Den Bommel - Doopboek 14 mei 1663- 10 mei 1705

Doopaantekeningen uit de periode vanaf 3 december 1679 tot 31 oktober 1683 ontbreken.??

Doopboeck van den Bommel begonnen Do. Henricus de Valoys van den 14 Meij 1663??
Joost de Vos Anno 1676
Begonnen de kinderen aan te rijcken
Den 16 December Anno 1674

Den 14 Meij het kint van Leendert Arentse Braber en Wijvetgen Simons, genaemt Cornelis, de getuijgen Pieter Simonse Coolman, Dingeman Arentse Braber en Jannetgen Arens Braber
Den 13 dito het kint van Pauwels Pauwelse en Maetge Jonas, genaemt Willem, de getuijgen Cornelis Arentse van der Wacht en Leuntge Jans
Den 24 Junij het kint van Jan Huijbrechtse van Oeveren en sijn huijsvrou Jannetgen Leenderts, genaemt Leendert, de getuijgen Teunis Teunisz Broeder en Ariaentgen Willems
Den selven dito het kint van Gijsbert Cornelisse van der Karre en sijn huijsvrou Grietgen Arjaens, genaemt Arjaen, de getuijgen Burt Huijbrechtse Suijdijck en Arjaentgen Jans
Den 1 Julij het kint van ?wig Willemse van Lis en sijn huijsvrou Jannetgen Jacobs de getuijgen Gijsbert Cornelisse van der Karre en Ariaentgen Jans
Augustus het kint van Cornelis Jansen Gebuijs en sijn huijsvrou Saertje Cornelis, genaemt Cornelis, de getuijgen Willem Janse Gebuijs en Marijtgen van der Poel
Den 12 dito het kint van Wouter Heijndrickse van Kempen en sijn huijsvrou Susannetgen Dircs, genaemt Belitgen, de getuijgen Claes Pieterse Smit en Maetge Beuijens
Den 5 Augusti het kint van Pieter Pietersen van der Elst en sijn huijsvrou Claesien Pauwelsen, genaemt Jannetgen, de getuijge Jaepjen Doenis
Den 19 Aug. het kint van Cornelis Arense Boue en sijn huijsvrou Claertgen Arjaens, genaamt Aren, de getuijgen Teunis Leendertse Pag?, Beeltgen Arens
Den 26 Aug. het kint van Cornelis Cornelisse Court en sijn huijsvrou Jannetgen Leenderts, genaemt Cornelis, de getuijgen Claes Cornelisse Court, Sijne Leenderts Francke
Den 9 Septemb. het kint van Crijn Marinisse Jonckheer en sijn huijsvrou Neeltgen Frans, genaemt Marinis, de getuijgen Wouter Heijndrickse en Maetgen Cents
Het kint van Willem Willemse Geus en sijn huijsvrou Catalijntgen Jans, genaemt Geertgen, de getuijgen Jacob Janse en Neeltgen Joris
Den 29 dito het kint van Pieter Janse de Badt en sijn huijsvrou ??Annetgen Commers, genaemt Joosie, de getuijgen Pieter Commerse en Maetgen Commerse
Den 30 dito het kint van Leendert Teunisse Timmerman en sijn huijsvrouw Saertgen, genaemt Pieter, de getuijgen Aren Maertense en Wijvetgen Simons
Den 27 Oct. het kint van Jan Janse de Groot en sijn huijsvrou Jannetgen Lievens, genaemt Geertruij, de getuijgen Lieven Niese Smit en Ariaentgen Lievens
Den 17 Novemb. het kint van meester Joost de Vos en sijn huijsvrouw Maritgen van der Poel, genaemt Job, de getuijgen ???
Den 30 November het kint van Marinus Pieterse Brouwersse et Marijtgen Heijndricks, genaemt Maetgen, de getuijgen Willem Jobse en Lijntge Willems
Den 2 Decemb. het kint van Dirck Arentse Post en sijn huijsvrou Tannetgen Witte, genaemt Witte, de getuijgen Leendert Gerritse van Tol, Willem Wittensen, Neeltgen Arens en Cijtgen Witte
Den 7 dito het kint van Cornelis Govertse van der Plas en sijn huijsvrou Engeltge Abrams, genaemt Govert, de getuijgen Pieter Simonse en Valckis Isacks
Den 16 dito het kint van Jan Jacobse Goeree en sijn huijsvrou Maetgen Michiels, genaemt Willemtjen, de getuijgen Cornelis Leendertse van Schouwen en Teuntgen Digmans
Het kint van Bastiaen Janse Burgemeester en sijn huijsvrou Stijntgen Marinis, genaemt Dirckjen, de getuijgen Frans Cornelisse van de Vijver en Leuntgen Flore
Den 26 dito het kint van Simon Leendertse de Wit en sijn huijsvrou Jannetgen Heijndricks, genaemt Culijntgen, de getuijgen Jacob Cornelis en Lijsbet Revius
Den 30 dito het kint van Arjaen Cornelisse Cappiteijn en Jaepjen, naeme Cornelia, de getuijgen Betsman Cornelisse Cappiteijn en Neeltgen Bartels
1664 den 20 Janu. het kint van Pieter Christiaens Priem en sijn huijsvrou Josijnken Pieters Biljouw, genaemt Catalijntgen, de getuijgen Cornelis Cornelissen Court, Elijsabet Antonijsse
Den 27 dito het kint van Willem Arense Braber en sijn huijsvrou Tannetgen Claes, genaemt Leentge, de getuijgen Leendert Arents Braber en Huijgjen Leenderts
Den 15 Meert het kint van Geert Janse en sijn huijsvrou Lijsbet Jaques, genaemt Jan, de getuijgen Wouter Heijndrickse van Kempen en Maetgen Cents ??
Den 23 Meert het kint van Abraham Gerritse Verdonck en sijn huijsvrou Arjaentje Pieters, genaemt Ariaentie, de getuijgen Pieter Willemse en Ariaentien Jans
April??
Den 20 dito het kint van Cornelis Sijmonse Coolman en sijn huijsvrou Lijsbeth Dircks, genaemt Dirck, de getuijgen Betsman Cornelisse Cattestaart, Dirck Dirckse, Teuntge Jans
Den 25 dito het kint van Chiel Dircksen Borgemeester en sijn huijsvrou Maritgen Pieters, genaemt Dirck, de getuijgen Bestainen Borgemeester en Itien Dircks
Den 11 Meij 1664 het kint van Cornelis Leunisse en sijn huijsvrou Pieternelletgen Stoffels, genaemt Arjaentjen, de getuijgen Arij Cornelisse Ram en Arjaentgen Leunis
Den 1 Junij het kint van Jacob Jacobse Punt en sijn huijsvrou Pieternelle Baltens, genaemt Grietgen, de getuijgen Arij Cornelisse Drogendijck en Teuntgen Marinis
Den 11 Julij het kint van Jan Michielse Gasselaar en sijn huijsvrou Lijsbet Aelbrechtse, genaemt Idetgen, de getuijgen Aelbert Crijnse Gebuijs en Goedelief Chiels
Den 20 dito het kint van Jan Janse van Putten en sijn huijsvrou Cornelia Matheus, genaemt Digman, de getuijgen Geerrit Hanse en Jannetge Cornelis
Den 10 Aug. het kint van Jan Teunisse Vinck en Eva Leenderts, sijn huijsvrou, genaemt Rijck, de getuijgen Teunis Leendertse Francke en Josijntge Leenderts
Het kint van Stoffel Janse Creeft en sijn huijsvrou Willemijntge Cornelis, genaemt Aechien, de getuijgen Claes Pieterse Smit en Neeltgen Joris
Den 19 het kint van Henricus de Valoijs en sijn huijsvrou Jannetgen Lommes, genaemt Henricus, de getuijgen Cornelis Braber en Aechien Claes
Den 27 September het kint van Arij Willemse Calis en sijn huijsvrou Jannetgen Leunis, genaemt Willem, de getuijgen Pieter Aelbrechtse Smit en Josijntge Teunis
Den 4 Octob. het kint van meester Jacobus Bane en sijn huijsvrou Ariaentge Cornelis, genaemt Catharina, de getuijgen Henricus Bane, Christina Bane, Trijntgen Reijers
Den 26 Oct. het kint van Cornelis Willemse Waij en sijn huijsvrou Maretgen Leunis, genaemt Arentge, de getuijge Heijltge Laurens
Den 8 Novemb. 1664 het kint van Leendert Arentse Braber en sijn huijsvrou Wijvetge Simons, genaemt Neeltge, de getuijgen Teeuwis Arense Braber en ??Saentie Simons Coolmans
Den 9 Novem. het kint van Dirck Arense Post en Tannetge Witte, genaemt Witte, de getuijgen Thooreijs Thomasse en Neeltgen Arens Breeman
Den 15 dito het kint van Welle Jans en sijn huijsvrouw Pietertge Pieters, genaemt Iesie, de getuijgen Commer Arentse Seedijck en Leentge Pieters
Den 16 dito het kint van Willem Teunisse Coorsack en sijn huijsvrou, genaemt Teunis, de getuijgen Ieman Teunisse de Waeijer en Eeuwitgen Teunis??
Den selven dito het kint van Commer Gillisse en Maetge Gijsbrechts, genaemt Gillis, de getuijgen Jan Gillisse en Maetgen Gillis
Den 4 December het kint van Willem Willemse Braber en sijn huijsvrou Leentgen Jans, genaemt Willem, de getuijgen Leendert Leenderse Krepelman en Lijntgen Willems
Den 5 dito het kint van Jan Huijbrechtse Suijdijck en sijn huijsvrou Maritgen Jaques, genaemt Huijbrecht, de getuijgen Claes Burtse Suijdijck, Burt Huijbrechtse Suijdijck en Leentgen Burts
Den 7 dito het kint van Willem Cijbrantse van Roon en Rebecca Clock, genaemt Aechien, de getuijgen Willem Janse Gebuijs en Grietgen Arens ??en Leentgen Leenderts
Den 14 dito het kint van Jan Marinisse Cole en sijn huijsvrou Jannetgen Corse, genaemt Neeltgen, de getuijgen Bartel Janse en Teuntgen Marinis
Den 20 dito het kint van Pieter Laurisse van der Graaf en sijn huijsvrou Jaepien Willems, genaemt Jaepie, de getuijgen Jan Marinisse den Blauwen en Aerdtge Laurus
Den 25 dito het kint van Meeuwis Willemse van Lis en Jannetge Jacobs, genaemt Maetge, de getuijgen Heijndrick Hermanse en Heijltge Laurus
1665 Januari
Den 16 dito het kint van Cornelis Dirxse van Oeveren en sijn huijsvrou Saertgen Cornelis, genaemt Abraham, de getuijgen Aren Cornelisse en Ariaentgen Arens
Den selven dito het kint van Crijn Marinisse Jonckheer en sijn huijsvrou Neeltgen Frans, genaemt Marinis, de getuijgen Frans Heijndrickse Clock, Catalijntgen Pieters
Den 14 Febr. het kint van Dirck Heijndrickse Kempenaer en sijn huijsvrou Lijsbeth Leenderts, genaemt Neeltgen, de getuijgen Jacob Arentse van der Grient en Maetgen Gillis
Den 1 Meert het kint van Joost Jorisse Geus en Aeltgen Janse, genaemt Jan, de getuijgen Lijsbeth Anthonijs en Corstiaen Janse
Item het kint van Cornelis Cornelisse Court ??en Jannetgen Leenderts, genaemt Jannetgen, de getuijgen Claes Cornelisse Court en Sijntgen??
Den 2 Aug. het kint van Claes Cornelisse Court en sijn huijsvrou Josijntgen Leenderts, genaemt Cornelis, de getuijgen Cornelis Cornelisse Court en Jannetgen Leenderts, sijn huijsvrou
Den 5 Aug. het kint van Cornelis Arense Bom en sijn huijsvrou Claertgen Arjaens, genaemt Annetge, de getuijgen Francke Theunis en Neeltgen Arens Boms
Den 17 dito het kint van Bartel Janse Clooster en Amelia Christiaens, genaemt Neeltgen, de getuijgen Jan Marinisse Cool en Maetgen Cornelis
Den 6 Septemb. het kint van Willem Gerritse en Annetgen Arens, genaemt Jannetgen, de getuijgen Crijn Arense en Haesien Jacobs
Den 31 Octob. het kint van Cornelis Simonse Coolman en sijn huijsvrou Lijsbeth Dircks, genaemt Cijtgen, de getuijgen Leendert Arentse Braber en Cijtgen Dircks
Den 8 dito het kint van Leendert Leendertse van der Wacht en sijn huijsvrou Grietgen Robbrechts, genaemt Willemtge, de getuijge Geertge Hermans
Den 22 April het kint van Jan Cornelisse van Strijen en sijn huijsvrou Jannetgen Ariaens, genaemt Neeltgen, de getuijgen Wouter Cornelisse van Strijen en Leentgen Burkits
Den 28 Junij het kint van Chiel Dircks Burgemeester en sijn huijsvrou Marijtgen Pieters, genaemt Pieter, de getuijgen Teunis Dircks van Adrichem en Wijvetgen Simons
Den 5 Julij het kint van Iemant Teunisse de Waeijer en sijn huijsvrou Jannetgen Maaerdts, genaemt teunis, de getuijgen Arij Willemse Calis en Josijntgen Teunis
Den 19 dito het kint van Geerrit Geeritse Pluijm en sijn huijsvrou Heijltge Laurus, genaemt Willem, de getuijgen Cornelis Dijmanse Bestenoomptie en Trijntgen Andries
Den 25 Decemb. het kint van Herman Franse van Oosten en sijn huijsvrou Geertgen Hermans, genaemt Trijntgen, de getuijgen Leendert Leendertse van der Wacht en Aeltgen Pieters
1666
Den 9 Janu. het kint van Crijn Janse Meers en sijn huijsvrou Leentgen Jans, genaemt Metgen, de getuijgen Pieter Janse Meers en Jannetgen Crijns
Den 16 dito het kint van Cornelis Heijndricks Schats en sijn huijsvrou Geertgen G, genaemt Heijndrick, de getuijgen Willem de B en Maetgen Claes
Den 23 Janu. 1666 het kint vanLeendert Arentse Braber en sijn huijsvrou Wijvetgen Simons, genaemt Cornelis, de getuijgen Gillis Simonse Coolman en Jannetgen Arens
Item het kint van Pieter Laurusse de Graef en sijn huijsvrou Jaepien Willems, genaemt Cornelis, de getuijgen Meeuwis Willemse van der Lis en Perintgen Gerrits
Item het kint van Arij Cornelisse Mors en sijn huijsvrou Grietgen Jacobs, genaemt Maetgen, de getuijgen Jan Jacobse Roon en Maetgen Adams
Den 28 dito het kint van Willem Janse Gebuijs en sijn huijsvrou Arjaentgen Leunis, genaemt Neeltge, de getuijgen Cornelis Leunisse en Marijtgen Cornelis
Den 30 dito het kint van Pieter Pieterse van der Elst en sijn huijsvrou Claesien Pauwels, genaemt Jan, de getuijgen Ariaen Janse Gelderlant en Leentge Jans??
Den 2 Febr. het kint van Jan Willemse Coster en sijn huijsvrou Grietgen Egberts, genaemt Egbert, de getuijgen Logier Heijndrickse en Leentgen Laurens
Den 28 dito het kint van Leendert Teunisse Timmerman en Saentge Jans, genaemt Maetgen, de getuijgen Cornelis Matheusse en Leentgen Laurus
Den 7 meert het kint van Commer Gillis en sijn huijsvrou Maetge Gijs, genaemt Gijsbrecht, de getuijgen Cornelis Digmanse en Heijltgen Laurus
Den 13 dito het kint van Gijsbert Cornelisse van der Par en sijn huijsvrou Grietgen Arjaens, genaemt Bastiaentgen, de getuijgen Leendert Stevense Cleijn en Marijtgen Cornelis
Den 14 dito het kint van Heijndrick Hermanse Beuckelman en sijn huijsvrouw Arjaentgen Jans, genaemt Reijntgen, de getuijgen Willem Marinisse en Teuntgen Marinus Bierman
Den 28 Meert het kint van Jacob Jacobse ? en sijn huijsvrou Pieternella Balthasars, genaemt Jacob, de getuijgen Jan Jacobse Punt, Ariaentgen Abrahams, Leentgen Cornelis
Den 2 Meij op de Oude T. gedoopt van Digman Digmanse Bestenoompjen en sijn huijsvrou Leentgen Jacobs, de getuijgen Cornelis Digmanse de Ram, Maetge Heijndricks, het kint genaemt Digman
Den 12 Junij de kinderen van Cornelis Govertse van der Plas en Engeltgen Abrahams, genaemt Heijndrick en Sara, de getuijgen Maetgen en Neeltgen Goverts, Huijbrecht Heijndrickse en Jan Melse
Den 27 dito het kint van Aren Isackse (soo men segt) en Lijsbet Claesse, genaemt Isack, de getuijge Jannetgen Marinis
Den 9 Aug. het kint van Jan Janse de Groot en sijn huijsvrou Jannetgen Lievens, genaemt maetge, de getuijge Betie Jans
Den 5 Septemb. het kint van Wouter Heijndrickse van Kempen en sijn huijsvrou Marijtgen Cornelis, genaemt Heijndrick, de getuijge Leentge Jans
Den 11 Septemb. het kint van Jan Michielse Gastelaer en sijn huijsvrou Lijsbeth Aelbrechts, genaemt Arentgen, de getuijge Soetgen Jans
Den 19 dito het kint van Gerrit Gerritse Pluijm en sijn huijsvrou Heijltgen Laurens, genaemt Maetgen, de getuijgen Willem Huijbrechtse en Aerdtjen Laurens, en Maetgen Gerrits
Den 25 dito het kint van Mathijs Davidse van de Vlucht en sijn huijsvrou Teuntgen Jacobs Coert genaemt David, de getuijgen Digman Arense Braber en Arjaentgen Commers
Den 23 de kinderen van Willem Willemse Braber en sijn huijsvrou Leentgen Jans, genaemt Jannetgen en Lijsbeth, de getuijgen Willem Cornelisse Braber, Willem Jacobse Braber, Tannetgen Jans en Blasijntgen Cornelis
Den 29 dito het kint van Pieter Marinisse Bierman en Neeltgen Jacobs, genaemt Susannetgen, de getuijgen Pieter Jacobse en Lijsbeth Jacobs
Den 30 dito het kint van Aren Bastiaense en sijn huijsvrou Cornelia Cornelis, genaemt Bastiaen, de getuijgen Cornelis Leendertse van der Heijden, Cobus Arentse Drogendijck en Dijngetge Jacobs??
Den 3 November het kint Jan Teunisse Vinck en sijn huijsvrou Eva Leenderts, genaemt Aechje, de getijge Jannetgen Leenderts
Den 14 het kint van Cornelis Claesse Uijtslag en sijn huijsvrou Maritgen Anthonijs, genaemt Catalijntgen, de getuijgen Lodewijck Anthonisse en Lijsbeth Anthonis
Den 21 dito het kint van Stoffel Josse Pick en sijn huijsvrou Soetgen Jans, genaemt Jan, de getuijgen Arij Maertense Cleermaker en Wijvetgen Simons
Item het kint van Chiel Dirckse Borgemeester
Den 27 dito het kint van Jan Jacobse Roon en sijn huijsvrou Annetgen Pieters, genaemt Maetgen, de getuijgen Philip Jacobse Roon en Neeltgen Reuijloffs
Den 11 Decemb. het kint van Teeuwis Pieterse Droger en sijn huijsvrou Trijntgen Dirxs, genaemt Dirck, de getuijgen Andries Pieterse en Leuntgen Leenderts
Den 18 dito het kint van Andries Pieterse van der Muijnck en sijn huijsvrou Annetgen Tomas, genaemt Pieter, de getuijgen Heijndrick Tomasse ??Wijnwaert en Lijntgen Pieters
Het kint van Claes Willemse en sijn huijsvrou Soetgen Regiers, genaemt Willem, getuijgen Willem Claesse en Lijntge Jans
1667
Den 15 Janu. het kint van Pieter Abrahamse Jonckheer en sijn huijsvrou Tannetgen Leenderts, genaemt Leendert, de getuijgen Jan Teunisse Vinck en Niesien Flore
Den 2 Febr. het kint van Abraham Gerritse en sijn huijsvrou Arjaentgen Pieters, genaemt Jan, de getuijge Belien Jans
Den 13 dito het kint van Pieter Janse Poot en sijn huijsvrou Marijtgen Heijndricks van Spijck, genaemt Jannetgen, de getuijgen Crijn Janse Maes en Rebecca
Den 27 dito het kint van wijlen Leendert Dammisse van Pernis en sijn huijsvrou Cornelia Cornelis, genaemt Leendert, de getuijge Cornelis Cornelisse de Bruijn en Ariaentge Leunis
Den 5 Meert het kint van Cornelis Arense Bouen en sijn huijsvrou Claertgen Ariaens, genaemt Govert, de getuijgen Gerrit Beuense van Tol en Crijntge Leenderts
Den 20 Meert het kint van Aerdt Phoppen van der Swaen en sijn huijsvrou Neeltge Coose, genaemt Phop, de getuijge Neeltge Cornelis
Item het kint van Welle Jans en sijn huijsvrou Pietertgen Cornelis, genaemt Welle, de getuijgen Arij Janse en Stijntgen Pieters
Den 27 Meert het kint van Cornelis Pieterse Goeree en sijn huijsvrou Blesijntgen Pieters, genaemt Pieter, de getuijgen Pieter Eeuwitse Goeree en Commertgen Cornelis
April
Den 9 het kint van jan Willemse Coster en sijn huijsvrou Grietgen Eggerbersdijck, genaemt Niesie, de getuijgen Cornelis Pieterse van Lis, Catalijntgen Pieters de Lange
Den 15 dito het kint van Cornelis Janse van Oeveren en sijn huijsvrou Saertgen Cornelis, genaemt Maetgen, de getuijgen Hubertus van Oeveren en Heijltgen Cornelis
Den 20 Meij het kint van Cornelis Govertse van der Plas en Engeltgen Abrahams, genaemt Sara, de getuijgen Cornelis Pieterse van Lis en Cruijeniertgen Cornelis
Den 6 Novemb. het kint van Crijn Davidtse Kievidt en sijn huijsvrou Neeltgen Jans, genaemt Davidt, de getuijgen Cornelis en Cornelia Davids Kievidt
Het kint van Marinus Pieterse Brouwer en sijn huijsvrou Marijtgen Heijndricks, genaemt Jan, de getuijgen Joost Adamse en Arjaentge Cornelis
Het kint van Cornelis Simonse Coolman en sijn huijsvrou Lijsbeth Dirx, genaemt Neeltge, de getuijgen Gillis Simonse Coolman en Willemtgen Simons Coolman
Den 10 Decemb. het kint van Andries Pieterse de Muijnck en sijn huijsvrou Annetgen Thomas, genaemt Pieter, de getuijgen Dirck Heijndrickse ??Crabbendijck en Stijntgen Tomas
Den 26 dito het kint van Jan Pouwelisse Smit en sijn huijsvrou Wijvetge Simons, genaemt Cornelis, de getuijgen Willem Cornelisse en Dignene ??Cornelis Smit
1668
Den 14 Janu. het kint van Cornelis Leunisse Kievidt en sijn huijsvrou Pieternellitgen Stoffels, genaemt Annetge, de getuijgen Cornelis Digmanse Bestenoomtge en Tannetge Danckers
Den 15 Janu. het kint van Simon Gijsbertse en sijn huijsvrou Neeltgen Corstiaens, genaemt Catalijntge, de getuijgen Jan Janse Schepper en Machteltge Corstiaens
Den 28 dito het kint van Jacob Jacobse Punt en sijn huijsvrou Pieternelle Balthasars, genaemt Balten, de getuijgen Pieter Laurensse Graef en Ariaentgen Pieters
Den 12 Febr. het kint van Willem Gerritse Crul en sijn huijsvrou Annetgen Arens, genaemt Engeltge, de getuijge Lijntien Jans
Den 19 dito het kint van Leendert Teunisse Timmerman en sijn huijsvrou Saentgen Jans, genaemt Leendert, de getuijge Leentgen Laurus
Den 10 Meert het kint van Willem Janse Stalper en sijn huijsvrou Neeltgen Simons, genaemt Magdalena, de getuijgen Willem Huijbrechtse Herweijer en Leentgen Berts, Maritgen Jaques
Den 1 April het kint van Iemant Teunisse de Waeijer en Jannetgen Jacobs, sijn huijsvrou, genaemt Heijltge, de getuijgen Willem Teunisse Cootsack en Josijntge Teunis
Den 2 Meij het kint van Pieter Pieterse van der Elst en sijn huijsvrou Clasien Pauwels, genaemt Lambrecht, de getuijgen Lambrecht Pieterse van der Elst, Leendert Gerritse van Tol en Neeltgen Dirxs
Item het kint van Frans Simonse van der Valck en sijn huijsvrou Lijntgen Willems, genaemt Simon, de getuijgen Bastiaen Simonse van der Valck en Maetgen Jans
Den 23 Aug. het kint van Willem Janse Gebuijs en sijn vrou Ariaentge Leunis, genaemt Neeltge, de getuijgen Aelbrecht Crijnse en Neeltge Leenderts
Den 26 dito het kint van Pieter Janse Maes en sijn huijsvrou Maritgen Heijndricks, genaemt Heijndrick, de getuijgen Joris Heijndrickse van Spijck en Neeltgen Dirxs
Den 8 Septemb. het kint van Jan Huijbrechtse Suijdijck en sijn huijsvrou Maritgen Jaques, genaemt Leendert, de getuijgen Willem Huijbrechtse Suijdijck ende Ariaentge Willems
Den 29 dito het kint van Pauwels Pauwelse Vreeswijck en Maetge Jonas, genaemt Jonas, de getuijgen Roelant Pauwelse en Neeltge Jacobs
Den 7 Octob. het kint van Cornelis Pieterse Goeree en sijn huijsvrou Blesijntgen Pieters, genaemt Gerrit, de getuijgen Eeuwit Pieterse Goeree en Cornelia Pieters
Item het kint van Mathijs Davidtse van der Vlucht en sijn huijsvrou Teuntgen Jacobs, genaemt Ariaentge, de getuijgen Pieter Janse en Neeltgen Joos en Neeltgen Jans
Den 3 November het kint van Heijndrick Simonse van der Stel en sijn huijsvrou Maetgen Gijs, genaemt Cornelia, de getuijgen Jan Cornelisse van Roon en Neeltge Simons van der Stel
Den 18 dito het kint van Corstiaen en Arentge Jans, genaemt - , de getuijgen ???
