Dirksland - dopen 1 januari 1670 - 28 december 1687

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Dirksland 1670 ??? 1687
2 : I

Namen der kinderen die gedoopt zijn onder de bedieninge ??van Cornelius Doelmans van den 1 Janu. Anno 1670

Den 1 Janu. ouders Casters Pieters en Maria Gerrets hebben een kint ten doopen gepresenteert en genaamt Abigail??
Getuijgen Aert Jaspersen, Dinghgene Gijsberts

Den selven dito oud. Leendert Leendertsen Creepelman ende Lena Joos, een kint ten doope gebragt, genaamt Ariaantje
Get. Maarkis Caaron, Cornelia Jacobs

Den 30 dito oud. Aert Cornelisen ende Matje Jooris, een kint ten doopen gebragt, genaamt Agie
Get. Jacob Huijbertsen, Jannetje Cornelis

Den 1 Febru. oud. ??Cornelis Ariaansen Westkappel ende Matje Pieters van der Welle, een kint ten doope gebragt, genaamt Pieter
Get. Iman Pietersen van der Welle, Pieter van der Welle, Bastiaantje Pieters van der Welle

Den 9 dito oud. Job Cornelis ende Pietertje Joos, een kint ten doope gebragt, genaamt Arentje??
Get. Pieter Joos, Tuenis Joos

Den 20 dito oud. Jacob Loduwijcksen ende Tuentje Joos, een kint ten doope gebragt, genaamt Jannetje??
Get. Willem Jansen, Ceeltje Arents

Den selven dito oud. Giel Arentsen ende Heijltje Arents, een kint ten doope gebragt, genaamt Jacob
Get. Henderick Willemsen, Neeltje Arents, Pieternelle Arents

Den 23 dito oud. Henderick Cornelis ende Baerbeltje Claas, een kint ten doope gebragt, genaamt Jacob
Get. Claas Cornelis, Matje Arents

Den 9 Martius oud. Jacob Cornelis Haeijmeten ende Commertje Cornelisen Croock, een kint ten doope gebragt, genaamt Jacob
Get. Frans Lucasen, Lauwerijntje Cornelis

Den 16 dito oud. Barent Jacobsen van Weenen en Jannetje Cornelis, een kint ten doope gebragt, genaamt Elisabeth
Get. Dirck Roijnansen Berckhoven, Cornelis Jansen Noortman, Lena Claas

Den 21 dito oud. Jan Huijbrechtsen Capertijn, Pieternelletje Cornelis, een kint ten doope gebragt, genaamt Cornelius
Get. Mees Cornelisen, Neeltje Cornelis

Den 30 dito oud. Wouter Tuenisen ende Matje Maartensen, een kint ten doope gebragt, genaamt Willem
Get. Abraham Leendertsen Lodder, Jobje Arents

Den selven dito oud. Cornelis Jansen ende Neeltje Hendericks, een kint ten doope gebragt, genaamt Jan
Get. Govert Jansen, Zara Hendericks??

Den 4 Aprillis oud. Leendert Leendertsen Soldaat ende Ariaantje Aerts, een kint ten doope gebragt, genaamt Henderick
Get. Arent Hendericksen Roos, Ariaantje Joos

Den 20 dito oud. Jacob Willemsen, Matje Cornelis, een kint ten doope gebragt, genaamt Grietje
Get. Cornelis Bastiaansz, Cornelia Oosterling

Den 1 Maijus oud. Abraham Jansen, Jannetje Jacobs, een kint ten doope gebragt, genaamt Jacob
Get. David Jacobsen, Cornelis Marijnsen, Ariaantje Jacobs, Grietje Jacobs

Den selven dito oud. Cornelis Cornelisen Roon ende Grietje Eeuwits, een kint ten doope gebragt, genaamt Claasie
Get. Ceijtje Witte, Leendert Willemsen

Den 15 dito oud. Wijnaant Cornelis de Bruijne ende Ariaantje Pieters Heerders, een kint ten doope gebragt, genaamt Agie
Get. Cornelis Cornelisen de Bruijne, Cornelis Pietersen Heerders, Neeltje Cornelis van der Schoor, Baarbel Pieters Heerders

Den selven dito oud. Phlip Leendertsen ende Hester Jobs, een kint ten doope gebragt, genaamt Susanna
Get. Cornelis Matheusen, Henderick Leendertsen, Zaartje Willems, Blasijntje Willems

Den selven dito oud. Jan Gerrebrantsen, Stijntje Cornelis, een kint ten doope gebragt, genaamt Tuenis
Get. Willem Barentsen, Matje Claas

Den 1 Junius oud. Pieter Tijsen ende Ariaantje Pieters, een kint ten doope gebragt, genaamt Anna
Get. Jacob Tijsen, Ariaantje Damme

Den selven dito oud. David Davidsen ende Leentje Leenderts, een kint ten doope gebragt, genaamt Leendert
Get. Iman Jansen, Cornelis Leendertsen, Ariaantje Leenderts

Den 29 dito oud. Cornelis Maartensz ende Jannetje Marijnisen, een kint ten doope gebragt, genaamt Jannetje
Get. Leendert Maartensen, Zara Maartensen

Den selven dito oud. Lowijs Pietersen ende Cornelia Ariaanse, een kint ten doope gebracht, genaamt Ariaan
Get. Leendert Clijn, Grietje Ariaans

Den 27 Julij oud. Leendert van Stralen ende Arentjen Abrahams, een kint ten doope gebracht, genaamt Johannes
Get. Iman Janse, mr. Henderick van Stralen

Den 17 Augus. oud. Iman Roockisen en Aeltje Cornelis, een kint ten doope gebracht, genaamt Cornelis
Get. Witte Jobsen ende Pieter Cornelis, Ariaantje Everts, Aeltje Pieters

Den 31 dito oud. Marijnis Dinghemansen ende Jannetje Class, een kint ten doope gebracht, genaamt Dingheman
Get. Jacob Huijbertsen de Munck, Hester Jans

Den 7 September oud. Cornelis Castelijn ende Elizabeth van Gouswaart, een kint ten doopen, genaamt Neeltje
Get. Cornelis Janse Noortman, Agie Noortman

Den selven dito oud. Anthonie Jansen de Waal en Matje Pieters, een kint ten doopen, genaamt Anna
Get. Jan Jansen de Waal, Catelijntje Jans, Wittje Wittens

Den selven dito oud. Henderick Willemsen, Matje Arentsen
Lena
Get. Huijgie Jacobs, Jannetje Arents

Den selven dito oud. Willem Woutersen Muijs, Pietertje Hermans??
Jannetje
Get. Pieter Markisz, Gijsbertje Hermans

Den 13 dito oud. Job Arentsen ende Zaartje Jacobs??
Willemijntje
Get. Laauwe Lauwesz ende Jannetje Jans

Den selven dito oud. Pieter Markensz ende Huijbertje Gijsberts??
Markis
Get. Corstiaan Gijsbertsen, Dingentje Gijsberts

Den 28 dito oud. Willem Wittesz van der Waart, Cornelia Abrahams Lodder??
Witte
Get. Witte Jobse, Zara Hendericks

Den 1 Octob. oud. Aert Haviksen Castelijn en Lijsabeth Jacobs, een kint ten doopen, genaamt Maria
Get. Jan Aertsen en Fransijntje Havicks

Den selven dito oud. Cornelis Marijnsen en Zitje Jacobs, een kint ten doopen
Evert
Get. Maarten Tuenissen en Evert Cornelis, Jannetje Marijnis, Jannetje Jacobs

Den selven dito oud. Frans Paulisen, Joosijntje Lowijs, een kint ten doopen, genaamt Pieternelle
Get. Willem Baarentsen, Pieter Pietersen, Hester Aerts

Den 16 dito oud. Balten Pietersen en Engeltje Jans, een kint ten doopen, genaamt Jan
Get. Joos Pietersen, Elizabeth Pieters

Den 19 dito Cornelis Duijm, Fransijntje Havicks, een kint Abraham
G. Job Pietersen Duijm, Lena Jacobs

Den 23 dito O. Maarten Aartsen en Anthonette Ridders presenteeren een kint ten doopen??
Aart
G. Ariaan Aartsen, Jacobus de Ridder, Soetje Laauwe

Den 20 Novemb. O. Leendert Claese Goutswaart ende Clijntje Jans, een kint ten doopen, genaamt Diena
G. Claas Janse Goutswaart en Trijntje Paulus

Den 23 dito Cornelis Cornelisz de Bruijne ende Tannetje Cornelis, een kint ten doopen, genaamt Johannes
G. Wijnant Cornelis de Bruijne en Ariaantje Pieters

Desen 4 Decemb. O. Corstiaan Pietersen ende Jannetje Jans hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Maria
G. Grietje Jans ende Arent Cornelisen

Desen 7 dito O. Pieter Teuisz en Gertruijt Jans hebben een kint ten gepres., genaamt Teunis
G. Jan Joorisz van Dussel en Ariaantje Janse

Den selven dito O. Anthonie Paulusz en Ariaantje Teuwisz hebben een kint ten doopen, genaamt Sietje
G. Johannes Joorisz, Henderick Eeuwitsz, Ariaantje Claas ende Matje Leenderts

Den 14 dito O. Job Franse ende Matje Joos hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Joosijntje
G. Judick Franse, Arent Henderickse

Den 21 dito Leendert Aertsen ende Neeltje Engels hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Aert
G. Melchior Wittens ende Commertje Laauwe

Den 25 dito Jan Janse van der Boet ende Tannetje Cornelis Vroegenoest hebben ??een kint ten doopen, genaamt Johannes
G. Neeltje Jans, Jan Aertsen Castelijn ??

Den 26 dito Gijsbert Rijger, Maria Maria Dimmes, hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Rijser
G. Witte Jobsen van der Cers, Willem Baarentsen Middelkoop, Dimmentje Dimmens

Den 28 dito O. Aarent Cornelis ende Matje Jooris hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Cornelia
G. Jacob Huijbertsen Munnick, Neeltje Cornelis

Den 2 Januar. 1671 O. Pieter Joosen, Joosijntje Jooris, hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Susanna
G. Johannes Joorisz, Maria Gabriels

O. Markis Jacobsen Caron en Arentje Jacobs, kinderen ten doopen gepresenteert, genaamt Cornelis, Magdalijntje
G. Jacob Tijse, Cornelis Rughrock, Lena Joos, Jannetje Jans??

Den 4 dito O. Castelijn, Susanna Calster, een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Adrianus
G. de Heer Jan van Nasch, Nicolais Boulijn, Willemijntje van Calster, Catharina Verschure

Den 31 dito O. Cornelis Abrahamsen Doorenheijn en Claasje Claas, een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieternelle
G. Neeltje Claas, Joos Lucasz, Cornelis Crijnsz??

Den 8 Februa. O. Abraham Jobsen, Rebecca Abrahams, een kint ten doopen gebracht, genaamt Zara
G. Leendert Aertsen, Heijltje Engelsch

Den selven dito Claas Cornelis ende Truijtje Aerts hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Aart
G. Leendert Aertsen, Leendert Cornelis, Neeltje Engelsch

Den selven dito O. Steeven Arentsen ende Jannetje Robbrechts hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Ariaantje
G. Aerent Leendertsen, Maartje Arents

Den selven dito O. Jan Arentsen Houckman ende Grietje Cornelis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Steven
G. Abraham Corstiaanse, Lammerijntje Cornelis, Willemtje Corstiaanse

Den 19 Februa. O. Gabriel Jansen ende Stoffelijntje Maartens, een kint ten doopen gebracht, genaamt Maarten
G. Aernt Jansen, Tuentje Maartense

Den 24 Februa. Jan Jansen de Waal, Leentje Abrahams, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jan
G. Jan Theuissen Metselaar, Matje Theuis??

Den 1 Maart O. Cornelis Cornelisen Paijs en Pieternelletje Leenders, een kint ten doopen gebracht
Luentje
G. Frans Aertsen, Pieternelletje Stoffels

Den 5 dito O. Pieter Loduwijckse en Ariaantje Jans, een kint ten doopen gebracht, genaamt Maarten
G. Jacob Loduwijckse, Cornelis Maartensen, Matje Jans van Gehallen

Den 11 dito O. Teunis Pietersen en Leentje Maartense, een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieter
G. Willem Baarentsen, Arent Janse, Elisabeth Cornelis

Den 15 dito O. Pieter Jansen, Lena Cornelis, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Evert
G. Luenis Pieters, Ariaantje Everts, Grietje Hendericks

Den 27 dito O. Cornelis Jansen ende Pieternelle Davids hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria
G. Aert Jaspersen, Matje Cornelis

Den selven dito O. Aert Hendericksen en Catalintje Pieters hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leentje
G. Claas Hendericksen, Truijtje Cornelis

Den selven dito O. Waalin Waalingen ende Jannetje Cornelis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria
G. Jacob Tijsen Cooman, Cornelia Jacobs

Den selven dito O. Jan Abrahamse Lodder Hester Hendericks hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leentje
G. Willem Wittens, Cornelia??

Desen 5 April O. Frans de Munck ende Luentje Arents Voorwinde hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Soetje
G. Pieter Pieterse Voordijck, Elisabeth Doomes

Den 19 April O. Abraham Leendertsen Lodder en Neeltje Cornelis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leendert
G. Leunis Leendertsen Lodder, Jobjen Arents

Den selven dito O. Crijn Cornelis en Jannetje Davids hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelis
G. Evert Cornelis ??ende Pieternelletje Aarts

Den 22 dito O. Dinggeman Hermans ende Commertje Jans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Bastiaan
G. Pieter Dinggeman, Elisabeth Arents

Den 3 Maij O. Johannes Tichelman ende Stijntje Tuenis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelia
G. Pieter Tichelmans en Elsie Tichelmans

Den 17 dito O. Leendert Willemse Hoogerwerf ende Grietje Francke Bitters hebben een kint ??ten doopen gebracht, genaamt Commertje
G. Cornelis Cornelisen Roon en David Jansen Knocker, Pieternelle Janse Knockers

Den selven O. Jacob Tijsz Cooman ende Geertje Jacobs Ruchroock hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Anna
G. Pieter Tijse Cooman en Leendert Tijse Cooman, en Ariaantje Pieterse Ruijchrock

Den 18 dito O. Aart Lambrechtsen en Ariaantje Cornelis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelis
G. Eeuwit Gijsbertsen, Neeltje Cornelis

Den 31 dito O. Jelis Jacobsen en Crijntje Zervaas hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jelis
G. Neeltje Leunis ??

Den 14 Junij 1671 O. Jacob Pietersen Rootzant en Zara Willems hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Zara
G. Dinggeman Jansen Hoepstock ende Jacomina Wittens

Den 28 dito Cornelius Doelmans ende Marth Stijnsworth hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Johannes
G. Anna Fictors ende Zara Goij

Den 12 Julij O. Pieter Tijsen ende Ariaantje Pieters hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Tijs??
G. Jacob Tijsen, Geertje Jacobs

Den 19 dito O. Henderick Jillise Smit ende Elizabeth Carlier hebben 2 kinderen ten doopen gebracht, genaamt Abraham ende Sara
G. Abraham van Beke, Corn. Matheusen

Den 26 dito O. Jan Arentsen Zeger en Lauwerijntje Arents hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Arent
G. Leendert Leendertsen de Heer en Neeltje Arents

Den 23 Augus. O. Teunis Arentse Coert ende Matje Jacobs hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jacob
G. Jacob Arentsen Coert, Trijntje Jacobs

Den 30 dito O. Tomas Hendericksen van Werden ende Leentje Jacobs Caats hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Arentje
G. Baarent Jansen Buijs en Elisabeth Jacobs Caats

Den 6 September O. Andries Arentsen ende Matje Arents Kars hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Arent
G. Pieter Dingemansz, Cornelia Arens

Den selven dito O. Leendert Leendertse Crepelman ende Lena Joost hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Joost
G. Jacob Tijsz, Geertje Jacobs

Den selven dito O. Abraham Abelsen ende Saartje Jacobs hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jacob
Get. Willem Jacobsen, Lauwerens Leendersen ende Elisabeth Pleune

Den 20 dito Oud. Abraham Jelisz ende Cornelia Corstians, haar kint genaamt Jan
Get. Jan Dircxsen, Willem Jansen, Annatje Jans, Willemtje Corstians

Den selven dito Oud. Jan Hendericksen, Jannetje Pieters, haar kint is genaamt Willemijntje
Get. Henderick Jansen, Stijntje Tijs

Den 27 dito Oud. Stoffel Commerse en Pietertje Tobijas hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Commertje
Get. Henderick Tobijasz, Jannetje Abrahams, Matje Commers??

Den selven Oud. Jacob Cornelis Haijmeeteman ende Commertje Cornelis, haar kint gedoopt, genaamt Neeltje
Get. Jacob Cornelis Croock ende Teuntje Francke

Den 4 October Oud. Paulus Cruijnen ende Saartje Bastiaans, haar kint gedoopt, genaamt Ariaantje
G. Arent Cornelis Calvert

Den selven dito Oud. Casper Pieters ende Maria Gerrets, haar kint gedoopt ende genaamt Pieter
G. Pieter Joosen, Joosijntje Jooris

Den selven Oud. David Aertsen Colf ende Cornelia Jans, haar kint gedoopt en genaamt Jan
Get. Cornelis Jansen van Melissant, Grietje Jans

Den 18 dito Oud. Cornelis Castelijn ende Elisabeth Leenders, een kint ten doopen gehadt, genaamt Leendert
G. Corn. Gouswaart, Johannes Henderickse van den Houten, Maria Leenders, Henderick Jans

Den 25 dito Oud. Pieter Dinggemanse ende Matje Ariaanse hebben een kint ten doope gepresenteert, genaamt Ariaan
Get. Jacob Ariaanse, Elizabeth Ariaanse

Den 8 November Oud. Jan Gerrebrandse ende Stijntje Cornelis hebben kint ten doopen gebracht, genaamt Jan ??
G. Arent Leendertsen ende Steven Arentsen, Jannetje Gerrebrandts

Den 15 November Oud. Leendert Aertsen ende Neeltje Engels hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Aert
G. Corn. Matheusen, Jannetje Aerts

Den selven dito Oud. Cornelis Teunisse Voorduijn ende Ariaantje Joos hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Arent
Get. Arent Janse Caslander en Ariaantje Teunis

Den selven dito Oud. Leendert Claase Goutswaart ende Clijntje Jans, een kint ten doopen gebracht, genaamt Johannes
Get. Claas Jansen Goutswaart en Marijnis Hagenaar en Trijntje Paulus

Den 21 dito Oud. Iman Jansen ende Elisabeth Arens hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Jan
G. Corn. Pietersen en Stoffel Stoffels en Commertje Jans, Clijntje Jans

Den 29 dito Oud. Jan Janse van Heijst ende Jacomijntje Willems, een kint ten doopen gehadt, genaamt Jan
Get. Corn. Jacobse van der Schoor, Claas Bastiaanse Creeft, Jacomijntje Arents, Pieternelle Commers

Den 1 December Oud. Maarten Aertsen ende Anthonettje Ridders hebben kint ten doopen gehadt, genaamt Abraham
G. Jacobus Abrahamse de Ridder, Corn. Corn. Roon, Ariaantje Goovers van Bijstraden, Grietje Abrahams

Den 6 dito Oud. Willem Woutersen Muijs ende Pietertje Hermans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Wouter
Get. Joos Lucasen van Ackeren, Leentje Wouters, Leentje Muijs

Den selven dito Oud. Pieter Cornelis ende Trijntje Jacobs hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Daantje
G. Jacob Jacobsen, Tannetje Cornelis

Den selven dito Oud. Balten Pieterse ende Engeltje Jans, een kint doopen, genaamt Jan
Get. Huijbertje Crijns, Joos Pieterse

Den 13 December Oud. Abraham Jansen ende Jannetje Jacobs, een kint ten doopen gebracht, genaamt Ariaantje
G. Corn. Matheusen, Neeltje Jans

Den 17 dito Oud. Willem Engelse van der Stel ende Maartijntje Pieters hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Tannetje
G. Jacob Corn. Castelijn, Matje Engelsch van der Stel

Den 20 dito Oud. Teunis Pieterse en Annetje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieter
G. Johannes Pieterse, Emmetje Jans

Den selven dito Oud. Stoffel Danielsen ende Cornelia Bastiaanse hebben een kint ten doopen gebracht Bastiaan
G. Corn. Claassen, Geertje Bastiaans

Den selven dito Oud. Arent Jansen en Ariaantje Teunis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Arentje
G. Corn. Teunisse, Leuntje Teunis

Den 20 Janua. 1672 Baltazaar Castelijn ende Susanna Calster hebben een kint ten gepresenteert, genaamt Maria??
Get. den Ed. Heer Daniel Fanius, viscaal van Zeelandt, en Nicolais Boulijn, ende Catarina Verscheure

Den 2 Febr. Oud. Corstiaan Gisbertsen ende Baartje Teunis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jan
Get. Steven Arentsen, Huijbrechje Jans

Den 7 dito Oud. Jannes Joorise Due ende Maria Gabriels Goutswaart hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Catalintje
G. Pieter Jooren, Joosijntje Jooris

Den 7 dito Oud. Corn. Cornelisen de Bruijne ende Tannetje Cornelis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Zara
Get. Jacob Corn. Noorthoeven, Arentje Corn.

Den selven dito Oud. Pieter Maartensen ende Huijbrechje Gijsbersen hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Gijsbertje
Get. Corstiaan Gijsbertsen en Jantje Gijsbertse

Den 14 Febr. Oud. Jan Paulusen ende Jannetje Jans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Neeltje
G. Jacob Paulusen, Corn. Hendericks

Den 28 dito Oud. Eeuwit Geijsbertsen ende Willemtje Cornelis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria
G. Pieter Leendertsen Soldaat, Ariaantje Corn.

Dese selven dito Oud. Abraham Jobsen en Rebecca Abrahams hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Abraham
G. Leendert Corn. Lodder, Maria Jobs

Den 5 Maart Oud. Job Arentsen, Zaartje Jacobs, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Lena
G. Willem Janse Goemaar, Jannetje Willems

Den 12 dito Oud. Henderick Teunisse van Pouroejen ende Neeltje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jacob
G. Gerret Teunisz van Pouroijen, Matje Gerrets

Den selven Oud. Jan Lauweris van Naarden ende Annetje Arents hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Pieternelle
G. Iman Jansen, Clijntje Aerts

Den 20 dito Oud. Wijnant Corn. de Bruijne, Ariaantje Heerders, hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Cornelis
G. Corn. de Bruijne, Ariaantje de Bruijne

Den 27 dito Leendert Corn. Tuijnder, Susanna, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Heijltje
G. Crijn Corn. Blieck, Johannes van den Houten, Jannetje Davids

Den selven Oud. Arent Leendertsen Soldaat, Hester Gerrets, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Susanna
G. Corn. Gerretsen, Jan Gerretsen, Matje Corn.

Den 27 dito Oud. Marijn Lodder, Catelijntje Jans, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leendert
G. Leunis Lodder, Neeltje Corn.

Den 1 April Oud. Corn. Janse van Bochouten ende Jobje Hendericks hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Lena
G. Paulus Arentse, Johannes Joorisz, Matje Beecke

Den selven dito Oud. Leunis Pietersen, Agie Wouters, hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Maria
G. Pieter Jansen, Dinggeman Jansen Houpstoeck, Clijntje Willems, Ida Jans

Den 3 dito Oud. Marijnis Dinggemanse en Jannetje Claas hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jacomijntje
G. Iman Pietersen, Leijntje Pieters

Den 7 dito Oud. Job Duijm, Matje Leenderts, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leendert
G. Arent Castelijn, Arentje Arents

Den 7 dito Oud. Jan Jansen, Tannetje Corn., hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Abraham
G. Corn. Mateuisz, Willemmeijntje Arents

Den selven dito Oud. Arent Leendertsen ende Zaartje Willems hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leendert
G. Betsman Corvens, Matje Leenderts

Den 10 dito Corn. Duijm en Joosijntje Havicks hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieter
G. Corn. Jobsen Castelijn, Leuntje Jobs

Den 17 dito Oud. Meuwis Cornelis, Neeltje Maartse, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maartje
G. Abraham Leendertsen Lodder, Jannetje Arents

Den 18 dito Oud. Corn. Ariaansen van Westkappel, Matje Pieters van der Wel, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Ariaan
G. Leunis Lodder, Elizabeth Cornelis

Den 24 dito Oud. Pieter Jacobsen van Naarden ende Saartje Maartens hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Annetje
G. Pieter Corn., Matje Corn.

Den selven Oud. Cornelis Janse Clijne ende Neeltje Hendericks hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Henderick
G. Dingenman Hermans, Aert Lambrechtsen, Matje Otten

Den 1 Maij Oud. Jan van den Bergh ende Pietertje Pieters hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Catalina
G. Willem Coert

Den 8 dito Oud. Pieter Bartelse en Matje Leenders hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leendert
G. Corn. Meerman en Arent Leendersen, Matje Arens

Oud. Pieter Theuise, Geertruijt, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Geertruijt

Junij den 12 dito Oud. Corn. Marijnsz en Sitje Jacobs hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jacob
G. David Jacobsen, Abraham, Jannetje Jacobs, Leentje Arents

Den selven dito Oud. Jan Aertsen, Matje Jans, hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Angenitje
G. Corn. Pietersen Duijm en Maghgalijntje Jacobs, Leuntje Jobs

Den 19 dito Oud. Iman Roelesen, Aeltje Corn., hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelia
G. Witte Joosen, Pieter Corn., Maartijntje Pieters en Aeltje Pieters

Den 26 dito Oud. Jacob Willemse ende Matje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelia??
G. Leendert Oosterling, Clijntje Pieters

Desen 10 Julij Oud. Jacob Mathijsen Cooman ende ??? hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Tijs
G. Pieter Tijsen, Pieternelle Stoffels

Desen 17 Julij O. Claas Teunisz, Cornelia Oosterling, hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Dingeman
G. Leendert Oosterling, Grieten Jans

August. 7 Oud. Daniel Tobiasen Coopman ende ??? hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Adrianus
G. Henderick Tobiasen en Maria Leenders

Den 14 dito Oud. Jan Paulsen en Grieten Gerritsen hebben een onecht kint ten doopen gepresenteert, genaamt Paulus
Get. Jacob Croock, Leunis Lodder, Job Bruggen, Lena Arense

Den selven dito Oud. Phlip Leendersen en Esther Jobs hebben twee dochters ten doopen gepresenteert, genaamt Susanna ende Maria
Get. Abraham - en Stoffel Stoffelsen, Cornelis Matheusen ende Jan Leendertsen, Ariaantje Willems ende Jannetje Cornelis

Den 1 dito Oud. Frans Paulusen en Joosijntje Lowijs hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Piternelletje
Get. Willem Barensen, Hester Kaats

Den selven dito Oud. Jan Luijlof ende Machtalijna Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Corn.
Get. Henderick Duijm, Jan Mancksen, Tannetje Hendericks

Den 8 dito Oud. Pieter Pietersen ende Truijtje Hendericks hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieter
Get. Witte Jobsen en Jan Barensen, Ariaantje Dimmens

Den 4 Septemb. O. Leunis Arentsen Gijsbers ende Willemmijntje Michiels hebben kint ten doopen gebracht, genaamt Neeltje
Get. Willem Michielsen Groef, Huijbrecht Joosen van den Oudendijck

Den 1 August. Oud. Brandijn Wissen ende Clijntje Witte hebben een kint in Sommelsdijck bij mijn absentie ten doopen gebracht, genaamt Cornelia
Get. Iman Jansen Groenendijck, Lena Witte

Den 14 August. Oud. Teunis Pietersen, Leentje Maartens, hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Pieter
Get. Gijsbert Rijgersen, Pieter Jansen Schepper, Francijntje Jelles

Den 7 Septemb. Oud. Pieter Stoffelsen ende Matje Dircks hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Gertruijt
G. Andries Arentsen, Geertjen Aarens

Den 11 Septemb. Oud. Jacob Rootzant ende Zara Willems hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Clijntje
G. Dinggeman Janse, Jannetje Willems

Den 19 dito Oud. Pieter Tijsen ende Ariaantje Pieters hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Annetje
G. Leendert Tijsen, Jannetje Corn.

