Willem Obrecht, dit betreft de familie Jacobs

Pagina 1
Eerste generatie
1. Willem Obrecht, * ca 1370, ??? v 1457 te Kalmthout. hij trouwde Lijsbeth Smeets.
Kinderen uit dit huwelijk:
2. i. Jan Willemsz Smet * ca 1395.
ii. Adriana Willems, * ca 1400.
3. iii. Obrecht Willems * ca 1405.
Tweede generatie
2. Jan Willemsz Smet, * ca 1395, ??? ca 1466. hij trouwde (1) Gheertruyt Jansdr Wouters (dochter van Jan
Wouters en N), ??? 1438-1447. hij trouwde (2) Katline Boudensdr Backers, 1438-1449, * ca 1395 te Bergen op
Zoom (dochter van Boudewijn de Backer en Margriete), ??? n 1450.
Kinderen van: Gheertruyt Jansdr Wouters:
4. i. Jan Jansz Smet * ca 1420.
Kinderen van: Katline Boudensdr Backers:
ii. Willem Jansz Smet, ??? n 1497.
3. Obrecht Willems, * ca 1405. hij trouwde Lysbeth.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jan Obrechts, * ca 1435, ??? n 1475. hij trouwde N.
ii. Mercus Obrechts.
Derde generatie
4. Jan Jansz Smet, * ca 1420 te Kalmthout, ??? 1480-1491 te Kalmthout. hij trouwde (1) Peternelle
Godevaertsdr Deckers, te Antwerpen (dochter van Godevaert Henricxz Hey en Katline Boudensdr Backers),
??? v 1475. hij trouwde (2) Belia van Broechem, 1474.
Kinderen van: Peternelle Godevaertsdr Deckers:
i. Digne Jansdr Smets, * ca 1445, ??? v 1474. zij trouwde Jan Wouters.
ii. Godevaert Smet, * ca 1448.
5. iii. Willem Jansz Smet * ca 1450.
6. iv. Jan Jansz Smet * ca 1450.
7. v. Peter Jansz Smet * ca 1460.
vi. Kathelijne Jansdr Smets. zij trouwde Henrick Claeusz Godens, * l (zoon van Claus
Godevaertsz Claus en N).
vii. Boudewijn Jansz Smet.
viii. Matheeus Jansz Smet.
ix. Willem Jansz Smet.
Kinderen van: Belia van Broechem:
x. Peeternelle Jansdr Smet.
Vierde generatie
5. Willem Jansz Smet, * ca 1450 te Kalmthout, ??? v 1518. hij trouwde nn.
Kinderen uit dit huwelijk:
8. i. Jan Willemssen * ca 1480.
ii. Jacob Willemssen, * ca 1482, ??? 1538.
6. Jan Jansz Smet, * ca 1450, ??? v 1519. hij trouwde N.
Kinderen uit dit huwelijk:
9. i. Adriaen Jansz Smet * ca 1475.
ii. Jan Jansz Smet. hij trouwde Lijsbet (dochter van Lambrecht Stuijts en Marie).
Pagina 2
iii. Hubrecht Jansz Smet.
10. iv. Jansdr Smet.
7. Peter Jansz Smet, * ca 1460. hij trouwde N.
Kinderen uit dit huwelijk:
11. i. Jan Peetersz Smits * ca 1485.
12. ii. Adriaen Peetersz Smits * ca 1485.
iii. Peeter Peetersz Smits.
iv. Nout Peetersz Smit.
v. Kathelijne Peetersdr Smits.
Vijfde generatie
8. Jan Willemssen, * ca 1480 te Kalmthout, ??? v 1521-1537 te Kalmthout. hij trouwde Beatrijs Mattheus
(dochter van Mattheus Henricxss en N).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jacob Jansz Willemssen, * ca 1505, ??? n 1569.
13. ii. Querina Jansdr Willemssen * ca 1505/1510.
14. iii. Geert Jansz Willemssen * ca 1515.
15. iv. Anthonis Jansz Willemssen * ca 1520.
v. Goris Jansz Willemssen.
16. vi. Katlijne Jansdr Willemssen.
vii. Mariken Jansdr Willemssen.
9. Adriaen Jansz Smet, * ca 1475. hij trouwde N.
Kinderen uit dit huwelijk:
17. i. Lysbeth Smets.
ii. Antonis Adriaensz Smets, ??? ca 1571. hij trouwde Elizabeth Heynsdr Dielen.
iii. Mayken Adriaensdr Smets, ??? 1573-1580. zij trouwde Steven van Lare.
18. iv. Anna Adriaensdr Smets * ca 1520.
10. Jansdr Smet. zij trouwde Cornelis Lips (zoon van Philips Jansz Nouts en Magdalena Clausdr Godens).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Philips Cornelisz Lips. hij trouwde Lijne Heijnen.
11. Jan Peetersz Smits, * ca 1485. hij trouwde N.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Peter Jansz Smits.
12. Adriaen Peetersz Smits, * ca 1485. hij trouwde N.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Peter Adriaensz Smits.
19. ii. Adriaen Adriaensz Smits.
iii. Stoffel Adriaensz Smits.
iv. Jan Adriaensz Smits.
Zesde generatie
13. Querina Jansdr Willemssen, * ca 1505/1510. zij trouwde (1) Cornelis Jansz Pauwels, * ca 1510 (zoon
van Jan Pauwelsz Wilmaers en Machtelt), ??? v 5-1561. zij trouwde (2) Cornelis Beyers van Voxdael, * te
Wuustwezel (zoon van Jan Beyers van Voxdael en Berthelmeeuse Costers), ??? 1584 te Turnhout.
Kinderen van: Cornelis Jansz Pauwels:
20. i. Willem Cornelissen * ca 1535.
Pagina 3
14. Geert Jansz Willemssen, * ca 1515 te Kalmthout, ??? 1558-1560 te Kalmthout. hij trouwde Grietken
Henricksdr Weyns (dochter van Henrick Thomasz Weyns en Dingne), ??? n 1572.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jan Geertssen, * 1535/1540, ??? 1578-1580. hij trouwde N.
ii. Heijndrick Geertssen, * ca 1540.
21. iii. Jacob Geertssen * ca 1550.
22. iv. Quiryn Smits.
v. Beatrix Geertssen, ??? v 9-1587. zij trouwde Walraven Adriaenssen, * ca 1540 (zoon van
Adriaen Jansz Henricx en Marie Walravensdr Bulteel).
vi. Geert Geertssen, * 1559, ??? n 1612.
15. Anthonis Jansz Willemssen, * ca 1520, ??? 1586-1595. hij trouwde Elisabeth Goosens (dochter van
Goosens en N), ??? v 1570.
Kinderen uit dit huwelijk:
23. i. Jan Anthonissen.
24. ii. Geeraert Anthonissen.
25. iii. Cornelis Anthonissen.
iv. Maijken Anthonissen. zij trouwde Bernaert Cornelissen, v 1577.
16. Katlijne Jansdr Willemssen, ??? n 1597. zij trouwde (1) Anthonis Geertsz Hendricx (zoon van Geert
Hendricksz Hermans en Agatha). zij trouwde (2) Marcus Janssen.
Kinderen van: Anthonis Geertsz Hendricx:
i. Cornelis Anthonissen.
17. Lysbeth Smets, ??? v 1572. zij trouwde N.
Kinderen uit dit huwelijk:
26. i. N.
18. Anna Adriaensdr Smets, * ca 1520. zij trouwde Adriaen Jansz Haecx.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jan Adriaensz Haecx, * ca 1853.
ii. Mayken Adriaensdr Haecx. zij trouwde Peeter Anthonisz Staecx.
19. Adriaen Adriaensz Smits. hij trouwde Nys (dochter van Huybrecht Nys en N).
Kinderen uit dit huwelijk:
27. i. Michiel Adriaensz Smidts * ca 1565.
Zevende generatie
20. Willem Cornelissen, * ca 1535. hij trouwde N.
Kinderen uit dit huwelijk:
28. i. Jacob Willemssen.
21. Jacob Geertssen, * ca 1550 te Kalmthout, ??? ca 1601 te Kalmthout. hij trouwde Cornelia Aertsdr
Rommens, v 1572, * te Kalmthout (dochter van Aert Aertsz Rommens en Marie Cornelissen), ??? v 1622 te
Kalmthout.
Kinderen uit dit huwelijk:
29. i. Geert Jacobsz Geertssen * ca 1575.
30. ii. Adriana Jacobs.
31. iii. Margriet Jacobs.
iv. Beatrix Jacobs, ??? 1626-1627. zij trouwde Stoffel Jacobsz Willemssen, 09-06-1622 te
Kalmthout, * 1585 of 1588 (zoon van Jacob Willemssen en Maeyken Stoffelsdr Thonen).
22. Quiryn Smits, ??? v 9-1587. hij trouwde N.
Kinderen uit dit huwelijk:
Pagina 4
i. Isabeel Smits.
ii. Guilliam Smits.
23. Jan Anthonissen, ??? 1576-1595. hij trouwde Katlyne Kerckhovens.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anthonis Jansdr Thonissen, * n 1572.
24. Geeraert Anthonissen. hij trouwde Marie Jansdr Leys (dochter van Jan Leys en Quirina Jansdr
Vermeeren).
Kinderen uit dit huwelijk:
32. i. Jan Geertsz Anthonissen.
25. Cornelis Anthonissen. hij trouwde N.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Beatrix Cornelisdr Anthonissen, ??? 05-06-1645 te Antwerpen. zij trouwde Merten Souwen, ???
15-09-1645 te Antwerpen.
ii. Marie Cornelisdr Anthonissen.
iii. Elisabeth Cornelisdr Anthonissen.
iv. Anthonia Cornelisdr Anthonissen.
v. Marie Cornelisdr Anthonissen.
26. N. hij trouwde N.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jeronimus Cornelisz Boors.
27. Michiel Adriaensz Smidts, * ca 1565, ??? ca 1603. hij trouwde Geertruyt Everts, ??? v 1606.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Adriaen Michielssen, * 1602, ??? ca 1629.
Achtste generatie
28. Jacob Willemssen. hij trouwde Maeyken Stoffelsdr Thonen (dochter van Stoffel Thoenen en Anna
Peter Goos).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Stoffel Jacobsz Willemssen, * 1585 of 1588. hij trouwde (1) Beatrix Jacobs, 09-06-1622 te
Kalmthout (dochter van Jacob Geertssen en Cornelia Aertsdr Rommens), ??? 1626-1627. hij
trouwde (2) Adriana Willemssen.
29. Geert Jacobsz Geertssen, * ca 1575 te Kalmthout, ??? 26-04-1645 te Kalmthout. hij trouwde (1)
Elisabeth Stoffels, * ca 1580 (dochter van Stoffel Peetersz Deckers en Jenneken Jansdr Peer Thys), ???
1611-1614. hij trouwde (2) Catharina Adriaensdr Greefs, 10-08-1614, * ca 1590 te Kalmthout (dochter van
Adriaen Greefs en nn), ??? ??-03-1668 te Kalmthout, begraven 26-03-1668 te Kalmthout.
Kinderen van: Elisabeth Stoffels:
i. Cornelia Geertsdr Jacobs, * 17-01-1604 te Kalmthout, ??? 1604-1611.
33. ii. Catharina Geertsdr Jacobs * 23-05-1605.
iii. Elisabeth Geertsdr Jacobs, * 12-09-1607 te Kalmthout, ??? ??-02-1630 te Kalmthout, begraven
03-02-1630 te Kalmthout.
iv. Cornelia Geertsdr Jacobs, * 04-12-1611 te Kalmthout, ??? ??-05-1678 te Kalmthout, begraven
06-05-1678 te Kalmthout. zij trouwde Judocus Claesz Duijnen, 21-04-1632 te Kalmthout, ???
??-03-1632 te Kalmthout, begraven 12-03-1622 te Kalmthout.
Kinderen van: Catharina Adriaensdr Greefs:
34. v. Adriana Geertsdr Jacobs * 27-09-1615.
vi. Jacobus Geertsz Jacobs, * 12-08-1618 te Kalmthout, ??? 1618-1631.
35. vii. Maria Geertsdr Jacobs * 08-09-1620.
36. viii. Geraerdus Geertsz Jacobs * 09-04-1623.
Pagina 5
37. ix. Jacobus Geertsz Jacobs * 30-11-1631.
30. Adriana Jacobs. zij trouwde Laureijs Rycken.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anneken Laureyssen. zij trouwde Cornelis Cornelisz Herstraets.
31. Margriet Jacobs, ??? 07-1627, begraven 03-07-1627 te Kalmthout. zij trouwde (1) Jan Peetersz
Timmermans, 16-06-1607 te Kalmthout, ??? 1624-1625. zij trouwde (2) Jan Wouters.
Kinderen van: Jan Peetersz Timmermans:
i. Peter Timmermans, * 06-02-1611 te Kalmthout.
ii. Margriet Timmermans, * 01-09-1619 te Kalmthout. zij trouwde Cornelis Aertsz van den
Bergh.
iii. Geeraert Timmermans, * 20-11-1621 te Kalmthout.
iv. Cornelis Timmermans, * 20-10-1624 te Kalmthout.
v. Cornelia Timmermans, ??? jong.
vi. Cornelia Timmermans, ??? jong.
vii. Maria Timmermans, ??? jong.
viii. Jacobus Timmermans, ??? jong.
32. Jan Geertsz Anthonissen. hij trouwde Maria Janssen, 01-02-1622 te Kalmthout.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Marie Jansdr Geerts, * 24-03-1624 te Kalmthout.
Negende generatie
33. Catharina Geertsdr Jacobs, * 23-05-1605 te Kalmthout, ??? ??-11-1638 te Kalmthout, begraven
13-11-1638 te Kalmthout. zij trouwde Matthijs Wijns, v 1629, ??? 1631-1638.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Matthijs Wijns, ??? ??-04-1686 te Stabroek, begraven 26-04-1686 te Stabroek. hij trouwde (1)
Cornelia Woumans, v 1656. hij trouwde (2) Magdalena Ghijsels, 1661-1664.
34. Adriana Geertsdr Jacobs, * 27-09-1615, ??? 1650-1651. zij trouwde Cornelis Geertssen, 14-02-1640 te
Kalmthout, * 10-05-1615 te Kalmthout (zoon van Geert Janssen en Lucie Jansdr Maes), ??? n 1668.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Geertruijt Cornelissen. zij trouwde Peeter Cornelissen.
ii. Jan Cornelissen.
35. Maria Geertsdr Jacobs, * 08-09-1620 te Kalmthout, ??? n 1668. zij trouwde (1) Jan Peetersz Leys,
07-11-1645 te Kalmthout, * 23-05-1605 te Kalmthout (zoon van Peeter Jansz Leys en Agatha
Mattheeussen), ??? ??-12-1654 te Kalmthout, begraven 28-12-1654 te Kalmthout. zij trouwde (2) Adrianus
Marijnisz de Ruijter, 26-12-1658 te Essen, ??? ??-08-1682 te Kalmthout, begraven 27-08-1682 te Kalmthout.
Kinderen van: Adrianus Marijnisz de Ruijter:
i. De Ruijter, * te Essen.
ii. De Ruijter, * te Essen.
iii. De Ruijter, * te Essen.
36. Geraerdus Geertsz Jacobs, * 09-04-1623 te Kalmthout, ??? ??-01-1678 te Kalmthout, begraven
03-01-1678 te Kalmthout. hij trouwde Elisabeth Francksdr Willemsen, 18-10-1649 te Kalmthout, *
1624-1629 te Huijbergen (dochter van Franck Willemsz Janssen en Catharina Cornelissen), ??? ca 173 te
Kalmthout.
Kinderen uit dit huwelijk:
38. i. Gerardus Geertsz Jacobs * 09-10-1650.
39. ii. Adrianus Geertsz Jacobs * 18-05-1655.
40. iii. Franciscus Geertsz Jacobs * 03-03-1658.
Pagina 6
37. Jacobus Geertsz Jacobs, * 30-11-1631 te Kalmthout. hij trouwde Elisabeth Janssen, 06-03-1657 te
Kalmthout.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maghdalena Jacobs, * 27-07-1660 te Kalmthout, ??? ??-05-1661 te Kalmthout, begraven
20-05-1661 te Kalmthout.
41. ii. Gerardus Jacobsz Geerts Jacobs * 07-11-1662.
42. iii. Joannes Jacobsz Geerts * 29-03-1665.
iv. Judocus Jacobs, * 27-06-1667 te Kalmthout, ??? n 5-1691.
v. Catharina Jacobs, * 30-09-1671 te Kalmthout.
vi. Adrianus Jacobs, * 15-07-1675 te Kalmthout.
Tiende generatie
38. Gerardus Geertsz Jacobs, * 09-10-1650 te Kalmthout, ??? ??-01-1721 te Kalmthout, begraven 14-01-1721
te Kalmthout. hij trouwde (1) Adriana Mertensdr de Doncker, 23-07-1674 te Kalmthout, * 02-04-1651 te
Kalmthout (dochter van Merten de Doncker en Anna Gyps), ??? 02-01-1680 te Kalmthout, begraven
04-01-1680 te Kalmthout. hij trouwde (2) Maria Jansdr van Oevelen, 25-07-1681 te Kalmthout, *
19-03-1661 te Kalmthout (dochter van Joannes Peetersz van Oevelen en Elisabeth Joosdr Mulders), ???
??-05-1697 te Kalmthout, begraven 24-05-1697 te Kalmthout.
Kinderen van: Adriana Mertensdr de Doncker:
i. Guilielmus Geertsz Jacobs, * 05-11-1674 te Kalmthout, ??? jong.
ii. Franciscus Geertsz Jacobs, * 14-12-1675 te Kalmhout, ??? ??-10-1721 te Kalmthout, begraven
24-10-1721 te Kalmthout.
iii. Catharina Geertsdr Jacobs, * 26-01-1678 te Kalmthout, ??? ??-11-1747 te Kalmthout, begraven
18-11-1747 te Kalmthout. zij trouwde Cornelius Mertensz Lenaerts, 07-02-1700 te Kalmthout,
* 08-06-1670 te Kalmthout (zoon van Martinus Lenaerts en Catharina Adriaensdr
Goossenaerts), ??? 12-05-1740 te Kalmthout, begraven 14-05-1740 te Kalmthout.
iv. Cornelius Geertsz Jacobs, * 26-12-1679 te Kalmthout, ??? ??-01-1680 te Kalmthout, begraven
07-01-1680 te Kalmthout.
Kinderen van: Maria Jansdr van Oevelen:
v. Joannes Martinus Geertsz Jacobs, * 06-07-1682 te Kalmthout, ??? v 1691.
43. vi. Cornelia Elizabeth Geertsdr Jacobs * 31-12-1683.
vii. Gerardus Geertsz Jacobs, * 06-01-1685 te Kalmthout, ??? ??-05-1771 te Kalmthout, begraven
04-05-1771 te Kalmthout. hij trouwde Joanna Geertsdr Peeters, 21-08-1745 te Antwerpen, *
05-04-1693 te Loenhout (dochter van Geert Peeters en Cornelia Heyligers), ??? ??-10-1768 te
Kalmthout, begraven 22-10-1768 te Kalmthout.
viii. Elizabeta Geertsdr Jacobs, * 26-04-1686 te Kalmthout, ??? v 1694.
44. ix. Petrus Geertsz Jacobs * 25-01-1688.
x. Joannes Baptista Geertsz Jacobs, * 14-11-1690 te Kalmthout, ??? ??-12-1690 te Kalmthout,
begraven 21-12-1690 te Kalmthout.
xi. Joannes Baptista Geertsz Jacobs, * 13-10-1691 te Kalmthout, ??? ??-11-1691 te Kalmthout,
begraven 16-11-1691 te Kalmthout.
xii. Joannes Geertsz Jacobs, * 15-10-1692 te Kalmthout, ??? ??-12-1692 te Kalmthout, ??? 15-12-1692
te Kalmthout.
xiii. Jacobus Geertszs Jacobs, * 21-12-1693 te Kalmthout, ??? n 1720.
xiv. Elisabet Geertsdr Jacobs, * 05-10-1695 te Kalmthout, ??? ??-11-1695 te Kalmthout, begraven
25-11-1695 te Kalmthout.
39. Adrianus Geertsz Jacobs, * 18-05-1655 te Kalmthout, ??? ??-03-1704 te Kalmthout, begraven 28-03-1704
te Kalmthout. hij trouwde (1) Maria Paesdr Mous, 04-02-1682 te Essen, * 24-11-1658 te Nieuwmoer
(dochter van Paschasius Adriaensz Mous en Antonia Cornelisdr Rommens), ??? ??-05-1694 te Kalmthout,
begraven 06-05-1694 te Kalmthout. hij trouwde (2) Maria Anthonissen, 18-09-1695 (dochter van Anthonis
Anthonissen en Catharina Cornelisdr Peters Luijcx), ??? n 1726.
Kinderen van: Maria Paesdr Mous:
i. Gerardus Adriaensz Jacobs, * 17-02-1683 te Kalmthout, ??? v 1694.
Pagina 7
ii. Antonius Adriaensz Jacobs, * 30-04-1685 te Kalmthout, begraven 12-05-1685 te Kalmthout.
iii. Catharina Adriaensdr Jacobs, * 09-05-1687 te Kalmthout, ??? v 3-1692.
45. iv. Antonia Adriaensdr Jacobs * 10-03-1689.
v. Catharina Adriaensdr Jacobs, * 12-02-1692 te Kalmthout.
Kinderen van: Maria Anthonissen:
46. vi. Maria Adriaensdr Geerts Jacobs * 04-07-1696.
vii. Cornelius Adriaensz Jacobs, * 25-02-1698 te Kalmthout.
viii. Joannes Adriaensz Jacobs, * 31-01-1701 te Kalmthout.
ix. Elisabeth Adriaensdr Jacobs, * 28-06-1703 te Kalmthout.
40. Franciscus Geertsz Jacobs, * 03-03-1658 te Kalmthout, ??? ??-01-1700 te Kalmthout, begraven
14-01-1700 te Kalmthout. hij trouwde Anna Martinusdr de Doncker, 13-10-1683 te Kalmthout, *
23-02-1662 te Kalmthout (dochter van Merten de Doncker en Anna Gyps), ??? ??-05-1745 te Kalmthout,
begraven 24-05-1745 te Kalmthout.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Joannes Martinus Geerts, * 28-09-1683 te Kalmthout, ??? n 5-1696.
ii. Gertrudis Geerts, * 23-01-1688 te Kalmthout, ??? ??-11-1759 te Kalmthout, begraven 24-11-1759
te Kalmthout.
iii. Anna Maria Geerts, * 26-07-1690 te Kalmthout, ??? ??-09-1690 te Kalmthout, begraven
04-09-1690 te Kalmthout.
iv. Adrianus Geerts, * 10-09-1691 te Kalmthout, ??? ??-04-1694 te Kalmthout, begraven 25-04-1694
te Kalmthout.
v. Balthasar Geerts, * 01-04-1694 te Kalmthout, ??? ??-04-1694 te Kalmthout, begraven
25-04-1694 te Kalmthout.
vi. Cornelia Geerts, * 08-08-1696 te Kalmthout, ??? 09-03-1743 te Kalmthout, begraven
12-03-1743 te Kalmthout. zij trouwde Joannes Fransz Heestermans, 23-10-1718 te Huijbergen,
* 16-04-1694 te Huijbergen (zoon van Franciscus Jorisz Heestermans en Maria Peetersdr
Dielbeeck), ??? ??-03-1720 te Huijbergen, begraven 21-03-1720 te Huijbergen.
41. Gerardus Jacobsz Geerts Jacobs, * 07-11-1662 te Kalmthout, ??? 1710-1720. hij trouwde (1) Catharina
Andriesdr Philips, 06-02-1686 te Kalmthout, * 10-11-1652 te Wuustwezel (dochter van Andries Philips en
Helena Janssen), ??? 1693-1701. hij trouwde (2) Joanna Govaertsdr Jans Geertssen, 22-11-1701 te
Wuustwezel, * 03-09-1670 te Kalmthout (dochter van Govaert Jansz Geertssen Princen en Maeijken Joosdr
Bacx), ??? n 1719.
Kinderen van: Catharina Andriesdr Philips:
i. Cornelia Geertsdr Jacobs, * 26-11-1686 te Kalmthout, ??? 1694?
ii. Heijltien Geertsdr Jacobs, * 11-11-1690 te Kalmthout, ??? v 12-1693 te Kalmthout.
Kinderen van: Joanna Govaertsdr Jans Geertssen:
iii. Elisabeth Geertsdr Jacobs, * 30-04-1703 te Kalmthout, ??? n 1719.
iv. Geertsdr Jacobs, * 04-02-1707 te Kalmthout, ??? 04-02-1707 te Kalmthout, begraven 04-02-1707
te Kalmthout.
v. Geertsdr Jacobs, * 04-02-1707 te Kalmthout, ??? 04-02-1707 te Kalmthout, begraven 04-02-1707
te Kalmthout.
vi. Cornelius Geertsz Jacobs, * 27-07-1709 te Kalmthout, ??? ??-04-1711 te Kalmthout, begraven
04-11-1711 te Kalmthout.
42. Joannes Jacobsz Geerts, * 29-03-1665 te Kalmthout, ??? 03-01-1739 te Kalmthout, begraven 04-01-1739
te Kalmthout. hij trouwde (1) Maria Hendricx, 11-05-1689 te Kalmthout (dochter van Hendricx en N), ???
??-09-1701 te Kalmthout, begraven 01-10-1701 te Kalmthout. hij trouwde (2) Maria Matthysdr Janssen,
06-10-1701 te Kalmthout, ??? ??-03-1733 te Kalmthout, begraven 26-03-1703 te Kalmthout.
Kinderen van: Maria Hendricx:
i. Jacobus Jansz Geertssen, * 04-02-1690 te Kalmthout.
ii. Maria Jansdr Geertssen, * 25-01-1691 te Kalmthout, ??? v 1694.
iii. Henricus Jansz Geertssen, * 27-02-1693 te Kalmthout, ??? 1693.
iv. Gerardus Jansz Geertssen, * 03-05-1694 te Kalmthout.
v. Joannes Jansz Geertssen, * 13-07-1696 te Kalmthout.
Pagina 8
vi. Franciscus Jansz Geertssen, * 05-01-1699 te Kalmthout.
vii. Andreas Jansz Geertssen, * 01-05-1701 te Kalmthout, ??? ??-09-1702 te Kalmthout, begraven
18-09-1702 te Kalmthout.
Kinderen van: Maria Matthysdr Janssen:
viii. Judocus Jansz Geertssen, * 24-03-1703 te Kalmthout, ??? ??-07-1708 te Kalmthout, begraven
02-07-1708 te Kalmthout.
Elfde generatie
43. Cornelia Elizabeth Geertsdr Jacobs, * 31-12-1683 te Kalmthout, ??? ??-01-1766 te Essen, begraven
14-01-1766 te Essen. zij trouwde (1) Petrus Bastiaenssen, 07-05-1705 te Ekeren, * 28-10-1679 te Ekeren
op de Biest (zoon van Sebastianus Bastiaenssen en Joanna Matthijsen), ??? 31-03-1714 te op het Klein Heiken
te Ekeren, begraven 02-04-1714 te Ekeren. zij trouwde (2) Petrus van den Wauwer, 1720-1721, ???
