Jan Leendertsz Tuijter

Pagina 1
Eerste Generatie
1. Jan Leendertsz Tuijter, * in Hekelingen. Hij trouwde Jannetje Leenderts, 06-11-1633 in Simonshaven, * in
Simonshaven.
Kinderen:
2. i. Cornelis Jansz Tuijter.
ii. Neeltje Jansdr Tuijter.
iii. Leendert Tuijter, * 01-10-1634 in Middelharnis.
3. iv. Leendert Jansz Tuijter * 20-04-1636.
Tweede Generatie
2. Cornelis Jansz Tuijter, ??? v 7-11-1677. Hij trouwde (1) Jannetje Sarels, ??? v 1673. Hij trouwde (2) Maijtje
Arens, 25-02-1673 in Nieuwe Tonge.
Kinderen van Jannetje Sarels:
i. Jan Tuijter, * 20-10-1652 in Nieuwe Tonge.
ii. Neeltje Tuijter, * 18-01-1654 in Nieuwe Tonge.
iii. Leendert Tuijter, * 16-08-1655 in Nieuwe Tonge.
iv. Neeltje Tuijter, * 09-06-1658 in Nieuwe Tonge.
v. Johannes Tuijter, * 17-10-1660 in Nieuwe Tonge.
vi. Arentje Tuijter, * 20-08-1662 in Nieuwe Tonge.
4. vii. Johannes Cornelisz Tuijter * 12-08-1663.
viii. Crijn Tuijter, * 21-03-1666 in Nieuwe Tonge.
ix. Jacob Tuijter, * 02-12-1668 in Nieuwe Tonge.
x. Dingeman Tuijter, * 20-11-1671 in Nieuwe Tonge.
Kinderen van Maijtje Arens:
xi. Jacob Tuijter, * 10-12-1673 in Nieuwe Tonge.
5. xii. Arent Cornelisz Tuijter * 03-03-1675.
xiii. Cornelis Tuijter, * 14-06-1676 in Oude Tonge.
xiv. Leentje Tuijter, * 07-11-1677 in Nieuwe Tonge.
3. Leendert Jansz Tuijter, * 20-04-1636 in Middelharnis. Hij trouwde N.
Kinderen:
6. i. Jan Leendertsz Tuijter * 1669.
7. ii. Jannetje Leendertsdr Tuijter.
8. iii. Neeltje Leendertsdr Tuijter.
iv. Cornelia Leendertsdr Tuijter, ??? v 1696. Zij trouwde Gerrit Pietersz Kas, ??? v 1704.
9. v. Annetje Leendertsdr Tuijter.
vi. Lijsbeth Leendertsdr Tuijter. Zij trouwde Pieter Pietersz van Gert, 15-10-1694 in Middelharnis.
Derde Generatie
4. Johannes Cornelisz Tuijter, * 12-08-1663 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Tannetje Jillisdr van den Doel,
1687 in Dirksland, * 17-04-1666 in Dirksland (dochter van Jillis Jacobsz van den Doel en Krijntje Servaesdr
Gerrevoets).
Kinderen:
10. i. Jannetje Johannesdr Tuijter * 03-04-1689.
11. ii. Krijntje Johannesdr Tuijter * 01-07-1696.
5. Arent Cornelisz Tuijter, * 03-03-1675 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Cornelia Pietersdr Casteleijn,
16-07-1694 in Nieuwe Tonge, * 26-12-1675 in Sommelsdijk (dochter van Pieter Bastiaensz Casteleijn en
Cornelia Cornelisdr Dijkgraef).
Kinderen:
12. i. Maatje Ariensdr Tuijter * 30-11-1695.
Pagina 2
ii. Cornelia Tuijter, * 16-12-1699 in Nieuwe Tonge.
iii. Cornelis Tuijter, * 29-12-1701 in Nieuwe Tonge.
13. iv. Pietertje Arentsdr Tuijter * 01-01-1706.
6. Jan Leendertsz Tuijter, * 1669, ??? 25-09-1725. Hij trouwde Maatje Thomasdr Herweijer, 08-08-1694 in
Middelharnis, * 14-04-1671 in Middelharnis (dochter van Thomas Jansz Herweijer en Tanneke Neelsdr
Visscher).
Kinderen:
14. i. Annetje Jansdr Tuijter * 07-08-1695.
ii. Leendert Jansz Tuijter, * 12-05-1697 in Middelharnis.
iii. Jannetje Johannesdr Tuijter, * 12-11-1702 in Middelharnis.
15. iv. Lijsbeth Jansdr Tuijter * 12-11-1702.
7. Jannetje Leendertsdr Tuijter, ??? v 1726. Zij trouwde Wouter Danielsz van Teemst, 02-07-1683 in
Middelharnis, * 21-09-1659 in Middelharnis (zoon van Daniel Pietersz van Teemst en n).
Kinderen:
16. i. Pieter Woutersz van Teemst * 27-08-1684.
17. ii. Leentje Woutersdr van Teemst * 13-07-1687.
18. iii. Aagje Woutersdr van Teemst * 19-02-1690.
19. iv. Leendert Woutersz van Teemst * 10-04-1695.
20. v. Cornelis Woutersz van Teemst * 09-11-1698.
8. Neeltje Leendertsdr Tuijter. Zij trouwde Aren Willemsz Langbroek, 20-04-1696 in Middelharnis, *
15-02-1671 in Middelharnis (zoon van Willem Jansz Langbroek en Maatje Teunisdr Koelkoop).
Kinderen:
21. i. Pieter Arentsz Langbroek * 05-07-1705.
9. Annetje Leendertsdr Tuijter. Zij trouwde Simon Arensz Frater, 05-08-1691 in Middelharnis, * 31-07-1661
in Middelharnis (zoon van Aren Jacobsz Frater en Aeghje Jans).
Kinderen:
22. i. Jacob Simonsz Frater.
ii. Lena Simonsdr Frater. Zij trouwde Onbekend, 04-10-1722 in Middelharnis.
Vierde Generatie
10. Jannetje Johannesdr Tuijter, * 03-04-1689 in Dirksland. Zij trouwde Cornelis Arentsz Bakker, ca 1710,
* ca 1685.
Kinderen:
i. Maatje Bakker, * 01-03-1711 in Herkingen.
ii. Aren Bakker, * 21-08-1712 in Dirksland.
iii. Arentje Bakker, * 10-09-1713 in Dirksland.
iv. Johanna Bakker, * 27-03-1715 in Dirksland.
23. v. Johannes Cornelisz Bakker/Van den Hoek * 30-05-1717.
vi. Arentje Bakker, * 17-12-1719 in Dirksland.
vii. Arend Bakker, * 29-10-1722 in Dirksland.
24. viii. Servaas Cornelisz Bakker/Van den Hoek * 24-03-1725.
ix. Arend Bakker, * 02-04-1728 in Dirksland.
x. Annetje Bakker, * 24-01-1732 in Dirksland.
xi. Arend Bakker, * 25-12-1733 in Dirksland.
11. Krijntje Johannesdr Tuijter, * 01-07-1696 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Jacob Huibertsz van
Dijke, * 02-09-1698 in Dirksland (zoon van Huibert Pietersz van Dijk en Antje Jacobsdr van den Bergh), ???
03-1777 in Herkingen, begraven 01-04-1777 in Herkingen.
Kinderen:
i. Arendje van Dijke, * 05-07-1722 in Dirksland.
Pagina 3
ii. Johanna van Dijke, * 10-05-1728 in Dirksland.
12. Maatje Ariensdr Tuijter, * 30-11-1695 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Hendrik Dirksz Heijthuijs.
Kinderen:
i. Cornelia Heijthuijs, * 12-09-1723 in Sommelsdijk.
ii. Dirk Heijthuijs, * 07-07-1726 in Sommelsdijk.
iii. Aren Heijthuis, * 24-04-1729 in Sommelsdijk.
iv. Jan Heijthuijs, * 11-01-1732 in Sommelsdijk.
v. Cornelia Heijthuijs, * 16-12-1734 in Sommelsdijk.
13. Pietertje Arentsdr Tuijter, * 01-01-1706 in Sommelsdijk. Zij trouwde (1) Elbert Simonsz Wever,
16-09-1728 in Middelharnis, ??? v 1733. Zij trouwde (2) Johannes Jansz Kranse, 03-12-1733 in
Sommelsdijk, * in Schaick.
Kinderen van Elbert Simonsz Wever:
25. i. Christina Wever * 04-11-1731.
Kinderen van Johannes Jansz Kranse:
ii. Jan Kranse, * 28-02-1734 in Sommelsdijk.
iii. Machelina Kranse, * 09-09-1736 in Sommelsdijk.
26. iv. Cornelia Johannesdr Kranse * 08-12-1740.
27. v. Johanna Kranse * 23-10-1744.
28. vi. Arent Kranse * 09-09-1747.
14. Annetje Jansdr Tuijter, * 07-08-1695 in Middelharnis. Zij trouwde Cornelis Barentsz Waterman,
15-11-1716 in Middelharnis, * 23-09-1696 in Middelharnis (zoon van Barend Jansz Waterman en Leentje
Jansdr van der Jacht).
Kinderen:
i. Leentje Cornelisdr Waterman, * 18-12-1717 in Middelharnis, ??? v 1729 in Middelharnis.
ii. Jan Cornelisz Waterman, * 21-05-1719 in Dirksland, ??? ca 1720 in Middelharnis.
iii. Jan Cornelisz Waterman, * 28-02-1720 in Middelharnis, ??? v 1725 in Middelharnis.
iv. Lena Cornelisdr Waterman, * 27-12-1722 in Middelharnis, ??? v 1736 in Middelharnis.
v. Jan Cornelisz Waterman, * 04-12-1725 in Middelharnis, ??? v 1729 in Middelharnis.
vi. Jan Cornelisz Waterman, * 23-01-1729 in Middelharnis.
vii. Maatje Cornelisdr Waterman, * 04-02-1733 in Middelharnis.
29. viii. Leentje Cornelisdr Waterman * 25-03-1736.
15. Lijsbeth Jansdr Tuijter, * 12-11-1702 in Middelharnis. Zij trouwde Bastiaan Pietersdr Sisje, 29-03-1725
in Middelharnis.
Kinderen:
i. Pieter Sisje, * 08-09-1726 in Middelharnis.
ii. Jannetje Sisje, * 08-02-1728 in Middelharnis.
16. Pieter Woutersz van Teemst, * 27-08-1684 in Middelharnis. Hij trouwde Anna Arensdr van den Toll,
14-09-1714 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Jannetje Pietersdr van Teemst, * 05-07-1716 in Middelharnis, ??? 01-1750 in Middelharnis,
begraven 06-01-1750 in Middelharnis. Zij trouwde Wouter Arensz van Heest, 07-09-1736 in
Middelharnis (zoon van Aren Maartensz van Heest en Trijntje Cornelisdr Smit), ??? 30-01-1755
in Middelharnis.
ii. Wouter Pietersz van Teemst, * 19-02-1723 in Middelharnis, ??? 24-04-1797 in Middelharnis,
begraven 28-04-1797 in Middelharnis.
iii. Zoetje van Teemst, * 19-02-1723 in Middelharnis.
17. Leentje Woutersdr van Teemst, * 13-07-1687 in Middelharnis. Zij trouwde Hendrik Hermansz
Buurman, * 24-10-1683 in Middelharnis (zoon van Herman Leendertsz Buurman en Aeltje Dircksdr van
Eck).
Kinderen:
Pagina 4
30. i. Lijntje Hendriksdr Buurman * 17-04-1713.
31. ii. Wouter Hendriksz Buurman * 25-02-1722.
18. Aagje Woutersdr van Teemst, * 19-02-1690 in Middelharnis. Zij trouwde Hendrik Jacobsz Visser,
23-02-1710 in Middelharnis (zoon van Jacob Thomasz Visscher en Jannetje Gabrielsdr de Jong).
Kinderen:
32. i. Tannetje Hendriksdr Visser * 01-03-1711.
19. Leendert Woutersz van Teemst, * 10-04-1695 in Middelharnis. Hij trouwde Maatje Jansdr Krol,
26-02-1718 in Middelharnis, * 08-07-1696 in Middelharnis (dochter van Jan Teunisz Krol en Catharina
Abrahamsdr Vlietland).
Kinderen:
33. i. Jannetje Leendertsdr van Teemst * 15-11-1722.
ii. Maatje van Teemst, * 15-11-1725 in Middelharnis.
20. Cornelis Woutersz van Teemst, * 09-11-1698 in Middelharnis. Hij trouwde Annetje Houwer,
27-12-1725 in Middelharnis, * 19-04-1693 in Middelharnis (dochter van Hendrik Pietersz Houwer en
Wouterina de Ridder).
Kinderen:
i. Jannetje van Teemst, * 29-12-1726 in Middelharnis.
34. ii. Jannetje Cornelisdr van Teemst * 31-07-1729.
21. Pieter Arentsz Langbroek, * 05-07-1705 in Middelharnis, ??? 11-01-1672 in Middelharnis. Hij trouwde
Maatje Joostdr Pas, 26-05-1749 in Middelharnis, * 13-05-1725 in Middelharnis (dochter van Joost Arensz
Pas en Aagje Cornelisdr Wafelbakker).
Kinderen:
i. Aren Langbroek, * 20-12-1750 in Middelharnis.
ii. Joost Langbroek, * 29-04-1753 in Middelharnis.
35. iii. Aren Langbroek * 15-06-1755.
iv. Cornelis Langbroek, * 02-04-1758 in Middelharnis.
22. Jacob Simonsz Frater. Hij trouwde (1) Engeltje Isaacsdr Pas, 03-11-1721 in Middelharnis, *
27-09-1699 in Middelharnis (dochter van Isaac Jacobsz Pas en Maatje Jacobsdr van der Grift). Hij trouwde
(2) Anna Hendriksdr Houwer, 16-06-1724 in Middelharnis, * 17-06-1703 in Middelharnis (dochter van
Hendrik Maartensz Houwer en Maatje Cornelisdr van Kakum).
Kinderen van Anna Hendriksdr Houwer:
i. Simon Frater, * 03-02-1726 in Middelharnis.
ii. Simon Frater, * 02-03-1727 in Middelharnis.
iii. Annetje Frater, * 05-09-1728 in Middelharnis.
Vijfde Generatie
23. Johannes Cornelisz Bakker/Van den Hoek, * 30-05-1717 in Dirksland. Hij trouwde (1) Lijntje
Cornelisdr Bos, 26-03-1747 in Dirksland, * 13-01-1715 in Dirksland (dochter van Cornelis Gerritsz Bos en
Jannetje Joos), ??? 02-1767 in Dirksland, begraven 12-02-1767 in Dirksland. Hij trouwde (2) Sara
Cornelisdr Reedijk, 02-12-1767 in Dirksland, * 02-12-1742 in Nieuwe Tonge (dochter van Cornelis
Willemsz Reedijk en Elisabeth van Valse).
Kinderen van Lijntje Cornelisdr Bos:
i. Jannetje van den Hoek, * 26-03-1747 in Dirksland.
ii. Maria van den Hoek, * 14-04-1748 in Dirksland.
iii. Jannetje van den Hoek, * 17-05-1750 in Dirksland.
iv. Maria van den Hoek, * 19-09-1751 in Dirksland.
v. Cornelis van den Hoek, * 05-11-1752 in Dirksland.
vi. Jannetje van den Hoek, * 09-12-1753 in Dirksland.
Kinderen van Sara Cornelisdr Reedijk:
Pagina 5
vii. Lijsbeth van den Hoek, * 10-02-1771 in Dirksland.
viii. Cornelis van den Hoek, * 25-12-1771 in Dirksland.
ix. Cornelis van den Hoek, * 18-12-1776 in Dirksland.
24. Servaas Cornelisz Bakker/Van den Hoek, * 24-03-1725 in Dirksland. Hij trouwde Maria Martinusdr
Calx, 18-07-1755 in Dirksland, * in Nijkerk, ??? 10-09-1775 in Dirksland.
Kinderen:
i. Cornelis van den Hoek, * 16-01-1757 in Dirksland.
ii. Jannetje van den Hoek, * 09-09-1759 in Dirksland.
iii. Martinus van den Hoek, * 08-11-1761 in Dirksland.
iv. Johannes van den Hoek, * 18-11-1764 in Dirksland.
36. v. Jannetje Servaasdr van den Hoek * 20-03-1768.
37. vi. Arend van den Hoek * 29-09-1771.
38. vii. Engeltje Servaasdr van den Hoek * 10-09-1775.
25. Christina Wever, * 04-11-1731 in Middelharnis, ??? v 1776. Zij trouwde Jan Tijl, 08-06-1755 in
Sommelsdijk, * in Vaarel, Nedersaksen.
Kinderen:
39. i. Aaltje Jansdr Tijl * 15-08-1756.
ii. Albrecht Tijl, * 10-09-1758 in Sommelsdijk.
iii. Teunis Tijl, * 31-08-1760 in Sommelsdijk.
40. iv. Pieternella Teijl * ca 1763.
v. Teuntje Tijl, * 08-07-1770 in Sommelsdijk.
vi. Elbert Tijl, * 18-12-1774 in Sommelsdijk.
26. Cornelia Johannesdr Kranse, * 08-12-1740 in Sommelsdijk. Zij trouwde Marinus Arensz Timmerman,
25-03-1770 in Sommelsdijk, * 19-12-1737 in Sommelsdijk (zoon van Aren Machielsz Timmerman en
Maria Marinusdr van der Sluijs).
Kinderen:
i. Jan Timmerman, * 31-10-1773 in Sommelsdijk.
ii. Arend Marinusz Timmerman, * 10-11-1777 in Sommelsdijk, ??? 22-07-1857 in Sommelsdijk.
Hij trouwde (1) Maria Danckersdr Roodzand, 31-10-1800 in Sommelsdijk, * 13-08-1758 in
Middelharnis (dochter van Dancker Jacobsz Roodsant en Neeltje Jacobsdr Kanse), ???
26-04-1837 in Sommelsdijk. Hij trouwde (2) Petronella Appel, 13-02-1842 in Sommelsdijk, *
1787.
iii. Pieternel Timmerman, * 03-10-1779 in Sommelsdijk.
41. iv. Cornelis Marinusz Timmerman * 11-04-1781.
27. Johanna Kranse, * 23-10-1744 in Sommelsdijk, ??? 24-09-1814 in Sommelsdijk. Zij trouwde Marinus
van Dam, 13-01-1780 in Sommelsdijk, * 27-07-1754 in Sommelsdijk (zoon van Huibregt Pietersz van
Dam en Eva Willemsdr Buth).
Kinderen:
42. i. Eva van Dam * 09-04-1780.
43. ii. Huibregt van Dam * 05-01-1783.
iii. Johannes van Dam, * 19-08-1787 in Sommelsdijk, ??? 14-12-1872 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Willemtje van den Oever, 26-04-1816 in Sommelsdijk, * 09-07-1778 in Middelharnis (dochter
van Teunis van den Oever en Leentje Jillisdr van den Doel), ??? 29-09-1855 in Sommelsdijk.
28. Arent Kranse, * 09-09-1747 in Sommelsdijk, ??? 1809. Hij trouwde Anna Barendsdr Visbeen, 29-05-1768
in Sommelsdijk, * 25-06-1746 in Melissant (dochter van Barend Pietersz Visbeen en Wilhelmina Andriesdr
Denkelaar), ??? 26-01-1838 in Sommelsdijk.
Kinderen:
44. i. Pieternella Arendsr Kranse * 01-01-1769.
45. ii. Barend Arentsz Kranse * 19-08-1770.
46. iii. Johannes Arentsz Kranse * 24-01-1773.
iv. Willemina Kranse, * 17-03-1776 in Sommelsdijk.
Pagina 6
47. v. Willemina Kranse * 19-04-1777.
vi. Aren Kranse, * 05-09-1779 in Sommelsdijk.
vii. Arent Kranse, * 08-10-1780 in Sommelsdijk.
48. viii. Johanna Kranse * 08-10-1780.
49. ix. Cornelia Arendsdr Kranse * 14-12-1783.
50. x. Neeltje Kranse * 06-07-1788.
29. Leentje Cornelisdr Waterman, * 25-03-1736 in Middelharnis, ??? 25-07-1783. Zij trouwde Jacobus
Cornelisz Nijpjes, 10-12-1757 in Middelharnis, * 01-01-1732 in Stad aan het Haringvliet (zoon van
Cornelis Gillisz Nijpjes en Maria Jacobusdr Oosterling), ??? 11-1788 in Middelharnis, begraven 20-11-1788
in Middelharnis.
Kinderen:
51. i. Cornelis Jacobusz Nipius * 21-01-1764.
ii. Jannetje Jacobusdr Nijpjes, * 23-08-1766 in Middelharnis, ??? 22-01-1767 in Middelharnis.
52. iii. Maria Nipius * ca 1768.
iv. Jannetje Jacobusdr Nijpjes, * 16-09-1769 in Middelharnis, ??? 09-10-1769 in Middelharnis.
30. Lijntje Hendriksdr Buurman, * 17-04-1713 in Middelharnis, ??? 09-07-1784 in Middelharnis. Zij trouwde
(1) Bastiaan Thomasz Visscher, 02-12-1732 in Middelharnis, * 18-12-1707 in Middelharnis (zoon van
Thomas Bastiaansz Visscher en Arentje Arensdr Chijsse). Zij trouwde (2) Frans Fransz van Duuren,
12-08-1751 in Middelharnis, * 19-09-1726 in Middelharnis (zoon van Frans Fransz van Duuren en Aagje
Jansdr Wafelbakker).
Kinderen van Bastiaan Thomasz Visscher:
53. i. Pietertje Vissers * 1733.
ii. Thomas Visscher, * 04-10-1733 in Middelharnis.
iii. Hendrik Bastiaansz Visscher, * 13-03-1735 in Middelharnis.
54. iv. Thomas Bastiaansz Visser * 17-04-1737.
55. v. Lena Bastiaansdr Visscher * 27-03-1740.
vi. Hendrik Visser, * 28-11-1742 in Middelharnis.
56. vii. Leendert Bastiaansz Visser * 16-05-1745.
57. viii. Hendrik Bastiaansz Visscher * 10-08-1749.
Kinderen van Frans Fransz van Duuren:
ix. Frans van Duuren, * 17-12-1752 in Middelharnis.
58. x. Francina van Duuren * 25-12-1754.
31. Wouter Hendriksz Buurman, * 25-02-1722 in Middelharnis. Hij trouwde Johanna Michielsdr van de
Roovaart, 18-10-1744, * 17-01-1723 in Middelharnis (dochter van Michiel Jansz van de Roovaart en Maria
Adriaansdr van den Houten).
Kinderen:
59. i. Maria Woutersdr Buurman * 09-08-1750.
32. Tannetje Hendriksdr Visser, * 01-03-1711 in Middelharnis. Zij trouwde (1) Jeroen Leendertsz van de
Roovaart, 03-12-1728 in Middelharnis, * 18-05-1704 in Middelharnis (zoon van Leendert Michielsz van de
Roovaart en Hubertje Jeroensdr Hoppin), ??? v 1753. Zij trouwde (2) Bastiaan Lodewijksz van Driel,
20-07-1753 in Middelharnis, * 13-12-1711 in Piershil (zoon van Lodewijk Bastiaansz van Driel en
Wijburgje Pietersdr Spuijdijk).
Kinderen van Jeroen Leendertsz van de Roovaart:
60. i. Huibertje Jeroensdr van de Roovaart * 05-03-1730.
61. ii. Hendrik Jeroensz van de Roovaart * 16-09-1731.
33. Jannetje Leendertsdr van Teemst, * 15-11-1722 in Middelharnis, ??? v 1770. Zij trouwde (1) Jacob
Boelhouwersz Hartog, 16-04-1745 in Middelharnis, * 08-07-1714 in Dirksland (zoon van Boelhouwer
Jacobsz Boelhouwer en Maria Wittesdr van der Kers), ??? v 1759. Zij trouwde (2) Philippus Engelsz
Kooijman, 21-02-1759 in Middelharnis, * 13-12-1729 in Koorndijk (zoon van Engel Kooijman en Ariaantje
Pancrasdr van Oostende).
Kinderen van Jacob Boelhouwersz Hartog:
Pagina 7
i. Maria Boelhouwer, * 29-12-1745 in Middelharnis.
ii. Boelhouwer Boelhouwer, * 23-11-1746 in Middelharnis.
iii. Leendert Boelhouwer, * 24-12-1747 in Middelharnis.
iv. Maria Boelhouwer, * 07-07-1749 in Middelharnis.
Kinderen van Philippus Engelsz Kooijman:
v. Adriana Kooijman, * 21-11-1759 in Middelharnis.
62. vi. Catharina Filipsdr Kooijman * 19-10-1766.
34. Jannetje Cornelisdr van Teemst, * 31-07-1729 in Middelharnis, ??? v 1767. Zij trouwde Cornelis Simonsz
Stapel, 19-03-1752 in Middelharnis, * 29-01-1730 in Middelharnis (zoon van Simon Arentsz Stapel en
Maria Cornelisdr Kattestaart).
Kinderen:
i. Simon Stapel, * 27-07-1755 in Middelharnis.
63. ii. Cornelia Cornelisdr Stapel * 04-09-1757.
64. iii. Maria Cornelisdr Stapel * 09-05-1761.
35. Aren Langbroek, * 15-06-1755 in Middelharnis, ??? 06-01-1829 in Middelharnis. Hij trouwde Ariaantje
Jansdr Romp, 23-04-1780 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Pieter Langbroek, * 23-11-1781 in Middelharnis.
Zesde Generatie
36. Jannetje Servaasdr van den Hoek, * 20-03-1768 in Dirksland, ??? 13-09-1810 in Onwaard, Dirksland. Zij
trouwde Pieter Cornelisz Trommel, 03-11-1796 in Dirksland, * 12-08-1770 in Dirksland (zoon van Cornelis
Fransz Trommel en Dingena Cornelisdr van Prooijen), ??? 07-01-1842 in Dirksland.
Kinderen:
65. i. Dingena Trommel * 03-03-1798.
66. ii. Maria Trommel * 11-06-1802.
67. iii. Cornelis Trommel * 17-07-1807.
37. Arend van den Hoek, * 29-09-1771 in Dirksland, ??? 16-09-1829 in Dirksland. Hij trouwde Maria
Adrianusdr Bijenberg, 27-12-1805 in Dirksland, * 29-11-1776 in Numansdorp (dochter van Adrianus
Bijenberg en Maria Ariensdr Roobol), ??? 10-09-1846 in Dirksland.
Kinderen:
i. Servaas van den Hoek, * 13-06-1806 in Dirksland.
ii. Adrianus van den Hoek, * 21-06-1807 in Dirksland.
68. iii. Servaas van den Hoek * 16-12-1808.
69. iv. Adrianus van den Hoek * 03-04-1810.
70. v. Johannes van den Hoek * 31-07-1813.
vi. Maria van den Hoek, * 31-07-1813 in Dirksland, ??? 10-10-1813 in Dirksland.
vii. Aren van den Hoek, * 01-09-1819 in Dirksland, ??? 26-05-1842 in Dirksland.
38. Engeltje Servaasdr van den Hoek, * 10-09-1775 in Dirksland, ??? 18-12-1817 in Dirksland. Zij trouwde
Joost Kamerling, 25-04-1799 in Dirksland, * 13-10-1768 in Dirksland (zoon van Joost Joostsz Kamerling
en Sara Jansdr van Loo), ??? 30-03-1816 in Dirksland.
Kinderen:
71. i. Joost Kamerling * 02-01-1800.
72. ii. Servaas Kamerling * 31-10-1803.
iii. Kornelis Kamerling, * 18-10-1806 in Dirksland, * 02-11-1806 in Dirksland.
73. iv. Sara Kamerling * 30-03-1810.
74. v. Jan Kamerling * ca 1814.
39. Aaltje Jansdr Tijl, * 15-08-1756 in Sommelsdijk. Zij trouwde Abraham Leendertsz van Antwerpen,
12-04-1781 in Sommelsdijk, * 15-06-1755 in Sommelsdijk (zoon van Leendert Willemsz van Antwerpen en
Pagina 8
Dirkje Jansdr Bakker), ??? 30-08-1825 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Leendert Abrahamsz van Antwerpen, * 03-02-1782 in Sommelsdijk.
75. ii. Jan Abrahamsz van Antwerpen * 05-12-1784.
76. iii. Leendert Abrahamsz van Antwerpen * 03-04-1785.
iv. Elbert Abrahamsz van Antwerpen, * 02-05-1790 in Sommelsdijk.
77. v. Abraham Abrahamsz van Antwerpen * 16-02-1794.
40. Pieternella Teijl, * ca 1763 in Sommelsdijk. Zij trouwde Paulus van Kassel, 02-04-1785, * 07-09-1760
in Herkingen (zoon van Iman van Kassel en Cornelia Kopheijn).
Kinderen:
i. Iman van Kassel, * 19-02-1786 in Herkingen.
78. ii. Christina van Kassel * 26-01-1789.
iii. Iman van Kassel, * 16-10-1795 in Dirksland.
41. Cornelis Marinusz Timmerman, * 11-04-1781 in Sommelsdijk, ??? 28-01-1848 in Sommelsdijk. Hij
trouwde (1) Johanna van der Put, 21-05-1805 in Sommelsdijk, * 06-10-1782 in Middelharnis (dochter van
Cornelis van der Put en Suzanna Gerritsdr Bakker), ??? 27-04-1827 in Sommelsdijk. Hij trouwde (2) Arentje
van Dam, 20-09-1828 in Sommelsdijk, * 22-03-1788 in Sommelsdijk (dochter van Leendert Huibregtsz
van Dam en Anna van Dalen), ??? 12-01-1867 in Sommelsdijk.
Kinderen van Johanna van der Put:
79. i. Marinus Timmerman * 15-04-1806.
80. ii. Cornelis Timmerman * 15-12-1807.
iii. Susanna Timmerman, * 15-12-1807 in Sommelsdijk.
iv. Cornelis Timmerman, * 28-12-1812 in Sommelsdijk.
v. Jan Timmerman, * 28-12-1812 in Sommelsdijk, ??? 07-02-1813 in Sommelsdijk.
vi. Susanna Timmerman, * ca 1813, ??? 02-10-1813 in Sommelsdijk.
81. vii. Susanna Cornelia Timmerman * 23-05-1815.
Kinderen van Arentje van Dam:
82. viii. Jan Timmerman * ca 1832.
42. Eva van Dam, * 09-04-1780 in Sommelsdijk, ??? 26-02-1851 in Sommelsdijk. Zij trouwde Cornelis van
der Sloot.
Kinderen:
i. Marinus van Dam, * 07-12-1800 in Sommelsdijk.
43. Huibregt van Dam, * 05-01-1783 in Sommelsdijk, ??? 1816. Hij trouwde Philippina van der Velde,
24-07-1811 in Sommelsdijk, * 01-06-1788 in Sommelsdijk (dochter van Wouter Hendriksz van der Velde en
Elisabeth van der Kers), ??? 19-07-1854 in Sommelsdijk.
Kinderen:
83. i. Marinus van Dam * 21-11-1811.
44. Pieternella Arendsr Kranse, * 01-01-1769 in Sommelsdijk, ??? 03-06-1843 in Sommelsdijk. Zij trouwde
(1) Jacobus Hackenbrak, 10-04-1794 in Sommelsdijk, * 03-07-1748 in Tienhoven, Ameide (zoon van
Christoffel Hackenbrack en Maria Caspersdr Centen). Zij trouwde (2) Abraham Leendertsz van Antwerpen,
* 15-06-1755 in Sommelsdijk (zoon van Leendert Willemsz van Antwerpen en Dirkje Jansdr Bakker), ???
30-08-1825 in Sommelsdijk.
Kinderen van Abraham Leendertsz van Antwerpen:
i. Dirkje van Antwerpen, * 21-07-1808 in Sommelsdijk, ??? 09-03-1839 in Sommelsdijk. Zij
trouwde Cornelis Vreeswijk, 18-04-1830 in Sommelsdijk, * 13-04-1788 in Sommelsdijk (zoon
van Jacobus Vreeswijk en Anna Hendriksdr Pas).
45. Barend Arentsz Kranse, * 19-08-1770 in Sommelsdijk, ??? 23-08-1846 in Sommelsdijk. Hij trouwde (1)
Dirkje van Antwerpen, * ca 1772 (dochter van Leendert van Antwerpen en Lena Stapel), ??? 08-10-1813 in
Sommelsdijk. Hij trouwde (2) Theodora van Bemden, 08-10-1814 in Sommelsdijk, * ca 1793 in Sint
Annaland (dochter van Cornelis van Benden en Jacoba van der Werf), ??? 20-01-1855 in Sommelsdijk.
Pagina 9
Kinderen van Dirkje van Antwerpen:
84. i. Johanna Kranse * 17-04-1796.
ii. Lena Kranse, * 19-11-1797 in Sommelsdijk.
85. iii. Arend Kranse * 30-01-1800.
86. iv. Lena Kranse * 15-08-1802.
87. v. Leendert Kranse * 16-12-1804.
vi. Johannes Barendsz Kranse, * 03-01-1807 in Sommelsdijk, ??? 31-01-1828 in Sommelsdijk.
88. vii. Lina Kranse * 10-08-1809.
viii. Barendina Kranse, * 19-02-1812 in Sommelsdijk, ??? 24-03-1812 in Sommelsdijk.
Kinderen van Theodora van Bemden:
ix. Barendina Kranse, * 18-10-1815 in Sommelsdijk, ??? 24-06-1818 in Sommelsdijk.
89. x. Jacoba Kranse * 21-11-1817.
90. xi. Cornelis Kranse * 17-10-1819.
xii. Barendina Kranse, * 14-12-1822 in Sommelsdijk, ??? 26-07-1844 in Sommelsdijk.
91. xiii. Pieternella Hendrika Kranse * 28-09-1824.
92. xiv. Jaapje Kranse * 30-01-1827.
93. xv. Johanna Kranse * 29-11-1829.
94. xvi. Cornelia Kranse * 07-01-1833.
xvii. Johannis Kranse, * 25-02-1836 in Sommelsdijk, ??? 07-11-1836 in Sommelsdijk.
xviii. Johannis Kranse, * 16-05-1838 in Sommelsdijk, ??? 20-09-1838 in Sommelsdijk.
46. Johannes Arentsz Kranse, * 24-01-1773 in Sommelsdijk, ??? 12-02-1852 in Sommelsdijk. Hij trouwde
(1) Neeltje Maartensdr Vermaas, * 26-01-1777 in Middelharnis (dochter van Maarten Heijmensz Vermaas
en Ariaantje Stoffelsdr Vlietland), ??? 12-04-1808 in Sommelsdijk. Hij trouwde (2) Aaltje Breeborst,
10-03-1809 in Sommelsdijk, * 06-12-1761 in Ooltgensplaat (dochter van Johannes Cornelisz Breeborst
en Gerritje Jacobsdr van der Kooij), ??? 28-12-1847 in Sommelsdijk.
Kinderen van Neeltje Maartensdr Vermaas:
95. i. Johanna Kranse * 24-06-1798.
ii. Maarten Kranse, * 14-07-1799 in Sommelsdijk.
96. iii. Adriana Kranse * 07-09-1800.
97. iv. Pieternella Kranse * 08-11-1801.
v. Maarten Kranse, * 19-06-1803 in Sommelsdijk.
vi. Johannis Kranse, * 05-08-1804 in Sommelsdijk.
98. vii. Cornelia Kranse * 17-05-1805.
viii. Neeltje Kranse, * 30-06-1807 in Sommelsdijk.
47. Willemina Kranse, * 19-04-1777 in Sommelsdijk, ??? 27-04-1845 in Sommelsdijk. Zij trouwde Gerrit
Cornelisz van der Stad, 11-04-1799 in Sommelsdijk, * 21-02-1773 in Sommelsdijk (zoon van Cornelis
Gerritsz van der Stad en Adriana Mattheusdr Groenendijk), ??? 29-11-1842 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Adriana van der Stad, * 02-03-1800 in Sommelsdijk.
ii. Cornelis van der Stad, * 16-08-1801 in Sommelsdijk.
99. iii. Aren van der Stad * 31-07-1803.
iv. Cornelis van der Stad, * 21-04-1805 in Sommelsdijk.
100. v. Cornelis van der Stad * 30-06-1806.
101. vi. Mattheus van der Stad * 22-10-1809.
102. vii. Adriana van der Stad * 28-07-1812.
103. viii. Arendje van der Stad * 05-10-1815.
ix. Arend van der Stad, * 05-10-1815 in Sommelsdijk.
x. Johanna van der Stad, * 07-05-1820 in Sommelsdijk, ??? 01-04-1823 in Sommelsdijk.
48. Johanna Kranse, * 08-10-1780 in Sommelsdijk, ??? 24-11-1833 in Sommelsdijk. Zij trouwde (1) Maarten
Arendse (zoon van Arend Arendse en Willemtje Bouwman). Zij trouwde (2) Jan Kennisse, 13-11-1812 in
Sommelsdijk, * 25-09-1764 in Sommelsdijk (zoon van Adrianus Kennisse en Jannetje van Prooijen), ???
05-12-1829 in Sommelsdijk.
Kinderen van Maarten Arendse:
Pagina 10
104. i. Willemijntje Arendse * 03-04-1803.
ii. Johanna Arendse, * 22-08-1805 in Sommelsdijk.
iii. Arend Arendse, * 18-11-1807 in Sommelsdijk.
iv. Johanna Arendse, * 04-03-1809 in Sommelsdijk.
105. v. Maarten Arendse * 03-01-1812.
Kinderen van Jan Kennisse:
vi. Adrianus Kennisse, * 12-04-1813 in Sommelsdijk, ??? 03-05-1813 in Sommelsdijk.
vii. Adrianus Kennisse, * ca 1814, ??? 11-11-1814 in Sommelsdijk.
viii. Pieternella Kennisse, * ca 1815, ??? 23-02-1818 in Sommelsdijk.
106. ix. Johanna Kennisse * 29-07-1816.
x. Jan Kennisse, * 16-03-1820 in Sommelsdijk, ??? 24-03-1820 in Sommelsdijk.
xi. Pieternella Kennisse, * 06-08-1821 in Sommelsdijk, ??? 19-06-1835.
xii. doodgeboren Kennisse, * 24-05-1824 in Sommelsdijk, ??? 24-05-1824 in Sommelsdijk.
49. Cornelia Arendsdr Kranse, * 14-12-1783 in Sommelsdijk, ??? 29-03-1848 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Klaas Arendsz Both, 29-09-1806 in Sommelsdijk, * 01-10-1783 in Sommelsdijk (zoon van Arent Claesz
Both en Geertruij Oosterling), ??? 09-07-1850 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Geertruij Both, * 04-06-1806 in Sommelsdijk.
ii. Arend Both, * 03-08-1807 in Sommelsdijk.
iii. Geertruij Both, * 29-05-1809 in Sommelsdijk.
107. iv. Geertruij Both * 15-01-1812.
108. v. Aren Both * 09-07-1814.
109. vi. Johanna Both * 23-12-1820.
110. vii. Cornelia Both * 28-09-1823.
50. Neeltje Kranse, * 06-07-1788 in Sommelsdijk, ??? 16-02-1843 in Sommelsdijk. Zij trouwde Bastiaan van
Rumpt, 08-02-1813 in Sommelsdijk, * 27-11-1785 in Dirksland (zoon van Cornelis van Rumpt en Adriana
Nagtegaal), ??? 16-11-1856 in Den Bommel.
Kinderen:
i. Adriana Maria van Rumpt, * 10-06-1813 in Sommelsdijk, ??? 06-10-1813 in Sommelsdijk.
ii. Cornelis van Rumpt, * 05-06-1814 in Sommelsdijk, ??? 01-11-1814 in Sommelsdijk.
iii. Adriana Maria van Rumpt, * 22-01-1815 in Sommelsdijk, ??? 12-02-1885 in Nieuwe Tonge. Zij
trouwde Marinus den Engelsman, 09-05-1843 in Nieuwe Tonge, * 25-01-1815 in Nieuwe
Tonge (zoon van Adrianus den Engelsman en Maatje Leeflang), ??? 10-01-1889 in Nieuwe
Tonge.
iv. Adrianus van Rumpt, * 22-01-1815 in Sommelsdijk.
v. Johanna van Rumpt, * 16-02-1818 in Sommelsdijk, ??? 24-08-1819 in Nieuwe Tonge.
111. vi. Johanna van Rumpt * 24-12-1819.
112. vii. Leentje van Rumpt * 03-03-1821.
viii. Cornelia van Rumpt, * 20-10-1824 in Sommelsdijk, ??? 03-09-1825 in Sommelsdijk.
ix. Cornelis van Rumpt, * 26-09-1826 in Middelharnis, ??? 23-12-1835 in Middelharnis.
x. Arentje van Rumpt, * 21-10-1829 in Middelharnis, ??? 08-09-1831 in Sommelsdijk.
113. xi. Arentje van Rumpt * 24-10-1831.
51. Cornelis Jacobusz Nipius, * 21-01-1764 in Middelharnis, ??? 21-12-1844 in Middelharnis. Hij trouwde
Klaasje Born, 03-04-1791 in Middelharnis, * 12-03-1770 in Middelharnis (dochter van Pieter Cornelisz
Born en Maria Jansdr Admiraal), ??? 05-02-1815 in Middelharnis.
Kinderen:
114. i. Jacob Nipius * 30-10-1791.
ii. Maria Nipius, * 20-08-1793 in Middelharnis, ??? 07-01-1848 in Middelharnis.
115. iii. Leentje Nipius * 10-12-1795.
iv. Pieter Nipius, * 14-01-1798 in Middelharnis, ??? 10-11-1854 in Middelharnis. Hij trouwde Anna
van der Heul, 07-09-1822 in Middelharnis, * 07-12-1792 in Scherpenzeel (dochter van Arij van
der Heul en Elisabeth de Haan), ??? 23-11-1870 in Middelharnis.
116. v. Cornelis Nipius * 26-09-1799.
Pagina 11
vi. Jan Nipius, * 06-03-1802 in Middelharnis, ??? 25-01-1840 in Middelharnis.
vii. Marinus Nipius, * 22-11-1804 in Middelharnis, ??? 06-10-1845 in Middelharnis.
viii. Maartje Nipius, * 15-02-1807 in Middelharnis, ??? 18-08-1807 in Middelharnis.
117. ix. Maarten Nipius * 28-06-1808.
118. x. Cornelia Nipius * 16-03-1811.
52. Maria Nipius, * ca 1768, ??? 22-03-1815 in Middelharnis. Zij trouwde Abraham Abramsz van der
Meulen, 25-12-1786 in Middelharnis, * 15-01-1757 in Middelharnis (zoon van Abraham van der Meulen en
Lena van der Meulen), ??? 23-10-1820 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Abram Abramsz van der Meulen, * 25-03-1787 in Middelharnis, ??? v 1791.
ii. Leentje Abramsdr van der Meulen, * 06-07-1788 in Middelharnis.
119. iii. Abraham Abramsz van der Meulen * 06-02-1791.
120. iv. Jacobus Abramsz van der Meulen * 06-02-1791.
v. Lena Abramsdr van der Meulen, * 23-06-1793 in Middelharnis.
vi. Cornelis Abramsz van der Meulen, * 09-11-1794 in Middelharnis.
121. vii. Lena Abrahamsdr van der Meulen * 20-08-1798.
53. Pietertje Vissers, * 1733 in Middelharnis, ??? 05-09-1801 in Fijnaart en Heijningen. Zij trouwde Jan
Roest, 07-07-1765 in Klundert, * 1730 in Klundert, ??? n 1793.
Kinderen:
122. i. Margaretha Jansdr Roest * 03-11-1765.
ii. Susanna Roest, * 26-07-1767 in Dinteloord en Prinsenland, ??? 20-08-1843 in Fijnaart en
Heijningen. Zij trouwde Coenraad Stange, 17-05-1789 in Dinteloord en Prinsenland, * 1770 in
Dinteloord (zoon van Laurens Stange en Onbekend), ??? 09-03-1810 in Dinteloord en
Prinsenland.
iii. Maria Roest, * 22-10-1769 in Dinteloord en Prinsenland.
iv. Bastiaan Roest, * 01-12-1771 in Dinteloord en Prinsenland.
54. Thomas Bastiaansz Visser, * 17-04-1737 in Middelharnis, ??? 14-01-1812 in Middelharnis. Hij trouwde
Elisabeth Jansdr van den Broek, 01-10-1758 in Middelharnis, * 05-02-1741 in Sommelsdijk (dochter van
Jan Danielsz van den Broek en Johanna Gerritsdr van Doesburgh).
Kinderen:
123. i. Johanna Thomasdr Visser * 17-11-1758.
124. ii. Lijntje Thomasdr Visser * 27-04-1760.
125. iii. Jannetje Thomasdr Visser * 17-04-1762.
iv. Maatje Visser, * 29-07-1764 in Middelharnis.
v. Maatje Visser, * 01-12-1765 in Middelharnis.
55. Lena Bastiaansdr Visscher, * 27-03-1740 in Middelharnis. Zij trouwde Pieter Hendriksz Vliegvis,
01-05-1763 in Middelharnis, * 22-12-1737 in Stad aan het Haringvliet (zoon van Hendrik Vliegvis en Maria
Jacobusdr Oosterling), ??? 16-09-1821 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Bastiaan Vliegvis, * 19-08-1764 in Middelharnis.
126. ii. Maria Pietersdr Vliegvis * 05-10-1766.
iii. Lijntje Vliegvis, * 21-01-1770 in Middelharnis.
127. iv. Jannetje Vliegvis * 28-11-1773.
128. v. Bastiaan Vliegvis * 29-09-1776.
129. vi. Johannes Vliegvis * 19-01-1780.
56. Leendert Bastiaansz Visser, * 16-05-1745 in Middelharnis, ??? v 1790. Hij trouwde Arendje Jansdr de
Bloeme, 26-05-1768 in Middelharnis, * 17-09-1747 in Middelharnis (dochter van Jan Cornelisz de Bloeme
en Teuntje Teunisdr Post), ??? 10-09-1820 in Middelharnis.
Kinderen:
130. i. Teuntje Leendertsdr Visser * 11-06-1769.
ii. Leentje Visser, * 28-06-1771 in Middelharnis.
Pagina 12
131. iii. Jannetje Leendertsdr Visser * 12-06-1774.
iv. Bastiaan Visser, * 29-10-1775 in Middelharnis.
v. Elisabeth Visser, * 29-09-1776 in Middelharnis.
132. vi. Bastiaan Leendertsz Visser * 04-01-1778.
vii. Lientje Visser, * 22-10-1780 in Middelharnis.
viii. Wouter Visser, * 03-03-1782 in Middelharnis.
ix. Thomas Visser, * 20-08-1786 in Middelharnis.
57. Hendrik Bastiaansz Visscher, * 10-08-1749 in Middelharnis, ??? 25-01-1817 in Middelharnis. Hij
trouwde Maatje Pietersdr van Brussel, 26-04-1773 in Middelharnis.
Kinderen:
133. i. Bastiaan Hendriksz Visscher * 06-11-1774.
ii. Teuntje Hendriksdr Visser, * 25-02-1776 in Middelharnis. Zij trouwde Cornelis Kievit,
06-05-1796 in Middelharnis.
134. iii. Lijntje Hendriksdr Visser * 25-01-1778.
iv. Pieter Visser, * 29-08-1779 in Middelharnis.
v. Pieter Visser, * 12-11-1780 in Middelharnis.
vi. Pieter Visser, * 10-03-1782 in Middelharnis.
vii. Tonis Visser, * 14-09-1783 in Middelharnis.
135. viii. Jillisje Hendriksdr Visser * 30-01-1785.
136. ix. Leentje Hendriksdr Visser * 08-10-1786.
58. Francina van Duuren, * 25-12-1754 in Middelharnis, ??? 13-01-1831 in Middelharnis. Zij trouwde (1)
Michiel Adriaansz van de Roovaart, 17-07-1774 in Middelharnis, * 18-02-1753 in Middelharnis (zoon van
Adrianus Michielsz van de Roovaart en Cornelia Jacobsdr Visscher). Zij trouwde (2) Goris Nieuwland,
01-05-1785 in Middelharnis, * 11-09-1746 in Nieuwpoort (zoon van Willem Gorisz Nieuwland en Maria
van Houweling), ??? 13-12-1817 in Middelharnis.
Kinderen van Michiel Adriaansz van de Roovaart:
i. Adrianus van de Roovaart, * 22-01-1775 in Middelharnis.
ii. Frans van de Roovaart, * 29-06-1777 in Middelharnis.
137. iii. Cornelia van de Roovaart * 06-12-1780.
138. iv. Frans van de Roovaart * 09-12-1781.
Kinderen van Goris Nieuwland:
139. v. Willem Nieuwland * 16-04-1786.
140. vi. Lijntje Nieuwland * 13-09-1789.
vii. Maria Nieuwland, * 11-01-1793 in Middelharnis, ??? 04-02-1822 in Middelharnis. Zij trouwde
Teunis Groen, 16-09-1821 in Middelharnis, * 27-01-1796 in Mijnsheerenland van Moerkerken
(zoon van Jan Jansz Groen en Adriaantje Wagemaker), ??? 04-08-1830 in Mijnsheerenland.
viii. Pieter Nieuwland, * 18-10-1795 in Middelharnis, ??? 12-10-1850 in Middelharnis.
59. Maria Woutersdr Buurman, * 09-08-1750 in Middelharnis, ??? 26-12-1815 in Middelharnis. Zij trouwde
(1) Michiel Jansz de Rijke, 14-04-1773 in Middelharnis, * 1750, ??? v 1785. Zij trouwde (2) Maarten
Marinusz du Pree, 30-11-1785 in Middelharnis, * 26-01-1735 in Middelharnis (zoon van Marinus Danielsz
Dupre en Maria Maartensdr Slootmaker), ??? 29-01-1824 in Middelharnis.
Kinderen van Michiel Jansz de Rijke:
i. Pietertje de Rijke, * 23-01-1780 in Middelharnis.
Kinderen van Maarten Marinusz du Pree:
141. ii. Maria du Pree * 18-10-1789.
iii. Johanna du Pree, * 03-06-1792 in Middelharnis, ??? 24-12-1818 in Nieuwe Tonge.
60. Huibertje Jeroensdr van de Roovaart, * 05-03-1730 in Middelharnis, ??? 12-1792, begraven 08-12-1792 in
Middelharnis. Zij trouwde Cornelis Gleijnsz Langbroek, 13-04-1749 in Middelharnis, * 01-11-1721 in
Middelharnis (zoon van Gleijn Jacobsz Langbroek en Catharina Pietersdr Tanis), ??? 25-10-1762 in
Middelharnis.
Kinderen:
i. Katelijntje Langbroek, * 12-04-1750 in Middelharnis.
Pagina 13
142. ii. Tannetje Cornelisdr Langbroek * 19-09-1751.
143. iii. Glijn Cornelisz Langbroek * 19-04-1754.
144. iv. Jeroen Cornelisz Langbroek * 31-07-1756.
v. Hendrik Langbroek, * 07-01-1759 in Middelharnis.
145. vi. Bastiaan Cornelisz Langbroek * 18-01-1761.
vii. Cornelis Langbroek, * 01-05-1763 in Middelharnis.
61. Hendrik Jeroensz van de Roovaart, * 16-09-1731 in Middelharnis. Hij trouwde Adriaantje Cornelisdr
Romeijn, 01-12-1753 in Middelharnis, * 11-04-1734 in Middelharnis (dochter van Cornelis Jansz Romeijn
en Maartje Abramsdr Cas).
Kinderen:
146. i. Tannetje Hendriksdr van de Roovaart * 02-11-1755.
147. ii. Maartje Hendriksdr van de Roovaart * 11-09-1757.
148. iii. Aagje van de Roovaart * 10-06-1759.
iv. Cornelis van de Roovaart, * 16-05-1762 in Middelharnis.
149. v. Jeroen Hendriksz van de Roovaart * 17-06-1764.
vi. Klaas van de Roovaart, * 30-03-1766 in Middelharnis.
150. vii. Bastiaan van de Roovaart * 13-09-1767.
viii. Leentje van de Roovaart, * 28-09-1777 in Middelharnis.
62. Catharina Filipsdr Kooijman, * 19-10-1766 in Middelharnis, ??? 20-01-1804 in Middelharnis, begraven
26-01-1804 in Middelharnis. Zij trouwde Pieter Arensz Luijendijk, 15-05-1785 in Middelharnis, *
21-08-1757 in Middelharnis (zoon van Arie Cornelisz Luijendijk en Elisabeth van der Slik), ??? 13-07-1813
in Middelharnis.
Kinderen:
151. i. Elisabeth Luijendijk * 02-04-1786.
ii. Jannetje Luijendijk, * 27-04-1788 in Middelharnis, ??? v 1792.
152. iii. Arend Luijendijk * 14-06-1789.
iv. Cornelis Luijendijk, * 20-05-1792 in Middelharnis, ??? v 1793.
v. Jannetje Luijendijk, * 20-05-1792 in Middelharnis, ??? v 1800.
153. vi. Cornelis Luijendijk * 08-08-1793.
154. vii. Jan Pietersz Luijendijk * 06-05-1795.
viii. Leendert Luijendijk, * 15-02-1797 in Middelharnis.
ix. Philippus Luijendijk, * 12-12-1798 in Middelharnis, ??? 03-11-1823 in Oude Tonge.
155. x. Jannetje Luijendijk * 25-03-1800.
156. xi. Dirk Luijendijk * 14-11-1801.
157. xii. Martijntje Luijendijk * 02-06-1803.
63. Cornelia Cornelisdr Stapel, * 04-09-1757 in Middelharnis, ??? 07-01-1842 in Stellendam. Zij trouwde
(1) Jan Meeuwisz, 19-03-1784 in Middelharnis. Zij trouwde (2) Cornelis Meeuwis, 18-04-1798 in
Stellendam, * ca 1771, ??? 01-01-1847 in Stellendam.
Kinderen van Jan Meeuwisz:
i. Jannetje Meeuwisz, * 27-03-1785 in Stad aan het Haringvliet.
ii. Cornelis Meeuwisz, * 04-06-1786 in Stad aan het Haringvliet.
iii. Marinus Meeuwisz, * 09-11-1788 in Stellendam.
iv. Jannetje Meeuwisz, * 19-12-1790 in Stellendam.
v. Pieter Meeuwisz, * 23-02-1792 in Stellendam.
vi. Jannetje Meeuwisz, * 07-09-1795 in Stellendam.
Kinderen van Cornelis Meeuwis:
158. vii. Pieter Cornelisz Meeuwis * 24-06-1798.
64. Maria Cornelisdr Stapel, * 09-05-1761 in Middelharnis. Zij trouwde (1) Bastiaan Klaasz van Heest,
21-05-1780 in Middelharnis, * 18-05-1755 in Middelharnis (zoon van Klaas Hendriksz van Heest en
Jannetje Bastiaansdr Chijsse), ??? 29-09-1788 in Middelharnis. Zij trouwde (2) Corstiaan de Groot,
15-11-1789 in Middelharnis. Zij trouwde (3) Arie van Ogten, 13-11-1791 in Middelharnis, * 23-04-1758 in
Ooltgensplaat (zoon van Gijsbert Gerritsz van Ogten en Neeltje Ariesdr Speck).
Pagina 14
Kinderen van Bastiaan Klaasz van Heest:
i. Klaas Bastiaansz van Heest, * 12-08-1781 in Middelharnis.
ii. Cornelis Bastiaansz van Heest, * 27-07-1788 in Middelharnis.
Kinderen van Corstiaan de Groot:
iii. Dingena de Groot, * 08-08-1790 in Middelharnis.
Kinderen van Arie van Ogten:
159. iv. Cornelis van den Ochtend * 27-05-1796.
Zevende Generatie
65. Dingena Trommel, * 03-03-1798 in Dirksland, ??? 31-05-1826 in Sommelsdijk. Zij trouwde Aart van
Rumpt, 12-06-1820 in Onwaard, * 29-09-1796 in Den Bommel (zoon van Hugo van Rumpt en Adriaantje
Pietersdr de Bruijn), ??? 25-04-1858 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
160. i. Hugo van Rumpt * 10-02-1821.
161. ii. Bastiaan van Rumpt * 15-03-1825.
66. Maria Trommel, * 11-06-1802 in Dirksland, ??? 29-08-1880 in Melissant. Zij trouwde (1) Philippus
Markwat, 30-04-1824 in Onwaard, * 28-01-1802 in Dirksland (zoon van Pieter Markwat en Elisabeth van
der Velde), ??? 15-10-1830 in Dirksland. Zij trouwde (2) Hendrik Lodder, 27-11-1835 in Dirksland, *
23-10-1803 in Ooltgensplaat (zoon van Adrianus Hendriksz Lodder en Alida Pietersdr Provilie), ???
14-04-1896 in Melissant.
Kinderen van Philippus Markwat:
i. Marinus Cornelis Trommel, * CA 1822, ??? 04-09-1829 in Onwaard.
ii. Laurensje Markwat, * 25-10-1824 in Onwaard, ??? 25-11-1824 in Onwaard.
iii. Pieter Markwat, * 15-01-1826 in Onwaard, ??? 22-02-1827 in Onwaard.
162. iv. Jannetje Markwat * 25-08-1829.
Kinderen van Hendrik Lodder:
v. Adrianus Lodder, * 02-03-1836 in Dirksland, ??? 31-05-1836 in Dirksland.
67. Cornelis Trommel, * 17-07-1807 in Dirksland, ??? 21-02-1887 in Melissant. Hij trouwde (1) Maartje van
Hulst, 28-06-1831 in Onwaard, * 03-08-1804 in Den Bommel (dochter van Pieter van Hulst en Krijna
Willemse), * 12-08-1804 in Den Bommel. Hij trouwde (2) Klaartje Staak, 05-06-1835 in Dirksland, *
23-04-1806 in Goedereede (dochter van Aart Staak en Adriaantje Koole), ??? 11-02-1855 in Melissant.
Kinderen van Klaartje Staak:
i. Aart Trommel, * 07-02-1836 in Dirksland, ??? 10-05-1843 in Melissant.
163. ii. Pieter Trommel * 26-03-1839.
iii. Martinus Trommel, * 29-11-1841 in Dirksland, ??? 12-08-1849 in Melissant.
iv. Aart Trommel, * 27-08-1845 in Melissant, ??? 03-08-1910 in Melissant. Hij trouwde Neeltje
Visbeen, 27-04-1877 in Melissant, * 23-02-1852 in Dirksland (dochter van Adrianus Marinusz
Visbeen en Geertrui Visbeen), ??? 10-09-1927 in Nieuwenhoorn.
68. Servaas van den Hoek, * 16-12-1808 in Dirksland, ??? 17-06-1888 in Dirksland. Hij trouwde (1) Geertrui
den Braber, 30-04-1837 in Dirksland, * 31-05-1815 in Sommelsdijk (dochter van Mattheus den Braber en
Elizabeth Weststraten), ??? 21-05-1854 in Dirksland. Hij trouwde (2) Adriana Robijn, 20-03-1856 in
Dirksland, * 17-08-1816 in Dirksland (dochter van Adrianus Robijn en Cornelia Koster), ??? 22-05-1899 in
Dirksland.
Kinderen van Geertrui den Braber:
i. Aren van den Hoek, * 25-04-1838 in Dirksland, ??? 26-07-1838 in Dirksland.
ii. Elizabeth van den Hoek, * 28-09-1839 in Dirksland, ??? 08-11-1887 in Leiden.
164. iii. Aren van den Hoek * 27-02-1842.
iv. Mattheus van den Hoek, * 11-05-1844 in Dirksland, ??? 12-08-1845 in Dirksland.
v. Mattheus van den Hoek, * 14-07-1846 in Onwaard, ??? 25-08-1847 in Dirksland.
165. vi. Maria van den Hoek * 25-09-1848.
vii. Maatje van den Hoek, * 09-08-1851 in Dirksland, ??? 06-04-1855 in Dirksland.
Pagina 15
Kinderen van Adriana Robijn:
viii. Adrianus van den Hoek, * 29-04-1859 in Dirksland, ??? 17-03-1883 in Dirksland.
69. Adrianus van den Hoek, * 03-04-1810 in Dirksland, ??? 05-08-1865 in Dirksland. Hij trouwde Janna
Cornelisdr Struik, 18-03-1836 in Dirksland, * 1814 in Dirksland (dochter van Cornelis Pietersz Struik en
Arentje Domine), ??? 20-01-1898 in Dirksland.
Kinderen:
i. Maria van den Hoek, * 09-05-1836 in Dirksland, ??? 05-01-1838 in Dirksland.
ii. Maria van den Hoek, * 08-06-1838 in Dirksland. Zij trouwde Arij van der Horden, 02-05-1862
in Nieuw-Beijerland, * ca 1831 in Nieuw-Beijerland (zoon van Willem van der Horden en
Elizabeth Weijers).
iii. Arentje van den Hoek, * 10-12-1840 in Dirksland, ??? 06-04-1852 in Dirksland.
166. iv. Cornelia van den Hoek * 19-08-1843.
167. v. Aren van den Hoek * 19-02-1846.
168. vi. Neeltje van den Hoek * 16-05-1849.
169. vii. Arentje van den Hoek * 08-06-1852.
170. viii. Teuntje van den Hoek * 04-04-1857.
171. ix. Cornelis van den Hoek * 14-05-1862.
70. Johannes van den Hoek, * 31-07-1813 in Dirksland, ??? 13-03-1848 in Hoorn. Hij trouwde Cornelia
Koote, 07-05-1837 in Sommelsdijk, * 20-12-1814 in Sommelsdijk (dochter van Stoffel Koote en Tona van
Bemden), ??? 05-03-1866 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Stoffel van den Hoek, * 22-01-1838 in Sommelsdijk, ??? 08-05-1854 in Rotterdam.
ii. Aren van den Hoek, * 11-08-1839 in Sommelsdijk, ??? 30-08-1839 in Sommelsdijk.
iii. Aren van den Hoek, * ca 1840, ??? 08-09-1844 in Sommelsdijk.
172. iv. Anthonij van den Hoek * 10-02-1842.
v. Maria van den Hoek, * 20-02-1845 in Sommelsdijk, ??? 10-03-1917 in Sommelsdijk. Zij
trouwde Abraham Korpel.
71. Joost Kamerling, * 02-01-1800 in Dirksland, ??? 14-04-1852 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde (1)
Elisabeth Vermeulen, 10-10-1832 in Dirksland, * 23-03-1806 in Dirksland (dochter van Joannis Vermeulen
en Sara Apolonia Tavenier), ??? 04-12-1876 in Melissant. Hij trouwde (2) Stijntje Nooteboom, 10-05-1833 in
Herkingen, * 24-12-1810 in Herkingen (dochter van Jacobus Noteboom en Elisabeth Quartel), ???
02-09-1859 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen van Stijntje Nooteboom:
173. i. Joost Kamerling * 08-08-1836.
ii. Elisabeth Kamerling, * 27-01-1840 in Stad aan het Haringvliet, ??? 23-07-1866 in Stad aan het
Haringvliet. Zij trouwde Adrianus de Groen, 17-03-1866 in Stad aan het Haringvliet, *
03-11-1842 in Stad aan het Haringvliet (zoon van Hermanus de Groen en Adriaantje Bakker).
174. iii. Engeltje Kamerling * 06-01-1842.
72. Servaas Kamerling, * 31-10-1803 in Dirksland. Hij trouwde (1) Hendrika Wannemaker, 20-05-1825 in
Dirksland, * 02-05-1802 in Stellendam (dochter van Jacobus Wannemaker en Tannetje Schraver), ???
22-10-1829 in Dirksland. Hij trouwde (2) Aagje van der Groef, 31-05-1838 in Dirksland, * 01-03-1808 in
Dirksland (dochter van Leendert Adrianusz van der Groef en Kaatje Arentsdr Zeeuw), ??? 18-02-1846 in
Dirksland. Hij trouwde (3) Adriana van Gilst, 17-09-1847 in Dirksland, * ca 1813 in Dirksland (dochter
van nn en Adriana van Gilst).
Kinderen van Hendrika Wannemaker:
175. i. Joost Kamerling * 27-08-1825.
ii. Jacobus Kamerling, * 13-04-1828 in Melissant, ??? 06-07-1829 in Dirksland.
iii. Engeltje Kamerling, * 04-10-1829 in Dirksland, ??? 07-10-1829 in Dirksland.
Kinderen van Aagje van der Groef:
iv. Leendert Kamerling, * 26-07-1839 in Dirksland.
v. Engeltje Kamerling, * 15-01-1841 in Dirksland.
vi. Willem Kamerling, * 12-08-1842 in Dirksland.
Pagina 16
vii. Kaatje Kamerling, * 13-02-1846 in Dirksland, ??? 15-02-1846 in Dirksland.
73. Sara Kamerling, * 30-03-1810 in Dirksland, ??? 04-08-1896 in Dirksland. Zij trouwde (1) Johannis de
Bie, 31-07-1836 in Sommelsdijk, * 18-02-1804 in Fijnaart (zoon van Cornelis de Bie en Adriana van
Dongen), ??? 03-12-1847 in 's-Gravenhage. Zij trouwde (2) Florus Schreur, 27-08-1874 in Dirksland, *
03-04-1797 in Middelharnis (zoon van Willem Schreur en Lena van den Nieuwendijk), ??? 16-03-1883 in
Dirksland.
Kinderen van Johannis de Bie:
i. Adriana de Bie, * 02-11-1836 in Sommelsdijk, ??? 03-11-1837 in Melissant.
ii. Adriana de Bie, * 15-07-1839 in Melissant, ??? 08-12-1839 in Melissant.
iii. Cornelis de Bie, * 03-04-1841 in Dirksland, ??? 24-02-1851 in Dirksland.
iv. Engeltje de Bie, * 25-09-1843 in Melissant, ??? 17-09-1869 in Dirksland.
v. Joseph de Bie, * 26-09-1846 in Dirksland, ??? 09-10-1846 in Dirksland.
74. Jan Kamerling, * ca 1814 in Dirksland. Hij trouwde Alida Bakker, 28-11-1845 in Dirksland, *
28-10-1821 in Dirksland (dochter van Gerrit Bakker en Elizabeth Vijfhuizen).
Kinderen:
i. Engeltje Kamerling, * 08-03-1846 in Dirksland, ??? 09-08-1846 in Dirksland.
ii. Engeltje Kamerling, * 10-08-1848 in Dirksland, ??? 03-06-1850 in Dirksland.
iii. Elizabeth Kamerling, * 10-08-1848 in Dirksland.
iv. Engeltje Kamerling, * 22-10-1850 in Dirksland, ??? 05-11-1856 in Sloten.
v. Gerrit Kamerling, * 01-10-1852 in Dirksland, ??? 27-10-1863 in Melissant.
vi. Jacob Kamerling, * 02-06-1861 in Melissant.
vii. Gerrit Kamerling, * 15-06-1864 in Melissant.
75. Jan Abrahamsz van Antwerpen, * 05-12-1784 in Sommelsdijk, ??? 17-07-1846 in Sommelsdijk. Hij
trouwde Jannetje Anthonijsdr Brijs, 14-11-1809 in Sommelsdijk, * 21-12-1788 in Middelharnis (dochter
van Anthonij Jansz Brijs en Neeltje Gerritsdr Verhagen), ??? 08-05-1862 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Abram van Antwerpen, * 02-09-1810 in Sommelsdijk.
ii. Neeltje van Antwerpen, * 28-09-1811 in Sommelsdijk, ??? 14-01-1827 in Sommelsdijk.
iii. Abram van Antwerpen, * 12-05-1814 in Sommelsdijk, ??? 30-10-1814 in Sommelsdijk.
176. iv. Abram van Antwerpen * 05-09-1815.
v. Aaltje van Antwerpen, * 18-08-1818 in Sommelsdijk.
vi. Jan van Antwerpen, * 03-08-1821 in Sommelsdijk, ??? 18-10-1821 in Sommelsdijk.
177. vii. Jan van Antwerpen * 29-10-1822.
178. viii. Anthonij van Antwerpen * 05-10-1829.
76. Leendert Abrahamsz van Antwerpen, * 03-04-1785 in Sommelsdijk. Hij trouwde Jannetje Hartensveld,
21-04-1809 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Aaltje van Antwerpen, * 24-09-1810 in Sommelsdijk.
179. ii. Abraham van Antwerpen * ca 1821.
77. Abraham Abrahamsz van Antwerpen, * 16-02-1794 in Sommelsdijk, ??? 22-03-1858 in Sommelsdijk. Hij
trouwde Ida van Heemst, 30-04-1814 in Sommelsdijk, * 03-01-1796 in Sommelsdijk (dochter van
Robbregt van Heemst en Elisabeth Cornelisdr Schuurmans), ??? 09-09-1876 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Aaltje van Antwerpen, * 14-03-1815 in Sommelsdijk, ??? 24-03-1815 in Sommelsdijk.
180. ii. Aaltje van Antwerpen * 04-06-1816.
181. iii. Robbregt van Antwerpen * 23-12-1817.
iv. Abraham van Antwerpen, * 06-09-1819 in Sommelsdijk, ??? 27-07-1827 in Sommelsdijk.
182. v. Elizabeth van Antwerpen * 30-10-1822.
183. vi. Elbert van Antwerpen * 02-10-1825.
vii. Jacob van Antwerpen, * 07-07-1827 in Sommelsdijk.
184. viii. Lena van Antwerpen * 15-11-1828.
Pagina 17
ix. Abraham van Antwerpen, * 11-11-1931 in Sommelsdijk, ??? 07-12-1836 in Sommelsdijk.
185. x. Jacob van Antwerpen * 21-09-1834.
186. xi. Abraham van Antwerpen * 04-01-1838.
xii. Johannis van Antwerpen, * 09-03-1839 in Sommelsdijk, ??? 28-06-1839 in Sommelsdijk.
xiii. Johanna van Antwerpen, * 05-03-1841 in Sommelsdijk.
78. Christina van Kassel, * 26-01-1789 in Sommelsdijk, ??? 06-12-1866 in Middelharnis. Zij trouwde
Anthonij Korteweg, 16-04-1807 in Dirksland, * 01-11-1785 in Ooltgensplaat (zoon van Corstiaan
Korteweg en Lena van Dijk), ??? 14-08-1866 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Corstiaan Korteweg, * 12-09-1807 in Dirksland.
187. ii. Lena Korteweg * 14-01-1809.
188. iii. Paulus Iman Korteweg * 11-02-1812.
iv. Pietronella Korteweg, * 31-05-1814 in Ooltgensplaat, ??? 29-08-1822 in Ooltgensplaat.
189. v. Corstiaan Korteweg * 16-12-1816.
vi. Jacomijna Korteweg, * 24-07-1819 in Ooltgensplaat, ??? 01-08-1836 in Ooltgensplaat.
vii. Willemtje Korteweg, * 19-11-1821 in Ooltgensplaat, ??? 18-06-1829 in Ooltgensplaat.
viii. Pieternella Korteweg, * 13-06-1824 in Ooltgensplaat. Zij trouwde Arij van der Ent,
11-03-1859 in Ooltgensplaat, * ca 1823 in Dirksland (zoon van Daniel van der Ent en Annetje
van den Bosch).
190. ix. Anthonij Korteweg * 01-11-1826.
191. x. Jacob Willem Korteweg * 05-11-1830.
79. Marinus Timmerman, * 15-04-1806 in Sommelsdijk, ??? 11-07-1883 in Sommelsdijk. Hij trouwde Lena
Zeeuw, 10-05-1840 in Sommelsdijk, * 10-02-1811 in Sommelsdijk (dochter van Johannes Leendertsz
Zeeuw en Adriana Jacobsdr Groenendijk), ??? 08-02-1895 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Cornelis Timmerman, * 27-05-1841 in Sommelsdijk, ??? 04-09-1841 in Sommelsdijk.
192. ii. Cornelis Timmerman * 08-07-1843.
193. iii. Johannis Timmerman * 09-12-1846.
iv. Jan Timmerman, * 12-09-1849 in Sommelsdijk, ??? 31-01-1920 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Elizabeth Dijkers, 08-03-1877 in Sommelsdijk, * ca 1857 in Middelharnis (dochter van Herbert
Dijkers en Frederica Grenu).
v. Jacob Timmerman, * 01-02-1853 in Sommelsdijk, ??? 28-07-1853 in Sommelsdijk.
80. Cornelis Timmerman, * 15-12-1807 in Sommelsdijk, ??? 27-10-1842 in Middelharnis. Hij trouwde
Magdalena Jacoba van Nierop, 30-10-1836 in Middelharnis, * 04-08-1798 in Rotterdam (dochter van
Petrus van Nierop en Jannetje Loos).
Kinderen:
i. Cornelis Timmerman, * 17-02-1837 in Middelharnis, ??? 11-03-1845 in Middelharnis.
ii. Jannetje Maria Timmerman, * 10-04-1840 in Middelharnis.
81. Susanna Cornelia Timmerman, * 23-05-1815 in Sommelsdijk, ??? 05-08-1866 in Sommelsdijk. Zij
trouwde Abraham Faasse, 03-05-1835 in Sommelsdijk, * 26-01-1811 in Sint Annaland (zoon van Marcus
Faasse en Pieternella van den Boogert), ??? 21-09-1885 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Pieternella Faasse, * ca 1835 in Sommelsdijk. Zij trouwde Cornelis van Brussel, 30-10-1856
in Sommelsdijk, * 21-06-1833 in Middelharnis (zoon van Klaas van Brussel en Adriana
Wittekoek).
ii. doodgeboren Paasse, * 10-06-1837 in Sommelsdijk, ??? 10-06-1837 in Sommelsdijk.
194. iii. Cornelis Faasse * ca 1838.
195. iv. Janna Faasse * 14-10-1844.
196. v. Marina Faasse * ca 1850.
197. vi. Pietertje Faasse * ca 1855.
198. vii. Trijntje Faasse * ca 1858.
Pagina 18
82. Jan Timmerman, * ca 1832 in Sommelsdijk. Hij trouwde Adriana Groenendijk, 31-10-1853 in
Sommelsdijk, * 26-09-1830 in Sommelsdijk (dochter van Mattheus Groenendijk en Maria Voerman), ???
03-03-1917 in Sommelsdijk.
Kinderen:
199. i. Arendje Timmerman * 23-10-1854.
83. Marinus van Dam, * 21-11-1811 in Sommelsdijk, ??? 24-03-1854 in Sommelsdijk. Hij trouwde Maria
Noorman, 31-05-1835 in Sommelsdijk, * 07-12-1808 in Dirksland (dochter van Johannes Noorman en
Cornelia van den Doel), ??? 19-04-1842 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Wouterina van Dam, * 30-08-1836 in Sommelsdijk, ??? 11-01-1837 in Sommelsdijk.
ii. Wouter van Dam, * 20-02-1838 in Sommelsdijk, ??? 26-07-1866 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Neeltje Rozenbeek.
iii. Johannis van Dam, * 27-04-1841 in Sommelsdijk.
84. Johanna Kranse, * 17-04-1796 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jacob Labij, 23-11-1821 in Sommelsdijk, *
27-09-1793 in Zuidland (zoon van Jan Labij en Maria de Bie).
Kinderen:
i. Maria Labij, * 27-08-1822 in Sommelsdijk.
85. Arend Kranse, * 30-01-1800 in Sommelsdijk, ??? 08-03-1834 in Sommelsdijk. Hij trouwde Sara
Schuurman, 09-07-1820 in Sommelsdijk, * 08-10-1797 in Sommelsdijk (dochter van Gijsbertus
Schuurmans en Pietertje Rademakers), ??? 26-10-1866 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Arendje Kranse, * 25-09-1819 in Sommelsdijk, ??? 22-02-1829 in Sommelsdijk.
200. ii. Barend Kranse * 13-12-1821.
iii. Gijsbert Kranse, * 27-02-1824 in Sommelsdijk, ??? 11-08-1827 in Sommelsdijk.
iv. Dirkje Kranse, * 15-11-1826 in Sommelsdijk, ??? 27-03-1827 in Sommelsdijk.
v. Gijsbert Kranse, * 28-03-1828 in Sommelsdijk, ??? 07-08-1829 in Sommelsdijk.
201. vi. Dirkje Kranse * 11-07-1830.
202. vii. Pieter Kranse * 10-02-1833.
86. Lena Kranse, * 15-08-1802 in Sommelsdijk, ??? 18-12-1873 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Arent
Hemmink, 21-08-1825 in Sommelsdijk, * 05-04-1798 in Nieuwe Tonge (zoon van Hendrik Hemmink en
Grietje Bloemink), ??? 23-12-1859 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Grieta Hemmink, * 24-11-1825 in Sommelsdijk, ??? 19-05-1839 in Sommelsdijk.
ii. Barend Hemmink, * 07-01-1827 in Sommelsdijk, ??? 26-06-1849 in Leiden.
iii. Hendrika Hemmink, * 23-02-1829 in Sommelsdijk, ??? 14-09-1829 in Nieuwe Tonge.
iv. Hendrik Hemmink, * 11-09-1830 in Nieuwe Tonge, ??? 12-02-1866 in Nieuwe Tonge. Hij
trouwde Francoise Dieleman, 21-03-1863 in Nieuwe Tonge, * ca 1828 in Terneuzen (dochter
van Jan Dieleman en Suzanna Wolfert).
v. Dirkje Hemmink, * 26-03-1833 in Nieuwe Tonge, ??? 09-08-1880 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde
Jacob van Vliet, 21-04-1857 in Nieuwe Tonge, * 23-12-1832 in Nieuwe Tonge (zoon van
Cornelis van Vliet en Anna Maria Rupp), ??? 20-11-1874 in Nieuwe Tonge.
vi. Johanna Hemmink, * 20-07-1836 in Nieuwe Tonge, ??? 25-03-1843 in Nieuwe Tonge.
vii. Johannis Hemmink, * 19-06-1839 in Sommelsdijk, ??? 23-06-1839 in Sommelsdijk.
viii. Johannis Hemmink, * 12-12-1840 in Den Bommel, ??? 21-06-1876 in Nieuwe Tonge. Hij
trouwde Barendina Boshoven, 11-05-1866 in Nieuwe Tonge, * ca 1845 in Melissant (dochter
van Hermanus Boshoven en Maatje Heerschap).
203. ix. Arendje Hemmink * 12-12-1840.
204. x. Grieta Hemmink * 05-03-1844.
xi. Leendert Hemmink, * 17-07-1847 in Nieuwe Tonge, ??? 29-09-1847 in Nieuwe Tonge.
87. Leendert Kranse, * 16-12-1804 in Sommelsdijk, ??? 13-01-1873 in Sommelsdijk. Hij trouwde Elizabeth
Admiraal, 02-03-1845 in Sommelsdijk, * 02-01-1815 in Sommelsdijk (dochter van Daniel Simonsz
Pagina 19
Admiraal en Jannetje Leendertsdr van der Vliet), ??? 24-11-1903 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Jan Admiraal, * 26-08-1842 in Sommelsdijk, ??? 05-09-1850 in Sommelsdijk.
205. ii. Jannetje Kranse * 12-08-1845.
206. iii. Barend Kranse * 26-09-1847.
iv. Dirkje Kranse, * 02-04-1850 in Sommelsdijk, ??? 23-03-1889 in Middelharnis. Zij trouwde
Leendert van der Kooij, 16-06-1876 in Middelharnis, * 29-04-1851 in Middelharnis (zoon van
Willem van der Kooij en Adriaantje Wittekoek), ??? 27-08-1888 in Middelharnis.
v. Daniel Kranse, * 16-09-1852 in Sommelsdijk, ??? 27-10-1852 in Sommelsdijk.
207. vi. Jan Kranse * 16-09-1852.
vii. doodgeboren Kranse, * 06-11-1856 in Sommelsdijk, ??? 06-11-1856 in Sommelsdijk.
88. Lina Kranse, * 10-08-1809 in Sommelsdijk, ??? 02-10-1883 in Den Bommel. Zij trouwde Jan Brijs,
30-06-1839 in Sommelsdijk, * 12-08-1801 in Middelharnis (zoon van Anthonij Jansz Brijs en Lena
Rasenberg), ??? 05-05-1883 in Den Bommel.
Kinderen:
208. i. Dirkje Brijs * 07-02-1840.
209. ii. Leendert Brijs * 09-05-1841.
iii. Johannis Brijs, * 25-04-1845 in Den Bommel, ??? 18-04-1846 in Den Bommel.
iv. Barend Brijs, * 25-04-1845 in Den Bommel, ??? 17-07-1846 in Den Bommel.
v. Jan Brijs, * 01-10-1849 in Den Bommel, ??? 07-07-1858.
89. Jacoba Kranse, * 21-11-1817 in Sommelsdijk, ??? 29-10-1899 in Sommelsdijk. Zij trouwde (1) Johannes
Meesters, 11-02-1838 in Sommelsdijk, * 03-04-1803 in Stavenisse (zoon van Jacobus Meesters en Cornelia
Dorst), ??? 26-11-1846 in Oude Tonge. Zij trouwde (2) Willem Robbregtsz van Heemst, 02-03-1849 in
Sommelsdijk, * 17-05-1801 in Sommelsdijk (zoon van Robbregt Willemsz van Heemst en Martha van
Putten), ??? 05-10-1855 in Sommelsdijk. Zij trouwde (3) Willem Marinusz Blok, 19-02-1864 in
Sommelsdijk, * 11-11-1801 in Middelharnis (zoon van Marinus Jansz Blok en Geertrui Lambertsdr
Schakel), ??? 02-12-1868 in Sommelsdijk.
Kinderen van Johannes Meesters:
i. Jacobus Meesters, * 28-04-1838 in Sommelsdijk. Hij trouwde Arendje Boon, 28-01-1859 in
Middelharnis, * ca 1839 in Middelharnis (dochter van Simon Boon en Kommertje Jacoba
Vroegindeweij).
ii. Theodora Meesters, * 16-07-1841 in Sommelsdijk, ??? 30-06-1844 in Sommelsdijk.
210. iii. Cornelia Meesters * 21-03-1844.
iv. Johannis Meesters, * 01-12-1846 in Sommelsdijk, ??? 25-04-1848 in Sommelsdijk.
Kinderen van Willem Robbregtsz van Heemst:
211. v. Barendina van Heemst * 29-10-1850.
90. Cornelis Kranse, * 17-10-1819 in Sommelsdijk. Hij trouwde Adriana Duinmeijer, 14-03-1840 in
Dirksland, * 04-11-1813 in Dirksland (dochter van Kommer Duinmeijer en Cornelia Tamboer).
Kinderen:
i. Barend Kranse, * 13-08-1840 in Sommelsdijk.
ii. Kommer Kranse, * 31-08-1842 in Sommelsdijk.
iii. Dora Kranse, * 04-04-1844 in Sommelsdijk.
iv. Cornelia Kranse, * 09-04-1846 in Sommelsdijk, ??? 31-07-1846 in Sommelsdijk.
v. Barendina Kranse, * 11-07-1847 in Sommelsdijk, ??? 27-09-1847 in Sommelsdijk.
vi. Barend Kranse, * 26-02-1849 in Sommelsdijk, ??? 31-03-1849 in Sommelsdijk.
vii. Cornelia Kranse, * 28-07-1850 in Sommelsdijk, ??? 23-09-1850 in Sommelsdijk.
viii. Barend Kranse, * 06-01-1852 in Sommelsdijk.
ix. Cornelis Kranse, * 19-04-1855 in Sommelsdijk, ??? 01-08-1855 in Sommelsdijk.
x. Cornelia Kranse, * ca 1857, ??? 09-07-1857 in Sommelsdijk.
91. Pieternella Hendrika Kranse, * 28-09-1824 in Sommelsdijk, ??? 28-04-1878 in Nieuwe Tonge. Zij
trouwde Paulus van der Velde, 13-06-1847 in Sommelsdijk, * 28-02-1820 in Herkingen (zoon van Hubrecht
van der Velde en Martina Jacomina Hokke), ??? 03-01-1876 in Nieuwe Tonge.
Pagina 20
Kinderen:
i. Huibregt van der Velde, * 21-10-1847 in Ooltgensplaat. Hij trouwde Hendrina Heinberg,
01-11-1877 in Dirksland, * ca 1844 in Dirksland (dochter van Willem Heinberg en Maria van
den Bosch).
ii. Theodora van der Velde, * 05-11-1850 in Middelharnis. Zij trouwde Jan van der Kamp,
03-05-1878 in Nieuwe Tonge, * ca 1854 in Middelharnis (zoon van Jacob van der Kamp en
Francina Rijke).
iii. Barend van der Velde, * 26-09-1853 in Ooltgensplaat, ??? 25-07-1856 in Middelharnis.
iv. Martina Jacomina van der Velde, * 11-04-1858 in Sommelsdijk. Zij trouwde Klaas van der
Kamp, 14-06-1878 in Nieuwe Tonge, * ca 1856 in Stad aan het Haringvliet (zoon van Jacob
van der Kamp en Francina Rijke).
v. Barendina van der Velde, * ca 1861, ??? 27-09-1861 in Middelharnis.
vi. Barend van der Velde, * 24-10-1862 in Middelharnis.
vii. Cornelia van der Velde, * 01-03-1866 in Ooltgensplaat.
92. Jaapje Kranse, * 30-01-1827 in Sommelsdijk, ??? 18-02-1906 in Dirksland. Zij trouwde Krijn van
Lenten, 07-03-1851 in Stellendam, * ca 1829 in Stellendam (zoon van Wouter Abrahamsz van Lenten en
Teuntje Hollaar), ??? 30-05-1866 in Dirksland.
Kinderen:
212. i. Wouter van Lenten * 27-06-1851.
ii. Dora van Lenten, * 07-07-1855 in Dirksland, ??? 28-08-1855 in Dirksland.
iii. Barend van Lenten, * 16-12-1856 in Dirksland, ??? 02-06-1857 in Dirksland.
213. iv. Barend van Lenten * 06-02-1859.
214. v. Arie van Lenten * 08-10-1861.
vi. Cornelis van Lenten, * 05-03-1864 in Dirksland, ??? 17-04-1865 in Dirksland.
vii. Teuntje van Lenten, * 19-02-1866 in Dirksland, ??? 24-09-1866 in Dirksland.
93. Johanna Kranse, * 29-11-1829 in Sommelsdijk, ??? 09-02-1864 in Sommelsdijk. Zij trouwde (1)
Salomon Beket, 08-05-1853 in Sommelsdijk, * 16-12-1822 in Sommelsdijk (zoon van Jan Salomonsz Beket
en Tona Snoodijk), ??? 13-05-1860 in Sommelsdijk. Zij trouwde (2) Cornelis Koote, 27-09-1861 in
Sommelsdijk, * ca 1824 in Sommelsdijk (zoon van Stoffel Koote en Tona van Bemden), ??? 16-03-1864 in
Middelharnis.
Kinderen van Salomon Beket:
i. Jan Beket, * 23-02-1854 in Sommelsdijk, ??? 04-10-1869 in Sommelsdijk.
ii. Barend Beket, * 02-10-1856 in Sommelsdijk.
iii. Anthonia Beket, * 15-02-1859 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jan Job Verduin, 23-06-1882 in
Middelharnis, * 16-10-1859 in Middelharnis (zoon van Jan Verduin en Neeltje van der Slik).
94. Cornelia Kranse, * 07-01-1833 in Sommelsdijk, ??? 31-01-1879 in Sommelsdijk. Zij trouwde Pieter van
Dorst, 21-09-1854 in Sommelsdijk, * ca 1822 in Steenbergen (zoon van Kornelis van Dorst en Anna Maria
Koch).
Kinderen:
215. i. Theodora van Dorst * 20-11-1854.
216. ii. Anna Maria van Dorst * 24-04-1856.
iii. Cornelis van Dorst, * 09-04-1858 in Sommelsdijk. Hij trouwde Adriana Schellevis,
23-12-1887 in Sommelsdijk, * 01-09-1860 in Sommelsdijk (dochter van Abram Schellevis en
Arendje Wielaard).
iv. Barend van Dorst, * 12-09-1860 in Sommelsdijk.
v. Pieter van Dorst, * 20-02-1863 in Middelharnis, ??? 12-03-1863 in Middelharnis.
217. vi. Willemina Jacoba van Dorst * 20-11-1864.
vii. Pieter van Dorst, * 10-11-1867 in Sommelsdijk.
viii. Johannis van Dorst, * 10-11-1869 in Sommelsdijk, ??? 07-08-1936 in Dirksland. Hij trouwde Ida
van Heemst, 10-04-1908 in Sommelsdijk, * ca 1874 in Sommelsdijk (dochter van Jan van
Heemst en Lena van Antwerpen).
ix. Pieternella Hendrika van Dorst, * 31-01-1873 in Sommelsdijk. Zij trouwde Arij Anthonie
Driesse, 20-05-1898 in Sommelsdijk, * ca 1873 in Middelharnis (zoon van Jan Driesse en
Pagina 21
Geertrui Wielhouwer).
95. Johanna Kranse, * 24-06-1798 in Sommelsdijk, ??? 01-07-1866 in Broek. Zij trouwde Simon Trommel,
30-04-1821 in Sommelsdijk, * 08-03-1796 in Middelharnis (zoon van Job Pietersz Trommel en Lena
Simonsdr Pas), ??? 07-05-1859 in Aalsmeer.
Kinderen:
i. Job Trommel, * 07-09-1821 in Middelharnis.
ii. Neeltje Trommel, * 06-09-1823 in Middelharnis, ??? 21-07-1829 in Middelharnis.
iii. Lena Trommel, * 03-09-1825 in Middelharnis.
iv. Job Trommel, * 08-11-1828 in Middelharnis.
v. Johannes Trommel, * 18-??-1831 in Middelharnis, ??? 28-03-1837 in Middelharnis.
218. vi. Leendert Trommel * 11-07-1832.
vii. Pieter Trommel, * 22-12-1834 in Middelharnis.
viii. Neeltje Trommel, * 17-05-1837 in Middelharnis.
96. Adriana Kranse, * 07-09-1800 in Sommelsdijk, ??? 11-12-1884 in Sommelsdijk. Zij trouwde Andries
Hartensveld, 26-04-1823 in Sommelsdijk, * 30-09-1798 in Sommelsdijk (zoon van Adam Hartensveld en
Cornelia Kleijn), ??? 11-06-1864 in Sommelsdijk.
Kinderen:
219. i. Adam Hartensveld * 08-03-1825.
220. ii. Neeltje Hartensveld * 29-12-1826.
iii. Johannis Hartensveld, * 12-09-1828 in Sommelsdijk, ??? 23-09-1864 in Sommelsdijk.
iv. Cornelia Hartensveld, * 03-07-1832 in Sommelsdijk, ??? 23-12-1836 in Sommelsdijk.
v. Johanna Hartensveld, * 24-09-1835 in Sommelsdijk, ??? 13-08-1915 in Sommelsdijk.
vi. Cornelis Hartensveld, * 30-04-1842 in Sommelsdijk, ??? 23-12-1907 in Sommelsdijk.
97. Pieternella Kranse, * 08-11-1801 in Sommelsdijk, ??? 29-09-1851 in Sommelsdijk. Zij trouwde n.
Kinderen:
i. Huigje Kranse, * 23-09-1822 in Sommelsdijk, ??? 09-08-1824 in Sommelsdijk.
ii. Cornelia Kranse, * 07-11-1823 in Sommelsdijk, ??? 23-07-1835 in Middelharnis.
iii. Johannis Kranse, * 02-11-1844 in Sommelsdijk, ??? 16-02-1845 in Sommelsdijk.
98. Cornelia Kranse, * 17-05-1805 in Sommelsdijk, ??? 14-03-1881 in Sommelsdijk. Zij trouwde Dorus
Verwers, 24-05-1829 in Sommelsdijk, * 17-02-1805 in Sommelsdijk (zoon van Jan Verwers en Jannetje
Hoogmoed), ??? 28-05-1871 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Jan Verwers, * 20-03-1828 in Sommelsdijk, ??? 08-04-1830 in Sommelsdijk.
ii. Neeltje Verwers, * 30-04-1829 in Sommelsdijk, ??? 07-02-1831 in Sommelsdijk.
221. iii. Jan Verwers * 20-04-1831.
iv. Neeltje Verwers, * 14-01-1833 in Sommelsdijk. Zij trouwde Marinus Breeman, 23-02-1857 in
Middelharnis, * ca 1834 in Middelharnis (zoon van Marinus Breeman en Arentje Luijendijk).
99. Aren van der Stad, * 31-07-1803 in Sommelsdijk, ??? 11-04-1863 in Sommelsdijk. Hij trouwde Maria
van der Zwan, 08-06-1834 in Sommelsdijk, * 22-10-1806 in Sommelsdijk (dochter van Cornelis van der
Zwan en Jobje Pietersdr Koudijzer), ??? 08-11-1864 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Jobje van der Stad, * 22-02-1835 in Sommelsdijk, ??? 02-03-1835 in Sommelsdijk.
ii. Jobje Cornelia van der Stad, * 26-12-1841 in Sommelsdijk, ??? 01-08-1842 in Sommelsdijk.
iii. Cornelis Dominicus van der Stad, * 24-07-1843 in Sommelsdijk, ??? 13-09-1843 in
Sommelsdijk.
iv. doodgeboren Van der Stad, * 24-01-1845 in Sommelsdijk, ??? 24-01-1845 in Sommelsdijk.
v. Gerrit van der Stad, * 13-08-1846 in Sommelsdijk, ??? 12-09-1846 in Sommelsdijk.
100. Cornelis van der Stad, * 30-06-1806 in Sommelsdijk, ??? 21-11-1864 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Francina van den Berg, 20-04-1828 in Sommelsdijk, * 15-01-1810 in Sommelsdijk (dochter van Gerrit
Fransz van den Berg en Annetje Arentsdr Witvliet), ??? 01-01-1886 in Sommelsdijk.
Pagina 22
Kinderen:
i. Gerrit van der Stad, * 05-02-1829 in Sommelsdijk, ??? 19-07-1849 in Middelharnis. Hij trouwde
Maria Born, 11-03-1849 in Middelharnis, * 18-01-1831 in Middelharnis (dochter van Pieter
Born en Neeltje Bree).
222. ii. Aren van der Stad * 16-07-1831.
223. iii. Annetje van der Stad * ca 1834.
224. iv. Adrianus van der Stad * 16-05-1836.
225. v. Wilhelmina van der Stad * 16-03-1839.
vi. Pieter van der Stad, * 29-10-1842 in Sommelsdijk, ??? 12-01-1843 in Sommelsdijk.
226. vii. Teuntje van der Stad * 29-04-1844.
227. viii. Adriaantje van der Stad * 20-12-1847.
ix. Arendje van der Stad, * 22-08-1851 in Sommelsdijk, ??? 16-10-1851 in Sommelsdijk.
x. Gerrit van der Stad, * 22-08-1851 in Sommelsdijk, ??? 24-09-1851 in Sommelsdijk.
228. xi. Gerrit van der Stad * 22-11-1852.
101. Mattheus van der Stad, * 22-10-1809 in Sommelsdijk. Hij trouwde Lijntje Sulkers, 19-12-1830 in
Sommelsdijk, * 02-11-1800 in Sommelsdijk (dochter van Gerrit Sulkers en Lijdia Holleman).
Kinderen:
229. i. Gerrit van der Stad * ca 1831.
230. ii. Pieter van der Stad * 03-02-1833.
231. iii. Lidia van der Stad * 16-07-1835.
iv. Cornelis van der Stad, * 15-01-1838 in Sommelsdijk.
v. doodgeboren Van der Stad, * 03-07-1839 in Sommelsdijk, ??? 03-07-1839 in Sommelsdijk.
vi. doodgeboren Van der Stad, * 25-10-1840 in Sommelsdijk, ??? 25-10-1840 in Sommelsdijk.
232. vii. Mattheus van der Stad * 05-12-1841.
viii. Aren van der Stad, * 05-04-1848 in Sommelsdijk.
102. Adriana van der Stad, * 28-07-1812 in Sommelsdijk, ??? 09-12-1880 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jan
Klaasz Hollaar, 24-04-1831 in Sommelsdijk, * 17-10-1809 in Middelharnis (zoon van Klaas Leendertsz
Hollaart en Maatje Kleijn), ??? 30-07-1898 in Sommelsdijk.
Kinderen:
233. i. Klaas Hollaar * 22-08-1831.
234. ii. Willemina Hollaar * 25-10-1833.
235. iii. Maatje Hollaar * 14-04-1836.
236. iv. Johanna Hollaar * 21-01-1839.
237. v. Teunis Hollaar * 03-05-1841.
238. vi. Cornelia Hollaar * 03-02-1844.
vii. Gerrit Hollaar, * 26-11-1845 in Sommelsdijk.
viii. Arendje Hollaar, * 06-11-1850 in Sommelsdijk, ??? 28-09-1856 in Sommelsdijk.
103. Arendje van der Stad, * 05-10-1815 in Sommelsdijk. Zij trouwde Marinus Teeuw, 28-10-1838 in
Sommelsdijk, * 18-03-1817 in Goedereede (zoon van Jan Teeuw en Marijna Pikstok).
Kinderen:
i. Elizabeth Teeuw, * 17-12-1838 in Sommelsdijk, ??? 08-04-1851 in Sommelsdijk.
ii. Willemina Teeuw, * 06-09-1840 in Sommelsdijk, ??? 10-08-1842 in Sommelsdijk.
iii. Marina Teeuw, * 23-08-1843 in Sommelsdijk. Zij trouwde Pieter van Heemst, 16-12-1864 in
Sommelsdijk, * ca 1842 in Sommelsdijk (zoon van Jacob van Heemst en Marigje van der
Sloot).
iv. Willemina Teeuw, * 06-08-1845 in Sommelsdijk, ??? 10-09-1847 in Sommelsdijk.
104. Willemijntje Arendse, * 03-04-1803 in Sommelsdijk, ??? 06-01-1881 in Middelharnis. Zij trouwde
Arend van der Boom, 04-05-1823 in Sommelsdijk, * 27-01-1799 in Sommelsdijk (zoon van Jan Arensz
van der Boom en Maria Visser), ??? 19-11-1833 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Maria Boom, * ca 1827, ??? 06-01-1827 in Sommelsdijk.
239. ii. Jan Boom * 07-12-1828.
Pagina 23
240. iii. Maarten Boom * 13-07-1832.
105. Maarten Arendse, * 03-01-1812 in Sommelsdijk, ??? 16-03-1897 in Sommelsdijk. Hij trouwde (1)
Leonarda Hoogmoed, 08-06-1834 in Sommelsdijk, * 02-07-1812 in Sommelsdijk (dochter van Leendert
Hoogmoed en Maria Gestel), ??? 04-04-1848 in Sommelsdijk. Hij trouwde (2) Pietertje Vink, 02-06-1848 in
Sommelsdijk, * 11-07-1814 in Middelharnis (dochter van n en Dina Vink), ??? 12-06-1849 in Sommelsdijk.
Hij trouwde (3) Pieternella Wervers, 01-11-1849 in Sommelsdijk, * ca 1814 in Sommelsdijk (dochter van
Jacob Wervers en Wouterina van Heemst).
Kinderen van Leonarda Hoogmoed:
i. Pieter Arendze, * ca 1834, ??? 10-08-1834 in Sommelsdijk.
ii. Leendert Arendse, * ca 1838, ??? 18-06-1849 in Sommelsdijk.
iii. Maria Arendse, * ca 1840 in Sommelsdijk. Zij trouwde Hermanus Dale, 17-08-1866 in Oude
Tonge, * ca 1840 in Middelharnis (zoon van Adrianus van Dalen en Hendrina Krijgsman).
iv. Willemientje Arendse, * ca 1845, ??? 20-12-1853 in Sommelsdijk.
Kinderen van Pietertje Vink:
v. Dina Arendse, * ca 1849, ??? 13-09-1849 in Sommelsdijk.
Kinderen van Pieternella Wervers:
vi. Wouterina Arendse, * ca 1852 in Sommelsdijk. Zij trouwde Johannes Verhagen, 24-04-1873 in
Dirksland, * 08-03-1851 in Dirksland (zoon van Paulus Verhagen en Maartje Hoogmoed), ???
31-01-1925 in Dirksland.
