Servatius Hermans

???? ????1. Servatius Hermans trouwde (1)15-07-1741, te Oud en Nieuw Gastel,

?????????????? Margarita Hagens, overl. 10-05-1744,Oud en Nieuw Gastel, trouwde

?????????????? (2) 01-05-1745, te Oud en Nieuw Gastel,Maria Maes, overl.

?????????????? 07-03-1751, Oud en Nieuw Gastel,begraven: 09-03-1751, Oud en Nieuw

?????????????? Gastel.??Servatius overleed 27-03-1746, Oud en Nieuw Gastel,

?????????????? begraven: Oud en Nieuw Gastel.

?????????????????????????????????? Kinderen van MargaritaHagens:

?????????????????????????????? i Catharina Hermans?? 26-05-1742, Oud en Nieuw Gastel,

?????????????????????????????????? trouwde 03-09-1774, te Oud enNieuw Gastel, Carolus van

?????????????????????????????????? der Minnen.

???????????? 2.??????????ii Dijmphmannus Hermans.

???????????????????????????????????????????????????????????????? TweedeGeneratie

???????? 2. Dijmphmannus Hermans?? 26-09-1743, Oud en Nieuw Gastel, trouwde

?????????????? 06-11-1773, te Oud en Nieuw Gastel,Maria van Sprundel, begraven:

?????????????? 03-09-1794, Oud en Nieuw Gastel.?? Dijmphmannus begraven: 25-01-1796,

?????????????? Oud en Nieuw Gastel.

?????????????????????????????????? Kinderen:

?????????????????? ????????????i Margaretha Hermans?? 11-11-1774, Oud en Nieuw Gastel.

???????????????????????????? ii Servasius Hermans?? 30-08-1776, Oud en Nieuw Gastel.

?????????????????????????? iii Jacobus Hermans?? 01-04-1779, Oud en Nieuw Gastel.

???????????????????????????? iv Joanna Hermans?? 31-05-1780, Oud en Nieuw Gastel.

?????????????????????????????? v Antonius Hermans?? 09-05-1783, Oud en Nieuw Gastel.

???????????????????????????? vi Christophorus Hermans?? 09-05-1783, Oud en Nieuw Gastel.

???????????? 3.???????? vii Joannes Baptista Hermans.

???????????? 4.?????? viii Christophorus Hermans.

???????????? 5. ??????????ix Dimphna Hermans.

???????????????????????????????????????????????????????????????? DerdeGeneratie

???????? 3. Joannes Baptista Hermans?? 07-04-1785, Oud en Nieuw Gastel,

?????????????? trouwde 21-11-1808, te Ooltgensplaat,Maria Minkenberg, geb. ca

?????????????? 1787, Den Bommel, (dochter van AnthonyMinkenberg en Sibilla van den

?????????????? Enden). Joannes overleed 16-07-1818,Den Bommel.

?????????????????????????????????? Kinderen:

???????????? 6.????????????i Dingeman Johannesz Hermans.

???????????????????????????? ii Antonia Hermans geb.18-02-1812, Den Bommel, overl.

?????????????????? ????????????????28-09-1827, Den Bommel.

?????????????????????????? iii Maria Hermans geb.03-12-1814, Den Bommel, overl.

?????????????????????????????????? 10-04-1815, Den Bommel.

???????????????????????????? iv Stoffel Hermans geb.22-03-1816, Den Bommel, overl.

?????????????????????????????????? 16-10-1837, Den Bommel.

?????????????????????????????? v Johanna Hermans geb.24-09-1818, Den Bommel, overl.

?????????????????????????????????? 04-11-1818, Den Bommel.

???????? 4. Christophorus Hermans?? 14-11-1786, Oud en Nieuw Gastel, trouwde

?????????????? 17-09-1810, te Sommelsdijk, MargarethaScheffers, geb. ca 1772,

?????????????? overl. 22-04-1812, Sommelsdijk.?? Christophorus overleed 11-05-1812,

?????????????? Sommelsdijk.

?????????????????????????????????? Kinderen:

?????????????????????????????? i Christophorus Hermans geb.09-06-1811, Oude Tonge, overl.

?????????????????????????????????? 23-03-1812, Sommelsdijk.

???????? 5. Dimphna Hermans?? 10-08-1788, Oud en Nieuw Gastel, trouwde

?????????????? 28-01-1808, te Nieuwe Tonge, Petrus vander Made, geb. Nieuwe

?????????????? Tonge, (zoon van Dirk van der Made enAnna van Venrooij). Dimphna

?????????????? overleed 07-05-1814, Nieuwe Tonge.

?????????????????????????????????? Kinderen:

?????????????????????????????? i Maria van der Made?? 03-09-1808, Oude Tonge.

???????????????????????????? ii Theodorus van der Made?? 07-09-1809, Oude Tonge.

