Dirksland - dopen 22 januari 1702 ??? 26 december 1711

Algemeen?? Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Dirksland
3 : I : 1702 jan. ??? 1712 jan.
Inv. No. 3.

Doop Register begonnen met den jaere 1702
1702
[22-01-1702]
Den 22 janr. Marijnus, soon van Leendert Duim en Lijsbet Lodder
Test.: Marijnus Lodder, Cathalijntje Lacke
[29-01-1702]
Januarij den 29sten Jannetije, dogter van Jan Cornelisse Nieuwenhove en Aerjaentije Daniels
Test: Claes Witsant, Arentije de Bruine
[05-02-1702]
Febr. den 5. Jan, soon van Abraham Lodder en Cornelia Leenders Cooman
Test: Jan Goemaere, Martijntije Arens
[05-02-1702]
Dito Geertruij, dogter van Aren Hamete en Aerjaentije Arens
Test: Abraham Cornelisse Lodder, Jakomijntije Rokus
[05-02-1702]
Dito Philip, soon van Leendert Admirael en Neeltije IJemans
Test: Philip Admirael, Susannetije Admirael
[10-02-1702]
Den 10en febr. 1702 Leendert, soon van Abraham Leendertse Soldaet en Jakomijntije Dingemans
Test: Leendert Leendersz Soldaet, Lena Leenders
[19-02-1702]
Den 19 dito Pietertije, dogter van Johannes Cornelisz Doornheijn en Lauwerijntije Eeuwouts
Test: Aren Cornelisz Lodder, Pieternelle Cornelis
[02-03-1702]
Den 2en Maert Pieter, in onegt geboren bij Marij Pieters en na haer seggen was Reijnier Pietersz van Oostenraet de vader, en is dit kind gedoopt op de publijke belijdenis van de moeder, die paeps zijnde beloften heeft gedaen van de gereformeerde belijdenisse te sullen aenhangen en haer kind daer in op te voeden.
[19-03-1702]
Den 19den Cornelia, dogter van Willem Davids Kolf en Jannetije Jans de Jonge
Test: Aert Davidsz Kolf, Marija Teunis Groeneweg
[26-03-1702]
Den 26sten Frans, soon van Govert Andriesz en Marij Gerrits
Test: Gerrit de Wacker, Lijntije Crijns
[02-04-1702]
Den 2en April Maertije van Jan van Dijke en Jakomijntije Jakobs
Test: Pieter Arensz met sijn geld, Maetije Joost
[09-04-1702]
Den 9en Jan, soon van Cornelis Cornelisse Verhoek en Annetije Jans
Test: Anthonij Jansz de Wael, Cornelia Jans
[14-04-1702]
Den 14en Andries, soon van Isaak Andriesz en Maria Jans Kastelijn
Test: Govert Andriesz, Jannetije Andriesz
[30-07-1702]
Julij den 30sten Aren, soon van Frans Lievense en Alette Stevens
Test: Jakob Jakobsz, Lena Cornelis
[13-08-1702]
Augusti den 13en Jakob, soon van Pieter Jakobsz Rootsant en Arentije Cornelis
Test: Pieter Jakobsz de Swarte, Arentije Jakobs Rootsant
[20-08-1702]
1702 aug. 20sten Cornelis, soon van David Cornelisse Gestel en Cornelia Jans
Test: Teunis Jansz Metselaer, Lena Cornelis
[26-08-1702]
Den 26sten Pleuntije, dogter van Cornelis Janse de Jongh en Maria Gerrits
Test: Leendert Tijse Cooman, Lijntije Jansz
[03-09-1702]
Septb. den 3en Wouter, soon van Jakob Woutersz en Pieternelle Jans
Test: Abraham Jansz Lodder, Cornelia Leenders
[10-09-1702]
Den 10en Cornelis en Johannes, sonen van Jakob Andriese en Agnietie Jans Casteleijn
Test: Aren Bosvelt, Marijtije Groenendijk, Willem Jansz Casteleijn, Maria Jans Casteleijn
[10-09-1702]
Dito Leendert, soon van Jakob Jakobsz Dosij en Lena Leenders
Test: Leendert Leendersz Soldaet, Aerjaentije Arens??
[10-09-1702]
Dito Cornelia, dogter van Aren Jansz Zeger en Lena Cornelis Duim
Test: Leendert Cornelisz Duim, Maria Cornelisz Duim
[29-09-1702]
1702 den 29 Septb. Jakob, soon van Pieter van Westkappel en Centije Jakobs
Test: Adrianus Nieuwkoop, Annetije Antonis
[29-09-1702]
Dito Grietije, dogter van Johannes van der Lind en Jannetije Daniels
Test: Joris Buere, Hilletije Verhage
[08-10-1702]
Den 8en Octob. Jan, soon van Jan van Putten en Maria de Bruin
Test: Corn. Jansz van Putten, Dina Lodders
[18-10-1702]
Den 18 dito Joost, soon van Lauweris Jooste en Klijntije Arens Kooijemans
Test: Joost Lauwerisse, Marija Krijns
[18-10-1702]
Dito Cijtije, dogter van Gerrit Jansz en Cijtije Jakobs
Test: Joh. de Switser, Maria Jans
[22-10-1702]
Den 22sten Gommer, soon van Anthonij Gommerse Hoogendijk en Marij Cornelisse Duim
Test: Jakob Jakobsz van Gene, Lena Cornelisse Duim
[29-10-1702]
1702 Octb. den 29sten Maria, dogter van Job van der Kers en Grietije Vinke
Test: Witte Jobse van der Kers, Jakobus Kopper, Maria van der Kers, Alletije Gijsberts Verkaijk
[29-10-1702]
Dito Adriana, dogter van Jakobus Kopper en Maria van der Kers
Test: Witte Jobsz van der Kers, Job van der Kers, Adriana Dimmens, Alletije Gijberts Verkaijk
[01-11-1702]
Novb. den 1sten Cornelia, dogter van Cornelis Calle en Maria Joost
Test: Jakob Breeman, Cornelia van den Houten
[05-11-1702]
Den 5en Cornelia, dogter van Aert Davidsz Kolf en Maria Teunis Groeneweg
Test: Cornelis Jansz Melissant, Neeltije Arens
[08-11-1702]
Den 8en Lena, dogter van Isaak Visser en Neeltije van den Houk
Test: Joh. Visser, Martijntije de Bruine
[12-11-1702]
1702 Novb. den 12en Martijntije, dogter van Henderik Rijk en Annetije Jans
Test: Gerrit Jansz, Swaentije Rijx
[19-11-1702]
Den 19en Marijnus, soon van Teunis Arensz en Annetije Marijnis
Test: Marijnus Visbeen, Jannetije Claes
[26-11-1702]
Den 26sten Mattheus, soon van Joh. Mattheusz Suidhoek en Maria Wouters
Test: Joh. Bakelaer, Anna Jans
[26-11-1702]
Dito Aerjaentije, dogter van Aren Andriesz Volwerk en Agatha Aerts
Test: Maerte, Lena Gards, desselfs huijsvrouw
[10-12-1702]
Decb. 1702 den 10en Pieter, soon van Gerrit Pietersz van den Berg en Cornelia Arens van Loo
Test: Aren van Loo, Lijsbeth Cornelis Slimmert
[20-12-1702]
Den 20sten Bastiaentije, dogter van Heijnderik Verstrate en Maria Bastiaens
Test: Johannes Jansz de Switser, Katrijna Daniels
[24-12-1702]
Den 24sten Susannetije, dogter van Cornelis Noorman en Maria Tuinder
Test: Heijnderik Tuinder, Tannetije Krijns
[14-01-1703]
1703 den 14 jannu. Cornelis, soon van Jan Hollander en Elijsabeth van Veen
Test: Aren Ruigrok, Leentije Leenders Hoogerwerf
[14-01-1703]
Dito Anthonij, soon van Aren Anthonijsz Bosveld en Maria Mattheusz Groenendijk
Test: Joh. Leendersz Vliegvis, Jakomijntije Jakobs van der Meulen
[18-01-1703]
Den 18en Heijnderik, soon van Philip Heijnderikse en Aeltije Cornelis
Test: Maria Gerrits????
[18-01-1703]
Dito Jakob, soon van Abraham van den Berg en Maria Abrahams
Test: Lodewijk van den Berg, Maertije van den Berg
[24-01-1703]
Den 24sten Grietije, dogter van Jan Jorisse en Geertije Hardendoot
Test: Joris Deenhout, Tijs Jansz Barendregt, Trijntije Hardendoot
[24-01-1703]
Dito Heijnderik, soon van wijle Heijnderik Teunisz Hertog en Maetije Cornelis
Test: Jasper Heijnderix, Saertije Heijnderix
[28-01-1703]
Den 28sten Arentije, dogter van Jan Willekes en Heijltije van Stralen
Test: Jan Tijse, twijfele of het niet is Tijs Jansz, Jannetije Paulus
[31-01-1703]
1703 den 31 janr. Pieter, soon van Jan Claesz Kreeft en Aeltije Cornelis van Boughoute
Test: IJeman Rokusse, Lena Cornelis van Boughoute
[04-02-1703]
Den 4en febr. Leendert, soon van Abraham Soldaet en Jakomijntije Dingemans
Test: Leendert Soldaet, Lena Soldaet
[10-02-1703]
Den 10 dito Cornelis, soon van Cornelis Pietersz van Loka en Maria Pieters
Test: Cornelis Bestman, Neeltije van der Schoor
[18-02-1703]
Den 18 dito Cecilia, dogter van Stoffel van den Bosch en Abigel Caspers
Test: Jakobus Marijnusse Braber, Annetije Arens??
[25-02-1703]
Den 25 dito Adriana, dogter van Jasper Heijnderikse en Jannetije Arens
Test: Pieter Cooman, Pieternelle Arens
[28-02-1703]
1703 febr. den 28 Jobije, dogter van Havik Aertse Cateleijn en Lena Cornelis
Test: Jan Claesz Kreeft, Aeltije Cornelis van Boughouten
[18-03-1703]
Maert den 18en Aren, soon van Joh. Arentse Beenhouwer en Maria Cornelis de Bruine
Test: Abraham Cornelisse Noorthoeve, Tannetije Cornelis Noorthoeve
[18-03-1703]
Dito Francijntije, dogter van Jan van Akkeren en Annetije Frans
Test: Marijnus Breegast, Jakomijntije Cornelis
[18-03-1703]
Dito Dina, dogter van Leendert Claes Boschieter en Leentije Huigens Cas
Test: Leendert Huigens Cas, Persijntije Lodders
[01-04-1703]
April den 1sten Jan, soon van Willem Davidse Kolf en Jannetije Jans
Test: Tijs Klaese Kreeft, Agniete Jans
[01-04-1703]
1703 April den 1sten Johanna, dogter van Arij Quak en Sara van der Velde
Test: Leendert Paling, Leentije Paling
[13-04-1703]
Den 13en Gerrit, soon van Pleunis Cornelisse van der Schenk en Pieternelle Gerrits
Test: Tomas Victor, Zaertije Dingemans
[13-04-1703]
Dito Govert, soon van Jakob Govertsz van der Put en Pieternelle Jakobs
Test: Abraham Coole, Tomas Jansz van Loo
[15-04-1703]
Den 15en Lijntije, dogter van Willem Taen en Maddeleentije Markuse
Test: Jakob Markusz, Heijltije Leenders
[22-04-1703]
Den 22sten Jakob, soon van Jan Bruggeman en Aerjaentije Arens
Test: Willem Arensz Taen, Jakomijntije Houteschee
[22-04-1703]
Dito Jan, soon van Abram Jansz Lodder en Cornelia Leenders
Test: Jan Goemare, Martijntije Arens
[22-04-1703]
Dito Josijna, dogter van Jan Abramse Gebuis en Marija Cornelis
Test: Wouter Arensz van Sorgen, Josijntije Cornelis Wittekoek
[29-04-1703]
1703 den 29 April Gouda, dogter van Reijnier Pietersz van Oostenraet en Marij Pieters
Test: Geertije Hardendoot??
