Dirksland - Register van ontvangst van de impost op trouwen en begraven 1 januari 1759 - 22 december 1777

Algemeen Rijksarchief
Gaardersbescheiden
Dirksland
3

Trouwen en begraven van Dirksland begonnen 1 Januarij 1759

Pieter Anemaat, Cornelis vdr. Valck

Formulier van ondertrouw
1e. of voorneemens zijn met den anderente trouwen
2e. of se met anderen niet ge??ngageert: of (om den eenvoudige verstaanbaarder uit te drukken) of se met niemand anders iets uitstaande hebben
3e. of se malkanderen in maagschap of bloed niet bestaan
4e. of se niet belooven en voorneemens zijn na den uitgang der geboden hun in het huwelijk te laten bevestigen

5e. off beide, of een van beide Rooms zijn

Formulier van trouwen tot de bruidegom:
Gij N. N. bekend hier voor de heeren en alle de omstanders, dat gij genomen hebt en neemt tot uwe wettige huisvrouwe N. N. hier tegenwoordig, dewelke gij belooft nimmermeer te verlaten, maar dat gij haer zult de dagen uwes en haers levens aanhangen, liefhebben en trouwelijk verzorgen en onderhouden, met haer in alle redelijkheid, vroomheid en eerbaarheid leven en huishouden en haer in alle dingen trouwe en geloof houden gelijk als een eerlijk man betaamt en zijne huisvrouwe schuldig is te doen: belooft gij dit N. N.?
De bruidegom antwoort: Ja??

Tot de bruid.
Gij N. N. bekend mede voor de heeren en alle omstanders, dat gij genomen hebt en neemt tot uwen wettelijken man N. N. hier tegenwoordig, dien gij belooft nimmermeer te verlaten, maar dat gij hem de dagen uwes en zijnes levens aanhangen, gehoorzamen, dienen en helpen in alle regtelijke en redelijke dingen, met hem in alle redelijkheid, vroomheid en eerbaarheid leven en huishouden en in alle dingen trouwe en geloof houden gelijk een getrouwe en eerbaere huisvrouw betaamt en schuldig is te doen: belooft gij dit N. N.?
De bruid antwoort: Ja

Tot beiden: Geeft alkanderen de regterhand.

[01-01-1759]
1759 1 Janrij. aangev. gedaan in onvermogen van 't lijk van 't kind van Jan Kleijnman, genaamt Geertruij, aldaer te begraven - memorie

[10-01-1759]
10e do. uts. van 't lijk van 't kind van Leendert Lokker in onvermogen - memorie

[11-01-1759]
11 do. doet Willem Goemare, wedr. van Cornelia van Es, aangev. te trouwen met Sara Bosschieter, wede. van Hendrik Zeeuw, onder de derde classe, dus voor beide solvt. f 12 ,, - ,, -

[12-01-1759]
12 do. aangev. gedaen van 't lijk van 't kind van Adrianus Wijnekus, alhier te begraven in de vierde classe solvt. 3 ,, - ,, -

[26-01-1759]
26 do. Isak van der Kers, j. m., doet aangev. te trouwen met Trijntje Arendsdr van Akkeren, wede. van Coenraat Zwitte, beide alhier, in onvermogen - memorie

[29-01-1759]
29e do. aengev. gedaen van 't lijk van Frans Trommel, in de vierde classe begraven en solvt. f 3 ,, - ,, -

[29-01-1759]
Do. uts. in onvermogen van 't lijk van 't kind van Cornelis Woutersz Aleman - memorie

[01-02-1759]
Febrij. 1 uts. in onvermogen van 't lijk van 't kind van H. van Melissant, te begraven - memorie

[05-02-1759]
5 do. uts. van 't lijk van Eva Tijkes te begraven in onvermogen - memorie

[06-02-1759]
6 do. uts. van 't lijk van Lijse Arentse van Putten, ? van Aren Melissant, in onvermogen - memorie

[08-02-1759]
8 do. uts. van 't lijk van Claas Zeeuw, alhier overleden, en te begraven in de tweede classe, en solvt. 15 ,, - ,, -

[22-02-1759]
1759 Febrij 22 uts. van 't lijk van Corns, Wouters Aleman in onvermogen te begraven - memorie

[02-03-1759]
Maart 2 Frans Leunisze van Es, j. m., woonende in N. Kraijerpolder, doet aengev. te trouwen met Arendje Visser, j. dr., woonende alhier, onder de classe van &?? solvt. voor de bruid 6 ,, - ,, -

[26-02--1759]
26 do. aangev. gedaan van 't lijk van 't kind van Huibregt van Bergen om te begraven in onvermogen - memorie

[12-04-1759]
April 12 Arend Jacobze Bernard, j. m., doet aangev. te trouwen met Neeltje Andriesdr van Wouw, j. dr., beide alhier wonagtig, in onvermogen - memorie

[24-04-1759]
24 do. Pieter Johannesze Koe(n)se, j. m., woonende alhier, doet aengev. te trouwen met Kornelia de Munnik, woonende onder de N. Tonge, onder de classe van & solvt. voor den bruidegom 3 ,, - ,, -??

[25-04-1759]
25 do. aengev. gedaan van 't lijk van Leendert Vallaree in de 4e classe en vermits denselve goederen 't collateraal subject heeft nagelaten dubbeld regt & solvt 6 ,, - ,, -

[27-04-1759
27 do. uts. van 't lijk van Pieternella van Es, huisvrou van Steven de Visser, in de 4e classe & solvt te begraven 3 ,, - ,, -

[02-05-1759]
Meij 2 uts. van 't lijk van Cornelia Vreeswater, huisve. van Cornelis Moses, in onvermogen te begraven - memorie

[03-05-1759]
Do. 3 uts. van 't lijk van Cornelia Paaijs, huisve. van Jacob van der Groef, in onvermogen te begraven - memorie

[04-05-1759]
Do. 4. Cornelis de Waal, j. m., woonende alhier, doet aengev. te trouwen met Barbara Willemsdr de Wit, j. dr., woonende onder Herkinge, in onvermogen - memorie

[08-05-1759]
1759 Meij 8 aengev. gedaan van 't lijk van Cornelis van der Velde, alhier overleden, om te begraven in de vierde classe, solvt. f 3 ,, - ,, -

[14-05-1759]
Do. 14 uts. van 't lijk van 't kind van Cornelis van den Bosch in onvermogen te begraven - memorie

[17-05-1759]
17 do. Jacob Willemsz Polder, j. m., doet aangev. te trouwen met Grietje Wittesdr van der Kars, j. dr., beide alhier woonagtig, en verklaarde de bruidegom te gehooren onder de vierde classe en de bruid in onvermogen f 3 ,, - ,, -

[28-05-1759]
Do. 28 aengev. van 't lijk van 't kind van Huijbert van Soom om te begraven in onvermogen - memorie

[02-06-1759]
Junij 2 aengev. gedaan van 't lijk van 't kind van Tomas Molenaer om te begraven in onvermogen - memorie

[09-06-1759]
9 do. Jan Luijsrijk, j. m., doet aengev. in onvermogen te trouwen met Maaijtje van Prooijen, j. dr., beide alhier woonagtig - memorie

[23-06-1759]
23 do. doen aengev. Willem de Vrij, j. m., en Margaretha Rigters, j. dr., beide alhier woonagtig, in de tweede classe, om te trouwen, dus solvt. voor beiden 30 ,, - ,, -

[23-06-1759]
Op heden den 23en Junij 1759 zijn voor ons onderget. vice praesident schepen, in deze bewarende het schoutampt, en schepenen van Dirksland in wett. ondertrouw opgenomen de persoonen van Willem de Vrij, j. m., en Margaretha Rigters, j. dr., beide alhier woonagtig, omme naer 't eindigen van drie sondaagsche proclamatien in den huwelijken staat te worden bevestigt.
Actum Dirksland da. uts.
Antonij Victor, Cornelis van der Meijde, Cornelis Vonk, mij mede present als schepen, vermits dese den secrs. aangaat, H.?? Wijnekus

[16-06-1759]
16 do. aengev. gedaan in onvermogen van 't lijk van 't kind van Huijbert van Soom om te begraven - memorie

[16-06-1759]
16 do. uts. van 't lijk van 't kind van Hendrik de Bruijn in onvermogen te begraven - memorie

[18-06-1759]
Do. 18 uts. van 't lijk van 't kind van Cornelis Baltesz van Eenkat in onvermogen te begraven - memorie??

[20-06-1759]
20 do. uts. van de lijken van de kinderen van Jan Buijtendijk, wedr., in onvermogen te begraven - memorie??

[21-06-1759]
21 do. Jan Abrahamsz Soon, j. m., doet aengev. te trouwen met Maria Gouswaart, j. dr., beide alhier woonagtig, onder de vierde classe, dus voor beide solvt. 6 ,, - ,, -

[02-07-1759]
Julij 2. aengev. in onvermogen van 't lijk van 't kind van Machiel de Jager om te begraven - memorie

[02-07-1759]
Do. uts. in onvermogen van 't kind van Bastn. Molenaer - memorie??

[09-07-1759]
9 do. uts. van 't lijk van Dingeman Tomas de Blom in de classe van & solvt. 3 ,, - ,, -

[09-07-1759]
Op heden den 9en Julij 1759 zijn voor d' onderget. schout en schepenen van Dirksland in den huwelijken staat bevestigt, naer dat alvorens de drie sondaegse proclamatien alhier onverhindert waren gegaan, de persoonen van Willem de Vrij, j. m., en Ma(r)garetha Regters, j. d., beide alhier woonagtig, en hiervoren in wettige ondertrouw opgenomen.
Actum & ten oirkonde geteekent binnen Dirksland dato uts.
Wm. van Nieuwenhoven, H. Schravelaar, Antonij Victor, Cornelis van der Meijde, mij mede present als schepen loco secretarie

[10-07-1759]
10 do. aengev. gedaan van 't lijk van 't kind van Machiel de Jager, in onvermogen te begraven - memorie

[19-07-1759]
19 do. uts. van 't lijk van 't kind van Tomas Geertse in onvermogen - memorie

[26-07-1759]
26 do. uts. van 't lijk van 't kind van de wede. van Jan Buijtendijk, in onvermogen te begraven - memorie

[30-07-1759]
30 do. uts. van 't lijk van 't kind van Bart van Tienden in onvermogen - memorie

[15-08-1759]
Aug. 15 uts. van 't kind van Cornelis Baltensz Eenkat in onvermogen - memorie

[17-08-1759]
Do. 17 uts. van Maria Kaspers in onvermogen - memorie

[23-08-1759]
23 do. uts. van 't kind van Arend Soldaat in onvermogen - memorie

[31-08-1759]
1759 31 Aug. Joost Hendrikus Stronk, j. m., tans woonende alhier, doet aangev. te trouwen met Teuntje Gerritse van den Bosch, j. dr., woonende mede alhier, in onvermogen - memorie

[06-09-1759]
Septb. 6 Cornelis Jansz Koning, j. m., woonende re Middelharnis, doet aengev. om te trouwen met Grietje van Leerdam, wede. van Cornelis Wouterse Aleman, in onvermogen - memorie

[07-09-1759]
Do. 7 aangev. gedaan van 't lijk van 't kind van Johannes Seeuw in onvermogen - memorie

[07-09-1759]
Do. uts. van 't lijk van Willem Metselaer in onvermogen - memorie

[18-09-1759]
Septb. 18 uts. van 't kind van Daniel Kasteleijn in de vierde classe - 3 ,, - ,, -

[21-09-1759]
21 do. Arij Moerkerke, wedr. van Lena Salomonsdr Okker, doet aengev. te trouwen met Aplona Joostdr Viskil, j. dr., ende hier woonagtig, in onvermogen - memorie

[25-09-1759]
25 do. aangev. gedaan van 't lijk van 't kind van Corns. Vonk, te begraven in de vierde classe, solvt. 3 ,, - ,, -

[05-10-1759]
Octb. 5 uts. van 't lijk van 't kind van Johannes ? in onvermogen te begraven - memorie

[20-10-1759]
Di. 20 uts. van 't lijk van Cornelis Stevense in onvermogen te begraven - memorie

[25-10-1759]
Octb. 25 Daniel Markusz Vreeswijk, wedr. van Maria van St. Annaland, woonende onder dese jurisdictie, doet aangev. te trouwen met Cornelia Roon, j. dr., wonende onder Herkinge, onder de classe van & solvt. voor den bruidegom 6 ,, - ,, -??

[25-10-1759]
1759 Octb. 25 aengev. gedaan van 't lijk van Sara Bosschieter, huisvrouw van Willem Goemare, onder de classe van & solvt. 6 ,, - ,, -

[31-10-1759]
31 do. uts. van 't lijk van Jan van Tente in onvermogen te begraven - memorie

[01-11-1759]
Novbr. 1 uts. van 't lijk van 't kind van Cornelis Hoekman in onvermogen te begraven - memorie

[10-11-1759]
10 uts. van 't lijk van 't kind van Jan Luijsrijk in onvermogen te begraven - memorie

[16-11-1759]
16 do. uts. van 't lijk van 't kind van Dingeman Viceroij in onvermogen te begraven - memorie

[29-11-1759]
29 do. uts. van 't lijk van Cornelia Nagtegaal, wede. (van) Cornelis Roon, in de 4e classe - 3 ,, - ,, -

[04-12-1759]
Decbr. 4 aengev. gedaan van 't lijk van Lijsbet van der Schenk, wede. van Jan Dirksz Verm?, in de derde classe & 6 ,, - ,, -

[06-12-1759]
6 do. uts. van 't lijk van 't kind van Bastiaen Billekes, alhier overleden, om te begraven in onvermogen - memorie

[07-12-1759]
7 do. aengev. gedaan van 't lijk van een vreemde vrou perzoon, alhier overleden, om te begraven in onvermogen - memorie

[14-12-1759]
Decb. 14 Johannes Offergelt, wedr., doet aengev. te trouwen met Maria Kaspers de Bonte, wede. van Jan Klaasz Keijzer, beide alhier woonagtig, in onvermogen - memorie

[14-12-1759]
Op heden den 14 Decbr. 1759 sijn voor ons onderget. schepenen in wettig ondertrouw opgenomen de persoonen van Johannes Offergelt, weduwenaar van Lijsbet Keijzer, gebore(n) van Jusse in 't land van Gulik, en Maria Kaspers de Bonte, wede. van Jan Klaasz Keijzer, gebore(n) van Urding in 't Keuls land, beide alhier woonagtig, omme naer 't eindigen van de drie sondaegse proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigt.
Actum Dirksland do. uts.

[31-12-1759]
Decb. 31 aengev. gedaan van 't lijk van 't kind van Leendert Lokker in onvermogen te begraven - memorie??

Verantwoord

[04-01-1760]
Op heden den 4en Janrij. 1760 zijn voor d' ondergesz. schout en schepenen van Dirksland in den huwelijken staat bevestigt, nadat alvoorens de drie zondaegse proclamatien alhier onverhindert waren gegaan, de perzoonen van Johannes Offergeld, wedr. van Lijsbet Regters, en Maria Kaspers de Bonte, wede. van Jan Klaasz Keijzer, beide alhier woonagtig, en hier vooren in wettige ondertrouw opgenomen
Actum binnen Dirksland en ten oirkonde geteekent.

[07-01-1760]
Janrij 7 aangev. gedaan van 't lijk van Sara Victor, huisve. van Daniel Kasteleijn, in de 4e classe & solvt. 3 ,, - ,, -

[25-01-1760]
1760 Janrij. 25 doet Johannes Kune, j. m., wonende in Den Bommel, aengev. te trouwen met Adriana Mostman, j. dr., wonende alhier, in onvermogen - memorie

[25-01-1760]
Do. doet Theeuwis Kardux, j. m., woonende onder de jurisdictie van Oud Kraijerpolder, aengev. te trouwen met Jacomijntje Bot, j. dr., woonende alhier, en verklaarde te gehooren onder de derde classe & solvt. voor de bruid f 6 ,, - ,, -

[26-01-1760]
26 do. aengev. gedaan van 't lijk van Cornelia van Loo te begraven in onvermogen - memorie

[30-01-1760]
Uts. van 't lijk van Jacob Huijbregtse van Dijke in onvermogen te begraven - memorie

[26-02-1760]
Febrij. 26 uts. van 't lijk van 't kind van Jan van Gelder in onvermogen te begraven - memorie

[04-03-1760]
Maart 4 uts. van 't lijk van 't kind van Frans van Es om te begraven in 4e classe, solvt. 3 ,, -?? ,, -

[20-03-1760]
20 do. uts. van 't lijk van Jannetje Hendriks, vrou van Cornelis Noordijk, in onvermogen - memorie
??
[28-03-1760]
28 do. Johannes Doorn, j. m., wonende onder Melissant, doet aengev., zullende trouwen met Cornelia van der Herp, j. d.. wonende alhier, & verklaarde de bruid te gehooren onder de classe van onvermogen - memorie

[17-04-1760]
April 17 Bart Groenewegen, j. m., doet aengev. te trouwen met Jannetje van Essenburg, j. dr., in onvermogen, beide wonende alhier - memorie

[28-04-1760]
Do. 28 aengev. gedaan in onvermogen van 't kind van Pieter Davids Gestel te begraven - memorie

[01-05-1760]
1760 1 Meij Arend Stevens, j. m., wonende alhier, doet aangev. te trouwen met Soetje Cornelisdr Metselaar, j. dr., mede alhier woonagtig, & verklaarde te gehooren onder de classe van & solvt. drie gl. voor de bruid - f 3 ,, - ,, -, de bruidegom in onvermogen??

[20-05-1760]
20 do. aengev. gedaan van 't lijk van 't kind van Dingeman van der Sluis, alhier overleden, om te begraven in de classe van & solvt. - 3 ,, - ,, -

[26-05-1760]
26 do. uts. van 't kind van Hendr. Tuijtenburg in onvermogen - memorie

[29-05-1760]
29 do. uts. van 't kind van Thomas Geertse in onvermogen - memorie

[04-07-1760]
Julij 4 uts. van 't kind van Joost de Koning in onvermogen - memorie

[07-07-1760]
Do. 7 uts. van 't lijk van 't kind van Hugo Kats in de classe van & solvt. - 3 ,, - ,, -

[09-07-1760]
Do. 9 uts. van 't lijk van 't kind van Dingeman Viceroij in onvermogen - memorie

[11-07-1760]
Do. 11 Leendert Leendertse Plokhooij, j. m., doet aangev. te trouwen met Dina Andsdr. Oosterling, j. dr., beide thans alhier woonagtig, en verklaarde te gehooren onder de classe van onvermogen - memorie

[16-07-1760]
16e aangeving gedaan van 't lijk van Joop Stronk, alhier overleden, om t begraven in onvermogen - memorie

[25-07-1760]
25 do. uts. van 't lijk van 't kind van Johanna Doorns in onvermoogen - memorie

[19-08-1760]
Aug. 19 uts. van 't lijk van 't kind van Laurens van Proijen in onvermogen - memorie

[20-08-1760]
20 do. uts. van 't lijk van Cornelia van der S?, wede (van) Dirk V? in onvermogen - memorie

[28-08-1760]
1760 28 do. uts. van 't lijk van Johannes Biestman, alhier overleden, om te begraven in de classe van & solvt. - 3 ,, - ,, -

[01-09-1760]
1 Septbr. uts. van 't lijk van 't kind van Bart van Tiender, in onvermogen - memorie

[17-09-1760]
17 do. uts van 't lijk van 't kind van Servaas van den Hoek, in onvermogen - memorie

[20-09-1760]
20 do. uts. van 't lijk van Catharina Hamacher, huisve. van Willem Rosvelt, alhier overleden, om te begraven in onvermogen - memorie

[23-09-1760]
23 do. uts. van 't lijk van Jan Altekleijn in onvermogen te begraven - memorie??

[29-09-1760]
29e aangeving gedaan van 't lijk van 't kind van Cornelis Vonk, hier overleden, in de vierde classis, de somma 3 ,, - ,, -

[01-10-1760]
1 Octbr. uts. van 't lijk van 't kind van Pieter Bot, alhier overleden, in onvermogen - memorie??

[03-10-1760]
3e Octob. aangeving gedaan van 't lijk van't kint van Corns. Vonk, alhier overleden, in de vierde classis - 3 ,, - ,, -??

[11-10-1760]
11 do. uts. van 't lijk van 't kind van Herm. de Vries, alhier overleden, in onvermogen - memorie

[13-10-1760]
13 do. uts. van 't lijk van Willem Wittes Beeuwesier, alhier overleden & te begraven in de classe van & solvt. - 3 ,, - ,, -

[13-10-1760]
13 do. uts. van 't lijk van 't kind van Pieter Bot, alhier overleden, in onvermogen - memorie

[17-10-1760]
17 do. uts. van 't lijk van Leendert Pieterse van der Swan, in onvermogen te begraven - memorie??

[25-10-1760]
25 do. uts. van 't lijk van Annetje Baltes in onvermogen te begraven - memorie

[30-10-1760]
30 do. uts. van 't lijk van een kind genaamt Hendrika van Hendrik Blok, in onvermogen - memorie

[01-11-1760]
1760 Novbr. 1 aengev. gedaan van 't lijk van Lijsbet Sanders, wede. van Johannes ?edijk, alhier overleden, begraven in onvermogen - memorie

[08-11-1760]
8 do. Egbert Hendrikse van Splunteren, j. m., wonende onder deze jurisdictie, doet aangev. te trouwen met Ariaantje Stevensdr Ongera, wonende onder Goeree, & verklaarde te gehooren onder de classe van & solvt. - 3 ,, -,, -

[10-11-1760]
10 do. aangev. gedaan van 't lijk van 't kind van Jacobs. van der Gevel in onvermogen - memorie

[14-11-1760]
14 do. uts. van 't lijk van t kind van Cornelis van der Vaak in onvermogen te begraven - memorie

[28-11-1760]
28 do. uts. van 't lijk van 't kind van Cornelis Oostdijk, alhier overleden en te begraven - memorie

[26-12-1760]
26 Decbr. Gerrit Mel(t)s Struijs, j. m., doet aengev. te trouwen in onvermogen met Lena Leendertsdr Ben(t)schop, j. dr., beide alhier woonagtig - memorie

[29-12-1760]
29 do. aengev. gedaan van 't lijk van 't kind van Dirk Welleman in onvermogen alhier te begraven - memorie

[31-12-1760]
31 do. uts. van 't lijk van 't kind van Jan Ditvoort, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

Verantwoort

[01-01-1761]
Janrij. 1 aangev. gedaan in onvermogen van 't lijk van 't kind van Hendrik Ruijtenburg, alhier overleden en te begraven - memorie

[07-01-1761]
7 do. uts. van 't lijk van 't kind van Johannes Kennen in onvermogen te begraven - memorie

[07-01-1761]
Do. uts. van 't lijk van Lijsbet Jan Bree in onvermogen te begraven - memorie??

[16-01-1761]
16 do. Willem Rosvelt, wedr. van Catharina Hamacher, doet aengeving te zullen trouwen met Johanna van Kampen, j. dr., beide alhier woonagtig, in onvermogen - memorie

[16-01-1761]
Op heden den 16e Janrij. 1761 zijn voor ons ondergete. schout en schepenen van Dirksland in wettig ondertrouw opgenomen de perzoonen van Willem Rosvelt, wedr. van Katharina Hamacher, en Johanna van Kampen, j. dr., beide alhier woonagtig, omme naer 't eindigen van de drie zondaagsche proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigt
Actum Dirksland do. uts.
W. de Vrij, schout & secrs., Cornelis Vonk, H. Wijnekus

[02-02-1761]
Op heden den 2en Februarij 1761 zijn voor d' ondergete. schout & schepenen van Dirksland in den huwelijken staat bevestigt, naer dat de drie zondaagsche proclamatien alhier onverhindert waren gegaan, de perzoonen van Willem Rosvelt, wedr. van Katharina Hamacher, en Johanna van Kampen, j. dr., beide alhier woonagtig, en hier voren in wettig ondertrou(w) opgenomen
Actum Dirksland & t' oirkinde geteekent do. uts.
W.?? de Vrij als schout & secrs., Cornelis Vonk, H. Wijnekus

[26-02-1761]
Febrij. 26 Daniel Kasteleijn, wedr. van Sara Victor, doet aangev. te trouwen met Hendrika Bosschieter, j. dr., beide alhier woonagtig, onder de 4e classe, solvt. voor bruidegom en bruid 6 ,, - ,, -??

[05-03-1761]
Maart 5 Jan van Gelder, wedr. van Elisabet Mattheusdr van Duren, doet aangev. te trouwen met Teuntje Gerritsdr. van den Bosch, wede. van Joost Br?, beide alhier woonagtig, in onvermogen - memorie

[07-03-1781]
7 do. aengev. gedaan van 't lijk van Gerrit Soldaat in onvermogen - memorie

[14-03-1761]
14 do. uts. van 't lijk van Leendert Pieters Koman in onvermogen - memorie

[24-03-1761]
24 do. uts. van 't lijk van Jacob Pas in de derde classe, alhier overleden en te begraven, solvt. 6 ,, - ,, -

[27-03-1761]
27 do. uts. van 't lijk van Reijnier Arendsz van Eisenburg, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[16-04-1761]
April 16 Egbert Pietersz Noteman, j. m., hier woonagtig, doet aengev. te trouwen met Grietje van Oogem, j. dr., mede alhier woonagtig, in de classe van onvermogen - memorie

[17-04-1761]
Do. 17 Arij Cornelisz Legers, j. m., wonende alhier, doet aangev. te trouwen met Leentje Willemsz Driendijk, j. dr., alhier woonagtig, in de classe van onvermogen - memorie

[24-04-1761]
24 do. Johannes Willemse Braber, j. m., wonende onder Stad, doet aengev. te trouwen met Cornelia Leendertsdr Soldaat, j. dr., wonende onder deze jurisdictie, & verklaarde te gehooren onder de classe van ses gl. & solvt. voor de bruid 6 ,, - ,, -

[08-05-1761]
Meij 8 aengev. gedaan van 't lijk van Cornelis Korendijker in onvermogen te begraven - memorie??

