Den Bommel - lidmaten 22 oktober 1691 ??? 1 januari 1754

Lidmaten??
[22-10-1691]
Namen der ledemaeten welke bij mijn afscheijden blijven in den gemeijnte van Den Bommel aengeteekent op den 22 Octob. 1691
te Landewaert
1 Hermannus Govertz - led.
2 Dina Laurens - sijn huijsvr.

Gerrit Willemz - vertrocken sonder attestatie
Neeltge Everts - sijn huijsvrouw - dood

Pieter Dirkz van der Velde - dood
3 Geertje Crijns - sijn huijsvr. - led.

4 Pieter Dirckz van de Zande
5 Arentje Zamuels - sijn huijsvr.

6 Lijntje Willems - weduwe - l.

Aaghje Leunis - weduwe - doot
(7) Crijn Maertenz van der Waght - haer soon
Stoffelijntje Maertens - haer dogter - dood

8 Marinus Jansz Verweij
Teuntje Jacobs - sijn huijsvr. - dood

Ariaentje Thijsz - dood
David Thijsz - vertrocken

9 Jan Cornelisz de Groot - l.
10 Jannetje Ariens - sijn huijsvr.
Teunis Willemsz - sijn knegt - vertrocken

Claes Wouterz Verduijn - l. - doot
Grietje Jans - sijn huijsvr. - l. - doot??

(11) Leendert Arensz van Waert - l.
Lijsbeth Leenderts - sijn huijsvr. - dood

[01-1693]
Neeltje Engels - nader vertrokken met attestatie Jan. 1693

14 Hubregt Jansz van Swalue - l.
15 Jannetje Corn. - sijn huijsvr. - l.

Jan Ariaanz Verschouwen (van Schouwen) - l.
Hendrijkje Corn. - sijn huijsvr. - l.

Lijsbeth Andries - l.

Cornelis Commersz Zeedijk - l.
20 Grietje Philips - sijn huijsvr. - l.

Mattheus Arenz Braber - doot
Cornelis Pietersz - sijn knegt

23 Jannetje Cornelis - l.

Geertruij Thijs - dood
Geertruij Jans - l.
Maetje Jans - huijsvr. van Herman (doorgestreept)
Willem Bijl - l.
Neeltje Dirks - sijn huijsvr. - l.

Maetje Leunis - doot
Dood Claesje Paulij
Lambregt van der Elst - haer soon
28 Annetje Pieters - haer dogter

Laurens de Graev - dood
Tannetje Jores - sijn huijsvr. - l.
Maetje Jacobs - wede. van Herman Hermanz
31 Geertje Jans - wed.

Cornelis Danckertz Sooijwijk
Marie Isaacks - sijn huijsvr.
Maetje Jans de ?ije - l.

dood - Jannetje Hendrijks
dood - Pietertje Gerrits

Adriaantje Claes - l.

Leendert Jansz van Putten - lit.
Lijdia Cornelis Huisman - l. - sijn vr.
Huijbregt?? de ?oon - l.

Pieter van der Elst
Lena Cornelis - sijn vrouw
? Kievit - de knegt

Jacob Crijnsz Coert - l.
Pieternelletje Cornelis - sijn vr. - l.
attestatie van de Plaat ontv. Cornelia Dingemans - doghter

Jan Cornelisse Noppe - l.
Neeltje Jacobs - sijn huijsvr. - l.

Gerrit Ticchelman - l.
Ariaantje Jacobs - sijn vr. - l.
Lijntje - de meijt

Jan Dirckz van Santen - doodt
dood - Belia Jans - sijn dogter

Pieternelle Stoffels - l.
Ariaantje Kievit - haar dogter - dood
Jaapje Willems
Claas Claas van der Linden
Jan van Santen - doodt
Maijtje Gerrits - sijn vrouw - dood

Arij Jansz Rootsant - dood
Willemijntje Willems - sijn vrouw - l.

Gerrit Mol - doodt
Jannetje Jans - sijn vrouw
Cornelis Smith - l.
Lijsbeth Jans - sijn vrouw - l.
Pietertje Gerrits - doorgestreept

doodt - Leendert Leendertz van der Wagt
doodt - Geertje Lucas - sijn vrouw
Willemtje Leenderts - sijn ?

Willem Dirckz Braber - l.
Stoffeltje Cornelis - l.

Aeghje Maertens - vrouw van Pieter Jacobz

Jaepje Willems (doorgestreept)
Frans Hermansz van Oosten - doodt
Teuntje Jacobs (doorgestreept) - Pieterse - l.

Cornelis Pietersz Bot
doot - sijn huijsvr.

Aelbert Gebuijs - l. - doot
Lijsbeth Ariaansz - sijn vrouw - l.
Leendert Lodder - onder de Plaat
Jan Lodder - doot - soons

Arij Willemsz Speck - l.
Jannetje Willems - sijn vrouw
Leuntje Willems - haar suster - met attestatie vertrokken

l. Maria Hendrijks - weduwe van Suijtsij??
Maatje Jans - de meijt - l.

vertrokken met attestatie - Gerritje Hermans - wedue - l.
Pieter van Herken - doot - l.
Blasijntje Willems Braber - l.
Daniel Oosterlingh - doot - l.
Aeghje Jans - sijn vrouw - l.
Arentje Hubregts - dogter - l.

Aelbert Jansz Gastelaer - doot
Ariaantje Corn. - sijn vrouw - doodt

l. - Jan Corn. van St. Annalant

Leedematen binnen den dorpe

Lena Samuels - doodt
Maertje Dircks - vertrokken

Christianus Drom - l.
Maria Jocchems - sijn vrouw - l.
Abraham Willemsz - doot
Zara van der Plas - sijn suijster - l.

Willem van Solingen - vertrokken met attestatie na Reijerkerk
Cornelia Wouters - sijn vrouw - l. - vertrocken met attestatie na Reijerkerk????

Pieter Janz Hamer - dood
Jannetje Leenderts - sijn vrouw - l.
Lena Pieters - de dogter - l.

Jannetje Jacobs - l.

Jannetje Samuels - l.
Reijnier van den Bergh - de soon - l.

Pieter Steijaert - overleede
Sijtje Claes - sijn vrouw - l. - met attestatie naer de Plaet

Jan van Sprangh - l.
Maria van der Grijp - l.

Simon Joostz Geus - doodt
Maetje Simons - sijn vrouw - l.

Crijntje Leenderts - doodt
Jobje Leenderts - l. - doot
Aren Mattheusz Bax - haer man - l.
Willem Pietersz - l.

Johannes Pietersz Goederheijde - l.
Neeltje Jans - sijn vrouw - l.

Antonij Roskam - l.

Leendert Snijders - doot
Zara Dingemans - sijn vrouw - l.

Pieter Jansz de Jonge - l.
Lijsbeth Jans - de meijt

dood- Eeuwitje Teunis

dood - Wouter Willemsz Goemaer
Geertje Frans - sijn vrouw - l.