Den 23 dito Oud. Huijg Jacobsen Cats ende Dina Leenderts hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Leendert
Get. Leunis Leendertsen Lodder met Pessijntje Leenderts

Den selven dito Oud. David Davidsen en Leentje Leenderts hebben twee kinderen ten doopen gebracht, genaamt Abraham en Isaac
Get. Corn. Jobsen Castelijn met Leentje Jobs, Willem Arentsen Coert en Zara Hendericks

Den 4 October Oud. Pieter Soldaat ende Huijbertje Pieters hebben haar kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelia
G. Hester Geerrets, Leendert Soldaat

Den 16 Octob. Oud. Leendert van Stralen ende Arentjen Abrahams hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Abraham
G. Balthazar Branderoeven, Jacob Blenckvliet, Lena Banderoeven

Den 23 dito Oud. Job Livensen, Grietje Lauwe, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Lauweris
G. Leen Lauwerisen, Henderijntje Stuijvers

Den 29 dito Oud. Leendert Soldaat ende Ariaantje Arents hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Abraham
Get. Henderick Willemsen, Commertje Willems

Den 5 Novemb. Oud. Leendert Leendertse Crepelman en Lena Joos hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Joost
Get. Jacob Tijsen en Leentje Jans

Den 26 Novemb. Oud. Iman Jansen en Elizabeth Buijsers hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Neeltje
G. Corn. Leendertsen, Jan Laeuwerse van Naarden, Clijntje Jans, Ariaantje Leenderts

Den 12 selve Oud. Giel Arentsen ende Heijltje Jans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Engel
G. Pieter Stoffels, Pieternelle Stoffels

Den 11 Decemb. Oud. Louwis Pietersen ende Corn. Ariaans hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Gerret
G. Corn. Jacobsen, Geertje Jacobs

Den selven dito Oud. Maarten Aertsen Harrevoet en Anthonetta Ridders hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Abraham
G. Anthonie de Ridder, Laurens Jansen Buijs, Huijg Jacobsen Cats, Commertje Abrahams ??

Den selven dito Oud. Arent Jansen Keijser ende Fransijntje Jijlis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jan
Get. Jacob Jansen Keijser, Corn. Leendertsen Timmerman, Ida Jans, Clijntje Willems

Den 15 dito Oud Jacob Loduwijcksz, Teuntje Joos, hebben een kint ten doop gebracht, genaamt Maartje
G. Pieter Tobijasz, Dinggeman Bellemsz, Matje Engelsch

Den 30 dito Arent Jansen en Ariaantje Teunis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria
G. Corn. Luenisen, Clijntje Pieters

Den 1 Janua. 1673 Oud. Corn. Marijnsz ende Lena Jans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jan
G. Geeret Paauw, Jooris Doensse van der Velden, Lena Joos

Den 4 dito Oud. Jan Abrahams Lodder ende Hester Hendericksen Groenewegh hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Abraham
Get. Corn. Abrahamsen Lodder, Claasje Abrahams Lodder

Den 15 dito Joost Pietersen ende Corn. Ernst hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Ernst
Get. Jacob Cornelissen, Jannetje Ernst

Den 26 dito Oud. Pieter Jansen en Annetjen Arents hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Johannes
Get. Willem Baarentsen, Leunis Pieters Gijsje

Den 29 dito Oud. Markis Jacobsen Caron ende Arentje Ruijgroeck hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Maria??
Get. Corn. Pietersen Ruijgrock, Stoffel Danckersen Brooshooft, Jaspertje Pieters

Den selven Oud. Jellis Jacobsen ende Crijntje Zarvaas hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Zarvaas
Get. Matje Jacobs

Desen Maart den 2 Oud. Corn. Jansen Gestel ende Pieternelle Davids hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leendert
Get. Jan Corn. Gestel, Neeltje Jans

Den selven dito Oud. Amant Leendertse Mancksen ende Jannetje Jans hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Willem
Get. Abraham Mancksen, Grietje Grave??

Den 16 dito Oud. Pieter Jacobsen van Naarden ende Zaartje Maartensen hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jacob
Get. Jan Laauwersen van Naarden, Tannetje Laauweris

Den 19 dito Oud. Wouter Tobijasz ende Maria Bastiaans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Tobijas
G. Stoffel Danielse, Maria Tobijasz

Den 23 dito Oud. Arien Corn. ende Matje Jooris hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Ariaan
Get. Jan Arentsen, Catalina Arents

Den 26 dito Oud. Gerardus Palm, Deliana Palms hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Anna
Get. D. Petrus Buijtendijck, Bastiaan Jansen van Driel, Juffr. Catarina Dam

Den selven dito Oud. Frans Corn. de Munck ende Leuntje Arents Voorwinde hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelia??
G. Arent Dam, Jobje Arents

Den 9 April O. Balten Pietersen en Engeltje Jans hebben twee kinderen ten doopen gebracht, genaamt Neeltje, Zeeltje
G. Joos Laauwers, Corn. Dinggemansen, Huijbertje Corn. Elisabeth Pieters

Den 7 Maij Oud. Job Pietersen Duijm ende Matje Leenderts hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Leendert
G. Arent Corn. Castelijnsen, Arentje Arents

Den 21 dito Oud. Willem Woutersen Muijs, Pietertje Hermans hebben twee kinderen ten doopen gebracht, genaamt Herman, Maria
G. Leendert Hermansen, Gijsbertje Hermans, Pieter Markisz, Agie Wouters

Den selven dito Oud. Anthonie Lowisz en Saartje Willems hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Fransijntje
Get. Anthonie Lowisen, Maria Bastiaantje

Den 28 dito Oud. Witte Jobsen, Ariaantje Dimmens hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria
G. Gijsbrecht Gijsbersen, Maria Dimmensen

Den selven dito Oud. Corn. Gertsen ende Matje Corn. Coomans hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Gerret
G. Jan Gerretsen, Arent Soldaat, Hester Gerrets

Den 11 Maij 1673 Oud. Leendert Maartense ende Jannetje Jans van Eese hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Willemmijntje
G. Pieter Jacobs van Naarden, Jan Jansen van der Boet, Zietje Jans van Eese

Den selven dito Oud. Jan Jansen van der Boet ende Tannetje Corn. Vroegenoest, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Elizabeth
G. Corn. Martensen, Willemmijntje Arents

Den 14 Junij Laauwe Corn. Gestel en Huijgie Jacobs Cats hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieter
Get. Huijgh Jacobs, Pieternelle Jacobs, Leentje Jacobs

Den 18 dito Oud. Job Arentsen, Zaartje Jacobs, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Arent
Get. Arent van Loo, Elisabeth Pieters

Den selven dito Oud. Willem Wittense, Cornelia Abrahams, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Abraham
G. Jan Abrahams, Maartijntje Arents

Den dito Oud. Pieter Loduwijcksen ende Ariaantje Jans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Loduwijck
Get. Dinggeman Bellemsen, Anthonie Paulsen, Leijntje Crijns

Den 23 dito Oud. Arent Soldaat en Hester Geerrets hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Abraham
Get. Corn. Geerretsen, Jannetje Arents

Den 2 Julij Oud. Pieter Dinggemansen en Matje Ariaans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Dinggeman
Get. Arent Leendertsen Soldaat, Zara Jans

Den 5 dito Oud. Stoffel Stoffelsen de Jongh ende Jannetje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leentje
Get. Iman Corn., Tannetje Laauwe

Den 30 dito Oud. Johannes Tichelman en sijn vrouw Steijntje Theunis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Teunis
Get. Corn. Verton, Theunis Theunisz Breeman en Maria Tichelman

Den 30 dito Oud. Ariaan Geervoet en Matje Pieters hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Aert
G. Louis Pietersz van der Goij, Agie Wouters, sijn vrouw

Den selven dito Oud. Crijn Tijsen en sijn vrou Dirckje Klaas hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Tijs
Get. Dingman Crijnsen en ??Matijs

Den 6 Augusti Oud. Theunis Verduijn en Ariaantje Joos hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leendert
Get. Arent Hendericksen Roosen, Ariaantje Hendericks Roosen

Den 23 dito Oud. Jan Henderickse Guijlickenaar en Jannetje Pieters hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Anna
Get. Job Arentsen, Averstijn Rijnsen, Pieter Eliasen, Zaartje Jacobs

Den ? dito Oud. Jacob Tijsz Coopman ende Geertje Jacobs hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Ariaantje
Get. Leendert Leendersen Crepelman, Lena Joos

Den 3 Septemb. Oud. Arent Leendertsen Crepelman ende Jannetje Jans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Lena
Get. Abraham de Ridder

Den selven dito Oud. Corn. Ariaanse van Westkappel, Matje Pieters van der Wel, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Paulijntje
Get. Job Willemsz Brugge, Dimmentje Dimmens

Den selven dito Oud. Balthazaar Castelijn ende Susanna hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Adrianus
Get. Adriaan Castelijn, Joncker Zeger Koock van Neerijnen, Heijltje Gerrebrants

Den 6 dito Oud. Claas Corn, Truijtje Aerts, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leendert
G. Dinggeman Jansen, Neeltje Jacobs

Den 24 Septemb. Oud Abraham Jellesen en Cornelia Costiaantsen hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Abraham
G. Abraham Costiaansen, Louwis van Loo, Dingene Jacobs, Willemtje Willems

Den selven dito Oud. Rijck Isaacksen ende Aeltje Ernst, hebbende een kint ten doopen, genaamt Johannes
G. Jan, Tannetje Florens

Den 1 Octob. Oud. Jan Jacobsen Roos, Jannetjen Aerts, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Aert
G. Adries Aerentsen, Matje Aerts

Den selven dito Oud. Pieter Bartelsen ende Matje hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelis
Get. Bouwen Corvens, Stijntje Corn.

Den 4 dito Oud. Jan Lulof en Magelijntje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelis
G. Aren Jansen van Loo, Jobjen Hendericks

Den selven dito Oud. Corstiaan Pietersen ende Jannetje Jans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Johannes
Get. Corn. Jansen, Neeltje Arents

Den 8 dito Oud. Ariaan Hendericksen Bot ende Catalijntje Pieters hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Annetje
Get. Pieter Piertsen, Jan Pietersen, Neeltje Pieters

Den selven dito Oud. Leendert Claasen Goutswaart ende Clijntje Hagenaars hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Trijntje
Get. Claas Jansen Goutswaart, Maria Claas Goutswaart

Den 15 dito Oud. Steven Arentsen, Jannetje Robbrechts, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Arent
Get. Maarten Leendertsen ende Matje Arents

Den 19 dito Oud. Crijn Corn. ende Jannetje Davidts hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Tannetje
Get. Leendert Corn. Tuijnder, Susanna Hendericks

Den 26 dito Oud. Casper Pietersen van Tonger ende Maria Geerts hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Gerret
Get. Jan Joorisen Henderickse Roels

Den 29 dito Oud. Jan Pietersen de Bruijne en Ariaantje Commers hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieter
G. Jan Claasen, Theunis Trommel, Jacomijntje de Bruijne

Den 1 Novemb. Oud. Abraham Janse ende Jannetje Jacobs hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leentje
G. Leendert Jansen en Zacharias Bellemsen, Leentjen Aerents, Maritje Claas

Den 9 dito Oud. Jan Arentsen Hoeckman ende Grietje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Abraham
Get. Frans Luijckesen, Jannetje Corn.

Den 12 dito Oud. Crijn Marijnsen ende Dingetje Abrahams hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Aertje
Get. Pieter Abrahamsen en Corn. Crijnsen, Matje Tijse, Maritje Crijnsen

Den 26 dito Oud. Jan Jansen van Heest ende Jacomijntje Willems hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Steeven??
G. Henderick Jansen van Houten, Matje Flamme

Den 26 dito Oud. Aert Lambrechtsen ende Ariaantje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Agatha
Get. Dinggeman Hermansen, Daniel Crijnsen Coeck, Clijntje Pieters

Den 3 Decemb. Oud. Jelis Michielsen van Sintannelandt ende Willemtje Crijns Gebuijs hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Michiel
Get. Gijsbrecht Jacobsen, Matje Crijns

Den 6 dito Oud. Arent Jansen ende Ariaantje Teunis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Teunis
Get. Wouter Tijsen, Corn. Teunis, Leuntje Teunis ??

Den 17 dito Oud. Corn. Cornelisen Pais ende Pieternelletje Leenderts hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Soetje
Get. Domes Corn., Grietje Francken

Den selven dito Oud. Jacob Rootzandt en Zara Willems hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Dinggeman
Get. Dinggeman Jansen Hoepstock, Clijntje Dinggemans

Den 24 dito Oud. David Davidsen en Leentje Leenders hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Bastiaan
Get. Dinggeman Leendertsen, Aatje Jans

Den selven dito Oud. Abraham Leendertsen Lodder ende Leentje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Grietje
Get. Louwijs Pietersen, Dina Leenders

Den selven dito Oud. Ocker Jacobsen ende Hester Abrahams hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jacob
Get. Eldert Arisen, Henderina Stuijvers

Den selven dito Oud. David Aertsen Kolf en Cornelia Jans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Willem
Get. Leendert Jansen Oosterlingh, Pietertje Jans

Den selven dito Oud. Willinck Wallincksen en Jannetje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelia
Get. Gijsbert Jobsen van Acken, Brechje Jans

Den 31 dito Oud. Gijsbert Rijversen ende Maria Dimmens hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jacob
Get. Corn. Pleunen, Witte Jobsen, Dimmentje Dimmens

Den selven dito Oud. Willem van Nieuwenhoven ende Maria Hoogherwef hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelius
Get. Corn. Lodder, Helena Iemans

Den selven dito Oud. Abraham Abelsen ende Zara Jacobs hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Aert
Get. Abel Aertsen, Abel Janse, Willem Corn., Maria Willems

Den selven dito Oud. Barent Jacobsen ende Jannetje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelius
Get. Willem Jansen, Leijntje Hendericks

Den 3 Janua. 1674 Oud. Aert Blasen ende Elizabeth hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Bernardus
Get. Willem Barentsen Middelkop, Hester Aerts

Den 7 dito Oud. Huijbrecht Joosen van den Oudendijck, Jobjen Giels van de Weel, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leentje
Get. Corn. Matheusen ende Abigail Leendertsen Noortman

Den 18 dito Oud. Willem Engelschen van der Stel ende Maartjen Pieters hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria
Get. Willem Barentsen, Johannes Joorisen, Matje Engels

Den selven dito Oud. Jacob Willemsen en Ariaantje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelis
Get. Jan Willemsen ende Achje Willems

Den 28 Janua. 1674 Oud. Meeus Corn. ende Neeltjen Maartensen hebben kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelis
Get. Arent Joosen, Neeltjen Corn.

Den selven dito Oud. Henderick van Dam ende Jacomina Wittens hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelis
Get. Adrianus van Dam en Alida Verhoven

Den 1 Februa. Oud. Corn. Janse Clijne ende Neeltje Hendericks hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Anna
Get. Phlip Crijnsen, Matje van Tichgelen

Den selven dito Oud. Abraham Maarsen ende Ariaantje Willems hebben kint ten doopen gebracht, genaamt Paulus
Get. Johannes Joorisz, Maria Gabriels

Den 4 dito Oud. Iman Jansen ende Elizabeth Buijsers hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jan
Get. Stoffel Stoffelsen de Jonge en Zacharia Lodder, Clijntje Jans

Den 11 dito Oud. Claas Teunissen, Cornelia Oosterling, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Dinggentje
Get. Leendert Oosterling ende Grietje Jans??

Den 7 dito Oud. Arent Joossen, Gijsbrechjen Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Seletje
Get. David Jansen, Sintien Joos

Den 4 Martij Oud. Gerred Pietersen ende Jannetje Coomans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieter
Get. Dimmeman Hoepstock, Clijntje Dingemans

Den selven dito Oud. Pieter Tijsen, Ariaantje Pieters, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Dimmen
Get. Corn. Pietersen, Jaspertje Pieters

Den 11 dito Oud. Corn. Marijnisz ende Zitje Jacobs hebben een kint ten doopen gebracht, Neeltje
Get. Evert Corn. Blieck, Jannetje Marijnisz, Trijntje Jacobs

Den 18 dito Oud. Wijnaant Corn. de Bruijne ende Ariaantje Pieters Heerders hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria
Get. Corn. Jacobsen van der Schoor, Matje Giels

Den 25 dito Oud. Bastiaan Aerentsen en Brechje Jans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Aerent
Get. Dinggeman Hermansen ende Grietje Laauwe

Den 30 dito Oud. Jan Willemsen, Barbel Dircks, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Willem
Get. Willem Jansen, Elsie Gerrets

Den 2 April Oud. Pieter Pietersen ende Geertruijtje Hendericks, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Henderick
Get. Corn. Jansen, Jobjen Hendericks

Den 15 dito Oud. Corn. Roon, Matje Jobs, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Claasje
Get. Leendert Willemsen Hoogerwerf, Grietje Francken

Den selven Oud. Gerrit Corn., Leijntje Crijns, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria
Get. Crijn Phlipsen, Henderick Pietersen, Ariaantje Crijns

Den 22 dito Oud. Louwis Pietersen ende Corn. Adriaansen hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelis
Get. Ariaan Aertsen, Apelonia Jans

Den 1 Meij Oud. Aart Havicksen Castelijn ende Elizabeth Jacobs hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Havick
Get. Aart Corn. Castelijn, Fransijntje Havicks

Den 13 dito Oud. Leunis Pietersen ende Agje Wouters hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieter
Get. Romboudt de Buijser, Abraham Keijser, Clijntje Willems

Den 20 dito Oud. Marinis Dingemanse ende Jannetje Claas hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Dinggeman
Get. Jacob Corn. Croock, Tannetje Florens??

Den 24 Junij 1674 Oud. Corn. Matheusen ende Abigaal Leendertsen hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Matje
Get. Leendert Corn. Noortman, Matje Jans

Den selven dito Oud. Maarten Aartsen Gaervoet en Anthonette Ridders hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Heijltje
G. Herbert Corn. Drooghuijt, Matje Pieters

Den 1 Junij 1674 Oud. Willem Woutersen Mijs ende Pietertjen Hermans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Herman
Get. Leendert Hermansen, Gijsbertje Hermans

Den selven dito Oud. Bouwen Corvens Wouwera ende Stijntje Corn. de Groot hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Heijltje
Get. Jan Corvens Wouwera, Ariaansen Caslander, Ariaantje Corvens Wouwera

Den 22 Julij Leendert Aartsen Wolf en Heiltje Engels hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Soetje
Get. Claas Cornelisen ende Neeltje Aerts

Den 5 August. Oud. Gabriel Jansen, Stoffelijntje Maartens, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maarten
Get. Jacob Jansen, Theuntje Maartens

Den 12 dito Oud. Corn. Jansen en Neeltjen Arents Castelijns hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jan
G. Dinggeman Crijnsen, Leendert Jansen Oosterling, Grietjen Jans, Ariaantjen Jans

Den 26 dito Oud. Paulus Arentsen en Agie Wilsen hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Ariaantje
Get. Jan Pietersen Eiren, Willemmijnte Arents

Den selven dito Oud. Aert Jansen Keijser en Francijntje Jelis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Ida
G. Jacob Jansen Keijser, Theuntje Maartens

Den selven dito Oud. Adries Aartsen, Matje Everts, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jannetje
Get. Jannetje Aarts, Arent Jobsen

Den 2 Sept. Oud. Frans Lucasen ende Jannetje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Gesijnetje
Get. Jan Lukensen Hoekman en Lena Joos

Den 6 dito Oud. Corn. Jansen, Neeltje Corn., hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Aeltje
Get. Pieter Joosen, Maria Gabriels

Den 16 Septemb. Oud. Pieter Jansen Block ende Zoetje Servaas hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieternelle
G. Neeltje Samuels

Den 16 Septemb. 1674 Oud. Leendert van Stralen ende Arentje Abrahams hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Henderick
Get. Adriaan Blenckvliet, Corn. Pietersen Duijm

Den selven dito Oud. Iman Willems Bottjes en Gijsbertje Hermans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Herman
Get. Jan Hermans, Pietertje Hermans

Den selven dito O. Jan Jansen de Waal en Leentje Abrahams hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leendert
G. Abraham Corstiaanse en Jacomijne Aerts

Den 21 dito Claartje Pieters is naar gedaane belijdenisse gedoopt

Den selven Oud. Stoffel Commersen ende Pietertje Tobijas hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelis
G. Leendert Jacobsen, Maria Willems

Den 14 Octob. Oud. Leendert Soldaat, Ariaantje Arents, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Lena
Get. Maarten Leendertsen, Pieter Stoffelsen, Rijntje Arents

Den 4 Novemb. Oud. Pieter Jacobsen ende Leuntje Jobs Duijm hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria
Get. Jacob Pieters Slick, Job Pietersen Duijm, Matje Leenders Castelijn

Den deselven dito Ou. Huijg Jacobsen ende Dina Leenders hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leijntje
Get. Marijnisse Leendertsen Lodder, Clijntje Aarts

Den 11 dito Oud. Ariaan Aartsen Garenvoet ende Matje Pieters hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Heijltje
Get. Maarten Aarsen Garenvoet, Anthonia Abrahams

Den 15 dito Oud. Stoffel Stoffelsen de Jong heeft een kint ten doopen gebracht, genaamt Leentje
Get. Iman Corn., Tannetje Laauwe

Den 2 Decemb. Oud. Jan Hendericksen ende Jannetje Pieters hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jannetje
Get. Corn. Abrahamsen, Dingene Jacobs

Den selven dito Oud. Iman Roockesen en Aeltje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jannetje
Get. Theuwis Leijnsen, Dinggetje Jans??

Den 2 Decemb. 1674 Oud. Abraham Leendertsen Lodders en Neeltje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelis
G. Coenraadt Maartensen, Gijsje Corn.??

Den selven dito Oud. Abraham Jobsen en Rebecca Abrahams hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jacobus
G. Wouter Euwitsen, Jacobus Abrahamsen, Rachel Abrahams, Maartijntje Wouters

Den selven dito Oud. Thomas Henderickse van Werden, Leentje Jacobs Cats, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jacomijntje
Get. Jacob Jacobse Cats, Arentje Hendericks, Zara Gillis

Den 5 dito Oud. Abraham Jillis, Cornelia Corstiaansen, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jannetje
Get. Cornelis Abrahamsen, Jannetje Abrahamsen

Den 9 dito Oud. Albert Eijckhoudt, Ariaantje Vermaack, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Annetje
G. Jacobus Vermaack, Jannetje Vermaack

Den 13 dito Oud. Arent Leendertsen Soldaat ende Hester Gerredts hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria
Get. Corn. Jacobsen Cats, Jacob Jacobsen ??Bleeker, Leentje Corvens

Den 30 dito Oud. Henderick Tuenissen ende Neeltje Cornelis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Neeltje
Get. Coenraat Maartensen, Engeltje Hendericks

Den selven dito Oud. Anthonie Paulusen ende Ariaantje Matheusz hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Paulijntje
Get. Frans Pauluse, Hester Aerts

Den 23 dito Oud. Dinggeman Janssen Hoepstock en Clijntje Pieters hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieter
Get. Pieter Jansen Francken en Zara Jans

Den 30 dito Oud. Willem van Nieuwenhoven ende Maria van Hoogerwerf hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelia
Get. Abraham Hoogerwerf en Corn. Hoogerwerfs, Cornelia Buijs

Den selven dito Oud. Henderick Gerretse Leegerweij en ??? hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Bejateris
Get. Jan Gerrettse Leegerweij, Bejateris Jans

Anno 1675 den 6 Janua. Oud. Huijbrecht Joosen van den Oudendijck ende Jobje Giels van de Weel hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Crijntje
Get. Anthonettje Ridders, Ariaantje Gielsen van de Weel

Den selven dito Oud. Joost Pietersen ende Cornelia Arents hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieter
Get. Balten Pietersen, Elijzabeth Pieters

Den 13 dito Oud. Arent Leendertsen ende Zaartje Willems hebben twee kinderen ten doopen gebracht, tweelingen, genaamt Abraham en Jacob
Get. Willem Jansen, Abraham Willemsen, Barbel Dircks, Matje Arents

Den selven dito Oud. Cornelius Doelmans ende Martha Aijnsworth hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelis
Get. Zara Aijnsworth

Den 20 dito Oud. Pieter Theuisz Keijser ende Geertruijt Jansen van Dussel hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Theuis
Get. Jan Joannisz van Dussel, Commertje Cornelis Crocks

Den selven dito Oud. Corn. Jansen Gestel ende Pieternelle Davidts hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leentje
Get. Abraham Jansen Gestel, Jannetje Jacobs

Den selven dito Oud. Willem Tomasz ende Elsken Jans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jannetje
Get. Jan Louwisz van Loo, Matje Willems

Den selven dito Oud. Corn. Pietersen Duijm en Francijntje Havicks hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria
Get. Aert Havicksen, Leendert van Stralen, Elizabeth Jacobs

Den 24 dito Oud. Jan en - hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt ???
Get. David Jansen Knocker en Grietje Gerredts

Den 3 Februa. Oud. Arent Leendertsen Crepelman en Jannetje Jans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leendert
Get. Dirck Corn. van Proije, Jobus de Witt, Magdaleentje Corn.

