Dirksland - dopen 1 mei 1720 - 30 december 1724

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken
Dirksland
4 : I
en register ledematen

1720 Mei - 1725 Jan.

Register van de aenkomende ledematen voor het H. Avondtmael van den 20 Junij 1712 met belijdenis
Matthijs Kooman
Havik Aertze Kastelein
Johannes Leendersz Gestel
Johannes Arentze Kastelein
Pieter Pieterze van der Vliet
Lijntje Marijnis Lodder
Marij Reiniers
Kommertje Ruigrok

Voor het H. Avondtmael van den 8 Jan. 1713 met attestatie
Maerte van der Wiele, van Zonnemare, t. Joh. Boeie, eccl.
Jillis Noorlander, van de N. Tonge, teste Th. van den Houten

Voor het H. Avondtmael van den 2 April 1713 met belijdenis
Willem Willemze van der Velde
Pieter Visbeen
Jan Willemze Goemare
Jakob Markusz Karon
Kornelia Bastiaens Kreeft
Fijtije Jakobs
Ida Keizers
Jannetije Aerts
Maria Davids
Alida van Deuverden

Voor het H. Avondtmael van den 23 Junij 1713 met belijdenisse
Job Kornelisze Houteschee
Michiel Pieterz
Lijsbeth Jans
Hester Willems Goemare
Jannetije Joost

Met attestatie
Jan Arensze Vermeide
Rachel van der Valk
Dina Evers, (alle drie) van Herkinge, teste Fil. Gasto
Teuntije Beuije Schiewagen, van Abbenbroek, t. J. Schenk, schoolmeester, uit name des kkrdts
Krijn Jakobsz Kievit en zijne huisvr Jannetije Domis, van de N. Tonge, t. The(o)d. van den Houten

Voor het H. Avondtmael van den 8 April 1714 met belijdenisse
Dingeman Visbeen
Aren Stoffelsz Reiger
Kornelis Wijnekers
Abraham van Becke
Willemtije Jans
Tannetije Joos
Lauwerijntije Muis

Met attestatie
Marijtije de Rooij, van Rotterd., t. B. van Velzen

Voor het Avondtmael van den 24 Junij 1714 met attestatie
Geertije Teunis Kophein, van Goedereede, t. Corn. Kouwenhoven

Voor het H. Avondtmael van den 30 Septb. 1714
Jannetije Jakobs van Esch, van Herkinge, t. A. van den Bosch, ouderling aldaer
Met attestatie
Voor het H. Avondtmael van den 6 Jan. 1715
Johanna Cousijn, van den Koorndijk, r. W. Belcampio, eccl.
Cornelia van Reesten, van Rotterd., t. G. van Aelst, eccl. Sommelsd.
Kornelis Louw en Elsije Jakobs, t. G. van Aelst, eccl. Sommelsd.

Voor het H. Avondtmael van den 21 Juli 1715 met attestatie
Kornelia Japiks Kievit, van Goeree, t. C. v. Kouwenhove, eccl.

Met belijdenisse
Korn. Oudemans
Gerrit Jansz
Lijsbet Willems
Maria Jans Zeeuw
Marijtije Pieters van Westkappel
Sara Kornelis
Krijntije Servaes
Abigel Pieters Zeeuw
Pieternelle van der Kers

Voor het Avondtmael van den 27 Septb. 1715 met attestatie
Teunis Stadt, van Sommelsd., t. G. v. Aelst, eccl.
Arentje Teunis Palingdoodt, van Sommelsd., t. A. Bane, ouderl.g
Kornelia Jakobsze Kievit, van Goeree, t. C. Kouwenhove

Voor het H. Avondtmael van den 5 Jan. 1716 met belijdenis
Baertje Jans
Neeltie Thijs
Lena Pieters
Anna Jans??

Voor het Avont mael van den 5 April 1716 met attestatie
Nicolaus Muzel, van Wissekerke, t. Fr. Bonnema, eccl. Ibidem
Wouter Zandthoek, van Brouwershave, t. P. van Rooje, eccl. Ibid.
Leentje Hanegraf, van Sommelsd., t. R. T. Chevallier??
Elijzabeth Scheltmans, van ???t Oudtdorp, t. H. van Ulft, eccl. Ibid.

Met belijdenisse
Harman Muis
Marijtje Dimmens
Katrijna Pieters
Anna Heindriks

Voor het H. Avondtmael van den 12 Juli 1716 met attestatie
Maria Arents, van Steenberge, t. J. Pijlvan?, eccl. Ibid.

Voor het Avondtmael van den 4 Octb. 1716
Marij Jans, van Brouwershave, t. P. van Roojen

Voor het Avondtmael van den 3 Jan. 1717 met belijdenis
Kornelis Nieuwlander
Jan Joostsz
Johannes van de Gevel
Kornelia Tonis

Met attestatie
Dimme Joosz, van Noortgouwe, t. J. v. d. Grijp, eccl.

Voor het H. Avontmael van den 4 April 1717 met belijdenis
Kornelis van Bruinisse
Jakob Jansz Nieuwenhove
Eva Arents Ruigrok
Barendina Jans Hollander
Krijntje Jans Tuiter
Adriana Tijsz Kreeft
Aegje Gerrebrants
Maria Jako(b)s Muis
Klaesje Jans Koning
Teuntje Jans
Martijntje Abrahams

Voor het H. Avontmael van den 11 Juli 1717 met belijdenis
Jannetje Jans??
Sijtje Witte
Neeltje Teunis
Aerjaentje Jans
Grietje Jans

Met attestatie
Pietertje Munters, van Goeree, t. K. H. Kouwenhove, eccl.
Katharina Lesse, van ???t Oudtdorp, t. H. v. Ulft, eccl.??
Jakomijna Bongerts, van Ooltjesplaet, t. F. Texelis, eccl.
Arent Maertensz, van ?felik, t. J. Stumfio, eccl.??
Neeltje Jans, van Kapelle, t. Fr. Gasto
Neeltje Flaes, van Rotterd., t. B. van Velzen

[17-05-1720]
1720 den 17 Maij
Een ? van ? rakende de kinderen van IJemand Bette
Over de lidtmaten die van Melissant komen hier wonen, dat moeten besorgen een akte van adimiteijt
Over een vrouw in de Nieuwe Tonge gehad hebbende twee bastaertkinderen voor 6 jaer en misschien sullende eijschen een atjestatie

[05-1720]
Naemlijst der kinderen gedoopt onder den dienst van Adrianus Ham, beginnende met Maij 1720

[01-05-1720]
Den 1. Maij Adrianae
Ouders Cornelis Jacobsz van de Klundert, Lena Leenders Smout
Getuijgen Adrianus Ham, pastor loci, Neeltje Cornelis??

[28-06-1720]
Jun. 28 Trijntje
Ouders Leendert Kolf, Geertje Abrahams Langstraten
Getuijgen Willem Abrahams Langstraten, Teuntje Buijens

[28-07-1720]
Julius 28 Johanna
Ouders Jan Pietersz van Gee, Pieternelle Leenderts Bom
Getuijgen Theunis Johannesz, Josina Jans van Akkeren

[28-07-1720]
Julius 28 Pieter
Ouders Willem Polders, Neeltje van den Hoek
Getuijgen Pieter van den Hoek, Lena Visschers

[04-08-1720]
Augustus 4 Maria
Ouders Leendert Zeeuw, Lijsbeth Heijndriks Wijnekus
Getuijgen Claes Zeeuw, Annetje Antonis

[11-08-1720]
11. Lijsbeth
Ouders Abraham Michielsz van Beek, Coba Roest
Getuijgen Maria Roest, Thomas Victor?? ??
[11-08-1720]
August. 11 Jan
Ouders Arij Jansz van Akkeren, Kaet Jans Brugge
Getuijgen Abraham Jansz Lodder, Celij Jans van Akkeren

[18-08-1720]
18. Cornelia??
Ouders Cornelis Wijnekus, Sijtje Witte van der Hart
Getuijgen Pieter Boot, Cornelia Arends Leunen

[18-08-1720]
Dito Catharina
Ouders Jacob Frankz Osseweijer, Caet Rokus
Getuijgen Jan Nieuwenhoven, Suurtje Munniks