Zimon Jansz - doot - l.
Dina Simons - sijn dogter - l.
Simon Willemz - overleeden
Cornelis Philips - l.
Engeltje Andries - sijn vr. - l.

dood - Maetje Stevens
Gijsje - l. - haar dogter

Metje Dirks - l.

Jobje Goeree - l. - doot

Leendert Keijser

Abraham Pieterz Jonckheer - l.
159

Leendert Keijser - op de Stad (doorgestreept)
Neeltje Korstiaans - sijn vrou

Claas Thijsz - dood
Pieternelle Barens - overleede
Maritje Claes Weg - de dogter - met attestatie na de Swalue
Neeltje Frederijks - l.

Maetje Isaacks - doodt

Claertje Ariaans - doot

Willem van Tijkenburgh - overl.??
Jannetje Aerens - vrouw - met attestatie vertrocken na Brouwershaven

Cornelis Fransz - l.
Hester Willems - l.

Willem de Lange - l.
Dina Jacobs - l.
Witte Dingemanse van St. Annaland - l.
Joosje Joosten - l.

Neeltje Philippe - l. - doot
Jan Crijnsz - de knegt - l. - met attestatie vertrocken na Brouwershaven
Lijsbeth Gerrits - de meijt - met attestatie naer de Plaet

Pieternelletje Lelijenburgh - met attestatie naer de Plaet

Hermannus Govertz. - l.
Dina Pieters - sijn vrouw - l. - doot

Dirk Simonz Gaveel - l. - doodt
Teuntje Cornelis - sijn vrouw

Neeltje Teunis - l.

Jacob Pieterz Noortdijk - l.
Grietje Adams - sijn vrouw - l.
Pieter Jacobz - sijn soon - l.
Neeltje Jacobs - sijn dogter - l.

dood - Leunis Maertenz van der Wagt
Dongena Cornelis - l. - doot
Abraham van Bree - l.

[22-08-1693]
Marij Jaspers - attestatie gegeven den 22 Aug. 1693

Margrita Akkersdijk - wede. van zalr. Gerrit den Appel - dood

Ledematen met attestatie toegelaten Ao. 1692

[09-04-1692]
dood - Margrietje Hendriks Spandonk - wed. - met attest van de Plaat 9 April 1692

[04-12-1692]
Novemb. - Pieter Bliek - doodt
Plaat - Arentje Jobs Duijm - sijn vrouw - met attestatie van Van der Kemp van Dirxla(nd) den 4 Decemb. 1692

161
Ledematen bij mij aangenomen of met attestatien toegelaten in de gemeente van Den Bommel tzedert Januarij 1693

[11-01-1693]
Teeuwis Janse van Putten - l.
Leentje Ingels - sijn huijsvrouw - l. - met attestatie van do. Broekhuij(sen) van Schuling den 11. Jan. 1693

Neeltje Maurits - huijsvrouw van Jan Cornelisse van St. Annelandt

[26-03-1693]
Teuntje Gerits - aangehuuwde dogter van Leendert Arentse van Waart - met attestatie naer de Plaat

Maatje Franse??
Lijntje Willems - dogter - dood

Leena Jans
Trijntje Leenders - dogter

Jannetje Pieters de Jong - l.

Godlief Gielse - l.

Deese bovenstaande 6 den 26 Maart 1693 aangenomen

[17-07-1693]
Barbara van der Gugt - huijsv. van Will. den Appel - aangenomen den 17 Julij 1693

[21-05-1693]
Adriaan van Kersbergen
Teuntje Rijke van Veen - sijn huijsvrouw - met attes. van d???Ouwe Tonge Meij 21 1693 - vertrokken met attestatie

Christijna Blom - aangenomen den 3 April 1694 - attestatie gegeve na Delft

Den 10 dito aangenomen
Krijn Willemz Kwint
Leendert Thijsse van der Vlugt - doot
Jacobus Pieterse Bliek - l.
Cornelia - l.
Lijsbet Jans - met attestatie van de Klundert
Matije Andrijes - met attestatie van de Stadt op Harijnvlijet

[11-10-1697]
Den 11. Octob. 1697
Ledematen bij mij aengenomen in de gemeente van Den Bommel
Hendrik van Hulst - doot
Leendert van Aaken
Pieter Kievit
Cobus Boudewijnse
Leentje Teeuwiz
Lijdia Jans
Annetje Leendertse
Lijsbet Giels
Jannetje Willemz
Goodlij Willemz
Willemijntje Cornelis
Wijfen Huberts
Willemtje Gerrits
Stijntje Beukelmans
Neeltje Dingemans van der Braek
Lena Dingemans van der Braak
Annetje Jacobs Coert

[01-01-1698]
Den 1 Januarij 1698
Met attestatie na de O. Tonge

[01-01-1698]
Den 1 Januarij 1698
Merrinus Breeman - met attestatie van de Stad

[01-01-1698]
Oock den 1 Januarij 1698
Tot ledematen aengenomen
Adriaan van Doorn - attestatie gegeven na Swijndregt
Claas Hendrixe Codde
Jan Abramse Craal
Lijntje Zacharias Lodder
Heiltje Jans de Leeuw
Fransje Willems
Commertje pieters Fransman - met attestatie na Nieuwerkerk
Susannetje jacobs
Willemtje Hermans??
Lijdia Teuwis
Lijntje Pieters Cromdijk
Maatje Lauweris van Stel
Annetje Pieters
Leentje Messelis
Lijntje Corn. Hoogwerf
(In)getje Jacobs Coge - doot
Pieter van Keulen
Aerjaantje Pieters Koutijser - met attestatie gekomen van Middelharnas
Willem Eeuwitse Goeree - met Neeltje Kievits - sijn huisvrouw - beide met attestatie van de Plaet - doot (wie?)
Dingene Pieters Wadde - met attestatie van de Plaet
Annetje Andries - met attestatie van de Plaat na Zirckzee (alles doorgestreept)

[24-04-1698]
Den 24 April 1698
Jacob Willemz Goemaat
Maria Leenderts Meeldijck - sijn vrou
Jannetje Jans de Haas
Maria Corn. de Bruine
Janetje Arens Gelegout
Kruniertje - de wedue van Gerrit Pieterz van Ekere
Marcus Gijsberse Fel - met sijn vrou Jacomijntje Sijbrants - met attestatie van de Plaat
Catharina van Manen - met attestatie van Mullem????
Elijsabeth Silvius - met attestatie van Geertrudenbergh
Catalijntje Leenderts - met attestatie van de Oude Tonge
Willem Lauwerisse Vlamingh - met attestatie van de N. Tonge
Jan Lievenz Vonck en Lijsbet Oranje - sijn vrou - met attest. van de Stad
Trijn Jans - met attestatie van Gouda na de Plaat
Pieter van Rossum en sijn vrou Emmetje Kroon - met attestatie van Amsterdam