[19-05-1761]
19 do. uts. van 't lijk van 't kind van Johannes Balte in onvermogen te begraven - memorie

[21-05-1761]
21 do. uts. van 't lijk van 't kind van Wouter Boezer, alhier overleden en te begraven in de classe van & solvt. f 3 ,, - ,, -

[28-05-1761]
28 do. uts. van 't lijk van 't kind van Abr. de Ridder in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[30-05-1761]
30 do. uts. van 't lijk van 't kind van Bart van Groenewegen, alhier overleden en te begraven - memorie

[08-06-1761]
Junij 8 uts. van 't lijk van Hendrikje Jansdr van den Bosch, wede. van Marinus Kaslander, in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[17-06-1761]
Do. 17 uts. van 't lijk van Sr. Cornelis van der Meijde in de classe & solvt. 15 ,, - ,, -

[24-06-1761]
Do. 24 uts. van 't lijk van Lijntje Gerrits in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[24-06-1761]
Do. 24 uts. van 't lijk van d' heer Jacob Dusart in de derde classe, alhier overleden & begraven, en vermits goederen 't collaterale subject heeft nagelaten dubbelden impost & solvt. 12 ,, - ,, -

[16-07-1761]
1761 16 Julij wert aangevinge gedaan in onvermogen om 't lijk van Lena Pieters Moerkerke, huijsvrouw van Jan Zeuw -memorie

[27-07-1761]
27 e do. wert aangeving gedaan in onvermogen om 't lijk van 't kint van Leendt. Bolleman alhier te begraven - memorie

[06-08-1761]
Aug. 6 Simon Ammeraal, j. m., thans wonende onder Sommelsdijk, doet aangev. te trouwen met?? Anna Kempe, j. dr., wonende onder Dirksland, & verklaarde te gehooren onder de classe van onvermogen - memorie

[19-08-1761]
Do. 19 aangev. gedaan in onvermogen van een vreemd perzoon genaamt Arond Noldus Kisters, alhier overleden en te begraven - memorie

[20-08-1761]
Do. 20 Jan Jansz Poortvliet, j. m., doet aengev. te trouwen met Johanna Pietersdr de Bogt, wede. van Stephanus Grootvelt, beide wonende alhier, in onvermogen - memorie

[24-08-1761]
Do. 24 aangev. gedaan van 't lijk van Sijtje Teunisse, wede. van Willem Witte, alhier overleden en te begraven in de classe van & solv. 3 ,, - ,, -

[26-08-1761]
Do. 26 uts. in onvermogen van 't lijk van Aren(t)je Claasdr, alhier overleden en te begraven - memorie

[03-09-1761]
1761 3e Septb. Corns. Oostdijk, weduwenaar van Jannetie Aleman, doet aangeving te trouwen met Maria Joris, wede. van Laurens Jongh, en wonende alhier, in onvermogen - memorie

[05-09-1761]
5e Septb. wert aangevingh in onvermogen om 't lijk van 't kindt van Johans. Mulder alhier te begraven - memorie

[10-09-1761]
10 do. Pieter Arijse van Pruijssen doet aangev. te trouwen met Maaijtje Leendertsdr van der Groef, j. d., beide alhier woonagtig, in onvermogen - memorie

[11-09-1761]
11 do. aangev. gedaen van 't lijk van Cornelia Dane, wede. (van) Pieter Schepers, in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[12-09-1761]
12 do. aangev. gedaen van 't lijk van Arend Reijger in onvermogen, alhier overleden & te begraven - memorie

[14-09-1761]
14 do. uts. van 't lijk van 't kind van Servaes Verbiest in onvermogen, alhier overleden & te begraven - memorie

[19-09-1761]
19 do. uts. van 't lijk van 't kind van Cornelis Karon in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[23-09-1761]
23 do. aangev. gedaan in onvermogen van Claas Paaijs, j. m., om te trouwen met Elisabet van der Kers, j. dr., beide alhier woonagtig - memorie

[30-09-1761]
30 do. aengev. gedaan in onvermogen van 't lijk van 't kind van Arend van Loo om te begraven - memorie

[09-10-1761]
1761 Octbr. 9 Adam van Gils, j. m., laatst hebbende gewoont onder Middelharnis, doet aangev. in onvermogen te trouwen met Teuntje 't Jongst, j. d., in Sommelsdijk woonagtig
Actum Dirksland do. uts. - memorie

[09-10-1761]
Op heden den 9en October 1761 zijn voor ons onderget. schout & schepenen van Dirksland in wettig ondertrouw opgenomen Adam van Gils, laatst hebbende gewoont te Middelharnis en thans alhier, en Teuntje 't Jongst, j. dr., in Sommelsdijk woonagtig, om naer 't eindigen van drie zondaagse proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigt.
Actum Dirksland do. uts.

[10-10-1761]
10 do. aengev. gedaan van 't lijk van 't kind van Jacob Polder in onvermogen, alhier overleden & te begraven - memorie

[13-10-1761]
13 do. uts. van 't lijk van 't kind van Claas Paeijs in onvermogen, overleden & te begraven - memorie

[15-10-1761]
Do. 15 Cornelis Leendtz. de Bruijn, j. m., doet aangev. te trouwen met Maria Hendr. Aleman, wede. van Marinus Denkelaar, beide onder deze jurisdictie woonagtig, in onvermogen - memorie

[15-10-1761]
Do. 15 aangev. gedaan van 't lijk van David Kolf in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie??

[17-10-1761]
Do. 17 uts. van 't lijk van Maria Boers in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[27-10-1761]
Op heden den 27e October 1761 zijn voor ons onderget. schout en schepenen van Dirksland in den huwelijken staat bevestigt, nadat de drie zondaagsche proclamatien zoo hier als te Middelharnis en Sommelsdijk waren gegaan, de perzoonen van Adam van Gils, j. m., laatst hebbende gewoont te Middelharnis en thans wonende alhier, en Teuntje 't Jongst, j. dr., wonende te Sommelsdijk, beide hier voren in wettig ondertrouw opgenomen.
Actum Dirksland en t' oirkonde geteekent

[09-10-1761]
9 uts. van 't lijk van Tijsje Rokese Verschuur, alhier overleden en te begraven in de 4e classe en solvet f 3 ,, - ,, -

[28-10-1761]
Octbr. 28 aangev. gedaan van 't lijk van Adriaan Melissant in onvermogen, alhier overleden & te begraven - memorie

[28-10-1761]
Do. uts. in onvermogen van 't lijk van Cornelis Oostdijk, alhier overleden en te begraven - memorie

[29-10-1761]
29 do. van 't lijk van Arend van Loo in onvermogen uts. - memorie

[30-10-1761]
30 do. uts. van 't lijk van Trijntje Cornelisdr Tuijnebreijer, vrou van Adam Ligtendag, in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[02-11-1761]
Novb. 2 uts. van 't lijk van 't kind van Gerraert Luijendijk in de derde classe, alhier overleden & te begraven, solvt. 6 ,, - ,, -

[06-11-1761]
1761 Novbr. 6 de secrs. Willem de Vrij doet aangev. van 't lijk van zijn kind, alhier overleden, en te begraven in de tweede classe, solvt. 15 ,, - ,, -

[02-12-1761]
Decbr. 2 uts. van 't lijk van Maria Amerante in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[02-12-1761]
Do. uts. van 't lijk van 't kind van Leendt. Bolleman in onvermogen, alhier overleden & te begraven - memorie

[11-12-1761]
11 do. uts. in onvermogen van 't lijk van de vrou van Johannes 't Mannetje, alhier overleden & te begraven - memorie

[16-12-1761]
Do. 16 uts. van 't lijk van Marinus Brooshooft in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[16-12-1761]
Do. 16 uts. van 't lijk van Ida Juda van Coeverden, huisv. van Gerrit van Campen, alhier overleden en te begraven in de 4e classe - 3 ,, - ,, -??

[17-12-1761]
17 do. uts. van 't lijk van 't kind van Hugo Kats, alhier overleden en te begraven in de 4e classe - 3 ,, - ,, -

[21-12-1761]
21 do. uts. van 't lijk van 't kind van Willem Metselaar in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

Verantwoord
H. Schravelaar

[04-01-1762]
1762 Janrij. 4 dhr. Leendt. Soldaat doet aangev. van 't lijk van zijn zoon Hendrik in de vierde classe, alhier overleden & te begraven, & solvt. 3 ,, - ,, -

[04-01-1762]
Do. uts. in onvermogen van 't lijk van Jan van Gelder, alhier overleden & te begraven - memorie

[09-01-1762]
9 do. uts. van 't lijk van de zoon van Cornelis Vonk genaamt Abraham, alhier overleden en te begraven in de classe van 3 ,, - ,, -

[22-01-1762]
22 do. uts. van 't lijk van Ariaan van Ceteren in onvermogen, alhier overleden & te begraven - memorie?? ??

[01-02-1762]
Febrij. 1 uts. van 't lijk van 't kind van Arend Mijnheer in onvermogen - memorie

[19-02-1762]
Do. 19 uts. van 't lijk van 't kind van Gerrit Struij(s), alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[19-02-1762]
Do. uts. van 't lijk van de wede. (van) Cornelis Hillemans in onvermogen, mede alhier overleden en begraven - memorie

[06-03-1762]
6 do. uts. van 't lijk van Soetje Pietersdr v. den Boogaert in onvermogen, alhier overeden & begraven - memorie

[08-03-1762]
8 do. uts. van 't lijk van Abraham de Ridder in onvermogen, alhier overleden & te begraven - memorie

[25-03-1762]
Maart 25 Antonij Verschuur, j. m., geboortig van Hoog Blokland, doet aangev. te trouwen met Johanna Smits, j. dr., wonende alhier, in onvermogen - memorie

[25-03-1762]
Do. aangev. van 't lijk van 't kind van Cornelis Kruijthof in onvermogen - memorie

[25-03-1762]
1762 Maart 25 aengev. gedaan van 't lijk van Pr. Johannes Goudswaart, alhier overleden en te begraven in de 2e classe - 15 ,, - ,, -

[27-03-1762]
27 do. uts. van 't lijk van Jacob van der Groef in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[01-04-1762]
April 1 uts. van 't lijk van Cornelis van der Schenk, alhier overleden en begraven in de 4e classe - 3 ,, - ,, -

[08-04-1762]
Do. 8 Aart Teunusz van 't Hof.j. m., doet aengev. te trouwen met Sara Wesselsdr Nieuweijde, beide alhier woonagtig, in onvermogen - memorie

[12-04-1762]
Do. 12 aangev. gedaan van 't lijk van de vrou van Philip Ammeraal in onvermogen, alhier overleden & te begraven - memorie??

[14-04-1762]
Do. 14 uts. 't lijk van 't kind van Marinus Brooshooft(s) wede., in onvermogen - memorie

[15-04-1762]
Do. 15 Johannis Cornelisz Doornheijn, j. m., doet aangev. te trouwen met Cornelia Adriaansdr Melissant, j. dr., beide alhier woonagtig, in onvermogen - memorie

[16-04-1762]
16 do. Leendert Hermans, wedr. van Henrica van Vloodrop, doet aangev. in onvermogen te trouwen met Anna Margaretha Rudin, j. dr., beide alhier woonagtig - memorie

[16-04-1762]
16 do. aengev. gedaan van 't lijk van 't kind van Johannes Roskam, alhier overleden en te begraven - memorie

[16-04-1762]
Op heden den 16en April 1762 zijn voor ons onderget. s. schout en schepenen van Dirksland in wettig ondertrouw opgenomen Leonardus Hermans, wedr. van Henrica Vloodrop, geboortig van Horn, en Anna Margaretha Rhudin, j. dr., geboortig van Wellerberg onder Keulen, beide alhier woonagtig, omme naer 't eindigen van drie zondaagse proclamatien in den huwelijken staat te worden bevestigt.
Actum Dirksland dato uts.
W. de Vrij als s. schout & secrs., H. Wijnekus, Cornelis Vonk

[23-04-1762]
23 do. aangev. gedaan van 't lijk van 't kind van Marinus Merison in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[29-04-1762]
29 do. uts. van 't lijk van ('t) Claas Mostman, alhier overleden en te begraven - memorie

[[06-05-1762]
Op heden den 6en Meij 1762 zijn voor ons onderget. s. schout en schepenen van Dirksland in den huwelijken staat bevestigt, nadat de drie zondaagsche proclamatien alhier waren gegaan, de perzoonen van Leonardus Hermans, weduwenaar van Hendrica Vlodrop, geboortig van Horn, en Anna Margaretha Rudin, j. dr., geboortig van Wellerberg onder Keulen, beide alhier woonagtig, beide hiervoren in wettig ondertrouw opgenomen.
Actum Dirksland dato uts & t' oirkonde geteekent:
W. de Vrij als s. schout & secrets., H. Schravelaar, Cornelis Vonk, H. Wijnekus

[12-05-1762]
1762 Meij 12 aangev. gedaan van 't lijk van Salomon Okker in onvermogen, alhier te begraven - memorie

[17-05-1762]
Do. 17 uts. van 't lijk van Willem van Leuven in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[19-05-1762]
Do. 19 uts. van 't lijk van Pieter Koman, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[22-05-1762]
Do. 22 uts. van 't lijk van Maria Kalle in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[01-06-1762]
Junij 1 uts. van 't lijk van Barend Bolleman in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[02-06-1762]
2 do. uts. van 't lijk van de wede. (van) Johannes Koe(n)se in de derde classe, alhier overleden en te begraven - memorie

[05-06-1762]
5 do. uts van 't lijk van 't kind van Hendrik Varddo in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[12-06-1762]
12 do. uts. van 't lijk van Leendt Hendriksz Soldaat, in de polder alhier overleden, om te begraven in de derde classe, & solvt. 3 ,, - ,, -

[14-06-1762]
14 do. uts. van 't lijk van 't kind van Dirk van Rossem, alhier overleden en te begraven in de 4e classe, & solvt. 3 ,, - ,, -??

[15-06-1762]
15 do. uts. van 't lijk van Pieter van Laa, alhier overleden en te begraven, gehoorende onder d' classe van onvermogen - memorie

[16-06-1762]
16 do. doet Meijndert Evertse, j. m., woonende alhier, aangev. zullende trouwen met Johanna Geertruij Spies, j. dr., laatst hebbende gewoont te Rotterdam en thans mede alhier, in onvermogen - memorie

[21-06-1762]
1762 Junij 21 uts. van 't lijk van 't kind van Tomas Geertse in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[24-06-1762]
Do. 24 uts. van 't lijk van 't kind van Harman Schouzen in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[25-06-1762]
Do. 25 uts. van 't lijk van Alida van Son, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[03-07-1762]
Julij 3 uts. van 't lijk van Adriaantje Dijke, huisv. (van) Cornelis Koole, in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[06-07-1762]
6 do. uts. van 't lijk van 't kind van Johannes de Karreman in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[09-07-1762]
9 do. uts. van 't lijk van 't kind van Willem Metselaar in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[09-07-1762]
Do. uts. van 't lijk van Sara Corns. van der Heijde in onvermogen, alhier overleden & te begraven - memorie

[16-07-1762]
16e uts. van 't lijk van 't kint van Stoffel Reijger in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[19-07-1762]
19. uts. van 't lijk van 't kint van d' heer Huijb. vdr Kroon, alhier overleden en te begraven, gehoorende onder 2. classe van vijfftien guld. - 15 ,, - ,, -

[02-08-1762]
2e Aug. uts. van 't lijk van 't kind van Dingeman Vivelaron, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[08-08-1762]
8 do. uts. van 't lijk van 't kind van Jan Luijsrijk, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie??

[21-08-1762]
1762 21 do. uts. van 't lijk van Jacob van der Groeff in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[25-08-1762]
Aug. 25 uts. van 't lijk van Pieter van den Handel in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[27-08-1762]
27 do. Pieter Johannesz Huijke, j. m., doet aangev. te trouwen met Willemina Johannesdr van Assen, j. dr., beide alhier woonagtig, in onvermogen

[31-08-1762]
31 do. aengev. gedaan van 't lijk van 't kind van Hugo Kats in de vierde classe te begraven, solvt. 3 ,, - ,, -

[02-09-1762]
Septb. 2 uts. van 't lijk van 't kind van Johannes Mulder in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[06-09-1762]
6 do. uts. van 't lijk van 't kind van Jan Kleinman in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[09-09-1762]
9 do. uts. van 't lijk van 't kind van Cornelis Tuijnebreijer, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[10-09-1762]
10 do. uts. van 't lijk van Geertruij Spies, huisvrou van Meijndert Evertse, in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[18-09-1762]
18 do. uts. van 't lijk van 't kind van Meijndert Evertse, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[20-09-1762]
20 do. uts. van 't lijk van 't kind van Jan Zoon in onvermogen in de classe van drie gl. - f 3 ,, - ,, -, alhier overleden & te begraven

[21-09-1762]
21 do. uts. van 't lijk van 't kind van Nicolaes Voorhouwer in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[02-10-1762]
Octbr. 2 Ik ondergete. doe aangev. van 't lijk van mijn kind in de tweede classe, alhier te begraven, solv. 15 ,, - ,, -
W. de Vrij??

[06-10-1762]
Octb. 6 aangev. gedaan van 't lijk van een vreemdeling met name Antonij, alhier overleden en te begraven - memorie

[21-10-1762]
Do. 21 aangev. gedaan van 't lijk van Iman Bot in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[23-10-1762]
Do. 23 Hendrik Wijnekus doet aangev. van 't lijk van zijn kind in de vierde classe, alhier overleden en te begraven, solvt. f 3 ,, - ,, -

[25-10-1762]
25 do. uts. van 't lijk van 't kind van Adam Ligtendag in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[25-10-1762]
Do. uts. van 't lijk van 't kind van Cornelis van der Vaak in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[01-11-1762]
Novbr. 1 uts. van 't lijk van 't kind van Johannes Offergeld, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[15-11-1762]
Do. 15 uts. van 't lijk van 't kind van Simon Ammeraal in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[16-11-1762]
Do. 16 uts. van 't lijk van Adam Ligtendag in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[19-11-1762]
Do. 19 uts. van 't lijk van Joost de Koning in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[01-12-1762]
Decbr. 1 uts. van 't lijk van de zoon van Hugo Erkenbout met name Jacob, in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[02-12-1762]
1762 Decbr. 2 aangev. gedaan van 't lijk van Elisabeth Meijerus, wede. van Leendert Zeeuw, alhier overleden en te begraven in de vierde classe, & solvt. f 3 ,, - ,, -??

[06-12-1762]
6 do. uts. van 't lijk van 't kind van Hugo Kats, alhier overleden en te begraven in de vierde classe, solvt. 3 ,, - ,, -

[08-12-1762]
8 do. uts. van 't lijk van 't kind van Cornelis Noorman, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[13-12-1762]
13 do. uts. van 't lijk van Paulus Nagtegaal in onvermogen, alhier overleden en te begraven - memorie

[15-12-1762]
15. do. uts. van 't lijk van de dogter van Cornelis Vonk in de vierde classe, & solvt. 3 ,, - ,, -

[15-12-1762]
Do. uts. van 't lijk van Jan Poortvliet in onvermogen - memorie

[24-12-1762]
24 do. uts. van 't lijk van 't kind van Philip Oranje in onvermogen te begraven - memorie

[27-12-1762]
27 do. uts. van 't lijk van 't kind van Cornelis Sorge, alhier overleden en te begraven in de vierde classe, & solvt. f 3 ,, - ,, -

[29-12-1762]

29 do. uts. van 't lijk van Leendert Davidze Kolf in onvermogen - memorie

[29-12-1762]
uts. van 't lijk van 't kind van Dingeman van der Sluijs in de vierde classe & solvt. 3 ,, - ,, -??

[30-12-1762]
30 do. uts. van 't lijk van 't kind van Philip van der Mast in onvermogen - memorie

[30-12-1762]
Do. uts. van 't lijk van Arend Koman in onvermogen - memorie

Verantwoort
H. Wijnekus

[01-01-1763]
1763 Janrij. 1 aangevinge gedaan van 't lijk van mons. Gerard van Kampen in de vierde classe & solvt. f 3 ,, - ,, -

[06-01-1763]
Do. 6 uts. van 't lijk van de heer Huijbert van der Kroon in de tweede classe & solvt. 15 ,, - ,, -?? ??

[10-01-1763]
10 do. uts. van 't lijk van Willemina Denkelaar, wede. van Barend Visbeen, in onvermogen - memorie

[15-01-1763]
Januarij 15e uts. van 't lijk van Izak Loekaart, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[17-01-1763]
17. do. uts. van 't lijk van And. Kamerling, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[19-01-1763]
19. do. uts. van 't lijk van Arend Soldaat, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[19-01-1763]
Do. uts. van 't lijk van Jan vdr. Linde, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[19-01-1763]
Do. uts. van 't lijk van Ariaantie Wijjers, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[21-01-1763]
21e uts. van 't lijk van Mar. Kaslander, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[22-01-1781]
22e uts. van 't lijk van Wilhelmus Rosvelt, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[24-01-1763]
24e uts. van 't lijk van 't kind van Aren Bud, wonende onder Sommelsdijk, in de twede classis en solvet 15 ,, - ,, -

[24-01-1763]
1763 Januarij 24. aangeving gedaan van 't lijk van 't kind van Jacobus Beuvens, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[25-01-1763]
25e uts. van 't lijk van 't kind van Jacob Polder, alhier overleden en te begraven in onvermoge(n) - memorie

[27-01-1763]
27e. uts. van 't lijk van Sachs. vdr. Groeff, alhier overleden en te begraven in onvermoge(n) - memorie??

[27-01-1763]
Do. Job vdr. Schilt, j. m., doet aangeving te trouwen met Susanna Erkenbout, j. d., beijde wonende alhier, en verklaare te gehoren onder de classis (van) onvermoge(n) - memorie

[31-01-1763]
31. uts. van 't lijk van d' heer Willem de Vrij, secretaris alhier, overleden alhier en te begraven in de tweede classis, en solvet f 15 ,, - ,, -

[01-02-1763]
Februarij 1. uts. van 't lijk van Corns. Noorman, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[07-02-1763]
7. uts. van 't lijk van Maartie Moerke(r)ke, alhier overleden en te begraven in onvermoge(n) - memorie

[08-02-1763]
8. uts. van 't lijk van ('t) kind van Juffr. (en) d' heer Wm. de Vrij, genaamt Jan de Vrij, alhier overleden en te begraven, en vermits den selven goederen 't collateraal subject nagelaten den dubbelden impost, solvet 12 ,, - ,, -??

[12-02-1763]
1763 Februarij 12. aangeving gedaan van 't lijk van Lijdia Mijnheer, huijsvrouw van Jan van Loo, in de vierde classis, en solvet f 3 ,, - ,, -??

[15-02-1763]
15. uts. van 't lijk van Joh. Mulder, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[18-02-1763]
18. uts. van 't lijk van Jan Spanjaart, alhier overleden en te begraven in de vierde classis, en solvet 3 ,, - ,, -

[24-02-1763]
24. uts. van 't lijk van Wm. Driendijk, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[01-03-1763]
Maart 1. uts. van 't lijk van d' wed. Iman Bot, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[04-03-1763]
4. uts. van 't lijk van Ab. Driendijk, alhier overleden en te begraven in onvermoge(n) - memorie

[04-03-1763]
Jan Schepers en Francina Seuntjes doen aangevinge om te sullen trouwen, en verklaaren sig te behoren onder de classe & solvt. beijde 6 ,, - ,, -

[05-03-1763]
Op heden den 5en Maart 1763 sijn voor ons ondergesz. schout en schepenen van Dirxlant in wettigen ondertrouw opgenomen de persoonen van Jan Schepers en Francina Seuntjes, jonge lieden, beijde alhier woonagtig, omme naar het eijndigen van de behoorlijke sondaagsche proclamatien, in den huwelijken staat bevestigt te worden, actum Dirkxlant desen 5en Maart 1763
Wm. van Nieuwenhoven, H. Wijnekus, mij present secretaris Pieter Glasmaker????

[08-03-1763]
Maart 8e wert aangevinge geda(a)n van 't lijk van Jilles Servaas van den Doel, overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[10-03-1763]
10. wert aangevinge gedaan van 't lijk van Jacomijntie Visbeen, d' we. van Pt. Kooman, overleden om te begraven in onvermogen - memorie

[12-03-1763]
12. wert aangevinge gedaan van 't lijk van Delia Hankelaar, overleden, om te begraven in onvermogen - memorie

[14-03-1763]
14. wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kint van Pieter Huijke, alhier overleden, te begraven in onvermogen - memorie

[17-03-1763]
1763 Maart 17. Pieter Hotting, j. m., wonende in Middelharnas, doet aangeving in de derde classis om met Pieternelle van dr. Linde, wede. van Jacob Pas, woonagtig onder deese jurisdictie, (om] te trouwen, actum Dirkslant den 17e Maart 1763, solvet voor de bruijd f 6 ,, - ,, -????

[19-03-1763]
19. wert aangevingh gedaan van 't lijk van Jacob Visbeen, alhier overleden, te begraven in onvermogen - memorie

[21-03-1763]
21. wert aangeving gedaan van 't lijk van 't kint van Pt. Nieuwlander, overleden, om te begraven in onvermogen - memorie

[22-03-1763]
22. wert aangeving gedaan van 't lijk van de dogter van Cornelis v(an) der Velden, genaamt Maria van der Velden, in de vierde klassis, om alhier te begraven - f 3 ,, - ,, -

[28-03-1763]
28. wert aangeving gedaan van 't lijk van 't kind van Hend. Ruijtenburg, alhier overleden en te begraven in onvermoge(n) - memorie

[29-03-1763]
29e dito wert aangevinge gedaan van het lijk van Ariaantje Crelisse Roon, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[29-03-1763]
Op heden den 29en Maart 1763 sijn voor ons ondergesz. schout en schepenen vn Dirkslandt in den huwelijken staat bevestigt, na dat de drie sondaagsche proclamatien alhier en te Dordrecht waren gegaan, de persoonen van Jan Schepers, geboren en woonagtig alhier, en Francina Seuntjes, jonge dochter, geboren te Dordrecht en mede wonende alhier, beijde hier vooren in wettigen ondertrouw opgenomen.
Actum Dirkslandt do. uts. en t' oirconde getekent
H. Schravelaar als president schepen bij absentie van de schout, Cornelis Vonk, H. Wijnekus, mij present secretaris, Pieter Glasmaker

[06-04-1763]
April 1763 6. wert aangeving gedaan alhier in de classis (van) onvermogen van 't lijk van Pieter Visbeen - memorie

[08-04-1763]
8en dito doet Gerrit Nattekase, jongman, geboren op Stadt aan 't Haringvliedt en wonende alhier, aangeving om te trouwen met Maria Meijers, geboren te Heenvliedt en mede wonende alhier, in de classis van onvermogen - memorie

[08-04-1763]
Do. als boven doet Pieter Franse Trommel, jongman, aangeving om te trouwen met Commertje Marcusse Caron, jonge dogter, beijde geboren en wonende alhier, in de classis van onvermogen - memorie

[08-04-1763]
Do. als boven doet Leendert Willemse Drijendijk, jongman, geboren te Dirkslandt en woonagtig onder Melissant, aangeving om te trouwn met Commertje Crelisse Noor(d)dijk, jonge dogter, geboren en wonende alhier, in de classis van onvermogen - memorie

[11-04-1763]
April 1763 11. aangev. gedaan van lijk van Leentie in gasthuijs, alhier overleden en te begraven in onvermoge(n) - memorie

[11-04-1763]
Do. wert aangeving gedaan van 't lijk van Corns. Doorn, alhier overleden en te begraven in de classis van onvermogen - memorie

[13-04-1763]
13e uts. van 't lijk van Aren Hilleman in de classis van onvermoge(n), alhier overleden en te begraven - memorie

[15-04-1763]
15. uts. van 't lijk van Pieter Gestel in de classis van onvermoge(n), alhier overleden en te begraven - memorie

[19-04-1763]
19e werdt aangeving gedaan van het lijk van het kindt van Jacob Crelisse Bot, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[22-04-1763]
22. uts. van 't lijk van 't kindt van Leendert Philips Admiraal, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[22-04-1763]
April 1763 22en doet Cornelis Kool, weduwenaar van Arentje van Dijke, geboren op Stadt aan het Haringvliet, aangeving om te trouwen met Aaltje Matenaar, jonge dogter, geboren en beijde woonagtig alhier, in de classis van onvermogen - memorie

[25-04-1763]
25en doen Johannis Janse Bogert, j. m., geboren op Ooltgensplaat, wonende op Middelharnis, met Lena Floorisdr. Moerkerke, j. d., geboren en woonende alhier, aangeving ter secretarij alhier om zigh in ondertrouw te begeven, en verklaren te gehoren in de classis van onvermoge(n) - memorie

[26-04-1763]
26en wert aangeving gedaan van 't lijk van Colijn Koole, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[28-04-1763]
28en wert aangeving gedaan van het lijk van 't kind van Arent Hilleman, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[03-05-1763]
Maij 1763 3. aangev. gedaan ter secretarij alhier van lijk van 't kind van Arij Moerkerke, en verklaarde te gehoren onder de classis van onvermoge - memorie

[04-05-1763]
4 do. uts. van 't lijk van 't kind van d' we. Colijn Koole, alhier overleden en te begraven in de classis van onvermoge - memorie

[04-05-1763]
Do. uts. van 't lijk van Lena Sijmons, huijsvrouw van Sijmon de Gast, alhier overleden om te begraven in onvermogen - memorie

[06-05-1763]
6. do. uts. van 't lijk van Lena de Jong, huijsvrouw van Ab. van Herken, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[06-05-1763]
Do. uts. van 't lijk van Gerrit Farwijk, alhier overleden en te begraven, en verklaarde te behoren in de classis (van) onvermoge - memorie

[07-05-1763]
7 do. uts. van lijk van 't kind van Poulus Hoogmoet, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[09-05-1763]
9e do. uts. van 't lijk van 't kindt van Johannes Koning, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[10-05-1763]
10den do. uts. van het lijk van het kindt van Abram van Herkinge, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[11-05-1763]
1763 Meij 11 do. wert aangeving gedaan van het lijk van de vrouw van Pieter Bot, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[12-05-1763]
12 do. uts. van het lijk van het kind van Hendrik Tuijn, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[12-05-1763]
12 do. doet Jan Arentse Roon, jongman, aangeving ter secretarij alhier om te trouwen met Sara Claasse Bot, jonge dogter, beijde geboren en woonende alhier, en verklaarden te behooren in de classis van onvermogen - memorie

[21-05-1763]
21 do. wert aangeving gedaan van het lijk van Maria Coetse, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[26-05-1763]
26 do. uts. van het lijk van het kindt van Steven Leendertse de Visser, alhier overleden en te begraven in de vierde classis, solvet 3 ,, - ,, -??