??-02-1724 te Kalmthout, begraven 12-02-1724 te Kalmthout. zij trouwde (3) Michael Cornelisz van
Overvelt, 03-10-1724 te Kalmthout, * v 1686 te Rucphen (zoon van Cornelis Jansz Pauwels van Overvelt
en Soetje Marijnisdr Commissaris), ??? ??-11-1742 te Essen, begraven 14-11-1742 te Essen. zij trouwde (4)
Cornelius Adamsz de Backer, 26-09-1745 te Antwerpen, * 16-04-1714 te Essen (zoon van Adam Jansz
Backers en Joanna Marijnisdr Franssen), ??? ??-05-1779 te Essen, begraven 11-05-1779 te Essen.
Kinderen van: Petrus Bastiaenssen:
i. Bastiaenssen.
ii. Bastiaenssen.
iii. Maria Bastiaenssen, * ??-05-1714 te Ekeren. zij trouwde Jan van Alsenoy.
Kinderen van: Petrus van den Wauwer:
iv. Van den Wauwer, * ca 1722 te Kalmthout.
Kinderen van: Michael Cornelisz van Overvelt:
v. Leonardus van Overvelt, * 24-09-1725 te Essen. hij trouwde N, 1750.
44. Petrus Geertsz Jacobs, * 25-01-1688 te Kalmthout, ??? ??-04-1688 te Kalmthout, begraven 03-04-1748 te
Kalmthout. hij trouwde Joanna Lambrechtsdr Linders, 08-06-1713 te Kalmthout, * 16-11-1688 te
Wuustwezel (dochter van Lambertus Martensz Linders en Maria Jansdr Guns), ??? ??-01-1748 te Kalmthout,
begraven 31-01-1748 te Kalmthout.
Kinderen uit dit huwelijk:
47. i. Gerardus Petersz Jacobs * 11-06-1714.
ii. Cornelius Petersz Jacobs, * 05-09-1718 te Kalmthout, ??? n 4-1750.
iii. Maria Cornelia Petersdr Jacobs, * 12-02-1724 te Kalmthout, ??? v 1749.
48. iv. Joannes Petersz Jacobs * 19-11-1727.
v. Elisabeth Petersdr Jacobs, * 07-06-1730 te Kalmthout, ??? 04-07-1744 te Kalmthout, begraven
05-07-1744 te Kalmthout.
45. Antonia Adriaensdr Jacobs, * 10-03-1689 te Kalmthout. zij trouwde (1) Michael Antoniusz Luijcken,
14-09-1708 te Essen, * 13-10-1685 te Nieuwmoer (zoon van Anthonius Luijck en Magdalena Willemssen),
begraven 14-01-1716 te Nieuwmoer. zij trouwde (2) Leonardus Antonisz Linders, 26-04-1718 te Essen, *
14-09-1698 te Nieuwmoer (zoon van Antonius Lindertsz Gansevangers en Wilhelma Janssen).
Kinderen van: Michael Antoniusz Luijcken:
i. Luijcken.
ii. Luijcken.
iii. Luijcken.
iv. Luijcken.
v. Luijcken.
Kinderen van: Leonardus Antonisz Linders:
vi. Linders.
vii. Linders.
viii. Linders.
ix. Linders.
x. Linders.
Pagina 9
xi. Linders.
46. Maria Adriaensdr Geerts Jacobs, * 04-07-1696 te Kalmthout, ??? ??-11-1748 te Kalmthout, begraven
12-11-1748 te Kalmthout. zij trouwde Petrus van Elsacker, 23-05-1721 te Wuustwezel, * 19-06-1697 te
Loenhout (zoon van Petrus Cornelisz van Elsacker en Elisabeth Marcelli), ??? ??-04-1746 te Kalmthout,
begraven 15-04-1746 te Kalmthout.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Elisabeth van Elsacker, * 1727.
ii. Michael van Elsacker, * 1733.
iii. Van Elsacker.
iv. Van Elsacker.
v. Van Elsacker.
vi. Van Elsacker.
Twaalfde generatie
47. Gerardus Petersz Jacobs, * 11-06-1714 te Kalmthout, ??? 01-06-1784 te Borgvliet, begraven te
Huijbergen. hij trouwde Cornelia Laureysdr van den Sande, 26-04-1744 te Ossendrecht, * 26-04-1724 te
Woensdrecht (dochter van Laureys Laureysz van den Sande en Catharina Cornelisdr van Oevelen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Wijnandus Jacobs, * 08-02-1745 te Hoogerheide, ??? 01-1748 te Ossendrecht, begraven
09-01-1748 te Ossendrecht.
ii. Jacobs, * 1746-1747 te Hoogerheide, ??? 10-1747 te Ossendrecht, begraven 31-10-1747 te
Ossendrecht.
49. iii. Anna Cornelia Jacobs * 16-01-1749.
50. iv. Joanna Jacobs * 11-07-1751.
51. v. Joannes Jacobs * 27-12-1753.
52. vi. Laurentius Jacobs * 08-07-1755.
vii. Petrus Jacobs, * 05-12-1757 te Bergen op Zoom, ??? 21-01-1826 te Bergen op Zoom. hij
trouwde Anna Catharina van de Moer, * te Woensdrecht (dochter van Petrus van de Moer en
Anna Catharina Krijnen), ??? 24-01-1834 te Bergen op Zoom.
53. viii. Jacobus Jacobs * 30-06-1759.
ix. Gerardus Jacobs, * 25-04-1761 te Borgvliet.
x. Cornelius Jacobs, * 02-09-1762 te Borgvliet, ??? 16-08-1794, begraven 19-08-1794 te Halsteren.
xi. Franciscus Jacobs, * 16-12-1763 te Borgvliet.
48. Joannes Petersz Jacobs, * 19-11-1727 te Kalmthout, ??? ??-02-1776 te Kalmthout, begraven 13-02-1776
te Kalmthout. hij trouwde Wilhelmina Willemsdr Guns, 12-04-1750 te Kalmthout, * 30-09-1726 te
Kalmthout (dochter van Wilhelmus Mertensz Guns en Cornelia Mertensdr van Wesenbeeck), ??? 25-01-1806
te Kalmthout.
Kinderen uit dit huwelijk:
54. i. Guilielemus Jacobs * 08-02-1751.
55. ii. Petrus Joannes Jacobs * 18-02-1753.
iii. Cornelius Jacobs, * 09-11-1754 te Kalmthout, ??? ??-02-1762 te Kalmthout, begraven
01-03-1762 te Kalmthout.
56. iv. Gerardus Jacobs * 05-06-1757.
57. v. Martinus Jacobs * 18-09-1760.
vi. Joanna Cornelia Jacobs, * 14-09-1764 te Kalmthout, ??? 14-04-1838 te Kalmthout. zij trouwde
Walterus Nys, 06-02-1797 te Kalmthout, * 10-05-1759 te Dessel (zoon van Antonius Nys en
Antonia Maria Maes), ??? 24-09-1825 te Kalmthout.
Pagina 10
Dertiende generatie
49. Anna Cornelia Jacobs, * 16-01-1749 te Hoogerheide, ??? 12-1818 te Bergen op Zoom, begraven
20-12-1818 te Bergen op Zoom. zij trouwde Gabriel Groffen, 06-05-1770 te Halsteren, * 13-03-1739 te
Bergen op Zoom (zoon van Petrus Pietersz Groffen en Cornelia Jansdr Snacken), ??? 1793 te Borgvliet,
begraven te Heerle.
Kinderen uit dit huwelijk:
58. i. Petrus Groffen * 25-02-1771.
59. ii. Gerardus Groffen * 04-09-1772.
iii. Anna Cornelia Groffen, * 29-07-1774 te Bergen op Zoom, ??? 22-04-1828 te Ossendrecht. zij
trouwde Petrus Johannes Gorissen, 12-08-1819 te Ossendrecht, * 27-12-1780 te Hoevenen (B),
??? 21-04-1849 te Ossendrecht.
60. iv. Adrianus Groffen * 10-07-1776.
61. v. Anna Maria Groffen * 18-06-1778.
vi. Johannes Groffen, * 12-03-1780 te Bergen op Zoom, ??? 30-10-1855 te Woensdrecht.
62. vii. Jacobus Groffen * 03-02-1782.
63. viii. Elisabeth Groffen * 22-04-1784.
64. ix. Wilhelmus Groffen * 04-09-1786.
x. Guilielmus Groffen, * 04-09-1786 te Bergen op Zoom.
xi. Joanna Groffen, * 10-12-1788 te Bergen op Zoom.
xii. Cornelius Groffen, * 14-11-1791 te Bergen op Zoom.
50. Joanna Jacobs, * 11-07-1751 te Borgvliet, ??? 19-06-1786 te Ossendrecht. zij trouwde Wilhelmus
Melsen, 17-11-1771 te Bergen op Zoom, * 06-03-1749 te Kalmthout (zoon van Joannes Baptist Willemsz
Melsen en Petronella Mertensdr Bussers), ??? 04-06-1820 te Ossendrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anna Catharina Melsen, * 21-02-1773 te Huijbergen.
51. Joannes Jacobs, * 27-12-1753 te Borgvliet, ??? ??-12-1810 te Tholen. hij trouwde Anna Maria Backx,
19-11-1786 te Bergen op Zoom, * 22-11-1763 te Huijbergen (dochter van Jacobus Cornelisz Backx en
Paulina Elst), ??? 16-02-1814 te Tholen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jacobus Jacobs, * 20-10-1787 te Halsteren, ??? 1865. hij trouwde Maria Catharina Elst,
30-04-1835 te Ekeren, * 21-07-1789 te Kalmthout (dochter van Franciscus Elst en Joanna van
Thillo), ??? 01-09-1856 te Ekeren, op de 's Hertogendijk.
ii. Paulina Jacobs, * 09-10-1789 te Halsteren, ??? 1816-1824. zij trouwde Johannes Franciscus
Adriaansen, 22-08-1816 te Bergen op Zoom, * 22-04-1793 te Ossendrecht (zoon van Cornelis
Adriaansen en Judoca Carolina van Ginhoven).
65. iii. Petrus Jacobs * 04-10-1791.
66. iv. Anna Cornelia Jacobs * 27-03-1794.
67. v. Cornelis Gerardus Jacobs * 03-04-1796.
vi. Joannes Jacobs, * 08-06-1798 te Halsteren.
68. vii. Adrianus Jacobs * 13-04-1801.
viii. Antonius Jacobs, * 27-02-1804 te Halsteren.
ix. Josephus Jacobs, * 25-08-1806 te Halsteren, ??? 13-03-1855 te Halsteren. hij trouwde (1) Anna
Catharina Jansen, * ca 1799 te Putte (dochter van Joannes Baptist Jansen en Elisabeth Fensels),
??? 12-06-1851 te Bergen op Zoom. hij trouwde (2) Anna Cornelia Jansen, 30-03-1853 te
Halsteren, * 26-12-1805 te Halsteren (dochter van Adrianus Jansen en Johanna Gelense).
52. Laurentius Jacobs, * 08-07-1755 te Borgvliet, ??? 20-03-1833 te Halsteren, begraven te Halsteren. hij
trouwde Elisabeth van den Kieboom, 18-02-1787 te Halsteren, * 07-04-1760 te Halsteren (dochter van
Henricus Laurentiusz van den Kieboom en Joanna Sijmons), ??? 07-07-1838 te Halsteren, begraven te
Halsteren.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Joanna Jacobs, * 03-12-1787 te Halsteren, ??? 12-12-1807 te Halsteren, op het Laagh, begraven
Pagina 11
16-12-1807 te Halsteren.
69. ii. Gerardus Jacobs * 11-07-1789.
iii. Jacobus Jacobs, * 15-03-1791 te Halsteren, ??? 11-10-1794 te Halsteren, begraven 13-10-1794 te
Halsteren.
iv. Johannes Jacobs, * 21-01-1793 te Halsteren, ??? 17-11-1837 te Halsteren, begraven 20-11-1837
te Halsteren. hij trouwde Johanna Zomers, 12-04-1826 te Halsteren, * 25-01-1799 te Halsteren
(dochter van Marinus Zomers en Maria van Reijen).
70. v. Petrus Jacobs * 21-03-1794.
71. vi. Jacobus Jacobs * 08-04-1796.
72. vii. Catharina Jacobs * 25-03-1798.
73. viii. Cornelia Jacobs * 19-04-1800.
74. ix. Adrianus Jacobs * 03-08-1802.
53. Jacobus Jacobs, * 30-06-1759 te Borgvliet, ??? 08-02-1819 te Wouw. hij trouwde Anna Cornelia Backx,
14-09-1788 te Huijbergen, * 14-02-1762 te Huijbergen (dochter van Jacobus Cornelisz Backx en Paulina
Elst), ??? n 1816.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Paulina Jacobs, * 12-07-1789 te Bergen op Zoom, ??? 18-05-1851 te Wouw. zij trouwde Cornelis
van Chaam, 02-05-1825, ??? v 1852.
ii. Petrus Joannes Jacobs, * 15-10-1790 te Bergen op Zoom, ??? 11-12-1865 te Bergen op Zoom.
iii. Gerardus Jacobs, * 10-05-1792 te Halsteren, ??? 08-10-1815 te Wouw, Moerstraten.
75. iv. Anna Catharina Jacobs * 16-10-1794.
v. Gabriel Jacobs, * 28-04-1796 te Halsteren, ??? 13-05-1870 te Zierikzee. hij trouwde (1)
Adriana van de Swaluw, 02-06-1842 te Bergen op Zoom, * 02-11-1796 te Bergen op Zoom
(dochter van Mattheus van de Swaluw en Dorothea van den Enden), ??? 02-10-1856 te Bergen op
Zoom. hij trouwde (2) Maria Johanna Oppermans, 24-08-1859 te Zierikzee, * 13-08-1818 te
Zierikzee (dochter van Joseph Oppermans en Fransina Huijge).
vi. Franciscus Jacobs, * 17-11-1798 te Halsteren, ??? 07-01-1871 te Bergen op Zoom. hij trouwde
Joanna Vennix, 01-02-1844 te Bergen op Zoom, * 12-06-1797 te Bergen op Zoom (dochter van
Adrianus Vennix en Cornelia Eskens), ??? 07-01-1868 te Bergen op Zoom.
76. vii. Jacobus Jacobs * 17-11-1798.
viii. Anna Cornelia Jacobs, * 29-11-1801 te Halsteren, ??? 14-07-1877 te Steenbergen. zij trouwde
(1) Jan van Gunst, 15-12-1830 te Steenbergen, * 15-061783 te Steenbergen (zoon van Jan van
Gunst en Adriana de Vos). zij trouwde (2) Jacobus de Rooij, 02-12-1854 te Steenbergen, *
14-01-1816 te Steenbergen (zoon van Adriaan de Rooij en Maria Konings), ??? v 1878.
ix. Adriana Jacobs, * 11-11-1803 te Bergen op Zoom, ??? 22-03-1877 te Steenbergen. zij trouwde
Kornelis Veraart.
54. Guilielemus Jacobs, * 08-02-1751 te Kalmthout, ??? 30-06-1818 te Kalmthout. hij trouwde Anna Maria
Greefs, 05-11-1782 te Kalmthout, * 11-02-1760 te Kalmthout (dochter van Antonius Jansz Greefs en
Catharina Cornelisdr van Thillo), ??? 27-01-1847 te Kalmthout.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria Catharina Jacobs, * 13-02-1783 te Kalmthout, ??? 13-11-1796 te Kalmthout, begraven
15-11-1796 te Kalmthout.
ii. Anna Cornelia Jacobs, * 01-03-1785 te Kalmthout, ??? 07-12-1796 te Kalmthout, begraven
08-12-1796 te Kalmthout.
iii. Joanna Jacobs, * 18-01-1787 te Kalmthout, ??? 08-01-1862 te Kalmthout. zij trouwde Petrus
Francicus Feyen, 28-05-1811 te Kalmthout, * 15-03-1783 te Kalmthout (zoon van Joannes
Baptista Feyen en Maria Greefs), ??? 23-07-1856 te Kalmthout.
77. iv. Petrus Joannes Jacobs * 22-01-1789.
78. v. Joannes Baptista Jacobs * 06-05-1791.
vi. Elizabeth Jacobs, * 11-10-1793 te Kalmthout, ??? 06-10-1794 te Kalmthout.
vii. Elizabeth Jacobs, * 10-01-1796 te Kalmthout, ??? 05-06-1860 te Kapellen, Ertbrand. zij trouwde
Antonius Mous, 09-07-1821 te Kalmthout, * 22-06-1794 te Kalmthout (zoon van Petrus
Joannes Mous en Catharina Greefs), ??? 13-04-1866 te Kapellen.
viii. Maria Catharina Jacobs, * 15-04-1800 te Kalmthout, ??? 19-08-1894 te Kalmthout. zij trouwde
Pagina 12
Henricus Michielsen, 28-07-1829 te Kalmthout, * 15-12-1801 te Kalmthout (zoon van Petrus
Michielsen en Joanna Maria Mous), ??? 17-03-1873 te Kalmthout.
ix. Dimpina Jacobs, * 14-12-1802 te Kalmthout, ??? 28-02-1808 te Kalmthout.
55. Petrus Joannes Jacobs, * 18-02-1753 te Kalmthout, ??? 29-09-1829 te Kalmthout. hij trouwde (1) Maria
Elisabeth Francken, 21-05-1782 te Kalmthout, * 10-01-1754 te Kalmthout (dochter van Joannes Antonisz
Francken en Cornelia Matthijsdr Vorsselmans), ??? 15-01-1787 te Kalmthout, begraven 18-01-1787 te
Kalmthout. hij trouwde (2) Helena Adriaensdr Wesenbeeck, 29-10-1787 te Essen, * 29-01-1761 te
Moerkant, Kalmthoutse Hoek (dochter van Adrianus Hendricksz Wesenbeeck en Joanna Cornelisdr
Embrechts), ??? 11-01-1794 te Kalmthout, begraven 25-01-1794 te Kalmthout. hij trouwde (3) Maria
Elisabeth Simons, 19-05-1794 te Kalmthout, * 30-08-1765 te Kalmthout (dochter van Joannes Simons en
Anna Cornelia Peetersdr Geerts), ??? 25-05-1810 te Kalmthout. hij trouwde (4) Petronella Kerstens,
15-05-1816 te Kalmthout, * 04-05-1769 te Kalmthout (dochter van Petrus Kerstens en Catharina van
Camp), ??? 12-09-1830 te Kalmthout.
Kinderen van: Maria Elisabeth Francken:
i. Joannes Jacobs, * 06-04-1783 te Kalmthout, ??? 01-02-1850 te Kalmthout, Nieuwmoer. hij
trouwde (1) Anna Catharina Claessens, 22-10-1806 te Ekeren, * 11-05-1785 te Ekeren (dochter
van Adrianus Claessens en Anna Maria van Gastel), ??? 25-01-1841 te Brasschaat, Kaart. hij
trouwde (2) Cornelia Theuns, 27-08-1845 te Kalmthout, * 07-05-1787 te Kalmthout (dochter
van Adrianus Theuns en Joanna Maes).
ii. Guillielmus Jacobs, * 12-01-1787 te Kalmthout, * 12-01-1787 te Kalmthout, ??? 13-01-1787 te
Kalmthout, begraven 15-01-1787 te Kalmthout.
Kinderen van: Helena Adriaensdr Wesenbeeck:
iii. Joanna Maria Jacobs, * 06-08-1788 te Kalmthout, ??? 02-03-1863 te Kalmthout. zij trouwde (1)
Rochus Oomen, 23-06-1812 te Kalmthout, * 10-09-1774 te Kalmthout (zoon van Guilielmus
Oomen en Anna Cornelia Fissers), ??? 12-03-1816 te Kalmthout. zij trouwde (2) Petrus Joannes
Verschueren, 05-02-1817 te Kalmthout, * 20-12-1789 te Stabroek (zoon van Antonius
Verschueren en Anna Catharina van Broeckhoven), ??? 05-12-1867 te Kalmthout.
iv. Jacobs, * 05-09-1790 te Kalmthout, begraven 07-09-1790 te Kalmthout.
v. Jacobs, * 05-09-1790 te Kalmthout, begraven 07-09-1790 te Kalmthout.
vi. Maria Catharina Jacobs, * 26-12-1792 te Kalmthout, ??? 23-02-1793 te Kalmthout, begraven
23-02-1793 te Kalmthout.
Kinderen van: Maria Elisabeth Simons:
79. vii. Joannes Baptista Jacobs * 12-03-1796.
Kinderen van: Petronella Kerstens:
80. viii. Antonius Jacobs * 29-04-1814.
56. Gerardus Jacobs, * 05-06-1757 te Kalmthout, ??? 14-07-1797 te Kalmthout, begraven 17-07-1797 te
Kalmthout. hij trouwde (1) Maria Anna Judoca van Pelt, 18-05-1787 te Kalmthout, * 25-01-1760 te
Kalmthout (dochter van Dominicus van Pelt en Cornelia Neefs), ??? 08-03-1788 te Kalmthout, begraven
11-03-1788 te Kalmthout. hij trouwde (2) Maria Cornelia Dries, 12-04-1790 te Kalmthout, * 09-11-1764 te
Kalmthout (dochter van Petrus Jan Dries en Lucia Jansdr Philips), ??? 09-07-1829 te Kalmthout.
Kinderen van: Maria Cornelia Dries:
i. Anna Maria Jacobs, * 20-01-1791 te Kalmthout, ??? 05-01-1870 te Kalmthout. zij trouwde
Joannes Franciscus Heestermans, 25-02-1811 te Kalmthout, * 24-02-1783 te Kalmthout (zoon
van Franciscus Heestermans en Anna Maria Hertoghs), ??? 11-07-1860 te Kalmthout.
ii. Joanna Jacobs, * 08-12-1792 te Kalmthout, ??? 19-04-1873 te Kalmthout. zij trouwde Adrianus
Heestermans, 07-09-1814 te Kalmthout, * 31-05-1789 te Kalmthout (zoon van Franciscus
Heestermans en Anna Maria Hertoghs), ??? 27-09-1875 te Kalmthout.
iii. Anna Catharina Jacobs, * 10-04-1795 te Kalmthout, ??? 08-08-1820 te Kalmthout.
iv. Anna Cornelia Jacobs, * 11-07-1797 te Kalmthout, ??? 26-02-1880 te Brasschaat. zij trouwde
Joannes Baptista Heylaerts, 08-05-1822 te Kalmthout, * 29-12-1798 te Wortel (zoon van
Cornelius Heylaerts en Maria Catharina Versmissen), ??? 15-11-1878 te Brasschaat.
57. Martinus Jacobs, * 18-09-1760 te Kalmthout, ??? 15-11-1815 te Kalmthout. hij trouwde Anna Cornelia
Francken, 25-05-1790 te Kalmthout, * 12-01-1763 te Kalmthout (dochter van Joannes Antonisz Francken
Pagina 13
en Cornelia Matthijsdr Vorsselmans), ??? 04-09-1841 te Kalmthout.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria Cornelia Jacobs, * 18-11-1790 te Kalmthout, ??? 31-12-1869 te in de Jubilee. zij trouwde
Adrianus Luijkx, 14-05-1816 te Kalmthout, * 17-06-1783 te Nispen (zoon van Cornelis Luijkx
en Petronilla van Schelpheuvel), ??? 10-05-1844 te Essen, Wildert.
ii. Anthonius Jacobs, * 25-12-1792 te Kalmthout, ??? 08-03-1805 te Kalmthout.
81. iii. Joanna Jacobs * 03-09-1795.
iv. Petrus Joannes Jacobs, * 23-02-1800 te Kalmthout, ??? 05-03-1805 te Kalmthout.
v. Maria Jacoba Jacobs, * 06-04-1803 te Kalmthout, ??? 15-11-1877 te Kalmthout. zij trouwde
Joannes Baptista Fissers, 17-05-1831 te Kalmthout, * 23-05-1806 te Kalmthout (zoon van
Guilielmus Fissers en Cornelia Mous), ??? 16-04-1878 te Kalmthout.
vi. Maria Elisabeth Jacobs, * 22-02-1807 te Kalmthout.
Veertiende generatie
58. Petrus Groffen, * 25-02-1771 te Bergen op Zoom. hij trouwde Maria Fermen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Franciscus Groffen, * 07-11-1801 te Bergen op Zoom.
59. Gerardus Groffen, * 04-09-1772 te Bergen op Zoom, ??? n 1818. hij trouwde Petronella Hertogs,
19-11-1809 te Zuidgeest, * 03-01-1779 te Bergen op Zoom (dochter van Martinus Hertogs en Catharina
Suijkerbuijk), ??? 11-03-1864 te Woensdrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anna Cornelia Groffen, * 28-04-1811 te Woensdrecht.
60. Adrianus Groffen, * 10-07-1776 te Bergen op Zoom. hij trouwde Johanna Eskens, 14-07-1812 te
Woensdrecht, * 1791 te Woensdrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Pieternella Groffen, * 1817.
ii. Maria Catharina Groffen, * 1819.
iii. Johanna Groffen, * 1822.
iv. Maria Groffen, * 1823.
82. v. Jacobus Groffen * 23-10-1825.
vi. Isabella Groffen, * 1833.
61. Anna Maria Groffen, * 18-06-1778 te Borgvliet, ??? 12-01-1857 te Woensdrecht. zij trouwde (1) Peter
Jan van Hoijdonk, * 04-03-1765 te Kapellen (B), ??? 02-03-1820 te Woensdrecht. zij trouwde (2) Adrianus
van den Eijnden, 08-02-1821, * 28-01-1795 te Ossendrecht (zoon van Adrianus van den Eijnden en Joanna
Deschamps), ??? 15-04-1878 te Woensdrecht.
Kinderen van: Peter Jan van Hoijdonk:
83. i. Elisabeth van Hoijdonk * 20-02-1819.
Kinderen van: Adrianus van den Eijnden:
ii. Joanna van den Eijnden, * 03-01-1822.
62. Jacobus Groffen, * 03-02-1782 te Borgvliet, ??? 04-01-1855 te Bergen op Zoom. hij trouwde Johanna
Schneider, 22-11-1813 te Bergen op Zoom, * 24-03-1791 te Borgvliet (dochter van Johannes Antonius
Schneider en Catharina van Eekeren), ??? 05-03-1867 te Woensdrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
84. i. Johannes Antonius Groffen * 19-04-1814.
ii. Catharina Groffen, * 1816.
85. iii. Adam Groffen * 20-08-1817.
iv. Adrianus Groffen, * 1820, ??? 1845.
v. Johannes Groffen, * 1830 te Bergen op Zoom. hij trouwde Adriana van den Broek, 17-01-1854
te Woensdrecht, * 1823 te Roosendaal.
vi. Adriana Groffen, * 1834.
Pagina 14
vii. Maria Johanna Groffen, * 1836.
63. Elisabeth Groffen, * 22-04-1784 te Bergen op Zoom, ??? 16-02-1810 te Woensdrecht. zij trouwde Petrus
Joannes Leenaars.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelius Leenaars, * 11-02-1810 te Bergen op Zoom.
64. Wilhelmus Groffen, * 04-09-1786 te Bergen op Zoom. hij trouwde Anna Cornelia Jansen, 16-04-1819
te Woensdrecht, * 1794 te Woensdrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelia Groffen, * 12-09-1820 te Bergen op Zoom.