Den 22 Decemb. het kint van Jan Janse van Nerijnen en sijn huijsvrou Jannetgen Aelbrechts, genaemt Jan, de getuijgen Aren Janse Rootsant, Marijtge Cors
Den 23 het kint van Gerrit Bouwense van Tol en sijn huijsvrou Leentgen Boms, genaemt Boudewijn, de getuijgen Leendert Gerritse van Tol ??en Maetgen Bouwens
1669
Den 27 Janu. het kint Gerrit Gerritse van der Pluijm en sijn huijsvrou Heijltge Laurus, genaemt Soetgen, de getuijgen Jannetge Jacobs en Leendert Danielse Prins
Den 3 Februarij het kint van Jan Teunisse Vinck en Eva Leenderts, sijn huijsvrou, genaemt Lijsbeth, de getuijgen Stoffel Joosse Pick en Engentgen Abrahams
Item het kint van Claes Tijsse van der sande en sijn huijsvrou Pieternelletgen Pieters, genaemt Marijtgen, de getuijgen Carel Heijndrickse en Martijntgen Cornelis
Item het kint van Jacob Janse Touwelant en sijn huijsvrou Annetge Pieters, genaemt Jan, de getuijgen Ieman Teunisse Waeijer en Maetgen Gijsberts
Item het kint van Abraham Gerritse Verdonck en sijn huijsvrou Ariaentgen Pieters, genaemt Lena, de getuijgen Heijndrick Hermanse Beuckelman en Teuntgen Marinis
Den 10 dito het kint van Matheus Pieterse en sijn huijsvrou Trijntgen Dirxs, genaemt Cornelis, de getuijgen Gillis Mathijsse en Lijntge Pieters
Item het kint van Heijndrick Hermanse Beuckelman en sijn huijsvrou Ariaentge Jans, genaemt Arij, de getuijgen Jan Marinisse en Lijsbet Andries
Den 3 Meert het kint van Jacob Jacobse Moiaerd en sijn huijsvrou Maetge Bouwens, genaemt Stijntge, de getuijgen Willem Teunisse Cootsack en Stijntge Jacobs en Dina Jacobs
Den 9 Meert het kint van Willem Arentse Braber en sijn huijsvrou Arentgen Commers, genaemt Aren, de getuijgen Cornelis Arentse Braber en Jannetgen Arens ende Leentgen Leenderts
Den 16 dito het kint van Huijbrecht Ariaense Smoor en sijn huijsvrou Geertgen Hermans, genaemt Ariaen, de getuijgen Ariaen Ariaense Keuvelaer en Tannetge Jans??
Den 21 het kint van Crijn Marinusse Jonckheer en sijn huijsvrou Neeltgen Frans, genaemt Cijtge, de getuijgen Pieter Abrahamse Jonckheer en Jannetgen Gerrits
Den 15 Junij het kint van Willem Janse Stalper en sijn huijsvrou Neeltgen Simons, genaemt Jan, de getuijgen Heijndrick Simonse en Jannetge Jans
Item het kint van Aerdt Phoppe van der Swalm en sijn huijsvrou Neeltgen Coose, genaemt Maria, de getuijgen Arij Phoppe, Arij Willemse Boogaerdt, Marijtgen Cornelis
Den 20 dito aangeteekent tot den doop het kint van Pieter Marinisse Bierman en sijn huijsvrou Neeltgen Jacobs, genaemt Willemtge, de getuijgen Willem Marinisse en Jannetgen Jacobs, is voor de doop gestorven
Den 2 Julij het kint van Evert Janse en sijn huijsvrou Lijsbeth Jacobs, genaemt Jan, de getuijgen Claes Pieterse Smit en Grietgen Gerrits
Den 20 October het kint van Michiel Dirxe Borgemeester en sijn huijsvrou Marijtgen Pieters, genaemt Lambrecht, de getuijgen Michiel Janse Gasselaer en Arentge Gerrits??
Den 15 Decemb. het kint van Cornelis Simonse Coolman en sijn huijsvrou Lijsbet Dirxs, genaemt Dirck, de getuijgen Jan Cornelisse Cabos, Jan Dirxse van Oostende en Lijsbet Dirxs
Den 22 dito het kint van Cornelis Marinusse van der Veer en sijn huijsvrou Leentge Jans, genaemt Engeltgen, de getuijgen Jan Rocusse de Grijse en Tijsien Arens
1670
Den 3 Janu. het kint van Cornelis Arense Bons en sijn huijsvrou Claertge Arjaens, genaemt Annetge, de getuijgen Dirck Wouterse van Kempen en Machtel Kerse
Den 18 dito het kint van Jacob Marinisse Coge en sijn huijsvrou Machtel Jans, genaemt marinus, de getuijgen Jan Cornelisse ?opp en Maetge Jans ????
Item het kint van Regier Heijndrickse van den Berg en sijn huijsvrou Jannetge Samuels, genaemt Heijndrick, de getuijgen Jacob Pieterse Cuijper en Arentge Samuel ??
Den 9 Februari het kint van C Joost Adamse Nieuwenhove en sijn huijsvrou Cruijeniertge Cornelis, genaemt Cornelis, de getuijgen Matheus Arense Braber en Catalijntgen Pieters
Item de kinderen van Cornelis Janse van Oeveren en sijn huijsvrou Saertge Cornelis, genaemt de eerste Maria, sijnde getuijgen meester Joost de Vos en Marijtgen Jaques, het ander Marta, sijnde getuijgen Jan Huijbrechtse Suijdijck en Leuntgen tevens ter meede
Item het kint van Adriaen Bilderbeeck en sijn huijsvrou Hester Augillis, genaemt Jacobus, sijnde getuijgen de secretaris Steven Boolswaert en Clara Bontius
Den 23 Febr. het kint van Jan Jacobse van Roon en sijn huijsvrou Annetge Pieters, genaemt Jacob, de getuijgen sijn Philip Jacobse van Roon en Lena Pieters
Item het kint van Abram Gerritse Verdong en sijn huijsvrou
Den 9 Meert het kint van Arij Claesse Hardendoot en sijn huijsvrou Marijtgen Abrahams, genaemt Leendert, de getuijgen Heijndrick Leendertse van der Plaecs en Annetgen Jacobs
Item het kint van Pieter Janse Hanier en Jannetgen Leenderts, sijn huijsvrou, genaemt Lena, de getuijgen Teunis Leendertse Francke, Aren Leendertse Francke en Altge Jans
Den 22 Meert het kint van Jan Janse de Groot en sijn huijsvrou Jannetgen Lievens, genaemt Jan, de getuijgen Joost Fopse Gorswachter en Betge Jans
Den 20 April het kint van Johannis Pieterse van Goederheijde en sijn huijsvrou Neeltge Jans de Bot, genaemt Emmetgen, de getuijgen Willem Gerritse van Campen en Segertge Claes, sijnde man en vrou
Den 3 Meij het kint van Heijndrick Leendertse Kievidt ende sijn huijsvrou Idtgen Dirxs, genaemt Dirck, de getuijgen Dirck Lodewijckse en Crijntgen Leenderts
Den 11 dito het kint van Abraham Willemse Grave en sijn huijsvrou Rebecca Jans, genaemt Willem, de getuijgen Jacob Willemse Grave en Wijvetgen Simons
1670
Den 8 Julij gedoopt Leendert en Neeltie, zijnde tweelingen, kinderen van Jan Cornelissen Cabos en zijn huijsvrou Mijntie Simons, getuijge Simon Pieterz Cool
De 27 Julij het kint van Wouter Heijndrickse van Kempen en sijn huijsvrou Maritgen Cornelis, genaemt Cornelis, de getuijgen Cornelis Bom en Crijntgen Leenderts
Den 2 Augusti het kint van Teunis Pieterse van Hoogsant en sijn huijsvrou Leendert Dirxse, Lijsbet Andriesse
Den 3 dito de kinderen van Claes Cornelisse Court en sijn huijsvrou Marijtgen Anthonijs, genaemt Anthonij, sijnde getuijgen Pieter Janse van Werckendam en Lijsbeth Anthonijs, het ander genaemt Jannetge, de getuijgen Cornelis Goverse van der Plas ende Nelletge MaertensDen 17 dito het kint Cornelis Goverts van der Plas en sijn huijsvrou Engeltgen Abrahams, genaemt Heijndrickje, de getuijgen Stoffel Jooste Pick en Lijsbeth Anthonijs
Den 30 Aug. het kint van Willem Arense Braber en sijn huijsvrou Arentge Commers, genaemt Commer, de getuijgen Cornelis Commerse en Neeltge Cornelis
Den 22 September het kint van Pieter Janse Maes en sijn huijsvrou Maritgen Heindricks, genaemt Jan, de getuijgen Cornelis Janse Maes en Betge Jans
Item het kint van Frans Simonse van der Valck en sijn huijsvrou Lijntgen Willems, genaemt Willem, de getuijge Neeltge Reuijlofs
Den 11 Octob. het kint van Cornelis Leunisse Kievidt en sijn huijsvrou Pieternelletge Stoffels, genaemt Jan, de getuijgen Mercelis Janse en LijntgenTeunis??
Den 26 dito het kint van Corstiaen Janse Lanck? en sijn huijsvrou Arentge Jans, genaemt Maetge, de getuijgen Pieter Jonckheer en Maetge Claes
Den 9 Novemb. het kint van Heijndrick Hermanse Beuckelman en sijn huijsvrou Ariaentge Jans, genaemt Reijntge, de getuijge Grietge Jans
Den 15 dito het kint van Gerrit Willemse Stamper em sijn huijsvrou Lijsbeth Leenderrts, genaemt Neeltge, de getuijgen Joost Adamse ende Maritge Wouters??
Den 29 dito het kint van Jan Huijbrechtse Suijdijck en sijn huijsvrou Marijtge Jaques, genaemt Lijsbeth, de getuijgen sijn Jan Arentse Pover, Abraham de Ridder, Ariaentje Willems en Ariaentge Jaques??
Den sesten Decemb. het kint van Iemant Teunisse Waeijer en sijn huijsvrou Jannetge Jacobs, genaemt Teunis, de getuijgen Arij Willemse Calisboer en Josijntgen Teunis
Den 13 dito het kint van Heijndrick Simonse van der Stel en sijn huijsvrou Maetge Gijsbrechts, genaemt Annetge, de getuijgen Claes Pieterse Smit en Maetge Stevens
Den 21 dito het kint Willem Teunisse Cootsack en sijn huijsvrou Dina Jacobs, genaemt Hester, de getuijgen Jacob Jacobse Mojaerdt de jonge en Maetge Jacobs
Den 24 dito het kint van Heijndrick Bastiaense Cock en sijn huijsvrou Maetgen Pieters, genaemt Bastiaen, de getuijgen Jan Philipse Gasthus en Stijntie Bastiaens
1671
Den 4 Junij het kint van Andries Pieterse de Muijnck en sijn huijsvrou Annetge Tomas, genaemt Matheus, de getuijgen Abraham Aresteijnse en Ariaentge Phillips
Den 31 dito het kint van Simon Gijsbrechtse en sijn huijsvrou Neeltge Corstiaens, genaemt Geertruij, de getuijgen Pieter Pieterse Priem en Catarijntgen Frans
Den 7 Febr. het kint van Jan Cornelisse Taeselaer en sijn huijsvrou Commertgen Arents, genaemt Arent, de getuijgen Claes Tijsse en Catalijntge Pieters
Item het kint van Gijsbert Cornelisse van der Carre en sijn huijsvrou Grietgen Ariaens, genaemt ??Steven, de getuijgen Leendert Crijne en Geertgen Aresteijns
Item het kint van Leendert Teunisse Timmerman en sijn huijsvrou Saentge Jans, genaemt Maetge, de getuijgen Teeuwis Teeuwisse, Pietertge Jans en Marijtge Wouters
Den 21 dito het kint van Jan Teunisse Vinck en sijn huijsvrouw Eva Leenderts, genaemt Leendert, de getuijgen Pieter Janse Hamer en Soetge Jans
Den 1 Meert het kint van Arij Lodewijckse van Driel en sijn huijsvrou Pietertgen Huijberts, genaemt Lodewijck, de getuijgen Dirck Lodewijckse van Driel en Corstiaen Lodewijckse de oude en Crijntgen Leenderts
Den 8 Meert het kint van Jacob Pieterse Smit, genaemt Pieter, en van sijn huijsvrou Pieternelletge Commers, de getuijgen Jacobus Commerse, Gerrit Pieterse, Maetge Pieters
Den 30 Meert het kint van Abraham Gerritse Verdonck en sijn huijsvrou Ariaentge Pieters, genaemt Jan, de getuijgen Cornelis Janse, Maetge Teunis en Ariaentge Jans
Den 2 April het kint van Cornelis Marinusse Veer en sijn huijsvrou Leentge Jans, genaemt Jan, de getuijgen Cornelis Arense van der Wacht en Marijtge Jaques
Den 12 dito het kint van Jacob Marinusse Coge en sijn huijsvrou Machtild Jans, genaemt Idtgen, de getuijgen Jacob Cornelisse Gesneeck, Lijntge Jans en Cornelia Vos
Den 3 Meij het kint van Gerrit Bouwense van Tol en sijn huijsvrou Neeltge Arens, genaemt Aren, de getuijge Clara
Den 21 Junij het kint van Henricus de Valois en sijn huijsvrou Clara Bontius, genaemt Carolus, sijnde getuijgen Willem de Valois gepresenteert door Toceijn Tomasse Lepelaer en Hester Jacobs Angillis gepresenteert door Cornelia Bruijne
Den 28 dito het kint van Cornelis Janse van Oeveren en sijn huijsvrou Saertge Cornelis, genaemt Johanna, de getuijgen Toceijn Tomasse Lepelaer en Leuntge Stevens
Item het kint van Huijbrecht Ariaense Smoor en sijn huijsvrou Geertgen Hermans, genaemt Cornelia, de getuijgen Ariaen Keuvelaer en Maetge Cornelis
Den 19 Julij het kint van Jan Janse de Vischer en Crijntgen Leenderts, sijn huijsvrou, genaemt Jan, de getuijgen Arij Lodewijckse van Driel, Jan Jacobse Fel, Jobje Leenderts en Leentge Laurens
Den 2 Aug. het kint van Claes Pieterse Smit en sijn huijsvrou Engeltgen Engels, genaemt Pieter, de getuijgen Crijn Arense en Neeltge Haelbrechts
Den 9 Aug. het kint van Reijnier Heijndrickse van den Berg en sijn huijsvrou Jannetge Samuels, genaemt Samuel, de getuijgen Cornelis Pieterse van Lis en Jannetge Pieters
Den 22 Aug. het kint van Bartel Janse Clooster en sijn huijsvrou Trijntge Govers, genaemt Cijtge, de getuijgen Willem Goverse en Lijsbeth Govers
Den 30 Augusti het kint van Cornelis Pieterse Goeree en sijn huijsvrou Blesijntge Pieters, genaemt Dignene, de getuijgen Abraham Pieterse Lelienburg en Ariaentge Pieters
Den 19 Septemb. het kint van Jan Leendertse Admirael en sijn huijsvrou Jannetge Cornelis, genaemt Cornelis, de getuijgen Dirck Arense Seeu en Maetgen Leenderts
Den 7 October het kint van Aren Leendertse ??de Wit en sijn huijsvrou Ariaentge Cornelis, genaemt Cornelis, de getuijgen Cornelis Cornelisse de Bruijne en Maetge Chiels

Onder de bedieninge van Do. Henricus de Valois zijn gedoopt twee hondert en twee kinderen

Novemb. den 29 dito gedoopt Pietertie, dochter van Gerrit Gerritz Pluijm en Heijltien Laurens, getuijge Leentie Marinis
Decemb. den 7 dito gedoopt Cornelis, soon van Wouter Henricks en Marijtien Cornelis, getuijge Neeltie Aelberts??
Den 13 gedoopt Arentje, dochter van Willem Jansen Gebuijs en zijn huijsvrou Ariaentje Leunis, getuijge Neeltie Leenders
Den 27 dito gedoopt Leendert, soon van Jan Cornelisse Cabos en zijn huijsvrou Wijventie Simonz, getuijgem Teeuwes Arentzen en Leentie Leenders
Januar. 1672 den 1 dito ten doop gepresenteert Pieter, soon van Christiaen Dijricsen en zijn huijsvrouw Willemtien Reiniers, getuijgen Willemtien Dircksz en Lijsbeth Andries
Den 16 dito gedoopt Jacob, soon van Evert Janse en sijn huijsvrou Lijsbeth Jacobs, getuijgen Adam Jacobs van Geenen en Annetie Jacobs
Den 17 dito gedoopt Paulus, soon van Huijbrecht Pauwelsz de Korte en zijn huijsvrou Aechjen Jans, getuijgen Engel Leenderz Prick en zijn huijsvrou Cateleintie en Leentie Wouters
Den selven dito gedoopt Pieter, soon van Jan Jacobsz Rhoon en zijn huijsvrou Annetie Pieters, getuijgen Pieter Pietersen Priem en Magdalena Pieters
Den 24 dito gedoopt ??Elsjen, dochter van Jan Jansen en zijn huijsvrou Jannetjen Aelbers, getuijgen Neeltie Joris, Marten Ariaense
Februar. den 14 dito gedoopt Leentien, dochter van Pieter Dirckzen en zijn huijsvrou Arentie Samuels, getuijge Reinier Henrikzen
Den 28 dito Marij, dochter van Pieter Pietersen en zijn huijsvrou Lena Pieters, getuijgen Franke Teunissen Franke en Cornelis Cornelissen ???t Hooft en Ariaentie Janz
Den 13 dito ten doop gepresenteert Elijsabeth, dochter van Jan Huijbrechtsen Suijtdijk en sijn huijsvrou Maritien Jaques Verhulp, getuijgen Willem Huijbrechtsen Harweijer en Ariaentie Willemz
April den 3 dito gedoopt Pieter, soon van Johannes Pieterzen van Goederheijde en zijn huijsvrou Neeltie Janz den Bot, getuijgen Maritie de Bot en Gerrit Pieterse van Goderheijde
Den 2 dito Leendert, soon van Tijs Davidsen Moolenaer en zijn huijsvrou Teuntie Jacobs, getuijgen Catelijntie Jacobs, Gerrit Arentsen, Stoffel Joosten Smit
Maj den 22 Corstiaen, soon van Dirk Wouterzen van Kempe en zijn huijsvrou Machteltjen Corstiaens, getuijgen Geert Willemsen Stamper en Simon Gijsbertsen, meter Ariaentie Willemz
Junij den 6 dito gedoopt Maetje, dochter van Cornelis Sijmonsen Kool en zijn huijsvrou Lijsbeth Dirkz, getuijgen Huijbert Teunissen Noorloos en Pieternelle Bosmans
August. den 1 dito gedoopt Adriaen, soon van Jan Adriaensen van Schouwen en zijn huijsvrou Henrikjen Cornelis van St. Annenlandt, getuijge Jannetje Cornelis
Jun. den 27 dito Adrianus, soon van Gerbrand Arentzen en zijn huijsvrou Jaepje Jans, getuijge Maatje Arentz
Julij den 10 dito gedoopt Leendert, soon van Willem Arentsen Braber en zijn huijsvrou Arentie Commers, getuijgen Dingeman Arentzen en Jannetie Arentzen
Aug. 4 den dito gedoopt Arentie, dochter van Willem Meeusen Bijl en zijn hujsvrou Neeltie Dirx, getuijgen Willem Dircksen Braber en Ariaentie Cornelis
Den 21 dito gedoopt Simon, soon van Henrik Leendertzen Kiewit en zijn huijsvrou Itien Dirks, getuijgen Arent Maertenzen en Jannetie Willemz
Septemb. den 18 dito gedoopt Jan en Maatjen, tweelingen, soon en dochter van Christiaen Janzen Lankhair en zijn huijsvrou Arentje Janz, getuijgen Pieter Jonkheer en zijn huijsvrou Annetie Brootshooft
Den 25 dito gedoopt Jobje, dochter van Reinier Henrikzen en zijn huijsvrou Jannichjen Samuels, getuijgen Jan Corstiaenzen en Cateleintie
October den 5 dito ten doop gepresenteert Anna, dochter van Martinus van den Broeck en zijn huijsvrou Barentje Schuerman, getuijgen Willem Arentzen Braber en Aachje Claas Ketelaer
De bedieninge des doops had hier ter tijdt D. van Gool, predikant van Ooltjesplaat
Zie maart 10
Den 9 dito gedoopt Jan, soon van Willem Janzen en sijn huijsvrou Neeltie Simons, getuijgen Jannetie Janz en Henrik Janz van Uitrecht
Zie Meij 2 1668
Den 22 dito gedoopt Maaitie, dochter van Frans Simonzen en zijn huijsvrouw Leentie Willems, getuijgen Jan Janzen van Putten en Pieter Janzen de Jong, meter Cornelia Jacobs
Den 30 dito ten doop gepresenteert Neeltie, dochter van Arent Lodowickzen Dijkgraeff en zijn huijsvrou Pietertie Huijberts, getuijge Annetie Imants
Novemb. den 27 dito gedoopt Cornelis, soon van Joost Adamzen en zijn huijsvrou Cruiniertien Cornelis, getuijgen Teeuwes Arentzen Braber en Jannetie Cornelis
Den selven dito gedoopt Maaitien, dochter van Cornelis Damen en zijn huijsvrou Teuntien Marinis, getuijgen Lodewijk Damen, Arentie Lodewijkz
Decemb. den 18 dito gedoopt Joost, zoon van Henrik Willemzen Bernat en zijn huijsvrou Willemtie Jacobs, getuijgen Neeltie Aelbrechts en Arij Willemzen
Januarius 1673 den 14 dito gedoopt Cornelia en Wijve, zijn tweelingen, dochters van Huijbrecht Ariaensen Smoor en zijnhuijsvrou Maatje Janz, getuijgen Pieter Jacobsen Braber en Jan Cornelissen Bestenoomtien
Den 22 dito gedoopt Jan, soon van Jan Janzen de Visser en zijn huijsvrou Crijntie Leenders, getuijgen Leentie Laurens en Jan Jacobs Fel
Den 29 dito gedoopt Johannes, soon van Cornelis Spaanen zijn huijsvrou Ariaentie Claas, getuijgen Arent Lodwijksen van Dael, dijkgraeff, en Tannichjen Leenders
Den 1 dito Jacob, soon van Gerrit Jacobsen Hakkelaar en zijn huijsvrou Cornelia, getuijgen Pieter Cornelissen, Emmetie Gerritz
Den 19 dito Barent, soon van Teunis Pietersen van ???t Hoochsand en zijn huijsvrou Jannichje Barents, getuijgen Pieter Cornelissen en Jobje Cornelissen
Den 26 dito gedoopt Lieven, soon van Jan Janzen de Groote en zijn huijsvrou Jannetie Lievens, getuijgen Jan Huijbrechtsen Suijtdijk en Betje Lievens
Den zelven dito Isaac en Jacob, tweelingen, soonen van Pieter Jacobz Jongeschout en zijn huijsvrou Maatje Isax, getuijgen Magdaleentie Willemz en Neeltie Jacobs??