Den 3 dito Oud. Leunis Leendertsen Lodder ende Clijntje Aerts hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leendert
Get. Corn. Leendertsen Lodder, Dina Leendertse Lodder

Den 3 Februa. 1675 Oud. Henderick Pietersen en Jacomeijntje Willems hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Barbeltje
Get. Cornelia Marijnse

Den selven dito Oud. Baltazar Castelijn en Susanna Colster hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Servaas
Get. Leonardus van Dam en Cornelia de Reus

Den 19 dito Oud. Pieter Jacobsen van Aerden, Zaartje Maartens, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jacob
Get. Leendert Maartensen, Jan Lauwersen van Aerden, Madalena Blaas

Den 3 Maart Oud. Frans Paulusen en Josijntje Louwijs hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelia
Get. Anthonie Paulusen, Susanna Jans

Den 6 dito Oud. Corstiaan Gijsbertsen ende Baartje Theuis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Arent
Get. Willem Gijsbertsen, Dinggene Gijsberts

Den 7 dito Oud. Arent Jansen Braber ende Ariaantje Pieters Stadthoek hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Annetje
Get. Zaartje Corn.

Den 16 dito Oud. Markis Caron ende Ariaantje Jacobs hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jannetje
Get. Jacob Tijsen, Zaartje Krijns

Den selven Oud. Arent van Loo ende Jannetje Goemare hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Lena
Get. Willem Janse Goemaar en Agie Willems

Den 25 dito O. Henderick Joosten ende Maria Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Agie
Get. Matje Jans van Loo, Jan Joosen

Den 29 dito Oud. Pieter Stoffelsen ende Jannetje Arents hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieter
Get. Stoffel Stoffelsen, Rijntjen Arents

Den 3 April Jan Abrahamse Lodder ende Hester Hendericks hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Henderick
Get. Romboudt de Buijser, Zara Hendericks

Den 14 dito Oud. Eeuwit Gijsbertsen ende Willemtje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jacomijntje
Get. Corstiaan Gijsbertsen, Corn. Maartensen

Den 21 dito Barent Jacobsen, Jannetje Corn., hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelis??
G. Corn. Hoogerwerf, Theunis Wijnansen, Leijntje Hendericks

Den 28 dito Oud. Jacob Lodewijcksen, Theuntje Joost, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pietertje, Zeletje
Get. Mr. Jan Hoepstock, Jan Joosten, Henderickje Jans, Saertje Cornelis

Den 5 Maij Oud. Abraham Janse Gestel en Annetje Jacobs hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria
Get. Jacob Arentsen Coert, Trijntje Jacobs

Den 12 dito Oud. Corn. Jansen van Bockhouten ende Jobjen Hendericks hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria??
Get. Corn. Jansen Noortman, Willem Barentsen Middelkoop, Neelte Corn.

Den 2 Junij Oud. Job Duijm en Matje Leenderts hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Marijnis
Get. Aert Havicksen, Leuntje Jans

Den 19 dito Oud. Giel Arentsen en Heijltje Jans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria
Get. Evert Corn. en Piternelletje Aerts

Den selven dito Oud. Anthonie Louwisen ende Geertje Willems hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Arentje
Get. Iman Willems, Jaspertje Willems

Den 23 dito Oud. Willem Wouterse Muijs en Pietertje Hermans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jacob
Get. Jacob Jacobsen Blijcker en Agie Wouters

Den selven Oud. Phlip Leendertse Admeraal en Hester Jobs hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria
Get. Bastiaan Claasse en Theuntje Pieters, Neeltje Corn.

Den 28 Julij Oud. Leendert Claasen Goudtswert ende Clijntje Jans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Dina
Get. Marijnis Jansen Hagennaar, Pieternelle Phlips

Den 11 August. 1675 Jan Lulofsen, Maghelijntje Corn., hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Tuenis
Get. Jan Mancksen, Neeltje Leenderts

Den 18 dito Oud. Dinggeman Crijnse ende Ariaantje Jans hebben kint ten doopen gebracht, genaamt Jacomina
Get. Leendert Crijnse, Dirckje Claas

Den selven dito Oud. Casper Pietersen ende Maria Gerrets hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Gerretje
Get. Giel Arentsen, Tannetje Florens

Den 1 Sept. Oud. Corstiaan Pietersen ende Jannetje Jans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Abraham
Get. Phlip Leendertsen met Hester Jobs

Den 20 dito Oud. Willem Janse Franselman ende Claartje Pieters hebben haar kint ten doopen gebracht, genaamt Pietertje
Get. Baarent Jacobse, Laauwerijntje Corn.??

Den 2 Octob. Oud. Jelis Jacobsen en Crijntje Zarvaas hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Mattheus
Get. Corn. Abrahamsen, Lena Joos??

Den 20 dito Oud. Jacob Willemsen en Ariaantje Ariaans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Stijntje
Get. Tomas Jansen, Jannetje Pieters

Den selven dito Oud. Gerredt Jacobsen ende Leuntje Leenderts hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Grietje
Get. Pieter Pietersen en Zaartje van der Wis

Den 13 dito O. Maarten Aertsen Gaarenvoet en Anthonette Abrahams Ridder hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Abraham??
Get. Jacobus Abrahamse Ridder, Christoffel Vermeulen, Grietje Abrahams Ridder, Johanna Hevelaars

Den 28 dito Oud. Pieter Pietersen en Truijtje Hendericks hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Grietje
Get. Leunis Leendertse Lodder en Clijntje Aerts

Den 3 Novemb. Oud. Claas Theunis Oorsndt ende Cornelia Oosterlinck hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Theunis
Get. Lambert Thonisz, Huijbrechtje Jans

Den 6 dito Oud. Henderick Corn. Bastert ende Barbeltje Claas hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Claas
Get. Jan Mancksen, Susannetje Jans

Den selven dito Oud. Corn. Roon en Matje Jobs hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Arentje
Get. Paulus Cruijnen, Geertje Bastiaans

Den 17 dito Oud. Jan van Naarden ende Annetje Aerents hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Clijntje
Get. Leunis Leendertse Lodder, Jannetje Corn.

Den selven dito Oud. David Davidse en Leijntje Leenderts hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt David
Get. Joos Lucasz van Ackeren en Leentje Muijs

Den selven dito Oud. Arent Corn. ende Trijntje Geerts hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jannetje
Get. Jacob de Munnick en Lena Corn.

Den selven dito Oud. Pieter Baarentsz en Guijbertje hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maarten
Get. Willem Gijsbertsen, Dingetje Gijsberts

Den selven dito Oud. Tijs Janse ende Ariaantje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Johannes
Get. Elizabeth Domis, Maarten Mancksen

Den 21 dito Oud. Arent Corn. ende Matje Jooris hebben twee kinderen ten doopen gebracht, genaamt Daniel, Cornelis
Get. Jacob Cuijperse, Jannetje Corn.

Den 1 Decemb. Oud. Bouwe Corvense ende Stijntje Corn. hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelis
Get. Corstiaan Pieterse Gestel, Geertje Cornelis

Den selven dito Oud. Abraham Abelsen Toldijck ende Saartje Jacobs hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leijntje
Get. Corn. Cornelisen Roon, Neeltje Corn.

Den ? dito Oud. Jan Aartsen Casteleijn en Matje Jans Noots hebben twee kinderen ten doopen gebracht, genaamt Willem, Maria
Get. Leendert Willemse Braber, Tannetje Jans Kruijne, Corn. Jobsen Duijm, Agie Willems Goemaar

Den selven dito Oud. Wijnandt de Bruijne ende Ariaantje Pieters hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieternelle
Get. Pieter Tijsen, Neeltje Corn. van der Schoor

Den selven dito Oud. Daniel Corn. Noorthoeven ende Neeltje Jans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelia
Get. Jacob Cornelis Noorthoeven, Jacomijntje Arents Breeman

Den selven dito Oud. Corn. Theunisen Voorduijn en Ariaantje Joos hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Theunis
Get. Leuntje Theunis en Wouter Tijsen

Den 15 dito Oud. Jan Theunisen, Pieternelle Stoffels, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Lena
Get. Stoffelsen de Jongen, Leentje Stoffels

Den 19 dito Oud. Abraham Mancksen van Buke, Ariaantje Willems, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Willem
Get. Willem Coert, Neeltje Coerts

Den 29 dito Oud. Theunis Janse van Boeckhouten ende Matje Joos hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Huijbertje
Get. Arent Joosen Spruijt, Tannetje Joose Spruijt

Den selven dito Oud. Pieter Tijsen, Ariaantje Pieters, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieter
Get. Corn. Pieters en Leentje Pieters

Den selven dito Oud. Cornelius Doelmans ende Martha Aijnsworth hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Margarita
Get. Zara Aijnsworth

Den 1 Janu. 1676 Oud. Claas Corn. ende Trijntje Aerts hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leunis
Get. Leunis Pietersen, Neeltjen Arents

Den 5 dito Oud. Jacob Jansen en Zaartje Imans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Neeltje
Get. Iman Jansen, Huijbrecht Jansen, Pieternelle

Den 9 dito Oud. Dirck Paulusen van Schoolenberg en Zara Jelis Groeneweg hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jelis
G. Willem Jansen Timmerman, Zara Willems

Den 16 dito Gerret Dirxsen en Elsje Gerrets hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Dirck
Get. Gijsbert Rijgers, Matje Dircks
Fl
Den 19 Janua. 1676 Oud. Jan Willemse Goemaar ende Maartje Arents hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Arent
Get. Jan Corn. Goereer, Arentje Lodders

Den 30 dito Oud. Christiaan Michiels en Anna Hans Dochter hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Michiel
Get. Anthonette Ridders

Den selven dito Oud. Jan van der Boet ende Tannetje Corn. Vroegenoogst hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Johannes
Get. Leendert Maartensen van Ruijsen, Jannetje Jans van Es

Den 5 Februa. Oud. Pieter Joosen, Hendrikje Jans, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Johannes
Get. Marijnis Joosen Verr?, Corn. Dinggemansen van Besooijen, Annetje Corn.

Den 13 dito Oud. Theunis Dirxsen ende Jannetje Hendericks hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Henderick
Get. Gijsberth Dirxsen, Elizabeth Mandemakers

Den 27 dito Oud. Pieter Pietersen Noordijck ende Zara van der Wis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Grietje
Get. Arent Dam, Maartijntje Verolmen

Den 8 Maart Oud. Gijsbrecht Rijgersen, Maria Dimmens, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Elizabeth
Get. Corn. Pleunen, Job van Aken, Dimmentje Dimmens

Den 15 dito Oud. Jacob Rootzandt en Zara Willems hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Abraham
Get. Pieter Tijsen, Neeltje Corn.

Den selven dito Oud. Arent Jansen ende Ariaantje Theunis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieter
Get. Bastiaan Corn., Giel Gerretsen, Zara Jans

Den 28 dito Oud. Leunis Leendertse Lodder ende Clijntje Aerts van der Sluijs hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Angenitje
Get. Jan Laauwersen Naarden, Tannetje Laauwe

Den selven dito Oud. Jan Jacobsen ende Matje Claas hebben een kint, in onecht gewonnen, ten doopen gepresenteert, genaamt Jacob
Get. Matje Maartens

Den 12 dito Oud. Corn. Theuwiz ende Abigail Noortman hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Boosijntje
Get. Willem Corn. Coert, Neeltje Coerts

Den selven dito Oud. Corn. Janse Melissant ende Neeltje Arents Castelijn hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Arent
Get. Corn. Castelijn, Ariaantje Maartens

Den 26 Apriel Oud. Corn. Roon, Neeltje Corn., hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Grientje
Get. Corn. Roon, Matje Jobs

Den 3 Maij Oud. Steven Arentsen, Jannetje Robbrechts, hebben twee kinderen ten doopen gebracht, genaamt Johannes, Ariaantje
Get. Tijs Jansen, Dinghgeman Leendertse, Aert Leunise, Jan Arentse, Ariaantje Corn., Matje Arents

Den 9 dito Oud. Leendert Arentse de Wolf ende Neeltje Engels hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Engel
Get. Jan Theunise Metselaar, Matje Corn.

Den 17 dito Oud. Henderick Willemsen, Matje Arents, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jacomijntje
Get. Arent Hendericksen, Ariaantje Hendericks

Den 31 dito Oud. Aert Havicksen Castelijn en Pieternelle Abrahams hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieter
Get. Corn. Duijm, Fransijntje Havicks??

Den selven dito Oud. Dinghgeman Leendertsen en Maria Arents hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Leendert
Get. Corn. Leendertse, Ariaantje Leenders

Den 14 Junij Oud. Jan Arentse Hoeckman ende Grietje Corn. Jongekees hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Isac?
Get. Leendert Jacobse Rijger, Claasje Tobijas

Den selven dito Oud. Louis van der Noort en Corn. Adriaaniz hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria
Get. Corn. Classen, Matje Pieters??

Den selven dito Oud. Bastiaan Arenz en Brechje Jans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Cornelis
Get. Dinggeman Bellemz, Anna Corn., Anthonette Ridders

Den 16 dito Oud. Stoffel Arentsen ende Dina Gijsberts hebben twee kinderen ten doopen gebracht, genaamt Arent, Jacomijntje
Get. Abraham Jobsen, Rebecca Abrahams, Corstiaan Gijsbertsen

Den 19 dito Oud. Joost Janse, Bastiaantje Pieters, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jan
Get. Jan Joosen, Corn. Janse, Matje Janse

Den 28 dito Oud. Johannes Joorisz en Maria Gabriels hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Joris
Get. Marijnis Janse, Willem Engelsz, Neeltje Jacobs

Den 1 Julij Oud. Jan Paulusz en Grietje Arents hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Willem
Get. Joos Pieterse, Aren Senstus Stuijver, Neeltje Arents

Den selven dito Oud. Willem Crijnse en Elizabeth Theunis hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Elizabeth
Get. Lowis Janse van Loo, Ariaantje Mus

Den 26 dito Oud. Pieter Bartelsen, Elizabeth Pieters, hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Ida
Get. Balten Pieters en Engeltje Jans??

Den 12 dito Dinggeman Janse Hoepstock, Clijntje Pieters, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Klijntje
Get. Mr. Jan Hoepstock, Jannetje Willems

Den selven dito Oud. Corn. Michielsz, Hadewijf Daniels, hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Leendert
Get. Maarten Aartsen Garenvoet, Jobje Michiels

Den selven dito Oud. Pieter Melis, Leuntjen Euwits, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Pieter
Get. Pieter Melis, Catalijntje Pieters

Den 2 August. Oud. Arent Soldaat en Hester Gerrets hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Corn.
Get. Jelis Jansen en Roeckje Frans

Den 16 dito Oud. Willem Woutersen Muijs ende Pietertje Hermans hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Maria
Get. Pieter Markz, Agje Wouters

Den 23 dito Oud. Jacob Jacobsen den Blijcker, Engeltjen Hendericks, hebben een kint ten doopen gebracht, genaamt Jacob
Get. Corn. Hendericks van Proeijen, Gerbij Claas

Den 30 dito Oud. Arent Leendertsen, Zara Willems, hebben een kint ten doopen gepresenteert, genaamt Willem
Get. Jan Willemsen Schout en Abraham Willemsen, Barbel Dircks

Den 2 Septemb. Jacob Lodewijckse en Tuentge Joos hebben een kindt laten doopen, genoemt Pietertge
Getuijgen Pieter Joose, Cornelia Jobs

Den 16 dito Ouders Marijnis Lodder en Catelijntje Jans het kindt genaemt Lijntje??
Get. Jan Claese, Di? Leenders??

Den 13 dito Ouder Sijtge Jacobs, het kindt Cornelis
Getuijgen Jacob Coert, Aeren van Beeke en Annetge Marinis

Ouders Pieter Maertense Backer, Celij Jans, hebben kindt laeten doopen, genoemt Merij

Corvins Tonisse, Sijnna Jans, Merij

Dit rommeltje nog eens nader bekijken???.

Ouders Cornelis Aerense Dorschers met Calsje Claes, het kindt genoemt Arjaentge
Getuijgen Dingeman Belemse, Jacomijntge

Den 11 October Ouders Cornelis Cornelisz Blieck, Jannetge Davits, de naem van ???t kindt Sara
Get. Jan K?erse, Pieter Cornelisz Waegemaecker, Matge Cornelis

Den selven dito Ouders Wilem Engelse van der Stel met Martijntge Pieters, kindt genoemt Heiltje
Get. Jan Kuip, Heiltje Willems Graeff

Den selven dito Ouders Pieter Jacobse Blieck, Leentge Jobs, kindt Jacob
Get. Gerrit Jacobse Blieck met Marij Wessels

Den 19 dito Ouders Jan Jobse, Marija Jans, kindt Wilem
Get. Aren Prijes, Jannetge Joris

Ouders Gerrit Sicksius van den Hoeck, Anna Hermans Brouwers, kindt Geertruidt
Get. Davidt Janse Keiser met Antonette Ridders

Ouders Cornelis van Westkappel, Matge Pieters, kindt Arijaentje
Getuijgen Cornelis Janse van Gelder, Cornelis Cordts en Hester Hoeks

Den 1 Novemb. Ouders Leendert Goudtswaert, Claijetge Jans, kindt Claes
Getuigen Aren Janse Beenhouwer, Marije ? Claes

Den selven dito Ouders Job Soetense, Grietge Lauw, kindt Jannetge
Getuijgen Bastiaen den Wilden, Brechje Jans

Den 4 dito Ouders Wilem van Nieuwenhoven, Marij Hogerwerff, kindt Cornelis
Getuigen Cornelis Pieterse Lodder, Abraham Hoochwerff, Heijnderick Beuijs, Leena Cornelis

Den 15 dito Ouders Cornelis Janse Noorman, Lijsbet Arens, kindt Jan
Get. Cornelis Janse Castelein, Johannis Tichelman, Lijntge Jans

Den 29 dito Ouders Phlip Admerael, Hester Jobs, kint Job??
Get. Leendert Thijsse, Iman Cornelisz, Neeltge Coert

Den selven dito Balten Pieterse, Engeltge Jans, kindt Pieter
Getuijgen Joos Pieterse, Pieter Bertelse, Huijberke Cosijns

Den selven dito Ouders Meus Cornelisz, Neeltge Maertens, kindt Truijtge
Getuijgen Cornelis Tonisz, Henderickje ??Hermans

Decemb. den 13 Ouders Aren van Loo, Jannetgen Willems, kindt Cornelia
Getuigen Jan met Soroijs en Matge van Loo

Den 22 dito Ouders Albertens Onckenhout, Adriana Lenerts, kindt Albertus
Getuige Job Jeroense van Aken

Den 25 dito Ouders Stoffel Stoffels, Jannetge Cornelis, kindt Tuentge??
Getuijgen Pieter Stoffelsz, Leentge Stoffels

Volcht het jaer 1677
Den 24 Jan. Ouders Loenis Pietersz, Achje Wouters
Kindt Toontge
Getuijgen Pieter Nachtegael met Toontge Wouters

Den selven dito Ouders Pieter Stoffelsz, Maetgen Dircks
Kint Marij
Getuijgen Cornelis Doornheijn, Clintge Willems

Den 31 dito Ouders Gerrit Pieterse Goederheijden, Jannetge Willems, kindt Clintge
Getuijgen Dingeman Houpstock, Clintge Dinghemans met Sara Willems

Den selven dito Ouders Pieter Janse Dommels, Leentge Wouters, kint Pieter
Getuijgen Willem Willemsz Goemare, Jannetge Jans

Den 3 Februarij 1677 Ouders Joos Pietersz, Cornelia Arens, kindt Marij
Getuijgen Sacharias Willemse, Jannetgen Arens

Den 7 dito Ouders Arjaen Gaergoet, Matge Pieters, kindt Arentge
Getuijgen Cornelis Classe, Dingenen Houpstock

Den 13 dito gedoopt het vaderloos kindt wiens vader genoemt is geweest Willem Wittense, moeder Cornelia Alijaens, kindt Willem
Getuijgen Witte Jobs, Cornelis Alijaense Lodder, Sara Heijndericks??

Den 21 dito Ouders Pieter Thijsse van der Vliet, Neeltge Cornelis van der Schoors, kint Maria
Getuijgen Jacob Rootsant, Martijntgen Rootsants

Den selven dito Ouders Aren Janse Keiser, Francijntge Gillis, kindt Jan
Getuijgen Alijaen Janse Keiser, Clintge Willems

Den selven dito Ouders Marijnis Dingemanse Vissers, Jannetge Claes, kint genaemt Annetge
Getuijgen Cornelis Doornheijn, Clasje Claes

Den selven dito Ouders Pieter Pieterse Voordijck, Saertje van der Wisse, kint Margriete
Getuijgen Aren Cornelis Dam, Martijntge Verolme

Maert 21 Ouders Jan Willemse Godenaers, Martijntge Arens, kindt Aren
Getuijgen Jan Goereer, Cornelia Lodders

April den 3 Ouders Marckus Jacobse Caron, Arentge Jacobs, kindt Andries
Getuijgen Andries Jacobse, Matge Jans, Neeltgen Andries

Den 25 dito Ouders Iman Willemse, Marij Jans, kint Jacob
Getuijgen Manck Maertense, Neeltge Jans

Den 1 Meij Oud. Willem Somerse en Altge Jans, get. Job Arense van den Bergh, Sara Jans, kindt Annetge

Den 2 Meij Ouders Jan van Kampen, Machtelijntge Cornelis, kindt Johannes
Getuijgen Manck Maertense, Neeltge Jans

Den 4 dito Oud. Andries Janse met Jannetge de Graeff, g. Jan

Ouders Pieter Jacobse van Aerden, Sara Maertens, kindt Jacob
Getuijgen Jan van Aerden, Tannetge Sacharias

Den selven dito Ouders de seckertaris Balthaser Casteleijn, Susanna Holster, kindt Vahilda
Getuijgen Aren Baltense Casteleijn, Juffr. Heijltge Hooghwerffs

Den 2 Junij Ouders Aert Lamberechtse, Arjaentge Cornelis, kindt Marija
Getuijgen Corstiaen Pieterse, Cornelis Janse, Neeltge Jans

Den 12 Junij Ouders Pieter Coninxs, Arjaentgen Heijndericks, kindt Pieter
Getuijgen Cornelis Pieterse Ruijchrock, Eva Pieters

Den selven dito gedoopt een onecht kindt, vader Willem Raven, moeder Dingetge Goudtswaerts, kindt Margrietge
Getuijgen Aren Goudtswaert, Pieter Boogertman, Marij Tichelmans, de weduwe van Houte

Augustij den 8 Ouders Maerten Artse, Antenette Ridders, kindt Heijltge
Getuijgen Jacobus den Ridder, Arentge Govers

Den 15 dito Ouders Lonis Lodder, Clintgen Aerts, kindt Aert
Getuijge Angenietge Jans

Den selven dito Ouders Jan Corvinckse, Matgen Arens, kindt Cornelis
Getuijgen Bonivaes Korvinckse, Arjantge Corvincks

Den 22 dito Ouders Daniel Cornelisz Noorthoeve, Neeltge Jans, kindt Jannetge
Getuijgen Leendert Tijsse Coman, Willem Willemse Cosijn, Lijntge Jans

Den selven dito Ouders Cornelis Roon, Neeltge Cornelis, kindt Cornelis
Getuijgen Cornelis Roon, Bastiaen Kreeft, Matge Jobs, Annetge Cornelis

Den 29 dito Ouders Frans Pouwelisse van Dalen, Josijntge Lowijs, kindt Neeltge
Getuijgen Gillis Janse, Heijnderick Willemse Breerod, Jannetge Gillis

Den selven dito Ouders Cornelis Tonisse, Arjaentge Joos, kindt Leentge
Getuijgen Pieter Joose van Strijen, Stijntgen Arens

Den 5 Septemb. Ouders Davidt Davidtse, Leentge Leenders, kindt Neeltge
Getuijgen Dingeman Roothaer, Arijaentge Leenders

Den 2 Octob. Ouders Eeuwit Gijsbertse, Willemtge Gerrits, kindt Cornelis
Getuijgen Cornelis Casteleijn, Hijlletge Cornelis, Leena Cornelis ????

Den 22 Octob. 1677 Ouders Steeven Arense ?, Jannetgen Robberechts, 2 kinderen Dina, Arjaentge
Getuijgen Bouwen Korvinckse, Kors Gisbertse, Stijntge Cornelis, Baertge Teuwis??

