Den Bommel - dopen 12 oktober 1727 - 1767

Algemeen Rijksarchief

Collectie Doopboeken enz.

Bommel ??? (den)

1A : I

??

Doopboek van Den Bommel begonnen 12 October 1727

??

October 1727

Den 12 dito gedoopt Adam

Ouders: Jan Jacobse Ligtendag, Lena Willems Maeskant

Getuige: Teuntje Cornets

??

Den 19 dito gedoopt Merritje

Ouders: Jan Andriesse de Reeder, Annetje Leenders van derWagt

Getuige: Geertrui Leenders Mosselman

??

Plaat, nog op den 19 October gedoopt Henricus Adrianus

Ouders: de Heer Witte van Dam, Juffr. Cornelia Bane

Getuigen: Mons. Jacob Bane, Juffr. Adriana Wittens

??

Den 26 dito gedoopt Aerjaantje

Ouders: Aris Claasse Codde, Merrij Joris Robijn

Getuigen: Gerrebrant Janse Breur, Neeltje Joris Robijn

??

Den 26 dito nog gedoopt Leentje

Ouders: Dirck Janse Decker, Teuntje Leenders van der Lede

Getuigen: Leendert Janse Decker, Lijsbet Cornelis Groen

Geheft bij absentie van de getuigen door Dirckje Pieters vanSanten

??

November 1727

Den 9 dito gedoopt Leentje

Ouders: Teunis Corn. Dalen, Commertje Jans Decker

Getuigen: Besman Janse Cabos, Commertje Corn. van Dalen

??

Den 23 dito gedoopt Willem

Ouders: Jasper Willemse Verdoes, Merritje Witte vanSintanneland

Getuigen: Dirck van Gelder, Geertrui Leenders Mosselman

??

Nog den 23 dito gedoopt Catje en Aagje, tweelingen

Ouders: Jan Henderickse Bot, Aerjaantje Arens Vreeswater

Getuigen: Jannetje, Saartje Pieters de Jonge

??

Plaat, nog den 23 dito gedoopt Henderick

Ouders: Leendert Kievit, Aerjaantje Rijcke Nattekaas

Getuige: Arentje Arens Rijckvermaart

??

December

Plaat, den 3 dito is gedoopt Aren

Ouders: Cornelis Gerritse Tichelman, Krijntje Arens Braber

Getuige: Arentje Arens Braber

??

December 1727

Plaat, den 7 dito gedoopt Leentje

Ouders: Willem Janse Cardux, Cornelia Arens Speck

Getuigen: Teeuwis Arens Speck, Sijtje Jacobs Goemaat

??

Plaat, ??nog den 7 ditogedoopt Dirck

Ouders: Pieter Dirckse Wielaart, Matje Corn. Kroonenburg

Getuige: Hadewij

??

Den 26 December 1727 gedoopt Neeltje

Ouders: Jacob Abramse Lodder, Pietertje Leenders vanSchouwen

Getuige: Leentje Abramse Lodder

??

Den 28 dito gedoopt Crijn

Ouders: Gerrit Arense Bosgieter, Merrij Krijns Coert

Getuigen: Krijn Jacobse Koert, Eeuwitje Jacobs Goemaat

??

1728 Januarij den 25 gedoopt Wijven

Ouders: Hubert Wouterse van??Eeuwick, Matje Gerrits Kubes

Getuigen: Cornelis Kievit, Cornelia Gerrits van ?

??

1728 den Februarij gedoopt Arentje

Ouders: Gillis Merrinisse van der Veer, Matje Claas van Es

Getuigen: Cornelis Merrinisse van der Veer, Merrij TeeuwisBraber

??

Maart den 1 gedoopt Lena

Ouders: Cornelis Abramse de Haas, Arentje Arense Braber

Getuige: Crijntje Arens Braber

??

Den 14 dito gedoopt Jannetje

Ouders: Jan Leenderse van der Lede, Cornelia Jans Zeedijck

Getuigen: Aren Willems Braber, Saartje Jans Zeedijck

??

1728 Maart den 25 gedoopt IJman

Ouders: Claas van der Linde, Lena IJmans Kiba

Getuige: Merrij IJmans Kiba

??

Den 29 dito gedoopt Leendert

Ouders, onder de Plaat: Leendert Couwe, BestiaantjeHenderixe Ruitenburg

Getuigen: Geertje Hermanse van Oosten, Abram Melssen vanDueren

??

April den 2 gedoopt Denis

Ouders, onder de Plaat: Teunis van Tilburg, LijsbethLeenders

Getuigen: Willem Leenderse van der Made, Johanna Gosius

??

Den 18 dito gedoopt Bastiaantje

Ouders: Bastiaan Janse van Hellevoedsluijs, LijsbertAelberse Gebuis

Getuigen: Cornelis Visch, Matje Jans van Hellevoedsluijs

??

April 1728 den 18 gedoopt Catrina

Ouders, Plaat: Cornelis van Mieroop, Maria Jans Weimans

Getuige: Trijntje Matijs van de Leur

??

Den 25 dito gedoopt de kinderen Martijnus en Neeltje

Ouders: Anthonij van Weel en Martijntje Arens Goudswaart

Getuigen: Leendert Stoel, Aren Sprijngvloet, ApoloniaDubbeldam, Eva Wittekoek voor

Martijnus, Leendert Stoel, Apolonia Dubbeldam, Jannetje Jansvan Dijke voor Neeltje

??

Meij den 2 gedoopt Dina

Ouders: Wilem Commerse Braber, Jannetje Corn. Bom

Getuige: Arentje Commers Braber

??

Den 2 dito gedoopt Sijmon

Ouder, Plaat: Willem Sijmonse Lack, Catharina Jans

Getuige: Engeltje Arens

??

1728 Meij den 9 gedoopt Hester

Ouders: Besman Janse Cabos, Commertje Corn. van Dalen

Getuigen: Frans Corn. van Dalen, Hester Willems Cootsack

??

Den 9 dito nog gedoopt Adam

Ouders, Plaat: Adam Adamse van Vegtel, Celia WouterseVerbeek

??

Nog den 9 dito gedoopt Pieternelle

Ouders, Plaat: Pieter Crijnse Swager, Neeltje Michiels vanStad

Getuige: Anna Dircks van Adrichem

??

Junij den 13 gedoopt Gijsbert

Ouders: Eeuwit Gijsberse de Grijse, Matje Pieters Tichelman

Getuige: Lena Baltens Castelein

??

Julij den 4 gedoopt Abram

Ouders: Willem Jacobse Goemaat, Saartje Jans van Leuven

Getuige: Matje Jans van Leuven

??

1728 Aug. den 8 gedoopt Leendert

Ouders: Daniel Janse Diffors, Merrij Leenderts van Dam

Getuige: Dirckje van Santen

??

Den 15 dito gedoopt Elsje

Ouders: Henderick Hillebrands, Jannetje Jans van Dijcke

Getuige: Martijntje Arens Goudswaart

??

September den 26 gedoopt Cornelis

Ouders: Cornelis Willemz Stompwijk, Geertje Claas van derLinde

Getuigen: Claas van der Linde, Pieternelle Corn. Stompwijk

??

October den 17 gedoopt Aerjaantje

Ouders; Willem Willemse Onwijn, Leentje Cornelis Stelle

Getuigen: Willem Willemse Onwijn, Jaapje Jans

??

Nog den 17 dito gedoopt Cornelis

Ouders: Cornelis Hubregtse Noom, Cornelia Pieters Goeree

Getuigen: Claas van der Linde, Lena Kiba

??

1728 October den 30 gedoopt Lijdia

Ouders: Dijngeman van Es, Leuntje Jans Joncker

Getuigen: Jan Pieterse Joncker, Lijdia Arens Gestel

??

November den 7 gedoopt Aerjaan

Ouders: Aarjaan Aarjaanse van Ree, Jaapje Leenders van Weert

Getuigen: Daniel van Weert, Neeltje Leenders van Weert

??

Den 21 dito gedoopt Corstiaan

Ouders: Gerrit Bosgieter, Merrij Krijns Koert

Getuigen: Johannes Bosgieter, Merrij Bosgieter

??

1728 November den 24 gedoopt Jan

Ouders: Gijsbert van Meeteren, Aartje Sijmons Geus

Getuige: Johanna van Manen

??

December den 5 gedoopt Lodewijck

Ouders: Leendert Lodewijckse Baber, Anna Jans Voijermans

Getuigen: Teeuwis Lodewijckse Braber, Willemijntje van derWeel

??

Den 15 dito gedoopt Jacob

Ouders, onder de Plaat: Cornelis Tichelman, Krijntje ArensBraber

Getuigen: Jacob Tichelman, Matje Jacobs van Oostende

??

Op den 25 December 1728 gedoopt het kind genaamt Willem

Ouders: Cornelis van der Veer, Merrij Teeuwis Braber

Getuigen: Jillis van der Veer, Matje Claas van Es

??

1728 December den 25 gedoopt Lena

Ouders: Jacob Merrinisse Werver, Lijsbeth Jans Voijermans

Getuige: Lena IJmans Kiba

??

1729 Januarij den 12 gedoopt Sara

Ouders: Cornelis Claasse van Schouwen, Leentje Claas van Rij

Getuige: Pieternelle Hartmans

??

1729 Februarij den 9 gedoopt Jacob

Ouders: Schalck Corn. Hoornaar, Merrij Jacobs Spoors

Getuige: Jannetje Jacobs Spoors

??

Den 20 Februarij gedoopt Lijntje

Ouders: Jacob Gerritse Tichelman, Matje Jacobs van ???tOostende

Getuigen: Jan Jacobse van ???t Oostende, Geertje Abrahams

??

Maart 1729 den 5 gedoopt Jannetje

Ouders: Michiel Janse van Sintannelant, Dina Corn. van Dalen

Getuigen: Arij Janze van Zevenbergen, Adriana Abrams van derEiden

??

Den 13 dito gedoopt Leendert

Ouders: Arij Leenderse Middelkoop, Aegje Flips Vermaat

Getuige: Catje Aartse Valkenburg

??

Nog den 13 gedoopt Isaak

Ouders: Jan Merinisse van der Veer, Merrij Corn. Noorman

Getuigen: Paulus Willems Vreeswijck, Willemtje Arens Cornet

??

April den 10 gedoopt Maarten

Ouders, uijt de Plaat: Cornelis Maartense Vel, TijsjeWillems Visser

Getuigen: Jan van Halteren, Aarjaantje Maartens Vel

??

1729 April den 17 gedoopt Gerrit

Ouders: Jan Leenderse van Putten, Cornelia Jans vanSintannelant

Getuigen: Johannes Saijer, Matje Gerrits Tichelman

??

Nog den 17 dito gedoopt Jannetje

Ouders, van onder de Plaat: Herman Franse van Oosten,Pieternelle Gerrits

Getuige: Jannetje Franse van Oosten

??

Nog den 17 dito gedoopt Dirck

Ouders: Pieter Dirckse van Santen, Laurensje Hendericks vanOpstal

Getuige: Dirckje Pieters van Santen

??

Nog den 17 dito gedoopt Claasje

Ouders: Henderick Claasse Codde, Jannetje Aelbers Gasselaar

Getuige: Merrij Joris Robbijn

??

1729 Meij den 8 gedoopt Wouter

Ouders: Hubert Wouterse van Eeuwick, Matje Gerrits Hube

Getuige: Cornelia Michielse van Hulst

??

Junij den 6 gedoopt Jacob

Ouders: Teeuwis Arense Speck, Sitje Jacobs Goemaat

Getuigen: Crijn Jacobs Koert, Eeuwetje Goemaat

??

Den 12 Junij 1729 gedoopt Adriaan

Ouders: Aerjaan Aerjaanse Maas, Merrij Jans de Kleiner

Getuige: Aegte Koophein

??

1729 Aug. den 21 gedoopt Neeltje

Ouders: Besman Janse Kabos, Commertje Corn. van Dalen

Getuige: Neeltje Klaas Buitendijk

??

Den 28 dito gedoopt Willem

Ouders: Georgus Frederickse Sprundel, Lea Willems Kotvis

Getuigen: Andries Basart, Merrij Loij

??

September den 4 gedoopt Cornelis

Ouders: Gillis Merrinisse van der Veer, Matje Claas van Es

Getuigen: Jasper Verdoes, Lijntje Claas van Es

??

September 1729 den 19 Gijsbert

Ouders, de Plaat: Eeuwit Gijsbertse de Grijse, Matje PietersTichelman

Getuige: Lena Castelein

??

1729 nog den 18 September gedoopt Matje

Ouders: Jan Arense van Proijen, Lijsbert Aelberts Gastelaar

Getuige: Willemtje Rijswerkers

??

Nog den selfden dito gedoopt Pieter

Ouders, Plaat: Cornelis Verheij, Cornelia Cornelisse Rome

Getuigen: Neeltje Pieters Kousert, Jan Corn. Rome

??

Den 25 September 1729 gedoopt Neeltje

Ouders Cornelis Maartense van Schouwen, Cornelia ClaesseBeeke

Getuige: Leentje Leenders

??

October den 2 gedoopt Arij

Ouders: Jan Biesbroeck, Matje Otto Robbe

Getuige: Teuntje Cornets

??

Den 9 October 1728 gedoopt Lena

Ouders, Ooltgensplaat: Pieter Gastelaar, Willemtje Claas vanEs

Getuige: Willemtje Rijswerkers

??

1729 October den 23 gedoopt Leunis

Ouders: Cornelis Leunisse van der Wagt, Merrij Corn. Smit

Getuigen: Meerten Leunisse van der Wagt, Lijsbert Cornelis

??

Nog den 23 dito gedoopt Matje

Ouders, Plaat: Flip Block, Willemtje de Prins

Getuigen: Joost de Prins, Matje Willems Speck

??

Den 30 Octob. 1729 gedoopt Abram

Ouders, onder de Plaat: Cornelis de Haas, Arentje ArensBraber

Getuige: Claasje Wouters de Neef

??

1729 October den 30 gedoopt Johannes

Ouders: Rombout Johannisse Duindam, Leentje Cents Stadshoeck

Getuigen: Sijmon Johannisse Duindam, Arentje JohannisseDuindam

??

Den 5 November 1729 gedoopt Jan

Ouders: Claas Corn. van Eeuwen, Sibelle Jans van Manen

Getuige: Anna Jans van Manen

??

Den 15 dito gedoopt Cornelis

Ouders, Plaat: Claas Corn. Hocke, Bastiaantje Jans van derSloot

Getuigen: Cornelis Johannisse Hocke, Neeltje Corn. de Jager

??

November den 20 gedoopt Cornelis

Ouders: Jan Zuiddijck, Lijsbet van Sintannelant

Getuigen: Maurus van Sintannelant, Jacomijntje vanSintannelant

??

1729 December den ??? gedoopt Jacob

Moeder: Lijntje Droms

Getuige: Geertru Jans Hoogmoet

??

1730 Januarij den 11 is gedoopt ??Crijntje

Ouders: Willem Commerse Braber, Jannetje Corn. Com

Getuigen: Willem Corn. Com, Arentje Commers Braber

??

Den 15 dito gedoopt Leendert

Ouders: Pieter Claasse Smit, Leentje Leenders

Getuige: Matje Gerritse van Bregt

??

1730 Januarij den 15 is gedoopt Willemtje

Ouders, Plaat: Willem Leenderse van der Made, AerjaantjeGeers

Getuigen: Johannes Leenderse van der Made, Pieternelle Corn.Stompwijck

??

Nog den 15 dito gedoopt Teunis

Ouders, Plaat: Pieter Willaart, Matje Corn. Croonenburg

Getuigen: Willem Prins, Leentje Corn. Croonenburg

??

Den 25 dito gedoopt Leendert

Ouders: Johannes Leenderse van der Made, Pieternelle Corn.Stompwijk

Getuige: Fransje Willems Rijswerker

??

Februarij den 12 gedoopt Cornelia

Ouders, Plaat: Dijngeman van Es, Leuntje Jans Joncker

Getuige: Pieternelle van Es

??

Nog den 12 Feb. 1730 gedoopt Jannetje

Ouders, onder de Plaat: Cornelis Wouterse de Neef, LijntjeJacobs van ???t Oostende

Getuigen: Jacob Tichelman, Matje Jacobs van ???t Oostende

??

Nog den 12 dito gedoopt Jillis

Ouders: Jacob Jillisse Labeur, Cornelia Merrinisse

Getuigen Merrinis Labeur, Lijsbeth Labeur

Het kind is geheft door Clijntje Tamboers

??

Nog den 12 dito gedoopt Sijtje

Ouders, onder de Plaat: Cornelis Hubregtse Noom, CorneliaPieters Goeree

Getuigen: Claas van der Linde, Lena IJmans Kiba

??

Den 19 Feb. 1739 gedoopt Jan

Ouders: Corn. Janse Stalpert, Neeltje Jans van Bergen

Getuige: Willemijntje Corn. van der Weel

??

1730 Februarij den 26 gedoopt Dijngena

Ouders: Maarten Leunisse van der Wagt, Lijsbet Corn. Decker

Getuigen: Cornelis Leunisse van der Wagt, Merrij Corn. Smit

??

Nog den 26 dito gedoopt Lijsbet

Ouders: Leendert Lodewijckse Braber, Anna Jans Voijermans

Getuige: Lijsbet Jans Voijermans

??

Maart den 19 gedoopt Michiel

Ouders, uijt de Plaat: Pieter Krijnse Swager, NeeltjeMichiels van Stad

Getuige: Susannetje Michiels van Stad

??

Den 26 dito gedoopt Jacomina

Ouders: Dingeman Aerjaanse Mooijaart, Aerjaantje Crijns Roos

Getuige: Berbel Willems

??

Den 26 dito gedoopt Martijntje

Ouders, Plaat: Pieter Arense Stapel, Lijsbet Horewegt

Getuigen: Wouter Kastelein, Trijntje Pieters

??

1730 Maart den 30 gedoopt Willem

Ouders, Plaat: Adrianus Boon, Cornelia van Eijck

Getuigen: Wouter Boon, Lijntje Claas

??

Den 2 April 1730 gedoopt Aerjaantje

Ouders: Dirck Janse Decker, Teuntje Leenders van der Leede

Getuige: Merrij IJmans Kiba

??

Nog den 2 April 1730 gedoopt Johannes

Ouders: Henderick Hillebrands, Jannetje Jans van Dijcke

Getuige: Cornelia Beens

??

1730 April den 2 gedoopt Matje

Ouders, onder de Plaat: Cornelis Gerritse Tichelman,Krijntje Arense Braber

Getuigen: Jacob Gerritse Tichelman, Matje Jacobs van ???tOostende

??

Den 16 dito gedoopt Merrij

Ouders: Willem Jacobse Goemaat, Saartje Jans van Leuven

Getuige: Sijtje Jacobs Goemaat

??

Den 30 April gedoopt Cornelis

Ouders: Schalck Corn. Hoornaar, Bregje Jeliers van Braam

Getuigen: Meeuwis Willemse Bijl, Jannetje Arens Roodsand

??

Nog den 30 April gedoopt Stoffel

Ouders, onder de Plaat: Merrinus Lijdens, Johanna Goossens

??

1730 den 21 Meij gedoopt Ruth

Ouders, onder de Plaat: Jan Rutse van Es, Arentje LeendersLodder

Getuige: Geertje Jans van Schouwen

??

Nog den 21 gedoopt Cornelis

Ouders: Jan Jacobse Ligtendag, Lena Willems Maaskant

Getuige: Merrij IJmans Kiba

??

Den 28 Meij gedoopt Cornelia

Ouders, Plaat: Leendert Willemse Braber, Saartje Corn. Coole

Getuige: Merrij Leenders Braber

??

Junij den 4 dito gedoopt Balten

Ouders, Plaat: Willem Teunisse Grootenboer, Neeltje BaltensCastelein

Getuigen: Zacharas Castelein, Lena Castelein

??

Nog dito gedoopt Dirck

Ouders: Dirck Herling, Merij Warners

??

1730 Junij den 4 gedoopt Matje

Ouders, Plaat: Leendert Danielse Prins, Arentje Arens Paasse

Getuigen: Joost Danielse de Prins, Matje Willems Speck

??

Den 11 dito gedoopt Jannetje

Ouders: Jan Hugo Loij, Cornelia Gerrits van Hulst

Getuigen: Andries Corn. Basart, Merrij Loij

??

Den 18 dito is gedoopt Gerrit

Ouders: Jan Leenderse van Putten, Cornelia Jans vanSintanneland

Getuige: Matje Jans van Sintanneland

??

1730 Junij den 26 gedoopt Jan

Ouders: Hendrick Hutteman, Madeleentje Henderick s Janssen

??

Aug. den 27 gedoopt Cornelis

Ouders: Jan Corn. van Schouwen, Willemtje GerbrandsLelienburg

Getuige: Willemtje Cornets

??

September den 10 gedoopt Johanna

Ouders: Aren van der Weel, Lijdia Corn. van Stelle

Getuigen: Leendert Corn. van der Weel, Saartje Leenders van derWeel

??

Octob. 1730 den 8 gedoopt Lijntje

Ouders, Plaat: Cornelis Arens Breeborst, Trijntje Joh. deWit

Getuigen: Aegje Lammers, Johannes de Wit

??

Den 8 Octob. 1730 gedoopt Cornelis en Saartje, tweelingen

Ouders: Adam Merrinisse van der Veer, Willemtje JansZeedijck

Getuigen: Merrij Teeuwis Braber, Saartje Jans Zeedijck

??

