Dirksland - dopen 1 januari 1712 ??? 1 mei 1720

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Dirksland
3 : II : 1712 jan. ??? 1731 oct.

[01-01-1712]
1712 jan. den 1sten Cornelis, soon van Hubregt Marinusz Calle en Dina Gerrits de Ridder
Test: Jan Creeft, Maggel Jans
[07-01-1712]
Den 7 dito Cornelis en Sara, tweelingen van Lodewijk van den Berg en Jannetije Cornelis
Test: Leendert Suicker, Agnietije Cornelis, Abraham van den Berg, Maertije van den Berg??
[10-01-1712]
Den 10en dito Marinus, soon van Pieter Marinusz Visbeen en Neeltije Barens
Test: Dingeman Marinusz Visbeen, Annetije Marinusz Visbeen
[14-01-1712]
Den 14en dito Cornelis, soon van Heijnderik van Deuverden en Soetije Jans van Dijke
Test: Willem van Deuverden, Cornelia van Gorkum
[21-01-1712]
Den 21en dito Cornelis, soon van Aren Heijnderiksz Tuinder en Jannetie Cornelis Tuinders
Test: Leendert Cornelisz Tuinder, Burgije Eijnouts Tuinders
[11-02-1712]
1712 Febr. den 11en Pieter, soon van Matthijs Pietersz Cooman en Leentije Jans Goemare
Test: Matthijs Leendersz Cooman, Lijntije Jans
[11-02-1712]
Dito Tona, dogter van Johannes Cooman en Lena Arens Korvink
Test: Aren Arensz Corvink, Grietije Vinke
[21-02-1712]
Den 21 dito Henderina, dogter van Cornelis van Bruinisse en Anna Elisabeth Cramers
Test: Jan Korsz van Putten, Magdalena Arens
[03-03-1712]
Den 3 Maart Willem, soon van Aren IJemansz Bot en Jannetije Pieters
Test: Jan Jansz Biestman, Philippijntije Bartels
[06-03-1712]
Den 6 dito Anneke, dogter (van) Heijnderik Rooderkerk en Katharina Reddings
Test: Heijnderik van Deuverden, Saartije Heijnderiks
[10-03-1712]
Den 10en Pieter, soon van Gerrit Sarelsz en Lena Pieters Zeeuw
Test: Leendert Pietersz Zeeuw, Lijsbeth Heijnderiks??
[13-03-1712]
1712 den 13en Maert Hester, dogter van Johannes Voordijk en Aerjaentije Zaeijers
Test: Leendert Cornelisz Lodder, Hester van der Wis, Marijtije Lakke??
[20-03-1712]
Den 20 dito Pieternelle, dogter van IJeman Pietersz Bette en Marijtije Tielemans
Test: Cornelis Abrahamsz Langstrate, Lijsbeth Pleune
[27-03-1712]
Den 27 dito Dirk, soon van Isaak Andriesz en Marij Jans
Test: Jan Waling, Kaetije Lucas
[27-03-1712]
Dito Jakob, soon van Leendert Reijniersz en Neeltije Jakobs
Test: Cornelis Jakobsz, Neeltije Jans
[28-03-1712]
Den 28sten dito Leendert, soon van Dirk Dameze en Adriana Paels
Test: Cornelis Verhoek, Annetije Jans de Wael
[01-04-1712]
Den 1sten April Isaak, soon van Benjamin Isaaksz en Annetije Gerrits
Test: Heijnderik Arensz Bot, Jakomijntije Claes
[03-04-1712]
Den 3den dito Gabereel, zoon van Rijk de Jonge en Neeltije Cornelis Baks??
Test: Cornelis Mattheusz Baks, Jannetije Gabereels
[10-04-1712]
1712 den 10en April Aren, soon van Servaes Jellesz en Leentije Arens van Loo
Test: Gerrit van den Berg, Cornelia van Loo
[17-04-1712]
Den 17en Henderik, zoon van Henderik Jansz en Arentje Tomas
Test: Havik Castelein, Jannetje Jans??
[01-05-1712]
Meij den 1sten Klijntje, dochter van Jakobus Keizer en Jannetije Marcus
Test: Dirk Pietersz, Arentije Gerrits
[29-05-1712]
Meij den 29sten Teunis, zoon van Jan Hollander en Lijsbeth Barents
Test: Willem Cooman, Lijdia Abrahams
[12-06-1712]
Junij den 12en Jannetije, dochter van Joost Krepelman en Maddeleentije Arens Krepelman
Test: Leendert Arensz Krepelman, Leendert Leunisz Lodder, Cornelia Arens Krepelman
[19-06-1712]
Den 19en Katelijntije, dochter van Pieter Heinderiksz en Lijsbet Jans
Test: Aerjaen Aerjaensz, Grietije van der Velde
[23-06-1712]
Den 23 dito Aerjaentje, dochter van Barent Cornelisz Landia en Katalijne Cornelis
Test: Pieter Cornelisz Metselaer, Leentije Stoffels
[24-06-1712]
1712 den 24 Junij Aren, zoon van Mees Krijnze Kievit en Cornelia Arents Trommel
Tart: Jasper Heinderikse, Jannetije Mozis
[26-06-1712]
Den 26sten Maria, dochter van Izaak Visser en Neeltije van den Hoek
Test: Wouter van den Hoek, Maria Wouters
[03-07-1712]
Den 3en Julij Abraham, zoon van Leendert Lodder en Annetije Leenders
Test: Mattijs Leendersz Cooman, Lijntije Jans
[03-07-1712]
Dito Maria, dochter van Cornelis Jacobsz van de Klundert en Marij van Putten
Test: Boudewijn van Putten, Jannetije Cornelis
[07-07-1712]
Den 7en dito Gerrit, (zoon) van Abraham Soldaet en Cornelia Gerrits
Test: Marinus Gerritze, Jannetije Gerrits, Jakob Jakobze, Lena Leenderts
[16-07-1712]
Den 16en Claes, zoon van Aert Klaesz en Heinderikije Gabriels
Test: Leendert Klaesz, Lijntije Kats
[16-07-1712]
Dito Aren, zoon van Jan Cornelisz Melissant en Cijtje Cornelis van der Hoek
Test: Daniel Cornelisz Meulenaer, Lena Cornelis
[24-07-1712]
1712 den 24sten Julij Lijsbet, dochter van Leendert Pieterse Zeeuw en Lijsbet Henderiks
Test: Klaes Pietersz Zeeuw, Jannetije Leenders
[24-07-1712]
Dito Tona, dochter (van) Boelhouwer Jakobsz Boelhouwer en Marijtije Witte van der Kers
Test: Cornelis Langstrate, Marijtije Tielemans
[31-07-1712]
Den 31 dito Johannes, zoon van Arij Quack en Maertije Jakobs
Test: Cornelis Mattheusz Baks, Maria de Quak
[07-08-1712]
August den 7en Cornelis, zoon van Cornelis Bastiaensz Kreeft en Leentije Cornelis Erkenbout
Test: Cornelis de Munck, Cornelia Cornelis Erkenbout
[07-08-1712]
Dito Abraham, zoon van Jakob Govertsz en Pieternelletije Jakobs
Test: Hubert Pieterz, Arentje Jakobs
[07-08-1712]
Dito Jan, zoon van Jan Kroon en Jakomijntije Kool
Test: Jannetije Willems
[14-08-1712]
Den 14en dito Philip, zoon (van) Abraham Michielsz Driedijk en Jannetije Philips van der Wal
Test: Marij Jans
[21-08-1712]
Den 21 dito Aren, zoon van Kornelis Arenze en Jannetije Johannis
Test: Tannetije Jillis
[21-08-1712]
1712 den 21 Augsti. Kornelia, dochter van Aren Andriesz Volwerk en Agatha Aerts
Test: Dingeman Marijnusz Visbeen, Jakomijntije Eeuwits
[25-08-1712]
Den 25sten Jakob, in onecht gewonnen bij Zusanna Davids, die haer kindt zelve heeft ten doop gehouden en belijdenis van hare zware misdaedt voor de vergaderde gemeente gedaen heeft
[25-08-1712]
Dito Kornelis, zoon van Johannes Korstiaensz en Kornelia IJemans
Test: Rokus IJemansz, Neeltije IJemans
[28-08-1712]
Den 28sten dito Jakob, zoon van Mattijs Jakobz Cooman en Krijna Arens Krepelman
Test: Willem Jakobsz Kooman, Grietije Koerts
[28-08-1712]
Dito Kornelia, dochter van Kornelis Nieuwenhove en Aegije Lauwerens
Test: Jan Nieuwenhove, Annetije Tijs??