[11-04-1700]
Op den 11 April 1700 sijn dese navolgende ledematen aengenomen
Cornelis Janse van Schouwen
Lucas Leenders van der Wagt
Dirck Willemze Bijl
Samuel Pieterse van den Sande
Corn. de Zeeu
Samuel van den Berck
Commer Pietterse Noordijl
Geertje Arens
Neeltje Gerrits
Neeltje Abrams Jonckheer
Maatje Leenders Braber
Grietje Daniels Oosterlingh
Teuntje Poelmans
Geertru Jans
Pietternelle Pieters
Jacob Isbrandse van de Tonnekreek - met attestatie van de Plaet

[31-12-1700]
Den laasten December 1700 tot ledematen aengenomen
Cobus Meijaart
Geertru Klaas Verduin

[28-03-1701]
Den 28 Maart 1701 sijn dese navolgende ledematen aengenomen
Johannis Johannisse Goederheide
Dirck Pieterse van Sande
Teunis Leendertse Mosselman
Geertru Leenders Mosselman
Dirkje Pieters van Sande
Merrij Willems Gousweert
Jannetje Klaas Kourt
Grietje Hubers Smoor

167
[28-03-1701]
Den 28 Maart 1701 Willem Koningh - met attestatie van Prinsselant
Adriana Verruit - met attestatie van Roon

[30-09-1701]
Den 30 September 1701 tot lidmaat aengenomen Geertrui Leenders Krepelman
Jannetje Lambregts - met attestatie van de Plaat

[31-03-1702]
Den 31 maart 1702 tot ledemaeten aengenomen
Schalk Corn. Hoornaar
Anthonij Anthonise Roskom
Jan Jacobse Koge
Daniel Corn. van der Weel
Maatje Willems Vlamink
Susannetje Pieters Braeber
Mh. Croon en zijn huisvrou - met attestatie van Moort
Catharina Zuidervelt - met attestatie van Sommerdijk

[04-08-1702]
Den 4 August. 1702 zijn bij ons in wettijge ondertrou opgenomen Aren Mattheusse Bax weduen. van Jopje Leenders met Geertje wedue van Pieter Dirkse van der Velde en beide woonende alhier en hier getrout den 28 Augustus - attestatie gegeven

164
[13-12-1702]
Anno 1702 den 13 Decemb. Jannetje Teunis Paei met attestatie van Out Beijerlant

[26-12-1702]
Den 26 Decemb. 1702 tot ledematen aengenomen dese volgende persoonen
Corn. Schalck Hoornaar
Jan van Maenen
Pieter Janse Keiser
Eeuwit Meeuwisse Bijl
Jacob Willemse Kootsaak
Michiel Corn. van Weel
Teunis Janse van Willemstadt
Jan Willems Vlamick
Willem Corn. Voorbeitel
Jannetje IJmans
Maatje Pieters Groenenboom
Magtel Jans Noppe
Maatje Arens Dickhuise
Maatje Jacobs Kroone
Merrij Pieters Bliek

[13-04-1703]
Den 13 April 1703 tot ledematen aengenomen
IJman Leenderse Mosselman
Geertru Abrams Jonckheer
Emmetje Trompert
Dirckje Abrams met attestatie van de Plaat

[15-07-1703]
Den 15 Julius 1703 met attestatie van Pietershoek Gerrit Verheul en sijn huisvrou Pietertje Meertens, wederom attestatie gegeven na Bruinisse

[26-12-1703]
Tot ledematen aengenomen op den 26 December 1703 dese navolgende persoonen
Dirck van Gelder
Wouter Claesse Verduin
Benjemijn van Goederheide
Jan Gerritse Backer
Neeltje Jans de Ronde
Soetje Cornelis de Bruine

[24-03-1704]
Dina Jacobs met attestatie van de Plaat
Den 24 Maart 1704

[01-03-1704]
Meewis Janse van t Oostende met attestatie van de Stadt den 1 Maart 1704

[19-06-1704]
Den 19 Junius 1704
Tot ledematen aengenomen
Cornelia Leenders van Putten
Cornelia Hendricks van Utregt
Annetje Co(r)stiaans Drom

171
[20-06-1704]
Den 20 (Junius) 1704 Merrinus Roelofse de Jongh met attestatie van Brouwershaven gesonden met attestatie na de Plaat??
[21-06-1704]
Jannetje Sibrans van de Tonnekreek met attestatie van de Plaat den 21 dito 1704
Pieter Jacobse van Bregt en sijn huisvrou Maatje Jooste met attestatie van de Plaat, wederom attestatie gegeven na Dreischor

[26-03-1704]
Den 26 Maart 1705 tot ledematen aengenomen
Pieter Pieterse van Santen
Annetje Jans de Jongh
Grietje Arens Gelegout
Matje Willems Speck

Willemijntje Hermans met attestatie van de Plaat

Jacob Visser en Aerjaantje Jonkers sijn vrou met attestatie van Sommerdijk met attestatie na Sommersdijck

[24-09-1705]
Den 24 September 1705 voor de kkenraad tot ledematen aengenomen dese volgende persoonen
Jannetje Arens Roodsand
Lijsbeth Gerrits Verheul
Merrij Koenraads
Arentje Arens Gelegout

[24-09-1705]
Den 24 September 1705 Neeltje Gerrits Pijl met attestatie van de Plaat

[31-03-1706]
Den 31 Maart 1706 sijn tot ledematen aengenomen dese volgende persoonen
Pieter Claasse Smit - met attestatie na de N. Tonge 1710
Pieter Willems Vlaminck
Willem Speck
Crijn Jacobse Koert
Aeltje Lauris
Maatje Wouters van Beest
Anna van Manen
Cornelia Bliecks
Annetje Leenders van der Wagt

[22-09-1705]
Den 22 Septemb. 1705 Jannetje Paij met attestatie na de Plaat

173
Geertrui Grons met attestatie van de O. Tonge??

Corn. Pieterse de Graaf met attestatie van Niervaart

[23-06-1706]
Jacomijntje Noordhoeve met attestatie van de Oude Tonge den 23 Junij 1706

Matje Leenders de Jongh met attestatie van de Plaat

Merritje Johannis de Clercq met attestatie van Rotterdam

Commertje Corn. Ruigrock met attestatie van Middelharnis

Elsje Claas met attestatie van de Stad??