[18-08-1720]
Aug. 18 Metje
Ouders Jan Davidsz Colf, Barendina Jans Hollanders
Getuijgen Leendert Kolf en sijn vrouw Gijsbertje

[25-08-1720]
25. Reijnier
Ouders Arend Joosz Kamerling, Marij Reijniers
Getuijgen Pieter Pieterz van der Vliedt, Hester Vertons

[25-08-1720]
Dito Lena
Ouders Jacob Pietersz Roodsant, Neeltje Dirks
Getuijgen Cornelis Dirksz Pater, Agatha Arends

[08-09-1720]
Septb. 8 Neeltje
Ouders Steven Isaacs, Josina Gooijers
Getuijgen Heijndrik Jansz, Klijntje Maertens

[15-09-1720]
15. Jannetje
Ouders Arend Meulenaer, Cornelia van Loo
Getuijgen Adrianus Meulenaer, Jannetje van den Berg

[15-09-1720]
15. Adriana
Ouders Marinus de Ridder, Jakomijntje Verhulst
Getuijgen Huijbregt Cattz, Jakomijntje Jakobus

[15-09-1720]
Septb. 15 Jannetje, in onecht geboren
Ouders Jasper -, na de moeders getuijgenis, Marijtje Cornelis, is na voorgaende belijdenisse voor de gansche gemeijnte gedoopt

[06-10-1720]
Oct. 6. Arend
Ouders Abraham Leendertsz Soldaet, Cornelia Gerrits
Getuijge Lena Leenders Soldaet

[06-10-1720]
Dito Cornelia
Ouders Jasper Jansz van Steen, Leentje Cornelis Metselaer
Getuijgen Marcus Gerbrand, Sijtje Cornelis Metselaer

[06-10-1720]
Oct. 6 Jannetje, Marijtje
Ouders Heijndrik Claesz Aleman, Barber Leenderts van der Wiel
Getuijgen Cornelis Pietersz Nieuwlander, Maetje Machiels Krijger, Claes Woutersz Aleman, Laurijntje Leenderts van der Wiel

[13-10-1720]
October 13 Jan
Ouders Stoffel Jansz Zeeuw, Johanna Tielemans
Getuijgen Gijsbert Tielemans, Marij Ijzes

[20-10-1720]
20. Cornelia
Ouders Jacob Kramer, Paulijntje Anthonijs
Getuijgen Jan - Gestel, Neeltje - Kramer

[20-10-1720]
Dito Alida
Ouders Jacob Spanjaert, Cornelia Corstiaens
Getuijgen Machiel Pietersz Croon, Gouda Carels

[27-10-1720]
Octb. 27 Arend
Ouders Joost Leendertsz Krepelman, Magdaleentje Arends Krepelman
Getuijgen Leendert Cornelisz Pais, Crina Arends Krepelmans

[03-11-1720]
Novb. 3 Lijsbeth
Ouders Cornelis Lodder, Lijsbeth Cornelis
Getuijgen Willem Lodder, Johanna Lodder

[03-11-1720]
Dito Pieter
Cornelis Pietersz Noorddijk, Marij Thijs
Getuijgen Johannes Munnick, Klijntje Maertens van der Ha?

[10-11-1720]
Novb. 10 Marinus
Ouders Marinus Corstanje, Klaasje Jans Doornheijn
Getuijgen Abraham Leendertsz Gestel, Marij Jacobs Muijs

[24-11-1720]
24. Willemtje
Ouders Willem Leendertsz, Marij Jans
Getuijgen Willem Teunisz, Jakomijntje Cornelis

[08-12-1720]
Decemb. 8 Cornelia
Ouders Johannes Goemare, Alida van Deuverden
Getuijgen Willem van Deuverden, Cornelia van Deuverden

[08-12-1720]
Decb. 8 Claes
Ouders Hendrik Philipsz, Leuntje Claes
Getuijgen Dingman Visbeen, Agatha Arends

[08-12-1720]
Dito Cornelis
Ouders Cornelis Gerritsz Bos, Marijtje Jans Zeeuw
Getuijge Stoffel Jansz Zeeuw, Neeltje Gerrits

[08-12-1720]
Dito Arendje
Ouders Maerten Dirksz Verbiest, Pieternella van der Kars
Getuijgen Gerrit Dirksz Verbiest, Lijbeth Dirksz Verbiest

[08-12-1720]
Decb. 8 Jacob, gedoopt tot Herkinge
Ouders Leunis van Es, Pieternelle Vallaree
Getuijgen Crijn Jacobsz van Es, Cornelia Daniels Hameete

[15-12-1720]
15. Jan
Ouders Cornelis Brugman, Cornelia Everts Roon
Getuijgen Wouter Muijs, Marij Brugmans

[26-12-1720]
26. Johannes
Ouders Jan Lodder, Stoffelijntje Stoffels
Getuijgen Pieter Tijsz van der Vliet, Lijntje Marijnusz Lodder

[01-01-1721]
Jan. 1 Adriana
Ouders Jan Cornelisz Melissant, Sijtje Cornelis van den Hoek
Getuijgen Adrianus Melissant, Lena Cornelis Melissant

[05-01-1721]
5. Maria
Ouders Jan Schuurman, Maria Jans van den Berg
Getuijge Leentje Goemare, mater

[19-01-1721]
19 Geertje
Ouders Gerrit Verhoeve, Lijntje Willems Koeijmans
Getuijgen Willem Arendsz Koeijmans, Jannetje Willems Koeijmans

[22-01-1721]
Jan. 22 Jan
Ouders Willem Jansz van Gelderen, Katelijntje Lodewijkz van den Berg
Getuijgen Tielman Heijndriks Alwas, Jakomijntje Jans van Gelderen

[29-01-1721]
29. Neeltje
Ouders Leendert Tuijnder, Geertje Gerrits??
Getuijgen Jan Cornelis Reijger, Annetje Pieters de Jonge

[05-02-1721]
Febr. 5 Arjaentje
Ouders Corstiaen Abrahamsz, Maetje Leenderts
Getuijgen -

[05-02-171]
Febr. 5 Jacob
Ouders Arend Bosvelt, Ida Keijsers
Getuijgen Willem Polders, Neeltje van den Hoek

[05-02-1721]
Dito Maatje
Ouders IJeman Leendertsz Admiraal, Dina Arends Caals
Getuijgen Machiel Arendsz Caals, Teuntje Willems van Kakum??

[05-02-1721]
Dito Cornelis
Ouders Wouter Cornelisz Aleman, Grietje Cornelis Hoekman
Getuijgen Machiel Pietersz Kroon en sijn vrouw Neeltje Jans Cooijwiek

[09-02-1721]
9 Febr. (Melissant) Arent
Ouders Matthijs Leendertsz Kooman, Commertje Arents Noorthoeven
Getuijgen Arent Noorthoeven, Jacomijntje Noorthoeven

[09-02-1721]
Dito Lijsbeth
Ouders Jacob Hoogharte, Susanna Dames
Getuijgen Mattheus Bax, Neeltje Cornelis Canze??

[12-02-1721]
12. Marij
Ouders Cornelis Nieuwlander, Jannetje Frans
Getuijgen Joris Jacobsz, Catharina Frans

[16-02-1721]
Febr. 16 Dina
Ouders Jacob Kas, Cornelia Cornelis Melissant
Getuijgen Leendert Huijgesz Cas, Susanna Jacobs Noordhoeve

[16-02-1721]
Dito Jacomijntje
Ouders Marinus Digmansz Visbeen, Arijaantje Cornelis Roon
Getuijgen Digman Marinusz Visbeen, Willempje Digmans Visbeen

[23-02-1721]
23 dito Marijtje
Ouders Cornelis Tuijnebreijer, Tannetje Cornelis de Jongh
Getuijgen Cornelis Jansz de Jongh, Marijtje Arentse Quaks

[23-02-1721]
Febr. 23 Cornelis
Ouders Cornelis Cornelisz van Eeuwe, Commertje Arents Hamete
Getuijgen Claas Cornelisz van Eeuwe, Trijntje Cornelis van Eeuwe

[23-02-1721]
Dito Jan??
Ouders Jan Jansz van Brugge, Maatje Arents Caals
Getuijgen Arent Jansz van Akkeren, Caat Jans van Brugge