[27-05-1763]
1763 Meij 27en wert aangeving gedaan van het lijk van Jaapje van Daalen, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[30-05-1763]
30 do. uts. van het lijk van Willem Polders, alhier overleden en te begraven in de vierde classis, solvet 3 ,, - ,, -

[04-06-1763]
4 Junij van het lijk van het kindt van Huijg Arkenbout, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[13-06-1763]
13 do. uts. van het lijk van het kind van Sijmon Dan. Admiraal, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[15-06-1763]
15 do. uts. van het lijk van het kindt van Tomas Janse van Loo, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[19-06-1763]
19 do. uts. van het lijk van Arent Sorge, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[23-06-1763]
1763 Junij 23ste doet d' heer Corns. van der Valk aangeving van het lijk van sijn kindt, alhier overleden en te begraven in de tweede classis, solvet - 15 ,, - ,, -

[23-06-1763]
Op dato voorsz. doet Floris van Broekhuijsen, wednr. van Claasje Pieterse Visbeen, geboren te Soelen in Gelderlant en woonagtig onder Melissant, aangeving om te trouwen met Segerina Sorge, j. d., geboren en woonagtig alhier, in de vierde??
classe, solvet voor de bruijdt - 3 ,, - ,, -

[25-06-1763]
25 do. wert aangeving gedaan ter secretarij alhier van het lijk van 't kind van Bart van Thiender, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[26-06-1763]
26 do. doet Jan Leend. Looij aangeving van het lijk van sijn vrouw, alhier overleden en te begraven in de vierde classis, solvet - 3 ,, - ,, -

[29-06-1763]
29 do. doet Antonij Berkhoff, j. m., geboren te Maassluijs en woonagtig te Alblasserdam, aangeving om te trouwen met Marg. Sophia van Campen, j. d., geb. in de Nieuwenhoorn en woonagtig alhier, in de derde classis, solvet voor de bruijdt 6 ,, - ,, -

[09-07-1763]
1763 Julij 9en wert aangeving gedaan ter secretarij alhier van het lijk van Bart van Thiender, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie??

[13-07-1763]
13 do. doet Johannes Gouswaart, jongman, geboren en woonagtig alhier, aangeving om te trouwen met Johanna Armstrong, j. d., geboren en woonagtig te Sommelsdijk in Zeelant, in de tweede classis, solvet den bruijdegom 15 ,, - ,, -

[30-07-1763]
30e do. doet Adrianus Blok aangeving van het lijk van sijn broeder Leendert Blok, alhier overleden en te begraven in de vierde classis, solvet 3 ,, - ,, -

[10-08-1763]
August. 10. uts. van lijk van 't kind van Damis van Kralingen, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[18-08-1763]
18. uts. van 't lijk van 't kind van Jan Kaslander, alhier overleden en te begraen in onvermoge - memorie

25-08-1763]
25. uts. van 't lijk van Maartie van Dijke, huijsv. van S. Hamete, overleden en te begraven, en verklare te gehoren in de 4de classis, welk regt bij mij is ontfangen - 3 ,, - ,, -

[29-08-1763]
1763 Augs. 29e doet Hubert Evert aangeving van het lijk van sijn vrouw Geertruij Bos, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[10-09-1763]
Septbr. 10en wert aangeeving gedaan van het lijk van Johannes Frensen, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[10-09-1763]
Uts. van het lijk van Johanna Beekmans ten huijse van Jan Rank, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[11-09-1763]
11e do. wert aangeving gedaen van het lijk van Francina Seuntjes, huisvrouw van mr. Jan Dchepers, alhier overleden en te begraven in de 4e classis, solvet 3 ,, - ,, -

[12-09-1763]
12 do. uts. van het lijk van het kind van Jan Ditvoor, alhier overleden en te begraven - memorie

[17-09-1763]
17. do. uts. van 't lijk van een vreemde vrouw genaamt Geertruij Reijse, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[20-09-1763]
20 do. uts. van 't lijk van het kind van Hend. de Bruijn, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[22-09-1763]
September 1763 22. do. uts. van 't lijk van een vreemd kind van Pieter IJsenberg, genaamt Pieternella, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[28-09-1763]
28 do. doet Jan Schepers aangeving van het lijk van sijn kind, alhier overleeden en te begraven in de 4e classis, solvet 3 ,, - ,, -??

[01-10-1763]
Octobr. 1 do. uts. van het lijk van Jobje Arendsdr Vogelaer, huijsvrouw van Jan Schonenberg, alhier overleeden en te begraven in onvermogen - memorie

[03-10-1763]
3. do. uts. van het lijk van Lena Lodder, wede. van Jacob Hooghart, alhier overleden en te begraven in de 4e classis, solvet 3 ,, - ,, -

[04-10-1763]
4e do. uts. van het lijk van Cornelis Hendriksz Both, alhier overleeden en te begraven in de derde classis, solvet 6 ,, - ,, -

[04-10-1763]
Uts. van het lijk van Leendert Beeke, alhier overleeden en te begraven in onvermogen - memorie

[15-10-1763]
15. do. uts. van het lijk van Arend van Akkeren, alhier overleeden en te begraven in onvermogen - memorie

[15-10-1763]
1763 Octob. doet Leendert Jacobsz van der Groeff, j. m., gebooren en woonende alhier, aangeving om te trouwen met Elisabeth Leendertsdr Langstraate, j. d., geboren te Middelharnas en wonende (alhier doorgestreept), in de classis van onvermogen - memorie

[18-10-1763]
18 do. wert aangeving gedaan van het lijk van Soetje Pietersdr Schepers, huijsvrouw van Tomas Molenaar, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[19-10-1763]
19 do. uts. van het lijk van Corns. Claasz Moses, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[28-10-1763]
28 do. doet Neeltje Blok, wede. van Jan Spanjert, geboren en woonende alhier, aangeving om te trouwen met Jacob Vijfhuijzen, j. m., geb. te Brouwershaven in Zeelandt en meede woonagtig alhier, in de vierde classis, solvet de bruijdt 3 ,, - ,, -,
en op dato voorsz. doet den bruijdegom aangeving als booven in onvermogen - memorie

[31-10-1763]
1763 Octob. 31 do. wert aangeving gedaan van het lijk van Maaijke Maartensdr Boslooper, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[10-11-1763]
Novemb. 10e do. doet Gillis van den Doel aangeving van het lijk van zijn kind, alhier overleden en te begraven in de derde classis, solvet 6 ,, - ,, -??

[14-11-1763]
14e do. uts. van de lijken van de kinderen van Hendrik Bot genaamt Catelijntie en Klaas, alhier overleden en te begraven in onvermog. - memorie

[15-11-1763]
15. do. uts. van 't lijk van het kind (van) Neeltie Blok, wede. (van) Jan Spanjaart, genaamt Cornelia, alhier overleden en te begraven in de vierde classis, solvet 3 ,, - ,, -

[18-11-1763]
18. do. uts. van 't lijk van 't kind van een vreemd man genaamt Fran. van Aarsbeek, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[23-11-1763]
23 do. uts. van het lijk van het kindt van Johannes Karslander, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[28-11-1763]
28 do. uts. van het lijk van Paulus Jansz Biestman, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[01-12-1763]
1763 Decbr. 1ste wert aangeving gedaen van het lijk vn het kind van Johs. Bogert, alhier overleeden en te begraven in onvermogen - memorie

[06-12-1763]
6 do. uts. van het lijk van het kind van Johs. Bogert in onvermogen - memorie

[06-12-1763]
Uts. van het lijk van Margareta, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[08-12-1763]
8 do. doet Cornelis Cats aangeving van het lijk van zijn zoon Dankert in de vierde classis, solvet 3 ,, - ,, -

[10-12-1763]
10 do. wert aangeving gedaan van het lijk van het kind van wijlen Jan Spanjert genaamt Jacob, alhier overleden en te begraven in de vierde classis, solvet 3 ,, - ,, -

[10-12-1763]
Uts. van het lijk van het kindt van Hendrik Bullers genaamt Dirk, alhier overleeden en te begraven in onvermogen - memorie

[15-12-1763]
15 do. uts. van het lijk van Jaapje Jacobsdr van der Burg, huijsvrouw van Corns. Kruijthoff in onvermogen - memorie, nog ten dage voorsz van het lijk van haar kindt in onvermogen - memorie??

[16-12-1763]
1763 Decemb. 16e wert aangeving gedaan ter secretarij alhier van het lijk van Bastiaan Molenaer, alhier overleeden en te begraven in onvermogen - memorie

[17-12-1763]
17 do. uts. van het lijk van Adriana Vroegop, huijsvrouw van Martinus de Vries in onvermogen - memorie
?? ????
[17-12-1763]
Uts. van het lijk van het kind van Marinus Merison genaamt Maaijtje, in onvermogen - memorie

[19-12-1763]
19 do. uts. van 't lijk van Neeltie Kamerling, huijsvrouw van Steven Matenaar, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[22-12-1763]
22?? do. uts. van 't lijk van het kind van Corns. Noorman genaamt Barbara, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[22-12-1763]
Do. uts. van 't lijk van het kind van Hugo Kas genaamt Cornelia, alhier overleden en te begraven in de vierde classis, solvet 3 ,, - ,, -

[22-12-1763]
1763 December 22 do. doet Sara van Loo, j. d., geboren en woonende alhier, aangeving om in den egten staat te treden met Joost Kamerling, j. m., woonende in Kraijenisse, en verklaarde voor haar selfs te gehooren in de classis van onvermoge - memorie

[23-12-1763]
23. uts. van 't lijk van Jacob Looij, alhier overleden en te begraven, en verklaarde te gehoren in de vierde classis, solvet 3 ,, - ,, -

[24-12-1763]
24 do. uts. van het lijk van het kind van Dingeman Vivelaron, alhier overleden en te begraven, in onvermoge - memorie

[29-12-1763]
29 do. uts. van het lijk van het kind van Cornelis Vonk genaamt Cornelis, alhier overleden en te begraven, in de vierde classis, solvet - 3 ,, - ,, -

[29-12-1763]
Do. uts. van het lijk van Pleuntje Viskil, huijsvrouw van Arie Moerkerken, in onvermogen - memorie

[29-12-1763]
1763 Decemb. 29 doet Pieter Metzelaer, j. m., aangeving on te trouwen met Magdalena Gouswaart, j. d., beijde geboren en woonende alhier, in de derde classis, solvet beijde 12 ,, - ,, -

[29-12-1763]
Do. uts. Tomas Molenaer, wedr. van Soetje Schepers, met Tannetje Crelisdr Serier, wede. van Barend Koeleman, beijde woonende alhier, in onvermogen - memorie

Verantwoord
H. Schravelaar

[03-01-1764]
1764 Januarij 3 do. wert aangeving geda(a)n ter secretarij alhier van het lijk van Ariaantje van Volst, wede. van Cornelis Doorn, alhier overleden en te begraven in de vierde classis, solvet 3 ,, - ,, -

[13-01-1764]
13 do. uts. van een dogter van Cornelis van den Bos genaamt Gerbina, alhier overleden en te begraven in onvemogen - memorie

[16-01-1764]
16 do. uts. van het lijk van Philip Admiraal in onvemogen - memorie

[18-01-1764]
18 do. uts. van het lijk van het kind van de wede. Johs. Mulder genaamt Cornelia, in onvermogen - memorie

[26-01-1764]
26 do. doet Adr. Wijnekus aangeving van het lijk van zijn kindt, alhier overleeden en te begraven in de vierde classis, solvet 3 ,, - ,, -??

[02-02-1764]
Februarij 1764 2. doet Sijmon de Gast, weduwenaar van Lena Sijmonsd. Poortvliet, woonende alhier, (aangeving) in den egten staat te treden met Agie Basert, j. d., geboren in de Plaat en wonende alhier, en verklaarde te gehoren in de classis van onvermogen - memorie

[03-02-1764]
3. wert aangevinge gedaan van 't lijk van d' vrouw van Jacob Verhoeve genaamt Dirkje van Gelder, alhier overleden, en te gehooren onder d' klasse van onvermogen om te begraven - memorie??

[07-02-1764]
7 do. uts. van het lijk van Tannetje van Dijke, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[07-02-1764]
Uts. van het lijk van Cornelis Pietersz van Laa in onvermogen - memorie

[08-02-1764]
8 do. uts. van het lijk van Dirk ?off, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[09-02-1764]
Februarij 9 do. doet Huijbert Metselaar, jongman, en Hester Philipsdr Admiraal, jonge dogter, beijde gebooren en woonende alhier, ondertrouw in onvermogen - memorie

[09-02-1764]
Do. uts. Johannis Gerritsz van Lis, jongman, gebooren en wonende alhier, en Cornelia Cornelisd. van der Klok, gebooren te Zuijdlant, en mede woonende alhier, gelijke ondertrouw in onvermogen - memorie

[10-02-1764]
10. uts. van 't lijk van kint van Maggiel de Jager, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[11-02-1764]
11. uts. Jan Hendz. de Man, j. m., geboren op Stad en wonende onder Den Bommel, met Jannetie Pietersd. vdn. Bogert, j. d., geboren en wonende alhier, gelijke ondertrouw in onvermoge - memorie

[11-02-1764]
Do. uts. van het lijk van 't kint van Pieter Rootsant genaamt Jacob, alhier overleden en te begraven in de 4de classis, solvet 3 ,, - ,, -??

[11-02-1764]
1764 Februarij 11. doet Pieter Hoekman, j. m. geboren alhier, met Heijndrina Fornee, wede. van Pieter vdn. Andel, gebore te Geertvliet en beijde woonende alhier, gelijk in ondertrouw in onvermoge - memorie

[13-02-1764]
13 do. aangeving gedaan van 't lijk van het kind van Jobje Beeke genaamt Sara, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[16-02-1764]
16 do. uts. van 't lijk van het kind van Corns. Poortvliet genaamt Lena, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[23-02-1764]
23. doet Jan Bolluijt, j. m., geboren en wonende alhier, aangeving om in den egten staat te treden met Maria de Koning, j. d., gebore te Middelharnis en mede woonende alhier, dewelke beijde verklaaren te gehooren in de classis van onvermoge - memorie

[24-02-1764]
24 do. uts. van 't lijk van 't kind van wede. Colijn Kole genaamt Willemijn, alhier overleden en te begraven in onvermog. - memorie

[02-03-1764]
Maart 2. uts. doet Cornelia Romeijn van het lijk van haar broer Hend. Romeijn, alhier overleden en te begraven in de 4de classis, solvet 3 ,, - ,, -

[06-03-1764]
1764 Maart 6. door Corns. Pikkart wert aangev. gedaan ter secretarij alhier van 't lijk van Jillis Pikkart zijn vader, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[08-03-1764]
8. uts. van 't lijk van 't kint van Paulus Bal genaamt Pieter, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[12-03-1764]
12. wert aangeving gedaan van 't lijk van 't kint van Corn. Balten, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[13-03-1764]
13e uts. van 't lijk van 't kind van Hendrik Tuijnder genaamt Arend, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[17-03-1764]
17e uts. van 't lijk van Fijtie Brandenburger, huijsvrouw van Dirk Tulp, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[17-03-1764]
Do. uts. van 't lijk van Maartie Wagemaker, huijsvrouw van Magg. de Jager, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie??

[17-03-1764]
Do. uts. van 't lijk van Arij Leger, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[19-03-1764]
19e uts. van 't lijk van Job Pater, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[27-03-1764]
1764 Maart 27e wert aangeving gedaan van 't lijk van 't kint van Paulus Bal genaamt Johannis, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[28-03-1764]
28e uts. van 't lijk van de zoon van Willem Poortvliet genaamt Jan Viskil, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[29-03-1764]
29e doet Jan Schoonenburg, weduwenaar van Jobje Vogelaar, geboren alhier, om in den egten staat te treden met Adriana Groenendijk, weduwe van Pieter Gestel, gebooren te Sommelsdijk en beijde woonende alhier, in onvermoge - memorie

[30-03-1764]
30e Arend Bud doet aangeving, woonende onder Sommelsdijk in Zelant, ter secretarij alhier van 't lijk van zijn zoon genaamt Jacob Bud, aldaar overleden en alhier te begraven, en verklaarde te gehoren in de 2de classis, solvet de somma van 15 ,, - ,, -????

[30-03-1764]
1764 Maart 30e doet Claas Doorn, j. m., aangeving om in den egten staat te treden met Grietie Lodder, j. d., beijde alhier geboren en woonende, en verklaarde te gehoren in onvermoge - memorie??

[03-04-1764]
April 3. uts. van 't lijk van de zoon van Jan Brugman genaamt Leendert Gestel, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[06-04-1764]
6. doet Sijmon Laurensz de Jong, j. m., geboren en wonende alhier, aangeving om in den egten staat te treden met Elsje Danielsd. Ditvoort, gebooren onder Den Bommel en wonende onder Melissant, en verklaarde hij voor zig te gehooren in de classis van onvermoge - memorie

[11-04-1764]
11. doet Martinus de Vries, weduwenaar van Adriana Vroegop, gebooren in de Klundert, aangev. om in den egten staat te treden met Grietie Rigters, wede. van W. de Vrij, geboren te Uijtregt en beijde wonende alhier, en verklaarde te gehoren in onvermoge - memorie

[12-04-1764]
1764 April 12. doet Mattijs van Oostenbrugge, j. m., geboren te Ogten om in den egten staat te treden met Cornelia Mostman, wede. van Bart van Tiende, geboren alhier en beijde woonende alhier, in onvermogen - memorie

[12-04-1764]
Do. doet Arij Moerkerke, wedr. laatst van Pleuntie Viskil, geboren te Strijen, om in den egten staat te treden met Matie W. vdr. Vliet, geboren te Middelharnis en beijde woonende alhier, in onvermoge - memorie

[12-04-1764]
Do. doet Johs. Hamete als voogd van Jacomina van Dijke, j. d., geboren onder Melissant, aangeving om in den egten staat te treden met Jacob Hamete, en verklaarde te gehoren in de 3de classis voor de bruijt, solvet 6 ,, - ,, -, en op dato voorsz. doet den bruijdegom aangeving als boven in onvermoge - memorie

[12-04-1764]
Do. uts. van 't kint van 't lijk van Jacob Polder genaamt Witte, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[18-04-1764]
1764 April 18. wert aangev. gedaan ter secretarij alhier van 't lijk van 't kind van d' wede. Bastiaan Molenaar genaamt Arij, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[18-04-1764]
Do. doet Hend. de Rijke, j. m., geboren te Emmikhoven en woonende onder Dirkslant, aangeving om in den egten staat te treden met Cornelia Looij, j. d., geboren op Den Bommel en woonende te Sommelsdijk in Zeelant, voor den bruijdegom in onvermoge - memorie

[19-04-1764]
19. doet Pieter van Vugt, j. m., geboren en wonende alhier, aangeving om in den egten staat te treden met Pieternella de Klopper, j. d., geboren te Geertruijdenberg en mede woonende alhier, ijder in de 4de classis, solvet 6 ,, - ,, -

[24-04-1764]
24. uts. van 't lijk van Corns. Hoekman, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[25-04-1764]
25. uts. van de lijken van de twee kinderen van wede. Job Pater, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[26-04-1764]
26. uts. van 't lijk van de zoon van Jan Brugman genaamt Cornelis, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[26-04-1764]
1764 April 26. aangev. gedaan van 't lijk van 't kint van Stoffel Brooshooft genaamt Cornelia, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[27-04-1764]
27. doet Corns. Abramsz Zoon, j. m., geboren in de Nieuwe Tonge en woonende in Middelharnis, aangeving om in den egten staat (te treden) met Adriana Monteband, j. d., geboren te Sliedregt en woonende alhier, en verklaarde ijder te gehooren in de 4de classis, solvet 6 ,, - ,, -??

[07-05-1764]
Maij 7. wert aangev. gedaan ter secretarij alhier van 't lijk van Cornelia Gestel, onder Sommelsdijk overleden en alhier te begraven in onvermoge - memorie

[08-05-1764]
8. uts. van 't lijk van 't kind van Corns. Tuijnebreijer genaamt Tannetie, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[15-05-1764]
15. uts. van 't lijk van 't kind van Abram van Herken genaamt Commertie, alhier overleden en te begraven in onvermoogen - memorie

[28-05-1764]
1764 Maij 28. wert aangeving gedaan ter secretarij alhier van 't lijk van 't kind van Joh. Zeeuw genaamt Frans, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[29-05-1764]
29. uts. van 't lijk van't kint van Corns. de Bruijn genaamt Sara D(r)inkelaar, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[01-06-1764]
Junij 1e doet Pieternella van der Linde als voogdes van haar dogter Maria Pas, j. d., woonende onder Dirkslant, aangeving om in den egten staat te treden met Wouter Haijmeetman, j. m., woonende onder Sommelsdijk, en verklaarde te hooren in (de) 3de classis, solvet voor haar beijde - 12 ,, - ,, -

[04-06-1764]
4. uts. van 't lijk van de dogter van wede. van Reijn. van Essenburg genaamt Catie, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[11-06-1764]
11. uts. van 't lijk van 't kint van Corns. Poortvliet genaamt Kleijntie, alhier overleden en te begraven (in) onvermoge - memorie

[16-06-1764]
16. uts. van 't lijk van Cornelia vdr. Velde, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[22-06-1764]
Junij 1764 22. aangeving gedaan van 't lijk van de dogter van Stev. Matenaar genaamt Maria, alhier overleden en begraven in onvermoge - memorie

[25-06-1764]
25. uts. van 't lijk van 't kind van Pieter A. Both genaamt Dirk, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[26-06-1764]
26. uts. van 't lijk van Huijbert van Soomen, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[05-07-1764]
Julij 5. uts. van 't lijk van Wm. Metselaar, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[09-07-1764]
9. uts. van 't lijk van 't kint van Pieter van Herken genaamt Dijna, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[10-07-1764]
10. uts. van 't lijk van 't kint van Pieter van Herken genaamt Maria, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[12-07-1764]
1764 Julij 12. aangeving gedaan ter secretarij alhier van 't lijk van de huijsvrouw van Hendrik Bullik genaamt Jannetie Tuijnders, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[13-07-1764]
13. uts. van 't lijk van Corn. van Somen, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[20-07-1764]
20. uts. van 't lijk van de huijsvrouw van Corns. Koole genaamt Aaltie Steven(s)dr Matenaer, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[20-07-1764]
Do. doet Jacob Doorn, j. m., aangeving om in den egten staat te treden met Agie Vonk, beijde alhier geboren en woonende en ook beijde in onvermoge - memorie??

[23-07-1764]
23. uts. van 't lijk van de huijsvrouw van Laurens van Proijen genaamt Matie J. van Brugge, alhier overleden en begraven in onvermoge - memorie

[09-08-1764]
Augustus 9. doet Engel Gertris van den Berg, jonkm., aangeving om in den egten staat te treden met Lena Wulmse Noordijk, wede. van Johannes Mulder, beijde alhier gebooren en woonende en ook beijde in onvermoogen, dus memorie??

[14-08-1764]
August. 14 doet Pieter Hoekman aangevinge van 't lijk van sijn kind genaamt Gijsbert, alhier overleden, om te begraven in de classis van onvermogen, dus alhier voor memorie

[18-08-1764]
18 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Matie Katrijn Boskoop, alhier overleden, om te begraave in de classis van onvermoge - memorie

[18-08-1764]
Dato uts. van 't lijk van Annetie Hooghart, alhier overleden en te begrave in de vierde classis, dubbelt regt - f 6 ,, - ,, -

[28-08-1764]
28 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Neeltie Pauls, alhier overleeden en om te begraaven in de classis van onvermoge - memorie

[05-09-1764]
5 Septemb. wert aangevinge gedaan van het lijk van Lijsbet de Roij, huijsvrouw van Adrianus van Gilst, alhier overleden, om te begraaven in de classis van onvermogen, dus voor memorie

[05-09-1764]
Dato wert aangeving gedaan van 't lijk van Maatie Gouswaart, wede. (van) Pieter van Laa, alhier overleden, om te begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[06-09-1764]
6 dito doet Job de Geus, wedr. van Hendrikie Klaasse Blaak, aangevinge om in den egten staat te treeden met Jobie Beeke, wede. van Abram de Ridder, beijde in onvermogen, dus memorie

[08-09-1764]
8 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kind Thomas Geertse, alhier overleden, om te begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[12-09-1764]
12 Septemb. doet Bastiaan Sweritze van Sluijs, jonkman, aangevinge om in den egten staat te treeden met Leena van der Tulp, wede. van Jacob Loij, gehoorende in de vierde classis van, dus voor beijde f 6 ,, - ,, -?? ??