[20-05-1703]
Den 20sten Meij Abraham, soon van Willem Paulsz van der Velde en Marija Jans van den Berg
Test: Arij de Quak, Marija Cornelis Bax
[27-05-1703]
Den 27 dito Cornelis, soon van Anthonij Jansz van der Stad en Fransije Cornelis Roome
Test: Cornelis Willemsz Roome, Trijntije Cornelis Roome
[27-05-1703]
Dito Cornelis, soon van Cornelis Camer en Hester Jans de Jonge
Test: Cornelis Jansz de Jonge, Marija Gerrits Lakke
[03-06-1703]
Junij den 3en Pieter, soon van Simon Pietersz en Leuntije Pieters
Test: Tomas Fictoor, Zaertije Dingemans
[17-06-1703]
Den 17en junij Stoffel, soon van Corn. Jansz Taselaer en Cornelia Pieters
Test: Hubregt Pietersz, Arentije Jakobs
[17-06-1703]
Dito Cornelis, soon van Cornelis Tuinder en Martijntije Cats
Test: Heijnderik Tuinder, Burgije Eijnouts
[22-07-1703]
1703 den 22 julij Heijnderikije, dogter van Jan Wafelbakker en Saertije Heijnderiks
Test: Jasper Heijnderiks, Jannetije Meijers
[29-07-1703]
Den 29 dito Lena, dogter van Balthe Adriaensz en Jannetije Pieters
Test: Jakob Muis, Maetije Laeuwe??
[12-08-1703]
Augusti den 12 Thomas, soon van Cornelis Meese en Jakomijntije Thomas
Test: Jakob Thomasz, Leentije Jakobs
[12-08-1703]
Dito Aeltije, dogter van Rokus IJemansz en Soetije Cornelis
Test: IJeman Rokusz, Neeltije IJemans
[26-08-1703]
Den 26 dito Abigael, dogter van Adrianus Nieuwkoop en Annetije Anthonis??
Test: Anthonij de Wael, Krijntije Nieuwkoop, Maetije Pieters
[30-08-1703]
Den 30sten dito Aren, soon van Adrianus Arensz en Willemijntije Jaspers
Test: Bastiaen Arensz, Cornelia Arensz
[09-09-1703]
1703 den 9en Septb. Heijnderik, soon van Laeuwe Laurensz en Anna Heijnderiks
Test: Aren Noorthoeve, Leentije Pieters
[16-09-1703]
Den 16en Klijntije, dogter van Job Claesz Boogertman en Jannetije Pieter
Test: Rokus IJemans, Soetije Cornelis Munk
[23-09-1703]
Den 23en Cornelis, soon van Jan Jansz van Putten en Maria Cornelis de Bruine
Test: Joh. Arensz Beenhouwer, Maria Cornelis de Bruine
[28-09-1703]
Den 28sten Cornelis, soon van Jillis Cornelisz en Maertije Jakobs
Test: Claes Cornelisse, Neeltije Jans
[11-10-1703]
Octb. Den 11en Samuel en Cornelis, soonen van Claes Witsant en Arentje de Bruine??
Test voor Samuel: Hubregt van Aflake, Apollonia van der Vorm en bij absentie van deselve Jaspert Boogaert, Alletje Gijsberts
Test voor Cornelis: Abraham Cornelisz Witsand, Lijsbet Jochemsz en bij absentie van deselve Cornelis Abramsz Langstrate, Lena Kips
[11-10-1703]
1703 Octob. den 11en Geertruij, dogter van Aert Klaesz Boschieter en Heijnderijkije Gabriels
Test: Leendert Claesz Boschieter, Lijntije Huigens Kats
[28-10-1703]
Den 28sten Pieternelle, dogter van Aert Davidsz Kolf en Maria Teunis Groeneweg??
Test: Aert Teunisz Groeneweg, Maria Brouwers
[07-11-1703]
Den 7en Novb. Geertruij, dogter van Jan Mostman en Cornelia Arens
Test: Jakobus Marijnusse, Neeltije Marijnusse
[25-11-1703]
Den 25en dito Leendert, soon van Corn. Janse de Jonge en Marijtije Gerrits Lakke
Test: Pieter Thijse Cooman de oude, Lijntije Jans Noreman??
[28-11-1703]
Den 28en dito Jakomijntije, dogter van Corn. Biestman en Lijsbet Pieters
Test: Corn. Jaspersz, Jannetije Pieters
[07-12-1703]
Decbr. den 23sten Pieter, soon van Johannes Boogertman en Tannetije de Graef
Test: Aren Boogertman, Aeltije van der Daf??
[25-12-1703]
1703 den 25. Decbr. Dirckije, dogter van Pieter Jakobz de Swarte en Arentije Roodsand
Test: Tijs Woutersz Verduin, Heiltije Jans
[30-12-1703]
Den 30sten Lauweris, soon van Cornelis Munck en Jannetije Lauwe
Test: Leendert Smout, Cijtije Jakobs
[06-01-1704]
1704 janr. den 6en Aerjaentije, dogter van Leendert Cornelisse en Aerjaentije Arens
Test: Maerte Jansz, Pieternelle Moojers
[13-01-1704]
Den 13en Jakomijntije, dogter van Pieter Marijnusse Visbeen en Neeltije Barens
Test: Jan Dircx van Proojen, Pietertije Aerts
[13-01-1704]
Dito Jan, soon van Heijnderik Jansz en Arentje Tomas
Test: Cornelis Cornelisz, Marija Joost
[16-01-1704]
Den 16en Teuntije, dogter van Willem Claesz en Lijsbet Cornelis
Test: Aert Claesz, Aerjaentije Dimmens??
[23-01-1704]
Den 23sten Lena, dogter van mstr. Pieter Swaanhil en Abigael Jobs Duim
Test: Cornelis Heijndriksz Nagtegael, Lena Jobs Duim
[27-01-1704]
1704 den 27. janr. Jan, soon van Leendert Duim en Lijsbet Marijnis Lodder
Test: Leendert Marijnusse Lodder, Annetije Leenders
[27-01-1704]
Dito Aerjaentije, dogter van Teunis Cornelisse en Beschijntije Arens
Test: Cijntije Quaks, Aegije Cornelis
[27-01-1704]
Dito Teunis, soon van Maerte Jansz van Esch en Jakomijntije Cornelis??
Test: Jan Arensz van Akkeren, Annetije Frans
[30-01-1704]
Janr. 30sten Josijna in onegt geboren van Pieternelle Frans, is op de publijke belijdenisse des moeders gedoopt
[03-02-1704]
Febr. den 3en Geertije, dogter van Matthijs Jakobsz Cooman en Lijsbet Bastiaens Hollander
Test: Jan Teunisz Hollander, Lijsbet Barens van Veen??
[10-02-1704]
Febr. den 10en Dingeman, soon van Leendert Rotte en Matie Jans
Test: Dirk Leendertsz Krepelman, Neeltije Leenders
[10-02-1704]
1704 febr. den 10en Willemijntije, dogter van Anthonij Tuinders en Lijsbet Willems
Test: Cornelis Janse Blommendael, Lijsbet Leenders
[10-02-1704]
Dito Jan, soon van Thijs Jansz en Maertije Jochems
Test: Kornelis Danielsz, Geertije Jakobs
[17-02-1704]
Den 17en Joost, soon van Cornelis Calle en Maria Joost
Test: Hugo Michielse, Heijltije IJemants
[27-02-1704]
Den 27sten Geertije, dogter van Cornelis Corstiaense en Jannetije Teunis Coert
Test: Adrianus Cornelisse Nieuwkoop, Maetije Joost
[27-02-1704]
Dito Geertije, dogter van Arij Jochemse en Swaentie Rijks
Test: Rokus IJemantse, Soetije Muncks
[08-03-1704]
Den 8en Maert Arnoldus, soon van Frans Valare en Jakomijntije Goudsblom
Test: Tomas Victor, Judik van Soele en geheft bij Jakomijntije Coole
[08-03-1704]
Maert den 8en 1704 Jan en Aren, tweelingen van Pieter de Visser en Grietije Jakobs Coert
Test: Joh. Goudswaert, Johanna de Herde, Jakob Kievit, Paulijntije Cornelisz
[08-03-1704]
Isaak, soon van Benjamijn Isaaksz Armijs en Anna Gerrits
Test: Johannes de Switser en sijn huijsvr. Katharijna
[13-03-1704]
Den 13en Arentije, een dogter in onegt geboren van Cijtije Anthonis, is op de publijqe belijdenis des moeders gedoopt
[23-03-1704]
Den 23sten Willem, soon van Pieter Noordijk en Lena Heijnderix Brederode
Test: Heijnderijk Leendersz Soldaet, Willemtije Willems Brederode
[23-03-1704]
Dito Leendert, soon van Maerte Leendersz van Rousse en Baeltije Abrahams
Test: Lauwerens Leendersz van Rousse en Jannetije Lauwerus??
[24-03-1704]
1704 den 24sten Maert Aren, soon van Johannes Abramsz Cooman en Lena Arens Corvinx
Test: Jan Groenendijk, Maria Corvinx, Witije Groenendijk, in de plaatse van Maria Corvinx
[23-03-1704]
Den 23sten Zara en Cornelia, tweelingen van Johannes Voordijk en Aerjaentije Zaeijers
Test: Cornelis Willemz Zaeijer, Cornelis Jansz de Jonge, Cornelia Marijnus, Maria Gerrits Lakke
[28-03-1704]
Den 28sten Teuntije, dogter van Tomas Jansz van Loo en Jannetije Jakobs van den Berg
Test: Abraham Jakobsz van den Berg, Maertije Jakobs van den Berg
[28-03-1704]
Dito Pieter, soon van Aren Pietersz Ruigrok en Leentije Leenders Hoogewerf
Test: Abraham Noorthoeve, Pieternelle Hoogewerf
[30-03-1704]
Den 30sten Jakob, soon van Heijnderik Gerritz en Jannetije Marcusse
Test: Willem Tane, Maddeleentije Marcusse
[30-03-1704]
Dito Martijntije, dogter van Teunis Wouterse en Katalijntije Arens
Test: Mattijs Pietersz Cooman, Leentije Jans Goemare
[06-04-1704]
1704 den 6 April Aren, soon van Heijnderik Soldaet en Cornelia IJemans
Test: Leendert Soldaet, Aerjaentije Rose
[06-04-1704]
Dito Zara, dogter van Gerbrand Marcusse en Lauwerijntije??