86. ii. Gabriel Groffen * 08-08-1823.
iii. Maria Groffen, * 28-07-1824 te Bergen op Zoom. zij trouwde Petrus de Nijs, * 1833.
iv. Petronella Groffen, * 26-12-1826 te Bergen op Zoom.
87. v. Johannes Groffen * 19-09-1831.
vi. Johanna Groffen, * 1836.
65. Petrus Jacobs, * 04-10-1791 te Halsteren, ??? n 1845. hij trouwde Anna Cornelia Nelen, 13-05-1822 te
Kalmthout, * 08-02-1789 te Kalmthout (dochter van Antonius Jansz Neelen en Joanna Elst), ??? n 1845.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Petronilla Jacobs, * 23-01-1823 te Huijbergen, ??? 22-05-1840 te Kalmthout.
ii. Joanna Maria Jacobs, * 16-01-1825 te Kalmthout.
iii. Anna Catharina Jacobs, * 25-05-1827 te Kalmthout, ??? 06-02-1846 te Ekeren.
iv. Jacobus Jacobs, * 09-04-1830 te Kalmthout.
v. Juliana Jacobs, * 21-04-1833 te Kalmthout.
66. Anna Cornelia Jacobs, * 27-03-1794 te Halsteren, ??? 24-12-1858 te Tholen. zij trouwde Laurentius
Haasen, 24-07-1816 te Tholen, * 16-12-1793 te Halsteren (zoon van Dingeman Haasen en Joanna de
Pooter), ??? 26-02-1868 te Poortvliet.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis Hazen, * 11-09-1821 te Tholen, ??? 05-05-1883 te Tholen. hij trouwde Pieternella
Heijmans, 05-05-1852 te Tholen, * 21-02-1820 te Nieuw Vossemeer (dochter van Cornelis
Heijmans en Catharina IJzermans), ??? 14-07-1852 te Tholen.
ii. Dingeman Adrianus Hazen, * 07-02-1830 te Tholen, ??? 22-07-1888 te Steenbergen. hij trouwde
Maria Elisabeth Suijkerbuijk, 30-06-1857 te Huijbergen, * 28-08-1831 te Huijbergen (dochter
van Franciscus Suijkerbuijk en Petronella van Mechelen), ??? 15-06-1912 te Delft.
67. Cornelis Gerardus Jacobs, * 03-04-1796 te Halsteren, ??? 29-10-1839 te Tholen. hij trouwde Anna Maria
de Bres, 22-05-1822 te Tholen, * 21-11-1786 te Bergen op Zoom (dochter van Nicolaus de Bres en
Magdalena van de Ven), ??? 16-07-1864 te Tholen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anthony Cornelis Jacobus Jacobs, * 08-03-1823 te Tholen, ??? 15-01-1873 te Tholen.
ii. Guilhelmus Henricus Jacobs, * 31-05-1825 te Tholen, ??? 30-08-1825 te Tholen.
iii. Cornelis Franciscus Jacobs, * 07-10-1826 te Tholen, ??? 19-07-1902 te Breda.
iv. Maria Magdalena Pieternella Jacobs, * 21-02-1828 te Tholen, ??? 05-04-1889 te
's-Hertogenbosch.
68. Adrianus Jacobs, * 13-04-1801 te Halsteren. hij trouwde Cornelia Wuijts, 07-05-1841 te Steenbergen, *
16-11-1809 te Wouw (dochter van Pieter Wuijts en Maria Gelten).
Kinderen uit dit huwelijk:
88. i. Pieter Jan Jacobs * 20-02-1842.
ii. Anna Catharina Jacobs, * 14-11-1844 te Steenbergen.
iii. Jozef Jacobs, * 04-01-1848 te Steenbergen.
69. Gerardus Jacobs, * 11-07-1789 te Halsteren, ??? 11-07-1859 te Halsteren, begraven te Halsteren. hij
trouwde Maria Haasen, 04-06-1814 te Tholen, * 27-01-1787 te Beijmoer, Halsteren (dochter van Dingeman
Pagina 15
Haasen en Joanna de Pooter), ??? 30-11-1868 te Halsteren.
Kinderen uit dit huwelijk:
89. i. Johannes Jacobs * 11-01-1819.
90. ii. Johanna Jacobs * 07-04-1815.
91. iii. Henricus Jacobs * 03-10-1816.
iv. Johanna Elisabeth Jacobs, ??? 01-11-1843 te Halsteren, Lepelstraat.
v. Elisabeth Jacobs, * 12-08-1820 te Tholen, ??? 22-08-1820 te Halsteren.
vi. Martina Jacobs, * 10-02-1823 te Halsteren.
vii. Dingeman Jacobs, * 16-11-1823 te Halsteren, ??? 22-05-1896 te Halsteren.
viii. Adriana Jacobs, * 28-11-1825 te Halsteren, ??? 22-02-1881 te Halsteren. zij trouwde Henricus
IJzermans, 07-06-1861 te Halsteren, * 01-08-1822 te Halsteren (zoon van Carolus IJzermans en
Joanna Schetters).
92. ix. Martina Jacobs * 06-02-1829.
70. Petrus Jacobs, * 21-03-1794 te Halsteren, ??? 01-12-1853 te Den Bommel, begraven 05-12-1853 te
Achthuizen. hij trouwde (1) Eva Martina van der Bol, 12-09-1817 te Den Bommel, * 12-09-1796 te Den
Bommel (dochter van Egidius van der Bol en Johanna Sens), ??? 27-10-1837 te Den Bommel, begraven
31-10-1837 te Den Bommel. hij trouwde (2) Martina Huijsmans, 21-10-1840 te Den Bommel, *
18-03-1813 te Ooltgensplaat (dochter van Wilhelmus Huijsmans en Elisabeth Buijs), ??? 04-09-1898 te Oude
Tonge, begraven te Oude Tonge.
Kinderen van: Eva Martina van der Bol:
93. i. Adrianus Jacobs * 28-12-1818.
ii. doodgeboren Jacobs, * 24-12-1821 te Den Bommel, ??? 24-12-1821 te Den Bommel.
94. iii. Johanna Jacobs * 11-02-1823.
95. iv. Laurentius Jacobs * 31-12-1824.
v. doodgeboren Jacobs, * 24-07-1826 te Den Bommel, ??? 24-07-1826 te Den Bommel.
96. vi. Elisabeth Jacobs * 12-11-1827.
vii. Pieternella Jacobs, * 25-02-1830 te Den Bommel, ??? 19-05-1831 te Den Bommel.
viii. Aegidius Jacobs, * 05-02-1832 te Den Bommel, ??? 28-07-1832 te Den Bommel.
97. ix. Petronella Jacobs * 23-05-1833.
98. x. Aegidius Jacobs * 28-09-1835.
99. xi. Anna Jacobs * 23-12-1836.
xii. doodgeboren Jacobs, * 27-10-1837 te Den Bommel, ??? 27-10-1837 te Den Bommel.
Kinderen van: Martina Huijsmans:
xiii. Johannes Jacobs, * 28-07-1841 te Den Bommel, ??? 11-08-1860 te Den Bommel, begraven
14-08-1860 te Achthuizen.
100. xiv. Maria Jacobs * 29-08-1843.
101. xv. Jacobus Jacobs * 08-04-1845.
102. xvi. Cornelia Jacobs * 05-06-1847.
xvii. Wilhelmus Jacobs, * 22-07-1849 te Den Bommel, ??? 12-10-1855 te Den Bommel, begraven
15-10-1855 te Achthuizen.
103. xviii. Petrus Jacobs * 11-02-1852.
71. Jacobus Jacobs, * 08-04-1796 te Halsteren, Lepelstraat, ??? 15-01-1868 te Achthuizen, Ooltgensplaat,
begraven 18-01-1868 te Achthuizen. hij trouwde (1) Adriana van Balen, 21-06-1821 te Ooltgensplaat, *
30-08-1777 te Melissant (dochter van Joannes van Balen en Elisabeth Litveld), ??? 29-08-1851 te
Ooltgensplaat, begraven 01-09-1851 te Achthuizen. hij trouwde (2) Antonia van Oorschot, 13-05-1853 te
Ooltgensplaat, * 12-02-1824 te Oude Tonge (dochter van Johannes van Oorschot en Petronella Dekkers), *
13-02-1824 te Oude Tonge, ??? 10-02-1894 te Achthuizen, Ooltgensplaat, begraven 10-02-1894 te
Achthuizen.
Kinderen van: Antonia van Oorschot:
i. Elisabeth Jacobs, * 12-05-1855 te Achthuizen, Ooltgensplaat, ??? 17-10-1857 te Achthuizen,
Ooltgensplaat, begraven 19-10-1857 te Achthuizen.
104. ii. Johannes Laurentius Jacobs * 21-10-1856.
105. iii. Jacobus Jacobs * 28-12-1858.
iv. Petrus Jacobs, * 16-10-1861 te Achthuizen, Ooltgensplaat, ??? 20-02-1862 te Achthuizen,
Pagina 16
Ooltgensplaat, begraven 23-02-1862 te Achthuizen.
v. Elisabeth Petronella Jacobs, * 23-02-1863 te Achthuizen, Ooltgensplaat.
106. vi. Petrus Gerardus Jacobs * 26-01-1864.
107. vii. Johanna Petronella Jacobs * 28-05-1865.
72. Catharina Jacobs, * 25-03-1798 te Halsteren, ??? 01-06-1843 te Halsteren, begraven te Halsteren. zij
trouwde (1) nn. zij trouwde (2) Egidius Valkenborg, 19-11-1828 te Halsteren, * 04-10-1785 te Heeze (zoon
van Joannes Valkenborg en Christina Stoffels), ??? 17-01-1836 te Halsteren. zij trouwde (3) Marijnus Poulus,
19-05-1837 te Halsteren, * 18-12-1812 te Halsteren (zoon van nn en Allegundis Catharina Poulus).
Kinderen van: nn:
i. Pieter Jacobs, * 28-11-1825 te Halsteren.
Kinderen van: Marijnus Poulus:
108. ii. Johannes Poulus * 1837.
73. Cornelia Jacobs, * 19-04-1800 te Halsteren, ??? 20-03-1881 te Halsteren, begraven 23-03-1881 te
Halsteren. zij trouwde Johannes van Loenhout, 03-01-1822 te Halsteren, * 11-10-1795 te Nieuw-Vossemeer
(zoon van Marinus van Loenhout en Catharina Lodiers), ??? 03-07-1869 te Halsteren.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna van Loenhout, * 18-04-1822 te Halsteren.
109. ii. Goverdina van Loenhout * 15-04-1823.
iii. Maria Elisabeth van Loenhout, * 03-10-1824 te Halsteren.
iv. Marinus van Loenhout, * 21-01-1826 te Halsteren.
v. Pieternella van Loenhout, * 14-02-1828 te Halsteren.
vi. Petrus van Loenhout, * 13-10-1829 te Halsteren, ??? NA 1869.
vii. Martina van Loenhout, * 26-09-1831 te Halsteren.
viii. Adrianus van Loenhout, * 13-11-1833 te Halsteren, ??? 26-12-1835 te Halsteren.
ix. Catharina van Loenhout, * 12-09-1835 te Halsteren.
x. Laurentius van Loenhout, * 09-11-1837 te Halsteren, ??? 11-11-1837 te Halsteren.
xi. Adrianus van Loenhout, * 09-11-1838 te Halsteren.
110. xii. Dorothea van Loenhout * 22-07-1840.
xiii. Adriana van Loenhout, * 29-07-1842 te Lepelstraat, ??? 06-12-1862 te Lepelstraat.
74. Adrianus Jacobs, * 03-08-1802 te Halsteren, ??? 24-11-1869 te Halsteren, begraven 27-11-1869 te
Halsteren. hij trouwde (1) Maria Uijtdewilligen, 28-11-1856 te Halsteren, * 11-10-1800 te Steenbergen
(dochter van Cornelis Cornelisz Uijtdewilligen en Cornelia Laureijsdr Koenraadt), ??? 21-12-1856 te
Halsteren. hij trouwde (2) Adriana Elisabeth van Loon, 15-05-1857 te Halsteren, * 31-01-1830 te Halsteren
(dochter van Cornelis van Loon en Elisabeth Tholenaar), ??? 19-02-1906 te Halsteren.
Kinderen van: Adriana Elisabeth van Loon:
111. i. Laurentius Cornelis Jacobs * 21-04-1858.
112. ii. Elisabeth Jacobs * 20-02-1860.
iii. Cornelis Adriaan Jacobs, * 15-04-1862 te Halsteren, ??? 12-12-1918.
iv. Franciscus Jacobs, * 15-04-1864 te Halsteren, ??? 22-09-1939 te Lepelstraat. hij trouwde
Johanna Maria Doggen, 04-06-1908 te Wouw, * 23-05-1875 te Wouw (dochter van Marijn
Doggen en Anna Catharina Goetstouwers).
v. Gerardus Jacobs, * 13-12-1865 te Halsteren, ??? 14-09-1867 te Halsteren.
113. vi. Petrus Jacobs * 03-01-1867.
75. Anna Catharina Jacobs, * 16-10-1794 te Halsteren, ??? 27-07-1855 te Steenbergen. zij trouwde (1) nn. zij
trouwde (2) Adriaan van de Klundert, 03-05-1836 te Wouw, * ca 1814.
Kinderen van: nn:
i. Anna Cornelia Jacobs, * 03-04-1820 te Wouw, ??? 28-04-1820 te Wouw.
76. Jacobus Jacobs, * 17-11-1798 te Halsteren, ??? v 1851. hij trouwde Jacoba van Dorst, 02-04-1817 te
Steenbergen, * 21-10-1789 te Steenbergen (dochter van Willem van Dorst en Wilhelmina de Grauw).
Kinderen uit dit huwelijk:
114. i. Jacobus Jacobs * 25-08-1817.
Pagina 17
115. ii. Cornelis Jacobs * 11-07-1819.
116. iii. Anna Cornelia Jacobs * 19-06-1824.
iv. Gerard Jacobs, * 19-02-1826 te Steenbergen.
117. v. Frans Jacobs * 28-08-1829.
77. Petrus Joannes Jacobs, * 22-01-1789 te Kalmthout, ??? 29-09-1866 te Kalmthout. hij trouwde (1) Joanna
Brughmans, 30-05-1815 te Kalmthout, * 06-07-1772 te Brecht (dochter van Joannes Petersz Brughmans en
Catharina Dierickxdr van Gool), ??? 21-03-1847 te Kalmthout. hij trouwde (2) Maria Catharina Arnouts,
06-02-1861 te Kalmthout, * 18-11-1816 te Wuustwezel (dochter van Petrus Joannes Arnouts en Joanna
Greefs), ??? 11-05-1872 te Kalmthout, Kijkuit.
Kinderen van: Joanna Brughmans:
i. Gerardus Jacobs, * 08-04-1815 te Kalmthout, ??? 28-04-1852 te Brussel. hij trouwde Anna
Catharina Fret, * 01-01-1823 te Antwerpen (dochter van Franciscus Fret en Maria Theresia de
Boeck).
78. Joannes Baptista Jacobs, * 06-05-1791 te Kalmthout, ??? 05-09-1876 te Kalmthout. hij trouwde Maria
Catharina Anthonissen, 20-05-1830 te Kalmthout, * 03-02-1800 te Kalmthout (dochter van Adrianus
Anthonissen en Adriana Maria Palsen), ??? 08-02-1853 te Kalmthout.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Joanna Maria Jacobs, * 24-02-1831 te Kalmthout, ??? 19-11-1869 te Kalmthout. zij trouwde
Wilhelmus Pauwels, 01-10-1851 te Kalmthout, * 18-04-1821 te Kalmthout (zoon van
Antonius Pauwels en Anna Maria Buysen), ??? 10-11-1908 te Kontich.
ii. Maria Catharina Jacobs, * 06-04-1833 te Kalmthout, ??? 27-02-1853 te Kalmthout.
iii. Joanna Jacobs, * 04-03-1835 te Kalmthout. zij trouwde Joannes Cornelius Claessens,
29-12-1858 te Kalmthout, * 17-09-1829 te Kalmthout (zoon van Joannes Baptista Claessens en
Anna Cornelia Greefs).
iv. Maria Elisabeth Jacobs, * 18-05-1837 te Kalmthout, ??? 05-12-1913 te Achterbroek. zij trouwde
Petrus Joannes Claessens, 15-04-1856 te Kalmthout, * 19-01-1834 te Kalmthout (zoon van
Joannes Franciscus Claessens en Petronilla Leys), ??? 04-02-1913 te Kalmthout.
v. Joannes Franciscus Jacobs, * 04-04-1839 te Kalmthout, ??? 11-04-1847 te Kalmthout.
118. vi. Joannes Baptista Jacobs * 31-05-1842.
79. Joannes Baptista Jacobs, * 12-03-1796 te Kalmthout, ??? 15-10-1841 te Ekeren. hij trouwde (1) Joanna
Verswyver, 17-04-1822 te Ekeren, * 25-10-1791 te Ekeren (dochter van Jacobus Verswyver en Elisabeth
Meys), ??? 02-04-1831 te Ekeren. hij trouwde (2) Maria Elisabeth Ceustermans, 25-05-1831 te Ekeren, *
04-01-1802 te Antwerpen (dochter van N en Anna Catharina Costermans), ??? 28-12-1879 te Ekeren.
Kinderen van: Joanna Verswyver:
119. i. Maria Elisabeth Jacobs * 01-04-1823.
ii. Anna Catharina Jacobs, * 02-12-1825 te Ekeren, ??? 13-01-1826 te Ekeren.
iii. Joannes Hubertus Jacobs, * 14-07-1827 te Ekeren, ??? 18-04-1834 te Ekeren.
iv. Petrus Joannes Jacobs, * 26-03-1831 te Ekeren, ??? 29-03-1831 te Ekeren.
Kinderen van: Maria Elisabeth Ceustermans:
120. v. Martinus Josephus Jacobs * 09-03-1832.
vi. Antonius Jacobs, * 28-06-1835 te Ekeren, ??? 13-09-1839 te Ekeren.
vii. Cornelius Jacobs, * 19-03-1838 te Ekeren, ??? 18-05-1840 te Ekeren.
viii. Franciscus Jacobus Jacobs, * 05-10-1841 te Ekeren, ??? 15-09-1843 te Ekeren.
80. Antonius Jacobs, * 29-04-1814 te Kalmthout, ??? 27-06-1874 te Ekeren. hij trouwde Joanna Maria
Teresia Teunen, 29-11-1837 te Ekeren, * 26-08-1814 te Hoevenen (dochter van Cornelius Teunen en Anna
Cornelia Gysels).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Joanna Maria Paulina Jacobs, * 28-03-1838 te Ekeren, ??? 23-07-1919 te Kapellen. zij trouwde
Cornelius Bedeer, 18-09-1862 te Ekeren, * 16-03-1829 te Ekeren (zoon van Henricus Bedeer en
Maria Theresia Joossen).
ii. Augustinus Jacobs, * 29-04-1840 te Ekeren.
iii. Joannes Josephus Jacobs, * 15-04-1842 te Ekeren, ??? 02-06-1869 te Ekeren.
Pagina 18
iv. Maria Elisabeth Jacobs, * 18-03-1844 te Ekeren. zij trouwde Franciscus de Leeuw.
v. Joannes Franciscus Jacobs, * 16-11-1847 te Ekeren, ??? 11-11-1889 te Ekeren.
vi. Maria Elisabeth Jacobs, * 01-09-1850 te Ekeren. zij trouwde Adrianus Knaepkens, 15-04-1875
te Ekeren, * 26-08-1841 te Ekeren (zoon van Cornelius Knaepkens en Beatrix Maes).
vii. Anna Cornelia Catharina Jacobs, * 04-05-1853 te Ekeren. zij trouwde Petrus Joannes Aers, *
19-12-1847 te Kapellen.
viii. Petrus Josephus Jacobs, * 30-11-1856 te Ekeren.
81. Joanna Jacobs, * 03-09-1795 te Kalmthout, ??? 05-02-1877 te Kalmthout. zij trouwde Adrianus van
Oevelen, 12-01-1823 te Kalmthout, * 15-05-1797 te Kalmthout (zoon van Cornelius van Oevelen en
Antonia Couwenbergh), ??? 02-09-1863 te Kalmthout.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Antonia van Oevelen, * 1824.
ii. Cornelius van Oevelen, * 1837.
Vijftiende generatie
82. Jacobus Groffen, * 23-10-1825 te Heerle, Bergen op Zoom, ??? 10-02-1911 te Heerle. hij trouwde (1)
Johanna Martina Martens, 12-05-1865 te Steenbergen, * 29-08-1827 te Halsteren (dochter van Antonij
Martens en Catharina Timmermans), ??? 01-09-1871 te Bergen op Zoom. hij trouwde (2) Adriana Cornelia
Barrevoets, 27-12-1871 te Wouw, * 16-04-1844 te Wouwse Plantage, ??? 28-04-1888 te Heerle.
Kinderen van: Johanna Martina Martens:
121. i. Adrianus Antonius Groffen * 01-01-1867.
Kinderen van: Adriana Cornelia Barrevoets:
ii. Joannes Cornelius Groffen, * 14-11-1872 te Bergen op Zoom, ??? 21-09-1943 te Roosendaal. hij
trouwde Joanna Maria Hagenaars, * 27-02-1875 te Nispen, ??? 12-05-1957 te Heerle.
122. iii. Ludovicus Johannes Groffen * 20-04-1875.
iv. Joanna Catharina Groffen, * 17-11-1876 te Heerle, ??? 23-04-1944 te Roosendaal. zij trouwde
Adrianus Franciscus Looyen.
123. v. Petrus Johannes Groffen * 21-08-1879.
vi. Antonius Groffen, * 13-04-1882 te Bergen op Zoom, ??? 13-02-1965 te Roosendaal. hij trouwde
Maria Cornelia Marien.
vii. Maria Groffen, * 26-07-1883 te Bergen op Zoom. zij trouwde Van Doremalen.
124. viii. Petrus Johannes Groffen * 03-06-1886.
83. Elisabeth van Hoijdonk, * 20-02-1819, ??? 23-01-1892. zij trouwde Petrus Melsen, 15-11-1848, *
03-01-1818, ??? 01-12-1871.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes Ignatius Melsen, * 01-02-1851, ??? 12-02-1925.
ii. Louisa Maria Melsen, * 30-03-1853, ??? 02-01-1908. zij trouwde Melchior Ludovicus Philips,
25-07-1877.
iii. Maria Cornelia Melsen, * 08-01-1855, ??? 02-02-1934.
iv. Anthonius Ludovicus Melsen, * 27-03-1856, ??? 27-04-1922. hij trouwde Isabella Johanna
Jacobs, 25-05-1886.
v. Alphonsus Maria Johannes Melsen, * 29-12-1858, ??? 29-05-1934.
vi. Virginia Petronella Johanna Melsen, * 25-02-1860, ??? 18-08-1932.
84. Johannes Antonius Groffen, * 19-04-1814 te Bergen op Zoom, ??? 09-08-1883 te Goes. hij trouwde (1)
Maria Allemekinders, 07-11-1844 te Goes, * 07-04-1815 te Goes, ??? 29-10-1857 te Goes. hij trouwde (2)
Catharina Swartmans, 03-02-1859 te Goes, * 19-03-1811 te Bergen op Zoom, ??? 30-12-1900 te Goes.
Kinderen van: Maria Allemekinders:
125. i. Jacobus Groffen * 19-01-1845.
ii. Adriaan Groffen, * 07-02-1846 te Goes, ??? 26-06-1846 te Goes.
iii. Anthonius Johannes Groffen, * 20-03-1847 te Goes, ??? 21-09-1847 te Goes.
iv. Johanna Jacomina Groffen, * 26-04-1848 te Goes, ??? 08-07-1848 te Goes.
Pagina 19
v. Adrianus Groffen, * 26-05-1849 te Goes, ??? 13-11-1857 te Goes.
vi. Jan Groffen, * 21-07-1850 te Goes.
vii. Adriana Johanna Groffen, * 29-04-1852 te Goes, ??? 17-05-1852 te Goes.
85. Adam Groffen, * 20-08-1817 te Bergen op Zoom, ??? 26-03-1898 te Woensdrecht. hij trouwde Pieternella
van den Boom, 03-08-1843 te Bergen op Zoom, * 14-02-1816 te Bergen op Zoom, ??? 31-10-1878 te
Woensdrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
126. i. Jacobus Cornelius Groffen * 20-07-1846.
ii. Antonius Groffen, * 01-04-1850 te Woensdrecht. hij trouwde Johanna van Ostaay, te
Woensdrecht.
iii. Adrianus Cornelis Groffen, * 22-12-1853 te Woensdrecht.
iv. Franciscus Groffen, * 25-03-1857 te Woensdrecht.
86. Gabriel Groffen, * 08-08-1823 te Bergen op Zoom, ??? 15-12-1897. hij trouwde Cornelia Bakx,
03-06-1852 te Bergen op Zoom, * 31-03-1830 te Bergen op Zoom.
Kinderen uit dit huwelijk:
127. i. Wilhelmus Groffen * 15-09-1861.
ii. Cornelia Groffen, * 06-11-1868.
87. Johannes Groffen, * 19-09-1831 te Bergen op Zoom, ??? 28-02-1890 te Bergen op Zoom. hij trouwde (1)
Johanna Bakx, te Bergen op Zoom, ??? 11-02-1877 te Bergen op Zoom. hij trouwde (2) Cornelia Anna
Boeren, * 1831 te Roosendaal, ??? 1890.
Kinderen van: Johanna Bakx:
i. Maria Catharina Groffen, * 01-02-1856 te Bergen op Zoom.
ii. Cornelia Adriana Groffen, * 08-01-1856 te Bergen op Zoom.
iii. Wilhelmus Groffen, * 29-02-1860 te Bergen op Zoom. hij trouwde (1) Dymphena Bogers,
1884 te Bergen op Zoom. hij trouwde (2) Anna van den Boom, 15-10-1928 te Bergen op
Zoom.
iv. Marijn Groffen, * 26-04-1868 te Bergen op Zoom. hij trouwde Johanna Catharina Machielsen.
v. Petronella Cornelia Groffen, * 06-01-1872 te Bergen op Zoom.
vi. Cornelia Groffen, * 30-06-1874 te Bergen op Zoom.
88. Pieter Jan Jacobs, * 20-02-1842 te Steenbergen, ??? 14-01-1912 te Steenbergen. hij trouwde Carolina
Catharina Slootmans, 15-09-1880 te Steenbergen, * 07-03-1850 te Steenbergen (dochter van Jan
Slootmans en Anna de Bruijn), ??? 28-04-1939 te Steenbergen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Adriaan Jan Jacobs, * 30-06-1881 te Steenbergen, ??? 06-07-1881 te Steenbergen.
ii. Jan Adriaan Pieter Jacobs, * 02-06-1882 te Steenbergen.
iii. Cornelia Anna Jacobs, * 05-12-1884 te Steenbergen.
iv. Adrianus Petrus Jacobs, * 04-11-1888 te Steenbergen. hij trouwde (1) Catharina Johanna
Helena van Tilburg, * 28-06-1895 te Willemstad, ??? 24-10-1924 te Steenbergen. hij trouwde
(2) Emma Louisa Soffers, * 19-04-1899 te Woensdrecht.