[04-09-1712]
Septbr. den 4en Reintije, dochter van Aren Joosz en Maria Reiniers
Test: Paulus Janze, Neeltije Cornelis van der Schoor
[08-09-1712]
Den 8en Aert, zoon van Johannes Jansz en Tannetije Aerts
Test: Cornelis Aertsz, Jannetije Aerts
[11-09-1712]
Den 11 Septbr. 1712 Jakob, zoon van Abraham Jakobsz Keizer en Neeltije Stoffels
(Test:) Aren Janze Keizer
[11-09-1712]
Dito Jozua, zoon van Jan Kornelisz en Rebekka Abrahams
Test: Jozua Posthuize, Willemijntije Jozuas
[11-09-1712]
Dito Pieter, zoon van Klaes Abrahamze de Ridder en Machel Jans
Test: Jan Kreeft, Aeltije Kornelis
[18-09-1712]
18 dito Lodewijk, zoon (van) Willem Janze van Gelder en Kathalijntije Lodewijks van den Berg
Test: Lodewijk van den Berg, Jannetije Kornelis Kloppenburg
[18-09-1712]
Dito Leendert, zoon van Matthijs Leendersz Kooman en Kommertije Arens
Test: Leendert Marijnusz Lodder, Jannetije Leenders
[22-09-1712]
Den 22 dito Marij, zoon (?) van Kornelis Barentze en Jannetije Jans
(Test:) Aren IJemansz Bot, Jannetije Pieters Tempelaer
[30-09-1712]
Den 30 dito Jannetije, dochter van Jillis Kornelisz en Aegije Jakobs
Test: Johannes Karslander, Marij Reiniers
[30-09-1712]
1712 den 30 Septbr. Kornelia, dochter van Abraham Lodder en Seli Arens van Akkeren
Test: Kornelis Jaspersz van ter Gouwe, Leentije Jans Lodders
[30-09-1712]
Dito Pieter, zoon van Jan Ribbe en Adriana van Sierevelt
Test: Roelant van Sierevelt, Jannetije Roggebants
[09-10-1712]
Octbr. den 9en Maria, dochter (van) Adriaen Ardonne en Marij Kornelis
Test: Jan Melissant, Cijtije Kornelis
[13-10-1712]
Den 13 dito Kornelis, zoon van Aren Bosvelt en Marij Groenendijk
Test: Jakob Andriesz Loukar, Agnietije Kasteleins
[13-10-1712]
Dito Jakob, zoon van Adrianus Arentse en Willemijntije Jaspers
Test: Willem Koejeman, Aegije Leenders
[03-11-1712]
Novbr. den 3en Annetije, dochter van Jakob Markusz Karon en Kornelia Bastiaens
Test: Jakobus Keizer, Jannetije Markusse Karon
[03-11-1712]
Dito Johannes, zoon van Amant van Beke en Klijntije Gerrits
Test: Pleunis Kornelisz, Pieternelle Gerrits
[06-11-1712]
Den 6en Leendert, zoon van Jakob Hugeze Kas en Kornelia Kornelis Melissant
Test: Leendert Hugeze Kas, Lijntije Kas
[24-11-1712]
Den 24 Novbr. Willem, zoon van Paulus Willemze en Hester Willems?? Goemare
Test: Jan Willemsze Goemare, Aegije Willems Goemare
[04-12-1712]
Den 4en Decbr. Cijtije, dochter van Jakob Kornelisz Leauwen en Paulijntije Anthonis
Test: Leendert Smout, Cijtije Jakobs
[04-12-1712]
Dito Jannetije, dochter van Jan Walingze en Kaetije Lukas
Test: Jakob Andriesz, Agnietje Jans
[01-01-1713]
Den 1 Jan. Leentije, dochter van Mattheus Abahamze van Herkinge en Marij Pieters
Test: Jakob Muis, Jannetije Doornhein
[06-01-1713]
Den 6 dito Teunis, zoon van Dirk Paulsz en Aegije Abrahams
Test: Leendert Reiniersz, Neeltije Jakobs
[12-01-1713]
Den 12en Pieter, zoon van Klaes Pietersz Zeeuw en Jannetije Leenders
Test: Leendert Pietersz Zeeuw, Lena Pieters Zeeuw
[12-01-1713]
Dito Kornelis, zoon van Jan Kornelisz Gestel en Neeltije Kornelis Kramer
Test: David Gestel, Kornelia Jans Looij
[02-02-1713]
1713 Febr. den 2en Trijntije, dochter van Kornelis Danielsz Noorthoeven en Geertije Abrahams Langstrate
Test: Klaes Abrahamze Langstrate, Trijntije Klaes Leuijendijk
[09-02-1713]
Den 9 dito Aren, zoon van?? Pieternelle Arens, die zegt dat haer man, van wien ze zich afgescheiden heeft, de vader is, dat nochtans de man, Jan Dorij, ontkent en zegt dat hij met eede wil verklaren dat hij de vader van dit kind niet is
Test: Adrianus Arensz, Jannetije Arents
[12-02-1713]
Den 12 dito Jannetije, dochter van Jan Marijnusz Lodder en Stoffelijntije Stoffels de Jonge
Test: Pieter Kornelisz Metselaer, Leentije Stoffels
[16-02-1713]
Den 16 dito Teuntje, dochter van Joris Jansze en Heinderikje Jans
Test: Aren Bot, Geertije Hardendoodt
[19-02-1713]
Den 19 dito Grietije, dochter van Jakob Jakobze en Lena Leenders
Test: Sacharias Jakobze, Neeltije Leenders
[19-02-1713]
Dito Willem, zoon van Heinderik Simonze en Aerjaentije Arens
Test: Leendert Leunisze Lodder, Cornelia Krepelmans
[19-02-1713]
Dito op Herkinge met consent gedoopt Magtelijntije, dochter van Willem Jillisz en Marij Jans
Test: Marij van Kampen
[23-02-1713]
1713 Febr. den 23sten Jakoba, in onecht geboren van Marij de Bruine, is op haer moeders belijdenis voor de gemeente gedoopt
[26-02-1713]
Den 26 dito Lena, dochter van Gerrit Barensz Fije en Kaetije Jans
Test: Lauwerens Juriaensz, Kaetije Dirks
[02-03-1713]
Den 2en Maert Anna, dochter van Jakob Smit en Aerjaentije Kornelis
Test: Lena Klaes Boogaert
[05-03-1713]
Den 5en dito Kathalijntije, dochter van Pieter Pietersz van der Vliet en Lijntije Marijnis Lodder
Test: Leendert Marinusze Lodder, Lijsbet Marinusz Lodder
[23-04-1713]
Den 23 April Jan, zoon van Jan Teunisz Kortan en Adriana de Haes
Test: Arij Dirxs Klei en zijne huisvr., Jasper Flore, Marij Welle
[30-04-1713]
Den 30 April Leendert, zoon van Jakob Andriesz Loukar en Agnietije Jans Kastelein
Test: Willem Janze Kastelein, Neeltije van den Hoek
[21-05-1713]
Mei den 21sten Jakomijntije , dochter van Kornelis Biestman en Lijsbeth Pieters
Test: Jan Biestman, Hester Verton
[28-05-1713]
Den 28sten dito Katelijntije, dochter van Pieter Heinderiksz en Lijsbet Jans
Test: Adriaen Keuvelaer, Grietije van der Velde
[28-05-1713]
Dito Marijtije, dochter van Willem Langstrate en Teuntije Beuijens Schiewage
Test: Kornelis Langstrate, Maertije Jans
[18-06-1713]
Den 18 Junij Kornelis, zoon van Abraham Kornelisz en Maertie Chiels
Test: Korstiaen Michielsz, Tannetije Kornelis
[09-07-1713]
Den 9 Julij Karel, zoon van Lauwerens Juriaensz en Gouda Karels
Test: Kornelis Kanse, Kaetije Pieters
[06-08-1713]
1713 Augst. den 6en Lena, dochter van Barent Kornelisz Landia en Kathalijntije Kornelis
Test: Pieter Kornelisz Metselaer, Teuntije Kornelis
[13-08-1713]
Den 13 dito Kornelia, dochter van Jan Kornelisz Nieuwenhove en Tannetije Krijns
Test: Jakob Janze, Aegije Louwerens
[27-08-1713]
Den 27 dito Aren, zoon van Gerrit Pietersz van den Berg en Kornelia Arens van Loo
Test: Servaes Jillisz, Leentije Arens van Loo
[10-09-1713]
Den 10 Septbr. Aren, zoon van Joh. Karslander en Marij Reiniers
Test: Leendert Reinierze, Neeltije Jakobs
[10-09-1713]
Dito Arentije, dochter van Kornelis Bakelaer en Jannetije Johannis Tuiter
Test: Servaes Jillisz, Tannetije Jillis
[01-10-1713]
Octbr. den 1sten Jan, zoon van Job Kornelisse van Smeerdijk en Grietie Jans Paeis
Test: Kornelis Bastiaensz Kreeft, Leentije Kornelisz Kuiper
[08-10-1713]
1713 den 8sten Heinderik, zoon van Aren Heinderikse Tuinder en Jannetije Kornelis Tuinders
(Test:) Heinderik Tuinder, Burgije Einoudts Tuinders
[08-10-1713]
Dito Jan, zoon van Johannes Jansz van der Ham en Tannetije Aerts Turenhout
Test: Jakob Mankse van der Ham, Flippijntije Bartels??
[15-10-1713]
Den 15 dito Pieternelle, dochter van Johannes van der Lint en Lijsbeth Pleune
Test: Pleunis Kornelisz Schenk, Aletije Gijsberts
[22-10-1713]
Den 22 dito Dingeman, zoon van Thomas Victor en Saartije Dingemans
Test: Willem Koeijeman, Klijntije Gerrits
[22-10-1713]
Dito Jakob, zoon van Adrianus Meulenaer en Willemijntije Jaspers
Test: Willem Barnart, Maria Jaspers
[12-11-1713]
Den 12 Novbr. Aren, zoon van Matthijs Leendersz Kooman en Kommertije Arens Noorthoeven
Test: Aren Noorthoeven, Leentije Pieters
[12-11-1713]
Dito Marij, dochter van Jakob Engelsz en Zusanne Damis
Test: Kornelis Noorthoeve, Marij Krijns
[15-11-1713]
Den 15 Novbr. Willem, zoon van Aren Jansz en Lijntije Willems
Test: Willem Koeijeman, AegijeWillems
[19-11-1713]
Den 19 dito Klaes en Geertije, tweelingen van Simon de Vos en Aerjaentije Mostmans
Test: Simon de Vos, Jan Kornelisz van der Meiden, Kornelia Mostmans, Lijsbeth Blommendael
[23-11-1713]
Den 23 dito Dirk, zoon van Johannes Voordijk en Aerjaentije Zaeijers
Test: Dirk Voordijk, Pieternelle
[30-11-1713]
Den 30 dito
Martijntije, dochter van Heinderik Jansz van Gulik en Klijntije Maertens
Test: Aren Maertensz, Jannetije Joos
[07-12-1713]
Den 7 Decbr. Jan, zoon van Jakob Jansz Spanjert en Kornelia Blom
Test: Jan Spanjert, Annetije Tijssens
[10-12-1713]
Den 10en dito Aerjaentije, dochter van Balte Adriaensz en Kommertije IJemans
Test: Adrianus Meulenaer, Willemijntije Jaspers
[14-12-1713]
1713 Decbr. den 14. Jakob, zoon van Jakob Goverze en Pieternelletije Jakobs
Test: Abraham Jansze van den Berg, Neeltije Kornelis
[11-01-1714]
1714 Jan. den 11en Femmetije, dochter van Gerrit Jansz en Fijtije Jakobs
Test: Pleunis Kornelisz, Annetije Anthonis
[11-01-1714]
Dito Pieter, zoon van Amant Abrahamsz van Beke en Klijntije Gerrits
Test: Tomas Victor, Sara Dingemans
[18-01-1714]
Den 18en Marija, dochter van Servaes Kastelein en Geertije Louis
Test: Gerrit Louisz, Leentije Paeijs
[21-01-1714]
Den 21sten Leendert, zoon van Dirks Damisz en Adriana Paels
Test: Kornelis Kornelisz, Korstiaentije Kornelis??