Test: Abraham Lodder, Cornelia Leenders[06-04-1704]
[06-04-1704]
Dito Clijntije, dogter van Lauris Jooste en Clijntje Koojemans
Test: Willem Koojemans, Aegije Leenders
[13-04-1704]
Den 13en Aren, soon van Frans Lievense en Alette Stevens
Test: Jakob Jakobse, Lena Cornelis[13-04-1704]
[13-04-1704]
Dito Marij, dogter van Teunis Jansz Vrolijk en Grietije van Stralen
Test: Willem de Graef, Maetije Engels
[20-04-1704]
Den 20. Marij, dogter van Leendert Soldaet en Jannetije Pauls
Test: Hubregt Pauls, Lena Pauls
[18-05-1704]
Den 18en Meij Willem, soon van Abraham van der Hart en Jakomijntije Martijnus Coole
Test: Abram Jansz Lodder, Saertije Heijnderix Groeneweg, Jakomijntije Goudsblom
[01-06-1704]
Den 1 junij Heijnderik, soon van Jasper Heijnderiks en Jannetije Mojers
Test: Jan Wafelbakker, Saertije Heijnderiks
[15-06-1704]
1704 den 15 junij Cornelis, soon van Joh. Beenhouwer en Marijtije Cornelis de Bruine
Test: Geertruij Cornelis de Bruine
[06-07-1704]
Den 6 julij Marij, dogter van Johannes Cornelisz Doornheijn en Lauwerijntije Eeuwouts
Test: Dingeman Marijnusz Visbeen, Jakomijntije Eeuwouts
[13-07-1704]
Den 13 julij Gerrit, soon van Cornelis Danielsz en Aerjaentije Gerrits Lakke
Test: Pieter Thijsz Cooman de jonge, Grietije Gerrits Lakke
[16-07-1704]
Den 16en julij Paulus, soon van Abram Paulsz van der Velde en Marijtije Corn. Bax
Test: Arij Quak, Sara Paulsz van der Velde
[20-07-1704]
Den 20sten Francijntije, dogter van Anthonij Gommerse Hoogendijk en Maria Corn. Duim
Test: Leendert Corn. Duim, Lijsbet Marijnusz Lodder
[20-07-1704]
Dito Pieter, soon van Isaak Visser en Neeltije van den Houk
Test: Jakob Visser, Cornelia Loose
[27-07-1704]
En 27sten dito Eeuwit, soon van Dingeman Marijnusz Visbeen en Jakomijntije Eeuwits
Test: Aren Andriesz Volwerk, Agaetije Arens
[03-08-1704]
1704 den 3 augst. Annetije, dogter van Job Cornelisse en Arentije Gerrits
Test: Jan Gerritse, Arentije de Bruine
[03-08-1704]
Dito Dirk, soon van Lauwerens de Jong en Pietertije Sijmons
Test: Paulus Jansz, Tannetije Krijns
[03-08-1704]
Dito Pieter, soon van Heijnderik Arensz Bot en Jakomijntije Claes
Test: Jan Melisse, Leuntije Eeuwits
[24-08-1704]
Den 24sten Johannes, soon van Heijnderik Rijk en Anna Jans
Test: Evert Pietersz en desselfs huisvr. Dina
[24-08-1704]
Dito Jannetije, dogter van Aren van Loo en Engeltije Gerrits van Prooijen
Test: Servaes Jillisz, Leentije Arens
[07-09-1704]
Den 7 Septb. Cornelia, dogter van Willem Davidsz Kolf en Jannetije Jans
Test: Cornelis Melissant, Neeltije Arens Casteleijn
[07-09-1704]
Dito Pieter, soon van Sijmon Tempelaer en Leuntije Pieters
Test: Teunis Stolk, Lijntije Quaks
[07-09-1704]
Septbr 7den 1704 Jannetije, dogter van Gerrit Pieterse van den Berg en Cornelia Arens van Loo
Test: Aren van Loo, Leentije Arens van Loo
[14-09-1704]
Den 14en dito Cijtije, dogter van Jakob Cornelisse Cramer en Paulijntije Anthonis
Test: Leendert Smout, Cijtije Jakobs
[21-09-1704]
Den 21en dito Jillis, soon van Servaes Jillisz en Leentije Arens
Test: Tomas Jansz van Loo, Francijntije Goemare
[05-10-1704]
Octob den 5en Maria, dogter van Gijsbert Cornelisse Reewik en Maertije Ockers
Test: Bastiaen Cornelisz, Dirkije Ockers
[08-10-1704]
Den 8ste Marinus, soon van Job van der Kers en Grietije Vinke
Test: Jakobus Koppers, Marijtije van der Kers
[12-10-1704]
Den 12en Aegije, dogter van Bastiaen Arensz en Cornelia Arens
Test: Cornelis Jakobsz, Willemtije Willems
[12-10-1704]
Arentije, dogter van Jan Willems en Heijltije van Stralen
Test: Geertije Hardendoot
[12-10-1704]
1704 Octob den 12den Lijntije, dogter van Jan Bruggeman en Aerjaentije Arens
Test: Willem Taen, Maddeleentije Markus
[19-10-1704]
Den 19en Cornelis, soon van Aren Cornelisz Lodder en Pieternelle Cornelis
Test: Leendert Lodder, Grietije Lodder
[19-10-1704]
Dito Heijnderikije, dogter van Jan Wafelbakker en Saertije Heijnderiks
Test: Jasper Heijnderikse, Jannetije Arens
[19-10-1704]
Dito Johannes, soon van Arij Quak en Sara van der Velde
Test: Willem van der Velde, Maria Jans
[26-10-1704]
Den 26sten Sarel, soon van Gerrit Sarelsz en Lena Pieters??
Test: Sarel Gerritsz, Willemtije Krijns
[26-10-1704]
Dito Lena, dogter van Leendert Lodder en Annetije Leenders
Test: Pieter Matthijsz Cooman d??? Oude, Lijntije Jans
[26-10-1704]
Dito Maria, dogter van Havik Casteleijn en Lena Cornelis van Boughouten
Test: Anthonij Hoogendijk, Maria Cornelis Duim
[02-11-1704]
1704 den 2 Novb. Cornelia, dogter van Anthonij Jansz en Fransije Cornelis
Test: Cornelis Willemsz Room, Maetije Cornelis
[09-11-1704]
Den 9en Jan, soon van Willem Taen en Maddeleentije Marcusse??
Test: Jakob Marcusse, Marij Marcusse
[09-11-1704]
Dito Gerbij, dogter van Govert Andriese en Marij Gerrits
Test: Gerrit Cornelisse, Lijntije Crijns
[19-11-1704]
Den 19en Jakob, soon van Jakob Govertsz van der Put en Pieternelletije Jakobs
Test: Jakob Jansz Lensum, Cornelia Cornelis Komtebede, Tomas Fictor, Saertije Dingemans
[23-11-1704]
Den 23sten Lijsbet, dogter van Jan Corse en Annetije Arens
Test: Heijnderik Arense Bot, Neeltije Marinus
[10-12-1704]
Dec. den 10en Bastiaen, soon van Heijnderik van Straten en Maria Bastiaens
Test: Heijnderik Arense Bot, Catelijntije Claes
[14-12-1704]
Den 14en Cornelia, dogter van Jakobus Copper en Marija van der Kers
Test: Job van der Kers, Eva Koppers, Cornelia van der ?
[03-12-1704]
Den 3en dec. Geertije, dogter van Rijk Gabrielse de Jong en Maria Vierniet
Test: Joh. Vierniet, Joosije Rijks
[21-12-1704]
Den 21 dec. Marcus, soon van Jakob Marcusse en Heijltije Tuinder
Test: Jan Hollander, Lijsbet Barends
[01-01-1705]
1705 den 1en jan. Dirk, soon van Jakob Andriese en Agnietije Jans
Test: Isaak Andriesz, Jannetije Andriesz
[09-01-1705]
Den 9en Maerte, soon van Adriaen Stevensz en Pieternelle Maertens
Test: Leendert Leunisse Lodder, Aerjaentije Jans Goemare
[09-01-1705]
Dito Pieter, soon van Cornelis van La en Willemijntije Holderduits
Test: Willem Pietersz Vroegenoogst, Maddeleentije Jans Hoogerwerf
[24-01-1705]
Den 24 dito Cornelis, soon van Pieter Roodsant en Arentije Verduin
Test: Teunis Cornelisz Verduin, Leentije Cornelisz Verduin
[01-02-1705]
Febr. den 1sten Lena, dogter van Balte Adriaensz en Jannetije Pieters
Test: Jakob Muijs, Maetije Laeuwe
[01-02-1705]
Dito Arentije, dogter van Aert Davidsz Colf en Maria Teunis Groeneweg
Test: Cornelis Jansz Melissant, Aerjaentije Melissants
[08-02-1705]
Den 8en dito Cornelis, soon van Pleunis Cornelisz Schenk en Pieternelle Gerrits van Goederheijde
Test: Adrianus Nieuwkoop, Annetije Anthonis
[15-02-1705]
1705 febr. den 15. Marij, dogter van Jan Jansz van Putten en Marija Cornelis de Bruine
Test: Gillis van der Graef, Sophia Cornelis
[18-02-1705]
Den 18en Jan, soon van Jakob Woutersz Stehouwer en Pieternelle Jans van Aerden
Test: Tijs Klaesz Kreeft, Agniete Jans
[18-02-1705]
Dito Claes, soon van Aernout Pieterse en Marijtije Claes
Test: Steve Barense, Lena Claes
[01-03-1705]
Maert den 1sten Adrianus, soon van Teunis Arense Kaslander en Annetije Marinus
Test: Joh. Arensz, Marij Reijniers??
[01-03-1705]
Dito. Jan, soon van Reijnier Pietersz en Marij Pieters
Test: Lieve Jobsz, Marij, desselfs huisvr.??
[08-03-1705]
Den 8en Katharina, dogter van Willem Claesz en Lijsbet Cornelis Trommel
Test: Jakob Trommel, Josijntije Flam??
[11-03-1705]
1705 den 11en Maert Gerrit, soon van Stoffel van den Bosch en Abigel Caspers??
Test: Aren Jansz van Loo, Tannetije Corstiaens
[28-03-1705]
Den 28sten Aren, soon van Johannes Abramsz Cooman en Lena Arens Corving
Test: Cornelis Abramsz Langstrate, Maria Arens Corving
[05-04-1705]
April den 5en Adriana, dogter van Claes Witsant en Arentije de Bruine
Test: Adrianus Nieuwkoop, Annetije Antonis
[19-04-1705]
Den 19en Neeltije, dogter van Johannes van der Linden en Jannetije Daniels
Test: Joh. Danielsz Roothaere, Neeltije Jans
[26-04-1705]
Den 26sten Aeltije, dogter van Abram Verkuil en Katrina Herkens
Test: Aren Bijl, Dorotee Herkens
[26-04-1705]
Dito Jakobus, soon van Gerrit Jansz en Fijtije Jakobs
Test: Tomas Fictor, Zaertije Dingemans
[26-04-1705]
Dito Heijnderik, soon van Abram Lodder en Cornelia Leenders Cooman
Test: Abram van der Hart, Aerjaentije Goemare
[02-05-1705]
Meij 1705 den 2en Jannetije, dogter van Jan Hollander en Lijsbet Barents
Test: Aren Ruigrok, Leentije Leenders
[24-05-1705]
Den 24sten Neeltije, dogter van Claes Buitendijk en Grietije Cents Stadhoek
Test: Simon Leendersz Braber, Martijntije Cornelis Ravesteijn
[28-06-1705]
Den 28sten junij Cornelis, soon van Joh. Beenhouwer en Maria de Bruine
Test: Abrh. Noorthoeve, Pieternelletije Hoogerwerf
[05-07-1705]
Den 5 julij Grietije, dogter van Leunis Lodder en Bastiaentie Paulis
Test: Leendert Claesz Boschieter, Lijntije Huige Kats
[19-07-1705]
Den 19en dito Jakomomijntije, dogter van Adrianus Arense en Willemijntije Jaspers
Test: Willem Arensz, Aegije Leenders
[19-07-1705]
Dito Aerjaentije, dogter van Teunis Verstolk en Beschijntije Arens
Test: Jan Gebuis, Lijntije Quaks
[09-08-1705]
1705 augst. den 9en Marij, dogter van Cornelis Pieters en Geertruij Pieters
Test: Dingeman Marinusse, Jakomijntije Eeuwits
[09-08-1705]
Dito Aerjaentije, dogter van Johannes Arense Carslander en Marij Reijniers
Test: Aren Karslander, Annetije Marinus Visbeen
[25-09-1705]
Den 25 Septb. Maria, dogter van Aren Bosveld en Maria Groenendijk
Test: Abraham Groenendijk, Grietije Jans Wiltschut??
[15-11-1705]
Den 15 Novb. Neeltije, dogter van Francoijs Valare en Jakomijntije Goudsblom
Test: Simon Langstraet, Martije Dingemans??