Den 5 dito ??Ouders Bastiaen Kreeft, Annetge Cornelis, kindt Maria
Getuijgen Jan Wouterse de Jonghe, Lisbet Claes

Den 23 dito Ouders Cornelis Marininisse, Dingentgen Aerens, kindt Aeren
Getuijgen Pieter Trommel, Maetge Tijts

Den 30 dito Ouders Cornelis Melissant, Neeltgen Arens, kindt Willem
Getuijgen Davidt Kolff, Pietertge Jans

Den 3 Novemb. Ouders Pieter Joose, Heijnderickijen Johannis, kindt Annetge
Getuijgen Marijnis Janse Verweije, Annetge Cornelis

Den 14 dito Ouders Pieter Bartelse, Lijsbet Pieters, kindt Pieter
Getuijgen Balten en Lijntge Pieters

Den selven dito Ouders Jan van der Boot, Tannetge Cornelis, kindt Abram
Getuijgen Aren Henderickse, Catelijne Pieters

Den selven dito Ouders Teunis Henderickse van Waerden, Leentge Jacobs, kindt Jacob
Getuijgen Huijge Jacobs Kadts, Arentgen Heijndericks

Den 21 dito Ouders Willem Eijngelse de Graeff, Martijntge Pieters, 2 kinderen Heijltge en Tannetge
Getuijgen Pieter Thijsse, Jan Janse Kip, Maetgen Engels, Pietertge Jacobs

Den selven dito Ouders Willem Janse ?, Claertge Jacobs, kindt Janneke
Getuijgen Heinderick Bangers, ? Cornelis

Den 28 dito Ouders Ghiel Aerense van Beecke, Lijsbet Willems, kindt Abram
Getuijgen Leendert Noorman, Cornelia Leenders

Den 1 Decemb. Ouders Pieter van den Bos selve, kindt Abram
Getuijgen Ja? Bodt, Susanna Abrams

Den 2 Decemb. 1677 Ouders Joos Janse Goereer, Bastiaentge Pieters, kindt Marije
Getuijgen Cornelis Corvincks, Dingentge Jans

Dito is geboren en kort daerna gedoopt Lena, dogter van Cornelis Matheusz Bax en Abigael Leenders Noormans
Test.: Jan Matheusz Bax, Cornelia Leendertz Noormans

Den selven dito Ouders Cornelis Doornheijn, Clasje Claes, kindt Claes
Getuijgen Cornelis Melissant, Neeltge Claes

Den 5 dito Ouders Abram Gillisse, Cornelia Corstiaens, kindt ???
Getuijgen Abram Corstiaense, Annetge Jans

Den 15 dito Ouders Abram Abelse C?eck, Sara Jacobs, kindt Jobje
Getuijgen Jan Gerrits Keiser, Aren Boom, Stoffelintge Jans

Den selven dito Ouders Cornelis Pieterse Duijm, Francijntgen Gabriels, kindt Leena
Getuijgen Pieter Cornelisz Wagemaeker, Leena Jobs

Den 23 Januarij 1678 Ouders Jan Jobse, Marija Willems, kindt Francintge
Getuijgen Andries van den Bergh, Hester Jans Knols

Den 30 dito Ouders Gerrit Dirckse Werf, Eefjen Gerrits, kindt Crijntge
Getuijgen Jan Classe Overvelt, J? Cornelisz, Pieter Thijsse, Trijntgen Hendericks, Jaspertgen Pieters

Den 6 Februarij 1678 Ouders Aren Leenderse Soldaat, Hester Gerrits, kindt Cornelis
Getuijgen Ghiel Arense de Lichte, Maetge Cornelis

Den selven dito Ouders Jan Pouwelisse, Grietge Coerts, kindt Lijsbet
Getuijgen Joos Pieterse, ? Govers, Heijnderick Willemse Breederoe en Jannetge Coerts

Den selven dito Abram Leenderse Lodder, Neeltge Cornelis, kindt Willem??
Getuijgen de heer Cornelis Lodder, Maetge Lodders

Den 13 dito Ouders Aren Janse Hemse, Arjaentge Crijns, kindt Lijsbet
Getuijgen Gerrit Cornelisz, Geertge Jochems??

Den selven dito Ouders Jan Heijnderickse, Jannetge Pieters, kindt Cornelia
Getuijgen Job Cornelisz, Maetge Jans

Februarij 4 ??? 1678 Ouder Mathijs Robbertse, Jannetge Smidts, kindt Cornelis
Getuijgen Cornelis Tonisse, Elsje Jans

Den 19 Februarij 1678 Ouders Jan Wouterse de Jonghe, Lijsbet Claes, kindt Matge
Getuijgen Wouter Janse, Thijs Classe Kreeft, Pieternelle Commers

Den 13 Maert 1678 Ouders Jacob Thijsse Cornelisz, Geertge Jacobs, kindt Abram
Getuijgen Cornelis Tonisse Hollander, Sijtge Willems

Den 20 dito Ouders Leendert Teijsse Koman, Lijntge Jans Goemaers, kindt Annetge
Getuijgen Jacob met Pieter Thijsse Cooman, Arijaentge Ruijchrocks

Den 2 April 1678 Ouders Pieter de Lichte, Arentge Wouters, kindt Pieternelle
Getuijgen Ghiel Arense de Lichte, Neeltgen Arens de Lichte

Den selven dito Ouders Walinck Abramse, Jannetge Cornelis, kindt Wouter
Getuijgen Cornelis Janse Versluis, Martijntge Wouters

Den selven dito Ouders Stoffel Arense Reijer, Dingene Gijsberts, kindt Aren
Getuijgen Kors Gijsbertse, Baertge Teuwits

Den 10 dito Ouders Claes Schipper, Truijtge Aerts, kindt Willem
Getuijgen Aert Tonisse, Neeltge Lonis

Den selven dito Leendert Crepelman, Lena Joos, kindt Arentge
Getuijgen Jacob Thijsse, Geertge Jacobs

Den selven dito Ouders Lowijs van der Nat, Cornelia Andries, kint Abram
Getuijgen Leendert Janse, Arentge Teuwis

Den 17 dito Ouders mr. Leendert van Straelen, Arentgen Abrams, kindt Jobje
Getuijgen Adriaen Bleinckvliet, Martijntgen Arens

Den 24 dito Ouders Aren Weijlander, Katelijne Jans van Ecke, kindt Pieter
Getuijgen Manck van Beeke, Marij Jobs

Den 1 Meij 1678 Ouders Cornelis Euwitse Taen, Achje Willems, kint Eeuwit
Getuijgen Jan en Jannetge Willems Goemaer

Den selven dito Ouders Pieter Pieterse Voordijck, Sara van der Wisse, kindt Margrita
Getuijgen Aren Cornelisz Dam, IJda van der Wisse, Martijntge Verolme

Den 15 dito Ouders Aren Bastiaense van der Linde, Dimmentge Dimmens, kint Marija
Getuijgen Gijsbert Jobse van Aken, Corijntge Cornelis Goudtsblom

Den 4 Julij 1678 Ouders Merkus Karon, Arentge Jacobs, kinderen Abram en Isack
Getuijgen Leendert Crepelman, Jacob Buijtenmichiel, Gerbij Claes, Fijtge Willems

Den 7 dito Ouders Aren Cornelisz Hogesteijn, Jasperijntgen Arjaens, kindt Cornelis??
Getuijgen Leendert Arjaense Smeijt, Matgen Arens van der Gists

Den 31 dito Ouders Teuwis Dirckse Hertoch, Jannetgen Heindricks, kindt Heijltge
Getuijgen Aert Lonisse, Catelijntge, Arij Jans

Den selven dito Ouder Pieter Thijsse Corvincx, Arjaentge Pieters, kindt Annetge
Getuijgen Jacob Thijsse, Geertge Jacobs

Den selven dito Ouders Jan Reuloffs, Machtelijntge Cornelis, kindt Saertge
Getuijgen Thijs Janse, Arjaentge Cornelis

Den 14 Augustij 1678 Ouders Bastiaen Arense de Wilde, Brechje Jans, kindt Marij
Getuijge Marij

Den selven dito Ouders Leendert Clase Goudtswaert, Marij Willems, kindt Willem
Getuijgen Willem Cosijn, Jannetge

Den 21 Augustij 1678 Ouders Aren Kerslander, Arentge Tuenis, kindt Johannis
Getuijgen Bouwen Corvinckse, Arentge Jans??

Den selven dito Ouders Willem Wouterse, Pietertgen Hermans, kinderen Achje, Herman
Getuijgen Pieter Jans, Leendert Hermanse, Matge Willems, Arentge Leenders

Den 4 Septemb. 1678 Ouders Jacob Jacobse Bleijcker, Engeltgen Heindericks, kindt Neeltge
Getuijgen Heinderick Teunisse van Proeijen, Trijntge Pouwelis

Den selven dito Ouders Iman Willemse, Susanna Jans, kindt Arentge
Getuijgen Pieter Thijsse, Jaspertgen Pieters

Den selven dito Ouders Dingeman Cornelise, Arjaentge Jans, kindt Jan??
Getuijgen Cornelis Janse Melissant, Neeltgen Arens

Den 11 dito Ouders Willem Tonisse ??van der Wildt, Elsje Jans, kinders Tonis, Adam
Getuijgen Jan Lawerisse van Loo, Job Arense van der Linde, Antenetje??

Den 18 dito Ouders Jacob Janse Keiser, Stoffelijntge Johannis, kindt Jan
Getuijgen Alijaen Janse Keiser, Davidt Janse Keiser, Clijntge Willems

Den 27 dito Ouders Marijnis Leenderse Lodder, Catalintge Jans, kindt Jan
Getuijgen Jan Imanse, Saertge Jans

Den selven dito Ouders Antonij Lowise, Geertge Willems, kindt Lowijs
Getuijgen Jan Jorisse, Marij Bastiaens

Den 2 October 1678 Ouders Cornelis Corijntse Goudtswaert, Altge Winants, kindt Susanna
Getuijgen Witte Jobse, Davidt Janse, Arijaentge Dimmens

Den selven dito Ouder Cornelis Janse van Bouchouten, Jobtgen Heijndericks, kindt Jan
Getuijgen Leendert Leendertse Crepelman, Aren Noorthouve, Achje Wouters

Namen der gedoopte kinderen 1678
Dese namen sijn gevonden op een cladde
Den 1 Meij 1678 Margarita, kint van Pieter Voordijck en Sara Wis
Getuijgen Pater Ars Van, Ida van der Wis, Martijntge Vertolle

Den 10 Meij 1678 Maria, kint van Arent Bastiaensen van der Linden, Dimmentje Dimmens
Test: Gisbert van Ake, Krintje Cornelis Goutsblomme

Den 4 Julij 1687 Abram en Isaack, kinderen van Marcus Jacobsen Caron en Arentje Ruijghrocks
Test: Leendert Crepelman, Jacob Machielsen, Gerritie Claes, Sijtje Willems

Dito Cornelia, kint van Arent Cornelisse Hoogesteijn, Teuntje Ariaens
Test.: Leendert Ariaensen Smout, Maria Arens van der Gist

Den 31 Julij Heltje, kint van Teunis Dirxse Hertogh en Janneken Hendericks
Test: Aert Leunisse en Katalintje Arijjans

Dito Annetie, kint van Pieter Thijssen Kooman en Ariaentje Pieters Ruijghrock
Test: Jacob Thijssen Cooman, Geertje Jacobs Ruijghrock

Dito Sara, kint van Jan Roelofse en Machalintje Cornelis
Test: Thijs Jansen, Ariaentje Cornelis

Den 14 Aug. 1687 Willem, kint van Leendert Gauswaert en Maria Willems
Test: Willem Cosijn en Jannetie Ger

Den 21 dito Johannis, kint van Arent Karslander en Arentje Teunis
Test: Bouwen Corvinks en Ariantje Korvins

1678 den 4 Septemb. Neeltje, kint van Jacob den Klincker en Engeltje Hendericks
Test.: Hendericaje van Proeien, Krin Paulus

Dito Arentje, kint van Iman Botjes en Susanna Jans
Test: Pieter Thijsse de Jonge, Jaspertie Pieters

Dito Jan, kint van Dingeman Krijnse en Ariaentje Jans
Test: Cornelis Krijnse Melissant, Neeltje Arents

Den 11 September 1678 Thomas en Adam, kinderen van Willem Thomasse van der Wilt en Elsje Jans
Test: Jan Lauwerisse van Loo, Job Arense van der Linde, Ant van Nevoje

Den 18 dito Jan, kint van Arent Janse Keijser en Stoffelintje Jans
Test: Abraham Keijser en Klintje Willems

Den 27 dito Jan, kint van Marinis Leenders Lodder, Katalintje Jans
Test: Jan Imantsz en Saertje Jans

Dito Lowijs, kint van Anthonij Lowijsz Buijsheer en Geertje Willems Bots
Test: Jan Hoenderkooper, Maritie Bastiaens

Meer namen sijnder niet gevonden

1678
6 Novemb.
Kint Jannetie
Vad.: Casper Pitersse
Moed.: Maria Gerrit
Pat.: Abram Govartsse
Mat.: - ??

Dito
Kint Pieter
Vad.: Wijnant Cornelisse de Bruijn
Moed.: Ariaentie Piters
Pat.: Arien Lenertsse de Wit
Mat.: Sijtie Willems van der Kers

10 Novemb.
Kint Leentie
Vad.: Iman Cornelisse
Moed.: Annetie Ruts
Pat.: Stoffel Stoffelse de Jonge
Mat.: Jannetie Cornelis

19 dito
Kint Jacob
Vad.: Michiel Arentse
Moed.: Heijltie Jans
Pat.: Piter Arentse
Mat.: Hester Neelus Arens

Kint Job
Vad.: Piter Jacobsse Blieck
Moed.: Leuntie Jobs Duijm
Pat.: Job Pitersse Duijm met Cornelis Pietersse Duijm
Mat.: Lena Jobs Duijm

11 Decemb.
Kint Ariaentie
Vad.: Bastiaen Crelisse Kreeft
Moed.: Annetie Cornelis
Pat.: Cornelis Cornelisse Rooien
Mat.: Neeltie Cornelis

Dito
Kint Johannes
Vad.: Balthazar Corstiaens
Moed.: Susanna van Colsters
Pat.: Adriaen Corstiaens
Mater: Swaentie van Schaerdenborch

18 Decemb.
Kint Neeltie
Vader Gerrit Cornelisse
Moed.: Lijntie Crijns
Pat: Jacob Hendrickxsse van Goeree
Mat: Neeltie Jans

25 dito
Kint Johannes
Vad.: Johannes de Vos de jonge
Moed.: Hendrina Stuijvers
Pat: Jaspert Bogert
Mat: Elisabet Veschure

25 Decemb.
Vad.: Jan Arentse
Moed.: Pitertie
Pat: Jan Lauwersse
Mat: Soetie

26 dito
Kint Leendert
Vad.: Cornelis Michielsse
Moed.: Haduwe Daniels
Pat: Marten Arensse Gaerengoet
Mat: Jobje Michiels

1679 8 Januario
Kint Arentie
Vad.: Joost Pitersse
Moed.: Cornelia Arens
Pat: Cornelis Hermansse
Mat: Martie Jans

Den selven dito
Kint Hendrickie
Vad.: Jan Hendrickse
Moed.: Marie Willems
Pat: Piter Hendrickxe Nachtegael
Mat: Susannetie Jans

12 dito
Kint Corstiaen
Vad.: Corstiaen -
Moed.: Jannetie Jans
Pat: Abram Joost
Mat: Marie Paters

29 dito
Kint Jannetie
Vad.: Gerrit Cornelisse Presselaer
Moed.: Truijtie Tomas
Pat: Hendrick Janssen Straet
Mat: Hubrechie Jans

Datum als boven
Kint Amant
Vad.: Amant Cornelisse van Beeck
Moed.: Leentie Corvens
Pat. Wouwen Corvensse en Chiel Abramsse
Mat: Maetie Leners

5 Febru.
Kint Saertie
Vad.: Crijn Cornelisse Blieck
Moed.: Jannetie Davits
Pat: Jan Barentse Vos
Mat: Gertie Harns

Eodem die
Kint Anneke
Vad.: Piter Jooste
Moed.: Hendrickie Jans
Pat: Marinus Jansse
Mat: Anneke Cornelis

12 dito
Kint Leendert
Vad.: Cornelis Jansse Melesant
Moed.: Neeltie Arens Casteleijns
Pat: Arien Casteleijnsse en Piter Pitersse Voordijck
Mat: Saertie Voordijck en Grietie Crelis

Den selfden dito
Kint Maria
Vad.: Piter Tijsse van der Vliet
Moed.: Neeltie Crelis van der Schoor
Pat: Crelis Jacobsse van der Schoor
Mat: Jantie Crelis de Bruijne

Dito
Kint Pitertie
Vad.: Leunis Crelisse Gestel
Moed.: Jannetie Martens
Pat: Teunis Arensse Koert
Mat: Maetie Jacobs??

Dito
Kint Magdalena
Vad.: Jan Jansse
Moed.: Piternelle Daniels
Pat: Davit Jansse Knocker
Mater Willemptie Willems Rose

Dito
Kint Crelis
Vad.: Hendrick Joosten van den Hoeck
Moed.: Marie Crelis
Mat: Jannetie Piters

19 Febru.
Kint Huijbertie
Vad.: Teunis Jansse van Bochouten
Moed.: Marietie Jooste
Pat: Marten Lenertse Soldaet
Mater Annetie Cornelis

Dito
Kint Aeltie
Vad.: Lenert Lenersse
Moed.: Maetie IJmans
Pat: IIman Rokensse
Mat: Leentie Leners en Aeltie Piters

Dito
Kint Lauwerijntie
Vad.: Arien Jochemsse
Moed.: Ariaentie Krijns
Pat: Jacob Pitersse Rootsant
Mat: Maetie Jans

26 Febru.
Kint Neeltie
Vad.: Cornelis Noortman
Moed.: Lijsbet Arens
Pat: Cornelis Noorman en Arien Casteleijnsse
Mat: Neeltie Noorman

2 Mart
Kint Klaes
Vader Tijs Klaesse
Moed.: Angenietie Jans
Pat: Bastiaen Klaesse en Laurus Jansse
Mat: Piternelle Kommers en Lijsbet Klaes

9 Mart
Kint Cecilia
Vad.: Piter Stoffelsse van den Bos
Moed.: -
Pat: Arent de Molenaer
Mat: Annetie Walingh

Dito
Kint Lena
Vad.: Jan Teunisse Metselaer
Moed.: Piternelle Stoffels
Pat: Stoffel Stoffelsse de Jonge
Mat: Leentie Stoffels

16 Mart
Kint Cornelia
Vad.: Crelis Hendrixsse
Moed.: Jannetie Arens
Pat: Johannes Jansse
Mat: Jannetie Arens

23 dito
Kint Jannetie
Vad.: Jillis Jacobsse
Moed.: Krijntie Servaes
Mat: Soetie Arens

23 Aprill
Kint Piternelletie
Vad.: Willem de Graeff
Moed.: Martijntie
Pat: Jacob Rootsant
Mat: Grietie Piters

Dito
Kint Barber
Vad.: Adriaen Gerritsse Snijder
Moed.: Dirckie Klaes
Mat: Barbere Klaes

Den 7 Maij
Kint Marie
Moed.: Neeltie Martens
Pat: Aren Joose en Crelis Leunisse
Mat: Hester Aerts en Gijsie Crelis

12 Maij
Kint Jannetie
Vad.: Aren Crelisse
Moed.: Maetie Joris
Pat: Crelis Danielsse
Mat: Crelia Daniels

Selfde dito
Kint Annetie
Vad.: Piter Tijsse
Moed.: Jaspertie Piters
Patres Piter Tijsse en Jacob Tijsse
Mater Geertie

11 Junij
Kint Neeltie
Vad.: Arien Hendrixse Duijm
Moed.: Anna Jans de Groene
Pat: Jacob Cornelisse Hamete
Mat: Lauwerijntie Cornelis Hamete

Den 18 Junij
Kint Grietie
Vad.: Crelis Crelisse Roon
Moed.: Neeltie Crelis
Pat: Bastiaen Crelisse Kreeft met Ewit Crelisse Roon
Mat: Peternelle Leners met Annetie Crelis

Den 15 Julij
Kint Johannes
Vad.: Piter Pitersse Voordijck
Moed.: Zara van der Wisse
Pat: Johannes Cabouter
Mat: Elisabet van der Wisse met Maria van der Wisse

Den 21 Julij
Kint Peter
Vad.: Peter Bartensse
Moed.: Lijsbet Peters
Pat: Balten Petersse
Mat: Huijbertie Crijns

29 Julij
Kint Willem
Vad.: Piter Pitersse Melis
Moed.: Kommertie Willems
Pat: Hendrick Willemsse Brederode
Mat: Willemptie Willems

Den selfden dito??
Kint Aert
Vad.: Leunus Lodder
Moed.: Klijntie Aerts
Pat: Piter Jacobsse van Aerde
Mat: Tannetie Laurens

20 Augusti
Kint Aechie
Vad.: Piter Jansse
Moed.: Leentie Wouters
Pat: Willem Woutersse Maeijs
Mat: Maetie Willems

28 August.??
Kint Jannetie
Vad.: Jan Jacobsse Roos
Moed.: Jannetie Aerts
Pat: Arien Jochemsse
Mat: Lijntie Hendrix

Den 10 Septemb.
Kint Aert
Vad.: Maerten Aertsse
Moed.: Antenetie Ridders
Pat: Cornelis Bot
Mat: Saertie Rootsants

Eodem die
Kint Lauweris
Vad.: Joost Lauwerisse
Moed.: Maetie Imans
Pat: Balten Pitersse
Mat: Saertie Maertens

Den selfden dito
Kint Jopje
Vad.: Abram Abelsse Quack
Moed.: Saertie Jacobs
Pat: Crelis Caets
Mat: Lijsbet Leenders Tuijnders

1679 den 17 Septemb.
Kint Piter
Vad.: Huijch Jacobsse Cats
Moed.: Dina Leners Lodders
Pat: Tomas Hendrickse van Naerden met Cornelis Jacobsse Cats
Mat: Leentie Jacobs Caets

Den 10 Octob.
Kint Blesijntie
Vad.: Willem Cornelisse Coert
Moed.: Pitertie Jacobs Casteleijns
Pat: Willem Poulisse
Mat: Neeltie Cornelis Coert

Den selfden dito
Kint Marietie
Vad.: Dingeman Jansse Hoepstock
Moed.: Klijntie Piters
Pat: Gisbert Jansse van Ake
Mat: Zara Jans

Den selfden dito
Kint Johannes, het tweede Jacobus
Vad.: IJmant Willemsse??
Moed.: Susannetie Jans
Pat: Tijs Jansse met Abram Crelisse
Mat: Ariaentie Cornelis met Maetie Arens

22 Octob.
Kint Jan
Vad.: Jan Roelansse
Moed.: Mageleentie Crelis
Pat: Jacob van Beke
Mat: Annetie Crelis

Den 29 Octob.
Kint Klaes
Vad.: Marinus Digmansse Visboer
Moed.: Jannetie Klaes
Pat: Leunus Klaesse met Leunus Pitersse
Mat: Aechtie Wouters

Eodem die
Kint Jasper
Vad.: Arien Jaspersse Kortweg
Moed.: Pitertie Arens
Pat: Balten Jaspersse
Mat: Maetie Jaspers

5 Novemb.
Kint Teunus
Vad.: Knelis Teunisse Fording
Moed.: Ariaentie Joos
Pater Arijen Jansse Carslander
Mat: Ariaentie Teunis

Eodem die
Kint Piternelle
Vad.: Jan Hendricksse Guijlickenaer
Moed.: Jannetie Piters
Pat: Tonis Jansse
Mat: Dummitie Jans met Susannetie Jans

12 Novemb.
Kint Ariaentie Jans
Vad.: Jan Willemsse Goemare
Moed.: Martijntie Arens
Pat: Jan Lodder en Crelis Abramsse Lodder
Mat: Crelia Abrams

19 Novemb.
Kint Arien
Vad.: Jan Poulusse
Moed.: Grietie Arens
Pat: Aert Havicksse
Mater Crelia Daniels

Den 22 Novemb.
Kint Piternelle
Vad.: Piter Arensse de Lichte
Moed.: Arentie Wouters Stehouwers
Pat: Dinghman Lenersse Roothaijr
Mat: Maria Arens de Lichte

Den 26 Novemb.
Kint Maertie
Vad.: Reijnier Crijsse
Moed.: Willempie Corstiaens
Pat: Arien Corstiaensse
Mat: Crelia Corstiaensse

Den 2 Decemb.
Kint Laurus
Vad.: Crelis Lauwersse
Moed.: Reijntie Arens
Pat: Wouter Lauwersse
Mat: Crelia Jans Kuip

3 dito
Kint Neeltie
Vad.: Arien Jansse Keijsser
Moed.: Franssijntie Jillis
Pat: Klaes Arensse
Mater Jannetie Jillis??

Den 7 Decemb.
Kint Jasper
Vad.: Aert Jaspersse
Moed.: Zaertie Cornelis
Pat: Leendert Matijsse Houmans
Mat.: Jannetie Jaspers

Den 7 Decemb.
Kint Anthomi
Vad.: Baren Jacobsse van Veen
Moed.: Jannetie Cornelis
Pat: Jan Pitersse Niepies met Abram Hartichtvelt
Mat: Saertie Koomans

Decemb.
Kint Andries
Vad.: Steven Arensse
Moed.: Crelia Arens
Pat. Gerrit Martensse, Gerbrant Martensse
Mat: Maetie Govers

Den 21 Decemb.
Kint Josijntie
Vad.: Piter Hendrickxsse Nachtegael
Moeder Susannetie Jans
Pat: Crelis Jansse Duijm
Mat: Annetie Andries

26 Decemb.
Kint Cornelia
Vad.: Wilhelm van Nieuwenhove
Moed.: Maria Hogerwerff
Pat: Hendrick Buijs??
Mat: Cornelia Hogerwerff

Den 31 Decemb.??
Kint Jacomijntie
Vad.: Arien Cornelisse Noorthoeve
Moed.: Leentie Piters Ruijchrock
Pat: Jacob Cornelisse Noorthoeve
Mat: Jacomijntie Arens

1680 den 13 Januarij
Kint Krijntie
Vad.: Arien Lenersse Krepelman??
Moed.: Jannetie Jans
Pat: Jacob den Bleijcker
Mat: Madeleentie Crelis

Den 27 Jan.
Kint Dimme
Vad.: Arien Bastiaensse van der Linden
Moed.: Dimmetie Dimmits
Pat: Witte Jobsse van der Kars
Mater Piternelle Jacobs met Ariaentie Dimmits

Den 11 Februarij
Kint Annetie
Vad.: Jacob Tijsse Comans
Moed.: Geertie Jacobs Ruijchrock
Pat: Piter Tijsse Noormans met Lenert Tijsse
Mat: Lijntie Jans

Den 18 Februarij
Kint Johannes
Vad.: Balthasar Casteleijn
Moed.: Susanna Colsters
Pat: Adriaen Casteleijn met Nicolaes Bolijn
Mat: Martia Boelijns

1680 den 21 Februarij
Kint Lijsbeth
Vad.: Bastiaen Arensse Hollander
Moed.: Arentie Crelis
Pat: Piter Jooste van Stae?ie
Mat: Stijntie Arens

Kint Maria
Vad.: Willem Jansse Fransman
Moed.: Klaertie Piters
Pat: Aren Cornelisse Duijm
Mat: Klaertie Jacobs

Den 29 Februarij
Kint Jannetie
Vad.: Jan Woutersse
Moed.: Lijsbeth Klaes
Pat: Wouter Jansse met IJman Rochensse met Tijs Klaesse
Mater Eva Crelis

Den 3e Mart
Kint Hendrick
Vad.: Jacob Jacobsse den Bleijker
Moed.: Engeltie Hendrix van Proije
Pat: Crelis Hendrixsse van Proije
Mat: Jannetie Hendrix van Proije met Crijntie Poulus

Eodem die
Kint Maetie
Vad.: Jan Marixsse
Moed.: Flippijntie Bartels
Pat: Maerten Marixsse
Mater Maetie Imans

14 Mart
Kint IJman
Vad.: Jacob Jansse Lemson
Moed.: Saertie Imans
Pat: Jan IJmansse
Mat: Hester Aerts met Jannetie Cornelis??