106. Johanna Kennisse, * 29-07-1816 in Sommelsdijk, ??? 16-07-1861 in Sommelsdijk. Zij trouwde Gerrit
Admiraal Breur, 10-07-1836 in Sommelsdijk, * 03-07-1815 in Middelharnis (zoon van Cornelis
Leendertsz Breur en Maartje Leendertsdr Admiraal), ??? 05-09-1867 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Cornelis Breur, * 29-12-1836 in Sommelsdijk.
241. ii. Cornelis Admiraal Breur * 28-03-1838.
iii. Jan Breur, * 24-09-1839 in Sommelsdijk.
iv. Adrianus Breur, * 25-01-1842 in Sommelsdijk.
242. v. Adrianus Admiraal Breur * 13-07-1845.
vi. Johannis Admiraal Breur, * ca 1853, ??? 20-10-1853 in Sommelsdijk.
vii. Johannis Admiraal Breur, * ca 1854, ??? 07-12-1854 in Sommelsdijk.
107. Geertruij Both, * 15-01-1812 in Sommelsdijk, ??? 02-11-1868 in Sommelsdijk. Zij trouwde Willem
Slui, 16-06-1833 in Sommelsdijk, * 24-12-1809 in Sommelsdijk (zoon van Jacob Sluij en Geertje
Lambrechtsdr Sakes), ??? 30-04-1875 in Sommelsdijk.
Kinderen:
243. i. Geertje Sluij * 15-02-1834.
ii. Klaas Sluij, * 02-09-1835 in Sommelsdijk, ??? 22-11-1906 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Willemina Korteweg, 16-10-1857 in Sommelsdijk, * 25-05-1837 in Sommelsdijk (dochter van
Balten Korteweg en Neeltje Grootenboer), ??? 13-09-1928 in Sommelsdijk.
244. iii. Jacob Sluij * 03-11-1841.
245. iv. Cornelia Slui * 12-03-1846.
v. Johanna Sluij, * 16-12-1849 in Sommelsdijk, ??? 07-01-1850 in Sommelsdijk.
vi. Elizabeth Sluij, * 16-12-1849 in Sommelsdijk, ??? 27-06-1850 in Sommelsdijk.
vii. Anne Elisabeth Sluij, * 08-05-1852 in Sommelsdijk, ??? 17-04-1854 in Sommelsdijk.
108. Aren Both, * 09-07-1814 in Sommelsdijk, ??? 02-05-1890 in Sommelsdijk. Hij trouwde (1) Stefina van
den IJssel, 19-10-1845 in Sommelsdijk, * 15-09-1818 in Sommelsdijk (dochter van nn en Maria van den
IJssel), ??? 27-02-1851 in Sommelsdijk. Hij trouwde (2) Adriana Born, 18-10-1851 in Middelharnis, *
11-02-1823 in Middelharnis (dochter van Pieter Born en Neeltje Bree), ??? 27-09-1902 in Sommelsdijk.
Kinderen van Stefina van den IJssel:
246. i. Maria Both * 19-06-1846.
247. ii. Cornelia Both * 07-09-1848.
iii. doodgeboren Both, * 22-02-1851 in Sommelsdijk, ??? 22-02-1851 in Sommelsdijk.
Kinderen van Adriana Born:
Pagina 24
iv. Neeltje Both, * 07-08-1852 in Sommelsdijk.
v. Geertruij Both, * 22-10-1853 in Sommelsdijk, ??? 28-04-1854.
vi. Geertruij Both, * 28-01-1855 in Sommelsdijk, ??? 01-02-1855.
vii. Geertruij Both, * 11-04-1856 in Sommelsdijk.
viii. Pieter Jan Both, * 07-10-1857 in Sommelsdijk, ??? 24-03-1916 in Rotterdam. Hij trouwde
Cornelia Johanna Meijer, 21-01-1887 in Dirksland, * 13-11-1862 in Dirksland (dochter van
Dirk Meijer en Sara Petronella Cornelia Anemaet), ??? 23-08-1923 in Rotterdam.
ix. Neeltje Both, * 02-04-1860 in Sommelsdijk. Zij trouwde Hendrik Abraham van Breda,
15-03-1918 in Willemstad, * CA 1861 in Willemstad (zoon van Johannis van Breda en
Elisabeth Carlier).
x. Johanna Both, * 02-04-1860 in Sommelsdijk, ??? 12-04-1860.
xi. Johanna Hendrika Both, * 20-08-1861 in Sommelsdijk.
248. xii. Klaas Both * 21-08-1867.
109. Johanna Both, * 23-12-1820 in Sommelsdijk, ??? 11-06-1849 in Middelharnis. Zij trouwde Danker
Peeman, 27-04-1845 in Sommelsdijk, * 17-01-1819 in Middelharnis (zoon van Danker Peeman en Lena
Jacobsdr van der Sluijs), ??? 07-05-1889 in Middelharnis, begraven 09-05-1889 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Danker Peeman, * 30-10-1846 in Middelharnis, ??? 06-11-1846 in Middelharnis.
ii. Danker Peeman, * 13-03-1848 in Middelharnis, ??? 19-07-1848 in Middelharnis.
110. Cornelia Both, * 28-09-1823 in Sommelsdijk, ??? 02-11-1901 in Middelharnis. Zij trouwde (1)
Johannis Smit, 30-03-1847 in Sommelsdijk, * 05-01-1823 in Middelharnis (zoon van Jan Mattheusz Smit
en Adriaantje de Bruijn), ??? 15-10-1865 in Middelharnis. Zij trouwde (2) Nicolaas Essebaggers,
10-01-1867 in Middelharnis, * 15-11-1816 in Willemstad (zoon van Nicolaas Essebagger en Susanna
Ruijtenberg), ??? 23-03-1892 in Nieuw-Lekkerland.
Kinderen van Johannis Smit:
249. i. Mattheus Smit * 06-09-1848.
ii. Klaas Smit, * 14-06-1851 in Middelharnis, ??? 18-10-1855 in Middelharnis.
iii. Jan Smit, * 28-01-1853 in Middelharnis, ??? 19-10-1855 in Middelharnis.
iv. Kornelis Smit, * 18-01-1855 in Middelharnis, ??? 23-03-1855 in Middelharnis.
250. v. Klaas Jan Smit * 16-01-1856.
vi. Adriaantje Smit, * 12-07-1857 in Middelharnis, ??? 30-01-1860 in Middelharnis.
vii. Cornelia Johanna Smit, * 18-02-1859 in Middelharnis. Zij trouwde Adam van Veen,
11-05-1878 in Middelharnis, * 31-10-1855 in Ooltgensplaat (zoon van Jacob van Veen en Sara
Jacoba de Vries).
viii. Adriaantje Smit, * 12-11-1860 in Middelharnis. Zij trouwde Louis Regeer, 18-04-1884 in
Middelharnis, * CA 1863 in Vlissingen (zoon van Johannes Regeer en Petronella Barbara van
Hassel).
ix. Jan Smit, * 28-06-1864 in Middelharnis, ??? 21-11-1864 in Middelharnis.
111. Johanna van Rumpt, * 24-12-1819 in Nieuwe Tonge, ??? 28-03-1894 in Den Bommel. Zij trouwde
Pieter du Pree, 22-07-1840 in Den Bommel, * 24-12-1818 in Den Bommel (zoon van Gerrit du Pree en
Jacoba Buijs).
Kinderen:
i. Gerrit du Pree, * 19-06-1841 in Den Bommel, ??? 04-07-1841 in Den Bommel.
ii. Gerrit du Pree, * 29-08-1842 in Den Bommel, ??? 19-04-1845 in Den Bommel.
iii. Neeltje du Pree, * 31-07-1845 in Den Bommel, ??? 26-04-1847 in Den Bommel.
251. iv. Gerrit du Pree * 23-07-1848.
v. Bastiaan du Pree, * 01-09-1849 in Den Bommel, ??? 12-09-1849 in Den Bommel.
vi. Neeltje du Pree, * 04-12-1850 in Den Bommel, ??? 06-11-1858 in Den Bommel.
252. vii. Bastiaan du Pree * 05-07-1854.
viii. Johannis du Pree, * 26-04-1857 in Den Bommel, ??? 16-07-1861 in Den Bommel.
253. ix. Neeltje du Pree * 15-11-1861.
112. Leentje van Rumpt, * 03-03-1821 in Nieuwe Tonge, ??? 22-09-1909 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde
Pagina 25
Anthonij Nuchteren, 01-06-1848 in Nieuwe Tonge, * 15-03-1801 in Vlaardingen (zoon van Johannis
Nuchteren en Maria Kaslander), ??? 09-02-1864 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Johannes Nuchteren, * 22-03-1849 in Nieuwe Tonge, ??? 29-12-1851 in Nieuwe Tonge.
254. ii. Johannes Bastiaan Nuchteren * 26-12-1851.
255. iii. Bastiaan Johannes Nuchteren * 07-02-1855.
iv. Maria Neeltje Nuchteren, * 31-03-1858 in Nieuwe Tonge, ??? 09-10-1858 in Nieuwe Tonge.
256. v. Neeltje Maria Nuchteren * 10-03-1860.
113. Arentje van Rumpt, * 24-10-1831 in Middelharnis. Zij trouwde (1) Simon Goudswaard, 09-04-1851
in Den Bommel, * 15-03-1820 in Oude Tonge (zoon van Simon Goudswaard en Maria de Bruijne), ???
19-02-1875 in Den Bommel. Zij trouwde (2) Bastiaan van der Waal, 10-04-1879 in Den Bommel, *
21-06-1841 in Middelharnis (zoon van Pieter van der Waal en Aletta Pieternella van de Roovaart).
Kinderen van Simon Goudswaard:
257. i. Maria Goudswaard * 18-10-1851.
ii. Neeltje Goudswaard, * 28-04-1853 in Den Bommel, ??? 15-07-1853 in Den Bommel.
iii. Neeltje Goudswaard, * 09-02-1856 in Den Bommel, ??? 29-03-1856 in Den Bommel.
iv. Neeltje Goudswaard, * 30-01-1863 in Den Bommel, ??? 14-01-1880 in Middelharnis.
v. Bastiaan Goudswaard, * 19-02-1871 in Den Bommel.
114. Jacob Nipius, * 30-10-1791 in Middelharnis, ??? 04-11-1871 in Middelharnis. Hij trouwde Annetje
Goudswaard, 20-08-1813 in Middelharnis, * ca 1795 in Sommelsdijk.
Kinderen:
258. i. Cornelis Nipius * 11-01-1815.
259. ii. Johannis Nipius * ca 1818.
115. Leentje Nipius, * 10-12-1795 in Middelharnis, ??? 28-03-1847 in Middelharnis. Zij trouwde Willem
Frederik de Ruijter, 30-08-1821 in Middelharnis, * 17-01-1787 in Culemborg (zoon van Evert de Ruijter
en Maria Elisabeth IJzerman), ??? 23-08-1838 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Evert Hendrik de Ruiter, * 11-12-1821 in Middelharnis, ??? 28-02-1822 in Middelharnis.
ii. Evert Hendrik de Ruiter, * 09-09-1823 in Middelharnis. Hij trouwde Maria Breedveld,
18-10-1854 in Rotterdam, * 01-01-1831.
260. iii. Cornelis Jacobus de Ruiter * 22-01-1826.
iv. Maria Elizabeth de Ruiter, * 23-05-1831 in Middelharnis, ??? 25-08-1851 in Middelharnis.
v. Pieter Jan de Ruiter, * 18-07-1833 in Middelharnis, ??? 26-09-1833 in Middelhrnis.
vi. Pieter Jan de Ruiter, * 16-12-1834 in Middelharnis. Hij trouwde Adriana de Ruiter,
09-10-1858 in Stad aan het Haringvliet, * 07-09-1834 in Middelharnis (dochter van Jacobus de
Ruijter en Wouterina van Erkelens).
vii. Klaasje Born de Ruiter, * 26-03-1837 in Middelharnis. Zij trouwde Pieter de Vries,
23-08-1858 in Stad aan 't Haringvliet, * 05-02-1824 in Middelharnis (zoon van Jacobus de
Vries en Maartje Schenk).
116. Cornelis Nipius, * 26-09-1799 in Middelharnis, ??? 23-02-1865 in Middelharnis. Hij trouwde
Elisabeth Tale, 27-01-1826 in Middelharnis, * 15-11-1800 in Middelharnis (dochter van Willem Tale en
Hendrika van Ham), ??? 10-08-1847 in Middelharnis.
Kinderen:
261. i. Klaasje Nipius * 11-08-1822.
262. ii. Willem Nipius * 30-09-1824.
iii. Cornelis Nipius, * 01-03-1827 in Middelharnis.
iv. Adrianus Nipius, * ca 1830 in Middelharnis, ??? 23-01-1885 in Rotterdam. Hij trouwde Gleijna
Mersie, 29-02-1860 in Rotterdam, * 26-01-1835 in Middelharnis (dochter van Gelijn Mercy en
Adriana van den Tol).
v. Annetje Nipius, * 08-02-1834 in Middelharnis, ??? 23-04-1836 in Middelharnis.
vi. Hendrikus Nipius, * 14-08-1836 in Middelharnis, ??? 13-09-1868 in Middelharnis.
vii. Jakobus Nipius, * 13-03-1839 in Middelharnis, ??? 26-10-1865 in Middelharnis.
Pagina 26
viii. Annetje Nipius, * 13-03-1842 in Middelharnis, ??? 13-05-1859 in Middelharnis.
117. Maarten Nipius, * 28-06-1808 in Middelharnis, ??? 26-08-1859 in Middelharnis. Hij trouwde Josina
Cornelia van Gent, 28-05-1848 in Middelharnis, * 19-08-1817 in Middelharnis (dochter van Johannes van
Gent en Sara Slis), ??? 08-07-1891 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Cornelis Nipius, * 21-02-1849 in Middelharnis, ??? 26-02-1921 in Middelharnis.
263. ii. Sara Johanna Nipius * 12-02-1851.
iii. Klaasje Nipius, * 18-12-1852 in Middelharnis, ??? 26-05-1853 in Middelharnis.
iv. Johannis Nipius, * 07-07-1857 in Middelharnis, ??? 22-08-1860 in Middelharnis.
118. Cornelia Nipius, * 16-03-1811 in Middelharnis, ??? 15-08-1874 in Middelharnis. Zij trouwde
Huibrecht Villerius, 06-05-1832 in Middelharnis, * 05-01-1806 in Overschie (zoon van Cornelis Villerius
en Elizabeth Horenweg), ??? 19-12-1874 in Middelharnis.
Kinderen:
264. i. Cornelis Villerius * 19-05-1836.
265. ii. Klaasje Villerius * ca 1838.
266. iii. Maria Villerius * ca 1843.
119. Abraham Abramsz van der Meulen, * 06-02-1791 in Middelharnis, ??? 23-06-1822 in Middelharnis.
Hij trouwde Johanna Poortvliet, 30-04-1818 in Dirksland, * 22-10-1796 in Dirksland (dochter van Daniel
Jansz Poortvliet en Barbara Noorman), ??? 16-08-1849 in Ooltgensplaat.
Kinderen:
267. i. Daniel Poortvliet Vermeulen * 19-08-1819.
268. ii. Maria Vermeulen * 01-05-1822.
120. Jacobus Abramsz van der Meulen, * 06-02-1791 in Middelharnis. Hij trouwde (1) Maria van
Leeuwen, 14-11-1817 in Middelharnis, * ca 1887 in Vlaardingen (dochter van Jacob van Leeuwen en
Arentje Korpershoek), ??? 22-06-1833 in Sommelsdijk. Hij trouwde (2) Maria Premier, 07-09-1834 in
Sommelsdijk, * ca 1794 (dochter van Johan Premier en n), ??? 13-02-1857 in Sommelsdijk.
Kinderen van Maria van Leeuwen:
i. Maria Vermeule, * ca 1822, ??? 05-10-1847 in Sommelsdijk.
ii. Jacob Vermeule, * ca 1823, ??? 14-01-1836 in Sommelsdijk.
Kinderen van Maria Premier:
iii. Jacobus Vermeulen, * 07-02-1835 in Sommelsdijk, ??? 02-02-1836 in Sommelsdijk.
269. iv. Jacoba Vermeule * 25-04-1838.
121. Lena Abrahamsdr van der Meulen, * 20-08-1798 in Middelharnis, ??? 20-11-1855 in Middelharnis. Zij
trouwde Jan Marinusz Blok, 09-12-1822 in Middelharnis, * 28-07-1798 in Middelharnis (zoon van
Marinus Jansz Blok en Geertrui Lambertsdr Schakel), ??? 23-12-1856 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Marinus Blok, * ca 1820, ??? 02-07-1820 in Middelharnis.
270. ii. Maria Jansdr Blok * 23-12-1820.
271. iii. Geertrui Jansdr Blok * 04-03-1822.
272. iv. Maatje Jansdr Blok * 30-05-1824.
v. Marinus Jansz Blok, * 21-09-1826 in Middelharnis, ??? 23-08-1827 in Middelharnis.
vi. Leentje Jansdr Blok, * 16-02-1830 in Middelharnis, ??? 22-09-1835 in Middelharnis.
273. vii. Marinus Jansz Blok * 20-06-1833.
viii. Abraham Jansz Blok, * 31-01-1836 in Middelharnis, ??? 22-02-1836 in Middelharnis.
274. ix. Leentje Jansdr Blok * 11-03-1837.
275. x. Abraham Blok * 16-08-1843.
122. Margaretha Jansdr Roest, * 03-11-1765 in Klundert, ??? 17-04-1837 in Dinteloord en Prinsenland. Zij
trouwde Joost de Wit, 27-05-1785 in Dinteloord en Prinsenland, * 26-08-1759 in Dinteloord en
Prinsenland, ??? 25-02-1837 in Dinteloord en Prinsenland.
Kinderen:
Pagina 27
276. i. Willem Joostsz de Wit * 16-12-1786.
123. Johanna Thomasdr Visser, * 17-11-1758 in Middelharnis, ??? 1812. Zij trouwde Jan Arensz de Waard,
11-05-1783 in Middelharnis, * 12-02-1758 in Middelharnis (zoon van Aren Jansz de Waart en Klazina
Meijnders), ??? 08-03-1831 in Middelharnis.
Kinderen:
277. i. Arent Jansz de Waard * 13-06-1784.
278. ii. Thomas de Waard * 28-05-1786.
iii. Klaas de Waard, * 28-09-1788 in Middelharnis.
iv. Leendert de Waard, * 18-10-1789 in Middelharnis.
279. v. Elisabeth de Waard * 19-06-1791.
vi. Isaac de Waard, * 11-08-1793 in Middelharnis.
280. vii. Leendert Jansz de Waard * 12-04-1795.
281. viii. Johannis Jansz de Waard * 07-02-1797.
ix. Izaak de Waard, * 13-10-1798 in Middelharnis.
x. Jan de Waard, * 02-06-1800 in Middelharnis.
124. Lijntje Thomasdr Visser, * 27-04-1760 in Middelharnis, ??? 16-07-1843 in Middelharnis. Zij trouwde
Cornelis Jacobsz Smit, 25-02-1784 in Middelharnis, * 20-04-1760 in Middelharnis (zoon van Jacob
Hendriksz Smit en Lena Arensdr Witvliet), ??? 18-06-1843 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Lena Smit, * 12-06-1785 in Middelharnis, ??? 10-01-1848 in Middelharnis.
282. ii. Jacob Smit * 23-07-1786.
iii. Maatje Smit, * 05-12-1787 in Middelharnis.
283. iv. Elisabeth Smit * 28-02-1790.
284. v. Margaretha Smit * 29-05-1791.
285. vi. Thomas Smit * 30-06-1793.
vii. Hendrik Smit, * 30-01-1796 in Middelharnis.
viii. Maatje Smit, * 10-06-1797 in Middelharnis.
ix. Cornelia Smit, * 27-04-1799 in Middelharnis.
x. Cornelia Smit, * 04-06-1803 in Middelharnis.
xi. Hendrik Smit, * 20-09-1804 in Middelharnis.
125. Jannetje Thomasdr Visser, * 17-04-1762 in Middelharnis, ??? 17-11-1804 in Kesteren. Zij trouwde
Abraham Maartensz Rooij, 30-04-1786 in Middelharnis, * 22-07-1759 in Middelharnis (zoon van Maarten
Willemsz Rooij en Anna Paulusdr Kreeft), ??? 08-10-1847 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Maarten Rooij, * 03-06-1787 in Middelharnis.
ii. Maarten Rooij, * 19-07-1788 in Middelharnis.
iii. Thomas Rooij, * 05-01-1791 in Middelharnis.
iv. Thomas Rooij, * 08-07-1792 in Middelharnis.
v. Thomas Rooij, * 31-08-1794 in Middelharnis.
vi. Annetje Rooij, * 18-12-1800 in Middelharnis, ??? 07-05-1876 in Sommelsdijk. Zij trouwde (1)
Cornelis Drooger, 08-05-1831 in Middelharnis, * 04-02-1799 in Nieuwe Tonge (zoon van
Cornelis Adriaansz Drooger en Adriana Jansdr Meijerus), ??? 18-08-1831 in Middelharnis. Zij
trouwde (2) Abraham Schellevis, 04-07-1832 in Middelharnis, * 13-09-1799 in Sommelsdijk
(zoon van Abraham Jacobsz Schellevis en Lena Kleijn), ??? 09-06-1865 in Sommelsdijk.
286. vii. Jan Rooij * 29-10-1804.
126. Maria Pietersdr Vliegvis, * 05-10-1766 in Middelharnis, ??? 08-04-1805 in Middelharnis. Zij trouwde
Leendert Cornelisz Koster, 18-04-1790 in Middelharnis, * 29-12-1765 in Middelharnis (zoon van Cornelis
Jansz Koster en Anna Leendertsdr Boon), ??? 30-11-1846 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Cornelis Koster, * 26-06-1791 in Middelharnis, ??? 21-04-1792 in Middelharnis.
ii. Cornelis Koster, * 09-02-1794 in Middelharnis.
287. iii. Pieter Koster * 29-07-1797.
Pagina 28
127. Jannetje Vliegvis, * 28-11-1773 in Middelharnis, ??? 14-10-1852 in Middelharnis. Zij trouwde Pieter
van der Tulp, 26-10-1804 in Middelharnis, * 11-05-1777 in Middelharnis (zoon van Aren Cornelisz van
der Tulp en Adriaantje Kolff), ??? 17-09-1838 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Adriaantje van der Tulp, * 21-03-1806 in Middelharnis.
288. ii. Leentje van der Tulp * 28-11-1808.
128. Bastiaan Vliegvis, * 29-09-1776 in Middelharnis, ??? 11-03-1845 in Middelharnis. Hij trouwde (1)
Neeltje Vink, 23-08-1810 in Middelharnis, * ca 1780 (dochter van Arend Vink en Jacomijntje van Dijke),
??? 15-07-1812 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Jannetje Verolme, 18-07-1814 in Middelharnis, *
15-08-1779 in Middelharnis (dochter van Cornelis Jacobsz Verolme en Willemtje Jansdr Blok), ???
27-12-1844 in Middelharnis.
Kinderen van Neeltje Vink:
i. Cornelis Vliegvis, * ca 1812, ??? 27-07-1812 in Middelharnis.
Kinderen van Jannetje Verolme:
289. ii. Willemtje Vliegvis * 04-05-1815.
iii. Leentje Vliegvis, * 29-10-1819 in Middelharnis, ??? 03-04-1903 in Dirksland. Zij trouwde Aren
van der Groef, 20-07-1861 in Nieuwe Tonge, * 17-12-1811 in Dirksland (zoon van Leendert
Adrianusz van der Groef en Kaatje Arentsdr Zeeuw), ??? 10-01-1889 in Dirksland.
129. Johannes Vliegvis, * 19-01-1780 in Middelharnis, ??? 11-12-1823 in Middelharnis. Hij trouwde Aaltje
Breeman, 01-03-1816 in Middelharnis, * 22-07-1787 in Middelharnis (dochter van Leendert Marinusz
Breeman en Jannetje Arensdr Visser), ??? 01-02-1850 in Sommelsdijk.
Kinderen:
290. i. Leentje Vliegvis * 27-12-1816.
ii. Arentje Vliegvis, * 21-02-1819 in Middelharnis, ??? 10-02-1821 in Middelharnis.
iii. Pieter Vliegvis, * ca 1820, ??? 03-12-1820 in Middelharnis.
291. iv. Johanna Vliegvis * 05-02-1824.
130. Teuntje Leendertsdr Visser, * 11-06-1769 in Middelharnis, ??? 23-09-1848 in Middelharnis. Zij
trouwde Gerrit Cornelisz Onderdelinde, 19-12-1806 in Middelharnis, * 31-10-1779 in Middelharnis (zoon
van Cornelis Arensz onder de Linde en Pietertje Gerritsdr Koning), ??? 19-06-1848 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Cornelis onder de Linden, * 17-05-1807 in Middelharnis, ??? 19-09-1827 in Brielle.
292. ii. Arendje onder de Linden * 01-09-1809.
iii. Arij onder de Linde, * 10-08-1816 in Middelharnis, ??? 23-05-1836 in Middelharnis.
131. Jannetje Leendertsdr Visser, * 12-06-1774 in Middelharnis, ??? 13-07-1826 in Middelharnis. Zij
trouwde Jan Wittekoek, 06-05-1796 in Middelharnis, * 07-04-1754 in Middelharnis (zoon van Johannes
Thomasz Wittekoek en Suzanna Jansdr Koning), ??? 14-04-1838 in Middelharnis.
Kinderen:
293. i. Johannes Jansz Wittekoek * 13-11-1796.
294. ii. Leendert Jansz Wittekoek * 15-02-1799.
iii. Thomas Wittekoek, * 10-05-1800 in Middelharnis.
295. iv. Arentje Wittekoek * 09-02-1804.
132. Bastiaan Leendertsz Visser, * 04-01-1778 in Middelharnis, ??? 07-02-1822 in Middelharnis. Hij
trouwde Anna Koning, 26-04-1807 in Middelharnis, * 12-01-1783 in Middelharnis (dochter van Cornelis
Gerritsz Koning en Elisabeth Gerritsdr Verhagen), ??? 08-08-1839 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Leendert Visser, * 27-01-1810 in Middelharnis.
296. ii. Elizabeth Visser * 30-01-1812.
133. Bastiaan Hendriksz Visscher, * 06-11-1774 in Middelharnis. Hij trouwde Maatje Jacobsdr van de
Kabel, 21-02-1800 in Middelharnis, * 08-10-1775 in Middelharnis (dochter van Jacob Jansz van de Kabel
Pagina 29
en Bastiaantje Jansdr van der Waaij).
Kinderen:
i. Maatje Visser, * 12-05-1800 in Middelharnis.
ii. Hendrik Visser, * 27-05-1801 in Middelharnis.
iii. Jacob Visser, * 31-08-1802 in Middelharnis.
iv. Hendrik Visser, * 18-05-1806 in Middelharnis.
v. Teuntje Visser, * 10-04-1809 in Middelharnis.
297. vi. Jan Bastiaansz Visser * 30-04-1813.
134. Lijntje Hendriksdr Visser, * 25-01-1778 in Middelharnis, ??? 23-07-1849 in Middelharnis. Zij trouwde
Arij du Pree, 05-07-1800 in Middelharnis, * 29-05-1774 in Middelharnis (zoon van Maarten Marinusz du
Pree en Trijntje Arensdr Lagendijk), ??? 05-07-1859 in Middelharnis.
Kinderen:
298. i. Trijntje du Pree * 25-11-1800.
ii. Hendrik du Pree, * 17-04-1802 in Middelharnis.
299. iii. Maatje du Pree * 06-01-1804.
300. iv. Maarten du Pree * 01-03-1807.
301. v. Hendrik du Pree * 09-03-1810.
vi. Marinus du Pree, * 16-09-1813 in Middelharnis.
302. vii. Teuntje Dupree * 18-06-1817.
303. viii. Catharina du Pree * 28-01-1821.
135. Jillisje Hendriksdr Visser, * 30-01-1785 in Middelharnis, ??? 05-03-1853 in Middelharnis. Zij trouwde
(1) Paulus Teunisz Ruijtenberg, 14-04-1806 in Middelharnis, * 26-01-1774 in Middelharnis (zoon van
Teunis Paulusz Ruijtenberg en Susanna Jacobsdr van den Tol), ??? 13-02-1818 in Middelharnis. Zij trouwde
(2) Cornelis Groen, 28-11-1822 in Middelharnis, * 26-02-1775 in Middelharnis (zoon van Pieter Pietersz
Groen en Pietertje Cornelisdr Born), ??? 23-07-1858 in Middelharnis.
Kinderen van Paulus Teunisz Ruijtenberg:
i. Hendrik Ruijtenberg, * 25-11-1806 in Middelharnis.
304. ii. Maatje Ruijtenberg * 11-03-1808.
iii. Tannetje Ruijtenberg, * 18-01-1812 in Middelharnis, ??? 28-07-1813 in Middelharnis.
305. iv. Teunis Ruitenberg * 22-02-1815.
v. Hendrik Ruijtenberg, * 03-09-1817 in Middelharnis, ??? 24-09-1817 in Middelharnis.
Kinderen van Cornelis Groen:
vi. doodgeboren Groen, * 10-12-1823 in Middelharnis, ??? 10-12-1823 in Middelharnis.
306. vii. Hendrik Groen * 06-05-1826.
136. Leentje Hendriksdr Visser, * 08-10-1786 in Middelharnis, ??? 03-01-1825 in Middelharnis. Zij
trouwde Wouter Arensz Gijze, 16-03-1810 in Middelharnis (zoon van Arend Woutersz Gijze en Jannetje
Passchiersdr de Korte).
Kinderen:
i. Jannetje Gijze, * 27-12-1810 in Middelharnis.
ii. Jannetje Gijze, * 03-03-1812 in Middelharnis.
137. Cornelia van de Roovaart, * 06-12-1780 in Middelharnis, ??? 25-02-1828 in Nieuwe Tonge. Zij
trouwde Isaac van den Boogert, 30-05-1800 in Middelharnis, * 21-02-1773 in Sint Maartensdijk (zoon van
Abraham van den Boogert en Neeltje de Koning), ??? 20-02-1849 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Abram van den Boogert, * 29-01-1801 in Nieuwe Tonge.
307. ii. Francina van den Boogert * 01-03-1802.
308. iii. Machiel van den Boogert * 17-12-1803.
iv. Chorus van den Boogert, * 27-04-1806 in Nieuwe Tonge, ??? 1811.
v. Neeltje van den Boogert, * 27-08-1808 in Nieuwe Tonge.
vi. Leentje van den Boogert, * 01-08-1810 in Nieuwe Tonge.
309. vii. Goris van den Boogert * 24-10-1812.
310. viii. Neeltje van den Boogert * 27-05-1815.
Pagina 30
311. ix. Abraham van den Boogert * 09-12-1819.
x. Frans van den Boogert, * 18-04-1823 in Nieuwe Tonge, ??? 02-08-1888 in Nieuwe Tonge.
xi. Lijntje van den Boogert, * 16-01-1828 in Nieuwe Tonge, ??? 23-03-1830 in Nieuwe Tonge.
138. Frans van de Roovaart, * 09-12-1781 in Middelharnis, ??? 15-02-1860 in Middelharnis. Hij trouwde
(1) Jannetje Slis, in Middelharnis, * 14-09-1782 in Middelharnis (dochter van Johannes Jacobsz Slis en
Arentje Jansdr Orleans), ??? 12-04-1843 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Aagje van de Roovaart,
04-01-1849 in Middelharnis, * 20-10-1801 in Middelharnis (dochter van Jeroen Hendriksz van de
Roovaart en Neeltje Imansdr Slis), ??? 15-08-1865 in Rotterdam.
Kinderen van Jannetje Slis:
i. Machiel Goris van de Roovaart, * 09-12-1805 in Middelharnis.
312. ii. Johannis van de Roovaart * 04-12-1807.
313. iii. Francina van de Roovaart * 06-06-1809.
314. iv. Machiel Goris van de Rovaart * 24-10-1812.
315. v. Jacob van de Rovaart * 11-11-1814.
vi. Willem van de Rovaart, * 06-01-1817 in Middelharnis, ??? 11-04-1817 in Middelharnis.
316. vii. Arentje van de Rovaart * 21-06-1818.
viii. Willem van de Rovaart, * 15-10-1820 in Middelharnis, ??? 19-12-1820 in Middelharnis.
ix. Willem van de Roovaart, * 23-06-1822 in Middelharnis, ??? 01-01-1823 in Middelharnis.
x. Frans van de Roovaart, * 07-01-1824 in Middelharnis.
139. Willem Nieuwland, * 16-04-1786 in Middelharnis, ??? 24-06-1843 in Middelharnis. Hij trouwde
Adriaantje Vreeswijk, 01-03-1810 in Nieuwe Tonge, * 19-12-1790 in Nieuwe Tonge (dochter van Abraham
Vreeswijk en Maatje Hartman), ??? 30-11-1872 in Middelharnis.
Kinderen:
317. i. Goris Nieuwland * 21-02-1811.
318. ii. Abraham Nieuwland * 11-10-1812.
319. iii. Frans Nieuwland * 27-10-1814.
iv. Jacob Nieuwland, * 06-05-1818 in Middelharnis, ??? 23-04-1832 in Middelharnis.
v. Francina Nieuwland, * 17-08-1820 in Middelharnis, ??? 05-11-1821 in Middelharnis.
320. vi. Johannes Pieter Nieuwland * 17-10-1821.
vii. Pieter Nieuwland, * 10-07-1824 in Middelharnis, ??? 08-10-1827 in Middelharnis.
viii. Maatje Nieuwland, * 05-04-1827 in Middelharnis, ??? 20-11-1827 in Middelharnis.
321. ix. Pieter Nieuwland * 05-01-1829.
322. x. Jacoba Nieuwland * 26-08-1832.
xi. Francina Nieuwland, * 26-03-1835 in Middelharnis, ??? 13-09-1835 in Middelharnis.
xii. Maatje Nieuwland, * 26-03-1835 in Middelharnis, ??? 04-09-1835 in Middelharnis.
140. Lijntje Nieuwland, * 13-09-1789 in Middelharnis, ??? 21-07-1849 in Stad aan het Haringvliet. Zij
trouwde Cornelis Maliepaard, 16-11-1810 in Middelharnis, * 21-11-1783 in Fijnaart en Heijningen (zoon
van Jan Willemsz Maliepaard en Cornelia Cornelisdr Ardon), ??? 24-08-1867 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
i. Jan Maliepaard, * 27-01-1812 in Den Bommel, ??? 12-05-1882 in Den Bommel. Hij trouwde
Cornelia den Boer, * CA 1812 (dochter van Jan den Boer en Adriaantje van den Bogaard), ???
13-10-1888 in Den Bommel.
323. ii. Goris Maliepaard * 23-09-1813.
iii. Willem Maliepaard, * 22-03-1815 in Stad aan het Haringvliet, ??? 23-08-1815 in Stad aan het
Haringvliet.
iv. Francina Maliepaard, * 31-03-1816 in Stad aan het Haringvliet, ??? 24-05-1883 in Nieuwe Tonge.
Zij trouwde Jacob Wijs, 25-04-1840 in Stad aan het Haringvliet, * 10-08-1816 in Stad aan het
Haringvliet (zoon van Jacob Wijs en Adriaantje van der Mast), ??? 24-01-1894 in Nieuwe Tonge.
v. Maria Maliepaard, * 19-02-1817 in Stad aan het Haringvliet, ??? 08-09-1817 in Stad aan het
Haringvliet.
vi. Cornelia Maliepaard, * 19-02-1817 in Stad aan het Haringvliet, ??? 08-09-1817 in Stad aan het
Haringvliet.
324. vii. Willem Maliepaard * 03-05-1819.
Pagina 31
325. viii. Pieter Maliepaard * 08-12-1821.
ix. doodgeboren Maliepaard, * 22-05-1823 in Stad aan het Haringvliet, ??? 22-05-1823 in Stad aan
het Haringvliet.
x. Cornelis Maliepaard, * 11-03-1825 in Stad aan het Haringvliet, ??? 28-08-1825 in Stad aan het
Haringvliet.
326. xi. Cornelia Maliepaard * 15-04-1826.
327. xii. Maria Maliepaard * 25-03-1829.
141. Maria du Pree, * 18-10-1789 in Middelharnis, ??? 08-02-1818 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Leendert
Nelisse, 10-02-1814 in Nieuwe Tonge, * 19-12-1787 in Nieuwe Tonge (zoon van Jacobus Nelisse en
Arentje van Wouwen), ??? 09-05-1842 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Arendje Neelisse, * 26-02-1816 in Nieuwe Tonge, ??? 23-07-1816 in Nieuwe Tonge.
142. Tannetje Cornelisdr Langbroek, * 19-09-1751 in Middelharnis, ??? v 28-02-1790. Zij trouwde Teunis
Cornelisz Zeedijk, 25-04-1779 in Middelharnis, * 14-11-1751 in Middelharnis (zoon van Cornelis Teunisz
Zeedijk en Kaatje Klaasdr van Poortvliet).
Kinderen:
i. Cornelis Zeedijk, * 06-05-1781 in Middelharnis.
328. ii. Huibertje Teunisdr Zeedijk * 30-06-1782.
329. iii. Cornelis Zeedijk * 07-03-1784.
330. iv. Hendrik Teunisz Zeedijk * 31-01-1787.
v. Tannetje Zeedijk, * 28-02-1790 in Middelharnis, ??? 26-09-1838 in Middelharnis.
143. Glijn Cornelisz Langbroek, * 19-04-1754 in Middelharnis. Hij trouwde Arentje Visser, 07-05-1780
in Middelharnis, * 09-03-1755 in Middelharnis (dochter van Jacob Gabrielsz Visser en Soetje Jansdr
Vink), ??? 29-01-1837 in Middelharnis.
Kinderen:
331. i. Huibertje Langbroek * 27-05-1781.
ii. Soetje Glijnsdr Langbroek, * 25-04-1784 in Middelharnis, ??? 23-03-1822 in Sommelsdijk. Zij
trouwde Leendert Noordijk, 27-04-1804 in Middelharnis, * 31-10-1779 in Dirksland (zoon van
Hendrik Cornelisz Noordijk en Trijntje Ariesdr Bruijcker), ??? 04-12-1833 in Ooltgensplaat.
144. Jeroen Cornelisz Langbroek, * 31-07-1756 in Middelharnis, ??? 17-03-1832 in Middelharnis. Hij
trouwde Elisabeth Maartendsdr Rooij, 24-04-1785 in Middelharnis, * 07-08-1763 in Middelharnis (dochter
van Maarten Willemsz Rooij en Anna Paulusdr Kreeft), ??? 18-02-1834 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Cornelis Langbroek, * 16-02-1786 in Middelharnis, ??? v 1787 in Middelharnis.
332. ii. Cornelis Langbroek * 04-04-1787.
333. iii. Maarten Langbroek * 04-10-1789.
iv. Hendrik Langbroek, * 29-01-1794 in Middelharnis.
145. Bastiaan Cornelisz Langbroek, * 18-01-1761 in Middelharnis, ??? 26-05-1814 in Middelharnis. Hij
trouwde Jannetje Gerritsdr Stapel, 22-04-1787 in Middelharnis, * 09-09-1764 in Middelharnis (dochter
van Gerrit Jacobsz Stapel en Maatje Simonsdr Stapel), ??? 18-01-1848 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Huibertje Langbroek, * 01-03-1789 in Middelharnis, ??? 14-12-1873 in Middelharnis. Zij
trouwde (1) Klaas Don, 15-05-1813 in Middelharnis, * 07-12-1788 in Middelharnis (zoon van
Hendrik Klaasz Don en Adriana Jansdr Liete), ??? 08-04-1840 in Middelharnis. Zij trouwde (2)
Jan van de Roovaart, 21-01-1852 in Middelharnis, * 03-07-1791 in Middelharnis (zoon van
Jacob Adriaansz van de Roovaart en Adriana Gerritsdr Verhagen), ??? 05-10-1875 in
Middelharnis.
ii. Maatje Langbroek, * 06-01-1791 in Middelharnis.
146. Tannetje Hendriksdr van de Roovaart, * 02-11-1755 in Middelharnis. Zij trouwde (1) Frans Dirksz
Decker, 21-05-1775 in Middelharnis, * 12-12-1751 in Middelharnis (zoon van Dirck Fransz Decker en
Pagina 32
Lijsbeth Jacobsdr van der Valk). Zij trouwde (2) Klaas Cornelisz Zeedijk, 20-12-1783 in Middelharnis.
Kinderen van Frans Dirksz Decker:
334. i. Dirk Fransz Dekker * 14-04-1776.
335. ii. Hendrik Dekker * 18-01-1778.
iii. Elisabeth Dekker, * 03-10-1779 in Middelharnis.
iv. Adriana Dekker, * 05-11-1780 in Middelharnis, ??? 13-01-1831 in Middelharnis. Zij trouwde
Beije Pietersz Both, 02-07-1806 in Dirksland, * 21-12-1755 in Dirksland (zoon van Pieter
Cornelisz Both en Jannetje Beijesdr Swaenhil), ??? 01-01-1829 in Dirksland.
Kinderen van Klaas Cornelisz Zeedijk:
v. Cornelis Zeedijk, * 14-11-1784 in Middelharnis.
336. vi. Klaas Zeedijk * 28-09-1788.
vii. Jeroen Zeedijk, * 02-10-1791 in Middelharnis.
147. Maartje Hendriksdr van de Roovaart, * 11-09-1757 in Middelharnis. Zij trouwde Aren Marinusz
Wafelbakker, 26-05-1776 in Middelharnis, * 08-04-1753 in Middelharnis (zoon van Marinus Arensz
Wafelbakker en Anna Corstiaansdr Vink), ??? 09-05-1821 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Marinus Wafelbakker, * 11-05-1777 in Middelharnis.
ii. Hendrik Wafelbakker, * 21-03-1779 in Middelharnis.
iii. Hendrik Wafelbakker, * 25-12-1782 in Middelharnis.
iv. Anna Wafelbakker, * 30-05-1784 in Middelharnis.
v. Hendrik Wafelbakker, * 21-05-1786 in Middelharnis.
337. vi. Ariaantje Arendsdr Wafelbakker * 07-10-1787.
338. vii. Martijntje Arensdr Wafelbakker * 23-08-1789.
viii. Hendrik Wafelbakker, * 24-04-1791 in Middelharnis.
ix. Korstiaan Wafelbakker, * 09-04-1793 in Middelharnis.
148. Aagje van de Roovaart, * 10-06-1759 in Middelharnis. Zij trouwde Jonas Jansz van Hoften,
11-05-1783 in Middelharnis, * 01-06-1755 in Middelharnis (zoon van Jan Jonasz van Hoften en Geertrui
Dirksdr van Rees), ??? 09-05-1814 in Middelharnis.
Kinderen:
339. i. Jan Jonasz van Hoften * 25-01-1784.
340. ii. Hendrik van Hoften * 17-04-1785.
iii. Dirk van Hoften, * 13-08-1786 in Middelharnis.
341. iv. Adriana van Hoften * 28-10-1787.
342. v. Geertruij van Hoften * 04-02-1789.
vi. Cornelis van Hoften, * 15-05-1791 in Middelharnis.
149. Jeroen Hendriksz van de Roovaart, * 17-06-1764 in Middelharnis, ??? 26-08-1837 in Middelharnis. Hij
trouwde Neeltje Imansdr Slis, 18-11-1787 in Middelharnis, * 17-05-1767 in Middelharnis (dochter van
Iman Jacobsz Slis en Jannetje Gerritsdr van Eck).
Kinderen:
343. i. Jannetje van de Rovaart * 15-05-1788.
344. ii. Adriana van de Roovaart * 31-01-1790.
345. iii. Tannetje van de Roovaart * 02-10-1791.
346. iv. Sijtje van de Roovaart * 02-11-1795.
347. v. Maartje van de Roovaart * 11-02-1797.
vi. Maria van de Roovaart, * 03-01-1800 in Middelharnis, ??? 10-02-1823 in Middelharnis.
348. vii. Aagje van de Roovaart * 20-10-1801.
viii. Leentje van de Roovaart, * 30-03-1804 in Middelharnis.
ix. Leentje van de Roovaart, * 08-03-1809 in Middelharnis, ??? 16-01-1873 in Sommelsdijk. Zij
trouwde Maarten Dijkers, 22-02-1851 in Sommelsdijk, * 19-05-1799 in Sommelsdijk (zoon
van Herbert Dijkers en Annetje Vlasblom), ??? 17-04-1856 in Sommelsdijk.
150. Bastiaan van de Roovaart, * 13-09-1767 in Middelharnis, ??? 05-10-1816 in Middelharnis. Hij trouwde
(1) Adriana Gouwswaert, 28-11-1792 in Middelharnis, * 23-08-1767 in Dirksland (dochter van Johannes
Pagina 33
Johannesz Goudswaart en Johanna Armstrong). Hij trouwde (2) Tannetje van der Blom, 30-04-1801 in
Middelharnis, * 09-10-1779 in Middelharnis (dochter van Jan van der Blom en Adriana Groenendijk), ???
1808. Hij trouwde (3) Jannetje Groen, 19-05-1814 in Middelharnis, * 17-10-1793 in Middelharnis
(dochter van Pieter Pietersz Groen en Aletta Pietersdr Abeele), ??? 06-12-1841 in Middelharnis.
Kinderen van Adriana Gouwswaert:
i. Adriana van de Roovaart, * 06-10-1793 in Middelharnis.
Kinderen van Tannetje van der Blom:
ii. Adriana van de Roovaart, * 29-05-1802 in Middelharnis, ??? 02-09-1883 in Middelharnis. Zij
trouwde Anthonij Gideon Petrus Anemaet, 29-11-1832 in Middelharnis, * 23-12-1792 in
Ooltgensplaat (zoon van Cornelis Anemaet en Sara Petronella de Coningh), ??? 04-01-1862 in
Middelharnis.
iii. Hendrik van de Roovaart, * 23-05-1804 in Middelharnis.
349. iv. Hendrik van de Roovaart * 02-05-1805.
v. Cornelis Jeroen van de Roovaart, * 05-03-1807 in Middelharnis, ??? 27-12-1818 in Middelharnis.
Kinderen van Jannetje Groen:
350. vi. Aletta Pieternella van de Roovaart * 06-07-1814.
vii. Bastiana van de Rovaart, * 10-08-1816 in Middelharnis. Zij trouwde Hendrik Springvloed,
27-08-1846 in Sommelsdijk, * 01-03-1801 in Sommelsdijk (zoon van Jacob Springvloed en
Lena van Heest).
151. Elisabeth Luijendijk, * 02-04-1786 in Middelharnis, ??? 27-08-1866 in Stad aan het Haringvliet. Zij
trouwde (1) Hendrik Vink, 26-04-1805 in Middelharnis, * 28-05-1780 in Middelharnis (zoon van Jan
Leendertsz Vink en Klasina Willemsdr Kardux), ??? 08-06-1806 in Middelharnis. Zij trouwde (2) Adrianus
Domine, 30-03-1810 in Middelharnis, * 25-12-1789 in Middelharnis (zoon van Matthijs Adrianusz
Domine en Teuntje Teunisdr van Brussel), ??? 23-10-1851 in Middelharnis.
Kinderen van Hendrik Vink:
351. i. Jan Hendriksz Vink * 16-10-1805.
Kinderen van Adrianus Domine:
352. ii. Teuntje Domine * 16-12-1810.
353. iii. Catharina Domine * 01-03-1813.
354. iv. Matthijs Domine * ca 1816.
355. v. Pieter Domine * ca 1817.
vi. Arendje Domine, * ca 1821 in Middelharnis. Zij trouwde Willem Lugthart, 28-05-1848 in
Middelharnis, * 03-01-1820 in Middelharnis (zoon van Krijn Lugthart en Anna van Gelder), ???
13-11-1906 in Middelharnis.
356. vii. Jannetje Domine * 29-12-1825.
152. Arend Luijendijk, * 14-06-1789 in Middelharnis. Hij trouwde Maria Louter, 23-02-1815 in
Kattendijke, * 30-01-1793 in Rhoon (dochter van Arij Pietersz Louter en Johanna Bastiaansdr van Gelder),
??? 28-12-1866 in Oude Tonge.
Kinderen:
357. i. Catharina Luijendijk * 10-12-1815.
358. ii. Johanna Pieternella Luijendijk * 17-01-1817.
iii. Pieter Luijendijk, * 20-10-1820 in Kattendijke, ??? 07-11-1820 in Kattendijke.
153. Cornelis Luijendijk, * 08-08-1793 in Middelharnis, ??? 19-10-1858 in Den Bommel. Hij trouwde (1)
Jacoba van Loon, 12-11-1819 in Den Bommel, * 04-05-1776 in Middelharnis (dochter van Arie Pietersz
van Loon en Neeltje Dingemansdr Lodder), ??? 19-01-1840 in Den Bommel. Hij trouwde (2) Wilhelmina
Gerardina Cornelia du Boeuff, 02-07-1841 in Den Bommel, * 11-11-1813 in Schelluinen (dochter van
Johannis du Boeuff en Maaike Kriek), ??? 19-06-1888 in Den Bommel.
Kinderen van Wilhelmina Gerardina Cornelia du Boeuff:
359. i. Maaike Luijendijk * ca 1842.
360. ii. Pieter Luijendijk * ca 1849.
361. iii. Catharina Luijendijk * 23-10-1843.
iv. Jacob Gerrit Luijendijk, * ca 1850 in Den Bommel. Hij trouwde Geertruij den Braber,
01-11-1876 in Den Bommel, * 29-03-1853 in Den Bommel (dochter van Joost Jacobsz den
Pagina 34
Braber en Dina Pietersdr van der Elst).
154. Jan Pietersz Luijendijk, * 06-05-1795 in Middelharnis, ??? 01-08-1861 in Zutphen. Hij trouwde (1)
Neeltje Ponse, 14-03-1823 in Den Bommel, * 14-01-1787 in Geervliet (dochter van Hendrik Ponse en
Geertruij Vrijland), ??? 18-03-1855 in Den Bommel. Hij trouwde (2) Trijntje Terwiel, 05-09-1856 in Den
Bommel, * 22-07-1823 in Brielle (dochter van Jasper Pietersz Terwiel en Gerbeij Verweel), ??? 24-05-1876
in Zutphen.
Kinderen van Trijntje Terwiel:
i. Gerrebina Catharina Luijendijk, * 12-02-1857 in Den Bommel, ??? 19-04-1930 in Arnhem. Zij
trouwde Albertus Heijink, 17-08-1881 in Zutphen, * ca 1854 in Zutohen (zoon van Evert Jan
Heijink en Maartje Jansen).
155. Jannetje Luijendijk, * 25-03-1800 in Middelharnis, ??? 27-11-1870 in Stad aan het Haringvliet. Zij
trouwde Abraham van der Meij, 10-10-1827 in Den Bommel, * 25-05-1803 in Den Bommel (zoon van
Johannes van der Meij en Johanna Catharina van Merkensteijn).
Kinderen:
362. i. Geertrui van der Meij * ca 1831.
156. Dirk Luijendijk, * 14-11-1801 in Middelharnis, ??? n 1855. Hij trouwde Pieternella van Hooijdonk,
10-10-1827 in Den Bommel, * 27-04-1805 in Nieuwe Tonge (dochter van Wouter van Hooijdonk en Lena
Jansdr Admiraal), ??? 22-06-1855 in Den Bommel.
Kinderen:
363. i. Pieter Luijendijk * 15-04-1833.
364. ii. Neeltje Geertruida Luijendijk * 11-12-1843.
157. Martijntje Luijendijk, * 02-06-1803 in Middelharnis, ??? 12-03-1855 in Den Bommel. Zij trouwde (1)
Laurens Korthals, 11-04-1822 in Stad aan het Haringvliet, * 26-04-1799 in Oude Tonge (zoon van Onb en
Laurina Korthals), ??? 20-05-1844 in Den Bommel. Zij trouwde (2) Arie de Jong, 02-12-1846 in Den
Bommel, * 23-06-1798 in Nieuwe Tonge (zoon van Johannis Ariesz de Jong en Maria van Oudenalder), ???
07-09-1876 in Den Bommel.
Kinderen van Laurens Korthals:
i. Pieter Korthals, * ca 1822, ??? 07-08-1822 in Den Bommel.
ii. Pieter Korthals, * ca 1823, ??? 25-11-1823 in Den Bommel.
iii. Laurina Korthals, * 27-11-1827 in Oude Tonge, ??? 04-12-1832 in Oude Tonge.
iv. Aren Korthals, * 19-04-1830 in Middelharnis, ??? 14-08-1849 in Oude Tonge.
v. Laurina Korthals, * 25-11-1834 in Den Bommel, ??? 16-05-1836 in Den Bommel.
365. vi. Laurina Korthals * 21-05-1841.
158. Pieter Cornelisz Meeuwis, * 24-06-1798 in Stellendam, ??? 09-09-1850 in Stellendam. Hij trouwde
Adriaantje de Blok, 13-12-1821 in Stellendam, * 26-07-1803 in Stellendam (dochter van Philippus
Danielsz de Blok en Johanna van Dam).
Kinderen:
366. i. Cornelis Meeuwis * 11-06-1822.
ii. Flip Meeuwis, * 28-07-1824 in Stellendam, ??? 14-10-1827 in Stellendam.
iii. Marinus Meeuwis, * 03-03-1826 in Stellendam.
iv. Flip Meeuwis, * 05-07-1829 in Stellendam.
v. Simon Meeuwis, * 22-12-1830 in Stellendam.
vi. doodgeboren Meeuwis, * 22-12-1830 in Stellendam, ??? 22-12-1830 in Stellendam.
vii. Daniel Meeuwis, * 20-10-1833 in Stellendam.
viii. Cornelia Meeuwis, * 31-12-1835 in Stellendam.
ix. Johannes Meeuwis, * 26-03-1838 in Stellendam, ??? 13-03-1839 in Stellendam.
x. Johannis Meeuwis, * 14-08-1840 in Stellendam.
xi. Willem Meeuwis, * 03-05-1843 in Stellendam.
xii. Johanna Meeuwis, * 25-08-1845 in Stellendam.
159. Cornelis van den Ochtend, * 27-05-1796 in Stellendam. Hij trouwde Neeltje Koppenaal, 19-11-1826
Pagina 35
in Nieuwe Tonge, * 17-04-1800 in Nieuwe Tonge (dochter van Sander Koppenaal en Johanna du Pree), ???
11-01-1876 in Sommelsdijk.
Kinderen:
367. i. Johanna van den Ochtend * 16-03-1829.
368. ii. Maria van den Ochtend * ca 1833.
iii. Jannetje van den Ochtend, * 16-03-1836 in Sommelsdijk, ??? 19-03-1904 in Sommelsdijk.
iv. doodgeboren Van den Ochtend, * 21-12-1838 in Sommelsdijk, ??? 21-12-1838 in Sommelsdijk.
Achtste Generatie
160. Hugo van Rumpt, * 10-02-1821 in Onwaard, ??? 23-11-1883 in Dirksland. Hij trouwde Maartje van
den Doel, 26-07-1850 in Dirksland, * 01-07-1824 in Dirksland (dochter van Dirk van den Doel en Adriana
Schouwenaar), ??? 08-08-1893 in Dirksland.
Kinderen:
i. Dingena van Rumpt, * 28-12-1850 in Dirksland, ??? 20-03-1851 in Dirksland.
369. ii. Adriana van Rumpt * 22-02-1852.
370. iii. Dingena Maria van Rumpt * 16-12-1853.
iv. Maria van Rumpt, * 04-11-1856.
v. Dirk van Rumpt, * 06-07-1857 in Dirksland, ??? 16-10-1857 in Dirksland.
371. vi. Arentje van Rumpt * 19-03-1859.
vii. Aart van Rumpt, * 21-08-1861, ??? 25-05-1880.
viii. Maria van Rumpt, * 22-01-1870, ??? 24-07-1881.
161. Bastiaan van Rumpt, * 15-03-1825 in Onwaard, ??? 04-05-1897 in Stad aan het Haringvliet. Hij
trouwde Bastiaantje Bongers, 13-04-1855 in Stad aan het Haringvliet, * 23-01-1833 in Stad aan het
Haringvliet (dochter van Cornelis Bongers en Adriaantje Severon), ??? 05-05-1899 in Stad aan het
Haringvliet.
Kinderen:
i. Aart van Rumpt, * 17-11-1855 in Stad aan het Haringvliet, ??? 23-05-1860 in Stad aan het
Haringvliet.
372. ii. Cornelis van Rumpt * 24-12-1856.
iii. Hugo van Rumpt, * 13-11-1858 in Stad aan het Haringvliet, ??? 30-11-1885 in Nijmegen.
iv. Adriaantje van Rumpt, * 12-05-1861 in Stad aan het Haringvliet, ??? 05-12-1867 in Stad aan het
Haringvliet.
v. Aart van Rumpt, * 16-11-1863 in Stad aan het Haringvliet, ??? 24-06-1884 in Stad aan het
Haringvliet.
vi. Dingena Maria van Rumpt, * 30-01-1866 in Stad aan het Haringvliet, ??? 25-11-1874 in Stad aan
het Haringvliet.
373. vii. Adrianus Jacob van Rumpt * 25-09-1870.
374. viii. Dingena Maria van Rumpt * 06-06-1877.
162. Jannetje Markwat, * 25-08-1829 in Onwaard. Zij trouwde Hendrik Touw, 01-04-1854 in Melissant, *
09-12-1830 in Melissant (zoon van Willem Touw en Geertruij Visbeen).
Kinderen:
i. Willem Touw, * 18-11-1855 in Melissant, ??? 24-09-1877 in Melissant.
375. ii. Maria Touw * 10-03-1859.
iii. Geertje Touw, * 27-06-1862 in Melissant.
376. iv. Dina Pieternella Lena Touw * 02-11-1866.
v. Hendrika Touw, * 29-04-1874 in Melissant.
163. Pieter Trommel, * 26-03-1839 in Dirksland, ??? 02-02-1920 in Melissant. Hij trouwde Cornelia
Lodder, 13-05-1864 in Melissant, * 13-02-1840 in Onwaard (dochter van Mels Cornelisz Lodder en Lena
Visbeen), ??? 14-02-1920 in Melissant.
Kinderen:
i. Cornelia Trommel, * 20-02-1865 in Melissant.
Pagina 36
377. ii. Cornelis Trommel * ca 1865.
iii. Mels Trommel, * 26-04-1866 in Melissant, ??? 20-04-1867 in Melissanr.
iv. Mels Trommel, * 25-11-1868 in Melissant, ??? 14-06-1871 in Melissant.
378. v. Klara Lena Trommel * 30-07-1872.
379. vi. Lena Trommel * 21-02-1878.
vii. Mels Trommel, * 28-11-1879 in Melissant, ??? 29-11-1879 in Melissant.
164. Aren van den Hoek, * 27-02-1842 in Dirksland, ??? 03-06-1930 in Stellendam. Hij trouwde Pieternella
Poortvliet, 18-04-1867 in Dirksland, * 08-11-1843 in Dirksland (dochter van Pieter Poortvliet en
Hendrikje Arensdr Pas), ??? 19-02-1897 in Stellendam.
Kinderen:
380. i. Geertrui van den Hoek * 15-02-1868.
381. ii. Hendrika van den Hoek * 18-08-1869.
iii. Servaas van den Hoek, * 31-03-1872 in Dirksland, ??? 02-08-1872 in Dirksland.
382. iv. Servaas van den Hoek * 23-06-1873.
383. v. Pietertje van den Hoek * 15-03-1876.
384. vi. Adriaantje van den Hoek * 22-06-1879.
vii. Adrianus van den Hoek, * 21-07-1883 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Kaatje Roon,
15-07-1915 in Stellendam, * 26-09-1887 in Stellendam (dochter van Pieter Roon en Maria
Keijzer).
385. viii. Lena van den Hoek * 22-07-1886.
ix. Elizabeth Maria van den Hoek, * 18-05-1889 in Dirksland, ??? 27-06-1892 in Stellendam.
165. Maria van den Hoek, * 25-09-1848 in Dirksland, ??? 06-02-1920 in Rotterdam. Zij trouwde Hendrik
Wilkes, 16-12-1874 in Dirksland, * 15-04-1856 in Onwaard (zoon van Teunis Wilkes en Johanna
Oosterling), ??? 14-03-1943 in Zoeterwoude, Leiden.
Kinderen:
386. i. Teunis Wilkes * 16-06-1875.
387. ii. Servaas Wilkes * 06-07-1876.
iii. Johanna Wilkes, * 27-07-1879 in Dirksland. Zij trouwde Cornelis van Maanen, 20-02-1907 in
Rotterdam, * CA 1884 in Kralingen (zoon van Abraham van Maanen en Hendrika Fruh).
iv. Geertrui Wilkes, * 19-08-1881 in Dirksland. Zij trouwde Frans Kralt, 06-05-1903 in
Rotterdam, * ca 1878 in Rijnsburg (zoon van Willem Kralt en Maria van der Laan).
v. Christina Wilkes, * 24-04-1883 in Schiedam.
vi. Adrianus Wilkes, * 07-07-1887 in Dirksland. Hij trouwde Wilhelmina Sluimer, 21-12-1910 in
Rotterdam, * CA 1889 in Hellevoetsluis (dochter van Leendert Sluimer en Aafje Mouthaan).
vii. Pieter Wilkes, * 27-03-1890 in Dirksland.
388. viii. Hendrik Wilkes * 13-10-1893.
166. Cornelia van den Hoek, * 19-08-1843 in Dirksland. Zij trouwde Gerrit Oorbeek, 07-05-1869 in
Dirksland, * 15-10-1841 in Herkingen (zoon van Benjamin Oorbeek en Pieternella Saarloos), ???
03-09-1896 in Herkingen.
Kinderen:
i. Benjamin Oorbeek, * 12-10-1869 in Herkingen, ??? 29-04-1873 in Herkingen.
ii. Adrianus Oorbeek, * 09-05-1872 in Herkingen, ??? 12-04-1873 in Herkingen.
389. iii. Benjamin Adrianus Oorbeek * 20-07-1873.
iv. doodgeboren Oorbeek, * 23-10-1875 in Melissant, ??? 23-10-1875 in Melissant.
167. Aren van den Hoek, * 19-02-1846 in Dirksland, ??? 23-05-1919 in Melissant. Hij trouwde Neeltje
Frederiks, 27-02-1873 in Dirksland, * 26-11-1848 in Stellendam (dochter van Onbekend en Vrenica
Frederiks), ??? 13-09-1939 in Melissant.
Kinderen:
390. i. Adrianus van den Hoek * 10-06-1873.
391. ii. Cornelis Arendsz van den Hoek * 19-06-1874.
iii. Aren van den Hoek, * 24-04-1888 in Melissant. Hij trouwde Jannetje van Gulik, 08-11-1917 in
Dirksland, * 11-11-1892 in Middelharnis (dochter van Anthonij van Gulik en Adriaantje van
Pagina 37
Groningen).
iv. Janna van den Hoek, * 12-05-1878 in Sommelsdijk, ??? 24-05-1914.
168. Neeltje van den Hoek, * 16-05-1849 in Dirksland, ??? 05-05-1936 in Dirksland. Zij trouwde Bastiaan
Bette, 27-11-1874 in Dirksland, * 26-02-1851 in Dirksland (zoon van Johannes Bette en Neeltje Oorbeek),
??? 19-04-1941 in Dirksland.
Kinderen:
392. i. Johannis Bette * 01-07-1873.
393. ii. Adrianus Bette * 15-11-1874.
394. iii. Leendert Bette * 29-03-1876.
395. iv. Aren Bette * 01-01-1878.
v. Janna Bette, * 17-12-1879 in Dirksland, ??? 21-12-1880 in Dirksland.
vi. Janna Bette, * 27-10-1881 in Dirksland. Zij trouwde Jacob van Geest, 25-06-1903 in
Dirksland, * ca 1881 in 's-Gravenzande (zoon van Bernardus van Geest en Neeltje Gondelach).
vii. Klaasje Bette, * 18-09-1883 in Dirksland. Zij trouwde Arie van Geest, 20-10-1910 in
Dirksland, * ca 1882 in 's-Gravenzande (zoon van Bernardus van Geest en Neeltje Gondelach).
viii. Cornelia Bette, * 06-09-1885 in Dirksland, ??? 15-07-1938 in Dirksland. Zij trouwde Arend van
Prooijen, 15-08-1907 in Dirksland, * 03-04-1884 in Middelharnis (zoon van Leendert van
Prooijen en Jannetje van Zon).
ix. Cornelis Bette, * 20-08-1888 in Dirksland, ??? 26-12-1888 in Dirksland.
396. x. Cornelis Bette * 13-01-1890.
xi. Bastiaan Bette, * 23-11-1891 in Dirksland. Hij trouwde Johanna van Bodegom, 16-07-1920 in
Dirksland, * 13-08-1895 in Dirksland (dochter van Paulus van Bodegom en Marina Bestman).
169. Arentje van den Hoek, * 08-06-1852 in Dirksland, ??? 28-11-1936 in Stellendam. Zij trouwde Willem
van Rossum, 22-01-1875 in Dirksland, * 16-02-1852 in Stad aan het Haringvliet (zoon van Huibert van
Rossum en Johanna de Graaf), ??? 02-08-1924 in Rotterdam.
Kinderen:
397. i. Johanna van Rossum * 15-06-1875.
398. ii. Janna van Rossum * 05-02-1877.
iii. Huibert van Rossum, * 11-11-1878 in Dirksland, ??? 31-10-1949 in Stellendam. Hij trouwde
Tona Nagtegaal, 28-04-1904 in Melissant, * ca 1881 in Melissant (dochter van Jacob Nagtegaal
en Neeltje Molenaar).
iv. Maria van Rossum, * 28-01-1881 in Sommelsdijk. Zij trouwde Adrianus Otte, 23-04-1903 in
Melissant, * 04-06-1878 in Melissant (zoon van Marinus Otte en Maartje Grootenboer).
v. Dina van Rossum, * 04-03-1883 in Dirksland, ??? 17-07-1883 in Dirksland.
vi. Dina van Rossum, * 21-06-1884 in Dirksland, ??? 29-10-1884 in Dirksland.
399. vii. Dina van Rossum * 05-01-1886.
viii. Cornelia van Rossum, * 29-01-1888 in Dirksland. Zij trouwde Reinier Klink, 29-04-1910 in
Stellendam, * 14-12-1885 in Stellendam (zoon van Jan Klink en Maria van Seters).
400. ix. Arentje van Rossum * 02-08-1890.
x. Adrianus van Rossum, * 10-04-1892 in Dirksland, ??? 29-04-1945 in Dirksland. Hij trouwde (1)
Jacomijntje Tanis, 18-09-1913 in Ouddorp, * ca 1893 in Ouddorp (dochter van Human Tanis
en Teuntje Tanis), ??? 14-08-1922 in Stellendam. Hij trouwde (2) Wilhelmina Cornelia Kievit,
27-03-1925 in Stellendam, * 05-03-1899 in Stellendam (dochter van Human Kievit en
Cornelia de Graaf), ??? 14-03-1928 in Stellendam. Hij trouwde (3) Annetje Pieternella Klink.
xi. Willempje van Rossum, * 03-09-1894 in Melissant. Zij trouwde Adrianus Breederveld,
26-02-1914 in Stellendam, * 20-11-1891 in Goedereede (zoon van Abraham Breederveld en
Teuntje van Heest).
xii. Teuntje van Rossum, * 12-01-1897 in Stellendam. Zij trouwde Pieter troost, 22-03-1917 in
Stellendam, * ca 1897 in Stellendam (zoon van Andries Troost en Maria Redert).
170. Teuntje van den Hoek, * 04-04-1857 in Dirksland, ??? 20-05-1935 in Dirksland. Zij trouwde Johannes
Anthonie Koppelman, 01-05-1879 in Dirksland, * 26-10-1855 in Dirksland (zoon van Jan Koppelman en
Johanna Maria Holleman), ??? 22-02-1933 in Sommelsdijk.
Kinderen:
Pagina 38
i. Jan Koppelman, * 08-08-1880 in Dirksland, ??? 25-07-1923 in Dirksland. Hij trouwde Maatje de
Jong, 12-10-1906 in Dirksland, * 20-07-1874 in Sommelsdijk (dochter van Paulus de Jong en
Kaatje Buth), ??? 21-01-1938 in Dirksland.
ii. Adrianus Koppelman, * 08-08-1880 in Dirksland, ??? 19-12-1883 in Dirksland.
iii. Johanna Koppelman, * 13-12-1881 in Dirksland, ??? 05-05-1958 in Rotterdam. Zij trouwde Jan
Zoon, 01-12-1905 in Dirksland, * 22-08-1882 in Dirksland (zoon van Hermanus Zoon en
Jacoba Boogert).
iv. Janna Koppelman, * 04-11-1883 in Dirksland, ??? 25-12-1883 in Dirksland.
v. Janna Koppelman, * 13-11-1884 in Dirksland, ??? 01-12-1884 in Dirksland.
vi. Janna Koppelman, * 07-03-1886 in Dirksland, ??? 19-10-1890 in Dirksland.
vii. Adrianus Koppelman, * 09-09-1888 in Dirksland. Hij trouwde Cornelia Pieternella van Loo,
10-06-1931 in Sommelsdijk, * ca 1895 in Dirksland (dochter van Pieter Leunis van Loo en
Barbera Arendje Adriaantje Both).
viii. Janna Koppelman, * 29-03-1891 in Dirksland. Zij trouwde Leendert Bakker, 06-02-1913 in
Dirksland, * ca 1888 in Dirksland (zoon van N en Elizabeth Bakker).
ix. Maria Koppelman, * 12-09-1893 in Dirksland. Zij trouwde Pieter van der Gijze, 01-11-1917 in
Dirksland, * ca 1889 in Dirksland (zoon van Jan van der Gijze en Arentje Both).
x. Johannes Anthonie Koppelman, * 13-06-1896 in Dirksland, ??? 19-12-1903 in Dirksland.
xi. Cornelis Koppelman, * 18-02-1899 in Dirksland. Hij trouwde Johanna Molenaar, 13-10-1927
in Sommelsdijk, * ca 1907 in Sommelsdijk (dochter van Jan Molenaar en Neeltje Kastelein).
171. Cornelis van den Hoek, * 14-05-1862 in Dirksland, ??? 25-05-1897 in Dirksland. Hij trouwde Maartje
de Ruiter, 09-04-1885 in Dirksland, * 21-01-1860 in Sommelsdijk (dochter van Cornelis de Ruijter en
Huibertje Wielaard).
Kinderen:
i. Adrianus van den Hoek, * 07-10-1885 in Dirksland.
ii. Huibertje van den Hoek, * 05-09-1887 in Dirksland.
iii. Janna van den Hoek, * 16-04-1889 in Dirksland, ??? 01-05-1889 in Dirksland.
iv. Cornelis van den Hoek, * 21-05-1890 in Dirksland, ??? 10-08-1892 in Dirksland.
v. Janna van den Hoek, * 20-08-1891 in Dirksland.
vi. Cornelis van den Hoek, * 30-06-1893 in Dirksland, ??? 19-01-1931 in Rotterdam. Hij trouwde
Clasina Johanna de Bruin.
vii. Aren van den Hoek, * 11-05-1896 in Dirksland, ??? 06-10-1896 in Dirksland.
172. Anthonij van den Hoek, * 10-02-1842 in Sommelsdijk. Hij trouwde (1) Klaasje Koster, 13-02-1867
in Middelharnis, * 01-09-1832 in Middelharnis (dochter van Leendert Koster en Jannetje van der Schilt), ???
28-03-1891 in Nieuwveen. Hij trouwde (2) Barbera Blok, 04-05-1894 in Nieuwveen, * ca 1856 in
Bodegraven (dochter van Cornelis Blok en Maria Jacoba van Leeuwen).
Kinderen van Klaasje Koster:
i. Johannis van den Hoek, * 16-05-1867 in Middelharnis. Hij trouwde Grietje Roodenburg,
30-03-1893 in Nieuwveen, * 16-02-1871 in Nieuwveen (dochter van Willem Roodenburg en
Christina Wilhelmina Bregje Reijneker).
ii. Leendert van den Hoek, * 06-01-1869 in Middelharnis, ??? 26-03-1939 in Alphen aan den Rijn.
Hij trouwde Jacoba Stoof, 18-05-1898 in Oudshoorn, * ca 1873 in Woubrugge (dochter van
Willem Stoof en Adriana van Wieringen).
iii. Cornelis van den Hoek, * 07-06-1870 in Middelharnis, ??? 15-08-1945 in Alphen aan den Rijn.
Hij trouwde Maria Hendrica Roos, 11-10-1893 in Alkemade, * 14-10-1873 in Alkemade
(dochter van Johannes Roos en Cornelia de Blanken), ??? 20-08-1947 in Alphen aan den Rijn.
iv. Jannetje van den Hoek, * 16-04-1872 in Melissant, ??? 04-10-1872 in Melissant.
401. v. Jannetje Maria van den Hoek * 21-07-1873.
vi. Stoffel van den Hoek, * 02-05-1876 in Den Bommel, ??? 08-08-1876 in Den Bommel.
vii. Adrianus van den Hoek, * 12-05-1878 in Den Bommel, ??? 03-12-1879 in Ooltgensplaat.
173. Joost Kamerling, * 08-08-1836 in Stad aan het Haringvliet, ??? 28-04-1915 in Stad aan het Haringvliet.
Hij trouwde (1) Maria Langerak, 11-05-1860 in Stad aan het Haringvliet, * 28-12-1826 in Ooltgensplaat
(dochter van Arent Langerak en Maria Noordzij), ??? 11-02-1861 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde
Pagina 39
(2) Jannetje van Markenstein, 16-07-1863 in Stad aan het Haringvliet, * ca 1835 in Oude Tonge (dochter
van Aart van Markenstein en Maria Lampert), ??? 26-04-1864 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde (3)
Jannetje Buth, 22-04-1865 in Stad aan het Haringvliet, * 18-08-1838 in Middelharnis (dochter van
Mattheus Buth en Elisabeth Schoonejongen), ??? 30-04-1919 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen van Jannetje van Markenstein:
i. Stijntje Kamerling, * 30-10-1863 in Stad aan het Haringvliet, ??? 02-11-1938 in Stad aan het
Haringvliet.
Kinderen van Jannetje Buth:
ii. Mattheus Kamerling, * 08-10-1865 in Stad aan het Haringvliet, ??? 09-06-1878 in Stad aan het
Haringvliet.
402. iii. Johannis Kamerling * 30-04-1867.
iv. Elisabeth Kamerling, * 26-09-1868 in Stad aan het Haringvliet, ??? 13-01-1875 in Stad aan het
Haringvliet.
v. Engeltje Kamerling, * 10-07-1870 in Stad aan het Haringvliet, ??? 18-10-1874 in Stad aan het
Haringvliet.
vi. Sara Kamerling, * 09-08-1872 in Stad aan het Haringvliet, ??? 21-10-1874 in Stad aan het
Haringvliet.
vii. Hendrika Kamerling, * 04-12-1873 in Stad aan het Haringvliet, ??? 30-10-1874 in Stad aan het
Haringvliet.
viii. Engeltje Kamerling, * 30-11-1874 in Stad aan het Haringvliet, ??? 24-06-1875 in Stad aan het
Haringvliet.
ix. Joost Kamerling, * 26-03-1876 in Stad aan het Haringvliet, ??? 14-10-1880 in Stad aan het
Haringvliet.
403. x. Hendrik Kamerling * 13-09-1877.
404. xi. Mattheus Kamerling * 10-02-1879.
xii. Joost Kamerling, * 09-03-1882 in Stad aan het Haringvliet, ??? 22-08-1949 in Stad aan het
Haringvliet. Hij trouwde Maatje van der Slik, 05-02-1908 in Stad aan het Haringvliet, *
10-11-1884 in Stad aan het Haringvliet (dochter van Cornelis van der Slik en Antje Onwijn), ???
25-04-1966.
174. Engeltje Kamerling, * 06-01-1842 in Stad aan het Haringvliet, ??? 02-01-1921 in Sommelsdijk. Zij
trouwde Leendert van Eck, 08-10-1868 in Middelharnis, * 19-09-1841 in Middelharnis (zoon van Hendrik
van Eck en Johanna van der Waal), ??? 18-04-1917 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Hendrik van Eck, * 12-03-1869 in Middelharnis, ??? 11-05-1873 in Middelharnis.
405. ii. Stijntje Elizabeth van Eck * 22-03-1870.
iii. Cornelia van Eck, * 11-06-1872 in Middelharnis, ??? 08-07-1873 in Middelharnis.
406. iv. Hendrika Cornelia van Eck * 21-11-1873.
407. v. Hendrik van Eck * 04-12-1875.
vi. Johannis van Eck, * 03-12-1877 in Middelharnis, ??? 21-08-1879 in Middelharnis.
vii. Joost van Eck, * 20-01-1880 in Middelharnis, ??? 13-04-1880 in Middelharnis.
viii. Johanna van Eck, * 20-01-1880 in Middelharnis, ??? 14-04-1880 in Middelharnis.
408. ix. Leendert Jacob van Eck * 12-01-1883.
175. Joost Kamerling, * 27-08-1825 in Dirksland, ??? 14-06-1913 in Rotterdam. Hij trouwde Hermina
Catharina van Es, 27-09-1855 in Aalsmeer, * 09-11-1828 in Sommelsdijk (dochter van Leendert van Es en
Aartje Gakels), ??? 20-12-1906 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Leendert Kamerling, * 24-01-1850 in Dirksland, ??? 02-12-1862 in Haarlemmermeer.
ii. Hendrika Kamerling, * 16-03-1851 in Dirksland, ??? 09-03-1935 in Rotterdam. Zij trouwde
Marinus Dullaart, 28-06-1875 in Nieuwerkerk aan den IJssel, * ca 1851 in Nieuwerkerk aan
den IJssel (zoon van Marinus Dullaart en Aaltje van Zomeren).
iii. Aartje van Es, * 26-03-1852 in Dirksland, ??? 22-07-1852 in Dirksland.
iv. Aart Kamerling, * 07-08-1853 in Dirksland, ??? 10-11-1854 in Aalsmeer.
176. Abram van Antwerpen, * 05-09-1815 in Sommelsdijk. Hij trouwde Burgje de Boer, 30-03-1841, *
Pagina 40
08-04-1817 in Middelharnis (dochter van Gerrit den Boer en Pieternella van der Kamp).
Kinderen:
i. Pieternella van Antwerpen, * ca 1845 in Sommelsdijk. Zij trouwde Corstiaan Wielaard,
09-04-1869 in Sommelsdijk, * 02-08-1843 in Sommelsdijk (zoon van Pieter Wielaard en
Dingena van der Daff).
409. ii. Maatje Leentje van Antwerpen * ca 1860.
177. Jan van Antwerpen, * 29-10-1822 in Sommelsdijk. Hij trouwde Neeltje van der Kooij, 28-04-1844 in
Sommelsdijk, * 05-08-1822 in Middelharnis (dochter van Willem van der Kooij en Neeltje Schaap).
Kinderen:
i. Willem van Antwerpen, * ca 1850 in Sommelsdijk. Hij trouwde Bastiana Adriana de Bloeme,
19-04-1871 in Middelharnis, * 07-09-1848 in Middelharnis (dochter van Willem de Bloeme en
Jannetje van Brussel).
178. Anthonij van Antwerpen, * 05-10-1829 in Sommelsdijk, ??? 21-08-1870 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde
Ida Peekstok, 21-04-1855 in Middelharnis, * 11-03-1829 in Middelharnis (dochter van Arend Peekstok en
Kommertje van der Valk), ??? 05-06-1910 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. doodgeboren Van Antwerpen, * 24-07-1857 in Middelharnis, ??? 24-07-1857 in Middelharnis.
410. ii. Jannetje van Antwerpen * 24-04-1861.
iii. Aren Jan van Antwerpen, * 25-01-1867 in Nieuwe Tonge.
179. Abraham van Antwerpen, * ca 1821 in Sommelsdijk, ??? 31-07-1893 in Rotterdam. Hij trouwde
Klazina Wilhelmina van Gent, 24-04-1851 in Middelharnis, * 10-09-1824 in Sommelsdijk (dochter van
Jacob Arijsz van Gent en Arendje Arensdr Pas), ??? 23-04-1913 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Jacob van Antwerpen, * 27-12-1851 in Middelharnis, ??? 24-02-1855 in Middelharnis.
411. ii. Leentje van Antwerpen * 15-07-1854.
412. iii. Jacob van Antwerpen * 04-01-1857.
iv. Leendert Wouter van Antwerpen, * 09-04-1858 in Middelharnis. Hij trouwde Adriaantje van
Groningen, 02-05-1884 in Sommelsdijk, * 16-09-1859 in Middelharnis (dochter van Simon
Johannisz van Groningen en Grieta Willemsdr van Gelder).
v. Arendje van Antwerpen, * 22-12-1861 in Sommelsdijk. Zij trouwde Hendrik Gideon,
23-04-1885 in Sommelsdijk, * ca 1859 in Middelharnis (zoon van Pieter Gideon en Pietertje
Zoon).
413. vi. Abraham van Antwerpen * 24-01-1866.
180. Aaltje van Antwerpen, * 04-06-1816 in Sommelsdijk, ??? 21-11-1902 in Middelharnis. Zij trouwde
Salomon Beket, 15-10-1843 in Middelharnis, * 14-07-1819 in Middelharnis (zoon van Abram Salomonsz
Beket en Maria van Dalen), ??? 05-03-1907 in Middelharnis.
Kinderen:
414. i. Abraham Beket * 22-02-1844.
415. ii. Elbert Beket * 30-06-1856.
181. Robbregt van Antwerpen, * 23-12-1817 in Sommelsdijk, ??? 27-03-1893 in Sommelsdijk. Hij trouwde
(1) Johanna Kolle. Hij trouwde (2) Aaltje Wielhouwer, 24-03-1839 in Sommelsdijk, * 16-09-1815 in
Sommelsdijk (dochter van Jan Wielhouwer en Adriaantje Grootenboer), ??? 21-07-1866 in Sommelsdijk.
Hij trouwde (3) Jacomina Kolle, 23-08-1867 in Sommelsdijk, * ca 1821 in Sommelsdijk (dochter van
Laurens Kolle en Cornelia Both), ??? 22-12-1867 in Sommelsdijk. Hij trouwde (4) Adriana Schilt,
15-11-1873 in Stad aan het Haringvliet, * 09-03-1822 in Stad aan het Haringvliet (dochter van Bastiaan
Schilt en Wilhelmina Hoedemans).
Kinderen van Aaltje Wielhouwer:
i. Abram van Antwerpen, * 18-07-1839 in Sommelsdijk, ??? 13-08-1839 in Sommelsdijk.
ii. Abram van Antwerpen, * 08-09-1840 in Sommelsdijk, ??? 21-08-1842 in Sommelsdijk.
iii. Adriaantje van Antwerpen, * 12-10-1841 in Sommelsdijk, ??? 11-09-1842 in Sommelsdijk.
iv. Abraham van Antwerpen, * 29-08-1844 in Sommelsdijk, ??? 19-07-1866 in Sommelsdijk.
Pagina 41
v. Adriaantje van Antwerpen, * 08-11-1848 in Sommelsdijk. Zij trouwde Stoffel Koningswoud,
06-10-1870 in Stad aan het Haringvliet, * ca 1841 in Stad aan het Haringvliet (zoon van
Cornelis Koningswoud en Barbara Bal).
vi. Jan van Antwerpen, * 06-12-1854 in Sommelsdijk, ??? 07-10-1856 in Sommelsdijk.
416. vii. Jan van Antwerpen * 22-10-1856.
182. Elizabeth van Antwerpen, * 30-10-1822 in Sommelsdijk, ??? 10-02-1895 in Sommelsdijk. Zij trouwde
(1) Johannes Spee, 14-04-1844 in Sommelsdijk, * 15-10-1820 in Sommelsdijk (zoon van Jan Spee en
Johanna van Ochem), ??? 07-07-1855 in Sommelsdijk. Zij trouwde (2) Aren van Hoften, 27-12-1878 in
Sommelsdijk, * 10-05-1821 in Middelharnis (zoon van Jan Jonasz van Hoften en Maria Sandifort), ???
20-04-1898 in Middelharnis.
Kinderen van Johannes Spee:
417. i. Jan Spee * 17-07-1844.
418. ii. Abram Spee * 18-10-1845.
iii. George Spee, * 11-08-1847 in Sommelsdijk, ??? 14-10-1850 in Sommelsdijk.
iv. Robbregt Spee, * 12-02-1849 in Sommelsdijk, ??? 21-11-1856 in Sommelsdijk.
419. v. Johanna Spee * 28-11-1850.
420. vi. George Spee * 10-04-1853.
183. Elbert van Antwerpen, * 02-10-1825 in Sommelsdijk, ??? 25-12-1922 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Johanna Hartman, 01-11-1850 in Sommelsdijk, * 19-12-1824 in Sommelsdijk (dochter van Hendrik
Arendsz Hartman en Grieta Schellevis), ??? 11-10-1877 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Ida van Antwerpen, * 04-05-1854 in Sommelsdijk, ??? 25-05-1854 in Sommelsdijk.
ii. doodgeboren Van Antwerpen, * 15-08-1855 in Sommelsdijk, ??? 15-08-1855 in Sommelsdijk.
421. iii. Hendrik van Antwerpen * 13-08-1856.
iv. Ida van Antwerpen, * 22-10-1858 in Sommelsdijk, ??? 08-07-1866 in Sommelsdijk.
v. Grietha van Antwerpen, * 01-10-1860 in Sommelsdijk, ??? 11-09-1904 in Sommelsdijk.
422. vi. Aaltje van Antwerpen * 08-05-1863.
423. vii. Jacoba van Antwerpen * 31-01-1866.
viii. Abraham van Antwerpen, * 01-10-1869 in Sommelsdijk.
184. Lena van Antwerpen, * 15-11-1828 in Sommelsdijk, ??? 29-09-1907 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jan
van Heemst, 05-07-1850 in Sommelsdijk, * 19-12-1825 in Sommelsdijk (zoon van Johannes Hendriksz
van Heemst en Neeltje Appel), ??? 08-02-1906 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Neeltje van Heemst, * 21-11-1850 in Sommelsdijk, ??? 22-11-1850 in Sommelsdijk.
ii. Ida van Heemst, * 02-01-1856 in Sommelsdijk, ??? 05-02-1857 in Sommelsdijk.
424. iii. Johannis van Heemst * 03-11-1858.
iv. Abraham van Heemst, * 06-11-1860 in Sommelsdijk. Hij trouwde Fransje Schreuder,
22-08-1884 in Sommelsdijk, * 15-04-1862 in Middelharnis (dochter van Johan Wilhelm
Schreuder en Fransje van de Roovaart), ??? 25-06-1890 in Rotterdam.
425. v. Hendrik van Heemst * 11-09-1865.
vi. Ida van Heemst, * ca 1874 in Sommelsdijk. Zij trouwde Johannis van Dorst, 10-04-1908 in
Sommelsdijk, * 10-11-1869 in Sommelsdijk (zoon van Pieter van Dorst en Cornelia Kranse), ???
07-08-1936 in Dirksland.
185. Jacob van Antwerpen, * 21-09-1834 in Sommelsdijk, ??? 27-12-1895 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Sijtje Lodder, 29-10-1857 in Sommelsdijk, * 22-05-1837 in Sommelsdijk (dochter van Leendert Lodder en
Cornelia Vrijdag), ??? 12-08-1912 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Leendert van Antwerpen, * 04-11-1857 in Sommelsdijk, ??? 01-07-1858 in Sommelsdijk.
ii. doodgeboren Van Antwerpen, * 06-02-1859 in Sommelsdijk, ??? 06-02-1859 in Sommelsdijk.
iii. Leendert van Antwerpen, * 01-06-1860 in Sommelsdijk, ??? 25-09-1860 in Sommelsdijk.
iv. Ida van Antwerpen, * 01-06-1860 in Sommelsdijk, ??? 31-08-1860 in Sommelsdijk.
v. Leendert van Antwerpen, * 06-09-1861 in Sommelsdijk, ??? 25-03-1865 in Sommelsdijk.
Pagina 42
vi. Ida van Antwerpen, * 10-08-1863 in Sommelsdijk, ??? 11-11-1863 in Sommelsdijk.
vii. doodgeboren Van Antwerpen, * 21-01-1865 in Sommelsdijk, ??? 21-01-1865 in Sommelsdijk.
426. viii. Leendert van Antwerpen * 12-10-1866.
ix. Ida van Antwerpen, * 02-01-1868 in Sommelsdijk, ??? 12-04-1869 in Sommelsdijk.
427. x. Ida van Antwerpen * 17-05-1870.
xi. Cornelia van Antwerpen, * 02-06-1873 in Sommelsdijk, ??? 18-08-1873 in Sommelsdijk.
xii. Cornelia van Antwerpen, * 03-03-1875 in Sommelsdijk, ??? 09-08-1875 in Sommelsdijk.
xiii. doodgeboren Van Antwerpen, * 06-01-1877 in Sommelsdijk, ??? 06-01-1877 in Sommelsdijk.
xiv. Elizabeth Cornelia van Antwerpen, * 30-04-1878 in Sommelsdijk, ??? 07-08-1878 in
Sommelsdijk.
xv. Elizabeth Cornelia van Antwerpen, * 25-08-1879 in Sommelsdijk, ??? 20-10-1879 in
Sommelsdijk.
xvi. Elisabeth Cornelia van Antwerpen, * 11-09-1881 in Sommelsdijk. Zij trouwde Aart Koster,
27-09-1901 in Sommelsdijk, * ca 1875 in Middelharnis (zoon van Cornelis Koster en Adriana
Grootenboer).
186. Abraham van Antwerpen, * 04-01-1838 in Sommelsdijk, ??? 29-07-1866. Hij trouwde Maatje Kievit, *
23-10-1839 in Sommelsdijk (dochter van Johannis Kievit en Lena Hartensveld).
Kinderen:
i. Abram van Antwerpen, * 22-09-1861 in Sommelsdijk, ??? 05-10-1862.
428. ii. Abram van Antwerpen * 15-02-1863.
iii. Lena van Antwerpen, * 05-03-1865 in Sommelsdijk, ??? 29-07-1866.
iv. Leendert van Antwerpen, * ca 1867 in Sommelsdijk. Hij trouwde Pietertje Vroegindeweij,
20-06-1890 in Middelharnis, * 25-11-1865 in Middelharnis (dochter van Willem Vroegindeweij
en Lena van der Slik).
187. Lena Korteweg, * 14-01-1809 in Dirksland, ??? 09-11-1878 in Ooltgensplaat. Zij trouwde (1) nn. Zij
trouwde (2) Pieter Sels, 16-04-1836 in Ooltgensplaat, * 13-01-1801 in Sint Annaland (zoon van Jan
Franciscus Sels en Lena van As), ??? 13-02-1847 in Ooltgensplaat. Zij trouwde (3) Arend Cornelisz van
Putten, 10-01-1851 in Ooltgensplaat, * 27-02-1800 in Ooltgensplaat (zoon van Cornelis Arentsz van
Putten en Eva Warnaar), ??? 10-02-1874 in Ooltgensplaat.
Kinderen van nn:
i. Leendert Korteweg, * 10-03-1835 in Ooltgensplaat, ??? 04-05-1835 in Ooltgensplaat.
Kinderen van Pieter Sels:
ii. Jacomina Korteweg Sels, * 06-04-1837 in Ooltgensplaat, ??? CA 1838.
429. iii. Lena Jacomina Sels * 26-01-1839.
iv. Anthonij Sels, * 01-03-1844 in Ooltgensplaat.
Kinderen van Arend Cornelisz van Putten:
430. v. Paulus van Putten * 13-06-1851.
188. Paulus Iman Korteweg, * 11-02-1812 in Dirksland, ??? 12-03-1889 in Den Bommel. Hij trouwde (1)
Anthonia van der Haart, 22-02-1839 in Ooltgensplaat, * 24-09-1810 in Den Bommel (dochter van Teunis
van der Haart en Maria Herweijer), ??? 16-09-1849 in Den Bommel. Hij trouwde (2) Cornelia Vaalburg,
01-02-1851 in Den Bommel, * 16-08-1819 in Den Bommel (dochter van Leendert Vaalburg en Geertruij
van Schouwen), ??? 14-12-1862 in Middelharnis. Hij trouwde (3) Alida Wesdijk, 01-11-1871 in
Middelharnis, * 06-02-1812 in Middelharnis (dochter van Arij Wesdijk en Maatje van der Vlugt), ???
27-09-1881 in Middelharnis.
Kinderen van Anthonia van der Haart:
431. i. Maria Christina Korteweg * 27-11-1839.
432. ii. Christina Adriana Korteweg * 21-05-1841.
433. iii. Jacomijna Korteweg * 30-03-1843.
434. iv. Adriana Korteweg * 13-07-1845.
v. Anthonij Korteweg, * 07-12-1847 in Den Bommel, ??? 17-01-1848 in Den Bommel.
vi. Lena Pieternella Korteweg, * 02-03-1849 in Den Bommel, ??? 18-08-1849 in Den Bommel.
Kinderen van Cornelia Vaalburg:
435. vii. Anthonij Leendert Korteweg * 25-08-1851.
Pagina 43
viii. Geertruy Korteweg, * 01-08-1855 in Den Bommel, ??? 23-02-1876 in Brouwershaven. Zij
trouwde Daniel Constandse, 17-09-1875 in Den Bommel, * CA 1852.
ix. Leendert Anthonij Korteweg, * 09-01-1859 in Den Bommel, ??? 10-01-1865 in Den Bommel.
x. Lena Korteweg, * 27-08-1860 in Den Bommel, ??? 29-07-1863 in Den Bommel.
189. Corstiaan Korteweg, * 16-12-1816 in Ooltgensplaat, ??? 20-01-1891 in Sommelsdijk. Hij trouwde (1)
Pieternella Bom, 14-11-1840 in Ooltgensplaat, * 25-05-1817 in Ooltgensplaat (dochter van Anthonij
Leendertsz Bom en Adriaantje Robbe), ??? 28-03-1847 in Sommelsdijk. Hij trouwde (2) Cornelia Spee,
29-10-1847 in Sommelsdijk, * 08-02-1817 in Sommelsdijk (dochter van Cornelis Spee en Annetje Pijl), ???
16-03-1886 in Sommelsdijk.
Kinderen van Pieternella Bom:
436. i. Anthonij Korteweg * 03-04-1841.
ii. Adriaantje Korteweg, * 29-10-1843 in Sommelsdijk, ??? 19-01-1921 in Sommelsdijk. Zij
trouwde Abraham Schilperoord, 12-05-1871 in Sommelsdijk, * 16-11-1835 in Sommelsdijk
(zoon van Johannis Schilperoord en Sara Schuurman), ??? 07-01-1928 in Sommelsdijk.
iii. Christina Korteweg, * 12-02-1847 in Sommelsdijk, ??? 23-02-1847 in Sommelsdijk.
Kinderen van Cornelia Spee:
437. iv. Cornelis Korteweg * 07-12-1848.
438. v. Christina Korteweg * 12-08-1850.
vi. George Korteweg, * 08-07-1852 in Sommelsdijk, ??? 05-07-1855 in Sommelsdijk.
vii. Antje Korteweg, * 26-07-1854 in Sommelsdijk, ??? 25-12-1933 in Sommelsdijk. Zij trouwde
(1) Hendrik Christoffel Bakker, 02-05-1879 in Sommelsdijk, * 31-01-1854 in Stad aan het
Haringvliet (zoon van Leendert Bakker en Hendrika van Wezel), ??? v 1893. Zij trouwde (2)
Jacob Schellevis, 07-07-1893 in Sommelsdijk, * 12-10-1839 in Sommelsdijk (zoon van
Hubrecht Schellevis en Aaltje Willemse), ??? 26-02-1927 in Oegstgeest.
439. viii. Jacomina Korteweg * 23-07-1856.
ix. Willemtje Korteweg, * 28-04-1859 in Sommelsdijk, ??? 14-08-1881 in Sommelsdijk. Zij
trouwde Klaas Hoek, 25-10-1880 in Sommelsdijk, * CA 1853 in Oud-Beijerland (zoon van
Arie Hoek en Dirkje van der Sluijs).
440. x. Lena Korteweg * 03-06-1862.
190. Anthonij Korteweg, * 01-11-1826 in Ooltgensplaat, ??? 23-07-1885 in Middelharnis. Hij trouwde (1)
Adriaantje van Putten, 24-01-1851 in Ooltgensplaat, * 26-11-1826 in Ooltgensplaat (dochter van Arend
Cornelisz van Putten en Lena Silvis), ??? 06-10-1855 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Jacomina van
Prooijen, 29-08-1856 in Middelharnis, * 15-12-1835 in Middelharnis (dochter van Jan van Prooijen en
Neeltje Kooman), ??? 02-05-1906 in Middelharnis.
Kinderen van Adriaantje van Putten:
i. Christina Korteweg, * 04-02-1852 in Middelharnis, ??? 02-07-1852 in Middelharnis.
ii. Lena Arentje Korteweg, * 18-12-1853 in Middelharnis, ??? 09-10-1855 in Middelharnis.
Kinderen van Jacomina van Prooijen:
iii. Jan Korteweg, * 09-10-1858 in Middelharnis, ??? 17-06-1859.
iv. Anthonij Korteweg, * 15-03-1860 in Middelharnis, ??? 12-05-1860 in Middelharnis.
441. v. Jan Korteweg * 27-05-1861.
vi. Anthonij Korteweg, * 25-03-1863 in Middelharnis, ??? 05-02-1893 in Middelharnis.
vii. doodgeb dochter Korteweg, * 10-05-1865 in Middelharnis, ??? 10-05-1865 in Middelharnis.
viii. Leendert Korteweg, * 17-07-1866 in Middelharnis, ??? 16-06-1910 in Middelharnis.
ix. Paulus Iman Korteweg, * 21-06-1869 in Middelharnis, ??? 18-03-1875 in Middelharnis.
191. Jacob Willem Korteweg, * 05-11-1830 in Ooltgensplaat. Hij trouwde Maria Plansoen, 21-06-1851 in
Ooltgensplaat, * 25-11-1828 in Stavenisse (dochter van Jacob Plansoen en Cornelia Dane).
Kinderen:
442. i. Anthonij Korteweg * 06-02-1854.
ii. Jacob Cornelis Korteweg, * 23-08-1857 in Stad aan het Haringvliet, ??? 23-08-1857 in Stad aan
het Haringvliet.
443. iii. Jacob Cornelis Korteweg * 07-01-1862.
iv. Christina Korteweg, * 1863 in Stad aan het Haringvliet, ??? 16-12-1865 in Wemeldinge.
Pagina 44
192. Cornelis Timmerman, * 08-07-1843 in Sommelsdijk, ??? 01-05-1872 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Cornelia Joppe, 30-04-1868 in Sommelsdijk, * 26-02-1844 in Sommelsdijk (dochter van Cornelis Joppe
en Sietje van Wezel), ??? 12-12-1925 in Sommelsdijk.
Kinderen:
444. i. Marinus Timmerman * 27-09-1868.
193. Johannis Timmerman, * 09-12-1846 in Sommelsdijk. Hij trouwde Pietertje van den Doel,
12-05-1871 in Sommelsdijk, * 15-09-1847 in Sommelsdijk (dochter van Pieter van den Doel en Dingena
van Dam), ??? 16-10-1924 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Lena Timmerman, * CA 1875 in Sommelsdijk. Zij trouwde Pleunis van der Put, 15-10-1897 in
Sommelsdijk, * 04-04-1872 in Middelharnis (zoon van Jan van der Put en Tannetje Dubbeld).