[18-06-1707]
Den 18 Junij 1707 Pieter Tichelman met attestatie van Sommelsdijck

[19-11-1707]
Den 19 Novemb. 1707 Lijsbeth Laurens met attestatie van de Plaat

[29-12-1707]
Den 29 Decemb. 1707 tot ledematen aengenomen
Andries Corn. van Dijk
Aren Corn. Hoornaar
Saartje Pieters de Jonge
Merritje Jacobs Noordijke
Matje Corn. Hoornaar
Leentje Corn. van der Weel
Sara Pieters Kousers

[06-02-1708]
Den 6 Feb. 1708 Jan Teeuwisse Stalpert met attestatie van Herkinge

[26-02-1708]
Den 26 Feb. 1708 meester Thomas van Weel met attestatie van Tholen

[05-04-1708]
Den 5 April 1708 tot ledematen aengenomen
Pieter van der Elst
Crijn Corn. van der Weel
Adam van der Veen
Aert Willemsse Braber
Corn. Jacobse Kroon
Sijmon Geus
Lena Kroon
Reiniera van den Bergh

[24-04-(17-08)]
Den 24 April Willem Kotvis met attestatie van de Oude Tonge

[19-06-1708]
Den 19 Junij 1708 Lena van Rijswijck met attestatie van Sommelsdijck, wederom met attestatie van Sommerdijk gezonden Junij 1710

[29-06-1708]
Den 29 Junij 1708 Corn. Boots met attestatie van Zirckzee

[01-01-1709]
Den 1 Januarij 1709 tot ledematen aengenomen
Aren Janse de Groot
Jaques Reeuwisse Braber
Maria Teeuwis Braber

[25-12-1708]
Neeltje Groenewegts, vrou, met attestatie van de Plaat den 25 Decemb. 1708

24-03-1709]
Lijntje Cents Stadshoeck met attestatie van de Stadt, met attestatie na de Oude Tonge 1710 4/1

[28-03-1709]
Den 28 maart 1709 tot ledematem aengenomen
Krijn Jacobse Koert
Kommer Janse van Sintannelant
Cornelis van der Veer
Meeuwis Willemse Bijl
Meeuwis Bijl
Merrinus Koert
Jan Wouterse
Arentje van Sintannelant
Geertrui Lauwerisse van den Bergh
Niesje Korn. Zeedijk
Martijntje Arens Gousweert

[17-04-1710]
Den 17 April 1710 tot ledematen aengenomen
Anthonij Valkenburgh
Aerjaen Breur
Leendert Goemaat
Pieter de Wit
Jan Hoornaar
Jan de Groot
Johanna Jans Rijkevijnck
Cornelia Pieters Braber
Pietertje Leenders
Teuntje Roodsant

[15-09-1710]
Maretje Jans van Leeuwen met attestatie van Maassluis geteeckent d???15 Septemb. 1710 - wederom na Maassluis gesonden den 18 Januarij 1711

[01-01-1711]
Fen 1 Januarij 1711 tot ledematen aengenomen
Commertje Corn. van Dalen
Dingene Evers Poelman
Merrij Witte van St. Annelant

[02-04-1711]
Den 2 April 1711 tot ledematen aengenomen
Willem Rijswerker
Michiel Joncker
Abram Varicks
Neeltje Jans van Schouwen

[26-12-1711]
Den 26 Decemb. 1711 tot ledematen aengenomen
Isaak Jongeschout
Jannetje bij de Wagemaker

[01-04-1712]
Den 1 April 1712 tot ledematen aengenomen
Cornelis van Stompwijk
Aren de Wilde
Lena Soijwijks
Saartje Zeedijks
Pietertje van de Elst

177
[12-04-1713]
Den 12 April 1713 tot ledematen aengenomen
Jan van der Saart
Jan Leenderse van Putten
Rombout Johann. Duimdam
H. Tichelman
Sijbrand Vel
Dina Corn. van Dale
Caatje Croon
Jannetje Willems van Bommel
Merrij Corn. van Dijk
Anna Corn. van Dijk
Lena Marcus Vel
Willemijntje van Manen

[27-09-1713]
Den 27 Septemb. 1713 Commer Janse van Sintannelandt en sijn vrouw Jacomijntje Govers de Rijke met attestatie van de O. Tonge

[04-01-1714]
Den 4 Januarij 1714 tot ledematen aengenomen??
Besman de Waijer
Matje Jans van Sintannelandt

[29-03-1714]
Den 29 Maart 1714 tot ledematen aengenomen
Pieter Centse Stadshoeck
Gerrebrand Claasse van Meteren
Lijsbet Gasselaar
Eeuwetje Goemaat
Aaltje Sijmons geus
Willemtje Willems Roome
Merritje Zuidwerf
Neeltje Jans van de Tonnekreek
Merrij Corn. Smit
Aaltje Willems Groen
Merrijntje Merrinus Koge
Merrijntje Pieters Hoeke

[04-03-1714]
Den 4 Maart 1714 met attestatie van Roon Aerjaantje van Gelder

[13-06-1714]
Matje Gabriels Lois met attestatie van Stad den 13 Junij 1714

[26-12-1714]
Den 26 decemb. 1714 tot een litmaat aengenomen Tannetje Corn. Noordhoeve

[17-06-1715]
Den 17 Junij 1715 Lijsbeth Maartens Hoorewegh met attestatie van Charlois

[09-04-1716]
Aegje Jans van der Pol met attestatie van de Nieuwe Tonge den 9. April 1716 - wederom met attestatie gegaan na de N. Tonge d???20 April 1716

[08-04-1716]
Den 8 April 1716 tot ledematen aengenomen
mr. Corn. de Bondt
Jillis van der Veer
Lijsbeth Gebuis
Klijntje Pieters van der Velde
Sijtje Vogelaar
Geertrui Kotvis

[25-03-1717]
Den 25 Maart 1717 tot ledematen aengenomen??
Leendert frederickse Rademaker
Jan Hubregtse Zuijddijck
Jan Henderickse Bot
Jannetje Arens ?ooddom
Sijtje Jacobs Goemaat
Pietertje Corn. van Dijke
Saartje Jans van Leuven
Henderickje Vis
Ktijntje Arens Braber
Geertje Jans van Sintannelandt
Lijntje Jans Voijermans
Eeuwitje Wouters Goemaat
Henderikje Geers van Kempen

[28-11-1721]
Eeuwitje Wouters Goemaat met attestatie na de N. Tonge den 28 November 1721

[20-06-1717]
Den 20 Junij 1717 Jacobus Tichelman en sijn huisvrou Hester Noordhoeve met attestatie van de Plaat
Nog den 20 Junij met attestatie van de Plaat Johannes Leenderse Braber en sijn vrouw Matje Gerrits de Grijse

[23-06-1717]
Leendert Arense Kievit en Aerjaantje Rijkes Nattekaas met attestatie van Stadt den 23 Junij 1717 - met attest. na de Plaat d???17 Junij 1719

[26-11-1717]
Lijsbeth Arens Droogendijck met attestatie van Scherpenisse d???26 Novemb. 1717

[28-03-1718]
Jannetje Leenders Breederlant met attestatie van de Oude Tonge den 28 Maart 1718

[26-12?-(1718)]
Willemtje Oosten en hare kinderen Dirck Anthonisse Bruine en Pieternelle Leenders egtelieden met attestatie van de Plaat den 26 Dec.