Den 17 Mart
Kint Tijs
Vad.: Piter Tijsse Coman
Moed.: Martijntie Wouters
Pat: Jacob Tijsse Coman met Leendert Tijsse Coman
Mater Lijntie Jans

Den 24 Mart
Kint Abraham
Vad.: Arien Lenersse Soldaet
Moed.: Hester Cents??
Pat: Arien Hedrixsse met Cornelis Teunisse
Mater: Jannetie Arens

Den 6 Mart
Kint Hubertie
Vad.: Willem Woutersse Muijs
Moed.: Tannetie Joos
Pat: Aren Joosse
Mat: Maetie Joosse

Eodem die
Kint Johannes
Vad.: Willem Andriesse
Moed.: Ariaentie Jans Melesant
Pat: Karel Dirxsse
Mat: Jannetie Melesant

Eodem die
Kint Willemijntie
Vad.: Stoffel Arensse Reijger
Moed.: Dina Gijsbers
Pat: Ewith Gisbersse
Mat: Maetie Piters

Den 10 Aprill
Kint Krijn
Vad.: Arien Jochemsse
Moed.: Ariaentie Crijns
Pat: Willem Jansse en Gerrit Cornelisse
Mat: Maetie Jans en Leentie Crijns

Den 13 Aprill
Kint Piter
Vad.: Arien Jansse Cerslander
Moed.: Ariaentie Teunis
Pat: Wouter Lauwersse
Mat: Dina Leners Lodders

Den 19 Aprill
Kint Arien
Vad.: Salomon Ariensse van Leen
Moed.: Neeltie Cornelis Coert
Pat: Willem Cornelisse Coert
Mat: Pitertie Jacobs, des paters huijsvrouw

Den 5 Maij
Kint Willem
Vad.: Aren Lenersse Roos
Moed.: Zara Willems van Dike
Pat: Jan Willemse Schouwt
Mat: Barbera Dirx

Eodem die
Kint Jan
Vad.: Jan Jansse
Moed.: Piternelle Daniels
Pat: Cornelis Lenersse
Mater Jacomijntie Ewits

Eodem die
Kint Judick
Vad.: Gerrit -
Moed. ?????
Pat: Jasper Bogertman van Somersdijck
Mat: Aechie Wouters

Den 12 Maij
Kint Lijntie
Vad.: Willem Jansse Goemaer
Moed.: Jannetie Willems Weijer
Pat: Teunis Willemsse Weijer
Mat: Lenertie Jacobs

Eodem die
Kint Lena
Vad.: Job Arensse
Moed.: Zara Jacobs
Pat: Job Crelisse ??Vlas
Mat: Neeltie Samuels

Eodem die
Kit Leentie
Vader Iman Cornelisse
Moed.: Annetie Ruts
Pat: Stoffel Stoffelsse de Jonge
Mat: Jannetie Cornelis

Den 19 Maij
Kint Tijs
Vad.: Piter Tijsse van der Vliet
Moed.: Neeltie Cornelis van der Schoor
Pat: Gerrit Martensse Tauw
Mat: Ariaentie Martens

Eodem die
Kint Ariaen
Vad.: Leendert Adriaensse Smouwt
Moed.: Sijtie Jacobs
Pat: Jan Barensse Vos
Mat: Lijsbeth Adriaensse Smouwt

Den 26 Maij
Kint Cornelis
Vad.: Arije Cornelisse Hogesteijn
Moed.: Jasperijntie Ariaens
Pat: Cornelis Duijm en Leendert Smouwt
Mat: Francijntie Havens??

Den 2 Junij
Kint Klijntie
Vad.: Jacob Pitersse
Moed.: Saartie Willems
Pat: Gerrit Pitersse van Goederede
Mat: Digman Jansse Hoepstock
Mat: Jannetie Willems

Eodem die
Kint Witte
Vad.: Jobus Wittens
Moed.: Maria Bosvelt
Pat: Melchior Wittens
Mat: Maria Soetens

Den 6 Julij
Kint Tannetie
Vader Piter Cornelisse Verweijle
Moed. Ariaentie Teuwes
Pat: Louwies Pitersse van der Nat met Jan Verweijle
Mat: Maria Willems??

Den 21 Julij??
Kint Cornelis
Vad.: Corstiaen Cornelisse Kreeft
Moed.: Annetie Cornelis
Pat: Cornelis Cornelisse Roon met Job Willemsse
Mat: Sijtie Willems

Den 28 dito
Kint Johannes
Vad.: Jan Tijsse van Werkendam
Moed.: ?tie Jans
Pat: Davit Jansse
Mat: Elssie Jans, woonachtich in Somerdijck

Den 10 augustus kint Leunus
Vad.: Leendert Leunisse
Moed.: Neeltie Gerrits
Pat: Crelis Leunisse
Mat: Neeltie Leunis

Den 25 augustus??
Kint Engel
Vad.: Hendrick Jansse Blommendael
Moed.: Maetie Engels van der Stel
Pat: Willem Engelsse van der Stel
Mat: Martijntie Piters Rootsant, sijn huijsvrouw

Den 22 Septemb.
Kint Lidia??
Vad.: Aert Leunisse Gestel
Moed.: Maetie Jacobs Bol
Pat: Crelis Leunisse Gestel
Mater: Leentie Leunis Gestel ??

Eodem die
Kint Aechie
Vad.: Jacob Lenersse Reijger
Moed.: Passijntie Lodders
Pat: Crelis Lenersse Reijger
Mat: Lauwerijntie Crelis

Eodem die
Kint Matheus
Vad.: Cornelis Mateuwisse
Moed.: Abigail Leners
Pat: Cornelis Cornelisse Noorman
Mat: Dingitie Jans

Den 29 Septemb.
Kint Jaepie
Vad.: Ocker Jacobsse
Moed.: Hester Abrams
Pat: Aernouwt Jaspersse
Mat: Louwieke Huijbers

Den 6 Octob.
Kint Petrus
Vad.: Piter Voordijck
Moed.: Zara van der Wisse
Pat: Piter van der Poel met Jan Gerritsse
Mat: Ariaentie Dam

Eodem die
Kint Neeltie
Vad.: Lenert Lenersse
Moed.: Maetie Imans
Pat: Jacob Jansse
Mat: Marie Willems

Den 12 Octob.
Kint Abraham
Vad.: Marten Aertse
Moed.: Anthonette Ridders
Pat: Marinus Lenersse Lodder met Abram de Ridder
Mat: Klijntie Piters

Op vrijdach 17 Octob.
Kint Hendrick
Vad.: Leendert van Strale
Moed.: Arentie Abrams Blenckvliet
Pat.: Hendrick van Strale met Abraham Comans
Mat: Teuntie Jans van Blauw met Grietie Verburch

Op rustdach den 19 Octob.
Kint Cornelis
Vad.: Abram Jelisse
Moed.: Crelia Corstiaens
Pat: Crelis Corstiaensse
Mat: Lijsbeth Crelis??

Eodem die
Kint Jannetie
Vad.: Lenert Tijsse Koman
Moed.: Lijntie Jans
Pat: Willem Cosijn met Daniel Noorthoeve
Mat: Jannetie Gerrits met Neeltie Jans

Eodem die
Kint Lenert
Vad.: Cornelis Jansse Melesant
Moed.: Neeltie Arens Casteleijns
Pat: Jacob Arensse Casteleijn
Mat: Leentie Arens Casteleijns

Den 29 Octob.
Kint Jan
Vad.: Cornelis Jansse
Moed.: Neeltie Crelis
Pat: Dinghman Bellemse
Mater Jannetie Arens

Den 3 Novemb.
Kint Lijsbeth
Vad.: Crelis Willemsse Trommel
Moed.: Catharina Abrams
Pat: Crijn IJsackse van Schouwe
Mat: Aechie Willems

Den 18 Novemb.
Kint Lidia
Vad.: Jan Leunisse
Moed.: Jacomijntie Willems
Pat: Crelis Leunisse
Mat: Neeltie Leunis

Den selfden dito
Kinderen, den soon Engel, de dochter Piternelletie
Vader Willem Engelsse de Graeff
Moed: Martijntie Rootsant
Pat: Heijndrick Blommendael en Jacob Rootsant??
Mat.: Maetie Engels met Grietie Jacobs

Den 24 Novemb.
Kint Johannes
Vad.: Aren Johannesse Beenhouwer
Moed.: Maria Klaes Gouswart
Pat: Marinus Breman met Cornelis Dingemansse van Busoije
Mat.: Gerrebij Gouswart

Den 24 Novemb.
Kint Annetie
Vas.: Piter Jooste Metselaer
Moed.: Hendrickie Jansse Beenhouwer
Pat: Cornelis Dinghmansse van Busoije en Jacob Jansse Censsen
Mater Marie Cornelis Alebeeck

Den 30 Novemb.
Kint Dirck
Vad.: Lenert Lenersse Krepelman
Moed.: Lena Joost
Pat: Aren Lenersse Krepelman
Mat: Piternelle Leners

Den 7 Decemb.
Kint Crelia
Vad.: Leendert Andriesse
Moed.: Neelie Crelis
Pat: Wouter Teunisse Stehouwer
Mat: Maria Wouters

Den 15 Decemb.
Kint Lenert
Vad.: Reijnier Loijsse
Moed.: Willempie Corstiaens
Pat: Crelis Corstiaensse
Mat: Qurijntie Willems met Neeltie Loijs??

Den 15 Decemb.
Kint Annetie??
Vad.: Piter Pitersse Melis
Moed.: Kommertie Willems
Pat: Aren Hendrickxse Biggelaer
Mater Katelijne Piters

Den 18 Decemb.
Kint Crelia
Vad.: Ewit Gijsbersse
Moed.: Willemptie Crelis
Pat: Jan Dingemansse met Stoffel Arensse Reijger
Mat: Lena Piters

Den 22 Decemb.
Kint Maria??
Vad.: Arnouwt Jaspersse van Turenhouwt
Moed.: Zara Cornelis Buijvens
Pat: Davit Cornelisse Gestel
Mat: Piternelle Davits Griffens

Den selfden dito
Kint Aren
Vad.: Joost Joosten
Moed.: Maetie Arens
Pat: Jacob Crelisse Kraeck
Mat: Marie Joppe

Den 29 Decemb.
Kint Aechie
Vad.: Wijlant Cornelisse de Bruijn
Moed.: Ariaentie Piters Heerders
Pat: Witte Joosse van der Kars
Mat: Ariaentie Dimmits

1681 den 5 Januarij
Kint Leuntie
Vad.: Cornelis Claesse Moijses
Moed.: Geertje Jacobs
Pat: Aren Bastiaensse van der Linde
Mat: Dimmetie Dimmits met Aeltie Piters??

Den 8 Januarij
Kint Sijtie
Vad.: Jan Teunisse Metselaer
Moed.: Piternelle Stoffels
Pat: Cornelis Teunisse Metselaer
Mater Leentie Stoffels??

Den 12 Januario
Kint Piter met kint Ewit
Vad.: Jan Pitersse Melis
Moed.: Leuntie Ewits
Pat: Aren Hendrickxse Biggelaer met Bastiaen Houwer
Mat: Catelijntie Piters Melis met Aechie Ewits en Jacomijntie Ewits

Den 19 Januarij??
Kint Isack
Vad.: Crijn Isacksse
Moed.: Willempie Willems
Pat: Leendert Isacksse
Mat: Dingetie Jans met Neeltie Isackx

Eodem die
Kint Jenneke
Vad.: Matijs van Couteren
Moed.: Catrine Jansse
Pat: Job Cornelisse
Mat: Cornelia Lodders

Eodem die
Kint Jacob
Vad.: Jacob Keijsser
Moed.: Stoffelijntie Jans
Pat: Davit Jansse Knocker met Aren Cornelisse Noorthoeve
Mat: Maria van Ake

Den 22 Januarij
Kint Cornelia
Vad.: Job Crelisse
Moed.: Maetie Arens
Pat: Jacob Crelisse Kroock
Mat: Marie Paters, sijn huijsvrouw??

Eodem die
Kint Maertie
Vad.: Klaes Teunisse
Moed.: Bartie Huijge
Pat: Lamrecht Teunisse
Mat: Stijntie Teunis

Den 26 dito
Kint Jannetie
Vad.: Flip Crijnsse Koninck
Moed.: Hilletie Piters
Pat: Panck Pitersse met Jan Willemsse Goemaer
Mat: Martijntie Arens

Eodem die
Kint Annetie
Vad.: Jan Jansse van Luijck
Moed.: Tannetie Andries
Pat: Lenert Lodder, Cornelis van Westkappell??
Mat: Soetie Paijs

Den selfden dito
Kint Dirck
Moed.: Lijsbeth Crelis
Pater: Jacob Phlipsen
Mat: Marie Crelis??

Den 9 Februarij
Kint Jan
Vad.: Teunis Dirxsse
Moed.: Jannichie Hendrix
Pat: Joost Lauwersse
Mat: Lijsbeth Barens

Eodem die
Kint Lena
Vad.: Leendert Claesse Gouswart
Moed.: Marietie Willems Cosijns
Pat: Aren Cornelisse Noorthoeve
Mat: Marie Claes

Den 9 dito oft selfde
Kint Cornelis
Vad.: Dirck Pater??
Moed.: Neeltie Coerts
Pat: Aernouwt Pitersse
Mat: Aechie Crelis

Den 16 dito
Kint Tomus
Vad.: Lambrecht Tomusse
Moed.: Hubrechie Jans
Pat: Hendrick Tomusse
Mat: Truijtie Tomus

Kint Gerrit
Vad.: Zaerel Gerritse
Moed.: Willempie Crijns
Pat: Gerbrant Hogerwerff met Damus Gerritsse
Mat: Tannetie Florens met Emmerentia Vogelkruck

Den selfden dito
Kint Piter??
Vad.: Piter Stoffelsse
Moed.: Maetie Dirx
Pat: Leunis Pitersse der Roij met Arien Bastiaensse Glasemaker??
Mat: Aechie Wouters

Den 23 Februarij
Kint Lenardus
Vad.: Wilhelmus Nieuwenhove
Moed.: Maria Hogerwerff
Pat: Cornelis Hogerwerff
Mat: Catarina Martens, sijn huijsvrouw

Den 1 Mart
Kint Jacomijntie
Vad.: Daniel Noorthoeve
Moed.: Neeltie Jans
Pat: Aren Noorthoeve
Mat: Arentie Noorthoeve

Den 15 Mart
Kint Lijntje
Vad.: Tijs Woutersse Verduijn
Moed.: Heijltie Jans
Pat: Isack Woutersse en Abram Woutersse Verduijn
Mat: Maetie Tonnus

Den 16 Mart
Kint Samuel
Vad.: Cornelis Hogerwerff
Moed.: Catharina Martens
Pat: Samuel Martens
Mat: Elisabeth Huijgens??

Den 19 Mart
Kint Klaes
Vad.: Tijs Klaesse
Moed.: Angenietie Jans
Pat: meester Johannes de Vos met Jan Claesse
Mat: Hendrijntie, huijsvrouw van meester De Vos, met Lijsbeth Claes??

Den 26 Mart
Kint Lena
Vad.: Jan Warnij
Moed.: Jacomijntie Rokus
Pat: Marten Willemsse
Mat: Jacomijntie Arens??

Kint Piter
Vad.: Dingman Jansse Hoepstock
Moed.: Clijntie Piters
Pat: Evert Cornelisse
Mat: Saartie Jans met Dirckie

Den 13 Aprill
Kint Arentie
Vad.: Marcus Caron
Moed.: -
Pat: Abram Jacobsse van Schage
Mat: Piternelletie Dirx met Lena Joos

Eodem die
Kint Piter
Vad.: Job Arensse
Moed.: Neeltie Wouters
Pat: Willem Tonnisse
Mat: Jannetie Piters

Eodem die
Kint Jan
Vad.: Aren Jansse van Lo
Moed.: Jannetie Willems Goemare
Pat: Tomus Jansse van Loo
Mat: Maetie Jans van Loo??

Den 20 Aprill
Kint Herman
Vad.: Lauw Crelisse Gestel
Moed.: Jannetie Martens
Pat: Claes Jacobsse
Mat: Grietie Jans

Den selfden dito
Kinderen, ???t outste Lijntie, ???t jongste Hester
Vad.: Marinus Lodder
Moed.: Katelijntie Jans van der Lake
Paters Willem Marinisse Buerman met Antonij Jansse de Wael
Matres Maetie Leners met Maetie Piters??

Kint Ottho, dit kint is na gedane belijdenis van de moeder voor den kerckenraet gedoopt
Vad.: -
Moed.: Aechie Piters de Bruijn
Pat: -??

Den 18e Meij
Kint Jannetie
Vader Barent van Voren
Moeder Jannetie Cornelis
Pat: Cornelis van der Schoor met meester Jan van der Heijde met Marinus Bogert
Mater Lijntie Hendrickx met Clijntie Willems met Grietie Comans met Evertie, beijde van Middelharnas

Kint Piternella??
Vad.: Arien Bastiaensse van der Linde
Moed.: Dimmitie Dimmits
Pat: Witte Jobsse van der Kers
Mat: Ariaentie Dimmits met Aletie Verkaijck

Dese selfde 18 Maij sijn gedoopt vier personen overkomende tot onsse gereformeerde kercke in Dirxlant met name Jan Willemsse Croon, Neeltie Willems Croon, Jannetie Willems Croon, Jacomijntie Arens van Wage, dese alle wonende in en onder dese dorpe van Dirxlant

Den selfde dito
Kint Maria
Vad.: Salomon Ariensse
Moed.: Neeltie Cornelis
Pat: Willem Poulusse
Mat: Saertie Willems??

Den 25 Maij
Kint Ariaentie
Vad.: Aert Lambrechtse
Moed.: Ariaentie Crelis
Pat: Ewit Gijsbersse
Mat: Lena Piters

De 8 Junij
Kint Witte
Vad.: Jobus Wittens
Moed.: Maria Bosvelt
Pat: Melchior Wittens met Pompeus Berck??
Mat: Maria Soetens met Heijltie Wittens

Den selfden dito
Kint Elisabeth
Vad.: Willem Andriesse
Moed.: Ariaentie Jans
Pat: Caerel Dirxsse
Mat: Jannetie Jans Melesant

Den 15 Junij
Kint Piter
Vad.: Piter Tijsse van der Vliet
Moed.: Neeltie van der Schoor
Pat: Cornelis van der Schoor met Willem de Graeff en Wouter Teunisse Stehouwer
Mat: Martijntie Rootsant

Den 21 Junij
Kint Piter
Vad.: Jillis Jacobsse
Moed.: Crijntie Servaes
Pat: Abram Lenersse Lodder
Mat: Maetie Joos ??

Den selfden dito
Kint Jacob
Vad.: Jan Jacobsse Spaniart
Moed.: Annetie Tijs
Pat: Piter Stevensse Calle
Mat: Jannetie Jacobs??

Den 4 Julij
Kint Job
Vad.: Phlip Lenersse
Moed.: Hester Jobs
Pat: Abram Jobsse
Mat: Marie Jobs

Den 6 Julij
Kint Judith
Vad.: Gerrit Lucas van den Hoeck
Moed.: Margriet Neurenburch
Pat: Jasper Bogert
Mat: Ariaentie van Aflake

Den 13 Julij
Kint: Piter
Vad.: Leunus Pitersse
Moed.: Aechie Wouters
Pat: Johannes Cornelisse Taen van de Nieuwe Tonge
Mat: Zara Hendrix

Den 10 August
Kint Pieternelletie
Vad.: Jacob Jansse Lemson
Moed.: Zaertie Imans
Pat: Piter Jooste
Mat: Hester Dirx

Den selfde dito??
Kint Cornelis
Vad.: Cornelis Cornelisse Roon
Moed.: Neeltie Cornelis
Pat: Lenert Willemsse met Ewit Cornelisse
Mat: Jannetie Piters

Den 17 Augusti
Kint: Jacob
Vad.: IJman Willemsse
Moed.: Susannetie Jans
Pat: Hendrick Jansse
Mat: Katelijntie Ariaens

Kint Leendert
Vad.: Dingeman Lenersse
Moed.: Maria Arens
Pat: Jan Lauwersse
Mat: Maetie Jans

24 August??
Kint Neeltie
Vad.: Crelis Teunisse Metselaer
Moed.: Leentie Stoffels
Pat: Stoffel Stoffelsse de Jonge en Jan Teunisse Metselaer
Mat: Dingene Cornelis

Den 31 August??
Kint Jannetie??
Vad.: Cornelis Danielsse
Moed.: Jannetie Arens
Pat: Jacob Hubersse
Mat: Cornelia Daniels

Den 14 Septemb.
Kint Lijntie
Vad.: Leunus Lodder
Moed.: Klijntie Arens
Pat: Marinus Lodder
Mat: Pessijntie Lodders

Den selfden dito
Kint Klaes
Vad.: Piter Claesse Seuwe
Moed.: Cornelia Leners Noormans
Pat: Antoni ??Jansse de Wael met Iman Klaesse Seuwe
Mat: Maetie Piters met Dingetie Jans Seuws

Den 24 Septemb.??
Kint Madeleentie
Vad.: Aren Crepelman
Moed.: Jannetie Jans
Pat: Crelis Ruijchrock
Mat: Madeleentie Crelis met Maria van Aken

Den selfden dito
Kint Neeltie
Vad.: Dirck ??Cornelisz Spaen
Moed.: Teuntie Piters
Pat: Dirk Aelbrechtse
Mat: Neeltie Dimmis met Ariaentie Leners

Den 28 Septemb.
Kint Piter
Vad.: Arnouwt Pitersse
Moed.: Neeltie Paters
Pat: Crelis Duijm met Jacob Roock
Mat: Francijntie Havicks

Den selfden dito
Kint Cornelis
Vad.: Arien Cornelisse Noorthoeve
Moed.: Leentie Piters Ruijchrock
Pat: Jacob Cornelisse Noorthoeve met Cornelis Cornelisse Noorthoeve
Mat: Tannetie Cornelis Noorthoeve

Kint Zara??
Vad.: Abraham Abelsse Toldijck
Moed.: Zaertie Jacobs
Pat: Willem Jacobsse, Johannes Tierman, Jacob Kroock ??
Mat: Neeltie Abels, Katelijntie Leners

Den 2 Novemb.
Kint Crelis
Vad.: Willem Crelisse Coert
Moed.: Pitertie Jacobs Casteleijns
Pat: Salomon van Leen
Mat: Neeltie Crelis

Den 15 Novemb.
Kint Teunus
Vad.: Crelis Teunusse
Moed.: Ariaentie Joost
Pat: Aren Janssen Hollander
Mat. Ariaentie Teunus

Den 30 Novemb.
Kint Wouter
Vad.: Willem Woutersse Muis
Moed.: Tannetie Joost Spruijt
Pat: Jacob Woutersse Muijs
Mat: Leentie Wouters

Den 10 Decemb.
Kint Trijntie
Vad.: Gerrit Arensse
Moed.: Geertie Bastiaens
Pat: Teuwis Janssen
Mat: Teuntie Piters

Den 14 Decemb.
Kint Jan
Vad.: Jan Jansse
Moed.: Piternelle Daniels
Pat: Cornelis Lenersse met Daniel Tobiassen
Mat: Engeltie Hendrix

Den 21 Decemb.
Kint Lidia
Vad.: Lenert Leunisse
Moed.: Leentie Gerrits
Pat: Cornelis Leunisse Gestel
Mat: Hendrick Hermans

Den 25 Decemb.
Kint Krijn
Vad.: Cornelis van der Weel
Moed.: Hadewije Daniels
Pat: Willem Jacobsse
Mat: Barbere Piters

Den 31 Decemb.
Kint Hendrina
Vad.: Hendrick Blommendael
Moed.: Maetie Engels
Pat: Cornelis Blommendael met Abraham Blommendael
Mat: Gertie Arens

1682 den 7 Januarij
Kint Cornelis, het twede kint Marietie
Vad.: Bastiaen Creeft
Moed.: Annetie Crelis
Pat: Tijs Klaesse Kreeft met Lenert Klaesse Gouwswart
Mat: Angenietie Jans met Marietie Willems??

Den 11 Januarij??
Kint Jan
Vad.: Johannes Jansse
Moed.: Jannetie Crelis
Pat: Frans Crelisse van La
Mat: Leentie Jans

Kint Matijs
Vad.: Leendert Tijsse
Moed.: Lijntie Jans
Pat: Piter Tijsse de jonge
Mat: Lijsbeth Tuijnders

Den 11 Januarij
Kint Marietie
Vad.: Jacob Jansse
Moed.: Jannetie Abrams
Pat: Frans Cornelisse de Munck
Mat: Neeltie Claes

Den 16 Januarij
Kint Neeltie
Vad.: Jan Poulisse
Moed.: Grietie
Pat: Dirck Pater en Salomon??
Mat: Neeltie Koers, sijn huijsvrouw

Den 25 Januarij
Kint Maetie??
Vad.: Jan Gerritse Kette
Moed.: Marietie Marinus
Pat: Geer? Ketten
Mat: Ariaentie Marinus

Den 1 Febr.
Kint Abram
Vad.: Piter Jacobsse Blieck
Moed.: Leuntie Jobs Duijm
Pat: Job Pitersse met Crelis Pitersse Duijm
Mat: Abigael Jobs Duijm

Den 4 Februarij
Kint Lena
Vad.: Piter Tijsse
Moed.: Lijsbeth Leners Tuijnders
Pat: Lenert Cornelisse Tuijnder met Hendrick Tuijnder
Mat: Leentie Arens met Marietie Leners

Kint Klijntie
Vad.: Marten Manxse
Moed.: Jannetie Arens
Pat: Hendrick Willemsse met Gerrit Jansse
Mat: Maetie Arens met Jacomijntie Ewits

Den 8 Februarij
Kint Teunus
Vad.: Cornelis Teunisse Hollander
Moed.: Geertruij Tomas
Pat: Jacob Tijsse met Job Willemsse
Mat: Leentie Jans??