Den 17 Octob. gedoopt Elsje

Ouders: Gerrit Hilbrant, Cornelia Adriaans Beens

Getuige: Jannetje Jans van Dijke

??

Den 22 dito gedoopt Merrij

Ouders: Claas Hubregtse van Poortvliet, Aerjaantje JacobsSpoors

Getuige: Jannetje Jacobse Spoors

??

Den 9 Novemb. gedoopt Merrinus

Ouders: Jacob Merrinisse, Lijsbeth Jans Voijerman

Getuige: Anna Jans Voijerman

??

December 1730 den 4 is gedoopt Abram

Ouders, Plaat: Mathijs Corn. Slinger, Coba Hendericks Cooman

Getuige: Neeltje de Lelie

??

December 1730 is gedoopt Lijntje

Ouders: Leendert Franse van Dijke, Dina Dircks van Adrichem

Getuige: Pieternelle Dirks van Adrichem

??

Nog den 4 dito gedoopt Cornelis

Ouders, Plaat: Claas van de Hoeck, Maria Matthijs Perdanus

Getuige: Lijsbet Claas van de Hoeck

??

Nog den 4 dito gedoopt Arij

Ouders, Plaat: Gerrit van Barendregt, Cornelia Tierman

Getuige: Lijsbeth Leenders??Coomans

??

Nog den 4 dito gedoopt Frans

Ouders, Plaat: Cornelis Mieroop, Maria Jans Weimans

Getuige: Arentje Corn. van Schouwen

??

Nog den 4 dito gedoopt Teuntje

Ouders, Plaat: Cornelis van Werckendam, Johanna Otterdijk

Getuige: Pietertje Castelein

??

December 1730 den 10 gedoopt Henderick

Ouders: Henderick Klaasse Kodde, Jannetje Gastelaar

Getuigen: Maarten Leunisse van der Wagt, Lijsbeth Cornelis,zijn vrouw

??

Nog den 10 dito gedoopt Jacob

Ouders: Jacobus Gerritse Tichelman, Merrij Corn. van Stel

Getuigen: Merrinus van Casteel, Matje Jacobs Tichelman

??

Nog den 10 dito gedoopt Dingeman

Ouders: Claas van der Linde, Lena IJmans Kiba

Getuige: Lijsbeth Jans Voijermans

??

Den 26 Decemb. 1730 is gedoopt Martinus

Ouders: Anthonij van Weel, Martijntje Arens Goudswaart

Getuigen: Pieter de Bruine, Maria Lemmekens

??

1730 op den 31 December is gedoopt Simon

Ouders: Joost Stierman, Maria Morre

Getuige: Tannetje Noordijcke

Gepresenteert door Grietje Abrams Hollander

??

1731 den 11 Februarij gedoopt Willem

Ouders: Willem Dirkse Bijl, Willemtje Rijswerker

Getuigen: Willem Rijswercker, Fransje Willems Rijswercker

??

Nog op den 11 februarij gedoopt Willem

Ouders: Willem Willemse Onwijn, Leentje Cornelis Stelle

Getuigen: Willem Willemse Onwijn, Heiltje Teeuwis Stalpert

??

Nog op den 11 Februarij 1731 gedoopt Johannes

Ouders: Pieter Janse Kuit, Jannetje Jacobs Spoors

Getuige: Dina Jacobs Noordijcke

??

1731 Februarij den 18 gedoopt Leendert

Ouders: Jan Leenderse van der Leede, Cornelia Jans Zeedijck

Getuige: Teuntje Leenders van der Lede

??

Den 25 dito gedoopt Geertrui

Ouders, onder Plaat: Corstiaan Bestiaanse Timmer, JosijntjeHenderix Broer

Getuige: Jannetje Henderix Broer

??

1731 Maart den 4 gedoopt Abram

Ouders: Henderick Verlee, Cornelia Arens Groenewegt

Getuige: Neeltje Merrinisse Speck

??

April den 8 gedoopt Maria

Ouders: Pieter Block, Aerjaantje Corn. van Strien

Getuige: Aerjaantje Fops van Strien

??

Den 15 dito gedoopt Henderick

Ouders: Pieter van Santen, Laurensje Hendericks van Opstal

Getuige: Cornelia Aardevat

??

1731 April den 15 is gedoopt Johannes

Ouders, Plaat: Aren van Putten, Bastiaantje de Vos

Getuige: Berbel de Waal

??

Nog den 15 dito gedoopt Pieter

Ouders, Plaat: Pieter van Woensel, Pieternelle Jacobs

Getuige: Willemtje Lodders

??

Den 22 dito gedoopt Elizabeth

Ouders: Jan Pieterse Mehem, Catharina Maartens van Meurs

Getuige: Matje Jans Codde

??

Den 29 April 1731 is gedoopt Annetje, nota dit kind is in dePlaat gedoopt en is hier niet anders als bij memorie aangetekent

Ouders, Plaat: Johannes Cornelis van Putten Jannetje Jacobsvan ???t Oostende

Getuigen: Corn. Janse van Putten, Nijsje Willems Vissers

??

Nog den 29 dito gedoopt Apolonia

Ouders: Meerten Willemse Donck, Dina Jans Backer

Getuigen: Jan Gerritse Backer, Saartje Pieters de Jong

??

Junij den 3 gedoopt Sara

Ouders: Cornelis Damme, Sijtje Jacobs Goemaat

Getuigen: Abram Isackse van den Boogaart, Christina WillemzBut

??

1731 Junij den 17 gedoopt Cornelis

Ouders: Dirck Klugt, Anna Corn. van Dijcke

Getuige: Clijntje van der Velde

??

Nog dito gedoopt Neeltje

Ouders: Jan Lodder, Dina Corn. van Dalen

Getuigen: Jacob Lodder, Pietertje Leenders

??

1731 Julij den 1 gedoopt ??Johannes

Ouders: David Johannisse Mijs, Arentje Vijncke

Getuigen: Johan Mijs, Geertrui Johannisse Mijs

??

Nog den 15 gedoopt Maria

Ouders: Rombout??Johannesse ??Duindam, Lijntje CentsStadshoek

Getuige: Stijntje Stadshoeck

??

Den 21 dito gedoopt Arentje

Ouders: Cornelis Gerritse Tichelman, Crijntje Arens Braber

Getuige: Arentje Arens Braber ??

??

1731 den 4 Aug. gedoopt Gijsbert

Ouders: Gijsbert van Meeteren, Aeltje Simons Geus

Getuigen: Simon Geus, Willemtje Daniels Prins

??

Den 12 Aug. gedoopt Jacobus

Ouders, Plaat: Henderick Mostaart, Aerjaantje Meijert

Getuige: Leentje van der Weel

??

Den 19 dito gedoopt Geertrui

Ouders: Schalck Corn. Hoornaar, Bregje Jeliers

Getuige Willemtje Meeuwis Bijl

??

1731 Aug. den 19 gedoopt Pieter

Ouders: Pieter Pieterse van der Elst, Dina Jacobs Noordijcke

Getuigen: Jan Hubregse Zuiddijck, Cornelia Michiels vanHulst

??

Den 26 dito gedoopt Cornelia

Ouders: Gillis Merrinisse van der Veer, Matje Claas van Es

Getuigen: Pieter Aelberse Gastelaar, Willemtje Claas van Es

??

Nog den 26 dito gedoopt Aerjaantje

Ouders: Arij Leenderse Middelkoop, Aegje Flips Vermaat

Getuigen: Pieter van der Elst, Grietje Abrams Hollander

??

1731 September den 9 is gedoopt Pietertje

Ouders: Leendert Lodewijckse Braber, Anna Jans Voijermans

Getuige: Pietertje Teeuwis Stalpert

??

Den 6 dito gedoopt Maria

Ouders: Jacob Labeur, Cornelia Merrinis

Getuigen: Merrinis Engelsman, Josina Aerjaans

Gepresenteert door Grietje Abrams Hollander

??

Nog den 16 dito gedoopt Leendert

Ouders: Cornelis Houteschee, Grietje Dircks

Getuige: Matje Gerrits

??

Den 14 dito gedoopt Cornelis

Ouders: Commer Corn. Zeedijk, Neeltje Corn. Slis

Getuigen: Cornelis Bosgieterr, Merritje Wouters

??

1731 October den 21 gedoopt Johanna

Ouders, onder de Plaat: Dijngeman van Es, Leuntje JohannesJoncker

Getuigen: Jan Pieters Joncker, Lijdia Arens

??

Nog den 21 dito gedoopt Aerjaantje

Ouders: Cornelis Janse van Schouwen, Merritje JacobsNoordijke

Getuigen: Jan Corn. van Schouwen, Lena Corn. van Schouwen

??

Den 28 dito gedoopt Willem

Ouders: Jonas Willems Vreeswijck, Ingeltje Arens

Getuigen: Paulus Willemse??Vreeswijk, Merrij Noormans

??

1731 November den 11 gedooptJannetje

Ouders: Cornelis Wouterse de Neef,Lijntje Jacobs de Neef

Getuigen: Jacob Gerritse Tichelman,Matje Jacobs van ???t Oostende

??

Den 18 dito is gedoopt Pieter

Ouders: Claas van Eeuwen, Sijbille vanManen

Getuige: Jannetje Jans van Dijke

??

Den 12 dito gedoopt Aren

Ouders, onder Plaat: Cornelis deHaas, Arentje Arens Braber

Getuige: Zaartje Jans Zeedijck

??

1731 December den 16 gedoopt Jacob

Ouders: Dirck Geerlijng, MerrijWarners

??

Nog den 16 dito gedoopt Pieternel

Ouders, Plaat: Hubert Ketting,Lijsbeth Beaupui

Getuige: Pieternelle van Pelt

??

1731 den 26 December is gedooptCornelia

Ouders: Daniel Loef, Merrij

Getuige: Aegje Koophein

??

1732 Januarij den 6 gedooptCornelis

Ouders: Cornelis Hubregts Noom,Cornelia Pieters Goeree

Getuige: Merrij IJmans Kiba

??

Den 13 dito gedoopt Jannetje

Ouders: Dirck Janse Kievit, ArentjeJans van Helvoedsluis

Getuigen: Cornelis Leenderse vander Made, Pieternelle Jans Kievit

??

1732 den 10 Feb. Gedoopt Lidia

Ouders: Jan Leenderse van Putten,Cornelia Jans van Sintanneland

Getuigen: Leendert Janse vanPutten, Merrij Jans van Sintanneland

??

Den 17 gedoopt Leendert en Aren

Ouders: Adriaan van Reen, JaapjeLeenders van Weert

Getuigen: Arentje Huberts, NeeltjeLeenders van Weert

??

Nog den 17 dito gedoopt David

Ouders: Dirck Janse Decker, TeuntjeLeenders van der Lede

Getuigen: David Thijsse van derLugt, Cornelia Jans Zeedijk

??

Den 24 dito gedoopt Neeltje

Ouders: Andries ChristiaanseFrisbier, Merritje Jacobs

Getuige: Neeltje Leenders

??

1732 Maart den 9 gedoopt Jacobus

Ouders: Adriaan van Halteren,Lijsbeth Claasse van den Hoeck

Getuigen: Claas van den Hoeck,Merrij Perdanus

??

Den 16 dito gedoopt Willem

Ouders: Willem Willemse Onwijn,Leentje Corn. Stelle

Getuige: Berber Jans van Hellevoedsluis

??

Nog den 16 dito gedoopt Michiel

Ouders: Jan Hubregse Zuiddijk,Cornelia Michiels van Hulst

Getuigen: Teunis van Hulst, DinaJacobs van Dijcke

??

Nog den 16 dito gedoopt Elsje

Ouders: Gerrit Hillebrands,Cornelia Adriaans Beens

Getuige: Jannetje Jans van Dijcke

??

1732 Maart den 30 gedoopt Geertrui

Ouders: Jan Corn. van Schouwen,Willemtje Gerrebrands Lelienburg

Getuigen: Cornelis Janse vanSchouwen, Merritje Jacobs Noordijke

??

April den 6 gedoopt Aren

Ouders: Henderick Koge, CorneliaArens Besman

Getuigen: Aren Claasse Besman,Willemtje Arens Besman

??

Den 13 dito gedoopt Dirck

Ouders: Henderick Hutteman,Maddeleentje Henderiks Jansse

Getuige: Neeltje Leenders Korendijk

??

Nog den 13 dito gedoopt Jan

Ouders: Aerjaan Aarjaanse Maas,Merrij Jans den Kleene

??

Nog den 13 dito gedoopt Maria

Ouders: Jan Henderickse Polman,Barbel Jans van Hellevoedsluis

Getuige: Teuntje Cornets

??

1732 den 15 Meij gedoopt Willem

Ouders: Crijn Jacobse Coert,Eeuwetje jacobs Goemaat

Getuigen: Willem Jacobse Goemaat,Saartje Jans van Leuven

??

Den 22 dito gedoopt Jan

Ouders: IJsebrand Janse van deTonnekreek, Matje Jans van Sintanneland

Getuige: Merrij van Sintanneland

??

Den 22 Meij gedoopt Claas

Ouders: Cornelis Meertense vanSchouwen, Cornelia Claas Beke

Getuige: Lijsbeth Voijerman

??

1732 Junij is gedoopt Aren

Ouders: Paulus Willemse Vreeswijk,Willemtje Arens Cornet

Getuigen: Jonas Willemse Vreeswijk,Ingeltje Arens

??

Den 20 dito gedoopt Zijtje

Ouders: Willem Jacobse Goemaat,Saartje Jans van Leuven

Getuigen: Crijn Jacobs Coert,Eeuwitje Goemaat

??

Aug. den 17 dito gedoopt Geertrui,geboren op zondag 10 Aug.

Ouders: Besman Janse Cabos,Commertje Corn. van Dalen

Getuigen: Teunis Corn. van Dalen,Commertje Jans Decker

??

Nog den 17 dito gedoopt Leentje

Ouders: Daniel Leenderse van Weert,Geertrui Claas

Getuige: Neeltje Leenders van Weert

??

1732 Aug. den 17 gedoopt Neeltje

Ouders: Jan Lodder, Dina Corn. vanDalen

Getuige: Jannetje Abrams Lodder

??

Den 31 dito gedoopt Commertje

Ouders: Pieter Block, Aerjaantjevan Strien

Getuige: Merrij Corn. Smit

??

Nog den 31 dito gedoopt Geertje

Ouders: Jan Hugense Loij, CorneliaGeerts van Hulst

Getuige: Lena Lucas van der Wagt

??

1732 Septemb. den 21 gedooptCornelia

Ouders: Leendert Coert, LeentjeCorn. Kromdijk

Getuige: Matje Corn. Kromdijk

??

September den 28 is gedooptPietertje

Ouders: Leendert LodewijckseBraber, Anna Jans Voijermans

Getuige: Pietertje Teeuwis Stalpert

??

Den 28 dito gedoopt Heiltje

Ouders: Jacob Merrinisse, LijbethVoijerman

Getuige: Leentje Leenderse van derPoel

??

1732 October den 5 gedoopt Willemtje

Moeder: Dirckje Flore van Oostende,nota dit kind is in onegt geteelt of geboren, de moeder segt dat WillemLeenderse Braber de vader is

??

Den 12 gedoopt Leendert

Ouders: Jan Leenderse van der Lede,Cornelia Jans Zeedijk

Getuige: Willemtje Zeedijks

??

1732 November den 2 gedooptWillemtje, nota dit kind is niet gedoopt alsoo het voor zijn doopsel isgestorven

Ouders: Willem Dirckse Bijl,Teuntje Cornets

Getuigen: Dirck Bijl, WillemtjeCornets

??

Den 9 dito gedoopt Maria

Ouders: Commer Corn. Zeedijck, NeeltjeCorn. Slis

Getuigen: Leendert BastiaanseQuint, Grietje Wouters Cromdijk

??

Nog den 9 dito gedoopt Cornelis

Ouders: Dirck Klugt, Anna Corn. vanDijcke

Getuige: Matje Hocke

??

1732 November den 16 gedoopt Matje

Ouders: Maarten Willemz Donck, DinaJans Backer

Getuigen: Jan Gerritse Backer, SaraPieters de Jong

??

Den 30 dito gedoopt Tannetje

Ouders: Jacob Loncke, TonaBenjamins

Getuigen: Crijn Loncke, BregjeLoncke

??

Nog den 30 dito Jacob

Ouders: Claas Hubregtse vanPoortvlied, Aerjaantje Jacobs Spoors

Getuige: Jannetje Jacobs Spoors

??

1732 December den 14 gedoopt Merrij

Ouders: Claas van der Linde, LenaIJmans

Getuigen: Admiraal Janse Bruggeman,Merrij IJmans

??

Den 2 December 1732 gedoopt Johanna

Ouders: Jasper Verdoes, CorneliaCrijns Roos

Getuijgen Dingeman Moijert,Aerjaantje Crijns Roos

??

Nog den 20 dito gedoopt Catharina

Ouders: Claas Corn. van Eeuwen,Sijbille Jans van Manen

Getuige: Catharina Saimans ??

??

1732 December den 25 gedoopt Teunis

Ouders: Dirck van Santen, LaurensjeHendericks van Opstal

Getuige: Dirckje van Santen

??

1733 Januarij den 1 gedoopt Aren

Ouders: Aren van der Weel, LijdiaCornelis van Stelle

Getuigen: Leendert van der Weel,Arentje Gelegouds

??

Den 4 dito gedoopt Matje, het kindin onegt

Moeder: Jacomijntje Lowijs Duijve

??

Nog den 4 dito gedoopt Aerjaan

Ouders: Bartholomeus Primus,Adriana van Straten

Getuigen: Kobus Abramse, PietertjeDircks

??

1733 Januarij den 11 gedoopt Catje

Ouders: Aarjaan Verweij, MatjeCorn. Cromdijck

Getuigen: Lijntje Corn. Kromdijk,Catje

??

Den 31 dito gedoopt Eeuwetje

Ouders: Cornelis Houteschee,Grietje Dircks

Getuige: Leentje Leenders van derPoel

??

Februarij den 22 gedoopt Gerrit

Ouders: Aelbregt GijsbregtseKrouwer, Hester Gerrits van Proijen

Getuige: Lea Willems Kotvis

??

1733 den 8 Maart gedoopt Jan enAnthonij

Ouders: Jan Jacobse Ligtendag, LenaWillems Maaskant

Getuigen: Jacob Lodder, AnthonijFranse Vermeer, Pietertje Coomans, Catje Simons Veertman

??

Den 15 dito gedoopt Lena

Ouders: Jan Biesbroeck, Matje Otto

Getuige: Anna Corn. van Dijcke

??

April 1733 den 5 gedoopt Aedriaan

Ouders: Dingeman Moijaert,Aerjaantje Crijns de Roos

Getuigen: Jasper Verdoes, CorneliaCrijns de Roos

??

1733 Meij den 24 gedoopt Matje

Ouders: Leendert IJmanse Mosselman,Willemtje Meeuwis Bijl

Getuigen: IJman Mosselman, MatjeJacobs Croon

??

Den 31 dito is gedoopt Aren

Ouders: David Mijsse, Aegje CommersBraber

Getuigen: Andries Mijsse, ArentjeCommers Braber

??

Nog den 31 dito gedoopt Willem

Ouders: Cornelis Leunisse van derWagt, Merrij Corn. Smit

Getuige: Dingene Corn. van der Wagt

??

Junij den 6 gedoopt Hubertje

Ouders: Hubert Wouterse van Varick,Matje Gerrits

Getuigen: Pleunis Sander, Aeg Jansvan der Pol

??

1733 Junij den 21 gedoopt Merrij

Ouders: Dirck Teunisse, Dirckje vanLoon

Getuige: Grietje

??

Julij den 5 gedoopt Lijntje

Ouders: Jacob Gerritse Tichelman,Matje Jacobs van ???t Oostende

Getuigen: Corn. Wouterse de Neef,Lijntje Jacobs van ???t Oostende

??

Aug. den 16 gedoopt Leendert

Ouders: Willem Jacobse Goemaat,Saartje Jans van Leuven

Getuigen: Crijn Coert, EeuwitjeJacobs Goemaat

??

Nog den selfden dito gedoopt Lena

Ouders: Pieter Janse Kuit, JannetjeJacobs Spoor

Getuigen: Claas, Aerjaantje JacobsSpoor

??

1733 October den 4 is gedooptPietertje

Ouders: Jan Huberegtse Zuiddijk,Cornelia Michiels van Hulst

Getuigen: Pieter van der Elst, DinaJacobs Noordijcke

??

Den 17 October 1788 is gedoopt Lena

Ouders: Gerrit Janse van de Ree,Barbera Jacobus Capitein

Getuigen: Jan Janse van de Ree,Neeltje Teunis van de Ree

??

Den 29 November 1733 gedoopt Teunis

Ouders: Pieter van Son, NeeltjeTeunis Mosselman

Getuigen: Aren Teunisse Mosselman,Lijntje IJmans Mosselman

??

1733 December den 25 gedooptNeeltje

Ouders: Jaques Mattheusse Braber,Jacomijntje van Sintannelant

Getuige: Matje Jans vanSintaaneland

??

Den 27 dito gedoopt Merrinus

Ouders: Jacob Labeur, CorneliaMerrinus IJngelsman

Getuigen: Merrinus Labeur, AnnetjeLabeurs

Gepresenteert door Aegje Coophein

??