181
[13-04-1718]
Den 13 April 1718 tot ledematen aengenomen
Jan Leenderse Breederlandt
Jacob Henderickse Tichelman
Merrinus Arense Speck
Maarten van der Wagt
Willem Corn. van Dalen
Cornelis Vis
Henderick Man in ???t Veld
Henderick Henderikse Backer
Jan Arense van Proijen
Bart Cloeck
Lea Willems Kotvis
Matje Jacobs van ???t Oostende
Geertrui Corn. van Dalen
Geertrui Ymans Kiba
Teuntje Pieters de Ruiter
Lijdia Corn. Breur

[05-04-1719]
Den 5 April 1719 tot ledematen aengenomen
Bestiaan Janse van Hellevoedsluis
Mattheus Arense Speck
Leendert Franse van Dijck
Willem Janse Cardux - na de Plaat
Matje Jacobus Tichelman
Jannetje Jans van de Tonnekreeck
Lijsbet Jans van Sintannelandt
Dina Jacobse Noordijke
Cornelia Arens Speck - na de Plaat
Madeleentje Hardewijker
Neeltje Jacobs van der Veer
Jannetje Jans Cardux
Jaapje Corn. van Dalen
Grietje Willems Vreeswijck
Merrij Joris Robbijn
? Dircks van Gorichem

[15-03-1722]
Den 15 Maart 1722 met attestatie na de Plaat

[04-04-1719]
Met attestatie van de Plaat d???4 April 1719 Leendert Willemz Braber en zijn vrouw Saantje Corn. Cool

[06-05-1719]
Madeleentje Abrams van Couveringh met attestatie van de Plaat d???6 Meij 1719

[16-06-1719]
Neeltje Reiniers Tuinsaat met attestatie van de Stadt d???16 Junij 1719

[05-01-1720]
Den 5 Januarij 1720 tot ledematen aengenomen dese navolgende personen
Jan Merrinisse van der Veer - vertrokken na Ooltgensplaat
Reinier Henderickse van den Berg
Henderick Arense Barnet
Cornelis Elsje soon fand.
Corn. Teunisse van der Heert

[06-1720]
Matje Claas van Es met attestatie van de Plaat den Junij 1720

[30-12-1720]
Den 30 Decemb. 1720 Matje Willems van de Willijgen met attestatie van de Stadt

[04-01-1721]
Den 4 Januarij 1721 Jan Henderixse Gastus met attestatie van de Nieuwe Tonge

[03-1721]
Willem Goemaat met attestatie van de Plaat d???Maart 1721

[02-1721]
Jan Willemse Kardux en zijn huisvrou Leentje Teeuwis Braber met attestatie van de Plaat d???Februar. 1721

[10-04-1721]
Den 10 April 1721 tot ledematen aengenomen
Marinus van Kasteel
Sijngeman Moijaart
Abram Coge
Jan Jacobse Ligtendag
Pieter Laurense Stellenaar
Jurij Frederickse Sprengel
Lena Maaskant
Merrij Noormans
Sijtje Arens Vrooman
Willemtje Zeedijcks
Lijsbeth Leenders Kooman
Jaapje Leenders van Weert
Cornelia Zeedijcks
Matje Johannis Beenhouwer

[10-05-1721]
Den 10 Meij de huisvrou Bosgieter genaamt Klijntje Gastus met attestatie van de Nieuwe Tonge

[26-06-1721]
Den 26 Junij 1721 Chiel Janse van Sintanneland en zijn vrouw Dina Corn. van Dalen met attestatie van de Oude Tonge

[26-09]
Den 26 September Matje Cornelis Croonenburg met attestatie van de Plaat

[29-09-1722]
Den 29 Septemer 1722 Jan Biesbroeck met zijn huisvrouw Matje Ottho met attestatie van Stadt - attestatie gegeven na de O. Tonge April 1726

[21-06-1723]
Met attestatie van de Nieuwe Tonge Aerjaantje Jacobs Buitemichiel den 21 Junij 1723 - wederom met attestatie vertrocken na de N. Tonge 1724

Nog met attestatie van de Nieuwe Tonge Merrij Cornelis de vrou van Jacobus Henderickse Tichelman den 21 Junij 1723

[22-10-1722]
Commertje Jans Decker met attestatie van Rakanje den 22 October 1722

[01-01-1723]
Op den 1 Januarij 1723 tot ledematen aengenomen
Jan Teeuwisse van Putten
Henderick Rosemo?
Tijs Leenderse van d??? Vlugt
Teuntje Leenders van der Lede
Merrij

[25-03-1723]??
Op den 25 Maart 1723 tot ledematen aengenomen??
Pieter Stapel
Dirck Janse Decker
Corn. Leunisse
Arij Middelkoop
Jasper Verdoes
Gijsbert Middelkoop
Claas Corn. Eeuwe
Sibille Jans van Mane
Geertje Claas van der Linde
Pieternelle Fetrix
Merrij Corn. Zeedijk
Aerjaantje Arens Vreeswater
Matje Jans van Lente
Willemijntje Barnets
Matje Jans van Helvoetsluits

Ordre om de huisbesoeckinge te doen buiten het dorp de huisen van
1. Merrinis Janse Verweije
2. Jan Corn. de Grood
3. Claas Wouterse
4. Leendert Arense van Weert
5. Jan Aarjaanse van Schou
6. Jacob Adamse Ligtendag

[28-02-1724]
Aerjaantje Jacobs Spoors met attestatie van den Hitzaart d???28 Feb. 1724

[23-02-1724]
Op den 23 Februarij 1724 tot ledematen aengenomen
Johannes Saijer en zijn huisvrou Matje Gerrits Tichelman

[13-04-1724]
Op den 13 Aprol 1724 tot ledematen aengenomen??
Frans Corn. van Dale
Cornelia Cardux
Cornelia van Sintannelant
Jaapje Franse
Pieternelle Paans

[09-05-1724]
Commertje Jans Decker met attestatie van Racagne den 9 Meij 1724

[27-12-1724]
Cijtje Coole of Coolmans met attestatie eerst van Oud Beijerlant en daar na van de Plaat op den 27 Dec. 1724??