[02-03-1721]
2 Maart Poulus
Ouders Poulus van der Velde, Hester Willems Goemare
Getuijgen Willem Willemsz van der Velde, Maria Quak

[02-03-1721]
Maert 2 Cornelis
Ouders Adrianis Melissant, Grietje Jans Gebuijs
Getuijgen Cornelis Jans Melissant, Lena Cornelis Melissant

[16-03-1721]
16. Jacob
Ouders Abram Leendertsz Gestel, Marij Jacobs Muijs
Getuijgen Jacob Woutersz Muijs, Willemtje Jans Koning

[30-03-1721]
30. Abraham
Ouders Steven Hoekman, Jannetje Aerts
Getuijgen Abraham Hoekman en sijn vrouw Jobje Jobs

[30-03-121]
Maart 30ste Heijndrik
Ouders Claas Bot, Marij Claas van Leerdam
Getuijgen Cornelis Bot, Baartje Jans van Putten

[13-04-1721]
13 April Jacomijntje
Ouders Adrianus Arentsz Meulenaar, Willemijntje Jaspersz Tibout
Getuijgen Stoffel Jansz Metselaar, Gouda Carels

[27-04-1721]
27. Marij
Ouders Thomas Jobz Banhaes, Arjaentje Jans van Rooijen
Getuijgen Pleunis Andriesz Boshoff, Jannetje Arents Loe

[01-06-1721]
Jun. 1 Jan
Ouders Gerrit Barendsz Tiel, Cornelia Jans
Getuijgen Cornelis Jacobsz Goeree, Gouda Carels

[02-06-1721]
2. Lijntje
Ouders Claes Zeeuw, Jannetje Leenderts Cooman
Getuijgen Matthijs Leenderts Cooman, Johanna Cosijn

[08-06-1721]
8. Claes
Ouders Abraham Duijm, Arendje van Wouwen
Getuijgen Claes van Wouwen, Dingna Glaudius

[15-06-1721]
Junij 15 Jakomijntje
Ouders Francois Vallaree, Geertje Louisz
Getuijgen Jan Kroon, Willemijntje Koole

[22-06-1721]
22. Jacob
Ouders Jan Casteleijn, Eva Voorhoeven
Getuijgen Jacob Cas, Cornelia Melissant

[22-06-1721]
Dito Jannetje
Ouders Abram Geersz Verdonk, Celia Leenderts Braber
Getuijgen Willem Jansz, Marij Jans

[29-06-1721]
Junij 29 Cornelis
Ouders Corstiaen Machielsz Krijger, Krijntje Lievens
Getuijgen Cornelis Thomasz Brouwer, Maetje Machiels Krijger

[13-07-1721]
Julij 13 Johannes
Ouders Frederik Miller, Filia Anslers
Getuijgen Joris Trappenberg, Caet, sijn vrouw

[27-07-1721]
27. Pieter
Ouders IJeman Pietersz Bette, Commertje -
Getuijgen Willem Jansz van Gelder, Maatje Pieters Bette

[03-08-1721]
August. 3 Johannes
Ouders Jan Biesman, Cornelia Cornelis Loev
Getuijgen Arend Gerbrandsz Bot, Tannetje Aerds

[10-08-1721]
10. Arjaentje
Ouders Matthijs Pietersz Cooman, Leentje Jans Goemare
Getuijgen Leendert Leunisz Lodder, Annetje Arendsz Taselaer

[17-08-1721]
17. Gerrit
Ouders Jacob van der Kok, Crijntje Gerrits
Getuijgen Cornelis van Bruijnisse, Geertje Hardendoot

[24-08-1721]
August 24 Trijntje
Ouders Arend Jansz van Akkeren, Caet Jans van Brugge
Getuijgen Jan Jansz van Brugge, Neeltje Jans van Brugge

[31-08-1721]
31. Leentje
Ouders Jan Waling, Teuntje Metselaer
Getuijgen Pieter Cornelisz Metselaer, Leentje Stoffels

[07-09-1721]
Septb. 7 Frans
Ouders Simon Laurensz, Jannetje Frans
Getuijgen Laurens Joosz, Aletje Stevens

[14-09-1721]
Septb. 14 Heijndrik
Ouders Arend Tuijnder, Geertje Heijndriks Hordijk
Getuijgen Leendert Cornelisz Tuijnder, Geertje -, sijn vrouw

[14-09-1721]
Dito Jacob
Ouders Cornelis Heijndriksz Bot, Anna Pieters van Westhappel
Getuijgen Claes Heijndriksz Bot, Marijtje Pieters van Westkappel

[21-08-1721]
21. Jannetje
Ouders Marinus Pietersz, Jacomijntje Jacobus
Getuijgen Heijndrik Pietersz, Joanna Catte

[21-09-1721]
Septb. 21 Crina
Ouders Mattheus Bax, Jacomijntje Bongaert
Getuijgen Jan Bax, Margrieta Costerus

[21-09-1721]
Dito Grietje
Ouders Jan Jansz van Campen, Teuntje Lodewijks
Getuijgen Abram van den Berg, Teuntje van den Berg

[28-09-1721]
28. Stoffelijntje
Ouders Abram Keijser, Neeltje Stoffels Reijgers
Getuijgen Jan Jacobsz Casteleijn, Eva Arendts Noordhoeve

[05-10-1721]
Octb. 5 Lena
Ouders Leendert Zeeuw, Lijsbeth Heijndriks Wijnekus
Test. Cornelis Wijnekus, Sijtje Wittes van der Hart

[19-10-1721]
19. Pieter
Parent. Jan Pietersz Vermeulen, Barber Pieters Looij
Test. Wouter Cornelisz Aelman, Pleuntje Cornelis in ???t Veld

[19-10-1721]
Dito Maria
Parent. Mattheus Johann. Schoonburg, Josina van Akkeren
Test. Jacob Cats, Cornelia Melissant

[19-10-1721]
Octob. 19 Pieter
Parent. Jacob Pietersz Roodsant, Neeltj(e) Dirks Doeland
Test. Simon Poortvlied, Agatha Aerts

[26-10-1721]
26. Bastiaen
Parent. Jacob Marcusz Karon, Cornelia Bastiaens
Test. Huge Comtebed, Marij Bastiaens

[26-10-1721]
Dito Johannes
Parent. Benjamin Isaacksz, Lijsbeth Heijndriksz
Test. Mattheus Johann. Schoonburg, Willemijntje Gerrits

[26-10-1721]
Octob. 26 Arjaentje
Parent. Cornelis Rokusz Withaan, Arjaentje Nieuwenhoven
Test. Jacob Nieuwenhoven, Jannetje Nieuwenhoven

[16-11-1721]
Novemb. 16 Brandinus
Parent. Willem Nijg, Catharina Vierniet
Test. Adriana Vierniet

[23-11-1721]
23. Cornelis
Parent. Arij Gisbertsz, Crina -
Test. Leendert Reijniersz, Maatje Chiele

[03-12-1721]
Decemb. 3 Metje
Ouders Jan Colf, Barendina Hollanders
Getuijgen Leendert Colf, Gijsbetje Teunis

[07-12-1721]
7. Trijntje
Ouders Anthonij Dingmansz Boer, Marij Jans de Klijn
Getuijgen Marij Jans van den Berg

[15-12-1721]
15. Jacob, Lea
Ouders Hendrik Claesz Aleman, Barber Leenderts van der Wiel
Getuijgen Mattheus Jillisz van den Doel, Pouwels Jansz Smit, Grietje Gerrits van Lak, Sara Cornelis Melissant

[21-12-1721]
Decemb. 21 Francina
Ouders Abram Hoekman, Jobje Jobs
Getuijgen Steven Hoekman, Jannetje Arends

[25-12-1721]
25. Dina
Ouders Pieter Marinusz Visbeen, Neeltje Barends
Getuijgen Gerrit Heijndriksz Scheuder, Annetje Marinus

[01-01-1722]
1722 Januar.1 Maetje
Ouders Leendert Leendertsz Rotte, Jannetje Adriaens Vlieger
Getuijgen Jan Cornelisz Reijger, Neeltje Leenderts Rotte

[04-01-1722]
4. Pieter
Ouders Willem Polder, Neeltje van den Hoek
Getuijg. Pieter van den Hoek, Lena Vissers

[01-02-1722]
Februar. 1 Adrianus
Ouders Cornelis Wijnekus, Sijtje Witte van der Hart
Getuijg. Pieter Boot, Cornelia Arends Leun(i)s

[15-02-1722]
1722 Februar. 15 Wouterijntje, gedoopt op Herkingen
Ouders Pieter Stevensz van Grootvelt, Cornelia Leenderts
Getuijg. Leendert Cornelisz Pais, Willemtje Abrams

[18-02-1722]
18. Gerrit Roest
Ouders Abram van Beke, Jacoba Roest
Getuijg. Thomas Victor, Eva Ruijgrok

[18-02-1722]
Dito Cornelis
Ouders Jasper van Steen, Neeltje Cornelis Metselaer
Getuijg. Teunis Cornelisz Metselaer, Arendje Davids Gestel??