1734 Januarij den 23 is gedooptLijsbeth

Ouders: Dirck Janse Decker, TeuntjeLeenders van der Lede

Getuigen: Teunis Corn. van Dalen,Commertje Jans Decker

??

1734 Februarij den 6 gedooptLeendert

Ouders: Jan Leendertse van derLede, Cornelia Jans Zeedijck

Getuige: Geertje Claas

??

Den 14 dito is gedoopt Adrianus

Ouders: Gerrit Hillebrand, CorneliaBeens

Getuige: Sijbille

??

Den 21 dito is gedoopt Ingeltje

Ouders: Admiraal Janse Bruggeman,Merrij IJmans Kijber

Getuige: Lijdia Arens

??

Den 28 dito gedoopt Cornelis

Ouders: Schalck Corn. Hoornaar,Bregje Jeliers van Braam

Getuige: Merritje Vervoorn

??

1734 April den 4 gedoopt Johanna

Ouders: Gillis Merrinisse van derVeer, Matje Claas van Es

Getuige: Anna Maria van den Braak

??

Den 25 dito gedoopt Jannetje

Ouders: Dirck Janse Kievit, ArentjeJans van Hellevoedsluis

Getuigen: Leendert Kievit, SijbilleJans van Manen

??

Meij den 2 gedoopt Gerrebrand

Ouders: Jan Corn. van Schouwen,Willemtje Gerrebrands Lelienburg

Getuige: Merrij Corn. Noormans

??

Den 30 dito gedoopt Maria

Ouders: Hubert Franse van Dijcke,Dina Dirks van Adrichem

Getuige: Annetje Dirks van Adrichem

??

1734 Junij den 13 is gedoopt Dirck

Ouders: Dirck Geerling, Merrij Warner

??

Den 25 Julij is gedoopt Catharina

Ouders: Cornelis Beenhouwer,Emmetje Gerrits Kreeft

Getuige: Jannetje Gerrits Kreeft

??

Den 8 Aug. 1734 is gedoopt Saartje

Ouders: Maarten Verdonck, Dina JansBacker

Getuigen: Cornelis Janse vanSchouwen, Merritje Jacobs Noordijcke

??

1734 Aug. den 15 is gedooptAnthonij

Ouders: Dirck Teunisse van Bergen,Dirckje van Loon

Getuige: Pieternelle Kievits

??

Den 22 dito gedoopt Cornelia

Ouders: Pieter Dirckse van Santen,Laurensje Henderikse van Opstal

Getuige: Susanna Hendriks van denBerg

??

Den 29 Aug. 1734 gedoopt Jonas

Ouders: Ingeltje Valkenburg, devader Jonas Vreeswijk, maar is dood

Getuigen: Jan Corn. van Schouwen,Merrij Corn. Noorman

??

Den 19 September 1734 is gedooptLodewijck

Ouders: Leendert Lodewijkse Braber,Anna Jans Voijermans

Getuige: Maria Franse Belet

??

1734 October den 3 gedoopt Neeltje

Ouders: Jan Leenderse van Putten,Cornelia Jans van Sintannelant

Getuige: Merrij Jans vanSintannelant

??

Nog den 3 dito is gedoopt Leuntje

Ouders: IJsbrand Janse van de Tonnekreek,Matje Jans van Sintannelant

Getuige: Jacomijntje Jans vanSintannelant

??

Nog op den 3 October gedooptJohanna

Ouders: Leendert IJmanse Mosselman,Willemtje Meeuwis Bijl

Getuigen: Meeuwis Willemse Bijl,Jannetje Arens Roodsand

??

Den 17 October 1734 gedoopt Gerrit

Ouders: Jacobus HenderixseTichelman, Merrij Corn. van Stelle

Getuige: Matje Jacobus Tichelman

??

1734 October den 17 gedoopt Hugo

Ouders: Stoffel Hugense Loij,Johanna Jans van Bergen

Getuige: Willemtje Jans Zeedijk

??

November den 7 is gedoopt Jan

Ouders: Jan Henderikse Polleman,Berbel Jans van Hellevoedsluis

Getuige: Arentje Jans vanHellevoedsluis

??

Den 21 dito gedoopt Johanna

Ouders: Crijn Jacobse Coert,Eeuwetje Jacobs Goemaat

Getuigen: Willem Jacobse Goemaat,Saartje Jans van Leuven

??

Nog den 21 dito gedoopt Jan

Ouders: Daniel Janse Ditvoort,Merrij Leenders Soldaat

Getuigen: Pieter Jobse, JacomijntjeLowijs

??

Nog den 21 dito gedoopt Johannis

Ouders: Dirck Pieterse Schuurman,Lijsbeth Pieterse van Dongen

Getuige: Anna Schuurmans

Geheft door Anna Cornelis van Dijck

??

1734 November den 28 gedooptJacomijntje

Ouders: Jan Arense van Proijen,Lijsbeth Abrams Gastelaar

Getuige: Lena Jans van Proijen

??

December den 12 gedoopt Dirck

Ouders: Jan Arense Schaap, JannetjeDircks Fransman

Getuige: Pietertje Casteleins

??

Den 26 December 1734 is gedooptJacobus

Ouders: Bartholomeus Primus,Adriana Verstraten

Getuige: de dogter van Joost dePrins

Geheft door Trui Paassen

??

Den 1 Januarij 1735 is gedooptDirck

Ouders: Willem Jacobse Goemaat,Saartje Jans van Leuven

Getuigen: Dirck Jacobse Goemaat,Matje Teunis van Willemstad

??

1745 den 9 dito gedoopt Jacobus

Ouders: Gerrit Janse van de Ree,Berber Jacobus Capitein

Getuigen: Jacobus Capitein,Geertrui Paulus Heerschap

??

Den 16 dito is gedoopt Leendert

Ouders: Cornelis van Reen, NeeltjeLeenders van Weert

Getuigen: Daniel Leenderse vanWeert, Geertje Claas van der Linde

??

Den 30 dito is gedoopt Lena

Ouders: Jacob Merrinisse Wervers,Lijsbeth Jans Voijermans

Getuige: Lena IJmans

??

Nog den 30 dito gedoopt Leentje

Ouders: Willem Willemz Onwijn,Leentje Corn. Stelle

Getuigen: Jan van Schouwen,Willemtje Gerrebrands

??

1735 Januarij den 30 gedooptCornelis

Ouders: Pieter Pieters van derElst, Dina Jacobs Noordijcke

Getuigen: Jan Zuiddijk, Corneliavan Hulst

??

Nog den 30 Januarij 1735 gedooptHenrica

Ouders: Henderick Coge, CorneliaArens

Getuige: Willemtje Arens

??

Den 12 Februarij 1735 gedooptCornelis

Ouders: Commer Corn. Zeedijk,Neeltje Corn. Slis

Getuige: Jacomijntje Corn. Slis

??

1735 den 6 Maart een kint gedooptgenaemt Leendert

Ouders: Klaas van Eeuwe, CijbelleJans van Manen

Getuige: Cornelia Adrianis Been

??

Dito boven een kint gedoopt genaemtAnna

Ouders: Jacob Overbeeke, JacobaPieters van der Werve

Getuigen: Corn. Overbeeke, LijsbetWillems de Jong

??

Dito 27 een kind gedoopt genaemtMachiel

Ouders: Jan Huijbrechtse Zeedijk,Cornelia Machiels van Hulst

Getuige: Aerjaentje TeunisGroenewegt

??

Dito 27 een onegt kind gedooptgenaemt Arij

Moeder: Claesje Cornelis van Dijke

??

1735 April 3 een kind gedooptgenaamt Bestjaen

Ouders: Jan Arijenz in ???t Velt,Neeltje Bestjaens Weeda

Getuige: Arentje Jans vanHellevoetsluis

??

Dito 10 een kind gedoopt genaamtKrijn

Ouders: Jasper Willemse Verdoes,Cornelia Krijns Roos

Getuigen: Dingeman Moojert,Aerjaentje Krijns Roos

??

1735 Meij 1 een kind gedooptgenaamt Bestjaen

Ouders: Corn. Janse Stalpert,Pietertje Bestjaens Kastelein

Getiuige: Marij Bastjaens Kastelein

??

Dito boven een kind gedoopt genaamtBarbel

Ouders: Jan Looij, Cornelia vanHulst

Getuigen: Gerrebrant Arenz Breur,Lena Lucasse van der Wagt

??

Dito boven een kind gedoopt genaamtDirk

Ouders: Corn. Leenderz Houteschee,Grietje Dirks

Getuigen: Aerjaentje Arens vanWittvliedt

??

1735 Meij 8 een kind gedooptgenaamt Claassie

Ouders: Daniel van Waart, GeertieKlaas van der Linde

Getuige: Franssie Klaas van derLinde

??

Dito 29 een kind gedoopt na zijnvaders overlijden genaamt Gerrit

Sijn overlijden vader genaamtGerrit Hillebrant

Zijn levende moeder genaamtCornelia Adriaans Been

Getuigen: Klaas van Eeuwen,Sijbelle Jans van Manen

??

1735 Junij 5 een kind gedooptgenaamt Grietje

Ouders: Corn. Janse van Schouwen,Marijtie Jacobs Noordijke

Getuigen: Pieter Pieterse van derElst, Dijna Jacobs Noordijke

??

Dito 12 een kind gedoopt genaamtSusanna

Ouders: David Johannisse Mijsse,Aegtie Commers Braber

Getuigen: Andries Johanisse Mijsse,Arentie Commers Braber

??

1735 Junij 26 een kind gedooptgenaamt Dingene

Ouders: Claas van der Linde, LenaIJemans Kijba

Getuige: Aerjaentie Fopse vanStrijen

??

Tot hier toe door de ouderlingen

??

1735 Dese kinderen welhiers naamenvolgens, sijn gedoopt ten tijde van Do. Leonardus a Brakel die sijn dienst indese gemeente begonnen heeft den 7 Augustus 1735.

??

Den 7 Aug. een kind gedoopt genaamtCornelis

Ouders: Pieter Janse Kuijt,Jannetie Corn. van Gelder

Getuijge: Pietertie Davids Bakker

??

Den 22 Sept. een kind gedooptgenaamt Pieterneltie

Ouders: Cornelis Adriaansche,?? Geertrui Jans Verhage

Getuijge: Zusanna Jacobs

??

Den 11 Sept. een kind gedooptgenaamt Marij

Ouders: Dirk Antonische van Bergen,Dirktie van Loon

Getuijge: Pieternel Kievit

??

Den 11 Sept. een kind gedooptgenaamt Jacomina Dingemans Moijers

Ouders: Dingeman Adriaanse Moijert,Adriana Krijnsche Roos

Getuijgen: Jasper WillemscheVerdoes, Cornelia Krijnsche Roos

??

1735 den 11 Sept. een kind gedooptgenaamt Cornelis

Ouders: Johannis de Bie, ZusannaAntonische

Getuijgen: Marinis Claessen,Maklientie de Bie

??

Den 18 Sept. een kind gedooptgenaamt Neeltie

Ouders: Jaques Teuisse Braber,Jacomeijntie Jans van S. Annelant

Getuijge: Maetie Jans van S.Annelant

??

Den 2 Octob. een kind gedooptgenaamt Zeijtie

Ouders: Cornelis Bos, CatieOudemans

Getuijge: Maete Jacobs Kroon

??

Den November een kind gedooptgenaamt Jacob

Ouders: Leendert IJmans Mosselman,Willemtie Meuwis Bijl

Getuijge: Neeltie IJmans Mosselman

??

Den 30 November een onegt kindgedoopt genaamt Gerrit

De Moeder: Maetie Gerrits van Bragt

??

1736 den 8 Jan. een kind gedooptgenaamt Jacomeijntie

Ouders: Pieter Censen Stadshoek,Jacomeijntie van St. Anneland

Getuijge: Leijntie Stadshoek

??

Den 15 Jan. een kind gedooptgenaamt Abram

Ouders: Jan Corn. van Schouwen,Willemtie Gerbrans Lelienburg

Getuijge: Engeltie Valkenburg

??

Den 15 Jan. een kind gedooptgenaamt Adriaantie

Ouders: Hermanus Baarense,Adriaantie Kamhout

Getuijgen: Kornelis Kamhout,Adriaantie Grols

??

Den 9 Feb. een kind gedoopt genaamtJan

Ouders: Dirk Kivit, Arentie Jansvan Hellevoetsluijs

Getuijge: Cornelia Cornelisse deJong

??

Den 12 feb. een kind gedooptgenaamt Leijsbet

Ouders: Leendert Lodewijkse Braber,Anna Jans Vroeijmans

Getuijge: Leijbet Vroeijmans

??

1736 Maart 18 een onegt kindgedoopt genaamt Maetie

De moeder: Fransintie

??

1736 Maart 18 een kind gedooptgenaamt Jannetie

Ouders: Ariaan van Leen, JeseijntieHenderikx

Getuijge: Neeltie Leenders

??

1736 Maart 29 een kind gedooptgenaamt Geertie

Ouders: Jan Henderiks Polleman,Barbel Jans van Hellevoetsluijs

Getuijge: Engeltie AriensValkenburg

??

1736 April 1 een kind gedooptgenaamt Jan

Ouders: Maarten Willemse Donk,Dijna Gerrits Bakker

Getuijgen: Jan Gertse Bakker,Zaertie Pieters de Jong

??

1736 April 8 een kind gedooptgenaamt Marietje

Ouders: Jacob Wervers, Lijsbet JansVoijermans

??

1736 den 22 April een kind gedooptgenaamt Cnelis

De Moeder: Maeij Cornelis vanStelle

Getuijgen: Henderik Johannis deRuijter, Gertie Cnelis van Stelle

??

1736 den 29 April een kind gedooptgenaamt Johannis

Ouders: Cnelis Leenderse van derMaade, Pieternel Kivits

Getuijge: Arentie Kievits

??

1736 den 13 Meij een kind gedooptTunis

Ouders: Pieter Tunisse Blok,Ariaentie Cornelis van Strien

Getuijge: Johanna Cnelis

??

1736 den 17 Junij een kind gedooptgenaamt Jacob

Ouders: Abram Jacobse Lodder,Neeltie Jans Bakker

Getuijgen: Jacob Abramse Lodder,Pietertie Leendersse van Schouwen

??

1736 den 5 Aug. een kind gedooptgenaamt Aren

Ouders: Eijsbrand Janse van deTonnekreek, Maetie Jans van St. Anneland

Getuijge: Cornelia Jans van St.Anneland

??

1736 den 23 September een kindgedoopt genaamt Pietertie

Ouders: Pieter Jacobse Vreeswijk,Teuntie Arense Bernaerdt

Getuijge: Ariaentie van Gelderen

??

1736 den 30 September een kindgedoopt genaamd Cathrina Cornelia

Ouders: Leonardus a Brakel, ZusannaMijling

Getuijge: Johannis van Brakel

??

Den selven 30 een kind gedooptgenaamt Adriana

Ouders: Johannis de Bie, ZusannaAntonische

Getuijgen: Marinus Moejelijker,Henderikie Antonische

??

1736 den 6 November een kindgedoopt genaamt Pieter

Ouders: Pieter van Son, NeeltieTunis Mosselman

Getuijge: Maetie Croon

??

1736 den 16 December een kindgedoopt genaamt Willem

Ouders: Leendert IJman Mosselman,Willemtie Meeuwis Bijl

Getuijge: Neeltie Meeuwis Bijl

??

1736 den 23 December een kindgedoopt genaamt Jannetie

Ouders: Wouter Cornelisse vanWerkendam, Jannetie Anthonisse Valkenburg

Getuijge: Anna Oosterdijk

??

1737 den 6 Januarij een kindgedoopt genaamt Crelia

Ouders: Claas van der Linden, LenaIJmans Kiba

Getuijge: Crelia

??

1737 den 10 Januarij een kindgedoopt genaamt Leendert

Ouders: Dirk Janse Decker, TuntieLeenders

Getuijge: Cornelia Zeedijks

??

1737 den 13 Januarij een kindgedoopt genaamt Lijntie

Ouders: Leendert Franse van Dijke,Dijna Dirkse van Adrichem

Getuijgen: Jan Dirkse van Adrichem,Maria Joost van St. Anneland

??

1737 den 13 Januarij een kindgedoopt genaamt Cornelia

Ouders: Stoffel Looij, Johanna Jansvan Bergen

Getuijge: Cornelia van Hulst

??

1737 den 20 Januarij een kindgedoopt genaamt Leijntie

Ouders: Digman Moijert, AriaantieCreijns Roos

Getuijgen: Jasper Verdoes, CorneliaCreijns Roos

??

1737 den 17 Februarij een kindgedoopt genaamt Corstiaan

Ouders: Jan Corstiaanse Drom,Annetie Jans

Getuijge: Leijntie Droms

??

1737 Maart 31 een kind gedooptgenaamt Annetie

Ouders: Leendert Lodewijks Braber,Anna Voijermans

Getuijge: Leijsbet Janse Voijermans

??

1737 den 7 April een kind gedooptgenaamt Jannetie

Ouders: Jacob Valkenburg, Grietievan der Wagt

Getuijge: Catie Valkenburg

??

1737 den 14 April een kind gedooptgenaamt Sent

Ouders:Pieter Sense Stadshoek,Jacomijntie Commers van Sint Anneland

Getuijge: Steijntie Sense Stadshoek

??

1737 den 14 April een kind gedooptgenaamt Maria

Ouders: Dirk Schiltmans, LeijsbetPieterse van Donge

Getuijge: Zaertie Pieters de Jong

??

1737 den 21 April een kind gedooptgenaamt Willem

Ouders: Jasper Verdoes, CorneliaCrijnse Roos

Getuijgen: Dirk Drogendijk, Zusannavan Bruijnisse

??

1737 den 18 Augustus een kindgedoopt genaamt Pieter

Ouders: Pieter Janse Kuijt,Jannetie Cnelis van Gelder

Getuijge: Dijna Jacobse Noordijke

??

Den 25 Augustus een kind gedooptgenaamt Jannetie

Ouders: Maerte Verdonk, Corneliavan Ginte

Getuijge: Maria van Ginte

??

1737 den 1 September een kindgedoopt genaamt Lena

Ouders: Pieter van Sante,Lauwerentie van Opstal

Getuijge: Gertie Claas van derLinden

??

1737 den 1 September een kindgedoopt genaamt Jan

Ouders: Jaques Teeuwisse Braber,Jacomijntie van St. Anneland

Getuijge: Cornelia Jans van St.Anneland

??

1737 den 2 September een kindgedoopt genaamt Jan

Ouders: Abram Lodder, Neeltie JansBakker

Getuijge: Jannetie Jans Bakker

??

1737 den 29 September een kindgedoopt genaamt Ari

Ouders: Cornelis Cornelisse Bos,Catie Aris Oudeman

Getuijge: Neeltie Aris

??

1737 den 10 November een kindgedoopt genaamt Lena

Ouders: Pieter van der Elst, DijnaNoordijke

Getuijgen: Jan Huijberse Zuijdijk,Cnelia Machiels van Hulst

??

1737 den 24 November een kindgedoopt genaamt Janna

Ouders: Hermanus Barentse,Aerjaentie Kamhouts

Getuijge: Aerjaentie Sabbers

??

1737 den 1 December een kindgedoopt genaamt Neeltje

Ouders: Jan in ???t Velt, NeeltjeBestejaans Weeda

Getuijge: Neeltje Kromdijks

??

1737 den 25 december een kindgedoopt genaamt Laauris

Ouders: Jan Arense Schap, JannetjeDirks Fransman

Getuige: Pietertje Cornelis ???tJonks

??

1738 den 5 Januarij een kindgedoopt genaamt Commer

Ouders: David Mijsse, AegtjeCommers Braber

Getuigen: Andrias Mijsse, ArentieCommers Braber

??

1738 den 12 Januarij een kindgedoopt genaamt Jan, na sijns vaders overlijden

Ouders: sijn overleden vadergenaamt Jan Leenderse van der Lede, sijn levende moeder genaamt Cornelia JansZeedijk

Getuigen: Dirk Janse Dekker,Teuntje Leenders van der Lede

??

1738 den 12 Januarij een kindgedoopt genaamt Johannis

Ouders: Barent Janse van Galen,Dirktje Flore van Hoekster

Getuige: Aeltje Govers van Tilburgh

??

1738 den 26 Januarij een kindgedoopt genaamt Jobtie

Ouders: Dirk Janse Kievid, ArentjeJans van Hellevoetsluis

Getuige: Pieternelle Jans Kievid

??

1738 den 26 Januarij gedooptgenaamt Pieternella

Ouders: Jan Huijbregts Zuijdijk,Cornelia Machiels van Hulst

Getuigen: Pieter Pieterse van derElst, Dijna Jacobs Noordijke

??

1738 den 2 Februarij een kindgedoopt genaamt Jan

Ouders: Marijnis Franco Osseweijer,Cornelia Jans van der Velde

Getuige: Arentie Jans van der Velde

??

1738 den 2 Februarij een kindgedoopt genaamt Cornelia

Ouders: Maarten Cornelis vanSchouwen, Lena Jacobs Vreeswijk

Getuige: Cornelia Klaas Beeke

??

1738 den 9 Februarij een kindgedoopt genaamt Leendert

Ouders: Daniel Leenderse van Waart,Geertie Klaas van der Linde

Getuige: Leentie Leenders van derPoel

??

1738 den 30 Maert een kind gedooptgenaamt Leendert

Ouders ofte vader: Willem LeenderseBraber, moeder: Maria van Stelle

Getuijge: Lidia van Stelle

??