[15-11-1705]
Dito Leendert, soon van Jakob Jakobsz en Lena Leenders
Test: Leendert Leendersz, Sara Arens
[15-11-1705]
Dito Tannetije, dogter van Jan Jakobsz Welle en Marij Jans van den Berg
Test: Lieve Jobsz van Gent, Marij Pieters
[18-11-1705]
Den 18en Leendert, soon van Cornelis Blommendale en Lijsbet Leenders
Test: Cornelis Leendersz Meulenaer, Grietije Vinke
[18-11-1705]
Den 18 Novb. Boudewijn, soon van Cornelis Biestman en Lijsbet Pieters
Test: Jan Biestman, Jannetije Pieters
[18-11-1705]
Dito Aren, soon van Teunis Woutersz en Katlijntije Arens
Test: Joost Crepelman, Aerjaentije Arens
[22-11-1705]
Den 22 dito Jannetije, dogter van Pieter Marijnusz Visbeen en Neeltije Barens Mosselman
Test: Dingeman Marijnusz Visbeen, Jakomijntije Eeuwouts
[29-11-1705]
Den 29 dito. Abraham, soon van Amant Abrahamse van Beke en Klijntije Gerrits
Test: Pleunis Schenk, Willem Abrahamse van Beke, Pieternelle Gerrits
[06-12-1705]
Den 6 decb. Adrianus, soon van Joh. Boogertman en Tannetije de Graef
Test: Marijnis Flore, Aeltije van der Daf
[09-12-1705]
Den 9 dito. Cornelis, soon van Cornelis Calle en Marij Joost
Test: Jan Dorij, Pieternelle Arens
[09-12-1705]
Dito. Pieter, soon van Anthonij Pietersz van Kalker en Maetije Jochems van der Braek
Test: Harman van der Meij, Elijsabet Herkens
[13-12-1705]
1705 den 13 decb. Jannetije, dogter van Krijn Jakobsz Kievit en Jannetije Domis
Test: Maerte Leendersz, Baeltije Abrhms., desselfs huisvr.
[20-12-1705]
Den 20 dito. Aeltije, dogter van Jasper Heijnderiksz en Jannetije Arens
Test: Gerrit Lowijsz van der Nat, Pieternelle Arens
[20-12-1705]
Dito. Aeltije, dogter van Leendert Admirael en Neeltije IJemans
Test: Rokus IJemansz, Cornelia IJemans??
[10-01-1706]
1706 den 10 janr. Anna, dogter van Willem Jansz van Geleder en Katalijntije Lodewijks van den Berg
Test: Lodewijk van den Berg, Maetije Cornelis
[10-01-1706]
Dito Cornelis, Heijnderik, tweelingen van Cornelis Noreman en Maria Tuinders
Test: Anthonij Tuinder, Heijnderik Tuinder, Burgije Eijnouts, Tannetije Krijns
[17-01-1706]
Den 17 dito Jan, soon van Heijnderik Jansz en Klijntije Maertens
Test: Abram Jansz, Willemijntije Jans
[24-01-1706]
Den 24 dito Percijntije, dogter van Jillis Cornelisz Schutter en Aegije Jakobs
Test: Leendert Marijnusz Lodder, Lijsbet Marijnusz Lodder
[07-02-1706]
Den 7 febr. Pieter, soon van David Cornelisz Gestel en Cornelia Jans Looijs
Test: Jan Cornelisz Gestel, Neeltije Cornelis Kramer
[07-02-1706]
1706 den 7 febr. Cornelis, soon van Cornelis Cancer en Hester Jans
Test: Cornelis Jansz Smit, Marij Gerrits
[14-02-1706]??
Den 14 dito Adriaentije, dogter van Jakob Cornelisz Kramer en Paulijntije Antonis
Test: Jan Corsz, Annetije Arens??
[21-02-1706]
Den 21 dito Adrianus, soon van Teunis Carslander en Annetije Marijnus
Test: Aren Carslander, Marij Reijniers
[21-02-1706]
Dito Jannetije, dogter van Jan Bruggeman en Aerjaentije Arens
Test: Jan van Akkere, Annetije Frans van Dale
[14-03-1706]
Den 14 Maert Jannetije, dogter van Dingeman Visbeen en Jakomijntije Eeuwouts
Test: Teunis Arensz Karslander, Annetije Marijnus
[14-03-1706]
Dito Lijntije, dogter van Lauweris Jooste en Klijntije Koeijemans
Test: Dingeman Hoepstock, Saertije Dingemans
[21-03-1706]
Den 21 Jannetije, dogter van Mattijs Cooman en Crijna Arens Crepelman
Test: Leendert Arensz Crepelman, Maddeleene Arens Crepelman
[21-03-1706]
Dito Cornelis, soon van Claes Witsant en Arentije de Bruin
Test: Arij de Quak, Neeltije IJemans
[21-03-1706]
1706 Maert den 21. Willemtije en Neeltije, dogters van Leendert Reijniersz en Neeltije Jakobs
Test: Jan Jansz de Wael, Marij Reijniersz, Jakob Leendersz Goeree, Neeltije Jans Gestel
[28-03-1706]
Den 28 dito Heijnderik, soon van Corn. Meese en Jakomijntije Teunis
Test: Heijnderik Jansz, Arentije Tomis
[28-03-1706]
Dito Okker, soon van Gijsbert Cornelisse en Maertije Okkers
Test: Corn. Jansz de Jong, Dirkije Okkers
[02-04-1706]
Den 2 April Aerjaentije, dogter van Adriaen Stevense en Pieternelle Maertens
Test: Jan Mostman, Teuntije Pieters
[02-04-1706]
Dito Marij, dogter van Cornelis Leendersz Tuinder en Martijntije Cornelis Kas
Test: Jan Jakobsz, Annetije Tijs
[05-04-1706]
Den 5 dito Adrianus, soon van Willem Nijg en Geertruij van der Hop
Test: Jan van der Hop, Jakomijntije Wittens
[25-04-1706]
1706 den 25 april Pieter, soon van Gerrit Pietersz en Cornelia Arens van Loo
Test: Servaes Jillisz, Sime Jansz Poortvliet, Cornelia Pieters
[02-05-1706]
Den 2 meij. Boudewijn, soon van Pieter Cornelisz van Loca en Marij Pieters
Test: Jakob Jakobsz, Lena Leenders Soldaet
[02-05-1706]
Dito. Stoffel, soon van Bastiaen Stoffelsz en Commertije IJemans
Test: Stoffel Stoffelsz de Jonge, Stoffelijntije Stoffels
[05-05-1706]
Den 5 dito Stoffelijntije, dogter van Hubert Pietersz en Arentije Jakobs
Test: Abraham Jakobsz, Jannetije Jakobs
[09-05-1706]
Den 9 dito Neeltije, dogter van Jan Kreeft en Aeltije Cornelis
Test: Tijs Kreeft, Jannetije Jans de Jonge
[16-05-1706]
Den 16 dito Saertije, dogter van Jakob Govertsz en Pieternelle Jakobs
Test: Corn. Jansz de Jonge, Hester Jans de Jonge
[23-05-1706]
Den 23 dito. Elijsabet, dogter van Jan Corse en Annetije Arens
Test: Heijnderik Arensz, Neeltije Marinus
[27-05-1706]
1706 den 27 meij. Engeltije, dogter van Aren Jansz van Loo en Engeltije Gerrits van Prooijen
Test: Leendert Arensz Crepelman, Leentije Willems Goemare
[13-06-1706]
Den 13 junij Jan, soon van Leendert Leunisz Lodder en Aerjaentije Jans Goemare
Test: Willem Goemare, Leentije Jans Goemare??
[30-06-1706]
Den 30 dito. Willemijntije, dogter van Witte Willemse en Kornelia Kornelis
Test: Maerte Leendersz, Jobije Abrahams
[04-07-1706]
Den 4 julij. Claes, soon van Jan Mostman en Cornelia Arens
Test: Jakobus Oosthoek, Cornelia Marijnis
[11-07-1706]
Den 11 julij. Abraham, soon van Mattheus Abrahamsz en Marij Pieters
Test: Abraham Corstiaensz, Geertije Teeuwis
[11-07-1706]
Dito. Dirk, soon van Heijnderik Arensz Bot en Jakomijntije Claes
Test: Eeuwit Jansz Melis, Annetije Arens Bot
[18-07-1706]
Den 18en Pieter, soon van Gerrit Sarelsz en Lena Pieters
Test: Claes Pietersz, Annetije Antonis
[18-07-1706]
Dito Jakob, soon van Zacharias Jakobsz en Neeltije Leenders
Test: Jakob Jakobsz, Lena Leendersz??
[25-07-1706]
Den 25en Jakob, soon van Willem Jakobsz Cooman en Jannetije Jans de Jonge
Test: Pieter Thijsz Cooman de oude, Grietije Jakobs Court
[01-08-1706]
Den 1 augst. Jobije, dogter van Havik Casteleijn en Lena Cornelis
Test: Jan Claesz Kreeft, Aeltije Cornelis
[01-08-1706]
Dito. Andries, soon van Aren Andriesz en Agatha Aerts
Test: Jakob Woutersz Muijs, Maetije Aerts??
[08-08-1706]
Den 8en dito Jakob, soon van Cornelis Roos en Marij Jakobs
Test: Jan Cornelisz, Jannetije Jakobs????
[22-08-1706]
Den 22 dito Leendert, soon van Claes Buitendijk en Grietije Cents Stadshoek
Test; Jan Leendersz Brooshooft, Marijtije Leenders Brooshooft
[05-09-1706]
