Dirksland - Gaardersarchieven 11 januari 1717 ??? 14 mei 1729

Algemeen Rijksarchief
Gaardersbescheiden
Dirksland
1

Register van ???t Trouwen en Begraven

Aangevingen van de Persoonen die binnen Dirxlant woonagtigh, te trouwen, en aldaar komen begraven te werden, omme dien Conform ???t regt ten behoeve van ???t Gemenelt. geemaneert, te Verantwoorden, beginnende den 11. Januarij 1717.

[11-01-1717]
1717 11 Janua: Heeft Aart Verhulp, bouwman onder dese Jurisd. aangevinge gedaan in de Classis van onvermogen, om seker arm kint met name Jan te doen begraven ??? Memorie

[18-01-1717]
18. Dito geven haar aan in de Classis van onverm: Jan Pieterse Vermeule, Jonkman, ende Adriana Tijsse Kreeft, Jongedogter beijde alhier woonagtigh, omme te trouwen ??? Memorie

[29-01-1717]
29. Dito Leendert Lodder geeft hem aan in de 4. Classis, om sijn overlede kint te doen begraven ??? f 3 ???

[29-01-1717]
dito?? Jan Munten Jonkman alhier, geeft hem aan in de Classis van onvermogen, omme met Pietertje Munte Jongedogter tot Goedereede te trouwen ??? Memorie

[02-03-1717]
2. Maart Mathijs van den Bosch uts om sijn kint te doen begraven ??? Memorie

[05-03-1717]
5. dito Cornelis Noorman Wedr. van - en Marij van den Bergh Wede. te trouwen f 6 ???

[02-04-1717]
2 April Johannis Jagiers geefft sigh aan in de onvermogende Classis Jonkman omme met Adr. Noorloos Jongedogter onder Sommelsdijk te trouwen ??? Memorie

[19-04-1717]
1717 19 April Wert aangevinge gedaan in de onvermogende Classis om ???t lijk van Aren Seegher alhier te doen begraven ??? Memorie

[19-04-1717]
D. Item ???t kint van Corns. Van Clundert ??? Memorie

[21-04-1717]
21. Dito Item om ???t lijk van Aagje Wouters Hartogsvelt te doen begraven ??? Memorie

[30-04-1717]
30. Do. Job Kievit wed. laast van Johanna Johannis geefft sigh aan in de 4. Classis, om met Cath. Claas Alletta op ???t Outdorp te trouwen ??? f 3 ?????

[28-05-1717]
28 Meij Gerrit Jans van den Bergh Jonckman ende Sara Com Jongedogter in de Classis van onvermogen om te trouwen ??? Memorie

[10-06-1717]
10 Junij doet Jan Kroon aangevinge om het overledenen Dogtertje Teuntje Jans van den Bosch te doen begraven, te gehooren onder de 4. Classis ??? f 3 ???

[13-08-1717]
13 Aug: Geven Willem Polder Jonkman ende Neeltje van den Hoek, Wed. van Isacq Visser haar aan in de 4. Classis, omme te trouwen samen f 6 ???

[30-08-1717]
30. Do. Geven Chiel Pieters: Jonkman en Neeltje Jans: Jongedogter beijde haar aan in de 4. Classis omme te trouwen en voldaan f 6 ???

[27-08-1717]
27.Do. Pieter Dirx: woonende alhier geefft hem aan in de 4. Classis om sijn overleden kint alhier te doen begraven ??? f 3 -????

[08-09-1717]
1717 8. Sept: Geefft Laurens Gurgiaans: van Oudekerk hem aan in de Classis van drie Gulden, om sijn kint te doen begraven, dus f 3 ???

[02-10-1717]
2. Octob: Geven Leendert Leunis: Lodder Wed., ende Eva Willems: Wed. Teunis de Waij beijde tot Dirxlant, hen aan in de 4. Classis om te trouwen ??? f 6 ???

[29-10-1717]
29 Do. Jan Kolff Jonkman en Barendina Hollanders, te trouwen en te gehooren onder de Clas: Pro Deo Nihil

[26-11-1717]
26:11 Wert aangevinge Gedaan om het Lijk van Cornelis Daniels Noorthoeve alhier te doen begraven, en te gehooren onder de 4 Classis, dus f 3 ???

[27-11-1717]
27. Dito Geeft haar aan in de 1. Classis Juffr. Susanna Casteleijn omme met de Hr. Jacob Visser Secretaris tot Nieuwbeijerlant te trouwen, dus f 30 ???

[07-02-1718]
7 febr: Geefft hem aan in de 4. Classis Gerrit Louisse van der Nat om sijn Vrouw te doen begraven f 3 ???

[11-03-1718]
11. Maart doet Claas Zeeuw aangevinge om het lijk van Maartjes Oosters te doen begraven, en te gehooren onder de 3. Classis, dus f 6 ???

[18-03-1718]??
18. D. Wert aangevinge gedaan omme het overleden lijff van Judith van Soelen te doen begraven meerderj: ongeh: Vrijster f 6 ???

[18-03-1718]
D. Geefft Jan Reijger Jonkman hem aan in de Classis?? van onvermogen omme met Willemijntje Vermeule Jongedogter te trouwen ??? Memorie

[21-03-1718]
1718 21. Maart wort aangevinge gedaan in de Classis van onvermogen omme het lijk van Johannis Teeuwisen te doen begraaven ??? Memorie

[25-04-1718]
25 April Abigaal Zeeuw 4. Class: te trouwen met Aren van der Velde woont in O. Tong f 3 ???

[07-04-1718]
Den 7e April 1718 geeft aen Jan Nieuwenhoven en Zoetje Muncks sig zamen in den hw: Staet te begeven en ijder onder het Classis van 3 gul te gehooren dus f 6 ?????

[07-04-1718]
Dito Corn. Rokuss Withaar en Ariaentje Nieuwenhoven geven sig aen om samen in den hw. Staet te treden en tot vold: van t regt te gehooren ijder onder Classis van 3 gul, dus f 6 ???

[07-05-1718]
Op den 7e Meij 1718 geven sigh aen Jacobus Reewijk en Jannetta Levijt om sigh samen in den hw. Staet te willen begeven en ijder te gehooren onder het Classis van drij gul, dus f 6 ???

[07-05-1718]
Op huijden den 7e Meij 1718 soo is bij den onderget: Schout en Schepenen van Dirxlant in ondertrouw opgenomen de Persoonen van Jacobus Reewijk en Jannetta Levij en naer t Eijndigen der proclamaties sijn zij beijde versoeken dat door onse Sris werde gedaen in den hw: Staet te werden bevestigt Mij Present Sris Francois Vallare 1718 ?oore get: W. Nijgh 1718 W. v. Deuverden Claes Zeeuw

[03-06-1718]
Op huijden den 3e Junij 1718 sijn in den Hw. Staat bevestigt (naar dat de drij sondaagse gebooden alhier als tot Amsterdam onverhindert waren gegaan) Jacobus Reewijck en Jannetta Levijt, Thoo?, van dien get: bij ons onderget: Schout en Schepenen van Dircxlant datum uts, Mij Present Secrts Francois Vallare 1718 W. Nijgh 1718 W. v. Deuverden Claes Zeeuw

[13-05-1718]
Den 13e Meij 1718, geeft aen Jan Wmz Goemare en Alida van Deuverden om sig samen in den Hw: Staet te willen begeven en tot vold. van des gemeene lants regt ijder te gehooren onder het Classis van drij gul, dus f 6 ???

[18-05-1718]
Den 18e Meij 1718 geeft Job Kievit aan sijn vrou te willen begraven en te gehooren onder Classis van drij gul dus f 3 ???

[02-06-1718]
Den 2e Junij 1718 geeft sigh Stoffel Metselaar om in den Hw: Staet tewillen treden met Marij Davits Gestel en te gehooren beijde onder het Classis van onvermogen dus f Nihil????

[28-07-1718]
Den 28e Julij 1718 geeft sigh aan Corn. Tuijnebreijer en Tannetje Corn. de Jongh om samen in den Hw: Staet te treden en volgens hunne zelve te gehooren onder Classis ijder van 3 gul dus f 6 ???

[28-07-1718]
Daniel Corn. Hameet geeft aen t lijck van sijn kint te willen begraven en te gehooren onder Classis van f 3 ???

Aren Tuijnder heeft alhier ter Secret. aengeb. het lijk van sijn vader Hend: Tuijnder en te gehooren onder het Classis van drie gulden dus f 3 ???

[22-09-1718]
Den 22e September 1718, geeft sigh aan Petronella Vallare om sig in de huijwelijcken Staet te begeven met Louis van Es woonende in Nieu Craijerspolder en te gehooren onder het Classis van 15 gul die ick hier houde voor voldaan dus f 15 ???

Eijnde van Termijn.

[24-10-1718]
Den 24en October geeft sig aen Leendt. Mar. Lodder om t lijck van zijn kint te begraven en te gehooren onder het classis van f 3 ???

[10-11-1718]
Den 10e novem. 1718, geeft aen Leendt. Zeeuw ???t lijck van zijn kint te begraven en te gehooren onder Classis van f 3 ???

[19-11-1718]
Den 19e novem. 1718, geeft aen Se. Jan Bouwer om t lijck van Hester Doornheijns te begraven en te gehooren onder Classis van f 15 ???

[20-11-1718]
Den 20e novem. 1718 geeft aen de Hr. Matth. Rogge om t lijck van sijn Edb. Swager de Hr. Johan van der Kemp te begraven en te gehooren zoo niet beter weet als onder het Classis van ses gul, dog naderhant anders ondervindende te behoren van lande verantw. te doen, dus f 6 ??? Mattheus Rogge

[16-12-1718]
Den 16e decem. 1718 geeft aen Jan van der Meijde t lijck van zijn kint te begraven en te gehooren onder Classis van f 3 ???

[18-12-1718]
Den 18e decem. 1718, geeft aen Johs. van der Lint om t lijck van zijn kint te begraven en te gehooren onder Classis van f 3 ?????

[08-01-1719]
Den 8e janu. 1719, geeft aen Matje van den Berg t lijck van haer man Arij Quack f 6 ???

[08-01-1719]??
Jan Corn. ???t lijck van zijn soontje f 3 ???

[29-01-1719]
Den 29 janu. 1719 geeft aen Havick Casteleijn t lijck van zijn dochter f 3 ???

[23-02-1719]
Den 23e feb. 1719 geeft aen Corn. van Bruijnisse om t lijck van des. van Huijgje Hoogstrate te begraven en te gehooren onder Classis van f 3 ???

[25-02-1719]??
Den 25e feb. 1719, geeft aen Jan Kanse om sigh in den Hw: Staet te begeven met Engeltje Jans Brooshooft woonende onder Herking en te gehooren onder Classijs ijder van ses gul dus f 6 ???

[17-03-1719]
Marij Noormans geeft zig aen op den 17e Maert 1719 om in den Hw: Staet te treden met Jan van der Veer woonende onder de Plaet en te gehooren onder Classis van f 3 ???

[08-04-1719]
Den 8e april 1719 geeft zigh aen Ad. Gestel om in den Hw: Staet te treden met Marij Muijs woonende onder Melissant en te gehooren onder Classis van f 3 ???

[20-04-1719]??
Den 20e april 1719 geeft Claes Zeeu t lijck van zijn kint aen f 3 ???

[27-04-1719]
Den 27: april 1719, geeft aen Joh. van de Lint om t lijck van sijn schoonvader Pleun Schenck te begraven en te gehooren onder het Classis van ses gul, dus f 6 ???

[27-04-1719]
Den 27e april 1719, geeft aen Jan Melissant om t lijck van zijn moeder te begraven en te gehooren onder het Classis van ses gl., dus f 6 ???

[09-05-1719]
Den 9e meij 1719, geeft IJman Zuijker aen om t lijck van zijn swager Roelant Vreeswijk te begraven en te gehooren onder Classis van drij gl., dog nooijt getrout zijnde alhier komt f 6 ???

[30-05-1719]
Den 30e meij 1719 geeft aen Laurens Juriaens om sijn kint te begraven en te gehooren onder Classis van f 3 ???

[07-06-1719]
Den 7e junij 1719, geeft aen Corn. Wijnekes t lijck van zijn kint en dat hij gehoort onder het Classis van f 3 ???

[16-06-1719]
Den 16:den 1719 Jan Arens Vermeijdes kint f 3 ?????

[29-06-1719]
Op huijden den 29e junij 1719, soo is in den Hw: Staet bevestigt Jan Stuurman met Maria Jans vaden Bergh naar dat de 3 sondaagse gebooden alvoorens alhier onverhindert zijn gegaan, T???oorconde get. bij ons Schout en Schepenen van Dlant, W. Nijgh 1719 W v. Deuverden Tomas Victor 1719??

[29-09-1719]
Den 29 September 1719 geeft aen Hendert Lonisse Lodder het lijk van sijn vrou te beegraven, en dat hij behoort onder Classis van drie gulden f 3 ???

[05-10-1719]
Den 5 octo: 1719, t lijck van Gerrit recht geeft aen Van Beke op f 3 ???

[28-10-1719]
Den 28e octo; 1719, geeft aan Arij Vogelaer en Dirckje Ockers om samen te trouwen en ijder onder het Classis van 3 gul te gehooren dus f 6 ?????

[09-11-1719]
Den 9e novem. 1719, geeft Jan Melissant aen om ???t lijck van sijn kint te begraven f 3 ???

[22-11-1719]
Den 22. dito Claes Zeeu t lijck van zijn kint f 3 ???

Siet omme

[28-11-1719]
Op den 28e Novem. 1719, bij ons onderget: Schout en Schepenen van Dirxlant getaxeert de helft van een huijs en gevolge van dien agtergelaten bij de huijsvrouw van Job Kievit ten zijner behouve,
en waardig te zijn vijfftig gl., om dus Conform den 20e penning ten behouve t gemeene lant te komen werden ontfangen

[28-11-1719]
Item nog de helft van de jagtjes ofte boten mede agtergelaten en ten behouve alsboven op sestig gul, T???oorconde get. W. v. Deuverden Bosvelts Tomas Victor 1719??