[01-10-1764]
1 Octob. wert aangevinge gedaan van het lijk van Willem, sijnde een vreemdeling, alhier overleden, om te begraaven in de classis van onvermogen, dus memorie

[09-10-1764]
9 dito doet Cornelis Karon aangevinge van 't lijk van sijn kind om te begraaven in de classis van onvermogen, dus memorie

[19-10-1764]
19 dito wert aangevinge gedaan van het lijk van Jan Kronenburg, alhier overleden, om te begraaven in de classis van onvermogen - memorie????

[19-10-1764]
1764 19 Octob. doet Johannes Hameete, wedr. van Maatie van Dijke, om in den egten staat te treeden met Grietie Aartse van Leerdam, wede. van Cornelis Koning, en seggen beijde te gehoren in de classis van onvermoge - memorie

[23-10-1764]
23 dito doet Aart van 't Hoff aangevinge van 't lijk van sijn kindt genaamt Neeltie om alhier te begraaven in de classis van onvermogen, dus memorie

[24-10-1764]
24 dito doet Jacob van den Ende, jonkman, aangevinge om in den egten staat te treeden met Johanna Kronenberg, jonge dogter, en verklaare te gehooren in de classis van onvermogen, dus memorie??

[25-10-1764]
25 dito doet Gerrit Andriesse van Proijen, jonkman, aangevinge om in den egten staat te treeden met Hester Willemse Drieendijk, jonge dogter, gehorende in de classis van onvermoge - memorie

[31-10-1764]
31 dito Antoni Verschuur doet aangevinge van 't lijk van sijn kind genaamt Jan, alhier overleden, om te begrave in de classis van onvermogen, dus memorie??

[03-11-1764]
3 Novemb. doet Leendert de Wit aangevinge van 't lijk van sijn kindt, alhier overleden, om te begrave in de vierde classis van f 3 ,, - ,, -

[08-11-1764]
8 dito doet Cornelis Franse Bot aangevinge om in den egten staat te treeden met Cornelia Koense, gehorend in de derde classis van 6 gulde, dus voor beijde f 12 ,, - ,, -, solvet

[09-11-1764]
9 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Frederik Moor, alhier overleden, en om te begraaven in de classis van onvermoge - memorie

[13-11-1764]
13 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Jan Goemare, alhier overleden, en om te begraaven in de 4de classis van f 3 ,, - ,, -

[17-11-1764]
17 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Jan Poppelaar, alhier overleden, en om te begraaven in de classis van onvermogen - memorie??

[28-11-1764]
1764 28 Novemb. wert aangevinge gedaan van 't lijk van Matthijs Schragers, alhier overleden, en om te begraaven in de classis van onvermogen, memorie

[28-11-1764]
Dato doet Johannes Karon, wedr., aangevinge om in den egten staat te treeden met Teuntie Gerridsze van den Bos, wede. van Jan de Gelder, en verklaaren te gehore in de classis van onvermogen, dus memorie

[03-12-1764]
3 Desemb. wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kindt van Maggiel de Jaager, alhier overleden om te begraaven in de classis van onvermogen, dus memorie??

[11-12-1764]
11 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Hendrik Ruijtenburg, alhier overleden, om te begraven in de classis van onvermogen, dus memorie??

[14-12-1764]
14 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kind van Corn. Vonk, alhier overleden, en om te begraaven in de classis van onvermoge - memorie??

[19-12-1764]
1764 19 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Johannes Noorman, alhier overleden, en om te begraaven in de classis van onvermoge - memorie

[24-12-1764]
24 dito wert aangevinge gedaan van 't kindt van Jacob Hameete, alhier overleden, en om te begraaven in de vierde classis van 3 gulde, dus f 3 ,, - ,, -

H. Schravelaar

[01-01-1765]
1765 1 Janu. wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kind van Joost Kamerling, alhier overleden, en om te begraaven in de classis van onvermoge - memorie

[05-01-1765]
5 dito wert aangeving gedaan van 't lijk van 't kind van Arie Moerkerken, alhier overleden, en om te begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[12-01-1765]
12 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Jacob Hameetes vrouw, alhier overleden, en om te begraven in de 3e classis van f 6 ,, - ,, -????

[18-01-1765]
18 dito wert aangevinge gedaan om in den egten staat te treeden Cornelis Kruijthoff, wedr. van Jaapie van den Burg, met Maria Goemare, jonge dogter, beijde in de classis van onvermoge - memorie

[19-01-1765]
1765 19 Janu. wert aangevinge gedaan van 't overlijden van de twee kraamkinderen van Pieter Bodt om te worden begraaven in de classis van onvermoge - memorie

[24-01-1765]
24 dito doet Jacob Bot aangevinge van 't lijk van Jacob van Soomen, alhier overleden, en om te begraaven in de classis van onvermogen, dus memorie

[29-01-1765]
29 dito doet Cornelis Noorman, wedr. van Tannetie van Dijke, aangevinge om in den egten staat te treeden met Ariaantie Roskam, jonge dogter, en verklaren te gehore in de classis van onvermogen, dus memorie??

[05-02-1765]
5 Feb. doet Willem van der Velde aangevinge van 't lijk van sijn kindt om te werden begraaven in de vierde classis van f 3 ,, - ,, -

[05-02-1765]
Dito wert aangevinge gedaan van 't kindt van Willem Corn. Schriek om te werden begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[09-02-1765]
9 dito doet Jacob Goemaat, jonkman, wonende onder Dirkslandt, aangevinge om te sullen trouwen met Johanna Winterswijk, jonge dogter, wonende ook onder Dirkslandt, en verklaren te gehore in de 4e klassis voor den bruijdegom, dus f 6 ,, - ,, -

[09-02-1765]
9 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Jan Geertse Heijnberg om te werden begraaven in de classis van onvermogen, dus memorie

[18-02-1765]
18 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kindt van Abram van der Vliet om te werden begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[28-02-1765]
28 dito wert aangevinge gedaan door Cornelis Melissant sullende trouwen met Maria Leendertse Kolff, en verklaaren te gehooren in de classis van drie guldens, dus voor bijde f 6 ,, - ,, -

[06-03-1765]
1765 6 Maart wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kindt van Antoni Verschuur om te werden begraaven in de classis van onvermogen, dus memorie

[11-03-1765]
11 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Johanna Jurriens Rijn? om te werden begraaven in classis van onvermogen, dus memorie

[15-03-1765]
15 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Stoffelijntie Huijbers om te werden begrave in de classis van onvermogen, dus memorie

[19-03-1765]
19 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kindt van Pieter Hoekman om te werden begraaven in de classis van onvermogen, dus memorie

[22-03-1765]
22 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Stoffel Rijgers huijsvrouw, alhier overleden, en om te begraven in de classis van onvermogen, dus memorie

[28-03-1765]
28 dito doet Johannes van Loosbroek, jonkm., aangevinge om in den egten staat te treeden met Gonda Cornelisze van der Sluijs, jonge dogter, en verklaaren te gehooren in de classis van onvermoge - memorie

[28-03-1765]
Dato Leendert Metselaar doet aangevinge om in den egten staat te treeden met Grietie van der Harp, jonge dogter, en verklaaren te gehore in de classis van onvermogen, dus memorie

[08-04-1765]
8 April wert aangevinge gedaan van 't lijk van Maarten Baltens Kuvelier om te werden begraven in de classis van onvermogen, dus memorie

[11-04-1765]
11 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Cornelia Visser om te werden begrave in de classis van onvermogen, dus memorie

[18-04-1765]
1765 18 April doet Aart Bosschieter, jonkman, aangevinge om in den egten staat te treeden met Bastiaantie Breeman, jonge dogter, en verklaart den bruidegom te gehoren in de 4e classis, de bruijd in onvermogen, welk regt voor dus bijde ontf. f 6 ,, - ,, -

[18-04-1765]
Dato doet Cornelis Zeeuw, jonkman, aangevinge om in den egten staat te treeden met Magdalena Toen, jonge dogter, en verklaaren te gehore in de vierde classis voor beijde - f 6 ,, - ,, -

[24-04-1765]
24 dito doet Louwerens de Roon, jonkman, aangevinge om in den egten staat te treeden met Liesebet van Bergen, jonge dogter, en verklaaren te gehoren in de vierde classis voor bijde - f 6 ,, - ,, -

[26-04-1765]
26 dito doet Cornelis Koole, wedr. van Aalte Matenaar, aangevinge om in den egten staat te treeden met Adriana Stoute, jonge dogter, en verklaaren te gehore in de classis van onvermogen - memorie

[01-05-1765]
1765 1 Meij wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kindt van Gerrit Struijs om te werden begraaven in de classis van onvermoge - memorie

[03-05-1765]
3 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kindt van Martinus de Vries om te werden begraaven in de classis van onvermoge - memorie

[14-05-1765]
14 Meij doet Johannes Luijserik aangevinge van 't lijk van sijn kindt om te werden begraaven in de classis van onvermogen, dus memorie

[22-05-1765]
22 Meij wert aangevinge gedaan van 't lijk van Maatie van Leewen om te werden begraaven in de classis van onvermoge- memorie

[30-05-1765]
30 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van de wede. van Corn. Davidtse Gestel om te werden begraven in de classis van onvermogen, dus memorie??

[30-05-1765]
Dato doet Stoffel Rijger, wedr., aangevinge om in den egten staat te treeden met Lijsbet Drinkelaar, wede., en verklaaren te gehoren in de classis van onvermogen, dus memorie??

[08-06-1765]
1765 8 Junij wert aangevinge gedaan van 't lijk van kindt van Jacob Dootz om te werden begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[19-06-1765]
19 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Maartie Huijge om te werden begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[20-06-1765]
20 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kind van Johannes van Lis om te werden begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[11-07-1765]
11 Julij doet Willem Schriek aangevinge om in den egten staat te treeden met Jannetie van Loo, en verklaaren te gehore in de classis van onvermogen, dus memorie

[17-07-1765]
17 Julij wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kindt van Jan Zeeuw om te werden begraven in de classis van onvermoge - memorie

[19-07-1765]
19 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kindt van Stoffel Rijger om te werden begraaven in de classis van onvermoge - memorie

[25-07-1765]
25 Julij doet Jacob Robijn, wedr., wonende te Herkinge, aangevinge om in den egten staat te treeden met Magdalena Houteschee, jonge dogter, wonende alhier in de classis van onvermogen - memorie??

[26-07-1765]
26 dito doet Johannes Schravelaar, jonkm., wonende alhier, aangevinge om in den egten staat te treeden met Teuntie Vreeswijk, jonge dogter, en verklaart den bruijdegom te behoren in de 2e classis, dus voor de bruijdegom a 15 gulde, dus f 15 ,, - ,, -

[05-08-1765]
5 August. doet Jan Zoon aangevinge van 't lijk van sijn kindt om te werden begraaven in de classis van f 3 ,, - ,, -

[14-09-1765]
14 Septemb. doet Jacob Goemaat, wedr. van Jannetie van Aller, wonende in de Nieuwe Tonge, aangevinge om in den egten staat te treeden met Arentie van der Velde, wonende onder Dirkslant, en verklaaren te gehore in de classis van onvermogen, dus voor memorie

[23-09-1765]
23 dito doet Jacob Filips aangeving om sijn kindt te begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[28-09-1765]
1765 28 Sept. wert aangevinge gedaan van 't lijk van Jacob Filips om te werden begraaven in de classis van onvermoge - memorie

[28-09-1765]
Dato wert aangevinge gedaan van 't lijk van Cristijna Sterkeman om te werden begraaven in onvermogen - memorie

[05-10-1765]
5 October doet Hendrik Kodde aangevinge van 't lijk van sijn vrouw Jannetie de Ruijter om te werden begraaven in onvermoge - memorie

[11-10-1765]
11 Octob. wert aangevinge gedaan van Cornelis Kaslander, wonende te Herkinge, om te trouwen met Grietie Smit, jonge dogter, wonende alhier, en wert verklaart te gehoren in de classis van onvermoge - memorie

[15-10-1765]
15 dito Hendrik Kodde doet aangevinge van 't lijk van sijn kindt om te werden begraaven in onvermogen - memorie??

[18-10-1765]
18 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Cornelis Linhart om te werden begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[23-10-1765]
23 dito Leendert Oliman doet aangevinge om in den egten staat te treeden met Cornelia Zeeuw, jonge dogter, en verklaart dat de bruijt gehoort in de classis van drie gulde - f 3 ,, - ,, -, den bruijdegom heeft te Hillegersberg vold.

[31-10-1765]
1765 31 dito wert aangevinge gedaan van Johannes Thomasze Kozak, w. onder Herk., om in den egten staat te treeden met Diena Visbeen, wede. van Cornelis Hoekman, en wert verklaart dat de bruijt gehoort in de classis van onvermogen - memorie

[19-11-1765]
19 Nov. van 't lijk van 't kindt van C. Poortvliet in onvermogen - memorie

[22-11-1765]
22 dito wert aangevinge ged. van 't lijk van Aaltie Jansz Sijrier om te werde begraaven in onvermogen - memorie

[02-12-1765]
2 Decemb. uts. van 't kindt van Willem Metselaar in onvermogen - memorie

[05-12-1765]
5 dito uts. van 't kindt van deselve Willem Metselaar in onvermogen - memorie

[05-12-1765]
Dato uts. van 't lijk van Krientie Ruijter in onvermogen - memorie

Verantwoord
H. Schravelaar

[02-01-1766]
1766 2 Janu. doet Cornelis van der Mast, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Eva Korving, j. d., geboore te Sommelsdijk, en verklaaren te gehore in de classis van onvermogen - memorie

[06-01-1766]
1766 6 Janu. doet D. Molenaar aangevinge van 't lijk van sijn kindt in onvermogen - memorie

[31-01-1766]
31 dito doet David Gestel, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Cornelia Goemar, wede. van Arend van Loo, en verklaaren te gehore in de classis van onvermogen - memorie

[04-02-1766]
4 Feb. wert aangevinge gedaan van 't lijk van Aaltje Stooker om te werde begraave in onvermogen - memorie

[06-02-1766]
6 dito wert aangevinge gedaan om in den egten staat te treden Joost Kloet, j. m., met Angeniete de Jong, j. d., en verklaaren te gehore in de classis van onvermogen - memorie

[06-02-1766]
Dato doet Hendrik Kodde, wedr., aangevinge om in den egten staat te treeden met Maria van Klink, j. dogter, en verklaardt den bruijdegom te gehore in de classis van onvermogen - memorie

[26-02-1765]
26 Feb. wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kind van Johannes Roskam om te werden begraaven in onvermogen - memorie

[03-03-1766]
3 Maart wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kindt van Cornelis Bodt om te werden begraaven in de derde classis van f 6 ,, - ,, -, solvet

[05-03-1766]
5 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Neeltie Gouswaart, huijsvrouw van Dingeman van der Sluijs om te werden begraaven in de 3. classis van f 6 ,, - ,, -, solvet

[07-03-1766]
7 dito doet Jacob Pieterse van Rijs, jonkman, aangevinge om in den egten staat te treeden met Pieternella van Loo, wede., en verklare te gehoren in de classis van onvermogen - memorie

[08-03-1766]
8 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Cornelia Koense, huijsvrouw van Cornelis Bodt, om te werden begraaven in de 3e classis van f 6 ,, - ,, -, solvet

[11-03-1766]
11 dito uts. van 't lijk van Teun de Blom sijn vrouw om te worden begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[12-03-1766]
1766 12 dito aangevinge van 't lijk van Louwerens de Roon sijn kindt om te werden begraaven in de 3. classis - f 3 ,, - ,, -

[14-03-1766]
14 dito doet Pieter Kalle, jonkm., aangevinge om in den egten staat te treeden met Adriana Karon, j. d., en verklare te gehoore in de classis van onvermoge, dient voor memorie

[14-03-1766]
Dato wert aangevinge gedaan van 't lijk van Aaltie Carnaat om alhier te werden begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[17-03-1766]
17 dito uts. van 't kind van Jacob Buvens in onvermogen - memorie

[21-03-1766]
21 dito Jacob Karon doet aangevinge om in den egten staat te treeden met Cornelia van den Berg, en verklaren te gehoren in de classis van onvermogen - memorie

[21-03-1766]
Dato van 't lijk van Gijsbertie Pleijtman wert aangevinge gedaan om te werden begraaven in de derde classis van f 3 ,, - ,, -

[28-03-1766]
28 Maart van 't lijk van Siemon Admiraal sijn kindt om te werden begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[02-04-1766]
1766 2 April wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kindt van Jan Bolluijt in onvermogen - memorie??

[03-04-1766]
3 dito?? Iman Katte, j. m., doet aangevinge om te trouwen met Jannetie Soldaat, j. dogter, in onvermogen - memorie

[09-04-1766]
9 dito doet Cornelis van Vugt aangevinge om in den egten staat te treden met Eva Koman, en verklaren te gehoren in de classis van drie gulde, dus voor beijde f 6 ,, - ,, -

[18-04-1766]
18 dito uts. Mattheus Groenewegen met Maria Filee, en verklaaren te gehooren in de classis van onvermogen - memorie

[30-04-1766]
30 dito van 't lijk van de vrouw van Dirk van den Berg om te werden begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[30-04-1766]
Dato wert aangevinge gedaan van Engel Hooghart sullende trouwen met Susanna Braber, wonende in de Plaat, en verklaart den bruijdegom te gehore in de derde classis, dus f 6 ,, - ,, -

[08-05-1766]
8 Meij van 't lijk van Andries Lukar in de 3e classis, dog sonder dessendenten overleden dubbel regt, dus f 12 ,, - ,, -

[22-05-1766]
1766 22 Meij doet Mr. Boudewijn Jutting aangevinge om in den egten staat te treeden met Pieternella Ockker, wonende onder Melissant, en verklaart den bruijdegom te gehore in de 4e classis van f 3 ,, - ,, -

[05-06-1766]
5 Junij wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kindt van Jan van Loo om te werden begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[06-06-1766]
6 dito doet Jacob Hamete aangevinge om in den egten staat te treeden met Jacomijntie van Dijke, en verklare te gehoren in de 3. classis, dus voor bijde - f 12 ,, - ,, -

[09-06-1766]
9 dito doet Teunes Kruijthoff aangevinge van 't lijk van sijn vrouw om te werden begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[16-06-1766]
16 dito uts. van 't lijk van Johannes Balten om te werden begraaven in onvermogen - memorie

[19-07-1766]
19 Julij uts. van 't lijk van Joost Kloet om te werden begraven pro deo - memorie

[24-07-1766]
24 dito van 't lijk van de vrouw van Corn. Karon in onvermogen - memorie

[19-08-1766]
1766 August. 19 uts. van 't lijk van Corn. Jobze Pater in onvermogen - memorie

[20-08-1766]
20 dito uts. van 't lijk van 't kint van Corn. Balten om te werden begraaven in onvermoge - memorie

[22-08-1766]
22 dito uts. van 't lijk van de vrouw van Cornelis van Eeuwen om te werden begraaven in onvermogen - memorie

[26-08-1766]
26 dito uts. van 't lijk van 't kindt van Pieter Rijkman in onvermogen - memorie

[27-08-1766]
27 dito uts. van 't lijk van Teun Metselaar om te werden begraven in onvermogen - memorie

[29-08-1766]
Op heeden den 29 Augustus 1766 zijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Dirkslant in wettigen ondertrouw opgenomen de personen van Martines Mutsert, jonkman, gebooren te Tilburg, soldaat onder de compag. van Hamerstijn, en Martha van der Donk, wede. van Bastiaan Molenaar, beijde altans wonagtig binnen deesen dorpe, omme naar het eijndigen der proclamatien van ses tot ses weeken, in den egten staat te werden bevestigt. Ten oirconde geteekent datum uts.

[30-08-1766]
1766 30 August. wert aangevinge gedaan van 't lijk van een vreemt arm man om te werden begraaven in onvermoge - memorie

[08-09-1766]
8 Septemb. wert aangevinge gedaan van 't lijk van Jacob Adam om te werden begraaven in onvermogen - memorie

[11-09-1766]
11 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Maria van den Berg om te werden begraaven in de 4e classis van f 3 ,, - ,, -??

[18-09-1766]
18 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Hugo Kadts sijn kindt om te werden begraaven in de classis van niet - memorie, dit kint doodt gekome

[19-09-1766]
19 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Gerrit Pluij? om te werden begraaven in onvermoge - memorie

[20-09-1766]
20 dito uts. van een vreemt man in onvermogen genaamt Dirk Gorisze - memorie

[23-09-1766]
23 dito uts. van 't kindt van Willem van der Velde om te werden begraven in de 4e classis van f 3 ,, - ,, -

[25-09-1766]
25 dito uts. van 't kindt van Willem de Korte in onvermoge - memorie

[27-09-1766]
27 dito uts. van 't lijk van Corns. Teunesze Metselaar om te werde begraave in de 4e classis van f 3 ,, - ,, -

[02-10-1766]
1766 2 Octob. Jan Scheepers, wedr. van Fransijna Seunties, doet aangevinge om in den egten staat te treeden met Maria Scheepers, jonge dogter, geboore te Vendeloo, en verklaaren te gehore in de 4e classis, dus voor bijde f 6 ,, - ,, -??

[02-10-1766]
Op heeden den 2e October 1766 sijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Dirkslant in wettigen ondertrouw opgenomen de personen van Jan Scheepers, wedr. van Fransijna Seunties, geboore en woonende alhier, met Maria Schepers, jonge dogter, geboore te Vendeloo, tans meede alhier wonagtig, omme naar het eijndigen van de 3 gewone sondaagse proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigt, datum uts.
Johannes Krom als subsis. schout en secretaris, Antonij Victor, Leendert Lodder

[16-10-1766]
16 Octob. wert aangevinge gedaan van 't lijk van Johannes Roskam om te werden begrave in onvermogen - memorie

[17-10-1766]
17 dito wert aangevinge gedaan door Jan Loij om in den egten staat te treeden met Maria de Ridder, jonge dogter, wonende in Middelharnas, en verklaaren te gehoore in de 4e classis voor den bruijdegom - f 3 ,, - ,, -??

[18-10-1766]
1766 18 Octob. wert aangevinge gedaan van 't lijk van een vreemde vrouw om te werden begraaven in onvermogen genaamt Catharina, dient voor memorie

[18-10-1766]
Dato wert aangevinge gedaan van 't lijk van Engel Hooghart sijn vrouw om te werden begraven in de derde classis, dus f 6 ,, - ,, -

[21-10-1766]
21 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Leendert Lokker om te werden begraaven in de 4e classis, dus van f 3 ,, - ,, -

[23-10-1766]
23 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van een vreemt man om te werden begraven in onvermogen - memorie

[27-10-1766]
27 dito uts. van 't kind van Johann. Bisschop om te werden begrave in onvermogen - memorie

[31-10-1766]
Op huijden den 31 Octob. 1766 zijn voor de ondergeteekende schout en scheepenen van Dirkslant in den huwelijken staat bevestigt, naar dat de drie sondaagse proclamatien alhier en te Breeda onverhindert waren gegaan, de persoonen van Jan Scheepers, wedr. van Fransijna Seunties, gebore en wonende alhier, en Maria Scheepers, j. d., gebore te Vendeloo en meede alhier wonagtig, en hier vooren op den 2e deeser maant October in wettigen ondertrouw opgenomen, ten oirconde geteekent datum uts.
Johannes Krom, subsistut schout, H. Schravelaar, Anthonij Victor, Cornelis Vonk, Gerrebrant Luijendijk, Dirck van Rossum, Leendert Lodder

[10-11-1766]
10e Nov. wert aangevinge gedaan van 't lijk van een vreemde vrouw genaamt Geertruij om te werden begraaven in onvermoge - memorie

[12-11-1766]
12 dito uts. van 't kindt van Jan Roon om te werden begraven in onvermoge - memorie

[14-11-1766]
14 dito wert aangevinge gedaan om in den egten staat te treeden Arie de Ruijter, j. m., wonende te Hartixveldt, met Lena van Essenburg, j. d., wonende alhier, en verklaren te gehore in de classis van onvermoge - memorie

[17-11-1766]
17 dito van 't lijk van Salomon Okkers, wedr., om te werden begraaven in de classis van onvermogen, dient dus voor memorie

[26-11-1766]
1766 26 Nov. wert aangevinge gedaan van 't lijk van Willem Poortvliet om te werden begraaven in onvermogen - memorie??

[05-12-1766]
5 Desemb. uts van 't lijk van 't kind van Adriana Tuijnders om te werden begraven in onvermogen - memorie

[05-12-1766]
Dato doet Teunes Kruijthoff aangevinge om in den egten staat te treeden met Pieternelle Barendregt, j. dogter, gebore te Hekelinge, en verkare te gehore in onvermoge - memorie

[08-12-1766]
8 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Willem Schriek om te werden begraaven in onvermoge - memorie??

[18-12-1766]
18 dito van 't lijk van 't kindt van Joh. van Lis in onverm. - memorie

[29-12-1766]
29 dito van 't lijk van Catrina Groothuijse om te werden begraven in de 4e classis, dus van f 3 ,, - ,, -

Verantwoort

[07-01-1767]
7 Janu. 1767 Marines Karstanie doet aangevinge om te sullen trouwen met Lijntie Drieendijk in de classis van onvermogen - memorie

[07-01-1767]
1767 7 Januarij wert aangevinge gedaan van 't lijk van vrouwe Gesijna Rotgers in de eerste classis - f 30 ,, - ,, -, solvet

[14-01-1767]
14 dito van 't lijk van Lauwerens van Proije in onvermogen - memorie

[17-01-1767]
17 dito uts. van 't lijk van Marie Roose om te werden begrave in onvermoge - memorie

[20-01-1767]
20 dito uts. van 't lijk van 't kindt vn Cornelis Zoon om te werden begraave in onvermogen - memorie

[28-01-1767]
28 dito uts. van 't lijk van Maria Pas om te werden begraven in de 3. classis - f 6 ,, - ,, -

[05-02-1767]
5 Feb. doet Arend Bruggeman, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Aartie van Herkinge, j. d., en verklaaren te gehoren in de 4e classis, dus voor bijde f 6 ,, - ,, -

[06-02-1767]
6 dito doet Cornelis van Eeuwen, wedr., aangevinge om in den egten staat te treeden met Pietertie Bruggeman, wede. van Marines Brooshooft, en verklaaren te gehoren in de 4e classis van f 6 ,, - ,, -

[12-02-1767]
12 Feb. van 't lijk van de vrouw van Johannes van den Hoek in onvermogen - memorie

[13-02-1767]
13 Feb. doet Cornelis Kardux, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Maria Schouman, j. d., en verklaaren te gehoore in de 3e classis van f 6 ,, - ,, -

[27-02-1767]
27 dito doet Jan van Proijen, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Ariaantie de Groot, j. d., en verklaaren te gehoore in de classis van onvermoge - memorie

[05-03-1767]
5 Maart doet Gerrit Leendertse van Die, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Leena Breesne, j. d., wonende in de Nieu. Tonge, en verklaart den bruijdegom te gehore in de 4. classis - f 3 ,, - ,, -

[11-03-1767]
1767 11 Maart doet Jan van Loo aangevinge van 't lijk van sijn kindt in onvermogen - memorie

[16-03-1767]
16 dito uts. van Maggiel de Jager in onvermogen - memorie

[18-03-1767]
18 dito van 't kint van Wouter Hamete om te werden begraaven in de 3. classis - f 6 ,, - ,, -

[20-03-1767]
20 dito wert aangevinge gedaan door Jacob Saggariasze van der Groeff, j. m., om in den egten staat te treeden met Jannetie Hendrikse de Jong, j. dogter, en verklaaren te gehoren in de classis van onvermogen - memorie??