[25-02-1722]
1722 Februar. 25 Aegje
Ouders Arend Stoffelsz Reijger, Saertje Claes
Getuijg. Hendrik Bot, Jacomijntje Claes

[01-03-1722]
Maert 1 benjamin
Ouders Cornelis van Bruijnisse, Anna Elisabeth Kramers
Getuijg. Hugo Hoogstee, Maetje Hoogstee

[01-03-1722]
Dito Teunis
Ouders Leendert Colf, Gijsbertje Teunis de Vries
Getuijgen Abram Jansz Hoekman, Jobje Jobs Pater

[04-03-1722]
1722 Maert 4 Pieter
Ouders Cornelis Nieuwlander, Jannetje Frans
Test. Laurens Joostz, Aletta Stevens

[08-03-1722]
8. Johannes
Ouders Jacob Teunisz Breesne, Aeltje Arends Hollander
Test. Daniel Teunisz Bresne, Adriana Pieters Swaenhil

[11-03-1722]
11. Cornelia??
Ouders Jan Willemsz Goemare, Alida van Deuverden
Test. Willem van Deuverden, Cornelia van Gorcum

[15-03-1722]
1722 Maart 15de Maritje, gedoopt op Herkinge
Ouders Poulus Dubbelt, Jannetje Jacobs van Es
Getuijgen Cornelis Dubbelt, Poulina Verolmen

[15-03-1722]
Dito Gerrit Leendersz Tuijnder
Ouders Leendert Tuijnder, Geertje Cortwegh
Getuijgen Cornelis Jacobsz Goeree, Gouda Carels

[15-03-1722]
Dito Stoffel
Ouders Marinus van den Bos, Arendje Gerrits van Wijn
Test. Pieter Stoffelsz van den Bos, Abigail Caspers

[15-03-1722]
1722 Maart 15de dito Anneken
Ouders Joris Jacobsz, Cathalijntje Frans
Getuijgen Cornelis Nieuwelander, Grietje Lakke

[22-03-1722]
Cornelis en Bastiaan, tweelingen, gedoopt op Herkinge
Ouders Jan Arentsz van der Meijden, Rachel Cornelis
Getuijgen Jan Cornelisz van der Valk, Cornelis Cornelisz van der Valk, Lijsebeth Willems, Arentje Arents

[18-04-1722]
April 18de Jaspert
Ouders Jaspert Pouwelsz Breesne, Neeltje Cornelis Canse
Test. Pouwels Pouwelsz Breesne, Lijsebet Pouwels Breesne

[18-04-1722]
1722 April 18de dito Thomas
Ouders Jan Thomasz van Loo, Maritje Theeuwis van den Doel
Test. Theeuwis van den Doel, Grietje Gerritsz Lakke

[18-04-1722]
18 dito Abraham
Ouders Johannes Koomans, Aaltje van Sapmeer
Test. Abraham van den Berg, Theuntje Abrahams van den Berg

[03-05-1722]
Maij 3 Aegje
Ouders Arend Eeuwitsz, Aegje Heijndriks van Waling
Getuijg. Jacob Cas, Jacomijntje Thomas van Warder

[03-05-1722]
Dito Maetje
Par. Jan Jansz van Brugge, Maetje Kalis
Test. IJeman Leendertsz Admirael, Dina Arends Kalis

[03-05-1722]
1722 Maj. 3 Cornelis
Par. Joris Jansz van den Bos, Sara Cornelis
Test. Jan Willemsz Goemare, Alida Willems van Deuverden

[10-05-1722]
10. Lauwrijntje
Par. Frans Cornelisz Bot, Aegje Gerbrands Breur??
Test. Aert Gerbrandsz Breur, Jannetje Gerbrands Breur

[10-05-1722]
Dito Adrianus
Par. Barend Cornelisz Landia, Caetje Cornelis Metselaer
Test. Pieter Cornelisz Metselaer, Sijtje Cornelisse Metselaer

[17-05-1722]
1722 Maij 17 Maria
Ouders Jan Schuurman, Marij Jans van den Berg
Test. Arend Bot, Jannetje Pieters Tempelaer

[25-05-1722]
25. Hendrik
Par. Claes Bot, Maria Claes van Leerdam
Test. Hendrik Bot, Baartje Jans van Putten

[15-06-1722]
Jun. 15 Arend
Par. Matthijs Leendertsz Cooman, Commertje Arendts Noordhoeve
Test. Arend Noordhoeven, Cornelia Arends Noordhoeven

[14-06-1722]
1722 Jun. 14 Jan
Par. Cornelis de Jonge, Maria de Quak
Test. Cornelis Tuijnebreijer, Tannetje Cornelis de Jonge

[14-06-1722]
Dito Eeuwit, op versoek gedoopt op Herkingen
Par. Cornelis Brugman, Cornelia Eeuwits Roon
Test. Heijndrik Heijndriksz Rijendam, Grietje Eeuwits Roon

[21-06-1722]
21. Leendert
Par. Matthijs Jacobsz Cooman, Crina Arends Crepelman
Test. Cornelis Jacobsz Cooman, Lijdia Abrams de Ridder

[26-06-1722]
1722 Jun. 26 Pieternelle
Par. Willem Heijndriksz Bormeester, Suurtje Gabriels van Lillo
Test. Cornelis Teunisz Metselaer, Jannetje Gabriels van Lillo

[05-07-1722]
Jul. 5 Cornelia
Par. Teunis Cornelisz Metselaer, Arendje Davids Gestel
Test. David Cornelisz Gestel, Jannetje Davids Gestel

[05-07-1722]
Dito Arendje
Par. Jacob Huijbregtsz van Dijke, Crijntje Johannes
Test. Huijbregt Pietersz van Dijke, Arendje Jacobs

[19-07-1722]
1722 Jul. 19 Willem
Par. Cornelis van Nieuwenhoven, Johanna Cosijn
Test. Aelbertus Sijderveld, Gerbina Cosijn

[19-07-1722]
Dito Francijntje, geboren in onecht, dog gedoopt na openbare belijdenisse van de moeder, voor de gansche gemeijnte gedoopt
Par. Frans Trommel, na getuijgenis des moeders, Lena Leenderts Crepelmans

[19-07-1722]
Dito Jannetje
Par. Claes Boogerman, Neeltje Jans Soeteman
Test. Pieter Jobsz, Aerjaentje Jans

[16-08-1722]
August. 16 Govert
Par. Steven Isaaksz Keuvelaer, Josina Goverts
Test. Hendrik Aleman, Barber de Wit

[16-08-1722]
1722 August. 16 Jacob
Par. Cornelis Jacobsz Goeree, Gouda Carels
Test. Jacob Spanjert, Neeltje Gestel

[23-08-1722]
23. Dirkje
Par. Cornelis Jobsz Pater, Engeltje Pieters Smit
Test. Arend Floren, Grietje Jans

[23-08-1722]
Dito Machiel
Par. Corstiaen Machielsz Krijger, Krijntje Lievens
Test. Heijndrik Jansz van Gulik, Tannetje Corstiaens van Stelle

[23-08-1722]
Dito Neeltje
Par. Iman Leendertsz Admirael, Dina Arends
Test. Leendert Leendertsz Blok, Neeltje Leenderts Blok

[06-09-1722]
1722 Septemb. 6 Marijtje
Par. Jan Cornelisz Reijger, Neeltje Rotte
Test. Jan Willemsz Goemare, Maetje Looij

[13-09-1722]
13. Jan
Par. Thomas Jobsz Banhaes, Arjaentje Jans van Rooijen
Test. Cornelis Jacobsz van der Vlied, Pieternelle Leenders

[13-09-1722]
Dito Marinus
Par. Batlthe Jansz van (H)eenkat, Grietje Cornelis
Test. Johannes Leenaert, Arjaentje Thijsz van Sandvlied

[09-1722]
Gedoopt 16-03-1717 Jan
Vader Gerrit Dirksen Verbiest
Moeder Ariaentje Jans Weijer

[09-1722]
Gedoopt 3 Maart 1715 Elizabeth
Vader Matthijs Pietersen Kooman
Moeder Elizabeth Dirks Verbiest??