[28-11-1719]
Op den selven 28e novem. 1719, bij ons onderget: Schout en Schepenen van Dirxlant getaxeert den huijs, schuer, en gevolge vandien staende aen de oostzijde van de Voorstraat van Dirxlant
belast met Erfhouders vijfttig gul Cape., agtergelaten bij Jan Barentse Vos ten behouve zijner Collaterale Erftgenamen, en waerdig te zijn naar aftreck van t verp. Cape. Erfsomme van tweehondert vijfftig gul, ? naer ???t gemeenelants regt te komen ontfangen, T???oorconde get: W. v. Deuverden Tomas Victor 1719 Bosvelts

[01-1720]
Den januarij 1720 is alhier van de jurisdictie van Sommelsdijck begraven Jan Vallare en getrouwt geweest zijnde heeft de Wed: haar aan gegeven onder het Classis van f 6 ???

[11-01-1720]
Den 11 januarij 1720, hebben de Erffg: van Pieternelle Coote aangevinge gedaan van t lijck van den selve en dat zij gehoorde onder het Classis van f 6 ???

[29-01-1720]
Den 29e. 1720, geeft aan de wed. van Jan Juriaens het lijck van haar man om begraven te werden en te gehooren onder Classis van f 3 ???

[31-01-1720]
Den 31e janu. 1720, geeft aan Claes Zeeuw om t lijck van zijn kint te begraven f 3 ???

[21-03-1720]
Den 21e Maert 1720, geeft aen Maerten Leenderts om ???t lijck van Lijntje Quacks te begraven en te gehooren onder het Classis van drij gl., dog alsoo noit getrout is ontfangen ses gl. dus f 6 ???

Eijnde van termijn.

[12-04-1720]
Den 12e april 1729, geeft aan Leendt. Lonisse Lodder en Annetje Arens om samen in den Hw: Staet te treden en ijder te gehooren onder Classis van 3 gul. dus f 6 ???

[09-05-1720]
Den 9e meij 1720, geeft aen Marij Nieukoop om sig in dn Hw: Staet te begeven met Corn. van Es woonende onder Herkinge en dat zij gehoort onder Classis van f 6 ???

[09-05-1720]
Den 9 meij 1720, geeft aan Jannetje Jacobs om t lijck van haar man Marijnis te begraven en datse gehoort onder het Classis van drij gl. dus f 3 ?????

[14-04-1720]
Nog te ontfangen. Den 14e april 1729, geeft aen Jacob Cats om t lijck van zijn kint te begraven onder Classis van f 3 ???

[23-04-1720]
Den 23e april 1719 (moet sijn 1720 CMK) geeft Stoffel Metselaer aen om t lijck van zijn vrou te begraven en te gehooren onder Classis van f 3 ???

[29-05-1720]
Den 29e meij 1720, geeft aen Corn. Lowijsse om ???t lijck van Gerrit Lowijsse te begraven en dat sij gehoort onder Classis f 3 ?????

[03-06-1720]
Den 3e junij 1720. Tomas Victor om t lijck van sijn vrou?? en dat hij gehoort onder Classis van f 3 ???

[01-07-1720]
Den 1. Julij 1720, geeft aen Leendt. Ma. Lodder om ???t lijck van zijn vrou te begraven en te gehooren onder Classis van f 3 -????

[08-07-1720]
Den 8. Julij 1720. geeft aen Corn. Jacobs van Klunder om t lijck van zijn kint te begraven en te gehooren onder het Classis van f 3 ???

[09-07-1720]
Den 9 julij 1720. geeft aen de wed. ans Ruijgrock om t lijk van haar dr. Commertje te begraven f 3 ???

[18-08-1720]
Den 18e aug. 1720, geeft aan Leendt. Colff zijn vrou te begraven ende dat hij gehoort onder het Classis van f 3 ???

[19-08-1720]
? Den 19e dito geeft aen t lijck van sijn kint en mede te gehooren onder het Classis van f 3 ???

[29-09-1720]??
Den 29e Septem. 1720, geeft aen Schepen van Deuverden om t lijck van sijn dogter te begraven en dat hij gehoort onder Classis van f 3 ???

Eijnde van de Termijn

[08-10-1720]
Den 8e october 1720, geeft aan Leendt. Kolff om ???t lijck van sijn kint te begraven en dat hij gehoort onder Classis van f 3 ???

[11-10-1720]
Den 11e octo: 1720. geeft aen Corn. Wijnekes om ???t lijck van sijn kint te begraven en dat hij gehoort onder Classis van f 3 ???

[07-12-1720]
Den 7e December 1720, geeft aen Leendt. Smout om ???t lijck van sijn suster Matje Smouts te begraven en dat zij gehoort onder Classis van f 3 ???

[07-12-1720]
Den 9e dito geeft aen Gerrit Soldaet om ???t lijck van sijn vrou te begraven en dat zij gehoort onder Classis van f 3 ???

[20-12-1720]
Den 20e decemb. 1720 geeft aen Jan Kanse om t lijck van Corn. Molenaer te begraven en dat hij gehoort onder Classis van 3 gl., dog noit getrout f 6 ???

[20-12-1720]??
Dito Bastiaen de Dooven dat zijn vrou lijck te begraven en gehoort onder Classis f 3 ???

[23-12-1720]
Den 23: dito geeft aen Jan Kanse om t lijk van zijn vader Corn. Kanse te begraven en dat hij gehoort onder Classis van f 6 ???

[23-12-1720]
Den 23e decem. 1720 geeft aen Corn. van Klundert om ???t lijck van sijn vrou te begraven en dat sij gehoort onder Classis van f 3 ???

[28-12-1720]
Den 28e decem. 1720 geeft aan Jacobus Seijnouts om t lijck van zijn suster Burgjen Seijnouts te begraven en dat zij gehoort onder het Classis van f 3 ???

[28-12-1720]
Jan Goemare geeft aan om ???t lijck van sijn kint te begraven en dat hij gehoort onder het Classis van f 3 ???

[03-01-1720]
Den 3e Januarij 1721, geeft aan Jannetje Moses om ???t lijck van Sijmon Tempelaer te begraven en dat hij gehoort onder Classis f 3 ???

[21-01-1721]
Den 21e januarij 1721. geeft aen Eeuwout Eeuwens om t lijk van Corn. van de Klundert te begraven en dat hij gehoort onder Classis f 3 ?????

[02-1721]
Den ??? feb: 1721. geven aen Leendt. Rotte en Jannetje Adriaens om samen te trouwen en dat ijder gehoort onder Classis van 3 gl. F 6 ???

[06-03-1721]
Den 6: maert 1721 geeft aen Aeltje Corn. t lijk van haer man Jan Creeft en dat hij gehoort onder Classis van f 3 ???

[28-03-1721]
28e maert 1721 Hester Lodders geeft aan dat haar kint gestorven is en dat zij gehoort onder Classis van f 3 ?????

[31-03-1721]
Den 31e maart 1721, geeft aan Corn. Verhoek om ???t lijck van Pau de Wael te begraven en dat hij gehoort onder het Classis van f 3 ???

Eijnde van Termijn

[03-04-1721]
Den 3en april 1721, geeft aan Daniel Hameet om t lijck van zijn kint te begraven en dat hij gehoort onder Classis van f 3 ???

[10-04-1721]
Den 10e april 1721, geeft aan Gonda Carels om in den Hw. Staat te treden met Corn. Jacobs Goeree woonende onder Melissant en dat zij gehoort onder Classis van f 3 ?????

[05-1721]
Den ??? meij 1721. Jan Hollander geeft aen om t lijk van Maarten Noorloos te begraven en dat hij gehoort onder Classis van 3 gul., en alsoo noit getrout geweest ontfangen f 6 ?????

[03-06-1721]
Op den 3e Junij 1721, verclaart Barent Barents Schutter woonende onder dese jurisdictie en geboortig uijt Munsterlant, sig in den Hw. Staet te begeven met Pieternelle Dircx Nieuwendijcx geboortig van Rounekendonk in ???t lant van Cleeff en verclaart verder alle beijde te zijn onvermogend om het gemeenelijks regt op middel van trouwen geemaneert te voldoen, dus Pro deo.

[03-06-1721]
Gerrit Driesse geboortig uijt het lant van Cleeff verclaert sig in den huijwelijcken Staet te willen begeven met Willemijn Bongaert uijt het lant van Cleeff allen woonende alhier en verclaren onvermogend te zijn om ???t gemeenelijks regt op ???t middel van trouwen geemaneert te konnen voldoen, dus Pro deo??

[07-06-1721]
Alle welke vers: 4 persoonen wij onderget: Schout en Schepenen van Dlant in ondertrouw hebben opgenomen en versoghten zij luijden hier van de behoorlijke proclamaties ofte publijke geboden T???oorconde get. den 7e junij 1721, en soo vervolgens na het Eijndigen der selve in den Hw. Staet te werden bevestigt T???oorconde get. den 7e junij 1721 W. Nijgh 1721 W. v. Deuverden Tomas Victor 1721??

[26-07-1721]
Op huijden den 26en julij 1721, soo verclaren Jacob Hermans uijt het lant van Kessel van Lottum, en Jannetje Beumers van Kalcker in ???t Cleeffs lant beijde jong luijden sig samen in den Hw. Staet te begeven en dat zij onvermogend sijn om t gemeenl.s regt op ???t trouwen geemaneert te voldoen, dus Pro deo.
Alle welke persoonen wij onderget. Schout en Schepenen van Dirxlant in wettelijcken ondertrouw hebben opgenomen en versogten dewelke sullen van behoorlijke proclamaties om naer het Eijndigen van dien in den Hw. Staet bevestigt te werden, T???oorconde
get. datum uts. W. Nijgh 1721 Claes Zeeuw Tomas Victor 1721

[22-08-1721]
Op huijden den 22e aug. 1721, sijn de bovengen. Jacob Hermans en Jannetje Beumers van Kalcker naer dat de 3 sondaagse proclamaties onverhindert zijn gegaen, in den Hw. Staet bevestigt, T???oorconde get. bij ons Schout en Schepenen van Dlant, Mij present Secrs. Francois Vallare 1721 W Nijgh 1721 Claes Zeeuw Tomas Victor 1721

[08-10-1721]
Den 8e octo: 1721, geeft aen Neeltje Jans Cooijwijk om sig in den Hw. Staet te begeven met Claes Dirks Berkel tot Goeree en dat gehoort onder Classis van f 3 ???

[02-10-1721]
Den 2en octo: geeft aen Jan Joos Richet en Jobje Quacks om samen in den Hw. Staet te treden en dat elk gehoort onder Classis van 3 gl. dus f 6 ?????

[28-10-1721]
Den 28e october 1721, geeft aen Matt. Bax om t lijck van sijn kint te begraven en dat hij gehoort onder Classis van f 3 ???

[17-11-1721]
Den 17e novem. 1721, geeft aan Jan Leendt. Gestel om in den Hw. Staet te treden met Leuntje Hameet woonende onder Goeree en dat hij gehoort onder Classis van f 3 ???

[24-12-1721]
Den 24e december 1721, geeft aan Corn. Rokusse Withaer om ???t lijck van zijn kint te begraven en verclaert te gehooren onder Classis f 3 ?????

??[09-01-1722]
Den 9en Januarij 1722. geve aen Daniel Hollaer en Leuntje Meganck om samen te trouwen en dat ijder gehoort onder Classis van drij gl. dus?? f 6 ???

[23-01-1722]
Den 23e janu. 1722, geve sig aen Job Kievit en Hester Ab. Lodder om sig samen in den Hw. Staet te begeven en dat ijder gehoort onder Classis van drij gul. dus f 6 ???

[07-02-1722]
Den 7e feb: 1722, geeft aen Maerten Leends. om ???t lijck van Corn. Lowijsse te begraven en dat hij gehoort onder Classis van drij gul., dog alsoo noit getrout ontfangen 6 gl. dus f 6 ?????

[21-02-1722]
Den 21e februarij 1722, geeft Evert Hend. aen om t lijck van Prnella Tuijters te begraven en dat zij gehoort onder het classis van f 3 ???

[05-03-1722]
Den 5e maert 1722, geeft aen Jacob Kats om ???t lijck van sijn kint te begraven en dat hij gehoort onder Classis van f 3 ???

[21-03-1722]
Den 21en maert 1722 geeft aen Corn. Stevens Nieuwenhoven om t lijk van Jannetje Stehouwers te begraven en dat zij gehoort onder Classis van drij gl. dog alsoo noit getrouwt f 6 ???

Eijnde van den Termijn.

[30-04-1722]
Den 30e april 1722. geeft aen d???Hr. Corn. Dusart om sig in den Hw. Staet te begeven met Maria Cornelia Smit woonende tot Nieuwerkerk in Zeeld. en heeft verclaart dat hij gehoort onder Classis f 15 ??? Nota: bene den bruijdegom heeft de bruijt ? ?

[28-05-1722]
Den 28e meij 1722, geeven aen Corn. Reewijck ende Ariaentje Joos van Prooijen om samen in den Hw. Staet te treden en dat ijder gehoort onder Classis van drij gl. dus f 6 ???

[11-06-1722]
Den 11 junij 1722, geeft aan Adriaen Melissant om ???t lijck van sijn vader Cornelis Melissant te begraven en dat hij gehoort onder het Classis van f 6 ???

[17-06-1722]
Den 17 junij 1722 geeft aen Adriaen Melisst. om ???t lijk van sijn kint te begraven en dat hij gehoort onder Classis van f 3 ???