194. Cornelis Faasse, * ca 1838 in Sommelsdijk, ??? 02-06-1927 in Sommelsdijk. Hij trouwde Neeltje
Schellevis, 15-10-1875 in Sommelsdijk, * 20-12-1852 in Sommelsdijk (dochter van Abram Schellevis en
Arendje Wielaard), ??? 18-06-1936 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Suzanna Cornelia Faasse, * 28-06-1876 in Sommelsdijk, ??? 15-01-1882 in Sommelsdijk.
ii. Abram Faasse, * 22-07-1877 in Sommelsdijk, ??? 31-10-1877 in Sommelsdijk.
iii. Arendje Faasse, * 18-06-1879 in Sommelsdijk, ??? 03-11-1880 in Sommelsdijk.
iv. Abraham Faasse, * 08-09-1882 in Sommelsdijk.
v. doodgeboren Faasse, * 20-09-1884 in Sommelsdijk, ??? 20-09-1884 in Sommelsdijk.
vi. Suzanna Cornelia Faasse, * 07-08-1888 in Sommelsdijk. Zij trouwde Adrianus Schellevis,
23-11-1916 in Sommelsdijk, * 21-07-1888 in Middelharnis (zoon van Jan Schellevis en
Paulina Vroegindeweij), ??? 23-01-1932 in Rotterdam.
195. Janna Faasse, * 14-10-1844 in Sommelsdijk, ??? 16-07-1933 in Sommelsdijk. Zij trouwde Willem de
Mooij, 30-09-1869 in Sommelsdijk, * 21-10-1842 in Ouddorp (zoon van Cornelis de Mooij en Neeltje
Witte), ??? 03-08-1914 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Cornelis de Mooij, * ca 1873 in Sommelsdijk. Hij trouwde Arendje Kn??ps, 14-08-1896 in
Sommelsdijk, * 07-03-1866 in Middelharnis (dochter van Pieter Kn??ps en Cornelia Zeedijk), ???
29-08-1932 in Middelharnis.
ii. Abraham de Mooij, * 17-07-1876 in Sommelsdijk, ??? 16-12-1943 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Elisabeth Buurveld, 26-04-1901 in Sommelsdijk, * ca 1873 in Sommelsdijk (dochter van
Cornelis Buurveld en Hendrika Goudswaard).
445. iii. Dingeman de Mooij * 18-02-1879.
iv. Krijn de Mooij, * 23-08-1881 in Sommelsdijk. Hij trouwde Maria But, 03-04-1903 in
Middelharnis, * 11-07-1877 in Middelharnis (dochter van Anteunis Adrianus Cornelis But en
Pieternella Vis van Heemst).
v. Willem Jan de Mooij, * 27-04-1885 in Sommelsdijk. Hij trouwde (1) Margaretha Hendrika
Pulleman, 07-08-1913 in Oude Tonge, * 02-10-1888 in Oude Tonge (dochter van Jan Pulleman
en Lidia Cornelia Joppe), ??? 31-12-1931 in Voorburg. Hij trouwde (2) Jansje Hendrika van
Loenen, 13-07-1933 in Rotterdam, * 1885.
196. Marina Faasse, * ca 1850 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jacobus Peekstok, 22-04-1870 in
Sommelsdijk, * 07-06-1843 in Sommelsdijk (zoon van Marinus Peekstok en Stoffelina Korteweg), ???
23-07-1878 in Sommelsdijk.
Kinderen:
446. i. Marinus Peekstok * 22-09-1870.
ii. Abram Peekstok, * 18-02-1872 in Sommelsdijk, ??? 12-09-1872 in Sommelsdijk.
iii. Stoffelina Peekstok, * 21-07-1873 in Sommelsdijk, ??? 02-09-1873 in Sommelsdijk.
447. iv. Suzanna Cornelia Peekstok * 11-10-1875.
197. Pietertje Faasse, * ca 1855 in Sommelsdijk. Zij trouwde Andries Stolk, 15-10-1875 in Sommelsdijk,
Pagina 45
* 14-03-1854 in Sommelsdijk (zoon van Arie Stolk en Susanna Heijman), ??? 08-12-1917 in Ooltgensplaat.
Kinderen:
448. i. Suzanna Cornelia Stolk * 12-01-1876.
ii. Arij Stolk, * 20-07-1878 in Middelharnis.
iii. Johanna Marina Stolk, * 19-11-1880 in Middelharnis.
iv. Leuntje Cornelia Stolk, * 06-01-1883 in Middelharnis. Zij trouwde Bertus Katherinus van der
Beek, 12-05-1915 in Den Bommel, * ca 1884 in Bodegraven (zoon van Otto Willem van der
Beek en Wilhelmina Margaritha Sophia van Tussenbroek).
449. v. Petronella Jacoba Stolk * 03-03-1885.
vi. Jacoba Johanna Stolk, * 10-10-1886 in Den Bommel, ??? 21-11-1886 in Den Bommel.
vii. Jacobus Johannes Abraham Stolk, * 15-04-1889 in Den Bommel. Hij trouwde Anna Sophia
Visser, 23-12-1914 in Rotterdam, * ca 1890 in Rotterdam (dochter van Gijsbert Visser en
Hester Waasdorp).
viii. Andries Pieter Stolk, * 11-06-1891 in Den Bommel. Hij trouwde Henrietta Paulina Wilhelmina
Becker, 25-06-1919 in Rotterdam, * ca 1899 in Haarlem (dochter van Willem Becker en
Henrietta Paulina Wilhelmina Santbergen).
ix. Cornelia Stolk, * 29-01-1899 in Den Bommel.
198. Trijntje Faasse, * ca 1858 in Sommelsdijk, ??? 18-02-1897 in Middelharnis. Zij trouwde Jurjen Snijder,
12-02-1877 in Sommelsdijk, * 13-09-1850 in Tietjerksteradeel (zoon van Johannes Snijder en Joukjen
Johannes Andriessen), ??? 12-08-1926 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Johannes Snijder, * 21-06-1877 in Middelharnis.
ii. Gerrit Snijder, * 04-06-1879 in Middelharnis.
iii. Suzanna Cornelia Snijder, * 10-01-1881 in Middelharnis. Zij trouwde Pieter Dorst, 20-10-1911
in Middelharnis, * 25-05-1873 in Sommelsdijk (zoon van Marinus Dorst en Lidia Cornelia
Joppe), ??? 03-12-1918 in Sommelsdijk.
iv. Trijntje Joukje Snijder, * 12-12-1882 in Middelharnis.
v. Abraham Snijder, * 25-04-1885 in Middelharnis.
vi. Jacob Snijder, * 17-01-1887 in Middelharnis, ??? 07-01-1908 in Middelharnis.
vii. Cornelis Snijder, * 17-11-1888 in Middelharnis.
viii. Metje Snijder, * 10-10-1892 in Middelharnis, ??? 26-10-1892 in Middelharnis.
ix. Metje Snijder, * 25-12-1894 in Middelharnis, ??? 26-12-1894 in Middelharnis.
x. Willem Snijder, * 10-08-1896 in Middelharnis.
199. Arendje Timmerman, * 23-10-1854 in Sommelsdijk, ??? 17-02-1940 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Benjamin Vis, 27-04-1877 in Sommelsdijk, * 26-02-1849 in Sommelsdijk (zoon van Cornelis Vis en
Arendje Weeda), ??? 24-02-1921 in Sommelsdijk.
Kinderen:
450. i. Cornelis Vis * 10-10-1877.
451. ii. Jan Vis * 01-02-1879.
452. iii. Arendje Vis * 28-07-1880.
iv. Mattheus Vis, * 28-11-1881 in Sommelsdijk.
v. Adriana Vis, * 14-04-1883 in Sommelsdijk. Hij trouwde Job Buscop, 26-03-1920 in
Sommelsdijk, * ca 1887 in Sommelsdijk (dochter van Marinus Buscop en Cornelia van den
Berg).
453. vi. Johanna Vis * 16-12-1884.
vii. Maria Adriana Vis, * 09-09-1886 in Sommelsdijk. Zij trouwde Christiaan van Erkel,
27-04-1922 in Sommelsdijk, * 29-09-1894 in Oude Tonge (zoon van Frans van Erkel en
Jannetje Hartman).
viii. Maria Vis, * 20-06-1888 in Sommelsdijk. Zij trouwde Hubrecht Krijger, 26-03-1920 in
Sommelsdijk, * 22-07-1892 in Middelharnis (zoon van Jan Krijger en Johanna van Gelder).
ix. Pietertje Vis, * 20-06-1888 in Sommelsdijk.
x. Lidia Cornelia Vis, * 29-07-1890 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jan van der Velde, 23-01-1914
in Sommelsdijk, * 11-01-1888 in Sommelsdijk (zoon van Hendrik van der Velde en Dina
Cornelia Lodder).
Pagina 46
xi. Dingeman Vis, * 25-05-1892 in Sommelsdijk.
xii. Cornelia Vis, * 24-01-1895 in Sommelsdijk.
xiii. Adrianus Vis, * 28-12-1897 in Sommelsdijk. Hij trouwde Neeltje Taale, 27-05-1927 in
Middelharnis, * 26-11-1900 in Middelharnis (dochter van Willem Taale en Johanna de Waard).
200. Barend Kranse, * 13-12-1821 in Sommelsdijk, ??? 25-08-1899 in Sommelsdijk. Hij trouwde (1)
Leentje den Boer, 26-10-1845 in Sommelsdijk, * 08-05-1823 in Middelharnis (dochter van Gerrit den Boer
en Pieternella van der Kamp), ??? 14-06-1849 in Sommelsdijk. Hij trouwde (2) Antje Slis, 29-08-1851 in
Sommelsdijk, * 11-12-1821 in Sommelsdijk (dochter van Arend Jansz Slis en Arentje Simonsdr van
Groningen), ??? 30-11-1869 in Sommelsdijk. Hij trouwde (3) Pietertje Anna van Eck, 06-01-1871 in
Sommelsdijk, * ca 1827 in Middelharnis (dochter van Gerrit van Eck en Anna Groffert), ??? 30-06-1895 in
Sommelsdijk.
Kinderen van Leentje den Boer:
454. i. Aren Kranse * 16-02-1846.
455. ii. Gerrit Kranse * 16-01-1848.
Kinderen van Antje Slis:
iii. Arendje Kranse, * 11-02-1853 in Sommelsdijk, ??? 19-05-1929 in Sommelsdijk.
iv. Pieter Kranse, * 22-07-1855 in Sommelsdijk, ??? 21-03-1863 in Sommelsdijk.
v. Johannis Kranse, * 30-10-1857 in Sommelsdijk, ??? 08-11-1857 in Sommelsdijk.
vi. Sara Kranse, * 16-09-1859 in Sommelsdijk, ??? 20-12-1859 in Sommelsdik.
Kinderen van Pietertje Anna van Eck:
vii. Elisabeth Kranse, * 07-09-1871 in Sommelsdijk, ??? 26-09-1871 in Sommelsdijk.
201. Dirkje Kranse, * 11-07-1830 in Sommelsdijk, ??? 13-04-1898 in Maassluis. Zij trouwde Aren
Wielaard, 27-02-1853 in Sommelsdijk, * 25-10-1831 in Sommelsdijk (zoon van Adrianus Wielaard en
Hester van Heest), ??? 05-05-1891 in Texel.
Kinderen:
i. Adrianus Abraham Wielaard, * 14-08-1853 in Sommelsdijk.
ii. Aren Wielaard, * 10-11-1854 in Sommelsdijk.
iii. Hester Wielaard, * 05-01-1860 in Sommelsdijk.
iv. Sara Pietertje Wielaard, * 12-04-1862 in Sommelsdijk.
v. Neeltje Wielaard, * 27-04-1864 in Sommelsdijk.
vi. Dirkje Wielaard, * 20-01-1867 in Sommelsdijk, ??? 24-04-1868 in Dirksland.
202. Pieter Kranse, * 10-02-1833 in Sommelsdijk, ??? 20-09-1917 in Middelharnis. Hij trouwde Maria
Schellevis, 20-09-1861 in Sommelsdijk, * 30-03-1835 in Sommelsdijk (dochter van Hubrecht Schellevis
en Aaltje Willemse), ??? 13-07-1872 in Sommelsdijk.
Kinderen:
456. i. Sara Kranse * 20-02-1862.
ii. Hubrecht Kranse, * 25-11-1863 in Middelharnis, ??? 16-05-1950 in Rotterdam. Hij trouwde
Maria de Ligt, 11-08-1897 in Rotterdam, * ca 1868 in Rotterdam (dochter van Pieter de Ligt en
Willemijntje Vuyk).
iii. Pietertje Kranse, * 30-04-1866 in Middelharnis. Zij trouwde Izak van Eck, 08-02-1889 in
Middelharnis, * 18-02-1863 in Middelharnis (zoon van Leendert van Eck en Anna Doornheijn).
457. iv. Arend Kranse * 01-07-1868.
v. Aaltje Kranse, * 22-05-1871 in Middelharnis, ??? 30-07-1919 in Middelharnis.
203. Arendje Hemmink, * 12-12-1840 in Den Bommel. Zij trouwde Jacobus Noteboom, 07-12-1872 in
Nieuwe Tonge, * 06-02-1839 in Dirksland (zoon van Mels Noteboom en Pieternella Visbeen).
Kinderen:
i. Mels Noteboom, * 15-02-1874 in Dirksland.
ii. Leendert Noteboom, * 07-09-1875 in Oude Tonge.
iii. Johannes Noteboom, * 23-08-1877 in Oude Tonge.
iv. Pieter Eliza Noteboom, * 16-11-1878 in Oude Tonge.
v. Hendrik Noteboom, * 18-12-1881 in Melissant.
Pagina 47
204. Grieta Hemmink, * 05-03-1844 in Nieuwe Tonge, ??? 24-04-1923 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde (1)
Onb. Zij trouwde (2) Marinus Kievit, 19-12-1872 in Nieuwe Tonge, * ca 1848 in Nieuwe Tonge (zoon van
Hendrik Kievit en Adriana Overdorp), ??? 26-08-1887 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde (3) Joost van den Tol,
18-12-1890 in Nieuwe Tonge, * 26-05-1842 in Nieuwe Tonge (zoon van Jan van den Tol en Teuntje Slis),
??? 11-11-1908 in Nieuwe Tonge.
Kinderen van Onb:
458. i. Hendrik Marinus Hemmink * 24-12-1868.
ii. Grieta Hemmink, * 30-11-1870 in Nieuwe Tonge, ??? 07-09-1871 in Nieuwe Tonge.
Kinderen van Marinus Kievit:
459. iii. Adriana Kievit * 09-08-1873.
iv. Aren Kievit, * 04-12-1874 in Nieuwe Tonge.
v. Lena Kievit, * 20-04-1877 in Nieuwe Tonge, ??? 07-08-1897 in Nieuwe Tonge.
vi. Hendrika Kievit, * 05-09-1878 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Marinus Driesse, 27-01-1899 in
Middelharnis (zoon van Jan Driesse en Geertrui Wielhouwer).
vii. Johannes Kievit, * 11-11-1880 in Nieuwe Tonge.
viii. Jannetje Cornelia Kievit, * 13-05-1882 in Nieuwe Tonge, ??? 22-05-1882 in Nieuwe Tonge.
ix. Dirkje Kievit, * ca 1884 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Huibrecht Braber, 13-07-1923 in
Nieuwe Tonge, * 27-05-1880 in Nieuwe Tonge (zoon van IJsbrand Braber en Stijntje
Koekkoek).
x. Jannetje Cornelia Kievit, * 24-04-1885 in Nieuwe Tonge, ??? 22-08-1885 in Nieuwe Tonge.
205. Jannetje Kranse, * 12-08-1845 in Sommelsdijk, ??? 19-11-1905 in Herkingen. Zij trouwde (1) Gerard
van Saarloos, 21-05-1874 in Sommelsdijk, * 21-12-1851 in Goedereede (zoon van Gilles van Saarloos en
Jannetje van Wijk). Zij trouwde (2) Louis van der Velde, 24-05-1889 in Sommelsdijk, * 08-02-1843 in
Herkingen (zoon van Jacob van der Velde en Lena Brooshoofd), ??? 05-08-1901 in Herkingen.
Kinderen van Gerard van Saarloos:
460. i. Gilles van Saarloos * 19-10-1874.
206. Barend Kranse, * 26-09-1847 in Sommelsdijk, ??? 24-03-1920 in Sommelsdijk. Hij trouwde Aaltje
Rooij, 24-05-1878 in Middelharnis, * 17-07-1850 in Middelharnis (dochter van Cornelis Rooij en Maria
Vrijdag), ??? 26-10-1942 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Elizabeth Kranse, * 19-06-1879 in Sommelsdijk, ??? 18-09-1879 in Sommelsdijjk.
461. ii. Maria Kranse * 06-09-1880.
iii. Elizabeth Kranse, * 07-03-1883 in Sommelsdijk, ??? 05-04-1883 in Sommelsdijk.
iv. Elizabeth Kranse, * 24-04-1884 in Sommelsdijk, ??? 08-04-1886 in Sommelsdijk.
v. Elizabeth Kranse, * 12-05-1886 in Sommelsdijk. Zij trouwde Willem Blok, 15-01-1909 in
Sommelsdijk, * 09-07-1888 in Middelharnis (zoon van Jan Blok en Johanna Teijl).
vi. Cornelia Kranse, * 21-11-1888 in Sommelsdijk. Zij trouwde Arie Jacob van Kampen,
27-05-1910 in Sommelsdijk, * ca 1884 in Puttershoek (zoon van Dirk van Kampen en Aaltje
Hordijk).
vii. Leentje Kranse, * 13-05-1891 in Sommelsdijk. Zij trouwde Hendrik Nieuwland, 26-01-1912
in Sommelsdijk, * ca 1887 in Nieuw-Helvoet (zoon van Kommer Nieuwland en Grietje Looij).
viii. Cornelis Kranse, * 02-09-1894 in Sommelsdijk, ??? 12-10-1899 in Sommelsdijk.
ix. Leendert Kranse, * 16-03-1899 in Sommelsdijk.
207. Jan Kranse, * 16-09-1852 in Sommelsdijk, ??? 25-11-1945 in Sommelsdijk. Hij trouwde Johanna
Vijfhuize, 02-05-1879 in Sommelsdijk, * 28-11-1852 in Sommelsdijk (dochter van Jacob Vijfhuizen en
Tannetje de Waard), ??? 11-04-1933 in Sommelsdijk.
Kinderen:
462. i. Elizabeth Kranse * 11-02-1880.
ii. Jacob Kranse, * 03-08-1881 in Sommelsdijk, ??? 04-05-1915 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Jannetje Overweel, 03-09-1909 in Sommelsdijk, * 18-11-1881 in Melissant (dochter van Arie
Overweel en Adriana Grootenboer).
iii. Leendert Kranse, * 16-08-1882 in Sommelsdijk, ??? 03-01-1883 in Sommelsdijk.
iv. Tannetje Kranse, * 04-04-1884 in Sommelsdijk. Zij trouwde Anthonij Krijgsman, 02-08-1907
Pagina 48
in Sommelsdijk, * ca 1883 in Middelharnis (zoon van Pieter Krijgsman en Josina van Dongen).
v. Leendert Kranse, * 24-10-1885 in Sommelsdijk. Hij trouwde Arendje Dubbeld, 07-06-1912 in
Middelharnis, * 18-07-1887 in Middelharnis (dochter van Machiel Dubbeld en Wouterina van
den Bos).
463. vi. Jannetje Cornelia Kranse * 04-06-1888.
vii. Dirkje Kranse, * 30-10-1889 in Sommelsdijk. Zij trouwde Dingeman van Heemst, 29-05-1914
in Sommelsdijk, * 20-04-1886 in Middelharnis (zoon van Willem Vis van Heemst en Lidia
Cornelia Joppe).
viii. Philippus Kranse, * 21-07-1891 in Sommelsdijk, ??? 18-08-1892 in Sommelsdijk.
ix. Barendina Kranse, * 17-02-1893 in Sommelsdijk. Zij trouwde Gerrit van der Tak, 14-04-1916
in Sommelsdijk, * 17-06-1888 in Sliedrecht (zoon van Jan van der Tak en Aartje Razenberg).
x. Hendrina Kranse, * 02-07-1894 in Sommelsdijk.
208. Dirkje Brijs, * 07-02-1840 in Den Bommel, ??? 04-12-1885 in Den Bommel. Zij trouwde Govert
Ripmeester, 10-07-1863 in Den Bommel, * 30-12-1842 in Fijnaart en Heijningen (zoon van Dingeman
Ripmeester en Lena de Regt), ??? 14-02-1911 in Den Bommel.
Kinderen:
i. Dingeman Ripmeester, * 30-12-1863 in Den Bommel.
464. ii. Lientje Johanna Ripmeester * 11-05-1867.
209. Leendert Brijs, * 09-05-1841 in Den Bommel, ??? 02-07-1907 in Den Bommel. Hij trouwde (1) Aagje
Berkhof, 27-04-1866 in Den Bommel, * 03-01-1840 in Den Bommel (dochter van Arij Berkhof en
Cornelia van Rumpt), ??? 06-02-1880 in Den Bommel. Partner Elberdina Keuvelaar, * 09-05-1860 in Den
Bommel (dochter van Jan Keuvelaar en Maatje Koekkoek), ??? 02-06-1928 in Den Bommel. Hij trouwde
Margrietha Mulkhuizen, 08-02-1890 in Den Bommel, * 22-12-1848 in Den Bommel (dochter van Dirk
Mulkhuijzen en Jacoba du Pree), ??? 04-02-1909 in Den Bommel.
Kinderen van Aagje Berkhof:
i. Lientje Brijs, * 09-04-1867 in Den Bommel.
465. ii. Lientje Brijs * 05-07-1868.
iii. Cornelia Brijs, * 03-02-1870 in Den Bommel, ??? 19-08-1873 in Den Bommel.
466. iv. Jan Brijs * 09-01-1872.
467. v. Cornelia Brijs * 04-11-1873.
468. vi. Arie Brijs * 29-03-1875.
vii. Dirk Brijs, * 27-09-1877 in Den Bommel, ??? 13-01-1961 in Middelharnis. Hij trouwde (1)
Geertrui Breeman, 22-04-1899 in Den Bommel, * 29-11-1878 in Den Bommel (dochter van
Hendrik Breeman en Tannetje van Dijk), ??? 20-03-1923 in Den Bommel. Hij trouwde (2)
Jannetje Braber, 06-05-1927 in Den Bommel, * 05-11-1878 in Den Bommel (dochter van Pieter
Braber en Johanna Kievit), ??? 06-03-1956 in Melissant.
Kinderen van Elberdina Keuvelaar:
469. viii. Jan Keuvelaar * 04-01-1879.
470. ix. Maria Keuvelaar * 04-02-1882.
Kinderen van Margrietha Mulkhuizen:
471. x. Anthonij Brijs * 20-11-1891.
210. Cornelia Meesters, * 21-03-1844 in Sommelsdijk, ??? 06-10-1905 in Sommelsdijk. Zij trouwde Dirk
Blok, 29-04-1870 in Sommelsdijk, * 22-09-1842 in Sommelsdijk (zoon van Willem Marinusz Blok en
Bastiaantje Zwerus), ??? 11-09-1916 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Bastiana Blok, * 24-01-1871 in Sommelsdijk, ??? 10-02-1940 in Sommelsdijk. Zij trouwde (1)
Jacob Hoogmoed, 17-01-1919 in Sommelsdijk, 01-09-1925 in Sommelsdijk, * 26-10-1880 in
Oude Tonge (zoon van Teunis Hoogmoed en Aaltje van der Kuijl). Zij trouwde (2) Mattheus
Groenendijk, 18-07-1929 in Sommelsdijk, * ca 1874 in Sommelsdijk (zoon van Johannis
Groenendijk en Johanna Maria Rameijs).
ii. Johannes Blok, * 05-04-1873 in Sommelsdijk, ??? 23-03-1874 in Sommelsdijk.
iii. Johanna Jacoba Blok, * 26-02-1881 in Sommelsdijk, ??? 16-09-1885 in Sommelsdijk.
Pagina 49
211. Barendina van Heemst, * 29-10-1850 in Sommelsdijk. Zij trouwde Pieter van der Sluijs, 06-10-1871
in Sommelsdijk, * 28-05-1848 in Nieuwe Tonge (zoon van Frans van der Sluijs en Adriana van der Valk),
??? 14-04-1904 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Frans van der Sluijs, * 22-02-1872 in Sommelsdijk, ??? 03-06-1872 in Sommelsdijk.
ii. Frans van der Sluijs, * 19-06-1875 in Sommelsdijk. Hij trouwde Marina van Strien,
03-07-1903 in Middelharnis, * 22-12-1875 in Middelharnis (dochter van Teunis van Strien en
Maria van der Kroon).
iii. Willem van der Sluijs, * 28-04-1878 in Sommelsdijk, ??? 09-10-1879 in Sommelsdijk.
iv. Adriaantje van der Sluijs, * 15-08-1881 in Sommelsdijk.
v. Jacoba van der Sluis, * 17-08-1884 in Sommelsdijk.
vi. Willempje van der Sluijs, * 23-02-1890 in Sommelsdijk.
212. Wouter van Lenten, * 27-06-1851 in Stellendam, ??? 15-11-1912 in Dirksland. Hij trouwde Jannetje
van Beek, 01-05-1879 in Stellendam, * 08-12-1853 in Dirksland (dochter van Johannes van Beek en
Barbera Visbeen), ??? 14-10-1917 in Dirksland.
Kinderen:
472. i. Krijn van Lenten * 23-10-1881.
ii. Jacob van Lenten, * ca 1888 in Melissant. Hij trouwde Cornelia Stolk, 25-01-1917 in
Dirksland, * 23-09-1890 in Dirksland (dochter van Jan Stolk en Dina van Prooijen).
iii. Barbera van Lenten, * ca 1892 in Melissant. Zij trouwde Teunis de Jong, 07-01-1915 in
Dirksland, * 08-11-1886 in Stellendam (zoon van Klaas de Jong en Adriaantje Schilperoord), ???
12-04-1924 in Dirksland.
213. Barend van Lenten, * 06-02-1859 in Dirksland. Hij trouwde Lena Boom, 21-07-1882 in Dirksland, *
07-10-1856 in Dirksland (dochter van Gerrit Boom en Johanna Maria Koek).
Kinderen:
i. Krijna van Lenten, * 08-04-1883 in Dirksland.
ii. Johanna Maria van Lenten, * 24-05-1885 in Dirksland.
iii. Jacob van Lenten, * 14-11-1886 in Dirksland.
214. Arie van Lenten, * 08-10-1861 in Dirksland. Hij trouwde Engeltje Noordijk, 03-05-1883 in
Dirksland, * 27-05-1861 in Dirksland (dochter van Maarten Noordijk en Arendje Bosschieter Kn??ps), ???
10-09-1903 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Krijn van Lenten, * 20-01-1887 in Dirksland.
215. Theodora van Dorst, * 20-11-1854 in Sommelsdijk, ??? 02-04-1906 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jacob
de Ruiter, 20-10-1877 in Sommelsdijk, * ca 1853 in Sommelsdijk (zoon van Leendert de Ruijter en
Elisabeth van Dongen), ??? 17-12-1903 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Leendert de Ruiter, * v 1878, ??? 13-01-1878 in Sommelsdijk.
473. ii. Elizabeth de Ruiter * 29-11-1878.
iii. Cornelia Pieternella de Ruiter, * 15-06-1880 in Sommelsdijk.
iv. Pieter de Ruiter, * 17-07-1881 in Sommelsdijk.
474. v. Cornelia de Ruiter * 18-09-1883.
vi. Leendert de Ruiter, * 01-08-1885 in Sommelsdijk, ??? 25-04-1901 in Sommelsdijk.
475. vii. Anna Maria de Ruiter * 10-11-1886.
viii. Wilhelmina Jacoba de Ruiter, * 24-05-1889 in Sommelsdijk. Zij trouwde (1) Sijbrand van
Dongen, 21-11-1913 in Middelharnis, * ca 1889 in Middelharnis (zoon van Gerrit van Dongen
en Jannetje de Koning). Zij trouwde (2) Johannis Jan Bakker, 06-03-1924 in Middelharnis, *
19-03-1900 in Middelharnis (zoon van Cornelis Bakker en Maria Elisabeth Wolfert).
ix. Gerrit de Ruiter, * 02-12-1891 in Sommelsdijk, ??? 29-08-1892 in Sommelsdijk.
x. Jozina de Ruiter, * 02-12-1891 in Sommelsdijk, ??? 21-07-1892 in Sommelsdijk.
xi. Jacob de Ruiter, * 22-04-1893 in Sommelsdijk. Hij trouwde Anna Pieternella van Rossum,
23-02-1922 in Nieuwe Tonge, * 08-08-1898 in Nieuwe Tonge (dochter van Joost van Rossum
Pagina 50
en Geertje Esser).
xii. Pieternella Hendrika de Ruiter, * 15-08-1895 in Sommelsdijk, ??? 11-12-1912 in Sommelsdijk.
216. Anna Maria van Dorst, * 24-04-1856 in Sommelsdijk, ??? 22-10-1917 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Klaas Schilperoord, 24-04-1884 in Sommelsdijk, * 07-07-1855 in Sommelsdijk (zoon van Klaas
Schilperoord en Arendje van der Slik), ??? 20-05-1939 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Klaas Schilperoord, * 28-02-1885 in Sommelsdijk.
476. ii. Cornelia Pieternella Schilperoord * 17-06-1888.
477. iii. Pieter Cornelis Schilperoord * 19-01-1893.
217. Willemina Jacoba van Dorst, * 20-11-1864 in Sommelsdijk. Zij trouwde Barend Springvloed,
13-12-1889 in Sommelsdijk, * 23-09-1866 in Middelharnis (zoon van Jacob Springvloed en Lena Smit).
Kinderen:
i. Lena Jacoba Springvloed, * 15-08-1890 in Melissant, ??? 30-09-1921 in Rotterdam.
ii. Cornelia Pieternella Springvloed, * 19-01-1893 in Sommelsdijk. Zij trouwde Dirk van
Bommel, 30-10-1918 in Rotterdam, * 17-03-1892 in Hillegersberg (zoon van Maarten van
Bommel en Hendrikje van Brummelen).
iii. Jacob Pieter Springvloed, * 28-08-1894 in Charlois. Hij trouwde Pieternella Sara van Os,
20-11-1918 in Rotterdam, * 10-11-1896 in Rotterdam (dochter van Paulus van Os en Dirkje
Buikhuizen).
iv. Pieter Jacob Springvloed, * 09-09-1895 in Rotterdam, ??? 19-08-1896 in Rotterdam.
v. Theodora Arendje Springvloed, * 27-06-1897 in Rotterdam.
vi. Willemina Jacoba Springvloed, * 29-10-1898 in Rotterdam. Zij trouwde Cornelis Pieter
Hordijk, * 08-12-1899 in Capelle aan den IJssel (zoon van Lodewijk Hordijk en Pietertje Kool).
vii. Arendje Springvloed, * 24-06-1902 in Rotterdam. Zij trouwde Pieter van Immerzeel,
01-07-1925 in Rotterdam, * 17-10-1897 in IJsselmonde (zoon van Leendert van Immerzeel en
Hendrika van Loo).
viii. Pieter Jacob Springvloed, * 24-06-1902 in Rotterdam, ??? 07-07-1907 in Rotterdam.
ix. Barend Springvloed, * 04-07-1905 in Rotterdam.
218. Leendert Trommel, * 11-07-1832 in Middelharnis. Hij trouwde Maaike van Lier, 01-12-1855 in
Moordrecht, * 17-03-1838 in Wijk en Aalburg (dochter van Willem van Lier en Susanna Donkersloot).
Kinderen:
478. i. Simon Trommel * 17-01-1856.
219. Adam Hartensveld, * 08-03-1825 in Sommelsdijk. Hij trouwde Elisabeth van der Meijde,
07-05-1855 in Sommelsdijk, * ca 1832 in Sommelsdijk (dochter van Jan Bastiaansz van der Meijde en
Elisabeth van der Velde).
Kinderen:
479. i. Cornelia Hartensveld * 24-06-1867.
220. Neeltje Hartensveld, * 29-12-1826 in Sommelsdijk, ??? 11-12-1875 in Zuid-Beijerland. Zij trouwde
Mattheus van der Slik Berkhoff, 13-05-1849 in Sommelsdijk, * 01-05-1822 in Middelharnis (zoon van
Jacob Berkhoff en Jannetje van der Slik), ??? 30-10-1906 in Geervliet.
Kinderen:
i. Jannetje van der Slik, * 16-02-1850 in Middelharnis.
480. ii. Jacob Berkhof.
iii. Adriana Berkhoff, * ca 1864, ??? 29-06-1942 in Delft. Zij trouwde Dirk de Vries, * CA 1861
(zoon van nn en Stijntje de Vries), ??? 15-04-1925 in Hekelingen.
221. Jan Verwers, * 20-04-1831 in Sommelsdijk, ??? 19-07-1917 in Sommelsdijk. Hij trouwde (1) Dirkje
van der Haar, 24-04-1863 in Middelharnis, * 07-06-1834 in Middelharnis (dochter van Johannis van der
Haar en Adriana Koote), ??? 01-02-1896 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Maartje de Ruijter, 07-05-1897
in Middelharnis, * 04-08-1834 in Ouddorp (dochter van Jacobus de Ruijter en Neeltje Bakker), ???
10-07-1913 in Sommelsdijk.
Pagina 51
Kinderen van Dirkje van der Haar:
481. i. Dorus Verwers * ca 1864.
482. ii. Adriaantje Verwers * ca 1869.
483. iii. Cornelia Verwers * 19-08-1872.
484. iv. Adriana Verwers * ca 1878.
222. Aren van der Stad, * 16-07-1831 in Sommelsdijk, ??? 27-07-1893 in Sommelsdijk. Hij trouwde (1)
Gerritje Berits, 21-09-1854 in Sommelsdijk, * 20-06-1829 in Sommelsdijk (dochter van Jan Berits en
Magdalena Zwerus), ??? 16-09-1869 in Sommelsdijk. Hij trouwde (2) Maartje Beket, 25-03-1870 in
Sommelsdijk, * 01-07-1830 in Middelharnis (dochter van Abram Salomonsz Beket en Maria van Dalen), ???
02-12-1902 in Sommelsdijk.
Kinderen van Gerritje Berits:
i. Francina van der Stad, * 19-12-1854 in Sommelsdijk, ??? 07-01-1855 in Sommelsdijk.
485. ii. Cornelis van der Stad * 27-06-1856.
iii. Jan van der Stad, * 04-02-1859 in Sommelsdijk, ??? 20-05-1859 in Sommelsdijk.
iv. Maggelina van der Stad, * 28-03-1860 in Sommelsdijk, ??? 05-10-1860 in Sommelsdijk.
v. Magchelina Francina van der Stad, * 01-05-1863 in Sommelsdijk, ??? 02-08-1863 in
Sommelsdijk.
486. vi. Jan van der Stad * 01-10-1864.
vii. Adrianus van der Stad, * 01-09-1867 in Sommelsdijk. Hij trouwde Jannetje Korstanje,
21-02-1894 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, * ca 1874 in Wolphaartsdijk (dochter van
Pieter Korstanje en Johanna Witte).
viii. Aren van der Stad, * 31-08-1869 in Sommelsdijk.
Kinderen van Maartje Beket:
487. ix. Jannetje van der Stad * 03-08-1871.
223. Annetje van der Stad, * ca 1834 in Sommelsdijk. Zij trouwde Frans Hendrik Meijer, 22-04-1859 in
Middelharnis, * CA 1835 in Middelharnis (zoon van Jacob Meijer en Maatje Koote).
Kinderen:
i. Jacob Meijer, * 13-12-1860 in Middelharnis, ??? 14-07-1866 in Middelharnis.
ii. Francina Meijer, * 28-02-1862 in Middelharnis.
iii. Maatje Meijer, * 23-07-1864 in Middelharnis, ??? 06-02-1866 in Middelharnis.
224. Adrianus van der Stad, * 16-05-1836 in Sommelsdijk, ??? 04-08-1921 in Middelharnis. Hij trouwde (1)
Adriana van der Meide, 28-04-1859 in Sommelsdijk, * 04-11-1837 in Sommelsdijk (dochter van Jan
Leendertsz van der Meijde en Willemtje Appel), ??? 19-02-1875 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Geertruij
Jordaan, 28-09-1877 in Middelharnis, * 28-03-1837 in Middelharnis (dochter van Leendert Jordaan en
Maatje van den Nieuwendijk), ??? 15-12-1916 in Middelharnis.
Kinderen van Adriana van der Meide:
488. i. Francina van der Stad * 03-02-1860.
ii. Jan van der Stad, * 08-06-1861 in Sommelsdijk, ??? 30-12-1866 in Sommelsdijk.
iii. Cornelis van der Stad, * 09-03-1863 in Sommelsdijk, ??? 17-09-1863 in Sommelsdijk.
489. iv. Willemtje van der Stad * 08-09-1864.
490. v. Jan van der Stad * 05-11-1867.
491. vi. Cornelis van der Stad * 19-03-1869.
vii. Annetje van der Stad, * 06-09-1870 in Sommelsdijk, ??? 10-12-1870 in Sommelsdijk.
492. viii. Leendert van der Stad * 06-11-1871.
ix. doodgeboren Van der Stad, * 15-10-1873 in Middelharnis, ??? 15-10-1873 in Middelharnis.
493. x. Annetje van der Stad * 22-01-1875.
Kinderen van Geertruij Jordaan:
xi. doodgeboren Van der Stad, * 18-10-1879 in Middelharnis, ??? 18-10-1879 in Middelharnis.
225. Wilhelmina van der Stad, * 16-03-1839 in Sommelsdijk, ??? in Sommelsdijk. Zij trouwde Jilles van
Wezel, 01-05-1862 in Sommelsdijk, * 14-01-1839 in Middelharnis (zoon van Cornelis van Wezel en Gilzia
Dubbeld), ??? in Middelharnis.
Kinderen:
Pagina 52
i. Gilsia van Wezel, * 31-03-1863 in Sommelsdijk, ??? 08-08-1863 in Sommelsdijk.
ii. Francina van Wezel, * 27-03-1864 in Sommelsdijk. Zij trouwde Cornelis Lugtenburg,
07-05-1885 in Sommelsdijk, * ca 1858 in Nieuwe Tonge (zoon van Jacob Lugtenburg en
Johanna Koppenaal).
iii. Gilzia van Wezel, * 05-01-1868 in Sommelsdijk, ??? 13-01-1868 in Sommelsdijk.
iv. Cornelis van Wezel, * 06-02-1869 in Sommelsdijk.
v. Annetje van Wezel, * 03-11-1871 in Sommelsdijk, ??? 28-11-1871 in Sommelsdijk.
vi. Gilzia van Wezel, * 03-11-1871 in Sommelsdijk.
vii. Annetje van Wezel, * 17-05-1873 in Sommelsdijk, ??? 24-07-1873 in Sommelsdijk.
viii. Annetje van Wezel, * 09-09-1874 in Sommelsdijk.
ix. Gerrit van Wezel, * 28-01-1876 in Sommelsdijk, ??? 25-09-1879 in Sommelsdijk.
x. Teuntje van Wezel, * 06-05-1878 in Sommelsdijk, ??? 16-08-1878 in Sommelsdijk.
226. Teuntje van der Stad, * 29-04-1844 in Sommelsdijk, ??? 19-06-1878 in Middelharnis. Zij trouwde Aren
Verhage, 01-04-1864 in Sommelsdijk, * 06-01-1838 in Nieuwe Tonge (zoon van Jan Verhage en Arendje
van Gelder).
Kinderen:
i. Arendje Verhage, * 30-10-1864 in Middelharnis, ??? 13-01-1865 in Middelharnis.
ii. Cornelia Verhage, * 02-03-1866 in Melissant.
iii. Jan Verhage, * 24-04-1867 in Sommelsdijk.
iv. Francina Adriana Verhage, * 21-03-1870 in Sommelsdijk, ??? 07-09-1870 in Sommelsdijk.
v. Arendje Verhage, * 29-11-1871 in Sommelsdijk, ??? 04-05-1872 in Sommelsdijk.
vi. Cornelis Adrianus Verhage, * 31-05-1873 in Sommelsdijk, ??? 26-07-1873 in Sommelsdijk.
vii. Cornelis Verhage, * 22-06-1876 in Melissant.
227. Adriaantje van der Stad, * 20-12-1847 in Sommelsdijk, ??? 02-10-1940 in Dirksland. Zij trouwde
Teunis Bakker, 26-07-1867 in Sommelsdijk, * 1844 in Middelharnis (zoon van Cornelis Bakker en Maria
Engelina Sala), ??? 04-12-1918 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
494. i. Maria Bakker * 21-11-1868.
ii. Francina Bakker, * 31-12-1869 in Sommelsdijk, ??? 14-08-1870 in Sommelsdijk.
iii. Cornelis Bakker, * 15-07-1871 in Sommelsdijk, ??? 27-10-1871 in Sommelsdijk.
iv. Francina Bakker, * 27-05-1873 in Middelharnis, ??? 07-09-1873 in Middelharnis.
v. Cornelis Bakker, * 29-09-1874 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Neeltje Grootenboer,
22-02-1907 in Nieuwe Tonge, * ca 1880 in Melissant (dochter van Hendrik Grootenboer en
Cornelia van der Waal).
495. vi. Gerrit Bakker * 10-07-1877.
vii. Aren Bakker, * 25-02-1879 in Nieuwe Tonge, ??? 20-07-1879 in Nieuwe Tonge.
496. viii. Francina Wilhelmina Bakker * 13-08-1880.
ix. Teuntje Bakker, * 24-04-1885 in Nieuwe Tonge, ??? 26-08-1885 in Nieuwe Tonge.
x. Annetje Bakker, * 09-11-1886 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Jan van Rossum, 05-06-1914 in
Nieuwe Tonge, * 13-07-1887 in Stad aan het Haringvliet (zoon van Jan van Rossum en Johanna
Spee).
228. Gerrit van der Stad, * 22-11-1852 in Sommelsdijk. Hij trouwde Sara Wielhouwer, 03-04-1874 in
Sommelsdijk, * ca 1852 in Sommelsdijk (dochter van Jacob Wielhouwer en Neeltje Kooman).
Kinderen:
497. i. Neeltje van der Stad * ca 1873.
ii. Cornelis van der Stad, * 23-01-1875 in Sommelsdijk.
iii. Maatje van der Stad, * 24-08-1876 in Sommelsdijk, ??? 11-02-1877 in Sommelsdijk.
iv. Francina Willemina van der Stad, * 03-11-1877 in Sommelsdijk, ??? 03-10-1879 in Sommelsdijk.
v. Maatje van der Stad, * 10-11-1878 in Sommelsdijk, ??? 22-04-1879 in Sommelsdijk.
vi. Jacob van der Stad, * 04-05-1880 in Sommelsdijk, ??? 29-07-1880 in Sommelsdijk.
vii. Jacob van der Stad, * 01-07-1881 in Sommelsdijk.
viii. Arend van der Stad, * 31-10-1882 in Middelharnis, ??? 04-05-1884 in Middelharnis.
ix. Aren van der Stad, * 11-11-1885 in Sommelsdijk.
Pagina 53
x. Maatje van der Stad, * 23-11-1886 in Sommelsdijk.
xi. Adrianus van der Stad, * 23-04-1888 in Middelharnis, ??? 04-09-1888 in Middelharnis.
xii. Willemijntje van der Stad, * 01-05-1889 in Middelharnis, ??? 02-10-1889 in Middelharnis.
xiii. Jannetje van der Stad, * 03-05-1891 in Middelharnis.
xiv. Adrianus van der Stad, * 28-03-1893 in Middelharnis, ??? 28-08-1893 in Middelharnis.
229. Gerrit van der Stad, * ca 1831 in Sommelsdijk. Hij trouwde (1) Aartje Romeijn, 29-07-1855 in
Sommelsdijk, * 03-03-1831 in Middelharnis (dochter van Jacobus Romeijn en Geertje Hoogenboom), ???
18-08-1877 in Sommelsdijk. Hij trouwde (2) Maria de Geus, 21-03-1878 in Sommelsdijk, * 16-08-1847
in Herkingen (dochter van Hendrik de Geus en Johanna Riedijk).
Kinderen van Aartje Romeijn:
i. Lientje van der Stad, * 06-06-1856 in Sommelsdijk, ??? 13-10-1856 in Sommelsdijk.
ii. Lientje van der Stad, * 25-02-1858 in Sommelsdijk, ??? 29-10-1859 in Sommelsdijk.
iii. Lientje van der Stad, * 03-10-1860 in Sommelsdijk.
iv. Geertje van der Stad, * 04-10-1863 in Sommelsdijk.
v. Mattheus van der Stad, * 04-11-1865 in Sommelsdijk, ??? 19-11-1867 in Sommelsdijk.
vi. Jacob van der Stad, * 01-01-1867 in Sommelsdijk, ??? 22-01-1867 in Sommelsdijk.
vii. Mattheus van der Stad, * 26-09-1868 in Sommelsdijk, ??? 25-10-1868 in Sommelsdijk.
viii. Adriaantje Neeltje van der Stad, * 23-10-1872 in Sommelsdijk.
ix. doodgeboren Van der Stad, * 14-11-1876 in Sommelsdijk, ??? 14-11-1876 in Sommelsdijk.
Kinderen van Maria de Geus:
x. Anna Henderika van der Stad, * 05-01-1879 in Sommelsdijk.
230. Pieter van der Stad, * 03-02-1833 in Sommelsdijk, ??? 02-01-1922 in Middelharnis. Hij trouwde
Leentje Schuurman, 28-04-1859 in Soimmelsdijk, * 28-09-1833 in Sommelsdijk (dochter van Jacob
Schuurman en Hendrikje de Vogel), ??? 01-09-1901 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Leentje van der Stad, * 03-03-1860 in Sommelsdijk, ??? 04-03-1860 in Sommelsdijk.
ii. Jacob van der Stad, * 28-03-1861 in Sommelsdijk, ??? 30-10-1866 in Sommelsdijk.
498. iii. Mattheus van der Stad * 01-10-1863.
499. iv. Jacoba van der Stad * 20-09-1867.
231. Lidia van der Stad, * 16-07-1835 in Sommelsdijk. Zij trouwde Simon van Groningen, 19-04-1860 in
Sommelsdijk, * 20-09-1834 in Sommelsdijk (zoon van Leendert van Groningen en Rebecca Kranenburg).
Kinderen:
i. Rebekka van Groningen, * 03-10-1861 in Sommelsdijk, ??? 23-11-1861 in Sommelsdijk.
232. Mattheus van der Stad, * 05-12-1841 in Sommelsdijk. Hij trouwde Arendje Koning, 26-05-1866 in
Sommelsdijk, * ca 1842 in Middelharnis (dochter van Abraham Koning en Klaasje Koster), ??? 09-05-1919
in Middelharnis.
Kinderen:
500. i. Lijntje van der Stad * ca 1869.
ii. Klaasje van der Stad, * CA 1872, ??? 08-10-1875 in Middelharnis.
233. Klaas Hollaar, * 22-08-1831 in Sommelsdijk, ??? 12-04-1893 in Sommelsdijk. Hij trouwde Maartje de
Ruijter, 16-01-1859 in Sommelsdijk, * 04-08-1834 in Ouddorp (dochter van Jacobus de Ruijter en Neeltje
Bakker), ??? 10-07-1913 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Arendje Willemina Hollaar, * 13-05-1859 in Middelharnis, ??? 05-09-1859 in Middelharnis.
501. ii. Arendje Willemina Hollaar * 12-07-1860.
iii. Neeltje Hollaar, * 28-12-1861 in Sommelsdijk, ??? 08-08-1863 in Sommelsdijk.
iv. Neeltje Hollaar, * 17-02-1864 in Sommelsdijk, ??? 27-06-1866 in Sommelsdijk.
502. v. Jacobus Hollaar * 22-08-1865.
vi. Jan Hollaar, * 17-02-1868 in Sommelsdijk. Hij trouwde Elizabeth Troost, 13-11-1891 in
Sommelsdijk, * ca 1869 in Sommelsdijk (dochter van Cornelis Troost en Maatje Hollaar).
503. vii. Johannes Hollaar * 22-11-1871.
Pagina 54
viii. Nicolaas Hollaar, * 18-06-1873 in Sommelsdijk, ??? 13-09-1873 in Sommelsdijk.
ix. Neeltje Hollaar, * 22-03-1875 in Sommelsdijk, ??? 02-06-1875 in Sommelsdijk.
x. Klaas Hollaar, * 05-05-1879 in Sommelsdijk, ??? 18-09-1879 in Sommelsdijk.
234. Willemina Hollaar, * 25-10-1833 in Sommelsdijk, ??? 16-11-1858 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Cornelis de Ruijter, 15-08-1858 in Sommelsdijk, * 16-11-1833 in Sommelsdijk (zoon van Jacob de Ruijter
en Maartje van Zanten), ??? 31-12-1889 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. doodgeboren De Ruiter, * 16-11-1858 in Sommelsdijk, ??? 16-11-1858 in Sommelsdijk.
235. Maatje Hollaar, * 14-04-1836 in Sommelsdijk, ??? 29-02-1884 in Sommelsdijk. Zij trouwde Leendert
Wielaard, 02-05-1858 in Sommelsdijk, * 02-09-1834 in Sommelsdijk (zoon van Pieter Wielaard en Neeltje
Hoogmoed), ??? 26-10-1906 in Sommelsdijk.
Kinderen:
504. i. Neeltje Wielaard * ca 1859.
505. ii. Jan Wielaard * 15-02-1860.
506. iii. Adriana Wielaard * 24-03-1862.
507. iv. Pietertje Wielaard * 08-11-1864.
508. v. Arendje Wielaard * 1869.
236. Johanna Hollaar, * 21-01-1839 in Sommelsdijk, ??? 13-05-1899 in Sommelsdijk. Zij trouwde Pieter
Prins, 26-04-1861 in Sommelsdijk, * 24-09-1836 in Sommelsdijk (zoon van Willem Prins en Gilsia van
der Velde), ??? 26-01-1915 in Sommelsdijk.
Kinderen:
509. i. Gilsia Prins * 22-01-1863.
ii. Jan Prins, * 14-01-1864 in Sommelsdijk, ??? 25-09-1864 in Sommelsdijk.
iii. Wilhelmina Arendje prins, * 29-07-1865 in Sommelsdijk, ??? 25-10-1865 in Sommelsdijk.
iv. Wilhelmina Arendje Prins, * 02-02-1867 in Sommelsdijk, ??? 28-09-1867 in Sommelsdijk.
v. Jan Prins, * 13-09-1868 in Sommelsdijk, ??? 06-02-1869 in Sommelsdijk.
510. vi. Adriana Prins * 18-02-1870.
vii. Willem Prins, * 14-05-1873 in Sommelsdijk, ??? 08-09-1873 in Sommelsdijk.
511. viii. Adriaantje Prins * 16-12-1874.
512. ix. Wilhelmina Prins * 17-07-1877.
513. x. Willem Prins * 20-02-1880.
237. Teunis Hollaar, * 03-05-1841 in Sommelsdijk, ??? 27-01-1915 in Sommelsdijk. Hij trouwde Hendrika
Kooman, 30-07-1869 in Sommelsdijk, * 18-07-1843 in Dirksland (dochter van Mattheus Kooman en
Philippina van der Vliet), ??? 15-03-1917 in Sommelsdijk.
Kinderen:
514. i. Adriana Hollaar * ca 1870.
515. ii. Flippina Hollaar * ca 1874.
516. iii. Arendje Hollaar * ca 1878.
iv. Wilhelmina Hollaar, * 19-07-1879 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jan Klein, 13-12-1901 in
Sommelsdijk, * 27-08-1874 in Middelharnis (zoon van Leendert Klein en Grietha Freen).
517. v. Aren Hollaar * ca 1884.
238. Cornelia Hollaar, * 03-02-1844 in Sommelsdijk, ??? 28-06-1928 in Middelharnis. Zij trouwde
Mattheus Stapel, 26-04-1867 in Sommelsdijk, * 29-08-1837 in Middelharnis (zoon van Laurens Stapel en
Johanna de Waard), ??? 31-03-1912 in Middelharnis.
Kinderen:
518. i. Laurens Stapel * 08-03-1868.
239. Jan Boom, * 07-12-1828 in Sommelsdijk, ??? 27-03-1909 in Dirksland. Hij trouwde (1) Arendje
Zeeuw, 30-03-1855 in Dirksland, * 25-08-1832 in Dirksland (dochter van Onbekend en Sara Zeeuw), ???
04-09-1866 in Dirksland. Hij trouwde (2) Maria Slis, 08-03-1867 in Melissant, * 26-07-1824 in
Melissant (dochter van Jacob Cornelisz Slis en Maatje Saarloos), ??? 11-11-1903 in Dirksland.
Pagina 55
Kinderen van Arendje Zeeuw:
i. Aren Boom, * 09-09-1855 in Dirksland.
ii. Jan Boom, * 01-07-1857 in Dirksland, ??? 06-09-1866 in Dirksland.
iii. Wilhelmina Boom, * 18-06-1859 in Dirksland, ??? 29-12-1863 in Dirksland.
iv. Maarten Boom, * 06-12-1861 in Dirksland, ??? 11-11-1863 in Dirksland.
v. Maarten Boom, * 28-09-1864 in Dirksland, ??? 29-09-1868 in Dirksland.
240. Maarten Boom, * 13-07-1832 in Sommelsdijk, ??? 27-12-1923 in Middelharnis. Hij trouwde (1)
Adriaantje Vreeswijk, 29-04-1859 in Middelharnis, * 08-04-1827 in Nieuwe Tonge (dochter van Jacob
Abrahamsz Vreeswijk en Pietertje Leendertsdr Goudswaart), ??? 08-10-1884 in Middelharnis. Hij trouwde
(2) Cornelia van Dijk, 20-08-1886 in Middelharnis, * 14-12-1828 in Middelharnis (dochter van Pieter van
Dijk en Jacoba Dubbeld).
Kinderen van Adriaantje Vreeswijk:
519. i. Willemina Boom * 04-07-1860.
ii. doodgeboren Boom, * 06-07-1863 in Middelharnis, ??? 06-07-1863 in Middelharnis.
iii. doodgeboren Boom, * 27-12-1865 in Middelharnis, ??? 27-12-1865 in Middelharnis.
iv. Pietertje Boom, * 16-01-1868 in Middelharnis. Zij trouwde Hendrik van Lente, 18-05-1894 in
Sommelsdijk, * 21-11-1868 in Sommelsdijk (zoon van Aren van Lente en Maatje de Ruiter).
241. Cornelis Admiraal Breur, * 28-03-1838 in Sommelsdijk, ??? 03-03-1899 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Cornelia Joppe, 03-12-1874 in Sommelsdijk, * 26-02-1844 in Sommelsdijk (dochter van Cornelis Joppe
en Sietje van Wezel), ??? 12-12-1925 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Anna Admiraal Breur, * 22-10-1875 in Sommelsdijk, ??? 03-03-1937 in Sommelsdijk.
ii. Sietje Breur, * 07-05-1878 in Sommelsdijk. Zij trouwde Cornelis van Nimwegen, 22-05-1903
in Sommelsdijk, * 02-03-1875 in Sommelsdijk (zoon van Leendert van Nimwegen en
Willemtje Verbiest), ??? 20-04-1945 in Sommelsdijk.
iii. Gerritje Admiraal Breur, * 20-12-1880 in Sommelsdijk, ??? 21-12-1880 in Sommelsdijk.
iv. Jannetje Cornelia Admiraal Breur, * 27-03-1882 in Sommelsdijk. Zij trouwde Lourus
Edewaard, 04-04-1913 in Sommelsdijk, * 09-03-1871 in Sommelsdijk (zoon van Cornelis
Edewaard en Maria van der Baan).
242. Adrianus Admiraal Breur, * 13-07-1845 in Sommelsdijk. Hij trouwde Francina Koster, 22-03-1869 in
Middelharnis, * 03-05-1844 in Middelharnis (dochter van Leendert Koster en Hijltje Menheer).
Kinderen:
i. Johanna Admiraal Breur, * CA 1874 in Sommelsdijk. Zij trouwde Pieter Bogert, 23-09-1898 in
Dirksland, * 15-10-1876 in Melissant (zoon van Adrianus Boogert en Johanna Soldaat).
520. ii. Maartje Admiraal Breur * CA 1881.
243. Geertje Sluij, * 15-02-1834 in Sommelsdijk, ??? 20-10-1895 in Sommelsdijk. Zij trouwde Marinus
Breur, 10-11-1854 in Sommelsdijk, * 29-03-1830 in Sommelsdijk (zoon van Gerrit Cornelisz Breur en
Klaasje van der Staal), ??? 13-01-1913 in Sommelsdijk.
Kinderen:
521. i. Gerrit Breur * 14-05-1855.
ii. Willem Breur, * 24-11-1860 in Middelharnis, ??? 18-07-1866 in Middelharnis.
iii. doodgeboren Breur, * 24-01-1868 in Middelharnis, ??? 24-01-1868 in Middelharnis.
iv. Willem Breur, * 07-12-1869 in Sommelsdijk, ??? 28-05-1927 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Cornelia Huibertina Villerius, 17-03-1893 in Sommelsdijk, * ca 1870 in Sommelsdijk (dochter
van Cornelis Villerius en Dirkje van der Sloot).
244. Jacob Sluij, * 03-11-1841 in Sommelsdijk, ??? 01-11-1898 in Rotterdam. Hij trouwde Huibertje
Nieuwland, 30-04-1868 in Middelharnis, * 21-11-1840 in Middelharnis (dochter van Goris Nieuwland en
Magdalena Dubbeld).
Kinderen:
i. Willem Sluij, * 30-04-1869 in Sommelsdijk, ??? 09-08-1869 in Sommelsdijk.
ii. Willem Slui, * 15-07-1871 in Middelharnis, ??? 20-04-1926 in Zeist.
Pagina 56
245. Cornelia Slui, * 12-03-1846 in Sommelsdijk, ??? 19-09-1918 in N.J. Zij trouwde (1) Onb. Zij trouwde
(2) Klaas David Doornhein, 31-08-1866 in Sommelsdijk, * 14-05-1844 in Middelharnis (zoon van
Adrianus Doornhein en Klazina Vroegindeweij), ??? 05-01-1922.
Kinderen van Onb:
i. Johanna Elizabeth Sluij, * 02-03-1865 in Sommelsdijk, ??? 16-05-1865 in Sommelsdijk.
Kinderen van Klaas David Doornhein:
ii. Klazina Doornhein, * 15-09-1867 in Middelharnis.
iii. Geertrui Doornhein, * 11-05-1870 in Sommelsdijk.
iv. Eva Doornhein, * 13-08-1871 in Sommelsdijk, ??? 18-06-1872 in Sommelsdijk.
522. v. Eva Doornhein * 22-11-1872.
vi. Willem Doornhein, * 08-01-1876 in Middelharnis, ??? 18-07-1876 in Middelharnis.
vii. Willemtje Doornhein, * 14-10-1877 in Middelharnis.
viii. Trijntje Doornhein, * 30-05-1880 in Middelharnis, ??? 23-10-1880 in Middelharnis.
ix. Klaasje Doornhein, * 25-09-1881 in Middelharnis.
x. Kaatje Louiza Doornhein, * 20-05-1884 in Middelharnis.
xi. Willem Doornhein, * 05-10-1886 in Middelharnis.
246. Maria Both, * 19-06-1846 in Sommelsdijk. Zij trouwde Pieter Sinon, 25-04-1873 in Sommelsdijk, *
CA 1848 in Ouddorp (zoon van Pieter Sinon en Trijntje van Dam).
Kinderen:
i. Pieter Sinon, * 07-03-1874 in Middelharnis, ??? 23-06-1876 in Middelharnis.
ii. Arend Sinon, * 16-06-1875 in Middelharnis, ??? 24-07-1875 in Middelharnis.
iii. doodgeboren Sinon, * 26-06-1876 in Middelharnis, ??? 26-06-1876 in Middelharnis.
iv. doodgeboren Sinon, * 17-06-1878 in Middelharnis, ??? 17-06-1878 in Middelharnis.
v. Pieter Sinon, * 14-05-1880 in Middelharnis, ??? 02-09-1880 in Middelharnis.
vi. doodgeboren Sinon, * 02-06-1881 in Middelharnis.
247. Cornelia Both, * 07-09-1848 in Sommelsdijk, ??? 25-01-1924 in Middelharnis. Zij trouwde Cornelis
Appel, 20-11-1874 in Middelharnis, * 31-10-1845 in Sommelsdijk (zoon van Jacob Appel en Anna
Schellevis), ??? 13-08-1908 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Sophia Appel, * 07-03-1879 in Middelharnis. Zij trouwde Daniel Huizer, 27-05-1921 in
Middelharnis, * 15-06-1880 in Stad aan het Haringvliet (zoon van Johannis Huizer en Josina
Krijgsman).
248. Klaas Both, * 21-08-1867 in Sommelsdijk. Hij trouwde Catharina Brinkman, 13-04-1888 in
Stellendam, 07-05-1894 in Sommelsdijk, * 22-07-1866 in Stellendam (dochter van Hendrik Brinkman en
Jannetje van Splunder).
Kinderen:
i. Adriana Maria Both, * 06-10-1888 in Stellendam.
249. Mattheus Smit, * 06-09-1848 in Middelharnis, ??? 13-10-1917 in Middelharnis. Hij trouwde Aagje van
de Rovaart, 19-09-1870 in Middelharnis, * 03-07-1849 in Middelharnis (dochter van Jacob van de Rovaart
en Grietje Waterman), ??? 26-07-1896 in Middelharnis.
Kinderen:
523. i. Johannis Smit * 17-08-1871.
ii. Jacob Smit, * 27-01-1874 in Middelharnis, ??? 01-11-1875 in Middelharnis.
524. iii. Jacob Smit * 11-10-1876.
525. iv. Cornelia Smit * 17-11-1879.
v. Roeland Smit, * 03-02-1883 in Middelharnis. Hij trouwde Louwrensje Holleman, 17-10-1907
in Nieuwe Tonge, * 26-12-1886 in Nieuwe Tonge (dochter van Cornelis Holleman en Jannetje
Vreeswijk).
vi. Jan Smit, * 13-10-1886 in Middelharnis, ??? 21-03-1888 in Middelharnis.
250. Klaas Jan Smit, * 16-01-1856 in Middelharnis, ??? 30-11-1939 in Middelharnis. Hij trouwde Elizabeth
Pagina 57
van Broeke, 06-02-1879 in Sommelsdijk, * 16-11-1857 in Dirksland (dochter van Adrianus van Broeke en
Elizabeth Struik), ??? 05-08-1944 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Elizabeth Cornelia Smit, * 16-09-1879 in Middelharnis, ??? 27-04-1880 in Middelharnis.
ii. Adrianus Smit, * 06-01-1881 in Middelharnis, ??? 03-04-1886 in Middelharnis.
526. iii. Cornelia Smit * 30-10-1882.
iv. Johannis Smit, * 22-01-1885 in Middelharnis, ??? 08-04-1886 in Middelharnis.
v. Cornelis Smit, * 09-03-1886 in Middelharnis, ??? 16-12-1887 in Middelharnis.
vi. Adrianus Smit, * 03-01-1888 in Middelharnis.
527. vii. Johannis Smit * 01-10-1889.
viii. Elizabeth Smit, * 17-06-1891 in Middelharnis.
ix. Mattheus Smit, * 27-12-1892 in Middelharnis, ??? 30-05-1893 in Middelharnis.
x. Mattheus Smit, * 28-07-1894 in Middelharnis. Hij trouwde Cornelia Dina Bal, 22-03-1917 in
Dirksland, * 02-07-1893 in Melissant (dochter van Simon Bal en Jannetje Meurs).
xi. Jacobus Smit, * 01-08-1898 in Middelharnis.
xii. Adriana Cornelia Smit, * 24-04-1900 in Middelharnis.
251. Gerrit du Pree, * 23-07-1848 in Den Bommel, ??? 05-02-1921 in Den Bommel. Hij trouwde Cornelia
Kievit, 06-05-1874 in Den Bommel, * 19-05-1849 in Sommelsdijk (dochter van Cornelis Kievit en
Jannetje van Prooijen).
Kinderen:
528. i. Johanna du Pree * 09-02-1875.
529. ii. Cornelis du Pree * 02-09-1876.
iii. Pieternella du Pree, * 16-01-1979 in Den Bommel, ??? 20-11-1883 in Den Bommel.
iv. Pieter du Pree, * 03-10-1881 in Den Bommel. Hij trouwde Adriaantje Goemaat, 28-05-1904 in
Ooltgensplaat, * 21-11-1880 in Ooltgenplaat (dochter van Teunis Goemaat en Kaatje Kornet).
530. v. Jan du Pree * 10-07-1884.
vi. Neeltje du Pree, * 20-07-1887 in Den Bommel, ??? 03-04-1911 in Den Bommel. Zij trouwde Jan
Hokke, 16-11-1907 in Den Bommel, * 28-09-1885 in Den Bommel (zoon van Arie Hokke en
Cornelia van Eck), ??? 01-02-1953 in Den Bommel.
531. vii. Magdalena du Pree * 23-02-1890.
252. Bastiaan du Pree, * 05-07-1854 in Den Bommel, ??? 10-05-1925 in Rotterdam. Hij trouwde Susanna
Berkhof, 03-04-1875 in Den Bommel, * 29-09-1851 in Middelharnis (dochter van Jacob Berkhof en
Jannetje Huizer), ??? 28-02-1938 in Oude Tonge.
Kinderen:
532. i. Jacob du Pree * 24-01-1876.
ii. Johanna du Pree, * 21-07-1877 in Den Bommel, ??? 11-10-1877 in Den Bommel.
iii. Johanna du Pree, * 06-08-1878 in Den Bommel, ??? 29-10-1878 in Den Bommel.
iv. Pieter du Pree, * 04-04-1880 in Den Bommel, ??? 26-11-1942 in Klaaswaal. Hij trouwde Emma
de Gast, 27-03-1908 in Middelharnis, * 30-05-1881 in Middelharnis (dochter van Maarten
Jacob de Gast en Grieta Bakker).
533. v. Cornelis du Pree * 05-03-1884.
vi. Johanna du Pree, * 30-03-1886 in Den Bommel, ??? 19-06-1886 in Den Bommel.
534. vii. Jan du Pree * 24-06-1889.
535. viii. Johanna du Pree * 04-03-1892.
253. Neeltje du Pree, * 15-11-1861 in Den Bommel, ??? 25-02-1935 in Herkingen. Zij trouwde (1) nn. Zij
trouwde (2) Dingenus van den Ouden, 18-05-1889 in Den Bommel, * 16-09-1866 in Nieuwe Tonge (zoon
van Jan van den Ouden en Johanna Roele), ??? 17-02-1930 in Rotterdam.
Kinderen van nn:
i. Pieter du Pree, * 23-04-1888 in Den Bommel. Hij trouwde Maria Bestman, 18-02-1921 in
Herkingen, * 03-10-1888 in Herkingen (dochter van Jan Bestman en Jannetje Cornelia
Speelman).
Kinderen van Dingenus van den Ouden:
ii. Jan van den Ouden, * 01-10-1890 in Den Bommel. Hij trouwde Laurijntje van den Ochtend,
Pagina 58
07-04-1922 in Dirksland, * 07-02-1895 in Melissant (dochter van Hendrik van den Ochtend en
Lidia Goedegebuur).
536. iii. Johannes van den Ouden * 26-06-1894.
iv. Dingenus van den Ouden, * 17-09-1896 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Adriana Frederika
Kievit, 26-11-1919 in Melissant, * ca 1901 in Sommelsdijk (dochter van Marinus Kievit en
Cornelia van den Nieuwendijk).
537. v. Gerrit van den Ouden * 07-08-1900.
vi. doodgeboren Van den Ouden, * 31-01-1905 in Nieuwe Tonge, ??? 31-01-1905 in Nieuwe Tonge.
vii. Johanna van den Ouden, * ca 1906 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Gerrit van Buren,
16-09-1926 in Herkingen, * ca 1902 in Nieuwenhoorn (zoon van Klaas van Buren en Elizabeth
van Koppen).
254. Johannes Bastiaan Nuchteren, * 26-12-1851 in Nieuwe Tonge, ??? 04-10-1939 in Nieuwe Tonge. Hij
trouwde (1) Sara Langbroek, 02-05-1879 in Nieuwe Tonge, * 16-10-1851 in Nieuwe Tonge (dochter van
Pieter Langbroek en Cornelia van Assen), ??? 19-05-1880 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde (2) Geertrui
Prince, 26-05-1886 in Nieuwe Tonge, * 19-08-1857 in Nieuwe Tonge (dochter van Dirk Prince en Lijntje
Klaartje van Wijk), ??? 19-02-1949 in Nieuwe Tonge.
Kinderen van Sara Langbroek:
i. Leentje Cornelia Nuchteren, * 02-04-1880 in Nieuwe Tonge, ??? 13-02-1970 in Nieuwe Tonge,
begraven 17-02-1970 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Pieter Marinus Schipper, 22-05-1908 in
Nieuwe Tonge, * 13-03-1879 in Nieuwe Tonge (zoon van Arij Schipper en Neeltje Dorst), ???
13-01-1951 in Nieuwe Tonge, begraven 17-01-1951 in Nieuwe Tonge.
Kinderen van Geertrui Prince:
ii. Dirkje Nuchteren, * 28-02-1887 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Jacobus Leendert Waling,
08-05-1913 in Nieuwe Tonge, * 25-03-1887 in Ooltgensplaat (zoon van Hendrik Pieter Waling
en Krijntje Dorsman).
iii. Anthonia Nuchteren, * 14-09-1889 in Nieuwe Tonge, begraven in Den Bommel. Zij trouwde
Jacob Leendert van Prooijen, 29-03-1917 in Nieuwe Tonge, * 09-12-1879 in Den Bommel
(zoon van Mattheus van Prooijen en Jannetje Mosselman), ??? 25-11-1945 in Nieuwe Tonge.
538. iv. Wilhelmina Johanna Maria Nuchteren * 01-10-1891.
255. Bastiaan Johannes Nuchteren, * 07-02-1855 in Nieuwe Tonge, ??? 09-01-1886 in Nieuwe Tonge. Hij
trouwde Catharina van Driel, 24-04-1884 in Nieuwe Tonge, * 09-01-1865 in Nieuwe Tonge (dochter van
Abraham van Driel en Wilhelmina van Eesteren), ??? 22-08-1944 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Anthonij Nuchteren, * 01-09-1884 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Aagje van den Tol,
22-01-1909 in Nieuwe Tonge, * 08-01-1885 in Nieuwe Tonge (dochter van Dingeman van den
Tol en Neeltje Koekkoek).
256. Neeltje Maria Nuchteren, * 10-03-1860 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Hubrecht van Wezel,
09-06-1882 in Nieuwe Tonge, * 30-12-1861 in Middelharnis (zoon van Arnoldus van Wezel en Jannetje
Verduin).
Kinderen:
i. Jannetje Lijntje van Wezel, * 05-09-1882 in Nieuwe Tonge.
ii. Arnoldus van Wezel, * 09-11-1885 in Vlaardingen. Hij trouwde Anthonia Alida Fillekes,
08-09-1909 in Vlaardingen, * 16-01-1889 in Vlaardingen.
iii. Anthonij Bastiaan Johannes van Wezel, * 19-12-1886 in Nieuwe Tonge.
iv. Leentje van Wezel, * 27-11-1889 in Vlaardingen, ??? 18-12-1977 in Velsen.
257. Maria Goudswaard, * 18-10-1851 in Den Bommel, ??? 06-07-1899 in Oude Tonge. Zij trouwde
Leendert van den Ouden, 28-02-1879 in Den Bommel, * 06-03-1843 in Nieuwe Tonge (zoon van Cornelis
van den Ouden en Neeltje van der Slik), ??? 01-04-1917 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Simon van den Ouden, * 27-01-1880 in Oude Tonge, ??? 22-03-1880 in Oude Tonge.
ii. Dingenus van den Ouden, * 18-01-1881 in Oude Tonge, ??? 11-06-1881 in Oude Tonge.
539. iii. Sientje van den Ouden * 07-05-1882.
Pagina 59
iv. Elizabeth Neeltje van den Ouden, * 25-01-1884 in Oude Tonge. Zij trouwde Christiaan
Jacobus van 't Hof, 12-09-1902 in Oude Tonge, * ca 1878 in Dinteloord (zoon van Onbekend
en Pieternella van 't Hof).
v. Simon Dingenus van den Ouden, * 01-03-1887 in Oude Tonge, ??? 26-03-1887 in Oude Tonge.
258. Cornelis Nipius, * 11-01-1815 in Middelharnis. Hij trouwde Helena Adriana Wesdijk, 01-04-1838 in
Middelharnis, * 29-04-1816 in Middelharnis (dochter van Arij Wesdijk en Maatje van der Vlugt), ???
26-12-1899 in Middelharnis.
Kinderen:
540. i. Jacobus Johannes Nipius * 15-08-1838.
ii. Arij Nipius, * 23-01-1840 in Middelharnis, ??? 03-11-1846 in Middelharnis.
541. iii. Johannes Jacobus Nipius * 30-12-1841.
259. Johannis Nipius, * ca 1818 in Middelharnis. Hij trouwde Leuntje Cornelia Vermeer, 04-04-1841 in
Middelharnis, * 14-10-1820 in Middelharnis (dochter van Jacob Vermeer en Lijntje Slis), ??? 17-01-1867 in
Middelharnis.
Kinderen:
i. Jakobus Cornelis Nipius, * 07-08-1841 in Middelharnis, ??? 19-01-1867 in Middelharnis.
ii. Annetje Goudswaard Nipius, * 21-08-1842 in Middelharnis, ??? 05-08-1868 in Middelharnis.
iii. Jakob Laurens Nipius, * 10-06-1844 in Middelharnis, ??? 18-01-1924 in Middelharnis.
iv. Lijntje Adriana Nipius, * 17-09-1846 in Middelharnis, ??? 11-11-1847 in Middelharnis.
v. Sara Cornelia Nipius, * 07-05-1848 in Middelharnis, ??? 12-10-1848 in Middelharnis.
542. vi. Sara Cornelia Nipius * 07-11-1849.
vii. doodgeboren Nipius, * 11-09-1850 in Middelharnis, ??? 11-09-1850 in Middelharnis.
viii. Lijntje Adriaantje Nipius, * 21-05-1852 in Middelharnis, ??? 06-10-1852 in Middelharnis.
ix. Lijntje Adriaantje Nipius, * 01-03-1854 in Middelharnis, ??? 04-10-1895 in Arnemuiden. Zij
trouwde Gerrit Born, 23-12-1875 in Middelharnis, * 01-03-1853 in Middelharnis (zoon van
Gerrit Born en Dana Joppe).
260. Cornelis Jacobus de Ruiter, * 22-01-1826 in Spijkenisse, ??? 16-07-1900 in Middelharnis. Hij trouwde
Annetje Dijkers, 09-06-1849 in Middelharnis, * 08-09-1826 in Goedereede (dochter van Laurens Dijkers
en Aagje van de Roovaart), ??? 20-09-1898 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Willem Frederik de Ruiter, * 28-06-1850 in Middelharnis, ??? 24-02-1851 in Middelharnis.
ii. Willem Frederik de Ruiter, * 25-02-1852 in Middelharnis, ??? 13-02-1877 in Middelharnis.
iii. Laurens Frans de Ruiter, * 02-08-1857 in Middelharnis, ??? 17-02-1925 in Middelharnis.
543. iv. Evert Hendrik de Ruiter * 20-11-1863.
261. Klaasje Nipius, * 11-08-1822 in Middelharnis, ??? 26-05-1857 in Rotterdam. Zij trouwde (1) Marinus
Melaart, 28-04-1844 in Middelharnis, * 30-08-1822 in Middelharnis (zoon van Cornelis Mallaard en
Trijntje du Pree), ??? 18-05-1846 in Middelharnis. Zij trouwde (2) Jan Schepen, 18-05-1853 in Rotterdam, *
ca 1812 in Rotterdam (zoon van n en Maartje Schepen).
Kinderen van Marinus Melaart:
i. Trijntje Melaart, * 23-01-1845 in Middelharnis.
262. Willem Nipius, * 30-09-1824 in Middelharnis. Hij trouwde Pieternella van Eck, 27-06-1857 in
Middelharnis, * 19-08-1823 in Middelharnis (dochter van Bastiaan van Eck en Maatje de Ruijter).
Kinderen:
i. doodgeboren Nipius, * 05-03-1858 in Middelharnis, ??? 05-03-1858 in Middelharnis.
544. ii. Cornelis Nipius * 24-04-1859.
iii. Bastiaan Nipius, * 23-02-1862 in Middelharnis.
iv. Elizabeth Hendrika Nipius, * 11-10-1863 in Middelharnis, ??? 04-03-1864 in Middelharnis.
v. Bastiaan Nipius, * 11-01-1865 in Middelharnis, ??? 15-01-1865 in Middelharnis.
263. Sara Johanna Nipius, * 12-02-1851 in Middelharnis. Zij trouwde Johannes van der Meule,
12-02-1874 in Middelharnis, * ca 1846 in Middelharnis (zoon van Jan van der Meule en Jannetje van den
Pagina 60
Doel).
Kinderen:
i. Jan van der Meule, * 27-11-1875 in Middelharnis.
264. Cornelis Villerius, * 19-05-1836 in Spijkenisse, ??? 25-12-1903 in Sommelsdijk. Hij trouwde Dirkje
van der Sloot, 03-08-1860 in Sommelsdijk, * 12-04-1836 in Sommelsdijk (dochter van Dirk van der Sloot
en Neeltje Kasteleijn), ??? 10-12-1885 in Sommelsdijk.
Kinderen:
545. i. Neeltje Maatje Villerius * ca 1866.
ii. Cornelia Huibertina Villerius, * ca 1870 in Sommelsdijk. Zij trouwde Willem Breur,
17-03-1893 in Sommelsdijk, * 07-12-1869 in Sommelsdijk (zoon van Marinus Breur en
Geertje Sluij), ??? 28-05-1927 in Sommelsdijk.
546. iii. Huibrecht Villerius * ca 1873.
547. iv. Klaasje Villerius * ca 1882.
265. Klaasje Villerius, * ca 1838 in Spijkenisse, ??? 10-10-1895 in Vlaardingen. Zij trouwde (1) Maarten
van Delft, 23-08-1867 in Middelharnis, * 13-02-1835 in Middelharnis (zoon van Pieter van Delft en
Cornelia Wesdijk), ??? 25-08-1879 in Gouda. Zij trouwde (2) Adrianus Viskil, * 23-04-1832 in
Middelharnis (zoon van Cornelis Viskil en Meijndrina van Nierop), ??? 24-11-1914 in Middelharnis.
Kinderen van Maarten van Delft:
i. Huberta van Delft, * 28-09-1867 in Middelharnis.
ii. Pieter van Delft, * 22-02-1870 in Middelharnis.
iii. Maria Elizabeth van Delft, * 09-01-1873 in Middelharnis.
iv. Arij Johannis van Delft, * 16-03-1874 in Middelharnis, ??? 30-07-1874 in Middelharnis.
v. Arij Johannis van Delft, * 29-05-1875 in Middelharnis.
vi. doodgeboren Van Delft, * 01-08-1878 in Middelharnis, ??? 01-08-1878 in Middelharnis.
266. Maria Villerius, * ca 1843 in Spijkenisse, ??? 17-08-1866 in Middelharnis. Zij trouwde Maarten van
Delft, 05-05-1865 in Middelharnis, * 13-02-1835 in Middelharnis (zoon van Pieter van Delft en Cornelia
Wesdijk), ??? 25-08-1879 in Gouda.
Kinderen:
i. Cornelia van Delft, * 19-04-1866 in Middelharnis. Zij trouwde Johannes van der Wal,
11-12-1885 in Sommelsdijk, * ca 1863 in Vlaardingen (zoon van Johannes van der Wal en
Katharina Johanna van Leeuwen).
267. Daniel Poortvliet Vermeulen, * 19-08-1819 in Middelharnis, ??? 24-07-1870 in Dirksland. Hij trouwde
Cornelia Olree, 15-10-1847 in Dirksland, * 05-08-1819 in Dirksland (dochter van Cornelis Leendertsz
Olree en Adriana Gestel), ??? 07-04-1902 in Dirksland.
Kinderen:
i. Anna Poortvliet Vermeulen, * 02-01-1848 in Dirksland.
548. ii. Cornelis Vermeulen * 25-01-1850.
iii. Anna Maria Vermeulen, * 16-06-1852 in Dirksland. Zij trouwde Jan Vroegindeweij,
21-11-1873 in Dirksland, * ca 1849 in Middelharnis (zoon van Klaas Vroegindeweij en Maria
Zoon).
iv. Adriana Vermeulen, * 11-08-1854 in Dirksland.
v. Abraham Vermeulen, * 09-12-1856 in Dirksland.
268. Maria Vermeulen, * 01-05-1822 in Middelharnis, ??? 20-08-1849 in Ooltgensplaat. Zij trouwde
Cornelis Kamp, 29-08-1840 in Ooltgensplaat, * 29-11-1815 in Ooltgensplaat (zoon van Klaas Cornelisz
Kamp en Adriaantje Pietersdr Slinger), ??? 28-06-1887 in Ooltgensplaat.
Kinderen:
549. i. Cornelis Kamp * 20-11-1842.
550. ii. Abraham Kamp * 08-01-1848.
269. Jacoba Vermeule, * 25-04-1838 in Sommelsdijk, ??? 12-11-1920 in Sommelsdijk. Zij trouwde Gerrit
Razenberg, 10-03-1865 in Sommelsdijk, * 28-01-1838 in Middelharnis (zoon van Jan Rasenberg en
Pagina 61
Adriana Verhage), ??? 13-08-1917 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Jan Razenberg, * 01-09-1865 in Sommelsdijk, ??? 11-02-1886 in Woudrichem.
551. ii. Jacobus Razenberg * 17-06-1867.
iii. Adriana Razenberg, * 18-10-1871 in Sommelsdijk, ??? 01-05-1895 in Sommelsdijk.
iv. Abraham Razenberg, * 13-08-1874 in Sommelsdijk, ??? 13-08-1875 in Sommelsdijk.
270. Maria Jansdr Blok, * 23-12-1820 in Middelharnis, ??? 01-08-1866 in Middelharnis. Zij trouwde
Bastiaan Driesse, 24-04-1842 in Middelharnis, * 15-12-1816 in Middelharnis (zoon van Antonie Jansz
Driessen en Lijntje Bastiaansdr Maaskant), ??? 14-07-1876 in Middelharnis.
Kinderen:
552. i. Anthonij Driesse * 21-11-1842.
553. ii. Jan Driesse * 07-11-1844.
iii. Hendrik Driesse, * 12-03-1847 in Middelharnis, ??? 01-04-1847 in Middelharnis.
iv. Lijntje Driesse, * 25-11-1848 in Middelharnis, ??? 16-09-1854 in Middelharnis.
554. v. Lena Driesse * 07-08-1851.
555. vi. Dirkje Driesse * 20-02-1854.
vii. Marinus Driesse, * 14-05-1856 in Middelharnis, ??? 06-10-1859 in Middelharnis.
556. viii. Hendrik Driesse * 21-10-1858.
557. ix. Lijntje Driece * 02-05-1861.
x. Marinus Driesse, * 08-10-1863 in Middelharnis, ??? 24-10-1867 in Middelharnis.
271. Geertrui Jansdr Blok, * 04-03-1822 in Middelharnis, ??? 12-07-1874 in Middelharnis. Zij trouwde
Jacob Arend Erhard Auperle, 30-04-1843 in Middelharnis, * 19-01-1820 in Middelharnis (zoon van
Johannes George Erhard Auperle en Sijtje Roodzand), ??? 27-07-1862 in Middelharnis.
Kinderen:
558. i. Johan George Erhard Auperle * 17-01-1846.
ii. Jan Auperle, * 09-01-1849 in Middelharnis. Hij trouwde Johanna Troost, 06-06-1873 in
Sommelsdijk, * 15-12-1852 in Middelharnis (dochter van Arend Troost en Willemina
Schellius).
559. iii. Aren Leendert Auperle * 29-08-1852.
iv. Leendert Aupperlee, * 02-08-1856 in Middelharnis, ??? 05-10-1856 in Middelharnis.
560. v. Leendert Auperlee * 22-03-1858.
vi. Marinus Auperle, * 22-01-1862 in Middelharnis. Hij trouwde Anna Oosterling, 26-02-1886 in
Middelharnis, * 20-10-1864 in Middelharnis (dochter van nn en Krijna Oosterling).
272. Maatje Jansdr Blok, * 30-05-1824 in Middelharnis, ??? 14-08-1859 in Middelharnis. Zij trouwde (1)
Maarten van der Slik, 24-04-1849 in Middelharnis, * 16-11-1825 in Middelharnis (zoon van Beschier van
der Slik en Lena Marinusdr Koudijzer), ??? 15-12-1853 in Middelharnis. Zij trouwde (2) Marinus van
Rumpt, 24-04-1857 in Middelharnis, * 04-08-1821 in Middelharnis (zoon van Aart van Rumpt en
Anthonia Molenaar), ??? 04-05-1891 in Kralingen.
Kinderen van Maarten van der Slik:
i. Beschier van der Slik, * 18-05-1851 in Middelharnis, ??? 29-10-1852 in Middelharnis.
ii. doodgeboren Van der Slik, * 02-06-1852 in Middelharnis, ??? 02-06-1852 in Middelharnis.
561. iii. Beschier van der Slik * 01-09-1853.
Kinderen van Marinus van Rumpt:
562. iv. Lena van Rumpt * 04-04-1858.
273. Marinus Jansz Blok, * 20-06-1833 in Middelharnis, ??? 25-10-1863 in Middelharnis. Hij trouwde Lena
Voordijk, 05-07-1856 in Middelharnis, * 21-03-1829 in Stad aan het Haringvliet (dochter van Onbekend
en Niesje Voordijk), ??? 30-11-1917 in Middelharnis.
Kinderen:
563. i. Lena Maria Geertruida Blok * 30-07-1857.
ii. Nijsje Blok, * 18-10-1860 in Middelharnis, ??? 29-10-1863 in Middelharnis.
564. iii. Marinus Blok * 04-07-1863.
Pagina 62
274. Leentje Jansdr Blok, * 11-03-1837 in Middelharnis, ??? 24-08-1865 in Middelharnis. Zij trouwde
Cornelis Cornelisz Slis, 30-10-1862 in Middelharnis, * 02-05-1814 in Middelharnis (zoon van Cornelis
Slis en Cornelia van Eck), ??? 13-01-1875 in Middelharnis.
Kinderen:
565. i. Cornelia Slis * 29-04-1863.
ii. Cornelis Slis, * 22-06-1864 in Middelharnis, ??? 22-09-1898 in Middelharnis.
275. Abraham Blok, * 16-08-1843 in Middelharnis, ??? 23-06-1916 in Middelharnis. Hij trouwde Teuntje
Domine, 10-03-1882 in Middelharnis, * ca 1858 in Middelharnis (dochter van Matthijs Domine en
Elizabeth van Eck), ??? 01-11-1921 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Jan Blok, * 23-11-1882 in Middelharnis. Hij trouwde Lena de Keijzer, 13-05-1910 in
Sommelsdijk, * 09-10-1882 in Sommelsdijk (dochter van Albrecht de Keijzer en Lena Slis).
ii. Elizabeth Blok, * 28-08-1884 in Middelharnis.
iii. Leendert Blok, * 13-01-1887 in Middelharnis, ??? 07-03-1888 in Middelharnis.
iv. Matthijs Blok, * 15-06-1889 in Middelharnis.
v. Lena Blok, * 09-08-1892 in Middelharnis.
276. Willem Joostsz de Wit, * 16-12-1786 in Dinteloord en Prinsenland, ??? 13-04-1857 in Dinteloord en
Prinsenland. Hij trouwde Geertje de Graaf, 07-05-1809 in Dinteloord en Prinsenland, * 05-01-1783 in
Dinteloord en Prinsenland (dochter van Willem Pietersz de Graaff en Maria Arijsdr van den Oudendijk), ???
21-03-1832 in Dinteloord en Prinsenland.
Kinderen:
i. Joost de Wit, * 12-11-1809 in Dinteloord en Prinsenland.
566. ii. Joost de Wit * 02-04-1811.
567. iii. Willem de Wit * 27-12-1812.
568. iv. Maria de Wit * 25-02-1815.
569. v. Margrietha de Wit * 12-11-1817.
vi. Johannis de Wit, * 04-10-1820 in Dinteloord en Prinsenland, ??? 21-12-1820 in Dinteloord en
Prinsenland.
570. vii. Pieter de Wit * 04-10-1820.
viii. De Wit, * 25-08-1823 in Dinteloord en Prinsenland, ??? 25-08-1823 in Dinteloord en
Prinsenland.
277. Arent Jansz de Waard, * 13-06-1784 in Middelharnis, ??? 07-03-1864 in Middelharnis. Hij trouwde
Maatje Simonsdr Stapel, 26-04-1807 in Middelharnis, * 23-04-1786 in Middelharnis (dochter van Simon
Gerritsz Stapel en Maatje Jansdr Abeele), ??? 27-03-1853 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Jan de Waard, * 11-03-1809 in Middelharnis, ??? 06-04-1869 in Antwerpen. Hij trouwde
Suzanna Ruitenberg, 29-05-1831 in Middelharnis, * 07-05-1810 in Stad aan het Haringvliet
(dochter van Jacob Ruijtenberg en Cornelia Dirksdr Langerman), ??? 28-12-1881 in Antwerpen.
571. ii. Maatje de Waard * 25-12-1810.
572. iii. Simon de Waard * 16-02-1813.
573. iv. Johannis de Waard * 25-09-1815.
v. Gerrit de Waart, * 22-08-1818 in Middelharnis, ??? 29-12-1891 in Middelharnis.
vi. Thomas de Waard, * 14-07-1820 in Middelharnis.
574. vii. Johanna de Waart * 24-03-1823.
viii. Cornelis de Waard, * 23-07-1826 in Middelharnis, ??? 18-08-1826 in Middelharnis.
ix. Jannetje de Waard, * 31-05-1828 in Middelharnis, ??? 14-09-1828 in Middelharnis.
278. Thomas de Waard, * 28-05-1786 in Middelharnis. Hij trouwde Jannetje Pietersdr Abeele, 02-07-1809
in Middelharnis, * 17-09-1786 in Middelharnis (dochter van Pieter Jansz Abeele en Hendrina Gijsbertsdr
Tieleman), ??? 15-01-1859 in Middelharnis.
Kinderen:
575. i. Johanna de Waard * 18-05-1810.
576. ii. Hendrina de Waard * 21-01-1812.
Pagina 63
iii. Elizabeth de Waard, * 12-04-1813 in Middelharnis.
iv. Adriaantje de Waard, * 28-08-1814 in Middelharnis, ??? 21-07-1842 in Middelharnis.
v. Jan de Waard, * 18-08-1817 in Middelharnis, ??? 12-10-1888 in Middelharnis. Hij trouwde
Elizabeth Looij, 14-08-1836 in Sommelsdijk, * 08-02-1815 in Sommelsdijk (dochter van
Cornelis Gabrielsz Looij en Jannetje Robbregtsdr van Heemst).
vi. Pieter de Waard, * 31-10-1820 in Middelharnis, ??? 14-02-1821 in Middelharnis.
577. vii. Pieternella de Waard * 02-05-1822.
578. viii. Aren Jansz de Waard * 15-07-1825.
579. ix. Tannetje de Waard * 27-06-1829.
279. Elisabeth de Waard, * 19-06-1791 in Middelharnis, ??? 29-11-1868 in Middelharnis. Zij trouwde
Florus van den Nieuwendijk, 08-04-1813 in Middelharnis, * 22-06-1788 in Middelharnis (zoon van
Cornelis Florisz van den Nieuwendijk en Seeltje den Hollander), ??? 25-09-1862 in Middelharnis.
Kinderen:
580. i. Cornelis van den Nieuwendijk * 16-12-1813.
581. ii. Johanna van den Nieuwendijk * 18-01-1816.
iii. Jan van den Nieuwendijk, * 04-09-1818 in Middelharnis, ??? 22-04-1819 in Middelharnis.
iv. Jan van den Nieuwendijk, * 19-01-1820 in Middelharnis.
582. v. Laurens van den Nieuwendijk * 18-11-1821.
583. vi. Seeltje van den Nieuwendijk * 30-08-1823.
vii. Johannis van den Nieuwendijk, * 02-10-1825 in Middelharnis. Hij trouwde Martha van
Heemst, 04-05-1851 in Sommelsdijk, * 05-07-1824 in Sommelsdijk (dochter van Willem
Robbregtsz van Heemst en Pieternella Vis), ??? 09-01-1900 in Middelharnis.
viii. Kaatje van den Nieuwendijk, * 28-12-1826 in Middelharnis, ??? 15-05-1827 in Middelharnis.
ix. Elizabeth van den Nieuwendijk, * 28-12-1826 in Middelharnis, ??? 27-02-1830 in Middelharnis.
x. Leendert van den Nieuwendijk, * 29-11-1828 in Middelharnis, ??? 09-01-1829 in Middelharnis.
xi. Floor van den Nieuwendijk, * 29-11-1828 in Middelharnis, ??? 28-07-1829 in Middelharnis.
xii. Elizabeth van den Nieuwendijk, * 06-09-1834 in Middelharnis.
280. Leendert Jansz de Waard, * 12-04-1795 in Middelharnis, ??? 1828. Hij trouwde Elisabeth Breeman,
05-09-1819 in Middelharnis, * 18-06-1800 in Middelharnis (dochter van Jacob Marinusz Breeman en
Klaasje Gerritsdr Vlietland), ??? 24-01-1863 in Middelharnis.
Kinderen:
584. i. Johanna de Waard * CA 1820.
585. ii. Jan de Waard * 25-10-1826.
281. Johannis Jansz de Waard, * 07-02-1797 in Middelharnis, ??? 27-08-1833 in Middelharnis. Hij trouwde
Neeltje de Wit, 03-05-1818 in Middelharnis, * 28-01-1797 in Middelharnis (dochter van Hendrik de Wit
en Neeltje Anthonisdr Brijs), ??? 01-08-1863 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Hendrik de Waard, * 17-04-1819 in Middelharnis, ??? 10-08-1819 in Middelharnis.
586. ii. Johanna de Waard * 03-10-1820.
iii. Neeltje de Waart, * 27-06-1822 in Middelharnis, ??? 12-04-1842 in Middelharnis.
iv. Jan de Waart, * 10-05-1824 in Middelharnis, ??? 06-05-1836 in Middelharnis.
587. v. Jannetje de Waard * 09-10-1826.
vi. Maatje de Waard, * 20-08-1829 in Middelharnis, ??? 01-06-1846 in Middelharnis.
588. vii. Hendrik de Waard * 28-10-1830.
viii. Johannes de Waard, * 25-10-1833 in Middelharnis, ??? 22-12-1833 in Middelharnis.
282. Jacob Smit, * 23-07-1786 in Middelharnis, ??? 21-07-1843 in Middelharnis. Hij trouwde Tannetje
Witvliet, 09-05-1814 in Middelharnis, * 01-07-1792 in Middelharnis (dochter van Mattheus Cornelisz
Witvliet en Geertruij van der Daff), ??? 23-07-1843 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Lijntje Smit, * 03-02-1817 in Middelharnis, ??? 26-05-1817 in Middelharnis.
589. ii. Cornelis Jacobsz Smit * 24-09-1821.
iii. Mattheus Smit, * 23-04-1825 in Middelharnis, ??? 27-12-1850 in Noordzee.
Pagina 64
iv. Lijntje Smit, * 23-07-1832 in Middelharnis, ??? 14-11-1832 in Middelharnis.
283. Elisabeth Smit, * 28-02-1790 in Middelharnis, ??? 10-07-1857 in Middelharnis. Zij trouwde Jan
Frederik Klaassen, * ca 1783, ??? 21-01-1846 in Vlissingen.
Kinderen:
i. Lijntje Klaassen, * 25-04-1812 in Middelharnis, ??? 01-09-1812 in Middelharnis.
590. ii. Cornelis Klaassen * 02-07-1815.
iii. Johannis Klaasse, * 27-06-1818 in Middelharnis.
iv. Lijntje Klaasse, * 31-05-1821 in Middelharnis, ??? 07-06-1821 in Middelharnis.
v. Lientje Klaasse, * 03-10-1823 in Middelharnis, ??? 22-07-1908 in Haarlem. Zij trouwde Arend
Kommissaris, 01-04-1854 in Middelharnis, * 04-10-1828 in Sommelsdijk (zoon van Cornelis
Commissaris en Wilhelmina Tieleman).
vi. Jacob Klaassen, * 25-05-1826 in Middelharnis, ??? 27-11-1826 in Middelharnis.
vii. Elizabeth Geertruij Klaassen, * 11-05-1828 in Middelharnis.
viii. Jacob Klaassen Godfried, * 25-11-1831 in Middelharnis, ??? 08-01-1832 in Middelharnis.
284. Margaretha Smit, * 29-05-1791 in Middelharnis, ??? 04-07-1829 in Sommelsdijk. Zij trouwde (1)
Pieter van der Velde, 30-12-1814 in Middelharnis, * 19-10-1783 in Middelharnis (zoon van Aren Pietersz
van der Velde en Neeltje Gerritsdr van Besooijen), ??? 18-02-1815 in Middelharnis. Zij trouwde (2) Hendrik
Woutersz van der Velde, 03-05-1816 in Middelharnis, * 23-05-1779 in Sommelsdijk (zoon van Wouter
Hendriksz van der Velde en Elisabeth van der Kers), ??? 15-11-1848 in Sommelsdijk.
Kinderen van Hendrik Woutersz van der Velde:
i. Lizabeth van der Velde, * 22-10-1816 in Sommelsdijk.
591. ii. Lientje van der Velde * 08-11-1817.
iii. Lizebeth van der Velde, * 04-11-1818 in Sommelsdijk, ??? 17-01-1819 in Sommelsdijk.
592. iv. Elizabeth van der Velde * 03-03-1820.
v. Cornelis van der Velde, * 21-09-1821 in Sommelsdijk.
vi. Pieter van der Velde, * CA 1822, ??? 05-01-1822 in Sommelsdijk.
593. vii. Cornelis van der Velde * 06-01-1823.
viii. Maatje van der Velde, * 16-02-1825 in Sommelsdijk, ??? 31-03-1825 in Sommelsdijk.
594. ix. Wouter van der Velde * 28-02-1826.
x. doodgeboren Van der Velde, * 16-07-1828 in Sommelsdijk, ??? 16-07-1828 in Sommelsdijk.
285. Thomas Smit, * 30-06-1793 in Middelharnis, ??? 02-12-1883 in Middelharnis. Hij trouwde Johanna
Charlotte van Duuren, 03-12-1820 in Middelharnis, * 12-12-1795 in Schiedam (dochter van Pieter van
Duuren en Maria de Bak), ??? 23-09-1874 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Lientje Smit, * 27-06-1821 in Middelharnis, ??? 22-09-1821 in Middelharnis.
ii. Lijntje Smit, * 22-03-1823 in Middelharnis, ??? 16-11-1842 in Middelharnis.
iii. doodgeboren Smit, * 24-06-1825 in Middelharnis, ??? 24-06-1825 in Middelharnis.
iv. doodgeboren Smit, * 20-09-1826 in Middelharnis, ??? 20-09-1826 in Middelharnis.
v. Pieter Smit, * 02-09-1831 in Middelharnis, ??? 13-10-1831 in Middelharnis.
595. vi. Pieter Smit * 15-08-1833.
286. Jan Rooij, * 29-10-1804 in Willemstad, ??? 27-10-1873 in Sommelsdijk. Hij trouwde Pieternella
Vermeer, 16-11-1828 in Sommelsdijk, * 17-02-1802 in Sommelsdijk (dochter van Dionysius Vermeer en
Pieternella Menheer), ??? 29-04-1880 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Abram Rooij, * 24-08-1829 in Sommelsdijk.
596. ii. Arentje Rooij * 28-10-1831.
597. iii. Stefanus Rooij * 22-08-1834.
598. iv. Jannetje Rooij * 09-03-1836.
v. Abram Rooij, * ca 1837, ??? 26-01-1840 in Sommelsdijk.
vi. Maarten Rooij, * 22-03-1838 in Sommelsdijk, ??? 29-03-1840 in Sommelsdijk.
599. vii. Maarten Rooij * 24-12-1840.