1706 Septb. den 5en IJeman, soon van Hugo Michielsz Hoogstee en Heijltije IJemans??
Test: Teunis IJemans de Waeijer, Maertije Michiels
[05-09-1706]
Dito. Louis, soon van Isaak Visser en Neeltije van den Houk
Test: Louis van den Houk, Marijtije Wouters
[08-09-1706]
Den 8. Hester, dogter van Jan Arensz van Akkeren en Annetije Frans
Test: Willem Willemsz Goemare, Maria Willems
[08-09-1706]
Dito Frans, soon van Rokus IJemansz en Soetije Muncks
Test: Cornelis Munck, Jan Lauweris
[12-09-1706]
Den 12en Pieternelletije, dogter van Jan Corn. Gestel en Neeltije Cornelis Cramer
Test: Davit Corn. Gestel, Cornelia Jans Loij
[12-09-1706]
Dito Daniel, soon van Joh. van der Lint en Jannetije Daniels
Test: Joh. Noorthoeve, Hester Lodders
[24-09-1706]
Den 24sten Aerjaentije, dogter van Corn. van La en Willemijntije Holderduits
Test: Willem Pieterse Vroegenoogst, Maddeleentije Jans Hoogerwerf
[29-09-1706]
Den 29. Willemijntije, dogter van Anthonij Tuinder en Lijsbet Willems
Test: Pieter Thijsz de Jonge, Zusanna Pieters
[10-10-1706]
1706 Octob. den 10 Bouwen, soon van Heijnderik Verstraten en Marijtije Bastiaens
Test: Heijnderik Arensz Bot, Jakomijntije Claes
[10-10-1706]
Dito Aren, soon van Leendert Crepelman en Leentije Willems
Test: Joost Crepelman, Cornelia Crepelman
[10-10-1706]
Dito Andries, soon van Pieter Jakobsz Coert en Aerjaentije Andries Bouts
Test: Cornelis Langsloot, Roeltije Andries Bouts
[10-10-1706]
Dito. Willem, soon van Johannes Voordijk en Aerjaentije Saeijers
Test: Jan Mostman, Marijtije Saeijers
{13-10-1706]
Den 13 dito. Adriaen, soon van Adriaen Adriaensz Katte en Aerjaentije Adriaens de Groene
Test: Adriaen Krijnsz, Adriaentije Clements, Adriaen Kamoot, Maggeltije Jans
[17-10-1706]
Den 17 dito. Francijntije, dogter van Leendert Duim en Lijsbet Marijnis
Test: Aren Zeger, Lena Duims
[24-10-1706]
Den 24 dito Anna, dogter van Gerrit Jansz en Lijntije Jakobs
Test: Willem Jansz, Katalijntije Lodewijks
[27-10-1706]
1706 den 27 Octob. Cornelis, soon van Cornelis Jansz Smit en Jannetije Corstiaens van Stelle
Test: Bastiaen Cornelisz Matijse, Marij Jans van Welle
[03-11-1706]
Den 3 Novb. Coenraet, soon van Reijnier Pietersz van Oostenraet en Marij Pietersz
Test: Lauwerens Juliaensz, Gouda Carels
[03-11-1706]
Dito Anthonij, soon van Thomas Victor en Saertije Dingemans
Test: Francoijs Valare, Pieternelle Coole
[07-11-1706]
Den 7 Novb. Willem, soon van Abraham van der Hart en Jakomijntije Marijnis Kool
Test: Abraham Janse Lodder, Jakomijntije Goudsblom
[07-11-1706]
Dito Heijltije, dogter van Jan Pietersz Schipper en Marij Chiels
Test: Aren Chiels de Ligte, Jannetije Paulis
[21-11-1706]
Den 21 Novb. Jannetije, dogter van Aren Jansz Zeger en Lena Corn. Duim
Test: Eeuwit Bastiaensz Houwer, Jannetije Jans
[21-11-1706]
Dito. Jakob, soon van Cornelis Jakobsz van de Klunder en Maria Jans van Putten
Test: Cornelis van Putten, Sophia Cornelis
[05-12-1706]
1706 den 5 decb. Willemtije, dogter van Lauwe Lauwerense Koning en Anna Heijnderix
Test: Jakob Muis, Jannetije Doornheijns
[12-12-1706]
Den 12 dito. Maertije, dogter van Job Corn. Houteschee en Arentije Gerrits
Test: Jakob Heijnderikse Noortlander, Jakomijntije Bestenooms
[12-12-1706]
Dito Teunis, soon van Teunis Teunisz en Lidia Pieters
Test: Wouter Arens, Josijntije Cornelis
[25-12-1706]
Den 25 decb. Cornelis, soon van Joh. Abrahamsz Coomans en Lena Corvinx
Test: Pieter Thijsz Cooman d???oude, Maetije Cornelis Coomans
[29-12-1706]
Den 29 decb. Isaak en Jakob, sonen van Leendert Jakobsz Suiker en Agnietije Cornelis van Cloppenburg
Test: Job van der kers, Grietije Vinke, Pieter Nagtegael, Annetije Cornelis
[02-01-1707
Den 2en Gerrit, soon van Cornelis Danielsz en Aerjaentije Gerrits
Test: Aren Cornelisz Lodder, Pieternelle Cornelis Doornheijn
[09-01-1707]
Den 9en Saertije, dogter van Leendert Marijnisz Lodder en Annetije Leenders
Test: Jan Marijnisz Lodder, Lijsbet Marijnise Lodder
[12-01-1707]
Den 12en IJeman, soon van Aren IJemansz Bot en Jannetije Pieters
Test: Simon Pietersz, Willemijntije Jans
[19-01-1707]
Den 19en Leentije, dogter van Heijnderik van Wageningen en Arentije Tomis
Test: Claes Moijses, Jannetije Arens
[19-01-1707]
Dito Lijdia, dogter van Corn. Corstiaensz van Stelle en Jannetije Teunis Coert
Test: Jakob Coert, Lijdia Aerts
[02-02-1707]
Febr. den 2en Jannetije, dogter van Servaes Jillisz en Leentije Arens
Test: Gerrit van den Berg, Cornelia Arens
[13-02-1707]
Den 13en Neeltije, dogter van Cornelis Corn. Roos en en Commertije Crijns
Test: Cornelis Roos, Willemtije Willems
[20-02-1707]
Den 20sten Krijna, dogter van Jan Corn. Nieuwenhove en Tannetije Krijns
Test: Cornelis Crijnsz en desselfs huisvr. Grietije
[27-02-1707]
1707 den 27 febr. Katharina, dogter van Cornelis de Munck en Jannetije Lauweris
Test: Rokus IJemansz, Saertije Kornelis de Munck
[06-03-1707]
Den 6 Maert Cornelis, soon van Anthonij Hoogendijk en Marij Corn. Duim
Test: Havik Aertsz Kasteleijn, Abigel Jobs
[06-03-1707]
Dito Stoffel, soon van Stoffel van den Bosch en Abigael Caspers
Test: ???
[09-03-1707]
Den 9 Maert Lijsbet, een kint in onegt geboren van Cijtije Antonis, van de moeder selfs voor den doop gehouden
[13-03-1707]
Den 13 Maert Pieter, soon van Johannes Cornelisz Doornheijn en Lauwerijntije Eeuwouts
Test: Cornelis Abrahamsz Doornheijn, Jannetije Cornelis Doornheijn
[20-03-1707]
Den 20 dito Johanna, dogter van Jakob Andriese Loukaert en Agnietje Casteleijn
Test: Willem Casteleijn, ? Wellemans
[20-03-1707]
Dito Pieter, soon van Cornelis Biestman en Lijsbet Pieters
Test: ? Pietersz, Krijntije Jakobs??
[27-03-1707]
Den 27sten Klijntije, dogter van Jan Dorij en Pieternelle Arens
Test: Aren Jakobse Hamete, Klaertije Jakobs
[01-04-1707]
April 1707 den 1sten Cornelis, soon van Cornelis Meese en Jakomijntije Tomis
Test: Abraham Lodder, Cornelia Leenders
[03-04-1707]
Den 3 dito. Jan, soon van Abraham Lodder en Cornelia Leenders
Test: Cornelis Langstrate, Aletije Gijsberts
[03-04-1707]
Dito. Cornelis, soon van Teunis Hollander en Marij Teunis
Test: Jan Hollander, Lijsbet Barens
[10-04-1707]
Den 10en Abraham, soon van Boudewijn Arensz van Putten en Jannetije Cornelis van der Voet
Test: Cornelis Jakobsz van de Klundert, Annetije Antonis de Wael
[10-04-1707]
Dito. Susanna, dogter van Jakob Markusz en Heijltije Tuinders
Test: Cornelis Noreman, Marij Tuinders
[17-04-1707]
Den 17 dito Cornelis, soon van Jan Cornelisz Melissant en Cijtije Cornelis
Test: Cornelis Jansz Melissant, Neeltije Arens
[17-04-1707]
Dito. Gabriel, soon van Aert Claesz Boschieter en Henderikije Gabriels
Test: Cornelis Stad, Arentije Stads
[24-04-1707]
Den 24sten Cornelis, soon van Maerte Jansz van Esch en Pieternelle Frans
Test: Teuntije Pieters
[25-04-1707]
Den 25sten Nicolaus, soon van Abraham Verkuil en Catharina Herkens
Test: Jan Tasboer, Dirkije Herkens
[15-05-1707
Den 15 meij Alida, dogter van Johannes Boogertman en Tannetije de Graef
Test: Jan Meijdam, Cornelia Boogertman
[19-05-1707]
Den 19 dito. Martijntije, dogter van Heijnderik Rijk en Anna Jans
Test: Rokus IJemansz, Cornelia Abrahams
[23-06-1707]
Junij den 23 Jakomijntije, dogter van Adrianus Arensz en Willemijntije Jaspers
Test: Leendert Admirael, Neeltije IJemans
[10-07-1707]
Julij den 10en Arentije, dogter van Jakobus Keijser en Jannetije Merkes
Test: Arentije Gerrits, Arentije Merkes
[10-07-1707]
Dito. Heijnderijk, soon van Dirk Damise en Adriana Salomons
Test: Gerrit de Waker, Lijntije Krijns
[10-07-1707]
Dito Jannetije, dogter van IJman Pietersz Bette en Maria Tielemans
Test: Cornelis Langstrate, Jannetije Geerits
[14-08-1707]
Augst. den 14en Aerjaentije, dogter van Claes Witsant en Arentije de Bruine
Test: Cornelis Langstrate, Aletije Gijsberts
[14-08-1707]
1707 den 14 aug. Bastiaen, soon van Bastiaen Stoffelsz en Commertije IJemans
Test: Johannes Mattheusz, Cleentije Stoffels
[04-09-1707]
Den 4 Septb. Jakob, soon van Jillis Cornelisse en Aegije Jakobs Reijger
Test: Cornelis Reijger, Maetije Loijs
[15-09-1707]
Den 15 Septb. Grietije, dogter van Aren Jansz en Lijntije Willems
Test: Paulus Jansz, Cornelia Coerts
[18-09-1707
Den 18 Septb. Christina, dogter van Abraham Matijs en Maria Beij
Test: Mensije Boulijn
[18-09-1707]
Dito Willem, soon van Anthonij Tuinder en Lijsbet Willems
Test: Susanna Pieters
[18-09-1707]
Dito Martijntije, dogter van Pieter Rootsant en Arentije Cornelis
Test: Joh. Bogertman, Tannetije Graef
[09-10-1707]
1707 den 9 Octob. Anthonij, soon van Aren Bosvelt en Maria Groenendijk
Test: Marijnus Groenendijk, Johanna Wittekoek
[09-10-1707]
Dito. Klaes, Geertruij, tweelingen van Willem Claesz Boschieter en Lijsbet Cornelis Trommels
Test: Aert Klaesz, Grietije Vinke, Leendert Claesz, Lijntije Kas
[13-10-1707]
Den 13en dito. Aerjaentije, dogter van Balte Adriaensz Cuvelier en Jannetije Pieters
Test: Jan Cornelisse, Marijtije Saeijers
[06-11-1707]
Den 6 Nov. 1707 Arnoldus, soon van Francoijs Valare en Jakomijntije Goudtsblom
Test: Tomas Victor, Susanna Spanjaerts
[09-11-1707]
Den 9 dito Jakob, soon van Leendert Reijniersz en Neeltije Jakobs
Test: Jakob Leendersz Goeree, Neeltije Jans Gestel
[20-11-1707]
Den 20 dito. Aren, soon van Lauweris Joosz en Clijntije Koeijemans
Test: Aren Jansz Smit, Lijntije Willemsz Koeijemans
[20-11-1707]
1707 den 20sten Neeltije, dogter van Jakob Goversz van der Put en Pieternelle Jakobs Lensum
Test: Adrianus Nieuwkoop, Annetije Antonis de Wael
[27-11-1707]
Den 27 dito. Adriaen, soon van Adriaen Adriaensz Katte ende Adriaentije Adriaens de Groene
Test: Krijn Adriaensz Katte, Madelijna Jans, Maerte Dalis, Maertije Adriaens
[01-12-1707]
Den 1 decb. Marij, dogter van Jan Maertense en Neeltije Gerrits
Test: Gerrit Cornelisz van den Bosch, Willemtije Willems
[08-12-1707]
Den 8sten dito. Gijbertije, dogter van Rijk Gabrielsz de Jong en Neeltije Cornelis Bax
Test: Jan de Groot, Cornelis Mattheusz Bax, Joosije Rijk, Lena Pieters Zeeuw
[08-12-1707]
Dito. Tannetije, dogter van Jan Welle en Marij Jans
Test: Pieter Teunisz Metselaer, Cathalijne Teunisse Metselaer
[15-12-1707]
1707 decb. 15en Pieter, soon van Johannes Pietersz van der Lindt en Jannetije Daniels van der Lindt
Test: Johannes Danielsz Noorthoeve, Hester Lodder
[25-12-1707]
Den 25en dito. Pieter, soon van Mattheus Abrahamsz en Marij Pieters
Test: Balthe Adriaensz, Jannetije Pieters
[26-12-1707]
Den 26 dito. Johanna, dogter van Willem Nijgh en Geertruij van der Hop
Test: Francoijs Vallare, Jakomijna Goudsblom
[01-01-1708]
1708 den 1 janr. Johannes, soon van Willem Jansz van Gelder en Kathalijne Lodewijks van den Berg
Test: Tieleman Hollewas, Arentije Cornelis Kemp
[15-01-1708]
Den 15 dito. Aegije, dogter van Bastiaen Arensz en Cornelia Arens
Test: Adrianus Arensz, Willemtije Willems??