[03-05-1722]
Den 3e meij 1722, geeft Stoffel Metselaer en Baertjen Jans van Putten sig aan om samen in den Hw. Staet te treden en verclaren te gehooren ijder onder Classis van drij gl. dus f 6 ?????

[29-07-1722]??
Den 29e?? julij 1722, geeft aen Claes Zeeu om ???t lijck van zijn droogers kint Tijs Kooman alhier gestorven te begraven en dat hij gehoort onder Classis van f 3 ???

[08-09-1722]
Den 8en Septem. 1722, geeft aen Corn. Pater om ???t lijk van Lieven ? te begraven en dat hij gehoort onder Classis van f 3 ???

Eijnde van den Termijn.

[08-10-1722]
Den 8en october 1722, geeft aen Johs. Noorthoeve om ???t lijck van sijn moeder Neeltje Jans te begraven, en dat zij gehoort onder het Classis van f 6 ???

[18-10-1722]
Den 18en dito geeft aan Jan van der Meijde om t lijck van sijn kint te begraven en dat hij gehoort onder het Classis van f 3 ???

[30-10-1722]
Den 30e dito geeft aen Johs. van de Lint om ???t lijck van sijn dogtertje te begraven en dat hij gehoort onder het Classis van f 3 ???

[26-11-1722]??
Den 26en novem. 1722, geeft aen d???Hr. Corn. van Nieuwenhoven om ???t lijk van sijn kint te begraven en dat hij gehoort onder het Classis van f 30 ?????

[27-11-1722]
Den 27e novem. 1722, geeft aen Jan Jooste om ???t lijck van zijn kint te begraven en dat hij gehoort onder het Classis van?? f 3 ???

[11-12-1722]
Den 11e Decem. 1722 geven aen Wm. Casteleijn en Aegje Douw om samen in den Hw. Staet te treden en dat zij ijder gehoren onder Classis van 3 gl. dus f 6 ???

[07-01-1723]
Den 7e Janu. 1723 geeft aen Dirk Danielse om ???t lijck van sijn kint te begraven en dat hij gehoort onder Classis van f 3 ???

[22-01-1723]
Den 22e januarij 1723, geeft aen Leendt. Ab. Lodder om ???t lijck van zijn kint te begraven en dat hij gehoort onder het Classis van drij gl. dus f 3 ???

[22-01-1723]
Dito verclaren Corn. Duijm en Matje Hooghstr. sig samen te willen begeven in den Hw. Staet en dat ijder gehoort onder het Classis van drij gl. dus f 6 ???

[15-02-1723]
Den 15: feb: 1723, geeft aen Claes Zeeu om ???t lijk van sijn moeder Lijntje Jans te begraven en dat zij gehoort onder het Classis van 15 gl. dus f 15 ???

[19-02-1723]
Den 19e februarij 1723, verclaert Huijgo Hooghstr. om sig in den Hw. Staet te begeven met Artie Jans Breederlants woonende onder Sommelsdijk en dat hij gehoort onder het Classis van drij gl. f 3 ???

[19-02-1723]
Dito verclaren Aren Maertens en Marijtje van Westkappel om sig samen in den Huijwel. Staet te begeven en dat zij ijder gehooren onder Classis van drij gl., dus f 6 ???

[26-02-1723]
Den 26 dito verclaart Wouter Zuijthoek sig in den Huijwels. Staet te willen begeven met Neeltje Kanse woonende onder Sommelsdijk en dat hij gehoort onder Classis van ses gl. dus f 6 ???

Eijnde van Termijn

[09-04-1723]
Den 9en april 1723, geeft aen Mattijs Cooman om ???t lijck van sijn schoonvader Aren Noorthoeve te begraven en verclt. dat hij gehoort onder Classis van ses gul. die bij uijs ontf. zijn f 6 ???

[11-05-1723]
Den 11e meij 1723, geeft aan Corn. de Jong om ???t lijck van zijn zoon Gerrit te begraven en dat hij gehoort onder het Classis van f 3 ???

[22-05-1723]
Den 22e dito geeft aan mr. Karis om ???t lijk van sijn vrouw te begraven en dat sij gehoort onder Classis van f 3 ???

[27-05-1723]
Den 27en meij 1723, geeft aen om te betalen ???t regt van begraven van Trijntje Noorlanders door Claes Zeeuw aengegeven onder pro deo, deshn. Zeeuw alsoo noit getrout voor ses gl., dit is den Staet begonnen met octo: 1722, is gebt. onder den titil van den 80 en 20en bem. dus voor memorie.

[28-05-1723]
Den 28: meij geeft aen Annetje Antonis om t lijk van ???t kint van Corn. van Es te begraven

[31-07-1723]
Den 31e julij geeft aen Wm. Langstraet om t lijck van sijn kint te begraven en gehoort onder f 3 ???

[10-09-1723]
Den 10en september 1723, verclaart Hester Jans de Jong, wede. Kanse sig in den Hw. Staat te begeven met Leendt. Kas woonende onder de Oude Tonge en verclaart te gehooren onder het Classis van ses gl., dus f 6 ???

[10-09-1723]
Den 10en dito verclaaren Jacob Corn. Kanse en Lena Leends. Lodder sig zamen in den Hw. Staat te begeven en dat zij tot voldoening van des gemeenels. regt gehooren ijder onder het Classis van ses gul., dus f 12 ???

[10-09-1723]
Op huijden den 10en Septem. 1723 sijn in laettelijcken ondertrouw opgenomen voor de onderstaende schepenen van Dircxlant Aalbert Stoffels Zeberling uijt het Munsterlant jongman woonende onder Herkinge en Lijsbet Gerrits Steenhuijs uijt het Brandenburgs lant, woonende onder Dircxlant, omme dienvolgens naar ???t uijtgaan der drij Sondaagse Proclamaties in den Hw. Staet te werden bevestigt, T???oorconde get., mij present secrs. Francois Vallare 1727 Claes Zeeuw Tomas Victor 1723

[09-10-1723]
Op huijden den 9en october 1723, sijn voor d???onderget. bewarende ???t ampt van den schout en schepenen van Dircxlant in den Huijwelijcken Staet bevestigt (naardat onverhindert de Rest geboden alhier en tot Herkinge gegaan waren) Aelbert Stoffels Zeberling en Lijsbet Gerrits Steenhuijs, hier bovengenoemt, T???oorconde vandien get. Tomas Victor 1723 Jacob Hooghart C. Bax 1723??

[23-09-1723]
Den 23e september 1723, verclaart Prnelle Ruijgrochs sig in den Huijwelijken Staet te begeven met Mattijs Cooman woonende onder Melissant en dat sij gehoort onder het Classis van ses gul. dus?? f 6 ???

[23-09-1723]
Dato vernt. geeft aen Isack Groenewegt en Cornelia Arens Noorthoeve om samen in den Hw. Staet te treden en dat zij ijder gehooren onder het Classis van drij gl. dus f 6 ?????

Eijnde van den termijn geexpr. den lesten Septem. 1723

[04-12-1723]
Den 4en December 1723 geeft aen Catje Adams om ???t lijck van Jacob Abeele te begraven en dat hij gehoort onder het Classis van de uijtgetogen f 3 ???

[01-01-1724]
Den 1e Januarij aangevinge gedaan van ???t kind van Jacob Slits genaamt Hendrik om pro deo begraven te werden, en dus Billiet gegeven Memorie

[06-01-1724]
Den 6e dito, aangevinge gedaan bij Arij Teeuwis van de Greeff, wonende alhier, om te trouwen met Aagie Leenders Zuijker, mede wonende alhier, en verclaarde de Bruijdegom sig selven en sijn Bruijt aan te geven in de Classis Pro deo, en dus Bill. gegeven Memorie

[21-01-1724]
Den 21e dito geefft hem Maarten Abms. aan om met Josijna Gerrits Luijendijk beijde wonende alhier te trouwen, en heefft verclaart beijde te gehooren onder d'onvermogende dus Billiet Pro deo gegeven - Memorie

[17-02-1724]
17e febr. Billiet op drie St. Zegel gegeven aan Wm. Willems van der Velde wonende in Dirkslant om te trouwen met Claasje Jans Coning onder Melissant en voor ???t Regt van den Bruijdegom ontf. f 3 ???

[17-02-1724]
Dito Bill. Pro deo gegeven aan Cs. Jacobs van der Vliet om met Pieternella Leenderds Bom te trouwen. Memorie

[10-04-1724]
10e Aprill Bill. Pro deo gegeven aan Aren Dimmens Boom om sijn twee kinderen Sara en Annetje pro Deo te begraven ??? Memorie

[14-04-1724]
14e dito Bill. Pro deo gegeven aan Corns. Schriek om met Marija Gerrits van der Palm beijde wonende alhier te trouwen ??? Memorie

[14-04-1724]
Dito Billiet Pro deo, gegeven aan Jan Pietersz Vermeule om sijn kint Jannetje alhier te Begraven ??? Memorie

[15-04-1724]
Dito Bill. Pro deo aan Cornelis Teunisz Messelaar gegeven om sijn kind alhier te begraven ??? Memorie

[19-04-1724]
19e dito Bill. Pro deo aan IJeman Admirael???s suster gegeven om IJeman Admiraels kint alhier Pro deo te begraven ??? Memorie

[20-04-1724]
20e dito Billiet Pro deo gegeven aan Cornelis Cornelisse Metselaar om met Geertruij Aarts Bosschieter beijde wonende alhier te trouwen ??? Memorie

[20-04-1724]
Dito Billiet Pro deo gegeven aan Aart Claasse van Leerdam om met Maria Jobse van der Cers beijde wonende alhier te trouwen ??? Memorie

[03-05-1724] Billiet Pro deo, gegeven aan Jan Jansz Loijkens wonende onder dese jurisdictie om te trouwen met Susanna Lucas, wonende in de Oude Tonge ??? Memorie

[04-05-1724]
4e dito Bill. Pro deo gegeven aan Machiel de Jager om met Stoffelijna Huijbregts van Dijke, beijde wonende alhier te trouwen ??? Memorie

[13-05-1724]
13e dito Billiet Pro deo gegeven aan Pieter van Wescappel om sijn soon alhier te begraven ??? Memorie

[19-05-1724]
19e dito Corns. Davits Gestel en Dina Leendts. Bosschieter beijde wonende alhier Billiet Pro deo gegeven om te trouwen - Memorie??

[05-06-1724]
5e Junij Stoffel Jans Metselaar geeft aan t Lijk van Johs. van der Lind alhier te begraven en dat hij is gehorende onder t Classis van f 3 ???

[19-06-1724]
19e dito Corns. de Jong geefft aan t lijk van sijn kind Jan om t selven alhier te begraven, en dat hij hoort onder t Classis van f 3 ???

[03-07-1724]
1724 3e Julij Corns. Jacobsz Goeree geeft aan t Lijk van sijn kint Laurijntje om t selve alhier te begraven en dat hij gehoort onder het Classis van f 3 ???

[04-07-1724]
4e dito Corns. Mosis geeft aan t lijk van sijn kint Claas om t selve alhier te begraven en dat hij gehoort onder de Classis van onvermogen ??? Memorie

[10-07-1724]
10e dito Leenderd den Tuijnder geefft hem aan om t lijk van sijn kind alhier te begraven en dat hij hoort onder t Classis van onvermogen ??? Memorie

[17-07-1724]
17e dito Cornelis Mosis geeft hem aan om t Lijk van sijn Vrou alhier te begraven, en dat sij gehoort onder de Classis van onvermogen ??? Memorie??

[17-07-1724]
Dito Bill. Pro deo gegeven om t Lijk van de Vrou van Joost Crepelman alhier te begraven ??? Memorie

[24-07-1724]
24e Julij Bill. Pro deo gegeven aan Truijtje Aarts Bosschieter om t Lijk van Hendrikje Gabriels alhier te begraven ??? Memorie??

[27-07-1724] Billiet Pro deo gegeven aan Reijnier Aarts om sijn kind alhier Pro deo te begraven ??? Memorie

[01-08-1724]
1en Augustus Billiet Pro deo gegeven aan Hendk. van Gulick om sijn kint alhier pro deo te begraven ??? Memorie

[03-08-1724]
3e dito Bill. Pro deo gegeven op t aangeven van Frans Corns. Trommel wonende op Melissant aan Jannetje Crs. Visbeen om te samen te trouwen ??? Memorie

[11-08-1724]
11e augustus Bill. Pro deo gegeven aan Caatje Jans Crijns om haar man Gerrit Barentse Thee alhier te begraven ??? Memorie

[13-08-1724]
13e dito Bill. Pro deo gegeven aan Jasper van der Steen om sijn kint alhier te begraven ??? Memorie

[21-08-1724]
21e Aug. Bill. Pro deo gegeven aan Johannes Coomans om sijn 2 kinderen alhier Pro deo te begraven - Memorie????

[30-08-1724]??
30e dito Bill. op 3 St. Zegel gegeven aan Johs. van Laa om Havik Casteleijn alhier te begraven en dat regt ontf. f 3 ???

[09-09-1724]
9e Septb. Bill. Pro deo gegeven om t lijk van Willem Teunisz de Blom, alhier te begraven ??? Memorie

[11-09-1724]??
11e dito Bill. Pro deo gegeven aan Claas Creefft om sijn kind Jan alhier te begraven - Memorie??

[15-09-1724]
15e dito op Aangeving van Leenderd Zuijkers vr. Bill. Pro deo gegeven aan Arij van de Greef om sijn kind alhier te begraven ??? Memorie

[20-10-1724]
20e Octob. Bill. Pro deo gegeven aan Joris Jacobse om sijn kint alhier te begraven - Memorie

[23-10-1724]
23e dito Bill. Pro deo gegeven aan Jan Janse van Brugge om sijn kint alhier te begraven ??? Memorie

[30-10-1724]
30e dito Bill. Pro deo gegeven aan Mattijs Prs. Cooman om sijn kint alhier te begraven ??? Memorie

Verantw. in den Staat, tot hier Toe

Trouwen en Begraven, Ingegaan Ma. October 1724.