[09-1722]
Gedoopt 18 Nov. 1722 Arendje
Vader Gerrit Dirksen Verbiest
Moeder Ariaantje Jans Weijer

[09-1722]
Gedoopt 25 Oct. 1714 Willem
Vader Gerrit Dirksen
Moeder Ariaantje Weijer
Get. Dirk Pieters Verbiest en Annetje Antonis

[09-1722]
Gedoopt 11 December 1723 Job
Vader Maerten Dirksen Verbiest
Moeder Pieternella Joh. van der Kars

[09-1722]
(Gedoopt) 27 Febr 1724 Jan
Vader Gerrit Verbiest
Moeder Ariaantje Jans Weijer

[09-1722]
(Gedoopt) 2 April 1727 Jan
Vader Gerrit Verbiest
Moeder Ariaantje Jans

[09-1722]
(Gedoopt) 20 ?ber 1727 Arendje
Vader Leendert Leendertsen van Beek
Moeder Lijsbeth Dirks Verbiest

[09-1722]
(Gedoopt) den 27 Oct. 1636 Lijsbeth
Vader Dirk Verbiest
Moeder Leentje Gerrits
Get. Willem Gerrits en Jannetje Gerritse

[09-1722]
Getrouwt den 29 Jann. 1660 Pieter Stoffels Verbiest, j. m. van Catzand, van Cassant in Vlaanderen, woon. te Melissant, met Maetje Dirks, j. d. van Dirksland
Andermaal getrouwt 29 Jul. 1696 met Maetje ?, wed. van Willem van Putten

[09-1722]
(Gedoopt) den 10 April 1689 Gerrit
Vader Dirk Pietersen Verbiest
Moeder Arendje Gerrits

[09-1722]
(Gedoopt) den 30 Sept. 1691 Jannetje
Vader Dirk Pietersen Verbiest
Moeder Arentje Gerrits

[09-1722]
(Gedoopt) den 18 April 1694 Maerten, dezelfde ouders

[09-1722]
(Gedoopt) den 8 December 1720 Arendje
Vader Maerten Dirksen Verbiest en??
Moeder Pieternella van der Kars

[20-09-1722]
1722 Septemb. 20 Marijtje
Oud. Crijn Gerritsz Verhagen, Willemtje Doorn
Test. Adrianus Verhagen, Leuntje Pieters

[27-09-1722]
27. Heijndrik
Par. Arend Leendertsz Tuijnder, Geertje Heijndriks Hordijck
Test. Jacob Kas, Cornelia Melissant

[10-10-1722]
Octb. 10 Adriana
Par. Heijndrik Philippusz, Leuntje Claes
Test. Crijn Verhagen, Willemtje Doornheijn

[10-10-1722]
1722 Octob. 10 Anna
Par. Jacob Spanjert, Cornelis Corstiaens
Test. Cornelis Jacobsz Goeree(r), Marija Cornelis

[10-10-1722]
Dito Jan
Par. Abram Leendertsz Gestel, Marij Jacobs Muijs
Test. Johannes Leendertsz Gestel, Cornelia Abrams

[17-10-1722]
17. Pieter
Par. Jacob Severon, Adriana Pieters Swaenhil
Test. Beije Swaenhil, Lijsbeth Pieters Swaenhil

[17-10-1722]
Dito Maria
Par. Dirk Dammisz Ocker, Adriana van der Pael
Test. Sijtje Cornelis van der Hoek

[24-10-1722]
1722 Octb. 24 Arend
Par. Cornelis Arendsz Backer, Jannetje Johannes Tuijter
Test. Leendert Arendsz Kolf, Barbel Arends van der Hoek

[24-10-1722]
Dito Cornelia
Par. Johannes Leendertsz Gestel, Leuntje Cornelis Hamete
Test. Abram Leendertsz Gestel, Cornelia Abrams

[31-10-1722]
31. Cornelia
Par. Job Jansz Kieviet, Hester Abrams Lodder
Test. Leendert Abramsz Lodder, Celia Arends

[18-11-1722]
Novemb. 18 Arendje
Par. Gerrit Dirksz Verbiest, Arjaentje Jans Weijer
Test. Dirk Verbiest, Lijsbeth Dirksz Verbiest

[18-11-1722]
1722 Novemb. 18 Lena
Parent. Arend Bosvelt, Ida Keijser
Test. Pieter Bosvelt, Lijsbeth Wijnekus

[22-11-1722]
22. Lena
Par. Simon Jansz Poortvliet, Adriaentie Lieve Hanius
Test. Ar? Jansz Veugelaer, Dirkje Nokkers

[25-11-1722]
25. Abram
Par. Leendert Abramsz Lodder, Jannetje Gerbrands Breur
Test. Job Jansz Kieviet, Hester Abrams Lodder

[25-11-1722]
1722 Novemb. 25 Gerrit
Par. Corstiaen Abramsz, Maetje Leenderts
Test. -

[29-11-1722]
29. Jannetje
Par. Gerrit Barendsz Tiel, Cornelia Jans
Test. Cornelis Jacobsz Goeree, Gouda Carels

[02-12-1722]
Decemb. 2 Neeltje
Par. Joost van Ackeren, Hester Verton
Test. Arij Joostsz, Marij Reijniers Verton

[06-12-1722]
6. Thijs
Par. Marcus Gerbrandsz, Neeltje Thijs
Test. Jacob Marcusz, Cornelia Bastiaanse Kreeft

[06-12-1722]
1722 Decemb. 6 Jacob
Par. Leendert Reijniersz, Neeltje Jacobs Goeree(r)
Test. Cornelis Jacobs Goeree(r), Neeltje Jans Gestel

[13-12-1722]
13. Cornelis
Par. Johannes Cornelisz Hamete, Maertje Jans van Dijcke
Test. Cornelis Danielsz Hamete, Arjaentje Gerrits Lacke

[16-12-1722]
16. Pieternelletje, in onecht geboren
Par. Pieter -, na des moeders belijdenisse, Marijtje Leunis

[25-12-1722]
25. Stoffelijntje
Par. Abraham Keijser, Neeltje Stoffels
Test. Jan Corse, Annetje Arends Bot

[06-01-1723]
1723 Januar. 6 Claes
Par. Cornelis Claesz Moses, Arendje Pieters Mettergeld
Test. Leendert Leunisz Lodder, Neeltje Claes Moses

[10-01-1723]
10. Maria
Par. Willem Andriesz, Sara Cornelis
Test. Arend Claesz Bosschieter, Heijndrikje Gabriels

[10-01-1723]
Dito Bastiaen
Par. Eeuwout Houwer, Jannetje Davids Gestel
Test. Jan Reijger, Neeltje Leendert(s) Rotte??