[21-02-1714]
Den 21 Febr. Willem, zoon van Aren IJemansz en Jannetije Pieters
Test: Arij la Krooij, Abigel Kaspers
[25-02-1714]
1714 den 25 Febr. Stoffel, zoon van Abraham Keizers en Neeltje Stoffels
Test: Aren Stoffelsz Reiger, Jakomijntije Stoffels Reiger
[01-03-1714]
Den 1sten Maert Jan, zoon van Paulus Willemsz en Hester Willems Goemare
Test: Willem Willemsz, Aegije Willems
[01-03-1714]
Dito Arentije, dochter van Klaes Arensz en Aeltije Arens
Test: Arij Janze Vogelaer, Fransije Kornelis
[01-03-1714]
Dito Heinderijkije, in onecht geboren van Jannetije Adriaens, is op de openbare belij(de)nis van hare moeder gedoopt
[18-03-1714]
Den 18 Maert Jan, zoon van Heindrijk van Deuverden en Zoetije Jans van Dijke
Test: Teunis Jansz van Dijke, Maddelena van Deuverden
[18-03-1714]
Dito Aerjaentije, dochter van Kornelis Jobsze en Kornelia Tomis
Test: Arij Jansz Meebaes, Jobije Jobs
[25-03-1714]
1714 Maert den 25sten Adriana, dochter van Jan Melissant en Sijtije Kornelis
Test: Kornelis Melissant, Neeltije Arens
[25-03-1714]
Dito Kornelia, dochter van Johannes Doornhein en Lauwerijntije Eeuwits
Test: Jan van Dijke, Jakomijntije Jakobs
[25-03-1714]
Dito Leuntije, dochter van Leendert Leunisz Lodder en Kornelia Arens
Test: Leendert Marijnusz Lodder, Bastiaentije Paulus??
[01-04-1714]
Den 1sten April Klaes en Kornelia, tweelingen van Dingeman Visbeen en Jakomijntije Eeuwits
Test: Pieter Visbeen, Neeltije Barens
Test: Aren Stoffelsz Reiger, Annetije Visbeen
[22-04-1714]
Den 22 dito Aegije, dochter van Servaes Jillisz en Leentije Arens
(Test:) Mattheus Jillisz, Tannetije Jillis
[06-05-1714]
Meij 1714 den 6en Jakob, zoon van Grietije Kornelis, in onecht geteelt, is, op zijns moeders belijdenis voor de gemeente gedaen, gedoopt
[10-06-1714]
Junij den 10en Marijtije, dochter van Aren Bosvelt en Maria Groenendijk
Test: Kornelis de Jonge, Maria Quaks??
[17-06-1714]
Den 17 dito Kornelia, dochter van Adrianus Ardonne en Maria de Moor
Test: Jan Hollander, Lijsbeth Barens??
[08-07-1714]
Den 8en Julij Jakob, zoon van Boelhouwer Jakobsz Boelhouwer en Maria van der Kers
Test: Kornelis Boelhouwer, Grietije Vinke
[08-07-1714]
Dito Markus, zoon van Jakobus Keizer en Jannetije Markus
Test: Pieter de Groot, Marij Markus
[29-07-1714]
1714 Julij den 29sten Kornelis, zoon van Abraham Kornelisz Uittenboogert en Maertije Chiels Krieke
Test: Korn. Jakobsz Uittenboogert, Aerjaentije Arens van der Endt
[19-08-1714]
Den 19 Augst. Marijtije, dochter van Lauwerens Juriaensz en Gouda Karels
Test: Joh. van der Linden, Kaetije Pieters
[26-08-1714]
Den 26 dito Jannetije, dochter van Daniel Kornelisz Hamete en Lena Kornelis Melissant
Test: Kornelis Danielsz Hamete, Aerjaentije Gerrits Lakke
[02-09-1714]
Den 2 Septbr. Aren, zoon van Lauweris Joosz en Alette Stevens
Test: Kornelis Gerritsz, Jannetije Joos
[09-09-1714]
Den 9en Krijna, dochter van Korn. Kornelisz Roon en Kommertije Krijns
Test: Eeuwit Bastiaensz Houwer, Lena Heindrix
[09-09-1714]
1714 den 9en Septbr. Jannetije, dochter van Matth. Abrahamsz van Herkinge en Marij Pieters
Test: Korstiaen Abrahamsz van Herkinge en Aegije Jans Spanjerts
[16-09-1714]
Den 16 dito Jannetije, dochter van Admirael Bruggeman en Lijntije Jakobs
Test: Teuntije Pieters
[23-09-1714]
Den 23 dito Aren, zoon van Jakob Hugeze Kats en Kornelia Kornelis Melissant
Test: Jan Korn. Melissant, Neeltije Arens Kastelein
[23-09-1714]
Dito Jan, zoon van Pieter Heinderikze Deurt en Lijsbeth Jans de Jonge
Test: Barent Kornelisz Landia, Tannetije Joost
[07-10-1714]
Den 7 Octbr. Korstiaen, zoon van Jan Korstiaensz en Annetije Arens
Test: Aren Heindrikz Bot, Baertije Jans
[07-10-1714]
1714 Octbr. den 7en Jan, zoon van Abraham Hoekman en Jobije Jobs
Test: Steven Hoekman, Neeltije Tomis
[07-10-1714]
Dito Thijs, zoon van Jochem Thijsz en Jannetije Jans
Test: Kornelis Dirxe, Johanna Johannis
[14-10-1714]
Den 14 dito Aren, zoon van Abraham Soldaet en Kornelia Gerrits
Test: Leendert Soldaet, Lena Soldaet
[19-10-1714]
Den 19 dito met toelatinge op Herkinge gedoopt Abraham, zoon van Dirk Paulsz Kabos en Aegje Abrahams
Test: Abraham Jillisz, Jannetije Abrahams
[21-10-1714]
Den 21 dito Willem, zoon van Willem Nijg en Katharina Vierniet
Test: Johan Groenendijk, Adrina Vierniet
[21-10-1714]
Dito Maria, dochter van Eeuwit Houwer en Jannetije Davids
Test: David Gestel, Aerjaentije Pieters
[27-10-1714]
Den 27 Octbr. 1714 Heinderik, zoon van Leendert Zeeu en Lijsbeth Heinderix
Test: Kornelis Heinderixe, Neeltije Kornelis
[22-11-1714]
Den 22 Novbr. 1714 Jannetije, dochter van Jan Jakobsz Kastelein en Eva Arents Noorthoeven
Test: Havik Kastelein, Neeltije Tijs Kreeft
[25-11-1714]
Den 25 dito Bastiaantije, dochter van Jan Arensz van der Meiden en Rachel Kornelis van der Valk
Test: Jan Korn. van der Valk, Johanna Buis
[29-11-1714]
Den 29 dito David, zoon van Kornelis Davidsz Kolf en Laeuwerijntije Muis
Test: Leendert Davidsz Kolf, Katharina Gerrits
[29-11-1714]
Dito Kornelis, zoon in onecht geboren van Pieternelle Arens, is gedoopt op de openbare belijdenis van de moeder
[09-12-1714]
Decbr. den 9en Johannes en Teuntie, kinders van Willem van Gender en Katelijntije Lodewijx van den Berg
Test: Jakob Lodewijxe en Kommertie Arens, Lodewijk van den Berg en Jannentje Kloppenburg
[13-12-1714]
1714 den 13 Decbr. Jan, zoon van Joost Jansze van Akkeren en Neeltije Tijsz Barendrecht
Test: Aren Jansz van Akkeren, Jozijna Jans van Akkeren
[16-12-1714]
Den 16 dito Kornelis, zoon van Jakob Markusz Karon en Kornelia Bastiaens
Test: Kornelis Kornelisz, Arentije Markus
[16-12-1714]
Dito Aerjaentije, dochter van Barendt Kornelisz Landia en Kaetije Kornelis Metselaer
Test: Teunis Korn. Metselaer, Sijtije Kornelis Metselaer
[16-12-1714]
Dito Kornelis, zoon van Jan Kroon en Jakomijntije Kool
Test: Sacharias Jakobsz, Neeltije Rotte
[20-12-1714]
1714 den 20 Decbr. Neeltije, dochter van Korn. Danielsz Noorthoeven en Geertije Abrahams Langstraeten
Test: Joh. Danielsz Noorthoeven, Neeltije Jans Nooreman
[23-12-1714]
Den 23 dito Leendert, zoon van Matthijs Leendersz Kooman en Kommertije Arens Noorthoeven
Test: Klaes Zeeuw, Lijntije Jans
[25-12-1714]
Den 25 dito Willem, zoon van Gerrit Dirxe en Aerjaentje Weijers
Test: Dirk Pietersz Verbiest, Annetje Antonis
[26-12-1714]
Den 26 dito Marijtije, dochter van Willem Langstrate en Teuntje Beuje??
Test: Kornelis Langstrate, Maertje Jans
[30-12-1714]
Den 30 dito Johannes, zoon van Joh. Teunisz Blom en Johanna Tielemans
Test: Kornelis Langstrate, Gijsbert Tielemans, Grietie Vinke, Aletje Gijsberts
[06-01-1715]
1715 Jan. den 6. Lijsbeth, dochter van Willem Andriesz Dinkelaer en Saertije Kornelis
Test: Aert Klaesz, Heinderikje van der Schoor
[13-01-1715]
Den 13 dito Kornelia, dochter van Klaes Pietersz Zeeuw en Jannetije Leenders
Test: Leendert Pietersz Zeeuws, Abigel Pieters Zeeuws
[13-01-1715]
Dito Lijntije, dochter van Kornelis Gerritsz en Jannetije Joos
Test: Joh. Leendersz Gestel, Kornelia Abrahams
[13-01-1715]
Dito Jannetije, dochter van Jan Joosz en Lijsbet Govers
(Test:) Pieter Kooman, Christina Govers??
[03-02-1715]
1715 den 3 Febr. Jan, zoon van Markus Gerbrantsz en Neeltije Thijs Kreefts
Test: Gerbrandt Markusz, Aert Gerbrantsz, Aegije Gerbrants
[07-02-1715]
Den 7en Aren, zoon van Sacharias Jakobsz en Neeltije Leenders
Test: Leendert Leendersz, Neeltije IJemans
[10-02-1715]
Den 10en Johannes, zoon van Jakob Govertsz van der Put en Pieternelletije Jakobs
Test: Kornelis Jansz de Jonge, Maria de Quak
[03-03-1715]
1715 den 3 Maert Jakob, zoon van Krijn Jakobsz Kievit en Jannetije Domis
(Test:) Maerte Leendersz, Kaetije Jans
[03-03-1715]
Dito Elijzabeth, dochter van Matthijs Pietersz Kooman en Elijzabeth Dirx Verbiest
Test: Francois de Ridder, Zuzanna Pieters Kooman
[03-03-1715]
Dito Pieter, zoon van Johannes van der Lindt en Lijsbeth Pleune van der Schenk??