[26-01-1708]
Den 26 dito. Eva, dogter van Joris Jansz en Heijnderikije Jans
Test: Jan Jorisz, Adrianus Arensz, Geertije Bastiaens
[26-01-1708]
1708 den 26 janr. Abraham, soon van Cornelis Abrahamsz Langstrate en Aletije Gijsberts??
Test: Claes Witsant, Arentije de Bruine
[05-02-1708]
Den 5 febr. Jannetije, dogter van Amant van Beke en Klijntije Gerrits
Test: Pleunis Cornelisz, Pieternelle Gerrits
[17-02-1708]
Den 17 dito. Marij, dogter van Pieter Marijnusz Visbeen en Neeltije Barens
Test: Teunis Carslander, Annetije Marijnis
[19-02-1708]
Den 19 dito. Cornelia, dogter van Claes Pietersz Zeeuw en Jannetije Leenders
Test: Cornelis Noreman, Lena Pieters Zeeuw
[01-03-1708]
Den 1 Maert Marij, dogter van Cornelis Jakobsz van de Klundert en Marij Jans van Putten
Test: Gerrit Dirxe Roest, Marija Lauwerens
[11-03-1708]
Den 11 dito. Cornelis, soon van Gerrit Pietersz en Cornelia Arens van Loo
Test: Aren Bosvelt, Cornelia Saeijer
[13-04-1708]
1708 April den 13en Jan, soon van Jan Gabrielsz Zeeuw en Maetije Jobs
Test: Klaes Zeeuw, Stoffelijntije Stoffels
[13-04-1708]
Dito. Cornelis, soon van Leendert Admirael en Neeltije IJemans
Test: Zacharias Jakobz, Neeltije Leenders
[25-04-1708]
Den 25 dito. Jannetije, dogter van Leendert Lodder en Annetije Leenders Cooman
Test: Matthijs Leendersz Cooman, Jannetije Leenders Cooman
[29-04-1708]
Den 29 dito Cornelis, soon van Jakob Cornelisz en Paulijntije Antonis
Test: Jan Cornelisz, Neeltije Cornelis
[02-05-1708]
Meij den 2en Neeltije, dogter van Cornelis Roos en Commertije Crijns
Test: Cornelis Roos, Willemtije Breederode
[16-05-1708]
Den 16en dito. Maerte, soon van Heijnderik Jansz en Klijntije Maertens
Test: Jakob Manksz, Pieternelle Jakobs
[20-05-1708]
1708 Meij den 20sten Aren, soon van Cornelis Roos, de oude, en Marij Jakobs
Test: Cornelis Roos, de jonge, Cornelia Kuipers
[20-05-1708]
Dito. Geertije, dogter van Willem Kooman en Lijdia Abrahams
Test: Jan Teunisz Hollander, Lijsbet Barents
[03-06-1708]
Den 3 junij Femmetije, dogter van Gerrit Jansz en Fijtije Jakobs
Test: Willem Arensz, Katharina Herkens
[07-06-1708]
Den 7 dito. Cornelis, soon van Jan Cornelisz van der Meijden en Rebecca Posthuisen
Test: Arij Cornelisz van der Meijden, Jannetije Cornelis van Bodegem, Adrianus Nieuwkoop, Annetije Anthonis
[10-06-1708]
Den 10en dito Maetije, dogter van Cornelis Jansz Taselaer en Marij Jillis
Test: Teunis Jillisz, Aegije Jillis
[22-06-1708]
1708 den 22 junij Tomis, soon van Heijnderik Jansz van Wageningen en Arentije Tomis??
Test: Havik Casteleijn, Jannetije Jans
[29-06-1708]
Den 29 dito Cornelis, soon van Joh. Cooman en Lena Corvinx
Test: Cornelis Breeman, Lijsbeth Vliegvis
[05-08-1708]
Den 5 augst. Gerrit, soon van Cornelis Calle en Marij Joost
Test: Jan Dorij, Pieternelle Moojers
[05-08-1708]
Dito Floris, soon van Maerte Jansz en Maertije Jochems
Test: Cornelis Nieuwelander, Corstiaentije Cornelis
[12-08-1708]
Den 12 dito Marij, dogter van Leendert Crepelman en Leentije Willems
Test: Willem Goemare, Hester Willems
[12-08-1708]
Dito Carel, soon van Lauwerens Juriaens en Gouda Carels
Test: Jan Pietersz van Oostende, Kaetije Pieters
[12-08-1708]
Den 12 Augst. Eeuwout, soon van Dingeman Visbeen en Jakomijntie Eeuwouts
Test: Aren Andriesz Volwerk, Agatie Arensz
[12-08-1708]
Dito Cathrijna, dogter van Jan Wafelbakker en Saertije Heijnderiks
Test: Jasper Heijnderijksz, Jannetije Arens
[26-08-1708]
Den 26sten Teunis, soon van Jan Hollander en Lijsbet Barens
Test: Willem Jakobsz Cooman, Lijdia Abrahams de Ridder
[26-08-1708]
Dito. Agnietie, dogter van Claes Thijsz Kreeft en Annetije Jans van Esch??
Test: Tijs Claesz Kreeft, Jannetije Jans
[02-09-1708]
Den 2 Septb. Arentije, dogter van Jakob Jansz Keijser en Jannetije Merkis Caron
Test: Willem Harmansz van den Boogert, Aerjaentije Merkis Caron
[06-09-1708]
Den 6en dito. Cornelia, dogter van Gerrit Sarelz en Lena Pieters
Test: Claes Pietersz Zeeuw, Jannetije Leenders
[20-09-1708]
1708 Septb. den 20sten Geertije, dogter van Jan Mostman en Cornelia Arens
Test: Sijmon de Vis, Ariaentije Mostman
[20-09-1708]
Dito. Klijntije, dogter van Tomas Victor en Saertije Dingemans
Test: Gerrit Dirxe Roest, Maria Lauweris
[20-09-1708]
Dito. Boudewijn, soon van Corn. Biestman en Lijsbet Pieters
Test: Admirael Bruggeman, Lijntije Jakobs
[28-09-1708]
Den 28sten Salomon, soon van Dirk Damisz en Adriana Paling
Test: Gerrit Lowijsz, Geertije Lowijsz
[30-09-1708]
Den 30sten Cornelia, dogter van Dirk Paulsz Cabos en Aegije Abrams
Test: Abraham Jillisz, Cornelia Corstiaens
[07-10-1708]
Den 7 Octb. Abraham, soon van Aren Abrahamsz en Lijsbet Goverts
Test: Leendert Leendersz Soldaet, Aerjaentije Arens Rose
[14-10-1708]
Den 14 dito Maria, dogter van Isaak Visser en Neeltije van den Hoek
Test: Wouter van den Hoek, Emmetije Pieters Vink
[14-10-1708]
1708 Octb. den 14en Cornelia, dogter van Maerte Jansz van Esch en Pieternelle Frans
Test: Teuntije Pieters
[21-10-1708]
Den 21 dito Cornelia, dogter van Johannes Voordijk en Aerjaentije Zaeijers
Test: Cornelis de Jong, Marijtije Zaeijers
[21-10-1708]
Dito. Elijsabet, dogter van Boudewijn Arentsz van Putten en Jannetije Cornelis van der Voet
Test: Cornelis Jakobse, Annetije Antonis
[28-10-1708]
Den 28 dito Cornelis, soon van Job Cornelisz Houteschee en Arentije Gerrits Noortlander
Test: Leendert Cornelisz Houteschee, Aerjaentije Arens
[11-11-1708]
Den 11 Novb. Aerjaentije, dogter van Jan Cornelisz Melissant en Cijtije Cornelis
Test: Jakob Huge Kats, Cornelia Cornelis Melissant
[15-11-1708]
Den 15 dito. Geertruij, dogter van Teunis Hollander en Marij Groeneweg
Test: Heijnderik Jansz, Arentije Tomis
[25-11-1708]
1708 den 25 Novb. Paulus, soon van Leendert Soldaet en Jannetije Paulus
Test: Lowijs Paulusz, Lena Paulus
[29-11-1708]
Den 29 dito. Cornelis, soon van Pleunis Cornelisz Schenk en Pieternelle Gerrits
Test: Gerrit Dirxe Roest, Mara Lauweris
[29-11-1708]
Dito. Pieternelle, in onegt geboren bij Teuntije Carels, die openbare belijdenisse van haere sware feijl voor de gemeijnte gedaen heeft
[06-12-1708]
Den 6 decbr. Adriaen, soon van Simon Cornelisz Kamhout en Neeltije de Rooij
Test: Adriaen Adriaensz Kamhout, Teuntije de Rooij
[06-12-1708]
Dito. Neeltije, dogter van Arij Chiele Bouman en Dirkije Okkers
Test: Chiel Jansz Bouman, Neeltije Arijsz Swart
[23-12-1708]
Den 23 dito. Hugo, soon van Jakob Hugesz Katz en Cornelis Cornelis Melissant
Test: Leendert Hugesz Katz, Lijntije Hugesz Katz
[03-01-1709]
1709 janr. den 3en Abraham, soon van Heijnderik Verstraten en Marij Bastiaens
Test: Jan Jansz van Kampen, Marij Jans
[11-01-1709]
Den 11en Maetije, dogter van Zacharias Jakobsz en Neeltije Leenders
Test: Leendert Leendertsz, Marij Jans
[17-01-1709]
Den 17en Neeltije, dogter van Jakob Govertsz en Pieternelletije Jakobs
Test: Jakob Jansz Lensum, Arentije Cornelisz Kempe
[17-01-1709]
Dito. Zara, dogter van Arij Quak en Maertije Jakobs van den Berg
Test: Adrianus Nieuwkoop, Annetije Antonis
[24-01-1709]
Den 24en Leoanart, soon van Leonard Gestel en Kaetije Vierniet
Test: Jan Groenendijk, Adriana Vierniet
[10-02-1709]
1709 febr. den 10en Lauwerijntije, dogter van Laeuwe Lauwerisz Koning en Anna Heijnderiks
Test: Jakob Muis, Jannetije Cornelis Doornheijn
[17-02-1709]
Den 17. Febr. Pietertije, dogter van Pieter Cornelisz van Loca en Marij Pieters de Jonge
Test: Lauweris Joosz, Klijntije Koeijemans
[24-02-1709]
Den 24sten Lena, dogter van Aren Zeger en Commertije Pieters
Test: Jan Melisz, Leuntije Eeuwits
[03-03-1709]
Maert den 3en Teunis, soon van Teunis Arijsz Karslander en Annetije Marijnis
Test: Arij Jansz Karslander, Johannes Arijsz Karslander, Marij Reijniers
[07-03-1709]
Den 7en Daniel, soon van Adriaen Arensz en Willemijntie Jaspers
Test: Jakob Krijnsz van Esch, Cornelia Daniels, Jannetije Pieters
[07-03-1709]
Dito. Grietije, dogter van Aren Jansz en Lijntije Willems
Test: Paulus Jansz, Neeltije Koerts
[10-03-1709]
1709 Maert den 10en Katalijntije, dogter van Leendert Duim en Lijsbet Marijnis
Test: Leendert Lodder, Katalijntije Lake
[10-03-1709]
Dito Cornelis, soon van Teunis Cornelisz Stolp en Paschijntije Arijs
Test: Cornelis Verhouk, Jobije Quaks
[14-03-1709]
Den 14en Aren, soon van Servaes Jillisz en Leentije Arens
Test: Cornelis Jakobsz, Cornelia Arens
[14-03-1709]
Dito Gijsbert, soon van Rijk Gabrielsz de Jonge en Neeltije Cornelis Bax
Test: Cornelis Mattheusz Bax, Jannetije Gabriels de Jonge
[17-03-1709]
Den 17en Daniel, soon van Johannes van de Lint en Jannetije Daniels Noorthoeve
Test: Daniel de Jonge, Cornelia Noorthoeve
[17-03-1709]
Dito. Jobije, dogter van Cornelis Nieuwlander en Corstiaentie Cornelis
Test: Jan Kreeft, Aeltije Cornelis
[24-03-1709]
1709 den 24 Maert Katharina, dogter van Johannes Goutswaert en Johanna d???Erde
Test: Gerrit Dirxe Roest, Maria Lauweris
[24-03-1709]
Dito. Cornelis, soon van Cornelis Tuinder en Martijntije Cats
Test: Cornelis Noreman, Maria Tuinders
[07-04-1709]
Den 7 april Pieter, soon van Claes Zeeuw en Jannetije Leenders Coomans
Test: Anthonij Jansz de Wael, Lena Pieters Zeeuw
[07-04-1709]
Dito Lijsbet, dogter van Jan Welle en Marij Jans
Test: Aren Heijnderiksz Tuinder, Jannetije Cornelis
[14-04-1709]
Den 14en Jakob, soon van Cornelis Jakobsz en Marij van Putten
Test: Bastiaen Cornelisz Doore, Jannetije Boudewijns
[14-04-1709]
1709 April den 14en Grietije, dogter van Claes Arensz Mus en Aertije Ariens
Test: Pieter Cornelisz Metselaer, Leentije Stoffels
[12-05-1709]
Den 12 meij Johannes, soon van Cornelis Noreman en Marijtije Tuinders
Test: Cornelis Tuinder, Martijntije Kats
[26-05-1709]
Den 26 dito Pieter, soon van Heijnderik Arensz Bot en Jakomijntije Claes
Test: Jan Corsz van Putten, Annetije Arens
[02-06-1709]
Den 2 junij Mathijs, soon van Gerrit Jakobsz en Fijtije Jakobs
Test: Gerrit Dirxe Roest, Maria Lauris
[09-06-1709]
Den 9 dito. Zacharias, soon van Jakob Jakobsz en Lena Leenders
Test: Zacharias Jakobsz, Neeltije Leenders??