Den 19 Mart. Dirkjen, dochter van Pieter Dirksen en zijn huijsvrou Arentie Samuels, getuijgen Chiel Balthesen van Kempen en Leentie Dirkz
Den 26 dito gedoopt Ferdinandus, soon van Johannes Willemsen Koster en zijn huijsvrou Grietie Egberts Dijk en de getuijgen Gerrit Beuijensen van Tol en Neeltie Arents Bom
Den selven dito gedoopt Jan, soon van Jacob Marinissen en zijn huijsvrou Machtelt Janz, getuijgen Maartge Ariaensen, de meter Neeltie Joris??
April den 5 dito Annetje, dochter van Jan Cornelissen Bestenoomtie en zijn huijsvrou Aartien Laurens, getuijgen Cornelis Bestenoomtie en Cornelia Carels
Den 5 dito gedoopt Dirk, soon van Willem Dirkzen Braber en zijn huijsvrou Arentie Gerritz, getuijgen Leendert Derkzen Braber en Claessie Pouwels
Den 18 dito Willem, soon van Sacharias Lodder en zijn huijsvrou Klijntie Janz, getuijgen Zacharias Willemzen en Jobjen Arentz
Den 24 dito gedoopt Neeltie en Maaitje, zijnde tweelingen, dochters van Jacob Pietersen Smidt en zijn huijsvrou Pieternelle Kommers, getuijgen Jan Cornelissen de Groot en Gerrit Kommersen en Jan Arentsen Poon, Crijntie Pieters, Ariaentie Pieters
Maij den 3 dito Pieter, soon van Pieter Pietersen Priem en zijn huijsvrou Lena Pieters, getuijgen Marten Adriaensen en Cateleintie Pieters
Den dito Cornelis, soon van Pieter Cornelissen en zijn huijsvrou Tannetie Hendrix, getuijgen Cornelis Leunissen Kievit en Jobje Cornelis
Jun. zie Nov. Ao 1668
Den 25 dito gedoopt Simon, soon van Henrik Simonsen en zijn huijsvrou Maaitien Gijsbrechts, getuijgen Arent Arentz van der Stel en Neeltie Simons
Den selven dito Boudewijn, soon van Cornelis Leunissen Kievid en zijn huijsvrou Pieternelle Stoffels, getuijgen Willem Janzen Gebuijs en Maatje Pieters
Julius den 2 dito gedoopt Simon, soon van Bastiaen Simonzen en zijn huijsvrou Nelletie Maartens, getuijgen Gerrit Cornelissen Stamper en Marij Wouters
Den 30 dito ten doop gepresenteert Jan, soon van Henrik Teunissen Demans en zijn huijsvrou Maatje Janz, getuijgen Marinis van Schouwen, koopman, en Maritie Krijns
August. den 13 dito Joannes, soon van Arent Leendersen de Witt en zijn huijsvrou Ariaentie Cornelis, getuijgen Cornelis Cornelissen de Beune en Tannetie Cornelis
Den selven dito Stijntien, dochter van Henrik Beukelman en zijn huijsvrou Lijsbeth Andries, getuijge Maritie Jaques
Den 20 dito Pieter, soon van Chiel Janzen Gasselaar en zijn huijsvrou Jannetie Pieters van Nassen, getuijgen Annetie Pieters van Nassen en Aelbert Janzen Gasselaar ??
Den 27 dito gedoopt Bastiaentie, dochter van Leendert Leendertsen van der Wacht en zijn huijsvrou Geertie Lucas, getuijge Pietertie Pieters
Sept. den 10 dito gedoopt Marie, dochter van Jan Janzen van Putten en zijn huijsvrou Maritie Cornelis, getuijgen Leentie Engels en Teeuwes Janze??
Den 17 dito Elsje, dochter van Jan Janzen van Nerenen en zijn huijsvrou Jannetie Aelbrechts, getuijgen Jan Jurrijssen en Neeltie Joris
Den zelven dit Geertruij, dochter van Leendert Teunissen Timmerman en zijn huijsvrou Neeltie Teunis, getuijgen Pieter Abrahamze Jonkheer en Lijsbeth Arentz
Den 24 dito Annetie, dochter van Cornelis Claesse en de moeder Jobje Cornelis, in onecht geteelt, getuijge Tannetie Henriks
Den selven dito ten doop gepresenteert Leendert, soon van Willem Arentzen Braber en zijn huijsvrou Arentje Kommers, getuijgen Dingeman Arentzen Braber en Jannetie Arentz Braber
Den selven dito Lijsbeth, dochter van Christiaen Dijlissen en zijn huijsvrou Willemtie Reiniers, getuijgen Jan Marinissen Blaeu en Grietie Koene
Octob. den dito gedoopt Jan, soon van Bartel Janzen van Klooster en zijn huijsvrou Trijntie Goovers, getuijge Maatje Pieters??
Decemb. den 3 dito Annetie, dochter van Jan Teunissen Rijkerink en zijn huijsvrou Eva Leenderts, getuijge Cornelis van der Wacht??
Den selven dito Teuntie, dochter van Henrik Teunissen en zijn huijsvrou Huijbertie Henrikz, getuijge Willemtie Joosten
Den dito Neeltie, dochter van Gerrit Willemzen Stamper en zijn huijsvrou Lijsbeth Leenders, getuijgen Goovert Claessen en Leentie Janz
Den dito gedoopt Henrik, soon van Dirck Henrikzen en zijn huijsvrou Dingene Cornelis, getuijgen Jacob Henrikz en Selichje Henrikz
Den 31 dito ten doop gepresenteert Josina, dochter van Martinus van den Brouck en zijn huijsvrou Barentie Schuerinck, getuijgen Wilhem Maas, gepresenteert door Jan Arentzen Poover en Anna Sophia van den Brouck, gepresenteert door Maritie Jaques Verhulp
Januar. 1674 den 21 dito gedoopt Cornelia, dochter van Leendert Dirxen Braber en zijn huijsvrou Pietertie Pieters, getuijgen ??Leendert Leendertzen van der Wacht en Geertie Luikes
Den dito Dirk, soon van Willem Ewoutzen Bijl en zijn huijsvrou Neeltie Dirks, getuijgen Pieter Pieterzen van der Elst en Claasje Pouwels
Den 10 dito Johannes, soon van Marcelis Janzen en zijn huijsvrou Geertie, getuijge Maritie
Den 18 dito Dingene, dochter van Jan Gijsbrechtsen Haas en sijn huijsvrou Blesijne Pieters, getuijgen Thozijn Thomassen en Ariaentie Pieters
Mart. den 11 dito ten doop gepresenteert Henrik, soon van Jan Pieterz van Leeuwen en zijn huijsvrou Dirkjen Henrikz, getuijgen Jan Gerritz en Pietertie Henrikz
Den 30 dito gedoopt Johannes, soon van Cornelis Spaan en zijn huijsvrou Ariaentie Claaz, getuigen Joost de Vos, schoolmeester, en zijn dochter Cornelia de Vos ??
Maij den 6 dito ten doop gepresenteert Leentie, dochter van Jan Cornelissen de Groot en zijn huijsvrou Jannetie Arents, getuijgen Meeuwes Arentz en Maatje Cornelis
Den 20 dito Marij, dochter van Pieter Pieterse Priem en zijn huijsvrou Lena Pieters, getuijgen Pieter Janzen de Jonge en Apollonia Cornelis
Den selven dito Gijsbertje, dochter van Arent en zijn huijsvrou Gijsbertje Aelbers, getuijgen Aaltie Aartz
Jan. den 3 dito gedoopt Lena, dochter van Henrik Leendersen Kievid en zijn huijsvrou IJtie Dircks, getuijge Crijntie Leenders
Den 24 dito gedoopt Jacob, soone van Jan Huijbrechtsen Suijtdijk en zijn huijsvrou Maritie Jaques Verhulp, getuijgen Cornelia Jaques en Goris Jaques
Julij den dito ten doop gepresenteert Martin en Jan, tweelingen, soonen van Christiaan Janzen Lankhair en zijn huijsvrou Arentie Janz, getuijgen Cornelis Kommerzen en Maritie Kommers, Stoffel Janzen Kreeft en Maatje Joonas??
Den dito Goodelief, soone van Willem Dirkzen Braber en zijn huijsvrou Arentie Geerts, getuijgen Geert Arentzen ?sman en Chiel Dirkzen Burger??
Den dito gedoopt Maatje, dochter van Abraham Pietersen Jonkheer en zijn huijsvrou Maatje Pieters, getuijgen Carel Henriksen van Rakevij en Geertruijd Abrahams
Aug. den 5 dito gedoopt Neeltie, dochter van Gerrit Beuijsen van Tol en zijn huijsvrou Neeltie Arents Bons, getuijgen Gerritie Foppen en Stoffel Joosten
Sept. den 9 dito Marretie, dochter van Jan Jacobsen van Rhoon en zijn huijsvrou Annetie Pieters, getuijgen Lena Pieters en Henrik Marinissen
Octob. den 12 dito ten doop gepresenteert Johannes en Petrus, tweelingen, soonen van Johannes Pietersen van Goederheijde en zijn huijsvrou Neeltie Janz de Bots, getuijgen Jan Jelissen de Bots en Jelis Janzen de Bot
Onder de dienst van Do. Martinus van den Broek aengeteekent sesentagtigh kinderen

Den 7 Novemb. Dirkje, ouders Pieter Leendertse Kapitein, Metje Jans, getuijgen Lijsbet Jans, Inge Leenderse
Den 11 Novemb. Barbeltie, de ouders Huijbert Ariaenzen Smoor en Maatje Janz, getuijgen Gerrit Arentzen Woersman en Jobje Willemz
Den 16 Decemb. 1674 kindt van Geerebrandt Arensen, genaemt Maetie, de moeder Jaeptje Jans, getuijge Stijntie
Den selfden dito kindt van Jan van Putten, genaemt Jan, de moeder Maria Cornelis, getuijgen Leendert Janse en Jacomijntie Jans
Op den selfden dito kindt van Cornelis Cool, genaemt Sijmon, de getuijgen Cornelis Cool en Wijve Sijmons
Op den 2 Januwarij 1675 kint van Jan Adrijaense van Schouwe, genaemt Cornelis, getuijge Jacomijntie Cornelis
Op den 2 Januarius 1675 kindt van Willem Arense Braber, genaemt Cornelis, de moeder Arentgie Commers, getuijgen Meeuwis Arense Braber, Maria Commers
Op den 16 Decemb. 1674 kindt van Willem Janse Gebuijs, genaemt Leunis, is gedoopt in de Oude Tong, de moeder Arijaentie Leunis, getuijgen Jacob Crijnse Coert en Tannetie
Op den 13 Januwarij 1675 kindt van Mathijs Davidtsen, genaamt Lieven, de moeder Teuntie Jacobs, de getuijgen Cornelis Spaan, Goedelief Davidts, Lijsbet Kempenaars
Op den selfden dito kindt van Leendert Teunissen, genaemt Teunis, de moeder Neeltgie Teunis, getuijgen Maetgie Jans
Op den zelfden dito kindt van Pieter de Graef, genaemt Cornelis, de moeder Jaepje Willems, getuijgen Leendert Dirckxsen Braber en Trijntie Arijens
Op den 20 dito kindt van Chiel Janse Gastelaar, genaemt Lijsbeth, de moeder Jannetgie Pieters, getuijgenJan Chiele Gastelaar en Lijsbeth Elbers
Op den selfden dito kindt van Jan Janse Visser, genaemt Lena, de moeder Capitie Leenders, getuijgen Heindrick Leenderts Kievidt en Catheline Pieters
Op den 3en Febrewarij kindt van Jan Janse de Groot, genaemt Jannetgie, de moeder Maria Hendricks, getuijgen Marijnis Janse Blaeuwe, Jobje Lievens
Op den selfden dito kint van Evert Janse, genaemt Willemtie, de moeder Neeltie Willems, de getuijge Engeltie Engels
Op den 10en Febrewarij 1675 kindt van Sacharias Leenderts gedoopt, Lijntie, de moeder genaemt Leentie Jans, getuijgen Leunis Leendertsen en Parcijntie Leenders
Op den 17en dito kindt van Teunis Bastiaense Donck, genaemt Bastijaen, de moeder Lijsbet Arens, getuijgen Jacob Crijnse Coert, Baertie Heindrickx
Op den selfden dito de kinderen gedoopt van Pietertie Huijbrechts, genaemt Huijbrecht en Aren, getuijgen Cornelis Spaen en Johannis Leunisse van Proijen, Dimmetgie Geerts en Annetgie Yemant, de huijsvrou van Johannis van Proijen
Op den 24 en dito ten doop gepresenteert kindt van Reijnier Heindricks van Bergen en Jannetie Samuels, genaemt Jannetgie, getuijge Jannetgie Heindricx
Op den zelfden dito ten doop gepresenteert kindt van Frans Sijmonse van der Valck en Lijntie Willems, genaemt Simon, getuijgen Bastijaen Sijmonse en Nelletgie Maartens
Op den 3en Maert 1675 gedoopt kindt van Willem Geeridtsen Krul, genaemt Maatgie, de moeder Annetgie Arijens, getuijgen Maarten Arijense en IJngeltie Jans
Op den 3en dito kindt van Cornelis Leunisse Kievidt, genaemt Stoffel, de moeder Pieternella Stoffels, getuijgen Geeridt Geeridtsen Pluijm en Lena Danckers
Op den selfden dito ten doop gepresenteert kindt van Pieter Cornelisse de Kievidt, genaemt Annetgie, de moeder Tannetgie Heindricks, getuijgen Cornelis Leunisse de Kievidt en Stoffeltgie Cornelis
Op den 17en dito ten doop gepresenteert kindt van Cornelis Thooft en Magteltgie Corsse, genaemt Cornelis, getuijgen Francke Tonis en Pieter Priem en Marija Wouters
Op den selfden dito gedoopt kindt van Cors Jan Dillesse en Willemtgie Renes, getuijgen Grietgie Adrijaense Klein, het kindt is gedoopt Dillis
Op den 24 dito ten doop gepresenteert kindt van Pieter Janse de Jonge en Aplonia Cornelis, genaemt Jannetgie, getuijgen Cornelis Arijense van der Wagt, Arentie Commers
Op de 21en April Abram Willemsen kindt ten doop gepresenteert, genaamt Francijntie, de moeder Rebacca Jans, getuijge Jannetgie Jans??
Op den selfden dito kindt van Jacob Janse vant Oudelant, genaemt Jannetgie, de moeder Annetgie Pieters, getuijgen Geeridt Willemse Stamper, Geertie Krijns
Op den 28 dito ten doop gepresenteert kindt van Jan Janse van Nerijnen en Jannetgie Aelbrecht, genaemt Elsje, getuijgen Jan Jurrissen en Annetgie Jans
Op den zelfden dito kindt van Maetgie Jacobs, genaemt Jacob, getuijge Heiltgie Lauweris
Op den 14 Meijus 1675 ten doop gepresenteert kindt van Pieter Jacobsen Braber, genaemt Jacob, de moeder Aechken Maertens, getuijgen Jacob Crijnsen Coert, Maerten Cornelisse en Suijsannetie Jans
Op den 7en Julius 1675 ten doop gepresenteert kindt van Marcus Pietersen, kindt genaemt Pieter, de moeder Aeltie Leenders, de getuijgen Pieter Merckisse, Arij Janse, Arentie Otten
Op den 14en dito kint van Bartel Janse Klooster en Trijntie Govers ten doop gepresenteert, genaemt Govert, de getuijge Lijsbet Goverts
Op den 28en Julius 1675 mr. Heindrick Tezees en Geeridtie Foppe, kindt ten doop gepresenteert, genaemt Neeltgie, de getuijgen Cornelis Foppense, Abiagael Tesees
Op den zelfden dito Jan Cornelisse de Grooten en Jannetie Arijens, kindt ten doop gepresenteert, genaamt Leentgie, de getuijgen Meeuwes Arense Braber, Maetgie Cornelis
Op den zelfden dito Marijnis Sijmonse Cool en Teuntgie Willems, kindt ten doop gepresenteert, genaamt Jacemijntgie, getuijgen Cornelis Sijmonse Cool en Pieternella Sijmonse Cool
Op den 18 Augustus 1675 ten doop gepresenteert kindt van Willem Dirckse Braber en Arentie Geeridts, genaamt Goedelief, getuijgen Chiel Dircksen en IJtien Dirckx??
Op den 25en dito ten doop gepresenteert Jacob Marijnisse Coge en Magteltie Jans, kindt Jannetgie, getuijgen Commertgie Dirckx, Pieter Priem
Op den 1en September 1675 ten doop gepresenteert ??kindt van Aren Leendertsen de Widt en Arijaentgie Cornelis, genaemt Cornelis, de getuijgen Cornelis Jacobsen van der Schoor en Maetgie Chiels
Op den 3 dito 1675 ten doop gepresenteert kindt van Willem Janse Stalpert en Neeltgie Sijmons, genaemt Sijmon, de getuijgen Heindrick Sijmonsen, Crijntgie Leenders Kievidt
Op den 22 dito ten doop gepresenteert kindt van Corstijaen Lanckhaar, genaemt Maetgie, de moeder genaemt Arentie Jans, getuijgen Aren Arensen van der Stel en Cathelijntie Pieters
In Octob. 27 is gedoopt het dochtertie van Jan Hubregtse Zuijddijk, nu zaliger, en sijn huisvrou Maritie Jaques Verhulp, getuijgen sijn Stephanus Walta en Geertruij, Lettings egtgenote, is het kint genaemt Lijdia
Op den 10en November 1675 ten doop gepresenteert kindt van Frederick Messij en Geertruijt Gelenbak, genaemt Sijtgie, getuijge Jannetgie Heindriks??
Op den 1 december 1675 ten doop gepresenteert kindt van Pieter Mathijse de Ruijter en Leentgie Kornelis, genaemt Annetie, getuijgen Teunis Cornelisse van Sprundel en Soetgie Jans
Op den 15 dito gedoopt op Stadt kindt van Leendert Dirckse, de moeder Pietertgie Pieters, getuijgen Willem Dircksen en Klaesje Pouwels, het kindt is genaemt Dirck
Op den 26en Decemb. 1675 ten doop gepresenteert kindt van Willem Meeuwisse Bijl en Neeltgie Dirckx, genaemt Jannetie, getuijgen Claas Heindrickse van Bohemen en Maetgie Dammis
Op den 30 dito ten doop gepresenteert kindt van Jan Jorisse van Nerijnen en Annetge Jans, getuijgen Geertie Aelbers, Jan Jorisse van Nerijnen
Ook is int begin van Decemb. gedoopt het dochtertie van Matheus Arense Braber en sijn huijsvrou Cornelia Jaques Verhulp, is genaemt Lena, getuijgen sijn Goris Jaquese Verhulp, Jannetie Arens en Cornelis Arense Braber
Op den 1en Januwarij 1676 ten doop gepresenteert de kinderen van Claas Tijse en Pieternella Pieters, genaemt het eenen Mathijs en tander Pieter, getuijgen Cornelis Tijse, Annetie Tijse, Leendert Brenkruijs, Lijsbet Cornelis., Leendert van Aacken, Cornelia Jans, Geeridt Buijense van Tol, Arijaentie Geeridts
Den 5 dito ten doop gepresenteert de kinderen van Pieter Dircksen en Arentie Samuels, genaemt Samuel en Lena, getuijgen Jan Corssen, Cornelis van Lis, Aechie Leunis en Jannetgie Samuels
Op den 10en dito ten doop gepresenteert kint van Leendert Leendertse ende Geertgie Lucas, genaemt Leendert, getuigen Maarten Leendertse en Aechje Leunis
Op den 19 dito ten doop gepresenteert kint van Jan Gijsbertse de Haas en Blasijntie Pieterse, genaemt Jannetgie, getuijgen Jannetgie Willems ende Heindrick Willemse van Fistelen
Op den selfden dito ten doop gepresenteert kindt van Heindrick Kievidt en Itie Dircks, genaemt Dirck, getuige Matgie Gillis
Op den selfden dito te doop gepresenteert kindt van Jan Pieterse en Dirckie Heindricks, genaemt Marinis, getuige Jannetgie Pieters
Op 16 Febrewarij ten doop gepresenteert kindt van Jan Stoffelse, genaemt Jan, de moeder Emmetie Geeridts, getuijgen Stoffel Kreeft en Matgie Jonas
Op den 23 dito ten doop gepresenteert kint van Michiel Burgemeester ende Maria Pieters, genaamt Goedelief, getuigen Marijntgie Chiels en Jan Chielse Gastelaar
Op den selfen dito ten doop gepresenteert kint van Geeridt Geeridtsen Pluijm en Heiltie Lauris, genaamt Lauwerens, getuijgen Jan Ariense Bosman en Matgie Teunis
Anno 1676
Op den 1en Maart 1676 ten doop gepresenteert kindt van Jacob Heindrickse ende sijn huijsvrou Aeltgie Cornelis, genaemt Corstijaen, getuijgen Adam Corstijaense ende Segertgie Heindricks
Op den 15 dito 1676 ten doop gepresenteert kindt van Cornelis Janse van Oeveren ende Saartgie Cornelis, genaemt Cornelis, getuijgen Joost de Vos ende Grietie Cornelis
Op den 19en April ten doop gepresenteert kindt van Heindrick Willemse Barnaartse, genaemt Aren, de moeder Willemtie Jacobse, getuige Pieternelletie Jacobs Willemse

Gedurende de vacature na het afsterven van Do. M. van den Broeck seven en vijftig kinderen??