89. Johannes Jacobs, * 11-01-1819 te Tholen, ??? 11-09-1867 te Zandvliet. hij trouwde Joanna Catharina van
de Vijver, * 05-04-1832 te Zandvliet (dochter van Gregorius van de Vijver en Petronella de Leeuw), ???
12-08-1904 te Zandvliet.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Petronella Jacobs, * 28-08-1859 te Zandvliet. zij trouwde Joannes Baptista Peeters, *
05-11-1863 te Zandvliet.
128. ii. Franciscus Jacobs * 22-04-1861.
iii. Isabella Jacoba Jacobs, * 16-01-1863 te Zandvliet.
iv. Gerardus Jacobs, * 05-02-1865 te Zandvliet, ??? 26-03-1867 te Zandvliet.
129. v. Petrus Jacobs * 07-07-1866.
vi. Antonius Jacobs, * 21-10-1867 te Zandvliet, ??? 26-10-1867 te Zandvliet.
Pagina 20
90. Johanna Jacobs, * 07-04-1815 te Halsteren, ??? 03-07-1903 te Oude Tonge. zij trouwde Reinier Krouwer,
14-07-1837 te Oude Tonge, * 26-09-1805 te Oude Tonge (zoon van Wilhelmus Jansz Krouwer en Joanna
Maria Boerkamp), ??? 30-12-1863 te Oude Tonge.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. doodgeboren Krouwer, * 31-01-1838 te Oude Tonge, ??? 31-01-1838 te Oude Tonge.
ii. Andreas Krouwer, * 26-01-1839 te Oude Tonge, ??? 23-06-1842 te Oude Tonge.
iii. Jacobus Krouwer, * 21-06-1840, ??? 30-01-1870 te Oude Tonge.
130. iv. Maria Johanna Krouwer * 08-08-1841.
v. Andreas Krouwer, * 08-02-1843, ??? 21-05-1905 te Oude Tonge.
131. vi. Elisabeth Krouwer * 05-12-1844.
132. vii. Johannes Krouwer * 22-12-1845.
133. viii. Adriana Krouwer * 15-02-1849.
134. ix. Martina Krouwer * 16-07-1850.
135. x. Johanna Krouwer * 14-09-1851.
136. xi. Gerardus Krouwer * 23-09-1853.
137. xii. Anthonia Krouwer * 04-04-1855.
138. xiii. Dingeman Krouwer * 11-09-1856.
xiv. Pieternella Krouwer, * 24-03-1858 te Oude Tonge, ??? 14-07-1858 te Oude Tonge.
91. Henricus Jacobs, * 03-10-1816 te Tholen, ??? 19-03-1871 te Halsteren. hij trouwde Adriana Meesters,
13-05-1840 te Halsteren, * 14-10-1819 te Halsteren (dochter van Pieter Meesters en Maria Catharina van
den Broek).
Kinderen uit dit huwelijk:
139. i. Maria Catharina Jacobs * 09-09-1840.
ii. Petrus Jacobs.
iii. Gerard Jacobs, * 29-11-1845 te Steenbergen, ??? 12-09-1846 te Steenbergen.
140. iv. Gerardus Jacobs * 10-01-1851.
v. Elisabeth Jacobs, * 03-02-1858 te Halsteren.
92. Martina Jacobs, * 06-02-1829 te Halsteren, ??? 29-10-1896 te Deventer. zij trouwde Jan Augustijn,
12-05-1865 te Halsteren, * 19-02-1834 te Steenbergen (zoon van Martinus Augustijn en Catharina de
Jongh).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anna Maria Augustijn, * CA 1866 te Halsteren. zij trouwde Adriaan Hubert van Dorst,
07-12-1894 te Halsteren, * CA 1870 te Halsteren (zoon van Adrianus van Dorst en Agnes van
Geel).
93. Adrianus Jacobs, * 28-12-1818 te Den Bommel, ??? 04-02-1893 te Den Bommel, begraven 07-02-1893 te
Achthuizen. hij trouwde Anna Catharina van Vlimmeren, 30-09-1854 te Dinteloord, * 15-10-1822 te
Dinteloord en Prinsenland (dochter van Adrianus van Vlimmeren en Susanna Akkermans), ??? 03-03-1870 te
Ooltgensplaat, begraven 08-03-1870 te Achthuizen.
Kinderen uit dit huwelijk:
141. i. Petrus Jacobs * 14-01-1856.
94. Johanna Jacobs, * 11-02-1823 te Den Bommel, ??? 25-01-1891 te Antwerpen. zij trouwde (1) n. zij
trouwde (2) Henricus Sirre, 01-05-1848 te Den Bommel, * 13-12-1822 te Zierikzee (zoon van Adrianus
Hendriksz Sirre en Eva Hermans).
Kinderen van: n:
i. Marcelinis Jacobs, * 29-05-1846 te Den Bommel, ??? 14-06-1846 te Den Bommel.
Kinderen van: Henricus Sirre:
ii. Johanna Christina Sirre, * 04-01-1849 te Zierikzee.
iii. Elisabeth Sirre, * 19-11-1849 te Zierikzee, ??? 03-12-1849 te Zierikzee.
iv. Eva Martina Sirre, * 19-11-1849 te Zierikzee, ??? 06-12-1849 te Zierikzee.
v. Johannes Petrus Sirre, * 16-12-1850 te Zierikzee.
vi. Eva Martina Sirre, * 29-07-1852 te Zierikzee, ??? 16-08-1852 te Zierikzee.
vii. Eva Maria Sirre, * 30-07-1853 te Zierikzee.
Pagina 21
viii. Pieternella Hendrika Sirre, * 15-02-1855 te Zierikzee.
ix. Sirre, * te Antwerpen.
x. Sirre, * te Antwerpen.
95. Laurentius Jacobs, * 31-12-1824 te Den Bommel, ??? 02-07-1875 te Ooltgensplaat, begraven 03-07-1875
te Achthuizen. hij trouwde Isabella Maria Kamoen, 15-02-1847 te Den Bommel, * 11-01-1827 te Den
Bommel (dochter van Petrus Kamoen en Martina Swagemakers), * 13-01-1827 te Oude Tonge, ???
29-06-1908 te Sommelsdijk, begraven te Middelharnis.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Martina Jacobs, * 10-04-1848 te Ooltgensplaat, ??? 16-03-1853 te Ooltgensplaat, begraven
18-03-1853 te Achthuizen.
142. ii. Elisabeth Jacobs * 31-08-1849.
iii. Petrus Jacobs, * 10-12-1850 te Ooltgensplaat, ??? 27-06-1875 te Ooltgensplaat, begraven
29-06-1875 te Achthuizen.
143. iv. Antonius Leonardus Jacobs * 14-01-1853.
v. Cornelis Jacobs, * 14-01-1853 te Ooltgensplaat, ??? 19-07-1875 te Ooltgensplaat, begraven
20-07-1875 te Achthuizen.
144. vi. Adrianus Jacobs * 11-02-1855.
145. vii. Eva Martina Jacobs * 03-04-1857.
viii. Anna Catharina Jacobs, * 12-08-1859 te Ooltgensplaat. zij trouwde Cornelis Buijs, 30-04-1887
te Ooltgensplaat, * 13-10-1856 te Middelhanis (zoon van Leonardus Buijs en Antoinetta
Henrica Delwarel), ??? 14-06-1933 te Stompwijk.
ix. Anna Jacobs, * 10-03-1861 te Ooltgensplaat, ??? 13-08-1861 te Ooltgensplaat, begraven
15-08-1861 te Achthuizen.
146. x. Anna Jacobs * 04-11-1862.
96. Elisabeth Jacobs, * 12-11-1827 te Den Bommel, ??? 23-05-1910 te Amsterdam. zij trouwde Cornelis de
Vos, 29-04-1852 te Den Bommel, * 12-04-1817 te Steenbergen (zoon van Adrianus de Vos en Clara
Verbeeck).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Martina de Vos, * 11-03-1853 te Den Bommel, ??? 12-06-1853 te Den Bommel, begraven
14-06-1853 te Achthuizen.
ii. Martina de Vos, * 23-02-1854 te Den Bommel, ??? 30-04-1854 te Den Bommel, begraven
02-05-1854 te Achthuizen.
iii. Petrus Adrianus de Vos, * 14-05-1855 te Den Bommel, ??? 28-05-1855 te Den Bommel, begraven
30-05-1855 te Achthuizen.
iv. Petronella de Vos, * 10-1855 te Den Bommel, ??? 22-09-1856 te Den Bommel, begraven
25-09-1856 te Achthuizen.
v. Petrus de Vos, * 03-05-1856 te Den Bommel, ??? 22-09-1856 te Den Bommel.
vi. Anna Maria de Vos, * 27-04-1857 te Den Bommel, ??? 07-01-1924 te Heemstede.
vii. Cornelis de Vos, * 04-07-1858 te Den Bommel.
viii. Petrus de Vos, * 09-01-1860 te Den Bommel, ??? 12-04-1861 te Den Bommel, begraven
15-04-1861 te Achthuizen.
ix. Adrianus de Vos, * 02-03-1861 te Den Bommel, ??? 31-03-1861 te Den Bommel, begraven
03-04-1861 te Achthuizen.
x. Jacobus de Vos, * 29-04-1862 te Den Bommel, ??? 24-10-1862 te Den Bommel, begraven
27-10-1862 te Achthuizen.
xi. Eva Martina de Vos, * 31-03-1863 te Den Bommel, ??? 06-07-1863 te Den Bommel, begraven
08-07-1863 te Achthuizen.
xii. Petrus Johannes de Vos, * 13-03-1864 te Den Bommel, ??? 19-04-1864 te Den Bommel,
begraven 21-04-1864 te Achthuizen.
xiii. Elisabeth Cornelia de Vos, * 13-03-1864 te Den Bommel, ??? 15-04-1864 te Den Bommel,
begraven 18-04-1864 te Achthuizen.
xiv. Jacobus de Vos, * 07-02-1865 te Den Bommel, ??? 12-06-1865 te Den Bommel, begraven
14-06-1865 te Achthuizen.
xv. Aegidius de Vos, * 07-02-1865 te Den Bommel, ??? 25-02-1865 te Den Bommel, begraven
Pagina 22
27-02-1865 te Achthuizen.
147. xvi. Catharina Martina de Vos * 25-03-1866.
xvii. Adriana Cornelia de Vos, * 05-07-1867 te Den Bommel, ??? 26-07-1867 te Den Bommel,
begraven 27-07-1867 te Achthuizen.
xviii. Petrus Adrianus de Vos, * 06-07-1869 te Den Bommel, ??? 11-09-1869 te Den Bommel, begraven
15-09-1869 te Achthuizen.
97. Petronella Jacobs, * 23-05-1833 te Den Bommel, ??? 10-07-1912 te Ooltgensplaat, begraven 13-07-1912
te Achthuizen. zij trouwde Antonius van den Bemden, 01-06-1866 te Den Bommel, * 18-08-1831 te
Steenbergen (zoon van Gerard van den Bemden en Anna Cornelia Kuijten).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anna Cornelia van den Bemden, ??? 23-01-1872 te Den Bommel, begraven 25-01-1872 te
Achthuizen.
ii. Anna Cornelia van den Bemden.
148. iii. Eva Martina van den Bemden * 12-01-1875.
98. Aegidius Jacobs, * 28-09-1835 te Achthuizen, Den Bommel, ??? 15-05-1881 te Achthuizen, Den
Bommel, begraven 18-05-1881 te Achthuizen. hij trouwde Johanna Cornelia Heestermans, 04-05-1868 te
Oude Tonge, * 26-11-1843 te Oude Tonge (dochter van Marinus Heestermans en Petronella van Loenhout),
??? 25-02-1936 te Oude Tonge.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Petrus Marinus Jacobs, * 08-02-1869, ??? 01-02-1953 te Oude Tonge.
149. ii. Marinus Adrianus Jacobus A. Jacobs * 19-11-1870.
150. iii. Eva Martina Jacobs * 25-12-1872.
iv. Petronella Adriana Jacobs, * 09-06-1879 te Den Bommel. zij trouwde Wilhelmus Marcelis
Buijs, 02-02-1907 te Den Bommel, * 19-02-1866 te Melissant (zoon van Matthias Buijs en
Hendrina Waare).
151. v. Aegidia Elisabeth Maria Jacobs * 23-08-1881.
99. Anna Jacobs, * 23-12-1836 te Den Bommel, ??? 28-12-1908 te Oudenbosch. zij trouwde Petrus van
Loon, 30-05-1863 te Den Bommel, * 05-12-1823 te Oudenbosch (zoon van Cornelis van Loon en Elisabeth
Tholenaar), ??? 22-08-1896 te Oudenbosch.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Petrus Cornelis van Loon, * 08-05-1864 te Oudenbosch. hij trouwde Cornelia Damen,
24-11-1913 te Terheijden, * 07-09-1871 te Wagenberg,Terheijden (dochter van Cornelis
Damen en Adriana Ligthart).
ii. Martina Elisabeth Catharina van Loon, * 17-07-1865 te Oudenbosch, ??? 01-08-1942 te Bergen
op Zoom.
iii. Elisabeth Maria van Loon, * 03-09-1867 te Oudenbosch.
iv. Johanna Maria van Loon, * 20-03-1869 te Oudenbosch, ??? 17-06-1869 te Oudenbosch.
v. Anna Cornelia van Loon, * 22-03-1872 te Oudenbosch, ??? 10-12-1885 te Oudenbosch.
152. vi. Maria Petronella van Loon * 13-12-1874.
vii. Adriana Francisca van Loon, * 21-11-1878 te Oudenbosch. zij trouwde Christiaan Antonij
Dekkers, 14-09-1904 te Oudenbosch, * 17-08-1879 te Steenbergen (zoon van Martien Dekkers
en Cornelia Antonissen).
100. Maria Jacobs, * 29-08-1843 te Den Bommel, ??? n 1908. zij trouwde Petrus de Weerd, 26-08-1874 te
Den Bommel, * 25-10-1848 te Halsteren (zoon van Adrianus de Weerd en Elisabeth Timmermans), ???
22-11-1908 te Oude Tonge.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Adrianus Petrus Wilhelmus de Weerd, * 04-07-1875 te Oude Tonge, ??? 18-07-1875 te Oude
Tonge.
153. ii. Martina Elizabeth Maria de Weerd * 13-11-1876.
iii. Adrianus Petrus de Weerd, * 07-03-1878 te Oude Tonge.
iv. Petrus Jacobus de Weerd, * 18-01-1879 te Oude Tonge, ??? 13-08-1879 te Oude Tonge.
v. Elisabeth Martina de Weerd, * 28-05-1880 te Oude Tonge, ??? 30-06-1880 te Oude Tonge.
Pagina 23
vi. Petrus Adrianus de Weerd, * 15-09-1881 te Oude Tonge, ??? 19-09-1881 te Oude Tonge.
vii. Elizabeth Maria de Weerd, * 07-01-1883 te Oude Tonge, ??? 15-03-1883 te Oude Tonge.
154. viii. Anthonius Petrus de Weerd * 04-06-1884.
ix. Petrus Jacobus de Weerd, * 26-01-1886 te Oude Tonge, ??? 23-03-1886 te Oude Tonge.
x. doodgeboren De Weerd, * 17-05-1887 te Oude Tonge, ??? 17-05-1887 te Oude Tonge.
101. Jacobus Jacobs, * 08-04-1845 te Den Bommel, ??? 22-08-1918 te Ooltgensplaat, begraven 26-08-1918
te Achthuizen. hij trouwde Johanna Cornelia Maria Huijsmans, 10-09-1873 te Ooltgensplaat, *
14-08-1846 te Ooltgensplaat (dochter van Antonius Huijsmans en Johanna de Bie), ??? 09-12-1903 te
Ooltgensplaat, begraven 12-12-1903 te Achthuizen.
Kinderen uit dit huwelijk:
155. i. Petrus Anthonius Maria Jacobs * 22-08-1874.
156. ii. Anthonius Petrus Maria Jacobs * 26-08-1876.
157. iii. Martina Johanna Maria Jacobs * 02-07-1885.
102. Cornelia Jacobs, * 05-06-1847 te Den Bommel, ??? v 1910. zij trouwde Cornelis Johannes Clarijs,
05-06-1872 te Den Bommel, * 18-10-1848 te Fijnaart en Heijningen (zoon van Joannes Philipsz Clarijs en
Maria Elisabeth Leijten), ??? 21-03-1910 te Steenbergen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannes Petrus Clarijs, * 16-03-1873 te Fijnaart en Heijningen, ??? 07-06-1904 te Steenbergen.
ii. Petrus Johannes Clarijs, * 13-03-1874 te Fijnaart en Heijningen.
iii. doodgeboren Clarijs, * 17-05-1875 te Fijnaart en Heijningen.
iv. Jacobus Cornelis Clarijs, * 03-05-1876 te Fijnaart en Heijningen.
v. Cornelis Petrus Clarijs, * 09-05-1877 te Fijnaart en Heijningen, ??? 06-08-1877 te Fijnaart en
Heijningen.
158. vi. Maria Martina Clarijs * 21-04-1878.
vii. Martina Maria Clarijs, * 28-04-1879 te Steenbergen, ??? 15-09-1915 te Steenbergen. zij trouwde
Johannes Adrianus Josephus Looijen, 31-07-1906 te Steenbergen, * CA 1880 te
Nieuw-Vossemeer (zoon van Jacobus Adrianus Looijen en Petronella Adriana van der Heijden),
??? 28-12-1968 te Bergen op Zoom.
159. viii. Cornelis Petrus Clarijs * 20-03-1880.
ix. Johanna Cornelia Clarijs, * 22-04-1881 te Steenbergen, ??? 28-04-1882 te Steenbergen.
x. Antony Maria Clarijs, * 30-06-1882 te Steenbergen, ??? 1958 te Parijs, begraven te Parijs,
Montparnasse.
xi. Cornelia Petronilla Clarijs, * 16-08-1883 te Steenbergen, ??? 08-04-1884 te Steenbergen.
xii. Cornelia Petronilla Clarijs, * 07-02-1885 te Steenbergen.
xiii. Johanna Dymphna Clarijs, * 27-03-1886 te Steenbergen.
103. Petrus Jacobs, * 11-02-1852 te Den Bommel, ??? 18-06-1925 te Ooltgensplaat, begraven 22-06-1925 te
Achthuizen. hij trouwde Cornelia Johanna Heestermans, 17-05-1877 te Oude Tonge, * ca 1852 te Oude
Tonge (dochter van Marinus Heestermans en Petronella van Loenhout), ??? 14-03-1931 te Achthuizen, Den
Bommel, begraven 17-03-1931 te Achthuizen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. nn Jacobs, * 06-03-1878 te Den Bommel, ??? 06-03-1878 te Den Bommel.
ii. Petrus Marinus Maria Jacobs, * 07-08-1879, ??? 03-01-1899 te Den Bommel, begraven
07-01-1899 te Achthuizen.
iii. Marinus Aegidius Josephus Jacobs, * 23-08-1881, ??? 26-12-1895 te Den Bommel, begraven
30-12-1895 te Achthuizen.
iv. kind Jacobs, * 24-09-1883 te Achthuizen, ??? 24-09-1883 te Den Bommel, begraven 26-09-1883
te Achthuizen.
160. v. Maria Cornelia Jacobs * 25-12-1884.
161. vi. Adrianus Jacobus Jacobs * 19-07-1887.
vii. kind Jacobs, * 15-01-1889 te Achthuizen, ??? 15-01-1889 te Den Bommel, begraven 17-01-1889
te Achthuizen.
viii. kind Jacobs, * 15-12-1889 te Achthuizen, ??? 15-12-1889 te Den Bommel, begraven 18-12-1889
te Achthuizen.
Pagina 24
162. ix. Martina Petronella Maria Jacobs.
163. x. Petronella Maria Jacobs * 23-11-1893.
104. Johannes Laurentius Jacobs, * 21-10-1856 te Achthuizen, Ooltgensplaat, ??? 21-05-1925 te
Middelharnis, begraven 25-05-1925 te Middelharnis. hij trouwde Sophia Regina Winkels, 09-02-1885 te
Den Bommel, * 16-06-1857 te Den Bommel (dochter van Joannes Winkels en Dingena van de Swaluw), ???
12-01-1947 te Middelharnis.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anthonia Dimphna Jacobs, * 24-03-1886 te Middelharnis, ??? 02-05-1890 te Middelharnis.
164. ii. Dymphna Antonia Jacobs * 21-08-1887.
iii. Elizabeth Maria Jacobs, * 08-09-1889 te Middelharnis, ??? 15-06-1967 te Huijbergen. zij
trouwde Lucas Buijs, 05-06-1929 te Middelharnis, * ca 1886 te Sommelsdijk (zoon van
Quirinus Buijs en Wilhelmina Catharina Adriaensen).
iv. Anthonia Dimphna Jacobs, * 09-12-1894 te Middelharnis, ??? 12-03-1895 te Middelharnis.
105. Jacobus Jacobs, * 28-12-1858 te Achthuizen, Ooltgensplaat, ??? 02-04-1946 te Achthuizen,
Ooltgensplaat, begraven 05-04-1946 te Achthuizen. hij trouwde Martina Schepers, 09-06-1892 te Den
Bommel, * 28-02-1860 te Den Bommel (dochter van Antonius Schepers en Anna Catharina Kamoen), ???
06-04-1905 te Achthuizen, Ooltgensplaat, begraven 10-04-1905 te Achthuizen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anthonia Catharina Jacobs, * 09-04-1893 te Ooltgensplaat, ??? 08-08-1962 te Dinteloord,
begraven 11-08-1962. zij trouwde Christiaan Johannes Koenraadt, 19-08-1913 te
Ooltgensplaat, * 16-10-1887 te Dinteloord (zoon van Cornelis Koenraadt en Helena Jacoba van
der Riet).
ii. Antonius Jacobs, * 16-12-1894 te Ooltgensplaat, ??? 16-06-1964.
165. iii. Anna Catharina Jacobs * 01-12-1895.
iv. doodgeboren Jacobs, * 07-02-1898 te Achthuizen, ??? 07-02-1898 te Ooltgensplaat, begraven
10-02-1898 te Achthuizen.
v. Jacobus Antonius Jacobs, * 13-03-1899 te Ooltgensplaat, ??? 18-10-1974 te Oudenbosch. hij
trouwde Regina Alida Dekker, 23-07-1948 te Dinteloord, * 27-02-1905.
166. vi. Joannis Laurentius Jacobs * 29-10-1901.
167. vii. Adrianus Jacobs * 17-06-1903.
106. Petrus Gerardus Jacobs, * 26-01-1864 te Achthuizen, Ooltgensplaat, ??? 20-05-1940 te Medemblik. hij
trouwde Johanna Quirina Buijs, 23-02-1889 te Ooltgensplaat, * 28-01-1867 te Ooltgensplaat/Achthuizen
(dochter van Quirinus Buijs en Johanna Maria van de Swaluw), ??? 10-05-1911 te Den Bommel, begraven
14-05-1911 te Achthuizen.
Kinderen uit dit huwelijk:
168. i. Jacobus Quirinus Jacobs * 25-11-1889.
169. ii. Quirinus Johannes Jacobs * 28-02-1891.
iii. Johannes Laurentius Jacobs, * 21-08-1892 te Den Bommel, ??? 10-03-1893 te Den Bommel,
begraven 13-03-1893 te Achthuizen.
170. iv. Johanna Maria Jacobs * 17-07-1893.
171. v. Johannes Laurentius Jacobs * 12-08-1894.
172. vi. Cornelis Adrianus Jacobs * 22-08-1895.
vii. Antonius Leonardus Jacobs, * 02-10-1896 te Den Bommel, ??? 09-08-1957 te Cascadura,
Brazilie.
viii. Martinus Jacobs, * 30-12-1897 te Den Bommel, ??? 11-08-1973 te Regent, ND, USA.
ix. Leonardus Antonius Jacobs, * 03-01-1899 te Den Bommel, ??? 23-08-1976 te Cameroon
(Afrika).
173. x. Adrianus Gerardus Jacobs * 04-03-1900.
xi. Petrus Josephus Jacobs, * 08-04-1901 te Den Bommel, ??? 09-05-1902 te Den Bommel,
begraven 12-05-1902 te Achthuizen.
xii. Petrus Jozef Maria Jacobs, * 15-05-1902 te Den Bommel, ??? 07-03-1988 te Zundert.
174. xiii. Leo Jacobs * 09-07-1903.
175. xiv. Johannes Jacobs * 25-01-1905.
Pagina 25
176. xv. Aegidius Antonius Jacobs * 12-04-1906.
177. xvi. Gerardus Maria Jacobs * 30-04-1907.
xvii. Anthonia Maria Jacobs, * 29-06-1908 te Den Bommel, ??? 21-02-1988 te Roosendaal.
xviii. Josephus Jacobs, * 09-11-1909 te Den Bommel, ??? 09-11-1909 te Den Bommel, begraven
11-11-1909 te Achthuizen.
xix. Maria Pelagia Jacobs, * 28-04-1911 te Den Bommel, ??? 30-12-1997 te Maastricht.
107. Johanna Petronella Jacobs, * 28-05-1865 te Den Bommel, ??? 18-03-1941 te Den Bommel, begraven
22-03-1941 te Achthuizen. zij trouwde Leonardus Cornelis de Wit, 11-08-1894 te Ooltgensplaat, *
22-02-1866 te Oude Tonge (zoon van Cornelis de Wit en Cornelia Wilhelmina Catharina de Bie), ???
04-10-1949 te Den Bommel, begraven 05-10-1949 te Achthuizen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelis Leonardus de Wit, * 19-09-1895, ??? 01-06-1963, begraven 05-06-1963 te Achthuizen.
ii. Jacobus de Wit, * 01-08-1896, ??? 06-02-1897 te Den Bommel, begraven 09-02-1897 te
Achthuizen.
178. iii. Anthonia Maria de Wit * 20-10-1897.
179. iv. Jacobus Cornelis de Wit * 09-10-1898.
v. Petrus Josephus de Wit, * 20-10-1899, ??? 19-12-1957 te Alkmaar, begraven te Middenmeer.
vi. Johannes Josephus de Wit, * 11-03-1901, ??? 15-05-1901 te Den Bommel, begraven 17-05-1901
te Achthuizen.
180. vii. Cornelia Maria de Wit * 01-09-1902.
181. viii. Maria Leona de Wit * 18-10-1903.
ix. Maria Antoinetta de Wit, * 17-10-1904, ??? 01-11-1904 te Den Bommel, begraven 04-11-1904 te
Achthuizen.
x. Maria Antoinetta de Wit, * 18-06-1906, ??? 18-05-1960, begraven 21-05-1960 te Achthuizen.
182. xi. Johannes Antonius de Wit * 26-02-1908.
108. Johannes Poulus, * 1837 te Auvergnepolder/Halsteren. hij trouwde Anna Maria Meeus, 27-06-1866
te Halsteren, * 27-03-1843 te Halsteren (dochter van nn en Anna Cornelia Meeus).
Kinderen uit dit huwelijk:
183. i. Marijn Poulus * 09-06-1867.
ii. Pieter Poulus, * 18-10-1868 te Bergen op Zoom.
iii. Maria Elisabeth Poulus, * 01-10-1870 te Halsteren. zij trouwde Jan van den Enden,
24-04-1895 te Halsteren, * te Halsteren (zoon van Hendrik van den Enden en Joanna van Geel).
iv. Adriaan Poulus, * 16-04-1872 te Halsteren. hij trouwde Johanna Maria Geers, 06-10-1900 te
Halsteren, * te Halsteren (dochter van Kornelis Geers en Maria Catharina Weijer).