Den 2 April een kind gedooptgenaamd Leendert

Vader: Daniel, moeder Maria Leenders

Getuijge: Jannetje onderOoltjesplaat

??

Den 27 April een kind gedooptgenaemt Anna

Ouders: Jacob Marijnisse, LijsbethJans Voijerman

??

Den 11 Meij een kind gedooptgenaemt Lientie

Ouders: Jan Jacobse Ligtendag, LenaWijlleums ??Maaskant

Getuige: Arjantie G. van Gelder

??

Den 18 Meij een kind gedooptgenaemt Pijetertie

Ouders: Cornelis Gouwaerst,IJohanna Duijndam

Getuigen: Klaes Kambraet,Katelijntie Duijdam

??

Den 25 Meij een kint gedooptgenaemt Cornelis

Ouders: Ledert Lodewijkse Braber,Klasje Corneles van Dike

Getuige: Aenije Corneles van Dike

??

1738 den 1 Juni gedoopt Johannes

Ouders: Cornelis van der Mate,Pieternelle Kievit

Getuge: Aerijte Kievit

??

Den 15 IJunij gedoopt IJakop

Ouders: Ijakop Gerse Teggelman,Maetje IJakops van Ostende

Getuge: Aderijana IJakops Teggelman

??

Den 22 IJunij gedoopt Gisbertie

Ouders: IJan Hendrikse Polliman,Barbel Jans van Hellevoetsluis

??

Den Julij gedoopt Krien

Ouders: Digeman Mooieier,Aderjantie Kriens Rooes

Getugen: IJaesper Verdoes, CorneliaRooes

??

Den 10 Agustus gedoopt Lena

Ouders: Klaas van Eewen, Zibellevan Mane

Getuge: Geertru van Eewen

??

1738 den 21 Desember gedoopt Wilhem

Ouders: Maerten Verdonck, Corneliavan Gent

Getugen: Kornelis van der Maast,Saertje Pieters de IJonge

??

Den 21 dito gedoopt Dirck

Ouders: Korneles Houtesche, GertieDirks

Getuge: Cornelia van Hulst

??

Den 28 Desember gedoopt IJohanna

Ouders: Bartel Wimans, IJngeltijeValkenburg

Getugen: Leedert Mosselman,Cornelia Blacmans

??

Den 12 October gedoopt Isack

Ouders: IJan Cornelis van Schouwen,Wilmtie Gerbrants

Getuge : Lena Cornelis van Schouwen

??

1738 den 19 October gedoopt Matie

Ouders: IJan Aberamse Lodder,Neeltie Cornelis Slis

Getuge: Jacomijntie Cornelis Slis

??

Den 17 November gedoopt Sicilia

Ouders: Dirck Geerlijng, MarijWarne

??

Den 23 dito gedoopt Marija

Ouders: Pieter Sense Stathoek,IJakomintie Kommers van Sentanlant

Getuge: Grietie Sense Stathoek

??

Den 23 dito gedoopt Johannes

Ouders: Leendert IJ. Mosselman,Cornelia Bleckmans

Getugen: Barttel Weimans, EngeltieValkenburg

??

1738 den 30 dito gedoopt Mourus enCornelis, tweeligen

Ouders: Jan Cornelese van der Veer,Cornelia IJans van Sinttanlad

Getugen: Marija Tewes Braber,Mattie Jans van Sinttanland

??

Den 21 Desember gedoopt Kommertje

Ouders: Dirck Janse Deckker,Tuentje Lenders van der Leede

Getuge: Kommertje Jans Deckker

??

1739 den 11 IJanuwarij gedooptDijna

Ouders: Aelbertus Gijberse Brouwer,Pieternela Jans Jabaeij

??

Den 11 dito gedoopt Toona

Ouders: Jacob Antonise Valkenburg,Grietje

Getuge: Cattje Antonise Valkenburg

??

Dese ses aen een volgende kinderenzijn alhijer niet gedoopt, maer aleen aengegeven en op andere plaetsen gedoopt

??

1739 den 1 Febriari een kind dendoop aen geven genaemt Aderjaen

Ouders: Cornelis Aderjanse van Ree,Leentje Lenders van der Poel

??

Den 1 dito den doop aengeven Barbel

Ouders: Jan Huigese Loou, CorneliaGeerts van Hulst

Getuge: Lena Geerts van Hulst

??

Den 1 dito ten doop aengeven Jantje

Ouders: Leedert Cornelese Koort,Adrjatie

Getuge: Nelte

??

Den 7 dito den doop aengeven Jantje

Ouders: Stoffel Hugese Loou, JoannaJans van Bergen

??

Den 15 Maert den doop aengevenNeeltje

Ouders: Teunis Dirckse van Santen,Tuentje Jakobs Bakker

Getuge: Pieterje Mertens van derEert

??

Den 19 April 1739 den doop aengevenEengel

Ouders: Corneles Eengelse Damme,Dingene Corneles van der Waegt

Getuge: Pieternele Eengelse Damme

??

Den 12 Julius is gedoopt Marija

Ouders: Dirck Pieterse Schurmans,Bettje Pieters van Donge

Getuge: Bettje Jans van Berkel

??

Den 12 dito is gedoopt Willemtje

Ouders: Klaes van der Lende, LenaIJmans Kieba

Getuge: Gertje Klaes van der Lende

??

Den 30 Agustus is gedoopt Jan

Ouders: IJan Corjense Drom, ArntjeJans

Getuge: IJesje IJans

??

Den 12 September is gedoopt?? Jan

Ouders: Pieter van Son, NeeltjeTeunis Mosselman

Getuijge: Geertruij Janse vanBrunen

??

Den 12 dito is gedoopt Arriaentje

Ouders: Leendert Lodewijk Braber,Claesje Crelis van Dijke

Getuijge: Marij Fransse Willet

??

Den 20 September 1739 is gedooptTheuwis

Ouders: Jacques Theuwisse Braber,Jacomijntje van Suntanland

Getuijge: Knelia Jacques BraberHestendaal

??

Den 4 October is een kint gedooptgenaemt Klaesje

Ouders: Gerrit Janse van der Ree,Jannetje Wouters Heerschap

Getuijge: Geertruij Pauw Heerschap

??

Den 3 November is een kint gedooptgenaemt Schalck

De vader Schalck Krelisse Hoorenaeris na ???t aengeven van het kint gestorven

Moeder: Brechje Jelierse van Braam

Getuijgen: Meeuwis Willemse Bijl,Neeltje Meeuwis Bijl

??

Den 3 dito is een kint gedooptgenaemt Geertruij

Ouders: Sijme Sijmense Geus,Cornelia Bane

Get.: Maijtje Gijsbert van Matere

??

Den 8 dito is een kindt gedooptgenaemt Kreijntje

Ouders: Dingeman Mooijer, AriaentjeKreijnse Roos

Get.: Knelia Kreijnse Roos

??

Den 22 dito is een kint gedooptgenaemt Krelis

Ouders: Krelis Bos, Katje AriOudeman

Get. Jannetje Krelis

??

Den 13 December is een kindtgedoopt genaemt Ariaentje

Ouders: Jan Hubrechtse Zudik,Cnelia Machielse van Hulst

Get.: Ariaantje Teunis Groeneweg

??

Den 13 dito is een kindt gedooptgenaemt Catje

Ouders: Klaes Cornelisse vanEeuwen, Sebella Jans van Manen

Get.: Jannetje Jans van Dijke,weduwe van Henderik Hillebrandts

??

Den 27 dito is een kindt gedooptgenaemt Anthonij

Ouders: Maerte Willemse Donck,Cornelia Antonisse van Gent

Get.: Saertje Pieters de Jonge

??

Op den selvden dag is gedoopt eenkint genaemt Leentje

Ouders: Jasper Verdoes, CneliaCreijnse Roos

Get.: Ariaentje Kreijnse Roos

??

Den 27 December 1739 is een kindtgedoopt genaemt Jan

Ouders: Lauwerits Janse Overbeeke,Maritje Klaesse van Vossem

Get.: Tannetje Croone Overbeek

??

1740 den 7 Februarij een kindtgedoopt genaemt Anneke

Ouders: Cnelis van der Made,Pieternel Kivit

Getuijge: Griet Houtescheen

??

Den 6 Maart een kindt gedooptgenaemt Jan

Ouders: Jacob Werver, Lijsbet JanseVooijermans

Getuijge: Janna Hoogendijck

??

Den 30 April een kindt gedooptgenaemt Arent

Ouders: Leendert Lodder, Jannetjede Kruijs, welke het kindt self hefte

??

Den 30 April een kindt gedooptCristina

Ouders: Philipse Verbrugge, GrietjeMachielse Punt

Get.: Arie Mattijse Punt, NeeltjeJanse Brouwer

??

Den 5 Junij een kindt gedooptgenaemt Jannetje

Ouders: David Misse, Aegje KommersBraber

Get.: Martijntje Koman

??

Den 5 Junij een kindt gedooptgenaemt Andries

Ouders: Jan Andriesse van Dijke,Cornelia Janse Zeedijk

Get.: Johanna van Dijke

??

Den 12 Junij een kindt gedooptgenaemt Pieter

Ouders: Pieter van der Elst, DinaJacobse Noorddijke

Get.: Crelia Machielse van Hulst

??

Den 12 Junij een kind gedooptgenaemt Cornelis

Ouders: Klaes Pietersse Kreemer,Katje Antonisse Valkenburg

Get.: Jannetje Pieters Kreemer

??

1740 den 26 Junij een kindt gedooptgenaemt Mattheus

Ouders: Jan Cornelisse van derVeer, Cornelia Jans van Sintalland

Get.: Maria Theuwis Braber

??

Den 17 Julij een kindt gedooptgenaemt Jan

Ouders: Aalbert Brouwer, PieternelJabaij, die self het kindt geheft heeft

??

Den 24 Julij een kindt gedooptgenaemt Maaijtje

Ouders: Teunis van Santen, TeuntjeJacobs Bakker

Get.: Pietertje Bastiaens

??

Den 18 September een kindt gedooptgenaemt Crelia

Ouders: Jan Abramse Lodder, NeeltjeCrelis Slis, die self het kindt geheft heeft

??

Den 18 September een kindt gedooptgenaemt Maria

Ouders: Marinus Franken Ossewijer,Crelia Jans van der Velden

Get.: Ariaentje Jans van der Velden

??

Den 25 September een kind gedooptgenaemt Cornelis

Ouders: Jan van Schouwen, WillempjeGerbrand Lelienburg

Get.: Cornelis van Schouwen,Marijtje Noorddijk

??

Den 9 October een kindt gedooptgenaemt Lodewijk

Ouders: Theuwis Lodewijkse Braber,Maatje Gijsbertse van Matere

Get.: Barbel Jans

??

Den 16 October een kindt gedooptgenaemt Dina

Ouders: Andries Harman Oosterling,Neeltje Pieters Stellenaer, die self het kindt geheft heeft

Get.: Pieter Laauwerense Stellenaer

??

Den 23 October een kindt gedooptgenaemt Neeltje

Ouders: Johannes Driesprong,Margrita Hillebrandts

Get.: Johanna van Dijke

??

Den 6 November een kindt gedooptgenaemt Lientje

Ouders: Leendert Mosselman, CneliaBlaekman

Get.: Maitje Jacobs Kroon

??

1740 den 13 November een kindtgedoopt genaemt Crelis

Ouders: Pieter Janse Keuijt, LeenaCrelisse van Schouwen

Get.: Cornelis van Schouwen,Marijtje Jacobs Noorddijk

??

Den 11 December een kindt gedooptgenaemt Adriana

Ouders: Jacob Antonisse Valkenburg,Grietje van der Jagt

??

Den 11 December een kindt gedooptgenaemt Cornelis

Ouders: Crelis Damme, DinaCornelisse van der Wagt

Get.: Maria Cornelisse Smit

??

Den 25 december een kindt gedooptgenaemt Leena

Ouders: Pieter Lees, PieternelBraber

Get.: Ariaentje Braber

??

Den 1 Januarij 1741 een kindtgedoopt genaemt Jannetje

Ouders: Daniel Janse Ditvoort,Marij Leenders Soldaet

Get.: Klaes Dirkse Wilart

??

Den 8 Januarij 1741 een kindtgedoopt genaemt Jan

Ouders: Pieter Cense Stadshoek,Jacomijntje Commers van Sintanlandt

Get.: Lientje Cens Stadshoek

??

Den 29 Januarij 1741 een kindtgedoopt genaemt Leendert

Ouders: Willem Leenderse Braber,Maria van Stelle

Get.: Geertje van Stelle

??

Den 12 Februarij 1741 een kindtgedoopt genaemt Pietertje

Ouders: Abram Lodder, NeeltjeBakkers, welke self het kindt heeft geheft

??

Den 5 Maert een kindt gedooptgenaemt Cornelia

Ouders: Dirk Schuurmans, ElisabethPieters van Donge

Get.: Saertje Jans van Leuve

??

Den 26 Maert 1741 een kindt gedooptgenaemt Pieter

Ouders: Klaes Crelisse van Eeuwen,Sebella Jans van Mane

Get.: Geertruij Crelis van Eeuwen

??

Den 9 April een kindt gedooptgenaemt Hendrik

Moeder: Jesijntje Broere, de vadergestorven sijnde

??

Den 16 April een kindt gedooptgenaemt Pieter

Ouders: Kornelis Gouswaert, JohannaSijmense Duijndam

Get.: Katelijntje Duijndam

??

Den 16 April een kindt gedooptgenaemt Matje

Ouders: Jan Hendrikse Polleman,Barbel Jans van Hellevoetsluijs

Get.: Cornelia Blaecmans

??

Den 4 Juni een kindt gedooptgenaemt Theeuwis

Ouders: Jaques Theeuwisse Braber,Jacomijntje Jans van Suntanland

Get.: Crelia Jaques Braber

??

Den 11 Juni een kindt gedooptgenaemt Arentje

Ouders: Daniel van Weert, GeertjeKlaes van der Linden

Get.: Jannetje Rijnouwts van Rhenen

??

Den 23 Julij een kindt gedooptgenaemt Jacob

Ouders: Dingeman Mooijert,Ariaentje Krijnse Roos

Get.: Cnelia Krijnse Roos

??

Den 20 Augustus een kindt gedooptgenaemt Ariaentje

Ouders: Sijme Geus, Cnelia Bene,welke self het kint heeft geheft

??

Den 20 Augustus een kindt gedooptgenaemt Leena

Ouders: Willem Rijswerker, BregjeJelierse van Braam

Get. Lijsbet Albertse Gastelaer

??

Den 3 September een kindt gedooptgenaemt Bastiaen

Ouders: Jan Poelis, AriaentjeGiesbergen

??

Den 3 September een kindt gedooptgenaemt Maria

Ouders: Jan Cornelisse van derVeer, Cornelia Jans van Suntanland

Get.: Maria Theeuwisse Braber

??

Den 10 September 1741 een kindtgedoopt genaemt Catharina

Ouders: Machiel Grotenboer,Katarina Willemse

??

Den 10 September een kindt gedooptgenaemt Johanna

Ouders: Dirk Janse Dekker, Teuntjevan der Leeve

Get.: Kommertje Jans Dekker

??

Den 17 September een kindt gedooptgenaemt Jannetje

Ouders: Jan Arense van Prooijen,Elisabet Alberts Gastelaer

??

Den 24 September een kindt gedooptgenaemt Grietje

Ouders: Gerrit van der Ree, JannetjeWouters Heerschap

Get.: Neeltje Teunis

??

Den 1 October 1741 een kindtgedoopt genaemt Machiel

Ouders: Jan Hubrechtse Zuijdijk,Cornelia van Hulst

Get.: Aaltje Buijtendijk??

??

Den 5 November een kindt gedooptgenaemt Klaes

Ouders: Arij Blommendaal, JohannaKlaesse Hoogendijk

Get.: Neeltje Verbeek

??

Den 5 November een kindt gedooptgenaemt Dirk

Ouders: Dirk Antonij van Bergen,die ???t kindt hefte.

Dirkje van Loon

??

Den 12 November een kindt gedooptgenaemt Leena

Ouders: Cornelis Ariaense van Veen,Leentje Leenders van der Poel die het kindt hefte

??

Den 19 November een kindt gedooptgenaemt Dirk

Ouders: Teunis van Santen, TeuntjeJacobs Bakker

Get.: Dirkje Pieters van Santen

??

Den 26 November twee kinderengedoopt genaemt Geertruij, het ander Jannetje

Ouders: Jan Drom, Annigje Jans deVries

Getuijgen: Lientje Drom, AagjePhilips Vermaet

??

Den 10 December een kindt gedooptgenaemt Cornelia

Ouders: Hermannus Barense die ???tkindt heeft geheft, Ariaentje Kammoot

??

Den 10 December een kindt gedooptgenaemt Maaijtje

Ouders: Maerten Verdonk, CneliaAntonisse van Gent

Get.: Ariaentje Ariaense Oosterling

??

Den 10 December 1741 een kindtgedoopt genaemt Jan

Ouders: Cnelis Bos, Catje ArensOudeman

Get.: Neeltje den Exter

??

Den 24 december een kindt gedooptgenaemt Jan

Ouders: Rokus Wolfers, ElisabetDirkse Klugt

Get.: Anna Crelisse van Dijke

??

Den 24 December een kindt gedooptgenaemt Crelia

Ouders: Jan Abramse Lodder, NeeltjeCnelis Slis

??

Den 24 december een kindt gedooptgenaemt Huijbrecht

Ouders: Pieter Lees, PieternelBraber

Get.: Arentje Braber

??

Den 21 Januarij 1742 een kindtgedoopt genaemt Marina

Ouders: Marinus van Burg, die hethefte, Jesina Boudewijn

??

Den 4 Maert een kindt gedooptgenaemt Ewit

Ouders: Crelis Houtescheen, GrietjeDirkse

??

Den 26 Maert een kindt gedooptgenaemt Herman

Ouders: Andries Herman Oosterling,Niesje Pieters Stellenaar

??

Den 8 April een kindt gedooptgenaemt Jannetje

Ouders: Crelis van der Made,Pieternel Kivits

??

Den 15 April een kindt gedoopt Cnelia

Ouders: Aalbert Brouwer, PieternelJabaij

??

Den 15 April een kindt gedooptgenaemt Maria

Ouders: Leendert Arisemas, AnnetjeCornelis Lantheer

??

Den 27 Maij een kindt gedooptgenaemt Maria

Ouders: Leendert Franse van Dijke,Dina Dirkse van Adrichem

Get.: Maria Joost van Sintanneland

??

Den 10 Junij een kindt gedooptgenaemt Adrianus

Ouders: Cornelis Mulder, NeeltjeJacobs Coorndijker

??

Den 23 September een kindt gedooptgenaemt Catrina

Ouders: Machiel Gerrits Grotenbroek,Catrina Willems, die ???t kindt hefte

??

Den 30 September een kindt gedooptgenaemt Tona

Ouders: Pieter Janse Kuijt, LenaCrelisse van Schouwen

Get.: Liena Jans Verwinde

??

Den 14 October een kindt gedooptgenaemt IJman

Ouders: Leendert IJmanse Mosselman,Cnelia Blaekman

Get.: Cnelia Krijnse Roos

??

Den 11 November een kind gedooptgenaemt Sara

Ouders: Cnelis Damme, DinaCornelisse van der Wagt

Get.: Saertje Jans van Leuven

??

Den 11 November een kind gedooptgenaemt Crelis

Ouders: Claes Kramer, Katje AntonisValkenburg

Get.: Pietertje van der Sluijs

??

Den 2 December een kind gedooptgenaemt Machiel

Ouders: Jan Hubregtse Zudiek,Cnelia Machielse van Hulst

Get.: Dina Jacobse Noorddijke

??

Den 23 december een kind gedooptgenaemt Crelia

Ouders: Teunis van Santen, TeuntjeJacobs Bakker

Get.: Crelia Teunis van der Haerd ??

??

Den 30 December een kind gedooptgenaemt Gijsbert

Ouders: Matteeuwis LodewijkseBraber, Maijtje Gijsbertse van Materen

??

1743 Januarij 5 een kindt gedooptgenaemt Jannetje

Ouders: Jan Arentse Schaep,Jannetje Dirks Fransman

Get.: Anna van Dijke

??

Januarij 13 1743 een kindt gedooptgenaemt IJman

Ouders: Jacob IJmans Mosselman,Lidia Antonisse Kramer

Get.: Krelia Blaekmans

??

Januarij 12 een kind gedooptgenaemt Maria

Ouders: Pieter Dirks van Zanten,Louwerensje Hendrikse van Opstal

Get.: Dirkje Pieters van Zante

??

Januarij 13 een een kind gedooptGeertruij

Moeder: Mari Jacobs Wagenaer

??

Januarij 27 een kindt gedooptgenaemt Martijntje

Ouders: Johannes van Weel, JakominaPieters Tiggelman

Get.: Antoni van Weel, Catarina vanWeel

??

Den 10 Februarij een kindt gedoopten genaemt Maaijtje

Ouders: Cornelis IJmans Mosselman,Cornelia Crijnse Roos

Get.: Maaijtje Jacobs Kroon

??

Den 17 Februarij een kindt gedooptgenaemt Jacob

Ouders: Jacob Gerritse Tiggelman,Maijtje Jacobs van Ostende

Get.: Bastiaen van Driel, JannetjeJacobs Tiggelman

??