Test: Pleunis van der Schenk, Annetie Anthonis
[03-03-1715]
Dito Lauwerijntje, dochter van Aren Jansz Goemare en Klaesje Jans Doornhein
(Test:) Teunis de Waeijer, Willemijntije Jans Doornhein
[10-03-1715]
1715 den 10 Maert Barend, zoon van Pieter Marijnusz Visbeen en Neeltije Barens
Test: Job Kornelisz van Smeerdijk, Willemijntije Jans
[10-03-1715]
Dito Hizkia, zoon van Kornelis Kalle en Marij Jillis
Test: Kornelis Pietersz Kalle, Pieternelle Arens
[10-03-1715]
Dito Steve, zoon van Bartholomeus Stevensz van den Berg en Lena Jans Belderok
Test: Leendert Marinusz Lodder, Dimmetije Jans Belderok
[10-03-1715]
Dito Kornelis, zoon van Boudewijn Arensz van Putten en Jannetije Kornelis van der Sloot
Test: Kornelis Jakobsz van de Klundert, Lena Leenders
[17-03-1715]
1715 den 17 Maert Leendert, zoon van Jan Marinusz Lodder en Stoffelijntije Stoffels
Test: Leendert Marinusz Lodder, Lijsbet Marinis Lodder
[24-03-1715]
Den 24 dito Trijntie, dochter van Gerrit Barensz Fij en Kaetije Jans
Test: Lauwerens Juriaensz, Gouda Karels
[27-03-1715]
Den 27 dito Johanna, dochter van Kornelis Arensz Bakker en Jannetje Jans Tuiters
Test: Servaes Jillisz, Tannetije Jillis
[07-04-1715]
Den 7 April Marij, dochter van Willem Jakobsz en Kaetje Rokus
Rest: Rokus Iemansz, Zoetije Munk
[14-04-1715]
1715 April den 14en Grietije, dochter van Jakob Jansz van der Kok en Krijntije Gerrits van den Bosch
Test: Kornelis Gerritz van den Bosch, Geertije Jakobs
[21-04-1715]
Den 21 dito Abraham?? zoon van Korstiaen Abrahamsz en Aegije Jans
Test: Abraham Korstiaensz, Geertije Teeuwis
[26-05-1715]
Den 26 Mei Neeltje, dochter van Pieter Dirxe Zwanenburg en Adriana de Haes
Test: Jan Melissant, Teuntje Pieters
[26-05-1715]
Dito Elizabeth, dochter van Iemant Pietersz Bette en Kommertje Arens Looi
Test: Kornelis Jansz de Jong, Maritje Quaks??
[02-06-1715]
1715 den 2 Junij Lenaert, zoon van Sime Poortvliet en Adriana Vanius
Test: Heinder(i)k Arensz Bot, Jakomijntie Klaes
[09-06-1715]
Den 9 dito Adrianus, zoon van Pieter Jakobsz Rootzant en Arentje Kornelis Verduin
Test: Joost Kornelisse Verduin, Annetje Kornelis Verduin
[23-06-1715]
Den 23 dito Lena, dochter van Joost Krepelman en Maddeleentje Arens Krepelman
Test: Matthijs Jakobsz Kooman, Krijna Arens Krepelman
[07-07-1715]
Den 7 Juli Jakob, zoon van Abram Keizer en Neeltje Stoffels
Test: Gerrit Louijsz, Jakomijntje Stoffels
[07-07-1715]
Dito Jan, zoon van Paulus Willemz en Hester Willems Goemare
Test: Kornelis de Jonge, Marij Jans van den Berg
[04-08-1715]
Augst. den 4en Pereijntje, dochter van Jillis Kornelisz Schutter en Aegje Jakobs
Test: Leendert Marijnusz Lodder, Dimmetje Jans
[04-08-1715]
Dito Korstiaen, zoon van Jakob Jansz Spanjert en Kornelia Korze
(Test:) Kornelis Jakobsz vande Klundert, Lena Leenders
[11-08-1715]
Den 11 dito Kornelis, zoon van Abraham Lodder en Celij Arens van Akkeren
Test: Kornelis de Jonge, Maria Quaks
[11-08-1715]
Dito Pieter, zoon van Jakob Pietersz en Aegje Lauwerens
Test: Sime Lauwerens de Jong, Agaete Arens
[24-08-1715]
Den 24 dito Jakob, zoon van Leendert Reiniersz en Neeltje Jakobs
(Test:) Kornelis Goereer, Neeltje Jans
[01-09-1715]
Septbr. 1715 den 1sten Kornelis, zoon van Jakobus Keizer en Jannetje Markus
Test: Jakob Markusz, Aerjaentje Markus
[08-09-1715]
Den 8 dito Sijtje, dochter van Kornelis Jakobsz van de Klundert en Lena leenders
Test: Leendert Smout, Sijtje Jakobs
[08-09-1715]
Dito Heinderik, zoon van Gerrit Jansz Meijer en Maetje Franke
Test: Lauweris Jobsz, Marijke Heinderix
[15-09-1715]
Den 15 dito Kornelia, dochter van Gerrit Louwijsz en Jakomijntje Stoffels
Test: Kornelis Louwisz, Geertje Louwisz
[22-09-1715]
Den 22 dito Marijtje, dochter van Pieter Simonsz de Vos en Pieternelle Pieters
Test: Pieter Boot en zijn huisvrou Kornelia
[13-10-1715]
1715 Octbr. den 13en Sime, zoon van Teunis van der Sloot en Neeltje Teunis
Test: Aren Chiele, Jannetje Paulus??
[03-11-1715]
Novbr. den 3 Andries, zoon van Willem Fransz Moeliker en Jannetje Joris
Test: Jan Kreeft, Jannetje Joris
[03-11-1715]
Dito Kornelis, zoon van Abram Jansz Hoekman en Jobje Jobs
Test: Steven Jansz Hoekman, Dingena, zijn huisvr.
[10-11-1715]
Den 10en Gerrit, zoon van Gerrit Pietersz van den Berg en Kornelia Arens van Loo
Test: Jan Goemare, Kornelia van den Berg
[21-11-1715]
Den 21en Pieternelletie, dochter van Kornelis Dirxe (en) Zaertje Jans
Test: Stoffel Jansz, Neeltje Koerts
[01-12-1715]
1715 den 1 Decbr. Kornelis, zoon van Steven Hoekman en Dina Everts Poelman
Test: Abraham Hoekman, Jobje Jobs
[05-12-1715]
Den 5 dito Adriana, dochter van Aren Tuinder en Jannetje Tuinders
Test: Daniel Corn. Hamete, Lena Korn. Melissant
[08-12-1715]
Den 8 dito Kornelis, zoon van Leendert Zeeuw en Lijsbeth Heindrix
Test: Kornelis Heindrix Wijnekers, Abigel Zeeuw
[15-12-1715]
Den 15 dito Kornelia, dochter van Adriaen Ardonne en Mari Kornelisse de Moor
Test: Jan Hollander, Lijsbeth Barents
[19-12-1715]
Den 19 dito Jan, een zoon in onecht geboren bij Pieternelle Tomis, is op hare belijdenis voor de gemeente gedoopt
[22-12-1715]
Decbr. 1715 den 22. Kornelis, zoon van Aren Joosz en Marij Reiniers
Test: Paulus Jansz, Kornelia Melissant
[29-12-1715]
Den 29 dito Marinus, zoon van Pieter Pietersz van der Vliet en Lijntje Marinus
Test: Jan Marinusz Lodder, Kathalijntje Jans
[16-01-1716]
1716 den 16 Jan. Jan, zoon van Willem van Gelderen en Katelijntje Lodewijx
Test: Jakob Lodewijxe, Ida Keizers
[26-1-1716]
Den 26 dito Jan, zoon van Aren Jansz Goemare en Klaesje Jans Doornhein
Test: Jan Willemsz Goemare, Leentje Jans Goemare
[06-02-1716]
Febr. den 6en Wouterus, zoon van Kornelis van Bruinisz en Anna Elizabet Kramers
(Test:) Lauwerens Juriaensz, Gouda Karels
[13-02-1716]
Febr. den 13en Kornelia, dochter van Francois Vallare en Geertje Louis
Test: Arij Quak, Maertje van den Berg
[20-02-1716]
Den 20sten Kornelia, dochter van Beije Zwaenhil en Willemtje Jans Keuning
Test: Pieter Zwaenhil, Abigel Jobs
[20-02-1716]
Dito Jakob, zoon van Pietertje Stoffels, die alzoo ze in onecht dit kindt gebaert heeft, zelve dat voor den predikstoel zal heffen om op hare openbare belijdenis te laten doopen
[20-02-1716]
Dito Engel, zoon van Jakob Hooghart en Zuzannetje Damis
Test: Jakob Markusz Karon, Kornelia Bastiaens
[20-02-1716]
1716 den 20 Febr. Martijntje, dochter van Matthijs Pietersz Kooman en Leentje Jans Goemare
Test: Abraham Jansz Lodder, Grietje Vinke
[20-02-1716]
Dito Sara, dochter van Dirk Damisz en Adriana Paels
Test: Leunis Jansz Gestel, Korstiaentje Kornelis??
[23-02-1716]
Den 23 dito Willemijntje, dochter van Kornelis Jobsz en Kornelia Tomis
Test: Aren Jansz, Maetje Jans
[27-02-1716]
Den 27 dito Klaes, zoon van Simon de Vos en Aerjaentje Mostmans
Test: Pieter Boot en zijn vrou Kornelia
[27-02-1716]
Dito Kaetje, dochter van Lauwerens Juriaensz en Gouda Karels??
Test: Kornelis Kancer, Hester Jans
[08-03-1716]
1716 Maert den 8. Adrianus, zoon van Kornelis Jansz de Jong en Maria de Quak
Test: Arij de Quak, Maertje van den Berg??
[08-03-1716]
Dito Aert, zoon van Johannes Jansz en Tannetje Aerts
Test: Kornelis Aerts en Jannetje Aerts
[15-03-1716]
Den 15en Maert Leentje, dochter van Jan Jakobze Kastelein en Eva Arents Noorthoeve
Test: Aren Noorthoeve, Leentje Pieters Ruigrok
[22-03-1716]
Den 22 dito Aren, zoon van Abraham Soldaet en Kornelia Gerrits
Test: Leendert Soldaet, Lena Leenders
[22-03-1716]
Dito Gerbij, dochter van Pieter Heindrixe en Lijsbeth Jans
Test: Leendert Marijnusz Lodder, Dimmetje Jans
[22-03-1716]
Den 22 Maert Andries, zoon van Jan Waling en Kaetje Lukas
Test: Aren Jansz Zeger, Marij Jans
[29-03-1716]
29 dito Johanna, dochter van Jakob Govertz van der Put en Pieternelletje Jakobs
Test: Kornelis Jakobsz, Lena Leenders, Aerjaentje Leenders
[29-03-1716]
Dito Marijtje, dochter van Leendert Tuinder en Geertje Gerrits
Test: Jan Kornelisz Reiger, Martijntje Kornelis
[26-04-1716]
April den 26en Frans, zoon van Kornelis Gerritz en Marij Jans
Test: Jan Zeeuw, Maetje Jobs
[03-05-1716]
1716 den 3 Mei Marijnus, zoon van Willem Andriesz Dinkelaer en Zaertje Kornelis
Test: Aert Klaesz Boschieter, Heinderikje Gabriels
[10-05-1716]
Den 10 dito Pieter, zoon van Jan Pietersz Mehem en Katrijn Merkis van Rossen
[23-05-1716]
Den 23 Mei Johannes, zoon van Kornelis Nieuwenhove, stadthouder in Dirxlt., en Johanna Kozijn
Test: Abraham Nieuwenhove, Johanna d???Erde??