600. viii. Pieternella Rooij * 29-01-1844.
Pagina 65
287. Pieter Koster, * 29-07-1797 in Middelharnis, ??? 1825. Hij trouwde Maartje Viskil, 21-10-1819 in
Middelharnis, * 19-10-1794 in Middelharnis (dochter van Adrianus Cornelisz Viskil en Francina de
Moeij), ??? 21-06-1881 in Brouwershaven.
Kinderen:
601. i. Adrianus Viskil Koster * 13-12-1819.
ii. Cornelis Koster, * 14-08-1822 in Middelharnis. Hij trouwde Magdalena Zeeuw, 18-04-1848 in
Sommelsdijk, * 12-05-1822 in Sommelsdijk (dochter van Johannes Leendertsz Zeeuw en
Adriana Jacobsdr Groenendijk), ??? 22-06-1849 in Middelharnis.
iii. Frans Koster, * 08-05-1825 in Middelharnis, ??? 05-09-1827 in Middelharnis.
288. Leentje van der Tulp, * 28-11-1808 in Middelharnis, ??? 27-03-1893 in Middelharnis. Zij trouwde
Mattheus Waterman, 16-11-1828 in Middelharnis, * 07-06-1798 in Middelharnis (zoon van Roeland
Waterman en Grietje Abeele), ??? 30-03-1880 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Grietje Waterman, * 09-10-1829 in Middelharnis, ??? 02-02-1838 in Middelharnis.
602. ii. Pieter Waterman * 04-12-1831.
289. Willemtje Vliegvis, * 04-05-1815 in Middelharnis, ??? 10-03-1886 in Rotterdam. Zij trouwde Hendrik
Gebuijs, 24-04-1842 in Middelharnis, * 17-11-1820 in Nieuwe Tonge (zoon van Abraham Gebuijs en
Adriaantje Nieuwlander), ??? 17-11-1896 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Adriaantje Gebuis, * 30-06-1842 in Middelharnis, ??? 25-08-1842 in Middelharnis.
603. ii. Abraham Gebuijs * 13-03-1844.
iii. Bastiaan Gebuis, * 15-07-1845 in Middelharnis, ??? 10-11-1845 in Middelharnis.
iv. Bastiaan Gebuis, * 08-02-1847 in Middelharnis, ??? 13-09-1847 in Middelharnis.
604. v. Adrianus Gebuis * 10-09-1850.
605. vi. Bastiaan Gebuis * 10-09-1850.
290. Leentje Vliegvis, * 27-12-1816 in Middelharnis. Zij trouwde Teunis Zeedijk, 05-05-1844 in
Middelharnis, * 16-06-1817 in Dirksland (zoon van Hendrik Teunisz Zeedijk en Geertje Koert).
Kinderen:
i. Geertje Zeedijk, * 02-05-1845 in Middelharnis, ??? 15-07-1862 in Rotterdam.
ii. Johannes Zeedijk, * 02-09-1846 in Middelharnis.
iii. Hendrika Zeedijk, * 13-01-1849 in Stad aan het Haringvliet, ??? 03-01-1851 in Sommelsdijk.
iv. Jacob Zeedijk, * 01-11-1850 in Sommelsdijk, ??? 01-11-1850 in Sommelsdijk.
v. Hendrik Zeedijk, * 09-11-1851 in Sommelsdijk, ??? 22-10-1856 in Oude Tonge.
vi. Aaltje Zeedijk, * 05-05-1854 in Dirksland, ??? 06-02-1858 in Oude Tonge.
vii. Aaltje Zeedijk, * 05-02-1859 in Sommelsdijk.
291. Johanna Vliegvis, * 05-02-1824 in Middelharnis. Zij trouwde Pieter Kromdijk, 31-03-1849 in
Middelharnis, * ca 1825 in Ooltgensplaat (zoon van Pieter Kromdijk en Johanna Cramer).
Kinderen:
i. Willem Kornelis Kromdijk, * ca 1849, ??? 11-10-1854 in Sommelsdijk.
ii. Aaltje Kromdijk, * 13-08-1851 in Sommelsdijk.
iii. Pieter Kromdijk, * 27-08-1853 in Sommelsdijk.
iv. Willem Cornelis Kromdijk, * 15-09-1855 in Sommelsdijk.
v. Pieter Kromdijk, * 24-06-1858 in Sommelsdijk.
292. Arendje onder de Linden, * 01-09-1809 in Middelharnis, ??? 14-01-1885 in Zierikzee. Zij trouwde
Adriaan Leendertsz Steenland, 24-04-1840 in Middelharnis, * 13-02-1809 in Brouwershaven (zoon van
Leendert Arendsz Steenland en Joppa Willemsdr Jans Verton), ??? 18-11-1875 in Haamstede.
Kinderen:
i. Jobina Steenland, * 07-02-1841 in Haamstede, ??? 26-08-1843 in Haamstede.
ii. Teuntje Steenland, * 30-07-1842 in Haamstede, ??? 08-09-1879 in Burgh. Zij trouwde Marinus
van der Klooster, 25-06-1869 in Haamstede, * 21-10-1836 in Sint Annaland (zoon van Andries
Pagina 66
van der Klooster en Neeltje de Haas).
iii. Leendert Steenland, * 16-09-1843 in Haamstede. Hij trouwde Anna Matthijsse, 08-07-1868 in
Elkerzee, * ca 1841 in Elkerzee (dochter van Matthijs Matthijsse en Maria Flohil).
iv. Arij Gerardus Steenland, * 30-01-1845 in Haamstede, ??? 06-02-1905 in Zierikzee. Hij trouwde
Jannetje Folmer, 06-05-1874 in Zierikzee, * 05-07-1847 in Noordgouwe (dochter van Simon
Folmer en Elizabeth Jacobse).
v. Jobina Willemina Steenland, * 06-02-1848 in Haamstede, ??? 30-04-1848 in Haamstede.
vi. Willem Cornelis Steenland, * 24-07-1849 in Haamstede. Hij trouwde (1) Adriana Duijser,
09-05-1874 in Haamstede, * 08-10-1847 in Sint Annaland (dochter van n en Adriana Duijser).
Hij trouwde (2) Dina van der Wielen, 27-02-1891 in Haamstede, * ca 1850 in Noordgouwe
(dochter van Marinus van der Wielen en Tona Stoutjesdijk).
vii. Jobina Steenland, * 27-10-1851 in Haamstede, ??? 28-06-1902 in Bruinisse. Zij trouwde Jan
Reinhout, 13-06-1879 in Haamstede, * 04-06-1845 in Bruinisse (zoon van Pieter Reinhout en
Maria Kik).
viii. Adriana Wolferina Steenland, * 16-09-1853 in Haamstede, ??? 01-08-1937 in Burgh. Zij trouwde
Tonus Speelman, 12-05-1877 in Haamstede, * 13-08-1851 in Haamstede (zoon van Jan
Speelman en Pieternella Slaager).
293. Johannes Jansz Wittekoek, * 13-11-1796 in Middelharnis, ??? 11-01-1870 in Sommelsdijk. Hij
trouwde Maatje de Korte, 08-12-1815 in Middelharnis, * 23-01-1788 in Middelharnis (dochter van Dirk
Passchiersz de Korte en Neeltje Leendertsdr Koudijzer), ??? 20-09-1852 in Middelharnis.
Kinderen:
606. i. Jannetje Wittekoek * 21-10-1816.
607. ii. Neeltje Wittekoek * 11-03-1819.
iii. Jan Wittekoek, * 07-09-1820 in Middelharnis, ??? 27-07-1826 in Middelharnis.
608. iv. Arendje Wittekoek * 21-04-1822.
v. Suzanna Wittekoek, * 17-03-1826 in Middelharnis, ??? 07-04-1826 in Middelharnis.
609. vi. Jan Wittekoek * 03-12-1829.
294. Leendert Jansz Wittekoek, * 15-02-1799 in Middelharnis, ??? 13-03-1886 in Middelharnis. Hij
trouwde (1) Marigje Boer, 02-11-1823 in Middelharnis, * 08-11-1803 in Puttershoek (dochter van Dirk
Pietersz Boer en Jannigje Pietersdr de Ronde), ??? 08-03-1829 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Hendrina
de Koning, 11-05-1834 in Middelharnis, * 11-02-1807 in Middelharnis (dochter van Paulus de Koning en
Adriaantje Abeele), ??? 21-06-1884 in Middelharnis.
Kinderen van Marigje Boer:
i. Dirk Wittekoek, * 22-03-1824 in Middelharnis, ??? 19-05-1828 in Middelharnis.
ii. Jan Wittekoek, * 27-08-1826 in Middelharnis, ??? 10-09-1826 in Middelharnis.
Kinderen van Hendrina de Koning:
iii. Jannetje Wittekoek, * 04-03-1835 in Middelharnis, ??? 24-06-1835 in Middelharnis.
iv. Adriaantje Wittekoek, * 30-01-1836 in Middelharnis, ??? 24-02-1836 in Middelharnis.
610. v. Adriaantje Wittekoek * 12-03-1837.
611. vi. Jan Wittekoek * 14-07-1839.
612. vii. Paulus Wittekoek * 05-03-1841.
viii. Cornelis Wittekoek, * 04-08-1843 in Middelharnis, ??? 25-10-1843 in Middelharnis.
ix. Cornelis Wittekoek, * 07-03-1845 in Middelharnis, ??? 13-05-1845 in Middelharnis.
x. Adriana Wittekoek, * 10-09-1846 in Middelharnis, ??? 30-06-1849 in Middelharnis.
xi. Jannetje Wittekoek, * 12-12-1847 in Middelharnis, ??? 30-12-1847 in Middelharnis.
xii. Johannes Wittekoek, * 28-07-1849 in Middelharnis, ??? 18-08-1849 in Middelharnis.
295. Arentje Wittekoek, * 09-02-1804 in Middelharnis, ??? 24-04-1890 in Middelharnis. Zij trouwde
Maarten du Pree, 20-06-1829 in Middelharnis, * 01-03-1807 in Middelharnis (zoon van Arij du Pree en
Lijntje Hendriksdr Visser).
Kinderen:
i. Marinus Dupre, * 22-03-1831 in Middelharnis, ??? 12-04-1831 in Middelharnis.
ii. Jannetje Dupre, * 22-03-1831 in Middelharnis, ??? 28-04-1831 in Middelharnis.
613. iii. Jannetje du Pree * 15-05-1832.
Pagina 67
iv. Arij du Pre, * 11-03-1835 in Middelharnis, ??? 03-01-1870 in Sommelsdijk.
614. v. Teuntje Dupree * 30-12-1836.
615. vi. Marinus du Pree * 23-11-1839.
616. vii. Maatje du Pree * 12-10-1842.
296. Elizabeth Visser, * 30-01-1812 in Middelharnis, ??? 10-01-1892 in Goedereede. Zij trouwde Cornelis
de Ruijter, 12-05-1839 in Middelharnis, * 28-08-1806 in Middelharnis (zoon van Cornelis Cornelisz de
Ruijter en Arentje de Bloeme), ??? 27-08-1846 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Anna de Ruijter, * 04-02-1841 in Middelharnis, ??? 09-08-1842 in Middelharnis.
ii. Cornelia Anna de Ruijter, * 10-09-1842 in Middelharnis, ??? 30-09-1877 in Goedereede. Zij
trouwde Hendrik van Huizen, 02-05-1874 in Goedereede, * 16-10-1850 in Ouddorp (zoon van
Onbekend en Krijntje van Huizen), ??? 12-12-1931 in Goedereede.
iii. Anna de Ruiter, * 04-09-1845 in Middelharnis, ??? 17-09-1846 in Middelharnis.
297. Jan Bastiaansz Visser, * 30-04-1813 in Middelharnis, ??? 16-12-1884 in Middelharnis. Hij trouwde
Jannetje van Heest, 28-04-1844 in Middelharnis, * 01-02-1820 in Middelharnis (dochter van Dingeman
Arensz van Heest en Grietje van der Waal), ??? 07-04-1880 in Middelharnis.
Kinderen:
617. i. Bastiaan Dingeman Visser * ca 1851.
ii. Pietertje Visser, * ca 1854 in Middelharnis. Zij trouwde Pieter Klapmuts, 04-09-1875 in
Middelharnis, * ca 1852 in Nieuwe Tonge (zoon van Leendert Klapmuts en Johanna
Bastiaantje de Leeuw).
iii. Grietje Visser, * ca 1856 in Middelharnis. Zij trouwde Hendrik Koote, 09-09-1881 in
Middelharnis, * 28-03-1841 in Middelharnis (zoon van Dirk Koote en Anna Presor), ???
02-01-1925 in Middelharnis.
iv. Jacob Visser, * ca 1858, ??? 05-10-1934 in Dirksland. Hij trouwde (1) Hendrika Catharina den
Bos, 03-12-1885 in Sommelsdijk, * 25-07-1863 in Sommelsdijk (dochter van Hendrik van den
Bos en Huberina Zwarts), ??? 10-01-1907 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Teuntje Jordaan,
07-02-1908 in Middelharnis, * 21-06-1868 in Middelharnis (dochter van Teunis Jordaan en
Trijntje Dupre), ??? 18-02-1930 in Middelharnis.
618. v. Dingeman Visser * 20-07-1861.
619. vi. Maatje Visser * 25-05-1868.
298. Trijntje du Pree, * 25-11-1800 in Middelharnis, ??? 23-05-1826 in Middelharnis. Zij trouwde Cornelis
Mallaard, 12-04-1822 in Middelharnis, * 09-04-1797 in Scherpenisse (zoon van Marinus Mallard en
Cornelia Helmstrijd).
Kinderen:
620. i. Marinus Melaart * 30-08-1822.
621. ii. Lijntje Melhart * 09-12-1823.
iii. Arie Melhart, * 26-04-1825 in Middelharnis, ??? 04-10-1825 in Middelharnis.
iv. Arie Melhart, * 29-04-1826 in Middelharnis, ??? 11-06-1826 in Middelharnis.
299. Maatje du Pree, * 06-01-1804 in Middelharnis, ??? 23-03-1886 in Middelharnis. Zij trouwde Hendrik
van de Roovaart, 29-04-1827 in Middelharnis, * 02-05-1805 in Middelharnis (zoon van Bastiaan van de
Roovaart en Tannetje van der Blom), ??? 02-12-1888 in Middelharnis.
Kinderen:
622. i. Bastiaan van de Roovaart * 17-02-1828.
623. ii. Arij van de Rovaart * 31-12-1829.
iii. Cornelis Jeroen van de Rovaart, * 19-08-1831 in Middelharnis, ??? 17-04-1832 in Middelharnis.
624. iv. Cornelis Jeroen van de Rovaart * 03-03-1833.
625. v. Marinus van de Rovaart * 25-12-1834.
vi. Hendrik Adriaan van de Roovaart, * 25-12-1836 in Middelharnis. Hij trouwde Janna
Hollander, 30-10-1863 in Sommelsdijk, * 20-10-1839 in Sommelsdijk (dochter van Laurens
den Hollander en Adriaantje Verhulp).
vii. Tannetje van de Rovaart, * 01-01-1839 in Middelharnis, ??? 30-01-1870 in Middelharnis.
Pagina 68
viii. Lijntje van de Rovaart, * 11-09-1841 in Middelharnis, ??? 01-08-1929 in Middelharnis.
ix. Adriana van de Rovaart, * 12-07-1843 in Middelharnis, ??? 08-08-1900 in Middelharnis.
x. Catharina van de Rovaart, * 25-01-1845 in Middelharnis, ??? 15-03-1928 in Middelharnis. Zij
trouwde Paulus Laban, 20-08-1874 in Middelharnis, * CA 1845 in Tholen (zoon van Jacob
Laban en Maria Gunst), ??? 19-08-1909 in Sommelsdijk.
xi. Anthonij Bastiaan van de Rovaart, * 17-08-1848 in Middelharnis, ??? 26-06-1849 in
Middelharnis.
xii. Anthonij Bastiaan van de Roovaart, * 09-05-1850 in Middelharnis, ??? 02-10-1850 in
Middelharnis.
300. Maarten du Pree (Zie huwelijksnummer 295.)
301. Hendrik du Pree, * 09-03-1810 in Middelharnis, ??? 28-10-1888 in Middelharnis. Hij trouwde
Huibertje van Dalen, 28-10-1835 in Middelharnis, * 14-01-1814 in Middelharnis (dochter van Hendrik
Huibrechtsz van Dalen en Jannetje Hendriksdr Bree), ??? 25-03-1897 in Sommelsdijk.
Kinderen:
626. i. Trijntje Dupre * 22-10-1836.
627. ii. Jannetje du Pree * 25-11-1838.
628. iii. Arij du Pree * 12-02-1842.
629. iv. Hendrik du Pre * 12-01-1845.
630. v. Lijntje du Pree * 04-02-1851.
vi. doodgeboren Dupr??, * 12-02-1857 in Middelharnis, ??? 12-02-1857 in Middelharnis.
302. Teuntje Dupree, * 18-06-1817 in Middelharnis, ??? 13-02-1842 in Middelharnis. Zij trouwde Pieter
Wafelbakker, 25-05-1841 in Middelharnis, * 23-01-1813 in Middelharnis (zoon van Cornelis Marinusz
Wafelbakker en Maartje Pietersdr Born), ??? 04-10-1881 in Ouddorp.
Kinderen:
i. Teuntje Maria Wafelbakker, * 04-02-1842 in Middelharnis, ??? 15-06-1843 in Middelharnis.
303. Catharina du Pree, * 28-01-1821 in Middelharnis, ??? 27-03-1901 in Middelharnis. Zij trouwde Willem
Lugthart, 04-11-1859 in Middelharnis, * 03-01-1820 in Middelharnis (zoon van Krijn Lugthart en Anna
van Gelder), ??? 13-11-1906 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Arij Lugthart, * 08-11-1861 in Middelharnis, ??? 29-12-1937 in Middelharnis.
304. Maatje Ruijtenberg, * 11-03-1808 in Middelharnis, ??? 05-02-1893 in Middelharnis. Zij trouwde Klaas
de Jong, 25-04-1826 in Middelharnis, * 28-02-1799 in Ouddorp (zoon van Cornelis Simonsz de Jonge en
Baaltje Johannesdr Temmink), ??? 17-12-1847 in Middelharnis.
Kinderen:
631. i. Baaltje de Jong * 22-09-1826.
ii. Paulina de Jonge, * 27-02-1829 in Melissant.
iii. Cornelis de Jong, * 23-05-1831 in Sommelsdijk, ??? 26-11-1834 in Sommelsdijk.
iv. Paulus de Jong, * 16-12-1833 in Sommelsdijk, ??? 18-12-1833 in Sommelsdijk.
v. Cornelia de Jong, * 25-02-1835 in Sommelsdijk.
632. vi. Cornelis de Jong * 16-05-1838.
633. vii. Paulus de Jong * 11-07-1841.
viii. Jillesje de Jong, * 17-02-1844 in Middelharnis, ??? 11-11-1846 in Middelharnis.
634. ix. Klaas de Jong * 16-01-1847.
305. Teunis Ruitenberg, * 22-02-1815 in Middelharnis, ??? 06-12-1868 in Moerdijk. Hij trouwde Angenietje
van Seters, 13-06-1847 in Middelharnis, * 17-11-1821 in Stellendam (dochter van Willem van Seters en
Hermina Jansen).
Kinderen:
635. i. Jillisje Ruitenberg * 09-12-1848.
636. ii. Willem Ruitenberg * 17-12-1850.
637. iii. Paulus Ruitenberg * 24-09-1853.
Pagina 69
iv. Herman Ruitenberg, * 04-11-1856 in Middelharnis. Hij trouwde Johanna Nuije, 27-10-1979 in
Middelharnis, * 27-08-1857 in Middelharnis (dochter van Leendert Nuij en Krijna van der
Zee).
v. Cornelis Ruitenberg, * 07-02-1860 in Middelharnis.
vi. Teuntje Ruitenberg, * 28-11-1864 in Middelharnis.
vii. Teunis Ruitenberg, * 01-02-1869 in Middelharnis.
306. Hendrik Groen, * 06-05-1826 in Middelharnis, ??? 03-03-1896 in Dinteloord. Hij trouwde (1) Maartje
Doornheijn, 04-02-1849 in Sommelsdijk, * 10-12-1826 in Sommelsdijk (dochter van Izak Doornheijn en
Hendrina van Splunter), ??? 14-04-1856 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Dana de Groen, 11-07-1856 in
Middelharnis, * 24-03-1834 in Dirksland (dochter van Adrianus de Groen en Kommertje Onte), ???
03-10-1858 in Middelharnis. Hij trouwde (3) Arendje Korvink, 06-02-1859 in Sommelsdijk, * 06-06-1833
in Sommelsdijk (dochter van Arend Korvink en Jannetje Freen), ??? 27-07-1907 in Middelharnis.
Kinderen van Maartje Doornheijn:
i. Cornelis Groen, * 15-12-1849 in Middelharnis, ??? 17-01-1850 in Middelharnis.
ii. Hendrina Cornelia Groen, * 04-04-1851 in Middelharnis, ??? 17-03-1852 in Middelharnis.
638. iii. Kornelis Groen * 08-09-1852.
iv. Hendrina Groen, * 28-02-1855 in Middelharnis, ??? 25-06-1856 in Middelharnis.
Kinderen van Dana de Groen:
v. Adrianus Groen, * 12-02-1857 in Middelharnis, ??? 17-12-1937 in Middelharnis.
Kinderen van Arendje Korvink:
639. vi. Jannetje Groen * 02-11-1859.
vii. Jillesje Groen, * 12-07-1861 in Middelharnis, ??? 16-08-1861 in Middelharnis.
viii. Jillesje Groen, * 22-06-1862 in Middelharnis, ??? 13-08-1901 in Middelharnis.
ix. Elizabeth Groen, * 18-03-1864 in Middelharnis, ??? 12-09-1864 in Middelharnis.
640. x. Elizabeth Groen * 07-10-1865.
xi. Arend Groen, * 02-11-1867 in Middelharnis, ??? 01-12-1867 in Middelharnis.
xii. Arend Groen, * 26-10-1868 in Middelharnis, ??? 21-12-1868 in Middelharnis.
641. xiii. Arend Groen * 28-02-1871.
642. xiv. Maatje Groen * 04-01-1873.
307. Francina van den Boogert, * 01-03-1802 in Nieuwe Tonge, ??? 03-04-1849 in Nieuwe Tonge. Zij
trouwde Herbert van Zielst, 02-03-1823 in Nieuwe Tonge, * 17-05-1794 in Stad aan het Haringvliet (zoon
van Herbert van Zielst en Lena Oosterling), ??? 07-05-1836 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
643. i. Herbert van Zielst * 02-08-1823.
644. ii. Izak van Zielst * 04-08-1825.
iii. Leendert van Zielst, * 13-10-1827 in Middelharnis, ??? 20-05-1848 in Nieuwe Tonge.
645. iv. Cornelia van Zielst * 27-04-1830.
v. Lena van Zielst, * 28-04-1833 in Nieuwe Tonge, ??? 28-10-1860 in Nieuwe Tonge.
vi. Lijntje van Zielst, * 03-02-1836 in Nieuwe Tonge, ??? 18-10-1839 in Nieuwe Tonge.
308. Machiel van den Boogert, * 17-12-1803 in Nieuwe Tonge, ??? 08-07-1890 in Stad aan het Haringvliet.
Hij trouwde (1) Helena Cornelia de Gruijter, 17-11-1828 in Brielle, * 15-06-1806 in Brielle (dochter van
Leendert de Gruiter en Dina Gouswaart), ??? 24-05-1829 in Sommelsdijk. Hij trouwde (2) Annetje
Johannesdr Overweel, 21-04-1833 in Nieuwe Tonge, * 19-11-1811 in Nieuwe Tonge (dochter van
Johannes Jansz Overweel en Elizabeth Pietersdr Lieve), ??? 03-06-1874 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen van Helena Cornelia de Gruijter:
i. Pieter Gruijter van den Boogert, * 24-04-1829 in Sommelsdijk, ??? 23-04-1912 in Brielle. Hij
trouwde Dirkje van der Poel, 02-09-1854 in Brielle, * 02-07-1830 in Brielle (dochter van
Cornelis van der Poel en Elizabeth de Snaijer).
Kinderen van Annetje Johannesdr Overweel:
ii. Elisabeth van den Boogert, * 16-02-1834 in Sommelsdijk, ??? 09-11-1922 in Rotterdam. Zij
trouwde Johannes Hendrik Simons, 08-08-1862 in Stad aan het Haringvliet, * ca 1835 in
Sommelsdijk (zoon van Koenraad Adrianus Simons en Hendrika Helena Blom).
iii. Izak van den Boogert, * 11-04-1836 in Sommelsdijk. Hij trouwde Pieterdina Wibbens,
Pagina 70
04-05-1876 in Ooltgensplaat, * ca 1840 in Middelstum (dochter van Gerard Pieters Wibbens en
Grietje Jurjens Pesman).
iv. Johannes van den Boogert, * 11-08-1838 in Sommelsdijk, ??? 28-12-1864 in Ooltgensplaat.
646. v. Abraham van den Boogert * 22-05-1841.
vi. Cornelia van den Boogert, * 03-03-1844 in Middelharnis, ??? 25-01-1846.
647. vii. Jannetje van den Boogert * 24-11-1845.
viii. Jacob van den Boogert, * 23-03-1848 in Stad aan het Haringvliet, ??? 27-04-1925 in Stad aan het
Haringvliet. Hij trouwde N.
648. ix. Cornelis van den Boogert * 21-06-1850.
649. x. Cornelia van den Boogert * 17-02-1852.
650. xi. Francina van den Boogert * 13-10-1854.
309. Goris van den Boogert, * 24-10-1812 in Nieuwe Tonge, ??? 08-11-1901 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde
Teuntje van der Velde, 03-03-1833 in Nieuwe Tonge, * 28-04-1811 in Nieuwe Tonge (dochter van Jacob
van der Velde en Jacoba van Eck), ??? 13-12-1892 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
651. i. Isaac van den Boogert * 24-08-1833.
652. ii. Jacoba van den Boogert * 19-07-1835.
653. iii. Elisabeth van den Boogert * ca 1839.
654. iv. Francina van den Boogert * 06-03-1840.
v. Jacob van den Boogert, * 23-02-1844 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Tona Sara Hertoge,
01-08-1879 in Middelharnis, * 10-10-1849 in Dirksland (dochter van Laurens de Roon Hartoge
en Leuntje van der Meulen), ??? 16-05-1890 in Nieuwe Tonge.
vi. Pietertje van den Boogert, * ca 1847 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Gerrit Gebuijs, 07-08-1868
in Nieuwe Tonge, * 19-12-1838 in Sommelsdijk (zoon van Cornelis Gebuijs en Neeltje van der
Sluijs).
655. vii. Abraham van den Boogert * 03-10-1848.
310. Neeltje van den Boogert, * 27-05-1815 in Nieuwe Tonge, ??? 16-08-1890 in Nieuwe Tonge. Zij
trouwde Paulus van den Broek, 01-06-1834 in Nieuwe Tonge, * 20-08-1811 in Nieuwe Tonge (zoon van
Johannes Johannesz van den Broek en Elisabeth de Blok), ??? 25-04-1882 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
656. i. Elisabeth van den Broek * 17-01-1835.
657. ii. Cornelia van den Broek * 28-10-1839.
658. iii. Johannes van den Broek * 28-07-1841.
659. iv. Abraham van den Broek * 12-01-1848.
660. v. Daniel van den Broek * ca 1853.
661. vi. Francina van den Broek * ca 1858.
311. Abraham van den Boogert, * 09-12-1819 in Nieuwe Tonge, ??? 28-07-1902 in Nieuwe Tonge. Hij
trouwde Elisabeth Zaaijer, 18-11-1842 in Nieuwe Tonge, * 19-07-1820 in Melissant (dochter van Daniel
Lijte Zaaijer en Anna van Eck), ??? 08-09-1891 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
662. i. Cornelia van den Boogert * 02-09-1843.
ii. Anna van den Boogert, * 18-02-1845 in Nieuwe Tonge, ??? 13-02-1921 in Sommelsdijk. Zij
trouwde (1) Beije Buth, 05-12-1872 in Dirksland, * 04-11-1813 in Dirksland (zoon van
Leendert Buth en Jannetje Beijesdr Both), ??? 09-02-1883 in Dirksland. Zij trouwde (2)
Cornelis Koert, 19-12-1883 in Dirksland, * 11-05-1847 in Dirksland (zoon van Cornelis Koert
en Maria Hoogmoed), ??? 21-03-1929 in Sommelsdijk.
iii. Izaak van den Boogert, * 21-01-1848 in Nieuwe Tonge, ??? 14-07-1869 in Nieuwe Tonge.
iv. Neeltje van den Boogert, * 24-02-1850 in Nieuwe Tonge, ??? 24-04-1877 in Nieuwe Tonge.
v. Daniel van den Boogert, * 31-12-1851 in Nieuwe Tonge, ??? 07-11-1920 in Ooltgensplaat.
663. vi. Francina van den Boogert * 09-12-1853.
vii. Cornelis van den Boogert, * 13-12-1855 in Nieuwe Tonge, ??? 10-04-1935 in Nieuwe Tonge.
Hij trouwde Maria Hartman, 18-06-1915 in Nieuwe Tonge, * 18-10-1855 in Nieuwe Tonge
(dochter van Abraham Hartman en Anna van den Boogert), ??? 31-03-1938 in Nieuwe Tonge.
Pagina 71
viii. Lijntje van den Boogert, * 13-01-1859 in Nieuwe Tonge, ??? 23-04-1867 in Nieuwe Tonge.
664. ix. Hendrika van den Boogert * 18-09-1861.
665. x. Elisabeth van den Boogert * 26-01-1866.
312. Johannis van de Roovaart, * 04-12-1807 in Middelharnis, ??? 23-06-1849 in Middelharnis. Hij
trouwde Dina Lugthart, 04-11-1832 in Middelharnis, * 20-02-1813 in Middelharnis (dochter van Gerrit
Jaspersz Lugthart en Adriana Bree).
Kinderen:
666. i. Jannetje van de Roovaart * 03-02-1833.
ii. Gerrit van de Rovaart, * 21-08-1835 in Middelharnis, ??? 16-11-1836 in Middelharnis.
667. iii. Adriana van de Rovaart * 13-06-1838.
iv. Gerritje van de Rovaart, * 09-10-1841 in Middelharnis, ??? 30-07-1857 in Middelharnis.
v. Francina van de Rovaart, * 24-05-1844 in Middelharnis, ??? 23-06-1873 in Sommelsdijk. Zij
trouwde Willem Pieter van Driel, 05-05-1865 in Middelharnis, * ca 1841 in Sommelsdijk (zoon
van Nicolaas Arie van Driel en Trijntje Both).
vi. Hendrik van de Rovaart, * 21-09-1848 in Middelharnis, ??? 26-02-1860 in Middelharnis.
313. Francina van de Roovaart, * 06-06-1809 in Middelharnis, ??? 24-05-1887 in Middelharnis. Zij trouwde
Hendrik Cornelisz Verolme, 27-06-1830 in Middelharnis, * 07-12-1797 in Middelharnis (zoon van
Cornelis Jacobsz Verolme en Willemtje Jansdr Blok), ??? 26-03-1843 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Cornelis Verolme, * 19-01-1831 in Middelharnis, ??? 07-07-1831 in Middelharnis.
ii. Frans Verolme, * 13-02-1832 in Middelharnis, ??? 13-02-1867 in Middelharnis.
iii. Willemtje Verolme, * 21-11-1833 in Middelharnis, ??? 08-11-1908 in Middelharnis. Zij trouwde
Huibrecht van Eck, 27-11-1869 in Middelharnis, * 16-10-1834 in Sommelsdijk (zoon van
Gerrit van Eck en Lena Leendertsdr van Prooijen), ??? 13-12-1908 in Rotterdam.
668. iv. Johannes Magchiel Goris Verolme * 11-11-1836.
v. Cornelis Verolme, * 14-07-1839 in Middelharnis, ??? 25-09-1839 in Middelharnis.
vi. Jannetje Verolme, * 26-12-1840 in Middelharnis, ??? 06-06-1843 in Middelharnis.
314. Machiel Goris van de Rovaart, * 24-10-1812 in Middelharnis, ??? 08-08-1892 in Kralingen. Hij
trouwde Jannetje Kom, 26-10-1834 in Middelharnis, * 21-12-1811 in Middelharnis (dochter van
Boudewijn Kom en Elisabeth Buurveld), ??? 17-03-1895 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Hendrina Elizabeth van de Rovaart, * 04-10-1835 in Middelharnis, ??? 20-09-1853 in Rotterdam.
669. ii. Frans van de Rovaart * 06-11-1836.
670. iii. Boudewijn van de Rovaart * 30-06-1838.
671. iv. Maartje Kas van de Roovaart * 06-02-1840.
672. v. Cornelis van de Rovaart * 24-04-1842.
vi. Machiel Goris van de Rovaart, * 21-11-1844 in Middelharnis, ??? 25-08-1854 in Rotterdam.
vii. Jan Johannes van de Rovaart, * 16-01-1846 in Middelharnis, ??? 14-03-1846 in Middelharnis.
673. viii. Jan van de Rovaart * 28-01-1847.
674. ix. Johannes van de Rovaart * 28-10-1850.
x. Hendrik Eliza van de Rovaart, * 04-07-1854 in Rotterdam, ??? 17-07-1854 in Rotterdam.
315. Jacob van de Rovaart, * 11-11-1814 in Middelharnis, ??? 04-12-1892 in Middelharnis. Hij trouwde
Grietje Waterman, 24-04-1836 in Middelharnis, * 16-05-1815 in Middelharnis (dochter van Roeland
Waterman en Grietje Abeele), ??? 15-02-1895 in Middelharnis.
Kinderen:
675. i. Jannetje van de Roovaart * 19-11-1836.
ii. Rosetta van de Roovaart, * 04-03-1839 in Middelharnis, ??? 24-09-1843 in Stad aan het
Haringvliet.
676. iii. Fransje van de Roovaart * 18-01-1842.
677. iv. Roeland Waterman van de Rovaart * 02-10-1844.
678. v. Rozetta van de Rovaart * 29-10-1846.
679. vi. Aagje van de Rovaart * 03-07-1849.
Pagina 72
680. vii. Grietje van de Rovaart * 11-11-1851.
viii. Jakob van de Rovaart, * 27-02-1854 in Middelharnis, ??? 31-05-1854 in Middelharnis.
681. ix. Jacob van de Rovaart * 08-05-1855.
682. x. Pietertje van de Rovaart * 11-11-1857.
316. Arentje van de Rovaart, * 21-06-1818 in Middelharnis, ??? 09-08-1849 in Middelharnis. Zij trouwde
Adam van der Sluijs, 11-03-1838 in Middelharnis, * 22-06-1817 in Dirksland (zoon van Corstiaan van
der Sluijs en Cornelia Hermina Mol), ??? 15-01-1888 in Middelharnis.
Kinderen:
683. i. Jannetje van der Sluijs * 11-10-1838.
684. ii. Corstiaan van der Sluijs * 27-12-1840.
iii. Frans van der Sluis, * 04-01-1843 in Middelharnis, ??? 23-09-1843 in Middelharnis.
iv. Cornelia Hermina van der Sluis, * 10-08-1844 in Middelharnis, ??? 17-03-1853 in Middelharnis.
v. Arentje van der Sluis, * 09-08-1849 in Middelharnis, ??? 14-09-1849 in Middelharnis.
317. Goris Nieuwland, * 21-02-1811 in Middelharnis, ??? 23-11-1896 in Middelharnis. Hij trouwde
Magdalena Dubbeld, 23-11-1835 in Middelharnis, * 11-09-1812 in Middelharnis (dochter van Machiel
Cornelisz Dubbeld en Huibertje Teunisdr Zeedijk), ??? 20-10-1881 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Adriaantje Nieuwland, * 02-10-1836 in Middelharnis, ??? 23-04-1837 in Middelharnis.
685. ii. Willem Nieuwland * 22-03-1838.
686. iii. Huibertje Nieuwland * 21-11-1840.
687. iv. Abraham Nieuwland * 26-01-1843.
v. Machiel Nieuwland, * 16-06-1845 in Middelharnis.
vi. Adriaantje Nieuwland, * 08-09-1847 in Middelharnis, ??? 12-11-1847 in Middelharnis.
vii. Goris Nieuwland, * 27-10-1848 in Middelharnis, ??? 03-06-1855 in Middelharnis.
viii. Adriaantje Nieuwland, * 15-11-1849 in Middelharnis.
ix. Adriaantje Nieuwland, * ca 1852, ??? 17-09-1852 in Middelharnis.
688. x. Teuntje Nieuwland * 16-05-1852.
xi. Gorus Nieuwland, * 12-09-1855 in Middelharnis, ??? 09-03-1898 in Middelharnis.
318. Abraham Nieuwland, * 11-10-1812 in Middelharnis, ??? 25-02-1892 in Kalamazoo, Michigan, USA.
Hij trouwde Tannetje de Leeuw, 27-05-1838 in Middelharnis, * 28-01-1812 in Middelharnis (dochter van
Johannes Matthijsz de Leeuw en Geertje van der Linden), ??? 22-08-1874 in Kalamazoo, Michigan, USA.
Kinderen:
689. i. Johannes Nieuwland * 02-03-1839.
690. ii. Willem Nieuwland * 24-02-1840.
iii. doodgeboren Nieuwland, * 12-01-1845 in Middelharnis, ??? 12-01-1845 in Middelharnis.
iv. Adriaantje Nieuwland, * 08-05-1846 in Middelharnis, ??? 12-08-1846 in Middelharnis.
319. Frans Nieuwland, * 27-10-1814 in Middelharnis, ??? 24-03-1847 in Middelharnis. Hij trouwde Maria
Scheer, 17-09-1837 in Middelharnis, * 19-05-1815 in Heinenoord (dochter van Jakob Scheer en Lidewij
Blaak), ??? 18-05-1843 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Willem Nieuwland, * 21-12-1838 in Middelharnis.
320. Johannes Pieter Nieuwland, * 17-10-1821 in Middelharnis, ??? 04-09-1882 in Middelharnis. Hij
trouwde Jannetje van der Veer, 28-04-1849 in Middelharnis, * 05-11-1826 in Middelharnis (dochter van
Arend van der Veer en Jannetje Wesdijk), ??? 29-09-1908 in Den Bommel.
Kinderen:
i. Willem Nieuwland, * 28-03-1850 in Middelharnis. Hij trouwde Adriana Elizabeth Korteweg,
18-08-1876 in Ooltgensplaat, * 27-08-1849 in Ooltgensplaat (dochter van Dirk Korteweg en
Cornelia van der Welle).
691. ii. Jannetje Cornelia Nieuwland * 06-07-1851.
692. iii. Arend Nieuwland * 05-09-1853.
693. iv. Gorus Nieuwland * 25-01-1856.
Pagina 73
694. v. Abraham Nieuwland * 03-02-1858.
695. vi. Cornelis Nieuwland * 20-03-1863.
696. vii. Frans Nieuwland * 06-07-1865.
697. viii. Helena Nieuwland * 04-04-1870.
321. Pieter Nieuwland, * 05-01-1829 in Middelharnis. Hij trouwde Johanna Gestel, 27-10-1853 in
Dirksland, * 06-07-1830 in Middelharnis (dochter van Willem Gestel en Johanna Verheij).
Kinderen:
698. i. Adriaantje Nieuwland * 17-07-1854.
ii. Johanna Maria Nieuwland, * 29-12-1855 in Stellendam.
699. iii. Willem Nieuwland * 06-07-1857.
iv. Johannes Nieuwland, * 16-01-1859 in Stellendam.
v. Willemina Nieuwland, * 30-04-1861 in Stellendam, ??? 03-10-1861 in Stellendam.
vi. Goris Nieuwland, * 09-08-1862, ??? 17-05-1868 in Stellendam.
700. vii. Wilhelmina Nieuwland * 05-12-1864.
viii. Abraham Nieuwland, * 11-02-1867 in Stellendam.
ix. Goris Nieuwland, * 06-05-1869 in Stellendam, ??? 10-05-1874 in Stellendam.
x. Cornelis Gerardus Nieuwland, * 27-07-1871 in Stellendam.
322. Jacoba Nieuwland, * 26-08-1832 in Middelharnis. Zij trouwde Thomas Boekhoven, 26-02-1857 in
Middelharnis, * 20-04-1829 in Sommelsdijk (zoon van Dirk Boekhoven en Johanna Gerardusdr Stamper).
Kinderen:
i. Johanna Boekhoven, * 23-12-1857 in Sommelsdijk, ??? 25-05-1944 in Soest. Zij trouwde Jacob
Snijder, 17-06-1881 in Sommelsdijk, * 27-10-1846 in Menaldumadeel (zoon van Johannes
Snijder en Joukjen Johannes Andriessen), ??? 16-06-1918 in Driebergen.
701. ii. Willem Boekhoven * 14-03-1859.
iii. Christoffelina Boekhoven, * 04-10-1861 in Sommelsdijk, ??? 18-03-1950 in
Driebergen-Rijsenburg.
iv. Dirk Boekhoven, * 25-05-1864 in Sommelsdijk, ??? 27-05-1864 in Sommelsdijk.
v. doodgeboren Boekhoven, * 25-05-1864 in Sommelsdijk, ??? 25-05-1864 in Sommelsdijk.
vi. Adriaantje Boekhoven, * 28-07-1866 in Sommelsdijk.
323. Goris Maliepaard, * 23-09-1813 in Stad aan het Haringvliet, ??? 30-10-1891 in Kralingen. Hij trouwde
(1) Johanna de Bruijne, 30-05-1834 in Oude Tonge, * 31-08-1815 in Oude Tonge (dochter van Cornelis de
Bruijne en Jacoba van Zuuren), ??? 26-03-1861 in Haarlemmermeer. Hij trouwde (2) Lena de Kooter,
19-09-1861 in Haarlemmermeer, * ca 1841 in Zevenhuizen (dochter van Jacob de Kooter en Wilhelmina
Dijksman).
Kinderen van Johanna de Bruijne:
702. i. Cornelis Maliepaard * 19-03-1835.
ii. Jacoba Maliepaard, * 05-09-1837 in Nieuwe Tonge, ??? 31-12-1847 in Nieuwe Tonge.
iii. Lijntje Maliepaard, * 24-07-1839 in Nieuwe Tonge, ??? 05-10-1843 in Nieuwe Tonge.
iv. Gerrit Maliepaard, * 16-08-1842 in Nieuwe Tonge, ??? 16-02-1898 in Rotterdam.
v. Jan Maliepaard, * 01-10-1844 in Nieuwe Tonge, ??? 10-01-1848 in Nieuwe Tonge.
vi. Daniel Maliepaard, * 19-01-1846 in Nieuwe Tonge, ??? 07-01-1848 in Nieuwe Tonge.
703. vii. Jacoba Maliepaard * 23-12-1848.
704. viii. Jan Maliepaard * 12-10-1851.
ix. Daniel Maliepaard, * 28-07-1854 in Zuid-Schalkwijk.
x. Willem Pieter Maliepaard, * ca 1857 in Haarlemmermeer, ??? 17-02-1860 in Haarlemmermeer.
xi. Willem Pieter Maliepaard, * 03-1861 in Haarlemmermeer, ??? 20-07-1861 in Haarlemmermeer.
Kinderen van Lena de Kooter:
705. xii. Goris Maliepaard * CA 1865.
706. xiii. Willem Pieter Maliepaard * CA 1876.
707. xiv. Dirk Maliepaard * CA 1878.
324. Willem Maliepaard, * 03-05-1819 in Stad aan het Haringvliet, ??? 16-10-1892 in Charlois. Hij
trouwde (1) Elisabeth Holleman, 16-08-1850 in Herkingen, * 09-01-1825 in Sommelsdijk (dochter van
Pagina 74
Arij Holleman en Elisabeth Menschaar), ??? 01-10-1859 in Charlois. Hij trouwde (2) Geertruida Molendijk,
06-05-1864 in Charlois, * CA 1839 in IJzendijke (dochter van Aart Molendijk en Hendrica Verbrugge).
Kinderen van Elisabeth Holleman:
i. Lientje Maliepaard, * 10-04-1851 in Stad aan het Haringvliet, ??? 09-10-1859 in Charlois.
ii. Arij Willem Maliepaard, * 13-05-1852 in Nieuwe Tonge, ??? 15-12-1853 in Nieuwe Tonge.
708. iii. Cornelis Maliepaard * 17-03-1854.
iv. Arij Maliepaard, * 07-1857 in Charlois, ??? 04-10-1859 in Charlois.
Kinderen van Geertruida Molendijk:
709. v. Aart Maliepaard * CA 1876.
325. Pieter Maliepaard, * 08-12-1821 in Stad aan het Haringvliet, ??? 02-12-1899 in Stad aan het
Haringvliet. Hij trouwde Dina van Seters, 01-11-1856 in Stad aan het Haringvliet, * 24-10-1818 in
Stellendam (dochter van Maarten Willemsz van Seters en Gerritje Komttebed), ??? 05-01-1894 in Stad aan
het Haringvliet.
Kinderen:
i. Cornelis Maliepaard, * 02-11-1857 in Stad aan het Haringvliet, ??? 06-11-1857 in Stad aan het
Haringvliet.
ii. Maarten Maliepaard, * 17-05-1859 in Stad aan het Haringvliet, ??? 28-09-1859 in Stad aan het
Haringvliet.
iii. Cornelis Maliepaard, * 15-08-1860 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde Johanna Maria
Wijnen, 14-04-1882 in Stad aan het Haringvliet, * CA 1855 in 's-Gravenhage (dochter van
Johannes Wijnen en Anna Susanna Salie).
326. Cornelia Maliepaard, * 15-04-1826 in Stad aan het Haringvliet, ??? 10-05-1902 in IJsselmonde. Zij
trouwde Pieter Holleman, 06-11-1851 in Nieuwe Tonge, * 23-09-1808 in Ooltgensplaat (zoon van Arij
Holleman en Elisabeth Menschaar), ??? 05-11-1874 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Arij Holleman, * 14-08-1852 in Herkingen, ??? 11-08-1854 in Herkingen.
ii. Cornelis Holleman, * 01-02-1854 in Herkingen, ??? 22-10-1901 in Rotterdam. Hij trouwde (1)
Jannetje van der Velde, 04-05-1887 in Rotterdam, * ca 1856 in Rotterdam (dochter van Herbert
van der Velde en Klasina Kasteleijn). Hij trouwde (2) Sara de Gast, 16-09-1891 in Kralingen,
* ca 1867 in Oude Tonge (dochter van Arij de Gast en Maria van Noord).
iii. Arij Holleman, * 04-06-1855 in Herkingen, ??? 27-10-1855 in Herkingen.
iv. Lijntje Holleman, * 25-01-1857 in Herkingen, ??? 09-02-1857 in Herkingen.
710. v. Arij Holleman * 06-04-1859.
vi. Jan Holleman, * 22-04-1862 in Herkingen, ??? 18-04-1864 in Den Bommel.
vii. Jacobus Holleman, * 27-03-1867 in Nieuwe Tonge, ??? 08-03-1938 in IJsselmonde. Hij trouwde
(1) Anja Smit, 18-03-1891 in Rotterdam, * ca 1866 in Rotterdam (dochter van Wolter Smit en
Wijke van der Zee). Hij trouwde (2) Leentje Koppenaal, 01-03-1899 in Rotterdam, *
01-09-1867 in Nieuwe Tonge (dochter van Sander Koppenaal en Maatje Riedijk).
327. Maria Maliepaard, * 25-03-1829 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Willem Drooger,
20-05-1858 in Haarlemmermeer, * ca 1823 in Sommelsdijk (zoon van Cornelis Drooger en Grietje Kraan),
??? 21-01-1890 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Cornelis Drooger, * 01-1859 in Haaremmermeer, ??? 04-03-1859 in Haarlemmermeer.
ii. Lientje Drooger, * 05-1861 in Haarlemmermeer, ??? 11-10-1861 in Haarlemmermeer.
iii. Lientje Drooger, * CA 1863 in Haarlemmermeer. Zij trouwde Jacob Hoek, 29-10-1886 in
Haarlemmermeer, * CA 1860 in Haarlemmermeer (zoon van Jacob Hoek en Antje de Boer).
328. Huibertje Teunisdr Zeedijk, * 30-06-1782 in Middelharnis, ??? 23-06-1854 in Middelharnis. Zij
trouwde (1) Hendrik Jongejan, 10-05-1806 in Middelharnis, * 18-10-1772 in Middelharnis (zoon van
Pieter Cornelisz Jongejan en Lena Gijsbertsdr Tieleman), ??? 09-11-1810 in Middelharnis. Zij trouwde (2)
Machiel Cornelisz Dubbeld, ca 1811, * 09-05-1784 in Middelharnis (zoon van Cornelis Machielsz
Dubbeld en Magdalena Pietersdr van Dijk), ??? 06-01-1850 in Middelharnis.
Kinderen van Hendrik Jongejan:
Pagina 75
711. i. Lijntje Jongejan * 02-02-1807.
712. ii. Tannetje Jongejan * 28-01-1809.
iii. Maria Jongejan, * 26-07-1810 in Middelharnis.
Kinderen van Machiel Cornelisz Dubbeld:
713. iv. Magdalena Dubbeld * 11-09-1812.
714. v. Teuntje Dubbeld * 19-04-1815.
vi. Cornelis Dubbeld, * 27-09-1817 in Middelharnis.
715. vii. Cornelis Dubbeld * 26-09-1817.
716. viii. Bastiaan Dubbeld * 29-08-1820.
717. ix. Pieter Dubbeld * 21-09-1822.
718. x. Hendrik Dubbeld * 21-05-1826.
329. Cornelis Zeedijk, * 07-03-1784 in Middelharnis, ??? 26-07-1876 in Herkingen. Hij trouwde (1) Jacoba
Korteweg, 02-01-1806 in Stellendam, * 28-02-1773 in Prinsenland (dochter van Anthonij Korteweg en
Lijntje van der Spaan), ??? 08-01-1851 in Herkingen. Hij trouwde (2) Jannetje Lena Soeteman, 26-02-1852
in Herkingen, * ca 1828 in Ouddorp (dochter van Cornelis Soeteman en Lijntje Holleman), ??? 14-10-1894
in Middelharnis.
Kinderen van Jacoba Korteweg:
719. i. Klazina Zeedijk * 25-02-1806.
720. ii. Anthonij Zeedijk * 25-05-1808.
721. iii. Teunis Zeedijk * 10-07-1809.
iv. Bart Cornelisz Zeedijk, * 14-07-1810 in Stellendam, ??? 02-03-1838 in Rozenburg.
v. Adrianus Zeedijk, * 02-02-1813 in Goedereede, ??? 02-06-1867 in Stavenisse. Hij trouwde
Dirkje de Wilde.
Kinderen van Jannetje Lena Soeteman:
vi. Cornelia Arendje Lina Zeedijk, * 19-10-1853 in Herkingen, ??? 08-03-1928 in Middelharnis. Zij
trouwde Maarten Born, 25-02-1875 in Herkingen, * CA 1849 in Middelharnis (zoon van
Johannes Born en Helena van der Veer), ??? 13-10-1923 in Middelharnis.
722. vii. Lijntje Zeedijk * 29-05-1855.
723. viii. Cornelis Teunis Zeedijk * 24-08-1856.
724. ix. Aagje Maria Zeedijk * 11-09-1857.
x. Jannetje Zeedijk, * 02-11-1859 in Herkingen, ??? 16-02-1860 in Herkingen.
xi. Anthonij Zeedijk, * 01-02-1862 in Herkingen, ??? 13-10-1880 in Middelharnis.
330. Hendrik Teunisz Zeedijk, * 31-01-1787 in Middelharnis, ??? 24-04-1858 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Geertje Koert, 23-01-1817 in Dirksland, * 16-10-1796 in Dirksland (dochter van Cornelis Jacobsz Koert
en Adriana Lodewijksdr den Braber), ??? 25-01-1855 in Sommelsdijk.
Kinderen:
725. i. Teunis Zeedijk * 16-06-1817.
726. ii. Cornelis Zeedijk * 22-02-1820.
iii. Jacob Zeedijk, * 02-03-1829 in Sommelsdijk, ??? 27-12-1842 in Sommelsdijk.
iv. Adrianus Zeedijk, * 21-03-1831 in Sommelsdijk, ??? 28-07-1831 in Sommelsdijk.
727. v. Corstiaan Zeedijk * 21-03-1831.
vi. Adrianus Zeedijk, * 05-02-1836 in Sommelsdijk, ??? 01-12-1857 in Sommelsdijk.
331. Huibertje Langbroek, * 27-05-1781 in Middelharnis, ??? 24-02-1853 in Middelharnis. Zij trouwde
Cornelis Born, 03-05-1799 in Middelharnis, * ca 1778, ??? 25-10-1846 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Pieter Born, * 14-11-1799 in Middelharnis.
332. Cornelis Langbroek, * 04-04-1787 in Middelharnis, ??? 17-01-1859 in Middelharnis. Hij trouwde
Neeltje Gerritsdr Hotting, 11-02-1814 in Middelharnis, * 12-06-1791 in Middelharnis (dochter van Gerrit
Pietersz Hotting en Lena Jansdr Kanse), ??? 18-04-1865 in Middelharnis.
Kinderen:
728. i. Jeroen Langbroek * 21-08-1814.
729. ii. Gerrit Langbroek * 22-09-1816.
Pagina 76
730. iii. Glijn Langbroek * 22-12-1817.
iv. Leendert Jan Langbroek, * 25-03-1823 in Middelharnis, ??? 27-06-1829 in Middelharnis.
731. v. Maarten Langbroek * 05-09-1826.
732. vi. Leendert Jan Langbroek * 03-05-1830.
vii. Hendrik Langbroek, * 31-05-1832 in Middelharnis, ??? 23-09-1833 in Middelharnis.
333. Maarten Langbroek, * 04-10-1789 in Middelharnis, ??? 27-06-1847 in Middelharnis. Hij trouwde (1)
Jobje Breeman, 05-05-1813 in Middelharnis, * 15-07-1792 in Middelharnis (dochter van Job Marinusz
Breeman en Magdalena Jansdr van der Sloot), ??? 20-03-1832 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Adriana van
de Roovaart, 07-12-1833 in Middelharnis, * 02-07-1796 in Middelharnis (dochter van Adrianus van de
Roovaart en Aagtje den Hollander), ??? 27-08-1877 in Middelharnis.
Kinderen van Jobje Breeman:
733. i. Hendrik Langbroek * 15-10-1813.
734. ii. Job Langbroek * 24-08-1816.
iii. Jeroen Hendrik Langbroek, * 28-05-1821 in Middelharnis, ??? 29-04-1895 in Middelharnis. Hij
trouwde Gerbrigta van Rikxoort, 30-05-1844 in Sommelsdijk, * 1823 in Sommelsdijk (dochter
van Johannis van Rikxoort en Janna Grootenboer), ??? 22-10-1895 in Middelharnis.
Kinderen van Adriana van de Roovaart:
735. iv. Cornelis Langbroek * 30-07-1836.
v. Aagje Langbroek, * 21-07-1837 in Middelharnis, ??? 11-11-1846 in Middelharnis.
vi. Elia Rooij Langbroek, * 20-02-1840 in Middelharnis, ??? 25-04-1840 in Middelharnis.
334. Dirk Fransz Dekker, * 14-04-1776 in Middelharnis. Hij trouwde Angenietje Teunisdr Bakker, *
29-09-1776 in Middelharnis (dochter van Teunis Gerritsz Bakker en Cornelia Jansdr Muije).
Kinderen:
736. i. Tannetje Dekker * 07-01-1796.
ii. Cornelia Dekker, * 04-06-1798 in Middelharnis.
iii. Frans Dekker, * 02-07-1799 in Middelharnis.
737. iv. Cornelia Dekker * 20-11-1801.
v. Hendrik Dekker, * 09-02-1804 in Middelharnis.
vi. Teunis Dekker, * 15-04-1810 in Middelharnis.
vii. Dirkje Dekker, * 06-11-1811 in Middelharnis, ??? 09-08-1849 in Dirksland. Zij trouwde Jacob
Droogendijk, 13-03-1846 in Dirksland, * 01-02-1817 in Den Bommel (zoon van Teunis
Drogendijk en Johanna Tiggelman), ??? 02-10-1880 in Rotterdam.
335. Hendrik Dekker, * 18-01-1778 in Middelharnis, ??? 15-12-1849 in Middelharnis. Hij trouwde (1)
Cornelia van Schouwen, 23-10-1799 in Ooltgensplaat, * 13-01-1782 in Ooltgensplaat (dochter van
Cornelis Simonsz van Schouwen en Heijltje Adriaansdr Blees), ??? 02-07-1820 in Middelharnis. Hij
trouwde (2) Ida Hendriksdr van Heemst, 28-06-1824 in Middelharnis, * 10-02-1765 in Sommelsdijk
(dochter van Hendrik Robbregtsz van Heemst en Johanna Groenendijk), ??? 11-10-1845 in Middelharnis.
Kinderen van Cornelia van Schouwen:
738. i. Cornelis Dekker * 05-03-1800.
ii. Frans Dekker, * 10-12-1801 in Ooltgensplaat.
iii. Heiltje Dekker, * 30-01-1803 in Ooltgensplaat, ??? 31-07-1827 in Middelharnis.
iv. Tannetje Dekker, * 28-02-1804 in Ooltgensplaat.
v. Frans Dekker, * 25-10-1805 in Sommelsdijk.
336. Klaas Zeedijk, * 28-09-1788 in Middelharnis, ??? 31-01-1841 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Tannetje
de Wolf, * ca 1793 (dochter van Jan de Wolf en Neeltje van de Rovaart), ??? 18-11-1851 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Tannetje Zeedijk, * ca 1817, ??? 04-08-1889 in Nieuwe Tonge.
739. ii. Adriana Zeedijk * 22-01-1819.
iii. Jan Zeedijk, * 10-01-1824 in Middelharnis, ??? 26-01-1824 in Middelharnis.
iv. Jan Zeedijk, * 05-09-1825 in Middelharnis.
337. Ariaantje Arendsdr Wafelbakker, * 07-10-1787 in Middelharnis. Zij trouwde Jan Fredrik Klaase,
Pagina 77
11-11-1809 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Adriaan Klaase, * 23-09-1810 in Middelharnis.
338. Martijntje Arensdr Wafelbakker, * 23-08-1789 in Middelharnis, ??? 16-01-1814 in Rotterdam. Zij
trouwde (1) Leendert Verbiest, 19-08-1808 in Middelharnis, * 26-03-1775 in Sommelsdijk (zoon van
Servaas Maartensz Verbiest en Cornelia Jobsdr Stoute), ??? 26-10-1847 in Dirksland. Zij trouwde (2) Jan de
Graaf.
Kinderen van Jan de Graaf:
i. Maartje de Graaf Wafelbakker, * 13-05-1812 in Middelharnis, ??? 30-12-1813 in Rotterdam.
339. Jan Jonasz van Hoften, * 25-01-1784 in Middelharnis, ??? 27-09-1832 in Middelharnis. Hij trouwde
Maria Sandifort, 08-11-1818 in Middelharnis, * 20-09-1798 in Stellendam (dochter van Aren Huibertsz
Sandifort en Pietertje Cornelisdr Visbeen), ??? 24-05-1848 in Middelharnis.
Kinderen:
740. i. Aren van Hoften * 10-05-1821.
741. ii. Cornelis van Hoften * 21-09-1824.
742. iii. Adrianus van Hoften * 06-11-1826.
743. iv. Aagtje van Hoften * 10-02-1831.
744. v. Jan van Hoften * 03-03-1833.
340. Hendrik van Hoften, * 17-04-1785 in Middelharnis. Hij trouwde Leentje de Jonge, 22-02-1834 in
Middelharnis, * 10-03-1804 in Middelharnis (dochter van Dirk de Jonge en Maria de Leeuw).
Kinderen:
i. Adriaantje van Hoften, * 18-06-1834 in Middelharnis. Zij trouwde Iman van Kassel,
10-11-1854 in Dirksland, * 09-10-1829 in Dirksland (zoon van Maarten van Kassel en Annetje
van Sint Annaland).
341. Adriana van Hoften, * 28-10-1787 in Middelharnis, ??? 04-10-1832 in Middelharnis. Zij trouwde Jan
van de Roovaart, 06-10-1813 in Middelharnis, * 03-07-1791 in Middelharnis (zoon van Jacob Adriaansz
van de Roovaart en Adriana Gerritsdr Verhagen), ??? 05-10-1875 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Jacob van de Rovaart, * 15-01-1814 in Middelharnis, ??? 06-12-1814 in Middelharnis.
ii. Aagtje van de Rovaart, * 07-06-1815 in Middelharnis, ??? 27-07-1815 in Middelharnis.
745. iii. Aagtje van de Rovaart * 14-03-1817.
342. Geertruij van Hoften, * 04-02-1789 in Middelharnis, ??? 01-10-1832 in Middelharnis. Zij trouwde
Willem van der Koogh, 11-09-1815 in Middelharnis, * in Middelharnis (zoon van Abraham van der
Koogh en Willemina de Raadt).
Kinderen:
746. i. Aagtje van der Koogh * 20-11-1819.
343. Jannetje van de Rovaart, * 15-05-1788 in Middelharnis, ??? 24-06-1853 in Middelharnis. Zij trouwde
Jan Peeman, 02-07-1818 in Middelharnis, * 17-09-1775 in Middelharnis (zoon van Paulus Jansz Peeman
en Arentje Dankertsdr Verweij), ??? 06-08-1848 in Middelharnis.
Kinderen:
747. i. Jeroen van de Rovaart Peeman * 14-05-1820.
ii. Paulus Peeman, * 24-03-1822 in Middelharnis, ??? 29-08-1822 in Middelharnis.
344. Adriana van de Roovaart, * 31-01-1790 in Middelharnis, ??? 13-03-1865 in Middelharnis. Zij trouwde
Jan Abraham van den Broek, 26-12-1810 in Middelharnis (zoon van Willem van den Broek en Elisabeth
Zekelmeet), ??? 14-03-1867 in Middelharnis.
Kinderen:
748. i. Maria Elizabeth van den Broek * 06-03-1811.
749. ii. Cornelia Jeannette van den Broek * 09-05-1812.
iii. Willem Matthias van den Broek, * 14-05-1814 in Middelharnis, ??? 23-02-1888 in Middelharnis.
Pagina 78
Hij trouwde Anna Susanna van der Tak.
iv. Adriana Petronella van den Broek, * CA 1820 in Amsterdam, ??? 17-03-1867 in Middelharnis.
Zij trouwde Wouter de Vlaming, 04-06-1848 in Middelharnis, * CA 1816 in Vlaardingen (zoon
van Cornelis van Vlaming en Clazina Hoogendijk).
v. Jeronimus Eliza van den Broek, * 07-02-1823 in Middelharnis, ??? 14-09-1872 in Sommelsdijk.
Hij trouwde Leentje Droogendijk, 10-06-1864 in Dirksland, * 27-02-1829 in Dirksland
(dochter van David Dirksz Drogendijk en Geertje Roodzand), ??? 13-05-1921 in Dirksland.
vi. Petrus Cornelis van den Broek, * 14-05-1825 in Middelharnis. Hij trouwde Geertruida
Margaretha Hooijkaas, 27-06-1855 in Middelharnis, * CA 1830 in Middelharnis (dochter van
Izaak Hooijkaas en Petronella Sophia Kicherer).
750. vii. Jan Adriaan van den Broek * 03-12-1826.
345. Tannetje van de Roovaart, * 02-10-1791 in Middelharnis, ??? 20-10-1838 in Middelharnis. Zij trouwde
Dirk Korteweg, 21-09-1812 in Middelharnis, * 17-02-1788 in Middelharnis (zoon van Jan Korteweg en
Jannetje van der Slik), ??? 14-02-1875 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Jannetje Korteweg, * 27-01-1813 in Middelharnis, ??? 01-11-1837 in Middelharnis.
751. ii. Neeltje Korteweg * 28-02-1814.
iii. Jan Korteweg, * 04-01-1816 in Middelharnis, ??? 14-12-1831 in Middelharnis.
iv. Adriana Korteweg, * 22-05-1818 in Middelharnis, ??? 01-09-1819 in Middelharnis.
v. Jeroen Korteweg, * 15-11-1820 in Middelharnis, ??? 23-08-1837 in Middelharnis.
vi. Adriana Maria Korteweg, * 16-02-1825 in Middelharnis, ??? 15-08-1827 in Middelharnis.
vii. Dirk Korteweg, * 11-03-1828 in Middelharnis, ??? 19-05-1828 in Middelharnis.
viii. Adriana Maria Korteweg, * 21-06-1832 in Middelharnis, ??? 03-10-1841 in Middelharnis.
ix. Jan Korteweg, * 21-06-1832 in Middelharnis, ??? 08-07-1832 in Middelharnis.
346. Sijtje van de Roovaart, * 02-11-1795 in Middelharnis, ??? 19-01-1850 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Maarten Dijkers, 13-05-1822 in Middelharnis, * 19-05-1799 in Sommelsdijk (zoon van Herbert Dijkers en
Annetje Vlasblom), ??? 17-04-1856 in Sommelsdijk.
Kinderen:
752. i. Herbert Dijkers * 17-11-1822.
753. ii. Jeroen Vlasbloem Dijkers * 03-03-1824.
754. iii. Laurens Dijkers * 03-02-1826.
iv. Annetje Dijkers, * 26-04-1828 in Sommelsdijk, ??? 17-10-1831 in Sommelsdijk.
v. Hendrik Cornelis Dijkers, * 07-06-1830 in Sommelsdijk, ??? 21-10-1844 in Sommelsdijk.
vi. Jan Eliza Dijkers, * 10-06-1833 in Sommelsdijk, ??? 11-04-1842 in Sommelsdijk.
755. vii. Annetje Dijkers * 18-09-1836.
347. Maartje van de Roovaart, * 11-02-1797 in Middelharnis. Zij trouwde Marinus van Beveren,
29-04-1824 in Middelharnis, * 15-11-1801 in Sint Maartensdijk (zoon van Gillis van Beveren en Dijna
Pleune).
Kinderen:
i. Dina Maria van Beveren, * 11-04-1827 in Sommelsdijk.
ii. Neeltje van Beveren, * 21-02-1833 in Zierikzee.
iii. Jannetje van Beveren, * 28-05-1836 in Middelharnis.
iv. Gillis van Beveren, * 15-01-1838 in Sommelsdijk.
348. Aagje van de Roovaart, * 20-10-1801 in Middelharnis, ??? 15-08-1865 in Rotterdam. Zij trouwde (1)
Laurens Dijkers, 11-11-1824 in Middelharnis, * 04-10-1801 in Sommelsdijk (zoon van Herbert Dijkers en
Annetje Vlasblom), ??? 10-05-1832 in Goedereede. Zij trouwde (2) Frans van de Roovaart, 04-01-1849 in
Middelharnis, * 09-12-1781 in Middelharnis (zoon van Michiel Adriaansz van de Roovaart en Francina
van Duuren), ??? 15-02-1860 in Middelharnis.
Kinderen van Laurens Dijkers:
i. Herbert Laurens Dijkers, * 12-05-1825 in Goedereede, ??? 28-08-1825 in Goedereede.
756. ii. Annetje Dijkers * 08-09-1826.
757. iii. Neeltje Dijkers * 01-10-1828.
Pagina 79
iv. Berta Elizabeth Dijkers, * 13-04-1830 in Goedereede. Zij trouwde Maarten Koomen,
10-05-1855 in Middelharnis, * 27-06-1830 in Middelharnis (zoon van Pieter Koomen en
Jannetje Born).
349. Hendrik van de Roovaart (Zie huwelijksnummer 299.)
350. Aletta Pieternella van de Roovaart, * 06-07-1814 in Middelharnis, ??? 03-10-1859 in Middelharnis. Zij
trouwde Pieter van der Waal, 24-07-1836 in Middelharnis, * 24-10-1809 in Zuidland (zoon van Arij
Pietersz van der Waal en Sietje Jansdr de Geus), ??? 12-01-1895 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Arij van der Waal, * 09-09-1836 in Middelharnis, ??? 12-10-1855 in Middelharnis.
ii. Jannetje van der Waal, * 17-12-1837 in Middelharnis, ??? 13-04-1839 in Middelharnis.
iii. Bastiaan van der Waal, * 23-01-1840 in Middelharnis, ??? 23-03-1840 in Middelharnis.
758. iv. Bastiaan van der Waal * 21-06-1841.
759. v. Jannetje van der Waal * 29-03-1844.
351. Jan Hendriksz Vink, * 16-10-1805 in Middelharnis, ??? 22-06-1866 in Stad aan het Haringvliet. Hij
trouwde Cornelia Herbertsdr Grootenboer, 09-02-1839 in Stad aan het Haringvliet, * 24-11-1806 in
Sommelsdijk (dochter van Herbert Cornelisz Grootenboer en Jannetje Danielsdr van Strien), ??? 03-11-1895
in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
760. i. Hendrik Vink * 25-08-1840.
761. ii. Jacob Vink * 30-03-1845.
352. Teuntje Domine, * 16-12-1810 in Middelharnis. Zij trouwde Pieter Reedijk, 24-02-1833 in
Middelharnis, * 09-01-1810 in Oude Tonge (zoon van Pieter Dirksz Reedijk en Maatje Albregtsdr
Bruinse).
Kinderen:
i. Elizabeth Reedijk, * 25-08-1833 in Middelharnis, ??? 14-11-1836 in Middelharnis.
ii. Pieter Reedijk, * 16-07-1835 in Middelharnis.
iii. Adrianus Reedijk, * 09-02-1838 in Middelharnis.
iv. Cornelis Reedijk, * 22-05-1839 in Middelharnis.
v. Matthijs Reedijk, * 18-09-1849 in Onwaard.
353. Catharina Domine, * 01-03-1813 in Middelharnis, ??? 28-08-1906 in Stad aan het Haringvliet. Zij
trouwde Pieter Braber, 27-07-1838 in Stad aan het Haringvliet, * 22-12-1806 in Stad aan het Haringvliet
(zoon van Marinus Johannisz Braber en Geertruij Roodsant), ??? 22-03-1885 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
i. Geertrui Braber, * 25-06-1838 in Stad aan het Haringvliet, ??? 30-05-1868 in Stad aan het
Haringvliet. Zij trouwde Marinus Breeman, 03-07-1858 in Stad aan het Haringvliet, *
27-07-1836 in Nieuwe Tonge (zoon van Jan Breeman en Jannetje Bakker).
ii. Adrianus Braber, * 20-11-1839 in Stad aan het Haringvliet, ??? 11-10-1846 in Stad aan het
Haringvliet.
iii. Elizabeth Braber, * 05-11-1840 in Stad aan het Haringvliet, ??? 26-02-1844 in Stad aan het
Haringvliet.
762. iv. Maria Cornelia Braber * 21-01-1843.
v. Elizabeth Braber, * 16-06-1845 in Stad aan het Haringvliet, ??? 23-06-1845 in Stad aan het
Haringvliet.
vi. Marinus Braber, * 11-05-1846 in Stad aan het Haringvliet, ??? 21-12-1846 in Stad aan het
Haringvliet.
763. vii. Adrianus Braber * 19-02-1850.
764. viii. Marinus Braber * 17-10-1851.
ix. Elizabeth Braber, * 14-06-1853 in Stad aan het Haringvliet, ??? 07-11-1853 in Stad aan het
Haringvliet.
x. Willem Braber, * 17-12-1855 in Stad aan het Haringvliet, ??? 04-01-1856 in Stad aan het
Haringvliet.
Pagina 80
354. Matthijs Domine, * ca 1816 in Middelharnis. Hij trouwde (1) Ida van der Meide. Hij trouwde (2)
Elizabeth van Eck, * ca 1825 in Middelharnis (dochter van Gerrit van Eck en Anna Groffert), ???
26-12-1889 in Middelharnis.
Kinderen van Ida van der Meide:
765. i. Elizabeth Domine * ca 1851.
ii. Adrianus Domine, * CA 1852 in Middelharnis. Hij trouwde Annetje van den Bos, 26-11-1885
in Sommelsdijk, * 15-02-1865 in Sommelsdijk (dochter van Hendrik van den Bos en Huberina
Zwarts), ??? 19-06-1896 in Middelharnis.
Kinderen van Elizabeth van Eck:
iii. Anna Domine, * CA 1855 in Middelharnis. Zij trouwde Gerardus Theodorus Burgerhout,
01-05-1884 in Sommelsdijk, * CA 1847 in Sommelsdijk (zoon van Theodorus Burgerhout en
Alida Jongejan).
766. iv. Teuntje Domine * ca 1858.
355. Pieter Domine, * ca 1817 in Middelharnis, ??? 10-05-1895 in Middelharnis. Hij trouwde Dirkje van
Gent, 26-04-1851 in Middelharnis, * 20-10-1822 in Sommelsdijk (dochter van Jacob Arijsz van Gent en
Arendje Arensdr Pas), ??? 21-04-1901 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Adrianus Domine, * 21-02-1852 in Middelharnis, ??? 01-06-1852 in Middelharnis.
ii. Adrianus Domine, * 12-03-1853 in Middelharnis, ??? 02-10-1853 in Middelharnis.
iii. Adrianus Domine, * 13-04-1854 in Middelharnis, ??? 17-07-1856 in Middelharnis.
767. iv. Adrianus Domine * 16-08-1857.
v. Arendje Domine, * 14-09-1859 in Middelharnis, ??? 05-01-1862 in Middelharnis.
vi. Jacob Domine, * 08-04-1863 in Middelharnis, ??? 13-03-1864 in Middelharnis.
vii. Arendje Domine, * 30-11-1865 in Middelharnis, ??? 25-01-1868 in Middelharnis.
356. Jannetje Domine, * 29-12-1825 in Middelharnis, ??? 27-01-1902 in Middelharnis. Zij trouwde Jan
Visser, 21-05-1847 in Middelharnis, * 17-05-1827 in Middelharnis (zoon van Gijsbert Visser en Adriana
van de Roovaart), ??? 11-06-1908 in Middelharnis.
Kinderen:
768. i. Aagje Visser * 14-12-1847.
769. ii. Elizabeth Visser * 29-08-1850.
770. iii. Adriana Visser * ca 1852.
771. iv. Gijsbert Visser * 02-09-1854.
772. v. Jan Cornelis Visser * 27-09-1862.
773. vi. Adrianus Visser * 03-09-1867.
357. Catharina Luijendijk, * 10-12-1815 in Kattendijke, ??? 11-03-1857 in Oude Tonge. Zij trouwde Pieter
Holleman, 20-12-1833 in Oude Tonge, * 05-11-1808 in Den Bommel (zoon van Cornelis Holleman en
Neeltje Imansdr Mosselman), ??? 12-01-1892 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Neeltje Holleman, * ca 1834, ??? 18-03-1840 in Oude Tonge.
774. ii. Aren Holleman * 11-09-1835.
775. iii. Cornelis Holleman * 21-03-1837.
iv. Arij Holleman, * 16-05-1838 in Oude Tonge, ??? 07-04-1859 in Vlissingen.
776. v. Maria Johanna Holleman * 18-06-1839.
777. vi. Iman Holleman * 23-08-1840.
vii. Neeltje Holleman, * 11-02-1841 in Den Bommel.
778. viii. Neeltje Holleman * 16-02-1842.
779. ix. Jan Holleman * 23-03-1843.
780. x. Johanna Pieternella Holleman * 01-12-1844.
xi. Anthonij Holleman, * 10-02-1846 in Den Bommel. Hij trouwde Maatje van Delft, 06-11-1879
in Sommelsdijk, * 26-11-1850 in Middelharnis (dochter van Mattheus van Delft en Aagtje van
Eck Krijger).
xii. Teunis Holleman, * 19-08-1847 in Den Bommel, ??? 10-03-1849 in Den Bommel.
Pagina 81
xiii. Jannetje Holleman, * 25-04-1849 in Den Bommel.
xiv. Willemijntje Holleman, * 07-08-1850 in Den Bommel, ??? 03-10-1929 in Oud-Vossemeer. Zij
trouwde Jan Beaufort, 05-05-1871 in Nieuwe Tonge, * ca 1842 in Oud-Vossemeer (zoon van
Kornelis Beaufort en Arendje Kievit).
xv. Jannetje Holleman, * 11-12-1851 in Den Bommel, ??? 10-03-1852 in Den Bommel.
xvi. Jannetje Holleman, * 07-09-1853 in Den Bommel, ??? 12-03-1857 in Oude Tonge.
xvii. Teunis Holleman, * 21-04-1855 in Oude Tonge, ??? 20-08-1855 in Oude Tonge.
358. Johanna Pieternella Luijendijk, * 17-01-1817 in Kattendijke, ??? 12-06-1862 in Oude Tonge. Zij
trouwde Iman Holleman, 08-03-1839 in Oude Tonge, * 07-03-1811 in Den Bommel (zoon van Cornelis
Holleman en Neeltje Imansdr Mosselman), ??? 04-05-1897 in Oude Tonge.
Kinderen:
781. i. Cornelis Holleman * 23-09-1839.
ii. Maria Holleman, * 26-04-1841 in Oude Tonge, ??? 08-12-1854 in Oude Tonge.
iii. Neeltje Holleman, * 28-11-1842 in Oude Tonge, ??? 23-07-1843 in Oude Tonge.
782. iv. Aren Holleman * 18-08-1844.
v. Neeltje Holleman, * ca 1847, ??? 19-09-1847 in Oude Tonge.
783. vi. Neeltje Holleman * 23-09-1848.
vii. Kaatje Holleman, * 29-07-1851 in Oude Tonge, ??? 19-09-1855 in Oude Tonge.
viii. Pieter Holleman, * 22-08-1853 in Oude Tonge, ??? 26-09-1878 in Oude Tonge.
ix. Maria Catharina Holleman, * 14-06-1856 in Oude Tonge. Zij trouwde Arij Hendrik Oosterling,
27-09-1882 in Luijksgestel, * 11-12-1854 in Oude Tonge (zoon van Willem Oosterling en
Cornelia Maliepaard), ??? 09-05-1935 in Winterswijk.
359. Maaike Luijendijk, * ca 1842 in Den Bommel, ??? 09-01-1927 in Ooltgensplaat. Zij trouwde Arij
Hobbel, 30-04-1869 in Den Bommel, * 27-10-1839 in Ooltgensplaat (zoon van Arij Hobbel en Lena
Leijdens), ??? 14-01-1915 in Ooltgensplaat.
Kinderen:
i. Arij Hobbel, * 11-03-1870 in Ooltgensplaat, ??? 31-03-1947 in Ooltgensplaat. Hij trouwde
Maria Voorbeijtel, 25-08-1904 in Sommelsdijk, * 22-11-1856 in Middelharnis (dochter van
Willem Voorbeijtel en Lijdia Lena Buth), ??? 06-04-1907 in Sommelsdijk.
ii. Wilhelmina Gerardina Cornelia Hobbel, * 03-05-1872 in Ooltgensplaat, ??? 02-03-1933 in
Rosmalen.
784. iii. Cornelis Willem Hobbel * 29-03-1875.
iv. Lena Hobbel, * 29-03-1875 in Ooltgensplaat, ??? 02-11-1948 in Ooltgensplaat.
360. Pieter Luijendijk, * ca 1849 in Den Bommel. Hij trouwde Gieltje Janna de Braal, 08-03-1878 in
Nieuwerkerk, * CA 1855 in Nieuwerkerk (dochter van Izaak de Braal en Adriaantje Bal).
Kinderen:
785. i. Wilhelmina Gerardina Cornelia Luijendijk * 04-04-1879.
ii. Willem Cornelis Luijendijk, * ca 1884 in Den Bommel. Hij trouwde Hester Willemina Zeedijk,
03-02-1910 in Nieuwe Tonge, * 08-11-1883 in Nieuwe Tonge (dochter van Jacob Zeedijk en
Willemina van Es).
iii. Izak Adriaan Luijendijk, * ca 1888 in Den Bommel. Hij trouwde Lijntje Arentje Buth,
22-04-1909 in Den Bommel, * 27-01-1886 in Ooltgensplaat (dochter van Krijn Buth en
Johanna Wilhelmina Donkersloot).
361. Catharina Luijendijk, * 23-10-1843 in Ooltgensplaat, ??? 08-04-1886 in Ooltgensplaat. Zij trouwde
Willem van Kempen, 15-04-1875 in Den Bommel, * 11-09-1843 in Ooltgensplaat (zoon van Gerrit van
Kempen en Kommertje Kok), ??? 02-08-1923 in Ooltgensplaat.
Kinderen:
i. Gerrit Willem van Kempen, * 26-01-1876 in Ooltgensplaat, ??? 15-02-1876 in Ooltgensplaat.
ii. Wilhelmina Gerardina Cornelia van Kempen, * 25-02-1877 in Ooltgensplaat, ??? 28-04-1961 in
Middelharnis. Zij trouwde Johannis Buth, 16-08-1902 in Ooltgensplaat, * 02-04-1876 in
Ooltgensplaat (zoon van Krijn Buth en Johanna Wilhelmina Donkersloot), ??? 05-02-1967 in
Middelharnis.
Pagina 82
786. iii. Gerrit Willem van Kempen * 18-08-1878.
iv. Kommertje Cornelia van Kempen, * 20-02-1880 in Ooltgensplaat, ??? 23-12-1967 in Dirksland.
Zij trouwde Johannis Donkersloot, 05-06-1913 in Ooltgensplaat, * 28-01-1889 in Ooltgensplaat
(zoon van Johannis Donkersloot en Maria Johanna van Gent), ??? 09-11-1979 in Rotterdam.
v. Anna Cornelia van Kempen, * 11-07-1882 in Ooltgensplaat, ??? 27-07-1882 in Ooltgensplaat.
vi. Willem Cornelis van Kempen, * 11-07-1882 in Ooltgensplaat, ??? 31-07-1882 in Ooltgensplaat.
787. vii. Willem Cornelis van Kempen * 12-01-1884.
362. Geertrui van der Meij, * ca 1831 in Kattendijke. Zij trouwde Jan van Kassel, 30-04-1857 in
Middelharnis, * 05-02-1834 in Dirksland (zoon van Maarten van Kassel en Annetje van Sint Annaland), ???
31-12-1863 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Maarten van Kassel, * 07-02-1859 in Middelharnis. Hij trouwde Anna Rober, 26-05-1886 in
Nieuwe Tonge, * 10-07-1858 in Nieuwe Tonge (dochter van Joseph R??ber en Maria Bakker).
363. Pieter Luijendijk, * 15-04-1833 in Den Bommel, ??? 02-04-1880 in Spaarndam. Hij trouwde Maatje
van den Tol, 09-02-1854 in Den Bommel, * 05-12-1834 in Middelharnis (dochter van Jan van den Tol en
Adriaantje van der Haart).
Kinderen:
i. Dirk Luijendijk, * 22-10-1855 in Den Bommel.
ii. Jan Cornelis Luijendijk, * 18-08-1861 in Melissant.
iii. Wouter Luijendijk, * 15-02-1864 in Melissant, ??? 24-06-1864 in Sommelsdijk.
iv. Abraham Luijendijk, * 18-09-1865 in Sommelsdijk, ??? 30-11-1865 in Sommelsdijk.
v. Pieternella Luijendijk, * 19-08-1869 in Stad aan het Haringvliet.
788. vi. Pieternella Luijendijk * 16-01-1873.
364. Neeltje Geertruida Luijendijk, * 11-12-1843 in Den Bommel. Zij trouwde Hendrik Kranenburg,
15-07-1870 in Stad aan het Haringvliet, * 01-09-1836 in Stad aan het Haringvliet (zoon van Teunis
Kranenburg en Kommertje Borgdorff).
Kinderen:
i. Teunis Kranenburg, * 06-10-1870 in Stad aan het Haringvliet, ??? 27-12-1870 in Stad aan het
Haringvliet.
ii. Pieternella Catharina Kranenburg, * 12-10-1871 in Stad aan het Haringvliet, ??? 15-12-1874 in
Stad aan het Haringvliet.
iii. Kommertje Kranenburg, * 02-11-1872 in Stad aan het Haringvliet.
iv. Lena Kranenburg, * 28-07-1874 in Stad aan het Haringvliet, ??? 29-12-1874 in Stad aan het
Haringvliet.
v. Pieternella Catharina Kranenburg, * 06-05-1876 in Stad aan het Haringvliet, ??? 15-02-1877 in
Stad aan het Haringvliet.
vi. Pieternella Catharina Kranenburg, * 11-08-1877 in Stad aan het Haringvliet.
365. Laurina Korthals, * 21-05-1841 in Den Bommel, ??? 08-01-1891 in Stad aan het Haringvliet. Zij
trouwde Cornelis Arensman, 11-07-1862 in Stad aan het Haringvliet, * 09-12-1837 in Stad aan het
Haringvliet (zoon van Arij Arensman en Rachel Bakker), ??? 15-09-1915 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
789. i. Arij Arensman * 18-02-1865.
790. ii. Martijntje Arensman * 01-05-1867.
791. iii. Johanna Arensman * 22-04-1869.
iv. Rachel Arensman, * 04-12-1872 in Stad aan het Haringvliet, ??? 06-10-1896 in Middelharnis.
v. Aren Arensman, * 20-04-1874 in Stad aan het Haringvliet, ??? 14-11-1896 in Middelharnis.
792. vi. Laurens Arensman * 30-01-1879.
793. vii. Adrianus Arensman * 03-12-1881.
794. viii. Cornelis Arensman * 03-10-1885.
ix. Maatje Arensman, * 09-03-1876 in Stad aan het Haringvliet, ??? 31-07-1877 in Stad aan het
Haringvliet.
Pagina 83
366. Cornelis Meeuwis, * 11-06-1822 in Stellendam. Hij trouwde Dora Troost, 08-05-1846 in Stellendam,
* ca 1825 in Stellendam (dochter van Jan Troost en Sibilla Roelofs).
Kinderen:
i. Sebilla Meeuwis, * 13-05-1847 in Stellendam, ??? 03-01-1848 in Stellendam.
ii. Pieter Meeuwis, * 02-05-1848 in Stellendam.
iii. Sebilla Meeuwis, * 05-05-1849 in Stellendam, ??? 25-02-1851 in Stellendam.
iv. Adriaantje Meeuwis, * 17-12-1850 in Stellendam, ??? 25-01-1851 in Stellendam.
v. Sebilla Meeuwis, * 26-11-1851 in Stellendam.
vi. Adriaantje Meeuwis, * 22-07-1853 in Stellendam, ??? 10-11-1853 in Stellendam.
367. Johanna van den Ochtend, * 16-03-1829 in Sommelsdijk, ??? 05-11-1895 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Marinus Breeman, 21-10-1852 in Sommelsdijk, * 31-07-1831 in Sommelsdijk (zoon van Abram Breeman
en Adriaantje Lukart), ??? 08-04-1926 in Sommelsdijk.
Kinderen:
795. i. Abram Breeman * 13-03-1853.
796. ii. Cornelis Breeman * 23-08-1855.
iii. Adriaantje Breeman, * 28-09-1857 in Sommelsdijk.
797. iv. Pieter Breeman * ca 1859.
v. Adriaantje Breeman, * ca 1862, ??? 07-02-1884 in Sommelsdijk.
vi. Neeltje Breeman, * 30-10-1864 in Sommelsdijk, ??? 03-12-1864 in Sommelsdijk.
vii. Izak Breeman, * 25-12-1865 in Sommelsdijk.
viii. Izak Breeman, * 19-11-1868 in Sommelsdijk.
ix. Marinus Breeman, * 10-05-1871 in Sommelsdijk, ??? 31-10-1871 in Sommelsdijk.
x. Marinus Breeman, * 14-06-1872 in Sommelsdijk, ??? 13-11-1872 in Sommelsdijk.
368. Maria van den Ochtend, * ca 1833 in Sommelsdijk, ??? 26-07-1888 in Middelharnis. Zij trouwde
Magchiel Witvliet, 15-08-1858 in Sommelsdijk, * 26-11-1832 in Middelharnis (zoon van Aren Arentsz
Witvliet en Trijntje Pas), ??? 24-12-1888 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Arend Witvliet, * 22-11-1858 in Middelharnis, ??? 21-12-1858 in Middelharnis.
798. ii. Arend Witvliet * 04-03-1860.
iii. Neeltje Maria Witvliet, * 07-04-1863 in Middelharnis, ??? 17-10-1863 in Middelharnis.
799. iv. Neeltje Witvliet * 03-09-1865.
800. v. Trijntje Witvliet * 07-09-1869.
vi. Cornelia Witvliet, * 25-10-1872 in Middelharnis, ??? 27-11-1872 in Middelharnis.
vii. Cornelia Witvliet, * 13-06-1874 in Middelharnis, ??? 08-03-1875 in Middelharnios.
viii. Cornelis Witvliet, * 21-04-1879 in Middelharnis, ??? 24-05-1879 in Middelharnis.
Negende Generatie
369. Adriana van Rumpt, * 22-02-1852 in Dirksland. Zij trouwde Adrianus Witvliet, 30-06-1876 in
Melissant, * 13-09-1849 in Melissant (zoon van Aren Witvliet en Meinsje van der Sluijs), ??? v 1917.
Kinderen:
i. Aren Witvliet, * 18-02-1877 in Melissant.
ii. Maartje Cornelia Witvliet, * 07-08-1878 in Melissant. Zij trouwde Johannes Gerardus Knops,
03-07-1902 in Dirksland, * 25-10-1874 in Dirksland (zoon van Johannes Gerardus Kn??ps en
Pieternella Dolk).
801. iii. Aart Witvliet * 28-10-1880.
iv. Leendert Witvliet, * 22-08-1882 in Melissant.
802. v. Meinsje Witvliet * 19-04-1885.
vi. Hugo Witvliet, * 30-08-1887 in Melissant.
vii. Anna Maria Witvliet, * ca 1890 in Buenos Aires, ??? 24-07-1908 in Dirksland.
370. Dingena Maria van Rumpt, * 16-12-1853 in Dirksland, ??? 26-12-1943 in Dirksland. Zij trouwde
Leendert Witvliet, 29-07-1881 in Dirksland, * 03-09-1853 in Dirksland (zoon van Cornelis Witvliet en
Pagina 84
Willemina de Bonte), ??? 20-05-1930 in Dirksland.
Kinderen:
i. Cornelis Witvliet, * 27-11-1881 in Dirksland, ??? 13-02-1949 in Franeker. Hij trouwde Anna
Elisabeth van der Leest, 08-02-1912 in Achtkarspelen, * 29-05-1888 in Leeuwarden (dochter
van Lodewijk Hendrik Frederik van der Leest en Hielkje Schoustra), ??? 02-01-1974 in Renkum.
ii. Leendert Witvliet, * 22-08-1882 in Melissant.
803. iii. Maria Witvliet * 08-04-1883.
804. iv. Hugo Witvliet * 31-07-1884.
v. Willem Witvliet, * 26-08-1886 in Melissant. Hij trouwde Geertje Visser, 16-10-1913 in
Dirksland, * 10-07-1887 in Melissant (dochter van Pieter Visser en Adriaantje Bakker).
vi. Krijn Witvliet, * 22-01-1888 in Melissant, ??? 08-03-1983. Hij trouwde Maria Zoon, 18-08-1910
in Dirksland, * 26-10-1889 in Dirksland (dochter van Cornelis Zoon en Elizabeth van
Oostenbrugge), ??? 29-12-1972.
vii. Maarten Adrianus Witvliet, * 06-04-1890 in Melissant, ??? 21-10-1950 in Utrecht. Hij trouwde
Catharina Mandemakers, 28-06-1917 in Loon op Zand, * 15-04-1890 in Loon op Zand (dochter
van Willem Mandemakers en Gerritje van de Nieuwegiessen).
805. viii. Cornelia Witvliet * 04-11-1891.
ix. Maartje Witvliet, * 09-10-1893 in Melissant, ??? 24-01-1986. Zij trouwde Adrianus Okkenburg,
31-01-1918 in Dirksland, * 06-02-1893 in Melissant (zoon van Huibrecht van Okkenburg en
Maartje de Ruijter), ??? 20-11-1918 in Dirksland.
371. Arentje van Rumpt, * 19-03-1859 in Dirksland, ??? 24-12-1930 in Melissant. Zij trouwde Leendert
Kn??ps, 13-07-1888 in Dirksland, * 25-03-1863 in Dirksland (zoon van Cornelis Kn??ps en Eva Soldaat), ???
07-04-1928 in Dirksland.
Kinderen:
806. i. Eva Kn??ps * 14-12-1888.
807. ii. Hugo Kn??ps * 12-06-1890.
iii. Cornelia Kn??ps, * 10-08-1892 in Dirksland. Zij trouwde Marinus Breur, 18-06-1914 in
Melissant, * 22-12-1885 in Herkingen (zoon van Aren Breur en Adriana Duizer).
808. iv. Marinus Knops * 01-10-1894.
809. v. Adrianus Kn??ps * 08-06-1897.
372. Cornelis van Rumpt, * 24-12-1856 in Stad aan het Haringvliet, ??? 26-02-1940 in Herkingen, begraven
04-03-1940 in Herkingen. Hij trouwde Willempje van der Meij, 12-11-1880 in Middelharnis, *
04-12-1858 in Stad aan het Haringvliet (dochter van Daniel van der Meij en Pietertje Munters), ???
27-02-1939 in Herkingen, begraven 02-03-1939 in Herkingen.
Kinderen:
i. Bastiaantje van Rumpt, * 21-01-1881 in Stad aan het Haringvliet, ??? 12-08-1907 in Herkingen.
ii. Pietertje Elizabeth van Rumpt, * 28-08-1883 in Den Bommel, ??? 15-08-1930 in Rotterdam,
begraven in Dirksland. Zij trouwde Bastiaan Boks, 14-12-1911 in Herkingen, * 13-08-1887 in
Dirksland (zoon van Gilles Boks en Trijntje van Lenten), ??? 21-09-1963 in Schiedam.
810. iii. Aart van Rumpt * 20-09-1885.
811. iv. Dani??l van Rumpt * 01-05-1888.
812. v. Adriaantje van Rumpt * 30-09-1890.
813. vi. Andries Willem van Rumpt * 23-07-1893.
373. Adrianus Jacob van Rumpt, * 25-09-1870 in Stad aan het Haringvliet, ??? 24-06-1962 in Dirksland.
Hij trouwde Johanna Arensman, 24-10-1894 in Stad aan het Haringvliet, * 21-01-1871 in Stad aan het
Haringvliet (dochter van Arij Arensman en Pieternella Jacoba de Groen), ??? 01-02-1952 in Stad aan het
Haringvliet, begraven 05-02-1952 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
814. i. Bastiaan van Rumpt * 27-04-1895.
ii. Pieternella Jacoba van Rumpt, * 18-05-1896 in Stad aan het Haringvliet, ??? 14-05-1961 in
Dirksland.
815. iii. Bastiaantje van Rumpt * 19-09-1897.
816. iv. Arie van Rumpt * 20-01-1899.
Pagina 85
817. v. Dingena Maria van Rumpt * 26-05-1902.
818. vi. Adriaantje van Rumpt * 26-11-1903.
819. vii. Cornelis van Rumpt * 29-11-1905.
820. viii. Pieter van Rumpt * 18-10-1907.
ix. Johanna van Rumpt, * 08-09-1909 in Stad aan het Haringvliet, ??? 08-12-1998 in Sommelsdijk.
Zij trouwde (1) Wijnand van der Welle, 28-09-1934 in Stad aan het Haringvliet, * 05-11-1908
in Stad aan het Haringvliet (zoon van Wijnand van der Welle en Cornelia Maria van Ree), ???
20-06-1945 in Dirksland. Zij trouwde (2) Johannes Martinus Plantj??, 20-03-1948 in Stad aan
het Haringvliet, * 17-02-1901 in Haarlem, ??? 09-12-1957 in Haarlem.
821. x. Hugo van Rumpt * 07-05-1911.
xi. Adrianus Jacob van Rumpt, * 31-01-1914 in Stad aan het Haringvliet, ??? 29-10-2011 in
Middelharnis. Hij trouwde (1) Jannetje Jacoba Maat, 15-11-1940 in Middelharnis, *
17-06-1917, ??? 19-02-2009. Hij trouwde (2) H. S. Mulder, ca 1970, * ca 1935 (dochter van
Martinus Mulder en Adriana de Leeuw).
374. Dingena Maria van Rumpt, * 06-06-1877 in Stad aan het Haringvliet, ??? 26-11-1970 in Rotterdam. Zij
trouwde Pieter Trommel, 14-06-1899 in Stad aan het Haringvliet, * 30-04-1880 in Stad aan het
Haringvliet (zoon van Jan Trommel en Cornelia Bom), ??? 12-12-1963 in 's-Gravenhage.
Kinderen:
i. Jan Trommel, * 25-02-1901 in Rotterdam. Hij trouwde (1) Maria Antonia Elizabeth van Veen,
11-11-1931 in Rotterdam, * 03-11-1900 in Rotterdam (dochter van Dirk van Veen en Johanna
Pieternella Michels), ??? 13-11-1954 in Rotterdam. Hij trouwde (2) Adriana Petronella van
Veen, 23-06-1955 in Rotterdam, * 21-01-1903 in Rotterdam (dochter van Dirk van Veen en
Johanna Pieternella Michels).
ii. Bastiaantje Trommel, * 05-12-1903 in Rotterdam, ??? 06-07-1974 in Scheveningen. Zij trouwde
Joost van Loo, 29-07-1925 in Rotterdam, * 05-09-1901 in Rotterdam (zoon van Jan van Loo en
Janna Kraaijeveld), ??? 14-06-1981 in 's-Gravenhage.
iii. Pieter Trommel, * 18-07-1906 in Rotterdam, ??? 02-02-1907 in Rotterdam.
iv. Cornelia Trommel, * 03-10-1910 in Rotterdam.
v. Dingena Maria Trommel, * 03-07-1912 in Rotterdam, ??? 02-03-2001 in Vlaardingen. Zij
trouwde Johan van der Lugt, 23-04-1941 in Rotterdam, * 09-09-1910 in Rotterdam, ???
12-09-1987.
vi. Arendje Trommel, * 19-05-1914 in Rotterdam.
vii. Adriana Jacoba Trommel, * 03-09-1916 in Rotterdam, ??? 04-05-1971 in Rotterdam. Zij
trouwde Jacobus Weijgand, 15-07-1942 in Rotterdam, * 26-07-1915 in Rotterdam, ???
22-12-1973 in Rotterdam.
375. Maria Touw, * 10-03-1859 in Melissant. Zij trouwde Willem Kattestaart, 18-04-1878 in Melissant, *
06-07-1850 in Dirksland (zoon van Abraham Kattestaart en Willemtje van den Handel).
Kinderen:
i. Abraham Kattestaart, * 07-12-1878 in Melissant.
ii. Hendrik Willem Kattestaart, * 05-02-1881 in Ouddorp, ??? 25-07-1881 in Ouddorp.
iii. Jannetje Cornelia Kattestaart, * 10-09-1882 in Ouddorp.
iv. Willempje Kattestaart, * 25-12-1883 in Ouddorp.
v. Geertrui Kattestaart, * 29-03-1886 in Melissant.
376. Dina Pieternella Lena Touw, * 02-11-1866 in Melissant, ??? 12-10-1925 in Dirksland. Zij trouwde
Adrianus Koole, 21-05-1886 in Melissant, * 25-02-1862 in Melissant (zoon van Cornelis Koole en Elsje
Saarloos), ??? 19-08-1924 in Rotterdam.
Kinderen:
822. i. Hendrik Willem Koole * 22-08-1888.
823. ii. Willem Koole * ca 1894.
iii. Jannetje Cornelia Koole, * 22-09-1896 in Melissant. Zij trouwde Jan Trommel, 13-12-1917 in
Melissant, * 16-08-1891 in Melissant (zoon van Cornelis Trommel en Willemina Anne van
Dalen).
Pagina 86
377. Cornelis Trommel, * ca 1865 in Melissant, ??? 28-10-1945 in Melissant. Hij trouwde Willemina Anne
van Dalen, 11-12-1884 in Melissant, * 09-02-1850 in Dirksland (dochter van Gerrit van Dalen en Sijtje
van 't Hoff), ??? 21-01-1945 in Melissant.