Den 17 Februarij een kind gedooptgenaemt Kreijn

Ouders: Dingeman Adriaanse Mooijer,Ariaentje Krijnse Roos

Get.: Krelia Krijnse Roos

??

Den 17 Februarij een kind gedooptgenaemt Maeijtje

Ouders: Johannes Driesprong,Margrieta Hillebrandts

Get.: Saertje Pieters de Jong

??

Den 24 Februarij 1743 een kindgedoopt genaemt Arentje

Ouders: David Mijsse, Aegje KommersBraber

Get.: Geertruij Mijsse

??

Een kind gedoopt genaemt Jacob

Ouders: Leendert Lodewijkse Braber,Claesje Krelis van Dijken die ???t kindt zelf geheft heeft

??

Den 17 Maert een kind gedooptgenaemt Leentje

Ouders: Jan Crelisse Quak, LientjePieters Stellenaer

Get.: Leentje Leenders van der Poel

??

Den 24 Maert een kind gedooptgenaemt Maria

Ouders: Aerent Paeschen, SaertjeJans

Get.: Neeltje Meeuwis Bijl

??

Den 31 Maert een kind gedooptgenaemt Aerent

Ouders: Pieter Leest, PieternelBraber die ???t kind zelf geheft heeft

??

Den 14 April een kind gedooptgenaemt Adriana

Ouders: Marinus Franke Ossewijer,Crelia Jans van der Velde die ???t kind zelf geheft heeft

??

Den 12 Maij een kind genaemtCornelis

Ouders: Jan Andries van Dijke,Crelia Jans Zeedijk

Get.: Anna Klugt

??

Den 26 Maij een kind gedooptgenaemt Maetje

Ouders: Jan Krelisse van der Veer,Crelia Jans van Sintanland

Get.: Maetje Jans van Sintanland

??

Den 2 Junij een kind gedooptgenaemt Cornelia

Ouders: Pieter Cense Stadshoek,Jacomijntje Commers van Sintanland

Get.: Grietje Cens Stadshoek

??

Den 2 Junij een kind gedooptgenaemt Anna

Ouders: Pieter van Weerd, PietertjeCornelis But, de hoererij van hem en haar is in ???t openbaar bestraft

Get.: Cornelia Cornelisse But

??

Den 9 Junij een kind gedooptgenaemt Jannetje

Ouders: Jacob Wervers, LijsbetJanse Vooijermans die ???t geheft heeft

??

Den 23 Junij 1743 een kind gedooptgenaemt Jannetje

Ouders: Maerte Donk, CreliaAntonisse van Gent

Get.: Saertje Pieters de Jong

??

Den 7 Julij een kind gedooptgenaemt Aerent

Ouders: Jaques Teeuwisse Braber,Jacomijntje Jans van Suntanland

Get.: Crelia Jaques Braber

??

Den 21 Julij een kind gedooptgenaemt Lientje

Ouders: Rookes Janse Wolfers,Elisabeth Klugts, die ???t selv geheft heeft

??

Den 25 Augustij een kind gedooptgenaemt Jacob

Ouders: Abram Lodder, Neeltje JansBrouwer die ???t self geheft heeft

??

Den 8 September een kind gedooptgenaemt Magdalena

Ouders: Jan Poelis, Ariaentje vanGiesbergen

??

Den 13 October een kind gedooptgenaemt Jan

Ouders: Gerrit van der Ree,Jannigje Wouters Heerschap

Get.: Neeltje Teunis van der Ree

??

Den 10 November een kind gedoopt

Ouders: Dirk Schuermans, LijsbetPeters van Donge

Get.: Saertje van Leuven

??

Den 29 December een kindt gedoopt

Ouders: Crelis Bos, Catje AriesOuwdeman

Get.: Neeltje Ariese Hakkelaer

??

1744 den 5 Jannuarij een kindtgedoopt genaemt Crelia

Ouders: Jan Abrahamse Lodder,Neeltje Crelisse Slis die als moeder het kindt heeft opgeheven

??

Den 12 Jannuarij een kindt gedoopt

Ouders: Sijme Geus, CreliaAdriaense Beens

Get.: Jaapje Jacobs van der Veer

??

Den 15 Februarij een kindt gedooptgenaemt Pieter

Ouders: Andries Oosterling, NiesjePieters Stellenaer, die als moeder het kind heeft opgeheven

??

Den 16 Februarij een kindt gedooptgenaemt Arent

Ouders: Pieter van Son, NeeltjeTeunis Mosselman

Get.: Dina Dirkse van Adrichem

??

Den 16 februarij een kind gedooptgenaemt Jacob

Ouders: Teunis Dirkse van Zanten,Teuntje Jacobs Bakker

Get.: Teuntje Leenders Admirael

??

Den 1 Maart een kind gedooptgenaemt Johanna

Ouders: Dirk Antonis van Bergen,Fransijntje Evertse Houtman

Get.: Pieternel Kiwits

??

Den 8 maart een kind gedooptgenaemt Adrianus

Ouders: Hermannus Barentse,Ariaentje Kammoord

??

Den 8 Maart een kind gedooptgenaemt Leena

Ouders: Dingeman AdriaenseMooijert, Adriana Crijnse Roos

Get.: Crelia Crijnse Roos

??

Den 22 Maert een kindt gedooptgenaemt Leena

Ouders: Crelis van der Made,Pieternel Kiwits, de vader heeft het kind opgeheven

??

Den 29 Maert een kindt gedooptgenaemt IJman

Ouders: Jacob IJmans Mosselman,Lidia Antonisse Cramer

Get.: Maijtje Jacobs Kroon

??

1744 den 12 April een kindt gedooptgenaemt Pieter

Ouders: Johannes van Weel, JacominaPieters Tiggelman

Get.: Maijtje Pieters Tiggelman

??

Den 19 April een kindt gedooptgenaemt Leena

Ouders: Pieter Leest, PieternelBrabers die als moeder het kindt heeft opgeheven

??

Den 17 Maij een kind gedooptgenaemt Elsje

Ouders: Daniel Janse Ditvoort.Marij Leenders Soldaet

??

Den 24 Maij een kind gedooptgenaemt Crelia

Ouders: Ari Blommendaal, JohannaClaese Hogendijk

??

Den 31 Maij een kind gedooptgenaemt Maetje

Ouders: Cornelis Mulder, NeeltjeJacobs Coorndijker

??

Den 31 Maij een kind gedooptgenaemt Gerrit

Ouders: Machiel Grootenboer,Catrina Willemse

??

Den 27 September een kind gedooptgenaemt Gerbrand

Ouders: Jan van Schouwen, WillempjeLelienburg

Get.: Geertruij van Druenen

??

Den 27 September een kind gedooptgenaemt Aerent

Ouders: Crelis Houwteschee, GrietjeDirks

Get.: Pieternel Kiewits

??

Den 4 October een kind gedooptgenaemt Cornelis

Ouders: Jan Cornelisse Quak,Lientje Pieters Stellenaer

Get.: Leentje Leenders van der Poel

??

Den 22 November een kind gedooptgenaemt Hendrik

Ouders: Hendrik Philips Verbrugge,dog de vader is gestorven eer het kindt ter werelt quam, Grietje MachielsPunt??

Get.: Barent Verbrugge en SebellaJans van Manen

??

1744 den 6 December een kindtgedoopt genaemt Maria

Ouders: Jan Hubregtse Zuidijk,Crelia van Hulst

Get.: Dina Noorddijke

??

Den 6 December een kindt gedooptgenaemt Maria

Ouders: Pieter Jansse Kuijt, LeenaCrelisse van Schouwen

Get.: Maria Jacobse Noorddijke

??

Den 27 December een kindt gedooptgenaemt Baerendt

Ouders: de vader gestorven, demoeder Grietje Baerents

Get. Baerendt van Gulle

??

1745 den 17 Jannuarij een kindtgedoopt genaemt Johannes

Ouders: Daniel Janse Leijd,EngeltjeAerends van Oort

Get.: Tannetje Daniels de Jonge

??

Den 7 Februar een kindt gedooptgenaemt Geertruij

Ouders: Crelis IJmans Mosselman,Crelia Krijnse Roos

Get.: Maeijtje Jacobs

??

Den 14 Februarij een kindt gedooptgenaemt Pietertje

Ouders: Teeuwis LodeweijkseBraeber, Maeijtje Geijsbertse van Materen

??

Den 21 Februarij een kindt gedooptgenaemt Maria

Ouders: Cornelis Damme, DingeneCornelis van der Wagt

Get.: Cornelis van der Wagt enMaria Cornelisse Smits

??

Den 7de Maert een kindtgedoopt genaemt Arentje

Ouders: Andries Oosterling, NiesjePieters Stellenaer

??

Den 21e Maert een kindtgedoopt genaemt Leena

Ouders: Pieter van der Elst, DinaNoorddijke

Get.: Crelia van Hulst

??

1745 den 11e April eenkindt gedoopt genaemt Lamberdt

Ouders: Lamberdt Boon, Leena Jansvan Prooijen

Get.: Neeltje Tuijnsaedt

??

Den 11e April een kindtgedoopt genaemt Jan

Ouders: Aerendt Paeschen, SaertjeCrelisse Hoorenaer

Get.: Pieternel Janse Kiewits

??

Den 11e April een kindtgedoopt Crelia

Ouders: Rogis Janse Wolvers,Elisabet Dirkse Klugt

Get.: Elisabet Dirkse Klugt

??

Den 11e April een kindtgedoopt genaemt Maria

Ouders: Aalbert Brouwer, PieternelJabaij

??

Den 19e April een kindtgedoopt op de Oude Tonge hier aengegeven genaemt Crelis

Ouders: Maerte Crelisse vanSchouwen, Ariaentje Lambertse Boon

Get.: Pieternel Willemse Visscher

??

Den 25 dito een kindt gedooptgenaemt Pietertje

Ouders: Klaes Kraemer, KaetjeAntonise Valkenburg

??

Den 16 Maij een kindt gedooptgenaemt Teunis

Ouders: Maerten Verdonck, Corneliavan Gent

Get.: Ariaentje van Gelderen

??

Den 16 Maij een onegt kindt gedooptgenaemt Aerentje

De moeder: Caetje Beene

??

Den 23 Maij een kindt gedooptgenaemt Antonij

Ouders: Klaes Schulin, Crelia vander Weel

??

Den 30 dito een kindt gedooptgenaemt Maerten

Ouders: Pieter Maertens van Waerdt,Pietertje Cornelisse But

Get.: Cornelia Cornelisse But

??

1745 den 6eJunij twee kinderen gedoopt tweelingen, de eene genaemt Dingeman, de andereCrelis

Ouders: Jaques Teeuwisse Braber,Jacomeijntje Jans van Suntanland

Get.: Maria Teeuwis Braeber,Maeijtje Jans van Suntanland

??

Den 21e Augustus eenkindt gedoopt (op de O.Tonge) genaemt Cornelis

Ouders: Jan van Molsink, WillemijntjeNoordhoeve

Get.: Elisabet van der Burg

??

Den 5e September eenkindt gedoopt (op Stad) genaemt Gerrit

Ouders: Teunis van Santen, TeuntjeJacobs Bakker

??

Den 19e December eenkindt gedoopt genaemt Wouter

Ouders: Gerrit van der Ree,Jannigje Wouters Heerschap

Get.: Jannigje Cobus Capiteijn

??

Den 19e December eenkindt gedoopt Cornelis

Ouders: Pieter Cense Stadshoeck,Jacomeijntje Commers van Suntanland

Get.: Lientje Cense Stadshoeck

??

1746 den 9e Jannuarijeen kindt gedoopt genaemt Jacomina

Ouders: Jan Cornelisse van derVeer, Cornelia van Suntanland

Get.: Maijtje Jans van Suntanland

??

Den 16 Jannuarij een kindt gedooptgenaemt Maria

Ouders: Jan Spoormans, GeertjePieters Tamboers

??

Den 16 Jannuarij een kindt gedooptgenaemt Evert

Ouders: Dirk Antonise van Bergen,Fransina Evertse Houtman

??

1746 den 6e Februarijeen kindt gedoopt genaemt Crelis

Ouders: Dirck Janse Kiwit,Willemijntje Crelis Pater

??

Den 20 Februarij een kindt gedooptgenaemt Jannetje

Ouders: Crelis Bos, Caetje ArendtsOudeman

??

Den 6e Maert een kindtgedoopt genaemt Neeltje

Ouders: Jan Andriesse van Deijcke,Crelia Jansse Zeedeijck

Get.: Cornelis Jansze van Schouwen,Maria Noorddeijke

??

Den 13e Maert een kindtgedoopt genaemt Jannetje

Ouders: Cornelis van der Maede,Pieternel Kiwits

??

Den 3 April een kindt gedooptgenaemt Jacob

Ouders: Johannes Driesprong,Margareta Hillebrand

Get.: Sara Hillebrand

??

Den 16 April een kindt gedoopt (opStad) genaemt Antonij

Ouders: Johannes van Weel,Jacomintje Pieters Tiggelman

Get.: Antonij van Weel, Caetje vanWeel

??

Den 16 April een kindt gedoopt (inde N. Tonge) genaemt Heindrica

Ouders: Laurens Stellenaer, LeenaFranse Bolet

Get.: Pieternel Kiwits

??

Den 29 Maij een kindt gedooptgenaemt Jacob

Ouders: Cornelis Mulder, NeeltjeJacobs Koorndeijck

??

Den 29 Maij een kindt gedooptgenaemt Leuntje

Ouders: Jan Cornelisse vanSchouwen, Willempje Gerbrandts Lelienburg

??

Den 5e Junij een kindtgedoopt genaemt Teunis

Ouders: Pieter Teunisse Blok,Ariaentje Crelisse van Strijen

??

1746 den 26 Junij een kind gedooptgenaemt Cornelia

Ouders: Pieter Janse Kuijt, LeenaCornelisse van Schouwen

Get.: Leena Jans Verwinde

??

Den 3 Julij een kindt gedooptgenaemt Willem

Ouders: Andries Hermen Oosterling,Niesje Pieterse Stellenaer

??

Den 6 Augustus een kindt gedooptgenaamt Leeja

Ouders: Simon Simonse Gues, CreeljaBeens

??

Den 6 Augustus een kint gedooptgenaamt Iman

Ouders: Cornelis Imanse Mosselman,Creelja Crins Roos

Getuige: Matie Jacops Karon

??

Den 13 Augustus een kint gedooptgenamt Gert

Ouders: Tunnis van Sande, TuntieBakkers

??

Den 8 October een kint gedooptgenamt Maartie

Ouders: Pieter Huiberse Leest,Pieternella Arens Brabers

??

Den 3 December een kint gedooptgenaamt Jan

De moeder: Neeltie Creelis Slis

De getuigen: Abram Lodder en IdaLodders

??

Den 10 dito een kint gedooptgenaamt Lisebet

De vader: Pieter Meertense vanWeert

Moeder: Pietertie Cornelise Buit

De getuige: Cornelija CorneliseBuit

??

Den 24 dito een kint gedooptgenaamt Marinis

Vader: Jacop Wervers

Moeder: Lisebet Vooijermans

??

Den 24 dito een kint gedooptgenaamt Dirk

Vader: Rokes Janse Wolfer

Moeder: Lisebet Kluigt

Getuige: Johanna Crelis Kluigt

??

1746 den 31 Desember een kintgedoopt genaamt Leendert

Ouders: Dirck Janse Decker, TuntieLeenderts van der Leede

Getugen: Commertie Jans Decker,Tunnis Crelise van Dalen

??

31 Desember een kint gedooptgenaamt Lisebet

Ouders: Lammert Lamse Boom, LeennaJans van Proujen

Getuge: Lisebet Gastelaars

??

1747 den 8e Jannuarijeen kind gedoopt genaamt Cornelia

De vader: Cornelis PieterszGoudzwaart

De moeder: Johanna Sijmesz Duijndam

De getuijgen: Henricus de Haan enLijsbet Sijmesz Duijndam

??

Den zelve dito een kind gedooptgenaamt Cornelis

De vader: Leendert LodewijkszBraber

De moeder: Claasje Crelis van Dijke

De getuijgen: Henricus de Haan enAnna Krelisz van Dijke

??

Den 12 Maart een kind gedooptgenaamt Pieter

De vader: Theuwes den Braber

Moeder: Maatje Gijsberts vanMaatere

??

Den 26 dito een kind gedooptgenaamt Krelis

Vader: Klaas Sjoulijn

Moeder: Crelia van der Weel

??

Den 16 April een kind gedooptgenaamt Pieter

Vader: Jan Zuijtdijk

Moeder: Crelia van Hulst

Getuijge: Dina Noortdijke

??

Den 1 Meij een kind gedoopt genaamtSebelia

Vader: Maarten van Schouwen

Moeder: Ariaantje Boome

Getuijge: Sebelia Stoker

??

Den zelve dito een kind gedooptgenaamt Dirk

Vader: Stoffel Huijgesz Looij

Moeder: Jannetje Dirksz Verdoes

??

Den 2 Julij een kind gedooptgenaamt Klaas

Vader: Klaas van de Linde junior

Moeder: -

Getuijge: Klaas van de Linde denouwden en Sijtje Klaasz van de Linde

??

Den 24 September een kind gedooptgenaamt Chaterina

Vader: Machiel Grooteboer

Moeder: Caterina Willemsz

??

Den 1 October een kind gedooptgenaamt Engel

Vader: Cornelis Damme

Moeder: Dingena van der Wagt

Getuijge: Pieternelle Damme

??

Den 15 dito een kind gedooptgenaamt Claasje

Vader: Cornelis Janse Treurniet

Moeder: Jannetje Claas

Getuijge: Sibille van Maan

??

Den 4 November een kind gedooptgenaamt Cornelia

Vader: Dirk Kivit

Moeder: Willemtie Pater

Getuijge: Pieternella Kivit

??

Den 4 dito een kind gedoopt genaamtMaria

Vader: Jacob Mosselman

Moeder: Lijdia Brugmans

Getuige: Cornelia Pieters Goeree

??

Den 19 dito een kind gedooptgenaamt Cornelia

Vader: Dingeman Adriaanse Moijert

Moeder: Adriana Krijnse Roos

Getuijge: Cornelia Krijnse Roos

??

Den 26 dito een kind gedooptgenaamt Krijntje

Vader: Pieter Leest

Moeder en getuijge: Pieternella ArentsBraber

??

Den selvde dito een kind gedooptgenaamt Maatje

Vader: Teunis van Sante

Moeder en getuige: Teuntje JacobsBakker

??

Den 10 December een kind gedooptgenaamt Plona

Vader: Jan Kwak

Moeder: Lijntje Stellenaar

Getuijge: Plona Smit

??

Nog een kind gedoopt genaamt Maria

Vader: Pieter van der Koij

Moeder: Getruij Verdoes

Getuige: Aagje Vermaat

??

Den 25 dito een kind gedooptgenaamt Gijsebrecht

Vader: Adam Ligtendag

Moeder: Pieternella Segers

Getuige: Maria Smits

??

1748 den 3 Februarij een kindgedoopt genaamt Aren

Vader: Aren Arentse Pace

Moeder: Saartje Hoornaar, ookgetuige

??

Nog een kind gedoopt genaamt Jan

Vader: Gerrit Janse Bakker

Moeder: Arjaantje van Gelder

Getuige: Maria Noordijke

??

Den 11 dito een kind gedooptgenaamt Oetje

Vader: Cornelis Bos

Moeder: Kaatje Oudemans

Getuige Neeltje Aris Hakkelaar

??

Den 25 dito een kind gedooptgenaamt Lammerijntje

Vader: Laurens Stelnaar

Moeder: Lena Franse Belet

Getuige: Grietje Driesprong

??

Den 23 Maart een kind gedooptgenaamt Willemtje

Vader: Andries Harmanse Oosterling

Moeder: Neesje Pieters Stelnaar

Getuige: Lijsbeth Leenderts deGroot

??

Den 5 Maij een kind gedoopt genaamtGetruij

Vader: Jan Drom

Moeder: Annetje de Vries

Getuige: Aagje Vermaat??

??

Den 9 Junij een kind gedooptgenaamt Jacob

Vader: Cornelis Muller

Moeder: Neeltje Korendijker

Getuige: Jannetje Teunis vanWillemstad

??

Den 30 dito een kind gedooptgenaamt Johannes

Vader: Cornelis Goudswaart

Moeder: Johanna Sijmens

Getuige: Elisabeth Duijndams

??

Den 18 Augustus een kind gedooptgenaamt Getruij

Vader Gerrit van de Ree

Moeder: Jannetje Wouters Heerschap

Getuige: Sara Kobes Kapetijn

??

Den 15 September een kind gedooptgenaamt Marinis

Vader: Huijbrech Marinis

Moeder: Maria Witte

Getuige: Maria Morre

??

Den 13 October een kind gedooptgenaamt Sara

Vader: Pieter Janse Bakker

Moeder: Angenietje Floordiep

Getuige: Ariaantje van Gelder

??

Den 20 dito een kind gedooptgenaamt Jannetje

Vader: Abram Lodder

Moeder: Neeltje Jans Bakker

Getuige: Jannetje Jans Bakker

??

Den 3 November een kind gedooptgenaamt Crijn

Vader: Jan Spoorman

Moeder en getuige: Geertje PietersTamboer

??

Den 10 dito een kind gedooptgenaamt Maria

Vader: Dirk Schuurman

Moeder: Ariaantje Mosselman

Getuige: Neeltje Mosselman

??