Den 24 Maij is gedoopt het soontie van Jan Teunisse zaliger en sijn weduwe Eva Leenderts, is genaemt Jan, getuijgen waren Pieter Jansz Hamer en sijn huijsvrou Jannetie Leenderts
Den 31 Maij is gedoopt het dochtertie van Willem Arensz Braber en sijn huijsvrou Arentie Commers, is genaemt Neeltie, getuijgen waren Aren Commers en Sara Commers
Den 14 Junij is gedoopt het soontie van Abraham Pieterse Jonkheer en sijn huijsvrou matie Pieters, is genaemt Aren, getuijgen sijn Jacob Janse Ouwsam met Teuntie Jacobs
Den 28 Junij is gedoopt het soontie van Cornelis Willemse zaliger en Matie Teunis, is genaemt Cornelis, getuijgen sijn Arij Meuisse van Ravesteijn, Antonij Janse en Ariaentie Theunis
Den 16 Augusti is gedoopt het soontie van mr. Henrik Rosaeus en sijn huijsvrou Gerritie Foppen, is genaemt Clement, getuijgen sijn Debora Rosaeus ende Petrus van der Wiel
Den 23 Augusti is gedoopt het dochtertie van Bartel Jansz en sijn huijsvrou Trijntie Govers, is genaemt Dingne, getuijge sijnde Lijsbet Govers
Den 6 Septemb. is gedoopt het dochtertie van Jan Janse van Putten en sijner huijsvrou Maritie Cornelis, ende is genaemt Cornelia, getuijgen sijnde Placijntie Pieters en Mattheus Jansz
Den 20 Sept. is gedoopt het soontie van Dammis Dirckse en sijner huijsvrou Maria Krijns, is genaemt Leendert, getuijgen sijnde Pieter Dirckse Okker ende Willemtie Claes, dit kint is onder de Plaet gebooren
Den 27 Sept. is gedoopt het dochtertie van Cornelis Cornelisse de Vogel en sijner huijsvrou Matie Jans, is genaemt Jannetie, getuijgen sijnde Jan Jobse Roel en Hadewij Jans, dit kint is onder de Plaet gebooren
Den 4 Octob. is gedoopt het soontie van eenen Frans Ariaens en sijner huijsvrou Saentie Henriks, is genaemt Cornelis, getuijgen sijnde des kints vader ende moeder, dit kint is onder de Plaet gebooren
Den 18 octob. is gedoopt het soontie van Pieter Jacobsz ende sijner huijsvrou Aegie Maertens, is genaemt Jacob, getuijgen sijnde Jacob Crijnsz Coert, Maerten Cornelisse, Neeltie Jacobs
Item het dochtertie van Aren Leendertsz van Ravesteijn en sijner huijsvrou Lijsbet Teunis, is genaemt Pleuntie, getuijgen sijnde Leentie Cornelis, dit kint is onder de Plaet gebooren
Item het dochtertie van Tijs Rijkse de Vlijg zaliger en Wijve Jans, sijn gewesen huijsvrou, is genaemt Tijsie, getuijge Maritie Krijns, dit kint is onder de Plaet gebooren
Den 1 Novemb. is gedoopt het dochtertie van Marcellus Janse en sijner huijsvrou Geertie Adams, is genaemt Lijntie, getuijgen sijnde Lijntie Pieters, dit kint is gebooren onder de Plaet
Dito is gedoopt het soontie van Henrik Hermanse Beukelman en sijner huijsvrou Lijsbet Andries, is genaemt Adrianus, getuijgen sijnde Herman Henrikse, Cornelis Spaen en sijn huijsvrou Ariaentie Claes
Item het dochtertie van Karel Hendrikse de Wit en sijner huijsvrou Cornelia Jacobs, is genaemt Grietie, getuijgen sijnde Pieter Janse de Jong en sijn huijsvrou Apollonia Cornelis
Item ???t dochtertie van Jacob Marinisse Koge en sijn huijsvrou Maghtelt Jans, is genaemt Jannetie, getuijgen sijnde Paulus Abrahamse Noppe ende Neeltie Joris
Den 4 Novemb. is gedoopt het soontie van Gerrit Buijense ende Metie Dirks, echtgenoten, is genaemt Dirck, getuijgen sijn Aren Arensz van der Stel ende sijn huijsvrou Catelijntie Pieters
Dito is gedoopt het dochtertie van Aren Pietersz Lelienburgh ende Neeltie Cornelis, sijn huijsvrou, is genaemt Digne, getuijgen sijnde Placijntie Pieters
Den 22 Novemb. is gedoopt het soontie van Cornelis Simonse Koolman ende Lijsbet Dirks, echtgenooten, ende genaemt Steven, getuijgen sijnde Cornelis Stevense van Oostende en Leentie Stevens van Oostende
Dito is gedoopt het dochtertie van Pieter Pieterse ende Lena Pieters, echtgenoten, is genaemt Josijntie, getuijgen Marcus Pieterse ende Neeltie Joris
Den 20 decemb. is gedoopt het soontie van Leendert Teunisse en Neeltie Teunis, echtgenoten, is genaemt Iman, getuijgen sijnde Neeltie Leendert, s???kints ? suster
Den 27 dito is gedoopt het soontie van Joannes Goederheijde en Neeltie Jans de Bots, is genaemt Johannes, getuijgen Jan Jillisse de Bots en Maertie Tijsse, gepresenteert door Crijntie Leenderts
Anno 1677
Den 10 Januarij is gedoopt het dochtertie van Abraham Willemsz, nu zaliger, en sijn gewesen huijsvrou Rebecca Jans, is genaemt Francijntie, getuijgen sijnde Pieter de Graef en Bettie Jans
Den 17 Januarij is gedoopt het dochtertie van Jan Jacobsz Roon en Annetie Pieters, is genaemt Maritie, getuijge Maritie Jans
Den 3 Februarij is gedoopt het soontie van Mattheus Arense Braber en Cornelia Jaques Verhulp, egtgenoten, ende is genaemt Aren, getuijgen Willem Arense Braber ende Jannetie Arense Braber
Den 3 Maert is gedoopt het dochtertie van Willem Gerritse Crul en sijn huijsvrou Annetie Arents, is genaemt Geertie, getuijgen sijn Bastiaen Jansz Burgemeester en Claesie Cornelis
Den 14 Maert Meeuwis, ouders Willem Meuwisse Bijl, Neeltie Dirks, getuijgen Eeuwit Meeuwisse Bijl, Ariaentie Cornelis
Den 21 Maert Jacob, ouders Willem Teunisse Kootsack, Dina Jacobs, getuijgen Iman Teunisse Waeijer, Leentie Jans
Den 28 Maert Jan, in oneght gewonnen bij Jan Cornelisse Wouters, welke men seijt doot te sijn en Machtelt Christiaens van Heusden, weduwe van Cornelis Cornelisse ???t Hooft, getuijgen sijn ???s vaders broeder Pieter Cornelisse Wouters, woonende te Halsteren bij Steenbergen, en Dina Pieters
April 4 Cornelis, ouders Jan Ariaensz van Schouwen, Hendrickie Cornelis getuijge Jacomijntie Cornelis
Den xix April, Teuntie, ouders Evert Evertse Poelman, Dirckie Everts, getuijgen Matthijs Davidse, Teuntie Jacobs
Den xix April Grietie in onegt gewonnen bij Cornelis Denisse en Lijsbet Jacobs, getuijge is Neeltie Willems
Den 25 April Leentie, ouders Jan Cornelisse de Groot, Jannetie Arens, getuijgen Meeuwis Arense Braber, Maertie Cornelis Braber??
Junij 27 is gedoopt Cornelis, een kint van vier jaren, in onegt gewonnen bij Cornelis ??Claesse en Sara Jans, getuijge was Tanneken Hendricks
Julij 4 Schalck, ouders Cornelis Schalke Hoornaer, Jobie Cornelis, getuijgen Abraham Antonisch de Heerde, Maetie Cornelis
Julij 18 Aertie, ouders Jan Stoffelse Kreeft, Emmetie Gerrits, getuijgen Arij Gerritse Hackelaer, Maijke Jonas??
Augusti 1 Leentie, ouders Hendrik Marinusse Klock, Maertie Jans, getuijgen Mattheus Mattheuisz Bax, Arentie Jans??
Augusti 4 Willem, ouders Marinus Simonse Koolman, Teuntie Willems, getuijgen Arij Leendertsz de Wit, Willemijntie Willems??
Aug. 4 Maertie, ouders Christiaen Janse Lanckhaijr, Arentie Jans, getuijgen Jan Stoffelse Kreeft, Emmetie Gerrits
Aug. xv Magdaleentie, ouders Laurens Jasperse, Dina Pieters, getuijgen Jaspar Jasperse, Geertruij Gerrits??
Dito Maertie, ouders Abraham Tomasse Lelienburgh, Adriaentie Andries, getuijgen Arij Tomasse, Ariaentie Lievens
Sept. 19 Joannes, ouders Willem Arentsz Braber, Arentie Kommers, getuijgen Mattheus Arense Braber, Cornelia Jaques Verhulp
Septemb. 26 Willemtie, ouders Gerrit Willemse Stamper, Lijsbet Leenderts, getuijge Nelletie Maertens
Octob. xvii Maria, ouders Jacop Willemsz Koeijman, Cornelia de Vos, getuijgen Joost de Vos ende Job de Vos ende Jannetie Arens
Novemb. 21 Lena, ouders Willem Willemse, Pieternelletie Willems, getuijgen Placijntie Willems, Gerrit Gerritse
Decemb. 1 Kommer, ouders Jacob Pieterse van Noortwijk, Pieternelletie Kommers, getuijgen Cornelis Leenertsz van Schouwen, Neeltie Dammis
Decemb. 5 Griettie, ouders Hubregt Ariaensz Smoor, Matie Jans, getuijgen Jan Christiaense Geus, Heijltie Lauwens
Decemb. 12 Cornelis, ouders Arij Leendertsz de Wit, Ariaentie Cornelis, getuijgen Cornelis Jacobsz van der Schoor, Neeltie Cornelis
Decemb. 12 Willem, ouders Gerrit Willemse, Josie Willems, getuijgen Jan Geurtse van Nereijnen, Beeltie Koene
Anno 1678
Jan. 16 Pieter, ouders Abraham Geertse Verdonck, Ariaentie Pieters, getuijgen Laurens Jasperse Stellenaer, Placijntie Pieters
Febr. 13 Danckert, ouders Leendert Willemse van Aken, Clijntie Danckerts Zoowijk, getuijgen Neeltie Arens, Cornelis Danckertsz Zoowijk
Den selven dito Jannetie, ouders Willem Dirckse, Arentie Geerrits, getuijgen Pieter Pieterse van der Elst, Annetie Pieters
Febr. 20 Dingeman, ouders Gerrit Buijense, Metie Dircks, getuijge Neeltie Andries
Maert 27 ouders Claes Tijsse, Pieternella Pieters, Leuntie, de naem van ???t kint, Hendrick Janse van Hulst, Joosie Jooste, getuijgen
Den selven dito Pieter, ouders Jan Pieterse van Leeuwen, Dirckie Hendricks, getuijgen Rombout Geertse Soon, Jannetie Hendricks
April xi Pieter, ouders Cornelis Leunisse Kievit, Pieternelletie Stoffels, getuijgen Tannetie Hendricks, Huijgh Pieterse de Vares
April 24 Cornelis, ouders Pieter Janse de Jonge, Apollonia Cornelis, getuijgen Barendijn Mitse, Saertie Witte
Junij 5 Adriana, ouders Jacob Jacobsz, Pieternella Baltens, en getuijgen
Julij 17 Jacob, ouders Jan Janse de Groot, Maritie Hendricks, getuijgen Leendert Cornelisse, Bettie Jans
Julij 24 Gijsbrecht, ouders Jacob Gijsbrechtse, Jannetie Willems, getuijgen Claes Janse Coert, Katelijntie Willems
Julij 24 Philippus ende Maria, ouders Jan Jacobsz Rhoon, Annetie Pieters, getuijgen Pieter Mattheuisse Bax, Jan Leendertsz, Perijntie Simons, Annetie Wouters
Augusti 7 Aelbreght, ouders Jan Janse van Nereijnen, Jannetie, getuijgen Jan Willemse Koster, Ariaentie Lambreghts??
Augusti 28 Matie, ouders Leendert Dirkse, Pietertie Pieters, getuijgen Marinus Simonse Koolman, Matie Cornelis Klock??
Septemb. 18 Arien, ouders Cornelis Teunisse van Galder, Neeltie Pieters, getuijge Hester Pieters
Dito Dingeman, ouders Cornelis Dingemanse Groeneweijk, Maritie Kommers, getuijgen Aren Dingemanse, Cornelia Jacobs
Octob. 2 Lucas, ouders Leendert Leendertse van der Wagt, Geertie Lucas, getuijge Oettie Willems
Octob. 16 Cornelis, van mij gedoopt inde O. Tonge, ouders Daniel Cornelisse Oosterlink, Aegie Jans, getuijgen Bellem Leendertse Casteleijn, Neeltie Jans
Octob. 30 Willem, ouders Willem Willemse, Pieternelletie Willems, getuijgen Cornelis Willemse, Pietertie Willems
Vovemb. 6 Leendert, ouders Cornelis Leendertse van Schouwen, Krijntie Pieters, getuijgen Jacob Pieterse Noordijk, Leentie Leenderts
Dito Jan, ouders Jan Jillisse Blok zaliger, Matie Simons, getuijgen Arij Willemse Kalis, Ariaentie Marinus
Dito Michiel, ouders Cornelis Cornelisse de Brune, Tanneken Cornelis, getuigen Dammis Dirkse Ocker, Maria Krijns
Novemb. 13 Samuel, ouders Reijnier Hendrikse van den Bergh, Jannetie Samuels, getuijgen Cornelis Pieterse van Lis, Catelijntie Pieters
Dito Jan, ouders Stoffel Janse, Engeltie Laurens, getuijge Esther Pieters??
Novemb. 20 Jan, ouders Jan Janse van Oostvoorn, Lijntie Marinus, getuijgen Willem Marinusse Bierman, Jacomijntie Paulus , vervangen door Jannetie Cornelis
Novemb. 27 Susannetie, ouders Pieter Jacobse Backer, Aegie Maertens, getuijgen Jacob Krijnse Coert, Cornelia Maertens
Dito Leendert, ouders Abraham Pieterse Jonkheer, Matie Pieterse, getuijgen Henrick Simonse, Aegie Pieterse
Decemb. 11 Lijdia, ouders Mattheus Arense Braber, Cornelia Jaques Verhulp, getuijgen Goris Jaquesse Verhulp, Maria Jaques Verhulp??
Decemb. xvii Jannetie, ouders Arij Gerritse Hackelaer, Oetie Willems, getuijgen Jan Stoffelse Kreeft, Emmetie Gerrits
Anno 1679
Jan. 8 gedoopt Matie, ouders Lanckhaijr, Arentie Jans, getuijgen Govert Claesse van Hulst, Cornelia Willems
Jan. 15. Griettie, ouders Michiel Janse Gastelaer, Jannetie Pieters, getuijgen Michiel Huijgense, Hilletie Pieters
Febr. 5 Saentie, ouders Cornelis Simonse Koolman, Lijsbeth Dircks, getuijgen Jan Dirkse van Oostende, Leentie Lieuvens
Item Cornelis, ouders Arij Cornelisse Gelegoo, Tannetie Joris, getuijgen Jasper Cornelisse, Lijntie Pieters
Item Lijsbet, ouders Pieter Janse Mase, Maria Hendricks, getuijgen Coenraet Andriesse, Rebecca Jans
Febr. 12 Ariaentie, ouders Hendrick Hermanse Beukelman, Lijsbet Andries, getuijge Lijntie Marinus
Febr. 18 Jannetie, ouders Jan Stoffelse Kreeft, Emmetie Gerrits, getuijgen Arij Gerritse Hackelaer, Oettie Willems
Maert 5 Hendrick, ouders Cornel Hendrickse de Wit, Cornelia Jacobs, getuijgen Joost Adamse, Saertie Witte
Maert 12 Meeuwis, ouders Willem Meeuwisse Bijl, Lijsbet Dircks, getuijgen Eeuwout Meeuwisse Bijl, Ariaentie Cornelis
Maert 19 Wilmtie, ouders Cornelis Jacobse, Maritie Hendricks, getuijge Lena Jans
April 7 Meeuwis, moeder Dimmetie Jans Rootsant heeft dit kint in onegt gewonnen, na haer seggen bij Cornelis Meeuwisse Bijl, getuijgen Aren Janse Rootsant, Aegie Jans, Arentie Gerrits
Mei 14 Suisie, ouders Aren Rootsant, Wilmintie Willems, getuijgen Marinus Sijmonse Koel, Sausie Willems
Mei 14 Emmetie, ouders Johannis Pieterse Goedereijde, Niltie Jans, getuijge Krintie Leuders
Juni 4 Klas, ouders Aren Resse Friesant, Nieltie Dames, ??Lammertie Seller, Jan Ruilofse als getuigen??
Juni 11 Niltis, ouders Willem Arense Braber, Arentie Commers, Aren Commerse Seedick, Sara Commers als getuigen??
Den 23 Julii is gedoopt Jacobus, ouders Laurens Jaspertsen en Dina Pieters, getuijgen Jasper Jaspertsen en Machthelt Korsen
Den selfden dito is gedoopt Maetje, ouders Elbert Abramse Gebuijs en Clijntje Jans, getuijgen Cornelis Leendertsen Timmers en Willemijn Abrams??
Den 30 Jullii is gedoopt Leuntje, ouders, woonende onder Ooltgensplaat, Willem Cornelisz Rijswijcker en Willemje Willems, getuijgen Matthijs Teunisz van Els en Susannitge Jillis
Den 13 Augusti is gedoopt Aaron, ouders Hendrick Gabrielsen en Barentje Jans, getuijge Annitge Pieters
Den selfden dito is gedoopt Cornelis, ouders Cornelis Schalcks Hoornaer en Jobje Cornelis, getuijgen Cornelis Leunense Kivit en Pieternellitge Stoffels
Den 20 Augusti is gedoopt Cornelis, ouders Arij Corneliszen en Grietje Hermans, getuijge Saertge Cornelis
Den 27 Augusti is gedoopt Neeltje, ouders Cornelis Dingemans Groenewegh en Marijtje Commers, getuijgen Cornelis Commertsen Zeedijck ende Arentje Commers
Den 9 Septemb. is gedoopt Annitge, ouders Leendert Jansen van Putten en Marijtge Jacobs
Den 1 Octob. is gedoopt Jan, ouders Jacob Marinus, Machtelt Jans, getuijge Annitge Jans
Den 15 dito is gedoopt Cornelis, ouders Jan Cornelisz de Groot en Jannitje Arents, getuijge Arentje Commers
Den selfden dito is gedoopt Andries, ouders Coenraet Andriessen en Stijntje Jans
Den 22 dito sijn gedoopt Pieter en Barbar, tweelingen, ouders Roelof Petit Frere en Anna van den Bosch, etuijge Barbar Michiels
Den 3 Decemb. is gedoopt Dirck, ouders Pieter Dirckzen en Barentje Zanders, getuijge Blasijntje Pieters??

Van den 3 Decemb. 1679 tot den 31 October 1683 is geen aanteekeninge gevonden wegens het doopen der kinderen onder de bedieninge van Do. Damatis Pas

Anno 1683
Nae dat het Godt Almachtich belieft heeft in Januar. 10 1683 D. Damasus Pas in sijne eeuwicheijt op te neemen, soo is wederom van nieuws tot predicant op den Bommel beroepen Wilhelmus de Valois ende in sijnen Dienst bevesticht door Do. Petrus Magerus op den 24sten Octb. 1683 ende deese navolgende kinderen door hem gedoopt
Octb. Den 31 ditto is gedoopt het kint van Leendert Dirxse Braber ende Pietertje Pieters, sijn huijsvrouw, genaemt Dirck, de getuijgen Laurens Pietersz de Graeff ende Neeltje Dirx
Decemb. den 25sten is gedoopt het kint van Sijmon Willemse en Beatris Jans, sijn huijsvrouw, genaemt Neeltje, de getuijgen Gilles Sijmonsz en Cornelia Jans
Januarij den 2 ditto is gedoopt het kint van Leendert Arentse en Jaepje Wouters, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Leentje, de getuijgen Cornelis Leenderts, Geertje Jans
16 ditto is gedoopt het kint van Pieter Dirxse van der Velde ende Geertje Crijnse, het kint genaemt Klijntje, de getuijgen Arij Leendertse met Lijntje Willems
Febr. 13 ditto is gedoopt het kint van Dirck Sijmons Gaveel en Teuntje Cornelis Kattestaert, het kint genaemt Lijntje, de getuijgen Willem Cornelis Kattestaert en Blasijntje Cornelis Kattestaert
Maert 12 ditto is gedoopt het kint van Jan Ariaensz Soeter en Maetje Jacobs, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Adriaen, de getuijgen Leendert Adriaensz Soeter en Aplonia Cornelis de Witte
April 2 ditto is gedoopt het kint van Jacob Gijsbertse ende Jannetje Willems, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Leentje, de getuijgen Huijgh Pietersz Wilst met Jannetje Koene
Uijt de Galanthee van de Plaet 16 ditto is gedoopt het kint van Jacob Jacobse Kats en Grietje Teunis, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Agnietje, de getuijge Lena Baltens Casteleijn
Uijt het Plaetse Oude lant 23 ditto is gedoopt het kint van Willem Cornelisz Rijswercker en Willemtje Willems, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Jacomijntje, de getuijgen Willem Willemsz Roomen en Pieternelletje Willems
30 ditto is gedoopt het kint van Japick Marinisse en Machgtelt Jans, het kint Abraham, de getuijgen Maeitje Heoens en Heijndrick Aerjaense
30 ditto is gedoopt het kint van Pieter Pieterse van der Elst en Lena Cornelis, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Teuntje, de getuijgen Cornelis Arensz en Neeltje Cornelis
30 ditto het kint van Reijnier Heijnderickse van den Berg en Jannetje Samuels, het kint genaemt Jacob, de getuijgen Lijsbeth Jans??
Meij is gedoopt het kindt van Willem Pietersz van Bom en IJtje Jacobs, het kint genaemt Annetje, de getuijgen Frans Harmansz, Jannetje Jans
Junij 4 den ditto is gedoopt het kint van Jacob Pietersz Noordijck en Lijntje Teunis, het kint genaemt Geerit, de getuijge Jannetje Arents Braber
23 ditto is gedoopt het kint van Jasper Jasperse Stellenaer en Geertruij Tijsse, sijn huijsbvrouw, het kint genaemt Marij, de getuijgen Maerten Tijsse Harmans ende Ariaentje Tijsse
23 ditto is gedoopt het kint van Hubertus Becker en Jannetje Franse, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Bastiaentje, de getuijgen Willem Willemse van Tijckenburch met Maetje Franse??
Augustus den 6 ditto is gedoopt het kint van Arij Leendertse de Wit en Annetje Pieters, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Marijtje, de getuijgen Arij Janse Rootsant en Willemijntje Willems
Den 6 ditto is gedoopt het kint van Pieter Jacobse Braber en Aechie Maertens, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Cornelia, de getuijgen Jacob Crijnse Court en Pieternelletje Cornelis
Den 27 ditto is gedoopt het kint van Geert de Grijse en Grietje Cornelis, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Maetje, de getuijgen Grietje Adams en Leentje Cornelis
Septbr. den 3 ditto is gedoopt het kint van Leendert Janse van Putten en Lijdia, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Cornelia, de getuijgen Jan Jansz van Putten en Marij Cornelis
Den 30 ditto is gedoopt het kint van Willem Willemsz Tijckenburch en Annetje Wouters, sijn hujsvrouw, het kint genaemt Willem, de getuijge Neeltje Phlippe
Octb. 22 is gedoopt het kint van Leendert Leendertse en Geertje Lucas, sijn huijsvrouw, het kint Annetje, de getuijgen Lena Samuels
Octb. 22 dito is gedoopt het kint van Abraham Pieterse Jonckheer en sijn huijsvrouw Maegtje Pieters, het kint genaemt Gertruij, de getuijge Maetje Abrahams
Novemb. 19 is gedoopt het kint van Jan Lievense Tack met Jannetje Henderickx, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Henderick, de getuijgen Geert Geeritse Pleun ende Maetje Geeritse
19 ditto het kint van Willem van Solingen en Cornelia Wouters Heuijsser, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Clara, de getuijgen Johannis van Solingen, Maria van Solingen en Johanna de Valois
19 ditto is gedoopt het kint van Johan van Cortrijck en Pieternella Cornelis van Putten, sijn huijsvrouw, het kint Cornelis, de getuijgen Cornelis Gerritse van Pouroijen en Lena Bastiaens, wed. van Cornelis Maertensz van Putten
26 ditto is gedoopt het kint van Jan Cornelisz van Sint Annelant en Marijtje Commers, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Cornelis, de getuijgen Jacop Cornelise van Sint Annelant, Jan Cornelisz Bestenoom en Aertje Laurens, sijn huijsvrouw??
Novemb. 26 ditto is gedoopt het kint van Cornelis Sijmonse Kool en Lijsbeth Dirx, het kint genaemt Cornelis, de getuijge Ariaentje Geerits
Anno 1685
Januarij den 7 ditto is gedoopt het kint van Gerrit Willem Huperts ende Neeltge Willems, sijn huijsvrouw, ??het kint genaemt Willem, de getuijgen Laurens Jaspersz Stellenaer en Dina Pieters, sijn huijsvrouw
Den 21 ditto is gedoopt het kint van Arent Leendertse van Sorge en Aechie Karels, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Bastiaentje, de getuijgen Jacob Pietersz van Tricht en Annetje Leenderts van Sorge
Febr. 9 ditto is gedoopt het kindt van Leendert Gijsbertse van Middelkoop en Grietje Ariens, sijn huijsvrouw, het kindt genaemt Gijsbert, de getuijge Grietje Harmens
Meert den 11 ditto is gedoopt het kindt van Wouter Janse en Annetje Pieterse, sijn huijsvrouw, het kindt genaemdt Jan, de getuijge Saertje Cornelis
Ditto is gedoopt het kindt van Willem Meeuwese Bijl en Neeltje Dirckx, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Meeuwis, de getuijgen Eeuwet Meeuwese Bijl en Marijtje Isaax
April den 15 ditto is gedoopt het kint van Anthonij Anthonisse Roskam en Cornelia Willems Verhaegen, het kint genaemt Willem, de getuijgen Abraham Willemse en Neeltje Willems Verhaegen
Julius 17 ditto is gedoopt het kint van Jan Cornelisz de Groote ende Jannetjen Arents, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Leentje, sijnde een tweelingh, de getuijgen Cornelia Jaques Verhulp
Augustus den 5den is gedoopt het kint van Pieter Jansz de Jonge en Aplonia Cornelis, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Sara, de getuijge Cornelia Jacops Lem
Septb. 9 ditto is gedoopt het kint van Cornelis Phlipse met Engeltje Andries, het kint genaemt Andries, de getuijgen Adriaen Cornelisz en Aechie Theunis
23 ditto is gedoopt het kindt van Jan Adriaensz van Schouwen met Hendrickje Cornelis, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Neeltje, de getuijge Jannetje Cornelis
Den 19en Augustus is gedoopt kint van Joost Stoffelsz van Duijnen en Geertje Dingemans, sijn huijsvrouw, kint genaemt Pieternelle, de getuijge Neeltje Arens Geene
Den 19 Augustus is gedoopt het kint van Teeuwis Arense Braber en Cornelia Jaques Verhulp, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Jacob, de getuijgen Goris Jaquese Verhulp en Ariaentje Jaques Verhulp
Octb. den 7 ditto is gedoopt het kint van Cornelis Schalcke Hoorenaer met Dimmetje Jans, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Maetje, de getuijgen Balthen Leendertse Casteleijn met Leena Balthens
Den 21 ditto is gedoopt het kint van Marinus Kool en Marijtje Adams, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Sijmon, de getuijgen Jilles Koole met Neeltje Koole
Den 28 ditto is gedoopt het kint van Jasper Jasperse Stellenaer met Gertruij Tijsse, het kint genaemt Marij, de getuijge Ariaentje Tijsse
Den 25 Novemb. gedoopt het kind van Leendert Aartse de Wolf met Neeltje Engelsche, de naam van ???t kind Engel, de getuijge Klijntje Jans
Decemb. den 16 ditto is gedoopt het kint van Dirck Sijmons Gaveel en Teuntje Cornelis Kattestaert, het kindt genaemt Cornelis, de getuijgen Willem Cornelisz Kattestaert en Blasijntje Cornelis Kattestaert
Den 23 ditto sijn gedoopt de kinderen van Hubertus Becker ende Jannetje Franse, sijn huijsvrouw, de kinderen genaemt Geertruij en Helena, de getuijgen Leendert van Aken met Neeltje Flipse en Annetje Wouters
Anno 1686
Januarij den 6 ditto is gedoopt het kint van Corstiaen Crijnse Barens en Neeltje Karels, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Crijn, de getuijgen Marinus Sijmonsz Kool, Pieternelle Tobias
Den 13 ditto is gedoopt het kint van Pieter Steijaert ende Sijtje Claes, het kint genaemt Francoijs, de getuijgen Jacobus Steijaert met sijn eerste huijsvrouw, en Guiljaem Vogelensangh, secretaris, en Emmerentia Vogelensangh??