[23-05-1716]
Dito Johannes, zoon van Jakob Markusz Karon en Kornelia Bastiaens
Test: Hugo Kornelis, Marij Bastiaens
[23-05-1716]
Dito Katelijntje, dochter van Jan Marijnusz Lodder en Stoffelijntje Stoffels de Jong
Test: Leendert Marijnusz Lodder, Katelijntje van Lake??
[01-06-1716]
1716 den 1 Juni Jan Jansz in onecht geboren van Jannetje Barents, is op de openbare belijdenis voor de gemeente van de moeder gedoopt
[07-06-1716]
Den 7 dito Pieter, zoon van Klaes Pietersz Zeeuw en Jannetje Leenderts Koomans
Test: Leendert Pietersz Zeeuw, Abigel Pieters Zeeuw??
[07-06-1716]
Dito Marij, dochter van Jakob Jakobsz en Lena Leenderts Soldaet
Test: Gerrit Soldaet, Sara Soldaet
[07-06-1716]
Dito Leendert, zoon van Joost Paulsz Geerlof en Annetje Gerrits van Wijn
Test: Johannes Jansz van der Ham, Tannetje Aerts
[14-06-1716]
Den 14 dito Kornelis, zoon van Johannes Voordijk en Aerjaentje Zaejers
Test: Dirk Voordijk, Marijtje Zaejers
[14-06-1716]
Dito Metje, dochter van Leendert Kolf en Gijsbertje Teunis de Vries
Test: Jan Kolf, Lauwerijntje Muis
[21-06-1716]
21 dito Jannetje, dochter van Marij Jans van den Berg, in onecht gewonnen, is op de openbare belijdenis van de moeder voor de gemeente gedoopt
[21-06-1716]
Dito Jan, zoon van Kornelis Barentsz en Jannetje Jans
Test: Johannes Korstiaensz, Lena Klaes
[21-06-1716]
Dito Lauwerens, zoon van Sime Laurensz de Jonge en Jannetje Frans
Test: Lauweris Joosz, Aegje Lauwerens
[28-06-1716]
Den 28 dito Aerjaentje, dochtertje van Aren Jooste van Waerde en Lijsbeth Schiltman
Test: Jan Jansz van Dijke, Marij Jans van Dijke
[05-07-1716]
Den 5 Juli Barent, zoon van Gerrit Barentsz Fie en Kaetije Jans
(Test:) Lauwerens Juriaensz, Gouda Karels
[20-07-1716]
Juli 1716 den 20sten Kornelis, zoon van Daniel Kornelisz en Lena Melizants
Test: Jacob Kas, Kornelia Melizants
[16-08-1716]
Den 16en Augst. Jannetje, dochter van Heinderik Jansz van Gulik en Klijntje Maertens
Test: Aren Maertensz, Lena Heinderix Brederoe
[23-08-1716]
Den 23 dito Johannes, zoon van Balte Jansz van Eekadt en Grietie Kornelis
Test: Johannes de Zwitser, Elijzabet Kornelis
[23-08-1716]
Dito Jannetje, dochter van Jan Joosze en Lijsbet Govers
Test: Pieter Kooman, Kristina Govers
[30-08-1716]
Den 30 dito Jakob, zoon van Admirael Jansz Bruggeman en Lijntje Jakobs van Wessing
Test: Marij Jans Bruggeman
[30-08-1716
Den 30 Augst. 1716 Willem, zoon van Johannes Karslander en Maria Reiniers
Test: Leendert Reiniersz, Neeltje Jakobs
[30-08-1716]
Dito Marijtje, dochter van Gerrit Jansz van der Steen en Fijtje Jakobs
Test: Kornelis Gerritsz, Marijtje Jans
[06-09-1716]
Septbr. den 6en Aren, zoon van Matthijs Leendersz Kooman en Kommertje Arens
Test: Aren Noorthoeve, Leentje Pieters
[13-09-1716]
Den 13 dito Abraham, zoon van Benjamin Isaaksz en Annetje Gerrits
Test: Johannes Jansz, Aerjaentje Zantvliedt
[13-09-1716]
Dito Johannes, zoon van Jakob Hugez Kas en Kornelia Kornelis Melissant
Test: Daniel Kornelisz, Neeltje Arens Kastelein
[20-09-1716]
Septbr. den 20sten Annetje, dochter van Aren Jansz en Kaetje Jans
Test: Abram Jansz Lodder, Celia Arens??
[27-09-1716]
Den 27 dito Kornelis, zoon van Abraham Kornelisz Uittenboogert en Maetje Chiels
Test: Kornelis Loef, Hilletje Abrahams
[02-10-1716]
Den 2 Octbr. Klijntje, dochter van Thomas Victor en Saertje Dingemans
Test: Gerrit Dirxe, Maria Lauweris
[04-10-1716]
Den 4 dito Pieter, zoon van Antoni Tuinder en Lijsbeth Willems
Test: Abraham Hoekman, Jobje Jobs
[11-10-1716]
Den 11 Octbr. Daniel, zoon van Kornelis Danielsz Noorthoeve en Geertje Abrahams Langstrate
Test: Johannes Danielsz Noorthoeve, Neeltje Jans Noremans, Jakomijntje Daniels Noorthoeve
[25-10-1716]
Den 25 dito Geertruij, dochter van Aren Bot en Jannetje Pieters
Test: Sime Tempelaer, Saertje Heinderiks
[26-11-1716]
Den 26 Novbr. Paulus, zoon van Paulus Hubregtsz Beverlander en Kornelia Martinusse Lamaire
[06-12-1716]
Den 6 Decbr. Kornelis, zoon van Jan Jansz van Voren en Aegje Abrahams
Test: Kornelis Abrahamsz en zijn huisvrou Jannetje??
[06-12-1716]????
Marij, zoon van Johannes Jakobsz en Willemijntje Gerrits
Test: Jakob Jakobsz, Marij Willems
[17-12-1716]
1716 Decbr. den 17en Pieternelle,dochter van Sijme Jansz en Adriana Fanius
Test: Joh. Jansz van der Ham, Kornelia van Loo
[25-12-1716]
Den 25sten Pieter, zoon van Willem Jillisz en Marij Benjamins
Test: Benjamin van Hale, Pietertje Benjamins
[03-01-1717]
1717 den 3 Jan. Teunis, zoon van Dingeman Teunisz en Aerjaentje Jans
Test: Willem Teunisz, Neeltje Teunis
[24-01-1717]
Marijnus, zoon van Leendert Marijnusz Lodder en Dimmetje Jans
Test: Jan Marinusz Lodder, Kathalijntje Lake
[24-01-1717]
Johanna, dochter van Mattheus Bax en Jakomijntje Bongaerts
Test: Jan Bax, Margrieta Kosteris
[28-01-1717]
Jan. 1717 den 28sten Tomis, zoon Adriaensz Molenaer en Kornelia Tomis van Loo
Test: Adrianus Molenaer, Jannetje Jakobs van den Berg
[28-01-1717]
Martina, dochter van Willem Nijg en Katharina Vierniet
Test: Johan Groenendijk, Adriana Vierniet
[07-02-1717]
Febr. den 7en Kornelis, zoon van Wouter Kornelisz Aleman en Grietje Kornelis Hoekman
Test: Abraham Hoekman, Jobje Jobs
[14-02-1717]
Den 14 dito Leendert, zoon van Korn. Jakobsz van de Klundert en Lena Leenders
Test: Leendert Adriaensz Smout, Sijtje Jakobs
[14-02-1717]
Dito Aegje, dochter van Jakob Jansz Spanjert en Kornelia Korstiaensz Blonk
Test: Jan Spanjert, Annetje Thijs
[14-02-1717]
1717 den 14 Febr. Jannetje, dochter van Joos Jansz van Akkeren en Neeltje Thijs
Test: Kornelia Kornelis Melissant
[14-03-1717]
Den 14 Maert Kornelia, dochter van Kornelis Kalle en Marij Jillisz
Test: Lauweris Teunisz, Pieternelle Arens??
[14-03-1717]
Dito Marij, dochter van Kornelis Dirxe en Saertje Jans
Test: Jan Nieuwenhove, Marij Jans
[14-03-1717]
Dito Pieternelle, dochter van Johannes van de Linde en Lijsbeth Pleunen
Test: Pleunis van der Schenk, Aletje Gijsberts
[21-03-1717]
Den 21 dito Jakob, zoon van Aren Bosvelt en Ida Keizer
Test: Jakob Keizer, Jannetje Markus Karon??
[21-03-1717]
Dito Gerbij, dochter van Jakob Jansz van der Kok en Krijntje Gerrits Bosch
Test: Kornelis Gerritsz Bosch, Marij Jans Zeeuws
[21-03-1717]
Maert 1717 Kornelia, dochter van Leendert Zeeuws en Lijsbet Heinderiks
Test: Klaes Zeeuws, Abigel Zeeuws
[21-03-1717]
Dito Klaesje, dochter van Pieter Visbeen en Neeltje Barens
Test: Dingeman Visbeen, Agatha Aerts
[21-03-1717]
Dito Marij, dochter van Jan Arensz van der Meide en Rachel Kornelis
Test: Kornelis van der Valk, Johanna Buis
[29-03-1717]
Den 29 dito Grietje, dochter van Aren Gijsbersz en Krijna Kornelis
Test: Aren Pietersz Bot en zijne huijsvrou??
[02-04-1717]
Den 2 April Martijntje, dochter van Teunis Simesz van der Sloot en Neeltje Teunis de Blom
Test: Aren Chiele, Jannetje Paulus
[02-04-1717]
Dito Kornelis, zoon van Kornelis Roos en Kommertje Krijns
Test: Krijn Isaaksz van Schouwen en Barendina Jans
[11-04-1717]
Den 11 April 1717 Heindrik, Zoon van Korn. Wijnekus en Sijtje Witte
Test: Leendert Zeeuw, Elijzabeth Wijnekus??
[11-04-1717]
Dito Martijntje, dochter van Jan Jansz Kroon en Jakomijntje Koole
Test: Teuntje Jans
[25-04-1717]
Den 25 dito Jannetje, dochter van Amant van Beke en Klijntje Gerrits
Test: Johannes van de Lint, Lijsbeth Pleune
[25-04-1717]
Dito Leendert, zoon van Abram Gerritsz Verdonk en Kornelia Leenders Braber
Test: Jakob Andriesz, Agniet Kastelein
[02-05-1717]
Meij den 2den Gijsbertje, dochter van Rijk Gabrielsz de Jong en Neeltje Kornelis Bax
Test: Pieter Bax, Maetje Bax?? ??