[02-10-1724]
2e october Bill. op t 3 St. Zegell gegeven aan Abraham Leends. Gestel om sijn kint Leendert te begraven alhier en voor t regt ontfangen f 3 ???

[07-10-1724]
7e dito Bill. Pro deo gegeven aan Gerrit Wesendonk om sijn kint alhier te Begraven ??? Memorie

[14-10-1724]??
14e dito Bill. Pro deo gegeven aan Adreanus de Graaff om sijn kint Arij alhier te begraven ??? Memorie

[16-10-1724]
16e dito geeft aan Jacob van der Put om een arme alhier te begraven ??? Memorie

[17-10-1724]
17e dito geeft aan Jannetje Barents om haar kint alhier te begraven ??? Memorie

[20-10-1724]
20e dito geeft aan Maria Ceuvelaar om haar kint alhier te begraven ??? Memorie

[21-10-1724]
21e dito geeft aan Jacob Hubertse om sijn kint alhier te begraven ??? Memorie

[28-10-1724]
28e dito geeft aan Arentje Mercus om haar kint alhier te begraven ??? Memorie

[31-10-1724]
31e dito Bill. op 6 St. Zegel gegeven aan Leendt. Lodder om sijn Moeder Catelijntje Laake alhier te begraven en voor t regt Ontfangen f 6 ?????

[31-10-1724]
Dito Bill. op 3 St. Zegel gegeven aan Corns. de Jong om sijn kint Sara alhier te begraven en Voor t regt Ontfangen f 3 ???

[01-11-1724]
1en Novb. Bill. Pro deo gegeven aan Jacob Janse van der Kok om sijn kint alhier te begraven ??? Memorie

[13-11-1724]
13e Novb. Bill. op 6 St. Segel gegeven aan Jacob de Gans om sijn soon Pieter alhier te begraven en voor ???t regt ontf. f 6 ???, 2 Zegels ijder a 3 Stvs.

[14-11-1724]
14en dito geefft hem aan in de Classis van Onvermogen Willem van Gelder om sijn kint alhier te begraven ??? Memorie

[18-11-1724]
18e dito Bill. Pro deo aan Dingeman Arens Boogertman gegeven om sijn kint alhier Pro deo te begraven ??? Memorie

[19-11-1724]
19en dito Bill. Pro deo aan Balten Janse van Eenkat gegeven om sijn kint alhier te begraven ??? Memorie

[20-11-1724]
20e Novb. Bill. Pro deo gegeven aan Sijmon de Vos om sijn kint alhier te begraven ???Memorie

[22-11-1724]
22e dito Billiet Pro deo gegeven aan Wouter Aleman om sijn Vrou en sijn kind te begraven ??? Memorie??

[29-11-1724]
29e dito Billiet Pro deo gegeven aan Crijn Naakt om sijn kint alhier te begraven ??? Memorie

[06-12-1724]
6e decemb. Bill. op 3 St. Zegel gegeven aan Rijk de Jong om sijn kint Gijsbertje alhier te begraven en voor t regt Ontfangen f 3 ???

[07-12-1724]
7en decemb. Bill. Pro deo gegeven aan Leenderd de Visser om sijn vader Pieter de Visser alhier te begraven ??? Memorie

[07-12-1724]
Dito Bill. op 6 St. Zegel gegeven aan Leenderd Aarts Colfs om Neeltje Cornelis Noorthove alhier te begraven en voor t regt Ontf. f 6 ?????

[08-12-1724]??
Bill. Pro deo gegeven aan Cornelis de Jong om sijn Moeder Tannetje Cornelis de Jonge alhier te begraven ??? Memorie

[09-12-1724]
9e dito Bill. Pro deo gegeven om Cornelis Gijsbertse Reewijk alhier te begraven ??? Memorie

[11-12-1724]
11e dito Bill. Pro deo gegeven om Sijmen Poortvliets kint alhier te begraven ??? Memorie

[13-12-1724]
13e dito Bill. Pro deo gegeven aan Angenietje Jans om haar man Jeroen Frederiks alhier te begraven ??? Memorie

[14-12-1724]??
14e dito Bill. Pro deo gegeven aan Willem van Gelder om sijn kint alhier te begraven ??? Memorie

[16-12-1724]
16en dito Bill. Pro deo gegeven aan Maarten Hubregtse Hartog om sijn kind alhier te begraven ??? Memorie

[16-12-1724]
Dito Bill. Pro deo gegeven aan Crijn Verhage om sijn kind alhier te begraven ??? Memorie

[18-12-1724]
18e dito Bill. Pro deo gegeven aan Jacob Spanjaart om sijn kint alhier te begraven ??? Memorie

[20-12-1724]
20e dito Bill. Pro deo gegeven om Sijmon de Vos alhier Pro deo te begraven ??? Memorie

[22-12-1724]
22e dito geeft aan Jan Janse van Brugge om sijn Moeder te begraven Pro deo ??? Memorie

[22-12-1724]
1724 22e Xber Bill. op 3 St. Zegel gegeven aan Maria Jans van den Berg om haar soon Abram van der Velde alhier te begraven en voor t regt ontfangen f 3 ???

[25-12-1724]??
25e dito Bill. Pro deo gegeven om een kind van den armen van Herkinge genaamt Daniel ??? alhier te begraven ??? Memorie

[25-12-1724]
Dito Bill. op 3 St. Zegel gegeven?? aan Cs. Wennekus om Pieter Bood alhier te begraven en voor t regt ontfangen f 3 ???

[26-12-1724]
26e dito Bill. op 3 St. Zegel gegeven aan Jan Wills. Goemare om sijn kind alhier te begraven en voor t regt ontfangen f 3 ???

[29-12-1724]
29en dito geeft aan Jacobus van der Klocke, om sigh in den huijwelijcken Staet te begeven met Maria van der Stelle woonende in de Oude Tonge, en verclaarde tot volde. van ???t gemeenelants regt te gehooren onder het Classis van f 3 ?????

[03-01-1725]
Den 3e janu. 1725, geeft aen Jacob Spaenjert om ???t lijk van zijn kint Alida te begraven en verclt. te gehooren onder Classis van f 3 ???

[04-01-1725]
Den 4e janu. 1725, geeft aen Corn. Corn. Metselaer om ???t lijk van sijn kint Corn. te begraven en verclaert te gehooren onder het Classis van onvermogen dus f Pro deo

[05-01-1725]
Den 5en januarij 1725 geeft aan Berdijna van Veen om ???t lijk van haar man Jan Kolf te begraven en verclaert te gehooren onder het Classis van onvermogen dus f Pro deo

[06-01-1725]
Den 6e januarij 1725, verclaert Leendert Marijnisse Lodder aengevinge te doen om het lijck van sijn schoonsoon Jacob Kanse te begraven en verclaert te gehooren onder het classis van drij gul., en bij meij onderget. zijn ontfg. f 3 ???

[15-01-1725]
Den 15e Januarij 1725, geeft aan de Wede. Corstjaen Abrams om ???t lijk van haar man te begraven en verclaert te gehooren onder Classis van Onvermogen dus Pro deo

[19-01-1725]
Den 19e Januarij 1725, geeft aan Daniel Janse Devort om sig in den huijwelijcken staet te begeven met Maria Leend. Soldaet beijde woonende alhier, en Verclaert te gehooren onder Classis van Onvermogen dus Pro deo, Als Klerk van den Secrs van D.lant A. Vallare

[19-01-1725]
Den 19e Dito 1725, geeft aan Leendt. Joh. de Jong om sig in den huijwelijken staet te begeven met Cornelia Corn. van der Steeg beijde woonende alhier, en Verclaert te gehooren onder Classis van Onvermogen dus Pro deo

[19-01-1725]
Den 19e janu. 1725, geeft aan Jan de Valck om ???t lijck van sijn dogtertje te begraven en verclaert te Gehooren onder het Classis van f 3 ???

[24-01-1725]
Den 24e Dito 1725, geeft aan Corn. Mosis om ???t lijk van Lendt. Leunisse Lodder te begraven en verclaert te gehooren onder het Classis van f 3 ???

[24-01-1725]
Den 24e Dito 1725, geeft aan Gabriel van der Velde om in den huijwelijcken staet te treden met B. A. Rollof, woonende in de Koorendijk en verclaert te gehooren onder Classis van f 3 ???

[09-02-1725]
Den 9en feb. 1725, geeft aan Jan Arens van der Meijde om ???t lijk van zijn kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[12-02-1725]
Den 12en Dito geeft aan Ariantje Groenevelt om ???t lijk van Neeltje van den Hoek te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[24-02-1725]
Den 24en Dito geeft aan Cornelis Wijnekes om ???t lijk van sijn schoonmoeder te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van f 3 ???

[28-02-1725]
Den 28en Dito geeft aan Sr. Rijk de Jongh om ???t lijk van sijn kint Gabriel te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van f 3 ???

[02-03-1725]
Den 2en Maart 1725 geeft aan Corn. Wijnekijs om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van f 3 ???

[03-03-1725]
Den 3en Dito 1725, geeft aan Marijnis Corstaenje om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[03-03-1725]
Den 3en Dito 1725, geeft aan Job Kievit om ???t lijk van sijn soon te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van f 3 ???

[06-03-1725]
Den 6en Dito 1725, geeft aan Crijna Lijdes om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[21-03-1725]
Den 21 Dito geeft aan Teuntje Ab. van den Berg om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[22-03-1725]
Den 22 Dito 1725, geeft aan Aren Joose Camerling om ???t lijk van sijn soon te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

{30-03-1725]
Den 30 Maart 1725, geeft aan Aren Corn. van Vugt om in den huijwelijcken staat te treden met Barendijna Barens Plockooij beiden woonende alhier en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

Eijnde van den Termijn

[04-04-1725]
Den 4 April 1725, geeft aan Madalena Arens om ???t lijk van haar suster Ariaentje Arens te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[07-04-1725]
Den 7en April 1725, geeft aan Aren Joose Camerling om ???t lijk van sijn soon te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[10-04-1725]
Den 10en Dito 1725, geeft aan Neeltje Tijs Kreeft om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[11-04-1725]
Den 11e Dito 1725, geeft aan Wm. Polders om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[12-04-1725]
Den 12 Dito 1725, geeft aan Joh. Leend. Gestel om ???t lijk van sijn Vrouw te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen om ???t gemeene lants regt te voldoen dus Pro deo

[13-04-1725]
Den 13en Dito 1725, geeft aan Matt. Bax om ???t lijk van sijn soon te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van f 3 ???

[16-04-1725]
Den 16en Dito 1725, geeft aan Jannetje Poulus van Hoek om het soontje van Jan Pieters Schipper te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[16-04-1725]??
Den 16en Dito 1725, geeft aan Paulintje Antonis van Dale om ???t lijk van haar Dogter te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[17-04-1725]
Den 17en Dito 1725, geeft aan Corn. Hendse. Bot om ???t lijk van sijn soontje te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen Dus pro deo

[17-04-1725]
Den 17en Dito 1725, geeft aan Leend. Marijnisse Lodder om ???t lijk van Huijgo Hoogste te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van f 6 -????

[24-04-1725]
Den 24en Dito 1725, geeft aan Paulintje Antonis van Dale om ???t lijk van haar Dogter te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[03-05-1725]
Den 3en Meij 1725, Tomis Sijmonsz van der Sloot, ende Cornelia Leend. Braber geven sig aan om in den Huijwelijken Staat te treden, ende verclaren tot voldoen van ???t placaet op ???t middel van trouwen ge??maneert te gehooren onder Classis van onvermogen Dus Pro deo

[07-05-1725]
Den 7en Meij 1725, geeft aan Leend. Rotte de Jongh om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[10-05-1725]
Den 10en Meij 1725, geeft aan Jannetje Jans Tuijter om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[11-05-1725]
Den 11en Meij 1725, geeft aan Jan Ad. Poortvliet om in den Huijwelijken Staet te treden met Neeltje Jans van Brugge en beijde woonende alhier en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo??

[14-05-1725]
Den 14en Meij 1725, geeft aan Corn. Tuijnbreijer om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van Drie gulden dus f 3 ???

[15-05-1725]
Den 15en Meij 1725, geeft aan Jacob Janse van der Cok om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo??

[16-05-1725]
Den 16en Meij 1725, geeft aan Marij Gerrits Palm om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen Dus Pro deo

[18-05-1725]
Den 18en Meij 1725, geeft aan Cornelia Ger. Witte om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[22-05-1725]
Den 22en Meij 1725, geeft aan Leend. Marijnisse Lodder om ???t lijk van sijn Broeder Jan Lodder te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van f 6 ?????

[06-06-1725]
Den 6en Junij 1725, geeft aan Job Kievit om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van f 3 ???

[09-06-1725]
Den 9en Junij 1725, geeft aan Gerrit Janse van Bos om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[13-06-1725]
Den 13en Junij 1725, geeft aan Leend. Marijnisse Lodder om ???t lijk van het Dogtertje van Jan Lodder te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van f 6 ???

[20-06-1725]
Den 20en Junij 1725, geeft aan Govert Andriesse Louckaart om ???t lijk van sijn Broeder Isack Andriesse Louckaart te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[22-06-1725]
Den 22en Junij, geeft aan Leendt. Marijnisse Lodder om ???t lijk van het soontje van Jan Marijnisse Lodder te begraven en Verclaart te gehooren onder Classis van f 6 ???

[28-06-1725]
Den 28en 1725, geeft aan Corn. Roon om ???t lijk van sijn kint te begraven en Verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[05-07-1725]
Den 5en Julij 1725, geeft aan Ab. van Beeke om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[20-07-1725]
Den 20en Julij 1725, geeft aan Willemijn Coljers om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[21-07-1725]
Den 21en Julij 1725, geeft aan Lauwerens Everse Aelbert om in den huijwelijken staat te treden met Sara Mijnheer beijde woonende alhier, en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo [deze aantekening is doorgestreept CMK]

[21-07-1725]
Den 21en Julij 1725, geeft aen Sara Mijnheer om in den huijwelijken staat te treden met Lauwerens Everse Aelbert woonende onder Craijer polder en verclaart te sijn onvermogen om het gemenen Lants regt te voldoen dus Pro deo????