[07-04-1725]
Merrij Hendericks van den Hoeck met attestatie van de Plaat den 7 April 1725

[05-04-1725]
Op den 5 April 1725 tot ledematen aengenomen dese ondergeschreve ledematen
Paulus Willemse Vreeswijk
Willemtje Willems Rijswerker
Jannetje Gasselaar
Neeltje Leenders van Weert
Lijsbeth Jans Voijermans

[05-04-1725]
Den 5 April 1725 Henderick Hillebrands met attestatie uijt het Graafschap Meurs

[06-04-1726]
Op den 6 April 1726 tot ledematen aengenomen
Cornelis Bosgieter
IJsbrand Janse van de Tonnekreek
Willem Commerse Braber
Teunis Corn. van Dalen
Jan Corn. van Schouwen
Merrij Leenders Braber
Berber Jans van Hellevoedsluis
Engeltje Ariens Valkenburg

[10-06-1726]
Den 10 Junij 1726 met attestatie overgekomen van de Oude Tonge Gerrit Bosgieter en zijn vrou Chieltje Wouters

[17-09-1726]
Maria de Graaff met attestatie van Sommelsdijck den 17 Septemb. 1726

[21-09-1726]
Jannetje Boms met attestatie van de Plaat den 21 Septemb. 1726

[23-09-1726]
Lijntje Jans Voijermans met attestatie van de Plaat den 23 Septemb. 1726

[13-12-1726]
Gerrit Hillebrands met attestatie van Repelen in ???t Graafschap Meurs den 13 Decemb. 1726

[01-01-1727]
Den 1 Januarij 1727 tot litmaat aengenomen Lammerijntje Lammers

[02-03-1727]
Den 2 Maart 1727 tot ledematen aengenomen Cornelis Hubregse Noom en zijn vrou Cornelia Pieters Goeree

[27-03-1727]
Den 27 Maart tot ledematen aengenomen
Dirck Clugt
Merrij Crijns Coert

[26-05-1727]
Jan Pieterse Biesbroeck en Matje Otto Robbe met attestatie van de Oude Tonge den 26 Meij 1727

[14-06-1727]
Johanna Hogereijden met attestatie van de Oude Tonge den 14 Junij 1727 - met atteatie wederom vertrocken na Bergen op Zoom

[25-03-1728]
Op den 25 maart 1728 tot ledematen aengenomen
Jan Franse Orbeeck
Cornelis Kievit
Aeren Klaasse Kodde
Adriaan van Ree
Leentje Corn. Kroonenburg
Caatje Valkenburgh
Aegte Koopheim
Willemtje Gerrebrands Lelienburg
Lijntje IJmans Mosselman

[16-04-1728]
Den 16 April 1728 Claas van Eeuwen en zijn vrou Sibille van?? Manen met attestatie van Geervlied - wederom overgesonden??

[16-09-1728]
Den 16 Septemb. 1728 Matje Gerrits Hubregts met attestatie van de Oude Tonge

[21-11-1728]
Den 21 November 1728 de heer Corn. Ruigrok met een kerckelijcke attestatie van de Plaat

[01-04-1729]
Den 1 April 1729 tot ledematen aengenomen
Jan Costiaanse Drom
Claas van der Linde
Henderik Claasse Codde
Commer Zeedijck
Hubert Wouterse van Eeuwen
Gerbrand Breur
Neeltje Klaas Buitendijk
Dina Jans Backer
Anna Corn. Zeedijk

[17-03-1729]
Jannetje Jacobs Spoors met attestatie van den Hitzaart den 17 Maart 1729

[09-10-1729]
Den 9 Octob. 1729 Lijntje Claas van Es met attestatie van de Plaat

[09-10-1729]
Den 9 Octob. 1729 in de consistorie van de Plaat als ledematen van den Bommel overgegeven aan de kkenraad van die plaatse Teunis Corn. van Dalen en zijn vrou Commertje Jans Decker

[04-03-1730]
Den 4 Maart 1730 Leentje Cents Stadshoek met attestatie van de Oude Tonge

[30-03-1730]
Den 30 Maart 1730 tot ledematen aengenomen
Pieter Janse Kuit
Aelbert Brouwer
Daniel van Weert
Dimme van der Kers
Jan Loij

[26-03-1731]
Den 26 Maart 1703 tot ledematen aengenomen dese volgende persoonen
Cornelis van Es
Cornelis Damme
Meeuwis Sijmonse Braber
Jannetje Valkenburg
Hester Gerrits van Proijen
Aerjaantje Crijns Roos
Bregje Jeliers van Braam
Merritje van Sintanneland
Lijntje Droms
Cornelia van Hulst
Jacomijntje van Sintanneland

[14-06-1731]
Pierina Langewegt met attestatie van de Clundert den 14 Junij 1731

[24-10-1732]
Den 24 Octob. 1732 Cornelis Vis en zijn vrou Pierina Langewegt met attestatie gesonden na de Clundert

[25-02-1732]
1732 den 26 Februarij 1732 Admiraal Janse Bruggeman met attestatie van de Oude Tonge

[04-04-1732]
1732 op den 4 April 1732 tot ledematen aengenomen??
Johannes van Weel
Leendert IJmanse Mosselman
Meerten Willemz Donck
Trijntje Jans Stalpert
Neeltje Bosgieters
Willemtje Meeuwis Bijl

[07-04-1732]
Den 7 April1732 Cornelis van de Made met attestatie van de Made

Zijn met attestatie van Hellevoed-binnen tot ons overgekomen Pieter Claesse Smit met zijn vrouw

[27-03-1733]
Den 27 Maart 1733 tot ledematen aengenomen
Jan Lodder
David Mijs
Pieter van den Berg
Teunis Rootsant
Abram Lodder
Aegje Commers
Lena van Schouwen
Cornelia Crijns Roos

[03-03-1733]
Den 3 Maart 1733 met attestatie van Herckinge Pieter Jobse Bogerman en Jacomijntje Lowijs van Cassel - met attestatie versonden na Stad de 24 Febr. 1734

[18-06-1733]
Den 18 Junij 1733 tot ledematen aengenomen
Willem Onwijn
Leendert den Braber
Lijdia Corn. van Stelle
Cornelia Aarjaans Beens
Pieternelle Kievits
Lijsbeth Corn. Decker
13

[19-06-1733]
Op den 19 Junij 1733 is met attestatie als litmaat tot ons over gekomen uijt de stad Goeree Betje Jans Berkel

[09-1733]
Den Septemb. 1733 Barber Jacobs Capitein met attestatie van de Nieuwe Tonge

[01-04-1734]
Den 1 April tot ledematen aengenome(n)??
Cornelis Goudswaart
Dirck Janse Kievit
Cornelis Caller
Henderick Coge - dood
Leendert Lodder
Mattheus Corn. Braber
Johanna Duindam
Cornelia Jaques Braber
IJefje Jans

[26-06-1734]
Bartholomeus Priemers met attestatie van Sevenbergen op den 26 Junij 1734
10

[30-03-1738]
Daniel van Vianen beroepen predicant op Den Bommel is van Utrecht tot ons overgekomen met attestatie getekent den 30 Maert 1738

[09-03-1735]
1735 den 9 Maart is met een attestatie tot ons overgekomen van de Oude Tongh Jannetje Corn. van Gelder

[15-03-1735]
Den 15 dito is met een attestatie tot ons overgekomen uijt de Stadt Zierikzee Wouter Corn. van Werkendam

[26-10-1735]
Den 26 October 1735 is met attestatie tot ons overgekoomen uijt Oolteijnsplaet Geertruij van Druenen
Den selve dito is met att. tot ons overgekoomen van ???s Grave Duijns Capel Cornelia de Ginter

[29-03-1736]
Den 29 Maert 1736 sijn op gedaene belijdenisse tot ledemaaten aengenoomen
Zusanna Henderiks van den Berg
Adriaantie Jacobse Tiggelman
Maetie Johannisse Braber
Lena Raamsdonk