Den 1 December een kind gedooptgenaamt Helena

Vader: Rokus Jans Wolvert

Moeder: Lijsbeth Dirks Klugt

Getuigen: Arnoldus van der Palm metHelena Havighorst,?? des selvs huijsvrouw

??

Den 22 dito een kind gedooptgenaamt Jacob

Ouders en getuigen: Teunis Dirksvan Sante als vader, moeder Teuntje Jacobs Bakker

??

1749 den 19 Januarij een kindgedoopt genaamt Pieter

Vader: Johannes van Weel

Moeder: Jacomina Pieters Tiggelman

Getuige: Maatje Pieters Tiggelman

??

Den 2 Maart een kind gedooptgenaamt Cornelis

Vader en getuige: Pieter Stadshoek

Moeder: Jacomijntje Commers vanSintannelant

??

Den 16 Maart een kind gedooptgenaamt Maria

Ouders: Cornelis van der Wagt enCaatje Adrianus Geus

Getuige: Maria Smit

??

Nog een kind gedoopt genaamt Maatje

Ouders: Gerrit Hendriks Tiggelman,Elisabeth Bestmans Kabos

Getuige: Maatje Jans vanSintannelant

??

Nog een kind gedoopt genaamt Plona

Ouders en getuigen: Pieter van derKoij, Elisabeth Gerrits Santboer

??

Den 20 April een kind gedooptgenaamt Jacob

Vader: Pieter Janse?? Kuijte, Lena Cornelis van Schouwen

Getuige: Maria Jacobs Noordijk

??

Den 23 April een kind gedooptgenaamt Lambert

Vader: Hendrik Lambert Baij

Moeder: Johanna Tielse

Getuige: Petronella Baij

??

Den 11 Augustus een kind gedooptgenaamt Oetje

Vader: Cornelis Bos

Moeder: Caatje Ariens Oudeman

Getuige: Neeltje Cornelis Hakkelaar

??

1749 27 October een kind gedooptgenaamt Aaltje

De vader: Mattheus den Braber

De moeder: Maatje Giesbregs vanMaateren

??

Den 30 9ber een kind gedooptgenaamt Antonij

Ouders engetuigen: de vader Dirk van Bergen, de moeder Francijntie Evertse Houtmaat

??

Den 21 xber eenkind gedoopt genaamt Engel

Devader:Cornelis Damme

De moeder:Dingena van der Wagt

Getuige:Pieternella Damme

??

1750 den 14Januarij een kind gedoopt genaamt Leentje

De vader:Leendert Braber, overleden

De moeder:Claasje Leendertse van Dijke

??

Den 8 Februarijeen kind gedoopt genaamt Adam

Ouders: vaderKlaas van der Linde, de moeder Willemtje Eva

Getuigen: Klaasvan der Linden, Cijtje Klaas van der Linden

??

Den 8 Maart 1750een kind gedoopt genaamt Arent

Ouders: AndriesHermanse Oosterling, Niesje Pieter Stellenaar

??

Den 22 Maart eenkind gedoopt genaamt Johannes

Ouders: vader engetuige Maarten Willemse Donk, moeder Cornelia van Genten

??

1750 den 5 Aprileen kind gedoopt genaamt Cijtje

Ouders: ArentJanse Schaap, Maria van Vechlen

Getuige: NeeltjeAdams van Vechlen

??

Den 17 Maij eenkind gedoopt genaamt Maatje

Ouders: de vaderCornelis Mosselman, de moeder Cornelia Crijnse Roos

Getuige: MaatjeJacobs Kroon

??

Den 7 Junij eenkind gedoopt genaamt Hendrik

Ouders: de vaderCornelis Goutswaart, moeder Neeltje Hendriks Tiggelman

Getuige: TanetjeHendriks Tiggelman

??

Den 28 Junij eenkind gedoopt genaamt Willem

Ouders: de vaderHendrik Lamertse Baij, de moeder Johanna Tielse

Getuige:Petronella Baij

??

Den 26 Julij eenkind gedoopt genaamt Marijntje

Ouders:WillemJaquezse Braber, Dijna Willemse Braber

Getuige:Cornelia van der Veer

??

Den 26 dito eenkind gedoopt genaamt Pieter

Ouders: DirkSchuurmans, Ariaantje Mosselman

Getuige:Cornelia Crijnse Roos

??

Den 30 Augustuseen kind gedoopt genaamt Hendrik

Ouders engetuigen: Jan Hendrik Polleman en Susanna van den Berg

??

Den 30 dito eenkind gedoopt genaamt Pieter

Ouders: JanZuijdijk en Cornelia van Hulst

Getuige: DijnaNoordijke

??

1750 den 13September een kind gedoopt genaamt Anna

Ouders engetuigen: Pieter Maartensz en Pietertje But

??

Nog een kindgedoopt en genaamt Lijsbet

Ouders: LammertBoom en Lena van Proijen

Getuige: LijsbetGastelaar

??

Den 20 Septembereen kind gedoopt genaamt Sijbrant

Ouders engetuigen: Marcus Vel en Pleuntje Smit

??

Den 15 Novembereen kind gedoopt genaamt Cornelis

Ouders: Cornelisvan der Wagt, Caatje Adriaanse Geus

Getuige: MariaCornelisse Smit

??

Den 22 Novembereen kind gedoopt genaamt Willem

Ouders engetuigen: Jacob Oosterling, Johanna Willemse Verkuijl

??

Den 25 xber eenkind gedoopt genaamt Besman

Ouders: GerritHendrikse Tiggelman, Elijsbeth Besman Cabos

Getuige: MaatjeJans van Sintannelant

??

1751 den 10Januarij een kind gedoopt genaamt Cornelia

De vader engetuige: Pieter Centse Stadshoek

Moeder:Jacomijntje Commers van Sintannelant

??

Den 24 Jauarij eenkind gedoopt genaamt Maria

Ouders: CornelisMulder, Neeltje Jacobs Korendijker

??

Den 27 Januarijeen kind gedoopt genaamt Marinus

Devader: Teunisvan Santen

Moeder: MariaCommers Zeedijk

Getuige: NeeltjeCrelis Slis

??

Den 24 Maarttwee kinderen gedoopt, waarvan de zoon genaamt Jacobus, de dogter Geertruij

Ouders: RokusJans Wolvert, Lijsbeth Dirks Klugt

??

Den 16 Maij eenkind gedoopt genaamt Pieternella

Ouders: PieterLeest, Pieternella Braber

Getuige:Geertruij de Haas

??

Den 31 October,geboren 24 October, een kind gedoopt genaamt Neeltje

Ouders: Gerritvan de Ree, Jannetje Wouters Heerschap

Getuige: NeeltjeTeunis van de Ree

??

Den 14 Novembereen kind gedoopt genaamt Maria

Ouders: JohannesBastiaanse Bosgieter, Antje Willems Bijl

Getuige: AagjeKophijn

??

1751 den 5December een kind gedoopt genaamt Willem

Ouders: WillemJaquez Braber, Dina Willemse Braber

Getuige: AagjeCommers Braber

??

Den 15 Decembereen kind gedoopt Cornelia

Ouders: AartAarentse Gouswaart, Neeltje Zacheus van Rees

Getuige:Ariaentje Wouterse Gouswaart

??

Den 19 dito eenkind gedoopt Pieter

Ouders: JanCornelisse Quak, Lijntje Pieterse Stellenaar

Getuige: PlonaPieters Smit

??

Den 26 Januarij1752 een kind gedoopt Pieter

Ouders: DirkSchuurmans, Arriaantje Mosselman

Getuige:Cornelia Crijnse Roos

??

Den 30 Januarijeen kind gedoopt Lijsbeth

Ouders: ArentJanse van Proijen, Lijdia Dingeman van Es

Getuige: Claasjevan der Veer

??

1752 den 2Februarij een kind gedoopt Tona

Ouders: PieterJanse Kuijt, Lena Cornelisse van Schouwen

??

Den 13 dito eenkind gedoopt Maatje

Ouders: CornelisPieterse Gouswaart, Neeltje Hendrikse Tiggelman

Getuige: MaatjeJans van Sintannelant

??

Den 5 Maart eenkind gedoopt Johannes

Ouders: LambertBoom, Lena Janse van Proijen

Getuige:Lijsbeth Gastelaar

??

Den 2 April eenkind gedoopt Besman

Ouders: GerritHendriks Tiggelman, Elisabeth Besman Kabos

Getuige:Commertje Janse Dekker

??

Den 2 dito eenkind gedoopt Willem

Ouders: MachielGrotenboer, Catharina Willemse

??

Den 15 April eenkind gedoopt Willem

Ouders: CornelisDamme, Dingena van der Wagt

Getuige:Lisabeth Cornelis van der Wagt

??

1752 den 23April een kind gedoopt Sara

Ouders: JanHendrik Polleman en Susanna van den Berg

??

Den 14 Meij eenkindt gedoopt Lijntje

Ouders: ??Cornelis Bosch, Caatje Arie Oudeman

Getuige:Lijsbeth Santboer

??

Den 28 dito eenkind gedoopt Adriana

Ouders: Teunisvan Santen, Maria Dingemans Casteleijn

??

Den 13 Augustuseen kindt gedoopt Cornelis

Ouders: Maartenvan Schouwen, Ariaantje Lammertse Boom

??

Den 27 Augustuseen kindt gedoopt Pietertje

Ouders: MattheusLodewijkse Braber, Maatje Gijsbert van Materen

??

Nog een kindtgedoopt Maria

Ouders: Cornelisvan der Veer, Pieternel van Lotten

Getuige:Cornelia van der Veer

??

1752 den 10September twee kinderen gedoopt, waarvan de zoon genaamt Adrianus, de dogterDingena

Ouders: Cornelisvan der Wacht, Caatje Adriaanse Geus

Getuigen:Lijsbeth Cornelis van der Wagt, Dingena van der Wacht

??

Den 26 Novembereen kind gedoopt Pieter

Ouders: PieterHuijbrechts Leest, Pieternel Brabers

??

Den 24 xber eenkindt gedoopt Johannes

Ouders: CornelisMosselman, Cornelia Crijnse Roos

Getuige: Maatje JacobsCroon

??

1753 den 12Januarij?? een kindt gedoopt (in de OudeTonge naar het overlijdens des vaders) genaamt Pieternelle

Ouders: PieterCentse Stadshoek, Jacomijntje Commers van Sintannelant

Getuigen: CentMoris, Maatje Wilschut

??

Den 21 Februarieen kind gedoopt Lijntje

Ouders: RokusWolfert, Lijsbeth Klugt

Getuige:Lijsbeth Voijerman

??

Den 8 April eenkindt gedoopt Johannes

Ouders: JohanCasper Hesman, Christina Lijsbeth Scheper

??

Den 15 dito eenkindt gedoopt Leentje

Ouders engetuigen: Marcus Vel en Pleuntje Smit

??

1753 den 6 Maijeen kind gedoopt Cornelia

Ouders: KrijnZeveron, Adriaantje Corn. Tichelman

Getuige: PieterZeveron

??

Den 9 Junij eenkindt gedoopt Maartje

Ouders: JacobMosselman, Cornelia van der Veer

Getuijge:Ariaantje IJman Mosselman

??

Nog een kindtgedoopt Hendrik

Ouders: CornelisPieterse Gouswaart, Neeltje hendriks Tiggelman

Getuige: MaatjeJans van Sintannelant

??

Den 1 Julij eenkindt gedoopt Jacomijntje

Ouders: CornelisMulder, Neeltje Jakobs Korendijker

Getuige: Susannavan den Berg

??

Den 22 Julij eenkind gedoopt Leijntje

Ouders: Jacobusvan Hees, Jannetje van Aller

??

1753 den 19Augustus een kindt gedoopt Iman

Ouders: TeunisIman Mosselman, Geertruij Besmans Cabos

Getuige:Ariaantje Imans Mosselman??

??

Den 9 Septembereen kind gedoopt Maatje

Ouders: Simon deGeus, Maria Jakobs Korendijk

Getuige: Elsjede Geus

??

Den 7 Octobereen kind gedoopt Hendrik

Ouders: JacobHendrikse van den Berg, Maria Commers van Sintannelandt

Getuige: Susannavan den Berg

??

Den 9 Decembereen kind gedoopt Maatje

Ouders: GerritJacobse Ticchelman, Cornelia Voorhans

Getuige:Ariaantje Jacobs Ticchelman

??

Den 30 xber eenkind gedoopt Jan

Ouders: CornelisHout, Willemeintje van den Bogaart

De ouders vanSint Annelandt

??

1754 den 20Januarij een kind gedoopt Jan

Ouders: WouterJans van der Pijl, Jannetje Arents Vermaat

Getuige: BetjeJans van Berkel

??

Den 3 Februarijeen kind gedoopt Elisabeth

Ouders: JanLoman, Maria Bloks

Getuige: JohannaLoman

??

Den 3 Maart eenkind gedoopt Willemptje

Ouders: PieterHuijbregs Leest, Pieternel Brabers

??

Den 24 Maart eenkind gedoopt Hendrik

Ouders: GerritHendrikse Tiggelman, Lijsbet Besmans Cabos

Getuige: NeeltjeHendrikse Tiggelman

??

Den 14 April eenkind gedoopt Cornelis

Ouders: Cornelisvan der Wagt, Caatje Adrianus Geus

Getuige: DingenaCornelis van der Wacht

??

NB: Deesebovenstaenden zijn door Dominus van der Palm gedoopt

??

Den 9 Junij eenkind gedoopt door Dom. Fran. Gaveel, predikant op de Nieuwe Tonge, genaamtLeentje

Ouders: NiklaasCornelisse van Schouwen, Geertruij Cornelisse de Haas

Getuige: AnnaCornelisse van Schouwen

??

Den 16 Junij eenkind gedoopt door Dom. Teller, predikant te Herkinge, genaamt Jan

Ouders: PieterJanse Bakker, Agnietje Floordiep

Getuige: SaartjePieters de Jong

??

Den 28 Julij eenkind gedoopt door Dom. Slijp, predikant te Middelharnis, genaamt Johannes

Ouders: HendrikLammerse Baaij, Johanna Willems Tiele

Getuige: Johannavan ???t Hoff

??

Den 1 Septembereen kind gedoopt door Dom. Menheer, predikant op Ooltjes Plaet, genaamtCornelia

Ouders: MarinusBreman, Neeltje Lois van Neutegem

Getuige: SaraCrijns de Vogel

??

Den 27 Octobereen kind gedoopt genaamt IJman Mosselman door Dom. Menheer

Ouders: TeunisIJmans Mosselman, Geertruij Bestmans Kabos

Getuige:Ariaentje IJmans Mosselman

??

Den 3 Novembereen kind gedoopt door Dom. Laverman, genaamt Jakes

De ouders:Willem Jakes Braber, Dina Willems Braber

Getuige: NeeltjeJakes Braber

??

Den 17 dito eenkind gedoopt door mij, G. Hogendorp, genaamt Pieter

De ouders: JanHijndrikze Polleman, Susanna Hendriks van den Berg

??

Januarij 1755een kind gedoopt genaamt IJman

Vader: DirkSchuurman

Moeder:Ariaantje Mosselman

Getuijge:Cornelia Roos

??

2 Februarij eenkind gedoopt genaamt Cornelis

Vader: JacobMosselman

Moeder: Corneliavan der Veer

Getuijge:Arentje Cornelis van der Veer

??

Dito een kindgedoopt genaamt Leentje

Vader: Teunisvan Sante

Moeder: MariaCastelijns

??

16 Maert eenkind gedoopt genaamt Willem

Vader: Johannes Bosschieter

Moeder: AnnaatjeWillems Bijl

Getuijge:Jannetje Gijsbers Bijl

??

23 dito een kindgedoopt genaamt Abram

Vader: CornelisBos

Moeder: CaatjeAries Oudeman

Getuijge: SietjeCrelis Bos

??

30 dito een kindgedoopt genaamt Heijltje

Vader: RokusWolfert

Moeder: LijsbetKlugt

Getuijge:Heijltje Wolfert??

??

13 April eenkind gedoopt genaamt Eijngel

De vader:Cornelis Eijngelse Damme

De moeder:Dingena Crelis van der Wagt

Getuijge:Lijsbeth Crelis van der Wagt

??

27 dito een kindgedoopt genaamt Aren

De vader: ArenArense Pase

De moeder:Saartje Jans Hoornaar

Getuijge: MaatjeJans van Leuven

??

Dito een kindgedoopt genaamt Catelintie

De vader:Cornelis Pieterse Gouswaert

De moeder:Neeltje Tiggelman

Getuijge: Pietervan Gouswaert, Neeltje van Pelt

??

Den 22 Junij eenkind gedoopt genaemt Ariaantje

Vader: Jaspervan Tilburg

Moeder: NeeltjeLodders

Getuijge:Neeltje Janse Bakker

??

Den 3 Augustuseen kind gedoopt genaamt Jan

Vader: CornelisJanze van der Veer

Moeder:Pieternella van Lotting

Getuijge:Claasje van der Veer

??

Den 7 Septembereen kind gedoopt genaemt Johannis

Vader: HendrikLammerse Baaij

Moeder: JohannaWillemse Tiele

Getuijge: JanWillemse Tiele

??

Den 21 Seprembereen kind gedoopt genaemt Cornelis

Vader: NicolaesCornelisse van Schouwen

Moeder:Geertruij Cornelisse de Haas

Getuijge:Arentje Arens Braber

??

Den 12 Octobereen kind gedoopt genaemt Arie

Vader: WouterJanse van der Pijl

Moeder: JannetjeArentse Vermaat

Getuijge: Aagje FulpseVermaat

??

Den 30 Novembereen kind gedoopt genaemt Pietje

De vader: Abram Schaap

De moeder: MariaAdams van Veggel

Den 2 November,NB: dit moet boven het voorgaende staen, een kind gedoopt genaamt Neeltje

De vader:Leendert Hugese Comtebedde

De moeder:Lowisa Agnetius Julijn

Getuijge:Catharina Agnetius Julijn

??

Den 7 December eenkind gedoopt genaemt Maria

Vader: CornelisCornelisse van der Wagt

Moeder: CaatjeAdriaanse Geus

Getuijge:Dingena Cornelisse van der Wagt

??

Januarij 1756den 18 een kind gedoopt genaamt Bestman

Vader: GgerritHendrikse Tiggelman

Moeder: LijsbetBestmans Kabos

Getuijge: HesterBestmans Kabos

??

Den selven ditoeen kind gedoopt genaamt Susanna Catharina

Vader: GeorgiusHogendorp

Moeder: Sentina Knipschaer

??

Den 8 Februarijeen kint gedoopt genaamt Jacob

De vader:Cornelis Mulder

De moeder:Neeltje Jacobs

Getuijge:Lijsbet Santboer

??

Den 22 dito eenkint gedoopt genaemt Geertruij

De vader: Gerritvan der Rhee

De moeder:Jannetje Wouters Heerschap

Getuijge:Geertruij Janz van Schouwen

??

Den 29 dito eenkint gedoopt genaamt Willem

De vader: PieterLeest

De moeder:Pieternel Brabers

Getuijge:Arentje Brabers

??

Den 7 Maart eenkind gedoopt genaemt Pieter

Vader: MarkusSibranse Vel

Moeder: PleuntjePieterse Smit

??

Den 14 dito eenkint gedoopt genaamt Cornelia

Vader: MarinusMarinusse Breman

Moeder: NeeltjeLowis van Neutiegem

Getuijge:Saartje Crijns de Veugel

??

April 1756 den11 dito een kind gedoopt genaemt Maatje

Vader: GijsbertRomijn

Moeder: CorneliaJacobs Stapel

Getuijge: MariaDingemans Castelijn

??

Meij den 9 ditoeen kint gedoopt genaamt Cornelis

De vader: WillemRijswerker

De moeder:Cornelia Weda

??

Junij 28 eenkint gedoopt genaamt Pieter

Ader: Phlip vanRiekhuijse

Moeder: CoaLoopmans

??

Den 11 Julij eenkind gedoopt genaemt Willem

Vader: HermanusVersteeg

Moeder: AnnaChevalliers

??

Den 18 Julij eenkint gedoopt genaemt Apollonia

Vader: WillemSmit

Getuijgen:Lodewijk Meerbach en Appollonia Pechteling

??

Den 23 Augustuseen kint gedoopt genaamt Susanna

Vader: TeunisOttervanger

Moeder: NeeltjeLodder

Getuijge:?? Neeltje Koesert, hoort onder de Plaet

??

Den 5 Septembereen kint gedoopt genaamt Jan Jurge

Vader: AlbregtZijler

Moeder: CatrinaHolswarte

Getuijge:Saartje Jans en Jan Jurge

??

Den 17 Octobereen kint gedoopt genaamt Maartje

Vader: DirkSchuurmans

Moeder:Ariaantje Mosselman

Getuijge:Neeltje Mosselman

??

Den selve ditoeen kint gedoopt genaemt Jacobus

Vader: RokusWolfert

Moeder: LijbeKlugs

Getuijge:Lijsbet Janse Voijermans

??

October 1756 den24 een kint gedoopt genaemt Leendert

Vader: ClaasCornelisse van Schouwe

Moeder:Geertruij Cornelisse de Haas

Getuijge: SaraCornelisse van Schouwe

??

Den 13 Novembereen kindt gedoopt genaamt Kommer

Vader: WillemJacosse Braber

Moeder: DijnaWillems Braber

??