109. Goverdina van Loenhout, * 15-04-1823 te Halsteren. zij trouwde Johannes Nijsse, 25-11-1851 te
Oude Tonge, * 07-03-1822 te Oude Tonge (zoon van Cornelis Nijsse en Joanna de Regter).
Kinderen uit dit huwelijk:
184. i. Johanna Cornelia Nijsse * 24-01-1853.
185. ii. Cornelis Nijsse * 25-08-1859.
iii. Cornelia Nijsse, * CA 1865 te Oude Tonge. zij trouwde Willem van Dongen, 21-05-1887 te
Oude Tonge, * CA 1857 te Oude Tonge (zoon van Adrianus van Dongen en Adriana
Huijsmans).
186. iv. Jacobus Nijsse * 14-06-1867.
110. Dorothea van Loenhout, * 22-07-1840 te Halsteren. zij trouwde Pieter de Weert, 11-05-1877 te
Halsteren, * 19-11-1841 te Steenbergen (zoon van Pieter de Weert en Anna Cornelia de Jong).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelia de Weert, * 1880 te Bergen op Zoom, ??? 09-01-1949 te Wouw. zij trouwde Adam
Cornelis Raaijmakers, 14-05-1908 te Bergen op Zoom, * 1871 te Bergen op Zoom (zoon van
Petrus Raaijmakers en Helena Philomena de Bruijn), ??? V 9-1-1949.
ii. Adrianus Marinus de Weert, * 1883 te Bergen op Zoom. hij trouwde Cornelia van Eekelen,
13-09-1914 te Bergen op Zoom, * 1895 te Steenbergen (dochter van Paulus van Eekelen en
Petronella Schillemans).
Pagina 26
111. Laurentius Cornelis Jacobs, * 21-04-1858 te Halsteren, ??? 07-02-1925 te Halsteren, Lepelstraat. hij
trouwde Pieternel van Eekelen, 06-05-1909 te Halsteren, * 22-11-1870 te Halsteren (dochter van
Wilhelmus van Eekelen en Elisabeth Karremans), ??? 10-06-1945 te Halsteren.
Kinderen uit dit huwelijk:
187. i. Adrianus Wilhelmus Cornelis Jacobs * 18-02-1911.
188. ii. Adriana Elisabeth Jacobs * 09-08-1912.
iii. Wilhelmus Franciscus Laurentius Jacobs, * 10-08-1913 te Halsteren, ??? 11-06-1988 te Asten,
begraven te Asten.
112. Elisabeth Jacobs, * 20-02-1860 te Halsteren, ??? 14-04-1920 te Halsteren, Lepelstraat. zij trouwde Jan
Cornelis van Loon, 30-05-1901 te Halsteren, * 11-02-1867 te Halsteren (zoon van Adrianus van Loon en
Adriana Wilhelmina van Treijen), ??? 03-03-1921 te Breda.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Adriana Elisabeth Philomena van Loon, * 25-12-1903 te Halsteren.
113. Petrus Jacobs, * 03-01-1867 te Halsteren, Lepelstraat, ??? 20-10-1936 te Zuidzijde, Den Bommel,
begraven 23-10-1936 te Achthuizen. hij trouwde (1) Maria Catharina van Wezel, 05-05-1909 te
Steenbergen, * 11-06-1873 te Steenbergen (dochter van Dominicus van Wezel en Joanna Jacoba van
Rooij). hij trouwde (2) Dymphna Maria van de Capelle, 07-02-1912 te Ooltgensplaat, * 19-08-1875 te
Achthuizen, Ooltgensplaat (dochter van Gerardus van de Capelle en Jacomina Koene), ??? 06-02-1959,
begraven 10-02-1959 te Achthuizen.
Kinderen van: Dymphna Maria van de Capelle:
189. i. Adrianus Gerardus Maria Jacobs * 22-10-1913.
190. ii. Gerardus Laurentius Cornelis Jacobs.
iii. Jacomina Adriana Elisabeth Jacobs, ??? 23-03-1919 te Den Bommel, begraven 26-03-1919 te
Achthuizen.
114. Jacobus Jacobs, * 25-08-1817 te Steenbergen, ??? 20-12-1858 te Steenbergen. hij trouwde Dimphna
van Oorschot, 09-08-1850 te Steenbergen, * 20-01-1825 te Roosendaal en Nispen (dochter van Cornelis
van Oorschot en Petronella van der Veren), ??? 12-04-1905 te Steenbergen.
Kinderen uit dit huwelijk:
191. i. Jacobus Kornelis Jacobs * 06-07-1851.
192. ii. Frans Jacobs * 06-09-1854.
iii. Adriaan Jacobs, * 14-12-1855 te Steenbergen, ??? 06-04-1856 te Steenbergen.
iv. Petronilla Jacobs, * 03-10-1857 te Steenbergen.
115. Cornelis Jacobs, * 11-07-1819 te Steenbergen, ??? 22-04-1878 te Steenbergen. hij trouwde Susanna
Veldman, 30-11-1849 te Oude Tonge, * 27-04-1818 te Prinsenland, Dinteloord, Steenbergen (dochter van
Anthonij Veldman en Pieternella Albrecht), ??? n 1901.
Kinderen uit dit huwelijk:
193. i. Anthonij Jacobus Jacobs * 19-10-1850.
194. ii. Jacobus Anthonij Jacobs * 09-11-1852.
iii. Jan Jacobs, * 07-06-1856 te Steenbergen.
195. iv. Kornelis Jacobs * 03-06-1859.
116. Anna Cornelia Jacobs, * 19-06-1824 te Steenbergen, ??? 13-06-1884 te Halsteren. zij trouwde (1) N.
zij trouwde (2) Gaspar van Zundert, 10-05-1850 te Steenbergen, * 08-05-1799 te Steenbergen (zoon van
Daniel van Zundert en Johanna Martens). zij trouwde (3) Cornelis de Kock, 02-04-1853 te Steenbergen, *
15-09-1819 te Halsteren (zoon van Franciscus de Kock en Maria Bernaards), ??? 26-11-1891 te Halsteren.
Kinderen van: N:
i. Wilhelmina Jacobs, * 15-09-1847 te Steenbergen.
117. Frans Jacobs, * 28-08-1829 te Steenbergen, ??? 16-09-1909 te Bergen op Zoom. hij trouwde Adriana
Maria Keijenberg, 29-04-1859 te Steenbergen, * 14-07-1834 te Steenbergen (dochter van Jan Keijenbergh
en Anna de Bruijn), ??? 06-12-1914 te Bergen op Zoom.
Pagina 27
Kinderen uit dit huwelijk:
196. i. Martien Jacobs * 08-01-1856.
ii. Anna Jacoba Jacobs, * 02-09-1860 te Steenbergen, ??? 02-12-1863 te Steenbergen.
iii. Cornelia Jacobs, * 22-08-1862 te Steenbergen. zij trouwde Albertus Abels, 21-09-1885 te
Bergen op Zoom, * ca 1857 te Linden (zoon van Antoon Abels en Hendrina Schreven).
197. iv. Maria Jacoba Jacobs * 09-11-1864.
v. Jacobus Jacobs, * 27-08-1866 te Steenbergen, ??? 16-05-1869 te Steenbergen.
vi. Dimphna Jacobs, * 09-10-1867 te Steenbergen, ??? 22-12-1871 te Bergen op Zoom.
vii. Helena Jacobs, * 19-01-1870 te Steenbergen, ??? 15-05-1870 te Steenbergen.
viii. Jacobus Johannes Jacobs, * 15-09-1871 te Bergen op Zoom. hij trouwde Mathilda Johanna van
Veldhoven, * 07-01-1878 te Woensdrecht.
ix. Johannes Gerardus Jacobs, * 26-02-1874 te Bergen op Zoom.
198. x. Gaspar Johannes Jacobs * 03-05-1875.
xi. Johanna Cornelia Jacobs, * 01-11-1874 te Bergen op Zoom. zij trouwde Petrus Johannes van
Lierop, 09-05-1898 te Bergen op Zoom (zoon van Bernardus van Lierop en Theresia Bakels).
xii. Dingena Jacobs, * 29-09-1879 te Bergen op Zoom.
118. Joannes Baptista Jacobs, * 31-05-1842 te Kalmthout, ??? 03-03-1913 te Kalmthout. hij trouwde Anna
Cornelia Greefs, 06-05-1868 te Kalmthout, * 31-10-1846 te Kalmthout (dochter van Joannes Franciscus
Greefs en Joanna Cornelia Pauwels), ??? 07-12-1903 te Kalmthout.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Joannes Josephus Jacobs, * 23-03-1869 te Kalmthout, ??? 16-09-1870 te Kalmthout.
ii. Maria Catharina Jacobs, * 14-12-1870 te Kalmthout, ??? 06-10-1916 te Kalmthout. zij trouwde
Antonius Ludovicus Gabriels, 04-02-1914 te Kalmthout, * 14-01-1862 te Ekeren (zoon van
Joannes Baptista Gabriels en Anna Cornelia Elisabeth bedeer).
iii. Maria Elisabeth Jacobs, * 27-03-1873 te Kalmthout, ??? 28-02-1955 te Kalmthout. zij trouwde
Jacobus Henricus Pauwels, 02-06-1915 te Kalmthout, * 14-03-1876 te Wuustwezel (zoon van
Petrus Joannes Pauwels en Anna Cornelia Beyers), ??? 19-06-1929 te Kalmthout.
iv. Maria Carolina Ludovica Jacobs, * 07-05-1877 te Kalmthout, ??? 10-12-1942 te Kalmthout. zij
trouwde Cornelius Alphonsius Francken, 02-06-1915 te Kalmthout, * 26-01-1881 te
Wuustwezel (zoon van Gerardus Franciscus Francken en Maria Catharina van de Keybus), ???
25-06-1956 te Kalmthout.
119. Maria Elisabeth Jacobs, * 01-04-1823 te Ekeren, ??? 06-10-1847 te Ekeren. zij trouwde N.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Maria Josephina Jacobs, * 10-08-1847 te Ekeren, Hagelkruis.
120. Martinus Josephus Jacobs, * 09-03-1832 te Ekeren, ??? 19-05-1863 te Ekeren. hij trouwde Maria
Cornelia Peeters, 09-02-1859 te Ekeren, * 09-09-1829 te Loenhout (dochter van Jacobus Peeters en
Elisabeth van Ostaeyen), ??? 07-12-1871 te Ekeren.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Elisabeth Jacobs, * 16-12-1859 te Ekeren. zij trouwde Adrianus Meeusen, 26-09-1883 te
Loenhout, * 24-08-1857 te Loenhout (zoon van Josephus Florentius Meeusen en Anna Maria
van Dyck).
199. ii. Petrus Jacobs * 19-08-1862.
Zestiende generatie
121. Adrianus Antonius Groffen, * 01-01-1867 te Bergen op Zoom, ??? 08-02-1945 te Bergen op Zoom. hij
trouwde (1) Adriana Maria Suijkerbuijk, 08-05-1893 te Bergen op Zoom, * 03-09-1868 te
Steenbergen/Bergen op Zoom (dochter van Gerardus Suijkerbuijk en Anna Maria Adriana Catharina
Bakx), ??? 18-03-1905 te Bergen op Zoom. hij trouwde (2) Adriana Maria Suijkerbuijk, 18-04-1910 te
Bergen op Zoom, * 1869 te Steenbergen (dochter van Jan Groffen en Wilhelmina van den Berg).
Kinderen van: Adriana Maria Suijkerbuijk:
i. Maria Groffen, * 21-03-1887 te Bergen op Zoom, ??? 26-12-1974 te Fijnaart. zij trouwde
Pagina 28
Johannes Laros, * 21-02-1898 te Oud Gastel, ??? 02-08-1973 te Fijnaart.
200. ii. Gerardus Groffen * 31-10-1893.
iii. Cornelis Jacobus Groffen, * 16-01-1896 te Bergen op Zoom, ??? 14-01-1960 te Rotterdam.
201. iv. Petrus Groffen * 27-07-1900.
122. Ludovicus Johannes Groffen, * 20-04-1875 te Bergen op Zoom, ??? 12-08-1930 te Kruisland. hij
trouwde Anna Cornelia Aarts, 13-05-1898 te Steenbergen, * 26-10-1879 te Steenbergen, ??? 02-01-1969 te
Roosendaal.
Kinderen uit dit huwelijk:
202. i. Jacobus Adrianus Groffen * 28-12-1899.
203. ii. Anna Cornelia Groffen * 06-12-1900.
204. iii. Adriana Cornelia Groffen * 05-02-1902.
205. iv. Adrianus Cornelis Groffen * 10-10-1905.
206. v. Johannes Petrus Groffen * 25-12-1907.
207. vi. Johanna Catharina Groffen * 03-03-1909.
208. vii. Jacoba Adriana Groffen * 29-03-1911.
viii. Petrus Groffen, * 17-07-1913 te Steenbergen, ??? 23-02-1914 te Steenbergen.
209. ix. Maria Groffen * 17-10-1914.
210. x. Johannes Cornelius Groffen * 24-03-1916.
xi. Wilhelmina Elisabeth Antonia Groffen, * 11-06-1919 te Kruisland, ??? 09-08-1995 te
Roosendaal. zij trouwde Adrianus Wilhelmus de Mug.
211. xii. Antonius Cornelius Groffen * 25-09-1923.
123. Petrus Johannes Groffen, * 21-08-1879 te Bergen op Zoom, ??? 02-04-1966 te Wouw. hij trouwde
Elizabeth de Regt, 23-01-1913 te Wouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Adrianus Groffen, * 09-05-1921 te Wouw, ??? 14-08-1945 te Breda.
124. Petrus Johannes Groffen, * 03-06-1886 te Bergen op Zoom, ??? 08-02-1976 te Wouw. hij trouwde
Anna Maria de Graaf, 03-08-1911 te Bergen op Zoom.
Kinderen uit dit huwelijk:
212. i. Adrianus Groffen * 30-03-1924.
125. Jacobus Groffen, * 19-01-1845 te Goes, ??? 23-04-1944 te 's-Hertogenbosch. hij trouwde (1) Anna van
Driel, 25-05-1870 te Oud Vossemeer. hij trouwde (2) Maria Johanna Bechtholt, 28-01-1876 te Oud
Vossemeer.
Kinderen van: Maria Johanna Bechtholt:
213. i. Adriaan Groffen * 02-12-1885.
126. Jacobus Cornelius Groffen, * 20-07-1846 te Woensdrecht. hij trouwde Julia Catharina Claessens.
Kinderen uit dit huwelijk:
214. i. Adam Cornelis Groffen * 23-06-1876.
215. ii. Adam Franciscus Groffen * 03-10-1889.
216. iii. Adrianus Cornelius Groffen * 01-10-1892.
127. Wilhelmus Groffen, * 15-09-1861 te Bergen op Zoom, ??? 08-06-1943 te Bergen op Zoom. hij trouwde
Catharina Hopmans, 13-04-1882 te Bergen op Zoom, * 22-09-1863 te Bergen op Zoom (dochter van
Joannes Baptist Hopmans en Johanna Catharina van de Watering), ??? 22-04-1927 te Bergen op Zoom.
Kinderen uit dit huwelijk:
217. i. Wilhelmus Groffen * 18-08-1882.
ii. Jan Groffen, * 14-10-1884 te Bergen op Zoom. hij trouwde Adriana van Baal, 06-02-1919 te
Bergen op Zoom, * 22-12-1884 te Poorterij/Bergen op Zoom (dochter van Adrianus van Baal
en Johanna Sophia van Loon).
218. iii. Petrus Groffen * 26-06-1887.
iv. Johanna Groffen, * 11-08-1889 te Bergen op Zoom, ??? 25-02-1970 te Bergen op Zoom. zij
trouwde Jacobus Leonardus van Beers.
Pagina 29
v. Adrianus Groffen, * 09-02-1892 te Bergen op Zoom. hij trouwde Jaantje Kats.
vi. Sebastianus Groffen, * 18-03-1895 te Bergen op Zoom, ??? 22-07-1976 te Bergen op Zoom. hij
trouwde Lucia van de Watering.
vii. Cornelia Groffen, * 05-12-1897 te Bergen op Zoom. zij trouwde Koos de Groot.
128. Franciscus Jacobs, * 22-04-1861 te Zandvliet. hij trouwde Maria Anna Kloots, 09-02-1885 te
Zandvliet, * 12-11-1863 te Zandvliet (dochter van Guilielmus Kloots en Joanna Catharina Meulenbeek).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Joanna Catharina Jacobs, * 28-06-1885 te Zandvliet. zij trouwde Antonius van Sundert.
ii. Guilielmus Jacobs, * 24-09-1886 te Zandvliet.
iii. Petronella Jacobs, * 25-10-1887 te Zandvliet. zij trouwde Benedictus Andries, * 25-10-1887 te
Zandvliet, ??? 31-12-1937 te Zandvliet.
iv. Ludovicus Jacobs, * 02-07-1889 te Zandvliet, ??? 07-03-1893 te Zandvliet.
v. Maria Isabella Jacobs, * 09-09-1890 te Zandvliet, ??? 23-09-1896 te Zandvliet.
vi. Victor Emmanuel Jacobs, * 09-09-1890 te Zandvliet.
vii. Antonius Jacobs, * 07-07-1892 te Zandvliet, ??? jaren '20.
viii. Cornelis Jacobs, * 28-08-1893 te Zandvliet.
ix. Josephus Jacobs, * 26-01-1896 te Zandvliet, ??? 20-03-1975 te Zandvliet. hij trouwde Anna
Catharina Paenen.
x. Catharina Jacobs, * 26-02-1898 te Zandvliet, ??? 08-07-1980 te Zandvliet. zij trouwde
Franciscus van Uffelen.
xi. Julia Angelina Jacobs, * 09-06-1899 te Zandvliet, ??? 10-07-1899 te Zandvliet.
xii. Joanna Jacobs, * 01-11-1900 te Zandvliet, ??? 15-07-1978 te Lint. zij trouwde Joannes
Franciscus Hendrickx, 09-05-1925 te Zandvliet, * 31-08-1901 te Zandvliet, ??? 27-04-1967 te
Antwerpen.
xiii. Jacobs, * ca 1903 te Zandvliet. zij trouwde Constant Driessens.
xiv. Maria Petronella Jacobs, * 27-05-1905 te Zandvliet, ??? 07-02-1996 te Zandvliet. zij trouwde
Franciscus van Uffelen, 13-10-1934 te Zandvliet, * 10-10-1902, ??? 24-05-1965 te Antwerpen.
xv. Constantinus Victor Jacobs, * 05-11-1907 te Zandvliet, ??? 02-09-1968 te Kapellen. hij trouwde
Joanna Cornelia Stroobant, 05-07-1930 te Berendrecht, * 16-01-1911 te Berendrecht, ???
30-06-1990 te Kapellen.
129. Petrus Jacobs, * 07-07-1866 te Zandvliet, ??? 29-09-1910 te Lillo. hij trouwde Maria Catharina Doms,
11-01-1896 te Zandvliet, * 16-10-1869 te Zandvliet.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Joanna Jacobs, * 27-11-1896 te Zandvliet, ??? 02-06-1964 te Antwerpen. zij trouwde Petrus de
Backer.
ii. Anna Catharina Jacobs, * 27-10-1897 te Zandvliet, ??? 12-01-1990 te Kapellen. zij trouwde
Joannes Baptista Feyen, 09-06-1928 te Zandvliet, * 20-10-1897 te Stabroek, ??? 13-12-1991 te
Brasschaat.
iii. Petrus Jacobs, * 1900 te Zandvliet, ??? jong.
iv. Jan Baptiste Jacobs, * 14-11-1902 te Zandvliet, ??? 18-05-1962 te Zandvliet. hij trouwde Maria
Joanna van den Wijngaard, * ca 1904 te Zandvliet.
v. Louisa Jacobs, * 1904-1905, ??? 1970. zij trouwde Eugene Sleymer, * 1906, ??? 1983.
vi. Elodie Maria Jacobs, * 22-10-1905 te Zandvliet, ??? 02-01-2004 te Stabroek. zij trouwde Petrus
Ludovicus Marcus, 26-11-1927 te Zandvliet, * 15-04-1904, ??? 15-09-1970 te Antwerpen.
130. Maria Johanna Krouwer, * 08-08-1841 te Oude Tonge, ??? 10-04-1881 te Oude Tonge. zij trouwde
Anthonie Johannes Pollemans, 03-11-1864 te Oude Tonge, * 11-04-1838 te Steenbergen (zoon van
Johannes Pollemans en Cornelia Petronella van de Sande), ??? 27-07-1928.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. doodgeboren Pollemans, * 16-07-1865 te Oude Tonge, ??? 16-07-1865 te Oude Tonge.
219. ii. Johanna Cornelia Pollemans * 22-10-1866.
iii. doodgeboren Pollemans, * 14-07-1868 te Oude Tonge, ??? 14-07-1868 te Oude Tonge.
220. iv. Johanna Pollemans * 09-06-1869.
v. doodgeboren Pollemans, * 20-06-1870 te Oude Tonge, ??? 20-06-1870 te Oude Tonge.
Pagina 30
vi. Maria Helena Pollemans, * 20-06-1871 te Oude Tonge, ??? 13-12-1872 te Oude Tonge.
221. vii. Johannes Pollemans * 07-07-1872.
222. viii. Maria Helena Pollemans * 22-10-1873.
223. ix. Reinier Pollemans * 02-04-1876.
x. Petrus Hubertus Pollemans, * 28-05-1877 te Oude Tonge, ??? 26-07-1877 te Oude Tonge.
224. xi. Adriana Pollemans * 17-07-1878.
225. xii. Jacobus Pollemans * 17-08-1879.
226. xiii. Anthonetta Pollemans * 04-04-1881.
131. Elisabeth Krouwer, * 05-12-1844 te Oude Tonge, ??? 04-09-1924 te Amsterdam. zij trouwde Cornelis
van Schijndel, 17-05-1869 te Oude Tonge, * ca 1839 te Steenbergen (zoon van Adriaan van Schijndel en
Adriana de Looij), ??? 02-04-1904 te Nijmegen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Adriana Johanna van Schijndel, * 19-05-1870 te Oude Tonge.
ii. Reinier van Schijndel, * 05-06-1872 te Oude Tonge. hij trouwde Pieternella van Dorst,
23-01-1912 te Dinteloord, * te Dinteloord (dochter van Dingeman van Dorst en Anna Maria
Adriaanse).
iii. Johanna van Schijndel, * 10-08-1873 te Oude Tonge, ??? 04-09-1873 te Oude Tonge.
227. iv. Pieternella van Schijndel * 18-07-1874.
v. Adrianus van Schijndel, * 20-11-1875 te Oude Tonge.
228. vi. Jacobus van Schijndel * ca 1878.
vii. Johanna van Schijndel, * ca 1878, ??? 26-11-1878 te Bergen op Zoom.
viii. Cornelis van Schijndel, * 23-11-1879 te Oude Tonge, ??? 16-04-1880 te Terheijden.
ix. Cornelis van Schijndel, * ca 1881, ??? 04-09-1881 te Boom (B).
x. Johanna van Schijndel, * ca 1882, ??? 29-09-1882 te 's-Gravenhage.
xi. Johanna van Schijndel, * ca 1883, ??? 09-09-1883 te Bergen op Zoom.
xii. Maria Joanna van Schijndel, * ca 1885 te Antwerpen. zij trouwde Wilhelmus Theodorus
Akkermans, 03-02-1910 te Oude Tonge, * ca 1871 te Deil (zoon van Albertus Marinus
Akkermans en Cornelia van Dijk).
xiii. Joannes van Schijndel, * ca 1887, ??? 11-06-1887 te Dordrecht.
132. Johannes Krouwer, * 22-12-1845 te Oude Tonge. hij trouwde Cornelia Legierse, 25-02-1881 te Oude
Tonge, * 13-10-1857 te Oude Tonge (dochter van Adrianus Legierse en Felicita Willems), ??? 01-05-1906 te
Rotterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Reinier Krouwer, * 30-09-1881 te Oude Tonge, ??? 29-11-1952 te Alkmaar. hij trouwde
Catharina Maria van Bree, 28-06-1905 te Rotterdam, * ca 1883 te Hillegersberg (dochter van
Martinus van Bree en Cornelia Catharina Kesseling).
ii. Adriana Krouwer, * 16-01-1883 te Oude Tonge. zij trouwde Johannes Catharinus Dubois,
07-09-1904 te Rotterdam, * ca 1875 te Haarlem (zoon van Francois Reinier Jozeph Dubois en
Johanna Mathilda Ragetli).
iii. Jacobus Krouwer, * 02-05-1884 te Den Bommel, ??? 09-08-1884 te Den Bommel, begraven
12-08-1884 te Achthuizen.
iv. Adrianus Jacobus Krouwer, * 29-06-1885 te Rotterdam, ??? 23-11-1886 te Rotterdam.
v. Adrianus Jacobus Krouwer, * 12-04-1887 te Rotterdam. hij trouwde Hendrika Clasina van
Bree, 24-04-1912 te Rotterdam, * CA 1889 te Rotterdam (dochter van Martinus van Bree en
Cornelia Catharina Kesseling).
vi. Hendrikus Andreas Krouwer, * 10-11-1888 te Rotterdam. hij trouwde Cornelia Catharina van
Bree, 08-10-1913 te Rotterdam, * CA 1891 te Rotterdam (dochter van Martinus van Bree en
Cornelia Catharina Kesseling).
vii. Felicita Krouwer, * 13-04-1890 te Rotterdam, ??? 12-07-1890 te Rotterdam.
viii. Andreas Krouwer, * 13-04-1891 te Rotterdam, ??? 24-07-1891 te Rotterdam.
229. ix. Felicita Johanna Krouwer * 10-07-1892.
x. Andreas Jacobus Krouwer, * 22-10-1893 te Rotterdam.
xi. Johanna Maria Anthonetta Krouwer, * 16-08-1895 te Kralingen, Kralingen. zij trouwde
Jacobus Wilhelmus Nardus Eckhardt, 30-07-1919 te Rotterdam, * CA 1893 te Amsterdam
Pagina 31
(zoon van Bernhard Frederik Eckhardt en Johanna Jacoba Bronner).
xii. Cornelia Anthonia Krouwer, * 22-04-1899 te Rotterdam. zij trouwde Fredericus Wilhelmus
Polman, 18-03-1920 te Rotterdam, * CA 1891 te Arnhem (zoon van nn en Catharina Elisabeth
Polman).
133. Adriana Krouwer, * 15-02-1849 te Oude Tonge, ??? 02-08-1903 te Oude Tonge. zij trouwde Hendrik
Bernard van Dongen, 05-05-1871 te Oude Tonge, * 16-04-1849 te Oude Tonge (zoon van Adrianus van
Dongen en Adriana Huijsmans).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. doodgeboren Van Dongen, * 12-07-1871 te Oude Tonge, ??? 12-07-1871 te Oude Tonge.
ii. Pieternella Hendrika van Dongen, * 13-04-1872 te Oude Tonge, ??? 22-04-1872 te Oude Tonge.