[04-07-1709]
Den 4 julij Cijtije, dogter van Jan Cornelisz Gestel en Neeltije Cornelis Cramer
Test: Jakob Cornelisz Cramer, Lena Leenders Smout??
[01-08-1709]
1709 augst. den 1 Johanna, dogter van Jakob Andriesz Loukaert en Agnietije Jans Casteleijn
Test: Ieman Pietersz Bette, Maria Tielemans
[04-08-1709]
Den 4 dito Maria, dogter van Pieter Noordijk en Lena Heijnderiks
Test: Crijn van Schouwe, Willemtije Willems Breederode
[11-08-1709]
Den 11 dito Geertije, dogter van Mattheus Abrahamsz van Herkinge en Marij Pieters Dommels
Test: Abraham Corstiaensz van Herkinge, Jannetije Abrahamsz van Herkinge
[18-08-1709]
Den 18 dito Alette, dogter van IJeman Pietersz Bette en Maria Tielemans
Test: Dimmen Gijsbertsz, Aletije Gijsberts
[18-08-1709]
Dito. Neeltije, dogter van Leendert Reijniersz en Neeltije Jakobs
Test: Jakob Goeree, Neeltije Jans
[01-09-1709]
1709 Septb. den 1sten Lijsbet, dogter van Gerrit Pietersz van den Berg en Cornelia Arens van Loo
Test: Servaes Jillisz, Pieternelle Pieters, Leentije Arens van Loo
[08-09-1709]
Den 8 dito. Arentije, dogter van Aren Hamete en Aerjaentije Arens
Test: Maerte Leendertsz, Dimmetije Jans Wardenij
[20-09-1709]
Den 20 dito. Sara, dogter van Dirk Damisz en Adriana van der Pael
Test: Hugo Hoogste, Heijltije Iemans
[22-09-1709]
Den 22 dito Pieter, dogter van Aren IJemansz en Jannetije Pieters
Test: Simon Pietersz, Geertije Jakobs
[22-09-1709]
Dito. Marij, dogter van Johannes Jansz van der Ham en Tannetije Aerts van Turenhout
Test: Jakob Manxe, Philipijntije Bartels
[29-09-1709]
Den 29sten Alida, dogter van Heijnderik Rijke en Anna Jans
Test: Cornelis Soldaet, Annetije Marinus Visbeen
[17-10-1709]
Octob. 1709 den 17en Gerrit, soon van Amant van Beke en Klijntije Gerrits
Test: Pleunis van der Schenk, Pieternelle Gerrits
[20-10-1709]
Den 20 dito Marinus, soon van Benjamin Isaakse en Anna Gerrits
Test: Maerte Leendersz, Gouda Carels
[20-10-1709]
Dito. Lena, dogter van Aren Tuinder en Jannetije Tuinders
Test: Heijnderik Tuinder, Lena Melissant
[24-10-1709]
Den 24 dito. Adriana, dogter van Aren Bosvelt en Marij Groenendijk
Test: Jakob Groenendijk, Jakomijntije Cool
[27-10-1709]
Den 27 dito. Susanna, dogter van Johannes Boogertman en Tannetije de Graef
Test: Gerrit Jansz Hakke, Christina Boogertmans??
[17-11-1709]
Novb. den 17en Geertije, dogter van Claes Witsant en Arentije de Bruine
Test: Adrianus Nieuwkoop, Annetije Antonis
[08-12-1709]
Decb. den 8en Markus, soon van Jakobus Keijser en Jannetije Markus
Test: Jakob Markusz Caron, Maria Markus
[15-12-1709]
1709 den 15. decb. Adriaentije, dogter van Balte Adriaensz Kuivelier en Jannetije Muis
Test: Jan Mostman, Cornelia Marijnus????
[19-12-1709]
Den 19. dito Willem, soon van Willem Nijg en Geertruij van der Hop
Test: Mensia Bolijn
[29-12-1709]
Den 29 decb. Marijnus, soon van Jan Marijnusz Lodder en Stoffelijntije Stoffels
Test: Leendert Marijnusz Lodder, Katelijntije Jans
[03-01-1710]
1710 den derden janr. Susanna, dogter van Anthonij Tuinder en Lijsbet Willems
Test: Heijnderik Tuinder, Marij Tuinders
[09-01-1710]
1710 den 9. Cornelia, in onegt geboren van Marij de Bruin, is op des moeders publijqe belijdenis gedoopt
[12-01-1709]
Den 12en Grietije, dogter van Anthonij Hoogendijk en Marij Duims
Test: Jakob van Geme, Lijntije Abrahams
[05-02-1710]
Den 5 febr. Claes en Dingeman, sonen van Thomas Victor en Saertije Dingemans
Test: Francoijs Valare, Pieternelle Cools, Pleunis Schenk, Pieternelle Gerrits
[09-02-1710]
1710 febr. den 9en Dirkije, dogter van Pieter Marijnusz Visbeen en Neeltije Barens
Test: Pieter Barensz Mosselman, Marij Jans
[27-02-1710]
Den 27en Abraham, soon van Jakob van der Put en Pieternelletije Jakobs
Test: Jan Mostman, Lena Smouts????
[02-03-1710]
Maert den 2en Jan, soon van Claes Kreeft en Annetije Jans
Test: Jan Kreeft, Aeltije Cornelis
[09-03-1710]
Den 9en Marij, dogter van Paulus Willemsz en Hester Willems
Test: Willem Paulsz van der Velde, Marij Jans van den Berg??
[09-03-1710]
Dito Lena, dogter van Isaak Heijnderiksz Blok en Jakomijntije Daniels Noorthoeve
Test: Abraham Heijnderiksz Blok, Lena Jillis Coremans
[13-03-1710]
Den 13en Cornelis, soon van Boudewijn Arensz van Putten en Jannetije Cornelis
Test: Cornelis Jakobsz van de Clundert, Maria van Putten, Annetije Antonis
[16-03-1710]
1710 Maert den 16. Adriana, dogter van Jan Cornelisz Melissant en Cijtije Cornelis
Test: Jakob Cas, Cornelia Cornelis
[16-03-1710]
Dito. Adriana, dogter van Gijsbert Cornelisz en Maertije Okkers
Test: Joh. Voordijk, Aerjaentije Zaeijers
[23-03-1710]
Den 23. Daniel, soon van Adrianus Arensz en Willemijntije Jaspers
Test: Jakob Crijnsz van Es, Cornelia Daniels
[28-03-1710]
Den 28. Jan, soon van Admirael Jansz Bruggeman en Lijntije Jakobs
Test: Heijnderik Simonsz, Aerjaentije Arens
[06-04-1710]
Den 6en April Jan, soon van Cornelis Jansz Biestman en Lijsbet Megangs
Test: Jan Biestman, Philippijntije Bartels
[06-04-1710]
Dito. Lijntije, dogter van Laurus Joosz en Klijntije Arens
Test: Willem Koeijeman, Aegije Leenders
[06-04-1710]
Dito. Barent, soon van Cornelis Barentsz en Jannetije Jans
Test: Simon Pietersz Tempelaer, Neeltije Marijnus
[13-04-1710]
1710 den 13 April Leendert, soon van Joost Krepelman en Maddeleentije Crepelman
Test: Leendert Crepelman, Cornelia Crepelman
[20-04-1710]
Den 20en Floris, soon van Maerte Jansz en Maetije Jochems??
Test: Jochem Tijsz, Jannetije Jans
[21-04-1710]
Den 21. Aert, soon van Havik Aertsz Casteleijn en Jannetije Jans van Aerden
Test: Leendert Duim, Lijsbeth Leenders Lodder
[21-04-1710]
Dito. Lijsbet, dogter van Johannes Abrahamsz Cooman en Lena Arens Corvinx
Test: Isaak Visser, Neeltije van den Houk
[27-04-1710]
Den 27sten Johannes, soon van Joh. Voordijk en Aerjaentije Zaeijers
Test: Francoijs Groenendael, Elijsabeth van der Wis
[27-04-1710]
Dito. Willemtije, dogter van Cornelis Roos en Commertije Crijns
Test: Krijn van Schouwen, Willemtije Willems
[11-05-1710]
1710 Meij den 11en Abraham, soon van Willem Jakobsz Cooman en Lijdia Abrahams Ridders
Test: Isaak Abrahamsz Ridder, Zaertije Commers Zeedijk
[14-05-1710]
Den 14en Adriana, dogter van Boelhouwer Jakobsz Boelhouwer en Marija van der Kers
Test: Job van der Kers, Grietije Vinke
[25-05-1740]
Den 25. Karel, soon van Lauwerens Juriaensz en Gouda Carels
Test: Cornelis Jansz Kanse, Kaetije Pieters??