[09-05-1717]
Den 9 dito
Johannes, zoon van Jakob van der Put en Pieternelle Jakobs
Test: Klaes Zeeu, Jannetje Leenderts
[16-05-1717]
1717 den 16 Mei Jan, zoon van Gerrit Dirxe Verbiest en Aerjaentje Jans Wejer
Test: Stoffel Jansz, Annetje Anthonis
[30-05-1717]
Den 30 dito Aplonia, dochter van Kornelisz van Nieuwenhove en Johanna Couzijns
Test: Aelbert Zijderveldt, Gerbina Couzijns
[30-05-1717]
Dito Johannes, zoon van Kornelis Bakelaer en Jannetje Johannes Tuiter
Test: Servaes Jillisz, Trijntje Johannes Tuiter
[13-06-1717]
Den 13 Juni Leentje, dochter van Jan Kastelein en Eva Arens Noorthoeve
Test: Aren Noorthoeve, Leentje Pieters Ruigrok
[13-06-1717]
Dito Jakoba, dochter van Aegje Heinderix, die dit kindt in onecht heeft voortgebragt, waer van zij berouw vertoont heeft in ???t openbaer voor de gansche gemeente
[20-06-1717]
Den 20 dito Beuije, zoon van Willem Langstrate en Teuntje Beuije
Test: Klaes Beuije Schiewage, Maetje Westendijk
[20-06-1717]
1717 Juni den 20sten Marijtje, dochter van Dingeman Vischbeen en Jakomijntje Eeuwits
Test: Kornelis Nieuwlander, Klaesje Jans
[27-06-1717]
Den 27 dito Job, zoon van Abram Hoekman en Jobje Jobs
Test: Kornelis Jobsz, Kornelia Tomis
[04-07-1717]
Den 4 Juli Maertje, dochter van Eeuwit Houwer en Jannetje Davids
Test: Jan Reiger, Marijtje Davids??
[18-07-1717]
Den 18 dito Jan, zoon van Beije Zwaenhil en Willemtje Jans Koning
Test: Jakob Muis, Klaesje Jans Koning
[25-07-1717]
Den 25 dito Marij, dochter van Paulus Willemsz en Hester Willems
Test: Jan Willemsz Goemare, Marij Jan van den Berg
[08-08-1717]
Den 8 Augst. Jakob, zoon van Leendert Reiniersz en Neeltje Jakobs
Test: Kornelis Jakobsz Goeree, Neeltje Jans Gestel
[15-08-1717]
1717 den 15 August. Dirk, zoon van Pieter Dirxe Zwanenburg en Adriana de Haes
Test: Jan Kornelisz Melissant, Sijtje Kornelis
[29-08-1717]
Den 29 dito Maria, dochter (van) Leendert Kornelisz Tuinder en Geertje Gerrits
Test: Chiel Pietersz, Martijntje Kas
[29-08-1717]
Dito Juriaen, zoon van Lauwerens Juriaensz en Gouda Karels
Test: Kornelis Hoogerwerf, Martijntje Breemans
[29-08-1717]
Dito Neeltje, dochter van Adrianus Korn. Melissant en Grietje Jans Gebuis
Test: Jan Melissant, Neeltje Arens Kasteleins
[12-09-1717]
Septbr. den 12en Einout, zoon van Aren Tuinder en Jannetje Tuinders
Test: Heinderik Arensz Bot, Jakomijntje Klaes
[12-09-1717]
Dito Lijzebet, dochter van Jakob Hooghart en Zuzannetje Damis
Test: Korn. Kornelisz Noorthoeve, Tannetje Kornelis
[19-09-1717]
1717?? Septbr. den 19en Jakomijntje, dochter van Bartholomeus Stevensz van den Berg en Lena Jans
Test: Leendert Lodder, Dimmetje Jans
[24-09-1717]
Den 24sten Benjamijn, zoon van Pieter Benjaminsz en Lijsbeth Kornelis
Test: Lodewijk Jakobsz van den Berg, Pietertje Benjamins
[03-10-1717]
Den 3 Octbr. Kornelia, dochter van Claes Zeeu en Jannetje Leenders
Test: Leendert Zeeu, Abigel Zeeu
[10-10-1717]
Den 10 dito Gooltje, dochter van Kornelis Groenendijk en Teuntje Klaes Komtebedt
Test: Jakomijntje Klaes
[17-10-1717]
Den 17 dito Klaes, zoon van Kornelia Kornelis, in onecht geboren, is op de openbare belijdenisse van de moeder voor de gansche gemeente gedoopt
[24-10-1717]
Den 24 dito Jakobus, zoon van Jan Kornelisz van der Meide en Rebekka Posthuize
Test: Arij van der Meide, Willemijnte Posthuize, Maritje Dimmens
[31-10-1717]
1717 den 31 Octbr. Izaak, zoon van Mattheus Abrahamsz van?? Herkinge en Tannetje Joos
Test: Abraham Jansz Lodder, Lijntje Jans
[07-11-1717]
Den 7 Novbr. Metje, dochter van Leendert Davidsz Kolf en Gijsbertje Teunis de Vries
Test: Jan Davidsz Kolf, Lauwerijntje Muis
[07-11-1717]
Dito Grietje, dochter van Sacharias Jakobsz en Neeltje Rotte
Test: Jakob Jakobsz, Willemtje Pieters
[14-11-1717]
Den 14 dito Lijntje, dochter van Kornelis Gerritsz en Marijtje Zeeuws
Test: Gerrit en zijne huijsvrouwe Sijtje Kobus
[18-11-1717]
Den 18 dito Jakomijntje, dochter van Jan Vallare en Hester Abrahams Lodder
Test: Francois Vallare, Pieternelle Koole
[18-11-1717]
Dito Leendert, zoon (van) Teeuwis Johannesz en Jozijna Jans
Test: Jakob Hugosz Kas, Kornelia Kornelis Melissant??
[02-12-1717]
Den 2 Decbr. Neeltje, dochter van Gerrit Jansz Me en?? Maetje Franke
Test: Jakob Frankez Osse(sse)weijer, Kaetje Rokus
[05-12-1717]
1717 den 5 Decbr. Grietje, dochter (van) Harmannus Jansz van der Veer en Annetje Dirx
[05-12-1717]
Dito Pieter, zoon van Jan Pietersz Vermeule en Adriana Tijs Kreeft
Test: Kornelis Pietersz Nieuwlander, Korstiaentje Kornelis van Boughoute
[30-12-1717]
Den 30 dito Neeltje, dochter van Dirk Damisz en Adriana Pael
Test: Gerrit Soldaet, Saertje Heinderix??
[09-01-1718]
1718 den 9 Jan. Jakomijntje, dochter van Adrianus Arensz Molenaer en Willemijntje Jaspers
Test: Willem Kornelisz Barnat, Maria Jaspers
[16-01-1718]
Den 16 dito Alida, dochter van Boudewijn van Putten en Jannetje Kornelis van der Voet
Test: Dirk Kuvis, Marijtje de Rooi
[03-02-1718]
Febr. den 3en Frank, zoon van Jakob Franke Osseweijer en Kaetje Rokus
Test: Kornelis de Munk, Soetje Munks
[03-02-1718]
Dito Jakomijntje, dochter van Willem van Gelder en Kathalijntje Lodewijks
Test: Jakob Lodewijksz, Kommertje Barens
[03-02-1718]
Dito Kornelis, zoon van Jakob Kramer en Paulijntje Antonis
Test: Jan Kornelisz Gestel, Neeltje Kramer
[10-02-1718]
1718 den 10en Febr. Jan, zoon van Servaes Jillisz en Leentje Arens
Test: Jan Willemsz Goemare, Krijntje Servaes
[10-02-1718]
Dito Lena, dochter van Lijntje Willems, in onecht geboren, is op de openbare belijdenis van de moeder gedoopt
[10-02-1718]
Dito Jan, zoon van Heinderik Laet en Christijn Dikman
Test: Arentje Tomis
[13-02-1718]
Den 13 dito Jakomijntje, dochter van Jillis Kornelisz Schuts en Aegje Jakobs Reiger
Test: Jan Kornelisz Reiger, Maetje Loois
[03-03-1718]
Maert den 3en Martijntje, dochter van Jochem Tijsz en Jannetje Jans
Test: Jakob Nieuwenhove, Aerjaentje Kornelis
[06-03-1718]
Den 6 dito Stoffel, zoon van Abraham Keizer en Neeltje Stoffels
Test: Aren Stoffelsz Reiger, Saertje Klaes
[20-03-1718]
Den 20 dito Dina, dochter van Stoffel(sz) Reiger en Saertje Klaes Mozes
Test: Gerrit Louwijsz van der Nat, Lijntje Quaks
[20-03-1718]
Dito Anthoni, zoon van Anthoni Jansz en Margriet
Test: Jan Gerritz Pijl, Trijntje Kornelis Pijl??
[20-03-1718]
Maert 1718 den 20sten Tannetje, dochter van Gerrit Jansz van der Steen en Fijtje Jakobs
Test: Matthijs Kooman, Leentje Jans Goemare
[27-03-1718]
Den 27sten Jakob, zoon van Kornelis Jakobsz van de Klundert en Lena Leenders
Test: Jan Reiger, Kornelia Ronse
[27-03-1718]
Dito Johannes, zoon van Aren Bosveldt en Ida Keizers
Test: Leendert Pietersz Zeeuws, Abigel Pieters Zeeuws
[01-04-1718]
April den 1sten Marij, zoon (?) van Johannes Jansz en Tannetje Aerts
Test: Aren Maertensz, Flippijntje Bartels
[06-04-1718]
Den 6en dito Kornelis, zoon van Kornelis Danielsz Noorthoeve en Geertje Abrahams Langstrate
Test: Johannes Danielsz Noorthoeve, Neeltje Jans Noremans
[17-04-1718]
Den 17 dito Pieter, zoon van Pieter Pietersz en Lijntje Marinus Lodder
Test: Pieter Jakobsz Rootzant, Hester Reiniers Verton
[17-04-1718]
Dito Aren, zoon van Matthijs Jakobsz Koomans en Krijna Arens Krepelman
Test: Joos Leendersz Krepelman, Maddeleentje Arens Krepelman
[24-04-1718]
Den 24 dito Barent, zoon van Willem Polders en Neeltje van de Hoek
Test: Louis van de Hoek, Pieternelle Polders
[01-05-1718]
1718 den 1en Mei Tannetje, dochter van Abraham Kornelisz Uittenboogert en Maertje Chiels Krijger
Test: Kornelis Jobsz van der Kers, Tannetje Korstiaens van Stelle
[08-05-1718]
Den 8 dito Dina, dochter van Jakob Kas en Kornelia Kornelis Melissant
Test: Leendert Kas, Zuzannetje Noorthoeve
[29-05-1718]
Den 29 dito Benjamijn, zoon van Kornelis van Bruinisse en Anna Elisabeth Kramers
Test: Eeuwit Bastiaensz Houwer, Jannetje Davids Gestel
[29-05-1718]
Dito Frans, zoon van Sime Lauwerensz de Jong en Jannetje Frans
Test: Lauwerens Joosz, Alette Stevens
[12-06-1718]
Den 12 Juni Jan, zoon van Gerrit Jansz van den Bosch en Sara Kornelis
Test: Willem Arensz Koejeman, Saertje Heinderix
[03-07-1718]
Den 3 Juli Annetje, dochter van Benjamin Isaaksz en Annetje Gerrits
Test: Johannes van Heertzou, Kaetje Adams
[03-07-1718]
Dito Jakobus, zoon van Joris Jochemsz en Katelijn Fransz
Test: Adriaen Fransz, Jannetje Frans
[10-07-1718]
Den 10 dito Leendert, zoon van Jan Marijnusz Lodder en Stoffelijntje Stoffels de Jonge
Test: Leendert Marinusz Lodder, Lijsbeth Marinus Lodder
[17-07-1718]
1718 den 17 Juli Leentje, dochter van Matthijs Leendersz Kooman en Kommertje Arens Noorthoeve
Test: Aren Kornelisz Noorthoeve, Leentje Pieters
[24-07-1718]
Den 24 dito Kornelis, zoon van Abraham van den Berg en Neeltje Kornelis Marsij
Test: Lodewijk van den Berg, Jannetje Kornelis Kloppenburg??