230. iii. Adriana Joanna van Dongen * 02-06-1874.
iv. Reinier Adrianus van Dongen, * 11-07-1875 te Oude Tonge.
v. Reinier Adrianus Hendrik van Dongen, * 21-01-1877 te Oude Tonge. hij trouwde Antonia
Joanna Luijks, 12-06-1906 te Steenbergen, * 22-09-1879 te Steenbergen (dochter van Cornelis
Johannes Theodorus Luijks en Johanna Maria van Meer).
vi. Adrianus van Dongen, * 18-02-1878 te Oude Tonge, ??? 11-03-1878 te Oude Tonge.
vii. Hendrik Petrus van Dongen, * 10-06-1879 te Oude Tonge.
viii. Pieternella van Dongen, * 03-08-1880 te Oude Tonge, ??? 28-03-1881 te Oude Tonge.
ix. Johanna van Dongen, * ca 1881, ??? 13-12-1886 te Wemeldinge.
x. Pieternella van Dongen, * 04-01-1883 te Oude Tonge, ??? 1912, begraven te Dickinson. zij
trouwde Cornelis Petrus Clarijs, 19-01-1911 te Oude Tonge, * 20-03-1880 te Steenbergen (zoon
van Cornelis Johannes Clarijs en Cornelia Jacobs), ??? 07-1966 te Dickinson Stark, North
Dakota.
xi. Adrianus van Dongen, * 20-11-1885 te Oude Tonge, ??? 02-1948, begraven 05-02-1948 te
Achthuizen. hij trouwde (1) Johanna Maria Pollemans, 18-06-1925 te Oude Tonge, *
25-03-1879 te Oude Tonge (dochter van Machiel Pollemans en Johanna Cornelia Nijsse), ???
08-1925 te Oude Tonge, begraven 26-08-1925 te Achthuizen. hij trouwde (2) Johanna
Catharina Schoones, 12-05-1927 te Sommelsdijk, * ca 1887 te Zevenbergen (dochter van
Willem Schoones en Antonia Evertsen).
xii. Johannes Andreas van Dongen, * 21-01-1887 te Oude Tonge.
xiii. Cornelis Joannes van Dongen, * 17-03-1889 te Oude Tonge. hij trouwde Sophia Pieternella
Bonker, 23-11-1921 te Rotterdam, * CA 1891 te Rotterdam (dochter van Hermann Heinrich
Wilhelm Bonker en Hendrika Christina van den Heuvel).
134. Martina Krouwer, * 16-07-1850 te Oude Tonge, ??? 06-12-1929 te Oude Tonge. zij trouwde Adam
Pollemans, 06-05-1879 te Oude Tonge, * 22-03-1853 te Oude Tonge (zoon van Petrus Pollemans en
Johanna Rombouts), ??? 21-04-1910 te Oude Tonge.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna Cornelia Pollemans, * 24-05-1879 te Oude Tonge. zij trouwde Petrus Stam,
18-01-1929 te Den Bommel, * 04-10-1874 te Den Bommel (zoon van Johannes Stam en
Petronella Spoor), ??? 10-02-1945 te Tilburg, begraven te Tilburg ?
231. ii. Johanna Maria Pollemans * 09-03-1881.
232. iii. Petrus Adrianus Pollemans * 03-02-1883.
iv. Reinier Pollemans, * 06-10-1884 te Oude Tonge. hij trouwde Catharina Huijsmans,
03-07-1930 te Den Bommel, * 02-04-1888 te Ooltgensplaat (dochter van Adrianus Huijsmans
en Elisabeth Janse).
v. Jacobus Pollemans, * 12-06-1886 te Oude Tonge, ??? 01-02-1953 te Oude Tonge. hij trouwde
Caecilia Knoope, 15-05-1919 te Oude Tonge, * 25-11-1891 te Oude Tonge (dochter van
Johannes Martinus Knoope en Johanna van der Made), ??? 01-02-1953 te Oude Tonge.
233. vi. Adrianus Pollemans * 15-06-1888.
234. vii. Joannes Pollemans * 11-10-1889.
135. Johanna Krouwer, * 14-09-1851 te Oude Tonge, ??? 22-07-1919 te Rotterdam. zij trouwde Joannes
Franciscus Beeckman, 13-05-1876 te Oude Tonge, * ca 1851 te Hontenisse (zoon van Nicodemus
Beeckman en Apolonia van Denderen).
Pagina 32
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna Anthonia Beeckman, * 25-04-1877 te Oude Tonge. zij trouwde Friederikus Albertus
Vermegen, 19-09-1905 te Nijmegen, * 06-09-1877 te Ruhrort (zoon van Gerardus Vermegen en
Johanna Holl).
ii. Joanna Beeckman, * 19-11-1878 te Oude Tonge.
iii. Helena Beekman, * 09-10-1880 te Oude Tonge, ??? 11-08-1881 te Rijswijk.
iv. Reinier Beeckman, * 04-03-1882 te Oude Tonge. hij trouwde Wilhelmina Geertruida Noldes,
03-06-1914 te Rotterdam, * CA 1889 te Dordrecht (dochter van Carl Ludwig Noldes en
Johanna Catharina Hubens).
v. Jacobus Beeckman, * 22-12-1884 te Oude Tonge.
vi. Johannis Baptist Beekman, * 10-12-1887 te Herkingen, ??? 17-11-1890 te Oude Tonge.
vii. Adriana Hendrica Maria Beeckman, * 01-02-1890 te Oude Tonge. zij trouwde Engelbertus
Theodorus Johannes Lambert, 02-10-1918 te Rotterdam, * ca 1897 te Oude Tonge (zoon van
Arie Engelbertus Driesen Lambert en Cornelia Legierse).
viii. Johan Beeckman, * 21-12-1894 te Rotterdam. hij trouwde Johanna Scherpenisse, 26-05-1926
te Rotterdam, * CA 1908 te Rotterdam (dochter van Leendert Louis Scherpenisse en Maria
Elisabeth Arnouts).
136. Gerardus Krouwer, * 23-09-1853 te Oude Tonge, ??? 04-12-1920 te Oude Tonge. hij trouwde Maria
Bouwens, 20-06-1890 te Oude Tonge, * 02-04-1854 te Oude Tonge (dochter van Antonius Wilhelmus
Bouwens en Adriana van Prooijen), ??? 17-05-1916 te Oude Tonge.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna Krouwer, * 26-12-1894 te Oude Tonge. zij trouwde Antonius van Rijckevorsel,
08-04-1926 te Oude Tonge, * ca 1892 te Princenhage (zoon van Adrianus van Rijckevorsel en
Maria van der Velden).
235. ii. Anthony Wilhelmus Reinier Krouwer * 04-07-1896.
236. iii. Reinier Krouwer * 03-01-1898.
137. Anthonia Krouwer, * 04-04-1855 te Oude Tonge. zij trouwde Josephus Beeckman, 31-05-1879 te
Oude Tonge, * ca 1853 te Hontenisse (zoon van Nicodemus Beeckman en Apolonia van Denderen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Apollonia Beeckman, * 13-04-1880 te Oude Tonge, ??? 28-09-1932 te Noordwijk. zij trouwde
Antonius Franciscus Baaijens, 20-02-1908 te Steenbergen, * te Roosendaal (zoon van
Gerardus Baaijens en Christophora Elizabeth Wijnen).
ii. Reinier Beeckman, * 23-07-1882 te Oude Tonge. hij trouwde Adriana van Bers, 29-11-1916 te
Steenbergen, * te Steenbergen (dochter van Jan van Bers en Petronella Maria van Rooij).
iii. Jacobus Beeckman, * 02-11-1883 te Oude Tonge. hij trouwde Catharina Johanna van Geijn,
02-03-1911 te Nijmegen, * 16-03-1885 te Ewijk (dochter van Willem van Geijn en Cornelia
Jacobs).
iv. Joannes Franciscus Beeckman, * te Antwerpen. hij trouwde Johanna Adriana van Schijndel,
23-01-1913 te Bergen op Zoom, * te Bergen op Zoom (dochter van Johannes van Schijndel en
Catharina van Nispen).
v. Johanna Maria Beeckman, * 25-01-1890 te Roosendaal.
vi. Maria Johanna Beekman, * 04-01-1892 te Oude Tonge. zij trouwde Adriaan van Agtmaal,
16-04-1913 te Steenbergen, * CA 1888 te Steenbergen (zoon van Pieter van Agtmaal en Maria
de Baat).
vii. Josephus Anthonius Beekman, * 18-07-1893 te Oude Tonge.
237. viii. Elisabeth Adriana Beekman.
ix. Jozephus Beeckman, * ca 1896, ??? 16-08-1896 te Dordrecht.
x. Andreas Gerardus Beeckman, * ca 1897, ??? 19-12-1897 te Oude Tonge.
138. Dingeman Krouwer, * 11-09-1856 te Oude Tonge, ??? 24-05-1925 te Rotterdam. hij trouwde Johanna
Guddens, 12-02-1892 te Oude Tonge, * 15-11-1871 te Oude Tonge (dochter van Adrianus Guddens en
Johanna Maria van Balen), ??? 07-08-1911 te Rotterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johanna Krouwer, * 12-12-1892 te Oude Tonge.
Pagina 33
ii. Johanna Maria Krouwer, * 21-12-1893 te Oude Tonge. zij trouwde (1) Hendrik Been,
13-10-1920 te Rotterdam, * ca 1898 te Rotterdam (zoon van Hendrik Been en Heiltje
Wilhelmina Stokman). zij trouwde (2) Lucas Carel Boslooper, 14-02-1923 te Rotterdam, * ca
1892 te Kralingen (zoon van Joannes Boslooper en Adriaantje van den Houten).
iii. Reinier Krouwer, * 16-03-1895 te Oude Tonge, ??? 29-07-1895 te Steenbergen.
iv. Adriana Cornelia Krouwer, * 15-05-1896 te Oude Tonge, ??? 20-07-1896 te Dordrecht.
v. Elisabeth Krouwer, * 09-06-1897 te Oude Tonge. zij trouwde Cornelis van den Ham,
28-03-1923 te Rotterdam, * ca 1895 te Rotterdam (zoon van Dirk van den Ham en Helena
Vermeulen).
vi. doodgeboren Krouwer, * 05-08-1898 te Oude Tonge, ??? 05-08-1898 te Oude Tonge.
vii. Adriana Maria Krouwer, * 10-11-1899 te Oude Tonge. zij trouwde Adrianus Boslooper,
21-02-1923 te Rotterdam, * 11-02-1897 te Rotterdam (zoon van Joannes Boslooper en
Adriaantje van den Houten).
238. viii. Adrianus Krouwer * 21-01-1901.
ix. Reinier Krouwer, * 19-09-1902 te Oude Tonge. hij trouwde Johanna van 't Zant, 10-09-1930 te
Rotterdam, * ca 1911 te Rotterdam (dochter van Gerrit van 't Zant en Catharina Elizabeth
Trim).
x. Johanna Cornelia Krouwer, * ca 1903 te Oude Tonge. zij trouwde Antonius Cornelis Tange,
19-11-1930 te Rotterdam, * ca 1908 te Bergen op Zoom (zoon van Cornelis Hendricus Tange
en Catharina Huismans).
xi. Martina Krouwer, * ca 1905 te Oude Tonge. zij trouwde Adrianus Petrus Rommelse,
12-01-1929 te Ooltgensplaat, * 11-09-1903 te Ooltgensplaat (zoon van Johannes Rommelse en
Johanna van Bergen).
239. xii. Jan Krouwer * 15-12-1907.
xiii. Jacobus Krouwer, * 06-1908 te Rotterdam, ??? 07-09-1908 te Poederoijen.
xiv. Krouwer, * ca 1909, ??? 29-08-1909 te Rotterdam.
139. Maria Catharina Jacobs, * 09-09-1840 te Halsteren, ??? 30-12-1913 te Halsteren. zij trouwde (1)
Laurentius Adrianus van den Kieboom, 11-04-1866 te Halsteren, * 06-01-1831 te Halsteren (zoon van
Henricus Henricusz van den Kieboom en Catharina van Osta), ??? 09-07-1866 te Halsteren. zij trouwde (2)
Adriaan Otte, 17-05-1867 te Halsteren, * 24-12-1840 te Steenbergen (zoon van Cornelis Otte en Joanna
Keijzers).
Kinderen van: Adriaan Otte:
240. i. Cornelis Otte * CA 1868.
ii. Adriana Otte, * CA 1871 te Halsteren. zij trouwde Cornelis van Gurp, 30-04-1898 te
Halsteren, * CA 1870 te Nieuw-Vossemeer (zoon van Pieter van Gurp en Wilhelmina Koolen).
iii. Joanna Otte, * CA 1872 te Halsteren. zij trouwde Marinus Koolen, 08-05-1897 te Halsteren, *
CA 1872 te Nieuw-Vossemeer (zoon van Pieter Koolen en Geertruij Bosters).
iv. Hendrik Otte, * CA 1873 te Halsteren. hij trouwde Petronella van Dorst, 31-08-1895 te
Nieuw-Vossemeer, * CA 1874 te Nieuw-Vossemeer (dochter van Huibert van Dorst en
Gerardina Geerts).
v. Cornelia Otte, * CA 1875 te Halsteren. zij trouwde Jan Kornelis Musters, 15-05-1903 te
Steenbergen, * CA 1881 te Steenbergen (zoon van Marijn Musters en Maria Apers).
vi. Elisabeth Otte, * CA 1876 te Halsteren. zij trouwde Adrianus van Dorst, 20-09-1913 te
Halsteren, * CA 1867 te Halsteren (zoon van nn en Adriana van Dorst).
vii. Dingena Otte, * 25-11-1881 te Halsteren. zij trouwde Adrianus van Luijk, 24-04-1913 te
Wouw, * 17-07-1885 te Wouw (zoon van Petrus van Luijk en Francijna Luijken).
140. Gerardus Jacobs, * 10-01-1851 te Halsteren, ??? 07-12-1940 te Bergen op Zoom. hij trouwde Joanna
van den Boom, 09-05-1877 te Halsteren, * 16-10-1855 te Halsteren (dochter van Franciscus van den Boom
en Antonia Verhaart), ??? 09-06-1943 te Bergen op Zoom.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Henricus Jacobs, * 20-07-1878 te Halsteren-Lepelstraat, ??? 28-12-1959 te Eindhoven. hij
trouwde Cornelia Goorden, 09-06-1917 te Fijnaart en Heijningen, * CA 1878 te Fijnaart en
Heijningen (dochter van Pieter Goorden en Johanna van der Horst).
ii. Franciscus Jacobs, * 28-09-1879 te Wouw. hij trouwde Adriana Raaijmakers, 25-11-1903 te
Pagina 34
Woensdrecht, * 29-11-1877 te Woensdrecht (dochter van Petrus Joannes Raaijmakers en
Adriana Maria Brugmans).
iii. Antonia Jacobs, * 26-11-1880 te Wouw. zij trouwde Adriaan Jogchems, 22-05-1902 te Wouw,
* 26-02-1873 te Halsteren (zoon van Johannes Jogchems en Anna Cornelia Lodiers).
iv. Petrus Jacobs, * 03-07-1882 te Wouw, ??? 03-10-1882 te Wouw.
241. v. Petrus Jacobs * 23-09-1883.
vi. Adriana Jacobs, * 21-11-1884 te Wouw, ??? 06-12-1961 te Bergen op Zoom. zij trouwde
Antonius van Nispen, 12-08-1907 te Woensdrecht, * 28-01-1885 te Rucphen, Sprundel en
Voerenseinde (zoon van Lambertus van Nispen en Margo Kerstens).
vii. Johannes Jacobs, * 02-09-1886 te Wouw, ??? 12-08-1968 te Merkelbeek. hij trouwde Adriana
Dogge, 20-11-1908 te Steenbergen, * 07-05-1884 te Steenbergen (dochter van Hendrik Dogge
en Anna Cornelia van IJzenbrant).
242. viii. Jacobus Jacobs * 10-02-1889.
ix. Adriaan Jacobs, * 28-03-1890 te Wouw, ??? 29-05-1969 te Roosendaal. hij trouwde Adriana
Petronella van den Bergh, 29-04-1918 te Bergen op Zoom, * 15-01-1897 te Wouw (dochter van
Adrianus van den Bergh en Dimphna Timmermans), ??? 23-07-1983.
243. x. Christiaan Jacobs * 11-10-1891.
xi. Elizabeth Jacobs, * 16-01-1893 te Wouw, ??? 09-07-1893 te Wouw.
244. xii. Laurentius Jacobs * 11-10-1894.
xiii. Elisabeth Jacobs, * 11-10-1894 te Wouw, ??? 12-09-1908 te Wouw.
245. xiv. Maria Jacobs * 15-02-1897.
246. xv. Johanna Jacobs * 19-10-1899.
141. Petrus Jacobs, * 14-01-1856 te Ooltgensplaat, ??? 20-01-1929 te Achthuizen, Ooltgensplaat, begraven
24-01-1929 te Achthuizen. hij trouwde Johanna Henrica van Vugt, 30-06-1894 te Ooltgensplaat, * CA
1872 te Oude Tonge (dochter van Cornelis van Vugt en Johanna Maria Aertssen), begraven 22-09-1950 te
Achthuizen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Catharina Johanna Maria Jacobs, ??? 10-08-1899 te Ooltgensplaat, begraven 14-08-1899 te
Achthuizen.
247. ii. Cornelis Adrianus Jacobs * 02-08-1900.
iii. Adrianus Petrus Jacobus Jacobs, ??? 18-05-1908 te Ooltgensplaat, begraven 21-05-1908 te
Achthuizen.
iv. Johannes Cornelis Jacobs, ??? 28-03-1906 te Ooltgensplaat, begraven 31-03-1906 te Achthuizen.
248. v. Catharina Johanna Maria Jacobs * 20-08-1906.
142. Elisabeth Jacobs, * 31-08-1849 te Achthuizen, Ooltgensplaat, ??? 10-06-1899 te Delft. zij trouwde
Johannis Koene, 12-09-1873 te Ooltgensplaat, * 03-01-1848 te Achthuizen, Ooltgensplaat (zoon van
Cornelis Koene en Dingena Beljaards), ??? 21-12-1938 te Delft.
Kinderen uit dit huwelijk:
249. i. Dingena Koene * 15-10-1874.
250. ii. Laurentius Cornelis Petrus Koene * 18-12-1875.
iii. Cornelis Koene, * 30-07-1877 te Achthuizen, ??? 28-05-1878 te Ooltgensplaat, begraven
31-05-1878 te Achthuizen.
251. iv. Isabella Maria Koene * 07-10-1878.
252. v. Cornelis Koene * 29-04-1880.
253. vi. Petrus Koene * 10-11-1881.
254. vii. Cornelia Koene * 23-08-1883.
255. viii. Anthonius Koene * 17-08-1886.
256. ix. Adriana Koene * 24-06-1888.
x. doodgeboren Koene, * 09-11-1891 te Achthuizen, ??? 09-11-1891 te Ooltgensplaat, begraven
09-11-1891 te Achthuizen.
143. Antonius Leonardus Jacobs, * 14-01-1853 te Ooltgensplaat, ??? 06-09-1909 te Ooltgensplaat, begraven
09-09-1909 te Achthuizen. hij trouwde Petronella van Vugt, 20-05-1890 te Oude Tonge, * 08-06-1862 te
Oude Tonge (dochter van Anthonij van Vugt en Maria Johanna Willems), ??? 15-06-1941 te Middelharnis,
Pagina 35
begraven 18-06-1941 te Middelharnis.
Kinderen uit dit huwelijk:
257. i. Maria Johanna Jacobs * 17-10-1891.
258. ii. Antonius Laurentius Jacobs * 02-06-1893.
iii. doodgeboren Jacobs, * 25-12-1894 te Achthuizen, ??? 25-12-1894 te Ooltgensplaat, begraven
28-12-1894 te Achthuizen.
iv. Laurentius Anthonius Josephus Jacobs, * 01-03-1896 te Ooltgensplaat. hij trouwde (1)
Engelbertha Maria Vollebregt, 27-04-1927 te Zegwaart, * 26-10-1899 te Zegwaart, ???
24-03-1949 te Hazerswoude, begraven 28-03-1949 te Hazerswoude. hij trouwde (2) Engelina
Maria van Ruiten.
259. v. Johannes Maria Jacobs * 26-07-1897.
vi. Petrus Cornelis Jacobs, * 30-12-1898 te Ooltgensplaat, ??? 23-04-1950 te Middelharnis,
begraven 27-04-1950 te Middelharnis.
vii. Johanna Maria Isabella Jacobs, * 14-12-1899 te Ooltgensplaat, ??? 11-05-1942 te Middelharnis,
begraven 15-05-1942 te Middelharnis.
260. viii. Cornelis Anthonius Jacobs * 04-01-1904.
261. ix. Theodorus Jacobs * 04-01-1904.
144. Adrianus Jacobs, * 11-02-1855 te Ooltgensplaat, ??? 15-12-1940 te Achthuizen/Ooltgensplaat, begraven
18-12-1940 te Achthuizen. hij trouwde Josepha Susanna van Vugt, 06-11-1884 te Oude Tonge, *
06-11-1856 te Oude Tonge (dochter van Anthonij van Vugt en Maria Johanna Willems), ??? 31-03-1932 te
Achthuizen/Ooltgensplaat, begraven 04-04-1932 te Achthuizen.
Kinderen uit dit huwelijk:
262. i. Laurentius Antonius Jacobs * 19-10-1885.
263. ii. Antonius Laurentius Jacobs * 27-05-1887.
264. iii. Maria Johanna Jacobs * 11-01-1890.
iv. Johannes Theodorus Maria Jacobs, * 28-07-1891 te Ooltgensplaat, ??? 12-02-1908 te
Ooltgensplaat, begraven 15-02-1908 te Achthuizen.
265. v. Petrus Cornelis Jacobs * 06-05-1893.
vi. doodgeboren Jacobs, * 17-10-1894 te Achthuizen, ??? 17-10-1894 te Ooltgensplaat, begraven
19-10-1894 te Achthuizen.
vii. Theodorus Josephus Jacobs, * 13-03-1896, ??? 03-02-1897 te Ooltgensplaat, begraven
05-02-1897 te Achthuizen.
viii. Cornelis Petrus Jacobs, * 13-11-1898 te Ooltgensplaat, ??? 07-05-1991 te Roosendaal, begraven
10-05-1991 te Oud Gastel.
145. Eva Martina Jacobs, * 03-04-1857 te Ooltgensplaat, ??? 25-04-1924 te Oude Tonge, begraven
28-04-1924 te Oude Tonge. zij trouwde Gerardus Heestermans, 30-04-1887 te Ooltgensplaat, *
19-05-1856 te Dinteloord (zoon van Willem Heestermans en Anthonia Vermeer), ??? 31-12-1917 te Oude
Tonge.
Kinderen uit dit huwelijk:
266. i. Wilhelmus Laurentius Josephus Heestermans * 19-03-1888.
267. ii. Antonius Petrus Heestermans * 09-10-1890.
iii. Isabella Maria Antonia Heestermans, * 21-12-1891 te Oude Tonge, ??? 31-03-1959 te Etten,
begraven 03-04-1959 te Achthuizen. zij trouwde Adrianus Cornelis Moerings, 08-09-1920 te
Oude Tonge, * 16-03-1886 te Zegge/Rucphen (zoon van Adrianus Moerings en Johanna
Catharina van den Boom), ??? 02-09-1953, begraven 05-09-1953 te Achthuizen.
268. iv. Antonia Martina Heestermans * ca 1894.
269. v. Petrus Egidius Heestermans * 01-1896.
146. Anna Jacobs, * 04-11-1862 te Ooltgensplaat, ??? 23-04-1936 te Oude Tonge, begraven 27-04-1936 te
Oude Tonge. zij trouwde Wilhelmus Marcelis Heestermans, 17-04-1902 te Ooltgensplaat, * 10-08-1862 te
Oude Tonge (zoon van Henricus Heestermans en Johanna Jacoba de Vos), ??? 28-11-1947 te Meerveldhoven.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Heestermans, * 08-02-1903 te Achthuizen, ??? 08-02-1903 te Den Bommel, begraven 09-02-1903
te Achthuizen.
Pagina 36
147. Catharina Martina de Vos, * 25-03-1866 te Den Bommel, ??? 03-1929, begraven 23-03-1929 te
Amsterdam. zij trouwde Friedrich Joseph Kummersteiner, 25-10-1894 te Amsterdam, * 07-11-1858 te
Zweibr??cken, Duitsland (zoon van Joseph Kummersteiner en Charlotta Karolina M??ller), ??? 17-03-1928,
begraven 22-05-1929 te Amsterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
270. i. Friedrich Kummersteiner * 12-07-1895.
271. ii. Cornelius Kummersteiner * 27-09-1897.
148. Eva Martina van den Bemden, * 12-01-1875 te Achthuizen. zij trouwde Johannes van Oorschot,
25-11-1902 te Achthuizen, * 08-12-1869 te Achthuizen (zoon van Gerardus van Oorschot en Clara Vos).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerardus Antonius van Oorschot, * 05-10-1903 te Achthuizen, ??? 10-12-1978 te Rotterdam,
begraven 13-12-1978 te Achthuizen. hij trouwde Eva Buijs, 11-07-1935, * 11-03-1902 te
Rotterdam (dochter van Adrianus Buijs en Johanna Dekkers), ??? 05-02-1985 te Rotterdam.
272. ii. Anthonius Cornelis van Oorschot * 27-05-1905.
iii. Henricus Petrus Jacobus van Oorschot, * 20-07-1907 te Achthuizen. hij trouwde Johanna
Catharina van de Swaluw, 21-11-1739 te Achthuizen (dochter van Jacobus Johannes van de
Swaluw en Johanna Adriana Bogaarts).
iv. Petronella Cornelia Maria van Oorschot, * 05-09-1908 te Achthuizen.
v. Clara Johanna Maria van Oorschot, * 05-09-1908 te Achthuizen.
149. Marinus Adrianus Jacobus A. Jacobs, * 19-11-1870 te Den Bommel, ??? 04-02-1942 te
Noordwijkerhout. hij trouwde Cornelia Johanna Waare, 16-02-1897 te Oude Tonge, * 03-01-1871 te Oude
Tonge (dochter van Anthonius Thomas Waare en Maria Elisabeth Brendels), ??? 23-04-1956 te Oude Tonge.
Kinderen uit dit huwelijk:
273. i. Johanna Egidia Jacobs * 04-01-1898.
ii. Maria Antonia Jacobs, * 12-05-1899 te Oude Tonge.
274. iii. Aegidius Antonius Jacobs * 20-09-1901.
iv. Anthonia Jacoba Jacobs, * 11-12-1902 te Oude Tonge. zij trouwde Hendrik Cornelis
Heestermans, 21-04-1927 te Oude Tonge, * 19-01-1899 te Oude Tonge (zoon van Marinus
Aegidius Heestermans en Gerarda Legierse), ??? 1976.
v. Petrus Marinus Jacobs, * 23-12-1903.
vi. Johannes Cornelis Jacobs, * 31-03-1905.
275. vii. Adrianus Jacobus Jacobs * 21-06-1906.
viii. Jacoba Maria Jacobs, * 21-09-1907.
ix. Martina Petronella Jacobs, * 08-07-1909.
276. x. Petronella Cornelia Jacobs * 12-02-1911.
150. Eva Martina Jacobs, * 25-12-1872 te Den Bommel, ??? 31-10-1955. zij trouwde Johannes Buijs,
28-05-1896 te Den Bommel, * 26-04-1860 te Melissant (zoon van Matthias Buijs en Hendrina Waare), ???