Kinderen:
i. Cornelia Trommel, * 28-01-1885 in Melissant, ??? 28-10-1975 in Ouddorp. Zij trouwde Daniel
Zorge, 01-06-1911 in Melissant, * 26-05-1884 in Melissant (zoon van Paulus Zorge en Teuntje
van der Spaan), ??? 19-01-1925 in Melissant.
ii. Leendert Jan Trommel, * 16-11-1886 in Melissant. Hij trouwde Cornelia Mijnders, 29-04-1920
in Melissant, * 16-02-1899 in Melissant (dochter van Klaas Mijnders en Pieternella Both).
iii. Jan Trommel, * 16-08-1891 in Melissant. Hij trouwde Jannetje Cornelia Koole, 13-12-1917 in
Melissant, * 22-09-1896 in Melissant (dochter van Adrianus Koole en Dina Pieternella Lena
Touw).
iv. Teunis Trommel, * 28-07-1895 in Melissant. Hij trouwde Helena Cornelia van Damme,
20-08-1924 in Melissant, * 10-10-1901 in Melissant (dochter van Petrus Gerardus van Damme
en Jannetje Rooij).
378. Klara Lena Trommel, * 30-07-1872 in Melissant. Zij trouwde Cornelis Goedegebuur, 09-09-1898 in
Melissant, * 12-03-1872 in Melissant (zoon van Cornelis Goedegebuur en Pietje Koring).
Kinderen:
824. i. Cornelis Goedegebuur * 22-12-1898.
ii. Pieter Goedegebuur, * 25-01-1900 in Melissant.
iii. Pieternella Cornelia Goedegebuur, * 08-03-1901 in Melissant. Zij trouwde Cornelis Both,
12-08-1925 in Melissant, * ca 1897 in Melissant (zoon van Beije Both en Eva Grootenboer).
iv. Cornelia Pieternella Goedegebuur, * 17-04-1902 in Melissant, ??? 11-09-1935 in Melissant. Zij
trouwde Hendrik van der Mast, 08-06-1921 in Melissant, * 01-04-1899 in Melissant (zoon van
Hendrik van der Mast en Elisabeth Struik).
825. v. Lena Goedegebuur * ca 1908.
vi. Bertha Goedegebuur, * ca 1913 in Melissant. Zij trouwde Dingeman van Heukelen,
12-10-1932 in Melissant, * ca 1910 in Sloten (zoon van Klaas van Heukelen en Aaltje
Grootenboer).
379. Lena Trommel, * 21-02-1878 in Melissant. Zij trouwde Gozewijnus Cornelis Overweel, 28-11-1901
in Melissant, * 02-08-1876 in Melissant (zoon van Arie Overweel en Adriana Grootenboer).
Kinderen:
i. Adriana Cornelia Overweel, * 03-05-1902 in Melissant.
ii. Cornelia Overweel, * ca 1903, ??? 10-12-1903 in Melissant.
iii. Dingena Cornelia Overweel, * ca 1907, ??? 22-02-1907 in Melissant.
380. Geertrui van den Hoek, * 15-02-1868 in Dirksland, ??? 11-02-1928 in Dirksland. Zij trouwde Cornelis
Lugtenburg, 27-04-1894 in Nieuwe Tonge, * ca 1870 in Melissant (zoon van Jan Lugtenburg en Jannetje
Koppenaal), ??? 14-02-1926 in Dirksland.
Kinderen:
i. Jan Lugtenburg, * 10-02-1895 in Sommelsdijk.
ii. Pieternella Lugtenburg, * 18-02-1898 in Dirksland.
iii. Aren Lugtenburg, * 08-04-1901 in Dirksland. Hij trouwde Arentje Kalle, 07-05-1929 in
Dirksland, * ca 1910 in Dirksland (dochter van Jacob Johannes Kalle en Dirkje Markus).
iv. Jannetje Lugtenburg, * ca 1906 in Dirksland. Zij trouwde Dirk de Korte, 17-05-1927 in
Dirksland, * 1903 in Sommelsdijk (zoon van Abraham de Korte en Neeltje Hartog), ??? 1989.
381. Hendrika van den Hoek, * 18-08-1869 in Dirksland. Zij trouwde Aart Klapmuts, 01-05-1896 in
Nieuwe Tonge, * 21-09-1867 in Nieuwe Tonge (zoon van Hugo Klapmuts en Anna Verweij), ??? 19-06-1943
in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Hugo Klapmuts, * 28-06-1899 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Johanna Maatje Hobbel,
21-03-1924 in Nieuwe Tonge, * 08-12-1902 in Nieuwe Tonge (dochter van Jan Hobbel en
Johanna Koppenaal).
Pagina 87
ii. doodgeboren Klapmuts, * 09-05-1898 in Nieuwe Tonge, ??? 09-05-1898 in Nieuwe Tonge.
iii. doodgeboren Klapmuts, * 09-05-1898 in Nieuwe Tonge, ??? 09-05-1898 in Nieuwe Tonge.
382. Servaas van den Hoek, * 23-06-1873 in Dirksland, ??? 31-07-1931 in Stellendam. Hij trouwde
Petronella Krijger, 30-07-1896 in Melissant, * ca 1873 in Middelharnis (dochter van Johannis Krijger en
Elizabeth Buurveld van Groningen).
Kinderen:
i. Pieternella van den Hoek, * 23-12-1896 in Stellendam. Zij trouwde Adrianus van den
Nieuwendijk, 01-04-1920 in Stellendam, * ca 1899 in Stellendam (zoon van Marinus van den
Nieuwendijk en Annetje van Soest).
ii. Johannis van den Hoek, * 14-03-1899 in Stellendam. Hij trouwde Kaatje Meerman,
13-05-1927 in Stellendam, * ca 1889 (dochter van Jan Jacob Meerman en Sophia Keijzer), ???
12-10-1950 in Dirksland.
iii. Elizabeth van den Hoek, * 27-08-1901 in Stellendam. Zij trouwde Gerbrand van den
Nieuwendijk, 27-06-1924 in Stellendam, * ca 1891 in Stellendam (zoon van Marinus van den
Nieuwendijk en Annetje van Soest).
iv. Aren van den Hoek, * ca 1904 in Stellendam. Hij trouwde Janna de Geus, 24-01-1930 in
Stellendam, * ca 1909 in Stellendam (dochter van Arie de Geus en Neeltje van Ours).
v. Abra Geertrui van den Hoek, * ca 1906 in Stellendam. Zij trouwde Andries Christiaan van der
Wulp, 17-11-1927 in Stellendam, * ca 1892 in Amsterdam (zoon van Andries van der Wulp en
Gijsbertha Elisabeth Christina Sluijter).
826. vi. Hendrika Adriana van der Hoek * ca 1909.
383. Pietertje van den Hoek, * 15-03-1876 in Dirksland. Zij trouwde Leendert Wandemaker, 19-04-1901
in Stellendam, * 04-09-1876 in Stellendam (zoon van Adrianus Wandemaker en Johanna Officier), ???
16-02-1924 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Johanna Wandemaker, * 30-09-1901 in Stellendam. Zij trouwde Pieter van den Nieuwendijk,
25-07-1930 in Stellendam, * ca 1903 in Stellendam (zoon van Marinus van den Nieuwendijk en
Annetje van Soest).
ii. Adrianus Wandemaker, * ca 1904 in Stellendam. Hij trouwde Teuntje van der Wal,
26-10-1923 in Stellendam, * ca 1906 in Goedereede (dochter van Jan van der Wal en Geertrui
van Heest).
iii. Pieternella Wandemaker, * 09-10-1902 in Stellendam, ??? 24-11-1919 in Stellendam.
iv. Geertrui Wandemaker, * ca 1909, ??? 20-06-1910 in Stellendam.
v. Antje Wandemaker, * ca 1909, ??? 27-06-1910 in Stellendam.
384. Adriaantje van den Hoek, * 22-06-1879 in Dirksland, ??? 12-07-1940 in Stellendam, begraven
17-07-1940 in Stellendam. Zij trouwde Zeger Klink, 12-04-1904 in Stellendam, * 27-05-1881 in
Stellendam (zoon van Hubrecht Klink en Geertrui Kooiman), ??? 27-12-1950 in Stellendam.
Kinderen:
i. Geertrui Pieternella Klink, * ca 1906 in Stellendam. Zij trouwde Maarten Kievit, 25-02-1927
in Stellendam, * ca 1899 in Stellendam (zoon van Krijn Kievit en Cornelia Klink).
ii. Pieternella Annetje Klink, * ca 1907, ??? 22-03-1907 in Stellendam.
827. iii. Hubrecht Klink * 17-07-1907.
828. iv. Bertus Klink * 18-11-1908.
v. Pieternella Annetje Klink, * 1910 in Stellendam. Zij trouwde Johannis Hameeteman,
23-12-1948 in Stellendam, * 13-07-1901 in Stellendam (zoon van Teunis Johannes
Hameeteman en Jannetje Koese), ??? 10-09-1985 in Stellendam, begraven 14-09-1985 in
Stellendam.
vi. Lena Adriana Klink, * 11-12-1922 in Stellendam. Zij trouwde Jan Keijzer, 23-10-1946 in
Stellendam, * 11-12-1922 in Stellendam (zoon van Marinus Keijzer en Kaatje van der Wal), ???
20-08-1985 in Stellendam.
385. Lena van den Hoek, * 22-07-1886 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Izaak Troost, 10-05-1907 in
Stellendam, * ca 1886 in Stellendam (zoon van Jacob Troost en Tjaltje Ebbens).
Pagina 88
Kinderen:
i. Tjaltje Troost. Zij trouwde n.
386. Teunis Wilkes, * 16-06-1875 in Dirksland, ??? 10-09-1952, begraven in Amerongen. Hij trouwde
Pieternella Makkentros, 27-07-1911 in Dirksland, * 09-12-1886 in Dirksland (dochter van Willem
Makkentros en Maatje Admiraal), ??? 04-02-1982, begraven in Amerongen.
Kinderen:
i. Maatje Maria Wilkes, * 22-05-1912, ??? 12-04-2001, begraven in Amerongen.
829. ii. Teunis Wilkes * 12-11-1913.
iii. Hendrik Wilkes, * ca 1918, ??? 18-02-1919 in Rotterdam.
iv. Johanna Wilkes, * 28-07-1921 in Rotterdam, ??? 13-08-1981 in Oosterbeek, begraven in
Amerongen.
v. Pieter Willem Wilkes, * 13-08-1915 in Rotterdam, ??? 21-09-1993 in Maassluis. Hij trouwde
Stoffelina van 't Hof, 29-09-1948, * 25-02-1921 in Rotterdam, ??? 06-05-2011 in Maassluis.
vi. Adriaan Wilkes, * 31-08-1923 in Rotterdam, ??? 27-01-2007 in Schiedam. Hij trouwde Maria
Bot, 24-11-1954 in Rotterdam, * 27-01-1921 in Rotterdam, ??? 19-04-1989 in Schiedam.
vii. Henk Wilkes.
387. Servaas Wilkes, * 06-07-1876 in Melissant. Hij trouwde Jansje Roos, 16-05-1900 in 's-Gravenhage,
* ca 1876 in Scheveningen (dochter van Arie Roos en Cornelia Turfboer).
Kinderen:
830. i. Arie Wilkes * 31-01-1899.
ii. Johanna Maria Wilkes, * 02-1901 in 's-Gravenhage, ??? 16-06-1901 in Rotterdam.
831. iii. Cornelia Wilkes * 12-04-1902.
iv. Maria Wilkes, * ca 1904 in Rotterdam. Zij trouwde Frederik Smits, 15-11-1922 in Rotterdam,
* CA 1899 in Rotterdam (zoon van Frederik Smits en Gerritje van Hernen).
v. Janse Wilkes, * 01-1907 in Rotterdam, ??? 12-05-1907 in Rotterdam.
vi. Arentje Wilkes, * ca 1908 in Rotterdam. Zij trouwde Nicolaas Ortgiess, 04-08-1926 in
Rotterdam, * CA 1905 in Rotterdam (zoon van Antonie Ortgiess en Francina Huisman).
vii. Klaar Wilkes, * 04-1918 in Rotterdam, ??? 13-09-1918 in Rotterdam.
388. Hendrik Wilkes, * 13-10-1893 in Dirksland. Hij trouwde Jacoba Lindeloo, 20-11-1912 in Rotterdam,
* 26-02-1890 in Rotterdam (dochter van Jacob Lindeloo en Johanna Roos).
Kinderen:
i. Maria Johanna Wilkes.
389. Benjamin Adrianus Oorbeek, * 20-07-1873 in Herkingen. Hij trouwde Jacoba Molendijk,
31-05-1901 in Nieuw-Beijerland, * ca 1875 in Nieuw-Beijerland (dochter van Arij Molendijk en Pleuntje
Verloop).
Kinderen:
i. Gerrit Arie Oorbeek, * 26-04-1902 in Herkingen. Hij trouwde Pleuntje Boender, 31-07-1924 in
Nieuw-Beijerland, * ca 1905 in Nieuw-Beijerland (dochter van Gerrit Boender en Lena
Klijnsmit).
ii. Pleuntje Oorbeek, * ca 1904 in Herkingen. Zij trouwde Theodorus Koenraads, 24-05-1928 in
Nieuw-Beijerland.
iii. Cornelia Oorbeek, * ca 1908, ??? 18-03-1940 in Rotterdam. Zij trouwde Antonie Goud.
390. Adrianus van den Hoek, * 10-06-1873 in Sommelsdijk, ??? 19-04-1921 in Melissant. Hij trouwde
Klaasje Holleman, 17-03-1899 in Oude Tonge, * 07-12-1872 in Nieuwe Tonge (dochter van Jacobus
Holleman en Adriana Koekkoek), ??? 12-07-1924 in Melissant.
Kinderen:
i. Arend van den Hoek, * 12-08-1899 in Dirksland. Hij trouwde Cornelia van Putten, 23-04-1926
in Dirksland, * 12-01-1900 in Dirksland (dochter van Johannis Cornelis van Putten en Pietertje
de Wachter).
ii. Jacobus van den Hoek, * 07-04-1901 in Dirksland, ??? 14-08-1902 in Dirksland.
832. iii. Jacoba van den Hoek * 19-03-1903.
Pagina 89
iv. Neeltje van den Hoek, * ca 1905 in Dirksland. Zij trouwde Huibrecht Visser, 12-09-1924 in
Melissant, * ca 1902 in Sommelsdijk (zoon van Steven Visser en Lena van den Nieuwendijk).
391. Cornelis Arendsz van den Hoek, * 19-06-1874 in Sommelsdijk, ??? 22-03-1955 in Sommelsdijk. Hij
trouwde Bastiana van der Kroon, 01-02-1900 in Dirksland, * 01-10-1878 in Middelharnis (dochter van
Gerrit van der Kroon en Neeltje van Dijk), ??? 21-04-1948 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Arend van den Hoek, * 26-05-1900 in Dirksland, ??? 23-01-1963 in Dirksland. Hij trouwde
Jacoba Los, 25-09-1925 in Dirksland, * 10-05-1901 in Dirksland (dochter van Arij Los en
Johanna Lena Lugtenburg), ??? n 24-7-1970.
ii. Gerrit van den Hoek, * 02-04-1902 in Dirksland.
iii. Neeltje van den Hoek, * ca 1904 in Dirksland, ??? 20-05-1939 in Dirksland. Zij trouwde
Leendert van den Broek, 26-10-1923 in Dirksland, * ca 1902 in Sommelsdijk (zoon van Daniel
van den Broek en Zoetje Grootenboer).
iv. Machiel van den Hoek, * ca 1919, ??? 06-05-1920 in Dirksland.
392. Johannis Bette, * 01-07-1873 in Dirksland, ??? 07-07-1942 in Dirksland. Hij trouwde Cornelia van
Broekhoven, 05-05-1898 in Dirksland, * 11-04-1877 in Dirksland (dochter van Aart van Broekhoven en
Dingena de Koekkoek).
Kinderen:
i. Bastiaan Bette, * 28-08-1898 in Dirksland. Hij trouwde Helena Elizabeth But, 20-08-1926 in
Middelharnis, * ca 1895 in Middelharnis (dochter van Anteunis Adrianus Cornelis But en
Pieternella Vis van Heemst).
ii. Dingena Bette, * 08-06-1902 in Dirksland. Zij trouwde Willem Keur, 22-11-1923 in Dirksland,
* 26-06-1899 in Dirksland (zoon van Cornelis Keur en Antje Spek).
iii. Neeltje Bette, * ca 1904 in Dirksland. Zij trouwde Pieter Guldemeester, 23-06-1925 in
Dirksland, * 09-05-1898 in Dirksland (zoon van Jacobus Guldemeester en Geertrui Visbeen).
iv. Jannetje Bette, * ca 1906 in Dirksland. Zij trouwde Steven Stolk, 14-05-1929 in Dirksland, *
20-05-1900 in Dirksland (zoon van Jan Stolk en Dina Nagtegaal).
393. Adrianus Bette, * 15-11-1874 in Dirksland, ??? 23-11-1940 in Dirksland. Hij trouwde Maria
Grootenboer, 27-04-1899 in Dirksland, * ca 1875 in Dirksland (dochter van Herbert Grootenboer en
Jacoba Goemaat), ??? 21-09-1950 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Bastiaan Bette, * 26-01-1900 in Melissant.
833. ii. Jacoba Tannetje Bette * ca 1905.
394. Leendert Bette, * 29-03-1876 in Dirksland, ??? 09-06-1937 in Melissant. Hij trouwde Johanna van
Dijk, 06-03-1903 in Dirksland, * ca 1875 in Dirksland (dochter van Jan van Dijk en Apollonia Boon), ???
22-03-1929 in Melissant.
Kinderen:
i. Bastiaan Bette, * ca 1903 in Melissant. Hij trouwde Lijntje de Ruiter, 22-10-1929 in Dirksland,
* ca 1905 in Dirksland (dochter van Adrianus de Ruiter en Trijntje den Hollander).
ii. Appolonia Bette, * ca 1906 in Melissant. Zij trouwde Jan de Berg, 01-02-1928 in Melissant, *
ca 1904 in Melissant (zoon van Leendert de Berg en Willempje Hoogmoed).
395. Aren Bette, * 01-01-1878 in Dirksland. Hij trouwde Jannetje de Ruiter, 13-03-1903 in Dirksland, *
12-08-1879 in Melissant (dochter van Willem de Ruiter en Lijntje van Loo).
Kinderen:
i. Bastiaan Bette, * ca 1906 in Dirksland. Hij trouwde Leentje Troost, 23-01-1930 in
Sommelsdijk, * ca 1906 in Sommelsdijk (dochter van Jan Troost en Stijntje Elizabeth van Eck).
396. Cornelis Bette, * 13-01-1890 in Dirksland. Hij trouwde Adriaantje Hameete, 09-10-1913 in
Dirksland, * 14-08-1893 in Dirksland (dochter van Jan Hameete en Jannetje Tamboer), ??? 05-06-1974 in
Dirksland, begraven 08-06-1974 in Dirksland.
Kinderen:
Pagina 90
i. N. Bette.
397. Johanna van Rossum, * 15-06-1875 in Middelharnis. Zij trouwde (1) Onb. Zij trouwde (2)
Hendrikus van Oostende, 24-11-1899 in Stellendam, * 15-10-1871 in Nieuwe Tonge (zoon van Jacob van
Oostende en Maria Ersiena van Ooijck).
Kinderen van Onb:
i. Johannes van Rossum, * 10-06-1898 in Stellendam, ??? 31-07-1899 in Stellendam.
Kinderen van Hendrikus van Oostende:
ii. Arentje van Oostende, * 01-06-1901 in Melissant. Zij trouwde Cornelis van Dam, 20-10-1921
in Stellendam, * ca 1894 in Ouddorp (zoon van Teunis van Dam en Cornelia van Huizen).
iii. Jacob van Oostende, * ca 1904, ??? 20-05-1905 in Melissant.
iv. Jacob van Oostende, * ca 1906 in Melissant, ??? 16-02-1931 in Stellendam. Hij trouwde Baaltje
Kievit, 21-02-1930 in Stellendam, * ca 1902 in Stellendam (dochter van Krijn Kievit en Arentje
van de Ree), ??? 16-02-1931 in Stellendam.
v. Jan van Oostende, * ca 1910. Hij trouwde Maria Hoogmoed, 23-06-1932 in Goedereede, * ca
1910 (dochter van Krijn Hoogmoed en Maartje Luime), ??? 07-11-1932 in Stellendam.
398. Janna van Rossum, * 05-02-1877 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Jacob Klink, 26-08-1898
in Stellendam, * ca 1873 in Stellendam (zoon van Jan Klink en Cornelia van den Berg).
Kinderen:
i. Jan Klink, * 26-07-1899 in Stellendam.
ii. Willem Klink, * 18-03-1901 in Stellendam.
399. Dina van Rossum, * 05-01-1886 in Melissant, ??? 08-04-1947 in Stellendam. Zij trouwde Jan van
Soest, 21-09-1906 in Stellendam, * 19-01-1885 in Stellendam (zoon van Jan van Soest en Maatje Keijzer),
??? 04-01-1954 in Stellendam.
Kinderen:
i. Jan van Soest, * CA 1907 in Stellendam. Hij trouwde Baaltje Koese, 25-05-1928 in
Stellendam, * CA 1909 in Stellendam (dochter van Aren Koese en Neeltje van Dam).
834. ii. Maatje van Soest * 21-10-1912.
835. iii. Johanna van Soest * 29-04-1915.
400. Arentje van Rossum, * 02-08-1890 in Dirksland. Zij trouwde Cornelis Molenaar, 26-02-1913 in
Stellendam, * 10-04-1886 in Melissant (zoon van Marinus Molenaar en Leentje van der Sluijs).
Kinderen:
i. Marinus Molenaar, * CA 1919, ??? 27-08-1920 in Melissant.
401. Jannetje Maria van den Hoek, * 21-07-1873 in Dirksland. Zij trouwde Hendrik de Blanken,
20-11-1894 in Woubrugge, * ca 1874 in Woubrugge (zoon van Onb en Neeltje de Blanken).
Kinderen:
i. Neeltje de Blanken, * ca 1896 in Woubrugge, ??? 20-02-1955 in Leiden. Zij trouwde Gradus
Johannes Boex.
402. Johannis Kamerling, * 30-04-1867 in Stad aan het Haringvliet, ??? 15-11-1947 in Sommelsdijk. Hij
trouwde Flippina Hollaar, 20-12-1895 in Sommelsdijk, * ca 1874 in Sommelsdijk (dochter van Teunis
Hollaar en Hendrika Kooman).
Kinderen:
i. Joost Kamerling, * 11-06-1896 in Sommelsdijk, ??? 10-07-1896 in Sommelsdijk.
ii. Joost Kamerling, * 02-09-1897 in Sommelsdijk.
iii. Teunis Kamerling, * 08-10-1898 in Sommelsdijk, ??? 09-08-1899 in Sommelsdijk.
iv. Teunis Mattheus Kamerling, * 16-07-1900 in Sommelsdijk, ??? 05-08-1900 in Sommelsdijk.
v. Johannes Kamerling, * 02-11-1901 in Sommelsdijk.
vi. Teunis Kamerling, * 02-11-1901 in Sommelsdijk.
vii. Jannetje Hendrika Kamerling, * ca 1907 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jacobus Slui,
09-09-1927 in Sommelsdijk, * ca 1907 in Sommelsdijk (zoon van Jacob Sluij en Jacomina
Nelis).
Pagina 91
403. Hendrik Kamerling, * 13-09-1877 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde Kaatje Bakelaar,
13-03-1909 in Den Bommel, * 11-05-1887 in Rotterdam (dochter van Klaas Bakelaar en Pieternella
Bakker).
Kinderen:
836. i. Joost Kamerling * 22-01-1910.
404. Mattheus Kamerling, * 10-02-1879 in Stad aan het Haringvliet, ??? 24-10-1939 in Stad aan het
Haringvliet. Hij trouwde Adriaantje Johanna Roetman, 01-12-1905 in Stad aan het Haringvliet, *
13-06-1879 in Den Bommel (dochter van Johannes Roetman en Belia Jacoba Verhoeven), ??? 18-01-1958 in
Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
i. Jannetje Jacoba Kamerling, * ca 1907 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Matthijs
Bakelaar, 04-03-1932 in Stad aan het Haringvliet, * ca 1909 in Ouddorp (zoon van Willem
Bakelaar en Johanna Heerschap).
405. Stijntje Elizabeth van Eck, * 22-03-1870 in Middelharnis, ??? 01-02-1927 in Sommelsdijk. Zij
trouwde Jan Troost, 01-08-1890 in Middelharnis, * 16-08-1867 in Sommelsdijk (zoon van Jan Troost en
Johanna van den Hoek).
Kinderen:
837. i. Johanna Troost * ca 1892.
ii. Engeltje Troost, * ca 1894 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jasper Viskil, 08-05-1914 in
Sommelsdijk, * 20-01-1894 in Middelharnis (zoon van Willem Viskil en Pietronella Hollaar).
838. iii. Hendrika Troost * 21-08-1894.
iv. Cornelia Troost, * CA 1896 in Sommelsdijk. Zij trouwde Hendrinus Christiaan Marinus
Volkert, 05-12-1919 in Sommelsdijk, * CA 1897 in Sommelsdijk (zoon van Albertus Johannes
Volkert en Hendrina Christina Maria Schillemans).
v. Jannetje Troost, * CA 1898 in Sommelsdijk. Zij trouwde Rochus Bastiaan Kranendonk,
25-06-1920 in Sommelsdijk, * CA 1896 in 's-Gravenhage (zoon van Jan Kranendonk en
Trijntje Schelling).
vi. Jan Troost, * CA 1901 in Sommelsdijk. Hij trouwde Marina Melissant, 01-06-1923 in
Sommelsdijk, * 13-08-1901 in Dirksland (dochter van Aren Melissant en Cornelia Elisabeth
Volaart).
vii. Stijntje Elizabeth Troost, * 14-05-1902 in Sommelsdijk. Zij trouwde Maarten van Gelder,
07-07-1927 in Sommelsdijk, * 05-05-1903 in Middelharnis (zoon van Leendert van Gelder en
Dirkje van Delft).
viii. Leentje Troost, * ca 1906 in Sommelsdijk. Zij trouwde Bastiaan Bette, 23-01-1930 in
Sommelsdijk, * ca 1906 in Dirksland (zoon van Aren Bette en Jannetje de Ruiter).
406. Hendrika Cornelia van Eck, * 21-11-1873 in Middelharnis, ??? 30-03-1937 in Middelharnis. Zij
trouwde Lieven Hartog, 26-04-1901 in Middelharnis, * 07-03-1873 in Middelharnis (zoon van Izaak
Hartog en Bastiaantje Jordaan), ??? n 30-3-1937.
Kinderen:
i. Izak Leendert Hartog, * 25-04-1902 in Middelharnis.
ii. doodgeboren Hartog, * 19-09-1910 in Middelharnis, ??? 19-09-1910 in Middelharnis.
iii. doodgeboren Hartog, * 16-03-1912 in Middelharnis, ??? 16-03-1912 in Middelharnis.
407. Hendrik van Eck, * 04-12-1875 in Middelharnis, ??? ca 5-9-1918 in op de Noordzee. Hij trouwde
Maria Bastiana de Waard, 13-12-1901 in Middelharnis, * 17-01-1883 in Leiden (dochter van Onb en
Pietertje de Waard), ??? 1971.
Kinderen:
i. Leendert van Eck, * 29-12-1902.
ii. Pietertje van Eck, * 1905.
iii. Engelina van Eck, * 1906.
iv. Hendrik Johannis van Eck, * 1909.
v. Leendert Jacob van Eck, * 1910.
Pagina 92
vi. Stijntje Elizabeth Hendrika Cornelia van Eck, * 1913.
vii. Pieter van Eck, * 1915.
viii. Hendrika Cornelia, * 1915.
ix. Maria Bastiana van Eck, * 21-01-1917, ??? 15-09-1918.
408. Leendert Jacob van Eck, * 12-01-1883 in Middelharnis. Hij trouwde Pieternella Westdijk,
05-10-1911 in Ouddorp, * ca 1891 in Ouddorp (dochter van Gerrit Westdijk en Magdalena Coenradie).
Kinderen:
i. Hendrika Cornelia van Eck, * 27-07-1915 in Middelharnis, ??? 30-03-2000 in Dirksland. Zij
trouwde Jacob Bestman, 27-10-1939 in Middelharnis, * 03-12-1910 in Melissant (zoon van Tijs
Bestman en Maatje Looij), ??? 27-01-1975 in Dirksland, begraven 30-01-1975 in Herkingen.
409. Maatje Leentje van Antwerpen, * ca 1860 in Sommelsdijk, ??? 05-11-1935 in Middelharnis. Zij
trouwde Johannis Krijtenberg, 05-10-1883 in Middelharnis, * 06-01-1861 in Middelharnis (zoon van
Arend Krijtenberg en Adriana van de Rovaart), ??? 02-07-1922 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Arend Krijtenberg, * 03-02-1884 in Middelharnis.
ii. Abraham Krijtenberg, * 04-03-1885 in Middelharnis, ??? 03-11-1887 in Middelharnis.
iii. Adriana Krijtenberg, * 23-06-1886 in Middelharnis, ??? 27-10-1886 in Middelharnis.
iv. Gerrit Krijtenberg, * 27-10-1887 in Middelharnis, ??? 17-12-1887 in Middelharnis.
v. Adriana Krijtenberg, * 04-01-1889 in Middelharnis.
vi. Abraham Gerrit Krijtenberg, * 12-12-1889 in Middelharnis. Hij trouwde Suzanna Viskil,
09-05-1919 in Middelharnis, * 29-12-1892 in Middelharnis (dochter van Krijn Viskil en
Martijntje de Korte), ??? 28-11-1949 in Middelharnis.
vii. Gerrit Jan Krijtenberg, * 16-02-1891 in Middelharnis, ??? 26-02-1891 in Middelharnis.
839. viii. Burgje Krijtenberg * 15-11-1892.
ix. Cornelis Krijtenberg, * 13-10-1894 in Middelharnis, ??? 12-08-1895 in Middelharnis.
x. Pieternella Krijtenberg, * 20-05-1896 in Middelharnis, ??? 30-08-1896 in Middelharnis.
xi. Jannetje Krijtenberg, * 04-12-1897 in Middelarnis.
840. xii. Jannetje Krijtenberg * 05-12-1898.
410. Jannetje van Antwerpen, * 24-04-1861 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Arend van der Vlugt,
03-03-1882 in Nieuwe Tonge, * 15-03-1857 in Dirksland (zoon van Aren van der Vlugt en Wibbina
Emmelot).
Kinderen:
i. Wibbina van der Vlugt, * 24-03-1883 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Marinus Bakelaar,
31-07-1903 in Stellendam, * 19-09-1880 in Goedereede (zoon van Jan Bakelaar en Dina
Hoogmoed).
841. ii. Anthonie van der Vlugt * 15-03-1885.
iii. Arend van der Vlugt, * 20-08-1887 in Nieuwe Tonge.
iv. Ida van der Vlugt, * 21-08-1889 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Dirk Kuijpers, 23-06-1909 in
Loosduinen, * 09-09-1887 in 's-Gravenzande (zoon van Johannes Kuijpers en Neeltje
Hekman).
v. Gerharda van der Vlugt, * 29-01-1892 in Nieuwe Tonge, ??? 05-08-1893 in Nieuwe Tonge.
vi. Marinus van der Vlugt, * 07-03-1894 in Nieuwe Tonge, ??? 12-06-1930 in Wassenaar.
vii. Gerharda van der Vlugt, * 14-05-1899 in Stellendam. Zij trouwde Gerardus Jacobus Slootweg,
09-03-1921 in Loosduinen, * ca 1900 in 's-Gravenhage (zoon van Gerardus Jacobus Slootweg
en Dina Carolina van der Noll).
viii. Jannetje van der Vlugt, * 20-03-1901 in Sommelsdijk.
411. Leentje van Antwerpen, * 15-07-1854 in Middelharnis, ??? 13-08-1944 in Middelharnis. Zij trouwde
Jeroen Hendrik Boogerman, 28-09-1875 in Sommelsdijk, * 06-10-1854 in Middelharnis (zoon van Arie
Boogerman en Neeltje van Rikxoort), ??? 17-02-1949 in Middelharnis.
Kinderen:
842. i. Arij Boogerman * 15-12-1875.
ii. Abraham Boogerman, * ca 1877 in Middelharnis. Hij trouwde Arendje Wijnhoff, 14-10-1904
Pagina 93
in Middelharnis, * 12-03-1883 in Middelharnis (dochter van Gerardus Arie Wijnhoff en
Pieternella Rooij).
412. Jacob van Antwerpen, * 04-01-1857 in Middelharnis, ??? 13-01-1933 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Arendje Noordijk, 05-09-1878 in Sommelsdijk, * 08-12-1855 in Sommelsdijk (dochter van Cornelis
Noordijk en Willemtje Groenendijk), ??? 11-01-1928 in Sommelsdijk.
Kinderen:
843. i. Klazina Wilhelmina van Antwerpen * 13-02-1879.
ii. Willempje van Antwerpen, * 11-10-1880 in Sommelsdijk, ??? 20-03-1889 in Sommelsdijk.
iii. Leentje van Antwerpen, * 01-11-1882 in Sommelsdijk, ??? 22-04-1921 in Bergen op Zoom.
844. iv. Cornelis van Antwerpen * 11-04-1885.
v. Jannetje van Antwerpen, * 25-11-1886 in Sommelsdijk. Zij trouwde Leendert Jordaan,
25-11-1910 in Sommelsdijk, * 08-10-1887 in Middelharnis (zoon van Cornelis Jordaan en
Anthonia Johanna van Es), ??? 20-06-1927 in Middelharnis.
845. vi. Maria van Antwerpen * 02-02-1889.
vii. Abraham van Antwerpen, * 14-08-1891 in Sommelsdijk, ??? 25-01-1937 in Sommelsdijk.
viii. Willempje van Antwerpen, * 24-03-1894 in Sommelsdijk. Zij trouwde Abraham Hoek,
13-11-1914 in Sommelsdijk, * ca 1891 in Bruinisse (zoon van Johan Christiaan August
Wilhelm Hoek en Pieternella van Gilst).
ix. Arendje van Antwerpen, * 04-05-1896 in Sommelsdijk, ??? 28-01-1931 in 's-Gravenhage.
413. Abraham van Antwerpen, * 24-01-1866 in Sommelsdijk. Hij trouwde Adriaantje van Groningen,
24-08-1888 in Sommelsdijk, * 01-06-1866 in Sommelsdijk (dochter van Leendert van Groningen en
Johanna Bakker).
Kinderen:
i. Abraham van Antwerpen, * 19-02-1889 in Sommelsdijk.
ii. Johanna van Antwerpen, * 17-05-1890 in Sommelsdijk.
414. Abraham Beket, * 22-02-1844 in Middelharnis, ??? 08-10-1930 in Rotterdam. Hij trouwde Lijntje
Jongejan, 05-07-1867 in Middelharnis, * 09-05-1845 in Middelharnis (dochter van Jacob Jongejan en
Geertruij Touw), ??? 29-04-1927 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Salomon Beket, * CA 1868 in Middelharnis. Hij trouwde Ida Katharina de Ruiter, 02-06-1893
in Sommelsdijk, * 18-03-1868 in Sommelsdijk (dochter van Leendert de Ruijter en Adriaantje
van der Velde).
415. Elbert Beket, * 30-06-1856 in Middelharnis, ??? 14-06-1932 in Middelharnis. Hij trouwde (1) Neeltje
Dijkers, 07-12-1877 in Middelharnis, * 08-06-1858 in Sommelsdijk (dochter van Anthonij Dijkers en
Maatje van der Sloot), ??? 19-06-1878 in Goedereede. Hij trouwde (2) Bertha Elizabeth Voordijk,
19-08-1881 in Middelharnis, * 13-11-1859 in Herkingen (dochter van Adrianus Voordijk en Neeltje
Dijkers), ??? 13-01-1930 in Middelharnis.
Kinderen van Bertha Elizabeth Voordijk:
i. doodgeboren Beket, * 20-06-1882 in Goedereede, ??? 20-06-1882 in Goedereede.
ii. doodgeboren Beket, * 20-06-1882 in Goedereede, ??? 20-06-1882 in Goedereede.
iii. Pieter Adrianus Beket, * 08-07-1883 in Goedereede.
iv. Neeltje Beket, * 07-02-1885 in Goedereede.
v. Salomon Beket, * 25-08-1886 in Goedereede, ??? 11-09-1886 in Goedereede.
vi. Aaltje Beket, * 02-10-1887 in Middelharnis. Zij trouwde Anthonie van den Berg, 03-04-1914
in Middelharnis, * ca 1892 in Kralingen (zoon van Jacob van den Berg en Neeltje Boogaard).
vii. Aagje Beket, * 03-05-1889 in Middelharnis. Zij trouwde Jacob Schuurman, 01-09-1911 in
Middelharnis, * 20-02-1881 in Sommelsdijk (zoon van Pieter Schuurman en Jannetje van der
Sluis).
846. viii. Ida Beket * 11-04-1892.
ix. Adrianus Beket, * 20-07-1897 in Middelharnis. Hij trouwde Tannetje Sprong, 11-05-1922 in
Middelharnis, * 18-05-1898 in Middelharnis (dochter van Jan Abraham Sprong en Adriana
Boer).
Pagina 94
x. Salomon Beket, * 27-12-1898 in Middelharnis, ??? 05-01-1899 in Middelharnis.
xi. Laurens Frans Beket, * 01-11-1900 in Middelharnis, ??? 24-10-1920 in Middelharnis.
xii. Bertha Elizabeth Beket, * 01-05-1902 in Middelharnis.
847. xiii. Annetje Beket * 28-04-1904.
416. Jan van Antwerpen, * 22-10-1856 in Sommelsdijk. Hij trouwde Klara de Gast, 06-05-1881 in
Middelharnis, * 07-06-1855 in Middelharnis (dochter van Jan de Gast en Willemtje Schellevis), ???
20-01-1912 in Sommelsdijk.
Kinderen:
848. i. Jan van Antwerpen * ca 1884.
ii. Robbrecht van Antwerpen, * ca 1886 in Sommelsdijk. Hij trouwde Maria Vroegindeweij,
02-06-1911 in Sommelsdijk, * 13-02-1890 in Sommelsdijk (dochter van Marinus
Vroegindeweij en Cornelia de Man).
iii. Willemtje van Antwerpen, * ca 1889 in Sommelsdijk. Zij trouwde Cornelis van der Weide,
03-05-1912 in Sommelsdijk, * 21-05-1887 in Middelharnis (zoon van Leendert van der Weide
en Jannetje Doornheijn).
417. Jan Spee, * 17-07-1844 in Sommelsdijk, ??? 13-02-1906 in Sommelsdijk. Hij trouwde Lena de Leeuw,
23-04-1868 in Sommelsdijk, * 28-02-1846 in Sommelsdijk (dochter van Jacob de Leeuw en Arendje van
Strien), ??? 08-09-1921 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Johannis Spee, * 16-02-1869 in Sommelsdijk, ??? 15-03-1869 in Sommelsdijk.
ii. Arendje Spee, * 09-04-1870 in Sommelsdijk, ??? 13-12-1880 in Sommelsdijk.
849. iii. Elisabeth Spee * 19-08-1871.
iv. Johannes Spee, * 03-04-1874 in Sommelsdijk.
850. v. Jacob Spee * 09-07-1876.
vi. Johanna Spee, * 20-10-1878 in Sommelsdijk, ??? 19-09-1880 in Sommelsdijk.
vii. doodgeboren Spee, * 02-05-1881 in Sommelsdijk, ??? 02-05-1881 in Sommelsdijk.
viii. doodgeboren Spee, * 02-05-1881 in Sommelsdijk, ??? 02-05-1881 in Sommelsdijk.
851. ix. Arentje Spee * 26-05-1882.
852. x. Johanna Spee * 29-08-1884.
418. Abram Spee, * 18-10-1845 in Sommelsdijk, ??? 07-04-1936 in Sommelsdijk. Hij trouwde Leentje de
Graaf, 01-11-1877 in Sommelsdijk, * 09-01-1852 in Stellendam (dochter van Corstiaan de Graaf en
Neeltje van Es), ??? 13-11-1928 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. doodgeboren Spee, * 06-03-1878 in Sommelsdijk, ??? 06-03-1878 in Sommelsdijk.
853. ii. Johannes Spee * 12-05-1879.
854. iii. Corstiaan Spee * 12-05-1883.
iv. Elizabeth Spee, * 12-09-1885 in Sommelsdijk. Zij trouwde Krijn Razenberg, 24-12-1920 in
Sommelsdijk, * 24-09-1885 in Middelharnis (zoon van Onbekend en Aartje Razenberg), ???
20-11-1938 in Rotterdam.
v. Neeltje Spee, * 12-09-1885 in Sommelsdijk, ??? 16-03-1888 in Sommelsdijk.
vi. Jan Spee, * 13-12-1887 in Sommelsdijk, ??? 08-11-1967 in Kloetinge. Hij trouwde Dingena
Koote, 08-06-1917 in Middelharnis, * 27-04-1895 in Middelharnis (dochter van Kornelis Koote
en Cornelia Simonsdr van Groningen), ??? 26-10-1977 in Middelharnis.
419. Johanna Spee, * 28-11-1850 in Sommelsdijk, ??? 15-04-1893 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde
Jan van Rossum, 25-03-1875 in Sommelsdijk, * 09-04-1850 in Stad aan het Haringvliet (zoon van Huibert
van Rossum en Johanna de Graaf), ??? 10-11-1936 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
i. Johanna Huiberta van Rossum, * 16-01-1878 in Stad aan 't Haringvliet.
855. ii. Johannis van Rossum * 28-01-1883.
856. iii. Dina van Rossum * 06-06-1885.
iv. Jan van Rossum, * 13-07-1887 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde Annetje Bakker,
05-06-1914 in Nieuwe Tonge, * 09-11-1886 in Nieuwe Tonge (dochter van Teunis Bakker en
Pagina 95
Adriaantje van der Stad).
v. Elisabeth van Rossum, * 14-07-1890 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Marinus van
Damme, 09-04-1913 in Stad aan het Haringvliet, * 24-12-1889 in Stad aan het Haringvliet
(zoon van Jan van Damme en Neeltje van Biert).
vi. Huibert van Rossum, * 11-04-1893 in Stad aan het Haringvliet, ??? 12-04-1893 in Stad aan het
Haringvliet.
420. George Spee, * 10-04-1853 in Middelharnis. Hij trouwde Margrietha de Ruiter, 06-04-1876 in
Sommelsdijk, * 19-09-1851 in Dirksland (dochter van Willem de Ruiter en Beaterus Holster).
Kinderen:
i. Elizabeth Pieternella Spee, * 07-11-1876 in Middelharnis.
ii. Willem Spee, * 26-10-1877 in Middelharnis.
421. Hendrik van Antwerpen, * 13-08-1856 in Sommelsdijk, ??? 07-07-1946 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Leentje Buth, 15-05-1885 in Middelharnis, * 03-12-1858 in Middelharnis (dochter van Klaas Buth en
Elizabeth Breeman), ??? 22-03-1946 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Elbert van Antwerpen, * ca 1886 in Sommelsdijk. Hij trouwde Catharina Wesdijk, 30-09-1910
in Sommelsdijk, * ca 1888 in Sommelsdijk (dochter van Adrianus Wesdijk en Leentje
Buurveld).
ii. Klaas van Antwerpen, * 03-11-1889 in Sommelsdijk.
iii. Johannes van Antwerpen, * 17-07-1893 in Sommelsdijk, ??? 11-10-1894 in Sommelsdijk.
iv. Johannes van Antwerpen, * 20-09-1895 in Sommelsdijk. Hij trouwde Neeltje Zeedijk,
02-05-1928 in Rotterdam, * ca 1899 in Alblasserdam (dochter van Jacob Zeedijk en Neeltje
Hakman).
v. Elizabeth van Antwerpen, * 18-04-1899 in Sommelsdijk.
422. Aaltje van Antwerpen, * 08-05-1863 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jan Knape, 06-05-1886 in
Sommelsdijk, * ca 1858 in Sommelsdijk (zoon van Jan Knape en Neeltje Muije).
Kinderen:
i. Jan Knape, * ca 1889 in Sommelsdijk. Hij trouwde Johanna Vroegindeweij, 08-02-1918 in
Sommelsdijk, * 16-04-1891 in Sommelsdijk (dochter van Marinus Vroegindeweij en Cornelia
de Man).
423. Jacoba van Antwerpen, * 31-01-1866 in Sommelsdijk, ??? 27-03-1923 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Cornelis Knape, 10-05-1889 in Sommelsdijk, * ca 1862 in Sommelsdijk (zoon van Jan Knape en Neeltje
Muije).
Kinderen:
857. i. Neeltje Knape * ca 1891.
ii. Elbert Knape, * ca 1893 in Sommelsdijk. Hij trouwde Johanna Driesse, 17-05-1912 in
Middelharnis, * 16-12-1892 in Middelharnis (dochter van Jan Driesse en Johanna van den Tol),
??? 14-11-1918 in Sommelsdijk.
iii. Johanna Knape, * 02-04-1896 in Sommelsdijk, ??? 04-11-1981 in Gouda. Zij trouwde Johannis
van den Tol, 21-06-1918 in Sommelsdijk, * 20-03-1893 in Middelharnis (zoon van Gerrit van
den Tol en Pieternella Kievit), ??? 18-06-1946 in Gouda.
iv. Maria Knape, * ca 1900 in Sommelsdijk. Zij trouwde Arend van der Veer, 13-04-1923 in
Sommelsdijk, * 26-01-1897 in Sommelsdijk (zoon van Beschier van der Veer en Kaatje
Springvloed).
v. Grietha Knape, * ca 1904 in Sommelsdijk. Zij trouwde Gerrit Verhage, 07-04-1932 in
Sommelsdijk, * 09-09-1902 in Middelharnis (zoon van Teunis Verhage en Elizabeth van der
Slik).
424. Johannis van Heemst, * 03-11-1858 in Sommelsdijk, ??? 02-01-1908 in Middelharnis. Hij trouwde
Adriana Nelisse, 14-12-1883 in Sommelsdijk, * 06-07-1865 in Nieuwe Tonge (dochter van Leendert
Nelisse en Klaasje Bette), ??? 09-08-1943 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
Pagina 96
i. Leendert van Heemst, * 31-12-1884 in Middelharnis. Hij trouwde Johanna Verolme,
15-03-1907 in Middelharnis, * 06-09-1886 in Nieuwe Tonge (dochter van Jacob Verolme en
Hendrica van der Veer).
858. ii. Jan van Heemst * 28-11-1887.
859. iii. Klaasje van Heemst * 18-08-1891.
iv. Johannis van Heemst, * 22-08-1894 in Middelharnis, ??? 21-08-1889. Hij trouwde Elizabeth
Janna Bazen, 17-08-1916 in Oude Tonge, * 19-12-1896 in Nieuwe Tonge (dochter van Willem
Jacobus Bazen en Jacoba Los), ??? 18-02-1991.
860. v. Lena van Heemst * ca 1899.
vi. Abraham van Heemst, * 20-10-1901 in Middelharnis. Hij trouwde Neeltje Antje Dekker,
13-08-1925 in Middelharnis, * ca 1903 in Nieuwe Tonge (dochter van Johannes Dekker en
Cornelia Verseput).
vii. Jacoba Neeltje van Heemst, * ca 1907 in Middelharnis. Zij trouwde Willem Aalbert van
Alphen, 01-05-1930 in Nieuwe Tonge, * CA 1905 in Nieuwe Tonge (zoon van Cornelis van
Alphen en Cornelia Wilhelmina Polder).
425. Hendrik van Heemst, * 11-09-1865 in Sommelsdijk, ??? 21-04-1950 in Middelharnis. Hij trouwde (1)
Hubertje van den Doel, 29-01-1886 in Sommelsdijk, * 05-06-1866 in Sommelsdijk (dochter van Teunis
van den Doel en Jannetje du Pree). Hij trouwde (2) Ariaantje van Ouwerkerk.
Kinderen van Hubertje van den Doel:
i. Dingena van Heemst, * 21-02-1896 in Middelharnis. Zij trouwde Johannis van Dongen,
30-05-1930 in Middelharnis, * 20-06-1887 in Middelharnis (zoon van Aren van Dongen en
Neeltje van der Stolpe), ??? 12-04-1939 in Middelharnis.
426. Leendert van Antwerpen, * 12-10-1866 in Sommelsdijk, ??? 02-02-1947 in Middelharnis. Hij trouwde
Elizabeth Jordaan, 22-02-1889 in Middelharnis, * 22-11-1867 in Middelharnis (dochter van Leendert
Jordaan en Cornelia Dekker).
Kinderen:
i. Jacob van Antwerpen, * 23-08-1889 in Middelharnis. Hij trouwde Anna Maria Noordijk,
22-05-1914 in Nieuwe Tonge, * 24-01-1890 in Oude Tonge (dochter van Cornelis Noordijk en
Catholijntje Bakker).
ii. Cornelia van Antwerpen, * 16-04-1892 in Middelharnis. Zij trouwde Abraham Maria Huizer,
12-06-1918 in Stad aan het Haringvliet, * CA 1890 in Rotterdam (zoon van Johannes Huizer
en Constantina Johanna Cornelia van d Broek).
iii. Leendert van Antwerpen, * 22-05-1893 in Middelharnis, ??? 06-09-1893 in Middelharnis.
iv. Leendert van Antwerpen, * 01-11-1897 in Middelharnis. Hij trouwde Neeltje de Jong,
20-06-1924 in Stad aan het Haringvliet, * CA 1901 in Nieuw-Lekkerland (dochter van Arie de
Jong en Neeltje Stam).
427. Ida van Antwerpen, * 17-05-1870 in Sommelsdijk, ??? 20-11-1947 in Middelharnis. Zij trouwde Dorus
Verwers, 14-11-1890 in Sommelsdijk, * ca 1864 in Middelharnis (zoon van Jan Verwers en Dirkje van der
Haar).
Kinderen:
861. i. Elizabeth Cornelia Verwers * 22-09-1899.
ii. Jan Verwers, * ca 1891 in Middelharnis. Hij trouwde Maria Bechtum, 30-08-1917 in
Melissant, * 14-01-1893 in Melissant (dochter van Johan Heinrich Bechtum en Pieternella van
Rijkhuizen).
iii. Leentje Verwers, * ca 1903 in Middelharnis. Zij trouwde Willem Stolk, 11-06-1926 in
Middelharnis, * 15-05-1898 in Dirksland (zoon van Jacob Stolk en Agatha Doornheim).
428. Abram van Antwerpen, * 15-02-1863 in Sommelsdijk, ??? 19-08-1939 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Klaasje Holleman, 01-12-1887 in Sommelsdijk, * 23-11-1865 in Den Bommel (dochter van Willem
Holleman en Cornelia van der Veer), ??? 10-06-1925 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Maatje van Antwerpen, * 28-05-1888 in Sommelsdijk, ??? 12-06-1889 in Sommelsdijk.
ii. Willem Abraham van Antwerpen, * 05-06-1889 in Sommelsdijk, ??? 19-06-1889 in
Pagina 97
Sommelsdijk.
iii. Maatje van Antwerpen, * 18-05-1890 in Sommelsdijk, ??? 17-12-1946 in Middelharnis. Zij
trouwde Gerrit Vroegindeweij, 20-08-1915 in Sommelsdijk, * 20-07-1891 in Middelharnis
(zoon van Marinus Vroegindeweij en Neeltje van Groningen).
iv. Willem van Antwerpen, * 20-11-1892 in Sommelsdijk. Hij trouwde Cornelia Vroegindeweij,
04-11-1921 in Middelharnis, * ca 1898 in Middelharnis (dochter van Cornelis Vroegindeweij
en Elizabeth de Waard).
v. Cornelia van Antwerpen, * 26-04-1895 in Sommelsdijk. Zij trouwde Pieter de Korte,
02-03-1922 in Sommelsdijk, * ca 1897 in Middelharnis (zoon van Beschier de Korte en
Elisabeth Leijdens).
vi. Abra van Antwerpen, * ca 1897 in Sommelsdijk. Zij trouwde Arend Koning, 01-10-1925 in
Sommelsdijk, * ca 1899 in Middelharnis (zoon van Krijn Koning en Maatje Visser).
vii. Abram van Antwerpen, * 06-07-1897 in Sommelsdijk.
viii. Abram van Antwerpen, * 10-09-1899 in Sommelsdijk, ??? 14-07-1900 in Sommelsdijk.
ix. Abram van Antwerpen, * 24-06-1901 in Sommelsdijk.
x. Marinus van Antwerpen, * ca 1904 in Sommelsdijk. Hij trouwde Maatje Groenendijk,
08-04-1927 in Sommelsdijk, * ca 1907 in Sommelsdijk (dochter van Mattheus Groenendijk en
Kaatje van Lente).
429. Lena Jacomina Sels, * 26-01-1839 in Ooltgensplaat, ??? 14-12-1915 in Ooltgensplaat. Zij trouwde
Cornelis van Putten, 04-07-1863 in Ooltgensplaat, * 06-04-1833 in Ooltgensplaat (zoon van Arend
Cornelisz van Putten en Kaatje de Vos), ??? 20-02-1912 in Ooltgensplaat.
Kinderen:
862. i. Lena van Putten * 09-10-1863.
ii. Arend van Putten, * 10-08-1865 in Ooltgensplaat, ??? 27-08-1865 in Ooltgensplaat.
iii. Kaatje Christina van Putten, * 10-08-1865 in Ooltgensplaat, ??? 25-08-1865 in Ooltgensplaat.
iv. Arend van Putten, * 06-08-1866 in Ooltgensplaat. Hij trouwde Frouktje Zandstra, 04-08-1888
in Ooltgensplaat, * CA 1867 in Grijpskerk (dochter van Jan Zandstra en Martje Jansen).
v. Pieter Anthonij van Putten, * 16-10-1867 in Ooltgensplaat, ??? 14-05-1868 in Ooltgensplaat.
vi. Pieter Anthonij van Putten, * 01-05-1869 in Ooltgensplaat. Hij trouwde Wijntje van Ree,
14-05-1898 in Ooltgensplaat, * 19-12-1871 in Ooltgensplaat (dochter van Jan van Ree en
Margaretha van Nimwegen).
vii. Catharinus Cornelis van Putten, * 10-03-1872 in Ooltgensplaat.
viii. Kaatje van Putten, * 02-10-1874 in Ooltgensplaat, ??? 22-10-1874 in Ooltgensplaat.
ix. Kaatje van Putten, * 20-07-1877 in Ooltgensplaat, ??? 30-07-1877 in Ooltgensplaat.
430. Paulus van Putten, * 13-06-1851 in Ooltgensplaat. Hij trouwde Johanna Catharina van der Sluijs,
28-08-1875 in Ooltgensplaat, * 07-03-1845 in Den Bommel (dochter van Willem Korstiaanz van der Sluijs
en Geertrui van der Meij).
Kinderen:
i. doodgeboren Van Putten, * 01-04-1878 in Ooltgensplaat, ??? 01-04-1878 in Ooltgensplaat.
431. Maria Christina Korteweg, * 27-11-1839 in Den Bommel, ??? 22-08-1873 in Den Bommel. Zij
trouwde Klaas Vaalburg, 05-08-18?? in Haarlemmermeer, * 27-02-1829 in Den Bommel (zoon van
Leendert Vaalburg en Geertruij van Schouwen).
Kinderen:
i. Geertrui Vaalburg, * CA 1862 in Haarlemmermeer. Zij trouwde Cornelis Jacob Fillekes,
23-03-1887 in Haarlemmermeer, * CA 1864 in Hazerswoude (zoon van Hendrik Fillekes en
Elisabeth Duinkerke).
ii. Paulus Iman Vaalburg, * CA 1866 in Haarlemmermeer. Hij trouwde (1) Sophia Jacoba Smits,
01-05-1901 in Haarlemmermeer, * CA 1876 in Drongelen (dochter van Andries Smits en
Johanna van Beuzekom). Hij trouwde (2) Trijntje Schoondermerk, 16-04-1908 in Leimuiden,
* CA 1877 in Haarlemmermeer (dochter van Joris Schoondermerk en Jacomijntje Witte).
iii. Anthonia Vaalburg, * CA 1874 in Haarlemmermeer. Zij trouwde Teunis de Geus, 22-04-1896
in Haarlemmermeer, * CA 1868 in 's-Gravendeel (zoon van Pieter de Geus en Adriaantje de
Vlaming).
Pagina 98
432. Christina Adriana Korteweg, * 21-05-1841 in Den Bommel, ??? 22-12-1889 in Ooltgensplaat. Zij
trouwde (1) Rozenbeek. Zij trouwde (2) Johannis Hobbel, 27-09-1861 in Ooltgensplaat, * 28-08-1838 in
Ooltgensplaat (zoon van Jacob Hobbel en Leentje van den Broek), ??? 05-05-1898 in Ooltgensplaat.
Kinderen van Johannis Hobbel:
i. Leentje Anthonia Hobbel, * 27-11-1862 in Ooltgensplaat, ??? 07-08-1864 in Ooltgensplaat.
ii. Paulus Iman Hobbel, * 07-11-1864 in Ooltgensplaat, ??? 05-08-1865 in Ooltgensplaat.
iii. Paulus Iman Hobbel, * 23-12-1865 in Ooltgensplaat, ??? 20-06-1921 in Rotterdam. Hij trouwde
Geertrui Mooijaart, 29-10-1898 in Ooltgensplaat, * 09-09-1864 in Den Bommel (dochter van
Marinus Mooijaart en Kommertje van Rossum).
iv. Leentje Anthonia Hobbel, * 29-08-1869 in Ooltgensplaat, ??? 12-04-1950 in Oude Tonge. Zij
trouwde Aart Jakob van der Poel, 27-12-1906 in Ooltgensplaat, * 11-10-1855 in Groote Lindt
(zoon van Aart van der Poel en Apolonia Lagendijk), ??? 18-09-1934 in Apeldoorn.
v. Anthonia Cornelia Hobbel, * 22-09-1871 in Ooltgensplaat, ??? 20-08-1872 in Ooltgensplaat.
vi. Anthonia Cornelia Hobbel, * 15-01-1873 in Ooltgensplaat, ??? 18-06-1873 in Ooltgensplaat.
vii. Anthonia Cornelia Hobbel, * 22-09-1874 in Ooltgensplaat, ??? 01-05-1929 in Ooltgensplaat. Zij
trouwde Hendrik Brooshooft, 08-10-1898 in Ooltgensplaat, * 24-04-1868 in Dirksland (zoon
van Pieter Brooshoofd en Hendrina van Loo), ??? 25-04-1931 in Ooltgensplaat.
viii. Johanna Hobbel, * 13-10-1876 in Ooltgensplaat, ??? 04-07-1877 in Ooltgensplaat.
ix. Jacob Hobbel, * 30-11-1877 in Ooltgensplaat, ??? 21-08-1878 in Ooltgensplaat.
x. Johanna Maria Hobbel, * 21-11-1879 in Ooltgensplaat, ??? 16-10-1945 in Dirksland. Zij trouwde
Marinus Gerbrand Kanters, 08-06-1905 in Ooltgensplaat, * CA 1879 in Oude Tonge (zoon van
Mattheus Kanters en Jannetje Hartog).
433. Jacomijna Korteweg, * 30-03-1843 in Den Bommel, ??? 02-01-1919 in Ooltgensplaat. Zij trouwde
Jacobus van Nimwegen, 24-03-1869 in Den Bommel, * 28-09-1835 in Ooltgensplaat (zoon van Jacobus
van Nimwegen en Wijntje de Geus), ??? 21-02-1917 in Ooltgensplaat.
Kinderen:
i. Jacobus van Nimwegen, * 20-06-1869 in Ooltgensplaat, ??? 25-06-1869 in Ooltgensplaat.
ii. Jacobus van Nimwegen, * 02-06-1870 in Ooltgensplaat, ??? 17-01-1950 in Rotterdam. Hij
trouwde Neesje Maria van Gent, 28-05-1898 in Ooltgensplaat, * 21-06-1873 in Ooltgensplaat
(dochter van Louis van Gent en Adriana van Kempen).
iii. Paulus Iman van Nimwegen, * 27-10-1871 in Ooltgensplaat.
iv. Wijntje Anthonia van Nimwegen, * 30-11-1872 in Ooltgensplaat, ??? 04-08-1873 in
Ooltgensplaat.
v. Anthonij Leendert van Nimwegen, * 21-01-1874 in Ooltgensplaat, ??? 31-07-1874 in
Ooltgensplaat.
vi. Wijntje Anthonia van Nimwegen, * 15-10-1875 in Ooltgensplaat, ??? 20-06-1876 in
Ooltgensplaat.
vii. Anthonij Leendert van Nimwegen, * 11-05-1877 in Ooltgensplaat, ??? 16-02-1882 in
Ooltgensplaat.
viii. Korstiaan van Nimwegen, * 30-12-1878 in Ooltgensplaat, ??? 26-02-1879 in Ooltgensplaat.
863. ix. Anthonia Wijntje van Nimwegen * 16-10-1880.
x. Anthonij Leendert van Nimwegen, * 31-12-1882 in Ooltgensplaat, ??? 28-06-1893 in
Ooltgensplaat.
xi. Corstiaan van Nimwegen, * 16-05-1887 in Ooltgensplaat, ??? 15-12-1888 in Ooltgensplaat.
434. Adriana Korteweg, * 13-07-1845 in Den Bommel, ??? 08-12-1920 in Den Bommel. Zij trouwde (1)
Abraham Boeter, 24-07-1867 in Den Bommel, * 14-07-1845 in Stad aan het Haringvliet (zoon van Joost
Boeter en Cornelia Verbrugge), ??? 10-03-1882 in Ooltgensplaat. Zij trouwde (2) Jacob van den Boogert,
05-04-1884 in Ooltgensplaat, * 09-05-1854 in Ooltgensplaat (zoon van Abraham van den Boogert en
Teuntje Schippers), ??? 17-01-1932 in Ooltgensplaat.
Kinderen van Abraham Boeter:
i. Joost Boeter, * ca 1870 in Den Bommel. Hij trouwde Cornelia de Visser, 22-02-1902 in
Ooltgensplaat, * ca 1872 in Dirksland (dochter van Arie de Visser en Catharina van den
Meeberg).
Pagina 99
864. ii. Paulus Iman Boeter * 09-03-1872.
iii. Anthonia Cornelia Boeter, * ca 1876 in Ooltgensplaat. Zij trouwde Ruth van Eck, 05-05-1900
in Ooltgensplaat, * CA 1876 in Den Bommel (zoon van Johannis Ruthsz van Eck en Goverina
de Vos).
865. iv. Dorothea Johanna Boeter * ca 1879.
v. Maria Christina Boeter.
435. Anthonij Leendert Korteweg, * 25-08-1851 in Den Bommel, ??? 20-12-1894 in Rotterdam. Hij
trouwde Maartje Kwak, 21-04-1881 in Melissant, * 11-08-1855 in Melissant, ??? 24-04-1901 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Paulus Iman Korteweg, * 27-03-1882 in Den Bommel, ??? 07-04-1918 in Poortugaal.
ii. Kommer Korteweg, * 23-03-1883 in Den Bommel, ??? 11-04-1884 in Den Bommel.
iii. Kommer Korteweg, * 25-04-1884 in Den Bommel, ??? 30-04-1901 in Rotterdam.
iv. Cornelia Korteweg, * 25-03-1886 in Den Bommel, ??? 09-10-1951. Zij trouwde Willem
Glimmerveen, 07-09-1910 in Rotterdam, * 20-07-1887 in Rotterdam (zoon van Willem
Glimmerveen en Alida Jocker), ??? 20-01-1976.
866. v. Pieter Korteweg * 11-12-1888.
vi. Leendert Korteweg, * 20-11-1889 in Den Bommel, ??? 18-03-1894 in Rotterdam.
436. Anthonij Korteweg, * 03-04-1841 in Sommelsdijk, ??? 19-04-1923 in Sommelsdijk. Hij trouwde (1)
Cornelia Nuchteren, 08-02-1867 in Nieuwe Tonge, * 02-07-1846 in Nieuwe Tonge (dochter van Adrianus
Nuchteren en Annigje Verhulp), ??? 25-05-1868 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde (2) Adriaantje Witvliet,
23-01-1879 in Sommelsdijk, * 27-09-1834 in Middelharnis (dochter van Aren Arentsz Witvliet en Trijntje
Pas), ??? 26-02-1906 in Middelharnis.
Kinderen van Cornelia Nuchteren:
i. Pieternella Korteweg, * 09-12-1867 in Nieuwe Tonge, ??? 07-06-1868 in Nieuwe Tonge.
437. Cornelis Korteweg, * 07-12-1848 in Sommelsdijk, ??? 15-10-1916 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Margaretha van Delft, 06-07-1873 in Middelharnis, * 10-06-1849 in Middelharnis (dochter van Johannis
van Delft en Elizabeth van der Velde), ??? 12-04-1929 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Cornelia Korteweg, * 28-07-1874 in Sommelsdijk. Zij trouwde (1) Marinus Appel,
14-08-1908 in Sommelsdijk, * 03-12-1868 in Sommelsdijk (zoon van Laurus Appel en
Christina Cornelia Schoonejongen), ??? 12-02-1922 in Sommelsdijk. Zij trouwde (2) Jan
Overbeeke, 27-09-1923 in Sommelsdijk, * 01-04-1868 in Ooltgensplaat (zoon van Jacobus
Overbeeke en Jannetje Nelisse).
ii. Elizabeth Korteweg, * 16-04-1878 in Sommelsdijk, ??? 17-10-1902 in Sommelsdijk.
867. iii. Corstiaan Korteweg * 25-11-1880.
iv. Adriaantje Korteweg, * 25-11-1880 in Sommelsdijk, ??? 11-04-1902 in Sommelsdijk.
v. Maatje Korteweg, * 12-03-1887 in Sommelsdijk, ??? 05-12-1982 in Sommelsdijk.
438. Christina Korteweg, * 12-08-1850 in Sommelsdijk, ??? 04-06-1887 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde
Abraham Rozenbeek, 15-05-1874 in Nieuwe Tonge, * 17-02-1843 in Nieuwe Tonge (zoon van Hendrik
Rozenbeek en Cornelia Breeman), ??? 25-12-1920 in Middelharnis.
Kinderen:
868. i. Cornelia Rozenbeek * 11-02-1875.
869. ii. Hendrika Rozenbeek * ca 1879.
439. Jacomina Korteweg, * 23-07-1856 in Sommelsdijk. Zij trouwde Willem Westerman, 12-05-1887 in
Sommelsdijk, * CA 1855 in Oost en West Barendrecht (zoon van Jan Pieter Westerman en Maaike Lems).
Kinderen:
i. Cornelia Westerman.
ii. Corstiaan Westerman.
iii. Cornelia Maaike Westerman.
440. Lena Korteweg, * 03-06-1862 in Sommelsdijk, ??? 11-07-1924 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jilles van
Pagina 100
den Doel, 19-09-1881 in Sommelsdijk, * 27-07-1858 in Melissant (zoon van Pieter van den Doel en
Johanna Schilperoord), ??? 27-05-1937 in Sommelsdijk.
Kinderen:
870. i. Willempje van den Doel * 16-01-1882.
871. ii. Pieter van den Doel * 06-12-1883.
iii. Johanna van den Doel, * 10-03-1885 in Sommelsdijk, ??? 1975 in Vlaardingen. Zij trouwde
Hendrik van der Kooij, ??? in Vlaardingen.
iv. Korstiaan van den Doel, * 05-05-1886 in Sommelsdijk, ??? 28-10-1886 in Sommelsdijk.
v. Kornelia van den Doel, * 25-11-1887 in Oudenbosch, ??? 24-01-1962 in Dordrecht. Zij trouwde
Ludwig Schimmelpfeng, * 30-10-1880 in Solz, Hessen, ??? 1941 in Den Haag.
vi. Korstiaan van den Doel, * 19-04-1889 in Sommelsdijk, ??? 16-08-1889 in Sommelsdijk.
872. vii. Maria Elisabeth van den Doel * 30-06-1891.
873. viii. Adriaantje van den Doel * 01-06-1892.
874. ix. Jozina van den Doel * 14-02-1894.
x. Korstiaan van den Doel, * 03-09-1895 in Sommelsdijk, ??? 23-07-1898 in Sommelsdijk.
875. xi. Hester van den Doel * 19-03-1897.
xii. Christina van den Doel, * 23-11-1900 in Sommelsdijk, ??? 24-05-1929 in Vlaardingen.
876. xiii. Lena van den Doel * 14-11-1901.
441. Jan Korteweg, * 27-05-1861 in Middelharnis. Hij trouwde Stijntje Cornelia Verweij, 19-04-1889 in
Middelharnis, * 24-01-1863 in Vianen.
Kinderen:
877. i. Anthonij Korteweg * 14-04-1890.
ii. Jacobus Bastiaan Korteweg, * 30-10-1891 in Middelharnis, ??? 09-12-1892 in Middelharnis.
442. Anthonij Korteweg, * 06-02-1854 in Ooltgensplaat, ??? 07-07-1930 in Vlissingen. Hij trouwde (1)
Johanna Cornelia Bevelander, 21-04-1880 in Vlissingen, * 27-08-1858 in Oud-Vossemeer (dochter van
Willem Johannes Bevelander en Prijna de Graaff), ??? 19-09-1894. Hij trouwde (2) Wilhelmina Johanna
Pieternella Mink, 18-03-1903 in Oost en West Souburg, * CA 1856 in Middelburg (dochter van Pieter
Cornelis Mink en Catharina Margrieta Henriette Dirksen), ??? 01-01-1930 in Vlissingen.
Kinderen van Johanna Cornelia Bevelander:
i. Maria Jacoba Korteweg, * 31-08-1880 in Vlissingen, ??? 15-08-1904 in Vlissingen.
ii. Willem Johannes Korteweg, * 21-03-1882 in Vlissingen, ??? 17-07-1917 in Utrecht.
iii. Jacob Willem Korteweg, * 31-01-1885 in Vlissingen, ??? 31-05-1939 in Vlissingen. Hij trouwde
Maria Pieternella Gazan, 21-06-1923 in Rotterdam, * 27-11-1887 in Vlissingen.
iv. Johanna Cornelia Korteweg, * 29-02-1888 in Vlissingen, ??? 31-03-1889 in Vlissingen.
v. Johanna Cornelia Korteweg, * 03-03-1890 in Vlissingen. Zij trouwde Leendert Schreuder.
vi. Anthony Korteweg, * 26-01-1893 in Vlissingen, ??? 20-09-1894 in Vlissingen.
443. Jacob Cornelis Korteweg, * 07-01-1862 in Stad aan het Haringvliet, ??? 04-01-1946 in Franeker. Hij
trouwde Willemina Adriana van Heemst, 16-05-1891 in Antwerpen, * 29-09-1872 in Rotterdam, ???
27-10-1951 in Vlissingen.
Kinderen:
i. Maria Jacoba Korteweg, * 16-09-1894 in Antwerpen, ??? 10-01-1927 in Vlissingen. Zij trouwde
Charles Louis Smagge, 12-08-1919 in Vlissingen, * 09-12-1893 in Vlissingen (zoon van
Edmondus Franciscus Smagge en Marina Justina Daems), ??? 04-04-1963.
ii. Adriana Korteweg, * 15-02-1896 in Antwerpen. Zij trouwde Reinold Roelf de Vries,
29-04-1920 in Vlissingen, * CA 1894 in Harlingen (zoon van Roel de Vries en Feikje Numan).
iii. Wilhelmina Korteweg, * 06-06-1897 in Antwerpen.
878. iv. Jacob Anthonie Korteweg * 10-01-1899.
879. v. Anthonie Korteweg * 02-03-1900.
880. vi. Pieternella Korteweg * 05-06-1901.
vii. Pieter Korteweg, * 06-05-1903 in Vlissingen, ??? 02-10-1965 in Vlissingen. Hij trouwde Marie
Jeanne Blonde, 11-12-1947 in Vlissingen, * 19-07-1910 in Vlissingen.
444. Marinus Timmerman, * 27-09-1868 in Sommelsdijk. Hij trouwde Jobje Dunweg, 04-05-1894 in
Pagina 101
Dirksland, * 03-08-1870 in Dirksland (dochter van Abraham Dunweg en Geertje Visser), ??? 22-06-1935 in
Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Geertje Timmerman, * 11-06-1896 in Sommelsdijk. Zij trouwde Heime Vermaas, 26-06-1919
in Sommelsdijk, * 20-11-1893 in Middelharnis (zoon van Klaas Vermaas en Johanna
Langbroek).
445. Dingeman de Mooij, * 18-02-1879 in Sommelsdijk, ??? 31-12-1940 in Middelharnis. Hij trouwde
Adriana Mosselman, 15-08-1902 in Nieuwe Tonge, * 13-02-1878 in Nieuwe Tonge (dochter van
Andries Mosselman en Arentje Zaaijer), ??? 08-02-1944 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Janna Arendje de Mooij, * CA 1903 in Sommelsdijk. Zij trouwde Iman Cornelis Zaaijer,
22-08-1923 in Sommelsdijk, * 17-03-1899 in Middelharnis (zoon van Jacob Zaaijer en Lientje
Cornelia Vermeer).
446. Marinus Peekstok, * 22-09-1870 in Sommelsdijk. Hij trouwde Elizabeth Adriana van Eck,
25-09-1896 in Dirksland, * ca 1871 in Middelharnis (dochter van Marinus Cornelis van Eck en Adriana
Grootenboer), ??? 21-10-1948 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Jacobus Peekstok, * 06-03-1897 in Sommelsdijk.
881. ii. Marinus Cornelis Peekstok * 25-01-1898.
882. iii. Abraham Peekstok * 07-03-1899.
iv. Adrianus Peekstok, * 04-06-1900 in Sommelsdijk. Hij trouwde Sietje Anna Gideon,
03-07-1930 in Sommelsdijk, * ca 1906 in Sommelsdijk (dochter van Jan Gideon en Kaatje
Lodder).
v. Marina Peekstok, * 12-06-1901 in Sommelsdijk, ??? 16-05-1902 in Sommelsdijk.
vi. Marina Peekstok, * ca 1904 in Sommelsdijk. Zij trouwde Hendrik van Staalduinen,
25-02-1932 in Sommelsdijk, * ca 1905 in Naaldwijk (zoon van Leendert van Staalduinen en
Neeltje Zegwaard).
447. Suzanna Cornelia Peekstok, * 11-10-1875 in Sommelsdijk. Zij trouwde Johannes Dambruin,
19-05-1899 in Sommelsdijk, * ca 1870 in Renesse (zoon van Jakob Dambruin en Jacomina Janna de
Bakker), ??? 03-12-1938 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Jacob Jacobus Dambruin, * 07-09-1900 in Sommelsdijk. Hij trouwde Bastiaantje Leentje van
der Meide, 22-04-1925 in Middelharnis, * ca 1899 in Sommelsdijk (dochter van Jan van der
Meide en Jannetje van Teeling).
448. Suzanna Cornelia Stolk, * 12-01-1876 in Middelharnis. Zij trouwde Jan van Ree, 28-05-1904 in Den
Bommel, * 03-06-1879 in Ooltgensplaat (zoon van Klaas van Ree en Adriaantje van der Sluijs).
Kinderen:
i. Adriaantje Johanna Marina van Ree, * ca 1906 in Ooltgensplaat. Zij trouwde Leendert
Cornelis de Vos, 22-07-1926 in Ooltgensplaat, * ca 1903 in Ooltgensplaat (zoon van Jacob
Leendert de Vos en Adriaantje Hartmans).
ii. Pietertje van Ree, * ca 1908 in Ooltgensplaat. Zij trouwde Johannis Jordaan, 23-10-1930 in
Ooltgensplaat, * ca 1908 in Rotterdam (zoon van Johannis Jordaan en Janna Speksnijder).
449. Petronella Jacoba Stolk, * 03-03-1885 in Den Bommel. Zij trouwde Johannis van Ree, 20-04-1911 in
Ooltgensplaat, * 26-08-1882 in Ooltgensplaat (zoon van Klaas van Ree en Adriaantje van der Sluijs).
Kinderen:
i. Adriaantje van Ree, * ca 1915, ??? 19-04-1915 in Ooltgensplaat.
ii. Klaas Andries van Ree, * ca 1919, ??? 04-12-1919 in Ooltgensplaat.
450. Cornelis Vis, * 10-10-1877 in Sommelsdijk, ??? 25-02-1949 in Middelharnis. Hij trouwde Adriana van
der Meide, 09-02-1900 in Sommelsdijk, * 1873 in Sommelsdijk (dochter van Leendert van der Meide en
Leentje Essebagger), ??? 1961 in Middelharnis.
Pagina 102
Kinderen:
i. Arendje Vis, * 04-07-1900 in Sommelsdijk, ??? 19-06-1992 in Woerden. Zij trouwde Jan
Nieuwland, 16-03-1923 in Middelharnis, * 05-12-1897 in Middelharnis (zoon van Gorus
Nieuwland en Hester But), ??? 17-05-1973 in Woerden.
ii. Leentje Vis, * 26-11-1901 in Middelharnis.
iii. Adriana Vis, * 23-12-1902 in Middelharnis.
883. iv. Benjamin Vis.
884. v. Nicolaas Vis * 1913.
451. Jan Vis, * 01-02-1879 in Sommelsdijk. Hij trouwde Dingena Overweel, 04-05-1899 in Melissant, *
20-01-1879 in Melissant (dochter van Arie Overweel en Adriana Grootenboer).
Kinderen:
i. Benjamin Vis, * 12-11-1899 in Sommelsdijk. Hij trouwde Geertrui Jacoba de Jong,
01-07-1931 in Rotterdam, * ca 1909 in Rotterdam (dochter van Fokke Antonius de Jong en
Isabella Baan).
ii. Arie Vis, * 21-12-1900 in Sommelsdijk. Hij trouwde Anna Maria Barbara Vijgen, 31-12-1926
in Ubach over Worms, * 27-09-1902 in Ubach over Worms (dochter van Hendrik Josph Vijgen
en Josepha Schmitz).
iii. Cornelis Vis, * 29-12-1902 in Sommelsdijk. Hij trouwde Aaltje Koote, 29-11-1923 in
Sommelsdijk, * ca 1904 in Sommelsdijk (dochter van Simon Frans Koote en Jannetje Stapel).
iv. doodgeboren Vis, * 28-09-1904 in Sommelsdijk, ??? 28-09-1904 in Sommelsdijk.
v. doodgeboren Vis, * 29-05-1911 in Sommelsdijk, ??? 29-05-1911 in Sommelsdijk.
vi. doodgeboren Vis, * 12-11-1917 in Sommelsdijk, ??? 12-11-1917 in Sommelsdijk.
452. Arendje Vis, * 28-07-1880 in Sommelsdijk. Zij trouwde Anthonij Roetman, 06-08-1909 in
Sommelsdijk, * 28-09-1874 in Sommelsdijk (zoon van Johannis Roetman en Sijtje Soldaat), ???
25-01-1967.
Kinderen:
i. doodgeboren Roetman, * 12-10-1910 in Sommelsdijk, ??? 12-10-1920 in Sommelsdijk.
ii. Johannes Roetman, * ca 1911 in Sommelsdijk, ??? 09-10-1911 in Sommelsdijk.
iii. Benjamin Roetman, * 05-09-1920, ??? 11-07-1992 in Dirksland, begraven in Sommelsdijk.
453. Johanna Vis, * 16-12-1884 in Sommelsdijk, ??? 16-12-1968, begraven in Sommelsdijk. Zij trouwde
Teunis van den Doel, 16-05-1913 in Sommelsdijk, * 16-12-1885 in Sommelsdijk (zoon van Mattheus van
den Doel en Janna van Rikxoort), ??? 13-09-1964 in Sommelsdijk, begraven in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Janna van den Doel, * 15-07-1918 in Sommelsdijk. Zij trouwde Anne Terlouw, * 1928 in
Bleskensgraaf en Hofwegen (zoon van Leendert Terlouw en Neeltje Boer).
ii. Arendje van den Doel, * 14-09-1922 in Sommelsdijk, ??? 12-06-1971 in Sommelsdijk.
454. Aren Kranse, * 16-02-1846 in Sommelsdijk, ??? 10-01-1903 in Sommelsdijk. Hij trouwde Adriana
Looij, 01-07-1870 in Sommelsdijk, * ca 1851 in Middelharnis (dochter van Jan Looij en Tona van der
Valk), ??? 13-10-1932 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Barend Kranse, * 11-12-1870 in Sommelsdijk, ??? 15-09-1875 in Sommelsdijk.
ii. Antonia Kranse, * 22-06-1872 in Sommelsdijk, ??? 12-10-1875 in Sommelsdijk.
iii. Leentje Kranse, * 08-09-1873 in Sommelsdijk, ??? 01-07-1874 in Sommelsdijk.
iv. Leentje Kranse, * 21-11-1874 in Sommelsdijk, ??? 14-04-1875 in Sommelsdijk.
885. v. Barend Kranse * 25-01-1876.
vi. Jan Kranse, * 29-08-1877 in Sommelsdijk, ??? 21-11-1877 in Sommelsdijk.
vii. Antonia Kranse, * 03-03-1880 in Sommelsdijk. Zij trouwde Paulus van der Kooij, 29-03-1901
in Sommelsdijk, * ca 1878 in Middelharnis (zoon van Willem van der Kooij en Pietertje
Meijer).
viii. Gerrit Kranse, * 03-04-1881 in Sommelsdijk, ??? 07-04-1881 in Sommelsdijk.
ix. Maria Kranse, * 17-04-1882 in Sommelsdijk, ??? 25-04-1883 in Sommelsdijk.
x. Jan Kranse, * 24-12-1885 in Sommelsdijk, ??? 30-07-1886 in Sommelsdijk.
Pagina 103
886. xi. Jan Kranse * 17-05-1888.
455. Gerrit Kranse, * 16-01-1848 in Sommelsdijk, ??? 23-04-1926 in Sommelsdijk. Hij trouwde Henderina
den Hollander, 08-05-1873 in Middelharnis, * 08-05-1848 in Middelharnis (dochter van Cornelis den
Hollander en Pietertje van den Nieuwendijk), ??? 01-03-1919 in Sommelsdijk.
Kinderen:
887. i. Leentje Kranse * 14-02-1874.
888. ii. Pietertje Kranse * 31-07-1875.
iii. Arentje Kranse, * 20-11-1877 in Sommelsdijk, ??? 03-01-1879 in Sommelsdijk.
iv. Cornelis Kranse, * 23-10-1879 in Middelharnis, ??? 13-12-1910 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Marina Buurt, 29-03-1907 in Sommelsdijk, * 03-08-1882 in Oude Tonge (dochter van Johannes
Buurt en Klaasje Timmers), ??? 13-06-1975.
889. v. Arendje Kranse * 11-05-1882.
vi. Barend Kranse, * 16-01-1885 in Middelharnis. Hij trouwde Stoffelina Martina de Vos,
21-06-1907 in Oude Tonge, * ca 1886 in Oude Tonge (dochter van Adrianus de Vos en
Jacomina de Korte), ??? 23-06-1947 in Sommelsdijk.
890. vii. Jacob Kranse * 15-09-1887.
viii. Sara Kranse, * 24-12-1889 in Middelharnis. Zij trouwde Jan Wielhouwer, 29-08-1913 in
Sommelsdijk, * ca 1889 in Sommelsdijk (zoon van Jacobus Wielhouwer en Martijntje van
Eesteren).
456. Sara Kranse, * 20-02-1862 in Sommelsdijk. Zij trouwde Arend Witvliet, 29-01-1886 in
Middelharnis, * 27-11-1860 in Middelharnis (zoon van Dirk Witvliet en Willemina Johanna Moll), ???
07-09-1942 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Maria Witvliet, * 07-07-1886 in Middelharnis.
ii. Dirk Witvliet, * 21-09-1888 in Middelharnis. Hij trouwde Woutrina van Hulst, 20-02-1914 in
Middelharnis, * 19-11-1890 in Middelharnis (dochter van Gerrit van Hulst en Cornelia Pas).
iii. Wilhelmina Johanna Witvliet, * 05-12-1894 in Middelharnis, ??? 21-06-1973 in Zwijndrecht. Zij
trouwde Jacob Sala, 03-10-1924 in Middelharnis, * 06-12-1892 in Middelharnis (zoon van
Jacobus Sala en Aagje Schol), ??? 30-09-1976 in Zwijndrecht.
iv. Pieter Witvliet, * 19-06-1897 in Middelharnis. Hij trouwde Dina van Dijke, 17-11-1921 in
Dirksland, * ca 1900 in Rotterdam (dochter van Johannis van Dijke en Maria Pieternella
Boeser).
v. Hiltje Witvliet, * 22-08-1899 in Middelharnis.
vi. Pietertje Witvliet, * 16-07-1901 in Middelharnis.
vii. Willem Johannis Witvliet, * ca 1904 in Middelharnis. Hij trouwde Maria van der Stoep,
27-06-1930 in Sommelsdijk, * ca 1903 in Berkel en Rodenrijs (dochter van Gerrit van der
Stoep en Elizabeth Molenaar).
457. Arend Kranse, * 01-07-1868 in Middelharnis, ??? 14-02-1957 in Sommelsdijk. Hij trouwde Fransje
Vroegindeweij, 24-01-1896 in Sommelsdijk, * 28-07-1872 in Sommelsdijk (dochter van Hendrik
Vroegindeweij en Jannetje van de Roovaart), ??? 01-02-1953 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Maria Kranse, * 06-07-1896 in Middelharnis, ??? 01-02-1953 in Middelharnis.
891. ii. Hendrik Kranse * 03-11-1897.
iii. Jannetje Kranse, * 09-05-1899 in Middelharnis, ??? 08-11-1969 in Middelharnis. Zij trouwde
Willem Vroegindeweij, 09-05-1924 in Middelharnis, * 17-02-1897 in Middelharnis (zoon van
Jan Vroegindeweij en Adriaantje Lugthart), ??? 12-08-1969 in Middelharnis.
892. iv. Sara Kranse * 26-08-1900.
893. v. Anna Kranse * 10-05-1902.
vi. Pietertje Kranse, * 22-09-1903 in Middelharnis, ??? 25-01-1980. Zij trouwde Jan Albregts,
28-11-1930 in Middelharnis, * 03-03-1903 in Middelharnis (zoon van Jacob Cornelis Albregts
en Sara Peeman), ??? 27-03-1974.
894. vii. Grietje Kranse * 06-12-1904.
895. viii. Pieter Kranse * 03-09-1907.
Pagina 104
896. ix. Aaltje Kranse * 08-04-1909.
897. x. Kaatje Kranse * 08-1910.
xi. doodgeboren Kranse, * 19-01-1913 in Middelharnis, ??? 19-01-1913 in Middelharnis.
898. xii. Willemtje Kranse * 26-11-1915.
458. Hendrik Marinus Hemmink, * 24-12-1868 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Maatje Robijn,
10-04-1896 in Sommelsdijk, * 28-09-1865 in Sommelsdijk (dochter van Johannes Robijn en Josina
Meeuwis), ??? 20-02-1929 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Grieta Hemmink, * 06-02-1897 in Nieuwe Tonge.
ii. Johannes Marinus Hemmink, * 01-03-1900 in Nieuwe Tonge.
iii. Marinus Johannes Hemmink, * 02-09-1902 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Lena Johanna
Hotting, 02-04-1927 in Ooltgensplaat, * ca 1907 in Ooltgensplaat (dochter van Eliza Hotting
en Maria Bastiaantje van Nieuwaal).
459. Adriana Kievit, * 09-08-1873 in Nieuwe Tonge, ??? 11-07-1946 in Nieuwe Tonge, begraven
15-07-1946 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Aren Gebraad, 27-11-1897 in Nieuwe Tonge, * 12-09-1870 in
Oude Tonge (zoon van Pieter Gebraad en Neeltje Maria Troelja), ??? 24-01-1951 in NieuweTonge.
Kinderen:
i. Pieter Gebraad, * 27-09-1898 in Nieuwe Tonge, ??? 07-03-1909 in Nieuwe Tonge.
899. ii. Grieta Gebraad * 11-05-1900.
iii. Neeltje Maria Gebraad, * 01-11-1902 in Nieuwe Tonge, ??? 02-12-1902 in Nieuwe Tonge.
460. Gilles van Saarloos, * 19-10-1874 in Sommelsdijk. Hij trouwde Klaasje Troost, 27-10-1899 in
Sommelsdijk, * ca 1875 in Sommelsdijk (dochter van Cornelis Troost en Maatje Hollaar), ??? 26-05-1949
in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Louis van Saarloos, * 26-02-1900 in Sommelsdijk.
ii. Maatje van Saarloos, * 28-11-1901 in Herkingen. Zij trouwde Adrianus de Gans, 30-11-1923
in Sommelsdijk, * CA 1897 in Middelharnis (zoon van Arend de Gans en Arendje Troost).
461. Maria Kranse, * 06-09-1880 in Sommelsdijk. Zij trouwde Bastiaan van den Doel, 15-06-1900 in
Sommelsdijk, * 24-12-1877 in Sommelsdijk (zoon van Mattheus van den Doel en Teuntje Kalle), ???
10-04-1943 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Teuntje van den Doel, * 20-10-1900 in Sommelsdijk. Zij trouwde Hendrikus Crone,
02-03-1928 in Sommelsdijk, * 1897 in Rotterdam (zoon van Johann Gerhard Crone en Adriana
Maria van der Hoeff).
900. ii. Barend van den Doel * 18-04-1902.
iii. Mattheus van den Doel, * 22-09-1905 in Oostzaan, ??? 03-05-1986. Hij trouwde Lena van
Oudenaarde, 03-06-1959 in Sommelsdijk, * 07-10-1909 in Melissant (dochter van Jan van
Oudenaren en Sara van Heukelingen), ??? in Melissant.
iv. Aaltje van den Doel, * 05-08-1907 in Oostzaan. Zij trouwde Anthonij van der Slik, 21-02-1930
in Sommelsdijk, * ca 1907 in Middelharnis (zoon van Dirk van der Slik en Maatje van Gulik).
v. Cornelia van den Doel, * 06-10-1909 in Sommelsdijk, ??? 29-05-1968 in Oude Tonge. Zij
trouwde Karel Beijer, 01-04-1932 in Sommelsdijk, * ca 1905 in Oude Tonge (zoon van
Johannes Bernardus Beijer en Maria Jacomina van der Veer).
901. vi. Cornelis van den Doel * 24-07-1912.
902. vii. Adrianus van den Doel * 12-09-1914.
903. viii. Bastiaan van den Doel * 02-09-1916.
ix. Elizabeth van den Doel, * 08-08-1918 in Sommelsdijk. Zij trouwde Cornelis Boeter,
14-09-1944 in Sommelsdijk, * 1914 in Middelharnis (zoon van Abraham Boeter en
Willemijntje van der Sluis).
x. Leentje van den Doel, * 07-07-1920 in Sommelsdijk.
xi. Arentje van den Doel, * 08-09-1921 in Sommelsdijk, ??? 20-11-1922 in Sommelsdijk.
Pagina 105
462. Elizabeth Kranse, * 11-02-1880 in Sommelsdijk. Zij trouwde Cornelis Vroegindeweij, 16-05-1902 in
Sommelsdijk, * 13-08-1876 in Middelharnis (zoon van Dammis Vroegindeweij en Trijntje Faasse), ???
25-10-1958.
Kinderen:
904. i. Pietertje Kommertje Vroegindeweij * 05-09-1907.
905. ii. Dammis Vroegindeweij.
iii. Tannetje Vroegindeweij, * ca 1913, ??? 06-04-1914 in Middelharnis.
463. Jannetje Cornelia Kranse, * 04-06-1888 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jan van Antwerpen,
05-02-1909 in Sommelsdijk, * ca 1884 in Sommelsdijk (zoon van Jan van Antwerpen en Klara de Gast), ???
13-06-1947 in Dirksland.
Kinderen:
i. Klara van Antwerpen, * ca 1912, ??? 20-02-1913 in Sommelsdijk.
ii. Leendert van Antwerpen, * ca 1916, ??? 07-10-1916 in Sommelsdijk.
iii. Aaltje van Antwerpen, * ca 1917, ??? 11-11-1918 in Sommelsdijk.
464. Lientje Johanna Ripmeester, * 11-05-1867 in Den Bommel. Zij trouwde Cornelis Breeman,
04-05-1893 in Melissant, * 08-04-1869 in Stad aan het Haringvliet (zoon van Hendrik Breeman en
Tannetje van Dijk).
Kinderen:
i. Hendrik Breeman, * 13-02-1894 in Den Bommel. Hij trouwde Trijntje Monster, 09-07-1919 in
Rotterdam, * 02-10-1891 in Nieuw Lekkerland (dochter van Aart Monster en Johanna Plomp),
??? 28-04-1925 in Utrecht.
ii. Govert Breeman, * 08-05-1896 in Den Bommel. Hij trouwde Johanna Maria Dik, 09-06-1920
in Rotterdam, * ca 1899 in Rotterdam (dochter van Arie Dik en Megchelina Davita van
Drimmelen).
iii. Leendert Breeman, * 18-06-1902 in Rotterdam. Hij trouwde Neeltje Bouman, 14-04-1926 in
Rotterdam, * CA 1900 in Oud Beijerland.
465. Lientje Brijs, * 05-07-1868 in Den Bommel, ??? 19-01-1946 in Stellendam, begraven 23-01-1946 in
Stellendam. Zij trouwde Jan Menheer, 24-03-1888 in Den Bommel, * 27-02-1866 in Den Bommel (zoon
van Willem Menheer en Pietertje van Neuren), ??? 14-03-1947 in Stellendam, begraven 19-03-1947 in
Stellendam.
Kinderen:
906. i. Willem Menheer * 25-06-1888.
ii. Leendert Menheer, * 19-08-1889 in Den Bommel, ??? 25-05-1890 in Den Bommel.
907. iii. Pietertje Menheer * 18-08-1890.
iv. Aagje Menheer, * 02-03-1893 in Den Bommel, ??? 20-04-1961 in Stellendam, begraven
24-04-1961 in Stellendam.
v. Leendert Menheer, * 06-03-1894 in Den Bommel, ??? 29-03-1895 in Den Bommel.
vi. Cornelia Menheer, * 30-03-1896 in Den Bommel, ??? 27-06-1897 in Den Bommel.
vii. Leendert Menheer, * 25-06-1898 in Den Bommel, ??? 27-07-1901 in Den Bommel.
viii. Dirk Menheer, * 25-07-1899 in Den Bommel, ??? 23-08-1981 in Goedereede, begraven
27-08-1981 in Stellendam. Hij trouwde Jannetje Keijzer, 29-06-1923 in Stellendam, *
23-02-1898 in Stellendam (dochter van Aart Keijzer en Cornelia van Es), ??? 18-08-1983 in
Goedereede.
ix. Antje Menheer, * 05-08-1902 in Den Bommel, ??? 03-10-1902 in Den Bommel.
908. x. Leendert Menheer * 01-09-1903.
909. xi. Antje Menheer * 10-04-1906.
910. xii. Cornelia Menheer * 17-09-1907.
xiii. Jan Menheer, * 18-11-1909 in Stellendam.
911. xiv. Arie Menheer * 21-04-1915.
466. Jan Brijs, * 09-01-1872 in Den Bommel. Hij trouwde Jannetje Breeman, 22-02-1896 in Den
Bommel, * 30-10-1870 in Stad aan het Haringvliet (dochter van Hendrik Breeman en Tannetje van Dijk), ???
26-09-1940 in Vlaardingen.
Pagina 106
Kinderen:
i. Aagtje Brijs, * 02-08-1896 in Den Bommel, ??? 25-06-1958 in Vlaardingen. Zij trouwde Pieter
Stad, 04-08-1915 in Vlaardingen, * 26-08-1895 in Vlaardingen (zoon van Pieter Stad en Dirkje
Francijntje van der Hoek), ??? 14-11-1969 in Vlaardingen.
ii. Leendert Brijs, * 20-07-1901 in Den Bommel, ??? 02-09-1965 in Haarlem. Hij trouwde Johanna
Lena Jacomina Overdorp, 28-09-1922 in Velsen, * 23-01-1902 in Haarlemmerliede en
Spaarnwoude (dochter van Leendert Overdorp en Cornelia Rozenbeek).
iii. Tannetje Brijs, * 20-08-1904 in Vlaardingen, ??? 29-09-1947 in Vlaardingen. Zij trouwde Jacob
Brederveld, 30-04-1925 in Vlaardingen.
iv. Maria Elisabeth Brijs, * 23-07-1908 in Vlaardingen. Zij trouwde P. Kramer, 07-02-1940.
467. Cornelia Brijs, * 04-11-1873 in Den Bommel, ??? 21-06-1964 in Vlaardingen. Zij trouwde Leendert
Breeman, 06-11-1897 in Den Bommel, * 17-06-1873 in Stad aan het Haringvliet (zoon van Hendrik
Breeman en Tannetje van Dijk), ??? 24-05-1939 in Delft.
Kinderen:
i. Cornelis Breeman, * 25-03-1906 in Den Bommel, ??? 03-07-1969.
ii. Dirk Breeman, * 12-03-1909 in Vlaardingen.
iii. Marinus Eliza Breeman, * 24-01-1914 in Vlaardingen, ??? 21-10-1964.
iv. Arie Breeman, * 27-06-1916 in Vlaardingen.
468. Arie Brijs, * 29-03-1875 in Den Bommel, ??? 21-10-1939 in Rotterdam, begraven 25-10-1939 in
Rotterdam. Hij trouwde Maria Wilhelmina Johanna Snelders, 06-09-1899 in Rotterdam, * 14-10-1880 in
Amsterdam (dochter van Hendrikus Matthijs Snelders en Johanna Maria van Gennip), ??? 16-05-1949 in
Rotterdam, begraven 19-05-1949 in Rotterdam.
Kinderen:
912. i. Leendert Hendrikus Brijs * 04-12-1899.
ii. Hendrikus Mathijs Brijs, * 04-02-1902 in Rotterdam, ??? 28-02-1945 in Rotterdam. Hij trouwde
Wilhelmina Hanegraaf, 23-07-1924.
iii. Johanna Maria Brijs, * 14-10-1902 in Rotterdam, ??? 1903 in Rotterdam.
iv. Arie Marinus Brijs, * 20-03-1906 in Rotterdam. Hij trouwde Francina de Haan, 09-07-1930.
913. v. Aagje Maria Brijs * 27-10-1908.
914. vi. Geertruida Dirkje Brijs * 31-01-1911.
915. vii. Marinus Wilhelmus Johannes Brijs * 16-03-1914.
916. viii. Cornelia Brijs * 08-07-1916.
ix. Johannes Wilhelmus Marinus Brijs, * 25-08-1922 in Rotterdam. Hij trouwde Helena M. A.
Dekker, 08-06-1949.
469. Jan Keuvelaar, * 04-01-1879 in Den Bommel, ??? 04-04-1955 in Goedereede, begraven 07-04-1955 in
Den Bommel. Hij trouwde Jannetje van de Polder, 11-05-1901 in Den Bommel, * 28-01-1875 in
Sommelsdijk (dochter van Jacob van de Polder en Pleuntje van Dijk), ??? 13-03-1944 in Dirksland.
Kinderen:
i. Jan Keuvelaar, * 05-12-1901 in Den Bommel.
917. ii. Pleuntje Keuvelaar * 09-04-1904.
918. iii. Elbert Keuvelaar * 20-09-1906.
919. iv. Sara Keuvelaar * 05-04-1909.
v. Jacob Keuvelaar, * 14-06-1911 in Den Bommel, ??? 17-11-1998 in Sommelsdijk, begraven
20-11-1998 in Middelharnis.