?????????????????????????? iii Digmanus Donatus van derMade?? 30-10-1811, Oude Tonge.

???????????????????????????? iv Dionisius van der Made geb.24-12-1811, Oude Tonge,

?????????????????????????????????? overl. 30-11-1816, NieuweTonge.


??

???????????????????????????????????????????????????????????????? VierdeGeneratie

???????? 6. Dingeman Johannesz Hermans geb. DenBommel,?? 31-08-1809, Oude

?????????????? Tonge, trouwde 27-09-1837, te DenBommel, Nijsje den Braber, geb.

?????????????? 11-05-1816, Ooltgensplaat, (dochter vannn en Maatje den Braber)

?????????????? overl. 15-11-1892, Den Bommel.?? Dingeman overleed 01-08-1856, Den

?????????????? Bommel, begraven: Oude Tonge.

?????????????????????????????????? Kinderen:

?????????????????????????????? i Maria Hermans geb.10-12-1838, Den Bommel, overl.

?????????????????????????????????? 25-06-1839, Den Bommel.

???????????? 7.??????????ii Maria Hermans geb. 20-08-1840.

?????????????????????????? iii Johannis Hermans geb.17-09-1842, Den Bommel, overl.

?????????????????????? ????????????31-10-1842, Den Bommel.

???????????? 8.??????????iv Johannis Hermans geb. 07-04-1844.

?????????????????????????????? v Antonia Hermans geb.31-05-1848, Den Bommel, overl.

?????????????????????????????????? 06-06-1848, Den Bommel.

???????????????????????????? vi Jacobus Hermans geb.13-10-1849, Den Bommel, overl.

?????????????????????????????????? 14-05-1860, Den Bommel.

?????????????????????????? vii Antonia Hermans geb.27-08-1853, De Bommel, overl.

?????????????????????????????????? 16-09-1853, Den Bommel,begraven: 19-09-1853, Achthuizen.

???????????????????????????????????????????????????????????????? VijfdeGeneratie

???????? 7. Maria Hermans geb. 20-08-1840, DenBommel, trouwde nn.?? Maria

?????????????? overleed 13-11-1927, Den Bommel.

?????????????????????????????????? Kinderen:

???????????? 9.????????????i Dingeman Hermans geb. 07-08-1867.

???????? 8. Johannis Hermans geb. 07-04-1844, DenBommel, trouwde 19-04-1871,

?????????????? te Den Bommel, Adriana Groenenberg,geb. ca 1843, Den Bommel,

?????????????? (dochter van Jan Groenenberg en SaraReeser) overl. 09-01-1938, Den

?????????????? Bommel.??Johannis overleed 20-06-1908, Den Bommel.

?????????????????????????????????? Kinderen:

?????? ????????????????????????i Dingeman Hermans geb. 06-03-1872,Den Bommel, overl.

?????????????????????????????????? 19-07-1878, Den Bommel.

???????????????????????????? ii Jan Hermans geb. 19-09-1873,Den Bommel, trouwde

?????????????????????????????????? 05-06-1913, te Den Bommel,Apollonia Kurvink, geb. ca

?????? ????????????????????????????1875, Ooltgensplaat, (dochter vanPieter Kurvink en

?????????????????????????????????? Hendrika Hagens). Janoverleed 06-04-1925, Ooltgensplaat.

?????????????????????????? iii Nijsje Hermans geb.11-02-1877, Den Bommel, trouwde

?????????????????????????????????? 16-08-1902, te Den Bommel,Herman van der Vliet, geb. ca

?????????????????????????????????? 1876, Werkendam, (zoon vanBastiaan van der Vliet en Maria

?????????????????????????????????? Klazina Zwets).

???????????? 10.????????iv Sara Hermans geb. 06-08-1878.

?????????????????????????????? v Maatje Hermans geb.17-08-1880, Den Bommel, trouwde

?????????????????????????????????? 16-05-1908, te Den Bommel,Alt Pijl, geb. ca 1878,

?????????????????????????????????? Nieuw-Beijerland, (zoon vanJakob Pijl en Trijntje

?????????????????????????????????? Borgers).

???????????????????????????? vi Dingena Hermans geb.15-12-1882, Den Bommel.

???????????????????? ??????vii Willem Cornelis Hermans geb. 31-05-1886,Den Bommel.

???????????????????????????????????????????????????????????????? ZesdeGeneratie

???????? 9. Dingeman Hermans geb. 07-08-1867, DenBommel, trouwde 17-05-1890,

?????????????? te Den Bommel, Pieternella MartinaWandemaker, geb. 27-07-1867,

?????????????? Melissant, (dochter van AdrianusWandemaker en Johanna Officier)

?????????????? overl. 16-02-1928, Den Bommel.?? Dingeman overleed 02-05-1954, Den

?????????????? Bommel.