Den 13 ditto is gedoopt het kint van Willem Willemsz Tijckenburch en Annetje Wouters, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Niesje, de getuijgen Jan Gijsbertse de Haes en Annetje Jans
Den 20 ditto is gedoopt het kint van Gerrit Cornelisz de Grijse ende Ariaentje Jacops, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Cornelis, de getuijgen Leendert van Weert ende Jannetje Pieters
Febr. den 3den ditto is gedoopt het kint van Sijmen Willemsz en Beatris Jans, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Annetje, de getuijgen Jan Laurisz met Lijsbeth Jans
Den 10 ditto is gedoopt het kint van Arent Commerse Zeedijck en Aplonia Adams, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Kommer, de getuijgen Cornelis Commerse Zeedijck en Arentje Commers Zeedijck
Den 29sten is gedoopt het kint van Evert Echtberse Poelman en Dirckje Everts, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Dingetje, de getuijgen Willem van Solingen en Stoffellijntje Maertens
Den 21 sten ditto is gedoopthet kint van Arij Willemse Spock en Jannetje Willems, het kint genaemt Willem, de getuijgen Leendert Willemsz Braber en Leuntje Willems
Meert den 17 ditto is gedoopt het kint van Henderick Lambrechtse van der Veer en Annetje Jaspers van der Stel, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Lijsbeth, de getuijgen Pieter Tijsse de Ruijter en Jannetje Jaspers van der Stel??
April den 7 ditto is gedoopt nae het overlijden van haer vader Arij Cornelis Gelegou, het kint van Tannetje Joris, sijn geweesene huijsvrouw, het kint genaemt Arentje, de getuijgen Aren Meeuwisz Bijl, Teuntje Pieters??
Den 21 ditto is gedoopt nae het overlijden van haer vader Reijnier van den Berg, het kint van Jannetje Samuels, sijn geweesene huijsvrouw, het kint genaemt Kliera, de getuijgen Gijsbert Albertse en Tannetje Cornelis??
Junij den 2 ditto is gedoopt het kint van Pieter van der Elst en Lena Cornelis Braber, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Pieter, de getuijgen Arent Leendertse de Wit, Lambert Pietersz van der Elst, Claesje Paulus
Op den 2 ditto is gedoopt het kindt van Simon Jooste Geus en Maetje Simons Erkeboudt, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Simen, de getuijgen Jacob Meeuwisz van der Veer en Cornelia Sijmons Erkeboudt
Den 9 ditto is gedoopt het kint van Arij Jansz Rootsant en Willemijntje Willems, het kint genaamt Jannetje, de getuijgen Daniel Oosterlingh en Aechie Jans
Den 16 ditto is gedoopt het kint van Pieter Dirckse van de Velde en Geertje Crijnse, het kint genaemt Clijntje, de getuijgen Arij Cornelisz Vinck met Grietje Harmans, sijn huijsvrouw??
Den 23sten ditto is gedoopt het kint van Cornelis Pietersz Bot en Leentjen Hendricks, sijn huijsvrouw, het kint genaemt Lijntje, de getuijgen Dirck Pietersz Bot en Maetje Pieters Bot
Julij den 28sten dito is gedoopt het kint van Sent Jacobsz Lack en Neeltje Dame, sijn huijsvrouw, kint genaemt Dames, de getuijgen Willem Marijnisz Speck en Crelia Dame
Den 28 dito is gedoopt de kinderen van Cornelis Danckertsz Zoijwijck en Maria Isaacq, sijn huijsvrouw, het eene kint genaemt Dancker ende het ander Isaacq, de getuijgen Neeltje Phlippe en Grietje Harmans
Augustus den 25 dito is gedoopt kint van Johannes Geertse van Wilmstadt en Maetje Teunes, sijn huijsvrouw, kint genaemt Dingheman, de getuijge Lijntje Arens
Sept. 1686 den 22en dito is gedoopt het kint van Jan Cornelisz van St. Annelant en Maria Commers, het kint genaemt Arentje, de getuijgen Jacob Cornelisz en Pleuntje Adams
Den 29en dito is gedoopt het kint van Claes Claesz van de Linde ende -, het kint Dina, de getuijgen Michiel Jansz Goeree en Maria Isaacq
Novemb. 1686 den 3en dito is gedoopt het kint van Jan Jacobsz Kock ende Jannetje Pieters, het kint Maetje, de getuijge Ariaentje Jacobs
Den 10en dito is gedoopt het kint van Leunis Maertensz van der Wacht ende Dingetje Cornelis, het kint Cornelis, de getuijgen Sent Cornelisz en Neeltje Cornelis
Den 17en dito is gedoopt het kint van Coenraet Andriesz Blauwen ende Stijntje Jans, het kint Jan, de getuijgen Gerrit Cornelisz Mol en Geertruijt Jans
Dn 17en dito is gedoopt het kint van Ariaen Jansz van Strijen en Metje Dirckx, het kint Maria, de getuijgen Cornelis Jacobsz Maeijner ende Maria Heindrickx
Decemb. 1686 den 1en dito is gedoopt het kint van IJmant Pouwelsz Kiebaen ende Lena Damus van der Plas, de getuijgen Bastiaen Cornelisz Hacke ende Maritje Wijnnants
Decem. 1686 den 8en dito is gedoopt het kint van Abraham Pietersz Jonckheer en Maetje Pieters, het kint genaempt Pieter, de getuijgen Willem Willemsz de Lange en Dina Jacobs
Den 22en dito is gedoopt het kint van Jan Lievensz Sack en Tannetjen Heindricx, het kint Maria, de getuijgen Laurits Pietersz de Graeff ende Tannetje Joris, op Stadt gedoopt uijt vreese datter niet gepredickt mochte worden, ??
Den 22en dito is gedoopt het kint van Leendert Gijsbertsz van Middelkoop en Grietjen Arens, het kint Arij, de getuijge Apoloontje Cornelis
Januarij 1687 den 1en dito is gedoopt het kint van Jacob Willemsz Goetmaet ende Maria Leenderts, het kint Willem, de getuijgen Teunes Willemsz Decker ende Eeuwitje Teunes
Den 12en dito is gedoopt kint van Jacob Pietersz Noordijck ende Grietje Abrahams, het kint Lena, ende getuijgen Cornelis Jacobsz Koningh ende Zaertje Dingemans
Februarij 1787 den 2en dito is gedoopt het kint van Leendert Leendertsz van der Wacht ende Geertje Luijcas, het kint genaemt Leendert, de getuijgen Willemtje Leenderts
Den 23en dito is gedoopt het kint van Davit Davitsz en Anna Jans, het kint Jan, de getuijgen Joris Claes ende Maria Frans
Maart 1687
Den 9 Maert sijn gedoopt de kinderen van Pieter Jacobsen Braber en sijn vrouw Aaghtje Maertens, het eerste kint heet Jacobus, het tweede Maerten, het derde Cornelia, de getuijgen ? Gebuijs en Jacob Crijnz Coert, Harman Maertensz en Neeltje Jacobs, Geertje Harmans, Pieternelletje Cornelis
Den selven dito is gedoopt het kint van Marinus Smits Coolen en sijn huijsvrouw Marijtje Dams, ???t kint heet Neeltje, de getuijgen Aren Commerz Zeedijck en Pleuntje Adams, sijn huijsvrouw
Den 16 dito is gedoopt het kint van Teeuwis Arensz Braber en sijn huijsvrouw Cornelia Jacobs Verhulp, het kint heet Maria, de getuijge Ariaentje Commers
Den 23 Maert sijn gedoopt de kinderen van Willem Pieterz van Bommel en sijn huijsvrouw Grietje Jacobs, het eene kint heet Pietertje, en het andre Cornelia, de getuijgen Leendert Ariensz van Waert, Lisbeth Ariens, Frans Hermansz en Pietertje Gerrits
Den 30 maert is gedoopt het kint van Pieter Pietersz Priem en Maetje Dircksen, sijn huijsvrouw, ???t kint heet Pieter, de getuijgen Iemant Pauwelsz en Lena Dammes
April 1687
Den 20 April is gedoopt het kint van Eeuwit Meeuwisz Bijl en Jannetje ??Cornelis, het kint heet Meeuwis, de getuijgen Willem Meeuwisz Bijl en Neeltje Dircxen
Den 1 Junij is gedoopt het kint van Gerrit Cornelis de Grijse en Ariaantje Jacobz, het kint genaemt Teuntje, getuijgen Gijsbert Cornelis de Grijse, Maerten Cancer en Marijtje Marinus
Den 22 Julij is gedoopt het kint van Willem Tijkenburgh en Annetje Wouters, het kint heet -, de getuijgen Joos Stoffelz en Zaertje Dingemanse
Den 6 Julij is gedoopt het kint van Jan Jansz den Blauwen en Geertje Jans, het kint heet Betje, getuijgen Leendert Jansz van Schouwen en Geertruij Jans??
Den 24 Aug. is gedoopt het kint Steeven Bartholomeusz en Maertje Teunis van Leeuwen, getuijgen Cornelis Teunisz van Eeuwen, Trijntje Claes , Dirck Pietersz
Sept. 1687
Den 14 septemb. is gedooopt het kint van Gerrit Cornelisz Mol en Tannetje Jans, ???t kint heet Maetje, getuijgen Bastiaen Pieterz Speck en Cniertje Cornelis
Den 26 Octob. is gedoopt het kint van Pieter Pietersz van der Elst en Leena Cornelis Braber, het kint heet Teuntje, de getuijgen Zent Cornelisz Braber en Dingetje Cornelis Braber
Den 9 November is gedoopt het kint van mr. Christiaen Drom en Maria Jocchems, het kint heet Trijntje, de getuijgen Do. Petrus van der Poel, pred. der stad Goeree, en juffr. Adriana van Dam
Den 16 Novemb. is gedoopt het kint van Cornelis Commersz Zeedijck en Grietje Philippus, het kint heet Commer, getuijgen Aren Commersz en Ariaentje Commers??
Den 26 Decemb. is gedoopt het kint van Cornelis Danckersz Sooijwijk en Maertje Isaacks, sijn huijsvrouw, het kint Neeltje, de getuijge Tannetje Cornelis Noorthoeve
Decemb. 1687 den selven dito is gedoopt het kint van Cornelis Schalke Hoornaar en Dimmetje Janse, het kint heet Aren, de getuijge Ariaantje Schalcks
Den 8 Februarij sijn gedoopt de kinderen van Cornelis Philipze en Engeltje Andries, sijn huijsvrouw, het eene kint heet ??Ariaantje, het andre Anna, de getuijgen Pieter Cornelis ??en Cornelis Schalcke, Ariaantje Tijs en Trijntje Willems
Den 22 Febr. is gedoopt het kint van Arij Willemsz Speck en Jannetje Willems Braber, het kint heet Maertje, de getuijgen Willem Marinusz Speck en Ariaantje Jeremias
Den 7 Maert is gedoopt Herman, soone van Claes Claasz van der Lande en Willemtje Hermans, sijn huijsvrouw, de getuijgen Herman Hermansz en Teuntje Pieters
Is gedoopt het kint van Claes Wouterz Verduijn en Grietje ?ons, sijn huijsvrouw, het kint Josijntje, getuijge Geertruij
Den 16 Apr. is gedoopt het kint van Jacob Crijnz Coert en Pieternelletje Cornelis, het kint Marinus, getuijge Cornelia Dingemans
Den 1 Meij is gedoopt het kint van Hendrijk Jansze van der Steene en Leuntje Jaspers, het kint Teuntje, getuijge Cornelis Jacobz Meijer en Mandeleentje Jaspers
Den 30 is gedoopt het kint van Cornelis Pietersz van den Bommel en Jeltje Jacobs , sijn huijsvrouw, ???t kint Jacob, getuijge Lijsbeth Aelberts
Den 6 Junij is gedoopt het kint van Bastiaen Groene en Cornelia, ???t kint Josijntje, getuijgen Antonij van der Wael en Gijsbertje Bastiaens
Den 7 dito is gedoopt het kint van Antonij Roskam en Cornelia Willems Verhaegh, het kint Willem, getuijgen Neeltje Willems en Abraham Willemz
Den 13 dito is gedoopt het kint van Leendert Gijsbertse van der Vlugt en Grietje Ariens, het kint Aeghje, getuijgen ???
Den 20 dito is gedoot het kint van Jan Adrianus Verhouwen en Hendrijkje Cornelis, het kint Tannetje, getuijge Stoffelijntje Maertens??
Den 27 dito is gedoopt het kint van Cornelis Pieterz Bot en Leentje Hendrijks, het kint ?, getuijge Maetje Curers
4 Julij is gedoopt het kint van Leendert Jansz van Schouwen, jonghman, ??en Ariaentje Schalks, jonge dr, het kint Leentje, getuijge Maetje Abrahams, vroetvrouw
Den 18 dito is gedoopt het kint van Cornelis Stoffelsz en Jannitje Jacobs, het kint Stoffel, getuijgen Stoffel Jansz en Madeleentje Jacobs
Den 25 dito is gedoopt het kint Willem Arense Kalisboer en Catalijntje Pieters, ???t kint Aren, Leunis Cornelisz Wagenaer en Maetje Pieters sijn getuijge
Den 22 Aug. is gedoopt het kint van Ariaan Cornelisz en Trijntje Willems, sijn huijsvrouw, Jannetje heet het kint, getuijge Eva Welle
5 Septemb. is gedoopt het kint van Corstiaen Crijnsz Warre en sijn huijsvrouw Neeltje Carels, het kint Maetje, getuijgen David Michielsz en Lijntje Tobias
Den selven dito is gedoopt het kint van Hermannus Govertz en sijn huijsvrouw Dina Laurens, het kint heet Henrick, getuijge Christianis Drom, Neeltje Christiaens
Den selven dito ook gedoopt het kint van Jacob Willemsz Goemaet en sijn huijsvrouw Maria Leenderts, het kint heet Leendert, getuijge Catalina Leenderts
Den 12 Septemb. is gedoopt het kint van Frans Hermansz van Oosten en Teuntje Pieters, het kint heet Geertje, getuijgen Herman Hermansz en Maetje Jans
Den 23 Octob. is gedoopt het kint van Gerrit Willemsz en Neeltje Willems, sijn huijsvrouw, het kint heet Johannes, getuijgen Hermannus Goverts, Maritje Hendrijks
Den selven dito is gedoopt het kint van Willem Dirckz Braber en Stoffeltje Cornelis, het kint heet Claesje, getuijgen Lambreght van der Elst en Neeltje Driohs
Den 26 Octob. is gedoopt het kint van Leendert van Aken en Neeltje Philippe, sijn huijsvrouw, het kint heet Jan, getuijgen Hendrijk van Hulst en Joosje Trompe
Den 7 Novemb. is gedoopt het kint van Dirck Simonsz Gaveel en Teuntje Cornelis Kattestaert, het kint heet Cornelis, getuijge Cornelia Dingemans
Op den 21 is gedoopt het kint van Jacob Pietersz Noortdijk en Grietje Abrahams, het kint heet Maria, getuijgen Engeltje Bastiaens en Jacob Cornelisz
Den 28 Nov. is gedoopt het kint van Leendert Willemsz Braber en Ariaantje Lodewijx, ???t kint Dammis, getuijgen Aren Lodewijxz van Proijen en Maetje Lodewijxs??
1689
Den 2 Januar. is gedoopt het kint van Boudewijn Jooste Seijlaart en Pieternelletje Stijns, ???t kint Joost, getuijgen Claas Claase van der Landen en Willemtje Hermans
Op den 9 dito is gedoopt het kint van Maerten Bigge en Catharina ??Velingh, ???t kint heet Maria, getuijgen Stephanus van Maltha, Elisabeth Hooghwinkel, Abraham van Diest, baljuw, ? van St. Annalant en Marina Dankerts, sijn huijsvrouw
Op den 6 Febr. is gedoopt het kint van Simon Jooste Geus en maetje simons, ???t kint heet Joost, de getuijgen Maetje Joosten en Willem Bouwersz Vreeswijk??
Den 20 Febr. is gedoopt het kint van Cornelis Pieters Lelijenburgh en Pieternelletje Slis, ???t kint heet Commertje, getuijgen Pieter Cornelisz Goeree en Dingene Jans
Den 7 Maert is gedoopt het kint van Pieter Pieters van der Elst en Lena Cornelis, het kint Cornelis, getuijgen Leunis Maertens van der Wacht en Dingena Cornelis
Den selfden dito gedoopt het kint van Wouter Willemsz Goemaet en Geertje Frans, het kint heet Willem, getuijgen Eeuwitje Teunis en Aren Willemsz Goemaet??
Den 13 Maert is gedoopt het kint van Leendert Leendertz van der Waght en Geertje Lucas, sijn huijsvrouw, het kint heet ???
Den 20 dito is gedoopt het kint van Aren Kootsack en Willemijntje Willems, ???t kint heet Teuntje, getuijgen Marinus Coole, Jacomijntje Coole en Jan Dirkzoon ?
Den 27 Maert is gedoopt het kint van Gijsbreght Cornelisz de Grijse en Maetje Eeuwits Goeree, ???t kint heet Cornelis, de getuijgen Ariaantje Jacobs en Hendrijk Cornelisz de Grijse
Den selven dito is gedoopt het kint van Cornelis Commersz Zeedijck en Grietje Phlippe, het kint heet Phlippis, getuijgen Joost Phlippz Trompe, Neeltje Phlipps??
Den 6 Meij is gedoopt ???t kint van Lauw Cornelisz Luijken en Lijntje Tobias, het kint heet Aren, getuijge Willemtje Reijniers
Den 12 Julij is gedoopt het kint van Coenraet Andries den Blauwen en sijn huijsvrouw Stijntje Jans, ???t kint heet Andries, getuijgen Cornelis Willemz Smit en Maetje Davids
Den 26 dito is gedoopt Cornelis, het kint van Leendert Jans van Putten en Lijdia Cornelis Huijsman, waarvan getuijgen sijn Pieter Cornelisz Huijsman en Jannetje Pieters
Den 10 Julij sijn gedoopt de kinderen van Johannes Gerrits van Wilmstad en Maetje Teunis, sijn huijsvrouw, het eene kint heet Mattheus, en het andre Dingeman, de getuijgen Dirkje Weeland en Leentje Mattheus
Den 24 Julij is gedoopt het kint van Arij Willemsz Spek en Jannetje Willems, ???t kint heet Tannetje, getuijgen Jan Willemz Braber en Leentje Willems Braber
Den 31 dito is gedoopt het kint van Willem Eeuwitsz Bijl en Neeltje Dirks, het kint heet Ariaantje, getuijgen Arij Meeuwisz Bijl en Maertje
Den 4 Aug. is gedoopt het kint van Leunis Maartensz van der Wagt en Dingena Cornelis, ???t kint heet Teuntje, de getuijgen Pieter Pietersz van der Elst en sijn huijsvrouw Lena Cornelis
Den selven dito is gedoopt het kint van Jan Janz van Souten en Maatje Gerrits, ???t kint heet Marij, getuijgen Bartholomeus Wisselzee en Belia Jans
Den 17 Septemb. is gedoopt het kint van Johannes van Kortrijk en sijn huijsvrouw Petronella van Putten, het kint heet Cornelis, de getuijgen Cornelis van Puroijen en Lena Bastiaens
Den 23 Octob. is gedoopt het kint van Laurens de Graav en Tannetje Joris, ???t kint heet Pieter, getuijgen Willem de Graav en Jannetje Pieters
Den 30 dito is gedoopt het kint van Jan Paulusz en Ariaantje Abrahams, het kint heet Annetje, de getuijgen Claas Danielz en Lena Plockoij
Den 20 Nov. Is gedoopt het kint van Cornelis Michielz en Hadeweij Daniels, ???t kint Ariaentje, getuijgen Abraham Jonckheer, Maetje Abrahams, sijn huijsvrouw
Den selven dito is gedoopt het kint van Hubreght Jansz en sijn huijsvrouw Annetje Cornelis, het kint heet Betje, getuijge Dingena Cornelis
Den selven dito is gedoopt het kint van Dirk Pieterz Fransman en Catalijntje Pieters, het kint heet Pieter, getuijgen Commertje Pieters en Jeremias Govertz
Den selven dito is gedoopt het kint van Cornelis Danckersz Zoijwijk en Marijtje Isaacks, het kint heet Tannetje, de getuijgen Jacob Cornelisz Noorthoeve en Grietje Hermans??
Den 11 Decemb. is gedoopt het kint van Christiaen Drom en Maria Jochems, ???t kint heet Arij, getuijgen Gerrit Arenz, Aelbert Gebuijs en Klijntje Jans
Den 28 dito is gedoopt het kint van Jan van Sprangh en Maria van der Grijp, ???t kint heet Zijtge, getuijgen Dirck Jansz van Sprangh en sijn huijsvrouw Maria Stevens
Den 30 Decemb. is gedoopt het kint van Do. A. de Roij, predik. alhier, en Elisabeth Hooghwinkel, ???t kint heet Petrus, getuijgen Maerten Bigge, Neeltje Jans, Maria Hooghwinkel, haer dochter
Den 8 Jan. 1690 is gedoopt het kint van Willem van Solingen en Cornelia Wouters, ???t kint heet Willem, getuijgen Cornelis van Bijkerke en Maertje Claes
Den 15 Januar. sijn gedoopt de kinderen van Jan Jansz de Blauwen en Geertje Jans, ??de kinderen heten Jan en Pietertje, getuijgen Maetje Willems Bijl, Jan Jansz Sterck en Hendrijkje Jans
Den 22 dito is gedoopt het kint van Pieter de Ruiter en Magdaleentje Jaspers, ???t kint heet Arentje, getuijgen Jasper Jaspers Stellenaer en Arentje Dirxs
Den 29 dito is gedoopt het kint van Leendert Suijdwerf en Zara Dingmans, ???t kint heet Cornelis, de getuijge Anna Suijdwerf
Den 12 Febr. is gedoopt het kint van Jasper Jasperz Stellenaer en Geertruij Thijs, genaemt Jasper, getuijgen Bastiaen Laurenz en Tannetje Jaspers
Den selven dito is gedoopt het kint van Leunis Cornelisz Wagenaer en Willemtje Leenderts van der Wagt, sijn huijsvrouw, ???t kint heet Cornelis, getuijgen Willem Kalis en Maetje Leunis
Den 19 dito gedoopt van Jan Jacobz Cock en sijn huijsvrouw Jannetje Pieters, genaemt Jacob, getuijge Grietje Abrahams
Fen 5 Maart is gedoopt het kint van Klaes Wouterz Duijn en Grietje Jans, ???t kint heet Claas, getuijge Maetje Gerrits
Den selven dito gedoopt het oneghte kint van Cornelis Simonsz Cool, de jonge soo men segt, en Jaapje Adams Ackkerdijk, ???t kint heet Arent, getuijge Maetje Abrahams
Den 19 Maert is gedoopt het kint van Cornelis Pieterz Lelienburgh en sijn huijsvrouw Pieternelletje Slis, het kint heet Commertje, de getuijgen Jan Gijsbregtz de Haes en Ariaentje Pieters
Den 26 dito gedoopt Maurits, het kint van Jan Cornelisz van St. Annelant en Neeltje Maurits, getuijgen Maurits Jansz en Maetje Gillis
Den 9 April is gedoopt Willem, het kint van Simon Willemsz en Beatris Jans, getuijgen Arij Willemsz, Baertje Willems en Lijntje Willems
Den 26 dito is gedoopt Jaepje, het kint van Frans Hermansz van Oosten en Teuntje Pieters, getuijgen Laurens Pieterz en Jannetje Pieters
Den 16 Julij is gedoopt het kint van Cornelis Pietersz Bot en -, het kint heet Lijntje, getuijgen Dirck Pieterz Bot, Arentje Paulus
Den 23 dito is gedoopt het kint van Gijsbreght Cornelisz van der Hoek en Caetje Tonis, ???t kint heet Willemtje, getuijge Metje Dircks??