[29-03-1736]
De selve dito als boven is tot ons overgekoomen Stoffeltie van Barendregt met att. van Oolteijnsplaet

[28-03-1737]
Den 28 Maert 1737 is op het doen der belijdenisse tot dese gemeente als ledemaeten toe gevoegt
Cornelis Muller
Jannetie Jacobse Tiggelman
Lijsbet Romboutse Duimdam

[24-08-1737]
Bart Weijman is met att. van Middelharnas tot ons overgekoomen den 24 Aug. 1737

[01-01-1739]
Hubregt van Gastel en Aderiantie sijn huis vrouwee met att. van Princeland tot ons overgekoomen den 1 Januari 1739

[01-03-1739]
Cornelia Blaakmans met att. tot ons overgekomen van de Oude Tonge den 1 Maart 1739

[11-07-1739]
Claasje Cor(ne)les van Dijk met att. tot?? ons overgekomen van de Oude Tonge den 11 Julij1739

[03-08-1739]
Hendrik Philipsze Verbrugge met att. tot ons overgekomen den 3 Aug. 1739 van Sommelsdijk

[17-09-1739]
Kaatje Anthonisse Valkenburg met att. tot ons overgekomen den 17 Sept. 1739 van Stadt

[02-11-1739]
Geertruij van Claerenbeeck is met att. tot ons overgekomen getekent den 2 Novemb. 1739 van Venendaal

199
[1738]
1738 Iftie Jans de Vries met att. vertrocke na Olgensplaat

[1738]
1738 Maatie Jans van Bragt met att. vertrocke na de Oude Tonge

[1738]
1738 Lijdia Cornelis Husmans met att. vertrocken na de Oude Tonge

[31-05-1739]
Den 31 Meij 1739 Adriana Jacobs Tig(g)elmans met att. vertrocken na Middelharnas

[18-06-1740]
Den 18 Jun. 1740 Catharina Maria van Vianen is met att. vertrokken naer Utrecht

[03-11-1740]
Den 3 Novemb. 1740 geertruij van Claerenbeek is met att. vertrokken naer Ouwerkerk

[07-03-1740]
Leena Hermen met attestatie vertrokken naer Sommelsdijk den 7. Maert 1740, dog nog niet afgehaelt - dog den 13 Septemb. 1742 afgehaelt

[26-06-1741]
Lijsbet Romboutse Duijndam is naer de N. Tonge vertrokken, met attestatie, gedagtekent den 26 Junij 1741

[12-11-1739]
Anna Cecilia le Pla tot ons met att. overgekomen van Amsterdam, de attest. was getekent den 12 Novemb. 1739 (huijsvrouw van Do. Daniel van Vianen)

[04-12-1739]
Jan Driesprong en Margrieta Hillebrands sijn huijsvrouw sijn van Goes met att. tot ons overgekomen den 4 Decemb. 1739

[03-07-1739]
Johannes van Weel, school-meester, is tot ons met att. overgekomen van Bergen op Zoom, sijn att. was getekent den 3 Julij 1739

[13-05-1740]
Den 13 Maij 1740 zijn tot lidtmaten aengenomen in dese gemijnte op het doen der belijdenisse
Jan Henderikse Polleman
Pieter Pieterse van Son
Catharina Maria van Vianen

[09-05-1741]
Hendrik Voogt en desselfs suster Anna Franscina Voogt zijn tot ons met att. van Bergen op ten Zoom overgekomen, sijn en haer att. was getekent den 9 Maij 1741

[18-06-1741]
Jan Willemsz Hotting is van Middelharnas tot ons overgekomen met attestatie getekent den 18 Junij 1741

[02-09-1741]
Jan Poelis en Arriaantje Giesbergen sijn van Ooltgensplaet tot ons overgekomen met attest. getekent den 2 Sept. 1741

[15-05-1742]
Neeltje Meeuw. Bijl en Arentje Crelis van der Veer zijn tot lidmaten in dese gemijnte aengenomen op het doen van belijdenis den 15 Maij 1742

[12-04-1745]
Geertje Koomans is van Dirxland tot ons overgekomen, met attestatie, geteekent den 12 April 1745

[15-04-1745]
Maria de Pre is van Borsselen tot ons overgekomen met attestatie geteekent den 15 April 1745

[26-06-1745]
D. N. Blenke is van Groningen tot ons overgekomen met attestatie geteekent den 26 Junij 1745??

[12-11-1745]
Susanna van Berg is van Brouwershaven tot ons overgekomen met attestatie geteekent den 12 November 1745

201
[29-05-1742]
Jannetje Jacobs Tiggelman is vertrokken na Ooltgensplaet met attestatie getekent den 29 Maij 1742

[12-03-1742]
Hendrik Voogt met attestatie vertrokken als ook sijn zuster Anna Franscina Voogt na Bergen op ten Zoom Maart 12. 1742

[04-02-1743]
Bastiaan Blees is van de Fijnaart tot ons overgekomen met attestatie getekent den 4 Februarij 1743

[21-07-1744]
Willemina Cornelisse Noordhoef is van de Oude Tonge tot ons overgekomen met attestatie getekent den 21 Julij 1744

Ammirael Brugman is met attestatie vertrokken na Dirxland

[28-03-1746]
Geertje Koomans is na Ooltgensplaet met attestatie geteekent den 28 van Lentemaend 1746 vertrokken

[09-06-1746]
Heer Nicolaes Blenck is na Groningen vertrokken met attestatie getekent den 9 Junij 1746

[07-07-1746]
Daniel van Vianen ende Anna Cecilia le Pla zeijn huijsvrouwe zeijn vertrokken na Tienhoven met attestatie getekent den 7de Julij 1746

[02-06-1746]
Henricus de Haan beroepen predikan(t) op Den Bommel is van Amsterdam tot ons overgekoomen met attestatie geteekent den 2 Junij 1746

[22-11-1746]
Neeltje Baak is tot ons overgekoomen van Amsterdam met attestatie geteekent den 22 Novb. 1746

[07-09-1747]
1747 den 7 Septr. is met attestatie naa Amsterdam vertrokke Bart Weijman
Den zelve dito is met attestatie tot onz uijt de N. Tonge overgekoomen Lena Lucas van der Wagt, de attestatie was geteekent den 1 Septr. 1747

[18-09-1747]
Den 18 Septbr. is met attestatie vertrokken naa Sloote Neeltje Baak

[10-10-1747]
Den 10 Octbr. is do. Hs. De Haan met attestatie vertrokken naa Sloote??