[10-08-1725]
Den 10en Augus. 1725, geeft aan Gerrit van Deventer om ???t lijk van den Ouden Walingh te begraven en Verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo??

[15-08-1725]
Den 15en Augustij 1725, geeft aan Jacob van der Put om ???t lijk van een jonge dogter van Goeree te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus?? Pro deo

[20-08-1725]
Den 20en Augustij 1725, geeft aan Benjamijn Isacks Ermij om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[23-08-1725]
Den 23en Augustij 1725, geeft aan Jan Schuerman om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[26-09-1725]
Den 26en Septembr. 1725, geeft aan Neeltje Vallare om in den Huijwelijken Staet te treden met Evert van Ballegooij wonende tot Rotterd. en verclaart dat sij tot voldoeninge van ???t placaat op ???t middel van trouwen ge??maneert te gehoren onder Classis van vijfftien gul. dus f 15 ?????

[29-09-1725]
Den 29en Sept. 1725, geeft aan Jannetje Jans van Prooijen wonende onder Dircxlant om in den huijwelijken staet te treden met Pr. Hendr. van Riet wonende onder Melissant en verclaart dat sij gehoort onder Classis van onvermogen dus Pro deo??

[05-09-1725]
Den 5en Sept. 1725, geeft aan Cornelis Phlips Vivelaroij om in den huijwelijken staat te treden met Willemtje Visbeen beijde wonende onder Dircxlant en verclaart dat sij gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

Eijnde van den termijn

[13-10-1725]
Den 13en October 1725, geeft aan Cahan Joost Smit van Alen Dorp om in den huijwelijken staet te treden met Catrina Vendringh van Dussel Dorp en verclaren dat sij gehoren onder classis van onvermogen Dus Pro deo

[19-10-1725]
Den 19en October 1725, geeft aan Pieter Janse Stoop, woonende tot Bregt om in den huijwelijken staat te treden met Maatje Houttescheij woonende in Dircxlant en verclaren dat sij gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[27-10-1725]
Den 27en October 1725, geeft aan Matijs van den Bos om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart dat hij gehoort onder Classis van onvermogen?? dus Pro deo

[29-10-1725]
Den 29en Octob. 1725, geeft aan Willem Andr. Dankelaar om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart dat hij gehoort onder Classis van onvermogen Dus Pro deo

[02-11-1725]
Den 2en Novemb. 1725, geeft aan Leend. Jans de Jongh om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[05-11-1725]
Den 5en Novembr. 1725, geeft aan Matje Leendt. Houttesche om ???t lijk van haar cint te begraven en verclaart dat sij gehoort onder Classis van onvermogen ??? Pro deo

[09-11-1725]
Den 9en Novemb. 1725, geeft aan Adriana Gijsbertse Reewijk om in den huijwelijken staat te treden met Jan Arensz Boender wonende onder de Corendijk en verclaart dat sij gehoren onder Classis van ses gl. dus f 6 -????

[13-11-1725]
Den 13en Novemb. 1725, geeft aan Jan Cole om ???t lijk van Hendr. Koningh te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[21-12-1725]
Den 21en Decemb. 1725, geeft aan Leentje Leendertse Hooghwerff om ???t lijk van haar Dogter Eva te begraven en verclaart dat sij gehoort onder Classis van f 3 ???

[05-01-1726]
Den 5en Januarij 1726, geeft aan Eeuwit Houwer om ???t lijk van sijn Cint te begraven en verclaart dat hij gehoort onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[25-01-1726]
Den 25en Januarij 1726, geeft aan Jacomina Corn. Mosis om in den huijwelijken staat te treden met Gerrit Joose Vergaans en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[30-01-1726]
Den 30en Jann. 1726, geeft aan Stoffel Janse Messelaar om ???t lijk van sijn moeder te begraven en verclaart te gehooren onder het Classis van onvermogen dus Pro deo

[06-02-1726]
Den 6e Feb. 1726, geeft aan Willem Polder om in den huijwelijken staat te treden met Arentje Jacobs Caron en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo??

[07-02-1726]
Den 7en Feb. 1726, geeft aan Leend. Zeeuw om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van Drie gulden dus f 3 ???

[11-02-1726]
Den 11en Feb. 1726, geeft aan Iman Ameraal om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[18-02-1726]
Den 18en Feb. 1726, geeft aan Barent Landia om ???t lijk van sijn Cint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[18-02-1726]
Den 18en Feb. 1726, geeft aan Ariaantje Weijers om ???t lijk van haar Cint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[19-02-1726]
Den 19en Feb. 1726, geeft aan Jan Arense van der Meijde om ???t lijk van sijn vrou te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[07-03-1726]
Den 7en Maart, geeft aan Jacob Janse Nieuwenhoven om in den huijwelijken staat te treden met Jobje Corn. van Dalen ende verclaart tot volde. van ???t placaat op ???t middel van trouwen ge??maneert, te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[18-03-1726]
Den 18en Maart 1726, geeft aan Commertje Arens Hamete om ???t lijk van haar man te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[25-03-1726]
Den 25en Maart 1726, geeft aan Daniel Hamete om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van Drie gl. dus f 3 ???

[29-03-1726]
Den 29en Maart, geeft aan Grietje Soldaats om ???t lijk van haar Cint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

Eijnde van den Termijn

[10-04-1726]
Den 10en April 1726, geeft aan Pieter Vermeule om ???t lijk van sijn Cint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[17-04-1726]
Den 17en April 1726, geeft aan Jacomijntje Bogers om ???t lijk van haar man Bax te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van Drie gl. dus f 3 ?????

[18-04-1726]
Den 18en April 1726, geeft aan Poulus Willemse van der Velde om in den huijwelijken staat te treden met Annetje Arense Teselaar laast wed. van Leend. Lonisse Lodder en verclaart te gehoren onder Classis van Drie gl. dus f 3 -????

[18-04-1726]
Den 18en April 1726, geeft aan Cornelis Janse Smit om in den huijwelijken staat te treden met Cornelia Willemse Colff en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[26-04-1726]
Den 26en April 1726, geeft aan Simon Poortvliet om ???t lijk van sijn Cint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[02-05-1726]
Den 2en Meij 1726, geeft aan Aagje Jacobse Reijger om het lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[02-05-1726]
Den 2en Meij 1726, geeft aan Dankert Soowijk om ???t lijk van sijn Cint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[03-05-1726]
Den 3en Meij 1726, geeft aan Abram Jobse Crepelman om ???t lijck van sijn schoonvader Leendt. van der Werff te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van Drie gl. dus f 3 ???

[11-05-1726]
Den 11en Meij 1726, geeft aan Aren Bosvelt om ???t lijck van sijn Cint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[15-05-1726]
Den 15en Meij 1726, geeft aan Bastiaantje Poulus om ???t lijk van haar suster Arentje Poulus te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van f 3 ???

[18-05-1726]
Den 18en Meij 1726, geeft aan Crijn Verhage om ???t lijk van sijn Cint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[18-05-1726]
Den 18en Meij 1726, geeft aan Steven Ceuvelaar om ???t lijk van sijn Cint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[18-05-1726]
Den 18en Meij 1726, geeft aan Joost Crepelman om ???t lijk van sijn Cint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[20-05-1726]
Den 20en Meij 1726, geeft aan Cornelia Corn. Looi om ???t lijk van haar Cint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[25-05-1726]
Den 25en Meij 1726, geeft aan Pietronella van der Kars om het lijk van haar Cint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[27-05-1726]
Den 27en Meij 1726, geeft aan Joris Jacobse Trappenbergh om ???t lijk van sijn Cint te begraven en verclaart dat hij gehoort onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[27-05-1726]
Den 27en Dito 1726, geeft aan Corn. Jacobse van der Vliet om ???t lijk van sijn Cint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[03-06-1726]
Den 3en Junij 1726, geeft aan Marij Jacobse?? Muijs om ???t lijk van haar Cint te begraven En verclaart dat sij gehoort onder Classis van Drie gl. ??? f 3 ???

[03-06-1726]
Den 3en Dito geeft aan Anna Janse Block om ???t lijk van haar Dogters kint te begraven en verclaart dat sij gehoort onder Classis van onvermogen - Pro deo

[03-06-1726]
Den 3en Dito geeft aan Corstiaan Crijger om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart dat hij gehoort onder Classis van onvermogen ??? Pro deo

[15-06-1726]
Den 15en Dito 1726, geeft aan Dankert Soowijck om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart dat hij gehoort onder ???t Classis van onvermogen ??? Pro deo??

[15-06-1726]
Den 15en Junij 1726, geeft aan Jan de Valk om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart dat hij gehoort onder Classis van Drie gl. dus f 3 ?????

[15-06-1726]
Den 15en Junij 1726, geeft aan de wede. Jacob de Gans om ???t lijk van haar man te begraven en verclaart dat sij gehoort onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[15-06-1726]
Den 15en Junij 1726, geeft aan Leendt. Abramse Lodder om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart dat hij gehoort onder Classis van Drie gulden dus

[22-06-1726]
Den 22en Dito 1726, geeft aan Pieter Stevense Grootvelt om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart dat hij gehoort onder Classis van onvermogen dus Pro deo??

[27-06-1726]
Den 27en Dito 1726, geeft aan Jannetje Pieters Tempelaar om ???t lijk van haar man te begraven en verclaart dat sij gehoort onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[20-07-1726]
Den 20en Julij 1726, geeft aan Jan Gestel om ???t lijk van sijn schoonvader Leend. Smout te begraven en verclaart dat hij gehoort onder Classis van onvermogen dus Pro deo??

[08-07-1726]
Den 8en Julij 1726, geeft aan Pieter van Westkappel om ???t lijk van sijn Vrou te begraven en verclaart dat hij gehoort onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[08-07-1726]
Den 8en Julij 1726, geeft aan Jacob Hamete om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart dat hij gehoort onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[08-07-1726]
Den 8en Dito 1726, geeft aan Commertje Hamete om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart dat sij gehoort onder Classis van onvermogen - Pro deo

[08-07-1726]
Den 8en Dito 1726, geeft aan Johannis Hendr. Bree om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart dat hij gehoort onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[17-07-1726]
Den 17en Dito 1726, geeft aan Crijn Verhage om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart dat hij gehoort onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[22-07-1726]
Den 22en Dito 1726, geeft aan Leendt. Zeeuw om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart dat hij gehoort onder Classis van Drie gulden dus f 3 ???

[22-07-1726]
Den 22 Dito 1726, geeft aan Gerrit van Deventer om ???t lijk van Een arm man te begraven, woonende in ???t gasthuijs van Dircxlant en verclaart dat hij gehoort onder Classis van onvermogen - Pro deo

[22-07-1726]
Den 22 Dito 1726, geeft aan Frans Corn. Bot om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart dat hij gehoort onder Classis van onvermogen - Pro deo

[22-07-1726]
Den 22en Dito 1726, geeft aan Willemtje Doorns om ???t lijk van haar man te begraven en verclaart dat sij gehoort onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[23-07-1726]
Den 23en Dito 1726, geeft aan Aren Joose Kamerling om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart dat hij gehoort onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[23-07-1726]
Den 23en Dito 1726, geeft aan Jacob van der Put om ???t lijk van Een arme Dogter te begraven en verclaart dat sij gehoort onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[03-08-1726]
Den 3e augustij 1726, geeft aen Pr. van der Vliet om ???t lijk van sijn kint te begraven en heeft verclaert te gehooren onder het Classis van Pro deo

[05-08-1726]
Den 5en aug. 1726, geeft aen Cornelis Tuijnebreijer om ???t lijk van sijn kint te begraven en heeft verclaart te gehooren onder Classis van f 3 ???

[05-08-1726]
Dito ???t kint van Lijsbet Huijge begraven om ??? Pro deo

[10-08-1726]
Den 10e aug. 1726, geeft Jan Damisse aen om ???t lijk van een vreemt man te begraven om ??? Pro deo

[09-08-1726]
Den 9e aug. twee kin. begraven van Corn. Nieulander om ??? Pro deo

[20-08-1726]
Den 20e aug. geeft aan de wed. Corn. de Jong om ???t lijk van haar man te begraven en heeft verclt. te gehooren onder Classis van f 6 ???

[22-08-1726]
Den 22en?? aug. 1728, geeft aan Lena Leends. Lodder om sig in de huijwel. staet te begeven met Cornelis Vallare woonende onder Melissant, en verclaart te gehooren onder Classis van f 15 ???

[29-08-1726]
Den 29en dito begraven ???t kint van Jacob van Korf ??? Pro deo

[29-08-1726]
Dito Jan Arens Vermeijde om sig in de huijwel. staet te begeven met Martijntje Abrams woonende onder Melissant en vercl. te gehooren onder het Classis van f 3 ???

[29-08-1726]
29e dito Aren van Ackeren geeft aen om ???t lijk van zijn kint te begraven en vercl. om Pro deo

[29-08-1726]
Magiel de Jager sijn kint uts. ??? Pro deo

[30-08-1726]
Den 30e aug. Jacob van den Hoek ???t lijck van sijn kint ??? Pro deo

[30-08-1726]
Een vreemt man ??? Pro deo

[05-09-1726]
Den 5en Septem. 1726 geeft aen Dankert Zoowijk om ???t lijck van zijn kint te begraven en dat hij gehoort onder Classis van Pro deo

[11-09-1726]
Den 11e dito ???t kint van Jannetje Frans om Pro deo

[11-09-1726]
Dito ???t kint van Jasper van der Stelle om Pro deo

[13-09-1726]
Den 13e Septb. 1726, geeft aen Leendt. Beke om ???t lijk van zijn kint te begraven ??? Pro deo

[16-09-1726]
Den 16. Septem. 1726 mr. Pr. ? ? kint en heeft vcl. te gehooren onder Classis van f 3 ?????