[10-01-1723]
Dito Cornelis
Par. Cornelis Tuijnebreijder, Tannetje Cornelis
Test. Cornelis de Jonge, Maria Quack

[17-01-1723]
1723 Januar. 17 Maria
Par. Cornelis Jansz Stadtshoek, Arjaentje Saaijers
Test. Maria Cornelis Radesteijn

[17-01-1723]
Dito Jacob
Par. Steven Hoekman, Jannetje Arends
Test. Abraham Hoekman, Jobje Jobs

[24-01-1723]
24. Pieter
Par. Gerrit Verhoeve
Lijntje Coeijmans
Test. Leendert Reijniersz, Heijndrikje Gabriels

[27-01-1723]
27. Cornelis
Par. Leendert Pietersz Zeeuw, Lijsbeth Heijndriks Wijnekus
Test. Cornelis Wijnekus, Lena Pieters Zeeuw

[07-02-1723]
1723 Februar. 7 Hugo
Par. Jacob cas, Cornelia Melissant
Test. Leendert Hugesz Cas, Dingena Leenderts Bosschieter

[28-02-1723]
28. Lena
Par. Cornelis Teunisz Metselaer, Jannetge Gabriels van Lillo
Test. Stoffel Jansz Metselaer, Sijtje Teunis Metselaer

[03-03-1723]
Maert 3 Grietje
Par. Wouter Cornelisz Aleman, Grietje Cornelis Hoekman
Test. Abram Jansz Hoekman, Jobje Jobs Pater

[07-03-1723]
7. Cornelis
Par. Marinus Dingmansz Visbeen, Arjaentje Cornelis Roon
Test. Steven Adriaensz, Arjaentje Arends Volwerk

[10-03-1723]
1723 Maert 10 Jacobus
Par. Joris Jacobsz, Catelijn Frans
Test. Cornelis Nieuwlander, Janneke Frans

[21-03-1723]
21. Jan
Par. Theeuwis Johannesz Schoenberg, Josina Jans van Ackeren
Test. Stoffel Jansz Metselaer, Baertje Jans van Putten

[28-03-1723]
28. Jacob
Par. Jan Casteleijn, Eva Arends Noordhoeven
Test. Jacob Cas, Cornelia Melissant

[28-03-1723]
1723 Maert 28 Josina
Par. Adrianus Melissant, Grietje Jans Gebuijs
Test. Cornelis Verhoek, Annetje Jans de Wael

[28-03-1723]
Dito Leentje
Par. Jasper van der Steen, Neeltje Corn. Metselaer
Test. Pieter Cornelis Metselaer, Leentje Stoffels

[28-03-1723]
Dito Trijntje
Par. Arend Jansz van Ackeren, Caet Jans van Brugge
Test. Jans Jansz van Brugge, Neeltje Jans van Brugge

[28-03-1723]
Dito Maertje
Par. Cornelis Gijsbertsz Reewijk, Arjaentje Joostse van Prooijen
Test. Arij Jansz Vogelaer, Dirkje Nokkers Dros

[29-03-1723]
1723 Maert 29 Daniel, Dana
Par. Jacob Hoogharte, Susannetje Dames
Test. Cornelis de Jonge, Maria Quack, Wouter Suijdhoek, Neeltje Canse

[02-04-1723]
April 2 Susanna
Par. Arend IJmantsz Bot, Jannetje Pieters Tempelaer
Test. Machiel de Jager, Commertje Ijmants

[04-04-1723]
4. Thomas
Par. Arend Meulenaer, Cornelia Thomas van Loo
Test. Adrianus Meulenaer, Jannetje Jacobs

[04-04-1723]
1723 April 4 Sijtje
Par. Job Fransz, Lijsbeth Jansz
Test. Gerrit Jansz, Annetje Antonijs Weijer

[11-04-1723]
11. Johannes
Par. Jan Cornelisz Melissant, Sijtje Cornelis van den Hoek
Test. Jacob Cas, Cornelia Melissant

[11-04-1723]
Dito Pieter, op versoek gedoopt op Herkinge
Par. Paulus Dubbeld, Jannetje Jacobs van Es
Test. Cornelis Dubbeld, Paulina Verolmen

[11-04-1723]
Dito Adriaentje
Par. Abram Leendertsz Soldaet, Cornelia Wittens
Test. Aert Claesz van Leerdam, Arjaentje Jacobs

[11-04-1723]
1723 April 11 Dirk
Par. Jan van der Wiel, Marij Domis Prol
Test. Leendert Noorman, Jannetje Visbeen

[18-04-1723]
18. Hester, sara
Par. Pieter Pietersz van der Vliedt, Lijntje Marinusse Lodder
Test. Johannes Danielsz Noordhoeven, Hester Marinusse Lodder, Jan Marinusz Lodder, Stoffelijntje Stoffels

[02-05-1723]
Maij 2 Jacob
Par. Cornelis Hendriksz Bos, Anna Pieters van Westkappel
Test. Cornelis Pietersz van Westkappel, Marijtje Pieters van Westkappel

[02-05-1723]
1723 Maij 2 Adriana, in onecht geboren
Par. Arij Teeuwisz van der Weet, na ???s moeders seggen, Aegje Leenderts Suijker, sijn eenige tijt daer na te samen getrouwt, ???t kint geegt

[02-05-1723]
Dito Louisa
Par. Francois Vallaree, Geertje Louisse
Test. Cornelia Corstiaens Blonk

[09-05-1723]
9. Johannes
Par. Cornelis Roon, Commertje Crijns
Test. Claes Goutswaert, Coba Jans

[16-05-1723]
16. Dina
Par. Arend Stoffelsz Reijger, Saertje Claes Moses
Test. Jan Corse, Neeltje Stoffels Reijger??

[30-05-1723]
N. B. den 30 Maij is gedoopt Gerrit
Par. Leendert Corn. Tuijnder, Geertje Gerrits Korteweg
Test., Cornelis Jacobsz Goeree(r), Gouda Carels

[06-06-1723]
1723 Jun. 6 Lena
Par. Hendrik Claesz, Barber de Wit
Test. Steven Keuvelaer, Susanna Govers

[13-06-1723]
13. Cornelia
Par. Jillis Cornelisz Schutter, Aegje Jacobs
Test. Geert Pietersz Weeda, Barbara Stoffels

[13-06-1723]
Dito Pieternelle
Par. Cornelis Jansz Brugman, Cornelia Eeuwits Roon
Test. Arjaentje Arendts Taen

[20-06-1723]
20. Heijndrik
Par. Johannes Heijndriksz Breen, Marij Jans Spanjert
Test. Leendert Leendertsz Rotte, Lijsbeth Heijndriksz Breen

[27-06-1723]
27. Johanna
Par. Stoffel Jansz Zeeuw, Johanna Johannis Tielemans
Test. Daniel Cornelisz Hamete, Lena Cornelis Melissant

[04-07-1723]
1723 Julius 4 Isaac, in onecht geboren
Par. Isaac Jobsz van der Kars, na des moeders seggen, Neeltje Claes

[04-07-1723]
Dito Catharina
Par. Johannes Abramsz Coomans, Aeltje Jans van Sapmeer
Test. Jacob Pietersz de Gans, Dorothea Perkoen

[04-07-1723]
Dito Jan
Par. Cornelis Dusart, schout en secret. van Meliss., Maria Cornelia Smit
Test. Jan Dusart, Eva de Visscher, wed. Smit

[11-07-1723]
11. Arend
Par. Jacob Arendsz Hamete, Willemtje Arends
Test. Arend Hamete, Maetje Vertons

[01-08-1723]
1723 August. 1 Martijntje
Par. Joannes Cornelisz van La, Cornelia Bastiaens van der Pligt
Test. Cornelis Jacobsz Goeree(r), Neeltje Jans

[08-08-1723]
8. Gabriel
Par. Paulus Willemsz van der Velde, Hester Willems Goemare
Test. Willem Willemsz van der Velde, Marij Jans van den Berg

[05-09-1723]
Septb. 5 Marij
Par. Jan Jansz van Campen, Teuntje Adams van den Berg
Test. Abram van Beek, Jacoba Roest

[05-09-1723]
Dito Pieternelletje
Par. Willem Hendriksz Bormeester, Suurtje Gabriels van Lillo
Test. Cornelis Teunisz Metselaer, Jannetje Gabriels van Lillo??