Den 5 Decembereen kindt gedoopt genaamt Rachel

Vader: MaartenPieterse van ???t Hof

Moeder: SijtjeCornelis Bos

Getuijge:Catharina Oudemans

??

Den 12 dito eenkindt gedoopt genaamt Maatje

Vader: GerritJacobse Tiggelman

Moeder: CorneliaBastiaans Voorhans

Getuijge: MaatjeJacobs Tiggelman

??

Jannuarij 1757den 16e een kindt gedoopt genaamt Maria

Vader: JacobCornelisse van Schouwen

Moeder:Jacomijntje van der Stoep

Getuijge:Ariaantje Cornelis van Schouwen

??

Den 29 dito eenkind gedoopt genaamt Leentje

Vader: TeunisDirkse van Santen

Moeder: MariaCastelijns

??

Den 5 Maart eenkindt gedoopt genaamt Heijndrikje

Vader: Jan HeijndriksePolleman

Moeder: SusannaHeijndrikse van den Berg

??

Maart 1757 den26 een kindt gedoopt genaamt Pieter

Vader: MarcusSijbranse Vell

Moeder: PlonaPieterse Smit

??

Den 8 Meij eenkindt gedoopt genaamt Jan

Vader: Pietervan Leuwaarden

Moeder: JannetjeLoij

Getuijge: BerbelLoij

??

Den 29 meij eenkindt gedoopt door mij, Petrus Bonte, zijnde dit de eerste, genaamt Adriana

Vader: Cornelisvan der Wagt

Moeder: CaatjeAdrianisse Geus

Getuijgen:Petrus Bonte en Dingena van der Wagt

??

Den 3 Julij eenkindt gedoopt genaamt Cornelia

Vader: JanWillemse Cardux

Moeder: AnnaJohannisse Koole

Getuijge: DinaWillemse Cardux

??

Den 7 Augustuseen kindt gedoopt genaamt Cathrina, dit kindt is tusse saterdag en sondag,s???nagt overleden en dus niet gedoopt

Vader: Leendert HugeseComtebedde

Moeder: LowisaAgnatius Julijn

??

Den 21 dito eenkindt gedoopt genaamt Marinis

Vader: WillemMarinisse van der Veer

Moeder: AagjeJohannis Nijpjes

Getuijge:Arentje Gillisse van der Veer

??

1757 September 4een kindt gedoopt genaamt Jacob

Vader: Jaspervan Tilburg

Moeder: NeeltjeJacobs Lodder

Getuijge:Neeltje Bakkers

??

September 25 eenkindt gedoopt genaamt Bestman

Vader: TeunisMosselman

Moeder:Geertruij Bestmans Cabos

Getuijge:Lijsbeth Bestmans Cabos

??

October 9 eenkindt gedoopt genaamt Maria

Vader: JanDanielse Ditvoort

Moeder: MaatjeWillemse de Vogel

Getuijge:Cornelia Danielse Ditvoort

??

In dit jaar zijngedoopt 12 kinderen, daar onder 5 jongens en 7 meijsjes

??

Jannuarij 1758een kindt gedoopt Adam

Vader: ArendJanse Schaap

Moeder: MariaAdamse van Veggel

??

Dito een kindtgedoopt genaamt Maria

Vader: Leunisvan der Wagt

Moeder: LijsbethClaase Cramer

Getuijgen:Johannis Pieterse Kuijt, Dingena Corn. van der Wagt

??

1758 Jan. 8 eenkindt gedoopt genaamt IJman

Vader: JacobMosselman

Moeder: CorneliaCornelisse van der Veer

Getuijge:Neeltje Mosselman

??

1758 Jan. 29 eenkindt gedoopt genaamt Cornelis

Vader: MaartenPieterse van ???t Hof

Moeder: SijtjeCornelisse Bos

Getuijge: KaatjeOudemans

??

Dito een kindtgedoopt genaamt Aagje

Vader: JohannisBosgieter

Moeder: AntjeWillemse Bijl

Getuijge: MaatjeJansse Lodder

??

Dito een kindtgedoopt genaamt Gerart

Vader: Philipvan Rijkhuijse

Moeder: JacobaLookmans

??

Feb. 12 eenkindt gedoopt genaamt Willem

Vader: WillemDane

Moeder: Paulinavan den Bogaart

Getuijgen: MariaDane

Ouders van St.Annelant

??

Dito 26 eenkindt gedoopt genaamt Kommer

Vader: WillemJaq. Braber

Moeder: DinaWillemse Braber

??

Dito gedoopttwee gebroeders, welke in haar kindse jaaren door versuijm der ouders nietgedoopt waare, dog op belijdenis gedoopt, waarvan de een oud was omtrent 28jaar, genaamt is Bastiaan, de ander omtrent 22 jaar en genoemt is Jacob

Haar vader wasgenaamt Dirk van Oostende, ende moeder Barendina Hollander, welke nu alleen nogin leeven was

Haar suster isgedoopt op dese de April 1763

??

1758 Maart 5 eenkindt gedoopt genaamt Jacob

Vader: PieterJansse Bakker

Moeder: AgnitieAriaanse Floordiep

Getuijge:Jannetje Vijftigschilt

??

Fito 12 eenkindt gedoopt genaamt Marcelus

Vader: Jacob vanDrongelen

Moeder:Marijntje Wervels

Getuijge: Mariavan Drongelen

??

Dito onderWaspik een kindt gedoopt genaamt Johannis

Vader: Anthonievan Andel

Moeder: JohannaArtel

??

Dito 26 eenkindt gedoopt genaamt Huijbert

Vader: Woutervan der Pijl

Moeder: JannetjeArendse Vermaat

Getuijge: BetjeJanse Berkel

??

April 23 eenkindt gedoopt genaamt Arie

Vader: Gijsbertvan Ogten

Moeder: NeeltjeSpeck

??

Junij 11 eenkindt gedoopt genaamt Lijsbeth

Vader: CornelisAdriaanse Mulder

Moeder: NeeltjeJacobse Coorndijker

??

Dito 25 eenkindt gedoopt genaamt Nicolaas

Vader: JanLooman

Moeder: MariaBlok

Getuijge:Johanna Looman

??

1758 Augustus 20een kind gedoopt genaamt Arentje

Vader: NicolaasCornelisse van Schouwen

Moeder: GeetruijCornelisse de Haas

Getuijge:Arentje Arentse Braber ????

??

Dito 27 een kindgedoopt genaamt Johanna

Vader: GerritJacobse Tiggelman

Moeder: CorneliaBastiaanse Voorhans

Getuijge:Dingena Voorhans

??

September 3 eenkind gedoopt genaamt Johannis

Vader: JanWillemse Cardux

Moeder: AnnaKoole

Getuijge: DurfjeJanse Knaape

??

October 8 een kindgedoopt genaamt Jacob

Vader: GijsbertRomijn

Moeder: CorneliaJacobse Stapel

Getuijge:Ariaantje Jacobse Stapel

??

November 12 eenkind gedoopt genaamt Cornelis

Vader: JacobCornelisse van Schouwen

Moeder:Jacomijntje van der Stoep

Getuijge: JanCornelisse van Schouwen

??

December 3 eenkind gedoopt genaamt Hendrik

Vader: GerritHendrikse Tiggelman

Moeder: LijsbetBesman Kabos

Getuijge:Jacomijntje Pieters Stadhoek

??

Dito 20 een kindgedoopt genaamt Ploontje

Vader: LeendertRhedijk

Moeder: MariaKamerlings

??

In dit jaar zijngedoopt 24 kinderen, daar onder 18 jongens en 6 meijsjes

??

1759 Jan. 10 eenkind gedoopt genaamt Lijsbeth, waarvan de moeder getuijge dat vader zij haarman, die haar verlaten heeft, dog getrouwt hadde te Noortgouwe in de maantMaart 1758, soo als dit bleek uijt haar trouwbrief aan mij vertoont, dese vrouwhadde voorts getuijgenis van eerbaarheid

Vader: SijmonCrijntse van Loijen

Moeder: MaatjeJans van Proijen

??

Dito 21 een kindgedoopt genaamt David

Ouders: ArenMijs en Lientje Mojaart

Getuijgen: DavidMijs met Aagje Commerse Braber

??

Dito 31 een kindgedoopt genaamt Jacoba

Vader: HendrikLammerse Baai

Moeder: Clasinade Pre

Dese ouders sijnte gelijk getrouwt

??

Februarij 4 eenkind gedoopt Maria

Vader: Leunisvan der Wagt

Moeder: LijsbethCramer

Getuijge:Lijsbeth van der Wagt

??

Dito 4 een kindgedoopt genaamt Cornelis

Vader: ArenArense Pase

Moeder: SaartjeJans Hoornaar

Getuijge: MaatjeJanse van Leuven

??

Dito 18 een kindgedoopt genaamt Maria

Vader: CornelisSpoor

Moeder: Cathrinavan Weel

Getuijge:Adriana Spoor

??

1759 Maart 4 eenkind gedoopt genaamt Jacob

Vader: RoguesWolfert

Moeder:Elizabeth Klugt

Getuijge:Elizabeth Voeijerman

??

Dito 18 een kindgedoopt genaamt Crijntje

Vader: JacobCornelisse Tiggelman

Moeder: ArentjeGillisse van der Veer

??

Fito 25 een kindgedoopt genaamt Klaas

Vader: Pietervan Leeuwaarden

Moeder: JannetjeLoij

Getuijge:Lijntje van Leeuwaarden

??

April 1 een kindgedoopt genaamt Cathrina

Vader: LeendertHugense Comttebedde

Moeder: LouissaAgenatius Julijns

??

Dito een kindgedoopt genaamt Iman

Vader: DirkSchuurmans

Moeder:Ariaantje Mosselman

Getuijge:Cornelia Crijnse Roos

??

Dito 8 een kindgedoopt genaamt Leendert

Vader: Woutervan der Pijl

Moeder: JannetjeArendse Vermaat

Getuijge: Mariavan Proijen

??

Dito 15 een kindgedoopt genaamt Pieternella

Vader: CasperHesman

Moeder:Pieternella Verels

??

1759 April 22een kind gedoopt genaamt Commertje

Vader: TeunisMosselman

Moeder:Geertruij Bestman Cabos

Getuijge: HesterBestman Cabos

??

Meij 6 een kindgedoopt genaamt Hendrica

Vader: Johannisvan Beek

Moeder: Mariavan Strijen

Dit kind isgebooren den 12 April, soo de vader getuijgt, onder den Bommel

??

Dito 27 een kindgedoopt genaamt Claasje

Vader: JanFlorisse van Eck

Moeder:Lauwrientje Marinus Carstanje

??

Julij 29 eenkind gedoopt genaamt Jan

Vader: ClaasWilschut

Moeder:Willemtje Langstrate

Van onderSchoonhoove

Getuijge:Hermijntje Langestrate

??

Aug. 19 een kindgedoopt genaamt Elizabetj

Vader: PieterMenheer

Moeder: NeeltjeJans van Putten

Getuijge:Jacomina Tichgelman

??

Sept. 9 een kintgedoopt genaamt Antonie

Vader: Aren vanWeel

Moeder:Elizabeth van Kampen

Getuijgen:Kaatje en Johannis van Weel

??

Dito een kindgedoopt genaamt Willem

Vader: Reijniervan Groeningen

Moeder: Lena vander Made

Dese ouders zijnte gelijk getrouwt

??

1759 Sept. 9 eenkind gedoopt genaamt Johannis

Vader: JacobWaies

Moeder: SusannaDorethea Smis

??

Dito 23 een kindgedoopt genaamt Dingena

Vader: StoffelMarinusse Leijdens

Moeder: Dingenavan der Wagt

Getuijge:Jannetje Bos

De moeder is in???t kraambedde gstorven

??

Oct. 7 een kindgedoopt genaamt Marinus

Vader: SijmonStierman

Moeder: MariaKamhoot

Van Thoolen

Getuijgen:Marinus Kamhoot, Dina Pover

??

Nov. 25 een kindgedoopt genaamt Leendert

Vader: Nicolaasvan Schouwen

Moeder:Geertruij de Haas

Getuijge: Annavan Schouwen

??

In dit jaar zijn24 kinderen gedoopt, daaronder 12 jongens en 12 meijsjes

??

1760 Febr. 3 eenkind gedoopt genaamt Abram

Vader: CornelisBos

Moeder: KaatjeAris Oudeman

Getuijge:Ariaantje Imans Mosselman

??

Dito 17 een kindgedoopt genaamt Pietertje

Vader: Jaspervan Tilburg

Moeder: NeeltjeLodders

??

1760 Febr. 24een kind gedoopt genaamt Abram

Vader: CornelisAdriaans Mulders

Moeder: NeeltjeJacobs Korendijker

Getuijge:Pieternella Mulders

??

Maart 23 eenkind gedoopt genaamt Heijltje

Vader: Jacob vanDrongelen

Moeder:Marijntje Wervels

Getuijge:Lijsbeth Voijermans

??

April 7 een kindgedoopt genaamt David, geboren 6 April

Vader: Aren Mijs

Moeder: LientjeMojaart

Getuijge: AagjeCommerse Braber

??

Meij 4 een kindgedoopt genaamt Cornelis

Vader: MarcusSijbrands Vel

Moeder: PleuntjePieterse Smit

??

Dito 18 een kindgedoopt genaamt Anthonie

Vader: CornelisCornelisse Spoor

Moeder: Cathrinavan Weel

Getuijgen:Johannis van Weel met Jacomina Pieters Tiggelman

??

1760 Augustus 10een kind gedoopt genaamt Dina

Vader: LeendertHugese Komtebed

Moeder: LouisaAgnatius Julijns

??

Dito 17 een kindgedoopt genaamt Theeuwis

Moeder:Geertruij Geus, soals sij zegt vader: Theeuwis Jaquese Braber

Dit kind is inonegt geteelt

??

Sept. 20 eenkind gedoopt genaamt Maria

Vader: Jacob vanSchouwen

Moeder: Jacominavan der Stoep

Getuijge:Ariaantje van Schouwen

??

Oct. 12 een kindgedoopt genaamt Dina

Vader: SimonStierman

Moeder: MaatjeKamhoot

Van Thoolen

Getuijge:Marinus Kamhoot, Dina Pover

??

November 2 eenkind gedoopt genaamt Jan

Vader: PieterMenheer

Moeder: Neeltjevan Putten

Getuijge: HesterBesman Cabos

??

November 9 eenkind gedoopt genaamt Leendert

Vader: Lodewijkden Braber

Moeder: MaatjeGerbrands Breur

Getuijgen:Claasje van Dijke, Jan Gerbrands Breur

??

Dito 23 een kindgedoopt genaamt Jacob

Vader: GerritJacobse Tiggelman

Moeder: CorneliaBastiaanse Voorhans

Getuijge:Ariaantje Jacobse Tiggelman

??

November 30 eenkind gedoopt genaamt Marinus

Vader: JanFlorisse van Eck

Moeder:Lauwrijntje Marinus Carstanje

??

November 7 eenkind gedoopt genaamt Bregje

Vader: CornelisSchalks Hoornaar

Moeder:jacomijntje Claas van Poortvliet

Getuijge: LenaClaas van Poortvliet

??

Dito 21 een kindgedoopt genaamt Anna

Vader: RokesWolfert

Moeder: LijsbethKlugt

Getuijge: MaatjeLodder

??

In dit jaar zijn17 kindere gedoopt, daar onder 10 jongens en 7 meijsjes

??

1761 Maart 15een kind gedoopt genaamt Cornelia

Vader: Pietervan Leeuwaarden

Moeder: JannetjeJanse Looi

Getuijge: LenaLucasse

??

April 26 1761een kind gedoopt genaamt Maatje

Vader: JacobCornelis Tiggelman

Moeder: ArentjeGillisse van der Veer

Getuijge: AnnaGillisse van der Veer

??

Meij 17 een kindgedoopt genaamt Anthonie

Vader: CornelisSpoor

Moeder: Cathrinavan Weel

Getuijge:Jacomijntje Tiggelman

??

Meij 29 een kindgedoopt genaamt Kaatje

Vader: Filip vanRijkhuijsen

Moeder: JacobaLookmans

??

Junij 14 eenkind gedoopt genaamt Jan

Vader: GerritHendriks Tiggelman

Moeder: LijsbethBestman Cabos

Getuijge:Leuntje IJsbrantse van de Tonnekreek

??

Dito 21 een kindgedoopt genaamt Jannetje

Vader: JanWillemse Kardux

Moeder: AnnaJohannis Kool

??

Sept. 27 eenkind gedoopt genaamt Ariaantje

Vader: GerritJacobse van Kempe

Moeder: CorneliaAdams Weda

Getuijge:Adriaantje Lunenburg

??

1761 November 8een kind gedoopt Huijbregt

Vader: Nicolaasvan Schouwen

Moeder:Geertruij de Haas

Getuijge:Claasje Wouterse de Neef

??

Dito 15 een kindgedoopt genaamt Susanna Dorothea

Vader: JacobWeisz

Moeder: SusannaDorothea Shmiten

??

Een kind gedooptgenaamt Jannetje

Vader: PaulusHoogmoet

Moeder WillemtjeZeedijks

Dese menschenzijn te gelijk getrouwt

??

December 27 eenkind gedoopt genaamt Simon

Vader: Klaas vander Linde

Moeder: Hesterin ???t Velt

??

In dit jaar zijngedoopt elf kinderen, daar onder vier jongens en zeven meijsjes

??

1762 Jannuarij20 gedoopt een kind genaamt Machiel

Vader: CornelisMulder

Moeder: NeeltjeJacobs Koorndijker

Getuijge:Jannetje Theunis van de Willemstadt

??

1762 Febr. 14een kind gedoopt genaamt Kaatje

Vader: LeunisCornelisse van der Wagt

Moeder:Elisabeth Cramer

Getuijge: KaatjeValkenburg

??

Dito 21 een kindgedoopt genaamt Jacob

Vader: Jacob vanDrongelen

Moeder:Marijntje Wervels

Getuijge:Elizabeth Voijerman

??

Maart 21 eenkind gedoopt genaamt Anna

Vader: Jan Loman

Moeder: MariaBlok

Getuijge: AnnaLoman

??

Maart 28 eenkind gedoopt genaamt Lijsbeth

Vader: Woutervan der Pijl

Moeder: JannetjeArense Vermaat

Getuijge:Marietje Lodewijkse van Prooijen

??

April 12 eenkind gedoopt genaamt Willemtje

Vader (dieoverleeden was): Willem Marinusse van der Veer

Moeder: AagjeJohannis Nipjes

??

Meij 2 een kindgedoopt genaamt Cathrina

Vader: LeendertHugese Komtebedde

Moeder: LouisaAgnatius Julijns

Dit kind iseerst gedoopt den 9e Meij

??

1762 Meij 9 eenkind gedoopt genaamt Huijbregt

Vader: LeendertHuijbregtse van Dijke

Moeder:Ariaantje Imans Mosselman

Getuijge: MaatjeHuijbregtse van Dijke

??

Dito een kindgedoopt genaamt Cornelis

Vader: Teunisvan Zanten

Moeder: MariaDingemans Casteleijn

Getuijge:Cornelia Veraart

??

Dito 23 een kindgedoopt genaamt Elizabeth

Vader: PieterMenheer

Moeder: Neeltjevan Putten

Getuijge:Jacomijntje Pieters Tiggelman

??

Dito 30 een kindgedoopt genaamt Jacob

Vader: TeunusImanse Mosselman

Moeder:Geertruij Bestman Kabos

Getuijge:Neeltje Imanse Mosselman

??

Junij 6 een kindgedoopt genaamt Aren

Vader: PieterBakker

Moeder: AgnitieAriaanse Floordiep

Getuijge:Arentje Oosterling

??

Julij 18 eenkind gedoopt genaamt Crelis

Vader: LeendertRedijk

Moeder: MarieKamerlings

Getuijge: MarieMaas

??

1762 Aug. 1 eenkind gedoopt Ariaantje, geboren 26 Julij

Vader: Aren Mijs

Moeder: LientjeMoijaart

Getuijge:Ariaantje Roos

??

Dito 8 een kindgedoopt genaamt Martinus

Vader: Aren vanWeel

Moeder:Elizabeth van Kampen

Getuijgen:Johannes van Weel, Jacomijntje Tiggelman

??

Dito 15 een kindgedoopt genaamt Cornelis

Vader: JacobCornelisse Tichgelman

Moeder: ArentjeGillisse van der Veer

Dit kind isgedoopt den 22e en niet den 15e, omdat het doe slegt weerwas

??

Sept. 5 een kindgedoopt genaamt Dina

Vader: SijmonStierman

Moeder: MaatjeKamhoot

Van Tholen

Getuijgen:Marinus Kamhoot, Dina Pover

??

October 3 eenkind gedoopt genaamt Jan

Moeder: JannitjeDanielse Ditvoort

Vader(so als demoeder zegt): Jan Gerritse van de Ree

??

1762 October 10een kind gedoopt genaamt Ariaantje

Vader: CornelisSchalks Hoornaar

Moeder:Jacomijntje Claas van Poortvliet

Getuijge:Ariaantje Jacobs van der Spoor

??

November 21 eenkind gedoopt genaamt Cornelis

Vader: Nicolaasde Pree

Moeder: Grietjevan der Ree

Getuijge: Mariade Pree

??

In dit jaar zijngedoopt 11 jongetjes, 9 meijsjes, te same 20

??