1951.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. nn Buijs, * 28-05-1900 te Melissant, ??? 28-05-1900 te Melissant.
ii. Mattheus Buijs, * 19-08-1900, ??? CA 1951.
iii. Aegidius Buijs, * 02-12-1902.
iv. Henrica Petronella Buijs, * 03-03-1904.
v. Johanna Buijs, * 1906.
vi. Antonius Buijs, * 1907.
vii. Cornelia Buijs, * 20-11-1909.
277. viii. Petrus Aegidius J. Buijs * 08-02-1910.
ix. Adrianus Buijs, * 14-03-1912.
278. x. Marinus W. Q. Buijs * 25-03-1915.
151. Aegidia Elisabeth Maria Jacobs, * 23-08-1881 te Den Bommel. zij trouwde Johannes Baptist Jacobus
Lanen, 18-11-1908 te Den Bommel, * 31-05-1879 te Nieuw-Vossemeer (zoon van Theodorus Lanen en
Pagina 37
Anna Maria van der Heijden), ??? 30-04-1950 te Den Bommel.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Theo Lanen.
279. ii. Johannes Baptist Jacobus Lanen * 19-08-1913.
280. iii. Maria Lanen.
iv. Johanna Lanen.
v. Toon Lanen.
vi. Aegidia Joanna Maria Lanen, * 01-11-1919 te Nieuw-Vossemeer, ??? 20-08-1997 te Steenbergen.
281. vii. Petrus Maria Lanen * 23-12-1922.
152. Maria Petronella van Loon, * 13-12-1874 te Oudenbosch, ??? 12-01-1940 te Bergen op Zoom. zij
trouwde Bernardus Johannes Antonius de Graauw, 16-02-1909 te Steenbergen, * 18-10-1879 te Bergen op
Zoom (zoon van Petrus Aloijsius Jacobus de Graauw en Anne Rosalie Manne), ??? 23-05-1937 te Bergen op
Zoom.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anna Rosalia Petronella Martina de Graauw, ??? 20-08-1911 te Bergen op Zoom.
282. ii. De Graauw.
153. Martina Elizabeth Maria de Weerd, * 13-11-1876 te Oude Tonge, ??? 24-03-1917 te Oude Tonge. zij
trouwde Petrus Nikolaas van der Drift, 16-04-1912 te Oude Tonge, * 19-08-1872 te Oegstgeest (zoon van
Petrus Dionisius van der Drift en Maria Klasina Kaptein), ??? 27-08-1957 te Egmond aan Zee.
Kinderen uit dit huwelijk:
283. i. Martina Elizabeth Maria van der Drift * 25-01-1915.
154. Anthonius Petrus de Weerd, * 04-06-1884 te Oude Tonge, ??? 27-09-1962 te Oude Tonge. hij trouwde
Maria Johanna Delrue, 23-04-1912 te Oude Tonge, * 03-05-1889 te Ooltgensplaat (dochter van
Alphonsius Josephus Delrue en Christina Legierse), ??? 12-12-1965 te Breda.
Kinderen uit dit huwelijk:
284. i. Christina de Weerd.
ii. Alphons de Weerd, * 17-05-1914 te Oude Tonge, ??? 19-11-1994 te Oude Tonge. hij trouwde
Theadora de Waal, 18-02-1956 te Oude Tonge, * 06-02-1934 te Oude Tonge (dochter van
Michael Johannes de Waal en Henrica Johanna Maria Vervloed).
155. Petrus Anthonius Maria Jacobs, * 22-08-1874 te Achthuizen, ??? 15-05-1954 te Schiedam, begraven te
Schiedam. hij trouwde Johanna Elisabeth Pollemans, 05-05-1903 te Oude Tonge, * 01-11-1870 te Oude
Tonge (dochter van Machiel Pollemans en Johanna Maria Steijns), ??? 12-01-1940 te Schiedam, begraven te
Schiedam.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Cornelia Johanna Maria Jacobs, * 08-03-1906 te Achthuizen. zij trouwde Van Berkel.
ii. doodgeboren Jacobs, * 14-01-1910 te Achthuizen, ??? 14-01-1910 te Ooltgensplaat.
156. Anthonius Petrus Maria Jacobs, * 26-08-1876 te Achthuizen, ??? 28-10-1951 te Achthuizen, begraven
31-10-1951 te Achthuizen. hij trouwde Cornelia Johanna Jansen, 14-02-1911 te Achthuizen, * 03-03-1889
te Den Bommel (dochter van Franciscus Janssen en Maria Anna de Koning), ??? 01-03-1982 te
Zoetermeer, begraven 04-03-1982 te Zoetermeer.
Kinderen uit dit huwelijk:
285. i. Cornelia Maria Jacobs * 01-01-1912.
ii. Maria Cornelia Jacobs, * 07-12-1914 te Achthuizen.
286. iii. Jacoba Maria Jacobs * 09-11-1920.
iv. Jacobs, * 07-12-1923 te Achthuizen, ??? 07-12-1923 te Den Bommel, begraven 09-12-1923 te
Achthuizen.
287. v. Martina Anthonia Jacobs * 14-01-1925.
288. vi. Francisca Petronella Jacobs * 28-06-1929.
157. Martina Johanna Maria Jacobs, * 02-07-1885 te Achthuizen, ??? 31-05-1953 te 's-Hertogenbosch,
begraven te 's-Hertogenbosch. zij trouwde Laurentius Antonius Jacobs, * 19-10-1885 te Ooltgensplaat
Pagina 38
(zoon van Adrianus Jacobs en Josepha Susanna van Vugt), ??? 12-02-1963 te Oisterwijk, begraven
15-02-1963 te Breda.
Kinderen uit dit huwelijk:
289. i. Josepha Cornelia Maria Jacobs * 09-05-1913.
290. ii. Cornelia Josepha Jacobs * 11-12-1915.
iii. Maria Johanna Cornelia Jacobs, * 14-01-1917 te Ooltgensplaat. zij trouwde Aart Wilhelmus
Barendrecht, 21-04-1972 te Ginneken, Breda, * 31-08-1913 te Rotterdam.
291. iv. Jacobus Adrianus Maria Jacobs * 30-11-1919.
v. Adrianus Jacobus Maria Jacobs, * 19-04-1925 te Ooltgensplaat, ??? 17-03-1986 te Hilversum.
hij trouwde Maria Johanna Nuijts.
292. vi. Johannes Laurentius Maria Jacobs * 28-02-1928.
158. Maria Martina Clarijs, * 21-04-1878 te Steenbergen, ??? 02-1955 te De Heen, begraven te Steenbergen.
zij trouwde Matthijs Johannes Rampaart, 30-07-1912 te Steenbergen, * 10-07-1885 te Steenbergen (zoon
van Antonij Rampaart en Cornelia Stoop), ??? 1967.
Kinderen uit dit huwelijk:
293. i. Catharina Maria Rampaart * 28-11-1918.
ii. Toon Rampaart.
iii. Cor Rampaart.
159. Cornelis Petrus Clarijs, * 20-03-1880 te Steenbergen, ??? 07-1966 te Dickinson Stark, North Dakota.
hij trouwde (1) Pieternella van Dongen, 19-01-1911 te Oude Tonge, * 04-01-1883 te Oude Tonge (dochter
van Hendrik Bernard van Dongen en Adriana Krouwer), ??? 1912, begraven te Dickinson. hij trouwde (2)
Agnes Ridl, 29-04-1918, * 09-01-1893 te Stark County, ??? 02-02-1990 te Dickinson, Stark County.
Kinderen van: Agnes Ridl:
i. John J. Clarys, * 18-02-1919, ??? 04-01-2003.
ii. Joseph A. Clarys, * 02-11-1924, ??? 06-02-1999.
iii. Agnes Mary Clarys, * 22-03-1928 te Dickinson, North Dakota. zij trouwde Laudie Samek,
25-11-1948 te Dickinson, * 27-07-1925 te Dickinson, North Dakota.
160. Maria Cornelia Jacobs, * 25-12-1884, ??? 02-01-1956 te Courson (F). zij trouwde Petrus Mattheus van
de Capelle, * 24-02-1883 te Ooltgensplaat (zoon van Gerardus van de Capelle en Jacomina Koene), ???
30-04-1953 te Tonnerre (F).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jacomina Cornelia Maria van de Capelle, * 02-10-1914.
ii. Cornelia Maria van de Capelle, * 18-01-1916.
iii. Gerardus Petrus van de Capelle, * 24-03-1917, ??? +. hij trouwde Monica Simone Dervevrie.
iv. Petrus Gerardus van de Capelle, * 21-03-1918.
v. Maria Martina van de Capelle, * 21-09-1919.
vi. Martina Johanna van de Capelle, * 07-11-1920.
vii. Dymphna Petronella van de Capelle, * 07-11-1920. zij trouwde Bernard Moreau.
viii. Petronella Anthonia van de Capelle, * 04-12-1922, ??? 14-04-1923 te Ooltgensplaat, begraven
16-04-1923 te Achthuizen.
ix. Cornelis Adrianus van de Capelle, * 13-08-1924.
x. Petronella Anthonia van de Capelle, * 23-12-1925, ??? +.
xi. Adrianus Johannes Anthonius vd Capelle, * 16-09-1927.
xii. Johannes van de Capelle, * 12-07-1929.
161. Adrianus Jacobus Jacobs, * 19-07-1887 te Den Bommel. hij trouwde Antonia Martina Heestermans,
22-06-1922 te Middelharnis, * ca 1894 te Oude Tonge (dochter van Gerardus Heestermans en Eva Martina
Jacobs).
Kinderen uit dit huwelijk:
294. i. Cornelia Martina Maria Jacobs * 24-03-1923.
295. ii. Martina Cornelia Maria Jacobs * 24-05-1924.
296. iii. Petronella Maria Jacobs * 24-06-1925.
iv. Maria Antonia Jacobs, * 09-07-1926, ??? 27-02-1941 te Dirksland, begraven 03-03-1941 te
Pagina 39
Achthuizen.
v. Gerarda Maria Jacobs, * 14-10-1927. zij trouwde Adrianus Constant Hubert Th. Verschuuren
(zoon van Carolus Hubertus Henricus Verschuuren en Henrica Huberta Maria de Kuijper).
297. vi. Petrus Gerardus Andreas Jacobs * 30-11-1928.
298. vii. Anna Dymphna Antonia Jacobs * 17-04-1930.
299. viii. Gerardus Petrus Jacobs * 24-06-1931.
300. ix. Antonia Jacobs * 15-09-1932.
x. Jacobs, * 14-04-1934 te Achthuizen, ??? 14-04-1934 te Den Bommel, begraven 14-04-1934 te
Achthuizen.
xi. Dymphna Francisca Jacobs, * 03-06-1935, ??? 07-04-1960 te Rosmalen, begraven 08-04-1960 te
Achthuizen.
162. Martina Petronella Maria Jacobs, ??? te Zierikzee, begraven 17-01-1975 te Achthuizen. zij trouwde
Johannis Martinus van Reijen, 31-07-1919 te Den Bommel, * 13-04-1890 te Ooltgensplaat (zoon van
Andreas van Reijen en Dingena van de Swaluw), ??? 10-07-1964, begraven 13-07-1964 te Achthuizen.
Kinderen uit dit huwelijk:
301. i. Andreas Petrus van Reijen * 04-06-1920.
302. ii. Petrus Martinus van Reijen * 23-10-1927.
163. Petronella Maria Jacobs, * 23-11-1893 te Achthuizen/Den Bommel, ??? 21-05-1961 te Gouda, begraven
te Alphen aan de Rijn. zij trouwde Antonius Petrus Heestermans, 22-06-1921 te Den Bommel, *
09-10-1890 te Oude Tonge (zoon van Gerardus Heestermans en Eva Martina Jacobs), ??? 29-03-1965,
begraven 01-04-1965 te Achthuizen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Heestermans, * 16-03-1922 te Den Bommel, ??? 16-03-1922 te Den Bommel.
ii. Gerardus Petrus Heestermans.
iii. Cornelia Martina Heestermans, ??? 31-05-1925 te Den Bommel, begraven 02-06-1925 te
Achthuizen.
iv. kind Heestermans, * 04-11-1926 te Achthuizen, ??? 04-11-1926 te Den Bommel, begraven
05-11-1926 te Achthuizen.
164. Dymphna Antonia Jacobs, * 21-08-1887 te Middelharnis, ??? 17-10-1965 te Middelharnis, begraven
20-10-1965 te Middelharnis. zij trouwde Wilhelmus Laurentius Josephus Heestermans, 29-04-1913 te
Middelharnis, * 19-03-1888 te Oude Tonge (zoon van Gerardus Heestermans en Eva Martina Jacobs), ???
05-06-1959 te Rotterdam, begraven te Middelharnis.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Gerardus Johannes Josephus Heestermans, * 17-05-1914 te Sommelsdijk, ??? 23-10-1986 te
Breda. hij trouwde Corrie Spee.
ii. Johannes Gerardus Josephus Heestermans, * 14-11-1915, ??? 25-07-1996. hij trouwde Riek de
Bruijn.
iii. Martinus Laurentius Heestermans, * 27-11-1916, ??? 20-12-1985.
iv. Sophia Martina Maria Heestermans, * 23-10-1917, ??? 10-03-2002.
v. Laurentius Anthonius Heestermans, * 22-09-1918, ??? 04-02-1992.
vi. Wilhelmus Anthonius Petrus Heestermans, * 16-03-1920 te Sommelsdijk, ??? 21-03-1999. hij
trouwde Anthonetta Johanna Maria de Weerd, 21-11-1951 te Achthuizen, * 29-09-1926 te
Achthuizen (dochter van Adrianus Jacobus de Weerd en Cornelia Helena van Vugt), ???
28-01-2013.
vii. Anthonius Adrianus Heestermans, * 23-03-1921, ??? 29-12-1999.
viii. Petrus Johannes Heestermans, * 25-03-1922 te Oude Tonge, ??? 19-05-1999 te Melissant. hij
trouwde Apollonia van Eijkeren, * 15-06-1926 te 's-Heerenhoek (dochter van Johannes van
Eijkeren en Jacoba Goense).
ix. Albertus Johannes Maria Heestermans, * 15-08-1925 te Oude Tonge, ??? 27-08-1988 te
Nieuwegein. hij trouwde Emerentina Curina Vollenbrecht.
x. Dymphna Antonia Heestermans, * 02-03-1928.
165. Anna Catharina Jacobs, * 01-12-1895, ??? 23-09-1938. zij trouwde Johannes Egidius Boets,
Pagina 40
28-09-1926 te Achthuizen, * 31-10-1898 te Achthuizen, Ooltgensplaat (zoon van Jacobus Boets en
Petronella Philomena Catharina van den Bosch), ??? 04-07-1994 te Halsteren.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Petronella Martina Elisabeth Boets, * 12-01-1928. zij trouwde Andreas Jacobus Johannes de
Groot.
303. ii. Martina Antonia Boets * 10-12-1928.
304. iii. Johanna Catharina Maria Boets * 10-12-1928.
166. Joannis Laurentius Jacobs, * 29-10-1901 te Ooltgensplaat, ??? 15-12-1970 te Rotterdam, begraven
19-12-1970 te Achthuizen/Ooltgensplaat. hij trouwde Antonia Francisca Maria Jacobs, 29-10-1927, *
31-05-1902 te Fijnaart (dochter van Petrus Johannes Jacobs en Johanna Francisca Paulina Koremans), ???
05-08-1986 te Middelharnis, begraven 09-08-1986 te Achthuizen.
Kinderen uit dit huwelijk:
305. i. Joanna Cornelia Maria Jacobs * 14-01-1928.
306. ii. Martina Antonia Maria Jacobs * 27-03-1929.
307. iii. Jacobus Petrus Jacobs * 13-02-1931.
308. iv. Antonia Catharina Maria Jacobs * 06-08-1932.
v. Cornelia Theodora Maria Jacobs, * 03-11-1939 te Achthuizen/Ooltgensplaat, ??? 25-12-2008 te
Herald, California, begraven 30-12-2008 te Cherokee Memorial Park, Lodi, California. zij
trouwde Gerardus Johannes de Kuijer, 22-11-1965 te Middelharnis, * 09-09-1927 te Aalsmeer
(zoon van Petrus de Kuijer en Gerarda Johanna de Jong).
167. Adrianus Jacobs, * 17-06-1903, ??? 22-12-1967 te Roosendaal. hij trouwde Carolina Elisabeth
Cornelia de Kort, 03-08-1937 te Utrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Ad Jacobs. zij trouwde Kees Horis, 14-03-1963.
309. ii. Jacques Anton Johan Jacobs * 16-01-1941.
310. iii. Maarten Jacobs.
168. Jacobus Quirinus Jacobs, * 25-11-1889 te Den Bommel, ??? 28-01-1964 te Dickinson, Hettinger, North
Dakota (USA), begraven 01-02-1964 te Regent, Hettinger, ND. hij trouwde Goldie Violet Davison,
25-05-1918 te Mott, Hettinger, ND, * 07-08-1900 te Dalton, Grant, Minnesota, ??? 23-03-1938 te Regent,
Hettinger, ND, begraven 26-03-1938 te Regent, Hettinger, ND.
Kinderen uit dit huwelijk:
311. i. Leona Marie Jacobs * 17-01-1919.
312. ii. Irene Jane Jacobs * 23-07-1920.
313. iii. Frances Amelia Jacobs * 28-01-1922.
314. iv. Gerard John Jacobs * 18-07-1923.
315. v. Walter Philip Jacobs * 26-11-1924.
316. vi. Wallace Anton Jacobs * 26-11-1924.
317. vii. Antonia Agnes Jacobs * 02-11-1926.
318. viii. Leonard Joseph Jacobs * 19-06-1928.
319. ix. Martin Leroy Jacobs * 30-12-1929.
320. x. Alton Simon Jacobs * 05-10-1931.
xi. John Leonard Jacobs, * 10-09-1933 te Regent, Hettinger, ND, ??? 10-09-1933 te Regent,
Hettinger, ND, begraven 10-09-1933 te Regent, Hettinger, ND.
xii. Peter Gerard Jacobs, * 02-02-1935 te Regent, Hettinger, ND, ??? 02-02-1935 te Regent,
Hettinger, ND, begraven 02-02-1935 te Regent, Hettinger, ND.
321. xiii. Quirina Patricia Jacobs * 05-08-1936.
169. Quirinus Johannes Jacobs, * 28-02-1891 te Den Bommel, ??? 14-03-1969 te Dickinson, Hettinger, ND,
begraven 18-03-1969 te Regent, Hettinger, ND. hij trouwde Edith Mae Huff, 03-05-1916 te Mott,
Hettinger, ND, * 23-02-1898 te Winterset, Madison, Iowa, ??? 15-07-1991 te Hettinger, Adans, ND,
begraven 18-07-1991 te Hettinger, Adans, ND.
Kinderen uit dit huwelijk:
322. i. Peter Thomas Jacobs * 19-02-1917.
Pagina 41
323. ii. Eva Emmaline Jacobs * 08-01-1919.
iii. Glen Anton Jacobs, * 08-07-1920 te Regent, Hettinger, ND.
iv. Leonard Martinus Jacobs, * 31-05-1921 te Regent, Hettinger, ND.
324. v. James Ellsworth Jacobs * 17-06-1923.
325. vi. Leo Paul Jacobs * 12-03-1926.
326. vii. Elizabeth Jane Jacobs * 01-01-1928.
327. viii. Katherine Marie Jacobs * 19-09-1930.
328. ix. Joseph Cornelius Jacobs * 18-09-1932.
329. x. Albert Eugene Jacobs * 02-02-1936.
170. Johanna Maria Jacobs, * 17-07-1893 te Den Bommel, ??? 11-05-1991 te Wervershoof, begraven
15-05-1991 te Middenmeer. zij trouwde Mattheus Johannes Gerardus Jos Koenraadt, 28-08-1923, *
12-06-1898 te Dinteloord (zoon van Joannes Benedictus Koenraadt en Maria Anna Geertruida van der
Heijden), ??? 15-11-1956 te Middenmeer, begraven 18-11-1956 te Middenmeer.
Kinderen uit dit huwelijk:
330. i. Quirina Maria Hendrina Koenraadt * 29-11-1924.
331. ii. Johannis Petrus Koenraadt * 17-10-1926.
332. iii. Petrus Johannes Koenraadt * 24-09-1928.
333. iv. Maria Antonia Boneventura Koenraadt * 09-08-1931.
334. v. Anthonia Koenraadt * 09-07-1933.
171. Johannes Laurentius Jacobs, * 12-08-1894 te Den Bommel, ??? 20-02-1964 te Zuidzijde, Den Bommel,
begraven 24-02-1964 te Westerveld. hij trouwde Maatje Hendrika Polie, 14-08-1925 te Den Bommel, *
01-02-1898 te Brouwershaven (dochter van Abraham Polie en Janna Padmos), ??? 08-05-1972 te Dirksland,
begraven 12-05-1972 te Rotterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Petrus Gerardus Jacobs, * 23-02-1928 te Zuidzijde, Den Bommel, ??? 12-07-1992 te Rotterdam.
hij trouwde Neeltje Roelofke Stehouwer, 07-06-1957 te Sommelsdijk, * 25-10-1927 te
Sommelsdijk.
172. Cornelis Adrianus Jacobs, * 22-08-1895 te Den Bommel, ??? 20-03-1976 te Mesa, Miracopa, Arizona,
begraven 23-03-1976 te Lancaster, Los Angeles, California. hij trouwde Adriana Johanna de Laat,
17-02-1920 te Oude Tonge, * 27-01-1898 te Oude Tonge (dochter van Johannes Thomas de Laat en
Cornelia Pieternella Dingenouts), ??? 14-07-1957 te Lancaster, Los Angeles, California, begraven
17-07-1957 te Lancaster, Los Angeles, California.
Kinderen uit dit huwelijk:
335. i. Petrus Johannes Jacobs * 17-05-1921.
336. ii. Johannes Thomas Jacobs * 27-12-1922.
337. iii. Quirinus Jacobus Jacobs * 10-03-1927.
338. iv. Cornelis Maria Jacobs * 15-05-1930.
339. v. Antonius Leonardus Jacobs * 22-10-1933.
173. Adrianus Gerardus Jacobs, * 04-03-1900 te Den Bommel, ??? 18-12-1974 te Mesa, Arizona, USA.
Partner Anthonia Catharina van der Maden, * 14-03-1909 te Oude Tonge (dochter van Adrianus van der
Maden en Theodora de Boed).
Kinderen uit dit huwelijk:
340. i. Adrianus van der Maden * 02-09-1925.
174. Leo Jacobs, * 09-07-1903 te Den Bommel, ??? 12-04-1989 te Bergen op Zoom. hij trouwde (1) Jacoba
Maria van Vugt, 29-04-1931 te Oude Tonge, * 04-04-1902 te Oude Tonge (dochter van Theodorus van
Vugt en Jacoba Maria Segers), ??? 31-03-1969 te Oude Tonge. hij trouwde (2) Jeannette Louisa Benedicta
Lauwerijssen, te Bergen op Zoom, * 13-11-1909 te Oud Gastel, ??? 12-03-1986 te Bergen op Zoom,
begraven te Borgvliet.
Kinderen van: Jacoba Maria van Vugt:
341. i. Theodorus Livinus Jacobs * 23-06-1932.
342. ii. Quirina Jacoba Joanna Jacobs * 06-12-1933.
Pagina 42
343. iii. Petrus Cornelus Jacobs * 07-02-1936.
iv. Jacobus Theodorus Maria Jacobs, * 07-06-1939 te Achthuizen, ??? 04-1940, begraven
08-04-1940 te Achthuizen.
344. v. Jacobus Theodorus Maria Jacobs * 17-12-1941.
345. vi. Johanna Elizabeth Maria Jacobs * 12-09-1943.
175. Johannes Jacobs, * 25-01-1905 te Den Bommel, ??? 09-04-1974 te Dickinson, Stark, ND, begraven
15-04-1974 te Regent, Hettinger, ND. hij trouwde Dorothia Anna Geerts, * 18-08-1912 te New Hampton,
Chickasaw, Iowa (dochter van Frederick Thomas Geerts en nn), ??? 25-06-1983 te Regent, Hettinger, ND,
begraven 28-06-1983 te Regent, Hettinger, ND.
Kinderen uit dit huwelijk:
346. i. Mary Ann Jacobs * 04-05-1934.
347. ii. Cornelius Joseph Jacobs * 30-07-1936.
348. iii. Cletus James Jacobs * 19-01-1938.
349. iv. Juliana Marie Jacobs * 27-05-1939.
350. v. George Peter Jacobs * 15-03-1941.
351. vi. Gerald Anthony Jacobs * 19-12-1942.
352. vii. Robert John Jacobs * 08-02-1945.
353. viii. Jane Christine Jacobs * 27-06-1947.
354. ix. Anton Leonard Jacobs * 23-09-1948.
355. x. Deloris Lucille Jacobs * 30-03-1950.
356. xi. Benita Kay Jacobs * 01-06-1952.
176. Aegidius Antonius Jacobs, * 12-04-1906 te Den Bommel, ??? 18-05-1987 te Mesa, Miracopa, Arizona,
USA, begraven 22-05-1987 te Regent, Hettinger, ND. hij trouwde Maria Elizabeth Nicasia van der Palen,
16-01-1947, * 02-10-1914 te Strijp, Eindhoven (dochter van Petrus Jacobus van der Palen en Petronella
Vogels), ??? 08-12-2003 te Arlington,Texas, USA, begraven 13-12-2003 te Regent, ND, USA.
Kinderen uit dit huwelijk:
357. i. Peter Gerard Jacobs * 01-02-1948.
ii. James Quirinus Jacobs, * 03-05-1949 te Dickinson, Stark, ND.
358. iii. Lawrence John Jacobs * 29-05-1950.
359. iv. Francis Joseph Jacobs * 22-05-1951.
360. v. Bernard Anton Jacobs * 21-06-1952.
361. vi. Roger Leonard Jacobs * 27-09-1953.
362. vii. Joann Marie Jacobs * 19-08-1956.
177. Gerardus Maria Jacobs, * 30-04-1907 te Den Bommel, ??? 05-04-1986 te Oakdale, Stanislaus,
California, begraven 09-04-1986 te Oakdale, Stanislaus, California. hij trouwde Johanna Carolina
Petronella Bogers, 08-01-1929 te Lepelstraat, Halsteren, * 07-10-1908 te Lepelstraat, Halsteren (dochter
van Leonardus Antonius Bogers en Cornelia Raaijmakers), ??? 02-03 2003 te Oakdale, Stanislaus,
California, begraven 06-03-2003 te Oakdale.
Kinderen uit dit huwelijk:
363. i. Quirina Cornelia Jacobs * 01-09-1930.
364. ii. Petrus Jacobs * 26-06-1934.
365. iii. Cornelia Isabella Maria Jacobs * 11-08-1936.
366. iv. Johanna Maria Jacobs * 09-11-1945.
v. Leonardus Jacobs, * 10-02-1949 te Regent, Hettinger, ND. hij trouwde Ailena Pruit,
15-10-1983 te Knights Ferry, California, * 26-09-1953 te San Francisco.