920. vi. Gerbrand Keuvelaar * 13-09-1912.
vii. Hendrika Keuvelaar, * 23-10-1913 in Den Bommel, ??? 22-01-2001 in Abbotsford, British
Columbia, Canada. Zij trouwde Arend Kammeraad, 1938 in Den Bommel (zoon van Dirk
Kammeraad en Lena Huijer).
viii. doodgeboren Keuvelaar, * 19-01-1919 in Den Bommel, ??? 19-01-1919 in Den Bommel.
470. Maria Keuvelaar, * 04-02-1882 in Den Bommel. Zij trouwde Cornelis Melissant, 11-10-1902 in Den
Bommel, * CA 1865 in Den Bommel (zoon van Arend Melissant en Jannetje Grootenboer).
Kinderen:
Pagina 107
i. Arend Melissant, * CA 1903 in Den Bommel. Hij trouwde Tannetje Maliepaard, 09-12-1932 in
Stad aan het Haringvliet, * CA 1909 in Middelharnis (dochter van Abram Maliepaard en
Adriana Zweerus).
ii. Elberdina Jannetje Melissant, * CA 1906, ??? 05-04-1906 in Den Bommel.
iii. Gerbrand Melissant, * CA 1914, ??? 10-08-1914 in Den Bommel.
iv. Gerbrand Melissant, * CA 1914, ??? 16-09-1914 in Den Bommel.
921. v. Maatje Melissant * 07-12-1915.
vi. Mattheus Melissant, * CA 1918, ??? 21-01-1935 in Dirksland.
vii. Pieter Melissant, * CA 1919, ??? 31-12-1919 in Den Bommel.
471. Anthonij Brijs, * 20-11-1891 in Den Bommel. Hij trouwde Hendrikje Donkersloot, 12-04-1918 in
Den Bommel, * 13-10-1889 in Den Bommel (dochter van Arend Donkersloot en Cornelia Bakelaar).
Kinderen:
i. Leendert Brijs, * 16-10-1918 in Den Bommel, ??? 01-02-1953 in Den Bommel.
ii. Arend Brijs, * 1920 in Den Bommel, ??? ca 25-6-2006 in Achthuizen.
472. Krijn van Lenten, * 23-10-1881 in Melissant. Hij trouwde Jannetje Oorbeek, 03-03-1904 in
Dirksland, * 04-03-1884 in Melissant (dochter van Bastiaan Oorbeek en Lena Molenaar).
Kinderen:
i. Jannetje van Lenten, * ca 1904 in Dirksland, ??? 31-01-1945 in Dirksland. Zij trouwde Gerrit
Soldaat, 16-11-1926 in Dirksland, * 24-07-1901 in Dirksland (zoon van Cornelis Soldaat en
Jannetje Nagtegaal).
473. Elizabeth de Ruiter, * 29-11-1878 in Sommelsdijk, ??? 22-09-1934 in Middelharnis. Zij trouwde
Johannis Vroegindeweij, 24-05-1901 in Sommelsdijk, * V 24-8-1877 in Sommelsdijk (zoon van Aren
Vroegindeweij en Johanna van den Tol), ??? 30-04-1942 in Middelharnis.
Kinderen:
922. i. Johanna Jacoba Vroegindeweij * 03-04-1902.
ii. Jacob Vroegindeweij, * CA 1904, ??? 11-05-1904 in Middelharnis.
iii. Jacoba Vroegindeweij, * CA 1911, ??? 06-09-1911 in Middelharnis.
474. Cornelia de Ruiter, * 18-09-1883 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jan Cornelis Krijger, 12-12-1902 in
Sommelsdijk, * CA 1878 in Middelharnis (zoon van Dirk Krijger en Klaasje Koster).
Kinderen:
i. Jacob Krijger, * ca 1898 in Middelharnis. Hij trouwde Leentje van der Ham, 23-09-1927 in
Middelharnis, * CA 1906 in Barendrecht (dochter van Adrianus van der Ham en Anna van der
Have).
923. ii. Dirk Krijger * 29-04-1903.
iii. Theodora Krijger, * ca 1905 in Middelharnis. Zij trouwde Petrus Leonardus Meerleveld,
22-08-1924 in Middelharnis, * ca 1903 in Mannheim (zoon van Leonardus Adrianus Jakobus
Meerleveld en Geertien Hollander).
475. Anna Maria de Ruiter, * 10-11-1886 in Sommelsdijk, ??? 13-02-1960 in Dirksland. Zij trouwde Jan
Hanenberg, 01-12-1905 in Sommelsdijk, * 22-03-1881 in Sommelsdijk (zoon van Marinus Hanenberg en
Leentje van Hoften), ??? 03-1977 in Capelle aan den IJssel.
Kinderen:
i. Leentje Hanenberg, * ca 1907 in Sommelsdijk. Zij trouwde (1) Jacob van den Bos, 08-01-1930
in Sommelsdijk, * ca 1905 in Middelharnis (zoon van Aart van den Bos en Jannetje van
Dongen). Zij trouwde (2) Toon.
924. ii. Theodora Hanenberg * 02-11-1907.
iii. Ploontje Cornelia Johanna Hanenberg, * ca 1910 in Sommelsdijk. Zij trouwde Maarten van
Eijsden, 19-12-1934 in Rotterdam, * ca 1911 in Rotterdam (zoon van Karel Libertus van
Eijsden en Jannetje van der Velde).
925. iv. Jacob Hanenberg * 07-06-1912.
926. v. Anna Maria Hanenberg * ca 1914.
927. vi. Marinus Hanenberg * 03-01-1920.
Pagina 108
476. Cornelia Pieternella Schilperoord, * 17-06-1888 in Sommelsdijk. Zij trouwde Bastiaan Koster,
29-03-1912 in Sommelsdijk, * ca 1885 in Middelharnis (zoon van Cornelis Koster en Dirkje Driesse).
Kinderen:
i. Dirkje Cornelia Koster, * CA 1914, ??? 02-05-1948 in Middelharnis.
477. Pieter Cornelis Schilperoord, * 19-01-1893 in Sommelsdijk, ??? 01-12-1975 in Zwartsluis. Hij
trouwde Sara Roodzant, 06-01-1921 in Velsen, * 11-11-1893 in Middelharnis (dochter van Teunis
Roodzand en Geertruij Jongejan), ??? 03-01-1967.
Kinderen:
928. i. Klaas Schilperoord * 21-04-1925.
478. Simon Trommel, * 17-01-1856 in Zuid-Waddinxveen. Hij trouwde Johanna Maliepaard, 02-04-1879
in Haarlemmermeer, * 17-09-1854 in Fijnaart en Heijningen (dochter van Pieter Maliepaard en Geertruij
Hartmans), ??? 16-01-1934 in Haarlemmermeer.
Kinderen:
i. Leendert Trommel, * 04-08-1879 in Haarlemmermeer. Hij trouwde Magrita Cornelia
Griekspoor, 14-05-1902 in Haarlemmermeer, * 10-11-1877 in Haarlemmermeer (dochter van
Jan Griekspoor en Geertruida van Groningen).
ii. Geertrui Trommel, * ca 1881 in Haarlemmermeer. Zij trouwde Jan Willem Millenaar,
08-05-1901 in Haarlemmermeer, * CA 1881 in Haarlemmermeer (zoon van Jan Antonie
Millenaar en Aletta van Wijk).
iii. Willem Trommel, * ca 1890 in Haarlemmermeer. Hij trouwde Johanna Bras, 27-11-1918 in
Haarlemmermeer, * CA 1894 in Haarlemmermeer (dochter van Bastiaan Bras en Antje van
Gennep).
iv. Johannes Lambertus Trommel, * ca 1893 in Haarlemmermeer. Hij trouwde Dirkje Leegwater,
11-02-1914 in Haarlemmermeer, * CA 1894 in Aalsmeer (dochter van Klaas Leegwater en
Jansje de Bruin).
479. Cornelia Hartensveld, * 24-06-1867 in Zuid-Beijerland, ??? 07-02-1916 in Willemstad. Zij trouwde
Frans van Drimmelen, 01-06-1899 in Willemstad, * 17-02-1864 in Klundert (zoon van Kornelis van
Drimmelen en Sija Korteweg).
Kinderen:
i. Sija Cornelia van Drimmelen, * 24-06-1900 in Willemstad, ??? 30-05-1901 in Willemstad.
ii. Sija Cornelia van Drimmelen, * 02-12-1901 in Willemstad.
iii. Adam van Drimmelen, * 29-06-1903 in Willemstad.
iv. Elisabeth van Drimmelen, * 24-12-1904 in Willemstad.
v. Lijntje Maria van Drimmelen, * 06-11-1906 in Willemstad.
480. Jacob Berkhof, ??? 12-01-1895. Hij trouwde Maria Groen, 16-04-1880 in Zuid-Beijerland (dochter van
Laurens Groen en Ingetje Koetsveld), ??? 22-04-1892.
Kinderen:
929. i. Adriana Berkhoff * CA 1884.
ii. Laurens Berkhoff, * CA 1886 in Zuid-Beijerland. Hij trouwde Jantje Vellinga, 20-11-1913 in
Renkum, * CA 1886 in Makkum (dochter van Jan Vellinga en Aukje Jorritsma).
481. Dorus Verwers (Zie huwelijksnummer 427.)
482. Adriaantje Verwers, * ca 1869 in Middelharnis, ??? 10-02-1950 in Middelharnis. Zij trouwde Anthonie
de Blok, 18-10-1889 in Middelharnis, * 10-02-1867 in Sommelsdijk (zoon van Paulus de Blok en
Antonetta Schellevis), ??? 03-05-1924 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Paulus de Blok, * 26-02-1890 in Sommelsdijk, ??? 27-02-1890 in Sommelsdijk.
ii. Antoinetta de Blok, * 24-04-1891 in Sommelsdijk, ??? 15-05-1892 in Sommelsdijk.
iii. Jan de Blok, * 06-07-1892 in Sommelsdijk. Hij trouwde Cornelia Alida Streefkerk,
13-03-1914 in Vreeswijk, * ca 1895 in Vreeswijk (dochter van Cornelis Streefkerk en
Pagina 109
Angenieta van Gendt).
930. iv. Paulus de Blok * 11-11-1895.
v. Dirkje de Blok, * 05-04-1897 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jacob Troost, 29-04-1921 in
Middelharnis, * ca 1895 in Sommelsdijk (zoon van Maarten Troost en Klaartje Looij).
vi. Hubrecht de Blok, * 26-05-1898 in Middelharnis. Hij trouwde Jaapje Langeweg, 01-03-1918
in Den Bommel, * 14-12-1896 in Ooltgensplaat (dochter van Laurens Langeweg en Maria
Kroon).
931. vii. Anthonie de Blok * 02-03-1901.
483. Cornelia Verwers, * 19-08-1872 in Middelharnis. Zij trouwde Johannis van Nimwegen, 26-04-1895
in Middelharnis, * 21-02-1864 in Sommelsdijk (zoon van Cornelis van Nimwegen en Aagje Kasteleijn), ???
31-08-1928 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. doodgeboren Van Nimwegen, * 10-08-1895 in Sommelsdijk, ??? 10-08-1895 in Sommelsdijk.
ii. Aagje van Nimwegen, * 10-12-1896 in Sommelsdijk, ??? 19-10-1897 in Sommelsdijk.
iii. Aagje van Nimwegen, * 26-02-1898 in Sommelsdijk, ??? 26-08-1898 in Sommelsdijk.
iv. Aagje van Nimwegen, * 04-05-1899 in Sommelsdijk, ??? 10-05-1899 in Sommelsdijk.
932. v. Aagje van Nimwegen * 24-10-1901.
vi. Dirkje van Nimwegen, * ca 1904, ??? 10-07-1945 in Sommelsdijk.
vii. Willempje van Nimwegen, * ca 1915, ??? 18-06-1916 in Sommelsdijk.
484. Adriana Verwers, * ca 1878 in Middelharnis. Zij trouwde Lambrecht de Koning, 06-01-1900 in
Middelharnis, * 09-09-1872 in Middelharnis (zoon van Sijbrand de Koning en Klaartje de Bloeme), ???
24-09-1909 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Dirkje de Koning, * ca 1903 in Middelharnis. Zij trouwde Jan Verolme, 10-05-1928 in
Middelharnis, * 26-01-1901 in Middelharnis (zoon van Leendert Verolme en Pieternella
Holleman).
485. Cornelis van der Stad, * 27-06-1856 in Sommelsdijk. Hij trouwde Adriaantje Klein, 31-10-1879 in
Sommelsdijk, * ca 1855 in Sommelsdijk (dochter van Laurus Kleijn en Maartje Beket).
Kinderen:
i. Gerritje van der Stad, * 25-05-1880 in Sommelsdijk, ??? 02-09-1880 in Sommelsdijk.
ii. Laurens van der Stad, * 22-07-1881 in Sommelsdijk. Hij trouwde Elisabeth Francisca Kruis,
02-12-1903 in Rotterdam, * ca 1884 in Delfshaven (dochter van Frans Kruis en Aaltje Bakker).
iii. Arend van der Stad, * 05-04-1885 in Kralingen, ??? 23-04-1885 in Kralingen.
iv. Jan Cornelis van der Stad, * 11-07-1889 in Kralingen.
v. Maartje van der Stad, * 24-04-1892 in Kralingen.
486. Jan van der Stad, * 01-10-1864 in Sommelsdijk. Hij trouwde (1) Lijntje Dorreman, 03-10-1888 in
Kralingen, * ca 1864 in Elkerzee (dochter van Marinus Dorreman en Krina van der Sluis). Hij trouwde
(2) Henderina Vijfhuizen, 13-08-1930 in Rotterdam, * 27-03-1868 in Sommelsdijk (dochter van Jacob
Vijfhuizen en Tannetje de Waard).
Kinderen van Lijntje Dorreman:
i. doodgeboren Van der stad, * 02-01-1889 in Kralingen, ??? 02-01-1889 in Kralingen.
ii. Krina van der Stad, * 18-01-1891 in Kralingen.
iii. Aren van der Stad, * 02-12-1892 in Kralingen.
iv. Marinus van der Stad, * 09-10-1894 in Kralingen.
487. Jannetje van der Stad, * 03-08-1871 in Sommelsdijk. Zij trouwde Laurens Krijtenberg, 22-07-1892
in Sommelsdijk, * 17-09-1869 in Middelharnis (zoon van Arend Krijtenberg en Adriana van de Rovaart),
??? 15-09-1944 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Arend Krijtenberg, * 18-02-1893 in Middelharnis, ??? 29-08-1918 in Rotterdam. Hij trouwde
Jannigje Clasina van Hunnik, 17-04-1918 in Rotterdam, * ca 1892 in Amerongen (dochter van
Cornelia Marinus van Hunnik en Jannigje van den Berg).
Pagina 110
ii. Maartje Krijtenberg, * 08-01-1895 in Sommelsdijk, ??? 07-12-1931 in Rotterdam. Zij trouwde
Cornelis Overbeeke, 17-05-1922 in Rotterdam, * ca 1895 in Kralingen (zoon van Adriaan
Overbeeke en Pieternella van Tiggele).
iii. Adriana Krijtenberg, * 13-02-1897 in Sommelsdijk, ??? 13-02-1938 in Rotterdam. Zij trouwde
Adriaan Wessels, 30-05-1923 in Rotterdam, * ca 1898 in Rotterdam (zoon van Jacobus Wessels
en Dina Scherpenisse).
iv. Cornelis Krijtenberg, * 11-03-1898 in Sommelsdijk, ??? 17-05-1898 in Sommelsdijk.
488. Francina van der Stad, * 03-02-1860 in Sommelsdijk, ??? 23-05-1941 in Dirksland. Zij trouwde Jacob
Nagtegaal, 25-04-1884 in Dirksland, * 03-11-1855 in Dirksland (zoon van Hendrik Nagtegaal en
Willempje van Tigchelen), ??? 02-12-1907 in Dirksland.
Kinderen:
i. Willempje Nagtegaal, * 06-03-1885 in Dirksland. Zij trouwde Adrianus den Hollander,
28-10-1904 in Dirksland, * 30-01-1879 in Dirksland (zoon van Karel Willem den Hollander en
Adriana van der Sluijs).
489. Willemtje van der Stad, * 08-09-1864 in Sommelsdijk, ??? 27-12-1894 in Den Bommel. Zij trouwde
Johannes Aris Hagens, 12-09-1884 in Dirksland, * 05-02-1864 in Dirksland (zoon van Jacobus Hagens en
Johanna Groenendijk), ??? 08-04-1924 in Oude Tonge.
Kinderen:
i. Johanna Hagens, * 22-02-1886 in Melissant, ??? 23-04-1887 in Melissant.
933. ii. Adrianus Hagens * 02-02-1887.
934. iii. Johanna Hagens * 10-03-1888.
iv. Adriana Hagens, * 14-03-1889 in Dirksland, ??? 06-03-1896 in Middelharnis.
935. v. Jacoba Hagens * 02-07-1890.
936. vi. Jan Cornelis Hagens * 31-08-1891.
vii. Francina Hagens, * 10-04-1893 in Den Bommel. Zij trouwde Korstiaan de Jong, 06-11-1914
in Oude Tonge, * 16-03-1890 in Nieuwe Tonge (zoon van Johannes de Jong en Cornelia
Holleman).
viii. Willem Hagens, * 15-05-1894 in Den Bommel, ??? 13-05-1897 in Melissant.
490. Jan van der Stad, * 05-11-1867 in Sommelsdijk. Hij trouwde Jannetje van der Sluis, 01-05-1891 in
Sommelsdijk, * 27-02-1869 in Sommelsdijk (dochter van Jacob van der Sluijs en Huibertje Koster).
Kinderen:
i. Adrianus van der Stad, * 07-04-1892 in Middelharnis. Hij trouwde Anna Zaaijer, 13-02-1920
in Sommelsdijk, * 02-03-1896 in Middelharnis (dochter van Klaas Zaaijer en Jacoba van
Broeke).
ii. Hubertje van der Stad, * 02-07-1893 in Middelharnis, ??? 18-08-1893 in Middelharnis.
491. Cornelis van der Stad, * 19-03-1869 in Sommelsdijk, ??? 13-08-1952. Hij trouwde Maatje van
Bruinisse, 24-04-1891 in Oude Tonge, * 29-11-1870 in Herkingen (dochter van Cornelis van Bruijnisse en
Cornelia Goemaat).
Kinderen:
i. Adriana van der Stad, * 18-09-1891 in Middelharnis, ??? 03-11-1891 in Middelharnis.
ii. Cornelis van der Stad, * 10-11-1892 in Middelharnis. Hij trouwde Lena de Reus, 31-01-1919
in Dirksland, * 25-12-1899 in Dirksland (dochter van Pieter de Reus en Neeltje van
Markenstein).
iii. Adriana van der Stad, * 01-12-1894 in Melissant. Zij trouwde Adrianus Simon de Gast,
18-06-1925 in Oude Tonge, * 04-02-1891 in Oude Tonge (zoon van Arij Adrianus de Gast en
Adriaantje van Zanten).
iv. Sietje Cornelia van der Stad, * 10-01-1897 in Dirksland, ??? 13-03-1897 in Melissant.
v. Adrianus van der Stad, * 08-10-1898 in Melissant, ??? 15-04-1968. Hij trouwde Neeltje van der
Ham, 18-03-1921 in Dirksland, * ca 1897 in Sommelsdijk (dochter van Cornelis van der Ham
en Jannetje Koppenaal).
vi. Sietje Cornelia van der Stad, * 07-01-1901 in Melissant. Zij trouwde Hendrik Hof, 18-05-1926
in Dirksland, * 14-05-1900 in Dirksland (zoon van Jan Hof en Hendrika Poortvliet).
Pagina 111
vii. Jan van der Stad, * 21-03-1903 in Melissant.
viii. Klaartje Dingena van der Stad, * 08-05-1911 in Melissant.
492. Leendert van der Stad, * 06-11-1871 in Sommelsdijk, ??? 11-09-1923 in Middelharnis. Hij trouwde
Adriaantje van Groningen, 17-05-1895 in Middelharnis, * 28-03-1871 in Middelharnis (dochter van
Laurus van Groningen en Bastiana Jordaan).
Kinderen:
i. Adriana van der Stad, * 06-03-1898 in Middelharnis, ??? 18-05-1939 in Dirksland. Zij trouwde
Pieter Visbeen Westhoeve, * ca 1879 (zoon van Pieter Visbeen Westhoeve en Maria Magdalena
van Noord), ??? 08-09-1950 in Oude Tonge.
ii. Laurus van der Stad, * 29-03-1899 in Middelharnis.
iii. Bastiana van der Stad, * ca 1903 in Middelharnis. Zij trouwde Jan Abraham Koster,
19-12-1924 in Middelharnis, * ca 1902 in Barendrecht (zoon van Pieter Koster en Teuna Vat).
iv. Pieternella van der Stad, * ca 1909, ??? 25-11-1909 in Middelharnis.
493. Annetje van der Stad, * 22-01-1875 in Middelharnis. Zij trouwde Jacob van Wezel, 23-04-1897 in
Middelharnis, * 11-07-1875 in Middelharnis (zoon van Mattheus van Wezel en Hendrikje Dubbeld).
Kinderen:
i. Mattheus van Wezel, * 09-02-1898 in Middelharnis. Hij trouwde Poulina Jacoba Kreeft,
25-02-1921 in Stad aan het Haringvliet, * 13-09-1898 in Stad aan het Haringvliet (dochter van
Simon Cornelis Kreeft en Leuntje de Keijzer).
937. ii. Adriana van Wezel * 03-07-1899.
iii. Adrianus van Wezel, * 22-10-1900 in Middelharnis. Hij trouwde Jannetje Looij, 11-07-1924 in
Middelharnis, * ca 1902 in Sommelsdijk (dochter van Laurens Looij en Maatje den Boer).
iv. Hendrik van Wezel, * 11-05-1904 in Middelharnis. Hij trouwde Johanna Elizabeth Knape,
13-07-1928 in Stad aan het Haringvliet, * 05-03-1901 in Stad aan het Haringvliet (dochter van
Corstiaan Knape en Elizabeth Koningswoud).
v. Francina van Wezel, * ca 1910 in Middelharnis. Zij trouwde Cornelis Grootenboer, 29-01-1931
in Middelharnis, * CA 1905 in Sommelsdijk (zoon van Arie Grootenboer en Cornelia Hartog).
vi. Willemina van Wezel, * ca 1911, ??? 03-07-1916 in Middelharnis.
vii. Willemtje van Wezel, * ca 1914, ??? 29-06-1916 in Middelharnis.
494. Maria Bakker, * 21-11-1868 in Sommelsdijk, ??? 03-02-1948 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Cornelis
van Vliet, 12-05-1893 in Nieuwe Tonge, * 1869 in Nieuwe Tonge (zoon van Johannes van Vliet en Maria
den Engelsman), ??? 16-05-1919 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Adriaantje van Vliet, * 1895 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Leendert Jan Auperle, 17-06-1920
in Nieuwe Tonge, * 1894 in Middelharnis (zoon van Leendert Auperlee en Arendje Boon).
ii. Maria van Vliet, * CA 1895 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Leendert Faasse, 10-03-1921 in
Nieuwe Tonge, * 28-11-1893 in Middelharnis (zoon van Marcus Faasse en Abra Sprong).
495. Gerrit Bakker, * 10-07-1877 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Aagje Koekkoek, 06-03-1903 in
Sommelsdijk, * 30-01-1881 in Sommelsdijk (dochter van Gerrit Koekkoek en Grietha Troost), ???
03-03-1926 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Teunis Bakker, * ca 1904 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Lena Bechtum, 24-10-1930 in Nieuwe
Tonge, * ca 1908 in Sommelsdijk (dochter van Pieter Bechtum en Leentje van Zielst).
ii. Grietha Bakker, * ca 1906 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Pieter Hendrik van den Ouden,
30-05-1924 in Nieuwe Tonge, * ca 1905 in Nieuwe Tonge (zoon van Dingenus van den Ouden
en Leuntje de Geus).
iii. Gerrit Bakker, * ca 1910 in Nieuwe-Tonge. Hij trouwde Abra van der Wende, 08-05-1931 in
Nieuwe Tonge, * ca 1910 in Herkingen (dochter van Jan van der Wende en Lena Johanna van
der Velde).
496. Francina Wilhelmina Bakker, * 13-08-1880 in Nieuwe Tonge, ??? 17-02-1962 in Ermelo. Zij trouwde
Aren Visbeen, 12-04-1901 in Nieuwe Tonge, * 18-01-1874 in Nieuwe Tonge (zoon van Adrianus Visbeen
Pagina 112
en Klaasje Koekkoek), ??? 20-10-1960 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Klaasje Visbeen, * 21-09-1901 in Nieuwe Tonge, ??? 11-11-1992 in Rotterdam. Zij trouwde
Huibert Smits, * CA 1902, ??? 28-03-1965 in Rotterdam.
ii. Adriaantje Visbeen, * 08-01-1906 in Rotterdam. Zij trouwde Pieter Goene, * 25-04-1907 in
Rotterdam, ??? 01-10-1988 in Rotterdam.
938. iii. Adrianus Visbeen * 06-09-1908.
939. iv. Teunis Cornelis Visbeen * 13-02-1919.
497. Neeltje van der Stad, * ca 1873. Zij trouwde Beschier de Korte, 09-05-1890 in Middelharnis, * ca
1870 in Sommelsdijk (zoon van Johannis de Korte en Annetje van Lenten).
Kinderen:
i. Johannes de Korte, * 29-09-1890 in Sommelsdijk.
ii. Gerrit de Korte, * 14-01-1892 in Sommelsdijk.
498. Mattheus van der Stad, * 01-10-1863 in Sommelsdijk. Hij trouwde Cornelia Kornet, 29-04-1887 in
Sommelsdijk, * 22-02-1862 in Den Bommel (dochter van Bastiaan Kornet en Anna Pieternella Damme), ???
30-01-1933 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Pieter van der Stad, * 29-02-1888 in Sommelsdijk. Hij trouwde Neeltje Breur, 19-07-1912 in
Sommelsdijk, * 23-03-1891 in Sommelsdijk (dochter van Gerrit Breur en Dorothea Verbrugge).
ii. Bastiaan van der Stad, * 01-10-1897 in Sommelsdijk, ??? 05-04-1946 in Middelharnis. Hij
trouwde Maria Schrijvershof, 14-06-1923 in Middelharnis, * ca 1901 in Oud-Beijerland
(dochter van Dirk Schrijvershof en Cornelia Oosterman).
499. Jacoba van der Stad, * 20-09-1867 in Sommelsdijk. Zij trouwde Cornelis Verbiest, 24-09-1891 in
Sommelsdijk, * 22-03-1868 in Sommelsdijk (zoon van Pieter Verbiest en Annetje van Groningen), ???
01-03-1942 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Annetje Verbiest, * 08-11-1892 in Sommelsdijk.
ii. Leuntje Verbiest, * 05-07-1894 in Sommelsdijk.
iii. Pieter Verbiest, * ca 1897 in Rotterdam. Hij trouwde Janna Troost, 26-07-1929 in
Sommelsdijk, * 07-11-1900 in Sommelsdijk (dochter van Jacob Troost en Klaasje Buth).
iv. Huibrecht Verbiest, * 12-07-1899 in Sommelsdijk.
v. Mattheus Verbiest, * 26-03-1901 in Middelharnis, ??? 23-05-1904 in Middelharnis.
vi. Johannis Verbiest, * 28-11-1902 in Middelharnis, ??? 05-06-1904 in Middelharnis.
500. Lijntje van der Stad, * ca 1869 in Oud-Beijerland, ??? 27-09-1928 in Middelharnis. Zij trouwde
Hendrik Dupr??, 28-10-1892 in Middelharnis, * 25-01-1871 in Middelharnis (zoon van Arij du Pree en
Jannetje Wielaard), ??? 04-01-1948 in Dirksland.
Kinderen:
i. doodgeboren Dupre, * 27-02-1900 in Middelharnis, ??? 27-02-1900 in Middelharnis.
501. Arendje Willemina Hollaar, * 12-07-1860 in Sommelsdijk. Zij trouwde (1) Adrianus Dubbeld,
25-03-1887 in Sommelsdijk, * 19-10-1856 in Sommelsdijk (zoon van Onbekend en Gilzia Dubbeld), ???
27-03-1891 in Sommelsdijk. Zij trouwde (2) Willem Donkersloot, 30-09-1892 in Sommelsdijk, *
13-10-1853 in Nieuwe Tonge (zoon van Cornelis Laurens Donkersloot en Trijntje Duijm), ??? 20-12-1913 in
Nieuwe Tonge.
Kinderen van Adrianus Dubbeld:
i. Klaas Dubbeld, * 13-05-1887 in Sommelsdijk. Hij trouwde Cecilia Johanna Jonker,
01-03-1912 in Oude Tonge, * 18-01-1889 in Oude Tonge (dochter van Jacobus Jonker en
Elizabeth de Ron).
Kinderen van Willem Donkersloot:
ii. Maartje Donkersloot, * 27-08-1893 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Pieter Kamerling,
25-05-1917 in Nieuwe Tonge, * 05-11-1892 in Oude Tonge (zoon van Aren Kamerling en
Klazina Adriana van der Tulp).
Pagina 113
iii. Cornelia Donkersloot, * 12-10-1894 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Cornelis Brooshoofd,
06-06-1919 in Nieuwe Tonge, * 04-03-1893 in Nieuwe Tonge (zoon van Christoffel
Brooshoofd en Janna Vreeswijk).
502. Jacobus Hollaar, * 22-08-1865 in Sommelsdijk. Hij trouwde Anna Schellevis, 18-10-1889 in
Middelharnis, * 25-10-1865 in Middelharnis (dochter van Leendert Schellevis en Christina Krijgsman).
Kinderen:
i. Maartje Hollaar, * 23-06-1891 in Sommelsdijk.
ii. Leendert Hollaar, * 09-03-1893 in Sommelsdijk.
503. Johannes Hollaar, * 22-11-1871 in Sommelsdijk, ??? 21-01-1942 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Maria
Felsbourg, 04-11-1898 in Nieuwe Tonge, * CA 1870 in Nieuwe Tonge (dochter van Marinus Felsbourg en
Cornelia Bakker).
Kinderen:
i. Maartje Hollaar, * CA 1899 in Sommelsdijk. Zij trouwde Abram van Assen, 05-11-1920 in
Sommelsdijk, * ca 1899 in Middelharnis (zoon van Cornelis Gleijn van Assen en Lena der
Weduwen).
504. Neeltje Wielaard, * ca 1859 in Sommelsdijk. Zij trouwde Willem Wielhouwer, 28-04-1882 in
Sommelsdijk, * 15-12-1856 in Sommelsdijk (zoon van Jacob Wielhouwer en Adriaantje Prins), ???
01-03-1894 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Adriaantje Wielhouwer, * ca1884 in Sommelsdijk. Zij trouwde Leendert Machiel
Vroegindeweij, 02-03-1906 in Sommelsdijk, * 15-06-1882 in Middelharnis (zoon van Leendert
Vroegindeweij en Adriaantje Pas), ??? 10-03-1922 in Middelharnis.
ii. Leendert Wielhouwer. Hij trouwde Maria Visser, 06-07-1906 in Sommelsdijk.
iii. Maatje Wielhouwer, * ca 1885 in Sommelsdijk. Zij trouwde Willem Cornelis Vlot,
11-12-1908 in Sommelsdijk, * 16-09-1881 in Sommelsdijk (zoon van Maarten Vlot en
Francina Viskil), ??? 13-07-1923 in Sommelsdijk.
iv. Jannetje Wielhouwer, * ca 1888 in Sommelsdijk. Zij trouwde Domus Schellevis, 31-05-1912
in Sommelsdijk, * 26-09-1882 in Sommelsdijk (zoon van Jan Schellevis en Jannetje Soldaat).
940. v. Adriana Wielhouwer * ca 1890.
505. Jan Wielaard, * 15-02-1860 in Sommelsdijk, ??? 28-04-1912 in Sommelsdijk. Hij trouwde Johanna
Stapel, 11-04-1884 in Middelharnis, * 20-02-1860 in Middelharnis (dochter van Thomas Stapel en Ida
Doornheijn), ??? 07-02-1930 in Sommelsdijk.
Kinderen:
941. i. Leendert Wielaard * 04-08-1884.
ii. Ida Wielaard, * 31-05-1886 in Middelharnis, ??? 12-06-1939 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Cornelis Breur, 22-11-1907 in Sommelsdijk, * 16-09-1881 in Herkingen (zoon van Aren Breur
en Adriana Duizer).
942. iii. Maatje Wielaard * 21-01-1889.
iv. Thomas Wielaard, * 29-06-1891 in Sommelsdijk, ??? 30-09-1891 in Sommelsdijk.
v. Thomas Wielaard, * 15-08-1892 in Sommelsdijk. Hij trouwde Neeltje van der Sluijs,
13-08-1920 in Sommelsdijk, * 14-09-1892 in Middelharnis (dochter van Willem van der Sluijs
en Anna van der Valk).
vi. Neeltje Wielaard, * 04-11-1893 in Sommelsdijk. Zij trouwde Cornelis van den Nieuwendijk,
30-05-1919 in Sommelsdijk, * 25-01-1893 in Sommelsdijk (zoon van Izak van den
Nieuwendijk en Lena van Groningen).
vii. Adrianus Wielaard, * 03-08-1896 in Sommelsdijk.
viii. Adriana Wielaard, * 28-10-1898 in Sommelsdijk. Zij trouwde Marinus Korteweg, 01-06-1923
in Sommelsdijk, * CA 1900 in Sommelsdijk (zoon van Leendert Korteweg en Martina de
Korte).
506. Adriana Wielaard, * 24-03-1862 in Sommelsdijk, ??? 15-03-1849 in Sommelsdijk. Zij trouwde Aren
van Gulik, 29-01-1886 in Sommelsdijk, * 21-03-1861 in Nieuwe Tonge (zoon van Jan van Gulik en
Pagina 114
Jannetje onder de Linden), ??? 14-03-1938 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Jannetje van Gulik, * ca 1886 in Sommelsdijk. Zij trouwde Johannes Vroegindeweij,
25-11-1907 in Sommelsdijk, * 14-05-1883 in Sommelsdijk (zoon van Marinus Vroegindeweij
en Cornelia de Man).
ii. Maatje van Gulik, * ca 1891 in Sommelsdijk. Zij trouwde Frans Hartensveld, 11-12-1908 in
Sommelsdijk, * ca 1888 in Sommelsdijk (zoon van Stefanus Hartensveld en Jacoba Koote).
507. Pietertje Wielaard, * 08-11-1864 in Sommelsdijk, ??? 27-12-1948 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Marinus Blok, 07-05-1885 in Sommelsdijk, * 04-07-1863 in Middelharnis (zoon van Marinus Jansz Blok
en Lena Voordijk), ??? 23-02-1899 in Middelharnis.
Kinderen:
943. i. Marinus Blok * 11-11-1885.
944. ii. Leendert Blok * 09-12-1886.
945. iii. Lena Maatje Blok * 17-08-1888.
iv. Maatje Blok, * 12-11-1889 in Sommelsdijk. Zij trouwde Johannes Noordijk, 02-05-1913 in
Sommelsdijk, * 15-12-1889 in Middelharnis (zoon van Jacob Noordijk en Francina Spee).
v. Jan Blok, * 17-12-1891 in Middelharnis. Hij trouwde Elizabeth van der Veer, 05-08-1921 in
Sommelsdijk, * ca 1899 in Sommelsdijk (dochter van Teunis van der Veer en Maria Berkhof).
vi. Niesje Blok, * 14-08-1893 in Middelharnis. Zij trouwde Bastiaan van Groningen, 19-11-1915
in Sommelsdijk, * 05-12-1890 in Middelharnis (zoon van Johannis van Groningen en Cornelia
Jacoba de Gast).
vii. Pietertje Blok, * 25-11-1895 in Middelharnis.
viii. Hendrika Blok, * 09-02-1897 in Middelharnis. Zij trouwde Jacobus van der Tak, 01-06-1917 in
Sommelsdijk, * 22-02-1897 in Middelharnis (zoon van Jan van der Tak en Aartje Razenberg).
ix. Pieter Blok, * 28-08-1898 in Middelharnis. Hij trouwde Adriana van Prooijen, 30-01-1920 in
Dirksland, * 10-04-1899 in Dirksland (dochter van Leendert van Prooijen en Hillia van
Bodegom).
508. Arendje Wielaard, * 1869 in Sommelsdijk. Zij trouwde Laurens Noordijk, 18-08-1892 in
Sommelsdijk, * 1865 in Goudswaard (zoon van Marinus Noordijk en Jannetje Oosterling).
Kinderen:
i. Marinus Noordijk, * 08-01-1893 in Middelharnis. Hij trouwde Wilhelmina Frederica Tito,
04-04-1918, * 1896 in Tilburg.
ii. Maatje Noordijk, * 23-02-1894 in Middelharnis.
iii. Jacob Noordijk, * 15-06-1895 in Middelharnis, ??? 28-07-1895 in Middelharnis.
iv. Jacob Noordijk, * 11-09-1897 in Middelharnis. Hij trouwde Leentje Verwoerd, 25-08-1921 in
Nieuw Helvoet, * 1901.
v. Jannetje Noordijk, * 20-06-1900 in Middelharnis.
509. Gilsia Prins, * 22-01-1863 in Sommelsdijk, ??? 18-11-1940 in Middelharnis. Zij trouwde Leendert
Soldaat, 03-05-1889 in Sommelsdijk, * 11-08-1863 in Melissant (zoon van Abraham Soldaat en Geertje
van de Polder), ??? 18-02-1941 in Middelharnis.
Kinderen:
946. i. Geertje Soldaat * 07-02-1890.
ii. Johanna Soldaat, * 19-08-1893 in Sommelsdijk. Zij trouwde Cornelis Bleiksloot, 19-01-1917
in Middelharnis, * 21-06-1890 in Schiedam (zoon van Adrianus Bleiksloot en Elsje Adriaantje
Noordzij).
947. iii. Pietertje Soldaat * 20-10-1901.
iv. Abra Soldaat, * 12-11-1898 in Sommelsdijk, ??? 10-08-1917 in Middelharnis.
v. Sara Soldaat, * ca 1906 in Middelharnis. Zij trouwde Dirk Schellevis, 21-05-1926 in
Middelharnis, * ca 1904 in Middelharnis (zoon van Hubrecht Schellevis en Martijntje de
Korte).
510. Adriana Prins, * 18-02-1870 in Sommelsdijk. Zij trouwde Arend Peekstok, 10-06-1898 in
Sommelsdijk, * 17-02-1871 in Ooltgensplaat (zoon van Jan Peekstok en Lena Pille), ??? 20-03-1933 in
Pagina 115
Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Lena Peekstok, * 29-11-1898 in Sommelsdijk. Zij trouwde Pieter Blok, 04-07-1924 in
Sommelsdijk, * 16-07-1893 in Middelharnis (zoon van David Blok en Martijntje Francina van
der Valk).
ii. Pieter Peekstok, * 21-04-1900 in Sommelsdijk.
iii. Jan Peekstok, * 11-01-1902 in Sommelsdijk.
iv. Johanna Peekstok, * ca 1904, ??? 23-10-1921 in Sommelsdijk.
511. Adriaantje Prins, * 16-12-1874 in Sommelsdijk, ??? 22-02-1949 in Sommelsdijk. Zij trouwde Krijn
Kievit, 28-11-1895 in Sommelsdijk, * 05-03-1873 in Sommelsdijk (zoon van Cornelis Kievit en Adriaantje
Jordaan), ??? 25-10-1944 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Cornelis Kievit, * 16-06-1896 in Sommelsdijk.
ii. Pieter Kievit, * 18-02-1898 in Sommelsdijk. Hij trouwde Arendje Broere, 17-05-1929 in
Middelharnis, * ca 1898 in Middelharnis (dochter van Krijn Broere en Magdalena de Korte).
948. iii. Adriaantje Kievit * 27-10-1900.
512. Wilhelmina Prins, * 17-07-1877 in Sommelsdijk. Zij trouwde Robbregt van Es, 24-04-1903 in
Sommelsdijk, * 13-11-1878 in Sommelsdijk (zoon van Robbregt van Es en Lena van der Valk).
Kinderen:
i. Lena van Es, * ca 1904 in Sommelsdijk. Zij trouwde Cornelis Schotman, 09-09-1926 in
Sommelsdijk, * ca 1894 in Rotterdam (zoon van Thomas Nicolaas Schotman en Wouterina
Cornelia Steketee).
ii. Johanna van Es, * ca 1906 in Sommelsdijk. Zij trouwde Marinus de Boed, 14-08-1925 in
Sommelsdijk, * 16-03-1900 in Oude Tonge (zoon van Jan de Boed en Arendje van Noord).
513. Willem Prins, * 20-02-1880 in Sommelsdijk. Hij trouwde Maartje de Gast, 21-09-1900 in
Middelharnis, * 10-03-1880 in Middelharnis (dochter van Maarten Jacob de Gast en Grieta Bakker).
Kinderen:
i. Pieter Prins, * 11-12-1900 in Middelharnis. Hij trouwde Lena van Groningen, 05-08-1926 in
Middelharnis, * 16-06-1902 in Middelharnis (dochter van Hendrik van Groningen en Elisabeth
Spee).
ii. Grieta Prins, * 06-08-1902 in Middelharnis. Hij trouwde Marinus Fiere, 23-08-1928 in
Middelharnis, * CA 1897 in Sint Maartensdijk (dochter van Johannes Jansz Fiere en Maria
Wilhelmina Quist).
514. Adriana Hollaar, * ca 1870 in Sommelsdijk. Zij trouwde Willem Hoogmoed, 27-04-1894 in
Sommelsdijk, * 04-09-1870 in Den Bommel (zoon van Teunis Hoogmoed en Aaltje van der Kuijl), ???
28-11-1947 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Teunis Hoogmoed, * 25-03-1895 in Sommelsdijk, ??? 25-11-1918 in Sint Oedenrode.
ii. Mattheus Hugo Hoogmoed, * 27-02-1901 in Sommelsdijk, ??? 07-03-1901 in Sommelsdijk.
iii. Hendrika Hoogmoed, * 27-02-1901 in Sommelsdijk.
515. Flippina Hollaar (Zie huwelijksnummer 402.)
516. Arendje Hollaar, * ca 1878 in Sommelsdijk. Zij trouwde Hendrik Jordaan, 22-06-1900 in
Sommelsdijk, * 12-10-1872 in Middelharnis (zoon van Johannis Jordaan en Hendrikje van Eck), ???
02-10-1931 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Johannis Jordaan, * 24-10-1901 in Middelharnis. Hij trouwde Pietertje Jongejan, 10-04-1931
in Middelharnis, * ca 1902 in Middelharnis (dochter van Jacob Jongejan en Aletta Petronella
van der Waal).
ii. Hendrika Jordaan, * 04-12-1902 in Middelharnis, ??? 28-05-1906 in Sommelsdijk.
iii. Teunis Jordaan, * ca 1906 in Sommelsdijk. Hij trouwde Johanna Soldaat, 05-09-1931 in
Pagina 116
Melissant, * CA 1905 in Melissant (dochter van Leendert Soldaat en Neeltje van Heukelingen).
iv. Hendrik Jordaan, * ca 1924, ??? 08-01-1944 in Ermelo.
517. Aren Hollaar, * ca 1884 in Sommelsdijk. Hij trouwde Maria Verweij, 10-02-1911 in Middelharnis, *
10-07-1888 in Nieuwe Tonge (dochter van Johannes Verweij en Hendrikje Drooger).
Kinderen:
i. Teunis Hollaar, * ca 1911, ??? 25-09-1911 in Middelharnis.
518. Laurens Stapel, * 08-03-1868 in Middelharnis. Hij trouwde Jobje Volwerk, 16-08-1889 in
Middelharnis, * 14-08-1868 in Sommelsdijk (dochter van Mattheus Volwerk en Jannetje van Wezel).
Kinderen:
i. Cornelia Stapel, * 28-12-1889 in Middelharnis. Zij trouwde Olivier van Nieuwenhuize,
21-09-1917 in Middelharnis, * ca 1888 in Brouwershaven (zoon van Stoffel van Nieuwenhuize
en Kaatje Hordijk).
ii. Mattheus Stapel, * 27-04-1891 in Middelharnis. Hij trouwde Jannetje van der Wende,
03-11-1910 in Ouddorp, * ca 1889 in Ouddorp (dochter van Krijn van der Wende en Geertruid
Sandifort).
iii. Jannetje Stapel, * 04-10-1892 in Middelharnis, ??? 03-02-1893 in Middelharnis.
iv. Thomas Stapel, * 16-01-1894 in Middelharnis, ??? 13-02-1970 in Rotterdam. Hij trouwde
Maartje Dijkgraaf, 10-02-1916 in Brielle, * 09-10-1892 in Brielle (dochter van Cornelis
Dijkgraaf en Suzanna Dorsman), ??? 05-06-1979 in Rotterdam.
v. Jan Stapel, * 05-05-1895 in Middelharnis, ??? 22-06-1895 in Middelharnis.
vi. Jan Stapel, * 17-11-1896 in Middelharnis, ??? 13-04-1897 in Middelharnis.
vii. Jan Stapel, * 25-02-1898 in Middelharnis, ??? 16-05-1898 in Middelharnis.
viii. Jannetje Stapel, * 30-03-1901 in Middelharnis. Zij trouwde Johannis Peeman, 06-10-1922 in
Middelharnis, * 18-03-1900 in Middelharnis (zoon van Danker Peeman en Willemina Braber).
ix. Adriana Johanna Stapel, * ca 1907, ??? 29-08-1907 in Middelharnis.
519. Willemina Boom, * 04-07-1860 in Middelharnis. Zij trouwde Pieter van der Veer, 15-04-1881 in
Middelharnis, * 14-04-1859 in Sommelsdijk (zoon van Abraham van der Veer en Jacoba van der Slik).
Kinderen:
i. Jacoba van der Veer, * 24-02-1882 in Sommelsdijk.
ii. Abram van der Veer, * 23-05-1886 in Sommelsdijk.
iii. Maarten van der Veer, * 25-04-1884 in Sommelsdijk.
520. Maartje Admiraal Breur, * CA 1881 in Sommelsdijk. Zij trouwde Pieter Poortvliet, 03-03-1898 in
Dirksland, 22-02-1906 in Dirksland, * 12-08-1873 in Dirksland (zoon van Aren Poortvliet en Susanna
Bakker).
Kinderen:
i. Suzanna Poortvliet, * 26-02-1899 in Dirksland.
521. Gerrit Breur, * 14-05-1855 in Sommelsdijk, ??? 17-07-1929 in Sommelsdijk. Hij trouwde Dorothea
Verbrugge, 08-11-1877 in Sommelsdijk, * ca 1856 in Sommelsdijk (dochter van Abraham Leendert
Verbrugge en Neeltje de Vogel), ??? 22-12-1920 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Marinus Breur, * 02-10-1878 in Sommelsdijk. Hij trouwde Hendrika Everdina Hofman,
10-08-1917 in Hooge en Lage Zwaluwe, * ca 1878 in Hooge en Lage Zwaluwe (dochter van
Johannes Hofman en Evertina de Ruiter), ??? 14-04-1934 in Rotterdam.
ii. Neeltje Breur, * 11-07-1880 in Sommelsdijk, ??? 11-11-1884 in Sommelsdijk.
iii. Abraham Leendert Breur, * 01-12-1882 in Sommelsdijk. Hij trouwde Geertrui Nieuwschepen,
05-07-1908 in IJsselmonde, * ca 1877 in Mijnsheerenland (dochter van Jan Nieuwschepen en
Maria Groen).
iv. Willem Breur, * 16-03-1885 in Sommelsdijk, ??? 03-12-1886 in Sommelsdijk.
v. Willem Breur, * 16-02-1887 in Sommelsdijk, ??? 28-02-1887 in Sommelsdijk.
vi. Willem Breur, * 24-02-1888 in Sommelsdijk, ??? 13-09-1914 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Maria van Beek, 18-02-1910 in Middelharnis, * 02-10-1888 in Middelharnis (dochter van
Pagina 117
Hendrik van Beek en Aria Diethelm).
vii. Izak Breur, * 05-01-1890 in Sommelsdijk, ??? 25-03-1890 in Sommelsdijk.
viii. Neeltje Breur, * 23-03-1891 in Sommelsdijk. Zij trouwde Pieter van der Stad, 19-07-1912 in
Sommelsdijk, * 29-02-1888 in Sommelsdijk (zoon van Mattheus van der Stad en Cornelia
Kornet).
ix. Geertje Breur, * 13-11-1893 in Sommelsdijk, ??? 23-05-1905 in Sommelsdijk.
x. Kaatje Breur, * 14-08-1896 in Sommelsdijk, ??? 26-09-1898 in Sommelsdijk.
949. xi. Izak Breur * 07-03-1899.
xii. Gerrit Breur, * 12-10-1902 in Sommelsdijk.
522. Eva Doornhein, * 22-11-1872 in Sommelsdijk, ??? 25-05-1957 in Wychoff Nursing Home, NJ. Zij
trouwde William Koert, * 23-10-1870 in Paterson, NJ (zoon van Cornelis Koert en Maria Haamstee), ???
03-05-1947 in Paterson, NJ, begraven in Fair Lawn Cemetery, NJ.
Kinderen:
i. Cornelius Koert, * 01-04-1893, ??? 19-12-1918. Hij trouwde Wilhelmina Tanis, * 29-01-1893, ???
24-02-1984.
950. ii. Nicholas Koert * 16-08-1896.
iii. William Koert, * 17-02-1902, ??? 20-09-1981. Hij trouwde Maude van Stevenick, * 04-04-1904,
??? 27-09-1987 in Holland Christian Home.
523. Johannis Smit, * 17-08-1871 in Middelharnis, ??? 09-10-1932 in Rotterdam. Hij trouwde Adriana
Petronella van 't Hoff, 08-09-1893 in Middelharnis, * 15-03-1872 in Middelharnis (dochter van Pieter van
't Hoff en Alida Tiebout).
Kinderen:
i. Aagje Smit, * 02-12-1893 in Middelharnis. Zij trouwde Marinus van den Bosch, 05-03-1915 in
Middelharnis, * ca 1892 in Melissant (zoon van Cornelis van den Bosch en Francijntje Touw).
ii. Pieter Smit, * 15-03-1896 in Middelharnis. Hij trouwde Teuntje Krijgsman, 17-06-1927 in
Middelharnis, * 12-10-1898 in Middelharnis (dochter van Jacob Krijgsman en Lena Cornelia
van der Waal).
iii. Mattheus Smit, * 17-04-1898 in Middelharnis. Hij trouwde Huberta van der Sluijs, 03-07-1925
in Sommelsdijk, * 09-01-1902 in Middelharnis (dochter van Johannis van der Sluijs en
Hadewina Elizabeth Knape).
iv. Alida Smit, * 14-07-1900 in Middelharnis.
524. Jacob Smit, * 11-10-1876 in Middelharnis, ??? 12-06-1906 in Zuidland. Hij trouwde Leentje Nipius,
28-11-1902 in Sommelsdijk, * 18-09-1878 in Sommelsdijk (dochter van Machiel Nipius en Willemina
Pieternella van Seters).
Kinderen:
i. Mattheus Smit, * ca 1904 in Middelharnis. Hij trouwde Sara Fris, 24-07-1930 in Oude Tonge,
* ca 1906 in Oude Tonge (dochter van Cornelis Fris en Neeltje van Kempen).
525. Cornelia Smit, * 17-11-1879 in Rotterdam. Zij trouwde Huibrecht van den Doel, 24-12-1902 in
Middelharnis, * 20-04-1874 in Melissant (zoon van Pieter van den Doel en Johanna Schilperoord), ??? in
IJsselmonde.
Kinderen:
i. Johanna Aagje van den Doel, * 02-07-1903 in Middelharnis. Zij trouwde Maarten Jongejan,
26-03-1924 in Dirksland, * 25-08-1899 in Sommelsdijk (zoon van Cornelis Jongejan en
Cornelia Polder).
951. ii. Aagje Johanna van den Doel * 26-09-1905.
iii. Pietertje van den Doel, * 04-01-1909 in Middelharnis. Zij trouwde Cornelis Mastenbroek,
RELATIE, * in Ouddorp, ??? in Rijswijk.
952. iv. Mattheus van den Doel * 02-08-1913.
953. v. Pieter van den Doel * 13-10-1917.
526. Cornelia Smit, * 30-10-1882 in Middelharnis, ??? 17-02-1950 in Middelharnis. Zij trouwde Florus van
den Nieuwendijk, 05-12-1905 in Middelharnis, * CA 1880 in Middelharnis (zoon van Jan van den
Pagina 118
Nieuwendijk en Bastiana de Koning).
Kinderen:
i. Bastiana van den Nieuwendijk, * CA 1906, ??? 21-06-1906 in Middelharnis.
ii. Jan van den Nieuwendijk, * CA 1908 in Middelharnis. Hij trouwde Dirkje van Dongen,
25-03-1932 in Sommelsdijk, * CA 1913 in Sommelsdijk (dochter van Mattheus van Dongen
en Arendje Adriaantje van der Sluijs).
iii. doodgeboren Van den Nieuwendijk, * 21-05-1927 in Middelharnis, ??? 21-05-1927 in
Middelharnis.
527. Johannis Smit, * 01-10-1889 in Middelharnis. Hij trouwde Petronella Schol, 21-06-1918 in
Sommelsdijk, * 12-05-1897 in Sommelsdijk (dochter van Johannes Schol en Jannetje Visser).
Kinderen:
i. doodgeboren Smit, * 23-09-1918 in Middelharnis, ??? 23-09-1918 in Middelharnis.
ii. doodgeboren Smit, * 03-11-1919 in Middelharnis, ??? 03-11-1919 in Middelharnis.
iii. Johannes Smit, * 18-02-1923 in Middelharnis, ??? 20-07-1986 in Rotterdam. Hij trouwde
Martha Gijze, 25-11-1953 in Rotterdam, * 07-02-1920 in Rotterdam (dochter van Pieter Gijze
en Martha de Vries), ??? 29-11-1986 in Rotterdam.
528. Johanna du Pree, * 09-02-1875 in Den Bommel. Zij trouwde Markus Koenraad Huizer, 17-09-1898
in Den Bommel, * 29-10-1876 in Stad aan het Haringvliet (zoon van Jacob Huizer en Jannetje Schilt).
Kinderen:
i. Jacob Huizer, * 10-04-1899 in Den Bommel. Hij trouwde Dingena Silvius, 13-04-1923 in Den
Bommel, * 10-10-1899 in Den Bommel (dochter van Matthijs Silvius en Jannetje Floordiep).
954. ii. Cornelia Huizer * 28-03-1901.
iii. Jannetje Huizer, * 10-12-1902 in Den Bommel. Zij trouwde Leendert van Eck, 12-11-1926 in
Den Bommel, * 02-03-1896 in Middelharnis (zoon van Gerrit van Eck en Cornelia van den
Hoek).
iv. Gerritje Huizer, * ca 1905 in Den Bommel, ??? 14-04-1911 in Den Bommel.
v. Stoffel Huizer, * ca 1907 in Den Bommel. Hij trouwde Wilhelmina Cornelia Polak,
09-05-1930 in Den Bommel, * ca 1907 in Hooge en Lage Zwaluwe (dochter van Magiel Polak
en Heijltje Adriana Visser).
955. vi. Gerrit Huizer * ca 1912.
529. Cornelis du Pree, * 02-09-1876 in Den Bommel. Hij trouwde Neeltje Wolfert, 07-09-1901 in Den
Bommel, * 07-02-1878 in Den Bommel (dochter van Cornelis Wolfert en Sara Fun).
Kinderen:
i. Gerrit Cornelis du Pree, * 19-03-1902 in Den Bommel. Hij trouwde Gerarda Alida Visser,
20-05-1925 in Rotterdam, * 05-12-1899 in Rotterdam (dochter van Pieter Visser en Catharina
Francisca de Valck).
ii. Cornelis Gerrit du Pree, * ca 1904, ??? 08-01-1904 in Den Bommel.
530. Jan du Pree, * 10-07-1884 in Den Bommel, ??? 26-06-1945 in Den Bommel. Hij trouwde Dina
Timmer, 14-11-1908 in Den Bommel, * 23-05-1887 in Nieuwe Tonge (dochter van Johannes Timmer en
Arentje Gebraad).
Kinderen:
i. Arendje du Pree, * ca 1911, ??? 14-01-1911 in Den Bommel.
ii. Johannis du Pree, * ca 1915, ??? 31-03-1915 in Den Bommel.
iii. Gerrit du Pree, * ca 1916, ??? 20-11-1916 in Den Bommel.
iv. Neeltje du Pree, * ca 1919, ??? 28-08-1920 in Den Bommel.
v. Gerrit du Pree, * ca 1925, ??? 14-01-1925 in Den Bommel.
vi. Cornelis du Pree, * ca 1931, ??? 25-12-1931 in Den Bommel.
531. Magdalena du Pree, * 23-02-1890 in Den Bommel. Zij trouwde Laurens Wolfert, 12-06-1909 in Den
Bommel, * 08-05-1886 in Den Bommel (zoon van Dirk Wolfert en Arendje Donkersloot).
Kinderen:
i. Cornelis Wolfert, * 18-11-1924 in Middelharnis, ??? 18-11-1924 in Middelharnis.
Pagina 119
532. Jacob du Pree, * 24-01-1876 in Den Bommel, ??? 10-03-1953 in Rotterdam. Hij trouwde Arentje
Snijder, 02-03-1899 in Melissant, * 18-02-1876 in Melissant (dochter van Adrianus Snijder en Pieternella
van Oostenbrugge), ??? 14-04-1954 in Melissant.
Kinderen:
i. Bastiaan du Pree, * 24-09-1899 in Melissant, ??? 13-11-1899 in Melissant.
956. ii. Adrianus du Pree * 22-11-1900.
iii. Bastiaan du Pree, * 05-02-1902 in Melissant. Hij trouwde Arentje van der Veer, 20-05-1927 in
Sommelsdijk, * ca 1905 in Sommelsdijk (dochter van Teunis van der Veer en Maria Berkhof).
iv. Pieternella du Pree, * ca 1903 in Melissant, ??? 07-05-1975 in Melissant, begraven 12-05-1975
in Melissant. Zij trouwde Thomas Doornheim, 18-11-1925 in Melissant, * 22-11-1898 in
Melissant (zoon van Adrianus Doornheim en Lena Keizer).
v. Pieter du Pree, * ca 1904, ??? 17-03-1983 in Melissant.
957. vi. Jan du Pree * 27-01-1906.
vii. Susanna du Pree, * ca 1907, ??? ca 1983. Zij trouwde Martinus Frederikus Graafland, 07-1933 in
Melissant, * ca 1907 in Nieuw Helvoet.
viii. Cornelis du Pree, * 03-05-1909, ??? 04-02-1990 in Sommelsdijk, begraven 08-02-1990 in
Sommelsdijk. Hij trouwde Cornelia Maria Melissant, 03-1936 in Dirksland, * ca 1914, ???
09-10-2009 in Sommelsdijk.
ix. Johanna Maria du Pree, * ca 1911 in Melissant, ??? 19-12-1980 in Rotterdam. Zij trouwde Jacob
Adrianus van der Velde, 09-02-1931 in Melissant, * ca 1904 in Herkingen (zoon van Jacob van
der Velde en Neeltje Hers), ??? 16-06-1992 in Herkingen, begraven 19-06-1992 in Herkingen.
958. x. Jacob du Pree * 02-05-1913.
xi. Jannetje du Pree, * ca 1916 in Melissant, ??? 31-01-1955 in Rotterdam. Zij trouwde Dingeman
de Jong, 07-1936 in Herkingen, * ca 1914.
xii. Johannis du Pree, * 08-1916 in Melissant, ??? 07-08-1916 in Melissant.
xiii. Aren du Pree, * 08-1916 in Melissant, ??? 10-08-1916 in Melissant.
533. Cornelis du Pree, * 05-03-1884 in Den Bommel. Hij trouwde Burgje Munters, 07-06-1912 in Oude
Tonge, * 02-07-1888 in Oude Tonge (dochter van Willem Munters en Lena van den Ouden).
Kinderen:
i. Willem de Pree, * CA 1917, ??? 25-04-1930 in Oude Tonge.
ii. Johanna de Pree, * CA 1926, ??? 02-03-1926 in Oude Tonge.
534. Jan du Pree, * 24-06-1889 in Ooltgensplaat. Hij trouwde Neeltje Cornelia van Splunter, 12-06-1918
in Stad aan het Haringvliet, * 10-02-1897 in Stad aan het Haringvliet (dochter van Jacobus van Splunter en
Aaltje de Leeuw).
Kinderen:
i. Bastiaan Jacobus du Pree, * 11-09-1919 in Stad aan het Haringvliet, ??? 04-04-1975. Hij
trouwde Maartje Holleman, * 19-10-1919, ??? 09-07-1992.
ii. Jacobus du Pree, * 02-09-1920 in Stad aan het Haringvliet, ??? 13-09-1981 in Stad aan het
Haringvliet.
959. iii. Suzanna du Pree * 24-11-1924.
iv. Cornelis Dupree, * ca 1932, ??? 31-08-1938 in Stad aan het Haringvliet.
535. Johanna du Pree, * 04-03-1892 in Middelharnis. Zij trouwde Dirk de Berg, 18-10-1912 in Oude
Tonge, * 29-01-1893 in Oude Tonge (zoon van Jacob Anthonij de Berg en Martijntje Volaart).
Kinderen:
i. Cornelia de Berg, * ca 1929, ??? 02-04-1929 in Oude Tonge.
536. Johannes van den Ouden, * 26-06-1894 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Adriana Kalle, 14-04-1916 in
Nieuwe Tonge, * 27-03-1896 in Melissant (dochter van Pieter Kalle en Arentje Breur).
Kinderen:
i. Johanna van den Ouden, * ca 1927, ??? 01-04-1935 in Dirksland.
537. Gerrit van den Ouden, * 07-08-1900 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Jannetje Kardux, 28-05-1925 in
Pagina 120
Oude Tonge, * ca 1904 in Oude Tonge (dochter van Arij Kardux en Jacoba Munters).
Kinderen:
i. Ko van den Ouden.
ii. Nel van den Ouden.
960. iii. Dingenus van den Ouden.
961. iv. Riek van den Ouden.
v. Arie van den Ouden. Hij trouwde Ab Wolfert, * in v Dirksland.
962. vi. Piet van den Ouden * CA 1935.
vii. Wim van den Ouden. Hij trouwde Mimi Wisse (dochter van Cornelis Wisse en Toos van
Balen).
viii. Janny van den Ouden.
538. Wilhelmina Johanna Maria Nuchteren, * 01-10-1891 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Huibert van
Gent, 31-10-1912 in Nieuwe Tonge, * 18-02-1886 in Ooltgensplaat (zoon van Hendrik van Gent en
Kommertje van Rossum).
Kinderen:
i. Johannes Bastiaan Hendrik van Gent, * ca 1922, ??? 17-03-1929 in Den Bommel.
539. Sientje van den Ouden, * 07-05-1882 in Oude Tonge, ??? 24-05-1931 in Rotterdam. Zij trouwde Aren
van der Spaan, 06-11-1903 in Oude Tonge, * 21-07-1872 in Melissant (zoon van Engel van der Spaan en
Pietertje Timmer), ??? 01-02-1953 in Oude Tonge.
Kinderen:
i. Engel van der Spaan, * ca 1904, ??? 10-08-1906 in Oude Tonge.
540. Jacobus Johannes Nipius, * 15-08-1838 in Middelharnis, ??? 23-11-1919 in Middelharnis. Hij trouwde
Cornelia Zoeter, 23-05-1862 in Oosterland, * 18-05-1839 in Oosterland (dochter van Theunis Zoeter en
Pieternella Voorbeijtel), ??? 27-06-1893 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Helena Cornelia Nipius, * 09-10-1863 in Middelharnis. Zij trouwde Hermanus Wouter Kalis,
08-03-1888 in Middelharnis, * ca 1863 in Sliedrecht (zoon van Wouter Kalis en Niesje Egberta
Giltaij).
ii. doodgeboren Nipius, * 24-02-1865 in Middelharnis, ??? 24-02-1865 in Middelharnis.
iii. Teunis Cornelis Nipius, * 02-02-1867 in Middelharnis, ??? 11-07-1869 in Oosterland.
iv. Cornelis Nipius, * 26-11-1868 in Middelharnis, ??? 10-04-1873 in Middelharnis.
v. Teunis Cornelis Nipius, * 19-01-1871 in Middelharnis, ??? 18-09-1872 in Middelharnis.
963. vi. Teunis Cornelis Nipius * 11-11-1874.
vii. Jacobus Johannis Nipius, * 08-05-1879 in Middelharnis, ??? 12-05-1879 in Middelharnis.
541. Johannes Jacobus Nipius, * 30-12-1841 in Middelharnis, ??? 16-11-1921 in Middelharnis. Hij trouwde
Magdalena Allegonda Maris, 28-03-1872 in Zuid-Beijerland, * ca 1850 in Dinteloord en Prinsenland
(dochter van Jan Pietersz Maris en Catalijna Oostdijk), ??? 02-06-1922 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Catalijna Nipius, * ca 1873, ??? 15-01-1876 in Middelharnis.
ii. Helena Cornelia Nipius, * 17-09-1873 in Middelharnis. Zij trouwde Aart Willem van Gent,
02-06-1905 in Middelharnis, * 23-03-1875 in Ooltgensplaat (zoon van Louis van Gent en
Adriana van Kempen), ??? 20-11-1926 in Rotterdam.
iii. Jan Cornelis Nipius, * 05-05-1875 in Middelharnis, ??? 11-07-1875 in Middelharnis.
964. iv. Katolijna Nipius * 07-10-1877.
v. Cornelis Nipius, * 19-01-1879 in Middelharnis, ??? 26-11-1950 in Dirksland.
965. vi. Jan Nipius * 16-05-1880.
966. vii. Jacobus Johannis Nipius * 18-07-1881.
viii. Johannis Jacobus Nipius, * 25-08-1882 in Middelharnis, ??? 30-10-1886 in Middelharnis.
ix. Adriana Antoinetta Marius, * ca 1883, ??? 30-12-1883 in Middelharnis.
x. Adriaan Pieter Nipius, * 20-05-1885 in Middelharnis, ??? 18-01-1922 in Middelharnis.
xi. Johanna Jacoba Nipius, * 03-03-1887 in Middelharnis, ??? 04-08-1887 in Middelharnis.
967. xii. Johannis Jacobus Nipius * 17-04-1888.
Pagina 121
xiii. Arij Nipius, * 13-11-1890 in Middelharnis. Hij trouwde Pietertje Leentje Noordijk,
05-10-1922 in Middelharnis, * 01-08-1893 in Middelharnis (dochter van Hendrik Noordijk en
Sara Jasperina Versprille).
542. Sara Cornelia Nipius, * 07-11-1849 in Middelharnis, ??? 01-09-1885 in Middelharnis. Zij trouwde
Klaas Johannes Meijer, 24-04-1873 in Middelharnis, * 25-05-1850 in Middelharnis (zoon van Johannes
Meijer en Adriaantje Roodzand), ??? 29-05-1918 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Johannes Meijer, * 02-12-1873 in Middelharnis, ??? 07-12-1873 in Middelharnis.
ii. Leuntje Cornelia Meijer, * 07-11-1874 in Middelharnis. Zij trouwde Johannis Gerardus Knops,
03-10-1901 in Middelharnis, * 24-09-1867 in Middelharnis (zoon van Pieter Kn??ps en Cornelia
Zeedijk), ??? 01-02-1915 in Stellendam.
968. iii. Adriaantje Meijer * 03-04-1876.
iv. Johannis Meijer, * 10-06-1877 in Middelharnis, ??? 24-12-1899 in Middelharnis.
969. v. Maartje Adriaantje Meijer * 05-08-1878.
vi. Jacobus Meijer, * 01-09-1879 in Middelharnis, ??? 08-09-1883 in Middelharnis.
vii. Pieter Meijer, * 12-02-1881 in Middelharnis. Hij trouwde Grietje de Gast, 12-08-1909 in
Sommelsdijk, * ca 1884 in Dirksland (dochter van Markus de Gast en Jannetje Muste).
viii. Jacob Laurens Meijer, * 01-04-1882 in Middelharnis.
ix. Lientje Adriana Meijer, * 25-07-1884 in Middelharnis. Zij trouwde Pieter Johannes
Groenendijk, 23-08-1909 in Middelharnis, * 18-01-1881 in Sommelsdijk (zoon van Cornelis
Groenendijk en Lientje Cornelia Roodzand).
543. Evert Hendrik de Ruiter, * 20-11-1863 in Middelharnis, ??? 12-07-1912 in Stad aan het Haringvliet.
Hij trouwde Maatje Diepenhorst, 16-10-1890 in Stad aan het Haringvliet, * 25-08-1863 in Stad aan het
Haringvliet (dochter van Pieter Diepenhorst en Jannetje van Loon), ??? 29-07-1928 in Stad aan het
Haringvliet.
Kinderen:
i. Cornelis Jacobus de Ruiter, * 25-07-1891 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde Roelofje
Marsman, 04-05-1920 in Almelo, * ca 1894 in Almelo Stad (dochter van Albertus Marsman en
Aleida Geertruida Peddemors).
970. ii. Jannetje de Ruiter * 09-02-1894.
iii. Annetje de Ruiter, * 19-02-1902 in Stad aan het Haringvliet.
544. Cornelis Nipius, * 24-04-1859 in Middelharnis. Hij trouwde Jannetje Groen, 12-09-1879 in
Middelharnis, * 02-11-1859 in Middelharnis (dochter van Hendrik Groen en Arendje Korvink).
Kinderen:
i. Pieternella Adriana Nipius, * ca 1890, ??? 21-11-1890 in Middelharnis.
545. Neeltje Maatje Villerius, * ca 1866 in Sommelsdijk, ??? 02-02-1944 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Andries Knape, 22-04-1892 in Sommelsdijk, * 12-09-1864 in Sommelsdijk (zoon van Jan Knape en
Neeltje Muije), ??? 29-12-1933 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Jan Knape, * 17-01-1893 in Sommelsdijk, ??? 16-03-1944 in Middelharnis. Hij trouwde Leuntje
Cornelia Roelse Fabrij, 02-03-1922 in Sommelsdijk, * ca 1895 in Middelharnis (dochter van
Dirk Fabrij en Maria Buurveld).
ii. Cornelis Knape, * 23-06-1894 in Sommelsdijk. Hij trouwde Tannetje van de Vijver,
29-09-1916 in Koudekerke, * ca 1890 in Koudekerke (dochter van Thomas Dingenis van de
Vijver en Dina Joosse).
iii. Neeltje Knape, * 02-09-1896 in Sommelsdijk, ??? 10-02-1949 in Sommelsdijk.
iv. Dirk Huibrecht Knape, * 24-07-1898 in Sommelsdijk. Hij trouwde Jacoba Johanna Bienefelt,
14-08-1924 in Sommelsdijk, * ca 1897 in Sommelsdijk (dochter van Jacob Bienefelt en Aaltje
Dalebout).
v. Dirkje Knape, * 31-12-1899 in Sommelsdijk. Zij trouwde Dirk Bastiaan van Erkel, 05-05-1927
in Sommelsdijk, * 25-01-1902 in Oude Tonge (zoon van Frans van Erkel en Jannetje Hartman).
vi. Maria Knape, * 30-09-1901 in Sommelsdijk. Zij trouwde Beschier Viskil, 20-12-1928 in
Pagina 122
Sommelsdijk, * 06-06-1900 in Middelharnis (zoon van Krijn Viskil en Martijntje de Korte).
vii. Marinus Knape, * ca 1903 in Sommelsdijk, ??? 23-11-1941 in Dirksland. Hij trouwde
Willempje Schol, 24-11-1932 in Sommelsdijk, * ca 1903 in Sommelsdijk (dochter van Teunis
Schol en Maartje van Broeke).
546. Huibrecht Villerius, * ca 1873 in Sommelsdijk. Hij trouwde Geertrui van Eck, 02-08-1895 in
Middelharnis, * 30-09-1875 in Middelharnis (dochter van Marinus van Eck en Johanna Petronella Viskil).
Kinderen:
i. Marinus Villerius, * ca 1903 in Rotterdam. Hij trouwde Gerritje de Bloeme, 27-12-1929 in
Middelharnis, * ca 1906 in Middelharnis (dochter van Arij de Bloeme en Maria Kattestaart).
547. Klaasje Villerius, * ca 1882 in Sommelsdijk. Zij trouwde Teunis Overweel, 13-01-1911 in
Sommelsdijk, * 10-02-1883 in Melissant (zoon van Arie Overweel en Adriana Grootenboer).
Kinderen:
i. Adriana Overweel, * ca 1912, ??? 11-05-1944 in Middelharnis. Zij trouwde Johannis Willem
Witvliet.
548. Cornelis Vermeulen, * 25-01-1850 in Dirksland, ??? 08-05-1926 in Dirksland. Hij trouwde Cornelia
Noordijk, 21-03-1877 in Dirksland, * 09-01-1852 in Dirksland (dochter van Cornelis Noordijk en
Elizabeth de Groen), ??? 19-01-1931 in Dirksland.
Kinderen:
i. Adriana Vermeulen, * 03-08-1877 in Dirksland, ??? 31-08-1878 in Dirksland.
ii. Adriana Cornelia Vermeulen, * 07-08-1879 in Dirksland. Zij trouwde Gerrit van Zuuren,
05-09-1907 in Dirksland, * 22-10-1866 in Dirksland (zoon van Daniel van Zuuren en Jannetje
van Es).
iii. Elisabeth Vermeulen, * 09-09-1881 in Dirksland. Zij trouwde Dani??l Bakker, 01-10-1914 in
Dirksland, * 22-05-1873 in Dirksland (zoon van Leendert Bakker en Jannetje Spek).
iv. Johanna Dana Vermeulen, * 31-07-1883 in Dirksland.
v. Cornelis Vermeulen, * 04-10-1885 in Dirksland, ??? 20-12-1885 in Dirksland.
vi. Cornelis Vermeulen, * 09-12-1886 in Dirksland, ??? 04-10-1946 in Dirksland. Hij trouwde
Neeltje Pieternella van der Groef, 17-02-1925 in Dirksland, * 12-10-1892 in Dirksland
(dochter van Jan van der Groef en Cornelia de Zout), ??? 27-04-1945 in Warnsveld.
vii. Daniel Vermeulen, * 15-06-1889 in Dirksland, ??? 16-01-1947 in Dirksland. Hij trouwde Krijna
Cornelia Poortvliet, 07-10-1925 in Dirksland, * 11-12-1898 in Dirksland (dochter van Gerrit
Poortvliet en Cornelia Lampert).
viii. Jacob Vermeulen, * 15-04-1892 in Dirksland. Hij trouwde Arentje Gaanderse, 13-12-1917 in
Dirksland, * 25-04-1893 in Dirksland (dochter van Jan Gaanderse en Neeltje Gestel).
549. Cornelis Kamp, * 20-11-1842 in Ooltgensplaat, ??? 26-08-1936 in Ooltgensplaat. Hij trouwde (1)
Maria van Paasschen, 26-02-1870 in Ooltgensplaat, * 01-03-1845 in Ooltgensplaat (dochter van Pieter van
Paasschen en Maria Bom), ??? 09-06-1892 in Ooltgensplaat. Hij trouwde (2) Cornelia Kranenburg,
19-03-1904 in Ooltgensplaat, * 02-04-1851 in Onwaard (dochter van Adrianus Kranenburg en Kaatje van
den Berg), ??? 28-07-1929 in Ooltgensplaat.
Kinderen van Maria van Paasschen:
i. Maria Kamp, * 22-01-1870 in Ooltgensplaat, ??? 08-06-1870 in Ooltgensplaat.
ii. Maria Kamp, * 22-04-1871 in Ooltgensplaat, ??? 06-06-1875 in Ooltgensplaat.
iii. Cornelis Kamp, * 11-10-1873 in Ooltgensplaat.
iv. Pieter Kamp, * 20-12-1876 in Ooltgensplaat.
971. v. Maria Kamp * 31-01-1880.
550. Abraham Kamp, * 08-01-1848 in Ooltgensplaat, ??? 02-07-1883 in Ooltgensplaat. Hij trouwde
Wilhelmina van der Veer, 19-08-1871 in Ooltgensplaat, * 25-09-1848 in Ooltgensplaat (dochter van Simon
van der Veer en Johanna van Rossum), ??? 06-02-1931 in Ooltgensplaat.
Kinderen:
972. i. Cornelis Kamp * 26-10-1872.
973. ii. Johanna Adriana Kamp * 10-01-1875.
Pagina 123
iii. Pieternella Kamp, * 1877 in Ooltgensplaat, ??? 06-12-1877 in Ooltgensplaat.
iv. Simon Kamp, * 02-08-1881 in Ooltgensplaat.
551. Jacobus Razenberg, * 17-06-1867 in Sommelsdijk. Hij trouwde Adriaantje van de Polder,
28-08-1896 in Sommelsdijk, * 15-07-1867 in Sommelsdijk (dochter van Jacobus van de Polder en Arendje
Presor).
Kinderen:
i. Gerrit Jan Razenberg, * 16-04-1897 in Sommelsdijk, ??? 26-08-1897 in Sommelsdijk.
ii. Gerrit Jan Razenberg, * 10-07-1898 in Sommelsdijk.
552. Anthonij Driesse, * 21-11-1842 in Middelharnis, ??? 02-12-1915 in Middelharnis. Hij trouwde (1)
Pietertje Appel, 14-11-1867 in Middelharnis, * ca 1839 in Middelharnis (dochter van Marinus Appel en
Magdalena Klein). Hij trouwde (2) Teuntje Elizabeth van Delft, 29-10-1880 in Middelharnis, *
22-11-1846 in Middelharnis (dochter van Mattheus van Delft en Aagtje van Eck Krijger), ??? 21-10-1928 in
Middelharnis.
Kinderen van Pietertje Appel:
974. i. Maria Magdalena Driece * ca 1873.
Kinderen van Teuntje Elizabeth van Delft:
ii. Aagje Driesse, * 05-04-1881 in Middelharnis, ??? 12-09-1884 in Middelharnis.
iii. Bastiaan Driesse, * 21-10-1882 in Middelharnis, ??? 24-12-1884 in Middelharnis.
iv. doodgeboren Driesse, * 19-08-1884 in Middelharnis, ??? 19-08-1884 in Middelharnis.
v. Aagje Driesse, * 19-09-1885 in Middelharnis, ??? 27-04-1886 in Middelharnis.
vi. Bastiaan Driesse, * 30-10-1887 in Middelharnis, ??? 23-11-1918 in Middelharnis. Hij trouwde
Johanna Wielaard, 02-08-1912 in Middelharnis, * 12-05-1889 in Middelharnis (dochter van
Leendert Wielaard en Adriana Razenberg).
553. Jan Driesse, * 07-11-1844 in Middelharnis, ??? 05-03-1930 in Middelharnis. Hij trouwde (1) Geertrui
Wielhouwer, 29-04-1868 in Middelharnis, * 11-12-1846 in Sommelsdijk (dochter van Leendert
Wielhouwer en Neeltje van der Sluijs), ??? 01-07-1889 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Johanna van den
Tol, 04-12-1891 in Middelharnis, * 20-10-1853 in Sommelsdijk (dochter van Pieter van den Tol en
Johanna Peekstok), ??? 12-01-1933 in Middelharnis.
Kinderen van Geertrui Wielhouwer:
975. i. Bastiaan Driesse * ca 1869.
976. ii. Leendert Driesse.
iii. Arij Anthonie Driesse, * ca 1873 in Middelharnis. Hij trouwde Pieternella Hendrika van
Dorst, 20-05-1898 in Sommelsdijk, * 31-01-1873 in Sommelsdijk (dochter van Pieter van
Dorst en Cornelia Kranse).
iv. Marinus Driesse. Hij trouwde Hendrika Kievit, 27-01-1899 in Middelharnis, * 05-09-1878 in
Nieuwe Tonge (dochter van Marinus Kievit en Grieta Hemmink).
977. v. Adam Driesse.
vi. Neeltje Maria Driesse, * ca 1885 in Middelharnis. Zij trouwde Cornelis van Eck, 07-04-1911
in Middelharnis, * 10-03-1873 in Middelharnis (zoon van Marinus van Eck en Johanna
Petronella Viskil), ??? 21-04-1935 in Middelharnis.
Kinderen van Johanna van den Tol:
vii. Johanna Driesse, * 16-12-1892 in Middelharnis, ??? 14-11-1918 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Elbert Knape, 17-05-1912 in Middelharnis, * ca 1893 in Sommelsdijk (zoon van Cornelis
Knape en Jacoba van Antwerpen).
978. viii. Maria Cornelia Driesse * 04-05-1894.
ix. Cornelia Driesse, * 04-01-1897 in Middelharnis, ??? 14-01-1945 in Middelharnis.
554. Lena Driesse, * 07-08-1851 in Middelharnis, ??? 09-02-1927 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jan Beket,
01-05-1876 in Middelharnis, * 08-07-1852 in Sommelsdijk (zoon van Adrianus Beket en Lena Bakelaar),
??? 03-05-1926 in Sommelsdijk.
Kinderen:
979. i. Lena Beket * 14-02-1877.
ii. Bastiaan Beket, * 10-12-1778 in Sommelsdijk, ??? 24-03-1779 in Sommelsdijk.
Pagina 124
iii. Bastiaan Beket, * 27-01-1880 in Sommelsdijk, ??? 03-11-1941 in Dirksland. Hij trouwde
Jannetje van den Tol, 23-08-1907 in Sommelsdijk, * 19-08-1884 in Sommelsdijk (dochter van
Johannis Johannisz van den Tol en Maria Snijder).
iv. Elisabeth Beket, * 13-10-1882 in Sommelsdijk, ??? 03-02-1884 in Sommelsdijk.
v. Maria Beket, * 30-07-1884 in Sommelsdijk, ??? 26-12-1884 in Sommelsdijk.
vi. Adrianus Beket, * 08-10-1885 in Sommelsdijk, ??? 18-01-1886 in Sommelsdijk.
vii. Adrianus Beket, * 14-02-1887 in Sommelsdijk. Hij trouwde Leentje Kievit, 21-11-1913 in
Sommelsdijk, * 05-06-1892 in Nieuwe Tonge (dochter van Leendert Kievit en Neeltje van
Rijkhuizen).
980. viii. Maria Beket * 19-08-1890.
555. Dirkje Driesse, * 20-02-1854 in Middelharnis, ??? 27-12-1918 in Middelharnis. Zij trouwde Cornelis
Koster, 04-05-1880 in Middelharnis, * 20-09-1855 in Middelharnis (zoon van Adrianus Viskil Koster en
Adriana Witvliet), ??? 26-04-1940 in Middelharnis.
Kinderen:
981. i. Adriana Koster * ca 1883.
982. ii. Bastiaan Koster * ca 1885.
iii. Adrianus Koster, * ca 1887 in Middelharnis, ??? 25-01-1929 in Middelharnis. Hij trouwde
Maartje Smit, 30-06-1920 in Middelharnis, * 01-07-1890 in Middelharnis (dochter van
Adrianus Smit en Cornelia Palingdood).
iv. Maria Koster, * ca 1893 in Middelharnis. Zij trouwde Willem le Comte, 20-08-1918 in
Middelharnis, * 16-07-1892 in Sommelsdijk (zoon van Corstiaan le Comte en Maria Presor).
556. Hendrik Driesse, * 21-10-1858 in Middelharnis, ??? 24-09-1895 in Middelharnis. Hij trouwde Cornelia
van den Tol, 02-11-1893 in Sommelsdijk, * 21-01-1861 in Sommelsdijk (dochter van Pieter van den Tol
en Johanna Peekstok), ??? 10-11-1917 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Maria Driesse, * 25-03-1895 in Middelharnis, ??? 26-11-1918 in Middelharnis. Zij trouwde
Johannis de Gans, 18-10-1918 in Middelharnis, * ca 1895 in Middelharnis (zoon van Arend de
Gans en Arendje Troost).
557. Lijntje Driece, * 02-05-1861 in Middelharnis, ??? 26-10-1925 in Middelharnis. Zij trouwde Jan
Albregts, 19-03-1885 in Sommelsdijk, * 30-11-1863 in Ooltgensplaat (zoon van Roeland Albregts en
Arentje van Veen).
Kinderen:
i. Roeland Albregts.
558. Johan George Erhard Auperle, * 17-01-1846 in Middelharnis, ??? 12-02-1928 in Middelharnis. Hij
trouwde Johanna van Strien, 09-04-1872 in Sommelsdijk, * 11-02-1848 in Rotterdam (dochter van
Marinus van Strien en Arentje Troost), ??? 23-01-1913 in Middelharnis.
Kinderen:
983. i. Jacob Auperle * 14-02-1873.
ii. Marinus Auperlee, * 14-02-1873 in Middelharnis, ??? 11-03-1873 in Middelharnis.
984. iii. Marinus Auperle * 15-01-1874.
iv. Jan Auperle, * 05-12-1875 in Middelharnis, ??? 23-08-1876 in Middelharnis.
985. v. Jan Auperle * 29-01-1877.
vi. Teunis Auperle, * 07-02-1878 in Middelharnis. Hij trouwde Arendje Peekstok, 06-12-1901 in
Sommelsdijk, * 31-12-1873 in Middelharnis (dochter van Heime Peekstok en Cornelia Koster),
??? 11-02-1950 in Middelharnis.
vii. Arend Leendert Auperle, * 25-03-1880 in Middelharnis, ??? 14-08-1880 in Middelharnis.
viii. Arend Leendert Auperlee, * 23-12-1881 in Middelharnis, ??? 23-03-1945 in Middelharnis. Hij
trouwde Jannetje Kievit, 29-05-1908 in Sommelsdijk, * 27-11-1881 in Sommelsdijk (dochter
van Cornelis Kievit en Adriaantje Jordaan).
986. ix. Arendje Auperle * 13-04-1883.
x. Geertruij Auperle, * 20-04-1886 in Middelharnis, ??? 01-09-1886 in Middelharnis.
Pagina 125
559. Aren Leendert Auperle, * 29-08-1852 in Middelharnis. Hij trouwde Adriaantje Freen, 22-04-1880 in
Sommelsdijk, * 01-03-1857 in Sommelsdijk (dochter van Balten Freen en Johanna Goudswaard).
Kinderen:
i. Jacob Aupperlee, * 28-05-1882 in Middelharnis.
ii. Balten Aupperlee, * 16-03-1884 in Middelharnis, ??? 28-03-1884 in Middelharnis.
iii. Geertruida Aupperlee, * 10-05-1885 in Middelharnis.
iv. Balten Aupperlee, * 08-09-1887 in Middelharnis.
v. Johannis George Erhard Aupperlee, * 07-12-1889 in Middelharnis.
vi. Adrianus Aupperlee, * 23-01-1893 in Middelharnis.
vii. Johanna Aupperlee, * 26-10-1895 in Middelharnis.
viii. Jan Aupperlee, * 21-07-1898 in Middelharnis.
ix. Aaltje Aupperlee, * 19-09-1902 in Middelharnis.
560. Leendert Auperlee, * 22-03-1858 in Middelharnis, ??? 05-07-1928 in Rotterdam. Hij trouwde Arendje
Boon, 02-07-1880 in Middelharnis, * 22-11-1859 in Middelharnis (dochter van Leendert Boon en Burgje
Matze).
Kinderen:
987. i. Jacob Leendert Auperlee * ca 1883.
ii. Burgje Auperle, * ca 1885 in Middelharnis. Zij trouwde Arend Albregts, 05-06-1908 in
Middelharnis, * 19-12-1880 in Middelharnis (zoon van Roeland Albregts en Arentje van Veen).
988. iii. Johannis Auperle * 1887.
iv. Maria Hendrika Auperle, * 1888 in Middelharnis. Zij trouwde Dirk Koster, 08-10-1909 in
Middelharnis, * 09-11-1885 in Middelharnis (zoon van Leendert Koster en Hendrika Witvliet).
v. Geertruida Auperle, * 1891 in Middelharnis. Zij trouwde Jacob van Strien, 14-07-1916 in
Middelharnis, * 11-03-1891 in Middelharnis (zoon van Teunis van Strien en Maria van der
Kroon).
vi. Leendert Jan Auperle, * 1894 in Middelharnis. Hij trouwde Adriaantje van Vliet, 17-06-1920
in Nieuwe Tonge, * 1895 in Nieuwe Tonge (dochter van Cornelis van Vliet en Maria Bakker).
989. vii. Arendje Auperle * 01-11-1899.
561. Beschier van der Slik, * 01-09-1853 in Middelharnis, ??? 19-08-1933 in Bleiswijk. Hij trouwde Lena
Stovius, 22-05-1884 in Bleiswijk, * 25-05-1861 in Bleiswijk (dochter van Cornelis Stovius en Jaapje
Kooijman), ??? 16-02-1932 in Bleiswijk.
Kinderen:
i. Maarten van der Slik, * 22-07-1885 in Bleiswijk. Hij trouwde Anna Catharina Moerman,
10-02-1909 in Bleiswijk, * 10-01-1884 in Hillegersberg (dochter van Cornelis Moerman en
Anna van der Wadding).
562. Lena van Rumpt, * 04-04-1858 in Middelharnis, ??? 01-04-1898 in Gorinchem. Zij trouwde Bastiaan
Nijhoff, 11-04-1884 in Gorinchem, * 23-10-1860 in Gorinchem (zoon van Marcus Nijhoff en Seleke
Stavast), ??? 04-12-1941 in Gorinchem.
Kinderen:
i. Bastiaan Marinus Nijhoff, * 30-01-1886 in Gorinchem. Hij trouwde Antonia Maria
Wilhelmina Swolfs, 18-01-1912 in Dordrecht, * ca 1892 in 's-Hertogenbosch (dochter van
Christiaan Swolfs en Anna Clara Berendina Jansen).
ii. Hendrikus Gerardus Nijhoff, * 07-08-1889 in Gorinchem. Hij trouwde Antonia Theodora
Rijnhout, 25-11-1912 in Gorinchem, * 08-01-1884 in Gorinchem (dochter van Baltus
Wilhelmus Rijnhout en Cornelia Antonetta van Hees).
iii. Hendrika Maria Nijhoff, * 12-10-1891 in Gorinchem. Zij trouwde Philippus van der Schalie,
28-05-1914 in Dordrecht, * 02-07-1891 in Dordrecht (zoon van Leendert van der Schalie en
Petronella Hinten).
990. iv. Seleke Nijhoff * 20-07-1894.
v. Johanna Nijhoff, * 30-03-1896 in Gorinchem, ??? 18-01-1983 in Gorinchem. Zij trouwde Dirk
Cornelis den Dekker, 18-02-1916 in Gorinchem, * 04-08-1898 in Sliedrecht (zoon van Willem
den Dekker en Anna Elizabet Vos), ??? 13-09-1971 in Gorinchem.
Pagina 126
563. Lena Maria Geertruida Blok, * 30-07-1857 in Middelharnis, ??? 19-02-1928 in Middelharnis. Zij
trouwde Jan Klein, 29-03-1883 in Sommelsdijk, * 23-04-1858 in Middelharnis (zoon van Jan Kleijn en
Adriaantje Trommel), ??? 11-12-1933 in Sommelsdijk.
Kinderen:
991. i. Adriaantje Klein * 29-06-1883.
ii. Lena Klein, * 08-12-1886 in Middelharnis. Zij trouwde Klaas Verburg, 30-06-1911 in
Middelharnis, * 22-07-1881 in Middelharnis (zoon van Arie Verburg en Maria Hendrika
Groen), ??? 09-11-1950 in Velsen.
iii. Jacoba Klein, * 28-09-1889 in Middelharnis. Zij trouwde Klaas Leendert Grootenboer,
09-10-1914 in Middelharnis, * 24-11-1889 in Sommelsdijk (zoon van Klaas Grootenboer en
Kathalina van den Tol).
iv. Marinus Klein, * 29-05-1893 in Middelharnis.
v. Jan Klein, * 03-04-1899 in Middelharnis, ??? 08-01-1900 in Middelharnis.
564. Marinus Blok (Zie huwelijksnummer 507.)
565. Cornelia Slis, * 29-04-1863 in Middelharnis, ??? 30-12-1933 in 's-Gravenhage. Zij trouwde Simon
Cornelis Korteweg, 20-02-1884 in Stad aan het Haringvliet, * 07-07-1851 in Middelharnis (zoon van
Arend Simonsz Korteweg en Anthonia Anna Overwater), ??? 14-09-1916 in 's-Gravenhage.
Kinderen:
992. i. Cornelis Iman Korteweg * 27-11-1884.
ii. Jacobus Simon Korteweg, * 21-02-1886 in Middelharnis, ??? 13-04-1889 in Middelharnis.
iii. Leentje Antonia Korteweg, * 10-09-1887 in Middelharnis, ??? 27-09-1887 in Middelharnis.
iv. Jacobus Simon Korteweg, * 29-01-1890 in Middelharnis, ??? 06-08-1947 in 's-Gravenhage. Hij
trouwde Hendrika Jacoba Engelbrecht, 31-05-1927 in 's-Gravenhage, * 08-11-1890 in
Rotterdam (dochter van Hendrik Jakobus Engelbrecht en Magtilda Maria Rondeltap), ???
14-09-1973 in 's-Gravenhage.
993. v. Anton Korteweg * 08-10-1906.
566. Joost de Wit, * 02-04-1811 in Dinteloord en Prinsenland, ??? 13-07-1854 in Ooltgensplaat. Hij
trouwde Neeltje van der Sluijs, 08-10-1851 in Den Bommel, * 25-02-1827 in Den Bommel (dochter van
Corstiaan van der Sluijs en Elizabeth Groen).
Kinderen:
i. Elizabeth de Wit, * 14-01-1853 in Den Bommel, ??? 21-10-1859 in Ooltgensplaat.
ii. Willem de Wit, * 04-03-1854 in Ooltgensplaat, ??? 25-07-1854 in Ooltgensplaat.
567. Willem de Wit, * 27-12-1812 in Dinteloord en Prinsenland. Hij trouwde Maria Maris, 29-04-1848 in
Dinteloord en Prinsenland, * 09-05-1817 in Dinteloord en Prinsenland (dochter van Jacobus Cornelisz
Maris en Neeltje Segboer), ??? 05-03-1876 in Dinteloord en Prinsenland.
Kinderen:
i. Willem de Wit, * 31-03-1849 in Dinteloord en Prinsenland.
994. ii. Jacobus de Wit * 13-03-1850.
995. iii. Pieter de Wit * 01-11-1852.
iv. Neeltje de Wit, * 17-03-1856 in Dinteloord en Prinsenland, ??? 11-06-1856 in Dinteloord en
Prinsenland.
568. Maria de Wit, * 25-02-1815 in Dinteloord en Prinsenland, ??? 31-01-1843 in Dinteloord en
Prinsenland. Zij trouwde Antonij van der Made, 26-08-1836 in Dinteloord en Prinsenland, * 23-11-1813
in Klundert (zoon van Jan van der Made en Aalberdina Blom), ??? 18-01-1869 in Dinteloord en Prinsenland.
Kinderen:
996. i. Alberdina van der Made * 10-01-1837.
ii. Willem Antonij van der Made, * 30-03-1838 in Dinteloord en Prinsenland, ??? 22-01-1843 in
Dinteloord en Prinsenland.
997. iii. Johanna Dina van der Made * 09-02-1841.
iv. Geertje van der Made, * 09-02-1841 in Dinteloord en Prinsenland.
Pagina 127
569. Margrietha de Wit, * 12-11-1817 in Dinteloord en Prinsenland, ??? 31-12-1891 in Zevenbergen. Zij
trouwde Gerrit Pieter Nelemans, 19-02-1848 in Zevenbergen, * ca 1802 in Terheijden (zoon van Johannes
Nelemans en Maria Adriaansdr Bax), ??? 23-10-1874 in Zevenbergen.
Kinderen:
i. Johannes Adrianus Hendrik Nelemans, * 13-08-1858 in Zevenbergen. Hij trouwde Lijntje
Regina Maris, 20-12-1877 in Fijnaart en Heijningen, * 20-01-1859 in Fijnaart en Heijningen
(dochter van Pieter Sebastiaan Maris en Willemina de Haan).
570. Pieter de Wit, * 04-10-1820 in Dinteloord en Prinsenland, ??? 23-04-1878 in Stad aan het Haringvliet.
Hij trouwde Jacoba van Prooijen, 04-10-1858 in Stad aan het Haringvliet, * 11-07-1816 in Stad aan het
Haringvliet (dochter van Jacob van Prooijen en Tona Hinke), ??? 08-02-1895 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
998. i. Willem de Wit * 11-08-1851.
ii. Jacob de Wit, * 21-04-1854 in Stad aan het Haringvliet, ??? 27-09-1854 in Stad aan het
Haringvliet.
iii. Gerrit Jacob de Wit, * 06-10-1857 in Stad aan het Haringvliet, ??? 06-11-1895 in Stad aan het
Haringvliet. Hij trouwde Maria Hartman, 23-05-1895 in Stad aan het Haringvliet, *
18-10-1855 in Nieuwe Tonge (dochter van Abraham Hartman en Anna van den Boogert), ???
31-03-1938 in Nieuwe Tonge.
iv. Jacob de Wit, * 28-12-1860 in Stad aan het Haringvliet, ??? 14-08-1861 in Stad aan het
Haringvliet.
571. Maatje de Waard, * 25-12-1810 in Middelharnis, ??? 19-03-1879 in Middelharnis. Zij trouwde Pleunis
van der Put, 29-10-1837 in Middelharnis, * 14-10-1802 in Middelharnis (zoon van Louwerens van der
Put en Jannetje Pleunisdr Leeflang), ??? 30-09-1855 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Aren Janse van der Put, * 11-05-1838 in Middelharnis.
999. ii. Apollonius van der Put * 14-10-1839.
1000. iii. Jan van der Put * 31-03-1841.
1001. iv. Cornelis van der Put * 28-03-1843.
1002. v. Maatje van der Put * 23-01-1845.
1003. vi. Jannetje van der Put * 17-09-1847.
vii. Simon van der Put, * 20-09-1851 in Middelharnis.
572. Simon de Waard, * 16-02-1813 in Middelharnis, ??? 12-05-1883 in Middelharnis. Hij trouwde Lena
van Gelder, 18-11-1835 in Middelharnis, * 29-09-1811 in Middelharnis (dochter van Jacob van Gelder en
Neeltje Lugthart), ??? 09-02-1885 in Middelharnis.
Kinderen:
i. doodgeboren De Waard, * 20-10-1837 in Middelharnis, ??? 20-10-1837 in Middelharnis.
ii. Maatje de Waard, * 01-02-1839 in Middelharnis.
1004. iii. Neeltje de Waard * 08-02-1841.
iv. Arend de Waard, * 04-10-1842 in Middelharnis. Hij trouwde Tannetje Witvliet Smit,
17-10-1866 in Middelharnis, * 14-08-1843 in Middelharnis (dochter van Cornelis Jacobsz Smit
en Jannetje van der Put).
v. Hiltje de Waard, * 27-01-1844 in Middelharnis, ??? 24-10-1846 in Middelharnis.
vi. Johanna de Waard, * 08-09-1846 in Middelharnis, ??? 14-01-1893 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Jacob Schellevis, 30-04-1870 in Middelharnis, * 12-10-1839 in Sommelsdijk (zoon van
Hubrecht Schellevis en Aaltje Willemse), ??? 26-02-1927 in Oegstgeest.
vii. Simon de Waard, * 27-01-1852 in Middelharnis, ??? 29-09-1852 in Middelharnis.
viii. Jacob de Waard, * CA 1852, ??? 07-09-1852 in Middelharnis.
1005. ix. Simon de Waard * 22-01-1856.
573. Johannis de Waard, * 25-09-1815 in Middelharnis. Hij trouwde Lena van Eck, 16-12-1839 in
Middelharnis, * 23-10-1818 in Middelharnis (dochter van Pieter van Eck en Maartje van der Waal), ???
17-07-1879 in Middelharnis.
Kinderen:
Pagina 128
1006. i. Maartje de Waard * ca 1843.
1007. ii. Maatje de Waard * 10-01-1846.