Den 30 dito is gedoopt het kint van Simon Geus en Maetje Simons, ???t kint heet Aeltje, getuijgen Daniel Prins en Maetje Jooste
Den 13 Aug. is gedoopt he Teuntjet kint van Pieter van der Elst en Lena Cornelis, ???t kint heet Teuntje, getuijgen Leunis Maertens en Dingena Cornelis, sijn huijsvrouw
Den 20 dito is gedoopt Lijsbeth, het kint van Willem Kalis en Catalijntje, getuijge Lijntje Ariens
Den 10 Septemb. is gedoopt het kint van Leendert Keijser en Neeltje Corstianus, ???t kint heet Cornelis, getuijgen Stoffelijntje Jooste en Cornelis Keijser, haer soon, voor welken in haer absentie geassisteert hebben Appolonia de Jongh
Den 29 October is gedoopt het kint van Ariaan Cornelisz en Trijntje Willems, het kint heet Cornelis, getuijge Engeltje Andries
Den selven dito is gedoopt het kint van Cornelis Commerz Zeedijk en Grietje Phlipps, ???t kint heet Niesje, getuijgen Leendert van Aaken, Pieter Phlippz en Neeltje Phlipps
Den 12 Novemb. is gedoopt het kint van Leendert den Braber en Jannetje IJmants, ???t kint heet Pietertje, getuijge Dina Simons
Den 19 dito is gedoopt het kint van Cornelis Fransz en Hester Willemsz, ???t kint heet Commertje, de getuijgen Willem Teunisz de Breet en Stoffelijntje Teunis de Breet
Den 26 dito is gedoopt het kint van Arij Willemsz Spek en Jannetje Willems, het kint heet Marinus, de getuijgen Willem Marinusz, Ariaantje Jermias
Den selven dito is gedoopt het kint van David Nicolaesz en Lijntje Tobias, ???t kint heet Lijntje, getuijgen Pieternella Tobias, Cors Crijnsz
Den 31 Decemb. is gedoopt het kint van Willem van Tijkenburgh en Commertje Arense, ???t kint heet Aren, de getuijgen Jan Cornelisz de Groot en Maria Ariens
Den 10 Decemb. is gedoopt het kint van Leendert Leendertsz en Geertje Lucas, ???t kint heet Leendert, getuijgen Willemtje Leendertsz
Den selven dito is gedoopt het kint van Isac van der Linden en Willemtje Hermans, ???t kint heet Geertje, getuijgen Frans Hermansz en Maetje Jacobs
1691
Den 4 Janu. is gedoopt het kint van Jan Pouwelsz en Ariaantje Abrahams, ???t kint heet Annetje, getuijge Claesje Jacobs
Den 28 dito is gedoopt het kint van Christianus Drom en Maria Jocchems Zarent, ???t kint heet Adrianus, getuijgen Margareta van der Poel, Dirk Simonsz Gaveel, gepresenteert, getuijge in absentie van juffr. Van der Poel was Volkje Isaacs
Den 4 Maert is gedoopt het kint van Leendert Maertense van der Waght saliger en Neeltje Henderijks, sijn huijsvrouw, ???t kint heet Leendert, getuijgen Leunis Maertensz van der Wagt en Stoffelijntje Maertens
Den 8 April is gedoopt Ariaantje, het kint van Cornelis Phlippen en Engeltje Andries, getuijge Maertje Hendrix
Den 13 dito is gedoopt Gillis, het kint van Marinus van der Veer en Arentje Daniels, getuijgen Maurits Jans en Maetje Gillis
Den 16 dito is gedoopt Arent, ???t kint van Jan Cornelisz van St. Annalant en Neeltje Maurits, getuijgen Jacob Cornelisz van St. Annalant en Jannetje ??Maurits
Den 13e Meij is gedoopt Pieter, de soon van Mattheus van Putten en Leentjen Engels, getuijge daer van sijnde haer suster Anna Engels
Den 20e dito is gedoopt het kint van Leendert Willemz van Aken en Neeltje Phlippe, ???t kint heet Phlip, getuijgen Cornelis Commersz Zedijk en Grietje Phlipps, sijn huijsvrouw
Den 29e dito is gedoopt Cornelis, soon van Jan Cornelisz de Groot en Jannetje Ariens, sijn huijsvrouw, getuijgen Mattheus Arentsz Braber en Maghtel Jans
Den 8 Julij is gedoopthet kint van Dirck Zimonsz Gaveel en Teuntje Cornelis Kattestaert, ???t kint heet Cornelis, getuijgen Jacob Crijnz Court en Pieternelle Cornelis , sijn huijsvrouw
Den 15e dito is gedoopt Niesje, dogter van Pieter Dirxse van der Velde en Geertje Crijns, getuijgen Jan Sterk en Maetje Frans
Den 22e dito is gedoopt Geertje, het kint van Herman van Oosten en Maetje Jacobs, getuijgen Frans Hermanz van Oosten en Willemtje Hermans
Den 5 Aug. is gedoopt Pieternelletje, het kint van Jacob Pieterz Noordijks en Grietje Abrahams, getuijgen Pieter Jacobsz en Neeltje Jacobs
Den 26 Aug. is gedoopt Cornelis, het kint van Hubert Janz van Zwaluw en Jannetje Cornelis, getuijge Neeltje Engels
Den 2 Sept. is gedoopt Jan, de soon van Cornelis Danckertz Zoijwijk en Maria Isaax, getuijge Jannetje Ariens de Groot
Den 19 dito is gedoopt Aren, soon van Jan van de Vijver en Pieternelle Dingemans, getuijgen Leendert Suijdwerf en Neeltje Arens
Den 16 is gedoopt Hendricus, soon van ??? van Gorcum, getuijgen Stephanus van Maltha en sijn huijsvrouw
Den selven dito gedoopt Thijs, het oneghte kint van Thijs Jacobz en Zelia Lambregts, getuijgen Claes van der Linde en Geertje Jans
Den 12 Octob. is gedoopt Leuntje, sijnde het kint van den overleden Teunis Cornelisz Wagenaer en Willemtje Leenderts, getuijgen Jacob Leunisz en Maetje Leunis
Den 14 Sept. gedoopt de kinderen van Cornelis Schalckz Hoornaer en Dimmetje Jans, welke eene heet Hubert en het ander Fransje, getuijgen Daniel Oosterlingh en Arentje Hubregts, Boudewijn Jooste en Aeghje Jans
Den 21 dito is gedoopt Maetje, het kint ??van Jan Lambregtz en Ariaantje Schalcks, getuijge Willemtje Hermans
Den 25 Novemb. is gedoopt Maerten, soon van Leunis Maertense en Dingene Croon, getuijgen Krin Maertense en Aeghie Leunis
Den 16 Desemb. is gedoopt Herman, soon van Frans Hermans van Oosten en Teuntie Pieters, getuijgen Herman Hermanse van Oosten, Wijfe Huberechts??
??Den 23 desemb. is gedoopt Willem, soon van Pieter Matisse den Outer en Madeleentie Jaspers, en getuijge Arijaentie Cornelis Kieevidts??
Den 25 dito is gedoopt Cornelis, soon van Antonij Roskam en Cornelia Arijaens, en getuijge Jantie Sijbrants
Ook 2 van de selve maand December was gedoopt het kint van Maarten Pieters Bigge en Katharina van Erlingh, ???t kint heet Pieter, present: getuijgen sijn Abraham van Diest, baljuuw civil van St. Anneland, Johanna van Diest voor haar moeder, Catharina Dankers, huijsvrouw van Abraham van Diest, item Cornelia van Erlingen, absent: Do. Alewijn de Roij, pred. tot Swanenburgerdam, Hendrik Dokkeman, Trijntje Pas, zijn huijsvrouw
1692
Den 6 Januarij is gedoopt Aeltje, zijnde het kint van Zime Jooste Geus en Maartje Zimons, sijn huijsvrouw, getuijgen Leentje Jans, Leena Pieters, Abraham Willemsz Franken
Den 3 Feb. is gedoopt Wouwter, zijnde het kint van Willem van Zoelingen, de moeder Cornelia Wouwters, de getuijgen Jan van Sprange en Marij van der Grijp in plaats van de absente Lidia Wouwters
Den 17 Feb. is gedoopt Pieter, zijnde de vader Laurens Pieterse de Graav, de moeder Tannetje Joris, getuijgen Willem Pieterse en Teuntje Pieters
Den 24 dito is gedoopt Herman, zijnde de vader Willem Pieterse van Bommel, de moeder Itie Jakops, getuijgen Leendert Arentz van Waart en Teuntje Stalperts
Maart den 2 is gedoopt Niesje, zijnde het kint van Willem van Tijkenburg en Jannetje Arents, zijn huijsvrouw, de getuijgen zijn Witte Dingmans en Truijtje Leenderts??
Den 9 dito is gedoopt Jan, zijnde het kint van Aalbert Jansz Gastelaar en Ariaantje Cornelis Vreeswijk, getuijgen Pieter Michielsz Gastelaar en Jannetje Cornelis Vreeswijk
Den 17 dito is gedoopt Maria, zijnde het kint van Leendert Suijtwerf en Saartje Dingmanse, getuijge Marija Suijdwerff
Den selve dito is gedoopt Jan, zijnde het kint van Cornelis Pietersz Lelijenburg en Pieternelletje Jans, getuijgen Willem Jansz Slis en Leentje Jans Slis
Den 30 dito is gedoopt Jan, zijnde het kint van Leendert Janse van Putten en Lijdia Cornelis, getuijge Lijdia Jans
April 20 is gedoopt Jannetje, zijnde het kint van Jan Warmonts en Josina Jakobs, absente getuijge Carel Verlee, present Geertruij Hendriks van der Wel
Meij 11 is gedoopt Leendert, zijnde het kint van Jan Adriaansz van Schouwen en Hendrikje Crelis, getuijge Leuntje Teeuwis
Junij 22 is gedoopt het kint van Jan Jacobsz Kok en Jannetje Pieters, het kint heet Pieter, getuijge Ariaantje Thijsse
Den selve dito is gedoopt Jopje, het kint van Jan Arentse en Divertje Bastiaans, getuijgen Maarten Dirxz en Pietertje Arents
August. 10 is gedoopt Dirck, zijnde het kint van Jacob Willemz Goetmaat en Marij Leenderts, getuijgen Arent Willemsz Goetmaat en Geertje Frans??
17 is gedoopt Cornelis, zijnde het kint van Pieter vander Elst en Leena Cornelis, getuijgen Matheus Arentsz Braber en Jannetje Arents
24 is gedoopt Jakob, zijnde het kint van Gerrit Tiggelman en Adriana Noorthoeve, getuijgen Jacob Cornelisz Noorthoeve en sijn vrouw Pietertje Jacobs Ruijgrok
Den selve dito is gedoopt Marijtje, zijnde het kint van Witte Dingmans van Sint Anneland en Geertruij Leenderts, getuijgen Hugo van Gorcum en Sara Dingmans
Den 7 Septemb. is gedoopt Neeltje, sijnde het kint van Baudewijn Lauwrensz en Geertruij Jans, getuijgen Jasper Lauwrensz en Maatje Jans
Den 28 dito is gedoopt Jakob, geboren den eersten dag in de Vaste, zijnde het kint van David Davidsz en Anna Jans, getuijge Marij Wittebol
Octob. 5 is gedoopt Leentie, zijnde het kint van Cornelis Dankers Zooijwijk en Maria Izaaks, getuijge is ??Zaartje Cornelis de Bruijn
Novemb. 9 is gedoopt Jaapje, zijnde het kint van Jan Pouwelse en Ariaantje Abrams, getuijgen Corstiaan Drom met sijn huijsvrouw
Den 30 dito is gedoopt Dingne, zijnde het kint van Claas van der Lind en Willemtje Harmens, getuijge Marij Izaks, huijsvrouw van Cornelis Dankers Zooijwijk
Decemb. 7 sijn gedoopt Pietertje en Heijltje, zijnde de kinderen van Jan Jansz van Souwten en Maatje Gerrits, getuijgen van Pietertje: Wijve Huberts en den absente Gerrit Pluijm, van Heijltje: Pietertje Gerrits en Willem Jansz van Kempe??
Den 21 is gedoopt Cornelia, zijn de het kint van Leendert Leunisse en Neeltje Geerts, getuijge Commertje Pieters
Januarij 1693
Den 18 is gedoopt Joost, zijnde het kint van Leendert Willemse van Aken en Neeltje Phlippe, getuijge Joosje Jooste
Den 25 is uijt de Plaat alhier gedoopt Gillis, zijnde het kint van Ruth Jansz en Dirkje Jans, getuijgen Bastiaan Cornelisse Hakke en sijn huijsvrouw Barbelje Gillis
Februarij den 8 is gedoopt Jannetje, zijnde het kint van Leendert Willemse Braber en Jannetje IJmants, getuijgen Arij Willemse Spek en Jannetje Willems, sijn huijsvrouw
Den 19 Februarij is gedoopt Dina, sijnde het kind van Cornelis Fransz van Dalen en Hester Willems, getuijgen Teunis Willemsz Kootzak en Dina Meijer
Maart den 5 is gedoopt Jakemijntje, zijnde het kind van Cornelis Pieterse Lelienburg en Pieternelletje Jans, getuijgen Cornelis Claasz Koert en Lena Pieters
Den 15 is gedoopt Ariaantje, zijnde het kind van Cornelis Willemsz Smith en Lijsbeth Jans, getuijgen Jan Cornelisz Kivit en Ariaantje Thijsse
Den 23 is gedoopt Jan, zijnde het kint van Corstiaan Krijnsz Warre en Grietje Jans, getuijgen zijn Otto Jansz en Paulijntje Jans
April den 12 is gedoopt Aaltje, zijnde het kint van Zimon Joostze Geus en Maetje Zimons, getuijgen Daniel Leendertz Prins en Maatje Geus
Den 26 is gedoopt Leentje, zijnde het kint van Davit Machiels en Leentje Tobias, getuijge Pieternelle Tobias
Meij den 24 is gedoopt Lijntge, zijnde het kint van Dirk Zimonsz Gaveel en Teuntje Cornelis Kattestaart, getuijge Josijntje Cornelis Kattestaart
Junij den 3 is gedoopt Grietje, zijnde het kint van Gerrit Cornelis Mol en Jannetje Jans, getuijge Jakemijntje Marijnis
Den 14 is gedoopt Aaltje, zijnde het kind van Willem Jansz Kempenaar en Pietertje Gerrits, pater Jan Jansz van Zouwte, mater Maatje Gerrits
Den 21 is gedoopt Anna, zijnde het kind van Hermanus Goverts en Dina Pieters, getuijgen Leendert Arentsz van Waart en Arentje ?erts
Junij 28 is gedoopt Neeltje, zijnde het kint van Arent Jansz Rootsant en Willemtje Willems Verhulp, getuijge Goodlief Willems??
Dito is gedoopt Abram, zijnde het kind van Jan Lambertsz en Ariaantje Schalcks, getuijgen Bouwdewijn Schalks en Pieternel Boudewijns
August 23 is gedoopt Stoffelijntje, zijnde het kind van Leendert Keijser en Neeltje Corstiaans, getuijgen Stoffelijntje Janse en Jannetje Sibrands
Den 28 Junij is ook gedoopt Abraham, het kind van mr. Pieter Bliek en Leuntje Jobs Duijm, getuijgen Marinis Verhaeg en Teuntje Jacobs
Den 30 dito is gedoopt Pieter, zijnde het kint van Frans Harmansz van Oosten en Teuntje Pieters, getuijgen Willem Pieterse de Graaf en Jaapje Willems
Septemb. 13 is gedoopt Ewouwtje, zijnde het kind van Wouwter Willemsz Goedmaat en Geertje Franse, getuijgen Teunis Willemsz Goedmaat en Marijtje Meeldijks
Octob. 4 is gedoopt Crelis, zijnde het kint van Maarte Cornelisse van Schouwe en Annetje Pieters, getuijgen Pieter Pieterse van der Elst en Lena Cornelis
Den 16 dito is gedoopt Marija, zijnde het kind van Leendert Zuijdwerf en Sara Dingmans, getuijge absente Maria Suijtwerf
Novemb. 1693 is gedoopt Jannetje, zijnde het kint van Arent Cornelisz Louw en Marijtje Krijns, getuijge Maatge Cornelis
Ao. 1694??
Januarij 7 is gedoopt Neeltje, zijnde et kint van Aalbert Jansz Gastelaar en Ariaantje Cornelis, getuijgen Marcus Cornelisse en Jannetje Cornelisse
15 is gedoopt Ariaantje, zijnde het kint van Jacob Pietersz Noordijk en Grietje Abrahams Hollander, getuijgen Willem van Zolingen en Cornelia Wouwters
17 zijn gedoopt Maatje en Tannetje, beijde kinderen van Arij Willemsz Spek en Jannetje Willems Braber, getuijgen Johannes Leendertsz van der Velde, Aart Willemsz Braber, Maatje Jans Meermans en Leuntje Willems Braber
Maart 6 is gedoopt Maatje, sijnde het kind van Willem Pouwelse Vreeswijk en Lijsbeth Zimons, getuijge Jannetje Cornelis
Den 21 Maart is gedoopt Krijn, zijnde het kint van Jan Krijnse Krappendijk en Jannetje Arends Oosterlingh, getuijgen Leendert Krijnse Krappendijk en Leentje Krijnse Krappendijk
Den 28 Maart is gedoopt Jan, zijnde het kint van Leendert Jansz van Leede en Ariaantje Thijsse, van der Vlugt, getuijgen Marijnis Jansz Verweij en Neeltje Philpse van Aken
Den selve dito is gedoopt Cnelis, zijnde het kint van David Davidze Koman en Anna Jans, getuijgen Arij Pietersz van Ravesteijn en Dirkje Jans
Den 25 April is gedoopt Maatje, sijnde het kind van Jan Cornelisse van St. Annaland en Neeltje Mouwrits, getuijgen Mouwris Jansz van Kempe en Arentje Daniels
Den 3 September 1695 is gedoopt het kint van Allebreght Abrahamse Gebuijs, het kint hijetende Lijsbet, de getuijgen Huijbreght Vettekaes met Lijsbet de Roeij
Den 26 dijto is gedoopt IJoosije, sijnde het kint van Leendert van Waert en Arentije Huijbreghts, de getuijgen Danijel Oosterlijngh met Aechije IJans
October den 10 is gedoopt de twee kinderen, sijnde de kinderen van Reijnier Groenewegh ende Margrijeta Bos, het eerste hijetende Johannis ende het tweede Stijntije, de getuijgen Stijntijen Heijndricks ende Jannetije Jans van Schouwen
Den 31 is gedoopt het kint van Vrans Harmans van Oosten ende Teuntijen Pijeters, hijetende Pijeter, de getuijgen Stoffer de Graef, Jannetije Pijeters
November 21 is gedoopt het kint van Bastijaen Aersen ende Klaesje IJacobs hijetende IJacobt, de getuijgen Pijeter IJacobse ??Koenijngh ende Engeltije Bastijaens ??
Den selven dijto is gedoopt de kinderen van Cornelis Flippe ende Engeltije Andrijes, de ene hijetende Flip ende het andere IJohanna, de getuijgen Cornelis Commerse Zeedijck ende Grijetije Flijpe, Hermanus Coverse ende Dijna Pijeters??
Desember den 21 is gedoopt het kint van IJan IJacobse Cock ende IJannetije Pijeters, het kint hijetende Pijeterije, de getuijge Rijna Pijeters
1695
IJanuewarij 16 is gedoopt het kint van Cors Crijnse Warre ende Grijetije IJans, hijetende Eva, de getuijgen Dirck Willemse, Willemijntije Crelis
Den selven dijto is gedoopt de kinderen van Claes Claesse van der Linden ende Willemtije Harmans, het eene hijetende Claes ende het andere Dijngeman, de getuijgen IJan Abrahamse ? ende Cornelia Huijbreghts met Danijel Cornelis van der Weel ende Barbara Huijbreghts??
Den 23 is gedoopt het kint van IJacobt Willemse Goemaet ende Marija Leenders Meeldijck, hijetende Ewitije, de getuijgen Aren Willemse Goemaet ende Lena IJans
Febrewarij den 27 is gedoopt het kint van Davidt Mighielse ende Lijntije Schijers, hijetende Annetije, de getuijgen Ewit Bijl ende IJannetije Cornelis
Maert den 13 is gedoopt inde Oude Tonge het kint van Pijeter Pijeterse van der Elst ende Lena Cornelis, hijetende Pijetertije, de getuijgen Lambreght van der Elst ende Annetije Pijeters
Den 20 is gedoopt het kint van Cornelis Commerse Zeedijck ende Grijetije Flippe, hijetende Neeltije, de getuijgen Ewout Pijeters ende Arentije Commers
Den 27 maert is gedoopt het kint van IJan Arense van Hellevoetsluijs ende Gijsije Bastiaens, hijetende Bastiaen, de getuijge Marija Klaes
Den selven dijto is gedoopt het kint van IJan Pijeterse Maes ende Selija Lambreghts van der Veer, hijetende Neeltije, de getuijgen Pijeter Arijaense van Bruijsel ende Susanna IJacobs
Den selven dijto is gedoopt het kint van IJan IJanse van Soute ende Maetije Andrijes, hijetende IJan, de getuijgen IJan van Souten ende Willemijntije Cornelis
Meij den 22 is gedoopt het kint van Willem IJanse Kempenaer ende Geertije IJans, hijetende IJaspertjje, de getuijgen IJan Willemse Kempenaer ende IJannetije IJaspers
Den 28 is gedoopt het kint van IJan Lambreghtse van Leuven ende Arijaentije Schalcke Hoornaer, hijetende Sara, de getuijge IJtije
Den 2 Julij is gedoopt het kint van Willem van Solijngen ende Cornelija Wouters, hijetende Clara, de getuijgen Pijeter IJanse de IJonge ende Marija van Solijngen
Den 17 is gedoopt het kint van Boudewijn Laurisse Stellenaer ende Geertruij IJans, hijetende IJannetije , de getuijgen IJan IJanse de Groote ende Maetije IJans
Den 24 is gedoopt het kint van Leendert Cornelisse Keijser ende Neeltijen Corstijaens, hijetende Huijbreght, de getuijgen Marijnus Cornelisse Keijser ende Maetije Abrahams??
Agustus den 14 is gedoopt het kint van IJmant IJacobse Suijcker ende Kommertije Pijeters Fransmans, hijetende IJacobt, de getuijgen Tobijas IJacobse Suijcker ende Marija??
Den 28 is gedoopt het kint van Huijgh Gabrijelse Loeij ende Saertije IJans, hijetende Hadewij, de getuijge IJannetije Gabrijels
Den selven dijt is gedoopt het kint van Dirck Cornelisse Wijlaert ende Marija Claes van der Sanden, hijetende Cornelis, de getuijgen Willem van Solijngen ende Cornelija Wouters Huijsers
Den 25 September is gedoopt het kint van IJan Barentse Voeijermans ende Lijsbet IJans de Leeuw, hijetende Grijetije, de getuijgen IJoost Wouterse Speelman ende Marijtije IJans de Leeu
Den selven dijto is gedoopt het kint van Cornelis van Dalen ende Hester Willems, hijetende Willem, de getuijgen Dijna IJacobts Moeijaert ende Pietertije Willemse Kootsack??
Den selven dijto is gedoopt het kint van Kornelis Willemse Smit ende Lijsbet IJans Suijdijck, hijetende Marija, getuijgen Huijbreght IJanse Suijdijck ende Lijdija IJans Suijdijck
November den 13 is gedoopt het kint van Alebreght IJanse Gastelaer ende Lena Pijeters, hijetende Lijsbet, de getuijgen Pijeter Magijelse Gastelaer ende IJannetje Leenders??