?????????????????????????????????? Kinderen:

?????????????????????????????? i Adrianus Hermans geb.30-09-1890, Den Bommel, overl.

?????????????????????????????????? 08-07-1957, Den Bommel.

???????????? 11.????????ii Maatje Hermans geb. 17-10-1891.

???????????? 12.??????iii Leendert Hermans geb. 21-04-1893.

???????????????????????????? iv doodgeboren Hermans geb.24-07-1900, Den Bommel, overl.

?????????????????????????????????? 24-07-1900, Den Bommel.

?????????????????????????????? v Johannis Hermans geb.16-12-1901, Den Bommel, overl.


??

?????????????????????????????????? 11-12-1988, Den Bommel.

???????????????????????????? vi Jannetje Hermans geb. ca1907, overl. 04-08-1912, Den

?????????????????????????????????? Bommel.

???????? 10. Sara Hermans geb. 06-08-1878, DenBommel, trouwde 16-11-1901, te

???????????????? Den Bommel, Hendrik de Geus, geb. ca1868, Herkingen, (zoon van

???????????????? Leendert de Geus en Dirkje Admiraal).

?????????????????????????????????? Kinderen:

?????????????????????????????? i Leendert de Geus geb. 18-10-1902,Ooltgensplaat.

???????????????????????????? ii Adriana de Geus geb. ca 1905,overl. 13-08-1905, Den

?????????????????????????????????? Bommel.

?????????????????????????? iii Dirkje de Geus geb. ca 1908,Den Bommel, trouwde

?????????????????????????????????? 06-07-1929, te Den Bommel,Franciscus Isaac Kamp, geb. ca

?????????????????????????????????? 1906, Hoofdplaat, (zoon vanPieter Kamp en Maatje Maria

?????????????????????????????????? Nalije).

?????????????????????????????????????????????????????????????? ZevendeGeneratie

???????? 11. Maatje Hermans geb. 17-10-1891, DenBommel, trouwde 23-06-1916,

???????????????? te Den Bommel, Bastiaan Kornet, geb.ca 1889, Den Bommel, (zoon

???????????????? van Cornelis Kornet en NeeltjeHardendood). Maatje overleed

???????????????? 31-12-1961, Den Bommel.

?????????????????????????????????? Kinderen:

?????????????????????????????? i Neeltje Kornet overl. +.

???????????????????????????? ii Pieternella Kornet overl. +.

?????????????????????????? iii Cornelis Kornet overl. +.

???????????? 13.????????iv Dingeman Kornet geb. 1925.

?????????????????????????????? v Johannes Kornet overl. +.

???????????????????????????? vi Jannetje Kornet.

?????????????????????????? vii Josina Kornet overl. +.

???????????????? ????????viii Adrianus Kornet overl. ca 2002.

???????? 12. Leendert Hermans geb. 21-04-1893, DenBommel, trouwde

???????????????? 21-02-1914, te Den Bommel, AnnaPieternella Kornet, geb.

???????????????? 21-09-1894, Den Bommel, (dochter vanCornelis Kornet en Neeltje

?????????????? ??Hardendood) overl. 15-04-1984, DenBommel.?? Leendert overleed

???????????????? 22-06-1992, Den Bommel.

?????????????????????????????????? Kinderen:

?????????????????????????????? i Dingeman Hermans geb.12-07-1914, Den Bommel.

???????????????????????????? ii Neeltje Pieternella Hermansgeb. 06-08-1917, Den Bommel,

?????????????????????????????????? overl. 23-05-2005, DenBommel.

?????????????????????????? iii Pieter Cornelis Hermans geb.19-04-1919, Den Bommel,

?????????????????????????????????? overl. 22-06-1988, DenBommel.

???????????????????????????? iv Cornelia Hermans geb.22-05-1921, Den Bommel, overl.

?????????????????????????????????? 10-06-2003, Den Bommel.

?????????????????????????????? v doodgeboren Hermans geb.01-06-1924, Den Bommel, overl.

?????????????????????????????????? 01-06-1924, Den Bommel.

???????????????????????????? vi Pieternella Martina Hermansgeb. 01-03-1929, Den Bommel.

?????????????????????????? vii Bastiaan Hermans geb.04-05-1932, Den Bommel.

???????????????????????? viii Jannetje Hermans geb.14-03-1935, Den Bommel.

???????????????????????????? ix Jozina Hermans geb.09-07-1936, Den Bommel.

?????????????????????????????????????????????????????????????? AchtsteGeneratie

???????? 13. Dingeman Kornet geb. 1925, Den Bommel,trouwde nn.

?????????????????????????????????? Kinderen:

?????????????????????????????? i Maaike Kornet geb. ca 1954.


??