[20-09-1726]
Den 20e Septem. begraven ???t lijck van ???t kint van Aren Tonisse Kerslander om Pro deo

[24-09-1726]
Den 24e Septem. 1726, geeft aen Crijn de Smit om ???t lijk van sijn vrous moeder te begraven en heeft verclt. te gehooren onder Classis van f 3 ???

[25-09-1726]
Den 25e Septem.1726, geeft aen Leendt. Tuijnder om ???t lijk van zijn kint te begraven onder Classis Pro deo

[26-09-1726]
Den 26e dito is begraven Antonij Pickaert om Pro deo

[26-09-1726]
Den selven dito geeft aen Corn. Cosijn om ???t lijk van sijn kint te begraven ??? Pro deo

[26-09-1726]
Dito een arm man om Pro deo

Eijnde van den termijn

[08-10-1726]
Den 8en October 1726, geeft aan Lijntje Cooijemans om ???t lijck van haar kint te begraven en heeft verclaert te gehooren onder het Classis van Pro deo

[08-10-1726]
Dito Pr. Louff geeft aan om zijn vrou te begraven en verclt. onvermogen dus Pro deo

[12-10-1726]
Den 12e dito geeft aen Neeltje Metselaers om haer kint te begraven om Pro deo

[22-10-1726]
Den 22. dito geeft aen Corn. Rokus om zijn kint te begraven en verclt. te gehooren onder Classis van f 3 ???

[05-10-1726]
Den 5e dito geeft aen Pr. Sijmons om het lijck van zijn kint te begraven om Pro deo??

[28-10-1726]
Den 28e dito geeft aen Aren Molenaer om ???t lijck van sijn kint te begraven om Pro deo

[01-11-1726]
Den 1e novem. geeft aen Grietje Soldaets kinderen doot ter weerelt ??? Nihil

[04-11-1726]
4e novem. geeft aan Gerrit Jans om ???t lijk van zijn kint te begraven om Pro deo

[04-11-1726]
Dito geeft aen Dirk Suilenburg om ???t lijk van sijn ??? te begraven om Pro deo

[05-11-1726]
5e dito geeft aen Tannetje Aerts om ???t lijck van haer kint te begraven om Pro deo

[08-11-1726]
Den 8e dito geeft aen Aren Reijger om ???t lijk van sijn vrouw te begraven om Pro deo

[08-11-1726]
Den selven dito geeft aen Antonij Pickaert om ???t lijck van sijn kint te begraven om Pro deo

[11-11-1726]
Den 11en dito geeft aen Jan Gestel om ???t lijck van sijn vrous moeder Fijtje Jacobs te begraven om Pro deo

[15-11-1726]
15e dito geeft aen Wm. Polder om ???t lijck van kint te begraven om Pro deo

[25-11-1726]
25e novem. 1726 geeft aen Pr. van der Vliet om ???t lijck van zijn vrou te begraven en heeft verclaert te gehooren onder Classis van f 3 ???

[25-11-1726]
Dito geeft aen Crijn Naekt om ???t lijck van Lauw van Gent te begraven en heeft verclt. te gehooren onder het Classis van?? f 3 ???

[31 ?CMK)-11-1726]??
31e dito geeft Jannetje Mojers om ???t lijk van Jan Frans te begraven om Pro deo

[26-11-1726]
26e novem. 1726, geeft aen Corn. Wijnekes om ???t lijck van Magdaleene Arens te begraven en verclt. te gehooren onder Classis van f 3 ?????

[02-12-1726]
Den 2en Decem. geeft aen Jan Vermeule om ???t lijk van zijn vrou te begraven om Pro deo

[17-12-1726]
17e dito geeft aen Leendt. Zeeu om ???t lijck van Bastiaen den Dooken te begraven voor rek. Diakonij

[18-12-1726] geeft aan Johs. Dijm om ???t lijck van sijn Vrouw te begraven om Pro deo

[28-12-1726]
Den 28e dito geeft aan Corn. Tuijnebreijer om ???t lijk van Geertje Jacobs te begraven om Pro deo

[01-01-1727]
Den 1en Januarij, geeft aen Anna Visbeen om ???t lijk van een vreemt man te begraven om Pro deo

[01-01-1727]
Den selven dito geeft aen Hester Abrams Lodder om ???t lijck van haer man Job Kievit te begraven en heeft verclaert te gehooren onder Classis van f 3 ???

[14-01-1727]
14e janu. geeft aen Jacob van den Hoek om ???t lijk van zijn vrouw te begraven om Pro deo

[19-01-1727]
Den 19e janu. geeft aen Jan Vermeijde om ???t lijck van zijn vrou te begraven en heeft verclt. te gehooren onder Classis van f 3 ???

[01-02-1727]
Den 1en feb. geeft Corn. Goeree om ???t lijck van sijn vrouw te begraven en heeft verclt. te gehooren onder het Classis van f 3 ???

[07-01-1727]
Den 7e dito geeft aen Jacob Spaenjert om ???t lijck van Alletta Gijsberts te begraven om Pro deo

[08-01-1727]
Den 8e feb. 1727 geven aen Leendt. Soldaet en Francijntje Duijms om samen in den Hw. Staet te treden en hebben verclt. ijder te gehooren onder de Classis van drij gl. dus f 6 ?????

[10-01-1727]
Den 10 dito deselven om Fijtje ? te begraven om Pro deo

[10-01-1727]
Dito geeft aen Marijnis van den Bos om ???t lijk van zijn kint te begraven om Pro deo

[25-02-1727]
25e feb. geeft aen Tuijnebreijer om ???t lijck van Detje Wouters te begraven om Pro deo

[17-03-1727]
17e Maert geeft aen Aren Bosvelt om ???t lijck van zijn vrou te begraven om Pro deo

[20-03-1727]
20en Maert geeft C. Verhoolen ???t lijk van zijn vrouw te begraven en heeft verclt. te gehooren onder Classis van f 3 ?????

[24-03-1727]
24e dito Corn. Munck om ???t lijck van zijn kint te begraven ??? Pro deo

Eijnde van den Termijn.

[04-04-1727]
Den 4en april 1727, geeft aan Jan Abrams Lodder en Leentje Jans de Wael om samen in den Hw. Staet te treden en tot volde. van des gemeenels. regt hebben verclaert ijder te gehooren onder het Classis van ses gulden dus f 12 ?????

[10-04-1727]
Den 10e april 1727, geeft aan Cornelis Claesse Mosis en Cornelia Vreeswater om sig samen in den Hw. Staet te begeven en verclaren ijder te zijn onvermogen om ???t gemeenels. regt op ???t trouwen geemaneert te voldoen, dus Pro deo

[10-04-1727]
Den 10e dito geeft aen Jan Vermeule om sig in den Hw. Staet te willen geven met Lijbe Huijge en verclaren ijder te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[10-04-1727]??
Dito geven sig aen Gillis Servaesen en Maertjen Corn. Boers om samen in den Hw. Staet te treden en verclaren ijder te gehooren onder Classis van Pro deo

[12-04-1727]
Den 12en april 1727, geeft aen Willemtje Crijns om het lijck van haar moeder te begraven en heeft verclaert te gehooren onder het Classis van Pro deo

[12-04-1727]
Dito geeft aen Annetje Weijers om ???t lijck van ???t kint van Gerrit Verbiest te begraven om Pro deo

[14-04-1727]
Den 14en april 1727, geeft aen Abram Gestel om ???t lijk van sijn Broeder Johs. Gestel te begraven en verclt. te gehooren onder het Classis van f 3 ???

[14-04-1727]
Dito verclaart Zara Welle aen te geven ???t lijk van haer schoonvader Poulus Jansz te begraven en dat hij gehoort onder het Classis van f 3 ???

[15-04-1727]
Den 15 Dito verclaart Judijch Vosberg aen te geven het lijck van haar kint om te begraven en datse onvermogen is om ???t gemeenels. regt op dat middel te voldoen dus Pro deo

[06-05-1727]
Den 6en meij geeft aen Simon Poortvliet om sijn vrou te begraven om Pro deo

[13-05-1727]
Den 13 meij geeft aen Polus van der Velde om sijn knegt te begraven om Pro deo

[19-05-1727]
Den 19en Dito geeft aen Corn. Bot om ???t lijk van Pr. van Westkappel te begraven om Pro deo

[21-05-1727]
Den 21 Dito geeft Tannetje Aerts om haer moeder te begraven om Pro deo

[22-05-1727]
Den 22 Dito geeft aen Claes Zeeu om ???t lijk van Rijk de Jongh te begraven om f 3 ???

[24-05-1727]
Den 24 Dito geeft aen Wm. Andriesse om ???t lijk van Heijd. Otte te begraven om Pro deo

[25-05-1727]
Den 25 Dito geeft aen Jacob Rootsant om ???t lijk van sijn kint te begraven om Pro deo

[07-06-1727]
Den 7 junnij geeft aen Leendt. Rotte de Jong om ???t lijk van sijn kint te begraven om Pro deo

[18-06-1727]
Den 18 junij geeft aen Corn. Baker om ???t lijk van Leendt. Kolff te begraven om f 3 ???

[18-06-1727]
Den 18 dito geeft aen Anna Jans om haer Dogter te begraven om Pro deo

[30-06-1727]
Den 30 Dito geeft aen Kaet van Duren om haer kint te begraven om Pro deo

[03-07-1727]
Den 3en julij geeft aen Gerrit van der Steen om sijn vrous soon te begraven om Pro deo

[19-07-1727]
Den 19en Dito geeft aen Gerrit Janse Wafelbakker om sijn suster te begraven om Pro deo

[19-07-1727]
Den 19en Dito geeft aen Lijntje Coejemans om een arm man te begraven om Pro deo

[26-07-1727]
Den 26en Dito geeft aen Joh.s Heijne Bree om sijn kint te begraven om Pro deo

Begraefregt van deselven verantwt. met 3 gl. en 20 penn. ???t ? met ?

[02-08-1727]??
Den 2 aug. een kint van de bode ??? Pro deo

[03-08-1727]
Den 3 een arm kint om Pro deo

[07-08-1727]
Den 7 Dito Jacob Visser om sijn broer om Pro deo

[11-08-1727]
Den 11 Dito Corn. Davids om sijn kint om Pro deo

[12-08-1727]
Den 12 Jakomijntje Cole om een arm kint om Pro deo

[20-08-1727]
Den 20 Dito Anna Visbeen om een arm man om Pro deo

[21-08-1727]
Den 21 Dito Tannetje Grave begraven om Pro deo

[23-08-1727]
Den 23 Dito Magiel de Jager begraven om Pro deo

[27-08-1727]
Den 27 Dito Gerrit van der Steen vrou begraven?? - Pro deo

[27-08-1727]
Den 27 Dito Marij Soldaets kint begraven om Pro deo

[27-08-1727]
Den 27 Dito Aren Kerslanders kint begraven ??? Pro deo

[02-09-1727]
Den 2 Septr. Cornelia Barents kint begraven ??? Pro deo

[05-09-1727]
Den 5 Dito van Deuverden sijn meijt begraven ??? Pro deo

{05-09-1727]
Den 5 Dito Jan van Loo kint begraven om Pro deo

[05-09-1727]
Den 5 Dito Jacob van Dijcken kint begraven om Pro deo

[08-09-1727]
Den 8 Dito Crijn van Es kint begraven om f 3 -

[08-09-1727]
Den 8 Dito Neeltje Tijs kint begraven om Pro deo

[10-09-1727]
Den 10 Dito Simon Lauwerens Vrou en twee kinders begraven om Pro deo

[10-09-1727]
Den 10 Dito Wm. van Gelders kint begraven ??? Pro deo

[13-09-1727]
Den 13 Dito Joh.s Hametes kint begraven om Pro deo

[15-09-1727]
Den 15 Crijn Leends. Naek om sijn kint te begraven om f 3 -

[15-09-1727]
Den 15 Dito Aren Bosvelt begraven om Pro deo

[15-09-1727]
Den 15 Dito Joh.s Corstiaense te begraven om f 3 ???

[23-09-1727]
Den 23 Dito de Vrou van Crijn van Es begraven ??? f 3 ???

[23-09-1727]
Den 23 Wm. Borremeester kint om Pro deo

[23-09-1727]
Den 23 Corstiaen van den Bos kint om Pro deo

[29-09-1727]
Den 29 Corn. Jobses kint om Pro deo

[30-09-1727]
Den 30 Jan Reijgers kint om Pro deo

[30-09-1727]
Den 30 Jobje Vogelaers kint om Pro deo

[03-10-1727]
Den 3en october 1727, geven aen Wouter Aleman en Leuntje Jacobs Nederpelts om samen in den Hw. Staet te treden en hebben verclt. te gehooren onder Classis van Pro deo

[03-10-1727]
Den 3en Octob. 1727, geeft aen Teunis Metselaer om sijn kint te begraven ??? Pro deo??

[04-10-1727]
Den 4en Dito geeft aen Adr.a van Proijen om haer kint te begraven om Pro deo

[09-10-1727]
Den 9e dito Joh. Bree en Hendrickje Bos om in den Hw. Staat te treden en hebben verclaart te gehooren onder Classis van Pro deo

[10-10-1727]
Den 10e dito Jacob de Swart en Marijtje van Hoek om in den Hw. te treden onder Pro deo

[13-10-1727]
Den 13. Dito geeft aen Jacob Spaenjaert om sijn kint te begraven om f 3 ???

[14-10-1727]
Den 14 Dito geeft aan Isack Groenewegt om sijn vrou te begraven om f 3 ???