[07-08-1718]
Den 7 Augst. Jakob, zoon van Johannes Jakobsz en Willemijntje Gerrits
Test: Jakob Jakobsz, Lena Leenders
[07-08-1718]
Dito Heinderikje, dochter van Pieter Heinderikz en Lijsbeth Jans
Test: Michiel Pietersz, Neeltje Jans
[14-08-1718]
Den 14 dito Klaes, zoon van Krijn Klaesz en Marij Jeremias
Test: Kornelis Munk, Martijntje Jans
[14-08-1718]
Dito Grietje en Saertje, dochters van Steve Hoekman en Jannetje Aerts
Test: Abraham Hoekman, Jobje Jobs, Johannes Paeies, Marij Aerts
[21-08-1718]
Den 21 dito Lauweris, zoon van Markus Gerbransz en Neeltje Tijs
Test: Jan Pietersz Vermeule, Adriana Tijs
[04-09-1718]
1718 den 4 Septbr. Willem, zoon van Willem Willemsz en Lauwerijntje Jakobs
Test: Paulus Willemsz, Marij Jans
[04-09-1718]
Dito Arentje, dochter van Jan Kastelein en Eva Noorthoeve
Test: Jan Melissant, Neeltje Arens Kastelein
[11-09-1718]
Den 11 dito Sara, dochter van Marinus Pietersz Melis en Jannetje Jakobs
Test: Leendert Kornelisz Tuinder en zijn huisvrou Geertje
[11-09-1718]
Dito Lijsbet, dochter van Johannes Blommendael en Neeltje Kornelis Kanze
Test: Kornelis Kanse, Hester Jans de Jong
[11-09-1718]
Dito Jannetje, dochter van Mattheus Abrahamsz en Tannetje Joos
Test: Abraham Jansz Lodder, Marij Jans van den Berg
[11-09-1718]
Dito Jan, zoon van Leendert Marijnusz Lodder en Dimmetje Jans
Test: Bartholemeus van den Berg, Lena Jans??
[11-09-1718]
Dito Neeltje, dochter van Steven Isaakz en Jozina Goverts
Test: Jochem Thijsz, Jannetje Jans
[11-09-1718]
1718 Septbr. den 11en
Abraham, zoon van Jakob Markusz Karon en Kornelia Bastiaens
Test: Hugo Komtebedde, Maria Bastiaens
[18-09-1718]
Den 18 dito Dirk, zoon van Kornelis Dirxe en Saertje Jans Welle
Test: Kornelis Jobsz, Jannetje Dirx
[18-09-1718]
Dito Jannetje, dochter (van) Aren Adriaensz Molenaer en Kornelia Tomis
Test: Hubregt van Dijke, Arentje Jakobsz
[25-09-1718]
Den 25 dito Klaes, zoon van Sime de Vos en Adriaentje Mostmans
Test: Pieter Boot, Kornelia Arens
[25-09-1718]
Dito Willem, zoon van Harman Willemsz Muis en Kornelia Aerjaens
Test: Wouter Willemsz Muis, Marij Jans Bruggeman??
[25-09-1718]
Dito Kathalijntje, dochter van Klaes Heinderix Bot en Marij Klaes
Test: Heinderik Arensz Bot, Jakomijntje Klaes
[25-09-1718]
Dito Johannes, zoon van Jakob van der Put en Pieternelletje Jakobs
Test: Korn. Jakobsz van de Klundert, Lena Leenders
Volgen de kinderen die gedoopt zijn zedert de ziekte van onse predikant Joh. van der Kemp
[09-10-1718]
1718 den 9 Octob. Gerbija, dogter van Leendert Corn. Tuijnder en Geertje Gerrits
Test: Jan Reijger, Willemtje Vermeule
[23-10-1718]
Den 23 dito Marija, dogter van Leendert Pr. Zeeuw en Lijsbet Heijdricks
Test: Cornelis Noorman, Annetje Antonis de Waal
[30-10-1718]
Den 30 dito Jan, soon van Aren van Ackere en Catalijna Jans
Test: Ad. Jansz Lodder, Zelia Arens
[30-10-1718]
Dito Aren, soon van Abram Soldaat en Cornelia Gerrits
Test: Jacob Jacobsz, Lena Pieters Soldaat
[30-10-1718]
Dito Lena, dogter van Joos Krepelman en Madaleena Arens
Test: Matijs Jacobsz Cooman, Crijna Arens Krepelman
[30-10-1718]
1718 den selven dito Neeltje, dogter van Wouter Corn. Aelman en Grietje Hoeckman
Test: Corn. Jacobsz van de Kluijndert, Lena Leenderts Smout
[06-11-1718]
Novemb. den 6 Pieter, soon van Claes Zeeuw en Jannetje Leenderts Cooman
Test: Leendert Zeeuw, Lena Pr. Zeeuw
[06-11-1718]
Dito Grietje, dogter van Beijje Beijse Swaanhil en Willemtje Jans
Test: Willem Willemsz van der Velde, Laeuwerijntje Muijs
[06-11-1718]
Dito Trijntje, dogter van Gerrit Barentz Telle en Caetje Jans
Test: Laeurens Juriaen, Gouda Carels
[06-11-1718]
Dito Cornelis, soon van Daniel Corn. Hamete en Lena Melissant
Test: Paulus Jansz Smit, Marij Jans van den Bergh
[13-11-1718]
Den 13 dito Jan, soon van Lieven Huijbertse en Geertruij Jans
Test: Sijtje Vogelaer
[27-11-1718]
1718 den 27 Davit, soon van Jan Davitse Kolff en Barendijna Hollanders
Test: Leendert Davitse Kolff, Gisbertje Teunis de Vries
[27-11-1718]
Dito Marija, dogter van Adriaen Melissant en Grietje Jans Gebuijs
Test: Cornelis Janse Gebuijs, Annetje Jans de Waal
[27-11-1718]
Dito een kint, genaemt Cornelis, gedoopt, in onecht geworven, de moeder Annetje Barens, de vader volgens hare getuijgenisse Cornelis Jobsz van der Kers
[04-12-1718]
Den 4 Decemb. Maetje, dogter van Jacob van der Cock en Crijntje Gerrits
Test: Cornelis Dircksz Pater, Saertje Jans Welle
[11-12-1718]
Den 11 dito Cornelia, dogter van Cornelis Wijnekus en Sijtje Witte van der Hart
Test: Pieter Boot, Cornelia Arens
[18-12-1718]
Den 18 dito Job, soon van Cornelis Jobsz Pater en Cornelia Tomas
Test: Ad. Hoeckman, Jobje Cornelis??
[18-12-1718]
Den 18 Desembr. Jacomijntje, dogter van Jan Walingh en Caetje Luijcas
Test: Eeuwout Houwer, Jannetje Davits Gestel
[18-12-1718]
Dito Cornelis, soon van Balten Janse en Grietje Cornelis
Test: Lijsbet Cornelis
[28-12-1718]
Den 28 dito Pieter, soon van Jak. Pr. Voordijck en Aerjaentje Zajer
Test: Dirck Pr. Voordijck, Marija, sijn huijsvrouw
[08-01-1719]
Den 8 Januarij Jacomijntje, dogter van Pieter Sijmonse en Pieternelle Loncke
Test: Pieter Loncke, Catalijna Loncke
[15-01-1719]
Den 15 Marija, dogter van Laeurens Jurriaen en Gouda Carels
Test: Gerrit Dirxe Raert, Marija Lauweris
[15-01-1719]
Dito Maertje, dogter van Joos van Ackere en Neeltje Matijs Barendrecht
Test: Josijna van Ackere??
[15-01-1719]??
Dito Leendert, soon van Joos Paulusz Geerlof en Annetje Gerrits
Test: Johannis van den Ham, Tannetje Aerts Tuijernout
[22-01-1719]
Den 22 dito Pieter, soon van Matijs Pr. Kooman en Leentje Jans Goemare
Test: Cornelis Cooman, Annetje Pieters
[21-01-1719]
Den 31 dito Leendert, soon van Sacharias Jacobsz en Neeltje Leendert Rotte
Test: Leendert Leendertsz Rotte, Jacomijntje Coole
[05-02-1719]
Den 5 Feb. Aerjaentje, dogter van Cornelis Bruggeman en Cornelia Eeuwouts Roon??