178. Anthonia Maria de Wit, * 20-10-1897 te Den Bommel, ??? 21-03-1984 te Oude Tonge, begraven
22-03-1984 te Achthuizen. zij trouwde Gerardus Michael van Oorschot, 26-11-1925 te Den Bommel, *
09-02-1898 te Ooltgensplaat (zoon van Jacobus van Oorschot en Dymphna Henrica Pollemans), ???
02-08-1960 te Dirksland, begraven 05-08-1960 te Achthuizen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Jacobus Leonardus Petrus van Oorschot, * 21-04-1927 te Ooltgensplaat. hij trouwde Johanna
Antonia Hub. Beneken-Kollmer, 26-06-1954, * 18-11-1928 te Kampen (dochter van Joannes
Pagina 43
Eleutherius Wilhelmus Beneken en Catharina Hendrika Josephina Jansen), ??? 25-02-1986 te
Wageningen.
ii. Leonardus Jacobus Petrus van Oorschot, * 26-08-1928 te Ooltgensplaat, ??? 12-10-1995 te
Nagele. hij trouwde Jobina Maria van Eijkeren, 07-06-1955 te Oude Tonge, * 14-09-1928 te
's-Heerenhoek (dochter van Johannes van Eijkeren en Jacoba Goense), ??? 12-05-2009 te Nagele,
begraven 16-05-2009 te Nagele.
367. iii. Petrus Joseph van Oorschot * 29-03-1930.
368. iv. Dymphna Maria Theresia van Oorschot * 29-03-1930.
369. v. Petronella Maria Theresia van Oorschot * 03-09-1931.
370. vi. Cornelia Lidwina Maria van Oorschot * 31-07-1933.
371. vii. Cornelis Johannes van Oorschot * 26-06-1935.
viii. Anthonetta Maria van Oorschot, * 29-03-1938 te Ooltgensplaat, ??? 16-07-1970 te Dirksland. zij
trouwde Petrus Theodorus van Vugt, 09-09-1961 te Ooltgensplaat, * 25-05-1935 te Oude
Tonge (zoon van Joannes Antonius van Vugt en Maria Catharina Waare), ??? 29-08-2004 te
Middelharnis.
179. Jacobus Cornelis de Wit, * 09-10-1898 te Zuidzijde, Den Bommel), ??? 11-09-1980. hij trouwde Maria
Philomena Bovee, 29-10-1925 te Halsteren, * 03-10-1901 te Halsteren (dochter van Johannes Petrus
Bovee en Maria Cornelia van Loon), ??? 27-09-1981 te Oude Tonge, begraven 30-09-1981.
Kinderen uit dit huwelijk:
372. i. Leonardus Johannes Petrus de Wit * 09-11-1927.
373. ii. Johannes Jacobus Maria de Wit * 06-02-1929.
374. iii. Cornelis Franciscus Xaverius de Wit * 06-09-1930.
375. iv. Petrus Josef Maria de Wit * 31-01-1932.
376. v. Anthonius Adrianus Cornelis de Wit * 21-10-1933.
377. vi. Jacobus Adrianus de Wit * 31-01-1936.
378. vii. Adrianus Cornelis de Wit * 20-04-1940.
379. viii. Henricus Cornelis de Wit * 25-06-1943.
380. ix. Godefridus Johannes Maria de Wit * 28-11-1944.
180. Cornelia Maria de Wit, * 01-09-1902 te Zuidzijde, Den Bommel, ??? 11-09-1969 te Middelharnis. zij
trouwde Johannes Maria Jacobs, * 26-07-1897 te Ooltgensplaat (zoon van Antonius Leonardus Jacobs en
Petronella van Vugt), ??? 13-03-1958 te Dirksland, begraven 17-03-1958 te Middelharnis.
Kinderen uit dit huwelijk:
381. i. Anthonius Leonardus Petrus Jacobs * 26-08-1929.
ii. Leonardus Anthonius Jacobs, * 27-09-1931.
382. iii. Petronella Maria Jacobs * 21-07-1933.
383. iv. Petrus Johannes Joseph Jacobs * 21-09-1936.
181. Maria Leona de Wit, * 18-10-1903 te Den Bommel, ??? 19-12-1989 te Nuenen. zij trouwde Josephus
Wilhelmus van den Broek, * 23-05-1901 te Budel (zoon van Henricus van den Broek en Henrica van der
Laan), ??? 12-09-1966 te Eindhoven.
Kinderen uit dit huwelijk:
384. i. Henricus Leonardus Josephus v den Broek * 20-08-1932.
385. ii. Petronella Maria Theresia van den Broek * 23-05-1934.
iii. Henrica van den Broek, * 21-06-1936 te Eindhoven. zij trouwde Theo Kessels.
386. iv. Leendert C. J. van den Broek * 02-07-1938.
387. v. Josephus Petrus Maria van den Broek * 22-03-1941.
388. vi. Petrus Josephus Maria van den Broek * 26-01-1945.
389. vii. Maria Johanna Antoinetta van den Broek * 29-05-1946.
390. viii. Johannes Gerardus Josephus van den Broek * 26-12-1949.
182. Johannes Antonius de Wit, * 26-02-1908 te Zuidzijde, ??? 29-02-1980, begraven 03-03-1980 te
Achthuizen. hij trouwde Maria Verhoeven, 26-04-1949, * 13-12-1918 te Asten, Oost-Brabant (dochter van
Johannes Verhoeven en Johanna van Mierlo), ??? 23-12-2006, begraven 29-12-2006 te Achthuizen.
Kinderen uit dit huwelijk:
Pagina 44
391. i. Johanna Petronella Leona de Wit * 19-04-1950.
392. ii. Leonardus Johannes Maria de Wit * 05-02-1953.
393. iii. Petronella Johanna Maria de Wit * 27-05-1954.
394. iv. Petrus Josef Maria de Wit * 15-05-1959.
183. Marijn Poulus, * 09-06-1867 te Halsteren, ??? 29-03-1939 te Bergen op Zoom. hij trouwde Elisabeth
Adriana Adriaansen, 07-05-1900 te Bergen op Zoom, * 23-11-1871 te Halsteren (dochter van Thomas
Adriaansen en Adriana Stoffels).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Adriana Poulus, * 05-01-1901 te Bergen op Zoom.
ii. Anna Maria Poulus, * 06-05-1903 te Bergen op Zoom, ??? 1903.
395. iii. Johannes Poulus * 21-06-1904.
iv. Anna Maria Poulus, * 15-06-1906 te Bergen op Zoom.
v. Thomas Poulus, * 25-06-1908 te Bergen op Zoom.
vi. Petrus Poulus, * 09-01-1911 te Bergen op Zoom.
vii. Cornelia Poulus, * 30-12-1913 te Bergen op Zoom.
184. Johanna Cornelia Nijsse, * 24-01-1853 te Oude Tonge, ??? 02-06-1944 te Breda. zij trouwde Machiel
Pollemans, 20-02-1878, * 25-03-1848 te Oude Tonge (zoon van Petrus Pollemans en Johanna Rombouts),
??? 23-02-1936 te Oude Tonge.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Adrianus Pollemans, * 02-02-1877 te Oude Tonge, ??? 18-03-1962 te Breda.
ii. Johanna Maria Pollemans, * 25-03-1879 te Oude Tonge, ??? 08-1925 te Oude Tonge, begraven
26-08-1925 te Achthuizen. zij trouwde Adrianus van Dongen, 18-06-1925 te Oude Tonge, *
20-11-1885 te Oude Tonge (zoon van Hendrik Bernard van Dongen en Adriana Krouwer), ???
02-1948, begraven 05-02-1948 te Achthuizen.
iii. Goverdina Pollemans, * 03-12-1880, ??? 06-01-1881.
396. iv. Goverdina Adriana Pollemans * 24-01-1882.
v. Petrus Johannes Pollemans, * 21-08-1883 te Oude Tonge, ??? 20-12-1946 te Oude Tonge.
397. vi. Johannes Pollemans * 19-03-1885.
398. vii. Adrianus Cornelis Pollemans * 02-02-1887.
viii. Cornelia Pollemans, * 29-12-1888 te Oude Tonge, ??? 23-12-1964 te Breda. zij trouwde Cornelis
van Fessem, 06-06-1913 te Oude Tonge, * 25-10-1882 te Made en Drimmelen (zoon van
Wouter van Fessem en Engelina van den Elshout), ??? 20-12-1963 te Breda.
ix. Cornelis Pollemans, * 20-08-1890 te Oude Tonge, ??? 10-04-1902 te Oude Tonge.
399. x. Jacobus Pollemans * 06-02-1893.
xi. Machiel Pollemans, * 03-10-1894 te Oude Tonge, ??? 14-04-1970 te Oude Tonge. hij trouwde
nn, te Breda.
185. Cornelis Nijsse, * 25-08-1859 te Oude Tonge, ??? te Oude Tonge. hij trouwde Antonia van Wezel,
04-05-1893 te Oude Tonge, * 02-10-1869 te Den Bommel (dochter van Petrus van Wezel en Elisabeth
Maria van Etten), ??? 10-05-1965 te Halsteren, begraven te Lepelstraat.
Kinderen uit dit huwelijk:
400. i. Goverdina Elizabeth Nijsse * 14-06-1894.
401. ii. Johannes Petrus Nijsse.
402. iii. Johanna Maria Nijsse * 26-01-1898.
iv. Margaretha Nijsse, * ca 1903 te Oude Tonge. zij trouwde Christianus Jacobus Joseph Lambert,
23-01-1924 te Oude Tonge, * 01-03-1896 te Oude Tonge (zoon van Arie Engelbertus Driesen
Lambert en Cornelia Legierse).
186. Jacobus Nijsse, * 14-06-1867 te Oude Tonge. hij trouwde Petronilla Maria Flooren, 21-05-1894 te
Steenbergen, * 06-01-1865 te Steenbergen (dochter van Jacobus Flooren en Joanna Virginia van Ostaijen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Johannis Jacobus Nijsse, * 28-04-1895 te Oude Tonge, ??? 15-09-1895 te Steenbergen.
ii. Joanna Goverina Nijsse, * 26-12-1896 te Oude Tonge.
iii. Johannis Jacobus Nijsse, * 04-01-1898 te Oude Tonge, ??? 12-10-1898 te Oude Tonge.
Pagina 45
iv. Maria Johanna Nijsse, * 30-03-1899 te Oude Tonge, ??? 02-10-1931 te Oude Tonge.
403. v. Johannis Jacobus Nijsse * 31-08-1901.
vi. Jacobus Johannes Nijsse, * 08-05-1903 te Oude Tonge.
404. vii. Goverdina Cornelia Nijsse * 15-05-1905.
viii. Cornelis Petrus Nijsse, * 01-03-1908 te Oude Tonge, ??? 11-03-1909 te Oude Tonge.
187. Adrianus Wilhelmus Cornelis Jacobs, * 18-02-1911 te Halsteren, ??? 1972. hij trouwde Anny van Dijk,
??? 1980.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Laurentius Jacobs, * 1937.
ii. Johannes Jacobs, * 1939.
iii. Adrianus Jacobs, * 1944.
iv. Petronella Jacobs, * 1946.
v. Henricus Jacobs, * 1947.
188. Adriana Elisabeth Jacobs, * 09-08-1912 te Halsteren. zij trouwde Christ van Elzakker.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Nel van Elzakker. zij trouwde Toon de Jong, ??? 2009.
ii. Jan van Elzakker.
iii. Janine van Elzakker.
iv. Lauran van Elzakker.
189. Adrianus Gerardus Maria Jacobs, * 22-10-1913 te Lepelstraat, ??? 30-11-1973 te Leidschendam. hij
trouwde Susanna Engelina van der Kolk, 10-09-1940, * 26-10-1919 te Emmen (dochter van Hermannus
Johannes van der Kolk en Henderika Gesina Vinke).
Kinderen uit dit huwelijk:
405. i. Dympna Henderika Maria Gerarda Jacobs * 27-06-1944.
ii. Henderika Gerarda Maria Clementia Jacobs, * 15-03-1948 te Oudenbosch. zij trouwde Willem
Soederhuizen.
iii. Petrus Herman Gerardus Maria Jacobs, * 08-12-1952 te Oudenbosch. hij trouwde Anna Maria
Cecilia Peetoom.
190. Gerardus Laurentius Cornelis Jacobs. hij trouwde Petronella Paulina Zwijgers, 25-07-1946 te Fijnaart
en Heijningen (dochter van Mattheus Zwijgers en Pieternella Verreijen).
Kinderen uit dit huwelijk:
406. i. Dymphna Petronella Maria Jacobs * 24-05-1947.
407. ii. Petronella Dymphna Maria Jacobs * 24-05-1948.
408. iii. Adriana Susanna Maria Jacobs * 05-11-1949.
409. iv. Mattheus Petrus Jacobs * 16-04-1951.
410. v. Jacomina Adriana Maria Jacobs * 21-09-1952.
411. vi. Petrus Mattheus Maria Jacobs * 25-02-1954.
412. vii. Wilhelmus Cornelis Maria Jacobs * 20-06-1955.
viii. Cornelis Marinus Maria Jacobs, * 18-09-1956 te Achthuizen, Den Bommel, ??? 29-03-1958 te
Dirksland, begraven 01-04-1958 te Achthuizen.
ix. Petronella Gerarda Maria Jacobs, * 05-03-1958 te Den Bommel.
413. x. Gerarda Pieternella Maria Jacobs * 02-04-1958.
414. xi. Cornelis Hendricus Maria Jacobs * 10-10-1961.
xii. Paulina Pieternella Maria Jacobs, * 10-10-1964 te Breda. zij trouwde Robertus Bernardus
Cornelis Renne, 18-04-1995.
191. Jacobus Kornelis Jacobs, * 06-07-1851 te Steenbergen en Kruisland, ??? 13-03-1945 te Bergen op
Zoom. hij trouwde (1) Anna Cornelia Elizabeth van Geel, 02-09-1881 te Nieuw Vossemeer, * 03-11-1851
te Nieuw Vossemeer (dochter van Josephus van Geel en Geertruij Vriens). hij trouwde (2) Hendrica Maria
Musters, 02-07-1891 te Wouw, * 31-01-1872 te Woensdrecht (dochter van Petrus Musters en Maria
Ludovika Depondt), ??? 28-10-1955 te Essen.
Kinderen van: Anna Cornelia Elizabeth van Geel:
Pagina 46
415. i. Geertruida Jacobs * 05-08-1882.
416. ii. Catharina Jacobs * 01-04-1884.
iii. Jacobus Jacobs, * 30-07-1887 te Wouw, ??? 21-01-1888 te Wouw.
Kinderen van: Hendrica Maria Musters:
iv. Jacobus Jacobs, * 02-01-1892 te Wouw.
v. Maria Johanna Jacobs, * 13-02-1893 te Wouw, ??? 30-08-1930 te Bergen op Zoom. zij trouwde
Adrianus Richard Kerbusch, 09-12-1912, * 26-01-1890 te Bergen op Zoom (zoon van Josephus
Hubertus Kerbusch en Philippina Konig).
vi. Petrus Henricus Jacobs, * 07-04-1894 te Wouw, ??? 23-07-1894 te Roosendaal.
vii. Petrus Jacobs, * 13-05-1895 te Roosendaal, ??? 26-10-1895 te Roosendaal.
viii. Cornelia Johanna Elisabeth Jacobs, * 18-07-1896 te Roosendaal.
ix. Petrus Jacobs, * 08-03-1898 te Roosendaal.
x. Ferdinandus Jacobs, * 16-04-1899 te Wouw, ??? 25-06-1900 te Wouw.
xi. Dimphna Jacobs, * 16-08-1900 te Wouw, ??? 07-09-1900 te Wouw.
xii. Ferdinandus Jacobs, * 21-09-1901 te Wouw, ??? 06-10-1901 te Wouw.
xiii. Ferdinandus Jacobs, * 19-04-1903 te Wouw, ??? 05-11-1985 te Essen. hij trouwde Adriana van
Veldhoven, 1930, * 08-08-1907 te Roosendaal, ??? 24-06-2002 te Sint-Willebrord.
xiv. Dymphna Jacobs, * 08-05-1904 te Wouw, ??? 04-03-1952 te 's-Gravenhage.
xv. Hendricus Jacobs, * 23-09-1905 te Wouw, ??? 27-06-1947 te Roosendaal.
xvi. Constantia Catharina Jacobs, * 1907 te Wouw, ??? 01-12-1943 te Roosendaal. zij trouwde
Franciscus Malipaard.
xvii. Louisa Maria jacobs, * 08-01-1909 te Wouw, ??? 01-01-1926 te Wouw.
xviii. Franciscus Jacobs, * ??-10-1910 te Wouw, ??? 13-11-1910 te Wouw.
192. Frans Jacobs, * 06-09-1854 te Steenbergen, ??? 11-07-1939 te Steenbergen. hij trouwde Adriana
Cornelia de Pree, 26-09-1884 te Steenbergen, * 20-05-1860 te Steenbergen (dochter van Willem de Pree en
Petronilla Voormeulen).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Petronella Dimphna Jacobs, * 13-03-1885 te Steenbergen. zij trouwde Jacobus Cornelis
Adriaansen, 28-07-1906 te Halsteren, * te Halsteren (zoon van Pieter Kornelis Adriaansen en
Joanna Hendrica van Campenhout).
ii. Jacobus Willem Jacobs, * 17-03-1886 te Steenbergen. hij trouwde Anna Maria de Jong,
23-04-1909 te Steenbergen, * 26-10-1888 te Steenbergen (dochter van Antonie de Jong en
Laurina de Groot).
iii. Willem Jacobus Jacobs, * 09-09-1887 te Steenbergen, ??? 05-05-1888 te Steenbergen.
iv. Dimphna Petronilla Jacobs, * 04-03-1889 te Steenbergen, ??? 23-08-1940 te Bergen op Zoom.
zij trouwde Machiel Petrus Geers, 23-04-1909 te Steenbergen, * 21-07-1887 te Halsteren
(zoon van Christianus Franciscus Geers en Elisabeth van Geel).
v. Wilhelmus Jacobus Jacobs, * 07-06-1892 te Steenbergen, ??? 30-08-1892 te Steenbergen.
vi. Wilhelmus Jacobus Jacobs, * 12-09-1893 te Steenbergen, ??? 07-09-1895 te Steenbergen.
vii. Cornelis Jacobs, * 21-03-1895 te Steenbergen. hij trouwde Maria Helena van Reijen,
14-09-1920 te Halsteren, * 24-02-1896 te Halsteren (dochter van Michiel van Reijen en
Elisabeth de Vos), ??? 30-05-1983 te Bergen op Zoom.
viii. Antonetta Cornelia Jacobs, * 16-06-1899 te Steenbergen. zij trouwde Michel Robertus Dani??ls,
12-07-1918 te Steenbergen, * ca 1892 te Utrecht (zoon van Onbekend en Maria Allegonda
Dani??ls).
ix. Wilhelmus Cornelis Jacobs, * 23-02-1901 te Steenbergen, ??? 06-08-1901 te Steenbergen.
193. Anthonij Jacobus Jacobs, * 19-10-1850 te Oude Tonge, ??? 25-06-1894 te Antwerpen. hij trouwde
Joanna Catharina Cornelis, * 16-01-1845 te Holsbeek.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Josephus Cornelius Jacobs, * 16-08-1879 te Antwerpen, ??? 16-01-1943 te Antwerpen. hij
trouwde (1) Melania Norbertina Amelia Maria Smits, * 11-11-1874 te Mechelen, ??? 08-10-1927
te Antwerpen. hij trouwde (2) Eugenie Paulina Sartini, 27-05-1930 te Antwerpen, *
29-12-1873 te Antwerpen, ??? 01-08-1930 te Antwerpen. hij trouwde (3) Mararetha Joanna
Ludovica Heungens, 12-09-1931 te Berchem, * 10-12-1891 te Antwerpen, ??? 29-05-1962 te
Pagina 47
Antwerpen.
ii. Franciscus Antonius Jacobs, * 04-08-1881 te Antwerpen. hij trouwde Maria Theresia Oeyen,
04-08-1909 te Borgerhout, * 10-03-1883 te Borgerhout.
417. iii. Antonius Maria Theodorus Jacobs * 08-03-1888.
194. Jacobus Anthonij Jacobs, * 09-11-1852 te Oude Tonge. hij trouwde Adriana de Klerck, 16-01-1880 te
Steenbergen, * 31-10-1859 te Steenbergen (dochter van Pieter de Klerck en Anna Maria Baaten).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Kornelis Jacobs, * 23-06-1880 te Steenbergen, ??? 24-06-1880 te Steenbergen.
ii. Maria Jacobs, * 10-12-1881 te Steenbergen.
iii. Kornelis Jacobs, * 26-12-1883 te Steenbergen, ??? 18-01-1884 te Steenbergen.
iv. Susanna Jacobs, * 24-02-1885 te Steenbergen.
195. Kornelis Jacobs, * 03-06-1859 te Steenbergen, ??? 08-06-1941 te Antwerpen. hij trouwde Maria
Victoria Poelman, 16-01-1892 te Antwerpen, * 15-07-1858 te Zaffelare (dochter van Casemirus Poelman
en Clementina de Wilde), ??? 07-04-1950 te Kapellen.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Casimir Cornelius Jacbs, * 18-10-1892 te Antwerpen, ??? 26-04-1936 te Antwerpen.
ii. Antonius Cornelius Jacobs, * 13-12-1893 te Borgerhout, ??? 02-01-1895 te Zaffelare.
iii. Marinus Joannes Baptista Jacobs, * 19-01-1900 te Antwerpen, ??? 22-08-1991 te Berchem. hij
trouwde Ruphina Joanna Ludovica Verlinden, 18-04-1925 te Antwerpen, * 21-05-1901 te
Antwerpen (dochter van Ludovicus Leonardus Verlinden en Maria Ludovica Vaes), ???
03-07-1964 te Wilrijk.
iv. Franciscus Antonius Jacobs, * 05-07-1901 te Antwerpen, ??? 24-01-1984 te Mortsel. hij trouwde
Anna Catharina Lambrechts, 23-04-1927 te Antwerpen, * 15-10-1901 te Zundert (dochter van
Adriaan Lambrechts en Maria Catharina van de Locht), ??? 19-01-1982 te Mortsel.
v. Petrus Cornelius Jacobs, * 04-03-1903 te Borgerhout, ??? 15-08-1904 te Borgerhout.
196. Martien Jacobs, * 08-01-1856 te Steenbergen, ??? 15-12-1933 te Bergen op Zoom. hij trouwde (1)
Anna Cornelia Krijnen, 13-06-1878 te Bergen op Zoom, * 11-04-1855 te Halsteren (dochter van Hendrik
Krijnen en Pieternella van Loenhout), ??? 03-12-1885 te Bergen op Zoom. hij trouwde (2) Adriana de Nijs,
27-06-1892 te Bergen op Zoom, * 17-08-1859 te Bergen op Zoom (dochter van Franciscus de Nijs en
Clara Couwenberg), ??? 17-01-1924 te Bergen op Zoom.
Kinderen van: Anna Cornelia Krijnen:
i. Johannes Petrus Jacobs, * 16-05-1876 te Bergen op Zoom. hij trouwde Lucia Weijts,
23-08-1897 te Bergen op Zoom, * 13-12-1874 te Bergen op Zoom (dochter van Adrianus Weijts
en Allegonda Dietvorst).
418. ii. Hendricus Jacobs * 15-11-1878.
iii. Petronella Cornelia Jacobs, * 06-03-1880 te Bergen op Zoom, ??? jong.
iv. Pieternella Jacobs, * 14-01-1882 te Bergen op Zoom. zij trouwde Ludovicus Constantinus
Dries, 11-12-1902 te Bergen op Zoom, * 15-12-1878 te Kalmthout (zoon van Petrus Ludovicus
Dries en Petronella Lucia Jacobs).
v. Cornelis Jacobs, * 10-04-1883 te Bergen op Zoom. hij trouwde Maria van Rijsewijk,
30-01-1905 te Bergen op Zoom, * 18-08-1882 te Bergen op Zoom (dochter van Adrianus van
Rijsewijk en Anna van den Boom).
vi. Maria Adriana Jacobs, * 03-06-1884 te Bergen op Zoom. zij trouwde Desire Daniaux.
419. vii. Johanna Adriana Jacobs * 14-11-1885.
Kinderen van: Adriana de Nijs:
viii. Lambertus Jacobs, * 21-04-1893 te Bergen op Zoom, ??? 12-07-1972 te Tilburg. hij trouwde
Lucia Maria Antonissen, 27-10-1919 te Bergen op Zoom, * 08-08-1893 te Bergen op Zoom
(dochter van Hendricus Antonissen en Maria Verbaarendse).
ix. Jacobus Jacobs, * 23-02-1895 te Bergen op Zoom, ??? 10-11-1980 te Bergen op Zoom. hij
trouwde Johanna Adriana van Elzakkers, 14-10-1920 te Bergen op Zoom, * 16-10-1894 te
Bergen op Zoom (dochter van Philippus van Elsakkers en Catharina Petronella Visser).
x. Judocus Jacobs, * 02-03-1898 te Bergen op Zoom, ??? 19-07-1980 te Bergen op Zoom. hij
trouwde Maria Paulina Snepvangers, 23-08-1920 te Bergen op Zoom, * 28-10-1900 te Bergen
Pagina 48
op Zoom (dochter van Johannes Snepvangers en Anna Cornelia Nyssen), ??? 13-09-1977 te
Bergen op Zoom.
xi. Wilhelmina Jacobs, * 24-01-1897 te Bergen op Zoom. zij trouwde Petrus Gommers.
420. xii. Wilhelmus Johannes Jacobs * 17-07-1902.
197. Maria Jacoba Jacobs, * 09-11-1864 te Steenbergen. zij trouwde N.
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Franciscus Jacobs, * 23-06-1889 te Bergen op Zoom. hij trouwde Catharina Johanna van
Elsakkers, 16-04-1917 te Bergen op Zoom, * 10-02-1886 te Bergen op Zoom (dochter van
Philippus van Elsakkers en Catharina Petronella Visser).
198. Gaspar Johannes Jacobs, * 03-05-1875 te Bergen op Zoom. hij trouwde Kornelia Keuvelaar,
24-10-1901 te Bergen op Zoom, * 13-10-1865 te Zonnemaire (dochter van Andries Keuvelaar en Hubrina
van de Stolpe).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Hubertus M. Jacobs.
199. Petrus Jacobs, * 19-08-1862 te Ekeren. hij trouwde Anna Cornelia Meeusen, 02-10-1889 te
Loenhout, * 21-10-1864 te Loenhout (dochter van Josephus Florentius Meeusen en Anna Maria van Dyck).
Kinderen uit dit huwelijk:
i. Anna Catharina Jacobs, * 25-04-1887 te Loenhout. zij trouwde Petrus Alphons Bogaerts,
20-06-1908 te Merksem, * 05-10-1886 te Merksem.
ii. Cornelius Joseph Jacobs, * 13-07-1890 te Merksem, ??? 06-03-1965 te Merksem. hij trouwde
Anna Cornelia van Looveren, 07-01-1920 te Loenhout, * 23-03-1893 te Loenhout (dochter van
Henricus Ludovicus van Looveren en Maria Anna Anthonissen).
iii. Cornelius Alphonsus Jacobs, * 23-10-1904 te Merksem, ??? 24-05-1987 te Merksem. hij
trouwde Julia Hendrickx, 11-05-1929 te Merksem.
Zeventiende generatie