[15-10-1727]
Den 15en Dito geeft aen Gerrit van der Steen om een arm man te begraven om Pro deo

[17-10-1727]
Den 17e octo. geven aan Corn. Waling en Mettje Reijniers om samen in den Hw. te treden en verclaren ijder te gehooren onder Classis van drij gl. ??? f 6 ?????

[18-10-1727]
Den 18 Dito geeft aen Pieter Domis Verhage om sijn kint te begraven om Pro deo

[21-10-1727]
Den 21 Dito geeft aen Iman Bette sijn kint te begraven om Pro deo

[24-10-1727]????
Den 24 Dito geeft aen Annetje Naagtegaels om haar soon te begraven om Pro deo

[25-10-1727]
Den 25 Dito geeft aen Pieter Cornelisse om Barent Corn. te begraven om Pro deo

[30-10-1727]
Den 30 Dito geeft aen Tannetje Sapels om haer kint te begraven om Pro deo

[01-11-1727]
Den 1en novemb. 1727 geeft aen Annetje Visbeen om haer man te begraven om Pro deo

[02-11-1727]
Den 2 Dito geeft aen Sara Arens om haer broer soldaet te begraven om ???

[03-11-1727]
Den 3 Dito geeft aen Dingman Boogaertman om sijn vrou te begraven om Pro deo

[03-11-1727]
Den 3 Dito geeft aen Annetje Antonis om ???t kint van Corn. van Es te begraven om f 3 ???

[04-11-1727]
Den 4 Dito geeft aen Joh.s van de Gevel om mr. Canis te begraven om f 3 ???

[07-11-1727]??
Den 7en novem. 1727 geven aen Flip van der Houve en Maria Quacks om samen in Hw. te treden en hebben verclt. ijder te gehooren onder Classis van ses gl. ??? f 12 -????

[07-11-1727]
Uts. Claes Mostman en Sara Quacks ijder 6 gl. dus f 12 -

[07-11-1727]
Den 7 Dito Leend. de Jong om sijn Vrou te begraven om Pro deo

[11-11-1727]
Den 11 Dito geeft aen Cornelia Brensis om haer man te begraven om Pro deo??

[13-11-1727]
Den 13 Dito geeft aen Abm. van Beeke om sijn kint te begraven om Pro deo

[13-11-1727]
Den 13 Dito geeft aen Jan Goemare om sijn kint te begraven om f 3 ???

[19-11-1727]
Den 19 Dito geeft aen Simon Lauwerens om sijn broer te begraven onder Classis van drie gll. dog alsoo noijt getrout ontfangen: f 6 ???

[20-11-1727]
Den 20 Dito geeft aen Corn. Doren om sijn kint te begraven om Pro deo

[20-11-1727]
Den 20 Dito geeft aen Corn. Vallare om sijn kint te begraven om f 3 ???

[21-11-1727]
Den 21 Dito geeft aen Corn. Noordijk om sijn vrous moeder te begraven ??? Pro deo

[01-12-1727]
Den 1 Decemb. 1727, geeft aen Lieven Jobse om sijn Vrou te begraven om f 3 ?????

[04-12-1727]
Den 4 Dito geeft aen Jan Pick om sijn kint te begraven om Pro deo

[04-12-1727]
Den 4 Dito geeft aen Leendt. de Jong om sijn kint te begraven om Pro deo??

[05-12-1727]
Den 5 Dito geeft aen Corn. Loefs om haer broer te begraven om Pro deo

[08-12-1727]
Den 8 Dito geeft aen Neeltje Cramers om haer man te begraven om f 3 ???

[10-12-1727]
Den 10 Dito geeft aen Jacob Nieuwenhoven om sijn kint te begraven om Pro deo

[20-12-1727]
Den 20 Dito geeft Leendt. Pietersz Cooman om sijn Vrou te begraven om Pro deo

[22-12-1727]
Den 22 Dito Geertje Hardendoos om haer man te begraven om Pro deo

[23-12-1727]
Den 23 Dito Aren Moelenaer om sijn Vader te begraven om Pro deo

[27-12-1727]
Den 27 Dito geeft aen Jan Goemare om sijn Vrous Vader en moeder beijde te begraven om f 12 ???

[02-01-1728]
Den 2en Jann. 1728, geeft aen Abm. van den Tol om sijn vrou te begraven om f 3 ???

[07-01-1728]
Den 7e Dito geeft aen Claes Zeeuw om sijn vrouw te begraven om f 6 ???

[09-01-1728]
Den 9en Dito geeft aen Marijnis van den Bos om sijn broer te begraven om Pro deo

[09-01-1728]
Den 9 Dito geeft aen Leendt. den Tuijndert om sijn knegt te begraven?? - Pro deo

[12-01-1728]
Den 12 Dito geeft aen Hendr. Olij om sijn kint te begraven om Pro deo

[16-01-1728]
Den 16en Dito geeft aen Jacob Rootsant om sijn kint te begraven om f 3 ???

[17-01-1728]
Den 17 Dito geeft aen Corn. Tuijnebreijer om sijn kint te begraven om f 6 ???

[19-01-1728]
Den 19 Dito geeft aen Marij van den Hoek om haer man te begraven om Pro deo

[20-01-1728]
Den 20 Dito geeft aen Maerten Huijberts om sijn kint te begraven om Pro deo

[23-01-1728]
Den 23 Dito geeft aen Pieternelletje Smits om haer man te begraven om Pro deo

[23-01-1728]
Den 23 Dito geeft aen Corn. Schriekt om sijn kint te begraven om Pro deo

[23-01-1728]
Den 23 Dito geeft aen Jan Arense van der Meijde om sijn kint te beraven om Pro deo

[26-01-1728]
Den 26 Dito geeft aen Jan Lodder om sijn Vrou te begraven om f 6 ???

[26-01-1728]
Den 26 Dito Abm. Keijser om sijn kint te begraven om Pro deo

[27-01-1728]
Den 27 Dito geeft aen Ad.a van Prooijen om haer kint te begraven om Pro deo

[30-01-1728]
Den 30 Dito geeft aen Crijn Naekt om sijn tuijs legger te begraven om Pro deo

[02-02-1728]
Den 2 Feb. geeft aen Corn. Tuijnebrijer om sijn kint te begraven om f 6 ?????

[06-02-1728]
Den 6 Dito geeft aen Balten van Eeckaert om sijn kint te begraven ??? Pro deo

[09-02-1728]
Den 9en Dito geeft aen bode Joh.s Cooman om sijn twee kinderen te begraven om Pro deo

[14-02-1728]
Den 14 Dito geeft aen Kaet van de Kamer om Sijmon Lauwerens te begraven om Pro deo

[14-02-1728]
Den 14 Dito geeft aen Pieter van der Vliet om sijn dorser te begraven om Pro deo

[16-02-1728]
Den 16 Dito geeft aen de Wed. Gerrit Tel om een vreemt knegt te begraven om Pro deo

[17-02-1728]
Den 17en Dito geeft aen Leendt. Rotte de Jonge om sijn kint te begraven om Pro deo

[20-02-1728]
Den 20e geeft aen Leendt. Soldaet om sijn kint te begraven om f 3 ???

[22-02-1728]
Den 22 geeft aen Jooh.s van Kampen om sijn kint te begraven om Pro deo

[23-02-1728]
Den 23 geeft aen Balten Eeckaert om sijn Vrou te begraven om Pro deo

[25-02-1728]??
Den 25 geeft aen Corn. Roon om sijn Vrou te begraven om Pro deo

[02-03-1728]
Den 2 Maert 1728, geeft aen Joh.s van Laa om sijn Vrou te begraven om Pro deo

[04-03-1728]
Den 4 Dito geeft aen Joh.s Wilhemus Coenser om sijn kint te begraven om Pro deo

[06-03-1728]
Den 6 Dito geeft aen Willem Casteleijn om sijn Vrou te begraven om Pro deo

[08-03-1728]
Den 8en Dito geeft aen Jannetje van der Schilt om Mattijs van den Bos te begraven om Pro deo

[11-03-1728]
Den 11en Dito geeft aen Pieternelle Hoekmans om haer Broeder te begrav. om Pro deo

[12-03-1728]
Den 12 geeft aen Joh.s Coense om sijn vrou te begraven om Pro deo

[13-03-1728]
Den 13 Dito geeft aen Teuntje Abrams om haer Vader te begraven om Pro deo

[18-03-1728]
Den 18 dito Pr. Gestel en Marijtje Beeke om samen te trouwen ??? Pro deo

[19-03-1728]??
Den 19 Dito geeft aen Joh.s Biestman om sijn Vader te begraven om Pro deo

[25-03-1728]
Den 25 Dito geeft aen Dankert Zoowijk om sijn vrou te begraven om Pro deo

[29-03-1728]
Den 29 Dito geeft aen Pieter Corn. om ???t lijk van Agje Schutters te begraven om Pro deo

[29-03-1728]
Den 29 Dito geeft aen Marijnis van den Bos om sijn soon te begraven om Pro deo

Eijnde van den Termijn

[01-04-1728]
Den 1en April geeft aen Jacob Hooghart om ???t lijk van Isac Groenewegt en verclaert dat hij gehoort onder Classis van f 3 ???

[08-04-1728]
Den 8en april 1728, geven aan Pr. Moerkerke ende Commertje Wouters om samen in den Hw. Staet te treden als onvermogen ??? Pro deo

[08-04-1728]
Den 8en dito Leendt. de Jong en Commertje Suijker uts onder Pro deo

[14-04-1728]
Den 14en dito geeft aen Jacob van der Smit om ???t lijck van zijn moeder Pieternelletje te begraven ??? Pro deo

[19-04-1728]
Den 19en Dito 1728, geeft aen Corn. Hooghwerff om ???t lijk van sijn vrou Martijntje Breemans te begraven en verclaert dat gehoort onder Classis van f 6 ???

[27-04-1728]
Den 27en Dito 1728 geeft aen Jacob Rootsant om ???t lijk van sijn vrou te begraven en verclaert te gehoren onder Classis van f 3 ???

[26-05-1728]
Den 26en Meij 1728 geeft aan Tannetje Corn. de Jongh om ???t lijk van haar Broeder Leendt. Corn. de Jongh te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van Drie gll. dus noijt getrout zijnde geweest ontfangen ses gll. dus f 6 ???

[01-06-1728]
Den 1en junij 1728, geeft aan Jan van Voorn om ???t lijk van sijn Vrou te begraven en verclaert te gehooren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[04-06-1728]
Den 4e junij 1728, geeft aan Abram van Beeke om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaert te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[08-06-1728]
Den 8en Dito geeft aan Jannetje Paulus van den Hoek om ???t lijk van Lieven Jobse van Gent te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van f 3 ???

[16-06-1728]
Den 16en Dito geeft aan Leendt. Jacobs van der Grooij om ???t lijk van sijn moeder te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen ??? Pro deo

[18-06-1728]
Den 18 Dito 1728, geeft aan Neeltje Corn. Taselaar om in den huijwelijken staat te treden met Adam Soetens wed.n. van Marij Schippers, woonende onder Steenbergen, en verclaart te gehoren onder Classis van f 3 ???

[18-06-1728]
Den 18e Dito geeft aan Abram Dirks Ockker om in den huijwelijken staat te treden met Katerijna Regemorters woonende in ???t Oude Dorpe van Goedereede, en verclaart te gehoren onder Classis van Drie gll. dus f 3 ???

[05-07-1728]
Den 5en Julij 1728, geeft aan Pieter Corn. Metselaar als armr. van den Diakonij armen van D???lant om ???t lijk van de weduwe Jacob de Gans te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[05-07-1728]
Den Dito geeft aan den selven om ???t lijk van Ariaentje Arens te begraven en verclaart mede te gehoren onder Classis van onvermogen ??? Pro deo??

[07-07-1728]
Den 7en Dito geeft aan Adr. Leends. Gestel om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehooren onder Classis van f 3 ???

[22-07-1728]
Den 22en Dito geeft aan Arij Gijse om ???t lijk van een arm man te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[29-07-1728]??
Den 29en Dito geeft aan Josijna Govers om ???t lijk van een arm kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

{29-07-1728]
Den 29en Dito geeft aan Simon Poortvliet, wed. van Ad.a Vanius, om in den huijwelijken staat te treden met Lijsabet van de Langstraat beijde woonende alhier en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[02-08-1728]
Den 2en aug. 1728 geeft aan Marij Massen om ???t lijk van haar moeder te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[07-08-1728]
Den 7en aug. 1728 geeft aan Crijntje Servaas van den Doele om ???t lijk van haar moeder te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[09-08-1728]
Den 9en Dito geeft aan Mattijs Hoekman om ???t lijk van sijn vrou te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[11-08-1728]
Den 11en Dito geef aan Gabriel van der Velde om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van f 3 ???

[12-08-1728]
Den 12en Aug. 1728 geeft aan Anna van der Steen om ???t lijk van Dimmetje Santvoorts te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[12-08-1728]
Den Dito geeft aan Jan Corse om ???t lijk van Stoffel Metselaar te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van Drij gll. ??? f 3 ???

[17-08-1728]
Den 17en Dito geeft aan Abram van Beeke om ???t lijk van sijn moeder te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[17-08-1728]
Den Dito geeft aan Jan Reijger om ???t lijk van sijn moeder te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[21-08-1728]
Den 21en Dito geeft aan Dina Pr. de Swarte om ???t lijk van een arme vrijster te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[24-08-1728]
Den 24 Dito geeft aan Corn. Wijnekus als armmr. van den gr. armen van Dirxlant om ???t lijk van een arme vrou te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen Dus Pro deo

[24-08-1728]
Den 24en Dito geeft aan Adrijana Bogerman om ???t lijk van haar moeder te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[26-08-1728]
Den 26en Dito geeft aan Aren Reijger om in den H.w.lijken Staet te treden met Willemijntje Gerrits van de Waart en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen Dus Pro deo

[09-09-1728]
Den 9en Septemb. geeft aan Leend. Pieterse Cooman om in den H.w.lijken staat te treden met Hendrickje Arense Hollander woonende onder de Oude Tonge en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen Dus Pro deo

[13-09-1728]
Den 13en Dito geeft aan Job van Gulden om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen Dus Pro deo

Eijnde van den Termijn

[01-10-1728]
Den 1en octob. 1728 geeft aan Nicolaas Zeeuw om Leendt. Marijnisse Lodder te begraven onder Classis van f 6 ???