Test: Wouter Muijs, Marij Bruggeman
[12-02-1719]
Den 12 dito Marija, dogter van Willem Andriese Dunckelaer en Sara Cornelis
Test: Aren Joose, Maertje Verton
[12-02-1719]
1719 den 12 Feb. Cornelis, soon van Jan Arense van der Meijde en Rachel Cornelis Cornelis van der Valck
Test: Johanna Beuijs
[26-02-1719]
Den 26 dito Jacob, soon van Leunis Jacobse van Es en Pieternella Vallaree
Test: Jacob van Es, Cornelia Daniels
[05-03-1719]
Den 5 Maert Joos, soon van Jan Joosz van Goeree en Lijsbet Govers
Test: Pieter Cooman, Jacoba Jans
[05-03-1719]
Dito Marija, dogter van Matheus van den Doel en Grietje Gerrits Lacke
Test: Cornelis Jansz de Jongh, Tannetje Cornelis de Jongh
[05-03-1719]
Dito Leendert, soon van Abram Verdonck en Cornelia Leenderts Braber
Test: Tijs Pr. Cooman, Leentje Jans Goemare
[07-03-1719]
Den 7 Annetje, dogter van Matheus Jansz Schoonburgh en Josijna van Ackere
Test: Aren van Ackere, Caetje Jans van Brugge
[14-03-1719]
Den 14 Maert Cornelia, dogter van Stoffel Jansz Metselaer en Marija Davits Gestel
Test: Davit Gestel, Jannetje Davits Gestel
[12-03-1719]
Den 12 Maert Dirck, soon van Jacob Pr. Rootsant en Neeltje Doelants
Test: Cornelis Biestman, Leuntje Megangh
[10-04-1719]
Den 10 April Lijsbet, dogter van Heijndrick Phlippe en Leuntje Claas
Test: Jannetje Moojers
[30-04-1719]
Den 30 Teunis, soon van Abram Duijm en Arentje van Wouw
Test: Job Duijm, Cornelia de Graaff
[30-04-1719]
Dito Cornelis, soon van Cornelis Tuijnebreijer en Tannetje Corn. de Jongh
Test: Cornelis Janse de Jongh, Marij Quack
[07-05-1719]
Den 7 Meij Trijntje, dogter van Leendert Arense Kolff en Geertje Langstraet
Test: Claes Langstraet, Trijntje Claes
[21-05-1719]
Den 21 Meij Engeltje, dogter van Pieter Visbeen en Neeltje Cornelis
Test: Marijnus Visbeen, Aerjaentje Cornelis
[21-05-1719]
Dito Grietje, dogter van Aren Joose Kamerwijck en Maetje Verton
Test: Paulus Jansz Smit, Marij Jans van den Bergh
[21-05-1719]
Dito Jan, soon van Cornelis Barensz en Jannetje Jans
Test: Pieter de Visser, Grietje Jacobs Koert
[04-06-1719]
Den 4 Junij Neeltje, dogter van Ieman Admirael en Dijna Arens
Test: Heijndrick Geerse van Proojen, Neeltje Iemans
[18-06-1719]
Den 18 Jacomijntje, dogter van Aren Heijndrickse Bot en Tannetje Sarels van den Hoeck
Test: Heijndrick Arense Bot, Jacomijntje Claas
[25-06-1719]
Den 25 Junij Eijnout, soon van Aren Tuijnder en Jannetje Cornelis Tuijnder
Test: Jacob Cats, Cornelia Melissant
[25-06-1719]
Den selven dito Cornelis, soon van Jacob Spaenjaert en Cornelia Corstiaens
Test: Leendert Cornelis Tuijnder, Geertje Gerrits
[30-07-1719]
Den 30 Julij Heijndrick, soon van Cornelis Heijndrickz Bot en Anna van Westkappel
Test: Heijndrick Arense Bot, Jacomijntje Claas
[20-08-1719]
Den 20 Augustij Sara, dogter van Poulus Willemse van der Velde en Hester Goemare
Test: Cornelis Janse de Jongh, Marija Quack
[27-08-1719]
Den 27 dito Cornelis, soon van?? Arij Gijsse en Crijna Cornelis
Test: Harman Willemse Muijs, Cornelia Adriaens
[03-09-1719]
Den 3 Septemb. Heijndrickje, dogter van Herman Jacobsz en Neeltje Gerrits
Test: Johannis Jacobse, Marij Willems
Nb: de vader is paaps, dog heeft belooft het kint in de gereformeerde relijgie op te brengen
[10-09-1719]
Den 10 Lena, dogter van Sijmon Poortvliet en Adriana Fannius
Test: Paulus Janse Sundt, Marij Jans van den Bergh
[17-09-1719]
Den 17 dito Heijndrick, soon van Claes Heijndrickse Bot en Marija Claes Leerdam
Test: Heijndrick Bot, Jacomijntje Claes
[01-10-1719]
Den 1 Octob. Davidt, soon van Leendert Davits Kolff en Gijsbertje Teunis
Test: Jan Davitse Kolff, Barendina Hollander
[01-10-1719]
Dito Grietje, dogter van Abraham Hoeckman en Jobje Jobs Pater
Test: Steven Janse Hoeckman, Jannetje Aerts
[01-10-1719]
Dito Gillis, soon van Cornelis Calle en Marija Gillis
Test: Laeuweris Teunisse, Pieternelle Arens
[01-10-1719]
Dito Pietertje, dogter van Sijmon Laeuwerens en Jannetje Frans
Test: Pieter Cornelis Metselaer, Catalijnna Cornelis Metselaer
[08-10-1719]
Den 8 dito Willemtje, dogter van Jan Cornelis Reijger en Willemtje Pieters Vermeule
Test: Eeuwit Houwer, Maetje Looij??
[15-10-1719]
Den 15 dito Jan, soon van Gerrit Bos en Sara Cornelis
Test: Jan Janse Kroon, Jacomijntje Koole
[12-11-1719]
Den 12 Novemb. Lijntje, dogter van Claes Zeeuw en Jannetje Leenderts Kooman
Test: Matijs Leendertse Kooman, Lijntje Jans Noorman
[12-11-1719]
Den 12 Novemb. Cornelia, dogter van Eeuwout Bastiaense Houwer en Jannetje Davits Gestel
Rest: Davit Cornelis Gestel, Marij Davits Gestel
[12-11-1719]
Dito Cornelis, soon van Steven Janse Hoeckman en Jannetje Aerts Tuijernout
Test: Abram Janse Hoeckman, Jobje Jobs Pater
[12-11-1719]
Dito Cornelis, soon van Johannis Janse en Tannetje Aers Tuijernout
Test: Jan Biestman, Phijlippijntje Bartels
[03-12-1719]
Den 3 Desemb. Jacomijntje, dogter van Johannis Jacobse en Willemijntje?? Geerits
Test: Aren Janse van Ackere, Marij Arijen
[03-12-1719]
Dito Soetje, dogter van Aren Bosvelt en Ida Keijser
Test: Aert Clase Boschieter, Heijnderickje Gabreels
[03-12-1719]
Dito Leendert, soon van Abram Leenderts Gestel en Marija Jacobs Muijs
Test: Joh. Leendertse Gestel en Cornelia Abrams
[03-12-1719]
Dito Annetje, dogter van Tieleman van der Eijde en Pietertje Benjamijns
Test: Marija Benjamijns
[03-12-1719]
Dito Cornelis, soon van Jan Kroon en Jacomijntje Koole
Test: Gerrit Janse van den Bos en Neeltje Rotte
[10-12-1719]
Den 10 twee kinderen, Grietje, Jannetje, dogters van Cornelis Roon en Kommertje Krijns van Schouwe
Test: Joh. Roon, Commertje Ruijghrock
Test: Claes Goutswaert, Jacoba Jans
[10-12-1719]
Den 10 Desemb. Stoffel, soon van Aren Reijger en Sara Claes
Test: Jan Cornelisse Reijger, Neeltje Stoffels Reijger
[10-12-1719]
Dito twee kinderen, Neeltje, Marija, dogters van Dirck Danielse Ocker en Adriana Paals
Test: Sijtje Cornelis van den Hoeck, Cornelia Melissant??
[10-12-1719]
Dito Maertje, dogter van Willem Willemse van der Velde en Laeuwerijntje Muijs
Test: Jacob Muijs, Marij Muijs
[17-12-1719]
Den 17 Maertje, dogter van Cornelis Clase Moosis en Arentje Pieters
Test: Jan Janse van Dijcke, Marij Pieters
[17-12-1719]
Dito Arentje, dogter van Cornelis Backer en Jannetje Jans Tuijter
Test: Servaas Gillisse, Crijna Servaas
[24-12-1719]
Den 24 dito Marija, dogter van Joris Jacobse en Catalijna van Neutegom
Test: Adriaen van Neutegom, Jannetje van Neutegom??
[24-12-1719]
Dito Jacob, soon van Jan Jacobse Casteleijn en Eva Arens Noorthoeve
Test: Jan Corn. Melissant, Lena Corn. Melissant
[14-01-1720]
Januarij 1720 den 14 Lijsbet, dogter van Frans Corn. Bot en Aegtje Gerbrants Breur
Test: Aren Heijndrijckse Tuijnder, Jacoba Jans
[14-01-1720]
Dito Barent, soon van Aren Bot en Jannetje Pieters
Test: Jan Willemse Goemare, Alijda van Deuverde
[21-01-1720]
Den 21 Cornelis, soon van Leendert Tuijnder en Geertje Gerrits
Test: Jacob Janse Spaenjaert, Cornelia Corstiaens Bo (Blonck)
[21-01-1720]
Dito Dijngeman, soon van Marijnus Visbeen en Adriaentje Cornelis Roon
Test: Dijngeman Visbeen, Willemtje Visbeen
[28-01-1720]
Den 28 Johanna, dogter van Jan Vallaree en Hester Abrams Lodder
Test: Francois Vallaree, Pieternelle Vallaree
[04-02-1720]
1720 den 4 Feb. Willemtje, dogter van Willem de Haas en Jannetje van Es
Test: Willem de Haas, Aertje Adriaens
[04-02-1720]
Dito Cornelis, soon van Willem Andriese en Sara Cornelis
Test: Aren Joose, Maertje Verton
[18-02-1720]
Den 18 dito Jaspert, soon van Adrianus Arense Molevliet en Willemijntje Jaspers
Test: Aren Adriaense Molevliet, Marija Jasperts
[18-02-1720]
Dito Neeltje, dogter van Pieter van der Vliet en Lijntje Marijnus Lodders
Test: Cornelis Jacobse van de Klunder, Hester Reijniers Verton
[03-03-1720]
Den 3 Maert Annetje, dogter van Benjamijn Isackse en Lijsbet Heijndricks
Test: Jacob Jacobse, Lena Leenderts Soldaet
[10-03-1720]
Den 10 dito Jan, soon van Abram Keijser en Neeltje Stoffels Reijger
Test: Jan Corn. Nieuwenhove, Adriana van der Kers
[10-03-1720]
Dito Willemtje, dogter van Leendert Reijnierse en Neeltje Jacobs
Test: Cornelis Jacobse, Neeltje Jans Gestel
[24-03-1720]
Den 24 Martijntje, dogter van Matheus Abramse en Marij Jans de Kleijne
Test: Leendert Reijnierse, Grijetje Vijncke
[01-04-1720]
Den 1 April Johannis, soon van Johanna Tuijnder, welck kint is in onecht gebooren, en op de belijdenisse van de moeder gedoopt
[21-04-1720]
Den 21 dito Laeuwerijntje, dogter van Merkus Gerbrantse en Neeltje Matijs
Test: Frans Bot, Aegtje Gerbrants
Naemlijst der kinderen gedoopt onder den dienst van Adrianus Ham, beginnende met Maij 1720
[01-05-1720]
Den 1 Maij Adriana, dogter van Cornelis Jacobsz van de Klundert en Lena Leenders Smout
Testes: Adrianus Ham, pastor loci, Neeltje Cornelis