1008. iii. Thomas de Waard * ca 1854.
1009. iv. Johannis Abraham de Waard * CA 1861.
574. Johanna de Waart, * 24-03-1823 in Middelharnis, ??? 21-09-1897 in Middelharnis. Zij trouwde Pieter
Kattestaart, 28-07-1849 in Middelharnis, * 02-02-1821 in Middelharnis (zoon van Job Kattestaart en
Teuntje van der Tulp), ??? 31-10-1886 in Oud-Beijerland.
Kinderen:
i. Teuntje Kattestaart, * 02-01-1850 in Middelharnis, ??? 02-04-1913 in Rotterdam. Zij trouwde
Eijmert Oudenaarden, 15-11-1882 in Rotterdam, * ca 1835 in Lekkerkerk (zoon van Ernst
Oudenaarden en Lijsje Huigen).
1010. ii. Job Kattestaart * 02-05-1852.
1011. iii. Maatje Kattestaart * 09-04-1855.
1012. iv. Leendert Kattestaart * 29-01-1858.
v. Neeltje Kattestaart, * 18-05-1862 in Middelharnis, ??? 20-03-1871 in Middelharnis.
1013. vi. Arend Kattestaart * 23-09-1864.
575. Johanna de Waard, * 18-05-1810 in Middelharnis, ??? 13-05-1886 in Middelharnis. Zij trouwde
Laurens Stapel, 29-12-1834 in Middelharnis, * 24-05-1809 in Middelharnis (zoon van Mattheus Stapel en
Tannetje de Bloeme), ??? 31-12-1877 in Middelharnis.
Kinderen:
1014. i. Thomas Stapel * 07-09-1835.
ii. doodgeboren Stapel, * 02-09-1836 in Middelharnis, ??? 02-09-1836 in Middelharnis.
1015. iii. Mattheus Stapel * 29-08-1837.
1016. iv. Jan Stapel * 14-04-1839.
v. Cornelis Stapel, * 22-11-1840 in Middelharnis, ??? 05-09-1841 in Middelharnis.
vi. Jannetje Stapel, * 12-04-1844 in Middelharnis, ??? 15-11-1846 in Middelharnis.
576. Hendrina de Waard, * 21-01-1812 in Middelharnis, ??? 19-01-1862 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Jacobus Overbeeke, 10-11-1839 in Sommelsdijk, * ca 1811 in Tholen (zoon van Izak van Overbeeke en
Pieternalla Roose), ??? 20-01-1852 in Sommelsdijk.
Kinderen:
1017. i. Izaak van Overbeeke * 27-10-1840.
ii. Thomas van Overbeke, * 10-04-1842 in Sommelsdijk, ??? 13-07-1842 in Sommelsdijk.
iii. Alida van Overbeeke, * 04-04-1844 in Sommelsdijk, ??? 02-10-1844 in Sommelsdijk.
iv. Thomas Overbeek, * 16-07-1845 in Sommelsdijk, ??? 23-03-1857 in Sommelsdijk.
v. Abram van Overbeeke, * 04-04-1847 in Sommelsdijk, ??? 27-05-1847 in Sommelsdijk.
vi. Pieternella van Overbeeke, * 02-08-1849 in Sommelsdijk, ??? 14-09-1849 in Sommelsdijk.
577. Pieternella de Waard, * 02-05-1822 in Middelharnis, ??? 09-02-1873 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Jacobus de Vries, 25-08-1844 in Middelharnis, * 28-11-1798 in Ooltgensplaat (zoon van Pieter de Vries
en Neeltje Krijnsdr Kooman).
Kinderen:
1018. i. Thomas Jan de Vries * ca 1845.
1019. ii. Adriana de Vries * ca 1847.
iii. Jannetje de Vries, * 21-04-1850 in Sommelsdijk. Zij trouwde Krijn van der Meide, 24-07-1873
in Sommelsdijk, * 15-08-1849 in Middelharnis (zoon van Bastiaan van der Meijde en Elisabeth
van Gilst).
1020. iv. Krijn de Vries * ca 1856.
1021. v. Elizabeth de Vries * ca 1857.
578. Aren Jansz de Waard, * 15-07-1825 in Middelharnis, ??? 22-03-1889 in Middelharnis. Hij trouwde (1)
Aagtje van Dijk, 02-05-1850 in Middelharnis, * 09-03-1826 in Middelharnis (dochter van Willem Arijsz
van Dijk en Jannetje de Bloeme), ??? 04-02-1865 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Maria de Rooij,
29-10-1869 in Middelharnis, * 31-03-1839 in Ooltgensplaat (dochter van Arij de Rooij en Maria de Geus),
Pagina 129
??? 28-08-1908 in Middelharnis.
Kinderen van Maria de Rooij:
1022. i. Arij de Waard * 11-08-1870.
ii. Jannetje de Waard, * 15-12-1872 in Middelharnis. Zij trouwde Cornelis Gleijn van Assen,
25-10-1918 in Middelharnis, * 05-09-1872 in Sommelsdijk (zoon van Abraham van Assen en
Marina van Strien).
iii. Maria Elisabeth de Waard, * 12-01-1874 in Middelharnis, ??? 28-09-1957 in Middelharnis. Zij
trouwde Pieter Leendert Koster, 01-06-1917 in Middelharnis, * 08-07-1876 in Middelharnis
(zoon van Leendert Koster en Lena Razenberg), ??? 01-09-1935 in Middelharnis.
1023. iv. Johanna de Waard * 30-03-1875.
v. Pieternella de Waard, * 12-01-1883 in Middelharnis, ??? 24-08-1883 in Middelharnis.
579. Tannetje de Waard, * 27-06-1829 in Middelharnis, ??? 06-04-1889 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jacob
Vijfhuizen, 05-01-1850 in Middelharnis, * 29-11-1827 in Nieuwe Tonge (zoon van Philippus Vijfhuizen en
Cornelia Kalle), ??? 31-10-1918 in Sommelsdijk.
Kinderen:
1024. i. Cornelia Vijfhuizen * 29-01-1850.
1025. ii. Jannetje Vijfhuizen * 22-06-1851.
1026. iii. Johanna Vijfhuize * 28-11-1852.
iv. Philippus Vijfhuizen, * 11-08-1854 in Sommelsdijk, ??? 28-10-1854 in Sommelsdijk.
v. Philippus Vijfhuizen, * 28-02-1856 in Middelharnis, ??? 23-04-1856 in Middelharnis.
vi. Pietertje Vijfhuizen, * 06-07-1857 in Middelharnis, ??? 27-09-1857 in Middelharnis.
vii. Pietertje Vijfhuizen, * 12-11-1858 in Middelharnis, ??? 22-07-1859 in Sommelsdijk.
viii. Pietertje Vijfhuizen, * 01-02-1860 in Sommelsdijk, ??? 07-04-1862 in Sommelsdijk.
ix. Arendje Vijfhuizen, * 22-05-1862 in Sommelsdijk, ??? 24-09-1862 in Sommelsdijk.
x. Philippus Vijfhuizen, * 03-09-1863 in Sommelsdijk, ??? 01-10-1863 in Sommelsdijk.
xi. Philippina Vijfhuizen, * 02-09-1865 in Sommelsdijk, ??? 01-01-1866 in Sommelsdijk.
1027. xii. Philippus Vijfhuizen * 29-12-1866.
1028. xiii. Henderina Vijfhuizen * 27-03-1868.
xiv. Pietertje Vijfhuize, * 27-01-1870 in Sommelsdijk. Zij trouwde (1) Jacob Don, 30-10-1891 in
Sommelsdijk, * 22-08-1869 in Middelharnis (zoon van Johannes Don en Susanna van Gelder).
Zij trouwde (2) Johannes Hendrik Basomoine, 28-01-1903 in Rotterdam, * ca 1866 in
Rotterdam (zoon van Hendrik Basomoine en Willemijntje Huijgens).
580. Cornelis van den Nieuwendijk, * 16-12-1813 in Middelharnis, ??? 07-01-1888 in Middelharnis. Hij
trouwde (1) Adriana Kleijn, 17-05-1836 in Sommelsdijk, * 16-08-1814 in Sommelsdijk (dochter van
Leendert Kleijn en Adriana Bouwman). Hij trouwde (2) Arendje van der Schoor, 23-04-1868 in
Sommelsdijk, * 06-12-1815 in Sommelsdijk (dochter van Anthonij van der Schoor en Jannetje
Bogerman), ??? 09-01-1897 in Middelharnis.
Kinderen van Adriana Kleijn:
1029. i. Florus van den Nieuwendijk * CA 1840.
1030. ii. Leendert van den Nieuwendijk * ca 1841.
1031. iii. Jan van den Nieuwendijk * CA 1844.
1032. iv. Adriaantje van den Nieuwendijk * ca 1848.
581. Johanna van den Nieuwendijk, * 18-01-1816 in Middelharnis, ??? 18-02-1901 in 's-Gravenhage. Zij
trouwde Machiel van Heest, 15-05-1836 in Middelharnis, * 13-03-1815 in Middelharnis (zoon van Gerrit
Dirksz van Heest en Neeltje van Oostende), ??? 26-02-1878 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Gerritje van Heest, * 16-05-1836 in Middelharnis, ??? 19-08-1836 in Middelharnis.
1033. ii. Gerrit van Heest * 18-11-1837.
1034. iii. Florus van Heest * 26-10-1839.
iv. Dirk van Heest, * 06-12-1840 in Middelharnis. Hij trouwde Pieternella Arendina Stout,
08-02-1865 in Rotterdam, * 21-12-1848 in Rotterdam (dochter van Petrus Johannes Stout en
Neeltje Arendina Goudswaard).
v. Elizabeth van Heest, * 01-01-1843 in Middelharnis, ??? 24-10-1846 in Middelharnis.
Pagina 130
vi. Abraham van Heest, * 19-12-1844 in Middelharnis, ??? 21-08-1846 in Middelharnis.
vii. Abraham van Heest, * 17-10-1847 in Rotterdam, ??? 14-01-1850 in Rotterdam.
viii. Machiel Johannes van Heest, * 01-09-1850 in Rotterdam, ??? 28-11-1894 in Rotterdam. Hij
trouwde Aartje Groen, 02-10-1894 in Rotterdam, * 03-02-1865 in Zaandam (dochter van Jan
Groen en Aaltje Bijvank).
582. Laurens van den Nieuwendijk, * 18-11-1821 in Middelharnis, ??? 18-01-1857 in Wijk (NB). Hij
trouwde Maria van Dam, 16-04-1843 in Middelharnis, * 09-12-1822 in Stad aan het Haringvliet (dochter
van Adrianus van Dam en Hester Bakker), ??? 19-01-1860 in Wijk (NB).
Kinderen:
i. Elizabeth van den Nieuwendijk, * 12-10-1843 in Middelharnis, ??? 01-11-1843 in Middelharnis.
ii. Adrianus van den Nieuwendijk, * 22-10-1844 in Middelharnis, ??? 02-08-1846 in Middelharnis.
1035. iii. Elizabeth van den Nieuwendijk * 28-01-1849.
1036. iv. Adriana van den Nieuwendijk * 28-07-1851.
1037. v. Johanna van den Nieuwendijk * ca 1857.
583. Seeltje van den Nieuwendijk, * 30-08-1823 in Middelharnis, ??? 12-12-1894 in Middelharnis. Zij
trouwde Willem Johannes Vermeer, 31-01-1853 in Middelharnis, * 02-11-1827 in Middelharnis (zoon
van Jacob Vermeer en Lijntje Slis), ??? 09-02-1918 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Lijntje Cornelia Vermeer, * ca 1854 in Middelharnis. Zij trouwde Hendrik van Delft,
09-05-1879 in Middelharnis, * 18-11-1852 in Middelharnis (zoon van Johannis van Delft en
Elizabeth van der Velde).
1038. ii. Elisabeth Vermeer * ca 1867.
584. Johanna de Waard, * CA 1820 in Middelharnis, ??? 29-03-1872 in Middelharnis. Zij trouwde Adrianus
van der Poel, 03-09-1839 in Middelharnis, * 02-11-1815 in Zierikzee (zoon van Frans van der Poel en
Francina van Veen), ??? 13-04-1902 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Frans van der Poel, * 29-05-1840 in Middelharnis, ??? 21-06-1859 in Middelharnis.
ii. Leendert de Waard van der Poel, * 02-10-1842 in Middelharnis, ??? 24-06-1849 in Middelharnis.
1039. iii. Aaltje van der Poel * 30-04-1845.
iv. Francina van der Poel, * 18-08-1848 in Middelharnis. Zij trouwde Johannes van Kekerix,
23-10-1875 in Sliedrecht, * CA 1848 in Sliedrecht (zoon van Pieter van Kekerix en Elizabeth
Verspuij).
v. Abraham van der Poel, * 22-01-1853 in Middelharnis, ??? 07-08-1866 in Middelharnis.
vi. Leendert van der Poel, * 30-07-1858 in Middelharnis, ??? 13-01-1861 in Middelharnis.
1040. vii. Frans van der Poel * 25-11-1860.
585. Jan de Waard, * 25-10-1826 in Middelharnis, ??? 15-03-1907 in Midelharnis. Hij trouwde Jannetje
Koppelman, 03-05-1851 in Middelharnis, * 29-04-1824 in Middelharnis (dochter van Hendrik
Koppelman en Kaatje de Ruijter), ??? 30-04-1900 in Middelharnis.
Kinderen:
1041. i. Leendert de Waard * 1854.
1042. ii. Hendrik de Waard * 10-02-1855.
1043. iii. Elizabeth de Waard * 28-10-1858.
1044. iv. Jan de Waard * 16-04-1866.
586. Johanna de Waard, * 03-10-1820 in Middelharnis, ??? 25-06-1849 in Middelharnis. Zij trouwde Gerrit
van den Nieuwendijk, 14-11-1842 in Middelharnis, * 09-03-1819 in Middelharnis (zoon van Pieter van
den Nieuwendijk en Kaatje Lammers), ??? 02-1865 in op zee.
Kinderen:
1045. i. Katharina Klazina van den Nieuwendijk * 06-01-1844.
587. Jannetje de Waard, * 09-10-1826 in Middelharnis, ??? 14-01-1894 in Middelharnis. Zij trouwde (1)
Jan Pas, 14-04-1849 in Middelharnis, * 18-08-1823 in Middelharnis (zoon van Jan Jansz Pas en Louisa
Pagina 131
Johanna van de Polder), ??? 21-07-1849 in Middelharnis. Zij trouwde (2) Gerrit van den Nieuwendijk,
03-09-1852 in Middelharnis, * 09-03-1819 in Middelharnis (zoon van Pieter van den Nieuwendijk en
Kaatje Lammers), ??? 02-1865 in op zee.
Kinderen van Gerrit van den Nieuwendijk:
1046. i. Johannis van den Nieuwendijk * 02-12-1854.
ii. Pieter van den Nieuwendijk, * ca 1858 in Middelharnis, ??? 03-02-1928 in Middelharnis. Hij
trouwde Adriana de Bloeme, 27-04-1883 in Middelharnis, * 11-09-1861 in Middelharnis
(dochter van Willem de Bloeme en Gerritje van Brugge), ??? 05-11-1936 in Middelharnis.
1047. iii. Neeltje van den Nieuwendijk * 02-03-1862.
588. Hendrik de Waard, * 28-10-1830 in Middelharnis, ??? 19-11-1912 in Middelharnis. Hij trouwde
Pieternella Nagtegaal, 27-09-1855 in Middelharnis, * ca 1831 in Middelharnis (dochter van Huijbrecht
Nagtegaal en Anna Catolina Verdoes).
Kinderen:
1048. i. Huberta de Waard * ca 1865.
1049. ii. Johanna de Waard * ca 1868.
iii. Maria Elizabeth de Waard, * ca 1874 in Middelharnis. Zij trouwde Bastiaan Simon de Moeij,
01-12-1899 in Middelharnis, * ca 1873 in Middelharnis (zoon van Simon de Moeij en Lena van
Eck).
1050. iv. Neeltje de Waard * ca 1877.
589. Cornelis Jacobsz Smit, * 24-09-1821 in Middelharnis, ??? 1872. Hij trouwde (1) Jannetje van der Put,
12-04-1843 in Middelharnis, * 28-05-1821 in Middelharnis (dochter van Cornelis van der Put en Arentje
Jansdr de Bloeme), ??? 04-10-1846 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Adriaantje Boon, 26-12-1847 in
Middelharnis, * 17-10-1827 in Middelharnis (dochter van Gerrit Jansz Boon en Maria van den Berg).
Kinderen van Jannetje van der Put:
i. Tannetje Witvliet Smit, * 14-08-1843 in Middelharnis. Zij trouwde Arend de Waard,
17-10-1866 in Middelharnis, * 04-10-1842 in Middelharnis (zoon van Simon de Waard en Lena
van Gelder).
1051. ii. Cornelis Smit * 17-12-1844.
Kinderen van Adriaantje Boon:
1052. iii. Gerrit Smit * 20-12-1849.
iv. Jacob Smit, * 09-08-1852 in Middelharnis.
v. Mattheus Smit, * 04-12-1854 in Middelharnis.
vi. Marinus Smit, * 27-03-1857 in Middelharnis.
1053. vii. Maria Smit * 04-08-1859.
viii. Hendrik Smit, * 13-09-1861 in Middelharnis.
ix. Leendert Smit, * 19-08-1863 in Middelharnis.
x. Magdalena Smit, * 19-03-1865 in Middelharnis.
xi. Maartje Smit, * 15-07-1867 in Middelharnis.
590. Cornelis Klaassen, * 02-07-1815 in Middelharnis, ??? 30-05-1892 in Middelharnis. Hij trouwde
Jannetje van der Vliet, 05-12-1841 in Middelharnis, * 16-09-1818 in Middelharnis (dochter van Cornelis
van der Vliet en Maatje Deussen), ??? 01-09-1883 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Elizabeth Klaassen, * 11-04-1842 in Middelharnis, ??? 28-11-1896 in Middelharnis.
1054. ii. Cornelis van der Vliet Klaassen * 03-08-1843.
iii. Jannetje Klaassen, * 07-12-1846 in Middelharnis, ??? 25-01-1849 in Middelharnis.
iv. Jannetje Klaassen, * 05-03-1850 in Middelharnis, ??? 30-09-1850 in Middelharnis.
v. Maartje Klaassen, * 07-07-1852 in Middelharnis, ??? 23-12-1886 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde
Gerrit Sulkers, 05-11-1879 in Middelharnis, * 22-03-1840 in Nieuwe Tonge (zoon van Aren
Sulkers en Adriaantje Berkhout), ??? 03-12-1919 in Nieuwe Tonge.
vi. Johannes Frederik Klaassen, * 03-03-1855 in Middelharnis, ??? 21-05-1855 in Middelharnis.
vii. Johannis Frederik Klaassen, * 11-07-1856 in Middelharnis. Hij trouwde Jannetje van der Vliet
Klaassen, 21-12-1911 in Rotterdam, * ca 1872 in Delfshaven (dochter van Cornelis van der
Vliet Klaassen en Teuntje Zeedijk).
Pagina 132
viii. Lina Adriana Klaassen, * 12-09-1859 in Middelharnis.
591. Lientje van der Velde, * 08-11-1817 in Sommelsdijk, ??? 08-10-1893 in Middelharnis. Zij trouwde
Leendert van Strien, 24-04-1851 in Sommelsdijk, * 20-02-1816 in Sommelsdijk (zoon van Cornelis van
Strien en Margareta van der Waal), ??? 14-08-1900 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Hendrik van Strien, * 20-02-1852 in Sommelsdijk, ??? 22-09-1852 in ommelsdijk.
1055. ii. Grieta van Strien * 08-09-1853.
iii. Neeltje van Strien, * 09-04-1855 in Sommelsdijk, ??? 13-09-1856 in Sommelsdijk.
iv. doodgeboren Van Strien, * 17-10-1857 in Sommelsdijk, ??? 17-10-1857 in Sommelsdijk.
1056. v. Neeltje van Strien * 08-10-1858.
1057. vi. Hendrik van Strien * 29-11-1861.
vii. doodgeboren Van Strien, * 26-04-1865 in Sommelsdijk, ??? 26-04-1865 in Sommelsdijk.
592. Elizabeth van der Velde, * 03-03-1820 in Sommelsdijk, ??? 07-03-1906 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Johannis van Delft, 09-11-1845 in Middelharnis, * 15-03-1812 in Middelharnis (zoon van Maarten
Pietersz van Delft en Maatje Maartensdr van der Slik), ??? 08-10-1891 in Middelharnis.
Kinderen:
1058. i. Maatje van Delft * 17-12-1845.
ii. Margaretha van Delft, * 08-03-1848 in Middelharnis, ??? 09-07-1848 in Middelharnis.
1059. iii. Margaretha van Delft * 10-06-1849.
iv. Maartje van Delft, * 06-09-1851 in Middelharnis, ??? 08-09-1852 in Middelharnis.
v. Hendrik van Delft, * 18-11-1852 in Middelharnis. Hij trouwde Lijntje Cornelia Vermeer,
09-05-1879 in Middelharnis, * ca 1854 in Middelharnis (dochter van Willem Johannes Vermeer
en Seeltje van den Nieuwendijk).
1060. vi. Maarten van Delft * 20-03-1855.
vii. Cornelis van Delft, * 26-02-1858 in Middelharnis.
viii. Pietertje van Delft, * 05-08-1863 in Middelharnis, ??? 06-08-1863 in Middelharnis.
593. Cornelis van der Velde, * 06-01-1823 in Sommelsdijk, ??? 05-09-1897 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Aaltje Mackloet, 01-11-1849 in Sommelsdijk, * ca 1827 in Klundert (dochter van Jan Mackloet en
Machiela van Bragt).
Kinderen:
1061. i. Jan van der Velde * 23-07-1863.
594. Wouter van der Velde, * 28-02-1826 in Sommelsdijk, ??? 02-01-1898 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Jannetje van Brussel, 01-04-1854 in Middelharnis, * 08-01-1829 in Middelharnis (dochter van Klaas van
Brussel en Adriana Wittekoek), ??? 22-02-1899 in Sommelsdijk.
Kinderen:
1062. i. Adriana van der Velde * 02-01-1857.
1063. ii. Hendrik van der Velde * 15-10-1861.
1064. iii. Klaas van der Velde * 03-08-1865.
iv. Grieta van der Velde, * ca 1872 in Sommelsdijk. Zij trouwde Cornelis Tanis, 19-04-1917 in
Sommelsdijk, * 25-08-1873 in Ouddorp (zoon van Teunis Tanis en Leuntje Padmos), ???
23-02-1943 in Ouddorp.
v. Cornelis van der Velde, * ca 1874 in Sommelsdijk. Hij trouwde Elisabeth Smits, 20-06-1912 in
Sommelsdijk, * CA 1881 in Dordrecht (dochter van Hendricus Smits en Maria Catharina de
Bruin).
595. Pieter Smit, * 15-08-1833 in Middelharnis. Hij trouwde Adriaantje Kleijn, 05-08-1853 in
Middelharnis, * ca 1833 in Sommelsdijk (dochter van Leendert Kleijn en Adriana Bouwman).
Kinderen:
i. Lijntje Smit, * 22-10-1853 in Middelharnis, ??? 10-09-1858 in Melissant.
ii. Adriaantje Smit, * 10-05-1856 in Middelharnis, ??? 04-10-1857 in Middelharnis.
iii. Adrianus Smit, * 11-08-1858 in Melissant.
1065. iv. Lijntje Smit * 25-11-1860.
Pagina 133
v. Thomas Smit, * 20-12-1862 in Sommelsdijk. Hij trouwde Maria Stander, 27-04-1887 in
Haarlemmermeer, * 17-08-1864 in Den Bommel (dochter van Dirk Stander en Johanna
Koppenaal).
vi. Johanna Smit, * 02-02-1865 in Ooltgensplaat.
vii. Leendert Smit, * 06-07-1867 in Sommelsdijk.
viii. Pieter Smit, * 24-04-1870 in Dirksland.
ix. Cornelis Smit, * 31-03-1872 in Den Bommel, ??? 17-02-1874 in Ooltgensplaat.
x. Cornelis Smit, * 01-09-1874 in Oude Tonge, ??? 13-10-1875 in Oude Tonge.
596. Arentje Rooij, * 28-10-1831 in Sommelsdijk, ??? 24-09-1904 in Middelharnis. Zij trouwde Arie
Bouman, 28-04-1864 in Dirksland, * ca 1831 in Oud-Beijerland (zoon van Krijn Bouman en Magdalena
Schipper), ??? 18-06-1902 in Sommelsdijk.
Kinderen:
1066. i. Jan Bouman * 07-03-1865.
ii. Krijn Bouman, * 01-07-1867 in Dirksland. Hij trouwde Hendrina Bresijn, 01-07-1891 in Oude
Tonge, * ca 1864 in Oude Tonge (dochter van Cornelis Arij Bresijn en Cathalijntje van Zuren).
597. Stefanus Rooij, * 22-08-1834 in Sommelsdijk, ??? 22-02-1901 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Wilhelmina Komtebedde, 02-11-1876 in Sommelsdijk, * ca 1840 in Amsterdam (dochter van Hugo
Komtebedde en Jannetje Jansen).
Kinderen:
i. Jan Hugo Rooij, * 19-06-1879 in Sommelsdijk, ??? 23-11-1900 in Sommelsdijk.
ii. Pieter Rooij, * 23-04-1880 in Sommelsdijk, ??? 11-05-1880 in Sommelsdijk.
iii. Arendina Rooij, * 26-06-1884 in Sommelsdijk, ??? 02-08-1884 in Sommelsdijk.
598. Jannetje Rooij, * 09-03-1836 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jacobus Ooms, 17-04-1859 in
Sommelsdijk, * ca 1834 in 's-Hertogenbosch (zoon van Jacobus Oomes en Sara Roon).
Kinderen:
i. Saartje Oomes, * 26-07-1859 in Dirksland, ??? 13-09-1860 in Dirksland.
ii. Jan Oomes, * 25-03-1861 in Dirksland, ??? 27-11-1866 in Dirksland.
iii. Sara Oomes, * 29-12-1862 in Dirksland.
iv. Stephanus Oomes, * 08-09-1865 in Dirksland.
v. Jan Oomes, * 21-12-1867 in Dirksland, ??? 03-02-1872 in Dirksland.
vi. Jacobus Ooms, * 18-02-1970 in Dirksland. Hij trouwde Sara van Deel, 22-02-1922 in
Rotterdam, * ca 1878 in Bedum (dochter van Arend van Deel en Liefke Kort).
vii. Pieternella Oomes, * 17-07-1873 in Dirksland.
viii. Jan Oomes, * 26-02-1875 in Dirksland.
ix. Maria Oomes, * 13-07-1877 in Melissant.
x. Arentje Oomes, * 13-10-1879 in Melissant.
599. Maarten Rooij, * 24-12-1840 in Sommelsdijk, ??? 12-02-1918 in Melissant. Hij trouwde Elia
Langbroek, 31-12-1862 in Middelharnis, * 12-09-1841 in Middelharnis (dochter van Hendrik Langbroek
en Helena Cornelia Boogerman), ??? 15-06-1919 in Middelharnis.
Kinderen:
1067. i. Pieternella Rooij * 21-01-1863.
1068. ii. Helena Cornelia Rooij * 02-05-1865.
iii. Jan Rooij, * 18-12-1867 in Melissant, ??? 17-08-1868 in Melissant.
1069. iv. Jannetje Rooij * 30-05-1869.
v. Hendrika Rooij, * 26-07-1871 in Melissant, ??? 01-12-1908 in Melissant.
1070. vi. Jan Rooij * 08-04-1873.
vii. Elia Rooij, * 21-10-1874 in Melissant, ??? 12-09-1932 in 's-Gravenhage.
1071. viii. Arentje Rooij * 11-07-1876.
1072. ix. Jopje Rooij * 29-11-1877.
x. Maarten Rooij, * 27-08-1879 in Melissant.
xi. Hendrik Rooij, * 09-05-1881 in Melissant, ??? 30-12-1946 in Melissant.
xii. Stefanus Rooij, * 06-11-1882 in Melissant.
Pagina 134
xiii. Trijntje Johanna Rooij, * 03-06-1886 in Melissant, ??? 14-01-1942 in Dirksland.
600. Pieternella Rooij, * 29-01-1844 in Sommelsdijk. Zij trouwde Gerardus Arie Wijnhoff, 19-05-1871 in
Sommelsdijk, * CA 1838 in Dordrecht (zoon van Johannes Wijnhoff en Maria Minnigh), ??? 09-07-1922 in
Middelharnis.
Kinderen:
1073. i. Maria Wijnhoff * 12-03-1872.
ii. Jan Wijnhoff, * 28-04-1874 in Middelharnis, ??? 11-06-1938 in Dirksland. Hij trouwde
Gerardina Adriana Gerritse, 12-05-1905 in Sommelsdijk, * ca 1865 in Nieuwe Tonge (dochter
van Abraham Gerritse en Elisabeth van den Broek).
1074. iii. Johannis Wijnhoff * 17-12-1875.
iv. Petronella Wijnhoff, * 11-01-1878 in Middelharnis.
v. Johanna Geertruida Wijnhoff, * 27-02-1880 in Middelharnis.
vi. Arendje Wijnhoff, * 12-03-1883 in Middelharnis. Zij trouwde (1) Abraham Boogerman,
14-10-1904 in Middelharnis, * ca 1877 in Middelharnis (zoon van Jeroen Hendrik Boogerman
en Leentje van Antwerpen). Zij trouwde (2) Gabriel Leonard Born, 28-06-1907 in
Middelharnis, * ca 1867 in Middelharnis (zoon van Gabriel Leonard Born en Geertruij van der
Veer).
601. Adrianus Viskil Koster, * 13-12-1819 in Middelharnis, ??? 1865 in Middelharnis. Hij trouwde Adriana
Witvliet, 02-04-1849 in Middelharnis, * 29-08-1815 in Middelharnis (dochter van Cornelis Witvliet en
Jannetje Olieman), ??? 07-05-1894 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Pieter Koster, * 28-08-1850 in Middelharnis.
1075. ii. Cornelis Koster * 20-09-1855.
iii. Jannetje Koster, * 14-01-1857 in Middelharnis, ??? 06-02-1857 in Middelharnis.
1076. iv. Maartje Koster * 14-01-1857.
1077. v. Jannetje Koster * 05-10-1860.
602. Pieter Waterman, * 04-12-1831 in Middelharnis, ??? 15-03-1901 in Middelharnis. Hij trouwde Susanna
Neeltje Taale, 04-10-1867 in Middelharnis, * 25-07-1848 in Middelharnis (dochter van Pieter Taale en
Anthonia Catalina Essebaggers), ??? 27-12-1911 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Grietje Leentje Waterman, * 02-03-1869 in Middelharnis, ??? 19-06-1944 in Middelharnis.
ii. Anthonia Catalina Waterman, * 13-09-1870 in Middelharnis, ??? 01-11-1950 in Middelharnis.
1078. iii. Leentje Grietje Waterman * 21-10-1872.
iv. Jannetje Waterman, * 26-10-1874 in Middelharnis.
v. Susanna Neeltje Waterman, * 07-10-1876 in Middelharnis, ??? 26-11-1934 in Middelharnis.
vi. Pietertje Waterman, * 13-11-1878 in Middelharnis.
vii. Willemina Waterman, * 17-12-1886 in Middelharnis.
603. Abraham Gebuijs, * 13-03-1844 in Middelharnis, ??? 24-05-1892 in Rotterdam. Hij trouwde Maria
Schol, 08-05-1868 in Sommelsdijk, * 12-03-1846 in Sommelsdijk (dochter van Lieven Schol en Anna
Doornheijn).
Kinderen:
1079. i. Jannetje Gebuijs * 25-10-1868.
ii. Anna Lena Gebuijs, * 07-08-1870 in Sommelsdijk.
iii. Willempje Gebuijs, * 20-12-1872 in Sommelsdijk, ??? 14-04-1890 in Sommelsdijk.
iv. Anna Gebuijs, * 18-12-1874 in Sommelsdijk, ??? 11-06-1879 in Sommelsdijk.
v. Adriaantje Gebuijs, * 07-01-1877 in Sommelsdijk.
vi. Anna Gebuijs, * 23-06-1879 in Sommelsdijk.
vii. Hendrik Gebuijs, * 17-10-1881 in Sommelsdijk, ??? 22-07-1882 in Sommelsdijk.
viii. Hendrik Gebuijs, * 08-12-1882 in Sommelsdijk.
ix. Neeltje Gebuijs, * 01-07-1886 in Sommelsdijk.
x. Lieven Gebuijs, * 06-07-1888 in Sommelsdijk, ??? 22-08-1888 in Sommelsdijk.
xi. Lieven Gebuijs, * 16-09-1889 in Sommelsdijk.
Pagina 135
604. Adrianus Gebuis, * 10-09-1850 in Middelharnis, ??? 11-07-1922 in Rotterdam. Hij trouwde Katelijntje
Faasse, 29-04-1875 in Sommelsdijk, * 03-06-1853 in Sommelsdijk (dochter van Pieter Faasse en
Kommertje Masteluijn), ??? 23-12-1920 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Kommertje Gebuis, * 07-08-1878 in Sommelsdijk. Zij trouwde Willem Cornelis Bakker,
15-05-1901 in Rotterdam, * ca 1877 in Zierikzee (zoon van Jan Bakker en Cornelia de Rijke).
ii. Hendrik Gebuis, * 28-02-1881 in Sommelsdijk. Hij trouwde Maria Gerarda Jeannette Anna
Bakker, 08-05-1907 in Rotterdam, * ca 1883 in Zierikzee (dochter van Jan Bakker en Cornelia
de Rijke).
iii. Pieternella Gebuis, * 06-04-1883 in Sommelsdijk. Zij trouwde (1) Cornelis Arnoldus Hessel,
28-02-1906 in Rotterdam, * 17-03-1884 in Utrecht (zoon van Jan Jacob Hessel en Cornelia
Arnolda Linschoten). Zij trouwde (2) Abraham de Kloe, 30-07-1913 in Rotterdam, *
19-06-1880 in Alblasserdam (zoon van Leendert de Kloe en Saartje van de Munt).
iv. Abraham Gebuis, * 25-02-1886 in Rotterdam, ??? 18-02-1916 in Rotterdam. Hij trouwde
Cornelia Johanna Stradmann, 30-04-1913 in Rotterdam, * ca 1892 in Rotterdam (dochter van
Jan Stradmann en Maria Theresia Wilhelmina Hopmans).
v. Pieter Gebuis, * 09-07-1889 in Rotterdam. Hij trouwde Wilhelmina Roodenburg, 20-09-1922
in Rotterdam, * 06-02-1891 in Rotterdam (dochter van Martinus Roodenburg en Willemina
Sophia Geerlofs).
1080. vi. Bastianus Gebuis * 16-05-1892.
605. Bastiaan Gebuis, * 10-09-1850 in Middelharnis, ??? 17-02-1897 in Rotterdam. Hij trouwde
Wilhelmina de Kloe.
Kinderen:
1081. i. Bastiaantje Gebuijs * 28-03-1890.
606. Jannetje Wittekoek, * 21-10-1816 in Middelharnis, ??? 15-05-1851 in Middelharnis. Zij trouwde (1) n.
Zij trouwde (2) Jacobus de Gast, 09-05-1841 in Middelharnis, * ca 1817 in Middelharnis (zoon van
Leendert Jacobsz de Gast en Klaartje Jansdr Muije).
Kinderen van n:
1082. i. Klara de Gast Wittekoek * 28-07-1838.
ii. Johannes Wittekoek de Gast, * 11-10-1840 in Middelharnis, ??? 20-10-1850 in Middelharnis.
Kinderen van Jacobus de Gast:
iii. Leendert de Gast, * 16-01-1844 in Middelharnis.
iv. Maatje de Gast, * 22-11-1847 in Middelharnis, ??? 27-04-1851 in Middelharnis.
607. Neeltje Wittekoek, * 11-03-1819 in Middelharnis, ??? 25-12-1854 in Middelharnis. Zij trouwde Jacob
van den Tol, 29-04-1848 in Middelharnis, * 26-12-1818 in Middelharnis (zoon van Johannis Jacobsz van
den Tol en Cornelia de Leeuw), ??? 25-03-1861 in Middelharnis.
Kinderen:
1083. i. Cornelia van den Tol * 27-01-1849.
ii. Maatje van den Tol, * 04-08-1850 in Middelharnis, ??? 27-08-1850 in Middelharnis.
1084. iii. Johannis Johannisz van den Tol * 14-12-1851.
1085. iv. Jan van den Tol * 21-10-1853.
608. Arendje Wittekoek, * 21-04-1822 in Middelharnis, ??? 13-04-1889 in Middelharnis. Zij trouwde
Bastiaan Dubbeld, 09-08-1846 in Middelharnis, * 29-08-1820 in Middelharnis (zoon van Machiel
Cornelisz Dubbeld en Huibertje Teunisdr Zeedijk), ??? 12-1863 in Noordzee.
Kinderen:
1086. i. Huberta Dubbeld * 03-12-1846.
1087. ii. Johannis Dubbeld * 24-11-1853.
1088. iii. Machiel Dubbeld * 26-07-1863.
609. Jan Wittekoek, * 03-12-1829 in Middelharnis, ??? 29-06-1858 in Middelharnis. Hij trouwde Adriana
de Reus, 10-09-1855 in Middelharnis, * 27-03-1832 in Sommelsdijk (dochter van Noach de Reus en
Pagina 136
Pietertje Hoogmoed), ??? 06-01-1888 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Maatje Wittekoek, * 19-04-1857 in Middelharnis, ??? 22-01-1929 in Middelharnis.
610. Adriaantje Wittekoek, * 12-03-1837 in Middelharnis. Zij trouwde Gerrit Hotting, 21-05-1862 in
Middelharnis, * 11-10-1835 in Middelharnis (zoon van Pieter Hotting en Jacoba Johanna Borsje), ???
27-02-1917 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Jacoba Johanna Hotting, * 08-10-1862 in Middelharnis, ??? 26-01-1883 in Middelharnis.
ii. Hendrina Hotting, * 30-05-1864 in Middelharnis, ??? 22-01-1866 in Middelharnis.
1089. iii. Magtelina Hotting * 21-12-1865.
iv. Leendert Hotting, * 04-07-1868 in Middelharnis.
v. Hendrina Hotting, * 22-07-1869 in Middelharnis, ??? 29-06-1871 in Middelharnis.
vi. Leentje Hotting, * 12-01-1871 in Middelharnis, ??? 30-04-1931 in Middelharnis.
vii. Hendrina Hotting, * 11-06-1872 in Middelharnis, ??? 04-04-1876 in Middelharnis.
viii. Lena Pietertje Hotting, * 29-01-1874 in Middelharnis, ??? 26-05-1874 in Middelharnis.
ix. Pieter Hotting, * 20-07-1875 in Middelharnis, ??? 24-12-1875 in Middelharnis.
611. Jan Wittekoek, * 14-07-1839 in Middelharnis, ??? 19-06-1934 in Middelharnis. Hij trouwde (1)
Elizabeth Lodder, 27-09-1872 in Middelharnis, * 06-02-1847 in Sommelsdijk (dochter van Leendert
Lodder en Cornelia Vrijdag), ??? 25-11-1875 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Cornelia Groen, 22-04-1898
in Middelharnis, * 02-12-1864 in Middelharnis (dochter van Cornelis Groen en Janna de Blok), ???
21-02-1948 in Middelharnis.
Kinderen van Elizabeth Lodder:
i. Leendert Wittekoek, * 25-03-1873 in Middelharnis, ??? 23-10-1873 in Middelharnis.
Kinderen van Cornelia Groen:
ii. Janna Hendrina Wittekoek, * 02-04-1900 in Middelharnis. Zij trouwde Gerrit Buijtendijk,
25-01-1922 in Rotterdam, * ca 1897 in Rotterdam (zoon van Gerrit Buijtendijk en Pieternella
Wittekoek).
iii. Jan Wittekoek, * 25-02-1902 in Middelharnis.
612. Paulus Wittekoek, * 05-03-1841 in Middelharnis, ??? 13-05-1918 in Rotterdam. Hij trouwde Elizabeth
Kastelein, 03-06-1867 in Middelharnis, * 18-07-1843 in Puttershoek (dochter van Leendert Kasteleijn en
Pietertje Lugthart).
Kinderen:
i. Hendrina Wittekoek, * 15-09-1867 in Middelharnis, ??? 14-04-1868 in Middelharnis.
ii. Hendrina Wittekoek, * 02-01-1869 in Middelharnis, ??? 26-08-1869 in Middelharnis.
1090. iii. Pieternella Wittekoek * 05-12-1869.
iv. Hendrina Wittekoek, * 22-12-1870 in Middelharnis, ??? 17-01-1871 in Middelharnis.
v. Leendert Wittekoek, * 22-03-1872 in Middelharnis, ??? 04-04-1872 in Middelharnis.
vi. Leendert Wittekoek, * 25-08-1873 in Middelharnis, ??? 01-09-1873 in Middelharnis.
vii. Leendert Wittekoek, * 03-01-1875 in Middelharnis, ??? 31-05-1875 in Middelharnis.
viii. Lena Wittekoek, * 04-05-1876 in Middelharnis, ??? 18-05-1876 in Middelharnis.
ix. Hendrina Wittekoek, * 23-10-1877 in Middelharnis, ??? 08-11-1877 in Middelharnis.
x. Leendert Wittekoek, * 22-02-1879 in Middelharnis, ??? 16-06-1879 in Middelharnis.
xi. Hendrina Wittekoek, * 03-02-1881 in Middelharnis, ??? 22-04-1881 in Middelharnis.
xii. Leendert Wittekoek, * 27-01-1883 in Middelharnis, ??? 22-12-1908 in Rotterdam.
613. Jannetje du Pree, * 15-05-1832 in Middelharnis, ??? 11-01-1917 in Sommelsdijk. Zij trouwde Leendert
van den Broek, 24-04-1857 in Middelharnis, * 19-09-1831 in Nieuwe Tonge (zoon van Johannes Danielsz
van den Broek en Adriaantje de Blok), ??? 18-02-1913 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Maarten van den Broek, * 05-01-1858 in Sommelsdijk, ??? 13-02-1949 in Sommelsdijk. Hij
trouwde Geertrui Vroegindeweij, 04-05-1883 in Sommelsdijk, * 07-12-1850 in Middelharnis
(dochter van Adrianus Vroegindeweij en Pietertje Hoogmoed), ??? 11-01-1936 in Sommelsdijk.
1091. ii. Johannis Anthonij van den Broek * 25-01-1860.
Pagina 137
iii. Arendje van den Broek, * 05-02-1862 in Sommelsdijk, ??? 18-08-1863 in Sommelsdijk.
iv. Arie van den Broek, * 08-04-1864 in Sommelsdijk, ??? 14-06-1939 in Sommelsdijk. Hij
trouwde Jozina Kastelein, 01-04-1898 in Sommelsdijk, * ca 1865 in Sommelsdijk (dochter van
Johannis Kasteleijn en Baaltje Voogd).
1092. v. Daniel van den Broek * 22-04-1866.
vi. Arendje van den Broek, * 27-06-1868 in Sommelsdijk, ??? 02-06-1869 in Sommelsdijk.
vii. Marinus van den Broek, * 18-04-1870 in Sommelsdijk.
viii. Jannetje Arendje van den Broek, * 20-09-1872 in Sommelsdijk, ??? 20-01-1874 in Sommelsdijk.
1093. ix. Leendert van den Broek * 11-10-1874.
1094. x. Adriaantje van den Broek * 26-11-1876.
614. Teuntje Dupree, * 30-12-1836 in Middelharnis. Zij trouwde Cornelis Mulder, 23-10-1863 in
Middelharnis, * 19-01-1838 in Sommelsdijk (zoon van Cornelis Cornelisz Mulder en Maria Pietersdr
Hagens).
Kinderen:
i. doodgeboren Mulder, * 06-11-1863 in Sommelsdijk, ??? 06-11-1863 in Sommelsdijk.
ii. Maria Mulder, * 25-03-1865 in Sommelsdijk, ??? 23-08-1865 in Sommelsdijk.
615. Marinus du Pree, * 23-11-1839 in Middelharnis. Hij trouwde Anna Lugthart, 03-11-1865 in
Middelharnis, * 17-01-1842 in Sommelsdijk (dochter van Jaspert Lugthart en Adriana Wittekoek), ???
03-11-1883 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Maarten Dupr??, * 28-09-1866 in Middelharnis, ??? 10-01-1867 in Middelharnis.
616. Maatje du Pree, * 12-10-1842 in Middelharnis, ??? 05-08-1885 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jan van
der Sluijs, 26-04-1866 in Middelharnis, * 12-12-1836 in Sommelsdijk (zoon van Jacob van der Sluijs en
Cornelia Prins), ??? 29-04-1892 in Leiden.
Kinderen:
1095. i. Cornelia van der Sluijs * 07-10-1866.
ii. Arendje van der Sluis, * 01-02-1868 in Sommelsdijk. Zij trouwde Herbert Jan Vermaas,
14-10-1892 in Middelharnis, * ca 1869 in Dordrecht (zoon van Jan Hendrik Vermaas en Neeltje
Schoolenberg).
1096. iii. Jannetje van der Sluis * 08-09-1869.
iv. Jacoba van der Sluis, * 26-11-1871 in Sommelsdijk, ??? 06-11-1872 in Sommelsdijk.
v. Jacob van der Sluis, * 15-12-1872 in Sommelsdijk.
vi. Maarten van der Sluis, * 10-08-1874 in Sommelsdijk, ??? 05-06-1875 in Sommelsdijk.
1097. vii. Jacoba van der Sluijs * 27-03-1876.
viii. Teuntje van der Sluis, * 11-08-1878 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jacob van der Sluis,
23-10-1903 in Middelharnis, * 13-09-1878 in Middelharnis (zoon van Jacob van der Sluijs en
Adriana van den Doel), ??? 05-04-1930 in Amsterdam.
ix. Neeltje van der Sluis, * 04-09-1879 in Sommelsdijk, ??? 25-01-1880 in Sommelsdijk.
x. Neeltje van der Sluis, * 12-03-1881 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jacob Koote, 28-05-1920 in
Middelharnis, * CA 1880 in Middelharnis (zoon van Abraham Koote en Pleuntje de Groot).
xi. Maarten van der Sluis, * 10-04-1883 in Sommelsdijk. Hij trouwde Jacoba Johanna Hotting,
24-11-1916 in Middelharnis, * ca 1890 in Middelharnis (dochter van Leendert Jan Hotting en
Adriana de Waard).
xii. Frans van der Sluis, * 04-02-1885 in Sommelsdijk, ??? 03-01-1886 in Sommelsdijk.
617. Bastiaan Dingeman Visser, * ca 1851 in Middelharnis. Hij trouwde Maartje de Ruijter, 30-04-1874
in Sommelsdijk, * 27-02-1849 in Sommelsdijk (dochter van Jacob de Ruijter en Cornelia Boogerman), ???
11-06-1911 in Middelharnis.
Kinderen:
1098. i. Jan Visser * 22-05-1875.
1099. ii. Cornelia Lena Visser * 06-01-1877.
iii. Jacob Visser, * 14-10-1881 in Middelharnis, ??? 08-05-1882 in Middelharnis.
Pagina 138
618. Dingeman Visser, * 20-07-1861 in Middelharnis, ??? 02-11-1949 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde
Adriaantje van der Sluijs, 01-05-1885 in Middelharnis, * 04-02-1864 in Sommelsdijk (dochter van Jacob
van der Sluijs en Huibertje Koster), ??? 27-05-1920 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Jan Visser, * 03-03-1886 in Sommelsdijk, ??? 07-09-1984 in Middelharnis. Hij trouwde
Adriaantje Jannetje Huizer, 12-04-1911 in Stad aan het Haringvliet, * 23-07-1888 in Stad aan
het Haringvliet (dochter van Adrianus Huizer en Wilhelmina Wesdijk), ??? 21-04-1972.
1100. ii. Jacob Visser * 19-06-1887.
iii. Bastiaan Dingeman Visser, * 03-01-1889 in Middelharnis, ??? 17-04-1890 in Middelharnis.
iv. Huibertje Visser, * 09-01-1891 in Middelharnis.
1101. v. Jannetje Visser * 19-08-1893.
vi. Bastiaan Dingeman Visser, * 15-12-1895 in Middelharnis. Hij trouwde Aagje Tijl, 14-12-1917
in Nieuwe Tonge, * 1897 in Nieuwe Tonge (dochter van Johannes Tijl en Jannetje Wilhelmina
Holster).
vii. doodgeboren Visser, * 08-11-1896 in Middelharnis, ??? 08-11-1896 in Middelharnis.
1102. viii. Francina Visser * 05-05-1898.
1103. ix. Hendrik Visser * 19-06-1899.
x. Leentje Visser, * 26-07-1901 in Middelharnis. Zij trouwde Cornelis Johannes van der Mast,
03-04-1925 in Nieuwe Tonge, * CA 1897 in Nieuwe Tonge (zoon van Pieter van der Mast en
Adriaantje Maria Dekker).
xi. doodgeboren Visser, * 01-02-1903 in Middelharnis, ??? 01-02-1903 in Middelharnis.
xii. Pieter Visser, * ca 1904 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Maria Felsbourg, 31-07-1925 in
Nieuwe Tonge, * ca 1906 in Nieuwe Tonge (dochter van Huibrecht Felsbourg en Lena
Timmers).
1104. xiii. Frans Visser * 01-09-1908.
619. Maatje Visser, * 25-05-1868 in Middelharnis, ??? 12-08-1942 in Middelharnis. Zij trouwde Krijn
Koning, 07-11-1890 in Middelharnis, * 01-07-1845 in Middelharnis (zoon van Abraham Koning en
Klaasje Koster), ??? 06-03-1927 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Jannetje Koning, * ca 1892 in Middelharnis. Zij trouwde Paulus van der Kooij, 22-05-1914 in
Middelharnis, * 16-11-1882 in Middelharnis (zoon van Cornelis van der Kooij en Martina
Viskil).
1105. ii. Jan Koning * 24-05-1893.
iii. Gerrit Koning, * ca 1895 in Middelharnis. Hij trouwde Arendje Langbroek, 28-03-1924 in
Middelharnis, * 28-06-1892 in Middelharnis (dochter van Maarten Leendert Langbroek en
Jannetje Anna Taale).
iv. Grietje Koning, * ca 1897 in Middelharnis. Zij trouwde Cornelis de Korte, 21-12-1917 in
Middelharnis, * ca 1893 in Rotterdam (zoon van Arie de Korte en Leentje Buth).
v. Arend Koning, * ca 1899 in Middelharnis. Hij trouwde Abra van Antwerpen, 01-10-1925 in
Sommelsdijk, * ca 1897 in Sommelsdijk (dochter van Abram van Antwerpen en Klaasje
Holleman).
620. Marinus Melaart (Zie huwelijksnummer 261.)
621. Lijntje Melhart, * 09-12-1823 in Middelharnis, ??? 29-11-1909 in Sommelsdijk. Zij trouwde Johannis
Zoon, 12-09-1848 in Middelharnis, * 17-09-1824 in Middelharnis (zoon van Gerrit Zoon en Maatje
Stolk), ??? 24-05-1909 in Middelharnis.
Kinderen:
1106. i. Maatje Zoon * 27-01-1849.
ii. Kornelis Zoon, * 06-09-1850 in Nieuw-Beijerland. Hij trouwde Neeltje van den Nieuwendijk,
12-07-1879 in Middelharnis, * 25-01-1856 in Middelharnis (dochter van Izak Arensz van den
Nieuwendijk en Hiltje van Gelder).
iii. Gerrit Zoon, * 01-09-1854 in Middelharnis, ??? 09-05-1871 in Bruinisse.
iv. Trijntje Elizabeth Zoon, * 29-11-1856 in Middelharnis. Zij trouwde Aren Hollander,
12-05-1882 in Sommelsdijk, * 25-12-1850 in Sommelsdijk (zoon van Laurens den Hollander
Pagina 139
en Adriaantje Verhulp).
1107. v. Johanna Zoon * 08-09-1859.
vi. Johannis Zoon, * 19-09-1861 in Middelharnis. Hij trouwde Jannetje Krijger, 28-10-1887 in
Middelharnis, * 18-09-1865 in Middelharnis (dochter van Arent Krijger en Arentje Verduin).
1108. vii. Adriana Zoon * 23-03-1863.
1109. viii. Adrianus Andries Zoon * 07-07-1864.
ix. Lijntje Zoon, * 26-11-1869 in Middelharnis. Zij trouwde Gerrit van den Nieuwendijk,
23-10-1891 in Middelharnis, * ca 1868 in Middelharnis (zoon van Izak van den Nieuwendijk
en Magdalena Boon).
622. Bastiaan van de Roovaart, * 17-02-1828 in Middelharnis, ??? 26-04-1909 in Den Haag. Hij trouwde
(1) Adriaantje Buth, 11-12-1856 in Sommelsdijk, * 03-09-1817 in Sommelsdijk (dochter van Arent
Johannesz Buth en Maria Verhulp), ??? 02-01-1882 in Rotterdam. Hij trouwde (2) Hendrika Anthonia
Crans, 27-11-1884 in Dordrecht, * 05-08-1828 in Dordrecht, ??? 03-06-1898 in Den Haag.
Kinderen van Adriaantje Buth:
i. doodgeboren Van de Rovaart, * 21-07-1858 in Sommelsdijk, ??? 21-07-1858 in Sommelsdijk.
1110. ii. Maria Hendrika van de Rovaart * 22-09-1859.
623. Arij van de Rovaart, * 31-12-1829 in Middelharnis. Hij trouwde Adriana van den Tol, 22-05-1859 in
Middelharnis, * 26-09-1837 in Middelharnis (dochter van Jan van den Tol en Adriaantje van der Haart).
Kinderen:
i. Hendrik van de Rovaart, * 23-05-1860 in Middelharnis, ??? 09-01-1861 in Middelharnis.
ii. Adriaantje van de Rovaart, * 27-10-1861 in Middelharnis, ??? 23-06-1882 in Rotterdam.
iii. Hendrik van de Rovaart, * 26-06-1863 in Middelharnis, ??? 07-09-1863 in Middelharnis.
1111. iv. Hendrik van de Rovaart * 07-07-1864.
v. Jan Cornelis van de Rovaart, * 15-02-1866 in Middelharnis.
vi. Maatje van de Rovaart, * 02-10-1867 in Middelharnis, ??? 28-08-1868 in Middelharnis.
vii. Maatje van de Rovaart, * 09-02-1869 in Middelharnis, ??? 20-05-1869 in Middelharnis.
viii. Maatje van de Rovaart, * 03-05-1870 in Middelharnis.
ix. Adriana Maria van de Rovaart, * 07-01-1872 in Middelharnis.
1112. x. Arij van de Rovaart * 21-09-1874.
xi. Bastiaan Abraham van de Rovaart, * 09-06-1877 in Rotterdam, ??? 16-06-1877 in Rotterdam.
624. Cornelis Jeroen van de Rovaart, * 03-03-1833 in Middelharnis, ??? 05-01-1917 in Middelharnis. Hij
trouwde Pieternella van der Valk, 15-05-1863 in Dirksland, * 16-11-1836 in Dirksland (dochter van Arend
van der Valk en Pieternella van Wouwen), ??? 13-09-1891 in Middelharnis.
Kinderen:
i. doodgeboren Van de Rovaart, * 14-02-1864 in Middelharnis, ??? 14-02-1864 in Middelharnis.
ii. Arend van de Rovaart, * 25-03-1865 in Middelharnis, ??? 21-02-1868 in Middelharnis.
625. Marinus van de Rovaart, * 25-12-1834 in Middelharnis. Hij trouwde (1) Johanna Petronella Paulina
Friederichs, * ca 1839 in Rotterdam (dochter van Hendrik Teunis Friederichs en Christina Maria van
Buijen), ??? 23-05-1876 in Rotterdam. Hij trouwde (2) Maria Josina Tillemans, 25-01-1877 in Rotterdam, *
CA 1837 in Rotterdam (dochter van Antonie Johannes Tillemans en Jacomijntje Edie), ??? 07-06-1908 in
Rotterdam.
Kinderen van Johanna Petronella Paulina Friederichs:
i. Mathilde Henriette van de Rovaart, * ca 1869, ??? 10-10-1938 in Middelharnis. Zij trouwde
Benjamin Boomsma.
ii. Marinus Cornelis van de Rovaart, * 20-03-1871 in Rotterdam. Hij trouwde (1) Johanna
Theresia Perlasca, 28-03-1898 in Smyrna (Turkije). Hij trouwde (2) Adriana Wilhelmina Bijl,
25-11-1909 in Amsterdam, * CA 1870 in Haarlemmermeer (dochter van Willem Bijl en Jaantje
Zonneveld).
iii. Bastiaan Johannes van de Rovaart, * 28-03-1873 in Rotterdam, ??? 29-12-1873 in Rotterdam.
iv. Marie Jeannette van de Rovaart, * 15-11-1874 in Rotterdam, ??? 13-01-1875 in Rotterdam.
v. Johanna Maria van de Rovaart, * 25-02-1876 in Rotterdam, ??? 15-03-1876 in Rotterdam.
Pagina 140
626. Trijntje Dupre, * 22-10-1836 in Middelharnis, ??? 15-12-1904 in Middelharnis. Zij trouwde (1)
Anthonij van Dongen, 24-08-1863 in Middelharnis, * 09-10-1837 in Middelharnis (zoon van Johannes van
Dongen en Teuntje Dubbeld), ??? 04-12-1863 in op zee. Zij trouwde (2) Teunis Jordaan, 26-04-1867 in
Middelharnis, * 22-06-1836 in Middelharnis (zoon van Cornelis Jordaan en Teuntje van Prooijen), ???
31-03-1917 in Middelharnis.
Kinderen van Teunis Jordaan:
1113. i. Teuntje Jordaan * 21-06-1868.
1114. ii. Hendrik Jordaan * 24-09-1869.
1115. iii. Hubertje Jordaan * 16-06-1871.
iv. Cornelis Jordaan, * 24-11-1874 in Middelharnis, ??? 14-05-1875 in Middelharnis.
v. Cornelis Jordaan, * 02-08-1876 in Middelharnis, ??? 19-08-1876 in Middelharnis.
vi. Arij Jordaan, * 02-08-1876 in Middelharnis, ??? 15-08-1876 in Middelharnis.
1116. vii. Cornelia Jordaan * 03-01-1881.
627. Jannetje du Pree, * 25-11-1838 in Sommelsdijk, ??? 02-11-1925 in Sommelsdijk. Zij trouwde Teunis
van den Doel, 04-05-1861 in Middelharnis, * 13-03-1840 in Sommelsdijk (zoon van Pieter van den Doel
en Dingena van Dam), ??? 16-04-1913 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Dingena van den Doel, * 08-07-1862 in Sommelsdijk, ??? 11-12-1924 in Sommelsdijk.
1117. ii. Hubertje van den Doel * 05-06-1866.
iii. Jacomina van den Doel, * 23-03-1871 in Sommelsdijk, ??? 21-01-1876 in Sommelsdijk.
iv. Cornelia van den Doel, * 04-12-1874 in Sommelsdijk, ??? 19-08-1946 in Sommelsdijk. Zij
trouwde Cornelis Gouswaart, 07-05-1897 in Sommelsdijk, * ca 1867 in Sommelsdijk (zoon
van Leendert Goudswaard en Maatje Westhoeve).
628. Arij du Pree, * 12-02-1842 in Middelharnis, ??? 13-11-1876 in Middelharnis. Hij trouwde Jannetje
Wielaard, 13-04-1865 in Middelharnis, * 23-04-1841 in Middelharnis (dochter van Adrianus Wielaard en
Arendje Jordaan), ??? 11-12-1886 in Middelharnis.
Kinderen:
1118. i. Hubertje du Pre * 05-12-1865.
ii. Adrianus Dupr??, * 06-01-1867 in Middelharnis.
1119. iii. Hendrika Dupr?? * 01-07-1868.
iv. Arendje Dupr??, * 14-12-1869 in Middelharnis, ??? 14-03-1870 in Middelharnis.
1120. v. Hendrik Dupr?? * 25-01-1871.
1121. vi. Arendje du Pree * 01-10-1872.
vii. Bastiaantje Dupr??, * 01-07-1874 in Middelharnis. Zij trouwde Willem Hendrik Gerard
Morreau, 25-10-1922 in Amsterdam, * CA 1862 in Amsterdam (zoon van Hendrik Gerardus
Morreau en Anna Maria Hendrika van Aggele).
viii. Lijntje Dupr??, * 01-07-1874 in Middelharnis. Zij trouwde Roelof Bosch, 10-04-1918 in
Amsterdam, * A 1847 in Weststellingwerf (zoon van Jan Klazes Bosch en Albertje Roelofs
Walstra).
1122. ix. Arij Dupre * 26-08-1876.
629. Hendrik du Pre, * 12-01-1845 in Middelharnis, ??? v 1879. Hij trouwde Maria Pieternella van der
Meide, 08-04-1868 in Middelharnis, * 03-11-1844 in Sommelsdijk (dochter van Jan Leendertsz van der
Meijde en Willemtje Appel), ??? 12-04-1910 in Middelharnis.
Kinderen:
1123. i. Huibertje Dupr?? * 17-06-1868.
1124. ii. Jan Dupr?? * 24-04-1870.
1125. iii. Willemtje Dupre * 17-01-1872.
630. Lijntje du Pree, * 04-02-1851 in Middelharnis, ??? 14-06-1887 in Middelharnis. Zij trouwde Hendrik
Johannes Langbroek, 04-05-1871 in Middelharnis, * 22-12-1849 in Middelharnis (zoon van Hendrik
Langbroek en Helena Cornelia Boogerman), ??? 09-01-1927 in Middelharnis.
Kinderen:
1126. i. Helena Cornelia Langbroek * 09-10-1871.
Pagina 141
ii. Hubertje Langbroek, * 23-07-1874 in Middelharnis, ??? 03-01-1975 in Middelharnis.
1127. iii. Hendrik Johannes Langbroek * 24-06-1876.
1128. iv. Maarten Langbroek * 13-12-1881.
v. Arij Langbroek, * 03-08-1884 in Middelharnis. Hij trouwde Teuntje van Gelder, 15-06-1906 in
Middelharnis, * 16-01-1882 in Middelharnis (dochter van Willem van Gelder en Geertje de
Ruiter).
vi. Huibert Langbroek, * 27-05-1887 in Middelharnis, ??? 19-02-1888 in Middelharnis.
631. Baaltje de Jong, * 22-09-1826 in Middelharnis, ??? 24-04-1863 in Middelharnis. Zij trouwde Gerrit de
Koning, 29-04-1848 in Middelharnis, * 04-06-1821 in Middelharnis (zoon van Cornelis de Koning en
Stijntje Blok).
Kinderen:
1129. i. Cornelis de Koning * ca 1849.
ii. Maatje de Koning, * ca 1852 in Middelharnis. Zij trouwde Leendert van den Nieuwendijk,
28-04-1876 in Middelharnis, * 27-04-1851 in Middelharnis (zoon van Izak van den
Nieuwendijk en Jannetje van Delft).
iii. Christina de Koning, * ca 1856 in Middelharnis. Zij trouwde Corstiaan Kievit, 31-08-1883 in
Middelharnis, * 08-03-1846 in Sommelsdijk (zoon van Jacob Kievit en Aaltje van der Sluijs), ???
18-12-1916 in Sommelsdijk.
632. Cornelis de Jong, * 16-05-1838 in Sommelsdijk, ??? 05-06-1923 in Middelharnis. Hij trouwde Anna
Lugthart, 02-05-1872 in Middelharnis, * 17-01-1842 in Sommelsdijk (dochter van Jaspert Lugthart en
Adriana Wittekoek), ??? 03-11-1883 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Klaas de Jong, * CA 1873 in Middelharnis. Hij trouwde Jasperina van Gelder, 11-10-1895 in
Middelharnis, * 26-06-1871 in Middelharnis (dochter van Daniel Willemsz van Gelder en
Klaartje de Koning).
633. Paulus de Jong, * 11-07-1841 in Middelharnis, ??? 28-01-1891 in Dirksland. Hij trouwde Kaatje Buth,
24-07-1868 in Sommelsdijk, * 03-06-1844 in Sommelsdijk (dochter van Johannis Buth en Johanna
Zeeuw), ??? 21-04-1923 in Dirksland.
Kinderen:
1130. i. Klaas de Jong * 08-01-1869.
ii. Johannis de Jong, * 10-06-1871 in Sommelsdijk.
iii. Maatje de Jong, * 20-07-1874 in Sommelsdijk, ??? 21-01-1938 in Dirksland. Zij trouwde Jan
Koppelman, 12-10-1906 in Dirksland, * 08-08-1880 in Dirksland (zoon van Johannes
Anthonie Koppelman en Teuntje van den Hoek), ??? 25-07-1923 in Dirksland.
iv. Johanna Paulina de Jong, * 20-03-1881 in Sommelsdijk. Zij trouwde Herbert Soldaat,
05-06-1908 in Dirksland, * 27-01-1882 in Dirksland (zoon van Gerrit Soldaat en Lourensje
Grootenboer).
1131. v. Cornelis de Jong * 12-01-1886.
vi. Adriaantje de Jong, * ca 1889, ??? 17-10-1889 in Sommelsdijk.
634. Klaas de Jong, * 16-01-1847 in Middelharnis, ??? 21-11-1919 in Dirksland. Hij trouwde Adriaantje
Schilperoord, 01-03-1877 in Middelharnis, * 13-02-1849 in Middelharnis (dochter van Govert
Schilperoord en Geertrui Witvliet), ??? 14-06-1928 in Dirksland.
Kinderen:
1132. i. Klaas de Jong * 06-11-1875.
1133. ii. Geertruida Cornelia de Jong * 26-01-1878.
iii. Maatje de Jong, * 14-11-1879 in Middelharnis. Zij trouwde Adrianus Ardon, 04-04-1907 in
Dirksland, * ca 1884 in Dirksland (zoon van Cornelis Ardon en Maria van Hoften).
iv. Jannetje de Jong, * 03-12-1880 in Middelharnis, ??? 19-02-1942 in Dirksland. Zij trouwde
Leendert van der Velde, 03-06-1904 in Herkingen, * 09-01-1879 in Herkingen (zoon van
Leendert van der Velde en Maria Overbeeke), ??? 19-01-1949 in Dirksland.
1134. v. Govert Cornelis de Jong * 17-09-1883.
vi. Cornelis de Jong, * 17-10-1885 in Stellendam, ??? 06-02-1909 in Melissant.
Pagina 142
vii. Teunis de Jong, * 08-11-1886 in Stellendam, ??? 12-04-1924 in Dirksland. Hij trouwde Barbera
van Lenten, 07-01-1915 in Dirksland, * ca 1892 in Melissant (dochter van Wouter van Lenten
en Jannetje van Beek).
viii. Poulus de Jong, * 08-01-1889 in Stellendam. Hij trouwde Marina Neeltje Hendrikse,
27-02-1913 in Dirksland, * 22-09-1892 in Melissant (dochter van Jan Hendrikse en Laurina
Maatje Geldhof), ??? 02-11-1940 in Dirksland.
1135. ix. Adriaantje Maria de Jong * 20-08-1896.
635. Jillisje Ruitenberg, * 09-12-1848 in Middelharnis. Zij trouwde Jan Oosterling, 06-09-1872 in
Middelharnis, * 31-01-1842 in Oude Tonge (zoon van Hendrik Oosterling en Teuntje Romeijn), ???
06-09-1925 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Teuntje Oosterling, * 19-08-1873 in Middelharnis. Zij trouwde Johannes van den Assem,
19-11-1902 in Rotterdam, * ca 1863 in Schiebroek (zoon van Adriaan van den Assem en
Elizabeth van Krimpen).
ii. Angenietje Oosterling, * 21-08-1875 in Middelharnis, ??? 23-01-1881 in Rotterdam.
iii. Hendrika Oosterling, * 09-09-1877 in Middelharnis. Zij trouwde Christiaan Steenbergen,
20-02-1907 in Rotterdam, * ca 1881 in Rotterdam (zoon van Pieter Steenbergen en Hendrica
van Bree).
1136. iv. Teunis Oosterling * ca 1881.
636. Willem Ruitenberg, * 17-12-1850 in Middelharnis. Hij trouwde Maria Jacoba van der Slik,
07-10-1871 in Middelharnis, * 15-01-1849 in Sommelsdijk (dochter van Maarten Mattheus van der Slik en
Louiza Vroegindeweij).
Kinderen:
i. doodgeboren Ruitenberg, * 19-01-1872 in Middelharnis, ??? 19-01-1872 in Middelharnis.
ii. Angenietje Hermina Ruitenberg, * 24-06-1873 in Middelharnis.
iii. Louiza Ruitenberg, * 18-07-1877 in Middelharnis.
637. Paulus Ruitenberg, * 24-09-1853 in Middelharnis. Hij trouwde Neeltje Verschoor, 28-04-1876 in
Middelharnis, * ca 1854 in Sommelsdijk (dochter van Onb en Arendje Verschoor).
Kinderen:
i. Teunis Ruitenberg, * 26-03-1877 in Middelharnis. Hij trouwde (1) Anna Maria van Iperen. Hij
trouwde (2) Cornelia Oosterling, 10-11-1911 in Middelharnis, * ca 1877 in Sommelsdijk
(dochter van Arie Oosterling en Arentje de Korte).
ii. Arendje Ruitenberg, * 08-01-1880 in Middelharnis. Zij trouwde Jan Wielaard, 24-04-1901 in
Rotterdam, * 20-09-1879 in Middelharnis (zoon van Leendert Wielaard en Adriana Razenberg).
iii. Willem Ruitenberg, * 24-08-1882 in Middelharnis.
iv. Herman Ruitenberg, * 07-01-1887 in Middelharnis.
v. Jan Ruitenberg, * 01-10-1889 in Middelharnis.
638. Kornelis Groen, * 08-09-1852 in Middelharnis, ??? 27-07-1936 in Middelharnis. Hij trouwde Francina
de Moeij, 12-04-1878 in Middelharnis, * ca 1851 in Middelharnis (dochter van Simon de Moeij en Lena
van Eck), ??? 26-07-1928 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Hendrik Groen, * 31-07-1879 in Middelharnis, ??? 05-08-1879 in Middelharnis.
1137. ii. Lena Groen * 29-08-1880.
1138. iii. Hendrik Groen * 18-01-1883.
iv. Simon Bastiaan Groen, * 27-12-1884 in Middelharnis, ??? 03-11-1918 in Middelharnis.
1139. v. Cornelis Groen * 28-11-1886.
639. Jannetje Groen (Zie huwelijksnummer 544.)
640. Elizabeth Groen, * 07-10-1865 in Middelharnis, ??? 15-04-1935 in Middelharnis. Zij trouwde Pieter
Faasse, 04-04-1885 in Middelharnis, * 19-03-1862 in Sommelsdijk (zoon van Adrianus Faasse en
Willemtje van der Slik).
Pagina 143
Kinderen:
i. Adrianus Faasse, * 08-07-1886 in Middelharnis, ??? 28-09-1886 in Middelharnis.
ii. Adrianus Faasse, * 12-07-1887 in Middelharnis. Hij trouwde Dina Cornelia Moelijker,
22-04-1926 in Sommelsdijk, * ca 1892 in Sommelsdijk (dochter van Cornelis Moelijker en
Pieternella Karels).
1140. iii. Hendrik Faasse * 06-07-1890.
iv. Willemtje Faasse, * 08-09-1892 in Middelharnis, ??? 03-03-1917 in Middelharnis. Zij trouwde
Jacob Verolme, 26-01-1912 in Middelharnis, * 07-03-1885 in Middelharnis (zoon van Johannis
Verolme en Jannetje van 't Hoff).
641. Arend Groen, * 28-02-1871 in Middelharnis, ??? 23-11-1948 in Middelharnis. Hij trouwde Klaasje de
Groot, 15-09-1893 in Middelharnis, * 03-05-1870 in Middelharnis (dochter van Bastiaan de Groot en
Klaasje van der Valk).
Kinderen:
i. Hendrik Groen, * 09-02-1894 in Middelharnis. Hij trouwde Maaike Wijnstekers, 05-09-1918
in Heusden, * ca 1897 in Nederhemert (dochter van Lambertus Wijnstekers en Cornelia
Bruijgom).
ii. Bastiaan Maarten Groen, * 24-11-1895 in Middelharnis. Hij trouwde Cornelia van den Berg,
03-05-1918 in Middelharnis, * ca 1900 in Middelharnis (dochter van Lieven van den Berg en
Maria Auperlee).
1141. iii. Pieter Groen * 05-09-1897.
1142. iv. Klaas Groen * 28-12-1899.
v. Cornelis Groen, * ca 1903 in Middelharnis. Hij trouwde Arendje van de Polder, 25-05-1928 in
Sommelsdijk, * 28-08-1902 in Sommelsdijk (dochter van Jacobus van de Polder en Wilhelmina
den Heijer).
vi. Klaasje Groen, * ca 1905 in Middelharnis. Zij trouwde Jan Knape, 17-11-1927 in
Middelharnis, * ca 1900 in Sommelsdijk (zoon van Marinus Knape en Pietertje van den Berg),
??? 1979.
642. Maatje Groen, * 04-01-1873 in Middelharnis, ??? 04-03-1911 in Middelharnis. Zij trouwde Cornelis
van Hoften, 23-06-1893 in Middelharnis, * ca 1871 in Middelharnis (zoon van Aren van Hoften en
Adriaantje Breeman), ??? 22-04-1909 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Arend van Hoften, * 06-11-1893 in Middelharnis.
ii. Arendje van Hoften, * 21-07-1895 in Middelharnis, ??? 02-09-1895 in Middelharnis.
iii. Arendje van Hoften, * 16-09-1896 in Middelharnis, ??? 10-04-1899 in Middelharnis.
iv. Adriaantje van Hoften, * 24-10-1898 in Middelharnis. Zij trouwde Johannes Looij, 17-09-1920
in Sommelsdijk, * ca 1898 in Sommelsdijk (zoon van Laurens Looij en Maatje den Boer).
v. Arendje van Hoften, * 31-12-1901 in Middelharnis, ??? 13-10-1908 in Middelharnis.
vi. Elizabeth van Hoften, * ca 1909, ??? 24-03-1910 in Middelharnis.
643. Herbert van Zielst, * 02-08-1823 in Nieuwe Tonge, ??? 28-04-1909 in Dirksland. Hij trouwde Geertje
Visbeen, 19-04-1846 in Nieuwe Tonge, * 22-04-1821 in Nieuwe Tonge (dochter van Klaas Fransz Visbeen
en Cornelia Both), ??? 17-03-1876 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Herbert van Zielst, * 07-02-1847 in Nieuwe Tonge, ??? 21-01-1849 in Nieuwe Tonge.
ii. Cornelia van Zielst, * 17-10-1849 in Nieuwe Tonge, ??? 22-10-1849 in Nieuwe Tonge.
iii. Herbert van Zielst, * 02-08-1851 in Sommelsdijk, ??? 08-04-1852 in Sommelsdijk.
iv. Cornelia van Zielst, * 24-11-1854 in Nieuwe Tonge, ??? 26-09-1863 in Nieuwe Tonge.
1143. v. Francina van Zielst * 18-01-1857.
vi. Klaas van Zielst, * 07-08-1859 in Nieuwe Tonge, ??? 04-09-1859 in Nieuwe Tonge.
1144. vii. Cornelia van Zielst * 10-12-1863.
644. Izak van Zielst, * 04-08-1825 in Middelharnis, ??? 30-07-1873 in Melissant. Hij trouwde (1) Hester
Jonker, 20-09-1848 in Den Bommel, * 12-07-1824 in Oude Tonge (dochter van Johannes Antonie Jonker
en Jacoba Pietersdr Hartman), ??? 08-08-1851 in Den Bommel. Hij trouwde (2) Maatje Luijmes,
Pagina 144
30-06-1853 in Den Bommel, * 10-12-1825 in Den Bommel (dochter van Arie Woutersz Luijmes en Lijntje
Slis), ??? 17-12-1909 in Nieuwe Tonge.
Kinderen van Hester Jonker:
i. Francina van Zielst, * 06-01-1849 in Den Bommel, ??? 18-04-1849 in Den Bommel.
ii. doodgeboren Van Zielst, * 08-08-1851 in Den Bommel, ??? 08-08-1851 in Den Bommel.
Kinderen van Maatje Luijmes:
iii. Leentje van Zielst, * 31-08-1853 in Den Bommel, ??? 13-09-1853 in Stad aan het Haringvliet.
1145. iv. Elbert van Zielst * 29-11-1854.
1146. v. Leendert van Zielst * 30-10-1858.
1147. vi. Arij van Zielst * 10-04-1856.
vii. Lijntje van Zielst, * 10-12-1860 in Sommelsdijk, ??? 25-12-1862 in Dirksland.
1148. viii. Izaak van Zielst * 17-07-1864.
1149. ix. Leentje van Zielst * ca 1868.
1150. x. Francina van Zielst * 22-10-1872.
645. Cornelia van Zielst, * 27-04-1830 in Nieuwe Tonge, ??? 17-06-1862 in Stad aan het Haringvliet. Zij
trouwde Christiaan Borgdorff, 22-09-1854 in Stad aan het Haringvliet, * 25-11-1823 in Stad aan het
Haringvliet (zoon van Jan Borgdorff en Kaatje Zeedijk), ??? 26-08-1890 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
i. Jan Elbert Borgdorff, * 20-11-1857 in Stad aan het Haringvliet, ??? 21-09-1889 in Stad aan het
Haringvliet.
646. Abraham van den Boogert, * 22-05-1841 in Middelharnis, ??? 09-01-1909 in Amsterdam. Hij trouwde
Cornelia Roodzant, 12-06-1869 in Stad aan het Haringvliet, * 02-11-1837 in Stad aan het Haringvliet
(dochter van Aren Roodzand en Cornelia Zeedijk), ??? 17-04-1906 in Amsterdam.
Kinderen:
i. Machiel Antonie van den Boogert, * 12-04-1870 in Fijnaart en Heijningen, ??? 11-06-1928. Hij
trouwde Maria Smit, 21-02-1917 in Amsterdam, * ca 1881 in Bellingwolde (dochter van
Christoffel Bernardus Smit en Aaltje Engelkens).
1151. ii. Arend Cornelis Dingeman van den Boogert * 16-04-1871.
iii. doodgeboren Van den Boogert, * 01-06-1872 in Fijnaart en Heijningen, ??? 01-06-1872 in
Fijnaart en Heijningen.
iv. doodgeboren Van den Boogert, * 31-05-1873 in Fijnaart en Heijningen, ??? 31-05-1873 in
Fijnaart en Heijningen.
1152. v. Antonie Johannes van den Boogert * 28-06-1874.
vi. doodgeboren Van den Boogert, * 22-12-1875 in Fijnaart en Heijningen, ??? 22-12-1875 in Fijnaar
en Heijningen.
vii. Marinus Cornelis van den Boogert, * 15-12-1876 in Fijnaart en Heijningen, ??? 15-12-1956 in
Medemblik.
viii. doodgeboren Van den Boogert, * 23-02-1879 in Fijnaart en Heijningen, ??? 23-02-1879 in
Fijnaart en Heijningen.
647. Jannetje van den Boogert, * 24-11-1845 in Middelharnis, ??? 20-11-1913 in Ooltgensplaat. Zij
trouwde (1) Hendrik van Paasschen, 15-06-1867 in Ooltgensplaat, * 10-12-1845 in Ooltgensplaat (zoon
van Hendrik van Paasschen en Geertruij van Hooijdonk), ??? 09-08-1873 in Ooltgensplaat. Zij trouwde (2)
Jan van Hassent, 22-03-1877 in Stad aan het Haringvliet, * 29-12-1828 in Ooltgensplaat (zoon van Arent
van Hassent en Anna Okkerse), ??? 04-01-1918 in Ooltgensplaat.
Kinderen van Hendrik van Paasschen:
i. Geertruij Annetje van Paasse, * 27-10-1867 in Ooltgensplaat, ??? 25-05-1915 in Ooltgensplaat.
Zij trouwde Arend van Brugge, 16-05-1891 in Ooltgensplaat, * ca 1869 in Ooltgensplaat (zoon
van Jan van Brugge en Geertje Duijm).
1153. ii. Magchiel Hendrik van Paasschen * 14-02-1870.
iii. Hendrik van Paasse, * 18-12-1872 in Ooltgensplaat, ??? 20-04-1875 in Ooltgensplaat.
Kinderen van Jan van Hassent:
1154. iv. Annetje Anna van Hassent * 22-11-1878.
v. Hendrik Johannis van Hassent, * 29-06-1881 in Ooltgensplaat, ??? 18-11-1897 in Ooltgensplaat.
Pagina 145
vi. Elizabeth van Hassent, * 19-07-1884 in Ooltgensplaat, ??? 10-02-1958 in Den Bommel,
begraven in Den Bommel. Zij trouwde Johannes Philippus Polie, 02-05-1919 in Ooltgensplaat,
* 24-11-1883 in Den Bommel (zoon van Hendrikus Polie en Hendrika Gebuijs), ??? 02-02-1958
in Den Bommel, begraven in Den Bommel.
vii. Johannis van Hassent, * 19-07-1884 in Ooltgensplaat, ??? 13-03-1943 in Ooltgensplaat. Hij
trouwde Pieternella Tieleman, 15-05-1919 in Ooltgensplaat, * ca 1890 in Ooltgensplaat
(dochter van Marinus Tieleman en Adriana Kloet).
1155. viii. Pieternella Cornelia van Hassent * 26-07-1887.
648. Cornelis van den Boogert, * 21-06-1850 in Stad aan het Haringvliet, ??? 05-09-1894 in Stad aan het
Haringvliet. Hij trouwde Jannetje Duijm, 18-05-1877 in Oude Tonge, * 18-03-1852 in Oude Tonge
(dochter van Johannis Duijm en Gerritje van Waardenburg).
Kinderen:
i. Gerrit van den Boogert, * ca 1886 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde Aartje Cornelia
Knoop, 30-04-1913 in Stad aan het Haringvliet, * 29-07-1882 in Stad aan het Haringvliet
(dochter van Frans Johannis Knoop en Sientje Kievit), ??? 19-11-1926 in Stad aan het
Haringvliet.
ii. Izak van den Boogert, * 27-12-1887 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde Dina Adriaantje
Huizer, 18-02-1914 in Stad aan het Haringvliet, * 07-08-1891 in Stad aan het Haringvliet
(dochter van Dirk Huizer en Wilhelmina van der Pijl).
iii. Cornelis van den Boogert, * 09-01-1890 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde Cornelia de
Wachter, 02-05-1917 in Stad aan het Haringvliet, * 29-08-1891 in Stad aan het Haringvliet
(dochter van Willem Johannis de Wachter en Maria Vaalburg), ??? 04-04-1945 in Rotterdam.
iv. Dirkje Cornelia van den Boogert, * ca 1893 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Gerrit
Braber, 01-05-1925 in Stad aan het Haringvliet, * 06-07-1894 in Stad aan het Haringvliet
(zoon van Marinus Braber en Wilhelmina Hendrika van Wageningen).
649. Cornelia van den Boogert, * 17-02-1852 in Stad aan het Haringvliet, ??? 15-07-1891 in Den Bommel.
Zij trouwde (1) Jan Braber, 08-04-1875 in Stad aan het Haringvliet, * 24-10-1848 in Den Bommel (zoon
van Hendrik Jansz Braber en Elizabeth Duijm), ??? 13-06-1876 in Den Bommel. Zij trouwde (2) Adrianus
Hartog, 11-04-1877 in Den Bommel, * 15-06-1848 in Oude Tonge (zoon van Leendert Hartog en Pietertje
van Bodegom), ??? 08-07-1935 in Oude Tonge.
Kinderen van Adrianus Hartog:
1156. i. Pietertje Hartog * ca 1883.
1157. ii. Izaak Hartog * 21-06-1885.
1158. iii. Jannetje Hartog * ca 1887.
iv. Cornelia Hartog, * ca 1889 in Den Bommel. Zij trouwde Johannes Adam Rober, 19-01-1911 in
Nieuwe Tonge, * 16-10-1886 in Nieuwe Tonge (zoon van Theodorus Hubertus Rober en
Angenieta Voordijk).
650. Francina van den Boogert, * 13-10-1854 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Jacob Duijm,
30-11-1874 in Stad aan het Haringvliet, * 15-09-1847 in Oude Tonge (zoon van Petrus Duijm en Cornelia
Slis), ??? 23-02-1929 in Oude Tonge.
Kinderen:
i. Cornelia Duijm, * ca 1888 in 's-Gravendeel. Zij trouwde Cornelis Pieter van Noord,
24-08-1911 in Oude Tonge, * 11-02-1889 in Oude Tonge (zoon van Cornelis van Noord en
Maria Hartman).
ii. Francina Duijm, * ca 1898 in Oude Tonge. Zij trouwde Cornelis van Veen, 11-07-1918 in Oude
Tonge, * CA 1893 in Alblasserdam (zoon van Jan Cornelis van Veen en Pietertje Roodnat).
651. Isaac van den Boogert, * 24-08-1833 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Jannetje de Wilde, 11-10-1866
in Herkingen, * 02-10-1831 in Herkingen (dochter van Izak Dirksz de Wilde en Annetje van den Doel), ???
15-01-1916 in Middelharnis.
Kinderen:
1159. i. Teuntje van den Boogert * 14-09-1867.
1160. ii. Goris van den Boogert * ca 1869.
Pagina 146
652. Jacoba van den Boogert, * 19-07-1835 in Nieuwe Tonge, ??? 21-07-1923 in Nieuwe Tonge. Zij
trouwde (1) Jacob Verweij, 18-03-1859 in Nieuwe Tonge, * 10-01-1824 in Nieuwe Tonge (zoon van Jan
Gerritsz Verweij en Martijntje van der Werff), ??? 06-07-1869 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde (2) Lammert
Vervloet, 26-04-1871 in Nieuwe Tonge, * 15-04-1834 in Den Bommel (zoon van Jelier Vervloet en
Jannetje Kooijman), ??? 04-01-1874 in Nieuwe Tonge.
Kinderen van Jacob Verweij:
i. Martijntje Verweij, * 27-10-1860 in Nieuwe Tonge, ??? 15-03-1944 in 's-Gravenhage.
ii. Goris Verweij, * 22-12-1861 in Nieuwe Tonge, ??? 23-03-1944 in 's-Gravenhage.
Kinderen van Lammert Vervloet:
iii. Jannetje Vervloet, * 13-04-1872 in Nieuwe Tonge, ??? 27-08-1878 in Nieuwe Tonge.
653. Elisabeth van den Boogert, * ca 1839 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Pieter Voordijk, 14-04-1865 in
Nieuwe Tonge, * 22-04-1842 in Melissant (zoon van Johannes Voordijk en Lena van Herken), ???
15-09-1929 in Oud-Beijerland.
Kinderen:
1161. i. Lena Voordijk * 01-10-1865.
ii. Goris Voordijk, * 03-02-1867 in Herkingen, ??? 28-08-1872 in Herkingen.
1162. iii. Teuntje Voordijk * 27-08-1868.
iv. Neeltje Voordijk, * 07-06-1870 in Herkingen, ??? 05-08-1870 in Herkingen.
v. Johannis Voordijk, * 03-08-1871 in Herkingen, ??? 23-08-1871 in Herkingen.
vi. Neeltje Voordijk, * 11-09-1872 in Herkingen, ??? 02-06-1876 in Herkingen.
vii. Goris Voordijk, * 19-06-1874 in Herkingen. Hij trouwde (1) Adriana Hoogwerf, 08-07-1897 in
Oud-Beijerland, * ca 1874 in Oud-Beijerland (dochter van Pieter Hoogwerf en Elizabeth
Schipper). Hij trouwde (2) Alberta Hendrika Bouwhuis, 13-01-1926 in Gouda, * ca 1883 in
Kampen (dochter van Jan Bouwhuis en Hendrikje Jager).
viii. Johannis Voordijk, * 10-11-1875 in Herkingen, ??? 15-06-1876 in Herkingen.
ix. Johannis Voordijk, * 26-01-1879 in Herkingen. Hij trouwde Leentje Koese, 17-07-1908 in
Stellendam, * ca 1888 in Goedereede (dochter van Krijn Koese en Cornelia van der Blom).
1163. x. Neeltje Voordijk * 29-04-1880.
xi. Elisabeth Fransina Voordijk, * 11-07-1883 in Herkingen.
654. Francina van den Boogert, * 06-03-1840 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Johannes Gebraad,
05-04-1861 in Nieuwe Tonge, * 02-04-1830 in Oude Tonge (zoon van Pieter Gebraad en Cornelia
Verheul).
Kinderen:
i. Pieter Gebraad, * 01-09-1862 in Nieuwe Tonge, ??? 24-03-1870 in Nieuwe Tonge.
ii. Teuntje Gebraad, * 04-10-1863 in Nieuwe Tonge, ??? 01-08-1877 in Nieuwe Tonge.
iii. Catharina Gebraad, * 01-05-1865 in Nieuwe Tonge, ??? 20-10-1865 in Nieuwe Tonge.
iv. doodgeboren Gebraad, * 28-01-1867 in Nieuwe Tonge, ??? 28-01-1867 in Nieuwe Tonge.
1164. v. Jacobus Johannis Gebraad * 20-07-1868.
vi. doodgeboren Gebraad, * 18-04-1870 in Nieuwe Tonge, ??? 18-04-1870 in Nieuwe Tonge.
vii. Pieter Gebraad, * 01-03-1871 in Nieuwe Tonge.
viii. Goris Gebraad, * 02-07-1872 in Nieuwe Tonge, ??? 07-10-1874 in Nieuwe Tonge.
ix. Adrianus Gebraad, * 15-09-1874 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Nellie M. Crammer,
19-05-1898 in Grand Rapids, Kent, Michigan (dochter van Henry H. B. Crammer en Carrie
Post).
x. Jacoba Pieternella Gebraad, * 24-10-1876 in Nieuwe Tonge, ??? 07-05-1878 in Nieuwe Tonge.
655. Abraham van den Boogert, * 03-10-1848 in Oud-Vossemeer, ??? 06-06-1916 in Grand Rapids, USA.
Hij trouwde Cornelia Gebraad, 18-11-1870 in Nieuwe Tonge, * 28-05-1851 in Nieuwe Tonge (dochter van
Johannes Gebraad en Wijntje Overdorp), ??? 17-05-1926 in Grand Rapids, USA.
Kinderen:
i. Goris van den Boogert, * 20-04-1871 in Oud-Vossemeer, ??? 10-10-1871 in Oud-Vossemeer.
ii. Goris van den Boogert, * 23-03-1873 in Oud-Vossemeer.
iii. Johannes van den Boogert, * 20-06-1875 in Oud-Vossemeer.
Pagina 147
1165. iv. Wijntje van den Boogert * 28-05-1877.
v. Teuntje van den Boogert, * 11-10-1890 in Grand Rapids. Zij trouwde Joseph James Davis.
656. Elisabeth van den Broek, * 17-01-1835 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Abraham Gerritse, 31-08-1860
in Nieuwe Tonge, * 23-04-1836 in Nieuwe Tonge (zoon van Cornelis Gerritse en Johanna Slis), ???
23-08-1895 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
1166. i. Neeltje Gerritse * 30-05-1862.
ii. Gerardina Adriana Gerritse, * ca 1865 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Jan Wijnhoff, 12-05-1905
in Sommelsdijk, * 28-04-1874 in Middelharnis (zoon van Gerardus Arie Wijnhoff en
Pieternella Rooij), ??? 11-06-1938 in Dirksland.
657. Cornelia van den Broek, * 28-10-1839 in Nieuwe Tonge, ??? 20-04-1895 in Ooltgensplaat. Zij trouwde
Johannes Crezee, * 04-01-1837 in Klundert (zoon van Johannis Crezee en Lijntje van Mourik), ???
02-08-1927 in Ooltgensplaat.
Kinderen:
i. Johannis Crezee, * ca 1861 in Ooltgensplaat. Hij trouwde Leentje van Gurp, 16-07-1887 in
Ooltgensplaat, * 19-10-1867 in Ooltgensplaat (dochter van Jacobus van Gurp en Neeltje Ras).
1167. ii. Neeltje Crezee * ca 1862.
1168. iii. Lijntje Crezee * 30-08-1863.
iv. Elizabeth Crezee, * ca 1867 in Ooltgensplaat. Zij trouwde Jacobus Groenendijk, 23-12-1915 in
Ooltgensplaat, * ca 1856 in Rhoon (zoon van Reijer Groenendijk en Maaike van Gelder).
1169. v. Francina Cornelia Crezee * ca 1873.
vi. Pieter Benjamin Crezee, * 27-10-1877 in Ooltgensplaat, ??? 07-06-1941 in Ouddorp. Hij
trouwde (1) Kaatje Mastenbroek, 30-11-1905 in Ouddorp, * 05-12-1879 in Ouddorp (dochter
van Jan Mastenbroek en Lijntje Tanis). Hij trouwde (2) Arentje Sperling, 06-08-1931 in
Ooltgensplaat, * 13-06-1877 in Ouddorp (dochter van Daniel Sperling en Jacomijntje
Kasteleijn), ??? 24-11-1952 in Ouddorp.
658. Johannes van den Broek, * 28-07-1841 in Nieuwe Tonge, ??? 08-03-1916 in Zevenhuizen. Hij trouwde
Neeltje Romeijn, 25-03-1870 in Zevenhuizen, * 31-03-1850 in Zevenhuizen (dochter van Johannes
Romeijn en Anna Weggeman), ??? 26-11-1934 in Zevenhuizen.
Kinderen:
i. Paulus van den Broek, * ca 1871 in Zevenhuizen, ??? 27-04-1918 in Waddinxveen. Hij trouwde
Adriana Paulina Kloosterman, 02-07-1913 in Zevenhuizen, * CA 1881 in Wolphaartsdijk
(dochter van Leendert Kloosterman en Neeltje Roozendaal).
ii. Johannes van den Broek, * 05-08-1872 in Zevenhuizen, ??? 08-02-1946 in Boskoop. Hij trouwde
Johanna Macdani??l.
iii. Neeltje van den Broek, * 14-09-1874 in Zevenhuizen, ??? 05-05-1919 in Zevenhuizen.
1170. iv. Leendert van den Broek * 16-09-1876.
v. Izaac van den Broek, * 13-03-1879 in Zevenhuizen, ??? 11-02-1882 in Zevenhuizen.
vi. Anna Elizabet van den Broek, * 25-08-1881 in Zevenhuizen, ??? 23-08-1949 in Gouda. Zij
trouwde Cornelis Sol, 24-04-1912 in Zevenhuizen, * 13-03-1879 in Zevenhuizen (zoon van
Pieter Sol en Aaltje Haak).
vii. Izaak van den Broek, * 28-11-1884 in Zevenhuizen.
viii. Marinus Adrianus van den Broek, * 08-07-1888 in Zevenhuizen, ??? 05-10-1943 in Gouda. Hij
trouwde Johanna Pieternella van der Gaag, 18-03-1914 in Moordrecht, * 06-03-1893 in
Moordrecht (dochter van Marinus van der Gaag en Arendje Muus).
ix. Elizabet Francina van den Broek, * 11-02-1892 in Zevenhuizen. Zij trouwde Jan Gerrit de
Graaff, 13-12-1916 in Zevenhuizen, * CA 1889 in Moerkapelle (zoon van Antonie de Graaff en
Antje Zuurman).
659. Abraham van den Broek, * 12-01-1848 in Nieuwe Tonge, ??? 26-05-1911 in Nieuwe Tonge. Hij
trouwde Martijntje van Eesteren, 26-04-1872 in Nieuwe Tonge, * 18-12-1849 in Nieuwe Tonge (dochter
van Balten van Eesteren en Cornelia Buth), ??? 13-08-1909 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
Pagina 148
i. Balten van den Broek, * ca 1877 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Leentje Tieleman, 07-03-1912
in Nieuwe Tonge, * CA 1876 in Nieuwerkerk aan den IJssel (dochter van Cent Tieleman en
Cornelia Admiraal).
1171. ii. Izaak Johannes van den Broek * 03-04-1880.
1172. iii. Cornelia Neeltje van den Broek * ca 1882.
1173. iv. Neeltje Elisabeth van den Broek * ca 1884.
v. Elizabeth van den Broek, * 30-06-1886 in Nieuwe Tonge, ??? 31-05-1914 in Dirksland. Zij
trouwde Arie Luijendijk, 07-10-1908 in Nieuwe Tonge, * 15-02-1884 in Vierpolders (zoon van
Jacob Luijendijk en Cornelia de Gruijter), ??? 07-03-1976 in Alblasserdam, begraven 11-03-1876
in Sommelsdijk.
vi. Abramina Laurina Wilhelmina van den Broek, * ca 1891 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Arend
Willem Korvink, 25-07-1912 in Middelharnis, * 18-03-1889 in Middelharnis (zoon van
Leendert Korvink en Maria Freen).
660. Daniel van den Broek, * ca 1853 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Maatje Vreeswijk, 17-11-1875 in
Nieuwe Tonge, * 08-12-1855 in Nieuwe Tonge (dochter van Jacob Vreeswijk en Maatje van Prooijen), ???
20-02-1945 in Stellendam.
Kinderen:
1174. i. Neeltje van den Broek * 06-11-1876.
1175. ii. Jacob van den Broek * 16-03-1878.
1176. iii. Maatje Suzanna van den Broek * ca 1880.
iv. Adriaantje van den Broek, * ca 1887 in Stellendam, ??? 23-03-1923 in Stellendam. Zij trouwde
Abraham van Oostenbrugge, 22-08-1912 in Stellendam, * 29-05-1885 in Stellendam (zoon van
Jan van Oostenbrugge en Annetje Troost).
v. Paulus van den Broek, * ca 1889 in Stellendam. Hij trouwde Maatje Jozina van Donge,
19-11-1925 in Stellendam, * 02-03-1894 in Stellendam (dochter van Noach Johannis van
Dongen en Arentje van Seters).
661. Francina van den Broek, * ca 1858 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Mattheus Vreeswijk, 17-02-1887 in
Nieuwe Tonge, * 04-01-1854 in Nieuwe Tonge (zoon van Jacob Vreeswijk en Maatje van Prooijen), ???
16-03-1939 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Jacob Paulus Vreeswijk, * ca 1891 in Nieuwe Tonge, ??? 09-10-1922 in Nieuwe Tonge. Hij
trouwde Gijsje Martijntje Verweij, 26-03-1918 in Nieuwe Tonge, * 14-08-1888 in Nieuwe
Tonge (dochter van Cornelis Verweij en Wilhelmina Bezemer).
662. Cornelia van den Boogert, * 02-09-1843 in Nieuwe Tonge, ??? 17-06-1920 in Herkingen. Zij trouwde
Korstiaan Witvliet, 01-05-1873 in Herkingen, * 29-05-1845 in Herkingen (zoon van Jaspert Witvliet en
Pieternella Karels).
Kinderen:
1177. i. Jaspert Abraham Witvliet * 17-09-1873.
1178. ii. Abraham Witvliet * 25-02-1875.
iii. Pieter Witvliet, * 29-08-1877 in Herkingen.
iv. Elisabeth Witvliet, * 07-12-1879 in Herkingen, ??? 26-11-1941 in Dirksland. Zij trouwde
Leendert Stolk, 03-05-1907 in Dirksland, * 21-04-1884 in Dirksland (zoon van Willem Stolk en
Elizabeth van Dijk).
v. Leendert Cornelis Witvliet, * 01-12-1881 in Herkingen, ??? 16-10-1902 in Herkingen.
663. Francina van den Boogert, * 09-12-1853 in Nieuwe Tonge, ??? 10-11-1936 in Ooltgensplaat. Zij
trouwde Willem Buth, 30-08-1888 in Nieuwe Tonge, * 23-12-1851 in Ooltgensplaat (zoon van Willem
Buth en Sara Okker), ??? 01-02-1937 in Ooltgensplaat.
Kinderen:
1179. i. Sara Buth * 14-01-1889.