[25-05-1710]
Dito Maria, dogter van Daniel Cornelisz Hamete en Lena Cornelis Melissant
Test: Neeltije Arens Kasteleijn
[27-06-1710]
Den 27 junij Cornelia, dogter van Leendert Pietersz Zeeuw en Lijsbet Heijnderiks
Test: Claes Pietersz Zeeuw, Lena Pieters Zeeuw
[20-07-1710]
Den 20 julij Bastiaentie, dogter van Jan Maertensz en Neeltije Gerrits
Test: Maerte Jansz, Lijntije Crijns
[03-08-1710]
1710 augusti. den 3en Gijsbertijen, dogter van Jan Korsz van Putten en Annetije Arens Bot
Test: Jan Willemsz Weijer, Annetije Antonis
[03-08-1710]
Dito Pieter, soon van Heijnderik Simonsz en Aerjaentije Arens
Test: Cornelis Munck, Leentije Jans Goemare
[24-08-1710]
Den 24 dito. Grietije, dogter van Willem Jansz van Gelder en Katlijntije Lodewijks
Test: Lodewijk van den Berg, Maertije van den Berg
[31-08-1710]
Den 31 dito. Adrianus Vink, soon van Job van der Kers en Grietie Vinke
Test: Cornelis Langstrate, Arentije Vinke
[07-09-1710]
Den 7 Septb. Sara, dogter van Cornelis Pietersz Groeneweg en Pieternelle Arens van Hore
Test: Pieter Cornelisz Groeneweg, Cornelia Pieters Groeneweg
[14-09-1710]
1710 Septb. den 14den Teunis, soon van Pieter Jakobsz Rootsant en Arentije Cornelis Verduin
Test: Teunis Cornelisz Verduin, Annetije Cornelis Verduin
[18-09-1710]
Den 18en Reijntije, dogter van Aren Jooste en Marij Reijniers
Test: Cornelis Corstiaensz, Hester Reijniersz
[25-09-1710]
Den 25sten Grietije, dogter van Aren Jansz en Klijntije Willems
Test: Willem Arensz, Cornelia Coerts, Aegije Leenders
[28-09-1710]
Den 28sten Cornelia, dogter van Isaak Visser en Neeltije van den Hoek
Test: Adrianus Alebeek, Anna Damisz
[02-10-1710]
Octob. den 2. Pieter, soon van Matthijs Pietersz Cooman en Leentije Jans Goemare
Test: Matthijs Leendersz Cooman, Lijntije Jans
[05-10-1710]
1710 Octob. den 5en Sara, dogter van Dirk Damisz en Adriana Salomons
Test: Hugo Hoogste, Heijltije IJemans
[12-10-1710]
Den 12en Maria, dogter van Aren Abrahamsz van Vrijberge en Elijsabeth Govers Reus
Test: Abraham Leendertsz Soldaet, Cornelia Marinis
[26-10-1710]
Den 26en Wilhelmus, soon van Heijnderik van der Velde en Soetije Jans van Dijke
Test: Willem van der Velde, Cornelia van Gorkum
[13-11-1710]
Novb. den 13en Geertije, dogter van Claes Witsant en Arentije de Bruine
Test: Cornelis Langstrate, Aletije Gijsberts
[13-11-1710]
Dito Jan, soon van Aren Zeger en Commertije Pieters
Test: Jakob Cornelisz Cramer, Teuntije Gerrits
[23-11-1710]
Den 23 dito Jannetije, dogter van Jillis Cornelisz Schuts en Aegije Jakobs
Test: Cornelis Reijger, Maetije Looijs
[02-11-1710]
Den 2 Bastiaen, soon van Cornelis Bastiaensz Kreeft en Leentije Cornelis Erkenbout
Test: Jan Claesz Kreeft, Aeltije Cornelis
N.B. dat op sijn vergeten is aen te teijkenen en nu hier gebragt wordt
[09-11-1710]
Den 9en Jan, soon van Gerrit Jansz en Maetije Franke
Test: Hugo Michielsz Hoogste, Leentije Leenders
[30-11-1710]
Den 30sten dito. Neeltije, dogter van Johannes Doornheijn en Lauwerijntije Eeuwouts
Test: Jan Corsz, Annetije Arents
[30-11-1710]
Dito. Marij, dogter van Jan Croon en Jakomijntie Coole
Test: Cornelis Jakobsz, Marij van Putten
[30-11-1710]
Dito Lena, dogter van Aren Tuinder en Jannetije Tuinders
Test: Heijnderik Tuinder, Neeltije Castelein?? ??
[03-12-1710]
Decb. 1710 den 3den Leendert, soon van Claes Pietersz Zeeuw en Jannetije Leenders
Test: Matthijs Leenders Cooman, Lijntije Jans
[07-12-1710]
Den 7en Cornelis, soon van Jakob Hugese Cas en Cornelia Cornelis Melissant
Test: Jan Cornelisz Melissant, Neeltije Arens Castelein
[11-12-1710]
Den 11en Maria, dogter van Gerrit Sarelsz en Lena Pieters
Test: Anthonij de Wael, Annetije Anthonis
[26-12-1710]
Den 26sten Teunis, soon van Jan Teunisz Cortan en Adriana de Haes
Test: Jasper Marinusz Flore, Tannetije van der Graef
[28-12-1710]
Den 28sten Jan, soon van Johannes Jansz van der Ham en Tannetije Aerts
Test: Jakob Manxe, Phlippijntije Bartels
[08-01-1711]
1711 janr. den 8en Jannetije, soon van Henderik Jansz en Klijntije Maertens
Test: Aren Maertensz, Lena Heijnderiks??
[11-01-1711]
Den 11en Marijte, dogter van Sijme de Vos en Aerjaentije Mostmans??
Test: Jan Mostman, Cornelia Arens
[15-01-1711]
Den 15en Johannes, soon van Joris Jansz en Heijnderikije Jans
Test: Cornelis Biestman, Geertije Hardendoods
18-01-1711]
Den 18en Marijnus, soon van Mattheus Abrahamsz en Marij Pieters
Test: Philippus Gastus, Aegije Mierops
N.B. dit kindt is op versoek der ouders gedoopt op Herkinge
[22-01-1711]
Den 22sten Teuntije, dogter van Dirk Paulusz Kabos en Aegije Abrahams
Test: Arij Antonisz, Aertije Marijnus
[22-01-1711]
Dito Cornelis, soon van Jan Nieuwenhove en Tannetije Krijns
Test: Cornelis Nieuwenhove, Aegije Laeuwerens
[05-02-1711]
1711 febr. den 5en Jan, soon van Cornelis Jakobsz van de Klunder en Marij Jans van Putten
Test: Cornelis Jansz van Putten, Anna Arens
[08-02-711]
Den 8en Jakob, soon van Willem Jakobsz en Katharina Rokus
Test: Wouter Jakobsz, Jannetije Willems
[15-02-1711]
Den 15en Aren, soon van Bastiaen Arensz en Cornelia Arens
Test: Adrianus Arensz, Willemtije Willems
[25-02-1711]
Den 25sten Maetije, dogter van Zacharias Jakobsz en Neeltije Leenders
Test: Leendert Rotte, Neeltije IJemans
[05-03-1711]
Maert den 5en Dina, dogter van Claes Arentsz Mus en Aertije Ariens
Test: Boudewijn Arentsz, Jannetije Cornelis
[05-03-1711]
Dito Geertije, dogter van Pieter Heijnderiksz en Lijsbet Jans
Test: Pieter Metselaer, Kathalijne Metselaers
[12-03-1711]
1711 Maert den 12 Bastiaen, soon van Jakob Marcusz en Cornelia Bastiaens
Test: Adriaen Claesz, Aerjaentije Bastiaens
[15-03-1711]
Den 15en Pieternelletije, dogter van Pieter Pietersz van der Vliet en Lijntije Marinis Lodder
Test: Pieter Jakobsz Rootsant, Neeltije Cornelis van der Schoor
met consent gedoopt op Herkinge
[22-03-1711]
Den 22sten Jan, soon van Jakobus Keijser en Jannetije Marcus Caron
Test: Aren Keijser, Arentije Marcus Caron
[05-04-1711]
Den 5en April Cornelis, soon van Adrianus Nieuwkoop en Annetije Anthonis
Test: Anthonij de Wael, Jannetije Cornelis van der Voet
[26-04-1711]
Den 26 April 1711 Pieter, soon van Nicolaus Leendersz van Weesop (soldaet in garnisoen tot Sluis in Vlaenderen) en Lena Pieters de Visser
Test: Maggeltije Pieters de Wit, die ???t bovenstaende heeft opgegeven
[26-04-1711]
1711 April den 26. Pietertije, dogter van Job Cornelisz van Smeerdijk en Grietije Jans Paeis
Test: Jakob Markusz Caron, Fijtije Pieters de Visser
[26-04-1711]
Dito Aerjaentije, dogter van Gerrit Carslander en Neeltije Stoffels
Test: Aren Carslander, Annetije Marinis
[21-05-1711]
Meij den 21sten Pieter, soon van Jan Pietersz en Maritije Giels
Test: Adriaen Pietersz de Ligte, Cornelia Pieters de Ligte, Jan Cornelisz Vermeijde, Rebekka Abrahams Posthuise??
[17-05-1711]
Den 17 Meij, dit moet voor den 21sten dito staen, Lijsbet, dogter van Jakob Govertsz en Pieternelletije Jakobs
Test: Hubert Pietersz, Arentije Jakobs
[28-05-1711]
Den 28sten Marij, dogter van Cornelis Pietersz en Corstiaentie Cornelis
Test: Dirk Pietersz Verbiest, Willemtije Pieters
[28-05-1711]
1711 den 28 meij Cornelia, dogter van Cornelis Jansz Nieuwenhove en Aegije Louerens
Test: Jan Cornelisz Nieuwenhove, Annetije Thijsz
[28-05-1711]
Dito Adrianus, in onegt geboren bij Marij Jans van Kampen en op haere belijdenis van berouw voor de gemeijnte gedoopt
[07-06-1711]
Junij den 7 Jannetije, dogter van Daniel Cornelisz en Lena Cornelis
Test: Cornelis Danielsz, Marij Welle
[26-06-1711]
Den 26sten Klijntije, dogter van Leendert Leunisz en Cornelia Arens Krepelman
Test: Havik Casteleijn, Jannetije Lauweris
[02-07-1711]
Den 2 julij Willem, soon van Paulus Willemsz en Hester Willems
Test: Willem Paulsz, Marij Jans
[19-07-1711]
1711 den 19 julij Teunis, soon van Teunis Hollander en Marij Arens Groeneweg
Test: Willem Cooman, Geertije Hollanders
[02-08-1711]
Den 2 Augst. Lena, dogter van Mattijs Leendersz Cooman en Commertije Arens Noorthoeve
Test: Leendert Marijnusz Lodder, Annetije Leendersz Cooman
[30-08-1711]
Den 30 augst. Femmetije, dogter van van Gerrit Jansz en Fijtije Jakobs
Test: Lourens Juriaensz, Gouda Karels
[13-09-1711]
Den 13 Septb. Juriaen, soon van Lourens Juriaensz en Gouda Karels
Test: Cornelis Noreman, Kaetije Pieters
[13-09-1711]
Dito Cornelia, dogter van Cornelis Pietersz Groeneweg en Pieternelle van Horen
Test: Cornelis Calle, Dirkije Willems
[20-09-1711]
1711 den 20 Septb. Lieve, soon van Leendert Lievensz en Aerjaentije Marcus
Test: Jakobus Jansz Keijser, Arentije Marcus
[02-10-1711]
Den 2 Octb. Leendert, soon van Leendert Duim en Lijsbet Lodders
Test: Havik Casteleijn, Abigel Jobs
[02-10-1711]
Dito. Elijsabeth, dogter van Boudewijn van Putten en Jannetije Cornelis
Test: Dirk Caris, Annetije Anthonis
[08-11-1711]
Den 8en Novb. Stoffel, soon van Marinus Lodder en Stoffelijntije Stoffels
Test: Stoffel Jansz Metselaer, Pieternelle Stoffels
[15-11-1711]
Den 15 dito. Lijsbet, dogter van Gerrit Pietersz van den Berg en Cornelia Arens van Loo
Test: Cornelia Pieters van Loo
[18-11-1711]
Den 18. dito Neeltije, dogter van Cornelis Cornelisz Roon en Commertije Crijns
Test: Cornelis Roon, Leentije Leenders??
[26-11-1711]
Den 26. Novb. Simon, soon van Francoijs Valare en Jakomijntje Goudsblom
Test: Tomas Victor, Pieternelle Kool
[25-11-1711]
Den 25 decb. Aren, soon van Jan Mostman en Cornelia Arens
Test: Klaes Zeeuw, Jannetije Leenders
[26-12-1711]
Den 26sten decb. Cornelis, soon van Jakob Andriesz en Agniete Jans
Test: Isaac Andriesz, Marij Jans??