[10-04-1767]
10 April doet Johannes van 't hoff, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden (met) Jacomijntie Ville, j. d., en verklaaren te gehooren in de classis van onvermogen - memorie

[02-05-1767]
2 Meij wert aangevinge gedaan van 't lijk van Claas Pinxteren om te werden begraaven in onvermoge - memorie

[13-05-1767]
13 dito doet Dirk Okker, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Stoffelijntie Keijser, j. d., en verklaaren te gehoore in de 4e classis, voor beijde f 6 ,, - ,, -

[15-05-1767]
15 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Geertruij de Ruijter in onvermogen - memorie

[03-06-1767]
3 Junij wert aangevinge gedaan van 't lijk van Grietie Lauwe, vrouw van Krijn Leenderts Naakt, in onvermogen - memorie

[04-06-1767]
4 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Pieternella Kievit om te werden begraaven in onvermogen - memorie

[06-06-1767]
6 dito uts. van 't lijk van Lena de Bie om te werden begraaven in de 4e classis van drie gulden, dus f 3 ,, - ,, -

[06-06-1767]
Dato uts. van 't lijk van 't kind van Daniel Kasteleijn in de 4. classis van f 3 ,, - ,, -

[17-06-1767]
17 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Johannes Schravelaar om te werden begraaven in de 2e classis en dewijl deselve goederen heeft naargelaten der collaterale impost subject dubbel regt - f 30 ,, - ,, -

[22-06-1767]
22 dito van 't lijk van Jan Ditvoort in onvermogen - memorie

[25-06-1767]
25 dito doet de heer W. van Nieuwenhoven, wedr., aangevinge om in den egten staat te treeden met juffouw Corn. Hogerwerff, j. dogter, en verklaaren te gehooren in de eerste classis, bedraagt dus voor beijde (de) f 60 ,, - ,, -??

[06-07-1767]
6 Julij van 't lijk van Nicolaas Victoor om te begraven in onvermogen - memorie

[08-07-1767]
8 dito van 't lijk van Jan Bree om te begrave in de 3e classis van f 6 ,, - ,, -

[10-07-1767]
10 dito van 't lijk van 't kind van Tewes Kardux in de 3e classis van f 6 ,, - ,, -

[20-08-1767]
20 Augus. Johannes van der Sluijs, j. m., doet aangevinge om in den egten staat te treeden met Leena Metselaar, j. d., en verklaaren te gehoore in de classis van onvermogen - memorie

[10-09-1767]
10 Zept. wert aangevinge gedaan van 't lijk van Marie Jennes in onvermoge - memorie

[11-09-1767]
11 dito uts. van 't lijk van Hendrik Bos in onvermogen - memorie

[11-09-1767]
11 dito uts. van 't lijk van Rudolff Huijbers, soldaat onder 't regiment van den generaal majoor Esser, houden(d) garnisoen tot Veere, om te werden begraaven in onvermoge - memorie

[22-09-1767]
1767 Septemb. 22 van 't lijk van Corstiaan Schans in onvermogen - memorie

[05-10-1767]
5 Octob. doet Antoni van Lis, j. m., aangeving om in den egten staat te treeden met Aagie Hanendijk (berg), wonende in de Nieuwe Tonge, en verklaart te gehoren in de classis van onvermoge - memorie

[24-09-1767]
24e Septemb. van 't lijk van 't kind van de heer Van der Valk in de eerste classis van f 30 ,, - ,, -

[22-10-1767]
22 Octob. van 't lijk van Godtfriet Groothoff in onvermogen - memorie

[23-10-1767]
23 dito wert aangevinge gedaan om te trouwen Daniel Bruggeman, van (der) Herkinge, met Adriana van der Waal, jonge dogter, en verklaare te gehore in de klassis van drie gulden, dus voor de bruijt f 3 ,, - ,, -

[23-10-1767]
Dato Abram Koppenaal, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Cornelia Kadts, en verklaaren in de 4e classis, dus voor beijde f 6 ,, - ,, -

[23-10-1767]
Dato van 't lijk van Willem(t)ie Dingemans in onvermoge - memorie

[26-10-1767]
1767 26 Octob. van 't lijk van een vreemt man, genaamt Jurrien Smits, in onvermogen - memorie

[26-10-1767]
Dato uts. van 't lijk van de vrouw van Jan Dirkse Leenkoor, Sibilla Liebes Smits, in onvermogen - memorie

[30-10-1767]
30 dito doet Adrianes Melissant aangevinge om te trouwen met Lena van der Velde, en verklare te gehore in de classis van onvermogen - memorie

[12-11-1767]
12 Novem. van 't lijk van 't kindt van Ieman Kadt om te begraaven in onvermogen - memorie

[14-11-1767]
14 dito Abram van As, j. m., sullende trouwen met Willemtie Vlasblom, j. dogter, geeven sig aan om alhier in 't huwelijk bevestigt te werden in de classis van onvermogen - memorie

[23-11-1767]
23 dito van het lijk van Anna Kellers, huijsvrouw van Pieter Leuvers, om te werden begraaven in onvermogen - memorie

[23-11-1767]
23 dito van 't lijk van 't kindt van Willem de Bonte om te begraaven in de classis van f 3 ,, - ,, -

[30-11-1767]
30 dito uts. van 't lijk van Hester Lodder in onvermoge - memorie

[11-12-1767]
1767 11 Decemb. van 't lijk van 't kindt van Pieter Pruijs in onvermogen - memorie

[18-12-1767]
18 dito van 't lijk van Stoffel Zeeuw in onvermoge - memorie

[24-12-1767]
24 dito doet Dirk Okker, wonende onder Melissant, aangevinge om te trouwe met Leena Koense in de 4e classis, dus voor de bruijdt f 3 ,, - ,, -????

Tot hier toe verantwoort

[27-01-1768]
1768 27 Janu. wert aangevinge gedaan van 't lijk (van) Jacob Noorman in onvermoge - memorie

[28-01-1768]
28 dito uts. van 't lijk van Maria Saggariasse in onvermoge - memorie

[09-02-1768]
9 Feb. doet Leendert Zeeuw, j. m., aangevinge sullende trouwen met Fransijna Nipies, j. d., wonende op Stat aan 't Haringvliet, en verklaart den bruijdegom te gehoore in de 3e classis, dus voor den selve f 6 ,, - ,, -

[25-02-1768]
25 Feb. van 't lijk van Jan Poortvliet sijn kindt in onvermoge - memorie

[10-03-1768]
1768 10 Maart doet Pieter Marinusze Visbeen, j. m., geb. te Melissant, aangevinge om te trouwen met Leentie Wouters van der Vliet, j. d., geb. te Middelharnas, en verklaaren te gehore in onvermogen - memorie??

[16-03-1768]
16 Maart wert aangevinge gedaan van 't lijk van Johan. van Lis om te werden begraaven in onvermogen - memorie

[17-03-1768]
17 dito doet Jillis Gouswaart, wedr., aangevinge om in den egten staat te treeden met Catrina Koman, wede., en verklaaren te gehoore in de 3e classis, dus voor beijde f 12 ,, - ,, -

[01-04-1768]
1 April doet Pieter Metselaar aangevinge van 't lijk van sijn kint in de 3e classis - f 6 ,, - ,, -, solvet

[04-04-1768]
4 dito van 't lijk van 't kindt van Siemon Admiraal in onvermoge - memorie

[07-04-1768]
7 dito doet Leendert Noordijk, j. m., aangevinge om te trouwen met Pieternella Poortvliet, j. d., in de classis van onvermogen - memorie

[08-04-1768]
8 dito doet Ab. Pieterse Gestel, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Leuntie Janse Markus, j. d., in onvermogen - memorie??

[21-04-1768]
1768 21 April van 't lijk van 't kind van Thomas van Loo in onvermoge - memorie

[02-05-1768]
2 Meij van 't lijk van Jan Klijnman in onvermogen - memorie

[05-05-1768]
5 dito van 't kint van Joh. van't Hoff in onvermoge - memorie

[13-05-1768]
13 dito doet Jacob Schravelaar, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Neeltie Luijendijk, j. d., en verklaare
te gehore in de eerste classis, dus voor bijde - f 6 ,, - ,, -

[01-06-1768]
1 Junij van 't lijk van Elsje Ditvoort, vrouw van Siemon Louw, om te werden begraven in onvermogen - memorie

[06-06-1768]
6 dito uts. van 't lijk van Martijntie Koote in de 3e classis - f 6 ,, - ,, -

[21-07-1768]
Op heeden den 21e Julij 1768 sijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Dirkslant in wettigen ondertrouw opgenomen de persoonen van Jan Driesze, j. m., gebore te Wel onder Gelder, en Maatie Wilmsze Vogel, wede. van Jan Daniels Ditvoort, beijde altans wonagtig binnen deesen dorpe, omme naar het eijndigen der drie sondaagse proclamatien, welke van ses tot ses weeken moeten geschieden, in den egten staat te werden bevestigt, ten oirconde geteekent datum uts.
Johannes Krom

[21-07-1768]
1768 21 Julij Jan Driesze, jonkman, heeft aangevinge gedaan om in den egten staat te treeden met Maatie Willemse Vogel, wede. van Jan Ditvoort, en verklaare te gehoore in de classis van onvermogen - memorie

[28-07-1768]
28 Julij doet Pieter Leendertse van der Groeff, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Jannetie Jacobse van der Groef, j. d., en verklaare te gehoore in de 4e classis, dus voor beijde f 6 ,, - ,, -

[28-07-1768]
Dito Willem Nieuwenhoven met Willemijntie Muijs, wede. van Leendert Lokker, in de 4e classis, dus voor beide f 6 ,, - ,, -

[29-07-1768]
29 dito doet Pieter Huijke aangevinge van 't lijk van sijn kindt om te werden begraaven in onvermoge - memorie

[03-08-1768]
3 Augus. Gijsbert Nederveen uts. van sijn kindt in onvermoge - memorie

[08-08-1768]
8 dito van 't lijk van Joost van der Voor om te werden begraaven in onvermoge - memorie

[15-08-1768]
15 dito van 't lijk van 't kindt van Dirkie Wilmse de Voogel in onvermoge - memorie

[20-08-1768]
20 dito van 't lijk van Cornelis Willemse Schriek in de 3e classis van f 6 ,, - ,, -

[31-08-1768]
1768 31 August. doet Adrianes Blok, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Annetie Niewkoop, j. d., en verklaare te gehore in de 4e classis, dus voor beijde f 6 ,, - ,, -

[01-09-1768]
1 Septemb. wert aangevinge gedaan van 't lijk van Johannes Wilms om te werden begraaven in onvermogen - memorie

[03-09-1768]
3 dito van 't lijk van Pleuntie, wede. van Wouter Aleman, in de 4e classis, dus f 3 ,, - ,, -

[09-09-1768]
9 dito doet Jaques de Ridder, j. m., wonende in Oudt Kraijer, aangevinge om te trouwen met Metie Kolff, j. d., in de classis van onvermogen - memorie

[10-09-1768]
10 dito Daniel Kastelijn doet aangevinge van 't lijk van sijn kindt om in de 4e classis te begraaven, solvet f 3 ,, - ,, -

[15-09-1768]
15 dito doet Willem van Zeeters, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden (met) Annetie van Essenburg, j. d., en verklaaren te gehooren in de classis van onvermogen - memorie

[19-09-1768]
19 dito doet den secretaris Krom aangeving om in huwelijk te treeden met juffrouw I. P. de Rave, woonende in Den Brielle, en verklaart den bruijdegom te gehoore in de eerste classis van f 30 ,, - ,, -

[22-09-1768]
1768 22 dito aangeving van 't lijk van een vreemt man genaamt Jochem Ditmeer in onvermogen - memorie

[23-09-1768]
23 dito uts. van 't lijk van Siemon de Gast in onvermoge - memorie

[23-09-1768]
Dato van 't lijk van Frans Kluijt om te begrave in onvermoge - memorie

[26-09-1768]
26 dito uts. van 't lijk van Jan Smidts, een vreemd man, in onvermoge - memorie

[26-09-1768]
Dito van 't kindt van Ieman Katte in onvermoge - memorie

[05-10-1768]
5 Octob. uts. van 't kind van Jan van Proijen in onvermoge - memorie

[06-10-1768]
6e dito uts. van 't kindt van Dirk Ockker in de 4e classis - f 3 ,, - ,, -

[06-10-1768]
Dato van 't lijk van Cornelis Lodder in onvermoge - memorie

[06-10-1768]
Dato van 't kindt van Jan Luijserijk in onvermoge - memorie

[13-10-1768]
13 dito van 't lijk van een vreemd man genaamt Hendrik in onvermoge - memorie

[21-10-1768]
21 dito doet Jacob Franke Krook, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Pieternella Polder, j. d., en verklaaren te gehoore in de 4e classis, dus voor beijde f 6 ,, - ,, -

[23-10-1768]
23 dito van 't lijk van Dirkie Pieterse Bodt in onvermoge - memorie

[29-10-1768]
29 dito uts. van 't lijk van een vreemde vrouw genaamt Annetie Jans in onvermoge - memorie

[17-11-1768]
1768 November 17 wert aangeving gedaan van 't lijk van Lisab. Dirks Verbiest om te begraven in onvermoge - memorie

[18-11-1768]
18 uts. van 't lijk van Jacob Doorn om te begraven in onvermoge - memorie

[18-11-1768]
Do. uts. van 't lijk van Jann. van Loo om te begraven in onvermoge - memorie

[19-11-1768
19 uts. van 't lijk van Hend. Tuijnder om te begraven, en te gehoren in de 4de classis, solvit 3 ,, - ,, -??

[08-12-1768]
Op den 8. Decemb. 1768 sijn voor ons on(der)gesch. schout en schepenen van Dirksland in den huwelijken staat bevestigt, na dat de drie sondaagse proclamatien alhier waren gegaan, de persoonen van Jan Driese, gebore onder Wel onder Gelderland, en Matien Willemse Vogel, wede. (van) Jan Danielsz Ditvoort, beijde alhier wonende, beijde hier vooren in wettigen ondertrouw opgenomen
Actum Dirksland dato uts. en ten oirkonde getekent bij absentie van den schout, als president schepen H. Schravelaar, Antonij Victor, Cornelis Vonk, H. Wijnekus, Gerrit Luijendijk, Dirk van Rossum, Leendert Lodder

[09-12-1768]
1768 December 9 Corns. Bot, wedr. van Cornelia Koese, wonende alhier, doet aangeving om in den egten staat te treden met Arentien vdr. Veer, wed. van Wm. Kardux, woonende in Oud Kraijerspolder, en verklaard den bruijdegom te behoren in de 2de classis, dus voor den bruijdegom f 15 ,, - ,, -, solvit

[15-12-1768]
Op heeden den 15 Desemb. 1768 doet Jan Harmansz, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Lijsbet Boekmulders, wede. van Hendrik Bos, en verklaare te gehoore in de classis van onvermoge, dus memorie

[15-12-1768]
Op heeden den 15 Desember 1768 sijn voor ons ondergeteekende schout en scheepenen van Dirkslandt in wettigen ondertrouw opgenomen de persoonen van Jan Harmansz, j. m., geboore te Emmers, met Lijsbet Boekmulders, wede. van Hendrik Bos, geboore te Raating, bijde wonende alhier, omme naar het eijndigen van de drie sondaagse proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigt
Datum als bove, ten oirconde geteekent Johannes Krom, H. Schravelaar, Antonij Victor, Gerrebrant Luijendijk

[23-12-1768]
1768 December 23 wert aangeving gedaan van 't lijk van 't kint van Pieter Hoekman in onvermoge - memorie

Verantwoord

[03-01-1769]
1769 Januarij 3 wert aangeving gedaan ter secretarij van 't lijk van de huijsvrouw van Pieter Trommel, genaamt Commertien Karon, in onvermoge - memorie

[04-01-1769]
4 uts. van 't lijk van Jannetien Ariaans, wede. (van) Leend. Rotte, in de 4de classis, solvit 3 ,, - ,, -

[05-01-1769]
Op den 5e Januarij 1769 (zijn) voor ons on(der)gesch. schout en scheepenen van Dirksland in den huwelijken staat bevestigt, na dat de drie sondaagse geboden alhier waren gegaan, de persoonen van Jan Harmanse, j. m., geboren tot Emmers, met Lijsebet Boekmulders, wede. van Hend. Bos, geboren te Rating, beijde alhier woonende, en te voren in wettig ondertrouw opgenomen
Actum Dirksland dato uts. en ten oirkonde getekent H. Schravelaar, schout amptbewaarder, Antonij Victor, Cornelis Vonk

[19-01-179]
Op heeden den 19. Janu. 1769 zijn voor ons ondergetekende schout en schepenen van Dirksland in wettigen ondertrouw opgenomen de persoonen van Martinus Mutsert, j. m., geboren te Tilburg, en Martha van der Donk, wede. van Bast. Molenaar, beijde alhier woonende, omme naar het eijndigen der geboden van zes tot zes weken, in den egten staat te werden bevestigt, ten oirkonde getekent datum uts. bij mij, bewarende het schout ampt als president schepen H. Schravelaar, Antonij Victor, Cornelis Vonk, Gerrebrant Luijendijk, Dirk van Rossum, Leendert Lodder

[19-01-1769]
1769 Januarij 19 wert aangev. (gedaan) van 't lijk van Geertruij Vink, huijsv. van Hend. Tiggelman, gehorende in de 4e classis - f 3 ,, - ,, -

[20-01-1769]
20. doet Sach. Poortvliet, j. m., aangev. om in den egten staat te treden met Geertien Kluijt, j. d., beijde geboren en woonende alhier, gehorende in de 4e classis, dus voor beijde 6 ,, - ,, -

[26-01-1769]
26. doet Corn. van 't Hoff, j. m., aangev. om in den egten staat te treden met Heijltien Rootbol, wede. (van) Wm. Metselaar, beijde alhier woonende, in onvermoge - memorie

[26-01-1769]
Dito van 't lijk van Frans Nieuwelander in onvermoge - memorie

[27-01-1769]
27. van 't lijk van 't kint van Maarten de Groot, alhier overleden en op Herking te begraven in onvermoge - memorie

[02-02-1769]
Febru. 2 van 't lijk van Susanna Arkenbout, huijsv. van Job vd. Schilt, in onvermoge - memorie????

[03-02-1769]
3. Simon Kattestaart, j. m., wonende en geboren onder Sommelsdijk, doet aangev. om te trouwen met Maria Roodsand, j. d., wonende en geboren onder Dirksland, den bruijdegom verklaart (te gehoren) in de 2de classis ende bruijd mede in (de) 2de classis, samen de sum. - f 30 ,, - ,, -

[23-02-1769]
1769 23. Jacob Warnar, wedr. van Geertien Hardendood, wonende op Stad, met Lena Nagtegaal, wonende alhier, in onvermoge - memorie

[23-02-1769]
Do. van 't lijk van Sara Bree om te begraven in onvermoge - memorie

[24-02-1769]
24. van 't lijk van Claartien Komtebedde om te begraven in onvermoge - memorie

[24-02-1769]
Wm. Buijtendijk, j. m., aangev. om te trouwen met Cornelia vdr. Klok, woonende alhier, in onvermoge - memorie??

[28-02-1769]
28. van 't lijk van 't kint van Jan Kleijnman in onvermoge - memorie

[03-03-1769]
3 Maart van 't lijk van Lijntien Zeeuw, huijsv. van G. Luijendijk, om te begraven in de eerste classis, solvit 30 ,, - ,, -

[30-03-1769]
30. van 't lijk van Maria Zuijdhoek om te begraven in onverm. - memorie

[03-04-1769]
April 3 van 't lijk van Pieter van Herking om te begraven in onverm. - memorie??

[06-04-1769]
6. van 't lijk van Corn. vdn. Bogert om te begraven in de 2de classis, solvit 15 ,, - ,, -??

[07-04-1769]
1769 7 April wert aangeving gedaan om in den egten staad te treden Johann. Kaslander, wedr. van Sara Bree, met Maria J. Markus, geboren alhier en beijde woonende, beijde in onvermog. - vrij

[07-04-1769]
Do. doet Aren vdr. Groeff, jongman, alhier geboren, (aangeving) om in den egten staat te treden met Angenietie d' Jong, wede. vn. Joost Jeroens, bijde alhier wonende, in onvermogen - memorie

[11-04-1769]
11. do. wert aangeving gedaan van 't lijk van 't kind van Jacob Goemaat, gehorende in de vierde classis - 3 ,, - ,, -

[13-04-1769]
13. wert aangeving gedaan om in egten staat te treden door Willem van Essenburg, j. m., met Ariaantie de Geus, beijde alhier geboren en wonende, in onvermog. - memorie

[13-04-1769]
Wert aangeving gedaan om in den egten staat te (t)reden door Willem de Vogel, j. m., geboren te Slidregt, met Maria v. der Schilt, wede. van Claas Albregt, geboren in de O. Tonge, beijde alhier wonende, in onvermogen - memorie??

[21-04-1769]
21 April doet Zaggarias van der Groeff aangevinge om in den egten staat te treden met Katelijntie Bodt, jonge d., en verklaare te gehore in onvermogen - memorie

[27-04-1769]
1769 27 April Johannes Linhart, j. m., doet aangevinge om in huwelijk te treeden met Maatie van de Weeteringe, j. d., en verklaare te gehoore in de classis van onvermogen?? - memorie

[01-05-1769]
1 Meij doet Jan van Donge aangevinge van sijn kindt in onvermoge - memorie

[01-05-1769]
Dato wert aangevinge gedaan van 't lijk van Corn. Vonk sijn kindt om te werden begraaven in de 4e classis van f 3 ,, - ,, -

[05-05-1769]
5 Meij Siemon Lauwerens Jonk, wedr., doet aangevinge om in den egten staat te treden met Hendrijna Pincxteren, en verklaaren te gehooren in de classis van onvermogen - memorie

[09-05-1769]
9 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Cornelis Arense Bodt om te werden begraaven in de 2e classis, welk regt bedraagt f 15 ,, - ,, -

[12-05-1769]
12 dito Huijbregt Nagtegaal doet aangevinge om in den egten staat te treeden met Maria Piet. van der Cabel, j. d., en verklare te gehore in de classis van onvermogen - memorie

[16-05-1769]
1769 16 Meij wert aangevinge gedaan van 't lijk van Maatie Gijsberts van Materen om te werden begraaven in de classis van onvermogen - memorie

[19-05-1769]
19 Meij van 't kindt van Jan van Donge in onvermoge - memorie

[22-05-1769]
22?? Meij wert aangevinge gedaan van 't lijk van Maria van Klink om te werde begraven in de lassis van onvermogen - memorie

[27-05-1769]
27 Meij doet Leendert Lodder aangevinge van 't lijk van sijn vrouw Aagie Spaniert om te werden begraven in de 3e classis van f 6 ,, - ,, -, solvet

[02-06-1769]
2 Junij wert aangevinge gedaan van 't lijk van Huijg Jacobse de Zeeuw om te werde begraaven in de 4e classis van f 3 ,, - ,, -

[08-06-1769]
8e dito doet Pieter Meijdam, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Annetje Lugthart, j. d., wonende te Sommelsdijk, en verklaare te gehore in de 4e classis, dus voor den bruijdegom f 3 ,, - ,, -

[08-06-1769]
Dito doet Boelhouwer van Berge, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Anna Borst, j. d., gebore te Charelois en wonende alhier, en verklaare te gehoore in de 4e classis, dus voor beijde f 6 ,, - ,, -??

[09-06-1769]
9 dito doet Poulus Smits, j. m., alhier wonende, met Klaartie de Vogel, j. d., wonende te Sommelsdijk, aangevinge om in den egten staat te treeden in de classis van onvermogen - memorie

[29-06-1769]
29 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van Leuntie Tewesse van den Doel om te werden begraven in de classis van onvermogen - memorie

[12-07-1769]
12 Julij doet Hendrik Tiggelman, wedr., aangevinge om in den egten staat te treeden met Annetie Bestman, wede. te Herkinge, verklaart den bruijdegom te gehoore in de 3e classis van f 6 ,, - ,, -????

[20-07-1769]
20 dito doet Arij van de Polder, j. m., aangevinge om in den egten staat te treeden met Eva Sprinkvloet, wonende te Sommelsdijk, en verklaart den bruijdegom te gehoore in onvermoge - memorie

[28-07-1769]
1769 28 dito wert aangevinge gedaan van ('t) lijk van Cornelis Baltens vrouw genaamt Jannetie Schriek, in onvermogen - memorie

[04-08-1769]
4 August. doet Pieter Bodt aangevinge van sijn kindt om te werden begraaven in de classis van onvermoge - memorie

[13-09-1769]
13 Septemb. uts. van 't kindt van Bart Groenewege om te werden begrave in onvermogen - memorie

[14-09-1769]
16 dito wert aangevinge gedaan van 't kindt van Pieter Kalle in onvermogen - memorie

[16-09-1769]
16 dito wert aangevinge gedaan van een vreemt man gen. Kasper Vernis om te werde begraave in de classis van onvermogen - memorie

[18-09-1769]
18 dito uts. van 't lijk van 't kint van Cornelis Pille in onvermoge - memorie??