Den 11 Februarij
Kint Zijtie
Vad.: Jan Teunisse
Moed.: Lijsbeth Crelis Hoevenaer
Pat: Hendrick Teunisse de Mansse
Mat: Ariaentie Crelis Hoevenars ??

Den 1 Mart
Kint Engeltie
Vad.: Jan Manxse
Moed.: Philippijntie Bartels
Pat: Willem Thonisse met Gerrit Martensse
Mat: Willemptie Gerrits

Den 9 dito
Kint Zara
Vad.: Hendrick Cornelisse
Moed.: Lijntie Hendrix
Pat: Gerrit Crelisse
Mat: Maetie van Schelle

Den 15 Mart
Kint Cornelia
Vad.: Cornelis Lauwersse
Moed.: Reijntie Arens
Pat: Wouter Lauwerisse
Mat: Jannetie Lauris

Den 22 Mart
Kint Lijsbeth
Vad.: Cornelis Mateuwisse
Moed.: Abigael Leners
Pat: Machiel Abramsse ??van Beke
Mat: Maetie Machiels

Den 26 Mart
Kint Aren
Vad.: Lenert Smouwt
Moed.: Sijtie Jacobs
Pat: Jacob Coert
Mat: Trijntie Poulus

Den 12 Aprill
Kint Cornelis
Vad.: Aren Cornelisse Molenaer
Moed.: Maetie Joris
Pat: Piter Flore
Mat: Neeltie Crelis

Den 19 Aprill
Kint Klaes
Vad.: Aren Jansse Beenhouder
Moed.: Marie Klaes Gouswaerts
Pat: Leendert Claesse, Johannes Klaesse
Mat: Trijntie Poulus

Den 19 Aprill
Kint Gerbina
Vader de selve Aren Jansse Steenhouwer
Moed.: de selve Marie Claes
Pat: Marinus Breman van Somerdijck
Mat: Sijtie Jacobs ??

Den 26 Aprill
Kint Margareta
Vad.: Piter Voordijck
Moed.: Zara van der Wisse
Pater Petrus van der Poell
Mater Adriana van Daen, sijn huijsvrouw

Den selfden dito
Kint Arien
Vad.: Jan Arensse
Moed.: Pitertie Piters
Pat: Jan Lauwersse
Mat: Jannetie Paeis

Den 3 Maij
Kint Pitertie
Vad.: Matijns van Woetinen
Moed.: Catrina Jans
Pat: Johannes Jorisse
Mat: Brechie Jans??

Den 10 Maij
Kint Aren
Vad.: Hendrick Lenersse Tuijnder
Moed.: Leentie Arens Casteleijn
Pat: Aren Casteleijnsse met Cornelis Casteleijn, sijn soon
Mat: Ariaentie Martens met Neeltie Casteleijn, haar dochter

Den 7 Maij
Kint Katelijntie
Vad.: Dingman Cornelisse van den Hoeck
Moed.: Jannetie Jacobs
Pat: Barent Jacobsse van Veen met Evert Jacobsse, des moeders broeders

Den 17 Maij
Kint Davit
Vad.: Crijn Cornelisse Blieck
Moed.: Jannetie Davits
Pat: Piter Tijsse Coman
Mat: Lijsbeth Leners, sijn huijsvrouw

Den selfden dito
Kint Neeltie
Vad.: Maarten Weltevrede
Moed.: Jacomijntie Aerts
Pat: Jan Lauwe
Mat: Soetie Aerts met Maetie Lauwe

Den 30 Maij
Kint Leuntie
Vad.: Abram Lodder
Moed.: Neeltie Crelis
Pat: Lenert Lodder
Mat: Arentie Lodders

Den selfden dito
Kint Crelis
Vad.: Jan Roelofse van Canijen
Moed.: Magdalijne Crelis
Pat: Tijs Manxsse
Mat: Marijtie Denen

Kint Maria
Vad.: Isack Jacobsse van der Nat
Moed.: Annetie Tijsse van Nedervelt
Pat: Jacobus Tijsse van Nedervelt
Mat: Sijtie Jacobs van der Nat

Den 7 Junij
Kint Aechtie
Vad.: Piter Jansse Dommels
Moed.: Leentie Wouters
Pat: Willem Woutersse
Mat: Aechtie Wouters met Maetie Willems

Den selfden dito
Kint Barnardus
Vad.: Willem Barensse Middelkoop
Moed.: Stijntie Teunus
Pat: Reijnier Cornelisse Verton met Johannes Jansse Tileman
Mat: Lijsbeth Barens

Den 21 Junij 1682
Kint Piternella
Vad.: Willem de Grave
Moed.: Martijntie Rootsans
Pater Willem Coert
Mat: Pitertie Casteleijns

Den selfden dito
Kint Zara
Vad.: Dingman Jansse Hoepstock
Moed.: Klijntie Piters
Pat: Cornelis Teunisse
Mat: Zara Jans

Den 28 Junij
Kint Benjamin
Vad.: Job Arensse
Moed.: Neeltie Wouters
Pat: Jan Jansse Broeder off als regent
Mat: Annetie Piters

Den 5e Julij op sondach
Kint Piter
Vad.: Marinus Dingmansse
Moed.: Jannetie Klaes
Pat: Leunus Pitersse
Mat: Aechie Wouters??

Den 3 Julij op vrijdach. het vorige kint was te vore al getekent
Kint Joost
Vad.: Balthazar Casteleijn
Moed.: -
Paters Hendrick van Daen met Gerbrant Hoochwerff
Mat: Jacomina Wittens

Den 5 Julij
Kint Lenert
Vad.: Corstiaen Gijsbersse
Moed.: Leentie Kervels
Pat: Bouwen Kervelsse
Mat: Ariaentie Kervels

Eodem die
Kint Crelis
Vad.: Piter Crelisse Vermeijle
Moed.: Ariaentie Teuwes
Pat: Jacobus Tijsse
Mat: Teuntie Piters Steehouwers

Kint Hendrick
Vad.: Jan Hendricksse Guijlekenaer??
Moed.: Jannetie Piters
Pat: Abram Jansse met Job Crelisse
Mat: Susanna Jans

Den 12 Julij
Kint Crelia
Vad.: Job Crelisse Pater
Moed.: Maetie Kroock
Pat: Jacob Crelisse Kroock
Mat: Marie Jobs off Paters

Den 25 Julij
Kint Johannes
Vad.: Jan Jansse van Luijck
Moed.: Tannetie Andries
Pat: Cornelis van Westkeppel met Piter Hein
Mat: Zara Coemans

Den selfden dito
Kint Piter
Vad.: Cornelis Teunisse Metselaer
Moed.: Leentie Stoffels
Pat: Stoffel Stoffelsse de Jonge
Mat: Tannetie Ariens Rose

Den 16 Augusti
Kint Crelis
Vad.: Steven Arensse
Moed.: Crelia Arens
Pat: Gerbrant Arensse met Joost Joosten
Mat: Crelia Arens

Den elfden dito
Kint Hester
Vad.: Marinus Lodder
Moed.: Katelijntie Jans
Pat: Leendert Jacobsse Hoochwerff
Mat.: Tannetie Crelis

Den selfden dito
Kint Lauwerus
Vad.: Phlip Crijnsse
Moed.: Hilletie Piters
Pat: Gerrit Crelisse met Arien Jochemsse
Mat: Maetie Jans

Den 23 dito
Kint Crelia
Vad.: Abram Jansse Guijlekenaer
Moed.: Neeltie Cornelis
Pat: Jan Hendricksse
Mat: Grietie Dirx

Den 6 Septemb.
Kint Aertie
Vad.: Marinus Krijnsse
Moed.: Maetie Kommers
Pat: Krelis Krijnsse
Mat: Neeltie Andries

Den 13 Septemb.
Kint Teunus
Vad.: Lauwe Crelisse
Moed.: Jannetie Martens
Pat: Jacob Arensse Koertandt, Aert Leunisse Gestel
Mat: Maetie Jacobs ??

Den selfden dato
Kint Aechie
Vad.: Jan Jacobsse Spaniart
Moed.: Annetie Tijs
Pat: Tijs Cornelisse
Mat: Crelia Tijs

Den selfden dato
Kint Lijntie
Vad.: Aren Jaspersse
Moed.: Pitertie Arens
Pat: Kors Gijsbersse
Mat: Lena Arens

Den 20 dato
Kint Arien
Vader Iman Willemsse
Moed.: Susannetie Jans
Pat: Leendert Rotte
Mat.: Maetie Imans

Den 27 Septemb.
Kint Arien
Vad.: Abram Pitersse
Moed.: Ariaentie Arens
Pat.: Joost Jansse van Goeree
Mat.: Tannetie Arens

Den selfden dato
Kint Stoffel
Vad.: Jan Teunisse Metselaer
Moed.: Piternella Stoffels
Pat: Stoffel Stoffelsse de Jonge
Mat.: Leentie Stoffels

Den selfden dato
Kint Krijn
Vad.: Zaerel Gerritsse
Moed.: Willempie Krijns
Pat: Teunis Crijnsse
Mat.: Tannetie Florens

Den selfden dato
Kint Piternelle
Vad.: Arien Bastiaensse van der Linde
Moed.: Dimmetie Dimmets
Pat: Witte Jobse van der Kers
Mat.: Ariaentie Dimmets

Den 7 Octob.
Kint Lijsbeth
Vad.: Amant Abramsse van Beeck
Moed.: Hendrickie Jacobs
Pat: Michiel Abramsse
Mat: Maetie Michiels

Den 10 Octob.
Kint Neeltie
Vad.: Dirck Cornelisse Spaen
Moed.: Teuntie Piters
Pat: Gerrit Pitersse Goederede
Mat: Jannetie Willems

Kint Leentie
Vad.: Cornelis Jansse Melesant
Moed.: Neeltie Arens Casteleijn
Pat: Hendrick Lenersse Tuijnder met Jacob Arensse Casteleijn
Mat.: Francijntie Havickx

Den 25 Octob.
Kint Aletta
Vad.: Cornelis Noorman
Moed.: Lijntie van der Landen
Pat: Jasper van der Landen met Isack van Ake
Mat: Marie van Ake

Den November
Kint Ariaentie
Vad.: Joost Joosten
Moed.: Maetie Arens
Pat: Steven Arensse
Mater Crelia Arens

Den selfden dato
Kint Warnij
Vad.: Jan Beldrock
Moed.: Jacomijntie Rookes
Pat: Aren Cornelisse Lodder
Mat: Annetie Willems Weltevrede

Den selfden dato
Kint Witte
Vad.: Jobius Wittens
Moed. Maria Bosvelt
Pat: Pompeius Berck
Mat: Aeltie Wittens

Den 12 Decemb.
Kint Bastiaen
Vad.: Bastiaen Hollander
Moed.: ??-
Pat: Job Duijm met Piter Joosten van Strijen
Mat: Stijntie Arens

Den 20 Decemb.
Kint Cornelis
Vad.: Reijnier Cornelisse Verton
Moed.: Neeltie Cornelis van der Schoor
Mat: Marie Jans de Ridder

Den 25 Decemb.
Kint IJda
Vad.: Jacob Jansse Keijsser
Moed.: Stoffelijntie Jans Knocker
Mat: Aren Jansse Keijsser
Mat: Stoffelijntie Martens??

Den selfden
Kint, een Piter, en een Willem ??
Vad.: Piter Pitersse Melis
Moed.: Kommertie Willems Breroe
Pat: Jan Pitersse Melis met Hendrick Willemsse Breroe
Mat.: Neeltie Piters Melis met Willemptie Willems Breroe

26 Decemb.
Kint Gerrebina
Vad.: Leendert Klaesse Gouswaart
Moed.: Marietie Willems
Pat: Marinus Breman met Johannes Klaesse Gouswaart

1683 den 3 Januarij
Kint: Hendrick
Vad.: Piter Hendrickse Nachtegael
Moed.: Susannetie Jans
Pat: Jan Hendrickse Nachtegael
Mat: Marietie Willems??

Den 6 Januarij
Kint Piter
Vad.: Matijs Pitersse
Moed.: Metie
Pat: Piter Hendrixse Koman
Mat: Jannetie Jillis

Den 14 Januarij
Kint Jacob
Vad.: Joos Kerket
Moed.: Anna van Nieuwenhuijssen
Pater Lenert Krepelmans
Mater Neeltie Jans , huijsvrouw van Daniel Hoorthouve

Den 18 Januarij
Kint Johannes
Vad.: Aren Jansse Kerslander
Moed.: Ariaentje Teunis Vurdijn
Pat.: Jacob Tijsse Komans
Mat.: Marietie Wouters

Den 24 Januarij
Kint Krijn
Vad.: Aren Jochemsse
Moed.: Ariaentie Krijns
Pat.: Gerrit Cornelisse Bos met Philip Krijnsse
Mat.: Maetie Jans van Schelle

Den selfden dato
Kint Ariaentie
Vad.: Gerrit Jansse de Boer
Moed.: Jacomijntie Ewits
Pat: Jan Melisse
Mat: Aechie Ewits met Leuntie Ewits

Den 27 Januarij
Kint Jacomijntie
Vad.: Cornelis Jansse Commissaris
Moed.: Krijntie Krijns Gouwswart
Pat; Jacob Jansse Keijsser
Mat: Arentie Arense de Lompe

Kint Cornelis
Vad.: Lenert Cornelisse Tuter
Moed.: Zaertie Leners
Pat: Johannes Cornelisse Tuter
Mat: Neeltie Cornelis Tuter

Den 3 Februarij??
Kint Kornelia
Vad.: Jan van Loo
Moed.: Martijntie Arens
Pat: Tomas Jansse van Loo met Lodewijck Jansse van den Berch??
Mat: Grietie Dirx

Den 17 Februarij
Kint Cornelis??
Vader Willem van Niwenhoove
Moed.: Maria Hogerwerff
Pat: Johannes van Niwenhove
Mater Helena IJmants

Den 10 Februarij
Kint Daniel
Vad.: Crelis Danielsse
Moed.: Jannetie Arens
Pat: Piter Florisse van Eck
Mat: Crelia Daniels

Den 14 dito
Kint Cornelia
Vad.: Arien Lenersse Krepelman
Moed.: Jannetije Jans
Pat: Dirck Cornelisse Proijen
Mat: Neeltie Stephanus Hoppel, sijn huijsvrouw

Den 14 dito
Kint Neeltie
Vad.: Stoffel Reijger
Moed.: Dingetie Gijsbers
Pat: Aren Lenersse
Mater Maetie Arens

Den 17 Februarij
Kint Lena
Vad.: Arnouwt Pitersse
Moed.: Neeltie Krelis Pater
Pater Job Pater
Mater Aertie Crelis Pater

Den selfden dato
Kint Jannetie
Vad.: Gerrit Dirckxse
Moed.: Dirckie Hendrix
Pat: Witte Jobsse van der Kers
Mat: Ariaentie Dimmits

Den 21 Februarij
Kint Aechie
Vad.: Abram Jillisse
Moed.: Krelia Korstiaens
Pat: Isack Korstiaens
Mat: Lijsbeth Aerts

Den 28 Februarij
Kint Hendrick
Vad.: Piter van den Bos
Moed.: Stijntie Dirx
Pat: Martinus Hendrickxse van der Velden
Mat: Jannetie Poulus??

Den 17 Mart
Kint Neeltie
Vad.: Jacob Lenersse
Moed.: Neeltie Jans
Pat: Lenert Jansse
Mat: Geertruijt Leenders

Den 21 Mart
Kint Matheus
Vad.: Abram Corstiaensse
Moed.: Geertien Teuwes
Pat: Marinus Teuwesse
Mat: Stijntie Jacobs

Den selfden dato
Kint Leunis
Vad.: Lenert Leunisse
Moed.: Neeltie Gerrits
Pat: Crelis Leunisse
Mat: Aeltie Krelis

Den selfden dato
Kint Dina
Vad.: Piter Jacobsse
Moed.: Maetie Dinghmans
Pat: Leunis Arensse
Mat: Neeltie Dinghmans met Leentie Dingenis

Den 4 Aprill
Kint Piter
Vad.: Arien Pitersse Weijlant
Moed.: Katelijntie van Ecke
Pat: Hendrick Lambrechsse
Mat: Annetie Reijlofs met Lena Duijm

Den 7 April
Kint Arien
Vad.: Salomon Ariensse van Leent
Moed.: Neeltie Koert
Pat: Willem Koert
Mat: Saertie Poulis

Den 11 Aprill
Kint Maetie
Vad.: Arien Cornelisse Hogesteijn
Moed.: Aechie Cornelis
Pat: Harnt Martensse
Mat: Gertie Harns

Den 19 April
Kint Aechie
Vad.: Leendert Tijsse Koman
Moed.: Lijntie Jans
Pat: Cornelis Noorman
Mat: Neeltie Jans

Den 25 April
Kint Jannetie
Vad.: Jan Jansse
Moed.: Lijsbeth Cornelis
Pat: Jacob Philipsse Pas
Mat.: Marie Cornelis

Den selfden dato
Kint Cornelis
Vad.: Wijnant Cornelisse de Bruijn
Moed.: Ariaentie Piters Heerders
Pat: Johannes van Nieuwenhove
Mat: Lena IJmants

Den 25 Aprill
Kint Ariaentie
Vad.: Jan Willemsse Goemaer
Moed.: Martijntie Arens
Pat; Jan Lodder en Cornelis Lodder
Mat: Jannetie Willems

Den 23 Maij
Kint Adam
Vad.: Willem Tomasse
Moed.: Elssie Jans
Pat: Aren Pitersse Weijlant
Mat: Katrijn Jans van Eeck

Den 30 Maij
Kint Tomas
Vad.: Crelis Teunisse Hollander
Moed.: Geertruij Tomas van Waerde
Pat: Tomas Hendrixse van Waerde
Mat: Klijntie Tomas van Waerde

Den selfden dato
Kint Francijnte
Vad.: Piter Hendrickse
Moed.: Jannetie Jillis
Pat: Aren Jansse Keijsser
Mat: Crelia Daniels

Den selfden dato
Kint Cornelia??
Vad: Piter Poulusse van der Velden
Moed.: Tannetie Arens
Pat: Engbrecht Jansse Joncker
Mat: Lijsbeth Poulusse van der Velden

Den 13 Junij??
Kint Jacomijntie
Vad.: Aren Cornelisse Noorthoeve
Moed.: Leentie Ruijchrockx
Pat: Jacob Noorthoeve met Cornelis Noorthoeve
Mat: Tannetie Cornelis Noorthoeve

Kint Johanna
Vad.: Leonart van Strale
Moed.: Arentie Blenckvliet
Pat: Isack van Ake, baljouw, met Jacob Blenckvliet
Mat: Maria van Ake ??

Den 20 Junij
Kint Annetie
Vad.: Jan van Luijck
Moed.: Tannetie Andries
Pat: Kees Batel met Lenert Leunisse Gestel
Mat: Maetie Joos

Den 25 Junij??
Kint Kommertie
Vad.: Cornelis Pitersse Ruijchrock
Moed.: Lijsbet Cornelis Cats
Pat: Aren Pitersse Ruijchrock
Mat: Leentie Pitersse Ruijchrock met Marietie Piters Ruijchrock

Den 4 Julij
Kint Leentie
Vad.: Stoffel Stoffelsse de Jonge
Moed.: Jannetie Cornelis
Pat: IJman Cornelisse
Mat: Annetie Ruts

Den 12 Julij??
Kint Maria
Vad.: Piter Jacobsse Blieck
Moed.: Leuntie Duijm
Pat: Willem Poulisse
Mat: Zaertie Poulus

Den 19 Julij
Kint Jacob
Vad.: Job Livensse
Moed.: Maetie Jacobs
Pat: Crelis Teunisse met Klaes van Tichelen
Mat: Crelia Marinus

Dito
Kinderen Bastiaen en Aert
Vad.: Gerrit Aertsse
Moed.: Gertie Bastiaens
Pat: Arien Jansse met Jan Dimmitse
Mat: Tannetie Willems met Ariaentie Willems??

Den 25 Julij
Kint Johannes
Vad.: Daniel Noorthoeve
Moed.: Neeltie Jans
Pat: Crelis Noorman
Mat: Lijntie Jans

Den selfden dato
Kint Jantie
Vad.: Marinus Boomgart Metselaer
Moed.: -
Pat: geen
Mat: Martijntie Arens

Den 15 Augusti
Kint Elisabeth
Vad.: Cornelis Mateuwisse Bax
Moed.: Abigael Leners
Pat.: Cornelis Lenersse Noorman
Mat: Martie Jans

Den selfden dato
Kint Jannetie
Vad.: Aernouwt Jaspersse
Moed.: Sara Cornelis
Pat.: Frans Cornelisse de Munck
Mat: Leuntie Arens Verwinde

Den 5 Septemb.
Kint Beijie
Vad.: Tijs Klaesse Kreeft
Moed.: Angenietie Jans van Naerde
Pat: Jan Lauwersse van Naerde
Mater Annetie Arens??

Den 12 Septemb.
Kint Gerbrant
Vad.: Balthazar Casteleijn
Moed.: Susanna Kolsters
Pat: Willem van Nieuwenhoove met Cornelis Hoochwerff
Mat: Maria Hoochwerff en Catarina Martens

Den 19 Septemb.
Kint Josina
Vad.: Crelis Janssen Duijm
Moed.: Willempie Iemans Groenendijck
Pat: Piter Nachtegael
Mat: Susanna Jans

Den 26 Septemb.
Kint Cornelis
Vad.: Job Cornelisse Pater
Moed.: Maetie Arens
Pat: Dirck Cornelisse Pater
Mat: Marie Jobs

Dito
Kint Cornelis
Vad.: Abraham Cornelisse Lodder
Moed.: Neeltie Cornelis
Pat: Job Pitersse Duijm
Mat: Jobje Arens

Den 3 Octob.
Kint Johannes
Vad.: Abram Jansse Keijsser
Moed.: Jannetie Adriaens
Pat: Isack Jansse Keijsser
Mat: Klijntie Willems

Den 17 Octob.
Kint Lena
Vad.: Piter Klaesse Seuw
Moed.: Crelia Noormans
Pat: Cornelis Mateuwisse met Cornelis Noorman
Mat: Maetie Giels

Kint Abram
Vad.: Hendrick van Strate
Moed.: Katelijn Ariaens
Pat: Frans Cornelisse
Mat: Leuntie Verwinde

Den 17 Octob.
Kint Isack
Vader de selfde als vore
Moeder de selfde als boven
Pat: Witte Jobsse van der Kers
Mat: Ariaentie Dimmits

Den 24 Octob.
Kint Lena??
Vad.: Jan Cornelisse van der Heijden
Moed.: Jannetie Gerats
Pat: Jan Lodder met Arien Jansse Keijsser
Mat: Stoffelijntie Martens

Den selfde dato
Kint Willemijntie
Vad.: Jan Leunisse
Moed.: Jacomijntie Leunis
Pat: Crelis Arensse
Mat: Ariaentie Crelis

Den 13 Novemb.
Kint Piter
Vad.: Job Arensse
Moed.: Neeltie Wouters
Pat: Jan Jansse, alst regent
Mat: Jannetie Piters

Den selfden dato
Kint Gerrit
Vad.: Piter Gerritsse
Moed.: Maria Giselinx
Pat: Beijie Gerritsse met Dingman Dingmansse van Liere
Mat: Cornelia Arens??

Den 17 dito
Kint Jacoba
Vad.: Ocker Jacobsse
Moed.: Hester Abrams
Pat: Aert Jaspersse
Mat: Jannetie Jaspers

Den selfden dato
Kint Wouter
Vad.: Abram Woutersse
Moed.: Katelijntie Leners
Pat: Tijs Woutersse
Mat: Lauwerijntie Cornelis

Den 21 Novemb.
Kint Neeltie
Vad.: Lenert Lenersse
Moed.: Maetie Imans
Pat: Tijs Klaesse
Mat: Angenietie Jans

Kint Arentie
Vad.: Hendrick van Brederode
Moed.: Maertien Arens van der Stelle
Pat: Marten Manxse, Marten Tromp
Mat: Jannetie Arens

Kint Trijntie
Vad.: Arien Jansse Behouwer
Moed.: Marietie Klaes Gouswarts
Pat: Lenert Klaesse met Johannes Klaesse Gouwswart
Mat: Trijntie Poulus en Lijsbeth Jans, huijsvrouw van Chiel Manxse

Kint ???
Vad.: -
Moed.: Abigael Willems
Pat: ???
Mater Neeltie Phlippe Trompert

Kint Susanna
Vad.: Jacob Nijpies
Moed.: Pieternelletie Simons
Pat: ?????
Mat: Tannetie Florens

Kint Engeltie
Vad.: Jan Manxse??
Moed.: Phlippijntie Bartels
Pat: Aren Jochemsse
Mat: Willempie Willems

Kint Lenert
Vad.: Piter
Moed.: Leentie Marcus
Pat: Jacobsse Caron
Mat: Arentie Jacobs

Den 25 Decemb.
Kint Cornelis??
Vad.: Jacob Tijsse Koman
Moed.: Grietie Jacobs
Pat.: Klaes Jacobsse Koert
Mat: Ariaentie Krelis met Grietie Dirx??

