Cijdje Witte, Franc. Vall.
Op nieuw Leentje Goumaar (om twist), Annetje Antons met Johanna van der Schenk en man (om twist), Cornelia van den Berg (om twist) simpl. abstentio, Arend Reijger
[01-1730]
Het avondm. v. Januar. 1730
Blijven Joh. de Herder, Lijsbet Holl., Neeltje Cours, Franc. Vall., Annetje Ant., Joh. van der Schenk, Arend Reijger
Op nieuw Jan Nieuwenhoven (om twist) simpl. abstentio??
[04-1730]
Voor het avondm. van April 1730
Blijven Joh. de Herder, Lijsbeth Holl. en Neeltje Cours, Annetje Ant., Joh. van der Schenk en man, Arend Reijger
Op nieuw gecens. Marij Muijs met Leentje Gestel (om twist), Jannetje Broodtshooft, om twist, Annetje Visbeen simpl. abstentio, om twist, Marij Zeeus met Neeltje Ties (om twist)
[07-1730]
Voor het avondm. van Julij 1730
Blijven Joh. de Herder
Op nieuw geen
[10-1730]
Voor t avondm. van Octob. 1730
Blijven Joh. de Herder
Op nieuw Francois Vallaree, dronk., simpl. Abstentio
[01-1731]
Avondm. van Jan. 1731
Blijvt Joh. de Herder
[04-1731]
Het avondm. v. April 1731
Blijvt Johanna de Herder
Op nieuw Arend Tuindert, om dronk., Abram Tol, om overspel, Hendrik Gulik, om veragten v. t woord
[07-1730 (1731)]
Blijven Joh. de Herder, Abram Tol, Hendrik Gulich
Op nieuw Klaes Mosman, om twist
[10-1731]
V. t avondm. v. Octob. 1731
Blijven Joh. de Herder, Abram Tol, Hendrik Gulich????