Desember den 4 is gedoopt het kint van Leendert van Waert ende Arentije Huijbreghts, hijetende Aren, de getuijgen Leendert Thijsse van der Vlught ende Arijanje Thijsse van der Vlught
Den 25 is gedoopt het kint van Jacobt Pijeters Noordijcke ende Grietije Abrahams, hijetende Abraham, de getuijgen Pijeter Cornelisse, woent op Suijlant, ende Geertruij Leenderts
1696
IJannewarij den 15 is gedoopt het kint van Krijn Arense ende Cornelija Laeuwe, hijetende Maertije, de getuijge Maertije Gijels
Den selven dijto is gedoopt het kint van Antonij Roelants ende IJudick de Leeuw, hijetende Cathrijna, de getuijgen Danijel de Leeuw ende Catrijna de Leeuw??
Den 5 dijto is gedoopt het kint van Dirck Pijeterse Fransman ende Catrijna IJans, hijetende IJannetije, de getuijgen Abraham Pijeterse Fransman, Maetije IJans de Groot??
Den selven dijto is gedoopt hetkint van Abraham van Overe ende Geertije Franse, hijetende Cornelis, de getuijge IJohanna van Overe
Den 23 April is gedoopt het kint van Antonij Roskam ende Cornelija Arens, hijetende Paulus, de getuijge Crulijne Dirckts
April den 15 is gedoopt het kint van Cors Crijnse ende Grijetije IJans, hijetende Eva, de getuijgen Davijdt Maggijelse, Lijntije Tobijas
IJunij den 17 is gedoopt het kint van Heijndrick van den Bergh ende Neeltije Hendricks, hijetende Weijntije, de getuijgen Leendert van Aken ende Neeltije Flippe
Den 24 is gedoopt het kint van Gijel IJanse Goeree ende Tannetje Corstijaens van Stelle, hijetende Willemtije, de getuijgen Claes Tijsse van Sanden ende IJopije IJans Goeree
Agustus den 5 is inde Oude Tonge gedoopt het kint van Frans Harmanse van Oosten ende Tuentije Pijeters, hijetende Frans, de getuijgen Klaes van der Linden ende Willemtije Harmans
Den 19 is gedoopt het kint van Aren Willemse Goemaet ende Lena IJans de Vlijegh, hijetende Euwitije, de getuijgen IJacob Willemse Goemaet ende Marija Meeldijck
October den 7 is gedoopt het kint van IJan Crijnse Krappendijck met IJannetije Arens, hijetende Heijltije, de getuijgen IJacopt Pijeterse Noordijke
Den 21 is gedoopt het kint van Pijeter Cornelisse Luijijendijk ende Aeltije Stoffels, hijetende Cornelis, de getuijgen Gerret Cornelisse Luijijendijk ende Angenijete Leenders
November den 4 is gedoopt het kint van Cornelis Franse van Dalen ende Hester Willems, hijetende Geertruij, de getuijgen Leendert van Aken ende Neeltije Flippe met Neeltije Maertens
Den 25 is gedoopt het kint van Leendert Suijtwerf ende Sara Dingemans, hijetende Marija, de getuijgen Willem Boon ende Marija Suijtwerf met Geertruij Leenders Kleepermans ??
1697 Febrewarij is gedoopt het kint van Pijeter Harmanse van Hoeke ende Blasijntije Willems Braber, hijetende Marijntije, de getuijgen Gijel Harmanse van Hoeke ende Lena Pijeters??
Maert den 3 is gedoopt het kint van Cornelis IJacopse Pannekoeck ende Tanetije Pijeters de Bat, hijetende IJacobt, de getuijgen Neeltije Dirckts Tijbout
Is gedoopt het kint van Jan Cornelisse van Sintannelant ende Neeltije Mourits, hijetende Cornelis, de getuijgen Jan Cornelisse Bestenoom, Aertije Laeuweris
Is gedoopt het kint van IJohannes Toenisse ende IJosijntije Arijens, hijetende Cornelis, de getuijge Geertruij Doens
April den 14 is gedoopt het kint van IJacob Adamse Ligtendagh ende Leuntije Cornelis, hijetende IJohannis, de getuijgen IJohannis Goederheijde ende Neeltije IJans
Den 21e April is gedoopt het kint van Jacob Willemz Goemaet en Maria Leenders Meeldijk, met name Sijtije Jacobs, getuijge Hester Willems
Den 28 is gedoopt het kint van Willem van Solijnge ende Cornelija Wouters Huijsers, hijetende Bastijaen, de getuijgen IJohannis van Solijnge ende Marija van Solijnge, met Abraham Willemse Franke ende Huijbreghije de Neijs
Den selven dijto is gedoopt het kint Cornelis Commerse ende Grijetije Flippe, hijetende Commer, de getuijge Arentije Commers
Den selven dijto is gedoopt het kint van Huijbreght IJanse Suijdijk ende Lena Cornelis, hijetende IJan, de getuijgen Cornelis Willemse Suijdijk ende Lijsbet Jans Suijdijk
Anno 1697
Meij den 5 is gedoopt het kint van Cornelis Janse van Strijen en Commertje Stoffels van Hercke, het kind genaamt Aarjaantje, getuigen Jop Janse van Strijen en Stijntje Jacobs
Junij den 9 is gedoopt Dina, sijnde het kind van Hendrick de Zeeuw en Jaapje Corsse, getuige Jopje Lievens
Julij den 21 is gedoopt Cornelia, sijnde het kind van Matheus Janse van Putten en Leentje Engels, getuigen Jan Janse van Putten en Lijsbet
Den 28 dito is gedoopt Ingeltje, sijnde het kind van Pieter Claasse Smit, van de Plaat, en Dirckje Abrams Buis, getuige Lijsbet Arens Lelienburg ??
August. den 11 is gedoopt Grietje, sijnde het kind van Pieter Louisse van der Nadt, onder de Stadt, en Arentje Rombouts de Buisder
Den 18 dito is gedoopt IJman, zijnde het kind van Leendert Willemz Braber en Jannetje Imants, getuigen Leentje Teuwis en Adriaantje Arense Tulp??
Den 18 dito is gedoopt Jannetje, sijnde het kind van Lieven Janse de Grood, getuigen Jan Janse de Groodt en Geertje de Groodt
Den 18 dito is gedoopt Cornelis, zijnde het kind van Cornelis Pieterz Lelienburg, van de Plaat, en Pieternelle Jans Lis, getuige Pietertje Groene
Den 25 dito is gedoopt Eeuwit, zijnde het kind van Gijsbert Cornelis de Grijse, van de Plaat, ??en Maartjen Eeuwits Goeree, getuige Neeltje Kievits
Septemb. den 8 is gedoopt Jan, sijnde het kind van Merrinis Cornelis van der Veer en Merretje Isaacks, getuige Blasijntje Willems
Den 8 dito is gedoopt Stoffel, zijnde het kind van Herman Stoffelse, van de Plaat, en Geertru Elberts, getuige Catharina Hendrix??
Den 15 dito is gedoopt Laurens, zijnde het kind van Boudewijn Laurisse Stellenaar en Geertru Jans, getuige Dina Pieters
Den 15 dito is gedoopt Pietertje, sijnde het kind van Cornelis Phlipse en Ingeltje Andries, getuige Geertru Leenderts
Den 15 dito is gedoopt Jannetje, sijnde het kind van Jacob Pieterse Noordijck en Grietje Abrams, getuige Pieter Cornelis Velgersdijck en Lijsbet Mechiels Gasselaar??
Den 15 dito is gedoopt Leuntje, sijnde het kind van Tobias Hendrixe van ???t Zuidlant, van de Plaat, en Maartje Pieters Propheet, getuigen Isaack de Heer en Lena Crijnse??
Den 15 dito is gedoopt Grietje, sijnde het kind van Aren Tomasse Paasche, van de Plaat, en Aarjaantje Gerrits van Barendrecht, getuige Maartje Jans Rijswerker
Den 22 dito is gedoopt Crijn, zijnde het kind van Arij Cornelisse Louw en Maritje Crijns, getuigen Corstiaan Stoffelse en Arentje Stoffels
Den 22 dito is gedoopt Maria, sijnde het kind van Joris Jorisse, van de Plaat, en Aarjaantje Jacobs, getuige Cornelia Doene??
Den 22 dito is gedoopt Sara, sijnde het kind van Cornelis Janse Stel, van de Plaat, en Teuntje Cornelis de Vogel, getuigen Joost Stevense van Halteren en Cornelia van der Vijver
Den 29 dito is gedoopt Pieter, sijnde het kind van Aalbert Gasselaar en Lena Pieters, getuige Jannetje Leenderts
Octob. den 12 is gedoopt Maartje, sijnde het kind van Jan Arense van Hellevoet en Gijsje Bastiaans, getuigen Geertru Leenderts en Jacob Cornelis Croon
Den 20 dito is gedoopt Jan, sijnde het kind van Willem Janse Kempenaar, van de Plaat, en Geertru Jans, getuigen Jan Willemz Kempenaar en Fransje Willems
Den 20 dito is gedoopt Gerrit, zijnde het kind van Frans Janse van Dele, van de Plaat, en Aarjaantje Wouters, getuigen Claartje Bons en Jan Lagebroeck
Den 27 dito is gedoopt Marijtje, sijnde het kind van Jacob Jacobse Labai, van de Plaat, en Pleuntje Lauwe Groenewege, getuige Lena Hendrix Kievit
Nog den 27 is gedoopt Hubrecht,sijnde het kind van Leendert Arense van Weert en Arentje Hubrechts, getuigen Aagje Jans en Daniel Oosterlijng
Novemb. den 6 is gedoopt Marijtje, sijnde het kind van Claas Hendrixe van Hatte en Stoveltje Goverts, getuigen Stijntje Hendrix en Jacob Cornelis Meinerts??
Den 10 dito is gedoopt Jan, zijnde het kind van Ruth Janse, van de Plaat, en Dirckje Jans, getuigen Willemtje Claas en Gillis Rutse van Es
Den 17 dito is gedoopt Hendrick, zijnde het kind van Claas Hendrixse en Dingene Cornelis, getuigen Aren Hendrixe en Maartje Hendrix??
Decemb. den 1 is gedoopt Dina, sijnde het kind van Dirck Janse van Adrichem, van de Plaat, en Lijntje Pieters Beenhacker, getuigen Hendrick de Jonge en Maatje Claas van Putten
Den 14 dito is gedoopt Pietertje, sijnde het kind van Jan Pieterse van der Kloot, onder Middelharnis, en Neeltje Cornelis Vredenburg, getuigen Annetje Korse van Schouwe en Dirck Paulusse van Schulenburg
Nog den 14 dito is gedoopt Lijsbet, sijnde het kind van Gerrit Gerritse van Brinck en Catharina Coelmans, getuigen Dirckje Jans van Schouwe, Gerrit Leenderts Hardendoot
Den 14 dito is gedoopt Aerjaantje, sijnde het kind van Roelof de Jonge, van de Plaat, en Aarjaantje Boone, getuigen Leendert Jeronimisse en Jacomijntje
Den 25 dito is gedoopt Maatje, sijnde het kind van Leendert Zachariese Lodder, Plaat, en Jannetje Mourits, getuigen Neeltje Maurits met Jan Mauritse
Den 14 dito is gedoopt Maritje, sijnde het kint van Frans en Goodlijf, getuige Metje??
Den 3 Januarij 1698 is gedoopt Gerrit, sijnde het kind van Leendert Janse van Putten en Lijdia Cornelis, getuigen Merrinis Janse Verweije met Jannetje Willems
Den 11 dito is gedoopt Arentje, sijnde het kint van Commer Willems Braber en Dina Pieters Wadde, getuigen Arij Willemz Braber en Arentje Commers
Den 22 dito is gedoopt Jannetje, sijnde het kind van Hendrick Reinierse van den Bergh en Neeltje Frederixs, getuige Jannetje Sam?
Janua. den 26 is gedoopt Annetje, sijnde het kind van Jan Messelisse en Lena Hendriks, getuigen Ruth Janse van Es en Dirckje Jans
Feb. den 9 is gedoopt Neeltje, sijnde het kind van Adriaen Arentse Tulp, van de Plaat, en Sara IJemants, getuigen Denis Teunisse van Tilburg en Jannetje Jans de Haas
Den 9 dito is gedoopt Johanna, sijnde het kind van Hendrick Janse de Jonge, van de Plaat, en Maatje Claas van Putten, getuigen Fop Janse de Jonge en Maria Jans de Jonge
Den 16 dito is gedoopt Bouwen, sijnde het kint van Giel Janse Goeree en Tannetje Corstiaans van Stel, getuigen Bouw Corvisse en Stijntje Cornelis
Den 16 dito is gedoopt Jacomijntje, sijnde het kint van Pieter Jorisse Schaveel, van de Plaat, en Maritje Abrams van der Saag, getuigen Wouter Cornelis Boon en sijn vrou Grietje Jans van Baalen
Den 16 dito is gedoopt Teuntje, sijnde het kint van Jan Cornelis Backer, van de Plaat, en Maatje Abrams, getuige Teuntje de Vogel
Den 23 dito is gedoopt Jan, sijnde het kint van Crijn Janse Roos en Clijntje Cornelis, getuigen Aren Arense van der Baan en Pieternelle Jans
Den 23 dito is gedoopt Geertje, sijnde het kint van Joris Mattheusse van Eekeren, van de Plaat, en Caatje Cornelis, getuige Cruinier
Maart den 9 is gedoopt David, sijnde het kind van de Heer Johannis Davidse Mijs, van de Plaat, en Juffr. Arentje Andries Vijnck, getuigen Adriaan Davidse Mijs en Saartje Cornelis de Bruine??
Den 9 dito is gedoopt Maarten, zijnde het kint van David Bal en Pieternelle Davids van Sint Annelant, getuigen Cornelis Bal en Lijsbet Gerritz
Den 9 dito is gedoopt Maaike, zijnde het kint van Gerrit Andries van Baal, van de Plaat, en Maria Pieters Sleewagen, getuigen Johannis Haring en Annetje Andries van Baal
Den 23 is gedoopt Geertje, zijnde het kint van Jan Cornelis van Sintannelant en Neeltje Mauris, getuige Jan Cornelis Bestenoom en Arentje Lauweris
Den 23 dito is gedoopt Leentje, zijnde het kint van Bastiaan Davidse Coomans, van de Plaat, en Maria Jans van der Beeck, getuigen Leendert Davids Coomans en Neeltje Davids
April den 27 is gedoopt Arentje, zijnde het kind van Dirck Pietersz Fransman en Catharina Jans, getugen Abram Pieterse Fransman en Commertje Pieters Fransman
Nog den 27 dito gedoopt Willem, zijnde het kind van Cornelis Willemz Smit en Lijsbet Jans, getuigen Jan Cornelis Kievit en Annetje Harders
Meij den 12 dito is gedoopt Geertru, zijnde het kint van Jan van Manen en Catharina Zaimans, getuige Stijntje Mulders
Den 12 dito is gedoopt Applonia, zijnde het kind van Dirck Pieterse Vetrix en Jannetje Pieters de Jongh, getuigen Pieter Janz de Jongh en Arentje Commers Zeedijk
Junij den 8 is gedoopt Mattheus, sijnde het kind van Arij Willemz Spee en Leentje Teeuwis Braber, getuigen Mattheus Arense Braber en Lijdia Mattheus Braber
Junij den 29 is gedoopt Johanna, zijnde het kind van Jan Voeijermans en Lijsbet Jans de Leeuw, getuigen Heiltje Jans de Leeu en Joost Wouterz Speelman
August. den 15 is gedoopt het kind van Kors Crijnse Warre en Grietje Jans, het kind sijn naam is Jan, getuigen Willemtje Gerrits en Dirck Willemz Bijl
Den 31 dito is gedoopt Maria, zijnde het kind van Jan Boogwaart, Plaat, ??en Jacomijntje Dingemans de Hont getuigen Cornelis Dingemanse de Hont en Maatje Dingemans de Hont
Nog den selfden dito is gedoopt Aarjaantje, zijnde het kind van Aren Gijsbertse Rijkvermaart, Plaat, en Geertru Jacobs, getuige Sijtje Willems
Nog den selfden dito Pieter van Oefer, Plaat, zijn kind gedoopt, de naam van t kind is Lijsbeth, de moeder van t kind is Hendrikje Hendrix, getuige Maarten Janse Kreeft
Septemb. den 7 dito is gedoopt Arentje, zijnde het kind van Arij Willemz Braber en Sara Cents, getuigen Arentje Commers Zeedijk en Commer Willemz Braber
Den 7 dito is gedoopt Jan, zijnde het kind van Jacob Adamse Ligtendagh en Leuntje Cornelis, getuigen Neeltje Goedereede en Johannis Johannisse Goedereede
Den 7 dito is gedoopt Hendrik, zijnde het kind van Aren Barnet en Neeltje Willems, getuigen Jacob Willemse Goemaat en Maria Leenderts??
Den 21 dito is gedoopt Leendert, zijnde het kind van Leendert Davidse Cooman en Marijtje Arens, getuige Matje Leenderts
Novemb. den 3 dito is gedoopt het kind van Steven Gijsbertse Slegt en Saartje Cornelis van der Plas, het kind sijn naam is Engeltje, getuigen Abram Willemsz Franken en Judik de Leeuw
Den 23 dito is gedoopt Matheus, zijnde het kind van Leendert Thijsse van der Vlugt en Susannetje Jacobs, getuigen Marinus Janse Verweije en Aerjaantje Thijsse van der Vlugt
Den 30 Novemb, 1698 is gedoopt Jan, zijnde het kind van Willem Paulusse Vreeswijke en Lena Jans de Vliegh, getuige Lijsbeth Gijelse Gasselaar
Decemb. den 25 zijn gedoopt de kinderen van Claas Claasse van der Linden en Willemtje Hermans, de namen der kinderen zijn: het eerste Geertje, het tweede Aerjaantje, de getuigen Grietje Huberts en Jannetje Huberts
Januarij 1699
Den 4 dito is gedoopt Jan, zijnde het kint van Jacobus Janz Kleijdijk en Jannetje Jans van Schouwen, getuigen Jan Aerjaanse van Schouwen en Jannetje Jans, sijn vrou
Den 11 dito is gedoopt Leendert, zijnde het kind van Hubert Janse Zuijdijk en Lena Cornelis, getuigen Leendert Janz van Putten en Lijdia Jans
Februarij 1699 den 1 dito is gedoopt Pieternelle, zijnde het kind van mr. Jacobus Pieterse Bliek en Neeltje Jacobs Noordijk, getuigen Jacob Pieterse Noordijck en Grietje Abrams??
Den 15 dito is gedoopt ??Franscijntje, zijnde het kint van Abram Cornelis van Oeveren en Geertje Frans van der Heul, getuige Jacomijntje Reniers??
Den 22 dito is gedoopt Willem, zijnde het kind van Dirck Willemz Bijl en Willemtje Gerrits, getuigen Willem Eeuwitse Bijl en Leentje Dircks
Maart den 29 dito is gedoopt Aren, zijnde het kind van Claas Hendrickse Codde en Dingene Cornelis Braber, getuigen Jannetje Arens Braber, Hubert Janz Zuidijk
April den 19 dito is gedoopt Jacomijntje, zijnde het kind van Lowijs Janse Duive en Maartje Andries, getuigen Pieternelle Stijn en Boudewijn Cesar??
Den 26 dito is gedoopt Johanna, zijnde het kind van Cornelis Commerse Zeedijck en Grietje Phlippe Trompe, getuigen Leendert van Aken en Neeltje Phlippe Trompe
Meij
Den 10 dito is gedoopt Jan, sijnde het kint van Pieter van Roon en Elsje Claas, getuige Annetje Pieters
Den 17 dito is gedoopt Lijsbeth, sijnde het kind van Leendert Janse van Putten en Lijdia Cornelis Huisman, getuigen Gerrit Cornelis Huisman en Maartje Teunis aen de Weght
Den 31 dito is gedoopt het kind van Kommer Willemz Braber en Dina Pieters Wadde, het kind sijn naam is Commertje, getuigen Merrinis de Wit en Aerjaantje Pieters
Nogh is den selfden dito gedoopt Cornelis, zijnde het kind van Leendert Cornelis van der Weel en Johanna van Oeveren, getuigen Willemijntje Cornelisse en Michiel Cornelisz
Junij 1699
Den 28 dito is gedoopt Jan, zijnde het kint van Wouter Claesse en Cornelia Huberts, getuigen Willemijntje Hermans en Cornelis Gebuis??
Julij 1699
Den 5 dito is gedoopt Willem, zijnde het kind van Antonij Roskam en Cornelia Adriaans, getuige Stoffeltje Goverts
Den selfden dito is gedoopt Messelis, zijnde het kind van Jan Messelisse en Lena Hendriks, getuigen Lijntje Messelis met David Davidse Cooman
Den 19 dito is gedoopt Dingeman, zijnde het kind van Leendert Zuidwerf en Zaartje Dingemans van Sintannelant, getuigen Witte Dingemanz van Sintannelant en Neeltje Arens Geene
Augustus
Den 30 dito is gedoopt Jaapje, zijnde het kint van Cornelis Franse van Dalen en Hester Willems, getuigen Jacob Willems Goemaet en Maria Leenderts Meeldijk
Septemb. den 13 dito is gedoopt Fransje, sijnde het kind van Jan Lambregtse en Aerjaantje Schalcks, getuigen Cornelis Schalck en Dimmetje Jans
October
Den 18 dito is gedoopt Stoffelijntje, zijnde het kind van Leendert Arenz van Weert en Arentje Hubregts, getuige Teuntje Gerrits Stamper
Nogh den selfden dito is gedoopt Pieternelle, zijnde het kind van Willem Willems Moelijker en Jopje Merrinus, getuigen Hubert Janse Zuiddijk en Catalina Anthonis
Den 25 dito is gedoopt Clijntje, zijnde het kind van Leendert Lodder en Jannetje van Kempen, getuigen Jan Lodder en Lijntje Lodder
Novemb. 1699
Den 1 dito is gedoopt Reinier, sijnde het kint van Heindrick van den Bergh en Neeltje Frederiks Trompe, getuige Jannetje Samuels
Den 29 dito is gedoopt Dina, zijnde het kind van Jacob Pieterse Noordijk en Grietje Abrams, getuigen Merrinus Cornelis van der Veer en sijn huivrou Maria Isaaks
Decemb. 1699
Den 14 dito is gedoopt Cornelis, sijnde het kind van Arij Willemz Speck en Leentje Teeuwis Braber, getuigen Teeuwis Arense Braber en Lijdia Teeuwis Braber
Januarius 1700
Den 17 dito is gedoopt Cornelia, sijnde het kind van Merrinus van der Veer en Maria Isaaks, getuigen Grietje Cornelis Lodder en Maurits Janse van Kempen
Den 31 dito is gedoopt Mattheus, zijnde het kind van Leendert Thijsse van der Vlugt en Susanna Jacobs, getuigen David Thijsse en Aerjaantje Thijsse
Den 28 Februarius 1700 is gedoopt Paulus, sijnde het kind van Willem Paulusse Vreeswijk en Lena de Vliegh, getuigen Jan Paulusz Vreeswijk, Pieternelle Hendriks
Den 28 Feb. 1700 is gedoopt Jannetje, zijnde het kind van Aelbregt Gasselaar en Lena Pieters, getuige Jannetje Leenderts
Den 7 Maart 1700 is gedoopt Willem, zijnde het kind van Cornelis Willemsz Smit en Lijsbeth Jans, getuigen Leendert Janse van Putten en Lijdia Smitsman
Den 4 April 1700 is gedoopt Dirck, zijnde het kind van Jacob Willemz Goemaat en Merrij Leenderts, getuigen Teunis Willems Kootsak en Gijsje Gijsberts
Den 4 April 1700 is gedoopt Dina, zijnde het kind van Leendert den Braber en Jannetje IJmants, getuigen Isaak Pieterse Jongeschout en Pieternelle, zijn vrouw
Den 16 Meij 1700 is gedoopt Gijsbert, sijnde het kint van Marcus Gijsbertse Vel en Jacomijntje Sijbrands van der Goes, getuigen David Arense Warre en Jannetje Sijbrands
Den 23 Meij 1700 is gedoopt Jannetje, zijnde het kind van Abram Pieterse Fransman en Maatje Jans de Groot, getuigen Jan de Groot en Geertru Jans de Groot
Den 23 Meij 1700 is gedoopt Maartje, zijnde het kind van Denis Teunisse en Cathalijntje Leenders, getuigen Jan Hugen en Pleuntje Hugen
Den 31 Meij 1700 is gedoopt Lijsbeth, zijnde het kind van Jan Cornelis van Sintannelant en Neeltje Mauris, getuigen Jan Maurisse van Kempen, Grietje Lodders, IJtjen Dircks
Den 25 Julij is gedoopt Commertje, zijnde het kind van Kommer Willems Braber en Dingene Pieters Wadde, getuigen Merrinus de Wit en Aerjaantje Pieters
Augustus 1700
Den 8 dito is gedoopt Jan, zijnde het kind van Pieter Janse van Roon en Elsje Klaas, getuige Annetje Pieters
Den 22 dito is gedoopt Hubrecht, sijnde het kind van Wouter Klaasse en Cornelia Huberts, getuigen Wijven Hubregts en Cornelis Willemse
Augustus 1700
Den 5 dito is gedoopt Johannis, zijnde het kind van Jan van Mane en Catharina Zaimans, getuige Marij Jochems
Septemb. 1700
Den 12 Septemb. os gedoopt Jan, zijnde het kind van Lowijs Janse Duijve en Maatje van Souten, getuigen Cornelis Schalk Hoorenaar met Dimmetje Jans
Den 26 Septemb. 1700 is gedoopt Willem, sijnde het kind van Leendert van der Lede en Aerjaantje Thijse van der Vlugt, getuigen Merrinus Janse Verweije en Jannetje Willems
Den 26 dito is gedoopt Pieter, het kind van Krijn Pieterse en Teuntje de Graaf, getuige Aerjaantje Schalcke
Den 10 Octob. 1700 is gedoopt Lijsbeth, zijnde het kind van Dirck Bijl en Willemtje Gerrits, getuigen IJsbrant Janse van Tonnekreek en Teuntje Gerrits??