[20-09-1769]
20 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van 't kindt van Jacob Vijffhuijse in de 4e classis van f 3 ,, - ,, -

[20-09-1769]
1769 20 dito uts. van 't kind van Hendrik Batenburg in onvermogen - memorie

[30-09-1769]
30 dito van 't lijk van Marines Filee om te werden begr. in onvermogen - memorie

[05-10-1769]
5 Octob. doet Cornelis van Bruijnisse, jonkman, wonende onder Sommelsdijk, aangevinge om in den egten staat te treeden met Annetie Coenraads Swijtie, en verklaare te gehore in de classis van onvermogen - memorie

[09-10-1769]
9 dito wert aangevinge gedaan van 't lijk van een vreemde vrouw genaamt Susanna Susters om te werden begrave in onvermogen - memorie

[10-10-1769]
10. do. uts. van 't lijk van 't kind van Pieter Trommel om te werden begraven in onvermoge - memorie

[16-10-1769]
16. uts. van 't lijk van N. Klaas Moses om te begraven in onvermoge - memorie

[16-10-1769]
Do. uts. van 't lijk van Neeltien de Wolff, huijsvrouw van Gert vdn. Berg om te begraven in onverm. - memorie

[21-10-1769]
21. uts. van 't lijk van de vrouw van Joh. Speks om te begraven in onv. - memorie

[25-10-1769]
1769 25. Octob. wert aangeving gedaan ter secretarij van Dirksland van 't lijk van Maria Kolff (om) te begraven in (de) 3de classis - f 6 ,, - ,, -

[30-10-1769]
30. uts. van 't lijk van Evert vdn. Berg in onvermoge - memorie

[30-10-1769]
Do. uts. van 't lijk van Teun van 't Hoff te begraven in onvermoge - memorie

[04-11-1769]
4. Novb. uts. van 't lijk van 't kint van Jacobus Duijnweg te begraven in onvermoge - memorie

[08-11-1769]
8. uts. van 't lijk van Pr. Beullis te begraven in onvermoge - memorie

[10-11-1769]
10. uts. van 't lijk van 't kint van Jacob Vijffhuijse in de 4de classis - f 3 ,, - ,, -

[18-11-1769]
18. uts. van 't lijk van Corn. Balten te begraven in onverm. - memorie

[23-11-1769]
23. uts. van 't lijk van kind van Pr. vd. Groeff te begraven in onverm. - memorie

[29-11-1769]
29. uts. van 't lijk van Tomas Geerse te begraven in onverm. - memorie

[04-12-1769]
4. Decb. uts. van 't lijk van Johs. de Jong te begraven in onverm. - memorie

[15-12-1769]
15 do. uts van 't lijk van 't kind van Johanna vdn. Hoek in onverm. - memorie

[19-12-1769]
19. uts. van 't lijk van ? Matien Willems te begraven in onverm. - memorie

[19-01-1770]
1770 Januarij 19. doet Corns. Andriesz van Wouwen, j. m., geboren in de N. Tonge en wonende alhier, aangeving om in den egten staat te treden met Jannetien Gerritsz Thee, wede. van Corn. vdn. Bogert, geboren en wonende in Dirksland, en verklaarde te gehooren in de 2de classis, dus voor beijde f 30 ,, - ,, -??

[25-01-1770]
Op heden den 25. Januarij 1770 zijn voor ons ondergetekende schout amptbr. en schepenen van Dirksland in den huijwelijken staat bevestigt, naar dat de drie sondaagse geboden alhier waren gegaen, de personen van Mart. Mutsert, j. m., geboren te Tilburg, en Martha van der Donk, wede. van Bast. Molenaar, beijde alhier wonende en te voren in wettig ondertrouw opgenoomen, actum dato uts. en ten oirkonde geteekent H. Schravelaar, Antonij Victor, Cornelis Vonk, Hk. Wijnekus, D. van Rossum, Leendert Lodder

[22-01-1770]
22 do. uts. van 't lijk van 't kint van Ads. Wijnekus, alhier overleden en te begraven in 4de classis - f 3 ,, - ,, -

[23-01-1770]
23 do. uts. van 't lijk van Cs. Brandij, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[09-02-1770]
1770 Febru. 9 doet Jan L. Staatten, j. m., gebore en wonende in Sommelsdijk, aangeving om in den egten staat te treden met Willemijntien van Putten, j. d., geboren en wonende alhier, en verklare te gehoren in de 4de classis, dus voor beijde f 6 ,, - ,, -

[16-02-1770]
16. uts. van 't lijk van Reijn. Kamerling, alhier overleden en te begraven in onvermoge - memorie

[06-03-1770]
Maart 6. uts. van 't lijk van Ads. Moses om te begraven in onvermogen - memorie

[08-03-1770]
8. uts. van 't lijk van Jan Markus om te begraven in onvermogen - mem.

[08-03-1770]
Do. uts. van 't lijk van Adriana Vijfschof om te begraven in onvermogen - memorie

[27-03-1770]
27 do. uts. van 't lijk van 't kint van Abm. Gestel om te begraven in onverm. - memorie

[30-03-1770]
30 do. doet Sr. Gerbrandt?? Luijendijk, wedunaar van Lijntien Zeeuw, aangeving om in den egten staat te treden met mejuffr. Jacomina Vallare, wede. (van) d' hr Huijb. vdr. Kroon, wonende beijde alhier, en verklaarde te gehooren in de eerste classis, dus voor de beijde f 60 ,, - ,, -

[30-03-1770]
Op heeden den 30e Maart 1770 sijn voor ons ondergetekende schout amptbewaarder en schepenen van Dirksland in wettigen ondertrouw opgenomen de persoonen van Sr. Gerbrand Luijendijk, regeerent schepen en gezworen(e) alhier, weduwenaar laast van Lijntien Zeeuw, en mejuffr. Jacomina Vallare, weduwe van de heer Huijbert vdr. Kroon, woonende beijde alhier, omme naar het eijndigen der drie zondaagse proclamatien in den egten staat te werden bevestigt.
Actum Dirksland dato uts. en ten oirkinde getekent in kennisse van mij Jacob Schravelaar, gzw. klerk

[12-04-1770]
12 April wert aangeving gedaan van 't lijk van Gab. Bosschieter, alhier overleden en te begraven in de 3de classis - f 6 ,, - ,, -

[13-04-1770]
13 do. doet Arij Ruijter, wed.naar van Lena van Essenburg, aangeving om in den egten staat te treden met Niesje Muijlwij, j. d., gebore te Malkerk en beijde wonende alhier, en verklaarde te gehoren in onvermoge - memorie

[16-04-1770]
16. do. uts. van 't lijk van wed. Corn. Schriek om te begraven in onverm. - mem.

[18-04-1770]
18. do. uts. van 't lijk van Aren Vugt om te begraven in 4de classis - f 3 ,, - ,, -

[20-04-1770]
20. uts. Iman Bette, j. m., om in den egten (staat te treden) met Lijntien Henberg, j. d., beijde alhier geboren en woonende, en verkl. te gehooren in onverm. - mem.

[16-04-1770]
In den huwelijken staat bevestigt Gab. Luijendijk en Jacomina Vallare, na dat alvorens op den 30. Maart 1770 in ondertrouw opgenomen en de drie zondaagse geboden waren gegaan, heden 16 April 1770, in kennisse van mij Jacob Schravelaar

[23-04-1770]
1770 April 23 uts. van 't lijk van Matie vd. Groeff om te begraven in onvermoge - mem.

[24-04-1770]
24. uts van 't lijk van 't kint van Ads. Blok om te begraven in de 4de classis, dus f 3 ,, - ,, -

[26-04-1770]
26. uts. van 't lijk van Jacomina Kasteleijn om te begraven in de 4de classis, dus f 3 ,, - ,, -

[27-04-1770]
27. uts. Job vdr. Schilt, wedr. van Susanna Arkenbout, om in den egten staat te treden met Cornelia Gestel, j. d., alhier geboren en beijde wonende, en verklaarde te gehooren in onverm. - mem.??

[27-04-1770]
Uts. Pieter Commendirk, j. m., geboren in Middelh., om in den egten staat te treeden met Stijntien -, j. d., geboren te Bergen op den Zoom en beijde alhier wonende, en verklaarde te gehoren in onvermoge - memorie

[01-05-1770]
Maij 1 uts. van 't lijk van 't kint van Corn. Krijne Beijer om te begraven in onvermoge - mem.

[01-05-1770]
Do. uts. van 't lijk van Mar.s Lodder om te begraven in de 3de classis, en dewijl den overl. goederen nalaat collateraal subject dubbel regt - f 12 ,, - ,, -

[03-05-1770]
3 do. uts. van 't lijk van de vrouw van Flip vdr. Mast om te begraven in onvermogen - mem.

[07-05-1770]
7. do. uts. van 't lijk van Maria Filee om te begraven in onvermoge - mem.

[10-05-1770]
10. do. uts. van 't lijk van Jacomina Roon om te begraven in de eerste classis - f 30 ,, - ,, -

[11-05-1770]
1770 Maij 11 doet Johs. vdr. Meijde, j. m., aangev. om in den egten staat te treden met Jannetien Luijendijk, j. d., beijde alhier geboren en wonende, en verklaarde te gehooren in de eerste classis, dus voor beijde f 60 ,, - ,, -

[12-05-1770]
12. uts. van 't lijk van Teun. Verek om te begraven in onvermoge - mem.

[15-05-1770]
15. uts. van 't lijk van 't kind van Pr. Hoekman om te begraven in onverm. - mem.??

[31-05-1770]
31. uts. van 't lijk van Jan Loijkens om te begraven in de 1st. classis - f 30 ,, - ,, -

[31-05-1770]
Do. uts. Teun. Kaslander, j. m., om in den egten staad te treden met Ariaantien van IJwaarden, j. d., beijde alhier geboren en woonende, en verklare te gehoren in onverm. - mem.??

[05-06-1770]
Junij 5 uts. Ant. Schravelaar, geboren en wonende alhier, j. m., om in egten staad (te treden) met Cornelia Gardenier, geboren en wonende tot N. Beijerland, en verkl. den bruijdegom te gehoren in 1st. classis - f 30 ,, - ,, -??

[08-06-1770]
8. uts. Arn. Joosz. vdr. Pol, j. m., geboren te Herking, met Tannetien Bolleman, j. d., geboren alhier en beijde woonende, verklaarde te gehooren in onvermoge - mem.??

[12-06-1770]
12. uts. van 't lijk van 't kint van Joh. Loosbroek in onvermoge begraven - mem.

[18-06-1770]
18. uts. van 't kint van S. Ammeraal om te begraven in onverm. - mem.

[19-06-1770]
19. uts. van 't kint van C. Tuijnebreijer om te begraven in onverm. - mem.

[19-06-1770]
1770 Junij 19 uts. van 't kint van Jacob Hamete om te begraven in de 4de classis - f 3 ,, - ,, -

[21-06-1770]
21. do. door schout amptb. en schepenen in ondertrouw opgen. Joh. Pieters van Meier en Lisabet Meedijk in onverm.

[29-06-1770]
29. uts. van 't lijk van Poulus Bal om te begraven in onverm. - mem.

[09-07-1770]
Julij 9. uts. van 't lijk van Johanna Kas om te begraven in onverm. - mem.

[11-07-1770]
11. uts. van 't lijk van de huijsvrouw van Jacob Bot genaamt Cornelia Engels om te begraven in onvermoge - mem.

[14-07-1770]
14. uts. Frans vdr. Vlugt, j. m., geboren en wonende in Ouddorp, om in egten staat te treden met Johanna Reedijk, j. d., geboren in N. Tonge, wonende alhier, en verklaarde voor de bruijt in de 4de classis - f 3 ,, - ,, -??

[16-07-1770]
16. uts. van 't lijk van Maria Kalle om te begraven in onvermoge - mem.

[17-07-1770]
17. uts. van 't lijk van 't kint van Maria Meedijk om te begraven in onvermoge - memorie

[18-07-1770]
18. do. uts. van 't kint van Hend. Bot om te begraven in onvermoge - mem.

[20-07-1770]
20. uts. van 't lijk (van) de huijsv. van Jan van Projen genaamt Arentien de Groot, om te begraven in onvermoge - mem.

[26-07-1770]
26. uts. van 't lijk van Agie de Jong om te begraven in onvermoge - mem.

[26-07-1770]
1770 Julij 26 zijn voor schoutamptbew. en schepenen van Dirksland in den huwelijken staat bevestigt, na dat de drie zondaagse geboden waren afgekondigt, Johs. Pieterse van Meijer, j. m., geboren te Zevenberge, en Lisabet Meedijks, wede. van Tomas Geerse, woonende beijde alhier, en te vooren op den 21. Junij 1770 in wettig ondertrouw opgenomen.
Dato uts. in kennisse van mij Jacob Schravelaar, gezwore klerk

[06-08-1770]
Augustus 6. wert aangeving gedaan van 't lijk van Dirk van Rossum, alhier overleden en te begraven, en verklaarde niet hooger te gehooren als in de derde classis, dus f 6 ,, - ,, -??

[31-08-1770]
31. uts. Jacob Vreeswijk, j. m., geboren in de Oude Tonge en wonende onder Stad aan 't Haringvliet, en Jannetien Moses, j. d., geboren te Middelharnis en wonende alhier, en verklaren te gehoren in onvermoge - mem.

[03-09-1770]
Septemb. 3 uts. van 't lijk van 't kint van Arend Brugman om te begraven in de 4de classis, dus f 3 ,, - ,, -

[03-09-1770]
Do. uts. van 't kint van wede. Teun. Verek?? genaamt Leuntien om te begraven in onvermoge - mem.

[03-09-1770]
Do. uts. van 't kint van Johs. Boekmulders genaamt Johs. Hendriks, om te begraven in onvermoge - mem.

[05-09-1770]
5. uts. van 't kint van Joh. de Koning om te begraven in onvermoge - mem.

[06-09-1770]
1770 Septemb. 6 doet Corn. Kruijthoff, j. m., gebore te Pietersh., aangev. om in egten staat te treden met Cornelia Mereson, j. d., alhier geboren en beijde hier wonende, en verklaarde te gehoren in onvermoge, dus - memorie

[11-09-1770]
11. uts. van't lijk van 't kint van Leendert Ammeraal om te begraven in onvermoge - memorie

[13-09-1770]
13. doet Pieter Pruijs, wed.naar van Matie vdr. Groeff, aangeving om in egten staat te treden met Neeltie Arensz Laagwegt, j. d., geboren onder Biert en woonende in Nieuw Kraijer, en verklaarde te gehooren in onvermoge - memorie, alzoo Pr. Pruijs is komen te overlijden, is desen ondertrouw niet voortgegaan

[17-09-1770]
17. uts. van 't lijk van 't kint van Ant. Verschuur, genaamt Cornelia, om te begraven in onvermogen - memorie

[25-09-1770]
25. uts. van 't kint van Jan Luijsrik om te begraven in onvermogen - mem.

[25-09-1770]
Do. uts. van 't kint van Wm. v. Essenburg om te begraven in onvermogen - memorie

[27-09-1770]
27. uts. van 't kint van Barend Hendrik om te begraven in onvermoge - memorie

[03-10-1770]
October 3 uts. van 't lijk van Pr. Pruijs, alhier overleden en te begraven in in onvermogen - memorie

[05-10-1770]
5. uts. van 't lijk van Jacob.s Verlet, soldaat, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[08-10-1770]
8. uts. van 't kint van Roelof van Harpe, genaamt Cornelia, om te begraven in onverm. - mem.

[16-10-1770]
1770 October 16. uts. van 't lijk van Cornelis Melissant, alhier overleden en te begraven in de vierde classis - f 3 ,, - ,, -

[16-10-1770]
Do. uts. van 't lijk van 't kint van Claas Doorn, alhier overleden en te begraven in onvermogen - memorie

[17-10-1770]
17. uts. van 't lijk van Corn. Zeeuw, alhier overleden, te begraven in de 3de classis - f 6 ,, - ,, -

[31-10-1770]
31. uts. van 't lijk van 't kint van Barend vd. Bos genaamt Hermanus om te begraven in onverm. - memorie

[02-11-1770]
Novemb. 2. uts. van 't lijk van 't kint van Pieter Visbeen, alhier overleden en te begraven in onverm. - mem.

[02-11-1770]
Do. uts. van 't lijk van 't kint van Pieter vdr. Groeff in onvermoge - mem.

[03-11-1770]
3. doet Johs. Winterswijk, j. m.,?? geboren op Herking en wonende alhier, (aangeving) om in den egten staat te treden met Ardina Huijszoon, geboren in Cooljensplaat en woonende op Herking, en verklaarde te gehoren in onverm. - mem.????

[05-11-1770]
5. uts. van 't lijk van kint van een vreemde vrouw in onvermoge - mem.

[08-11-1770]
8. uts. van 't lijk van een vreemde vrouw in (onvermogen) - mem.

[10-11-1770]
10. uts. van 't lijk van Gerrit vdr. Schenk alhier te begraven in 4de classis, dus 3 ,, - ,, -

[15-11-1770]
1770 15. uts. van 't lijk van Jannetien van Duijne, alhier overleden en te begraven in onvermoge - mem.

[19-11-1770]
19. uts. van 't lijk van Jannetien Vrijberge, h.vrouw van Adr. de Quak, alhier overleden en te begraven in de 4de classis - f 3 ,, - ,, -

[19-11-1770]
Do. uts. van 't kint van Engel vd. Berg in onvermogen - mem.

[19-11-1770]
Do. uts. van 't kint van Bart Groenewege in onvermoge - mem.

[22-11-1770]
22. doet Hendrik Tamboer, j. m., gebore onder de N. Tonge, aangeving om in den egten staat te treden met Maria Mereson, j. d., gebore en beijde alhier wonende, en verklaarde te gehooren in onverm. - mem.

[23-11-1770]
23. uts. Matth. Groenewege, wedr. van Maria Filee, gebore te Herking, met Jannetien Sijrier, j. d., gebore en beijde alhier wonende in onvermoge - mem.

[24-11-1770]
24. uts. van 't lijk van Claas Paijs om te begraven in onverm. - mem.

[10-12-1770]
1770 Decemb. 10 uts. van 't lijk van Leendert van Es om te begraven in onvermogen - mem.

[11-12-1770]
11. uts. van 't lijk van Aren Paijs om te begraven in onvermoge - mem.

[11-12-1770]
Uts. van 't lijk van Corn. Vonk om te begraven in onvermogen - mem.

[07-01-1771]
1771 7. Janu. uts. van 't lijk van Corn. Baserd om te werden begraven in 4de classis - f 3 ,, - ,, -

[18-01-1771]
18. uts. van 't lijk van 't kint (van) Hend. de Bruijn om te begraven in onvermogen - mem.

[18-01-1771]
Do. Leend. de Wit, wed.naar van Jacomijna Kasteleijn, om in den egten staad te treden met Cornelia Gestel, wede. van Teun. Verek, woonende beijde alhier, in de 4de classis, dus voor beijde 6 ,, - ,, -

[21-01-1771]
21. uts. van 't lijk van 't kind van Jan van Proojen in onverm. - mem.

[24-01-1771]
24. uts. van 't lijk van Johs. Bosgaard om te begraven in onvermoge - mem.

[25-01-1771]
25. uts. van 't lijk van 't kint van Bart Groenewege genaamt Izak om te begraven in onvermogen - mem.

[26-01-1777]
1771 26. uts. van 't lijk van 't kind van Jacob Polder genaamt Witte om te werden begraven in onvermoge - mem.

[01-02-1771]
Feb. 1 uts. Arend van Zoomen om te begraven in onverm. - mem.

[04-02-1771]
4. uts. van 't lijk van 't kint van Jacob Goemaat om te begraven in 4. classis - f 3 ,, - ,, -

[07-02-1771]
7. uts. van 't lijk van een vreemd man om te begraven in onverm. - mem.

[09-02-1771]
9. uts. van 't lijk van 't kint van Wm. Stajens om te begraven in onvermogen - mem.

[12-02-1771]
12. uts. van 't lijk van Abr. Vrijberge te begraven in onverm. - mem.

[21-02-1771]
21. uts. van 't lijk van 't kint van Jan Zoon om te begraven in 4de klassis - f 3 ,, - ,, -

[26-02-1771]
26. uts. van 't lijk van Neeltie Loekaars om te begraven in 4. classis - 3 ,, - ,, -

[27-02-1771]
27. uts. van 't lijk van Henrika Oostdijk om te begraven in onvermogen - mem.

[28-02-1771]
28. uts. van 't lijk van 't kind van Hugo Kas om te begraven in 4e classis - f 3 ,, - ,, -????

[28-02-1771]
Uts. doet Joost Vrijberge, j. m., aangev. om in den egten staat te treden met Adriana van Putten, j. d., beijde alhier gebooren en woonende, en verklaarde te gehooren in de 4de classis, dus voor beijde 6 ,, - ,, -

[14-03-1771]
1771 14 Maart uts. van 't lijk van Dina Reijgers om te begraven in onvermogen - mem.

[14-03-1771]
Uts. van 't lijk van Iman Ps. Withaan om te begraven in onverm. - mem.

[18-03-1771]
18 Maart uts. van 't lijk van Flip vdr. Mast om te begraven in onvermogen - mem.

[20-03-1771]
20 do. uts. van 't kint van Joh. Loosbroek in onvermoge - mem.

[28-03-1771]
28. uts. van 't lijk van Sara Jans Welle om te begraven in de 4de classis - f 3 ,, - ,, -

[05-04-1771]
April 5 Wm. Schriek, j. m., doet aangev. om in den egten staat te treden met Maria Nieuwkoop, j. d., wonende alhier, in onverm. - mem.

[10-04-1771]
10. uts. van 't lijk van Teuntien Vreeswijk, alhier overleden en te begraven in 4de classis - f 3 ,, - ,, -

[10-04-1771]
Do. uts. van 't lijk van 't kint van Jan Hameten, alhier te begraven in onvermogen - mem.

[13-04-1771]
13. uts. van 't lijk van Jacomina Vallare om te begraven in de 1e. classis - f 30 ,, - ,, -

[13-04-1771]
Do. uts. van 't lijk van Wm. Bormeester om te begraven in onvermogen - mem.????

[16-04-1771]
1771 April 16. uts. van 't lijk van Ads. de Quak om te begeaven in onvermogen - mem.

[18-04-1771]
18. uts. van 't lijk van Roelof van Harpe om te begraven in onvermoge - mem.

[01-05-1771]
Maij 1. uts. van 't lijk van Corns. Keijser om te begraven in de 4de classi - 3 ,, - ,, -

[01-05-1771]
Uts. door Aren Poortvliet, j. m., om te trouwen met Jannetie van Assen, j. d., beijde woonende alhier, in onverm. - mem.

[12-06-1771]
12. Junij uts. van 't lijk van 't kint van Frans van Es genaamt Antonij om te begraven in de 3de classis - f 6 ,, - ,, -

[14-06-1771]
14 do. uts. van 't lijk van Corns. van Vugt om te begraven in onverm. - mem.

[14-06-1771]
Do. Arend Jz. van Oostvoorn, j. m., geboren en woonende in Sommelsd., doet aangeving om in den egten staad te treden met Jann. Lz. de Jong, j. d., geboren en wonende alhier, in onvermogen - mem.

[03-07-1771]
3. Julij uts. van 't kint van Agie Vonk te begraven in onvermogen - mem.

[13-07-1771]
13. Julij uts. van 't lijk van Ariaantien Paals om te begraven in 4. classis - f 3 ,, - ,, -

[18-07-1771]
1771 Julij 18 doet Leend. Lodder, wedr. van Agie Spanjaart, aangeving om in den egten staat te treden met Magdalena 't Hoen, wede. van Cornelis Zeeuw, woonende beijde alhier, en verklare te gehoren in de derde classis, dus voor beijde - f 12 ,, - ,, -??

[02-08-1771]
Augustus 2. uts. van 't kind van Corns. Kruijthoff genaamt Jan om te begraven in onverm. - mem.

[14-08-1771]
14. uts. van 't lijk van Teun. Kruijthof om te begraven in onverm. - mem.

[03-09-1771]
Septb. 3. uts. van 't lijk van 't kind van Wm. de Vogel genaamt Arentien, in onvermogen - mem.

[09-09-1771]
9. uts. van 't kint van Cs. van 't Hof genaamt Teun., in onvermogen - mem.

[12-09-1771]
12. Mar. van Dijke, wedr. van Pieternella Jabaij, geb. te St. Anneland en wonende onder Melissant, doet aangeving om in den egten staat te treeden met Pietertie vdr. Sluijs, wede. van Corn. Vonk, geb. in de Koorndijk en woonende alhier, in onvermogen - memorie

[12-09-1771]
Do. van 't lijk van 't kint van Liebe vdr. Mast om te begraven in onvermogen - mem.

[12-09-1771]
Do. uts. van het kint van Liebe vdr. Kars - mem.

[29-10-1771]
1771 October 29 uts. van 't lijk van 't kint van Leendert Zeeuw om te begraven in de 3de classis, genaamt Johannis - f 6 ,, - ,, -

[01-11-1771]
1 Novb. Ads. van Driel, j. m., doet aangeving om in den egten staad te treeden met Lena vdr. Schenk, j. d., beijde alhier geboren en woonende, en verklaarde te gehoren in de 4de classis, dus voor beijde - f 6 ,, - ,, -

[20-11-1771]
20.do. uts. 't lijk van 't kint van d' wede. T. Kruijthof om te begraven in onverm. - memorie

[21-11-1771]
21. Gillis v. den Doel als vad. doet aangeving voor sijn zoon Johs. v. den Doel, johghman, geboren en wonende alhier, om hem in huwelijk te begeven met Hendrikje van den Bergh, wede. van Pieter v. den Velden, wonende onder Sommelsdijk, en verklaarde te behoren in de 3. classis, en dus voor den bruijdegom alleen som. f 12 ,, - ,, -??

[22-11-1771]
22. uts van 't lijk van Hend. Schoemaker, alhier overleden en te begraven in de 3de classis - f 6 ,, - ,, -

[23-11-1771]
23. uts. van 't lijk van Diderik Root om te begraven in onvermogen - mem.

[25-11-1771]
25. uts. van 't kint van Cs. Doorn om te begraven in onverm. - mem.

[11-12-1771]
1771 Decemb. 11. uts. van 't lijk van Evert Brink om te begraven in onvermogen, dus mem.??

[13-12-1771]
13. uts. van 't lijk van 't kint van Jacob Karon genaamt Ariaantien om te begraven in onverm. - mem.

[13-12-1771]
Do. 't kint van G. Nattekaas, alhier overleden, in onvermogen - memorie????

[31-01-1772]
1772 Januarij 31. Pieter in 't Veld, j. m., woonende onder Sommelsdijk in Zeeland, doet aangeving om in den egten (staat) te treden met Cornelia Holleman, j. d., woonende en ondertrouw doende binnen Dirkslant, en verklaarde te gehooren in de 4de classis, dus voor beijde f 6 ,, - ,, -

[06-02-1772]
Feb. 6. Jan Vreeswijk, j. m., woonende onder Melissant, doet aangeving om in den egten staat te treeden met Arentien Roodsant, j. d., woonende alhier, en verklaarde te gehooren in de 2de classis, dus voor de bruijd f 15 ,, - ,, -

[02-03-1772]
Maart 2. van 't lijk van 't kint van Leend. Ditvoort, dood gekomen - memorie

[09-02-1772]
1772 9 Maart uts. van 't kint van Susanna om te begraven in onvermogen - mem.

[10-03-1772]
10. uts. van 't lijk van Sijtie Pijlezer om te begraven in onverm. - mem.

[10-03-1772]
Doet Maert. Sinon, j. m., gebore te Aalburg, (aangeving) om in den egten staat te treden met Pieternella Bakelaar, j. d., gebore te Goederede en beijde alhier woonende in onverm. - mem.