[12-09-1723]
1723 Septb. 12 Pieternelletje
Par. Steven Adriaensz, Arjaentje Arends Volwerk
Test. Willem Pietersz de Swarte, Lijdia Arends

[19-09-1723]
19. Jan
Par. Claes Jansz Kreeft, Maria van der Kars
Test. Aeltje Cornelis van Begouten

[26-09-1723]
26. Johannes
Par. Jacob Jansz van der Kock, Crijntje Gerrits
Test. Joris Jacobsz, Geertje Hardendoot

[01-10-1723]
Octb. 1 Cornelia
Par. Johannes Leendertsz Gestel, Leuntje Cornelis Hamete
Test. Abraham Leendertsz Gestel, Cornelia Abrams

[03-10-1723]
3. Annetje
Par. Arend Teunisz Kaslander, Maria Jans Doornheijn
Test. Dingman Visbeen, Annetje Visbeen

[10-10-1723]
1723 Octb. 10 Govert
Par. Jacob van der Put, Pieternelletje Jacobs Lenson
Test. Cornelis Marinusz Blom, Arjaentje Leenderts van ?lis

[17-10-1723]
17. Leendert
Par. Cornelis Leendertsz Duijm, Maetje Hugesz Hoogste(e)
Test. Leendert Marinusz Lodder, Lijsbeth Marinusse Lodder

Hier eijndigt den dienst van Do. Adrianus Ham, na een wettige beroeping vertrokken na ???t Zuijdland, den 24 Octb. 1723
Adrianus Ham

[24-10-1723]
1723 October 24 Willem
d??? Ouders Jan Dirkze Vermeer, Sijtie Corns. metselaer
Getuijgen Leentje Stoffels, Corn. Pieters Metselaer

[31-10-1723]
31. Cornelia
Ouders Johannis Cornelisse Saejer, Maetie Gerrits Tichelman
Getuijge Arriaentje Saejers

[06-11-1723]
November 6 Pieter, behoorende onder Sommeldijk
Ouders Pieter Melisse, Engeltie Willems Visser
Getuijge Neeltie Marin(n)isse Braber

[06-11-1723]
Dito Annetie
Ouders Benjamin Janse Armuij, Lijsbeth Hendriks Rijke
Getuijgen Teeuwis Janse Schoonburg, Josijna van Ackere

[14-11-1723]
1723 Novemb. 14 Lauwerijntie
Par. Abraham Hoekman, Jopje Jobs Pater
Test. Claes Goutswaert, Jacoba Jacobs??

[14-11-1723]
Dito Willem
Par. Hendrik Pieterse Kraen, Pieternelle Karels
Test. Femmetje Karels, Willem Kluijfhout

[21-11-1723]
21. Leendert
Par. Cornelis Lodder, Elijsabeth Cornelis
Test. Willem Lodder, Johanna Lodder

[21-11-1723]
Dito Johannes
Par. Jacob Huijbregtsze, Arentie Jacobs
Test. Cornelis Bakker, Jannetie Johannis

[28-11-1723]
1723 November 28 Jan, onder Melissant
Par. Pieter Stevenze van Grootvelt, Cornelia Leenderts Paijs
Test. Havik Arentze Casteleijn, Willemijntie van Guilik

[28-11-1723]
Dito Job
Par. Maerten Dirkze Verbiest, Pieternelle Jobs van der Kars
Test. Witte Jobze van der Kars, Maria Jobs van der Kars

[11-12-1723]
Dec(ebe). 11 Jan
Par. Stoffel Janse Metselaer, Baertie Jans van Putten
Tes(t). Jan Korse van Putten, Sijtie Teunis Metselaer

[11-12-1723]
1723 December 11 Lijsbeth
Par. Aert Pieterze van de Mee, Lijbeth Goverts
Tes. IJmant Admirael, Cornelia Kol

[11-12-1723]
Dito Cornelis
Par. Sijmen Lauwerense, Jannetie France
Test. Leendert Boogertman, Tannetie Sarels

[25-12-1723]
25 dito Arent
Par. Claes Henderikze Bot, Maria Claes
Tes. Aert Claesse van Leerdam, Sara Arent(s)

[25-12-1723]
Dito Neeltie
Par. Leendert Leendertz Rotte, Jannetie Ariaens Vlieris
Tes. Dingeman Teunisse de Blom, Cornelia Abrams van der Hart

[25-12-1723]
1723 December 25 Willem
Par. Jan vander Valk, Lijsbeth Willems
Tes. Leendert van der Vliet, Arentie Geerrits

[01-01-1724]
1724 1 Januarij Lauwerijntie
Par. Krijn Verhage, Willemtie Johannis
Tes. Marinus Klaesse, Claesje Johannis

[01-01-1724]
Dito Johannis
Par. Corns. Janse, Pietertie Jacobs
Tes. Beije Beijese, Matie Cornelis

[01-01-1724]
Dito Lijsbeth
Par. IJemant Pieterze Bette, Kommertie Arents Looij
Tes. David Gestel, Soetie Gabriels

[03-02-1724]
1724 3 Feb. Abram
Par. Leendert Abramze Lodder, Jannetie Gerrebrants
Tes. Job Janze Kievit, Hester Abrams Lodder

[06-02-1724]
6. Arent
Par. Imant Arentze Admirael, Dina Arents
Tes. Machiel Arentze, Zaertien Arents

[13-02-1724]
13 dito Leena
Par. Jan Marinisse Lodder, Stoffelijntje Stoffels
Tes. Jacob Cornelisse Kanse, Lena Leenderts Lodder

[20-02-1724]
20 dito Jannetie
Par. Beije Swaenhil, Willemtie Jans Koning
Tes. Willem Willemze, Claesje Jans Koning

[20-02-1724]
1724 Feb. 20 Frans
Par. Cornelis Pieterze, Jannetie Frans
Tes. Adriaen Franse, Cathalijntie Frans

[27-02-1724]
27 dito Jan
Par. Gerrit Verbiest, Arrejaentie Jans Weijer
Tes. Stoffel Janse Metselaer, Annetie Anthonijs

[27-02-1724]
Dito Trijntie
Par. Anthonij Dingemanze, Marij Janse de Kleijn
Tes. Adriaen Arentze Meulen(n)aer, Maetje Maghiels Krijger

[27-02-1724]
Dito Willem
Par. Willem Janse Kasteleijn, Aeghje Willems Douw
Tes. Willem Douw, Hilletie van der Woude

[26-03-1724]
1724 Maert 26 Wijnant
Par. Arent Joosten Kamerling, Marij Reijniers
Tes. Paulus Janse Smit, Hester Verton

[31-03-1724]
31 dito Sara ende Annetie, tweelingen
Par. Arent Dimmenze Roon, Cathalijntie Jans van Putten
Tes. Jan Korsen van Putten, Annetie Arents Bot, Krijn Danielse Koek, Teuntie Claes van der Wiel

[02-04-1724]
April 2 Pieternelle
Par. Krijn van Es, Grietie Vallere
Tes. Cornelis Vallere, Pieternelle Vallere??

[02-04-1724]
Dito Marij
Par. Jacob Pieterse Rootsant, Neeltie Dirks Doellant
Tes. Job Janse Kievit, Hester Abrams Lodder

[18-04-1724]
1724 April 18 Cornelis
Par. Daniel Cornelisse Hamete(n), Lena Cornelis Mel(l)issant
Tes. Adriaenis Mel(l)essant, Cornelia Mel(l)issant

[18-04-1724]
Dito Lauwerijntie
Par. Cornelis Jacobze Goeree(r), Gouda Karels
Tes. Leendert Reijnierse, Neeltie Jacobs Goeree(r)

[23-04-1724]
23 dito Maria
Par. Jacob Spanjert, Cornelia Blonk
Tes. Geertie Louwijs

[14-05-1724]
Meij 14 Arent
Par. Gerrit Verhouven, Lijntie Koejemans
Tes. IJmant Leendertze Admirael, Jannetie Willems Koejemans

[14-05-1724]
1724 Meij 14 Job
Par. Cornelis Jobse Pater, Engeltie Pieters Smit
Tes. Cornelis Dirkse Pater, Jobje Jobs Pater

[14-05-1724]
Dito Tomas
Par. Jan van Loo, Lijdia Arents
Tes. Huijbert Pieterze van Dijke, Annetie Jacobs

[14-05-1724]
Dito Pieternelle
Par. Arent Bosvelt, IJda Keijsers
Tes. Matheus Bosvelt, Jannetie Bastiaens Muijs

[14-05-1724]
Dito Maerten
Par. Pieter Marinisse Visbeen, Neeltie Barents
Tes. Heijndrik Feijl, Jobje Maertens

[14-05-1724]
1724 Meij 14 Dirkje
Par. Willem Janse van Gelder, Catelijntie Lodewijks van den Bergh
Tes. Lodewijk van den Bergh, Jannetie Cornelis

[21-05-1724]
21 dito Arent
Par. Jan Jacobze Casteleijn, Eva Arents Noorthouve
Tes. Isaak Abramse Groeneweg, Cornelia Arents Noorthouve