Den 25 Decemb.
Kint Cornelia
Vad.: Jan Cornelisse Nieuwenhove
Moed.: Klaertie Jans
Pat: Willem Nieuwenhove
Mat: Maria Buijs, sijn huijsvrouw

1684 den 2 Januarij
Kint Cornelis
Vad.: Dirck Cornelisse Spaen
Moed.: Teuntie Piters Stehouwers
Pat: Lodewijck Jacobsse van den Berch
Mat: Grietie Dirx, sijn huijsvrouw

Den 8 Januarij
Kint Gerrit
Vad.: Zaerle Gerritse
Moed.: Willempie Krijns
Pat: Cornelis Hogerwerff
Mat: Catharina Martens, sijn huijsvrouw

Den 12 Januarij??
Kint Marietie
Vad.: Cornelis Klaesse Mofet
Pat: Tijs Klaesse Kreeft
Mat: Angenietie Jans, sijn huijsvrouw

Den 16 Januarij
Kint Mattijs
Vad.: Piter Tijsse Koman
Moed.: Lijsbeth Leners Tuijnder
Pat: Lenert Tijsse Koman
Mat: Lijntie Jans

Den 23 Januarij
Kint Jacob
Vad.: Barent van Veen
Moed.: Josijna Woulis
Pat: Jan van der Heijde met Cornelis Jacobsse Boelhouder en mr. Piter Corbier
Mat: Lijsbeth van ?een, Anna Recius

Den 26 Januarij
Kint Cornelia
Vad.: Aren Jansse van Loo
Moed.: Jannetie Willems
Pat: Jan Jansse van Loo
Mat: Martijntie Arens

Den 30 Januarij
Kint Crelis
Vad.: Klaes Cornelisse Moijses
Moed.: Neeltie Jobs
Pat: Live Jansse
Mat: Huijchie Cornelis met Krijntie Doens, woonachtigh Goerede

Den selfden dito
Kint Joost
Vad.: Willem Woutersse Muijs
Moed.: Tannetie Joosts
Pat: Arien Joosten
Mat: Maetie Jost

Den 6 Februarij
Kint Geertie
Vad.: Marcus Jacobsse Karon
Moed.: Arentie Jacobs Ruijchrock
Pat: Jacob Tijsse
Mat: Lena Joos

Den selfden dato
Kint Kornelis
Vad.: Dirck Cornelisse
Moed.: Neeltie Ariens
Pat: Jacob Cornelisse Kroock
Mat: Marietie, Pat. sijn huijsvrouw??

Den selfden dato
Kint Jacob
Vad.: Jacob Tijsse
Moed.: Sijtie Jacobs
Pat: Isack Jacobsse met Piter de Visser
Mat: Annetie Tijsse

Den 9 Februarij
Kint Katelijntie
Vad.: Cornelis Teunisse Metselaer
Moed.: Leentie Stoffels
Pat: Jan Teunisse Metselaer met Crelis Dinghmansse van den Hoeck
Mat: Lijsbeth Klaes

Den 13 Februarij
Kint Anna
Vad.: Johannes Jansse Bakelaer
Moed.: Jannetie Crelis
Pat: Frans van La
Mat: Leentie Jans

Den selfden dato
Kint Willem
Vad.: Jan Willemsse van Dijcke
Moed.: Grietie Teunis
Pat: Mateuwis Aelbrechse den Harder
Mat: Sijtie Cornelis van Deventer

Den selfden dato
Kint Dirckie
Vad.: Jan Willemsse Kroon
Moed.: Marie Jans de Ridders
Pat: Poulus IJsackse de Ridder
Mat: Dirckie Wouters

Den selfden dato
Kint Marie
Vad.: Barent Gerritse
Moed.: Jannetie Jaspers
Pat: Hendrick Gerritsen
Mat: Piternelletie Gerrits??

Kint Jacob
Vad.: Isack Jacobsse van der Nat
Moed.: Annetie Tijs
Pat: Jan van der Heijde
Mat: Jannetie Gerrits, sijn huijsvrouw

Den 23 Februarij
Kint Gerrit
Vad.: Gerrit van Dijke
Moed.: Maetie Aerts
Pat: Abram Jobsse
Mat: Rebecca Abrams

Den 5 Mart
Kint Johannes??
Vad.: Eewit Jansse Knocker
Moed.: Zijtie Jans
Pat: Cornelis Jansse Blommendael et Jacob Jansse Knocker
Mat: Piternelle Jans met Geertie Arens

Den selfden dito
Kint Maria
Vad.: Reijnier Crelisse Verton
Moed.: Neeltie Cornelis van der Schoors
Pat: Dinghman Jansse Hoepstock
Mat: Ariaentie Piters, weduw van De Bruijn

Den selfden dito
Kint Leentie
Vad.: Crelis Teunisse Verduijn
Moed.: Ariaentie Joost
Pat: Krijn IJsackse van Schouwe
Mat: Willempie Willems

Den 15 Mart
Kint Arien
Vad.: Marten Manxse
Moed.: Jannetie Arens
Pat: Hendrick Willemsse
Mat: Maetie Arens

Den selfden dito
Kint Poulus
Vad.: -
Moed.: Paschijntie Leners
Pat: -
Mat: Dina Leners met Crelia Marijnus??

Den selfden dito
Kint Cornelis
Vad.: Cornelis Roon
Moed.: Neeltie Kornelis Mus
Pat: Lenert Willemsse Hoochwerff, Ewith Cornelisse Roon
Mat: Grietie Franckz

Den 19 Mart
Kint Lena
Vad.: Jan Warnij
Moed.: Jacomijntie Rokus
Pat: Leendert Hendricksse Koman
Mat: Neeltie Cornelis

Den 26 Mart
Kint Trijntie
Vad.: Piter van der Hoeck
Moed.: Cornelia Willems Bevaside
Pat: Chiel Jansse Gastelaer
Mat: Jobje Goekoops

Den 9 Aprill
Kint Piter
Vad.: Arnouwt Pitersse
Moed.: Neeltie Crelis
Pat: Crelis Duijm
Mat: Fransijntie Havicks, sijn huijsvrouw

Den 16 Aprill
Kint Cornelis
Vad.: Gerrit Cornelisse
Moed.: Lijntie Crijns
Pat: Jan Dinghmansse
Mat: Martijntie Rootsant

Den selfden dito
Kint Cornelia
Vad.: Lenert Leunisse
Moed.: Neeltie Gerrits
Pat: Cornelis Gerritse
Mat: Cuijntie Teunis

Den selfden dito
Kint Knelia
Vad.: Joost Lauwersse
Moed.: Maetie Imants
Pat: Manck Martensse
Mat: Leentie Blaes

Den selfden dito
Kint Cornelis
Vad.: Jan Teunisse Metselaer
Moed.: Piternelle Stoffels
Pat: Stoffel Stoffelsse de Jonge met Cornelis Teunisse Metselaer
Mat: Jannetie Cornelis

Kint Jannetie
Vad.: Lenert Tuter
Moed.: Zaertie Leners
Pat: Johannes Crelisse Tuter
Mat: Neeltie Crelis Tuter

Den 6 Maij
Kint Marietie
Vad.: Piter Jansse Dommels
Moed.: Leentie Wouters
Pat: Piter Markusse
Mat: Maetie Willems

Den selfde
Kint Adrianus
Vad.: Piter Pitersse Voordijck
Moed.: Zara van der Wisse
Pat: Petrus van der Poel, predik. in Goerede
Mat: Ariaentie Domus

Den selfde
Kint Lena
Vad.: Cornelis Reijger
Moed.: Maetie Jans van Loij
Pat: Klaes Reijger
Mat: Marie Arens??

Den 14 Maij
Kint Liedewijff
Vad.: Steven Arensse
Moed.: Crelia Arens
Pat: Gerbrant Marcusse met Teunis Woutersse
Mat: Marie Wouters

De selfden dato
Kint Grietie
Vad.: Jan Arensse Paijs
Moed.: Pitertie Piters
Pat: Jan Kruijne
Mater: Grietie Kruijne

Den selfden dato
Kint: Jochem
Vad.: Arien Jochemse
Moed.: Ariaentie Krijns
Pat: Phlip Krijnse
Mat: Maetie Jans

Den 11 Julij
Kint Elisabeth
Vad.: Jan Poulisse
Moed.: Grietie Koerts
Pat: Crelis Danielsse Molenaer met Abram Wouterse Verduijn
Mat: Maetie Piters met Maetie Jans ??van Otse

Den 18 Junij
Kint Cornelis
Vad.: Cornelis Hogerwerff
Pat: Gerbrant Martens
Pat: Gerbrant Hogerwerff met Wilhelm van Nieuwenhove
Mat: Cornelia Buijs met Maria Hogerwerff met Maria van Vlierde

Den selfden dito
Kint Abram
Vad.: Sent Gommersse Gunst
Moed.: Jantie Teuwis
Pat: Lenert Krepelman
Mat: Lena Joost

Den 25 dito
Kint Jannetie
Vad: IJman Willemsse Butiens
Moed.: Susannetie Jans
Pat: Jan Jansse Scrijver
Mat: Ariaentie Joost

Den 7 Julij
Kint Gerbina??
Vad.: Lenert Klaesse Gouwswart
Moed.: Marietie Willems
Pat: Daniel Noorthoeve
Mat: Lijntie Jans

Den 15 Julij
Kint Franssijntie
Vad.: Piter Hendrixse Komans
Moed.: Jannetie Jillis
Pat: Arien Jansse Keijsser
Mat: Kuijntie Teunisse

Kint Crelis
Vad.: Barent Crelisse
Moed.: Maetie Weltevrede
Pat: Jan Willemse??
Mat: Marie Jans, sijn huijsvrouw

Kint Willem
Vad.: Cornelis Willemse Trommel
Moed.: Caterijn Abrams
Pat: Johannes Arensse van Leent
Mat: Achie Willems

Den 27 Augusti
Kint Lena
Vad.: Lenert Lodder
Moed.: Zijtie Willems
Pat: Job Willemsse van der Kers
Mat: Arentie Lodders??

Den selfden
Kint Anna
Vad.: Amant Abramsse van Beke
Moed.: Hendrickie Jacobs van Os
Pat: Piter Jacobsse Blieck
Mat: Leuntie Jobs??

Den 3 Septemb.
Kint Nicolaes
Vad.: Piter Crelisse Vermeijle
Moed.: Ariaentie Teuwis
Pat: Tijs Klaesse Kreeft
Mat: Ariaentie Klaes van Vooren met Angenietie Jans

Den 10 Septemb.
Kint Cornelia
Vad.: Bastiaen Kreeft
Moed.: Annetie Knelis
Pat: Tijs Kreeft
Mat: Maetie van Beke

Kint Annetie
Vader Reijnier Lowijs
Moed.: Willempie Corstiaens
Pat: Abram Corstiaens
Mat: Krelia Corstiaens

Kint Tomas
Vad.: Aren Weijlant
Moed.: Katelijna Jans
Pat: Hendrick Lambrechs
Mat: Maetie Roelofs

Kint Klaes
Vad.: Teunis Klaesse
Moed.: Aeltie Stoffels
Pat: Abram Jansse
Mat: Arentie Klaes

Alle den selfden dato
Kint Knelia
Vad.: Cornelis Melesant
Moed.: Neeltie Casteleijn
Pat: Davit Kolff
Mat: Ariaentie ??Melesant

Den 17 Septemb.
Kint Kommertie
Vad.: Arien Cornelisse Noorthoeve
Moed.: Leentie Piters Ruijchrock
Pat: Cornelis Pitersse Ruijchrock met Arien Pitersse, sijn broeder
Mat: Marietie Piters Ruijchrock
??
Kint Klaertie
Vad.: Jan Eversse
Moed.: Gertruijt Cornelis
Pat: Abram Gerritse Polsbroeck met Gerrit Cornelisse den Waker
Mat: Hester Jans, sijn huijsvrouw

Den selfde
Kint: Huubrecht
Vad.: Crelis Lambrechtse
Moed.: Hubrechie Jans
Pat: Steven Arensse van Loij
Mat: Piternelle Gerrits Goerede??

Den 24 Septemb.
Kint Tijs
Vad.: Lenert Tijsse Koman
Moed.: Lijntie Jans Noormans
Pat: Piter Tijsse Koman
Mat: Maetie Crelis

Den 8 Octob.
Kint Jacob
Vad.: Job Jobse
Moed.: Maria Jacobs
Pat: Cornelis Hoochwerff
Mat: Caterina Martens

Den selfden dato
Kint Marie
Vad.: Krelis Pitersse Vroon
Moed.: Arentie Crelis
Paters Wouter Teunisse Stehouwer met Teunis Willemsse Meijer
Mat: Klaertie Jacobs etc.

Den 22 Octob.
Kint Jacomijntie
Vad.: Piter de Visser
Moed.: Grietie van Keijserswaert
Pat: Adriaen de Visser met Wouter Teunisse Stehouwer
Mat: Barbara de Visser met Teuntie Piters Stehouwer??

Den 24 Octob.
Kint Kommertie
Vad.: Krijn IJsackse
Moed.: Willemptie Willems
Pat.: Hendrick Willemsse met Piter Melisse
Mat: Maetie Arens met Lena Hendricks

Den 5 Novemb.
Kint Zijtie
Vad.: Crelis Digmansse van den Hoeck
Moed.: Lijsbeth Klaes
Pat: Dinghman van den Hoeck
Mat: Piternelle Komans

Den 12 Novemb.
Kint Jannetie
Vad.: Jan Jansse van Loo
Moed.: Martijntie Arens??
Pat: Arien Jansse van Loo met Tomas Jansse van Loo
Mater Jannetie Willems??

Den 26 Novemb.
Kint: Jannetie
Vad.: Abram Corstiaensse
Moed.: Gertie Teuwis
Pat: Crelis Corstiaensse
Mat: Crelia Corstiaensse??

Kint Johannes
Vad.: Tijs Klaesse Kreeft
Moed.: Angenietie Jans
Pat: Laurens Jansse van Naerden
Mat: Jannetie Jans van Naerde

Den 4 Novemb.
Kint: Cornelia
Vad.: Piter Arensse de Lichte
Moed.: Susanna Cornelis
Pat: Arien Jansse Luijmet, Cornelis Hoochwerff
Mat: Piternelle Jans met Catarina Martens

Den 11 Decemb.
Kint Jan
Vad.: Willem Andriesse Kools
Moed.: Ariaentie Jans Melesant
Pat: Cornelis Jansse Melesant
Mat: Neeltie Arens Casteleijns

Den selfden dato
Kint Daniel
Vad.: Jan Polastren
Moed.: Piternelle Daniels
Pat: Cornelis Daniels
Mat: Aechie Cornelis, dochter van Cornelis Leunisse

Den 17 Decemb.
Kint Sijtie
Vad.: Aert Joosten
Moed.: Jacomijntie Lauwe
Pat: Leendert Andriesse
Mat: Crijntie Lauwe

Den 20 Decemb.
Kint Neeltie
Vad.: Cornelis Mateuwensse
Moed.: Abigael Leners Noormans
Pat: Pieter Klaesse Seuw
Mat: Maetie Macchiels

Den 24 dito
Kint Abram
Vad.: Jacob Jansse Koeckebacker
Moed.: Jannetie Abrams
Pat: Cornelis de Munck
Mat.: Soetie Crelis

1685 den 6 Januarij
Kint Hendrick
Vad.: Jan Hendrickse Meijer
Moed.: Abeltie Abrams
Pat: Cornelis Hendrickse Meijer met Abram Keijsser
Mat: Lijsbeth Hendrickse Meijer met Machtelt Dirx

Den 6 Januarij
Kint Willem
Vad.: Job Willemsse
Moed.: Arentie Crelis
Pat: Witte Jobsse van der Kers
Mat: Zijtie Willems

Den selfden dato
Kint Lijntie
Vad.: Abram Woutersse
Moed.: Katelijntie Leners
Pat: Tijs Woutersse
Mat: Heijltie Jans

Den selfden dato
Kint Susannetie
Vad.: Aren Cornelisse Capeteijn
Moed.: Aechie Crelis
Pat: Dirck Pater
Mat: Aechie Martens

Den 13 Januarij
Kint Lijsbeth
Vad.: Chiel Abramsse van Beke
Moed.: Lijsbeth Willems
Pat: Amant Abramsse van Beke
Mat: Maetie Chiels

Den 21 Januarij
Kint Maria
Vad.: Johannes Tieleman
Moed.: Beletie Gijsbers
Pat: Witte Jobsse van der Kers met Dimme Gijsbersse
Mat: Piternelle Gijsbers

Den 24 Januarij
Kint Cornelis
Vad.: Dirck Cornelisse Spaen
Moed.: Teuntie Piters Stehouwers
Pat: Piter Pitersse Noordijck met Lenert Pitersse
Mat: Zara van der Wijsse

Den 4 Februarij
Kint Neeltie
Vad.: Stoffel Arensse Reijger
Moed.: Dingetie Gijsbers
Pat: Jan Cornelisse Nieuwenhove
Mat: Jannetie Piters

Den 7 Februarij
Kint Pauwelijntie
Vad.: Simon Simonsse Vos
Moed.: Marie Leners
Pat: Piter Noordijck
Mat: Sara van der Wis

Den 11 Februarij
Kint Willempie
Vad.: Job Crelisse Pater
Moed.: Vroutie Arens
Pat: Crelis Arensse
Mat: Neeltie Jacobs

Den selfden dato
Kint Marietie
Vad.: Piter Gerritsse Swaenhil
Moed.: Abigael Jobs
Pat: Job Pitersse Duijm met Pieter Jacobsse Blieck
Mat: Leuntie Jobs

Den 18 Februarij
Kint Lowijs
Vad.: Klaes Lowijsse
Moed.: Lena Jacobs
Pat: Balthazar Casteleijn
Mat: Susanna Colsters, sijn huijsvrouw

Den 18 Februarij
Kint Marietie
Vad.: Jan Roulofsse
Moed.: Magthalijntie Crelis
Pat: Reijnier Crelisse
Mat: Neeltie Crelis??

Den selfden dato
Kint Willem
Vad.: Jacob Willemse Beozier
Moed.: Arentie de Lange
Pat: Witte Brandijnsse met Jan Arensse de Lange
Mat: Crelia Willems??

Den selfden dato
Kint Lambert
Vad.: Jan Lammersse
Moed.: Ariaentie Jacobs
Pat: Crelis Danielsse
Mat: Annetie Roelofs

Den 25 Februarij
Kint Cornelis
Vad.: Willem van Deuverde
Moed.: Cornelia van Gorcom
Pat: Cornelis van Deuverde met Jan van Deuverde
Mat: Magdalena van Oppervelt

Den selfden dato
Kint Lena
Vad.: Jacob Lenersse Goeree
Moed.: Neeltie Jans
Pat: Lenert Jansse
Mat: Martijntie Bartels

Den 28 Februarij
Kint Kommertie
Vad.: Piter Jacobsse
Moed.: Maetie Dinghmans
Pater Jan Dinghmansse
Mater Kommertie Vos

Den 28 Februarij
Kint Jan
Vad.: Crelis Jansse Commissaris
Moed.: Crijntie Crijns Gouswart
Pat: Jan Hendrickse Meijer
Mat: Brechie Jans??

Den selfden dato
Kint Adriana
Vad.: Jobus Wittens
Moed.: Maria Bosvelt
Pat: Iman Nieuwenhove
Mat: Helena Wittens met Jacomina Wittens

Den selfden dato, bij gebreck dat Dom. Bomgart uijtwas
Kint Teuntie
Vad.: Jacob Crijnsse
Moed.: Cornelia Daniels
Pat: Marcus Antonius
Mat: Maetie Crijns

Den 18 Mart
Kint Piternelle
Vad.: Dinghman Lenersse
Moed.: Marietie Arens
Pat: Piter Arensse
Mat: Susannetie Martens

Den 8 April
Kint Geertie
Vad.: Jan Willemsse van Dijke
Moed.: Grietie Teunis
Pat: Jan Willemsse Goemaer
Mat: Martijntie Arens

Den selfden dato
Kint Caterina
Vad.: Lodewijck Jacobsse
Moed.: Grietie Dirx
Pat: Jacob Lodewijcksse
Mat: Ariaentie Knelis

Den 15 Aprill
Kint Piter??
Vad.: Job Arensse van der Linde
Moed.: Neeltie Wouters
Pat: -
Mat: Jannetie Piters

Den selfden dato
Kint Leendert
Vad.: Piter Pitersse Melis
Moed.: Maetie Leners van Beke
Pat: Chiel Abramsse van Beke
Mat: Lijsbeth Willems

Den 23 April
Kint Laurus
Vad.: Cornelis Lauwersse
Moed.: Reijntie Arens
Pat: -
Mat: Jannetie Laurus

Den 13 Maij
Kint Willem
Vad.: Marten Willemsse Weltevrede
Moed.: Jacomijntie Aerts
Pat: Barent Cornelisse
Mat: Annetie Willems

Den 20 Maij
Kint Catharina
Vad.: Isack van Ake
Moed.: Meijntia
Pat: Cornelis Bolijn met Hendrick Verbeeck
Mat: Catharina Verschuer met Maria Boulijns

Den 10 Junij
Kint Willem
Vad.: Jacob Woutersse
Moed.: Annetie Willems
Pat: IJman Willemsse
Mat: Neeltie Willems

Den selfden dato
Kint Jacobus
Vad.: Jacob Keijsser
Moed.: Stoffelijntie Jans
Pat: Davit Jansse Knocker
Mat: Ariaentie Dimmits

Den 8 Julij
Kint Aren
Vad.: Davit Jansse Knocker
Moed.: Zijtie Jans Blommendael
Pat.: Abram Jansse Blommendael
Mat: Gertie Arens Bremans met Stoffelijntie Jans??

Den 15 Julij
Kint Blasijntie
Vad.: Salomon van Lent
Moed.: Neeltie Cornelis Coerts
Pat: Crelis Willemsse Trommel met Arijen Poulusse
Mat: Katerijntie Abrams, sijn huijsvrouw, met Marietie Gabriels

Den 21 Julij
Kint Lijsbeth
Vad.: Leendert Adriaensse Smouwt
Moed.: Zijtie Jacobs
Pat: Evert Cornelisse
Mat: Maetie Adriaens Smout

Den 29 Julij
Kint Johannes
Vad.: Jan Manxse
Moed.: Phlippijntie Bartens
Pat: Tijs Manxse
Mat: Maria Denis

Den 29 dito
Kint Arent
Vad. Willem Arensse Koeijmans
Moed.: Aechie Leners Goeree
Pat: Dinghman Hoepstock
Mat: Klijntie Piters

Den 19 Augusti
Kint Abraham
Vad.: Abram Jillese
Moed.: Cornelia Corstiaens
Pat: Piter Jansse Kateuw van Goerede met Cornelis Corstiaensse
Mat: Dirckie Jans met Jacomijntie Willems

Den 26 Augusti
Kint Johannes
Vad.: Cornelis Jansse Noorman
Moed.: Lijntie Jaspers van de Lande
Pater Leendert Tijsse Comans
Mat: Neeltie Jans Noormans

Den 2 Septemb.
Kint Leentie
Vad.: Willem Willemsse Goemaer
Moed.: Maria Willems
Pat: Jan Willemsse Goemaer
Mat: Jannetie Willems Goemaer

Den selven dato
Kint Lijsbeth
Vad.: Piter Jacobsse Rootsant
Moed.: Lena Piters
Pat: Jacob Leendersse Goerede
Mat: Martijntie Piters Rootsant

Den 9 Septemb.
Kint Tannetie
Vad.: Aren Jaspersse van Turenhouwt
Moed.: Sara Cornelis
Pat: ??Barent Gerritsse van der Staff
Mat: Piternelle Davits

Den selfde dato
Kint Abram
Vad.: Abram Abelsse Quack
Moed.: Zaertie Jacobs
Pat: Stoffel Stoffelsse de Jonge met Piter Jansse Backer
Mat: Annetie Tijs

Den 16 Septemb.
Kint Stoffel
Vad.: Crelis Teunisse Metselaer
Moed.: Leentie Stoffels
Pat: Stoffel Stoffelsse de Jonge
Mat: Piternella Stoffels

Den selfden dato
Kint Johannes
Vad.: Joost Joosten
Moed.: Maetie Arens
Pat: Bouwen Corvensse
Mat: Stijntie Cornelis

Den 30 Septemb.
Kint Jillis
Vad.: Piter Hendrickse
Moed.: Jannetie Jillis
Pat: Aren Soldaet
Mat: Zara Arens

Den 7 Octob.
Kint Maria??
Vad.: Cornelis Ruijchrock
Moed.: Lijsbeth Cornelis
Pat: Jan Lodder
Mat: Martijntie Cornelis

Den 14 Octob.
Kint Elisabeth
Vad.: Cornelis Hoochwerff
Moed.: Catharina Martens
Pat: Samuel Martens met Martinus Martens
Mat: Cornelia Buijs

Den 21 Octob.
Kint Cornelis
Vad.: Reijnier Lowiesse
Moed.: Willempie Corstiaensse
Pat: Abram Jillisse
Mat: Jacomijntie Lambrechs

Den 28 Octob.
Kint Ariaentie
Vad.: Marcus Jacobsse Caron
Moed.: Arentie Jacobs Ruijchrock
Pat: Job Willemsse van der Cars
Mat: Lena Joos

Den 5 Novemb.
Kint Susanna
Vad.: Piter Tijsse Coman de Jonge
Moed.: Lijsbeth Leners Tuijnder
Pat: Lenert Cornelisse Tuijnder
Mat: Susannetie Hendrickx

Den 8 Novemb.
Kint Daniel
Vad.: Crelis Danielsse Haijmeet
Moed.: Jannetie Arens
Pat: Jacob Crijnsse
Mat: Crelia Daniels

Den selfden dato
Kint Jannetie
Vad.: Arien Claesse
Moed.: Ariaentie Jans
Pat: Piter de Visser
Mat: Josijntie Jans

Den 15 Novemb.
Kint Lijsbeth
Vad.: Hendrick Simonsse
Moed.: Klijntie Willems
Pat: Jan van Putte ??
Mat: Marie, sijn huijsvrouw

Den 18 Novemb. 1685
Ester, dogter van Reijnier Verton en Neeltje van der Schoor
Getuijgen: Hendrick Noorlander, Stijntje Teunis ??

Den 29 Novemb.
Kint Abram
Vad.: Corstiaen Cornelisse Creeft
Moed.: Annetie Crelis
Pat: Tijs Woutersse Verduijn
Mat: Heijltie Jans

Den (1)9 Decemb.
Kint: Cornelia
Vad.: Arien Noorthoeve
Moed.: Leentie Piters Ruijchrock
Pat: Jacob Cornelisse Noorthoeve
Mat: Tannetie Cornelis Noorthoeve

Den selfden dato
Kint Jacomijntie
Vad.: Job Lijvensse
Moed.: Maetie Jacobs
Pat: Piter Tijsse de Jonge
Mat: Ariaentie Piters de Bruijn

Den selfde
Kint Olivier
Vad.: Jan Ariaensse
Moed.: Knelia Oliviers
Pat: -
Mat: Martijntie de Grave

Den 12 Decemb.
Kint Abram
Vad.: Amant Abramsse van Beke
Moed.: Hendrickie Jacobs
Pat: Michiel Abramsse
Mat: Maetie Chiels

Den 23 Decemb.
Kint Margerita
Vad.: Leonart van Strale
Moed.: Maetien Engels
Pat: Hendrick van Strale
Mat: Margerita

Den 26 Decemb. 1685
Jan, soon van Abraham Merkusse en Arentje Aarts
Getuijgen: Jan Lauwe, Maerten Weltevree, Soetjen Aarts

Den 12 Janw. 1686
Grietie, doghter van Cornelis Crelissen en Neeltje Jobs
Test: Job Lievensen, Matie Jacobs

Dito??
Elisabeth, doghter van Pleun Cornelissen en Pieternella Gijsberts
Test: Arent Bastiaensen van der Linde en Oletie Gisberts

Dito
Tannetie, doghter van Willem Jacobse de Nijt en Atie Jacces van der Nat
Testes: Cornelis Jacobs, Isaack van der Nat, Matie en Ookje ?nte, Annetie Thijs

Dito
Elisabeth, doghter van Jan Paulsen en Grietje Koets
Testes: Dirck Pater, Cornelia Wouters

Den 18 Janw. 1686
Leendert, soon van Jacob Leenders en Neeltje Jans
Testes: Levinius Arents en Martintje Bartels ????