[19-03-1772]
19. uts. van 't lijk van Ant. Valburg in de derde classis, solv. f 6 ,, - ,, -??

[23-03-1772]
23. uts. van 't kint van Aren vdr. Groeff genaamt Maria om te begraven in onvermogen - mem.

[23-03-1772]
Do. uts. van 't kint van Aren Poortvliet genaamt Corns. om te begraven in onvermogen - mem.

[30-03-1772]
30. uts. van 't lijk van Crijna Nieuwenhoven om te begraven in onverm. - mem.

[09-04-1772]
April 9 doet Jacob Korving, j. m., gebore en en woon(en)de te Sommelsdijk, (aangeving) om in den egten staat (te treden) met Laurensje Gardenier, weduwe van Dirk van Rossum, woonende alhier, en verklaarde te gehooren in de tweede classis, dus voor beijde f 30 ,, - ,, -??

[10-04-1772]
1772 April 10 doet Aren Kamerling, j. m., aangeving om in egten staat te treden met Willemtien vdn. Berg, j. d., beijde alhier geboren en wonende, en verklaarde te gehoren in onvermogen - mem.??

[15-04-1772]
15. uts. van 't lijk van Jannetien Bette in onvermogen - mem.

[16-04-1772]
16. doet Jan van Putten, alhier geb., j. m., aangeving om in den egten staat te treden met Jannetie van Thiende, geboren in de N. Tonge en beijde woonende alhier, en verklaarde te gehoren in de 4de classis, dus voor beijde f 6 ,, - ,, -??

[16-04-1772]
Do. doet Benjamijn Oorbeek, j. m., alhier gebore en wonende, aangeving om in den egten staat te treden met Neeltie Laagewegt, j. d., gebore onder Biert en woonende alhier, en verklaarde te gehoren in onverm. - mem.

[25-04-1772]
25. uts. van 't lijk van Arentien Hamete, huijsvrouw van Jan Brugman, om te begraven in de 4de classis - f 3 ,, - ,, -??

[07-05-1772]
7. Maij uts. van 't lijk van Stoff. Brooshooft om te begraven in onvermogen - mem.

[08-05-1772]
1772 Maij 8 doet Johs. Schravelaar, wedr. van Teuntien Vreeswijk, aangeving om in den egten staad te treden met Ariaantien Holleman, j. d., gebooren onder Sommelsdijk en beijde alhier woonende, in de vierde classis, dus voor beijde f 6 ,, - ,, -

[16-05-1772]
16. uts. Gosen Kameraat, j. m. geboren te Aalburg, met Aaltien Hartog, gebore te Sliedregt, j. d., en beijde alhier woonende, in de classis van onvermogen - mem.??

[16-05-1772]
Do. uts. van 't lijk van mejuffr. Louisa Vallare, wede. (van) Corn. vdr. Meijde, alhier overleden en te begraven in de 1ste classis, dus f 30 ,, - ,, -

[19-05-1772]
19. uts. van 't lijk van Lena Visser, alhier overleden en te begraven in de 4de classis - 3 ,, - ,, -

[25-05-1772]
25. uts. van 't lijk van 't kint van Matth. den Braber genaamt Leendert om te begraven in de 4de classis - 3 ,, - ,, -

[30-05-1772]
30. uts. van 't lijk van Jacomijntien Nieuwkoop, huijsvrouw van Corns. Roon, om te werden begraven in onvermogen - mem.

[03-06-1772]
3. Junij Teun. Jz. van Driel, j. m., geboren en wonende alhier, doet aangeving om in den egten staat te treden met Grieten Claasd. Kal, gebore en wonende tot Vlaardingen, en verklaarde den bruijdegom te gehoren in 4de classis, dus f 3 ,, - ,, -

[18-06-1772]
1772 Junij 18 van 't lijk van Anna Kempe, huijsvr. van Simon Ammeraal, om te begraven in onvermogen - mem.

[22-06-1772]
22. uts. van 't lijk van Leend. Duijm om te begraven in de 3. classis, solv. 6 ,, - ,, -????

[24-06-1772]
24. uts. van 't lijk van 't kint van Jacob Volwerk genaamt Frantien om te begraven in onverm. - mem.

[25-06-1772]
25. uts. van 't lijk van 't kint van Pieter Mijdam, alhier overleden en te begraven in de 4de classis - 3 ,, - ,, -

[25-06-1772]
Uts. van lijk van Barber Rood om te begraven in onvermogen - mem.

[20-07-1772]
Julij 20. uts. van 't lijk van Pieternella Polder om te begaven in onvermogen - mem.

[14-08-1772]
Aug. 14 van 't lijk van een vreemdeling genaamt Casper in onverm. - mem.

[21-08-1772]
21. Anna van Bodegom, onverm. - mem.

[29-08-1772]
29. 't kindt van Arie Moerkerke, onverm. - mem.

[31-08-1772]
31. van 't lijk van juffvr. Geertrui van der Nath te Dordrecht, overleeden en aldaar 's lands regt bet.t in de eerste classe, dus 30 ,, - ,, -

[02-09-1772]
Septb. 2. van 't lijk van Abraham Aleman in de 4e classe, zonder kind.n, dubbeld, dus 6 ,, - ,, -

[07-09-1772]
7. van 't lijk van Dirkje Noorman in onvermoogen - memorie

[12-09-1772]
12. van 't lijk van Magdalena Goudswaard, huisvrouw van Pieter Metzelaar in de 4e cl. - 3 ,, - ,, -

[12-09-1772]
Van 't lijk van Pieter Metzelaars kind in de 4e classe - 3 ,, - ,, -??

[12-09-1772]
1772 Septb. 12 van 't lijk van Adam Schouwman in de 3e cl. - 6 ,, - ,, -

[12-09-1772]
Van 't lijk van Johanna van Welze in onverm. - memorie

[15-09-1772]
15 van 't lijk van Leendert Offergeld in onverm. - mem.

[24-09-1772]
24 om te trouwen Jacob Nagtegaal, j. m., met Abra Gestel, j. d., beide alhier, in onvermogen - memorie

[26-09-1772]
26. van 't lijk van Maria Boeser in onvermogen - mem.

[26-09-1772]
Van 't lijk van Jacob Roon in onvermogen - mem.

[30-09-1772]
30. van 't lijk van Lena van Driel, huisvrouw van Adrianus van der Schenk, in de 4. classe - 3 ,, - ,, -

[02-10-1772]
Octob. 2 van 't lijk van Simon Admiraal s' kind in onverm. - mem.?? ????

[03-10-1772]
3. van 't lijk van Isaac Brunisse s' kind in onv. - mem.

[09-10-1772]
9. Jacob Leendertsz van der Groeff, j. m., om te trouwen met Geertruij van der Mast, j. d., in onvermoogen - memorie

[18-10-1772]
18. van 't lijk van Corstiaan van Luiters in onverm. - memorie

[26-10-1772]
26 van 't lijk van Hendrik Wardenburg s' kind genaamd Herman in onverm. - memorie

[02-11-1772]
Novb. 2 van 't lijk van Gerrit Spek in onverm. - memorie

[02-11-1772]
Van 't lijk van Jacob Kooman in onverm. - memorie

[02-11-1772]
Van 't lijk van Leendert van der Groeff in onverm. - memorie

[02-11-1772]
Van 't lijk van Willem Rein. van Essenberg in onverm. - mem.

[05-11-1772]
5 van 't lijk van Arend Meliss. in onverm. - mem.

[05-11-1772]
Arend Sirier, j. m., doet aangevinge om te trouwen met Petronella Molenaar, j. d., in de classis van onverm. - mem.

[05-11-1772]
1772 op den 5en November 1772 zijn voor ons ondergeteekende adjunct schout en schepenen van Dirksland in wettig ondertrouw opgenoomen Arend Sirier, j. m., en Petronella Molenaar, j. d., beide alhier gebooren en woonagtig, om na het eindigen der drie zondags proclamatien in den huwelijken staat te worden bevestigt.
Actum Dirksland dato utsupra
Als schout en secretaris P. Valk

[09-11-1772]
Novb. 9 van 't lijk van Catalijntje Moerkerke in onverm. - memorie

[10-11-1772]
10. van 't lijk van een vreemdeling genaamt Gerrit Oijmans in onverm. - memorie

[10-11-1772]
Van 't lijk van 't kind van Jan Bolluijt genaamt Paulus in onverm. - memorie

[10-11-1772]
Van 't lijk van Neeltie Poortvliet in onvermogen - memorie

[24-11-1772]
24. van 't lijk van Teuwis den Braber in de vierde classe - f 3 ,, - ,, -

[26-11-1772]
Op heden den 26en November 1772 sijn voor ons ondergeteekende adjunct schout en schepenen van Dirksland in den huwelijken staat bevestigt, na dat alvoorens drie sondags proclamatien onverhindert waaren gegaen, de persoonenen van Arend Sirier, j. m., en Petronella Molenaar, j. d., beide alhier geboren en woonagtig, en hier vooren in wettigen ondertrouw opgenoomen
Actum en ten oirconde geteekent binnen Dirksland dato uts.
P. Valk, schout, H. Schravelaar, A. Victor, H. Wijnekus, G. Luijendijk, Leendert Lodder, Wm. Goemare, P. Leun. vdr. Schenk

[30-11-1772]
30. van 't lijk van Hendrik Verhoeve in onverm. - mem.

[01-12-1772]
Dec. 1. van 't lijk van Elizabeth Vervooren in onverm. - mem.

[02-12-1772]
2. van 't lijk van Cornelia Kievit in onverm. - mem.

[07-12-1772]
7. van 't lijk van Pieter Paijs in onverm. - mem.

[07-12-1772]
Van 't lijk van Corstiaan van Putten in de 4e classe - f 3 ,, - ,, -

[07-12-1772]
Adrianus Sacharias van der Groeff, j. m., om te trouwen met Annetje van Putten in onverm. - mem.

[16-12-1772]
16. van 't lijk van Jan Abrahamsz Gestel in onverm. - mem.

[19-12-1772]
19. van 't lijk van Hendrik Schans in onverm. - mem.

[21-12-1772]
21. van 't lijk van Jacob Krook in onverm. - mem.

[22-12-1772]
22. van 't lijk van Neeltje van Doesburg in onverm. - mem.

Verantwoord

[01-01-1773]
1773 Jan. 1 van 't lijk van Willemtje van Essenburg in onvermoogen - memorie

[04-01-1773]
4e van 't lijk van Fernandus van ter Gouwe in onverm. - mem.

[05-01-1773]
5e van 't lijk van Elisabeth Zeeuw, wede. van Corn. van der Schenk, in de 3e classe - 6 ,, - ,, -

[06-01-1773]
6e van 't lijk van Jacob de Gast in onverm. - mem.

[08-01-1773]
8. Simon Admiraal, wedr. van Johanna van der Kemp, om te trouwen met Elizabeth van der Kers, wede. van Klaes Paeijs, in onverm. - mem.

[11-01-1773]
11. van 't lijk van Alida van Deuverden van der Voort, wede. van Jan Goemaare, 4e classe - f 3 ,, -,, -

[12-01-1773]
12. van 't lijk van Leendert Zeeuw s' kind, 3e classe - f 6 ,, - ,, -??

[19-01-17773]
19. van 't lijk van Evertje van Koote in onverm. - memorie

[23-01-1773]
23e van 't lijk van 't kind van Jacob Karon genaamt Cornelis, in onverm. - memorie

[25-01-1773]
25e van 't lijk van Teuntje Kamp in onverm. - mem.

[26-01-1773]
26e van 't lijk van Adrianus Struijs in onverm. - mem.

[26-01-1773]
Uts. van 't lijk van Jacobus Buvens in onverm. - memorie

[28-01-1773]
28. van 't lijk van Jan Eenkat in onverm. - mem.

[29-01-1773]
1773 Januarij 29 Adrianus van der Spaan, j. m., doet aangeving om in den egten staat te treeden met Neeltje Hoekman, woonende beijde alhier, in de classis van onverm. - memorie

[29-01-1773]
Hubregt Metzelaar s' kind - onverm.

[30-01-1773]
30e van 't lijk van Cornelis Floor in onverm. - mem.

[30-01-1773]
Van 't lijk van Anhonij Victor in de 2e classe - 15 ,, - ,, -

[01-02-1773]
Febr. 1 van 't lijk van Johs. Hameete in onverm. - mem.

[03-02-1773]
3e do. van 't lijk van Leendert van Dien in onverm. - mem.

[05-02-1773]
5. van 't lijk van Antje Poortvliet in onverm. - mem.

[06-02-1773]
6. van 't lijk van Jan van Loo in de vierde classe 3 ,, - ,, -

[06-02-1773]
Do. van 't lijk van Frans Trommel in onv. - mem.

[09-02-1773]
9. van 't lijk van Cornelis Pille in onv. - mem.

[11-02-1773]
Feb. 11. Jan Lokker, wedr. onder Melissant, om te trouwen met Cornelia Lodder, wede. onder Dirksland - 6 ,, - ,, -

[11-02-1773]
Willem van dr. Velde, j. m. onder Dirksland, om te trouwen met Elizabeth van der Mast, j. d. onder Melissant, in onverm. - mem.

[12-02-1773]
12. van 't lijk van Corn. Pietersz Both in de vierde classe - 3 ,, - ,, -

[15-02-1773]
15. van 't lijk van Hendrik Schravelaar Jansz - 4e cl. - 3 ,, - ,, -

[22-02-1773]
22. van Corn. van den Hoek Jansz in onv. - mem.

[23-02-1773]
23. van 't lijk van 't kind van Nol vdr. Pol in de 4e cl. - 3 ,, - ,, -

[23-02-1773]
1773 Feb. 25 van 't lijk van Selia van den Bos in onv. - mem.

[27-02-1773]
27. van 't lijk van Adriaantien Calle in onv. - mem.

[01-03-1773]
Maart 1 van 't lijk van Geertrui Buvens in onv. - mem.

[10-03-1773]
10. van 't lijk van Jannetie van Driel in de 4e cl. - f 3 ,, - ,, -

[17-03-1773]
17. van 't lijk van Engel Kaslander in onverm. - memorie

[22-03-1773]
22. van Leuntje Sluijmer - onverm.

[26-03-1773]
26. van 't lijk van Arend Kaslander in onverm. - mem.

[31-03-1773]
31. van 't lijk van Jacomijntje Mattheus Braber, 4e cl. - 3 ,, - ,, -

[06-04-1773]
April 6 van 't lijk van Johs. Noorman in onverm. - mem.

[08-04-1773]
8. van 't lijk van Elizabeth van den Hoek in onverm. - memorie??

[08-04-1773]
Do. van 't lijk van Arentje Boogert in onverm. - memorie

[15-04-1773]
15. Pieter Metzelaar, wedr. van Magdalena Goudswaart, om te trouwen met Maartje van der Mast, j. d., beide woonende alhier, in de 4e classe voor beide - f 6 ,, - ,, -

[15-04-1773]
Van 't lijk van Maria Jacobs Hamete in onverm. - mem.

[15-04-1773]
Van 't lijk van Corn. Karon in onverm. - mem.

[15-04-1773]
Jacob Korving doet aangevinge van 't lijk van zijn kind Maria om alhier te begraaven in de 2e class - 15 ,, - ,, -

[28-04-1773]
28. van 't lijk van Marinus Visbeen in onverm. - memorie

[04-05-1773]
Maij 4. van 't lijk van Cornelis Mosis in onverm. - memorie

[04-05-1773]
Van 't lijk van Elisabeth Staal, wede. van Corst. van Putten, in de vierde classe, coll. dubbeld - 6 ,, - ,, -

[12-05-1773]
12. van 't lijk van Aagje de Bruin in onverm. - memorie

[18-05-1773]
18. van 't lijk van Crijntje van Akkeren in onverm. - memorie

[19-05-1773]
1773 Maij 19 van 't lijk van Maria van Baren in onverm. - memorie

[20-05-1773]
20. 't kind van Corn. v. Bruinisse - onverm.

[24-05-1773]
24. van 't lijk van Jannetje Kruithoff in onverm. - memorie

[25-05-1773]
25. 't kind van Arend Bruggeman, 4e cl. - f 3 ,, - ,, -

[01-06-1773]
1. van 't lijk van Dirk Kolkmans, een vreemdeling van de vrijheerlijkheid van 't Hursken, in onverm. - memorie

[08-06-1773]
8. van 't lijk van Lijntje Jansdr Heinberg, huisvrouw van Iman Bette, in onverm. - memorie

[12-06-1773]
12. van 't lijk van Francijntje Duim, wede. van Leendert Soldaat, in de 3e classe - 6 ,, - ,, -

[21-06-1773]
21. van 't lijk van Trijntje Schippers in onverm. - mem.

[22-06-1773]
22. van 't lijk van Cornelia Tamboer in onverm. - mem.

[12-07-1773]
12. van 't lijk van Izak van de Kars in onverm. - mem.

[14-07-1773]
14. van 't lijk van 't kind van Simon Admiraal genaamt Aart in onv. - mem.

[14-07-1773]
Van 't lijk van 't kind van Zacharias Poortvliet genaamt Maatje in onverm. - mem.

[19 -07-1773]
19. van 't lijk van Jan Schollenberg in onverm. - mem.

[26-07-1773]
26. van 't lijk van Corn. Balten(s) Eenkat in onverm. - mem.

[12-08-1773]
Augs. 12 van 't lijk van Frans Volwerk in onv. - mem.

[20-08-1773]
20. van 't lijk van Floor Moerkerke in onv. - mem.

[26-08-1773]
26. van 't lijk van een vreemdeling genaamt Jurrij in onverm. - mem.

[02-09-1773]
1773 Septb. 2 van 't lijk van Abram Soldaat in onverm. - memorie

[04-09-1773]
4. van de lijken van de kinderen van Poulus Smits genaamt Cornelis en Willem in onverm. - mem.

[07-09-1773]
7. van 't lijk van een vreemdeling genaamt Jacob Ligteveld in onvermogen - memorie

[14-09-1773]
14. van 't lijk van 't kind van Jan Roon genaamt Klaasje in onverm. - memorie

[16-09-1773]
16. Jacoba van Valburg, 4e classe - 3 ,, - ,, -

[16-09-1773]
Op heden den 16. September 1773 zijn voor ons ondergeteekende schout en schepenen van Dirkslant in wettigh ondertrouw opgenomen Hendrik de Groot, weduw. van Maria Rosberg, wonende in Sommelsdijk, en Geertruij Boekmulder, wede. van Jacobus Beuvens, wonende alhier, om na het eijndigen der drie zondaags gebooden in den huwelijken staat te worden bevestigt.
Actum Dirkslant dato uts.

[17-09-1773]
1773 17e Septb. Anthoon Dries, alhier overleden, in onverm. - memorie

[24-09-1773]
24. van 't lijk van Grietje Willemsdr van der Harp, huisvrouw van Leendert Metzelaar, in onverm. - memorie

[28-09-1773]
28. van 't lijk van Jan van Dongen in onvermogen - memorie

[30-09-1773]
30. van 't lijk van 't kind van de stamper uit de Gelderse stooff genaamt Leendert, in onv. - mem.

[07-10-1773]
Op heden den 7en October 1773 zijn voor schout en schepenen van Dirksland in den huwelijken staat bevestigt, na dat alhier en te Sommelsdijk de drie zondags proclamatien onverhindert waaren gegaan, de persoonen van Hendrik de Groot, wedr. van Maria Rosberg, en Geertruij Boekmulder, wede. van Jacobus Buvens, woonende alhier en hier vooren in wettigen ondertrouw opgenoomen
Actum en ten oirconde geteekent datum uts.??
P. Valk, H. Schravelaar, H. Wijnekus, G. Luijendijk, Leendert Lodder

[08-10-1773]
Octb. 8 van 't lijk van 't kind van Mattijs van Oostenbrugge, ongedoopt, in de 4e cl. - f 3 ,, - ,, -

[16-10-1773]
16. van 't lijk van Pieternella Ruigrok, wede. (van) Mattijs Kooman, in de 4e cl. - 3 ,, - ,, -

[21-10-1773]
21. van 't lijk van 't kind van Cornelis Trommel genaamt Frans in onvermogen - memorie

[23-10-1773]
1773 October 23 van 't lijk van een vreemdeling genaamt Jan in onverm. - memorie

[23-10-1773]
Van 't lijk van Gerrit Karon in onvermogen - memorie

[25-10-1773]
25. van 't lijk van een vreemdeling genaamt Herman - in onverm. - memorie

[03-11-1773]
Nov. 3 van 't lijk van een vreemdeling genaamt Christiaan Schoonen in onvermogen - memorie

[03-11-1773]
Van 't lijk van Abraham Duim om alhier te begraaven in de 3e classis - 6 ,, - ,, -

[04-11-1773]
4. van 't lijk van 't kint van Gijsb. Nederveen genaamt Dina in onvermogen - memorie

[09-11-1773]
9. van 't lijk van Marinus Leenderts Duim om alhier te begraaven in de 3e classis - 6 ,, - ,, -

[12-11-1773]
12. van 't lijk van een vreemdeling(g)e genaamt Dirk in onvermoogen - memorie

[22-11-1773]
22. van 't lijk van Willem Corstiaansz in onvermogen - memorie

[10-12-1773]
Dec. 10 Jurianus Verbrugge, j. m., om te trouwen met Lena Stelboer, j. d., woonende in Sommelsdijk (in Zeeland), in de 4e classe - 3 ,, - ,, -

[19-12-1773]
19. van 't lijk van Engeltje van Loo in onvermoogen - memorie

Verantwoort

[11-01-1774]
1774 Jan. 11 van't lijk van kint genaamt Teunis van 't Hof in onvermoogen - memorie

[14-01-1774]
Den 14 do. van 't lijk van Neeltje Lokker, huis(v.) van Corn. Huiszoon, in onvermoogen - memorie

[15-01-1774]
Den 15 do. van 't lijk van Aagje Hanenberg, huisvrouw van Tomas van Lis, in onvermogen - memorie

[25-01-1774]
Den 25 do. van 't lijk van Anna Margaretha Rudin, wede. (van) Leendert Hermans, in onvermoogen - memorie

[15-02-1774]
Februarij 15en van 't lijk van Hester van den Doel in de 2e classe, dus f 15 ,, - ,, -

[08-03-1774]
Maart 8 Leendert Harmens, wedr. van Anna Margaretha Rudin, woonende alhier, aangevinge om te trouwen met Pieternella van de Zwaluwe, j. d., woonende onder de Oude Tonge, in onverm. - memorie

[15-03-1774]
15. aangevinge van 't lijk van Maria Schouwman, huisvrouw van Cornelis Kardux, alhier overleeden in de vierde classe - 3 ,, - ,, -

[25-03-1774]
25e do. van 't lijk van Gerrit van Drein (in) onvermogen - memorie

[02-04-1774]
1774 April 2 doet sr. Gerbrand Luijendijk, laatst weduwenaar van juffvr. Jacobmina Vallaree, aangeving om in den echten staat te treeden met juffrouw Anthonia de Ruiter, wede. van de heer Hendrik Adrianus van Dam, woonende in Sommelsdijk (onder Zeeland), in de eerste classe, dus weegens den bruidegom - f 30 ,, - ,, -

[04-04-1774]
4. aangevinge van 't lijk van Johanna Bax, huisvrouw van Cornelis Tuinder, in de 4e classe - f 3 ,, - ,, -

[08-04-1774]
8. aangevinge om in den egten staat te treeden Pieter Verhoeve, j. m., en Geertje Mijnje, j. d., beide woonende alhier, in de 4. classe, voor beide - f 6 ,, - ,, -

[09-04-1774]
9. uts. Pieter Abrahamse Plokhoij, wonende alhier, om te trouwen met Zijtje Leenderts Abeele, woonende te Middelharnis, in onverm. - memorie??

[14-04-1774]
14. van 't lijk van 't kind genaamt Trijntje Struik in onvermoogen - memorie

[26-04-1774]
26. van 't lijk van 't kind genaamt Leendert Hendrikz de Bruin in onvermoogen - memorie

[27-04-1774]
27. van 't lijk van Pieter Jacobsz Rootsant in de 4e classe, dus 3 ,, - ,, -

[30-04-1774]
30. van 't lijk van een vreemdeling genaamt Jan Voortums, zijnde uit het Keulsland in het dorp Besseling - in onverm. -??
mem.

[06-05-1774]
1774 Maij 6 Willem Jansz Heinberg, j. m., om te trouwen met Caatje Poulusz Bal, j. d., in onvermoogen - memorie??

[28-05-1774]
28. van 't lijk van 't kind genaamt Corns. Kastelein in de 3. classis, dus 6 ,, - ,, -

[28-05-1774]
28 do. van 't lijk van Jan Luisrik in de 4. classis, dus 3 ,, - ,, -

[31-05-1774]
31 do. van 't lijk van Aart de Bruin in onvermoogen - memorie

[02-06-1774]
2 Junij van 't lijk van Cornelis Johannisse Renard in onvermoogen - memorie

[03-06-1774]
3 do. van 't lijk van Jannetje, wede. van Jan Lodder, in onvermoogen - memorie

[04-06-1774]
4 do. van 't lijk van 't kind genaamt Leendert Willemsz Buitendijk in onvermoogen - memorie

[10-06-1774]
10 do. Maarten Visbeen, weduwenaar van Johanna van Bodegom, om te trouwen met Jannetjen Smits, weduwe van Arend van Eeuwen, in de classis van onvermoogen - memorie

[11-06-1774]
11 do. van 't lijk van 't kind genaamt Willem Eenkat in onvermoogen - memorie

[13-06-1774]
1774 Junij 13. van 't lijk van 't kind genaamt Maria vdn. Bos in onvermoogen - memorie

[15-06-1774]
15 do. van 't lijk van 't kind genaamt Pieter Cardux in de derde classis, dus 6 ,, - ,, -

[15-06-1774]
15 do. van 't lijk van 't kind genaamt Cornelis Noordijk in onvermoogen - memorie

[15-06-1774]
15 do. van 't lijk van Jan Tulp in onvermoogen - memorie

[20-06-1774]
20 do. van 't lijk van 't kind genaamt Aagje Mustert in onvermoogen - memorie

[20-06-1774]
20 do. van 't lijk van 't kind genaamt Leena Dekkers in onvermoogen - memorie

[20-06-1774]
Van 't lijk van 't kind genaamt Cornelia Kats in de vierde classis, dus 3 ,, - ,, -

[04-07-1774]
4 Julij van 't lijk van 't kind genaamt Cornelia Mosis in onvermoogen - memorie??

[07-07-1774]
7 do. van 't lijk van Adriana de Ridder in de 4e classe - f 3 ,, - ,, -

[08-07-1774]
8 do. van 't lijk van 't kind genaamt Abraham Bruggeman in de 4. classis - 3 ,, - ,, -

[08-07-1774]
1774 Julij 8 van 't lijk van Stoffel Reiger in de classis van onvermoogen - memorie

[09-07-1774]
9. aangeving om te trouwen Leendert Metzelaar, wedr. van Grietje van der Harp, en Maria Noorman, j. d., beide alhier, in onverm. - mem.