[15-10-1728]
Den 15 October 1728 geeft aan Eijngeltje Prs. Smit om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[15-10-1728]
Den Dito geeft aan Cornelis Jacobse Goeree om in den h.w.lijken staat te treden met Jannetje Jans van Nieuwenhoven beijde woonende alhier en verclaart te gehoren onder Classis van Drie gll. dus f 6 ???

[16-10-1728]
Den 16en Dito geeft aan Berbel de Wit om ???t lijk van haar man te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[16-10-1728]
Den Dito geeft aan Marij Keuvelaars om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[17-10-1728]
Den 17en Dito geeft aan Pieternelle Tomas om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[18-10-1728]
Den 18en Dito geeft aan Jan Poortvliet om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[18-10-1728[
Den Dito geeft aan Hendrik Flips om sijn kint te begraven onder Classis van onvermogen?? - Pro deo

[19-10-1728]
Den 19en geeft aan Mattheus Johannis om sijn kint te begraven onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[20-10-1728]
Den 20en Octob. 1728 geeft aan Hendrick van Gulik om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[22-10-1728]
Den 22en Octb. 1728, geeft aan Pieter Cornelisse Metselaar om ???t lijk van Pieter Kooman te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van Drie gll. dus nooit getrout geweest zijnde ontfangen ses gll. dus f 3 ??? (?CMK)

[23-10-1728]
Den 23en Dito geeft aan Annetje Antonis van Dalen om ???t lijk van Abram Coort te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van Drie gll. Dus nooijt getrout zijnde geweest ontfangen ses gll. dus f 3 ?????

[29-10-1728]
Den 29en Dito geeft aan Dingman Arense Koole om in den h.w.lijken staat te treden met Cornelia Barentse van der Schilt bijde wonende alhier en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo??

[29-10-1728]
Den 29en Dito geeft aan Adriaen Melissant om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen Dus Pro deo

[04-11-1728]
Den 4en November 1728 geeft aan Jacob Prs. Rootzant om in den h.w.lijken staat te treden met Marija Dankerts Zooijwijk bijde woonende alhier en verclaart elk te gehoren onder Classis van Drie gll. dus f 6 ???

[04-11-1728]
Den Dito geeft aan Willem Denkelaar om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[11-11-1728]
Den 11en Novemb. 1728, geeft aan Josijna Govers om ???t lijk van haar man Steven Keuvelaar te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[12-11-1728]
Den 12en Novemb. 1728, geeft aan Sara Leends. Lodder woonende onder D???lant om in den huijwelijken staat te treden met Cornelis van Es woonende onder Herkinge en verclaart te gehoren onder Classis van Drie gll. dus f 3 ???

[22-11-1728]
Den 22en Dito 1728, geeft aan Katarijn Damesse om ???t lijk van Willem Langstraats vrou te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[26-11-1728]
Den 26 Dito 1728, geeft aan Catelijntje Frans om ???t lijk van haar Broeder Cors. Nieuwlander te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[29-11-1728]
Den 29en Dito 1728, geeft aan Cornelia Barents van der Schilt om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo??

[30-11-1728]
Den 30en Dito geeft aan Belia Diriks om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[03-12-1728]
Den 3e Decemb. 1728, geeft aan Willemijntje Jaspers Tibout om ???t lijk van Pieteronella van der Kars te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[03-12-1728]
Den 3en Dito 1728, geeft aan Cornelis Wijnekus als armmr. van den grooten armen alhier om ???t lijk van Nijgh te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[10-12-1728]
Den 10en Dito 1728, geeft aan Marijnis van den Bos om ???t lijk van sijn vrou te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[16-12-1728]
Den 16en Dito 1728, geeft aan Berbel Leends. de Wit om ???t lijk van Jan Ps. Vermeule te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen Dus Pro deo

[28-12-1728]
Den 28en Dito 1728, geeft aan Jacob Cast om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van f 3 ???

[29-12-1728]
Den 29en Dito 1728, geeft aan Corn. Wijnekus als armmr. van den grooten armen alhier om ???t lijk van Wm. Kasteleijn te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[29-12-1728]
Den 29en Dito geeft aan Gerrit Hakker om ???t lijk van Adrianus Boogermans te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van Drie gll. Dus noijt getrout geweest sijnde ontfan. ses gll. dus f 6 ?????

[30-12-1728]
Den 30en Dito geeft aan Cornelia Pieterse Sterk om ???t lijk van haar soon Abram Jobse Crepelman te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van Drie gll. dus noijt getrout geweest sijnde ontf. f 3 ???

[31-12-1728]
Den 31en Dito geeft aan Cornelis Leends. Duijm om in den h.w.lijken staat te treden met Willemtje Dorens en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[31-12-1728]
Den 31 Dito geeft aan Geertje Dircx om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[01-01-1729]
Den 1en Januarij 1729, geeft aan Arijaentje Arense Koole om ???t lijk van haar Broeder te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[01-01-1729]
Den 1en Dito 1729, geeft aan Jurrij Juriens Jongman woonende alhier om in den h.w.lijken staat te treden met Willemijne Jacobs woonende onder de N. Tongh en verclaart te sijn onvermogen om ???t gemeenelant regt te voldoen dus te gehoren onder Classis van onvermogen ??? Pro deo

[03-01-1729]
Den 3en Dito geeft aan Nicolaas Zeeuw om ???t lijk van Neeltje Smouts te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van Drie gll. dus f 3 ?????

[07-01-1729]
Den 7en Dito geeft aan Cristoffel Jager om in den h.w.lijken staat te treden met Anna Margarita Keijsers en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[14-01-1729]
Den 14en Dito geeft aan Johannis Laa om in den h.w.lijken staat te treden met Neeltje Maghiels Bleijker bijde woonende alhier en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[15-01-1729]
Den 15en Dito geeft aan Lijsabet Rotte om ???t lijk van haar vader te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[18-01-1729]
Op huijden den 18en Januarij 1729, zijn door ons onderges. Schout en Schepenen van Dircxlt. (naar dat alvoorens de drij sondaagse gebooden onverhindert alhier en in de Nieuwe Tonge zijn gegaan) in de H.W. staet bevestigt Jurien Jurriense en Willemijntje Jacobs, den T???oorconde vandien get. Francois Vallare 1729 Kornelis Wijnekus Boelhouwer Jacobse Boelhouwers

[21-01-1729]
Den 21en Dito geeft aan Berbel van den Hoek woonende alhier om in den h.w.lijken staat te treden met Johannis Jasperse van der Smit woonende in Sommelsdijk en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[21-01-1729]
Den 21en Dito geeft aan Gerrit van der Steen om in den h.w.lijken staat te treden met Jannetje Marcus Krol beijde woonende alhier en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[21-01-1729]
Den 21en Dito geeft aan Lijsbet Pleunis van der Schenk om in den h.w.lijken staat te treden met Jan Dirkse Vermeer woonende onder Melissant, verclaart bij desen daar van ter Secretarie van Dircxlant, aangevinge te doen als voor soo veel ???t middel op het trouwen geemaneert aangaat gehoorende onder de Classis van ses guldens dus f 6 -????

[01-02-1729]
Den 1en febrij. 1729 geeft aan Cornelis Wijnekus als armr. van den grooten armen alhier om ???t lijk van Pieternella Tomas te begraven en verclaart, te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[11-02-1729]
Den 11en febrij 1729, geeft aan Boelhouwer Jacobs Boelhouwer om ???t lijk van sijn vrou te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van f 3 ???

[18-02-1729]
Den 18en febrij. 1729, geeft aan Cornelis Tuijnebreijer om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van ses gll. dus f 6 ?????

[18-02-1729]
Den 18en Dito geeft aan Jan van Voorn om in den h.w.lijken staat te treden met Leentje Govers en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[21-02-1729]
Den 21en Dito geeft aan Iman Ameraal om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[26-02-1729]
Den 26en Dito geeft aan Wouter Aleman om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[04-03-1729]
Den 4en Maart 1729, geeft aan Corn. Flips om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[04-03-1729]
Den 4en Maart 1729, geeft aan Pietertje Teeuwis Stalpert woonende alhier om in den h.w.lijken staat te treden met Arij Janse Overstraat woonende onder de Oude Tonge en verclaart te gehoren onder Classis van f 3 ???

[16-03-1729]
Den 16en Maart 1729, geeft aan Aren den Tuijnder om ???t lijk van sijn vrou te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[19-03-1729]
Den 19en Dito geeft aan een arme vrou om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[23-03-1729]
Den 23en Maart 1729, geeft aan Abram Soortman woonende alhier om in den h.w.lijken staat te treden met Lijsbet Kramers woonende onder ???t Oudt Dorp van Goedereede en verclaart te gehoren onder Classis van Drie gll. dus f 3 ???

[23-03-1729]
Den 23en Maart 1729 geeft aan Johannis Pieterse Koese woonende alhier om in den h.w.lijken staat te treden met Tijse Rokus Verschuur woonende onder ???t Oudt Dorp van Goedereede en verclaart te gehoren onder Classis van Drie gll. dus f 3 ???

[24-03-1729]
Den 24en Dito 1729, geeft aan Jan Arense van der Meijde om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[25-03-1729]
Den 25en Dito geeft aan Willem Hends. Borremeester om ???t lijk van sijn vrou te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[01-04-1729]
Den 1en April 1729 geeft aan Jacob Corn. Roon om in den h.w.lijken staat te treden met Arijaentje Joh.s Kerslander beijde woonende alhier en verclaart te gehoren onder Classis van Pro deo

Eijnde van den Termijn

[01-04-1729]
Den 1en April 1729, geeft aan Marijnis Teunisse Kerslander om in den h.w.lijken staat te treden met Lijsabet Jans Welle, beijde woonende alhier en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen Dus Pro deo

[07-04-1729]
Den 7en Dito 1729, geeft aan Leendt. Jacobsz van der Groe Jongman om in den h.w.lijken staat te treden met Pieternella Kievit Jonge Dogter beijde wooende alhier en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[08-04-1729]
Den 8en Dito 1729, geeft aan Aagje Bastiaanse woonende alhier om in den h.w.lijken staat te treden met Barent Simonse Tulp woonende in Sommelsdijck en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[09-04-1729]
Den 9en Dito 1729, geeft aan Sr. Nicolaas Zeeuw om in den h.w.lijken staat te treden met Stoffelijntje Stoffels de Jonge beijde woonende alhier en verclaeren elk te gehoren onder Classis van ses gll. dus ontfangen f 12 ???

[15-04-1729]
Den 15en Dito 1729, geeft aan Leendt. Tuijnder als armmr. van den Diakonij armen alhier om ???t lijk van Martijntje Taans te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[15-04-1729]
Den 15en april 1729 geeft aan Cornelis Verhoek om in den h.w.lijken staat te treden met Hester Abramd. Lodder beijde woonende alhier en verclaaren elk te gehoren onder Classis van Drie gll. dus ontfan. ses gl. ??? f 6 ???

[15-04-1729]
Den 15en April 1729, geeft aan Jan Abramsz Lodder woonende alhier om in den h.w.lijken staat te treden met Jannetje Corsd. Bliek woonende in Sommelsdijck en verclaart te gehoren onder Classis van ses gll. dus f 6 ???

[23-04-1729]
Den 23en Dito 1729, geeft aan Huijgo van der Hoeve Jongman woonende in den Nieuwenhoren om in den h.w.lijken staat te treden met Bastiaentje de Bruijne Jonge Dogter woonende in Nieuw Hellevoet en verclaren te gehoren onder Classis va Drie gll. dus?? f 3 ???

[30-04-1729]
Den 30en Dito 1729, geeft aan Corn. Doren om ???t lijk van sijn vrou te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[02-05-1729]
Den 2en Meij geeft aan Jan van Loo om sijn kint te begraven en verclaert te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[05-05-1729]
Den 5en Meij geeft aan Aren den Tuijnder om in den h.w.lijken staat te treden met Catje Corn. Munck beijde woonende alhier en verclaaren te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[05-05-1729]
Den 5 Dito geeft aan Catelijntje Frans van den Neuten om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[05-05-1729]
Den 5en Dito geeft aan Willem Ads. Poortvliet om in den h.w.lijken staat te treden met Anna Gerrit van der Steen beijde woonende alhier en verclaaren te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[06-05-1729]
Den 6en Meij 1729, geeft aan Neeltje Jans van der Lint Jonge (Dogter CMK) woonende alhier om sigh in den h.w.lijken staet te treden met Daniel van den Broek Jongman woonende op Stat en verclaart te gehoren onder Classis van Drie gll. dus f 3 ???

[06-05-1729]
Den 6en Meij 1729, geeft aan Sr. Tomas Victor om in den h.w.lijken staat te treden met Aagje van Noort Jonge Dogter beijde woonende alhier en verclaaren elk te gehoren onder Classis van ses gld. dus ontfan. f 12 ???

[07-05-1729]
Den 7en meij geeft aan Dina de Swarte om ???t lijk van haar kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo

[12-05-1729]
Den 12en meij 1729, geeft aen Gerrit Hakker om ???t lijk van Alida Boogermans te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van Drie gll. dus nooijt getrout geweest sijnde ontfan. f 6 ???

[14-05-1729]
Den 14en Dito geeft aan Willem Borremeester om ???t lijk van sijn kint te begraven en verclaart te gehoren onder Classis van onvermogen dus Pro deo