Den 10 dito is gedoopt Arentje, zijnde het kind van Jan van Hellevoetsluis en Gijsje Bastiaans, getuigen Stijntje Beukelmans en Aren Hendrikse Barnet
Den 17 Octob. 1700 is gedoopt Jan, sijnde het kind van Boudewijn Lauwerisse Stellenaar en Geertru Jans, getuigen Merri Hendriks en Lieven Janse
Den 17 Octob. 1700 is gedoopt Adriaan, zijnde het kind van Jan de Kock en Jannetje Pieters, getuige Geertje Krijns
Den 24 Octob. 1700 is gedoopt Cornelius, zijnde het kind van Dirck Pieterse Vetris en Jannetje Pieters de Jonge, getuigen Grietje Carels en Crijn Janse de Vogel??
Den 30 Octob. is gedoopt Hilletje, zijnde het kind van Korstiaan Crijnse Warre en Grietje Jans, getuige Jannetje Arens
Novemb. 1700??
Den 28 dito is gedoopt Cornelis, zijnde het kind van Jan Kievit en Cornelia Dircks, getuigen Pieter Kievit en Stoffeltje Cornelis??
Den 5 Decemb. 1700 is gedoopt Claas, zijnde het kind van Pieter Claesse Smit en Dirkje Abrams Gebuis, getuige Maatje Laurus
Den 15 Decemb. 1700 is gedoot Dingeman, zijnde het kind van Leendert Zuidwerf en Zaarje Dingemans van Sint Annelant, getuigen Witte Dingemanse met Gertrui Leenderts Krepelmans
Den selfden dito is gedoopt Arij. het kind van Sijmon Arense de Groot en Trijntje Hendriks, getuigen Cornelis Franse van Dalen en Trijntje Arens de Groot
Den 19 Decemb. 1700 is gedoopt Elisabeth, sijnde het kind van Pieter van Rossum en Emmetje Croone, getuigen Johannis van Rossum en Maria van Rossum
Den 9 Januarius 1701 is gedoopt Jan, sijnde het kindt van Frans Jurij Rootman en Catharine Jans, getuige Jannetje Ruiters
Den 19 dito is gedoopt Jan, ouders Hendrik Janse van Leeuwen, Adriaantje Adriaans Keuvelaer, getuigen Samuel Pieters van Sante, Heiltje Teunis van den Sande
Den 26 dito is gedoopt Willemtje, het kind van Aren Hendrikse Barnet en Neeltje Willems, getuige Lijsbeth Jans
Den 2 Februarij 1701 is gedoopt Lieven, het kind van Jan Lievense Vonck en Lijsbeth Oranje, getuigen Cornelis Vree en Jopje Lieven
Den ? dito is gedoopt Merritje, zijnde het kind van Jacob Adamse Ligtendagh en Leuntje Cornelis Hollander, getuige Arentje Pieters
Den 23 Feb. 1701 is gedoopt IJsebrand, het kind van Jacob IJsebrandse vande Tonnekreek en Neeltje Cornelis Groeneweg, getuigen IJsebrand Janse en Jannetje IJsebrands
Den 13 Maart 1701 is gedoopt Pieter, het kind van mr. Jacobus Bliek en Neeltje Jacobs Noordijke, getuigen Jan Cornelis de Groot en Jannetje Arens Braber
Den 28 Maart 1701 is gedooopt Jacob, het kind van Joris Jorisse Rabbijn en Aerjaantje Jacobs, getuige Maatje Jans de Groot
Den 24 April 1701 is gedoopt Catrijntje, sijnde het kint van Steven Slegt en Saartje Cornelis van der Plas, getuigen Cornelis Bom en Trijntje Lagenhoeks
Den 15 Meij 1701 is gedoopt Lijsbeth, zijnde het kind van Willem Cornelis Beitel en Neeltje Stampers, getuigen IJsebrand Janse van de Tonnekreek en Teuntje Gerrits Stampers
Den 15 Meij 1701 is gedoopt Dingeman, het kind van Arij Willemse Braber en Lena Dingemans van der Braak, getuigen Commer Willemse Braber, Cornelia Dingemans van der Braak
Is gedoopt Cornelis, in onecht gebooren, vader Cornelis Pieterse Varemaat, moeder Willemptje Cornelis van Weel, getuige Grietje Hubers Smoor
Den 25 Meij 1701 is gedoopt Merrij, het kind van Frans Janse van Sintomeloi en Goodlijf Willems Burgemeester, getuigen Willem Dirkse Braber en Goodlijf Willems Braber ?? ????
Den 29 Meij is gedoopt Geertje, het kind van Jacob Pieterse Noordijke en Grietje Abrams, getuigen Truitje Leenders en Witte Dingemanse
Den 28 Augustus 1701 is gedoopt Willem, het kind van Cornelis Smith en Lijsbeth Jans, getuigen Lamberth van der Elst en Lena Cornelis Braber
Den 4 Septemb. 1701 is gedoopt Aren, het kind van Leendert Cornelis van der Weel en Johanna van Oeveren, getuigen Abram van Oeveren en Geertje Frans
Den 25 dito is gedoopt Teunis, het kind van Denis Teunisse van Tilburgh en Catalijntje Leenders Meeldijk, getuigen Susanne Wouters en Evert Willemse van Lexmonde
Den 25 Septemb. 1701 is gedoopt Dirck, het kindt van Jacob Willemz Goemaat en Merrij Leenders Meeldijk, getuige Aerjaantje Thijse
Den 25 Septemb. 1701 is gedoopt Johanna, het kind van Cornelis Janse Kempenaer, van onder de Plaat, en Wijfen Hubers Smoor, getuigen Geertje Jans van Schouwen en Willem Janse Kempenaar
Den 25 Septemb. 1701 is gedoopt Willem, het kindt van Jan Lammerse van Leuven en Aerjaantje Schalke, getuige Pieternelle Boudewijns??
October 1701
Den 9 dito is gedoopt Jaapje, het kind van Leendert Arense van Weert en Arentje Hubregts, getuigen Schalk Cornelisse Hoornnaar en Grietje Daniels Oosterlingh
Den 9 dito is gedoopt Jannetje, het kind van Krijn Pieterse Maas en Teuntje de Graaf, getuige Pietertje Pieters
Den 30 October is gedoopt Cornelis, het kind van Cobus Cornelisse Meinjaart en Grietje Hubers Smoor, getuigen Lena Jans ende Anthoni de Jonge
Novemb. 1701
Den 13 is gedoopt Thijs, het kind van Leendert van der Lede en Aerjaantje Thijsse, getuigen Merrinus Janse Verwei en Jannetje Willems en David Thijsse van der Vlugt
Den 16 dito is gedoopt Jacob, het kind van Jan Jacobse Coge en Stijntje Beukelmans, getuige Katelijntje Jochems
Nog den 16 dito gedoopt Apoloontje, het kind van Dirk Pieterse Fetrix en Jannetje Pieters de Jonge, getuigen Willem de Lange en Jannetje Willems
Den 20 dito is gedoopt Teuntje, het kind van Leendert Thijsse van der Vlugt en Susannetje Jacobs, getuigen David Thijsse van der Vlugt en Teuntje Poelmans??
Decemb. den 7 is gedoopt Andries, het kind van Aert Andriesse Rijsdijk, onder de Plaat, en Maartje Dammis, getuige Lijsbeth Jacobus
Den 12 Maart 1702 is gedoopt Jan, het kindt van Lowijs Janse Duijve en Maatje van Souten, getuijgen Kobus Janse Duijve en Pieternelle Stijns
Den 26 Maart 1702 is gedoopt Lijsbeth, het kindt van Jan Weijerman en Lijsbeth Jans de Leeu, getuige Maatje Willems Vlaminck??
Den 31 Maart 1702 is gedoopt Tannetje, het kindt van Samuel van den Bergh en Annetje Arens Gelegout, getuigen Teunis Leenders Mosselman en Jannetje Arens Gelegout
Den 2 April is gedoopt Lauweris, het kind van Jan Lauwerisse Block en Annetje Pieters, getuigen Daniel Cornelis van der Weel en Frans Roome??
Den 16 April 1702 is gedoopt Teuntje, het kind van Jan Kievit en Cornelia Dirks Gaveel, getuige Teuntje Kattesteert
Den 4 Junij 1702 is gedoopt Frederik, het kind van Hendrik Reinierse van den Bergh en Neelte Fredriks Trompert, getuigen Cornelis Comerse Zeedijk en Grietje Phlippe Trompert??
Den 23 Junij 1702 is gedoopt Geertje, het kind van Bastiaantje Leenderts van der Wagt, het kindt is in onecht gewonnen
Den 25 Junij is gedoopt Cornelia, het kind van Jan Cornelis van Sintannelant en Neeltje Maurits van Kempen, getuigen Jan Cornelis Bestenoom en Arentje Lauweris
Den 30 Julij is gedoopt Francois, het kind van Gerrit Franse van Baelen en Hester Willems Cootsaak, getuigen Sijmon Arense de Groot en Trijntje Hendriks de Groot
Septemb. 1702
Den 2 is gedoopt Jannetje, het kind van Jan Jacobse Welle en Merrij Jans van den Berge, getuigen Pieter Pieterse van der Sloot en Neeltje Cornelis??
Noh den selfden dito gedoopt Heiltje, het kindt van Kors Krijnse Warre en Grietje Jans, getuigen Cornelis Cornelis ??Voorbeitel en Annetje Jans de Jonge
Den 10 Septemb. 1702 is gedoopt Maria, het kind van Cornelis Commerse Zeedijck en Grietje Flippe Trompert, getuigen Aren Kommerse Zeedijk en Sara Kommers Zeedijk??
Den 29 September 1702 is gedoopt Lieven, het kind van Jan Lievense Vonck en Lijsbeth Oranje, getuigen Aren Leunisse Groenewegt en Merrij Hendriks in de plaats van Cornelis Vree en Jobje Lievens Vonk
October 1702
Den 15 is gedoopt Maatje, het kind van Marcus Gijsberse Vel en Jacomijntje Sijbrands, getuigen Aren Mattheus Bax en Geertje Krijns??
Den 22 October is gedoopt Jannetje, het kindt van Arij Willemse Speck en Leentje Teeuwis Braber, getuigen Lena Cornelis Braber, Aren Janse de Groot
Den 25 Octob. 1702 is gedoopt Maatje, het kind van Gerrit Tichelman en Lijdia Cornelis Huisman, getuigen Jacobus Tichelman en Mara Tichelmans??
Den 15 November 1702 is gedoopt Annetje, het kind van Pieter van Roon en Elsje Claas, getuigen Pieternelle Pieters en Isaak Pieterse Jongeschout
Den 19 Novemb. 1702 is gedoopt Willem, het kind van Kommer Willemse Braber en Dingene Pieters Wadde, getuigen Arij Willemse Braber en Lena Dingemans van Braak
Den 29 Novemb. 1702 is gedoopt gedoopt Aeltje, het kindt van Frans van Sintonneloi en Goodlijf Michiels Burgemeester, getuigen Cornelis de Zeeu en Lena Jans Visscher
December 1702
Den 3 is gedoopt het kindt van Willem Paulusse Vreeswijck en Lena Jans de Vliegh, het kind genaamt Jonas, getuigen Abram van Oeveren en Geertje Frans
Den 3 Decemb. 1702 is gedoopt Jacob, het kind van Boudewijn Lauwerisse Stellenaar en Geertru Jans, getuigen Jan Jans de Groot en Klaasje Jacobs
Decemb. 1702
Den 24 is gedoopt Pieternelle, het kind van Dirk Pieterse Vetrix en Jannetje Pieterse de Jonge, getuigen Jacob Pieterse Noordijke en Aerjaantje Thijsse van der Vlugt
Ultimo Decemb. 1702 is gedoopt Fransje, het kindt van Klaas Klaasse van der Linde en Willemtje Hermans, getuige Geertje Arens
Nogh den selfden dito gedoopt Dina, het kindt van Pieter Lauwerisse Stellenaar en Jannetje Klaas Koert, getuigen Geertru Klaas en Hermanus Koeverse
Den 7 Januarij is gedoopt het kind van Jan van Mane en Catharina Zaeimans, getuigen Corstiaan Drom en Merrij Jochems
Den 28 Januarij 1703 is gedoopt Willem, het kindt van Govert Willemse van Braeckel en Merrij Gerrits van Barendregt, getuige Zijtje Willems
Febr. 1703
Den 11 dito is gedoopt Job, het kind van Jacobus Pieterse Blieck en Neeltje Jacobs Noordijke, getuigen Cornelis Hendrikse Nagtegaal en Lena Jobs Duim
Den 18 dito is gedoopt Abram, het kind van Jan Lambrechtse van Leuven en Aerjaantje Schalcks Hoornaar, getuigen Cornelis Phlipse en sijn vrou Engeltje
Den 24 dito is gedoopt Merrij, het kind van Aert Andriesse Rijsdijck en Maatje Dammis, getuigen Korstiaan Aersse Drom en Leuntje Willems??
Maart 1703
Den 11 dito is gedoopt Aerjaantje, het kind van Jacobus Cornelis Meinjaart en Willemijntje Cornelis van der Weel, getuigen Daniel Cornelis van der Weel en Leentje Abrams Jonckheer
Maart 1703
Den 25 is gedoopt Arentje, ouders Arij Willemsz Braber, Lena Dingemans, getuigen Commer Willemsz Braber, Dingene Pieters Wadde
April 1703
Den 1 Neeltje, ouders Johannes Johannes Goederheide, Neeltje Jans de Ronde, getuigen Benjamin Johannes Goederheide, Neeltje Jans de Both
Den 8 dito Willemtje, ouders Willem Willemz Rijswerker, Lena Pieters, getuigen Leuntje Willemz Rijswerker, Cornelia Claase Kourt
Den 13 dito Aerjaantje, ouders Sijmon Arense de Groot, Trijntje Hendriks, getuigen Corstiaan Drom, Hester Willems
Aprl 1703
Den 29 is gedoopt Henderick, ouders Jan Jacobse Koge, Stijntje Beukelmans, getuigen Teunis Janse van Willemstadt, Lijsbeth Andries
Meij 1703
Den 13 is gedoopt Jan, ouders Lowijs Janse Duive, Maatje Andries, getuigen Klaas van der Ende, Willemtje Hermans
Meij 1703??
Den 17 dito is gedoopt Philippus, ouders Jan Phlipsz van der Wal, Merrij Jans Bol, getuigen Jannetje Phlipse, gepresenteert door Berber Jans
Den 18 Junij is gedoopt Berbel, ouders Dirck Fransman, Katrina Jans, getuigen Maartje Jans de Groot, Abram Fransman??
Den 1 Julii 1703 is gedoopt Cornelia, ouders Jan Zeedijck, Magtel Jans de Groot, getuigen Jan Cornelis de Groot, Arij Jans de Groot, Maatje Lauweris??
Julius 1703
Den 8 is gedoopt Neeltje, vader Dirck Willemse Bijl, moeder Willemtje Gerrits, getuigen Neeltje Dircks, Meeuwis Willemse Bijl
Den 15 Julius is gedoopt Arentje, ouders Kornelis Smit, Goodlijf Willemz Braber, getuigen Jan Kievit, Jannetje Willems??
Augustus 1703
Den 5 dito is gedoopt Cornelis, het kindt van Willem Cornelis Voorbeitel en sijn vrou Neeltje, getuigen Pieter Keiser, Maatje Willems Vlaminck
Den 12 dito is gedoopt Jacob, ouders Leendert Thijsse van der Vlugt, Susanne Jacobs, getuigen Olivier Merrinisse, Maatje Jacobs??
Den 15 dito is gedoopt Teuntje, ouders Leendert Janse van der Lede, Aerjaantje Thijse, getuigen Merrinus Janse Verweije, Jannetje Willems
Den 19 dito is gedoopt Willem, het kindt van Jan Kievit en Jannetje Willemse, getuigen Willem Dirckse Braber en Stoffelijntje Kievits
Septemb. 1703
Den 16 dito is gedoopt Cornelis, het kind van Jan Lievense Vonck en Lijsbeth Cornelis Oranje, getuigen Philp Oranje en Trijntje Oranje, bij haar afweten gepresenteert door Aren Teunisse Groenewegt en Merrij Hendericks
Den 30 Septemb. 1703 zijn gedoopt de kinderen van Pieter Jacobse van Bregt en Maatje Joosten, het eene kint hiet Sijmon, het ander Cornelia, getuigen Fop Janse de Jonge en Dirk Sijmons en Saartje IJemans
Den 4 Novemb. 1703 is gedoopt Gabriel, vader Hugo Gabrielse van Loeijen, moeder Matje Henderiks de Graaf, getuige Maria Gabriels??
Den 14 dito is gedoopt Dirckje, het kind van Dirck Pieterse van Santen en Teuntje Poelmans, getuige Dirckje ??Pieters van Santen
Den 18 dito is gedoopt Neeltje, het kindt van Leendert van Weert en Arentje Huberts, getuigen Leendert Baltense Casteleijn, Geertje Jans van der Schou
Den 25 Novemb. 1703 is gedoopt Willem, het kind van Leendert Willemz Braber en Annetje Leenders van Putten, getuigen Arij Willemz Braber en Lena Dingemans
198 tot hiertoe
Decemb. 1703
Den 16 dito is gedoopt Pieter, ouders Jan Pieterse Maas, Catharnia Jans, getuige Willemtje Hermans
1704
Den 13 Januarij is gedoopt Maria, het kint van Jacob IJsbranse van Tonnekreek en Neeltje Cornelis, getuigen Commer Janse van Sintannelant en Grietje Phlippe Trompert
Nogh den selven dito gedoopt Jannetje, het kind van Jan Cornelis van Sintannelant en Neeltje Mauris, getuigen Merrinus Cornelis van der Veer en Merrij Willems
Den 3 Februarij 1704 is gedoopt Zijtje, het kind van Denis Teunisse van Tilburgh en Catelijntje Leenders, getuigen Willem Rijswercker, Jobje Jacobs??
Feb. 1704
Den 6 dito is gedoopt Berber, het kint van Jan Arense van Hellevoedsluis en Gijsbertje Bastiaans, getuige Neeltje Jans
Den 10 dito is gedoopt Lijntje, het kind van IJman Leenderse Mosselman en Maatje Jacobs Croon, getuigen Lijntje Andries en Cornelis Jacobs Croon
Den 13 dito is gedoopt Dirck, het kind van Cornelis de Zeeu en Lena Jans Visser, getuige Mettje Dircks
Den 20 dito is gedoopt het kindt van Pieter Kievit en Matje Arens Dickhuisen, het kind hiet Ingetje, getuigen ? en Dingene Dickhuisen
Den 2 Maart 1704 is gedoopt Pieter, het kind van Abram Pieterse Fransman en Matje Jans, getuigen Dirck Fransman en Catalijntje Jans
Den 24 Maart 1704 is gedoopt Lauwerijntje, het kindt van Crijn Pieterse Maas en Teuntje de Graaf, getuigen Cornelis Willemsz Smit en Tannetje Joris
Den 26 dito is gedoopt Annetje, het kind van Pieter van Roon en Elsje Claas, getuigen Dina Jacobs, Jan Wouterse van Sevenbergen??
April 1704
Den 6 dito is gedoopt Mattheus, het kind van Aren Mattheusse Bax en Geertje Crijns, getuigen Mattheus Bax en Aerjaantje Geers
Den 1 Junij 1704 is gedoopt het kind van Schalck Cornelis Hoornaar en Fransje Roome, getuigen Cornelis Schalck en Dimmetje Jans Rootsant
Den 22 Junij 1704 is gedoopt Saartje, het kind van Dirck Vetrix en Jannetje Pieters, getuigen Jacob IJsbranse van de Tonnekreeck en Neeltje Cornelis
Den 29 dito is gedoopt Johannes, ouders Joost Croon, Merritje, getuigen Leendert van Ake, Emmetje Trompert
Augustus 1704
Den 10 dito is gedoopt Blasijntje, het kind van Cornelis Klaesse Koert en Maatje Wouters van Geest, getuigen Willem Rijswercker en Lena Pieters Hamer??
Den 24 dito is gedoopt Johannes, het kind van Johannes Johannes Goederheide en Neeltje de Ronde, getuigen Benjamin Goederheide en Annetje Droms
Septemb. 1704
Den 28 dito gedoopt Ingeltje, het kind van Steven Slegt en Saartje Cornelis van der Plas, getuigen Johannes Goederheide en Neeltje de Ronde
Decemb. 1704??
Den 9 dito is gedoopt Commer, het kind van Cornelis Kommerse Zeedijck en Grietje Phlippe, getuigen Arij Commerse Zeedijck en Saartje Commers
Den 3 dito is gedoopt Cornelis , ouders Jan Lievense Vonck, Lijsbeth Cornelis Oranje, getuigen Fillip Oranje, Trijntje Oranje, gepresenteert door Geertrui Leenders Mosselman
Den 25 dito is gedoopt Dammis, ouders Aert Rijsdijk, Matje Dammis, getuige Susannetje Wouters
Den 11 Januarij 1705 is gedoopt Geertrui, het kind van Jan van Mane en Catharina Saimans, getuige Sara Pieters Kousers
Den 14 Januarij 1705 is gedoopt Pietertje, ouders Jacobus Blieck, Lijsbeth Verheul, getuigen Gerrit Bastiaanse, Pietertje Meertens
Den 24 dito is gedoopt Gerrit, het kind van Dirck Willemz Bijl en Willemtje Gerrits, getuigen Willem Cornelis Voorbeitel en Neeltje Gerrits
Februarij 1705
Den 8 dito is gedoopt Matje, het kind van Willem Paulisse Vreeswijck en Lena Jans de Vliegh, getuigen Mattheus Janse van Putten en Leentje, sijn vrouw
Nogh den selfden dito gedoopt Cornelia, het kind van Leendert van Weert en Arentje Huberse, getuigen Leendert Cornelis van Schouwen en Grietje Daniels
Den 21 Feb. 1705 is gedoopt Leentje, het kind van Wouter Klaasse en Cornelia Davids, getuigen David Kooman en Lijntje Messelis
Den 1 Maart 1705 is gedoopt Jacob en Teunis, beide kinderen van Cornelis Franse van Dalen en Hester Willems Kootsaak, getuigen Teunis Cootsaak en Jacob Cootsack, Teuntje Cornelis, Gijsje Gijsbers, gepresenteert door Neeltje Fredericks Trompert??
Den 8 Maart 1705is gedoopt Willem, het kind van Willem Rijswerker en Lena Pieters, getuigen Cornelis Roome en Fransje Rijswerkers
Den 15 dito gedoopt Aren, vader Leendert van der Weel, moeder Johanna van Oeveren, getuigen Abram van Oeveren, Geertje Franse
Den 5 April 1705 is gedoopt Cina, het kind van Pieter Lauwerense Stellenaar en Jannetje Klaas Koert, getuigen Bouwen Lauwerense Stellenaar en Geertrui Jans de Groot
Den 12 April 1705 is gedoopt Leendert, het kind van Lucas Leenderse van der Wagt en Pleuntje Huige, getuige Annetje Leenders van der Wagt
Den 3 Meij 1705 is gedoopt Annetje, het kind van Jan Willemse Vlaminck en Merrij Pieters Blieck, getuigen Willem Lauwerisse Vlaminck en Matje Willems Vlaminck
Den 10 dito is gedoopt Pieter, het kind van Commer Willemse Braber en Susanna Pieters Braber, getuigen Pieter Jacobse Braber en Cornelia Pieters Braber
Dito gedoopt de kinderen van IJsebrand Janse van de Tonnekreek en Teuntje Gerrits, het eene kind ??hiet Gerrit, het ander Lijsbet, getuigen Jacob IJsebranse , Jannetje IJsbrans en Leuntje Willems Braber??