[11-07-1774]
11. van 't lijk van Maria Luiserik in de vierde classe - f 3 ,, - ,, -

[12-07-1774]
12. van 't lijk van Gabriel Bosschieter in de 4e classe - f 3 ,, - ,, -

[16-07-1774]
16. Pieter Willems Tijsse, j. m., en Aagje Jacobsdr van Ek, j. d., beide alhier, om in den egten staat te treeden, in onvermogen - memorie

[18-07-1774]
18. van 't lijk van Neeltje Moerkerk in de 4e classe - f 3 ,, - ,, -

[18-07-1774]
18 do. van 't lijk van Jannetje Jansz Cardux in de 4. classis, dus f 3 ,, - ,, -

[21-07-1774]
21 do. van 't lijk van 't kind genaamt Henrika van Oostenbrugge in de 4. classe, dus f 3 ,, - ,, -

[22-07-1774]
22 do. van 't lijk van 't kind genaamt Maarten Both in de classe van onvermoogen - mem.

[29-07-1774]
29 do. van 't lijk van een vreemdeling genaamt Carel Rosekrans in onvermoogen - memorie

[01-08-1774]
1 Augustus van 't lijk van Jannetje Kat in onvermoogen -memorie

[11-08-1774]
1774 Aug. 11 van 't lijk van Geertje Kodde in onvermoogen - memorie

[12-08-1774]
12 do. van 't lijk van Geertru van der Mast, huisvrouw van Jacob van der Groef, in onvermoogen - memorie??

[15-08-1774]
15 do. van 't lijk van 't kind genaamt Josina Knoet in onvermoogen - memorie

[24-08-1774]
24e do. van 't lijk van Elizabeth Margarete Lagman in onvermoogen - memorie

[27-08-1774]
27 do. Jacob Corvink doet aangeving van 't lijk van zijn kind genaamt Arentje in de tweede classis, dus 15 ,, - ,, -

[09-09-1774]
9 Septem. Wessel Wesselse Nieuwweide, j. m., en Leena Janse Metselaar, j. d., beide alhier, om in den egten staat te treeden, in de classis van onvermoogen - memorie

[14-09-1774]
14 do. Jan Vonk, j. m., en Magdalena Houtekar, j. d., om beide alhier in den egten staat te treden, in onvermoogen - memorie

[14-09-1774]
1774 14 Septem. van 't lijk van 't kind genaamt Cornelia van 't Hof in de classis van onvermoogen - memorie

[14-09-1774]
14 do. van 't lijk van 't kind genaamt Corns. Tuinebreijer in onvermoogen - memorie

[15-09-1774]
15 do. doet Corn. Jansz Quak, j. m., aangeving ter secretarie van Dirksland en Oud Craijerpolder om in den egten staat te treeden met Henrika Jansz Markus, j. d., wonende in Oud Kraijerpolder, in onvermoogen - memorie

[16-09-1774]
16 do. van 't lijk van Carel Willem Leer in de classis van onvermoogen - memorie

[19-09-1774]
19 do. van 't lijk van 't kind genaamt Abraham Duinweg in de classis van onvermoogen - memorie

[24-10-1774]
October 24 van 't lijk van Geertruij Bosschieter in de classis van onvermoogen - memorie

[24-10-1774]
24 do. van 't lijk van Johanna Tillemans in de classis van onvermoogen - memorie

[22-11-1774]
1774 Novb. 22 van 't lijk van het ongedoopte kind van Hendrik Noordijk in onverm. - mem.

[20-12-1774]
Decb. 20 van 't lijk van Willemtje Doorn in de vierde classe - 3 ,, - ,, -

[31-12-1774]
31. van 't lijk van Balten Eenkat in onvermoogen - memorie

[26-01-1775]
Op heden den 26en Januarij 1775 zijn voor ons ondergeteekende president schepen, bewaerende het schout ampt, en schepenen van Dirksland in wettigen ondertrouw opgenoomen Hendrik Roepel, weduwenaar van Anna Schelhaase, met Maria Magdalena Karel, weduwe van Christiaan Willemsz, met belofte van zich na het eindigen der drie zondags proclamatien in den huwelijken staat te zullen laten bevestigen. En ten oirconde geteekent, H. Schravelaar, Hk. Wijnekus, G. Luijendijk, Lr. Lodder, Wm. Goemaare, Pleun vdr. Schenk, Ab. de Ridder

[27-01-1775]
1775 Jan. 27 Cornelis Roon, weduwenaar van Jacomijntje Nieuwkoop, en Dirkje Broeder, wede. van Andries Kobbenaal, beide woonende alhier, aangeving om te trouwen in onverm. - memorie

[03-02-1775]
1775 Feb. 3 doen Anthonij van Werkendam, woonende in Noordgouwe onder Zeeland, en Machteltje van Proijen, wede. van Jan Luiserick, woonende alhier, aangeevinge om te trouwen in de vierde classe, dus voor beide ontf. f?? 6 ,, - ,, -

[10-02-1775]
10. Jan van den Hool, onder O. Tong, wedr., zullende trouwen met Neeltje Lodder, j. d. alhier, in de 4e classe voor de bruijd - f 3 ,, - ,, -??

[16-02-1775]
Op heden den 16en Februarij 1775 zijn voor schout en schepenen van Dirksland, na dat de drie zondags proclamatien alhier onverhindert waaren gegaan, in den huwelijken staat bevestigt Hendrik Roepel, weduwenaar va Anna Schelhaaze, met Maria Magdalena Karel, weduwe van Christiaan Willems, beide woonende alhier. Actum Dirksland en ten oirconde geteekent, P. Valk, H. Schravelaar, Hk. Wijnekus, G. Luijendijk, Lr. Lodder, Wm. Goemaare, Pleun vdr. Schenk, Ab. de Ridder??

[21-02-1775]
1775 Feb. 21 van 't lijk van 't kind genaamt Ariaantje Karon in de classis van onvermogen - memorie

[24-02-1775]
24. van 't lijk van Josina Pietersdr Kooman in onvermoogen - memorie

[10-03-1775]
Maart 10 van 't lijk van Hendrik Pinxter in onverm. - memorie

[10-03-1775]
Do. van 't lijk van Willem van 't Hoff in onverm. - memorie

[18-03-1775]
18. van 't lijk van Cornelis Kastelein in de 3e classe - 6 ,, - ,, -

[31-03-1775]
31. doet Sander Coppenaal, j. m., aangeving ter secretarie van Dirksland, woonende alhier, om in den egten staat te treeden met Steintje van den Bos, woonende onder Middelharnas, in de classis van onvermoogen - memorie

[06-04-1775]
April 6 Corns. van Es, j. m., woonende onder de N. Tonge, doet aangevingh om te trouwen met Leuntje Hoekman, j. d., woonende onder Dirksland, in onvermogen - memorie

[06-04-1775]
1775 April 6 doet Jacob van der Groeff, wedr. van Geertruida van der Mast, (aangeving) om te trouwen met Sara Izaacqdr Groeneweegen, in onvermogen - mem.

[14-04-1775]
14. Arend van de Tonnekreek, j. m., woonende in de Oude Tonge, zullende trouwen met Maria Leendertsdr Lokker, j. d. alhier, in de 3e classe voor de bruid - f 6 ,, - ,, -

[22-04-1775]
22. do. Cornelis Brinkman, weduwenaar en predikant alhier, zullende trouwen met Apollonia de Pauw, j. d., woonende te Warmond, in de 1e classe voor den bruidegom - f 30 ,, - ,, -

[18-05-1775]
Maij 18 van 't lijk van Adrianus Caets in de classe van onvermoogen - mem.

[19-05-1775]
19. Adrianus Breur, j. m. in Kraijenisse, (doet) aangeving om te trouwen met Jannetje Troelemans, j. d., wonende alhier, in onverm. - mem.

[09-06-1775]
Junij 9 Jacob Korvink doet aangeving van 't lijk van zijn kind genaamt Adrianus in de 2. classis - 15 ,, - ,, -

[01-08-1775]
1775 Aug. 1 van 't lijk van Ambrosius Heenvioor - mem.

[07-08-1775]
7. van 't lijk van juffvr. Apollonia de Paauw, huisvrouw van den wel eerw. heer Cornelis Brinkman, predikant alhier, in de 1e classe - 30 ,, - ,, -

[22-08-1775]
22. van 't lijk van mejuffvr. Renetta van Lobbrecht, wede. van de heer Cornelis van der Valk, in leven schout, dijkgraaff en secretaris van Melissant, in de 3e classe - 6,, - ,, -

[30-08-1775]
30. Mattheus Cardux doet aangeving van 't lijk van zijn kind genaamt Pieter in de 3e. classis, dus 6 ,, - ,, -

[01-09-1775]
Septb. 1 Dirk van Riet, j. m., woonende onder Herkinge, doet aangeving om te trouwen met Maria Breur, j. d. alhier, in onverm. - memorie

[11-09-1775]
11. van 't lijk van 't kind van Adrianus Breur, nog ongedoopt, in onvermoogen - memorie

[26-09-1775]
26. doet Kaatje Koomans aangeving van 't lijk van haar man Gillis Goudswaart in de 4. classis - 3 ,, - ,, -

[27-09-1775]
1775 Septbr. 27 van 't lijk van Aartje van Herkinge, huisvrouw van Aarend Bruggeman, in de vierde classis, dus 3 ,, - ,, -??

[11-10-1775]
Octob. 1 van 't lijk van Klaas Both in onverm. - mem.

[20-10-1775]
20 do. van 't lijk van Anna Barbera Soubiderin, huisvrouw van Willem Smits, in de classis van onvermoogen - memorie

[21-10-1775]
21 do. van 't lijk van 't kind genaamt Cornelis Smits in onvermoogen - memorie

[21-10-1775]
21 do. van 't lijk van 't kind genaamt Fra(n)sina Kammeraat in onvermoogen - memorie

[21-10-1775]
Dito van 't lijk van Jobje Zeeuw in de derde cl. - 6 ,, - ,, -

[23-10-1775]
23 do. van 't lijk van 't kind genaamt Ariaantje Groenewegen in onvermogen - memorie

[24-10-1775]
24 do. van 't lijk van 't kind genaamt Cornelis Baltense Noordijk in de classis van onvermoogen - memorie

[31-10-1775]
31 do. van 't lijk van 't kind genaamt Daniel Admiraal in onvermoogen - mem.

[01-11-1775]
1775 Nov. 1 van 't lijk van Margareta Kuiters, huisvrouw van Anthonij Driesz, in onvermoogen - mem.

[06-11-1775]
6 do. van 't lijk van 't ongedoopt kind van Simon Laurensz Jong in onvermoogen - mem.

[08-11-1775]
8 do. van 't lijk van Anna van Gelderen in onvermoogen - mem.

[14-11-1775]
14 do. van 't lijk van Gerrit Engelse van den Berg in de classis van onvermoogen - memorie

[16-11-1775]
16 do. van 't lijk van Lijbe Huigen, wedr. van Jan Pieters Looij, in de classis van onvermoogen - mem.

[25-11-1775]
25. van 't lijk van Cornelis Rootsant in de 2e classe, dus?? f 15 ,, - ,, -

[11-12-1775]
Decb. 11 van 't lijk van Magdalena Houtekar, huisvrouw van Jan Vonk, in onvermoogen - mem.

[12-12-1775]
1775 Decb. 12 van 't lijk van 't voorkind van Simon Ammeraal genaamd Claasjen Paaijs in de classis van onvermoogen - mem.

[12-12-1775]
12 dito van 't lijk van Jannetje Melissant, huisvrouw van Pieter Both, in de vierde classis, dus 3 ,, - ,, -

[13-12-1775]
13. van 't lijk van 't kind van Adam Minik, nog ongedoopt, in onverm. - mem.

[18-12-1775]
18. Juriaan Verbrugge (doet) aangeevinge van 't lijk van zijn ongedoopte kind in de vierde classe, dus 3 ,, - ,, -

[20-12-1775]
20. van 't lijk van Caarel Bolle, zijnde een vreemdeling in de classis van onvermoogen - mem.

[21-12-1775]
21. van 't lijk van Ariaantje Jacobsdr. Karon in onverm. - mem.

[01-01-1776]
1776 Janu. 1 Magchiel Zuiddijk doet aangeving van 't lijk van zijn schoonvader Willem van der velde in de 2. classis, dus 15 ,, - ,, -

[08-01-1776]
8. van 't lijk van Anthonij Driessen, een vreemdeling, in onverm. - mem.

[10-01-1776]
10. van 't lijk van Arentje van Vugt Cornelisdr, in de 4. class, dus f 3 ,, - ,, -

[10-01-1776]
Do. van 't lijk van Johanna Wittens, wede. (van) Gerrit van der Schenk, in onverm. - mem.

[16-01-1776]
16 do. Johannes Hunen doet aangeving van 't lijk van zijn kind genaamd Adrianus om alhier te werden begraaven in de vierde classis, dus 3 ,, - ,, -

[06-02-1776]
Feb. 6 werd aangeving gedaan van 't lijk van Anthonij Verschuur om alhier te werden begraaven, in onvermoogen - mem.

[09-02-1776]
9. doet Cornelis Huiszoon, wedr. van Neeltje Lokker, aangeving om te trouwen met Cornelia Gabrielsdr Brouwer, j. d., in de classis van onvermoogen - mem.

{12-02-1776]
1776 Feb. 12 van 't lijk van 't kind van Willem Schriek, zijnde nog ongedoopt, in de classis van onvermoogen - mem.

[15-02-1776]
15. van 't lijk van Pieter Bal in de classis van onvermoogen - mem.

[22-02-1776]
22 do. werd aangeving gedaan van 't lijk van Witte Wijnekus in de 3. classis, dus 6 ,, - ,, -

[23-02-1776]
23 do. van 't lijk van 't kind van Willem Schriek in de classis van onvermoogen - mem.

[28-02-1776]
28 do. van 't lijk van Simon Laurensz Jong in de classis van onvermoogen - mem.

[29-02-1776]
29. Johannes Kooman, j. m., doet aangeving om te trouwen met Lena Witvliet, j. d., woonende te Middelhanis, in de classis van onvermoogen - mem.

[05-03-1776]
1776 Maart 5 van 't lijk van Migchiel de Geus in de classis van onvermogen - mem.

[08-03-1776]
8 do. van 't lijk van Ninge Ruighaver in de classis van onvermoogen - mem.

[12-03-1776]
12. doet den wel eerw. heer Cornelis Brinkman, predicant alhier, aangeeving om in den echten staat te treden met mejufvr. Anna Cornelia Christina de Meijer, j. d., woonende te Utrecht, in de eerste classis, dus wegens den bruidegom f 30 ,, - ,, -

[12-03-1776]
Do. doet mejufvr. Anna Cornelia Christina de Meijer, j. d., woonende te Utrecht, aangeeving om in den egten staat te treeden met den wel eerw. heer Cornelis Brinkman, predikant alhier, in de eerste classe, dus weegens de bruid f 30 ,, - ,, -

[14-03-1776]
14 do. van 't lijk van 't kind genaamt Arnoldus Bal in de slassis van onvermoogen - mem.

[20-03-1776]
20 do. van 't lijk van Jacomijntje File in de classis van onvermoogen - mem.

[28-03-1776]
28 do. doet Arend Bruggeman, weduwenaar van Aartje van Herkinge, aangeving om in den egten staat te treeden met Pieternella Arijsdogter Struik, en verklaarde te behooren in de classis van drie gulden, dus voor beide 6 ,, - ,, -????

[30-03-1776]
Maart 30 van't lijk van Maria Blonk in de classis van drie gulden, dus 3 ,, - ,, -??

[06-05-1776]
Maij 6 van 't lijk van Maria Roon, huisvrouw van Cornelis Tuinebreijer, in onvermoogen - mem.??

[06-05-1776]
Dito van 't lijk van 't kind genaamt Willemijntje Heskes in onverm. - mem.

[15-05-1776]
15 dito van 't lijk van Jacob Polder in de classis van onv. - mem.

[18-05-1776]
18 dito Filip Oranje doet aangeving van 't lijk van zijn dogter Elizabet Oranje in de 4. classis - 3 ,, - ,, -

[20-05-1776]
20. van 't lijk van Cornelia Zeeuw, huisvrouw van Leendert Olijman, in de 4. classe - 3 ,, - ,, -

[26-05-1776]
26 dito Lodewijk van Kassel doet aangeving van 't lijk van zijn broeder Paulus van Kassel in de vierde classis, en vermits den overleedene(r) is ongehuwt en vaste goederen nalatende het collateraal subject, dus dubbeld regt - 6 ,, - ,, -

[24-05-1776]
24. Jan Merison, j. m., doet aangeeving om te trouwen met Maria Both, j. d., beide alhier, in onverm. - mem.

[30-05-1776]
30. van 't lijk van Leendert Spanjaart in onvermoogen - mem.

[17-06-1776]
1776 Junij 17 van 't lijk van Jan Boezer in 4. classe - 3 ,, - ,, -

[20-06-1776]
20. aangeevinge om in den echten staat (te) treden Cornelis van der Sluis, j. m., woonende in Sommelsdijk, met Annetje Luchthart, in de 4e classe voor de bruijd 3 ,, - ,, -

[21-06-1776]
21. Gillis Janz Schollenberg, j. m., doet aangeving om te trouwen met Ningetje Johdr. Bout, j. d., in onverm. - mem.

[29-06-1776]
29. van 't lijk van Annetje van Essenburg in de classis van onvermogen - mem.????

[04-07-1776]
Julij 4 van 't lijk van 't kind genaamt Maria van der Groef, in onverm. - mem.

[11-07-1776]
11. Pieter Kramer, j. m., doet aangeeving om te trouwen met Kaatje Kooman, wede. laatst van Gillis Goudswaart, in de 4. classis voor beide - f 6 ,, - ,, -

[15-07-1776]
15. van 't lijk van Tonis Verschuur den jonge in onverm. - mem.

[19-07-1776]
19. van 't lijk van Elizabeth van Rijp, huisvrouw van Balten Noortdijk, in onverm. - mem.

[19-07-1776]
Do. van 't lijk van Grietje Tulp in onverm. - mem.

[31-07-1776]
31. van 't lijk van 't ongedoopte kind van Dirk Human in onvermoogen - mem.

[16-08-1776]
Aug. 16 aangeevinge van 't lijk van Christiaan Fuhr, soldaat, in onvermoogen - memorie

[16-08-1776]
1776 Aug. 16 Beije Verhek, j. m., doet aangeevinge om te trouwen met Elizabeth ten Hagen, j. d., beide woonende alhier, in de 4e classe, voor beide f 6 ,, - ,, -

[05-09-1776]
Septb. 5 Willem van Seeters, wedr. van Annetje van Essenburg, om te trouwen met Lauwerijntje van den Bos, wede. van Corn. Mosis, beide in onvermoogen - mem.

[06-09-1776]
6. Pleunis van der Schenk, j. m., om te trouwen met Johanna Zeeuw, j. d., in de 3. classis, dus voor beide 12 ,, - ,, -

[08-09-1776]
8. van 't lijk van 't kind genaamt Leuntje van der Groeff in classis van onvermoogen - mem.

[16-09-1776]
16. van 't lijk van 't kind van Joost Vrijberge genaamt Jacomijntje in de 4. classe - 3 ,, - ,, -

[19-09-1776]
19. van 't lijk van een vreemdeling, zijnde een soldaat genaamt Wilhelmus Hermans, in de classis van onvermoogen - mem.

[25-09-1776]
25. van 't lijk van 't kind van Laurens de Roon, genaamt Adriana, in de 3. classe, dus 6 ,, - ,, -

[26-10-1776]
Ocob. 26 van 't lijk van 't kind genaamt Abram Nagtegaal in onverm. - mem.

[30-10-1776]
30. van 't lijk van Jannetje van de Nenten in onverm. - mem.??

[30-10-1776]
1776 Octb. 30 van 't (lijk) van 't kind van Willem Buitendijk genaamt Sijtje, in de 4. classe, dus 3 ,, - ,, -

[08-11-1776]
Novb. 8 van 't lijk van een vreemdeling genaamt Hendrik Feltis, in de classe van onv. - mem.

[09-11-1776]
9. van 't lijk van Adrianus Ligtvoet, een vreemde, in de classe van onvermoogen - mem.

[11-11-1776]
11. van 't lijk van 't kind genaamt Jacoba Smits, in de classe van onvermogen - mem.

[11-11-1776]
11. van 't lijk van 't ongedoopte kind van Corn. Huiszoon, in onvermoogen - mem.??

[13-11-1776]
13. van 't lijk van Michiel van Hulst in de classe van onverm. - mem.

[21-11-1776]
21. Adrianus Molenaar, j. m., om te trouwen met Aagje Stoffelsdr Bazert, wede. van Simon de Gast, beide woonende alhier, in de classe van onvermoogen - mem.??

[29-11-1776]
29. van 't lijk van Johanna Offergelt in onverm. - mem.

[07-12-1776]
Dec. 7 van 't lijk van Jacomijntje Both, huisvrouw van Mattheus Cardux, in de 3. classe, dus 6 ,, - ,, -

[09-12-1776]
1776 Decemb. 9 van 't lijk (van) 't kind van Thomas Moolenaar genaamt Jan in onvermoogen - mem.

[12-12-1776]
12. Jacob Brouwer, j. m., om te trouwen met Clara van der Weel, j. d., beide woonende alhier, in de classe van onverm. - mem.

[17-12-1776]
17. van 't lijk van Fredrik Kluit in de 4. classe, dus 3 ,, - ,, -

[27-12-1776]
27. van 't lijk van Johannes van der Linde in de 4. classe - 3 ,, - ,, -

[10-1776]
De - October 1776 is in den egten staat getreden Cornelis Wijnekus, j. m., met Elizabet van Rossum, welke verzuimt is in den staat te verantwoorden, zal in volgenden staat werden gebragt, voor beide f 30 ,, - ,, -

[30-01-1777]
1777 Jan. 30 Jacob Stoffelze Broodhoofd, j. m. van onder de juris. Dirksland, zullende trouwen met Hester Zoldaat, j. d. van Melissant, in de classe van den bruidegom - 15 ,, - ,, -

[21-01-1777]
1777 Jan. 21 van 't lijk van Sara Vliegvis, wede. van Johannes Goudswaart, in de eerste classe - 30 ,, - ,, -

[31-01-1777]
31. van 't lijk van een vreemdeling genaamt Adam Munnik in onverm. - mem.

[10-02-1777]
Feb. 10 van 't lijk van 't kind van Sacharias Poortvliet genaamt Fredrik, in onv. - mem.

[10-02-1777]
Do. van 't lijk van 't kind van Johannes van 't Hof genaamt Cornelia in onv. - mem.

[25-03-1777]
Maart 25 van 't lijk van Engel van den Berg in onv. - mem.

[01-04-1777]
April 1 van 't lijk van 't ongedoopte kind van Pieter Zorge in onverm. - mem.

[03-04-1777]
3 dito van 't lijk van Aren Kaslander om te werde begraven in onvermogen - memorie

[11-04-1777]
11. van 't lijk van Pieter Lokker in onverm. - mem.

[24-04-1777]
24. Adrianus van Driel, wedr. van Leena van der Schenk, alhier, om te trouwen met Annetje Rootzant, j. d. onder Ooltgensplaat, in de 2. classe weegens den bruidegom - 15 ,, - ,, -

[25-04-1777]
25. van 't lijk van Beije Verhek in de 4. classe

[07-05-1777]
Maij 7 van 't lijk van Pieternella Metselaar in onverm. - mem.

[22-05-1777]
22. van 't lijk van Jan Verweij in onverm. - mem.

[05-08-1777]
Aug. 5 Jacob Bloekman, j. m., wonende onder Sommelsdijk, zullende trouwen met Neeltje Bastiaansdr Drooger, wede. (van) Michiel Verhulst, alhier, in onverm. - mem.

[18-08-1777]
18. van 't lijk van 't kind genaamt Elizabeth Duinweg in onv. - mem.

[21-08-1777]
21. Abraham Stoffelzoon Keizer, j. m., wonende onder Sommelsdijk, doet aangeving om te trouwen met Maria Dirksdr Goemaat, woonende alhier, in onverm. - mem.

[10-09-1777]
Septb. 10 Jacob Korvink doet aangeving (van) 't lijk van zijn ongedoopte kind in de 2. classe - 15 ,, - ,, -

[15-09-1777]
15. van 't lijk van 't kind van Johannes van den Weijer genaamt Wouter, in onv. - mem.

[29-09-1777]
29. van 't lijk van Geertje ?uhnen in de 4. cl. - 3 ,, - ,, -

[03-10-1777]
Octb. 3 van 't lijk (van) Maria Markus, huisvrouw van Johannes Kaslander, in onverm. - mem.

[12-10-1777]
1777 Octb. 12 van 't lijk van 't kind genaamt Martinus Huberts Doomen in onv. - mem.

[14-10-1777]
14. van 't lijk van 't ongedoopte kind van Johannes Kaslander in onv. - mem.

[24-10-1777]
24. van 't lijk van Pieter Leendertsz van der Groeff in de 4e classe - 3 ,, - ,, -

[25-10-1777]
25. van 't lijk van 't kind van Leendert Zeeuw genaamt Cathalijntje in de 3e classe - 6 ,, - ,, -

[27-10-1777]
27. van 't lijk van een vreemde vrou genaamt Sebilla Schuts in onv. - mem.

[27-10-1777]
Do. van 't lijk van 't kind van Tieleman van der Hof genaamt Elizabeth in de 4. classe - 3 ,, - ,, -

[10-11-1777]
Novb. 10 van 't lijk van 't kind van Frederik Haut genaamt Jacob in onverm. - memorie

[11-11-1777]
11. van 't lijk van Adrianus Smits, woonachtig van Dordrecht, en alhier overleden, in onverm. - memorie

[12-11-1777]
12. van 't lijk van Johanna Armstrong, huisvrouw van Johannes Goudswaart, in de 4e classe - 3 ,, - ,, -

[28-11-1777]
28. van 't lijk van 't kind van Fredrik Hout genaamt Hendrika in onverm. - mem.

[28-11-1777]
1777 Novb. 28 van 't lijk van Pieter van den Heuvel in de 4. classe - 3 ,, - ,, -

[08-12-1777]
Decb. 8 van 't lijk van 't kind van Pieter Leendertz van der Groef genaamt Jacob in de 4. classe - 3 ,, - ,, -

[16-12-1777]
16. van 't lijk van 't kind van Wouter Boezer genaamt Jan in de 4. classe - 3 ,, - ,, -

[22-12-1777]
22. van 't lijk van Pieternella van Loo, huisvrouw van Jacob van Rij, in onver. - mem.

[22-12-1777]
Do. van 't lijk van 't kind van Carolus Jacobus Reinie(r)s genaamt Gerardus in onverm. - mem.

[22-12-1777]
Do. van 't lijk van 't kind van Huibregt Noteboom genaamt Cornelis in onv. mem.

Verantwoord
H. Schravelaar

1778