[21-05-1724]
Dito Johannis
Par. Jasper Van Steen, Neeltie Crelis Metselaer
Tes. Pieter Metselaer, Sijtie Metselaer

[25-06-1724]
25 Junij Dirkje
Par. Henderik Janse van Guilik, Teuntie Lodewijks van den Berg
Tes. Maerten Leendertze van Roesen, Chatelijntie Adams

[25-06-1724]
1724 25 Junij Maria
Par. Wouter Zuijdhoek, Neeltie Corns. Kansen
Tes. Matheus Zuijthoek, Maria Zuijthoek

[25-06-1724]
25 dito Eewout
Par. Corns. Janse Bruggeman, Cornelia Eeuwits Roon
Tes. Wouter Willemze Muijs, Maria Jans Bruggeman

[25-06-1724]
25 dito Adrianus
Par. Barent Cornelisse, Cathalijntie Cornelis
Tes. Pieter Cornelisse Metselaer, Sijtje Cornelis Metselaer

[25-06-1724]
25 dito Gerrit
Par. Leendert Corns. Tuijnder, Geertie Gerrits Kortweg
Tes. Cornelis Rokesse

[09-07-1724]
1724 9 Julij Kornelis
Par. Marinus Korstiaense, Klaesje Dorens
Tes. Cornelis Dorens, Pietertie Jacobs

[09-07-1724]
Dito Annetie
Par. Joris Jacobse, Catelijntie Frans
Tes. Cornelis Nieuwlander, Jannetie Frans

[16-07-1724]
Dito 16 Corstiaentie
Par. Jan Pieterze Ve(r)meule, Barbara Pieters de Looij
Tes. Cornelis Nieuwelander, Aeltie Corns. van Boughoute

[23-07-1724]
23 dito Lijsbeth
Par. Cornelis Leijdes, Crijna Tamboer
Tes. Jan Tamboer, Arentie Tamboer

[23-07-1724]
Dito Jacoba, in onegt geboren
De moeder Jannetie Barents

[30-07-1724]
1724 30 Julij Jan
Par. Jan Janse van Brugge, Matien Arents Kalis
Tes. Arent Janse van Akkeren, Neeltie Jans van Brugge

[20-08-1724]
Augustus 20 Anna Marij
Par. Balten Jansen, Grietie Cornelis
Tes. Johannis Janse van Herisou, Adriana Tijsse

[20-08-1724]
Dito Lena
Par. Korstiaen van Herken, Maetie Leenderts

[20-08-1724]
Dito Fhilippus
Par. Heijnderik Flipse, Leuntie Klaes
Tes. Lijsbeth Heijnderiks

[27-08-1724]
1724 27 Augustus Iemant
Par. Leendert Pieterze Zeeuw, Lijsbeth Heijnderiks Wijnekes
Tes. Arij Janse van der Velde, Abijgel Pieters Zeeuw

[03-09-1724]
3 September Fra(n)cois
Par. Leunis van Es, Pieternelle Vallare
Tes. Francois Vallare, Geertie Louwijsse van der Nath

[10-09-1724]
10 dito Lena
Par. Teunis Cornelisse Metselaer, Arentie Davids Gestel
Tes. Pieter Cornelisse Metselaer, Leentie Stoffels

[10-09-1724]
10 dito Maertie
Par. Krijn Leendertze van Gent
Tes. Lauwerits Jobze van Gent, Maria Heijndrix

[24-09-1724]
1724 Septemb. 24 Jan
Par. Jan France, Lijsbeth Jans
Tes. Gerrit Janse, Heijnderikje Jans

[01-10-1724]
1 Octob. Arentie
Par. Dingeman Arenze, Maetje Cornelis Loef
Tes. Leendert Arentse, Willemijntie Leendert(s)

[01-10-1724]
Dito Willem
Par. Jan Willemze, Alijda Willems
Tes. Poulus Willemze, Hester Willems

[01-10-1724]
Dito Stoffel
Par. Marinis van den Bosch, Annetie van Wijn
Tes. Pieter vanden Bosch, Maria van der Mool

[08-10-1724]
1724 8 October Cornelis
Par. Jacob Kanse, Lena Lodder
Tes. Jan Kanse, Hester Jans de Jongh

[15-10-1724]
15 dito Sara??
Par. Cornelis de Jong, Maria Ariens Quak??
Tes. Poulus Willemze, Maria Jans van den Bergh

[22-10-1724]
22 dito Jacoba
Par. Cornelis Gijsbertze Reewijk, Ariaentie Jooste van Proojen
Tes. Gerrit Spruijt, Maria Gijsberts van Reewijk

[29-10-1724]
29 dito Pieternelle
Par. Willem Heijndrikse, Soetie Gabriels
Tes. Corns. Teunisse Metselaer, Pieternelletie Jan(s) Looij

[29-10-1724]
1724 29 Octob. Matheus
Par. Arij Teeuwisse van der Greef, Aeghje Leenderts Suijker
Tes. Leendert Jacobze Suijker, Angenietie Corns. van Kloppenburg

[05-11-1724]
5 Novemb. Jan
Par. Johannis Hameten, Maertie Jans van Dijke
Tes. Jan van Dijke, Marija van Dijke

[12-11-1724]
12 dito Johannis
Par. Stoffel Janse Zeeuw, Johanna Tielemans
Tes. Gerrit Soldaet, Lijsbet Pleune van Schenk

[12-11-1724]
Dito Leendert
Par. Abraham Gestel, Maria??
Tes. Johannis Gestel, Leentie Leenderts

[12-11-1724]
1724 12 Novemb. Maritie
Par. Corns. Willemse Schriek, Maria Gerrits van der Palm
Tes. IJemant Pieterse Bette, Kommertie Arents Looij

[12-11-1724]
Dito Willemtie
Par. Leendert Arentse Cool, Tannetie Sarels
Tes. Dingeman Arentse Cool, Neeltie Jacobs

[26-11-1724]
26. Cornelis
Par. Johannis Gestel, Leuntie Hameten
Tes. Johannis Hameten, Arriaentie Gerrits Lake

[26-11-1724]
Dito Hendrik
Par. Cornelis Dusart, Maria Corns. Smit
Tes. Jan Dusart, Eva de Visser

[26-11-1724]
1724 Novemb. 26 Jan
Par. Adrianus de Graef, Jobje Arents
Tes. Jan Schuerman, Maritie Willems

[02-12-1724]
1724 Decemb. 2 Cornelia
Par. Jan Reijger, Neeltje Leeners Blok
Tes. Leendert Leenderts Blok, Pietenelletje Looijs

[09-12-1724]
9. Cornelis
Par. Cornelis Cornelissen, Truijtje Aarts Bosgieter
Test. Leentje Stoffers, Pieter Cornelis

[09-12-1724]
Dito Simon
Par. Simon Poortvliet, Adriana van Es
Test. Paulus Jans Smit, Maria Jans

[10-12-1724]
1724 10b. dito Sarel
Par. Gerrit Janssen, Sara Cornelis
Test. Maerten Dirxen Verbiest, Pieternella van der Cas

[10-12-1724]
Arendje
Par. Danker Cornelis Sooijwijk, Cornelia Pieters van der Nat
Test. Cornelia van der Hart

[16-12-1724]
16. Lijsbet
Par. Cornelis Jacobs van der Vliet, Pieternella Leenderts Bom
Test. Tomas Jobsen Bangaarts, Ariaantje Jans van Rooijen

[16-12-1724]
Dito Isaac en Sara
Par. Steven Hoekman, Tannetje Aarts Turenhout
Test. Abraham Hoekman, Jobje Jobs, Johannes Pais, Maria Aarts

[16-12-1724]
1724 10 December Johannis
Par. Willem Rijg (Nijg), Catharina Vierniet
Test. Adriana Vierniet

[23-12-1724]
23. Cornelia
Par. Cornelis Cente Stadshoek, Ariaantje Cornelisse Saier
Test. Mae(r)tje Gerrits Tichelman

[23-12-1724]
Johanna
Par. Jacob Hugesse Cas, Cornelia Cornelissen Melissant
Test. Jan Cornelis Melissant, Lena Cornelisse Melissant

[30-12-1724]
30. Aagje
Par. Johannis Hendrixe Brien(?), Maria Jans Spanjaart
Test. Jacob Jans Spanjaart, Lena Pieters Zeeu??