1763 Jan. 2 eenkind gedoopt genaamt Johanna

Vader: MarcusSijbrandse Vel

Moeder: PleuntjePieterse Smit, welke beide als getuijgen gestaan hebben

??

Dito 9 een kindgedoopt genaamt Willemintje

Vader: GerritJacobse van Kempe

Moeder: CorneliaAdamse Weda

??

Dito 23 een kindgedoopt genaamt Wijntje

Vader: CrijnCorteland

Moeder: Cornelisvan der Veer

Getuijge: MaatjeJanse van der Veer

??

1763 Febr. 20een kind gedoopt genaamt Grietje

Vader: JacobCornelisse van Schouwen

Moeder:Jacomijntje van der Stoep

Getuijge:Ariaantje van Schouwen

??

Maart 27 eenkind gedoopt genaamt Jannetje

Vader: Claas vander Linde

Moeder: Hesterin ???t Velt

??

April 10 gedooptCijtje van ???t Ostende, welker vader was Dirk van ???t Ostende

Moeder:Barendina Hollander

Zij was op desetijd oud omtrent 32 jaar, en was de suster van die 2 broeders die gedoopt zijnden 26 Februarij 1758

??

Dito 17 een kindgedoopt genaamt Jan

Moeder:Geertruij Simonse Geus

Vader so als dehoer zegt Jan Pieterse van Zon

??

Meij 29 een kindgedoopt genaamt Maria

Vader: RuthJanse van Nes

Moeder: AriaantjeCornelis Kamhoot

Getuijge: MariaHemelrijk

??

1763 Julij 3 eenkind gedoopt genaamt Pieter

Vader: TeunisPieterse van Zon

Moeder: MarrigjeCornelis van de Donk

Getuijge:Neeltje Teunis Mosselman

??

Dito 31 een kindgedoopt genaamt Dina

Vader: GijsbertRomijn

Moeder: CorneliaJacobse Stapel

Getuijge: DinaLammertse Romijn

??

??

Aug. 14 een kindgedoopt genaamt Cornelia

Vader: Nicolaasvan Schouwen

Moeder: Geertrujde Haas

De moedergetuijge

??

Dito 21 een kindgedoopt genaamt Leentje

Vader: JanWillemse Kardux

Moeder: AnnaJohannis Kool

Getuijge:Leentje Willemse Kardux

??

Den 4eSept. een kind gedoopt genaamt Liesbeth

Vader: JanRokesz Wolfert

Moeder: MaatjeJans Lodder

Getuijgen: RokesWolfert, Liesbeth Dirkse Klugt

??

Dito 18 een kindgedoopt genaamt Jan

Vader: Jan Jansevan Putten

Moeder:Pieternella Janse Zuidijk

Getuijge:Neeltje Janse van Putten

??

1763 Sept. 25een kind gedoopt genaamt Maatje

Vader: TeunisImanse Mosselman

Moeder:Geertruij Bestman Cabos

Getuijge:Ariaantje Imanse Mosselman

??

Dito een kind gedooptgenaamt Cornelis

Vader: LeunisCornelisse van der Wagt

Moeder: LijsbethCramer

Getuijge: AagjeVonk

??

Oct. 23 een kindgedoopt genaamt Claas

Vader: Pietervan Leeuwaarde

Moeder: JannetjeLoois

Getuijge: Annavan Leeuwaarde

??

Dito 30 een kindgedoopt genaamt Alida

Vader: WillemCroes

Moeder: AnnaKoole

??

November 6 eenkind gedoopt genaamt Jan

Vader:Christoffel Groen

Moeder:Margareta Groos

??

Dezelve dito eenkind gedoopt genaamt Jacob

Vader: Jacob vanDrongele

Moeder:Marientje Wervels

Getuijge: ElizabethVoijermans

??

In dit jaargedoopt 7 jongens, 13 meijsjes, t???zame 20

??

1764 Jannuarie 8een kind gedoopt genaamt Neeltje

Vader: CrelisCommerse Zeedijk

Moeder: TeuntjeJacobse Kattestaart

Getuijge: MariaKlaasse van der Linde

??

Februarij 12 eenkind gedoopt genaamt Hijltje

Vader: JanJacobusse de Vos

Moeder:Ariaantje Gerritse Billekens

Getuijge:Hijltje Gerritse Billekens

??

Dito 19 een kindgedoopt genaamt Jannetje

Vader: JohannisPieterse Kuijt

Moeder: CijtjeSnelleman

Getuijgen:Pieter Janse Kuijt, Lena Claase van Poortvliet

??

Dito een kindgedoopt genaamt Jannetje

Vader: Nicolaasde Pree

Moeder: Grietjevan de Ree

Getuijge:Clasina de Pree

??

Dito 26 een kindgedoopt genaamt Willem

Vader: CornelisWillemse de Jonge

Moeder: JannetjeStoffelse Lois

Getuijge:Jannetje Cornelusse Droger

??

1764 Maart 18een kind gedoopt genaamt Johanna

Vader: GerritJacobse Tiggelman

Moeder: CorneliaBastiaanse Voorhans

Getuijge:Dingena Bastiaanse Voorhans

??

April 1 een kindgedoopt genaamt Abram

Vader: Claas vander Linde

Moeder: Hesterin ???t Velt

??

Dito 22 een kindgedoopt genaamt Jacob

Vader: JacobWeisz

Moeder: SusannaShmiting

??

Meij 6 een kindgedoopt genaamt Aagje

Vader: ArenJansz Frater

Moeder: MariaLodewijksevan Prooijen

Getuijge:Lijntje Arense Capiteijns

??

Junij 3 een kindgedoopt genaamt Cornelia

Vader: IJmanLeendertse Mosselman

Moeder: Alidavan Hoogzant

Getuijge:Catharina Willemse Struijkman

??

Dito 24 een kindgedoopt genaamt Jan

Vader: Pieter Menheer

Moeder: NeeltjeJanse van Putten

Getuijge: MaatjeJanse van der Veer

??

Dito een kindgedoopt genaamt Martientje

Vader: CornelisSpoor

Moeder:Catharina van Weel

Getuijge:Jacomina Tiggelman

??

1764 Augustus 5een kind gedoopt genaamt Cornelis

Vader: JacobCornelisse Cattestaart

Moeder: MariaClaasse van der Linde

??

Dito 19 een kindgedoopt genaamt Johannis

Vader: Jan vanEck

Moeder:Lauwrientje Castanje

??

Dito 26 een kindgedoopt genaamt Margareta

Vader: PetrusBonte

Moeder: SaraMaria Boer

Getuijgen:Samuel Bonte, Margareta Desablijn

??

Sept. 16 eenkind gedoopt genaamt Cornelis Janse Zuijdijk

Moeder:Elizabeth Bestman Cabos

Getuijge: LenaJanse Zuijdijk

??

Dito 30 een kindgedoopt genaamt Jesina

Vader: BastiaanTimmers

Moeder: Cijtjevan der Linde

Getuijge: Jesinavan Riel

??

1764 Oct. 14 eenkind gedoopt genaamt Abram

Vader: NicolaasCornelisse van Schouwen

Moeder:Geertruij de Haas

Getuijge: Lenade Haas

??

Dito 21 een kindgedoopt genaamt Jan

Vader: LauwrentsSchaap

Moeder: ClaraTeunesse Knop

??

Dito 28 een kindgedoopt genaamt Lijntje

Vader: StoffelLijdens

Moeder: LientjeBroekman

Getuijge:Adriana Billekes

??

Nov. 4 een kindgedoopt genaamt Johanna

Vader: RokesWolfert

Moeder: LijsbethKlugt

Getuijge:Cornelia Wolfert

??

Dito 11 een kindgedoopt genaamt Pieter

Vader: PaulusBuijs

Moeder: CorneliaWolfert

Getuijgen: RokesWolfert, Lijsbeth Klugt

??

Dito 25 een kindgedoopt genaamt Daniel

Vader: LeendertDanielse van Waart

Moeder: CijtjeWillemse Goemaat

??

In dit jaargedoopt 10 jongens, 13 meijsjes, ???t zame 23

??

1765 Jann. 20een kind gedoopt genaamt Dina

Vader: Teunisvan Zanten

Moeder: MariaDingemans Kastelein

Getuijge:Ariaantje Kastelein

??

Dito een kindgedoopt genaamt Jan

Vader: JacobusMels

Moeder: RoosjeJanse Melkebeek

Getuijge:Margareta Groos

??

Jann. 27 eenkind gedoopt genaamt Willem

Vader: JanCardux

Moeder: AnnaJohannis Kool

Getuijge:Arentje Cornelisse van der Veer

??

Febr. 3 een kindgedoopt genaamt Christina

Vader: Dirk vanGlabbeek

Moeder: AntjeKunst

Getuijge:Janneke van Glabbeek

??

Dito 6 een kindgedoopt genaamt Lena

Moeder: JannetjeDan. Ditvoort

Dit kind inonegt geteelt

??

Meij 26 een kindgedoopt genaamt Jan

Vader: GerritJanse van Kempe

Moeder: MariaJanse van der Veer

??

1765 Junij 23een kind gedoopt genaamt Dingeman

Vader: Claas vander Linde

Moeder: Hesterin ???t Velt

Getuijge: Cijtjevan der Linde

??

Dito een kindgedoopt genaamt Cornelus

Vader: ArieCornelusse Bos

Moeder:Geertruij Janse van Schouwen

Getuijge: KaatjeAris Oudeman

??

Dito 30 een kindgedoopt genaamt Gijsje

Moeder: AagjeJohannis Nipjes

Dit kind inonegt geteelt

??

Julij 7 een kindgedoopt genaamt Dingeman

Vader: Aren Mijs

Moeder: LientjeMoijaart

Getuijge:Ariaantje Crijnse Roos

??

Dito 14 een kindgedoopt genaamt Cornelus

Vader: Jan Jansevan Putte

Moeder:Pieternella Janse Zuijdijk

Getuijge:Cornelia Machielse van Hulst

??

Aug. 11 een kindgedoopt genaamt Marcelus

Vader: Jacob vanDrongelen

Moeder:Marijntje Wervels

Getuijge:Elizabeth Voijermans

??

1765 den 1eSept. twee kinderen gedoopt genaamt Ariaantje en Job

Vader: Leendertredijk

Moeder: MariaJoost Kamerling

Getuijgen:Ariaantje Joost Kamerling en Jacomijntje van Proijen

??

Dito 8 een kindgedoopt genaamt Dirk

Vader: BastiaanDirkse van ???t Ostende

Moeder: NeeltjeHendrikse van Blommendaal

Getuijge:Jannetje Crelisse Kiewit

??

Dito 15 een kindgedoopt genaamt Bastiaan

Vader: GerritJacobse Tiggelman

Moeder: CorneliaBastiaanse Voorhans

Getuijgen:Bastiaan Barendse Voorhans, Dingena Bastiaanse Voorhans

??

Dito 29 een kindgedoopt genaamt Pietertje

Vader: LeunusCornelisse van der Wagt

Moeder:Elizabeth Claase Kramer

Getuijge:Catrina Valkenburg

??

1765 Sept. 29een kind gedoopt genaamt Gerrit

Vader: Jacobusde Vos

Moeder:Ariaantje Gerritse Billekens

Getuijge:Hijltje Gerritse Billekens

??

October 13 eenkind gedoopt genaamt Pieternella

Vader: JanKaggeland

Moeder: MariaMaas

Getuijge: Jacobavan Berkhof

??

Dito 20 een kindgedoopt genaamt Hendrik

Vader: IJmanLeendertse Mosselman

Moeder: Alidavan Hoogzand

GetuijgeCornelia Corn. van der Veer

??

Dito 27 een kindgedoopt genaamt Maria

Vader: CornelusCommerse Zedijk

Moeder: TeuntjeJacobse Kattestaart

Getuijge: MaatjeLodder

??

Nov. 10 een kindgedoopt genaamt Trijntje

Vader: StoffelLijdens

Moeder: NeeltjeLeendertse Hartendood

Getuijge:Saartje Hoornaar

??

Dito 24 een kindgedoopt genaamt Sara

Vader: PieterJanse Bakker

Moeder: AgnitjeFloordiep

??

1765 December 8een kind gedoopt genaamt Maria

Vader: LeendertHuijbertse van Dijke

Moeder:Ariaantje IJmanse Mosselman

Getuijge:Marietje Jacobse Slis

??

In dit jaargedoopt 11 meijsjes en 13 jongens, in ???t geheel 24

??

1765 Jann. 5 eenkind gedoopt genaamt Bastiaan

Vader: BastiaanTimmers

Moeder: Cijtjevan der Linde

Getuijgen:Jesina Heijndrikse van Driel, Hugo Boom

??

Jann. 19 eenkind geboore den 1e Jann. en de 19e Jann. gedoopt,wanneer genaamt is Leendert

Vader: MarcusSijbrandse Vel

Moeder: PlonaPieterse Smit

??

Dito 29 een kindgebooren Jannuarij 22 en de 29 gedoopt , wanneer genaamt is Jan

Vader: JacobCorn. van Schouwen

Moeder:Jacominavan der Stoep

Getuijge:Cathrina Valkenburg

??

1766 een kindgebooren de 26e Jann. en gedoopt den 2e?? Febr., wanneer genoemt Willem??

Vader: WillemCroes

Moeder: AnnaKoole

??

Een kindgebooren den 19e Jann. en gedoopt den 16e Febr., wanneerwierd genoemt Marientje

Moeder: TeuntjeKool

So sij zegt isvader: Marinus van Herkelens

Dit kind is inonegt geboren

??

Maart een kindgebooren den 26e Febr. en gedoopt de 2e Maart, wanneergenoemt wierd Cornelus

Vader: JacobKattestaart

Moeder: MariaKlaase van der Linde

??

Een kindgebooren den 18e Maart en gedoopt den 30e maart, wanneergenoemt wierd Johanna

Moeder: MaatjeMulders

Soo zij zegt isvader: Johannis Geus

Dit kind is inonegt gebooren

??

April een kindgebooren den 12e April en gedoopt de 13e dito, wanneergenoemt wierd Willem

Vader: LeendertDan. van Waart

Moeder: CijtjeWillemse Goemaat

??

1766 April eenkind gebooren de 12e April en gedoopt de 20e dito,wanneer?? genoemt wierd Cornelus

Vader: Pietervan Leeuwaarde

Moeder: JannetjeJanse Loij

Getuijge: LenaLucasse van der Wagt

??

Meij een kindgebooren de 20e Meij, is gedoopt dito 25, wanneer genoemt wierdPieter

Vader: PaulusBuis

Moeder: CorneliaRokes Wolfert

Getuijgen: RokesWolfert, Elizabeth Dirkse Klugt

??

Julij een kindgebooren den 3e Julij, is gedoopt dito 6, wanneer genoemt wierdAdrianus

Vader: Nicolaasvan Schouwen

Moeder:Geertruij de Haas

Getuijge: Annavan Schouwen

??

Augustus eenkind gebooren den 20e Augustus, is gedoopt de 24e dito,wanneer genaamt wierd Johanna

Vader: Cornelusde Jonge

Moeder: JannetjeLois

??

September eenkind gebooren de 9e September, is gedoopt de 14e dito,wanneer genaamt wierd Christina Johanna

Vader: PetrusBonte

Moeder: SaraMaria Boers

??

1766 Septembereen kind gebooren de 10e September, is gedoopt de 14edito, wanneer genaamt wierd Geertruij

Vader: LauwrentsSchaap

Moeder: ClaraTeunesse Knop

??

October een kindgebooren de 4e October, is gedoopt de 12e dito, wanneergenaamt wierd Johannis

Vader: Marcelisvan der Pol

Moeder: BarbelLoois

??

Een kindgebooren de 25e October, is gedoopt de 26e dito, wanneergenaamt wierd Leendert

Vader: IJmanLeendertse?? Mosselman

Moeder: Alidavan Hoogzand

Getuijge:Catharina Struikmans??

??

Nov. een kindgeboren de 4e Nov., is gedoopt dito 30 met mijn consent teDirksland, wegens het vooroverlijden van de moeder, en de teegenswoord van desmoeders famielje?? aldaar, die het zoudeopvoede, wanneer genaamt is Neeltje

Vader: Jaspervan Tilburg

Moeder: NeeltjePoortvliet

??

December eenkind geboren de 4e December, is gedoopt de 7e dito,wanneer is genaamt Neeltje

Vader: JanRokesse Wolfert

Moeder: MaatjeJanse Lodder

Getuijge:Teuntje Jacobse Kattestaart

??

1766 December 28een kind gebooren en genaamt bij de doop op den 31e dito Willemtje

Vader: ClaasTeunisse Kiewit

Moeder: MariaPieterse de Blok

??

In dit jaargedoopt 11 jongens en 8 meijsjes, 19 t???same

??

1757 5 jongens, 7meijsjes t???zame 12

1758 18 jongens,6 meijsjes, t???zame 24

1759 12 jongens,12 meijsjes, t??? zame 24

1760 10 jongens,7 meijsjes, t??? zame 17

1761 4 jongens,7 meijsjes, t???zame 11

1762 11 jongens,9 meijsjes, t??? zame 20

1763 7 jongens,13 meijsjes, t???zame 20

1764 10 jongens,13 meijsjes, t???zame 23

1765 13 jongens,11 meijsjes, t???zame 24

?????????????????? 90 jongens, 85 meijsjes, t???zame 175

??

1767 Jannuarij?? 14 2 kinderen gebooren en bij de doop op de18e dito genaamt Cornelus en Dingene

Vader:?? Cornelus Maijer

Moeder: SaraDamme

Getuijgen: Mariade Pree, Dingene van der Wagt

??

Jannuarij 13 eenkind gebooren en bij de doop op de 25e dito genaamt Jan

Vader: CornelusJanse ??Zuidijk

Moeder: LijsbethBestmanse?? Cabos

Getuijge:Cornelia Machielse van Hulst

??

Jannuarij 23 eenkind gebooren en bij de doop dito 23 genaamt Jan

Vader: Dirk vanGlabbeek

Moeder: AntjeKunst

Getuijge: ElsjeGerritse Hillebrands

??

1767 Febr. 8 eenkind gebooren en de 15 bij de doop genaamt Claas

Vader: PieterClaasse van Eeuwen

Moeder: EvaFranse van Hove

Getuijge: CaatjeClaasse van Eeuwen

??

Febr. 25 2kinderen gebooren en gedoopt op de 1e maart, wanneer genoemt zijnWillem en Dina

Vader: JacobGoemaat

Moeder: Cijtjevan ???t Ostende

Getuijgen:Cijtje Goemaat, Neeltje van Blommendaal

??

Maart 2 een kindgebooren en gedoopt de 8e dito, wanneer genaamt wierd Bestman

Vader: Teunus IJmanseMosselman

Moeder:Geertruij Bestmanse Cabos

Getuijge:Lijsbeth Bestmanse Cabos

??

Febr. 25 eenkind gebooren en gedoopt op den 15e maart, wanneer genaamt is Lijdia

Moeder: RoeltjeClaase Cramer

Soo als zij zegtis vader: Jacobus Ments

Dit kind is in onegtgeteelt

??

Maart 17 eenkind gebooren en bij de doop genaamt op de 22e dito Jannetje

Vader: GerritJanse van Kempe

Moeder: MariaJanse van der Veer

??

Meij 10 een kindgebooren en op de 17e dito gedoopt, wanneer genaamt is Willem

Vader: JanWillemse Goemaat

Moeder: MariaJanse Polleman

Getuijge: CijtjeWillemse Goemaat

??

Meij 22 een kindgebooren en de 24 gedoopt, wanneer genaamt is Cornelus

Vader: CornelusSpoor

Moeder:Catharina van Weel

Getuijge:Adriana Spoor

??

Meij 23 een kindgebooren en dito 24 gedoopt, wanneer genaamt is Teunus

Vader: MaartenTeunusse Verhaart

Moeder:Ariaantje van Schouwen

Getuijge: MariaKuit

??

Julij 8 een kindgebooren en de dito 12 gedoopt, wanneer genaamt is Willemtje

Vader: JanWillemse Kardux

Moeder: AnnaJohannis Kool

Getuijge: DinaWillemse Kardux

??

Augustus 5 eenkind gebooren en gedoopt dito 9, wanneer is genaamt Pieter

Vader: Pietervan Drunen

Moeder: MariaKuit

??

Sept. 20 eenkind gedoopt dat gebooren was de 15e dito, en op de 20 Septembergenaamt is Maria

Vader: NicolaasHaaneman

Moeder:Hendrikje van der Waal

??

1767 Sept. 27een kind gebooren en gedoopt de 4e Oct., wanneer genaamt wierdNicolaetta

Vader: IzaacStevense Keuvelaar

Moeder: Clasinade Pree

Getuijge:Grietje van de Ree

??

Oct. een kindgebooren de 8e Oct., is gedoopt de 11e dito, wanneergenaamt is Claas

Vader: LeunusCorn. van der Wagt

Moeder: LijsbethClaase Cramer

??

Een kindgebooren de 26e Oct., is gedoopt de eerste November, wanneer genaamtis Sara

Vader: LeendertDan. van Waart

Moeder: SijtjeWillemse Goemaat

??

Twee kinderengebooren de 24e Nov. en gedoopt de 29e dito, wanneer genaamt zijn deeen Neeltje en de andere Jacomina

Vader: CornelusCommerse Zedijk

Moeder: TeuntjeJacobse Kattestaart

Getuijge: MariaClaase van der Linde

??

In dit jaar 1767zijn gedoopt 11 jongens en 10 meijsjes, t???zame 21