Namen der ledematen, behorende tot Bommelse gemeente op nieuw door mij bij de eerste huijsbesoeking opgenomen, A. v. d. Palm
Binnen????
Geertje Klaas van der Linden - doodt
Daniel van Weert
Cornelis van der wagt - doodt
Maria Cornelis Smit
Lijsbeth Aalberts Gasselaar
Dirk Klugt
Johanna van Dijke - doot
Maria Dupree
Marten van Gente - doot
Willemina Cornelisse Noorthoeve
Antoni van Weel
Saartje Zeedijk (doorgestreept)
Cornelia Zedijk
Leendert Lodewijkse Braber - doodt
Claasje Cornelis van Dijke
Cornelia Crijns Roos
Caatje Valkenburg
Pieter Kuijte
Lena Cornelis van Schouwen - overleden
Frans van Dalen
Jan Jacobse Ligtendag
Lena Wulps Maaskant
Saartje de Jong, onder cens. ?
Johannes Driespronk - doot
Margrieta Hillebrants - doodt
Neeltje Brouwers - doot
Clijntje Pieters van der Velde - overleden
Susanna van den Berg
Jan Hendrik Polleman
Maatje Jacobs Kroon
Jan Cornelis van Schouwen
Dijna Jacobs Noordijke
Maria Noordijke
Jan Christiaanse Drom
Aalbert Brouwer - doot
Leendert Mosselman
Getruij van Drunen
Pieter van Son
Cornelia Beens - dood
Cornelis Mulder
Leendert van Dijke
Lena van der Wagt
Huijbregt van Gastel
Ariaantje Bethlehem - doot
Abram Lodder
Cornelis Damme
Aagje Jacobs Kophijn - overleden
Reinira van den Berg - doodt
Sibilla Jans van Mane
Aagje Vermaat
Johannes van Weel
Betje Jans Berkel
Antonij Valkenburg - doot
Dirkje Pieters van Sante - doodt
54
Buijten
Dirk Janse Dekker
Teuntje Leenders van der Leede
Gerrit van Kempen - tot ons met att. overgekomen van Ooltgensplaat
Neeltje Slis
Cornelis van Ree - met attestatie vertrokken na de Oude Tonge
Maatje Jans Braber - doodt
Jan Willemse Hotting
Maatje Klaas van der Veer
Dirk Kivit - niet tot ons behorende na zijn eigen zeggen
Crijn Jacobs Kourt
Eeuwtje Goumaat
Dingeman Moijaart - doodt
Ariaantje Crijns Roos
Jan Huijbertse Zuijdijk
Cornelia van Hulst
Bregje Geliers van Braam - doodt
Lijsbeth Jans Wijerman
Cornelis van der Made - doot
Claas van der Linde - overleden
Maarten Leunis van der Wagt
Lijsbeth Cornelis - doot
Jan Loij
Meuwis Bijl - doodt
Cornelis van der Veer
Maria Teeuwis Braber
Mattheus van der Veer
Cornelia Jans van Sintanneland
Isebrant Jans van de Tonnekreek??
Maatje Jans van Sintannelant - overleden
Maria Cornelis van Stelle
Rombout Janse Duijmdam - vertrokken na de O. Tonge
Lijntje Cens Stadshoek - mede vertrokken
Cornelis Pieters Goudswaart
Pieter Centse Statshoek - overleden
David Mijs(se)
Aagje Commers Braber
Jaquez Mattheus Braber - doodt
Willem Goemaat
Saartje Jans van Leuven
Cornelis Bosschieter
Clijntje Gastus
Dirk Janse van Oostende - doodt

Arnoldus van der Palm beroepen preedikant op Den Bommel tot ons met att. overgekomen van ???s Bos

Helena Havighorst tot ons met attestatie overgekomen van Rotterdam

207
Jan Marinisse van der Veer en Johanna Coster met attestatie vertrokken na Ooltgensplaat - overleden

[20-04-1750]
Maria Mulder is tot ons overgekomen van O. Plaat met attestatie getekent den 20 April 1750 - vertrokken na Rotterdam den 11. Novemb. 1752

[11-04-1750]
Maartje Jans van Leuven is tot ons overgekomen van O. Plaat met attestatie getekent den 11 April 1750

[14-07-1750]
Teunis Grotenboer tot ons gekomen van Oplaat met attestatie getekent den 14 Julij 1750 - vertrokken met attestatie na Bergen op Zoom den 2 Maart 1751

[29-09-1751]??
Johannes Havighorst tot ons overgekomen van Rotterdam met attestatie getekent den 29 Septb. 1751 - vertrokken na Rotterdam

[17-03-1750]
Den 16 Maart 1750 zijn bij ons tot ledematen aangenomen de volgende personen
Jan Cornelisse van der Veer
Simon Geus
Jacob Crijnse Court
Arent Cornelisse van der Veer
Jan van Molzijk
Cornelis van der Wagt
Neeltje Bastiaan Weda
Maria Ligtendag
Klaasje van der Veer
Plona Pieters Smit
Cornelia van der Veer

[20-02-1751]
Jan van der Veer is tot ons gekomen van Oplaat met attestatie getekent den 20 Feb. 1751

[07-07-1751]
Den 7 Julij 1751 is bij ons met goedkeuring van den E. kerkenraad tot lidtmaat aangenomen Pieter(s) Commers van Sintannelant

[14-10-1751]
Den 14 October 1751 zijn bij ons met goet keuring van den E. kerkenraad tot ledematen aangenomen deze navolgende
Balten Grotenboer - vertrokken met att. na Gastel
Jacomijna Pieters Tichelman
Anna Jans de Vries
Ariaante Mosselman

[07-04-1752]
Den 7 April 1752 zijn bij ons met goedtkeuring van de E. kerkenraadt tot ledematen aangenomen deze navolgende personen
Cornelis Cornelisse Bosch
Gerrit Hendrikse Ticchelman
Jacob Hendrikse van den Berg
Dingena Cornelisse van der Wagt
Lijsbeth Gerritse Zantboer
Maatje Crijns Court

[05-05-1752]
Johannes van der Palm van Maastrigt overgekomen met attestatie getekent den 5 Maij 1752 & vertrokken

Rombout Duijmdam & zijn huijsvrouw Lijntje Cens Statshoek zijn met attestatie vertrokken na de Oude Tonge

[11-01-1753]
Den 11 Jan. 1753 zijn bij ons met goetkeuring van den ganschen kerkenraad tot ledematen aangenomen dese navolgende personen
Cornelis van der Palm - met attestatie vertrokken na R?
Lijsbeth Besmanse Kabos
Leijntje Arents Capitein

[06-04-1753]
1753 op den 6 April zijn met goedtkeuring van den ganschen kerkenraadt tot ledematen aangenomen de navolgende personen
Frans Leendertse van Dijke
Johannes Bosschieter
Jacob Pieterse van der Elst
Huijbert Jans Zuijdijk - met attestatie vertrokken na Middelharnis
Jannetje Adriaanse Melissant??
Cornelis Cornelisse Cattestaart

[18-09-1752]
Nicolaas van Schouwen & zijn huijsvrouw Geertruij Cornelisse de Haas zijn tot ons van Oplaat overgekomen met attestatie getekent den 18 Septb. 1752

[01-01-1754]
Maria Ligtendag met attestatie vertrokken na Oplaat getekent 1 Jan. 1754