Den 27 Januarij 1686
Kint Jacob
Vad.: Crelis Klaesse Mols
Moed.: Geertie Jacobs
Pat: Barent van Veen
Mat: Josina Walinghs??

Den selfden dato
Kint, een Gerrit, en een Marietie
Vad.: Barent Gerritsse van der Staff??
Moed.: Jannetie Jaspers
Pat: Klaes Marijnisse Wacker met Arien Jaspersse
Mat.: Lijsbeth Ariaens met Piternelle Davits

Den 10 Februarij
Kint Kommer
Vad.: Marijnus van Woude
Moed.: Maetie Kommers
Pat: Jan Cornelisse Goerede
Mat: Ariaentie Crelis

Den 17 Februarij
Kint Cornelis
Vad.: Jan Nieuwenhove
Moed.: Cornelia Tijs
Pat: Willem Nieuwenhove
Mat: Marietie Hoochwerff met Annetie Tijs

Den 17 Februarij
Kint Amant
Vad.: Marten Manxse
Moed.: Jannetie Arens
Pat: Jacob Manxse
Mat: Piternelle Jacobs??

Den 20 Februarij
Kint Neeltie
Vad.: Aren Jansse van Loo
Moed.: Jannetie Willems Goemaer
Pater Jan Jansse Hoochborst met Tomas van Loo
Mater Francijntie Willems Goemaer??

Den 3 Mart
Kint Maetie
Vad.: Phlips Hendricksse
Moed.: Maetie Piters??
Pat: Barent van Veen
Mat: Josijna Wals

Den selfden dato
Kint Grietie
Vad.: Lieve Jobsse van Gent
Moed.: Machel Jans van Berge
Pat: Job Livensse
Mat: Maetie an Tichelen

Den selfden dato
Kint Crelis
Vad.: Job Crelisse Pater
Moed.: Maetien Arens
Pat: Dirck Crelisse Pater
Mat: Marie Jobs

Den selfden dato??
Kint Annetie
Vad.: Willem Tomasse
Moed.: Eltie Jans
Pat: Arnouwt Pitersse
Mat: Neeltie Jans

Den selfden dato
Kint Jacomijntie
Vad.: Daniel Noorthoeve
Moed.: Neeltie Jans
Pat: Aren Noorthoeve
Mat: Leentie Piters

Den selfden dato
Kint Jannetie
Vad.: Matijs ??Goetuen
Moed.: Catelijna
Pat: Balten Pitersse
Mat: Kateleijn Piters

Den 10 Mart
Kint Lenert
Vad.: Davit Aertse
Moed.: Metie Gerrits
Pat: Crelis Aerensse
Mat: Pitertie Aerts

Den selfden dato
Kint Johannes
Vad.: Balthazar Casteleijn
Moed.: Zusanna van Colster
Pater Cornelis Bolijn
Mat: Barbara Meijerts
Wilhelmus van Schaerdenburch eccles. ????

Den 10 Mart
Kint Stoffelijntie
Vad.: Stoffel Stoffelse
Moed.: Jannetie Cornelis
Pat: Jan Teunisse Metselaer
Mat: Neeltie Stoffels

Den 24 Mart
Kint Arien
Vad.: Arien Lenersse
Moed.: Neeltie Ariens
Pat: Tobias Ariensse
Mat: Cateleijntie Ariens

Den selfden dato
Kint Martijntie
Vad.: Teunis Klaesse
Moed.: Aeltie Stoffels
Pat: Jan Jacobse Spaniart
Mat: Maetie Tijs

Den 31 Mart
Kint Arent
Vad.: Jacob Willemse
Moed.: Arentie de Lompe
Pat: Tobias de Lompe
Mat: Marietie Wouters??

Den 12 April
Kint Ariaantie
Vad.: Lenert Lenerse Rotte
Moed.: Maetie Imans
Pat: Rocus IJmansse
Mat: Neeltie Imans

Den 14 Aprill
Kint Willemptie
Vad.: Cornelis Muts
Moed.: Lijsbeth Jans
Pat: Cornelis Arentse vant Weer
Mat: Aeltie Cornelis

Den selfden dato
Kint Leendert
Vad.: Piter Claesse Seuw
Moed.: Cornelia Leners Noorman
Pat: Cornelis Noorman en Cornelis Mateuwisse
Mat: Maetie Machiels en Abigael Leners Noorman

Den selfden dato
Kint Lendert
Vad.: Otte Lenersse
Moed.: Maria Jans
Pat: Marinus Heijndricksse
Mat: Hendrickie Jacobse

Den 21 April
Kint Dirck
Vad.: Leendert Dirckse Braber
Moeder Pitertie Piters
Pat: Jan Abramsse Lodder
Mat: Neeltie Crelis van der Schoor

Den selfden dato
Kint Tannetie
Vad.: Zaerel Gerritse
Moed.: Willempie Crijns
Pat: Cornelis Comans
Mat: Tannetie Florens

Den selfden dato
Kint Jan
Vad.: Jan Krijgsman, overleden sijnde, staet in plaets Cornelis Lauwers, sijn broeder
Moed.: Maetie Jans
Pat: Wouter Lauwersse
Mat: Piternelle Jans Serre

Den 28 April
Kint Teuntie
Vad.: Franck Hendrickse Osseweijer
Moed.: Neeltie Jacobs
Pat: Jacob Kroock met Lenert Willemsse Hoochwerff
Mat: Piternelle Leners met Lijn Paijs

Den selfden dato
Kint Jacob
Vad.: Jan Spaniart
Moed.: Annetie Tijs
Pat: Piter Stevense Kalle
Mat: Lena Jacobs

Den 5 Maij
Kint Tannetie
Vad.: Jasper Jaspersse
Moed.: Gertie Bastiaens
Pat: Lenert Tijsse
Mat: Ariaentie Willems

Den 12 Maij
Kint Jacob
Vad.: Jan Lambrechse
Moed.: Ariaentie Jacobs
Pat: Crelis Jansse
Mat: Maetie Joost, sijn huijsvrouw

Den 19 Maij
Kint Abram
Vad.: Sent Kommerse Gunst
Moed.: Jannetie Mateuwis
Pat: Lenert Crepelman
Mat: Lena Joost

Den 3 Junij
Kint Grietie
Vad.: Dirck Cornelisse Spaen
Moed.: Teuntie Piters Stehouwers
Pat: Lenert Pitersse??
Mat: Grietie Jacobs Coert

Den 9 Junij
Kint Adriana
Vad.: Jobus Wittens
Moed.: Mara Bosvelt
Pat: Matijs van den Houte
Mat: Lena Bosvelt met Lena Wittens

Den 7 Julij
Kint Susannetie
Vad.: Aren Crelisse Hogesteijn
Moed.: Aechie Crelis
Pat: Piter Jacobsse Braber
Mat: Aechie Martens

Den selfden
Kint Jan
Vad.: Crelis Jansse van Lis
Moed.: Maetie Joost
Pat: Jan Lammersse
Mat: Aechie Wouters

Den selfden dato??
Kint Johannes
Vad: Piter Nachtegael
Moed.: Susannetie Jans
Pater Cornelis Duijm
Mater ???

Den 20 Julij
Kint Lijsbeth
Vad.: Jan Hendricksse Meijer
Moed.: Abeltie Abrams de Wit
Pat: Piter Abramsse de Wit
Mat: Maetie Piters??

Den 13 Julij
Kint Jannetie
Vad.: Piter van der Hoeck
Moed.: Cornelia Willems
Pat: Aren van Loo
Mat: Zara Quack

Den 21 Julij
Kint Hendrickie
Vad.: Cornelis Arensse van der Mole
Moed.: Neltie Crelis
Pat: Aert Leunisse
Mat: Grietie Jacobs

Den selfden dato
Twede kint Willempie
Vad.: de selfde
Moed.: de selfde
Pat: Piter Arensse met Jan Arensse
Mat: Ariaentie Crelis

Den 28 Julij
Kint Zara
Vad.: Piter Jacobsse Blieck
Moed.: Leuntie Jobs Duijm
Pat: Piter Gerritse Swaenhil
Mat: Leentie Willems Hoochwerff

Den 1 Augusti
Kint Willem
Vad.: Marten Willemse
Moed.: Jacomijntie Aerts
Pat: Barent Cornelisse
Mat: Annetie Willems??

Den 25 Augusti
Kint Leentie
Vad.: Jan Willemsse Goemaer
Moed.: Martijntie Arens van Dam
Pat: Willem Willemse Goemaer
Mat: Francijntie Willems

Den selfden dato
Kint Willem
Vad.: Marinus Lenersse Lodder
Moed.: Katelijntie Jans
Pat: Klaes Lenersse Lodder
Mat: Maetie Piters

Den selfden dato
Kint Aeltie
Vad.: Rokus IJmansse
Moed.: Soetie Crelis
Pat: Iman Rokusse
Mat.: Maetie IJmans

Dito
Kint Leunis
Vad.: Jan Leunisse
Moed.: Jacomijntie Willems
Pat: Teunis Martensse Noppe
Mat: Crelia Marinus

Den 1 Septemb.
Kint Hester
Vad.: Philp Lenersse Admirael
Moed.: Engeltie Martens
Pat: Abram Jobsse
Mat: Marie Jobs

Den 7 Septemb. 1686??
Maerten, soon van Cornelis Melissant en Neeltje Castelijns
Testes: Jacob Casteleijn, Arentje Maertens

Den 19 Septemb.
Kint Zara
Vad.: Piter van Dijck??
Moed.: Zara van der Wis
Pat: Johannes Cabouter
Mat: Hester van der Wis

Den 27 Septemb.
Kint Marie
Vad.: Ottho Hendrix
Mat: Anna Dijckmans
Pat: Jan Se?ger
Mat: Neeltie van der Schoor??

Den 29 Septemb.
Kint Tannetie
Vad.: Krijn Hermansse
Moeder Jannetie Piters
Pat: Jan Paijs
Mat: Jobje Goekoop

Den 29 Septemb. 1686
Pieter, soon van Pieter Pietersen Melis en Neeltje Marinus
Test.: Jan Pietersen Melis, Sitie Pieters

Dito ??
Maetie, doghter van Cornelis Tuter en Saertje Leenders
Test.: Laurus Leenders, Catalintje Leenders

Dito??
Arent, soon van Arent Jaspersen en Bastiaene Caspers
Getuijg.: Bastiaen Caspers, Lena Arents

Den selfden dato
Kint Piter
Vad.: Wilhelm de Graeff
Moed.: Martijntie Rootsant
Pat: ??-
Mat: -??

Den 9 Octob.??
Kint Jacob
Vad.: Piter Arensse met sijn gelt
Moed.: Maertie Jacobs
Pat: Lenert Paijs
Mat: Jacomijntie Jacobs

Den selfden dato
Kint Maetie
Vad.: Abram Crelisse Decker
Moed.: Maetie Jobs
Pat: Tomas Jansse van Loo
Mat.: Jannetie Willems

Den 20 Octob.
Kint Jacobus
Vad.: Gerrit Lowijsse
Moed.: Marie Dusmont
Pat: Klaes van Tichelen
Mat: Anna Joost

Den selfden
Kint Klaes
Vad.: Cornelis Dinghmansse
Moed.: Lijsbeth Klaes Kreeft
Pat: Tijs Klaesse Kreeft
Mat: Angenietie Jans van Naerden

Dito
Kint IJman
Vad.: Joost Lauwersse
Moed.: Maetie IJmans
Pat: Maerte Manxse
Mat: Leentie Claes

Den 27 Octob.
Kint Bastiaen
Vad.: Arien Bastiaensse
Moed.: Jannetie Willems
Pat: -
Mat: Catelijntie Vlaminx

Den 27 Octob.
Kint Lijsbeth
Vad.: Dirck Verbiest
Moed.: Arentie Gerrits
Pat: Willem Gerritsse
Mat.: Jannetie Gerrits

Den 4 Novemb.
Kint Corstiaen
Vad.: Reijnier Loijsse
Moed.: Willempie Corstiaens
Pat: Abram Corstiaensse
Mat.: Crelia Corstiaense

Den selfden dato
Kint Piter
Vad.: Dirck Crelisse Pater
Moed.: Neeltie Arens
Pat: Crelis Mansse
Mat: Arentie Crelis??

Den selfden
Kint: Dimmetie
Vad.: Jan Wernij
Moed.: Jacomijntie Rokus
Pat: Lenert Lodder
Mat: Zijtie van der Kers

Den 17 Novemb.
Kint Johannes
Vad.: Davit Jansse Knocker
Moed.: Zijtie Jans Blommendael
Pat: Crelis Jansse Blommendael
Mat: Gertie Arens Bremans met Stoffelijntie Knockers

Kint Johannes
Vad.: Tijs Klaesse Kreeft
Moeder Angenietie Jans van Naerde
Pat: Laurus Jansse van Naerde
Mat: Jannetie Jans van Naerde??

Den 17 ovemb.
Kint Neeltie
Vader en moeder de selve
Pat: IJman Rokensse Withaen
Mat: Piternelle Kolen

Den 4 Decemb.
Kint Grietie
Vad.: Cornelis Verweij
Moed.: Neeltie Cornelis
Pat: Live Jobsse
Mat: Macheltie, de huijsvrouw van Live Jobsse??

Den selfden dato
Kint Gerrit
Vad.: Lenert Leunisse
Moed.: Neeltie Gerrits
Pat: Crelis Gerritse
Mat: Arentie Klaes

Den 8 Decemb.
Kint Willem
Vad.: Jacob Woutersse
Moed.: ??Maetie Lauwe
Pat: Piter Jansse Dommels
Mat: Leuntie Wouters ?

Den selfden dato
Kint Maria
Vad.: Jan van Putte
Moed.: Maria Crelis
Pat: Jillis Arensse
Mat: Zophia Crelis

Kint Hendrick??
Vad.: Willem van Deuverde
Moed.: Cornelia van Gorcum
Pat: Isack van Ake met Leunis van der Goij
Mat: Mensie Bolijn

Den selfden dato
Kint Jan
Vad.: Piter Jansse
Moed.: Leentie Wouters Muijs met Jan Dommelsse
Pat: Dinghman Hermansse
Mat: Hendrickie Amans

Den 15 Decemb.
Kint Johannes
Vad.: Jacob Janssen Lenson
Moed.: Zaertie Imants
Pat: Witte Brandijnsse
Mat: Martijntie Brandijnsse

Den 22 Decemb.
Kint Jannetie
Vad.: Abram Corstiaensse
Moed.: Geertie Teuwis??
Pat: Claes Jacobsse
Mat: Willemptie Corstiaensse

Den 22 Decemb.
Kint Johannes
Vad.: Hendrick Verstrade
Moed.: Catelina
Pat: Jacob Koekebacker
Mat: Jannetie Abrams

Dito
Kint Maria
Vad.: Job Willemsse van der Kers
Moed.: Arentie Crelis Lodders
Pat: Lenert Cornelisse Lodder
Mat: Willempie van der Kers

Den 26 Decemb.
Kint Caterina
Vad.: Lucas Cheijijl
Moed.: Jannetie Andries
Pat: Arent Lijnhouwer, de molenaer
Mat: Ariaentie, meijt van Jacob Keijsser

Den selfden dato
Kint Willem
Vad.: Willem Willemsse
Moed.: Maria Willems
Pat: Lenert Willemsse met Jan Kip
Mat: Lena Willems

Den 3 Januarij 1687
Kint Piternelle
Vad.: Willem Marinus
Moed.: Jacomijntie
Pat: Cornelis Bochoute
Mat: Jobje Hendrickx

Kint Geurtie
Vad.: Carel Spies
Moed.: Catelijna Piters
Pat: Jan Pitersse, glasemaecker
Mat: Maetie Evers

Kint ???
Vad.: Abram Dinghmansse
Moed.: -
Pat: Cornelis Dinghmansse
Mat.: Dina Lodders

Kint Lijsbeth
Vad.: Amant van Beke
Moed.: Hendrickie Jacobs
Pat: Michiel van Beke
Mat: Lijsbeth Willems ??

Den 5 Januari 1687
Kint Grietie
Vad.: Lauris Crelisse
Moed.: Jannetie Martens
Pat: -
Mater Leentie Jans

Den 12 Januari
Kint Dimme
Vad.: Aren Bastiaensse van der Linde
Moed.: Dimmetie Dimmits
Pat: Witte Jobsse van der Kers
Mat: Ariaentie Dimmits

Den 19 Januari
Kint Pouwelijntie
Vad.: Poulus Jansse
Moed.: Jacomijntie Hubrechs
Pat: Jan Lodder
Mat: Jannetie Teuwis

Den selfden dato
Kint: Ida
Vad.: Jacob Jansse Keijsser
Moed.: Stoffelijntie Jans
Pat: Jan van der Heijde
Mat: Stoffelijntie Martens ????

Den 22 Januarij
Kint Ariaentie
Vad.: Engel Jansse Hoeckswech
Moed.: Maghel Dirx van Os
Pat: Wauter Kouwtijser
Mat: Dingne Jans

Kint Cornelis
Vad.: Leendert Cornelisse Lodder
Moed.: Zijtie Willems
Pat: Willem Marijnisse Bierman en Hendrick van Proijen
Mat: Maetie Leners met Grietie Crelis

Den 26 Janw. 1687
Cornelis, soon van Aernout Pietersen en Neeltje Cornelis
Get.: Arent Cornelissen, Job Pater, Aegje Cornelissen

Den 12 Februarij
Kint Aechie
Vad.: Lenert Tijsse Coman
Moed.: Lijntie Jans
Pat: Crelis Jansse Noorman
Mat: Marie Willems

1687 den 16 Februarij
Kint Hubrecht
Vad.: Klaes Hubrechse Bette
Moed.: Jannetie Aerts
Pat: Poulus Harssel, den timmerman
Mat: Jannetie Arens Moijers

1687 den 16 Februarij
Kint Soetie
Vad.: Jan Willemsse van Dijke
Moed.: Grietie Teunis
Pat: Mateus Alebrechse de Herder
Mat: Martijntie Brandijns van der Weij

Den selfden dato
Kint Cornelia, Helena
Vad.: Wilhelm van Nieuwenhove
Moed.: Maria Hoochwerff
Patres IJman Nieuwenhove met Cornelis Hoochwerff, en in absentie van die Balthazar Kasteleijn
Maters Cornelia Hoochwerff met Catharina van Nieuwenhove, in absentie Susanna Colsters

Den 19 Februarij
Kint Grietie
Vad.: Job Lijvensse
Moed.: Maetie Jacobs
Pat: Jan Melisse
Mat: Leuntie Davits

Aren, soon van Stoffel Arents Reijger en Dingetie Gisberts
Test.: Ewit Gisberts, Hilletje Cors

Dito
Martijntje, doghter van Teunis Claesse Blau en Aegtie Stoffels
Test.: Stoffel Hendricks van Venloo, Elsje Jacobs

Den 2 Meert 1687
Ester, doghter van Johannis Tieleman en Aletta Verkaick
Test: Aert Leunisse en Aert van der Linde, Dimmetie Dimmits

Den 12 Mart
Kint Leentie
Vad.: Crelis Lauwersse
Moed.: Rijntie Arens
Pat: Joos Jansse
Mat: Ariaentie Arens

Den 16 Mart
Kint Teuntie
Vad.: Crelis Teunisse Metselaer
Moed.: Leentie Stoffels
Pat: Jan Teunisse Metselaer
Mat: Piternelle Stoffels

Den 23 dito
Kint Piternelle
Vad.: Piter Jansse de Waert
Moed.: Katerijn Martelmans
Pat: Johannes Tuter
Mat: Tannetie Jillis??

Den 6 April
Kint: Jan
Vad.: Walingh Walinghse
Moed.: Katelijntie Jans van Eck
Pat: Antonij Jansse van Eck met Engel Dirckse de Smit
Mat: Aechie Jans van Eck met Machel Dirx

Den 13 April
Kint Jannetie
Vad.: Cornelis Trommel
Moed.: Katerijne Abrams
Pat.: Salomon van Lent ??
Mat: Neeltie Koerts, sijn huijsvrouw

Den 25 April
Kint Jacob
Vad.: Ocker Jacobsse
Moed.: Hester Abrams
Pat: Jacob Lodewijckse
Mat: Madeleentie Oolle met Maertie Ockers

Den selfden
Kint Jacob
Vad.: Piter Jacobsse
Moed.: Maetie Dinghmans
Pat: Teunus Dinghmansse??
Mat: Teuntie Jans

Jannetie en Aegtje, doghters van Cornelis Leenders en Matie Jans van Loo
Getuijgen Arent Jansen met Claes Reijger, Piternelle Jans Loo, ? Bestmans

Den 4 Maij
Kint Wijnant
Vad.: Reijnier Verton
Moed.: Neeltie Cornelis van der Schoor??
Pat: Cornelis Cornelisse de Bruijne
Mat.: Josina Wals

Dit sijn namen van kinderen die geteijkent waeren alleen op een cladde en te boek ??gestelt door Jacobus Fruijtier, dogh sijn onder sijn dienst niet gedoopt

Den 25 Meij
Matthijs, soon van Cornelis Mattheusen en Abigael Noormans
Test.: Marinus Lodder, Catalintje Jans

Den 1 Junij 1687
Teunis en Adriana, kinderen van Simon Teunisse van der Sloot en Martijntje Adriaens
Testes Cornelis Bolijn, Johannis Claesen, Barbera Meijers, Martijntje Brandijns

Den 15 Junij 1687
Jacob, soon van Pieter Jacobsen Rootsant en Lena Pieters
Test.: Jacob Jacobsen Verrop, Arentje Rootsant

Den 6 Julij 1687
Joos, soon van Cornelis Teunissen en Adriaentje Joost
T.: Pieter Joosen, Stintje Arents

Dito
Cornelis, soon van Cornelis Cornelis Munck en Janneken Lauweris
Test.: Rokus Imants en Soetie Cornelisse Munck

Dito
Neeltje, doghter van Dirck Cornelisse Spaen en Teuntje Pieters
Test.: Jan van der Heijden en Isaack Keijser, Maria de Baen

Den 10 August.
Maetie, doghter van Franco Hendericksen en Neeltje Jacobs Hoeck
T: Jacob Hoeck, Maria Hendericks

Den 17 Aug. 1687
Cornelis, soon van Davit Arents Colf en Neeltje Gerrits
Test.: Gerrit Pieterse van der Heijde en Pieternelle Gerrits

Den 24 Augus. 1687
Leunis, soon van Aert Leunisse en Grietje Jacobs Koert
Test.: Leendert Leunis en Neeltje Gerrits

Den 31 dito
Tobias, soon van Davit Miggielsen en Clintje Tobias
T: Jacob Kroock, Maria Hendericks

Den 14 Septemb.
Adriaentje, doghter van Pieter Claesen en Matie Euwits
Test.: Jan Pieterse Melis en Jacomintje Euwits

Dito
Cornelis, soon van Jan Jansen en Pieternelle Davits??
Tes.: Cornelis Davitsen, Pieternelle Adriaensen

Dito
Jacobus, soon van Willem Jacobse de Wit en Sijtie Jacobs van der Nat
Test.: Isaack van der Nat, Anna Thijsen van der Nat

1687 den 14 September
Eva, doghter van Michiel van Beke en Elisabeth Willemsen
Test.: Aert van Kasant en Amant van Beeke, Klijntje Pieters

Dito??
Geertje, doghter van Geurt Jansen van Sibol en Neeltje Hendericks
Test.: Leendert Claes en Lintje Jans

Den 21 Septemb.
Jannetie, doghter van Cornelis Muts en Elisabeth Jans
Test.: Jan van ???t Veer, Aegje Jans

Den 27 Septemb.
Lammert, soon van Cornelis Lammerts en Hubertje Jans
Tes.: Cornelis Willemsen Trommel, Gijsbertje Cors??

Dito
Cornelis, soon van Arent Cornelisse Noorthove en Leentje Pieters
Tes.: Cornelis Noorthove, Neeltje Jans

Den 19 October
Crijn, soon van Carel Gerritse en Willemtje Crins
Test.: Teunis Crinsen, Tanneken Florens

Den 24 October
Cornelis, soon van Daniel Cornelissen Noorthove en Neeltje Jans
T.: Cornelis Noorthove, Tanneken Noorthove

Den 2 Novemb. 1687
Cornelis, soon van Aernout Jaspersen en Sara Cornelis
Tes.: Jacob Koekebacker, Janneken Abrahams

Dito
Corstiaen, soon van Abram Gillissen en Cornelia Corstiaens
Test.: Abraham Corstiaensen, Geertje Teuwits

Dito
Ida, doghter van Dirk Pietersen en Arentje Gerrits
Test.: Isaack Jansen Keijser, Stoffelintje Pieters

Den 9 Novemb. 1687
Elisabeth, doghter van Arij Jochemsen en Adriaentje Crins
T.: Henderica Willemsen en Matie Jans??

Den 23 Novemb.
Jannetie, doghter van Abram Lodder en Neeltje Cornelis
Test.: Zeger Jansen Hooghslagh, Maghtel Dirks

Den 7 Decemb. 1687
Adriana, doghter van Pieter Gerritsen Swaenhil en Abigael Jobsen Duijm
Test.: Lauwerents Jansen van Aarden, Neeltje Jans van Aarden

Den 28 Decemb. 1687
Jacob, soon van Cornelis Cornelissen Loegh en Elsje Jacobs
Test.: Bouwingh Corvinks en Stijntje Cornelis??
??