664. Hendrika van den Boogert, * 18-09-1861 in Nieuwe Tonge, ??? 16-04-1924 in Ooltgensplaat. Zij
trouwde Wouter Cornelis Kasteleijn, 07-06-1888 in Nieuwe Tonge, * 03-03-1861 in Stad aan het
Pagina 149
Haringvliet (zoon van Abraham Kasteleijn en Aaltje Goemaat).
Kinderen:
1180. i. Izaak Kasteleijn * ca 1890.
ii. Abraham Kasteleijn, * ca 1890 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde Jaapje Donkersloot,
20-04-1918 in Ooltgensplaat, * ca 1894 in Middelharnis (dochter van Hendrik Donkersloot en
Tannetje van der Mast).
iii. Elizabeth Kasteleijn, * ca 1893 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Arij Stolk, 13-10-1926
in Rotterdam, * 17-11-1897 in Middelharnis (zoon van Jacobus Stolk en Teuntje Dubbeld).
iv. Cornelia Kasteleijn, * ca 1896 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Arie Nieuwenhuizen,
20-10-1928 in Ooltgensplaat, * ca 1893 in Zuidland (zoon van Cornelis Nieuwenhuizen en
Jannetje Spruijt).
665. Elisabeth van den Boogert, * 26-01-1866 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Cornelis Maliepaard,
10-03-1892 in Nieuwe Tonge, * 10-02-1863 in Stad aan het Haringvliet (zoon van Christoffel Maliepaard
en Jannetje van Wezel).
Kinderen:
i. Jannetje Maliepaard, * 13-08-1892 in Dordrecht.
ii. Abraham Maliepaard, * 03-12-1893 in Dordrecht. Hij trouwde Dirkje Hermina Helena van
Dalen, 04-09-1930 in Dordrecht, * 10-09-1895 in Dordrecht (dochter van Arie van Dalen en
Johanna Arende).
iii. Elisabeth Maliepaard, * 11-08-1895 in Dordrecht.
666. Jannetje van de Roovaart, * 03-02-1833 in Middelharnis, ??? 03-02-1890 in Middelharnis. Zij trouwde
Jacob Springvloed Dubbeld, 19-07-1850 in Middelharnis, * 23-12-1822 in Middelharnis (zoon van
Jilles Dubbeld en Johanna Springvloed), ??? 19-06-1905 in Middelharnis.
Kinderen:
1181. i. Johannes Springvloed Dubbeld * 08-02-1851.
ii. doodgeboren Springvloed, * 16-11-1853 in Middelharnis, ??? 16-11-1853 in Middelharnis.
1182. iii. Johanna Springvloed Dubbeld * 22-11-1855.
1183. iv. Dina Dubbeld * 12-04-1859.
v. Jilles Dubbeld, * 10-11-1861 in Middelharnis, ??? 14-04-1862 in Middelharnis.
vi. Klaartje Dubbeld, * 22-02-1863 in Middelharnis, ??? 21-02-1936 in Middelharnis.
1184. vii. Gerritje Dubbeld * 01-02-1866.
viii. Adriaantje Dubbeld, * 09-08-1868 in Middelharnis, ??? 06-01-1945 in Middelharnis.
1185. ix. Jannetje Dubbeld * 28-09-1871.
667. Adriana van de Rovaart, * 13-06-1838 in Middelharnis, ??? 05-03-1907 in Middelharnis. Zij trouwde
Arend Krijtenberg, 01-05-1858 in Middelharnis, * 08-12-1834 in Sommelsdijk (zoon van Cornelis
Krijtenberg en Jannetje van der Waal), ??? 23-03-1909 in Middelharnis.
Kinderen:
1186. i. Cornelis Johannis Krijtenberg * 06-11-1858.
1187. ii. Johannis Krijtenberg * 06-01-1861.
1188. iii. Jan Krijtenberg * 24-09-1863.
iv. Dingeman Krijtenberg, * 18-07-1866 in Middelharnis, ??? 15-10-1903 in Middelharnis. Hij
trouwde Maatje Volwerk, 07-04-1893 in Middelharnis, * 04-10-1865 in Sommelsdijk (dochter
van Machiel Volwerk en Geertruij Jordaan), ??? 09-03-1940 in Sommelsdijk.
1189. v. Laurens Krijtenberg * 17-09-1869.
1190. vi. Hendrik Krijtenberg * 05-02-1873.
vii. Jannetje Krijtenberg, * 27-04-1876 in Nieuwe Tonge, ??? 20-08-1886 in Middelharnis.
viii. Arend Krijtenberg, * 08-09-1878 in Middelharnis, ??? 05-07-1906 in Middelharnis.
ix. Adrianus Krijtenberg, * 05-09-1881 in Middelharnis, ??? 29-07-1928 in Middelharnis. Hij
trouwde Martijntje van der Linde, 29-08-1912 in Ouddorp, * ca 1891 in Ouddorp (dochter van
Pieter van der Linde en Antje Wandemaker).
668. Johannes Magchiel Goris Verolme, * 11-11-1836 in Middelharnis, ??? 11-12-1911 in Middelharnis. Hij
trouwde Martina de Reus, 26-06-1868 in Middelharnis, * 27-09-1830 in Sommelsdijk (dochter van
Pagina 150
Noach de Reus en Pietertje Hoogmoed), ??? 08-05-1898 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Fransje Verolme, * 21-06-1870 in Middelharnis.
669. Frans van de Rovaart, * 06-11-1836 in Middelharnis, ??? 04-08-1871 in Rotterdam. Hij trouwde
Adriana van den Boogert, 04-12-1863 in Middelharnis, * ca 1839 in Ridderkerk (dochter van Jan van den
Boogert en Trijntje de Pleit).
Kinderen:
1191. i. Machiel Goris van de Rovaart * 08-03-1865.
1192. ii. Jan van de Rovaart * 17-05-1868.
iii. Frans van de Rovaart, * 30-09-1870 in Rotterdam, ??? 10-05-1871 in Rotterdam.
iv. Frans van de Rovaart, * 03-04-1872 in Rotterdam, ??? 25-04-1876 in Rotterdam.
670. Boudewijn van de Rovaart, * 30-06-1838 in Middelharnis, ??? 20-04-1902 in Rotterdam. Hij trouwde
Rosina Louisa Tieman, 10-11-1870 in Kralingen, * CA 1842 in Haarlem (dochter van Hendrik Tieman en
Susanna Kobbe), ??? 18-06-1922 in Rotterdam.
Kinderen:
1193. i. Michiel Goris van de Rovaart * 23-08-1872.
ii. Hendrika Susanna van de Rovaart, * 14-03-1881 in Rotterdam, ??? 04-09-1935 in Rotterdam. Zij
trouwde Hugo Julius Karel Serrij, 29-12-1910 in Rotterdam, * CA 1885 in Amsterdam (zoon
van Ferdinand Karel Serrij en Diderikje Bronmeijer).
671. Maartje Kas van de Roovaart, * 06-02-1840 in Middelharnis, ??? 24-06-1877 in Middelharnis. Zij
trouwde Willem Nieuwland, 12-05-1865 in Middeharnis, * 22-03-1838 in Middelharnis (zoon van Goris
Nieuwland en Magdalena Dubbeld), ??? 09-11-1920 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Gorus Nieuwland, * 17-12-1865 in Middelharnis, ??? 19-03-1869 in Middelharnis.
ii. Jan Nieuwland, * 04-02-1867 in Middelharnis, ??? 10-06-1870 in Middelharnis.
iii. Machiel Nieuwland, * 25-02-1868 in Middelharnis. Hij trouwde Cornelia Spee, 04-04-1894 in
Sommelsdijk, * 29-01-1866 in Sommelsdijk (dochter van George Spee en Cornelia de Graaff).
iv. Magdalena Hendrina Nieuwland, * 09-11-1869 in Middelharnis, ??? 09-05-1937 in Middelharnis.
v. Jannetje Nieuwland, * 21-10-1871 in Middelharnis, ??? 30-10-1874 in Middelharnis.
vi. Gorus Nieuwland, * 10-06-1873 in Middelharnis. Hij trouwde Adriaantje Knape, 10-07-1908
in Middelharnis, * ca 1885 in Middelharnis (dochter van Leendert Knape en Neeltje Berkhout).
vii. Jan Nieuwland, * 25-03-1875 in Middelharnis, ??? 17-08-1875 in Middelharnis.
viii. Jannetje Nieuwland, * 27-03-1876 in Middelharnis, ??? 27-03-1876 in Middelharnis.
ix. Jan Nieuwland, * 04-02-1877 in Middelharnis, ??? 06-06-1877 in Middelharnis.
672. Cornelis van de Rovaart, * 24-04-1842 in Middelharnis, ??? 01-05-1880 in Rotterdam. Hij trouwde
Aaltje Vuijk, 09-08-1871 in Kralingen, * CA 1846 in Kralingen (dochter van Dirk Vuijk en Cornelia
Otterspoor), ??? 15-02-1883 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Jannetje van de Rovaart, * 24-04-1872 in Kralingen, ??? 13-08-1873 in Kralingen.
ii. Jannetje Cornelia van de Rovaart, * 08-10-1873 in Kralingen, ??? 29-07-1952 in Zeist. Zij
trouwde Johannes Tulleners, 21-09-1916 in Rotterdam, * ca 1871 in Alblasserdam (zoon van
Albertus Adrianus Tulleners en Pieternella Marijtje Mak), ??? 17-10-1936 in Rotterdam.
1194. iii. Dirk Leendert van de Rovaart * 28-07-1875.
iv. Cornelia van de Rovaart, * 10-10-1877 in Rotterdam, ??? 19-01-1895 in Rotterdam.
v. Frans van de Rovaart, * 26-02-1880 in Rotterdam, ??? 24-06-1880 in Rotterdam.
673. Jan van de Rovaart, * 28-01-1847 in Den Bommel, aan boord van een schip, ??? 06-09-1910 in
Rotterdam. Hij trouwde Ariaantje Oudenaarden, 13-11-1873 in Kralingen, * ca 1851 in Kralingen (dochter
van Pieter Oudenaarden en Grietje Timmers).
Kinderen:
i. Jannetje van de Rovaart, * 22-11-1874 in Kralingen, ??? 27-02-1875 in Kralingen.
1195. ii. Pieter van de Rovaart * 28-04-1876.
Pagina 151
1196. iii. Michiel Goris van de Rovaart * 26-06-1877.
1197. iv. Jannetje van de Rovaart * 21-04-1880.
v. Gerrit van de Rovaart, * 30-07-1882 in Kralingen, ??? 01-08-1882 in Kralingen.
vi. Johanna Pieternella van de Rovaart, * 10-01-1884 in Kralingen, ??? 22-01-1884 in Kralingen.
vii. Grietje van de Rovaart, * 10-01-1884 in Kralingen, ??? 25-01-1884 in Kralingen.
viii. Grietje Johanna van de Rovaart, * 26-09-1886 in Kralingen, ??? 14-10-1889 in Kralingen.
ix. Maartje Kas van de Rovaart, * 21-05-1889 in Kralingen, ??? 23-05-1889 in Kralingen.
x. Grietje van de Rovaart, * 20-09-1890 in Kralingen, ??? 07-03-1891 in Kralingen.
674. Johannes van de Rovaart, * 28-10-1850 in Middelharnis, ??? 30-11-1935 in Rotterdam. Hij trouwde
Pieternella van Everdingen, 18-02-1880 in Rotterdam, * ca 1849 in Rotterdam (dochter van Willem van
Everdingen en Aartje Baijense), ??? 01-02-1926 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Machiel Goris van de Rovaart, * 06-03-1880 in Rotterdam, ??? 21-06-1883 in Delft.
ii. Aartje van de Roovaart, * 04-03-1882 in Delft, ??? 21-06-1888 in Kralingen.
iii. Jannetje van de Roovaart, * 16-06-1884 in Delft. Zij trouwde Theodorus Martinus Koppelaar,
10-05-1911 in Rotterdam, * ca 1882 in Rotterdam (zoon van Martinus Koppelaar en Johanna
Paulina Roolaart).
iv. Machiel Goris van de Roovaart, * 17-02-1886 in Delft, ??? 23-07-1886 in Delft.
v. Willem van de Roovaart, * 11-07-1887 in Delft. Hij trouwde Wilmijntje van de Ruit,
24-05-1916 in Rotterdam, * ca 1888 in Kralingen (dochter van Willem van de Ruit en Lijntje
van de Ruit).
1198. vi. Cornelis van der Roovaart * 18-05-1889.
675. Jannetje van de Roovaart, * 19-11-1836 in Middelharnis, ??? 30-06-1924 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Hendrik Vroegindeweij, 14-02-1861 in Middelharnis, * ca 1839 in Sommelsdijk (zoon van Abraham
Vroegindeweij en Anna Groenendijk), ??? 19-12-1903 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Abram Vroegindeweij, * 07-07-1861 in Sommelsdijk, ??? 02-12-1941 in Middelharnis. Hij
trouwde Arentje Cornelia Both, 31-08-1894 in Sommelsdijk, * 24-07-1871 in Dirksland
(dochter van Pieter Both en Arentje van Es).
1199. ii. Jacob Vroegindeweij * 19-06-1863.
1200. iii. Anna Vroegindeweij * 05-10-1865.
iv. Grietha Vroegindeweij, * 04-01-1868 in Sommelsdijk. Zij trouwde Andries Hoenderdos,
09-04-1908 in Sommelsdijk, * ca 1868 in Schiedam (zoon van Harmen Hoenderdos en Neeltje
Winkelman).
v. Kaatje Vroegindeweij, * 06-02-1870 in Sommelsdijk.
1201. vi. Fransje Vroegindeweij * 28-07-1872.
vii. Johannes Vroegindeweij, * 23-03-1875 in Sommelsdijk, ??? 28-03-1925 in Sommelsdijk. Hij
trouwde Jannetje Voerman, 28-04-1905 in Sommelsdijk, * 22-08-1875 in Sommelsdijk
(dochter van Abram Voerman en Dina Adriaantje Keijzer).
viii. Roeland Vroegindeweij, * 16-02-1878 in Sommelsdijk, ??? 07-07-1937 in Dirksland.
ix. Willempje Vroegindeweij, * 22-07-1880 in Sommelsdijk. Zij trouwde Johannes de Wit,
26-05-1905 in Sommelsdijk, * CA 1876 in Sommelsdijk (zoon van Willem Johannis de Wit en
Elizabeth de Geus).
676. Fransje van de Roovaart, * 18-01-1842 in Stad aan het Haringvliet, ??? 16-04-1862 in Middelharnis.
Zij trouwde Johan Wilhelm Schreuder, 11-01-1862 in Middelharnis, * 05-11-1841 in Sommelsdijk (zoon
van Iman Schreuder en Arendje Hoogzand), ??? 19-02-1904 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Fransje Schreuder, * 15-04-1862 in Middelharnis, ??? 25-06-1890 in Rotterdam. Zij trouwde
Abraham van Heemst, 22-08-1884 in Sommelsdijk, * 06-11-1860 in Sommelsdijk (zoon van
Jan van Heemst en Lena van Antwerpen).
677. Roeland Waterman van de Rovaart, * 02-10-1844 in Stad aan het Haringvliet, ??? 23-04-1932 in
Middelharnis. Hij trouwde Maria Witvliet, 28-12-1871 in Middelharnis, * 02-12-1852 in Middelharnis
Pagina 152
(dochter van Arend Witvliet en Maria Schellevis), ??? 26-09-1945 in Delft.
Kinderen:
i. Grietje van de Rovaart, * 18-05-1872 in Middelharnis, ??? 08-03-1873 in Middelharnis.
678. Rozetta van de Rovaart, * 29-10-1846 in Stad aan het Haringvliet, ??? 20-10-1917 in Poortugaal. Zij
trouwde (1) On. Zij trouwde (2) Arinus But, 01-08-1874 in Middelharnis, * ca 1839 in Middelharnis
(zoon van Antheunis But en Cornelia Maten), ??? 08-10-1903 in Rotterdam.
Kinderen van On:
i. Johannis van de Rovaart, * 03-12-1868 in Middelharnis, ??? 22-08-1869 in Middelharnis.
Kinderen van Arinus But:
ii. Cornelia But, * 25-02-1875 in Middelharnis. Zij trouwde Johan Christiaan Karel van den
Heuvel, 05-06-1901 in Rotterdam, * CA 1868 in Steenwijkerwold (zoon van Franciscus van
den heuvel en Johanna Dorothea Basse).
iii. Jacob But, * 08-07-1878 in Rotterdam. Hij trouwde Aaltje van Uden, 24-01-1906 in
Rotterdam, * ca 1878 in Rotterdam (dochter van Jan Hendrik van Uden en Jacoba van den
Berg).
iv. Anteunis Adrianus Cornelis But, * 11-12-1880 in Rotterdam. Hij trouwde Niesje Rook,
11-10-1905 in Rotterdam, * CA 1884 in Rotterdam (dochter van Pieter Rook en Cornelia
Groeneveld).
v. Grietje But, * 04-09-1885 in Rotterdam. Zij trouwde Johannis Oole, 28-01-1903 in Rotterdam,
* ca 1877 in Ellemeet (zoon van Johannis Oole en Jacomina Dijkgraaf).
vi. Helena Elizabeth But, * 13-07-1889 in Rotterdam, ??? 09-08-1906 in Rotterdam.
679. Aagje van de Rovaart (Zie huwelijksnummer 249.)
680. Grietje van de Rovaart, * 11-11-1851 in Middelharnis, ??? 02-12-1936 in Dirksland. Zij trouwde Pieter
Jacobus Overbeeke, 09-11-1877 in Middelharnis, * 21-05-1852 in Dirksland (zoon van Adrianus
Overbeeke en Annetje Stolk), ??? 22-04-1928 in Dirksland.
Kinderen:
i. Annetje Overbeeke, * 17-08-1878 in Dirksland.
1202. ii. Grietje Overbeeke * 01-04-1881.
iii. Adriana Overbeeke, * 18-10-1882 in Dirksland. Zij trouwde Jan van Beek, 11-01-1921 in
Dirksland, * ca 1881 in De Bilt (zoon van Hendrikus van Beek en Johanna Christina van Eijk).
iv. Adrianus Overbeeke, * 25-08-1884 in Dirksland. Hij trouwde Geertje Gestel, 11-05-1916 in
Dirksland, * 19-07-1884 in Dirksland (dochter van Paulus Gestel en Pieternella Adriana
Moerkerk).
v. Jannetje Overbeeke, * 23-08-1886 in Dirksland. Zij trouwde Bastiaan Breeman, 18-11-1915 in
Dirksland, * ca 1884 in Middelharnis (zoon van Pieter Breeman en Maatje van den
Nieuwendijk).
vi. Jacob Overbeeke, * 20-09-1888 in Dirksland. Hij trouwde Jansje Wensveen, 02-03-1927 in
Rotterdam, * CA 1881 in 's-Gravenhage (dochter van Johannes Wensveen en Alida Josina de
Roo).
vii. Helena Maria Overbeeke, * 07-03-1891 in Dirksland.
681. Jacob van de Rovaart, * 08-05-1855 in Middelharnis. Hij trouwde Christina de Koning, 24-11-1882
in Middelharnis, * 19-11-1853 in Middelharnis (dochter van Aren de Koning en Maria van Gelder), ???
05-03-1930 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Grietje van de Rovaart, * 03-09-1883 in Middelharnis. Zij trouwde (1) Daniel Wilhelmus
Kocks. Zij trouwde (2) Hendrikus Leonardus Schouw, 11-04-1923 in Amsterdam, * CA 1891
in Loosduinen (zoon van Anthonius Schouw en Cornelia Margaretha van Starrenburg).
ii. Arend van de Rovaart, * 09-11-1884 in Middelharnis.
iii. Jacob van de Rovaart, * 27-11-1885 in Middelharnis.
iv. Leendert Cornelis van de Rovaart, * 05-11-1887 in Middelharnis.
v. Maria Christina van de Rovaart, * 01-04-1889 in Middelharnis.
vi. Jannetje van de Rovaart, * 16-11-1891 in Middelharnis.
Pagina 153
vii. Neeltje van de Rovaart, * 01-06-1893 in Middelharnis.
viii. Fransje Helena van de Rovaart, * 28-12-1894 in Middelharnis.
ix. Roeland Waterman van de Rovaart, * 10-04-1896 in Middelharnis.
x. Cornelis van de Rovaart, * 21-08-1897 in Middelharnis.
xi. Rosetta Aagje van de Rovaart, * 01-01-1900 in 's-Gravenzande.
682. Pietertje van de Rovaart, * 11-11-1857 in Middelharnis, ??? 18-03-1933 in Middelharnis. Zij trouwde
Abraham Witvliet, 29-04-1881 in Middelharnis, * 21-02-1858 in Middelharnis (zoon van Arend Witvliet
en Maria Schellevis), ??? 25-09-1935 in Middelharnis.
Kinderen:
1203. i. Maria Witvliet * 04-10-1881.
ii. Grietje Witvliet, * 02-11-1883 in Middelharnis. Zij trouwde Jacobus de Vries, 06-09-1907 in
Middelharnis, * 17-11-1884 in Sommelsdijk (zoon van Krijn de Vries en Maria van Es).
iii. Arend Witvliet, * 03-07-1886 in Middelharnis. Hij trouwde Jannetje de Moeij, 17-11-1916 in
Middelharnis, * 10-09-1892 in Middelharnis (dochter van Simon de Moeij en Hubertje du Pre).
iv. Jannetje Witvliet, * 25-11-1888 in Middelharnis. Zij trouwde Cent Tieleman, 25-07-1919 in
Middelharnis, * ca 1882 in Nieuwe Tonge (zoon van Cornelis Tieleman en Adriana
Groeneweg).
v. Jacob Witvliet, * 20-06-1891 in Middelharnis, ??? 30-05-1922 in Rotterdam.
vi. Aagje Witvliet, * 10-05-1900 in Middelharnis.
vii. Roeland Witvliet, * 10-05-1900 in Middelharnis. Hij trouwde (1) Pietertje Zoon, 24-06-1927
in Middelharnis, * ca 1907 in Middelharnis (dochter van Gerrit Zoon en Elizabeth Driesse).
Hij trouwde (2) Johanna Angnietje Petronella van der Velden, 14-06-1933 in Rotterdam, * ca
1911 in Rotterdam (dochter van Willem van der Velden en Angnietje Hofman).
683. Jannetje van der Sluijs, * 11-10-1838 in Sommelsdijk, ??? 28-05-1866 in Middelharnis. Zij trouwde
Jan Stolk, 10-05-1862 in Middelharnis, * 11-09-1836 in Dirksland (zoon van Onb en Pieternella Stolk), ???
05-02-1864 in Middelharnis.
Kinderen:
1204. i. Pieternella Stolk * 04-06-1863.
684. Corstiaan van der Sluijs, * 27-12-1840 in Middelharnis, ??? 23-10-1912 in Middelharnis. Hij trouwde
(1) Adriaantje Dubbeld, 03-10-1868 in Middelharnis, * 02-02-1847 in Middelharnis (dochter van Pieter
Dubbeld en Pieternella Smit), ??? 07-10-1876 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Aaltje Rooij, 04-11-1881 in
Middelharnis, * 24-05-1849 in Middelharnis (dochter van Paulus Rooij en Maria Elizabeth Nagtegaal), ???
10-10-1943 in Middelharnis.
Kinderen van Adriaantje Dubbeld:
i. Adam van der Sluis, * 17-09-1869 in Middelharnis. Hij trouwde Jobje van den Hoek,
21-05-1897 in Middelharnis, * 30-04-1872 in Middelharnis (dochter van Jacob van den Hoek
en Johanna Langbroek).
ii. Petronella Anthonetta van der Sluijs, * 03-01-1872 in Middelharnis, ??? 27-10-1877 in
Middelharnis.
1205. iii. Pieter van der Sluijs * 28-09-1873.
iv. Jan van der Sluijs, * 23-10-1875 in Middelharnis, ??? 07-04-1877 in Middelharnis.
685. Willem Nieuwland, * 22-03-1838 in Middelharnis, ??? 09-11-1920 in Middelharnis. Hij trouwde (1)
Maartje Kas van de Roovaart, 12-05-1865 in Middeharnis (Zie huwelijksnummer 671). Hij trouwde (2)
Maria Anna Langbroek, 01-03-1878 in Middelharnis, * 04-04-1844 in Middelharnis (dochter van Job
Langbroek en Lientje Schreuder), ??? 26-10-1908 in Middelharnis.
Kinderen van Maartje Kas van de Roovaart:
(Zie huwelijksnummer 671)
Kinderen van Maria Anna Langbroek:
x. Lijn Nieuwland, * 14-01-1879 in Middelharnis, ??? 27-09-1882 in Middelharnis.
xi. Abraham Nieuwland, * 14-12-1880 in Middelharnis.
xii. Lijn Nieuwland, * 15-11-1883 in Middelharnis.
xiii. doodgeboren Nieuwland, * 24-09-1885 in Middelharnis, ??? 24-09-1885 in Middelharnis.
Pagina 154
xiv. doodgeboren Nieuwland, * 26-04-1887 in Middelharnis.
686. Huibertje Nieuwland (Zie huwelijksnummer 244.)
687. Abraham Nieuwland, * 26-01-1843 in Middelharnis, ??? 25-08-1919 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde
Sijke Hartman, 11-11-1869 in Sommelsdijk, * 13-04-1849 in Nieuwe Tonge (dochter van Jacob Hartman
en Jacoba van Treuren), ??? 02-05-1924 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Goris Nieuwland, * 03-09-1870 in Nieuwe Tonge, ??? 30-12-1940 in Nieuwe Tonge.
ii. Jacob Arie Nieuwland, * 30-08-1872 in Nieuwe Tonge, ??? 08-03-1944 in Haarlem.
iii. Jacobus Nieuwland, * 07-05-1880 in Nieuwe Tonge, ??? 02-02-1942 in Nieuwe Tonge.
688. Teuntje Nieuwland, * 16-05-1852 in Middelharnis. Zij trouwde Leendert de Waard, 20-04-1876 in
Middelharnis, * 1854 in Middelharnis (zoon van Jan de Waard en Jannetje Koppelman).
Kinderen:
i. Jan de Waard, * 06-01-1877 in Middelharnis.
ii. Magdalena de Waard, * 25-12-1882 in Middelharnis, ??? 04-06-1890 in Middelharnis.
689. Johannes Nieuwland, * 02-03-1839 in Middelharnis, ??? 03-04-1913 in Kalamazoo, Michigan, USA.
Hij trouwde Tona Soeteman, 08-06-1865 in Herkingen, * 06-11-1835 in Ouddorp (dochter van Cornelis
Soeteman en Lijntje Holleman).
Kinderen:
i. Abram Newland, * 11-12-1865 in Middelharnis.
ii. Newland. Zij trouwde Ossawards.
iii. Newland. Zij trouwde Schultz.
690. Willem Nieuwland, * 24-02-1840 in Middelharnis, ??? 16-01-1914 in Kalamazoo, Michigan, USA. Hij
trouwde Anna Maria Hagens, 30-10-1863 in Sommelsdijk, * 10-10-1843 in Sommelsdijk (dochter van
Marinus Hagens en Anna Springvloed), ??? 14-04-1912 in Kalamazoo, Michigan, USA.
Kinderen:
i. Abraham Nieuwland, * 11-10-1864 in Middelharnis.
ii. Marinus Nieuwland, * 28-12-1865 in Middelharnis.
1206. iii. Charles John Newland * 04-09-1869.
iv. Newland.
v. Newland.
691. Jannetje Cornelia Nieuwland, * 06-07-1851 in Middelharnis. Zij trouwde Arie van den Doel,
26-04-1878 in Middelharnis, * 17-11-1853 in Onwaard (zoon van Pieter van den Doel en Johanna
Schilperoord), ??? 13-03-1925 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Johanna Maria van den Doel, * 29-06-1879 in Melissant.
ii. Jannetje Helena van den Doel, * 18-08-1881 in Melissant.
1207. iii. Jannetje Helena van den Doel * 18-08-1881.
iv. Pietje van den Doel, * 25-12-1883 in Melissant.
v. Johannes Pieter van den Doel, * 27-07-1886 in Melissant, ??? 11-09-1886 in Melissant.
vi. Helena van den Doel, * 07-08-1887 in Melissant.
vii. Abra van den Doel, * 20-07-1889 in Melissant, ??? 20-09-1952 in Rotterdam.
692. Arend Nieuwland, * 05-09-1853 in Middelharnis, ??? 16-08-1909 in Middelharnis. Hij trouwde
Pleuntje Jaantje van der Stelt, * ca 1859 (dochter van Arie van der Stelt en Francina Jacomina Berwers), ???
23-08-1937 in Middelharnis.
Kinderen:
1208. i. Johannis Pieter Nieuwland * 23-10-1889.
ii. Arie Cornelis Nieuwland, * 13-01-1891 in Middelharnis, ??? 27-06-1892 in Middelharnis.
iii. Arie Cornelis Nieuwland, * 02-09-1892 in Middelharnis.
iv. Willem Aart Nieuwland, * 19-07-1894 in Middelharnis.
Pagina 155
v. Francina Jacomina Nieuwland, * 05-04-1896 in Middelharnis, ??? 13-10-1898 in Middelharnis.
vi. Jannetje Helena Nieuwland, * 27-09-1797 in Middelharnis. Zij trouwde Johannes Hendrik ten
Hove, 10-08-1922 in Middelharnis, * ca 1899 in Nieuw-Vosmeer (zoon van Hendrik ten Hove
en Jacoba Quist).
vii. Francina Jacomina Nieuwland, * 01-02-1899 in Middelharnis. Zij trouwde Pieter Nicolaas
Schouten, 12-07-1923 in Middelharnis, * ca 1896 in Amerongen (zoon van Pieter Nicolaas
Schouten en Wilhelmina van Ginkel).
viii. Jannetje Cornelia Nieuwland, * 01-11-1900 in Middelharnis.
693. Gorus Nieuwland, * 25-01-1856 in Middelharnis, ??? 16-06-1938 in Middelharnis. Hij trouwde Hester
But, 15-10-1880 in Middelharnis, * 28-04-1858 in Middelharnis (dochter van Nicolaas Cornelis But en
Maria Gijzen), ??? 31-12-1938 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Johannis Pieter Nieuwland, * 22-05-1881 in Middelharnis.
ii. Maria Cornelia Nieuwland, * 21-06-1882 in Middelharnis, ??? 15-02-1888 in Middelharnis.
iii. Willem Nieuwland, * 06-10-1883 in Middelharnis. Hij trouwde Maria Geertruida van Tilburg,
18-11-1910 in Middelharnis, * ca 1887 in Zoeterwoude (dochter van Jacob van Tilburg en
Klazina Francken).
1209. iv. Cornelia Helena Nieuwland * 29-01-1885.
v. Jannetje Nieuwland, * 02-02-1886 in Middelharnis. Zij trouwde Klaas Hokke, 31-05-1912 in
Middelharnis, * 24-03-1886 in Dirksland (zoon van Arij Hokke en Adriaantje de Zout).
vi. Maria Cornelia Nieuwland, * 05-03-1888 in Middelharnis.
vii. Jan Nieuwland, * 05-12-1897 in Middelharnis, ??? 17-05-1973 in Woerden. Hij trouwde
Arendje Vis, 16-03-1923 in Middelharnis, * 04-07-1900 in Sommelsdijk (dochter van Cornelis
Vis en Adriana van der Meide), ??? 19-06-1992 in Woerden.
viii. Nicolaas Cornelis Nieuwland, * 13-04-1889 in Middelharnis. Hij trouwde Grietje Steenbergen,
20-07-1917 in Middelharnis, * 1892 in Ridderkerk (dochter van Arie Bastiaan Steenbergen en
Bastiaantje in 't Veld).
ix. Arend Nieuwland, * 14-06-1890 in Middelharnis, ??? 13-09-1892 in Middelharnis.
x. Anteunis Adrianus Cornelis Nieuwland, * 14-08-1891 in Middelharnis.
1210. xi. Jannetje Cornelia Nieuwland * 17-07-1893.
xii. Helena Elizabeth Nieuwland, * 26-06-1895 in Middelharnis.
xiii. Arend Nieuwland, * 05-11-1896 in Middelharnis.
xiv. Jan Nieuwland, * 05-12-1897 in Middelharnis.
xv. Abraham Nieuwland, * 09-02-1899 in Middelharnis, ??? 19-03-1917 in Middelharnis.
694. Abraham Nieuwland, * 03-02-1858 in Middelharnis, ??? 08-01-1915 in Herkingen. Hij trouwde (1)
Willemtje W??rsten, 23-06-1882 in Middelharnis, * 1861 in Middelharnis (dochter van Joost W??rsten en
Willemina van Poelje), ??? 30-10-1888 in Herkingen. Hij trouwde (2) Willemtje Kool, 31-05-1889 in
Herkingen, * 30-10-1858 in Sommelsdijk (dochter van Abraham Kool en Elizabeth Noordijk), ???
31-03-1930 in Herkingen.
Kinderen van Willemtje W??rsten:
1211. i. Jannetje Nieuwland * 22-09-1882.
1212. ii. Wilhelmina Nieuwland * 22-01-1884.
1213. iii. Johanna Pietertje Nieuwland * 16-08-1885.
1214. iv. Joost Nieuwland * 28-01-1888.
Kinderen van Willemtje Kool:
v. Johannis Pieter Nieuwland, * 11-08-1890 in Herkingen, ??? 03-06-1900 in Herkingen.
vi. Elisabeth Nieuwland, * 10-12-1892 in Herkingen. Zij trouwde Adrianus Cornelis Kol,
14-03-1919 in Herkingen, * ca 1894 in Ooltgensplaat (zoon van Jacob Kol en Lena Jacoba van
Houwelingen).
vii. Abraham Nieuwland, * 17-02-1896 in Herkingen. Hij trouwde Adriana Wilhelmina van der
Klooster, 20-06-1918 in Ouddorp, * ca 1895 in Ouddorp (dochter van Cornelis van der
Klooster en Mietje Tanis).
viii. Willem Nieuwland, * 24-05-1897 in Herkingen, ??? 06-12-1911 in Herkingen.
Pagina 156
695. Cornelis Nieuwland, * 20-03-1863 in Middelharnis. Hij trouwde Arentje Dale, 28-07-1887 in
Herkingen, * 21-07-1863 in Herkingen (dochter van Jan van Dale en Elisabeth Labeur), ??? 10-04-1944 in
Assen.
Kinderen:
i. Johannes Pieter Nieuwland, * 17-10-1898 in 's-Gravenhage. Hij trouwde Johanna Jongejan,
22-06-1922 in Nunspeet, * 12-08-1900 in 's-Gravenhage (dochter van Philippus Jongejan en
Petronella Verheij).
696. Frans Nieuwland, * 06-07-1865 in Middelharnis, ??? 22-12-1937, begraven in Dirksland. Hij trouwde
Maria Boeser, 04-02-1887 in Sommelsdijk, * 09-07-1865 in Sommelsdijk (dochter van Arie Boeser en
Maria Jongejan), ??? 20-08-1927 in Dirksland, begraven in Dirksland.
Kinderen:
i. Johannes Pieter Nieuwland, * 05-06-1887 in Sommelsdijk. Hij trouwde Pieternella Kosten,
21-04-1910 in Oude Tonge, * 04-12-1884 in Oude Tonge (dochter van Leendert Kosten en
Jacomina de Kok), ??? 08-02-1956, begraven in Dirksland.
ii. Maria Nieuwland, * 04-11-1888 in Sommelsdijk. Zij trouwde Hendrik Noordijk, 27-04-1911
in Dirksland, * 17-09-1886 in Herkingen (zoon van Hendrik Noordijk en Geertruij Hartmans).
1215. iii. Arie Nieuwland * 10-06-1890.
iv. Jannetje Nieuwland, * 07-12-1891 in Dirksland. Zij trouwde Johannes Kosten, 30-04-1913 in
Dirksland, * 1890 in Oude Tonge (zoon van Leendert Kosten en Jacomina de Kok).
v. Belia Maria Nieuwland, * 05-02-1894 in Dirksland, ??? 15-07-1923 in Oude Tonge. Zij trouwde
Adrianus Simon de Gast, 28-09-1922 in Dirksland, * 04-02-1891 in Oude Tonge (zoon van Arij
Adrianus de Gast en Adriaantje van Zanten).
vi. Willem Jan Nieuwland, * 02-12-1895 in Dirksland, ??? 29-05-1975, begraven in Dirksland. Hij
trouwde Neeltje Adriana Grevenstuk, 16-11-1916 in Dirksland, * 18-06-1898 in Dirksland
(dochter van Cornelis Marinus Grevenstuk en Tannetje Witvliet), ??? 22-07-1964, begraven in
Dirksland.
vii. Jan Arend Nieuwland, * 28-03-1897 in Dirksland, ??? 21-11-1918 in Dirksland.
viii. Jannetje Cornelia Nieuwland, * 26-10-1898 in Dirksland.
1216. ix. Anna Maria Nieuwland * 28-07-1900.
1217. x. Frans Nieuwland * 14-07-1902.
xi. Hendrina Johanna Catharina Nieuwland, * ca 1903 in Dirksland. Zij trouwde Klaas Jan Kievit,
12-11-1930 in Dirksland, * ca 1905 in Nieuwe Tonge (zoon van Gerrit Kievit en Jannetje
Hartensveld).
xii. doodgeboren Nieuwland, * 15-02-1909 in Dirksland, ??? 15-02-1909 in Dirksland.
697. Helena Nieuwland, * 04-04-1870 in Middelharnis, ??? 10-04-1947 in Den Bommel. Zij trouwde
Johannis den Braber, 10-05-1901 in Middelharnis, * 30-01-1874 in Den Bommel (zoon van Cornelis den
Braber en Hilletje van der Sluijs), ??? 27-03-1946 in Den Bommel.
Kinderen:
1218. i. Hilletje den Braber * 16-03-1902.
1219. ii. Johannis Pieter den Braber * 30-11-1903.
1220. iii. Jannetje Maria den Braber * 28-06-1905.
iv. Maria den Braber, * 23-12-1906 in Den Bommel, ??? 29-08-1943 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Jan van der Meide, 15-05-1940 in Den Bommel, * 03-11-1899 in Sommelsdijk.
1221. v. Cornelia den Braber * 21-08-1910.
vi. Arendje den Braber, * 26-08-1912 in Den Bommel. Zij trouwde J. van Buren, 09-11-1932.
1222. vii. Cornelis den Braber * 14-03-1915.
698. Adriaantje Nieuwland, * 17-07-1854 in Stellendam. Zij trouwde Jacob van Oostenbrugge,
20-05-1881 in Stellendam, * 23-03-1855 in Stellendam (zoon van Gommert van Oostenbrugge en
Elizabeth Kreeft).
Kinderen:
i. Gommert van Oostenbrugge, * 28-09-1883 in Stellendam.
699. Willem Nieuwland, * 06-07-1857 in Stellendam. Hij trouwde (1) Kommertje Louisa van den Tak,
Pagina 157
31-07-1889 in Goedereede, * ca 1852 in Goedereede (dochter van Aren van den Tak en Rijkje
Schaddelee), ??? 08-06-1905 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde (2) Hermina Westhof, 17-04-1908 in
Stad aan het Haringvliet, * ca 1861 in Apeldoorn (dochter van Jan Westhof en Hendrika Meijrink).
Kinderen van Kommertje Louisa van den Tak:
i. Pieter Nieuwland, * 14-06-1890 in Stad aan het Haringvliet.
ii. Rijkje Nieuwland, * 03-01-1892 in Stad aan het Haringvliet.
700. Wilhelmina Nieuwland, * 05-12-1864 in Stellendam. Zij trouwde Arend Born, 03-04-1903 in
Stellendam, * ca 1860 in Middelharnis (zoon van Gabriel Leonard Born en Geertruij van der Veer), ???
20-02-1930 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Gabriel Leonard Born, * ca 1906, ??? 20-01-1934 in Middelharnis.
701. Willem Boekhoven, * 14-03-1859 in Sommelsdijk, ??? 17-12-1938 in Zeist. Hij trouwde Grietje
Janzen, 28-09-1883 in Middelharnis, * 1862 in Den Helder (dochter van Hendrik Janzen en Margaretha
Angelia Govers).
Kinderen:
i. Jacoba Boekhoven, * CA 1885 in Sommelsdijk. Zij trouwde Leendert Vroegindeweij,
04-01-1905 in Sommelsdijk, * 19-06-1879 in Middelharnis (zoon van Willem Vroegindeweij
en Lena van der Slik).
ii. Wilhelmina Helena Paulina Maria Boekhoven, * 06-09-1902 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Cornelis de Waard, 25-04-1929 in Middelharnis, * 18-11-1900 in Middelharnis (zoon van Jan
de Waard en Arendje van der Put).
702. Cornelis Maliepaard, * 19-03-1835 in Stad aan het Haringvliet, ??? 08-04-1899 in Rotterdam. Hij
trouwde (1) Maatje Hoogmoed, 29-10-1857 in Haarlemmermeer, * 25-08-1838 in Dirksland (dochter van
Hendrik Hoogmoed en Clasina Cave), ??? 11-09-1894 in Rotterdam. Hij trouwde (2) Clasina Mare,
10-02-1897 in Rotterdam, * CA 1833 in Utrecht (dochter van Jan Mare en Antonetta Elisabeth Burri), ???
10-02-1912 in Utrecht.
Kinderen van Maatje Hoogmoed:
1223. i. Hendrik Maliepaard * CA 1860.
1224. ii. Gerrit Maliepaard * CA 1863.
iii. Abraham Maliepaard, * 08-1864 in Haarlemmermeer, ??? 15-10-1864 in Haarlemmermeer.
iv. Clasina Maliepaard, * CA 1871 in Kralingen, ??? 21-09-1885 in Kralingen.
1225. v. Goris Maliepaard * CA 1874.
1226. vi. Jacoba Maliepaard * CA 1876.
vii. Abraham Maliepaard, * 21-08-1879 in Rotterdam, ??? 09-11-1879 in Rotterdam.
viii. Abraham Maliepaard, * 06-02-1882 in Rotterdam, ??? 19-12-1896 in Rotterdam.
703. Jacoba Maliepaard, * 23-12-1848 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Cornelis Betlem, 30-12-1869 in
Haarlemmermeer, * CA 1827 in Ilpendam (zoon van Cornelis Betlem en Trijntje Edel).
Kinderen:
i. Goris Betlem, * 04-1870 in Haarlemmermeer, ??? 12-08-1870 in Haarlemmermeer.
ii. Jan Betlem, * CA 1873 in Haarlemmermeer, ??? 02-03-1875 in Haarlemmermeer.
iii. Cornelis Betlem, * CA 1874 in Haarlemmermeer, ??? 15-03-1875 in Haarlemmermeer.
704. Jan Maliepaard, * 12-10-1851 in Nieuwe Tonge, ??? 02-11-1927 in Rotterdam. Hij trouwde Alida
Catharina Beele, 08-01-1873 in Kralingen, * 23-12-1849 in Rotterdam (dochter van Johannes Willem
Beele en Alida Catharina Steenweg), ??? 26-10-1927 in Rotterdam.
Kinderen:
1227. i. Johanna Maliepaard * 30-03-1873.
ii. Johannes Willem Maliepaard, * 31-08-1874 in Rotterdam.
1228. iii. Alida Catharina Maliepaard * 09-09-1875.
iv. Goris Maliepaard, * 21-01-1877 in Rotterdam, ??? 09-03-1878 in Rotterdam.
1229. v. Goris Maliepaard * 25-05-1878.
vi. Wilhelmina Maliepaard, * 17-01-1880 in Rotterdam, ??? 11-03-1884 in Rotterdam.
Pagina 158
vii. Hermanus Carel Maliepaard, * CA 1882, ??? 23-08-1886 in Rotterdam.
viii. Wilhelmina Maliepaard, * CA 1884, ??? 02-09-1886 in Rotterdam.
ix. Hermanus Carel Maliepaard, * 31-12-1886 in Rotterdam.
x. Wilhelmina Maliepaard, * 26-01-1889 in Rotterdam.
xi. Daniel Maliepaard, * 13-06-1891 in Rotterdam.
xii. Albertus Pieter Maliepaard, * 14-06-1894 in Rotterdam.
705. Goris Maliepaard, * CA 1865 in Haarlemmermeer. Hij trouwde Cornelia van Gerven, 29-05-1889 in
Rotterdam, * CA 1866 in Rotterdam (dochter van Lambertus Alexander van Gerven en Wilhelmina Alida
Brakel).
Kinderen:
i. Goris Maliepaard, * 04-12-1889 in Rotterdam.
ii. Lambertus Alexander Maliepaard, * 17-07-1891 in Rotterdam.
iii. Jacob Maliepaard, * 05-04-1893 in Rotterdam.
iv. Wilhelmina Alida Maliepaard, * 26-10-1894 in Rotterdam.
v. Lena Maliepaard, * 26-10-1896 in Rotterdam.
vi. Cornelia Maliepaard, * 28-11-1898 in Rotterdam, ??? 31-03-1900 in Rotterdam.
vii. Cornelia Maliepaard, * 13-02-1901 in Roterdam.
viii. Johannes Wilhelmus Maliepaard, * 26-05-1905 in Rotterdam.
706. Willem Pieter Maliepaard, * CA 1876 in Kralingen. Hij trouwde Gerdina van Vlijmen, 14-08-1901 in
Rotterdam, * CA 1879 in Rotterdam (dochter van Jan Johannes van Vlijmen en Helena Maria Boute).
Kinderen:
i. Lena Maliepaard, * 27-10-1901 in Rotterdam.
ii. Helena Maria Maliepaard, * 04-1903 in 's-Gravenhage, ??? 03-02-1905 in Rotterdam.
iii. Helena Maria Maliepaard, * 16-03-1905 in Rotterdam.
707. Dirk Maliepaard, * CA 1878 in Kralingen. Hij trouwde Sophia Elizabeth Kuijpers, 16-10-1901 in
Rotterdam, * CA 1875 in Rotterdam (dochter van Johannes Kuijpers en Johanna Gerarda Wilhelmina
Germing).
Kinderen:
i. Lena Maliepaard, * 02-10-1902 in Rotterdam.
708. Cornelis Maliepaard, * 17-03-1854 in Nieuwe Tonge, ??? 27-01-1883 in Charlois. Hij trouwde Dirksje
Kooijman.
Kinderen:
i. Willem Maliepaard, * CA 1880 in Charlois, ??? 07-02-1883 in Charlois.
ii. Arie Maliepaard, * 07-1882 in Charlois, ??? 10-02-1883 in Charlois.
709. Aart Maliepaard, * CA 1876 in Charlois. Hij trouwde Jaantje Molendijk, 24-04-1895 in Rotterdam, *
CA 1875 in Charlois (dochter van Willem Molendijk en Pietertje van Pelt).
Kinderen:
i. Willem Maliepaard, * 20-01-1896 in Rotterdam.
ii. Leendert Maliepaard, * 11-09-1897 in Rotterdam.
iii. Geertruida Maliepaard, * 20-04-1899 in Rotterdam.
iv. Pieter Maliepaard, * 26-01-1902 in Rotterdam.
v. Aart Maliepaard, * 12-01-1905 in Rotterdam.
710. Arij Holleman, * 06-04-1859 in Ooltgensplaat, ??? 11-11-1924 in IJsselmonde. Hij trouwde (1) Kaatje
Kranenburg, 28-10-1891 in Kralingen, * 12-10-1856 in Onwaard, Melissant (dochter van Adrianus
Kranenburg en Kaatje van den Berg), ??? 16-02-1919 in IJsselmonde. Hij trouwde (2) Geertrui Cornelia
B??ller, 12-05-1921 in IJsselmonde, * 20-11-1877 in Werkendam (dochter van Jacob Johannes Buller en
Pietje Vroege).
Kinderen van Kaatje Kranenburg:
i. Adrianus Holleman, * 08-12-1898 in Rotterdam.
Pagina 159
711. Lijntje Jongejan, * 02-02-1807 in Middelharnis, ??? 13-02-1871 in Sommelsdijk. Zij trouwde Pieter
Nipius, 10-05-1829 in Middelharnis, * 13-03-1803 in Sommelsdijk (zoon van Simon Nipius en Johanna
KorvinK), ??? 15-03-1882 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Simon Nipius, * 30-01-1830 in Sommelsdijk, ??? 27-09-1913 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Elisabeth Fauel, 13-10-1854 in Sommelsdijk, * 24-04-1828 in Sommelsdijk (dochter van
Adrianus Fauel en Pleuntje Groenendijk), ??? 15-05-1904 in Sommelsdijk.
ii. Hubertje Nipius, * 22-03-1834 in Sommelsdijk, ??? 19-07-1834 in Sommelsdijk.
1230. iii. Johanna Nipius * 13-08-1837.
1231. iv. Hubertje Nipius * 17-11-1840.
1232. v. Machiel Nipius * 30-05-1844.
1233. vi. Lijntje Nipius * 12-02-1849.
1234. vii. Arendje Nipius * 14-05-1852.
712. Tannetje Jongejan, * 28-01-1809 in Middelharnis, ??? 10-03-1884 in Middelharnis. Zij trouwde Wouter
Boeser, 19-12-1830 in Middelharnis, * 17-04-1803 in Sommelsdijk (zoon van Jan Woutersz Boeser en
Maria Adamsdr van der Sluijs), ??? 08-01-1883 in Middelharnis.
Kinderen:
1235. i. Johannis Boeser * ca 1838.
1236. ii. Huibertje Boeser * 28-09-1840.
1237. iii. Elizabeth Jacoba Boeser * 24-06-1843.
713. Magdalena Dubbeld (Zie huwelijksnummer 317.)
714. Teuntje Dubbeld, * 19-04-1815 in Middelharnis, ??? 01-09-1890 in Middelharnis. Zij trouwde
Johannes van Dongen, 07-05-1837 in Middelharnis, * 22-08-1815 in Middelharnis (zoon van Anthonij
van Dongen en Maatje Marinusdr Blok).
Kinderen:
i. Anthonij van Dongen, * 09-10-1837 in Middelharnis, ??? 04-12-1863 in op zee. Hij trouwde
Trijntje Dupre, 24-08-1863 in Middelharnis, * 22-10-1836 in Middelharnis (dochter van
Hendrik du Pree en Huibertje van Dalen), ??? 15-12-1904 in Middelharnis.
1238. ii. Magchiel van Dongen * 06-03-1839.
iii. Marinus van Dongen, * ca 1840, ??? 01-10-1843 in Middelharnis.
iv. Gerrit van Dongen, * 05-10-1840 in Middelharnis.
1239. v. Hubertus van Dongen * 27-11-1841.
vi. Geertruida van Dongen, * 22-11-1843 in Middelharnis, ??? 24-04-1861 in Middelharnis.
vii. Johannes van Dongen, * 15-11-1844 in Middelharnis, ??? 25-12-1844 in Middelharnis.
1240. viii. Maatje van Dongen * 29-08-1846.
1241. ix. Teunis van Dongen * 21-03-1852.
x. Johannis Gerardus van Dongen, * 02-09-1849 in Middelharnis, ??? 11-11-1852 in Middelharnis.
715. Cornelis Dubbeld, * 26-09-1817 in Middelharnis, ??? 09-06-1900 in Middelharnis. Hij trouwde Neeltje
Aalbrechts, 13-05-1840 in Middelharnis, * ca 1818 in Dirksland (dochter van Abraham Laurensz
Aalbrechts en Tannetje Gerritsdr van den Berg), ??? 08-10-1898 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Magchiel Dubbeld, * 16-05-1842 in Middelharnis, ??? 08-09-1842 in Middelharnis.
1242. ii. Tannetje Dubbeld * 28-09-1843.
iii. Huibertje Dubbeld, * 13-06-1846 in Middelharnis.
iv. Machiel Dubbeld, * 29-01-1849 in Middelharnis, ??? 03-03-1854 in Middelharnis.
1243. v. Bastiaan Dubbeld * 13-07-1853.
vi. Abraham Dubbeld, * 28-11-1850 in Middelharnis, ??? 16-10-1855 in Middelharnis.
vii. Bastiaan Dubbeld, * 13-07-1853 in Middelharnis.
viii. Huibertje Dubbeld, * 19-08-1855 in Middelharnis, ??? 19-08-1856 in Middelharnis.
1244. ix. Abraham Dubbeld * 10-10-1857.
716. Bastiaan Dubbeld (Zie huwelijksnummer 608.)
Pagina 160
717. Pieter Dubbeld, * 21-09-1822 in Middelharnis, ??? 18-11-1903 in Rotterdam. Hij trouwde Maatje
Looij, 18-04-1848 in Sommelsdijk, * ca 1822 in Sommelsdijk (dochter van Cornelis Gabrielsz Looij en
Jannetje Robbregtsdr van Heemst).
Kinderen:
i. Machiel Dubbeld, * 23-05-1849 in Middelharnis, ??? 01-11-1851 in Middelharnis.
1245. ii. Machiel Dubbeld * 13-12-1851.
718. Hendrik Dubbeld, * 21-05-1826 in Middelharnis, ??? 04-11-1897 in Middelharnis. Hij trouwde
Wouterina van den Bos, 17-09-1852 in Middelharnis, * CA 1829 in Sommelsdijk (dochter van Hendrik
van den Bos en Hendrika Gertenbach), ??? 16-04-1891 in Middelharnis.
Kinderen:
1246. i. Machiel Dubbeld * 02-02-1853.
ii. Hendrika Dubbeld, * 26-07-1855 in Middelharnis, ??? 01-11-1874 in Middelharnis.
1247. iii. Huibertje Dubbeld * 22-02-1858.
1248. iv. Hendrik Dubbeld * ca 1860.
1249. v. Magdalena Dubbeld * 07-03-1863.
1250. vi. Aart Dubbeld * 04-10-1865.
1251. vii. Cornelis Dubbeld * 09-07-1869.
1252. viii. Teuntje Dubbeld * 02-02-1872.
719. Klazina Zeedijk, * 25-02-1806 in Stellendam, ??? 02-04-1878 in Herkingen. Zij trouwde Cornelis van
Oostenbrugge, 19-02-1824 in Stellendam, * 16-03-1798 in Stellendam (zoon van Maarten van
Oostenbrugge en Cornelia Kruithof).
Kinderen:
1253. i. Jacoba van Oostenbrugge * 17-08-1824.
ii. Cornelis van Oostenbrugge, * 16-10-1837 in Dirksland. Hij trouwde Clazina Johanna
Pieternella Voorbrink, 25-04-1860 in Rotterdam, * ca 1839 in Rotterdam (dochter van Jan
Joseph Voorbrink en Johanna Pieternella Ladage).
720. Anthonij Zeedijk, * 25-05-1808 in Stellendam, ??? 05-03-1858 in Stellendam. Hij trouwde Neeltje
Abrahamsdr Haijmeete, 14-06-1827 in Stellendam, * 08-04-1810 in Stellendam (dochter van Abraham
Haijmeete en Martijntje Klaasdr van Berkel), ??? 02-08-1893 in Stellendam.
Kinderen:
i. Cornelis Zeedijk, * 13-10-1827 in Stellendam, ??? 15-10-1902 in Dirksland. Hij trouwde (1)
Maatje van der Weel, 18-02-1853 in Sommelsdijk, * 27-10-1829 in Sommelsdijk (dochter van
Gijsbert van der Weel en Aletta Adamina van der Koogh), ??? 02-09-1874 in Dirksland. Hij
trouwde (2) Cornelia Both, 27-10-1881 in Dirksland, * 02-03-1841 in Melissant (dochter van
Adrianus Cornelisz Both en Barbara Both), ??? 29-11-1901 in Dirksland.
1254. ii. Maatje Zeedijk * 23-08-1829.
1255. iii. Abraham Zeedijk * 16-01-1833.
1256. iv. Jacoba Zeedijk * 17-07-1837.
v. Leuntje Zeedijk, * 11-06-1842 in Stellendam, ??? 24-01-1858 in Stellendam.
1257. vi. Adrianus Zeedijk * 14-05-1846.
vii. Bart Zeedijk, * 24-10-1850 in Stellendam, ??? 31-03-1858 in Stellendam.
viii. Teunis Zeedijk, * 02-11-1852 in Stellendam, ??? 24-12-1922 in Stellendam.
1258. ix. Jacob Zeedijk * 05-02-1855.
721. Teunis Zeedijk, * 10-07-1809 in Stellendam, ??? 02-04-1856 in Onwaard. Hij trouwde (1) Kommertje
Driendijk, 08-04-1830 in Onwaard, * 10-09-1809 in Dirksland (dochter van Leendert Driendijk en Hester
Knape), ??? 22-04-1845 in Onwaard. Hij trouwde (2) Leentje Driendijk, 26-08-1852 in Onwaard, *
23-12-1817 in Onwaard, Dirksland (dochter van Leendert Driendijk en Hester Knape), ??? 06-05-1885 in
Dirksland.
Kinderen van Kommertje Driendijk:
i. Jacobus Zeedijk, * 20-09-1830 in Dirksland.
ii. Jacoba Zeedijk, * ca 1830, ??? 10-01-1846 in Onwaard.
Pagina 161
1259. iii. Hester Zeedijk * 29-04-1833.
iv. Cornelis Zeedijk, * ca 1835, ??? 28-04-1840 in Onwaard.
v. Cornelis Zeedijk, * 15-12-1842 in Onwaard, Melissant, ??? 03-04-1877 in Dirksland.
722. Lijntje Zeedijk, * 29-05-1855 in Herkingen. Zij trouwde Dirk Meijer, 13-07-1876 in Herkingen, *
CA 1854 in Sommelsdijk (zoon van Hendrikus Augustus Meijer en Neeltje Korteweg).
Kinderen:
i. Hendrikus Augustus Meijer, * 24-12-1876 in Middelharnis.
ii. Cornelis Meijer, * 15-01-1878 in Middelharnis.
iii. Lambertus August Meijer, * 02-05-1879 in Middelharnis.
iv. Jannetje Anthonia Meijer, * 24-06-1887 in Middelharnis.
v. Frans Meijer, * 09-12-1888 in Middelharnis.
723. Cornelis Teunis Zeedijk, * 24-08-1856 in Herkingen, ??? 17-08-1929 in Middelharnis. Hij trouwde
Magdalena Pieternella van Es, 27-02-1879 in Dirksland, * 04-08-1857 in Dirksland (dochter van Leendert
van Es en Arendje Jonker), ??? 10-02-1910 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Jannetje Zeedijk, * 27-09-1879 in Herkingen. Zij trouwde Jan Cornelis Kars, 24-08-1904 in
Herkingen, * ca 1876 in Goudriaan (zoon van Antonie Kars en Hendrica Cornelia Taling).
724. Aagje Maria Zeedijk, * 11-09-1857 in Herkingen, ??? 13-08-1931 in Middelharnis. Zij trouwde
Abraham Willem Nijgh, 03-07-1891 in Middelharnis, * 01-09-1859 in Middelharnis (zoon van Willem
Johannis Nijgh en Jannetje van der Velde), ??? 01-11-1931 in 's-Gravenhage.
Kinderen:
i. Willem Johannis Cornelis Anthonij Nijgh, * 27-05-1893 in Middelharnis.
725. Teunis Zeedijk (Zie huwelijksnummer 290.)
726. Cornelis Zeedijk, * 22-02-1820 in Herkingen. Hij trouwde Willemtje van den Hil, 15-09-1844 in
Sommelsdijk, * CA 1824 in Dirksland (dochter van Jan van den Hil en Cornelia van den Doel).
Kinderen:
i. Hendrik Zeedijk, * 13-03-1846 in Sommelsdijk, ??? 05-11-1846 in Sommelsdijk.
ii. Cornelia Zeedijk, * 19-03-1847 in Sommelsdijk, ??? 27-05-1848 in Nieuwe Tonge en
Klinkerland.
iii. Hendrik Zeedijk, * 26-06-1849 in Sommelsdijk.
iv. Jan Zeedijk, * 15-10-1852 in Sommelsdijk.
v. Geertje Zeedijk, * 14-02-1855 in Roxenisse.
vi. Cornelia Zeedijk, * 12-03-1858 in Sommelsdijk.
vii. Adrianus Zeedijk, * 08-06-1860 in Sommelsdijk, ??? 12-11-1862 in Sommelsdijk.
viii. Mattheus Zeedijk, * 08-06-1860 in Sommelsdijk, ??? 25-08-1860 in Sommelsdijk.
727. Corstiaan Zeedijk, * 21-03-1831 in Sommelsdijk. Hij trouwde Lena van Splunteren, 10-11-1850 in
Sommelsdijk, * 16-03-1827 in Sommelsdijk (dochter van Jacobus van Splunteren en Grietje Abeele).
Kinderen:
i. Hendrik Zeedijk, * 22-01-1851 in Sommelsdijk.
ii. Grietje Zeedijk, * 01-02-1855 in Sommelsdijk, ??? 03-04-1858 in Sommelsdijk.
iii. Geertje Adriana Zeedijk, * 25-01-1858 in Sommelsdijk.
iv. Grietje Zeedijk, * 07-08-1861 in Sommelsdijk.
v. doodgeboren Zeedijk, * 27-08-1864 in Sommelsdijk, ??? 27-08-1864 in Sommelsdijk.
728. Jeroen Langbroek, * 21-08-1814 in Middelharnis, ??? 24-05-1904 in Middelharnis. Hij trouwde
Kommertje de Ruiter, 04-11-1838 in Middelharnis, * 12-10-1814 in Middelharnis (dochter van Simon
Pietersz de Ruijter en Jannetje Leendertsdr Buijtendijk), ??? 21-03-1886 in Middelharnis.
Kinderen:
1260. i. Cornelis Langbroek * 01-09-1840.
ii. Jannetje Buitendijk Langbroek, * 04-11-1842 in Middelharnis, ??? 31-07-1900 in Middelharnis.
Pagina 162
Zij trouwde Cornelis van der Sloot, 23-04-1869 in Middelharnis, * 27-01-1838 in Middelharnis
(zoon van Hendrik van der Sloot en Aagtje de Bloeme), ??? 21-03-1926 in Middelharnis.
1261. iii. Simon Langbroek * 26-07-1844.
iv. Hendrik Langbroek, * 26-08-1846 in Middelharnis, ??? 12-12-1846 in Middelharnis.
1262. v. Hendrik Langbroek * 18-05-1848.
729. Gerrit Langbroek, * 22-09-1816 in Middelharnis, ??? 02-01-1896 in Vrijenban. Hij trouwde Magdalena
Breeman, 18-04-1837 in Middelharnis, * 09-06-1818 in Middelharnis (dochter van Marinus Breeman en
Arentje Luijendijk), ??? 12-10-1895 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Hendrik Langbroek, * 07-07-1837 in Middelharnis.
ii. Cornelis Langbroek, * 07-07-1837 in Middelharnis, ??? 13-05-1853 in Middelharnis.
1263. iii. Marinus Langbroek * 09-04-1840.
1264. iv. Jeroen Langbroek * 27-02-1843.
v. Arend Langbroek, * 24-05-1845 in Middelharnis.
1265. vi. Glijn Langbroek * 08-01-1849.
vii. Gerrit Langbroek, * 02-11-1850 in Middelharnis, ??? 01-09-1851 in Middelharnis.
viii. Gerrit Langbroek, * 29-10-1852 in Middelharnis, ??? 18-12-1852 in Middelharnis.
1266. ix. Neeltje Cornelia Langbroek * 21-11-1854.
x. Cornelis Hendrik Langbroek, * 29-06-1857 in Middelharnis, ??? 09-07-1857 in Middelharnis.
730. Glijn Langbroek, * 22-12-1817 in Middelharnis, ??? 06-11-1875 in Middelharnis. Hij trouwde
Adriaantje Witvliet, 18-12-1842 in Middelharnis, * 05-07-1819 in Middelharnis (dochter van Arent
Mattheusz Witvliet en Heijltje de Ruijter), ??? 11-01-1892 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Cornelis Langbroek, * 13-01-1844 in Middelharnis, ??? 17-03-1851 in Middelharnis.
1267. ii. Hiltje Langbroek * 24-08-1847.
1268. iii. Neeltje Gerritjes Langbroek * 28-12-1850.
731. Maarten Langbroek, * 05-09-1826 in Middelharnis. Hij trouwde Maria Jongejan, 02-05-1850 in
Middelharnis, * 24-12-1826 in Middelharnis (dochter van Gerrit Jongejan en Trijntje du Pree), ???
09-12-1902 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Neeltje Langbroek, * 14-07-1851 in Middelharnis, ??? 03-02-1934 in Middelharnis. Zij trouwde
Kornelis Rooij, 27-10-1876 in Middelharnis, * 10-08-1852 in Middelharnis (zoon van Cornelis
Rooij en Maria Vrijdag), ??? 20-01-1928 in Middelharnis.
ii. Trijntje Langbroek, * 26-02-1857 in Middelharnis, ??? 11-04-1857 in Middelharnis.
1269. iii. Trijntje Langbroek * 26-05-1858.
1270. iv. Cornelia Langbroek * 16-10-1860.
1271. v. Gerrit Langbroek * 28-01-1862.
732. Leendert Jan Langbroek, * 03-05-1830 in Middelharnis, ??? 03-01-1892 in Middelharnis. Hij trouwde
Lientje Jongejan, 08-12-1857 in Middelharnis, * 03-10-1834 in Middelharnis (dochter van Gerrit Jongejan
en Trijntje du Pree), ??? 27-06-1861 in Middelharnis.
Kinderen:
1272. i. Neeltje Cornelia Langbroek * 05-10-1858.
733. Hendrik Langbroek, * 15-10-1813 in Middelharnis, ??? 27-07-1881 in Middelharnis. Hij trouwde
Helena Cornelia Boogerman, 28-08-1834 in Middelharnis, * 23-06-1811 in Sommelsdijk (dochter van
Johannis Boogerman en Trijntje Westdijk), ??? 18-01-1885 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Jobje Langbroek, * 04-03-1835 in Middelharnis, ??? 17-04-1905 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Pieter van der Sloot, 13-05-1859 in Middelharnis, * 26-05-1833 in Sommelsdijk (zoon van
Dirk van der Sloot en Neeltje Kasteleijn), ??? 26-06-1904 in Sommelsdijk.
1273. ii. Trijntje Langbroek * 17-05-1837.
1274. iii. Maarten Langbroek * 07-09-1839.
Pagina 163
1275. iv. Elia Langbroek * 12-09-1841.
1276. v. Johanna Langbroek * 27-09-1843.
vi. Jannetje Langbroeek, * 13-02-1847 in Middelharnis, ??? 19-03-1847 in Middelharnis.
1277. vii. Hendrik Johannes Langbroek * 22-12-1849.
viii. Helena Cornelia Langbroek, * 28-10-1852 in Middelharnis, ??? 20-03-1921 in Middelharnis.
734. Job Langbroek, * 24-08-1816 in Midelharnis, ??? 14-10-1887 in Middelharnis. Hij trouwde Lientje
Schreuder, 23-05-1839 in Sommelsdijk, * 03-11-1816 in Sommelsdijk (dochter van Cornelis Schreuder en
Jannetje Meijster), ??? 19-02-1871 in Middelharnis.
Kinderen:
1278. i. Jobje Langbroek * 31-05-1840.
1279. ii. Maria Anna Langbroek * 04-04-1844.
iii. Maarten Kornelis Langbroek, * 21-07-1847 in Middelharnis, ??? 01-12-1847 in Middelharnis.
1280. iv. Maarten Cornelis Langbroek * 28-05-1850.
1281. v. Jannetje Cornelia Langbroek * 27-06-1854.
735. Cornelis Langbroek, * 30-07-1836 in Middelharnis, ??? 06-07-1916 in Middelharnis. Hij trouwde
Francijntje Trommel, 13-04-1861 in Middelharnis, * ca 1837 in Middelharnis (dochter van Abraham
Trommel en Martijntje Koote), ??? 26-03-1909 in Middelharnis.
Kinderen:
1282. i. Maarten Langbroek * 15-10-1861.
1283. ii. Martijntje Langbroek * 20-12-1864.
1284. iii. Abraham Langbroek * 21-01-1868.
1285. iv. Aagje Adriana Langbroek * 10-07-1869.
v. Adriana Langbroek, * 06-07-1873 in Middelharnis.
vi. Grieta Langbroek, * 10-04-1877 in Middelharnis.
1286. vii. Leendert Cornelis Langbroek * 16-11-1880.
736. Tannetje Dekker, * 07-01-1796 in Middelharnis. Zij trouwde Cornelis Koning, 01-05-1825 in
Middelharnis, * 07-01-1790 in Middelharnis (zoon van Roeland Pietersz Koning en Martina Marinusdr
Wafelbakker), ??? 20-04-1830 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Martijntje Koning, * 16-06-1826 in Middelharnis, ??? 24-09-1826 in Middelharnis.
ii. Frans Koning, * 14-12-1828 in Middelharnis, ??? 04-12-1830 in Middelharnis.
iii. Cornelis Koning, * 15-07-1830 in Middelharnis, ??? 14-12-1830 in Middelharnis.
737. Cornelia Dekker, * 20-11-1801 in Middelharnis, ??? 1844. Zij trouwde Arij van den Bos, 06-05-1825
in Oude Tonge, * 04-04-1800 in Den Bommel (zoon van Aart van den Bosch en Johanna Bastiaansdr
Kooijman), ??? 26-11-1862 in Oude Tonge.
Kinderen:
1287. i. Aart van den Bos * 01-06-1824.
1288. ii. Angenita van den Bos * CA 1838.
1289. iii. Leentje van den Bos * 28-01-1839.
iv. Tannetje van den Bos, * CA 1842, ??? 29-09-1842 in Oude Tonge.
1290. v. Johanna van den Bos * CA 1830.
738. Cornelis Dekker, * 05-03-1800 in Den Bommel, ??? 11-06-1843 in Middelharnis. Hij trouwde
Elisabeth Bruijnshof, 26-04-1829 in Middelharnis, * 21-11-1802 in Nieuwe Tonge (dochter van Klaas
Bruiningshof en Bastiaantje van Alphen).
Kinderen:
1291. i. Bastiana Dekker * 14-06-1834.
1292. ii. Cornelia Dekker * 27-12-1837.
739. Adriana Zeedijk, * 22-01-1819 in Sommelsdijk, ??? 19-10-1858 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde (1)
Jacob Breur, 19-09-1842 in Nieuwe Tonge, * 18-10-1817 in Nieuwe Tonge (zoon van Jan Jacobsz Breur en
Johanna Stapel), ??? 08-06-1856 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde (2) Krijn Klapmuts, 12-06-1857 in Nieuwe
Pagina 164
Tonge, * 09-11-1816 in Nieuwe Tonge (zoon van Pieter Klapmuts en Johanna Bongers), ??? 13-07-1860 in
Nieuwe Tonge.
Kinderen van Jacob Breur:
i. Jan Breur, * 23-05-1843 in Nieuwe Tonge, ??? 17-07-1846 in Nieuwe Tonge.
ii. Klaas Breur, * 13-01-1845 in Nieuwe Tonge, ??? 27-06-1877 in Haarlemmermeer. Hij trouwde
Cornelia van Groningen, 27-10-1871 in Haarlemmermeer, * ca 1852 in Eethen (dochter van
Gerrit van Groningen en Cornelia van der Mooren).
iii. Jan Breur, * 26-05-1848 in Nieuwe Tonge, ??? 17-01-1856 in Nieuwe Tonge.
iv. Tannetje Breur, * 06-11-1851 in Nieuwe Tonge, ??? 18-05-1856 in Nieuwe Tonge.
v. Johanna Breur, * 20-10-1855 in Nieuwe Tonge, ??? 04-07-1856 in Nieuwe Tonge.
Kinderen van Krijn Klapmuts:
vi. Tannetje Klapmuts, * 06-09-1857 in Nieuwe Tonge.
740. Aren van Hoften, * 10-05-1821 in Middelharnis, ??? 20-04-1898 in Middelharnis. Hij trouwde (1)
Martina Verbiest, 23-07-1848 in Sommelsdijk, * 28-01-1827 in Sommelsdijk (dochter van Cornelis
Verbiest en Kaatje Hoogzand), ??? 09-01-1865 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Jannetje van Dalen,
14-07-1865 in Middelharnis, * 19-08-1840 in Middelharnis (dochter van Abram van Dalen en Elisabeth
Breeman), ??? 22-07-1866 in Middelharnis. Hij trouwde (3) Adriaantje Breeman, 06-12-1867 in
Middelharnis, * 30-01-1827 in Middelharnis (dochter van Cornelis Breeman en Leentje Pietersdr Smit), ???
22-04-1878 in Middelharnis. Hij trouwde (4) Elizabeth van Antwerpen, 27-12-1878 in Sommelsdijk, *
30-10-1822 in Sommelsdijk (dochter van Abraham Abrahamsz van Antwerpen en Ida van Heemst), ???
10-02-1895 in Sommelsdijk.
Kinderen van Martina Verbiest:
i. Jan van Hoften, * 22-04-1849 in Middelharnis.
Kinderen van Adriaantje Breeman:
1293. ii. Cornelis van Hoften * ca 1871.
741. Cornelis van Hoften, * 21-09-1824 in Middelharnis, ??? 19-11-1899 in Middelharnis. Hij trouwde
Trijntje Blok, 02-05-1850 in Middelharnis, * 31-10-1829 in Middelharnis (dochter van Teunis Blok en
Maatje Willemsdr de Ruijter), ??? 31-05-1910 in Middelharnis.
Kinderen:
1294. i. Maria van Hoften * 10-02-1851.
ii. Maatje van Hoften, * 10-09-1854 in Middelharnis. Zij trouwde Leendert Boon, 03-06-1887 in
Middelharnis, * ca 1850 in Krimpen aan de Lek (zoon van Hermanus Boon en Adriaantje
Lans).
iii. Jan van Hoften, * 17-05-1857 in Middelharnis, ??? 21-02-1860 in Middelharnis.
iv. Teuntje van Hoften, * 03-02-1860 in Middelharnis, ??? 04-09-1916 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Jan Vogel, 21-11-1890 in Middelharnis, * ca 1859 in Sommelsdijk (zoon van Cornelis Vogel en
Lientje de Groot).
v. Aagje van Hoften, * 17-06-1861 in Middelharnis, ??? 17-10-1863 in Middelharnis.
vi. Aagje van Hoften, * 21-01-1864 in Middelharnis, ??? 13-08-1866 in Middelharnis.
1295. vii. Willemtje van Hoften * 12-08-1865.
viii. Jan Cornelis van Hoften, * 20-11-1867 in Middelharnis, ??? 17-09-1937 in Middelharnis.
ix. doodgeboren Van Hoften, * 30-10-1870 in Middelharnis, ??? 30-10-1870 in Middelharnis.
1296. x. Teunis van Hoften * 19-04-1872.
xi. doodgeboren Van Hoften, * 06-06-1876 in Middelharnis, ??? 06-06-1876 in Middelharnis.
742. Adrianus van Hoften, * 06-11-1826 in Middelharnis. Hij trouwde Willemtje Koote, 09-07-1853 in
Middelharnis, * 15-09-1830 in Middelharnis (dochter van Leendert Koote en Annetje Rooij), ??? 07-03-1912
in Sommelsdijk.
Kinderen:
1297. i. Leentje van Hoften * 17-09-1853.
1298. ii. Maria van Hoften * 21-04-1856.
1299. iii. Annetje van Hoften * 09-10-1868.
743. Aagtje van Hoften, * 10-02-1831 in Middelharnis, ??? 01-03-1892 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Pagina 165
Wouter Bruinsel, 27-11-1852 in Middelharnis, * 09-09-1832 in Dirksland (zoon van Krijn Bruijnse en
Josina Boeser), ??? 13-05-1887 in Sommelsdijk.
Kinderen:
1300. i. Josina Bruinsel * 30-03-1853.
1301. ii. Jan Bruinsel * 26-09-1856.
iii. Fransina Bruinsel, * 29-10-1858 in Dirksland, ??? 15-09-1859 in Dirksland.
1302. iv. Frans Bruinsel * 21-08-1860.
1303. v. Maria Bruinsel * 23-10-1862.
vi. Krijna Bruinsel, * 28-12-1864 in Dirksland, ??? 03-08-1865 in Dirksland.
vii. doodgeboren Bruinsel, * 05-01-1866 in Dirksland, ??? 05-01-1866 in Dirksland.
1304. viii. Krijna Bruinsel * 09-02-1867.
ix. Cornelis Bruinsel, * 06-07-1868 in Dirksland, ??? 06-05-1872 in Dirksland.
x. Adriana Bruinsel, * 04-09-1869 in Dirksland, ??? 27-12-1869 in Dirksland.
xi. Johanna Bruinsel, * 26-08-1870 in Dirksland, ??? 31-03-1871 in Dirksland.
xii. Cornelis Johannis Bruinsel, * 19-01-1873 in Dirksland, ??? v 1930 in Paterson, New Jersey,
USA.
xiii. Johannis Bruinsel, * 12-04-1875 in Dirksland, ??? 06-01-1880 in Sommelsdijk.
744. Jan van Hoften, * 03-03-1833 in Middelharnis, ??? 17-07-1905 in Middelharnis. Hij trouwde (1)
Willemtje Blok, 03-05-1856 in Middelharnis, * 01-01-1834 in Middelharnis (dochter van Teunis Blok en
Maatje Willemsdr de Ruijter), ??? 10-08-1863 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Trijntje de Kwak,
05-05-1866 in Middelharnis, * 22-03-1833 in Middelharnis (dochter van Cornelis de Kwak en Maatje
Jacobsdr Verolme), ??? 11-09-1897 in Middelharnis.
Kinderen van Willemtje Blok:
i. Jan van Hoften, * 17-01-1857 in Middelharnis, ??? 13-08-1857 in Middelharnis.
1305. ii. Maatje van Hoften * 16-09-1859.
iii. Jan van Hoften, * 19-06-1861 in Middelharnis, ??? 08-07-1861 in Middelharnis.
iv. Maria van Hoften, * 05-03-1863 in Middelharnis.
Kinderen van Trijntje de Kwak:
1306. v. Jan van Hoften * ca 1869.
1307. vi. Maria van Hoften * ca 1875.
745. Aagtje van de Rovaart, * 14-03-1817 in Middelharnis, ??? 15-12-1891 in Middelharnis. Zij trouwde
Iman Jacobus van Gent, 01-05-1842 in Middelharnis, * 06-11-1812 in Middelharnis (zoon van Johannes
van Gent en Sara Slis), ??? 15-09-1879 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Johannes van Gent, * 25-08-1843 in Middelharnis, ??? 10-01-1920 in Middelharnis.
1308. ii. Trijntje Adriaantje van Gent * 09-12-1845.
1309. iii. Sara Petronella van Gent * 12-01-1849.
746. Aagtje van der Koogh, * 20-11-1819 in Middelharnis, ??? 11-11-1847 in Oude Tonge. Zij trouwde
Jacob Munters, 30-04-1842 in Oude Tonge, * 24-10-1817 in Oude Tonge (zoon van Mattheus Munters en
Christina Simons), ??? 11-04-1877 in Oude Tonge.
Kinderen:
1310. i. Christina Munters * 06-01-1845.
ii. Mattheus Munters, * 27-07-1846 in Oude Tonge, ??? 05-09-1846 in Oude Tonge.
iii. Willem Munters, * 27-07-1846 in Oude Tonge, ??? 05-09-1846 in Oude Tonge.
747. Jeroen van de Rovaart Peeman, * 14-05-1820 in Middelharnis, ??? 26-04-1887 in Middelharnis. Hij
trouwde Adriana Cathalina van Gent, 30-07-1843 in Middelharnis, * 08-03-1820 in Middelharnis (dochter
van Johannes van Gent en Sara Slis), ??? 08-01-1900 in Middelharnis.
Kinderen:
1311. i. Jan van de Rovaart Peeman * 10-11-1844.
1312. ii. Johannes Peeman * 22-09-1846.
1313. iii. Paulus Peeman * 06-02-1849.
iv. Iman Peeman, * 08-01-1851 in Middelharnis, ??? 06-07-1851 in Middelharnis.
Pagina 166
1314. v. Iman Peeman * 20-07-1852.
vi. Jannetje Peeman, * 21-09-1854 in Middelharnis.
vii. doodgeboren Peeman, * 31-05-1856 in Middelharnis, ??? 31-05-1856 in Middelharnis.
viii. David Peeman, * 22-03-1857 in Middelharnis, ??? 24-03-1857 in Middelharnis.
ix. doodgeboren Van de Rovaart Peeman, * 28-05-1858 in Middelharnis, ??? 28-05-1858 in
Middelharnis.
x. Sara Peeman, * 11-10-1860 in Middelharnis, ??? 02-07-1921 in Bergen op Zoom.
xi. Jeroen Peeman, * 14-08-1862 in Middelharnis, ??? 18-04-1882 in Middelharnis.
748. Maria Elizabeth van den Broek, * 06-03-1811 in Middelharnis, ??? 18-03-1884 in Sommelsdijk. Zij
trouwde Jan Jansz de Graaff, 27-12-1835 in Middelharnis, * 18-09-1808 in Sommelsdijk (zoon van Jan de
Graaff en Adriaantje Heerder), ??? 10-04-1892 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Jan Adriaan de Graaff, * 15-02-1837 in Sommelsdijk, ??? 07-01-1893 in Rotterdam. Hij trouwde
Maria Adriana Jongejan, 15-09-1870 in Sommelsdijk, * 15-01-1844 in Sommelsdijk (dochter
van Jacob Jongejan en Cornelia Jeannette van den Broek), ??? 07-12-1924 in Bloemendaal.
ii. Adriana Maria de Graaff, * 10-01-1838 in Sommelsdijk, ??? 17-11-1851 in Sommelsdijk.
iii. Barbera Maria de Graaff, * 22-09-1839 in Sommelsdijk, ??? 26-03-1858 in Sommelsdijk.
iv. Jacoba Cornelia de Graaff, * 05-01-1842 in Sommelsdijk, ??? 14-09-1842 in Sommelsdijk.
1315. v. Arend Jacob de Graaff * 18-02-1844.
vi. Jacoba Cornelia de Graaff, * 28-03-1846 in Sommelsdijk, ??? 01-03-1905 in Sommelsdijk.
vii. Barbera Alida Elizabeth de Graaff, * 07-03-1849 in Sommelsdijk, ??? 27-03-1928 in
Sommelsdijk.
749. Cornelia Jeannette van den Broek, * 09-05-1812 in Middelharnis, ??? 17-04-1875 in Sommelsdijk. Zij
trouwde Jacob Jongejan, 22-08-1841 in Middelharnis, * 16-01-1808 in Sommelsdijk (zoon van Gerardus
Jongejan en Maria de Ruijter), ??? 13-11-1885 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Maria Adriana Jongejan, * 15-01-1844 in Sommelsdijk, ??? 07-12-1924 in Bloemendaal. Zij
trouwde Jan Adriaan de Graaff, 15-09-1870 in Sommelsdijk, * 15-02-1837 in Sommelsdijk
(zoon van Jan Jansz de Graaff en Maria Elizabeth van den Broek), ??? 07-01-1893 in Rotterdam.
750. Jan Adriaan van den Broek, * 03-12-1826 in Middelharnis. Hij trouwde Willemina Francijna Nuij,
03-12-1862 in Bergen op Zoom, * in Breda (dochter van Johannes Antonius Nuij en Catharina
Sodenkamp).
Kinderen:
i. Adriana Catharina van den Broek, * 24-04-1864 in Goedereede.
ii. Antonius Joannes van den Broek, * 20-08-1865 in Goedereede.
751. Neeltje Korteweg, * 28-02-1814 in Middelharnis, ??? 06-02-1860 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Hendrikus Augustus Meijer, 30-05-1850 in Middelharnis, * 22-10-1820 in Ooltgensplaat (zoon van
Lambertus Augustus Meijer en Elizabeth Ritmeester).
Kinderen:
i. Lambertus Augustus Meijer.
1316. ii. Dirk Meijer * CA 1854.
752. Herbert Dijkers, * 17-11-1822 in Sommelsdijk, ??? 15-05-1876 in Sommelsdijk. Hij trouwde Frederica
Grenu, 25-02-1853 in Ooltgensplaat, * CA 1831 in Ooltgensplaat (dochter van Arnoldus Grenu en
Elisabeth Schreur), ??? 02-03-1918 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Elizabeth Dijkers, * ca 1857 in Middelharnis. Zij trouwde Jan Timmerman, 08-03-1877 in
Sommelsdijk, * 12-09-1849 in Sommelsdijk (zoon van Marinus Timmerman en Lena Zeeuw),
??? 31-01-1920 in Sommelsdijk.
1317. ii. Maarten Dijkers * ca 1859.
iii. Leentje Dijkers, * ca 1863 in Sommelsdijk. Zij trouwde Adrianus Visser, 10-05-1888 in
Sommelsdijk, * CA 1854 in Antwerpen (zoon van Hendrik Visser en Dorothea Johanna van de
Pagina 167
Sande).
iv. Pieter Dijkers, * 18-12-1866 in Sommelsdijk.
753. Jeroen Vlasbloem Dijkers, * 03-03-1824 in Sommelsdijk, ??? 23-08-1879 in Middelharnis. Hij
trouwde (1) Teuntje van der Velde, 03-05-1851 in Middelharnis, * 03-05-1820 in Dirksland (dochter van
Abraham van der Velde en Willemtje van den Tol), ??? 23-11-1863 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Grietje
de Ruijter, 26-04-1867 in Sommelsdijk, * 12-04-1819 in Ouddorp (dochter van Johannes de Ruijter en
Christina Leffelaar), ??? 15-01-1885 in Middelharnis.
Kinderen van Teuntje van der Velde:
1318. i. Sijtje Vlasbloem Dijkers * 15-02-1852.
1319. ii. Abraham Dijkers * 23-09-1854.
1320. iii. Leentje Dijkers * 18-04-1857.
iv. Maarten Dijkers, * 26-03-1859 in Middelharnis. Hij trouwde Annetje Groeneveld, 11-03-1881
in Oud-Beijerland, * 02-11-1852 in Oud-Beijerland (dochter van Cornelis Groeneveld en
Neeltje van den Berg).
754. Laurens Dijkers, * 03-02-1826 in Sommelsdijk, ??? 13-12-1906 in Ooltgensplaat. Hij trouwde (1)
Ingetje Smit, 11-11-1852 in Mijnsheerenland, * 1831 in Mijnsheerenland (dochter van Hermanus Smit en
Barbara van Elderen), ??? 20-09-1863 in Ooltgensplaat. Hij trouwde (2) Maria Neels, 07-12-1865 in
Ooltgensplaat, * 25-08-1838 in Ooltgensplaat (dochter van Jacobus Neels en Elizabeth Verbiest), ???
03-01-1914 in Ooltgensplaat.
Kinderen van Ingetje Smit:
1321. i. Maarten Dijkers * 24-01-1853.
ii. Hermanus Dijkers, * 11-04-1854 in Ooltgensplaat.
iii. Hendrik Jan Dijkers, * 29-06-1856 in Ooltgensplaat, ??? 27-08-1860 in Ooltgensplaat.
iv. Barbara Dijkers, * 29-07-1857 in Ooltgensplaat, ??? 15-11-1864 in Ooltgensplaat.
v. Hubertus Dijkers, * 10-07-1859 in Ooltgensplaat.
vi. Herbertus Dijkers, * CA 1859, ??? 14-11-1859 in Ooltgensplaat.
Kinderen van Maria Neels:
1322. vii. Elizabeth Annetje Dijkers * 16-09-1866.
viii. Leentje Maria Dijkers, * 15-11-1867 in Ooltgensplaat. Zij trouwde Johannes Bol, 03-11-1894
in Ooltgenplaat, * ca 1862 in Roosendaal (zoon van Johannes Bol en Antonetta Kuselbos).
ix. Jacobus Dijkers, * 22-01-1869 in Ooltgensplaat, ??? 29-03-1869 in Ooltgensplaat.
x. Jacobus Dijkers, * 27-03-1870 in Ooltgensplaat, ??? 17-06-1870 in Ooltgensplaat.
xi. Sijtje Dijkers, * 02-05-1871 in Ooltgensplaat. Zij trouwde Cornelis Hendrik Nicolaas de
Nooijer, 14-01-1899 in Ooltgensplaat, * ca 1871 in Philippine (zoon van Klaas de Nooijer en
Maria Jansdr van der Beek).
xii. Ida Jacoba Dijkers, * 09-08-1872 in Ooltgensplaat, ??? 04-12-1942 in Zeist.
xiii. Maria Frederika Dijkers, * 12-10-1874 in Ooltgensplaat, ??? 31-05-1877 in Ooltgensplaat.
xiv. Jacobus Herbertus Dijkers, * 10-12-1877 in Ooltgensplaat, ??? 20-02-1878 in Ooltgensplaat.
xv. Maria Bertha Dijkers, * 09-03-1879 in Ooltgensplaat. Zij trouwde Joris Hoogenboom,
05-05-1910 in Ooltgensplaat, * ca 1883 in Oud-Beijerland (zoon van Pieter Hoogenboom en
Maria Trijntje Groeneboom).
755. Annetje Dijkers, * 18-09-1836 in Sommelsdijk, ??? 05-07-1894 in Ooltgensplaat. Zij trouwde (1)
Hendrik Grenu, 01-07-1858 in Sommelsdijk, * CA 1831 in Oosterhout (zoon van Adriaan Grenu en
Catharina Bogers). Zij trouwde (2) Jan Overbeeke, 07-12-1865 in Ooltgensplaat, * 08-07-1826 in Sint
Annaland (zoon van Abraham Overbeeke en Maatje Adriana Moerland), ??? 24-02-1900 in Ooltgensplaat.
Kinderen van Jan Overbeeke:
i. Abraham Maarten Overbeeke, * 18-05-1866 in Ooltgensplaat, ??? 14-11-1867 in Ooltgensplaat.
ii. Abraham Maarten Overbeeke, * 06-06-1869 in Ooltgensplaat, ??? 15-10-1869 in Ooltgensplaat.
iii. Maatje Leentje Overbeeke, * 10-02-1871 in Ooltgensplaat, ??? 18-02-1902 in Ooltgensplaat.
iv. Maarten Overbeeke, * 27-03-1873 in Ooltgensplaat, ??? 15-06-1873 in Ooltgensplaat.
v. Sijtje Overbeeke, * 22-09-1874 in Ooltgensplaat, ??? 21-05-1875 in Ooltgensplaat.
vi. Maarten Overbeeke, * 24-08-1876 in Ooltgensplaat. Hij trouwde Marigje Dekker, 01-08-1896
in Papendrecht, * ca 1873 in Papendrecht (dochter van Cornelis Dekker en Adriana Boer).
Pagina 168
756. Annetje Dijkers (Zie huwelijksnummer 260.)
757. Neeltje Dijkers, * 01-10-1828 in Goedereede, ??? 04-10-1907 in Middelharnis. Zij trouwde Adrianus
Voordijk, 10-05-1850 in Middelharnis, * 02-03-1825 in Dirksland (zoon van Pieter Voordijk en Neeltje
van Dijk), ??? 22-12-1912 in Middelharnis.
Kinderen:
1323. i. Neeltje Voordijk * 10-08-1851.
1324. ii. Aagtje Voordijk * 19-01-1853.
iii. Pieter Noordijk, * 03-04-1854 in Herkingen, ??? 27-09-1854 in Herkingen.
1325. iv. Pieter Laurens Voordijk * 15-04-1856.
1326. v. Laurens Frans Voordijk * 11-11-1857.
1327. vi. Bertha Elizabeth Voordijk * 13-11-1859.
vii. Annetje Voordijk, * 29-07-1861 in Herkingen, ??? 15-08-1861 in Herkingen.
viii. Johannis Voordijk, * 09-01-1863 in Herkingen, ??? 11-01-1864 in Middelharnis.
ix. Johannis Voordijk, * 12-03-1865 in Middelharnis.
x. Adrianus Voordijk, * ca 1865, ??? 12-08-1865 in Middelharnis.
1328. xi. Annetje Voordijk * 06-04-1867.
xii. doodgeboren Voordijk, * 30-05-1868 in Herkingen, ??? 30-05-1868 in Herkingen.
xiii. doodgeboren Voordijk, * 02-05-1871 in Herkingen, ??? 02-05-1871 in Herkingen.
758. Bastiaan van der Waal, * 21-06-1841 in Middelharnis. Hij trouwde (1) Klaasje den Hollander,
20-04-1866 in Middelharnis, * 08-01-1841 in Middelharnis (dochter van Cornelis den Hollander en
Pietertje van den Nieuwendijk), ??? 15-01-1876 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Arentje van Rumpt,
10-04-1879 in Den Bommel, * 24-10-1831 in Middelharnis (dochter van Bastiaan van Rumpt en Neeltje
Kranse).
Kinderen van Klaasje den Hollander:
1329. i. Aletta Petronella van der Waal * 18-08-1868.
ii. Cornelia van der Waal, * 14-11-1870 in Middelharnis, ??? 07-01-1871 in Middelharnis.
iii. Cornelia van der Waal, * 28-04-1872 in Middelharnis, ??? 15-01-1873 in Middelharnis.
iv. Pietertje Cornelia van der Waal, * 07-04-1874 in Middelharnis.
759. Jannetje van der Waal, * 29-03-1844 in Middelharnis, ??? 27-09-1874 in Stad aan het Haringvliet. Zij
trouwde Leendert van Sprang, 03-05-1867 in Middelharnis, * 12-09-1842 in Stad aan het Haringvliet
(zoon van Johannis van Sprang en Maria Bosschieter), ??? 01-07-1912 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
1330. i. Maria van Sprang * 17-02-1868.
ii. Pieter van Sprang, * 21-07-1869 in Stad aan het Haringvliet, ??? 26-07-1869 in Stad aan het
Haringvliet.
iii. Aletta Petronella van Sprang, * 13-11-1870 in Stad aan het Haringvliet, ??? 28-11-1870 in Stad
aan het Haringvliet.
iv. Aletta Pieternella van Sprang, * 20-02-1872 in Stad aan het Haringvliet, ??? 08-04-1873 in Stad
aan het Haringvliet.
v. Johannis van Sprang, * 08-09-1873 in Stad aan het Haringvliet, ??? 02-12-1874 in Stad aan het
Haringvliet.
vi. doodgeboren Van Sprang, * 22-09-1874 in Stad aan het Haringvliet, ??? 22-09-1874 in Stad aan
het Haringvliet.
760. Hendrik Vink, * 25-08-1840 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde (1) Klara van der Kooij,
12-05-1865 in Middelharnis, * 30-09-1847 in Middelharnis, ??? 02-11-1893 in Middelharnis. Hij trouwde
(2) Johanna Radder, 29-08-1894 in Rotterdam, * 1836 in Zevenhuizen. Hij trouwde (3) Gerritje van Dijk,
09-01-1901 in Rotterdam, * 1857 in Avezaath.
Kinderen van Klara van der Kooij:
1331. i. Jan Vink * 1866.
1332. ii. Marinus Vink * 1868.
1333. iii. Willem Vink * 30-04-1872.
Pagina 169
iv. Tannetje Vink, * 1875 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Gerardus Jansen, 01-07-1903 in
Rotterdam, * 1866 in Brielle.
v. Jacoba Vink, * 1877 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde (1) Cornelis Chatillon,
08-05-1913 in Heiloo, * 1881 in Amsterdam, ??? 1916. Zij trouwde (2) Abram Bart, 11-05-1917
in Oude Niedorp.
vi. Jannetje Adriana Vink, * 06-03-1885 in Rotterdam, ??? 1959 in Rotterdam. Zij trouwde (1)
Aalbert van Lienden, 03-04-1901 in Rotterdam. Zij trouwde (2) Jan Groenewoud, 06-04-1904
in Rotterdam, * 28-12-1876 in Rotterdam, ??? 26-01-1929 in Rotterdam.
vii. Cornelis Vink, * 18-08-1888 in Rotterdam, ??? 24-08-1888 in Rotterdam.
viii. Hendrika Vink, * 20-06-1889 in Rotterdam. Zij trouwde Eduard Cleffken, 19-02-1913 in
Rotterdam, * 1889 in Rotterdam.
ix. Jannetje Vink, * 08-05-1892 in Rotterdam, ??? 28-05-1892 in Rotterdam.
x. Hendrik Vink, * 21-07-1893 in Rotterdam.
761. Jacob Vink, * 30-03-1845 in Stad aan het Haringvliet, ??? 24-12-1873 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde
Geertrui Abramse, 11-02-1871 in Middelharnis, * 11-11-1845 in Stad aan het Haringvliet (dochter van
Aren Maartensz Abramse en Neeltje Jacobsdr van Biert), ??? 14-07-1896 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
1334. i. Cornelia Vink * 31-07-1871.
ii. Aren Vink, * 13-02-1873, ??? 31-07-1896 in Stad aan het Haringvliet.
762. Maria Cornelia Braber, * 21-01-1843 in Stad aan het Haringvliet, ??? 21-12-1929 in Stad aan het
Haringvliet. Zij trouwde Cornelis Jacobus van Nierop, 11-03-1864 in Stad aan het Haringvliet, *
28-01-1836 in Stad aan het Haringvliet (zoon van Petrus Johannes van Nierop en Anna de Bruine), ???
21-02-1917 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
1335. i. Petrus Johannis van Nierop * 29-10-1864.
ii. Jan Cornelis van Nierop, * 31-10-1876 in Stad aan het Haringvliet, ??? 12-11-1950 in Delft. Hij
trouwde (1) Janna Cornelia Kraaijeveld, 02-08-1906 in Rotterdam, * 22-03-1883 in Sliedrecht
(dochter van Kornelis Kraaijeveld en Arina Kros), ??? 19-10-1943 in Rotterdam. Hij trouwde (2)
Pieternella Jacomina Braber, 30-10-1946 in Delft, * 21-04-1891 in Stad aan het Haringvliet
(dochter van Aren Jacques Braber en Jannetje Cornelia de Wachter), ??? 21-03-1958 in Rijswijk.
763. Adrianus Braber, * 19-02-1850 in Stad aan het Haringvliet, ??? 14-02-1910 in Stad aan het Haringvliet.
Hij trouwde Anna Maria Goumare, 20-10-1882 in Stad aan het Haringvliet, * 14-05-1854 in Stad aan het
Haringvliet (dochter van Adrianus Goumare en Jannetje van Nierop), ??? 09-02-1936 in Stad aan het
Haringvliet.
Kinderen:
i. Pieter Adrianus Braber, * 09-07-1883 in Stad aan het Haringvliet, ??? 15-06-1941 in Dirksland.
ii. Adrianus Braber, * 28-12-1884 in Stad aan het Haringvliet, ??? 10-03-1966 in Den Haag. Hij
trouwde Johanna van Straalen, 02-10-1912 in 's-Gravenzande, * 01-07-1889 in 's-Gravenzande
(dochter van Abraham van Straalen en Anna Boekestein), ??? 06-11-1977 in Den Haag.
iii. Catharina Geertruida Braber, * 18-03-1887 in Stad aan het Haringvliet, ??? 17-11-1889 in Stad
aan het Haringvliet.
iv. Jannetje Maria Braber, * 01-03-1889 in Stad aan het Haringvliet, ??? 16-11-1919 in Stad aan het
Haringvliet.
1336. v. Catharina Geertruida Braber * 25-11-1892.
1337. vi. Cornelis Jacobus Braber * 07-08-1895.
1338. vii. Marinus Braber * 01-12-1896.
764. Marinus Braber, * 17-10-1851 in Stad aan het Haringvliet, ??? 11-07-1933 in Stad aan het Haringvliet.
Hij trouwde Lena Braber, 07-05-1875 in Stad aan het Haringvliet, * 10-03-1852 in Middelharnis (dochter
van Lieven Jansz Braber en Pieternella Thiebout), ??? 09-09-1913 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
i. Pieter Braber, * 01-10-1875 in Stad aan het Haringvliet, ??? 27-03-1930 in Stad aan het
Haringvliet.
Pagina 170
ii. Pieternella Lievina Braber, * 11-12-1876 in Stad aan het Haringvliet, ??? 22-03-1933 in Stad
aan het Haringvliet. Zij trouwde Adrianus Schuurman, 13-06-1907 in Oud Beijerland, *
18-04-1873 in Middelharnis (zoon van Anthonij Schuurman en Jannetje de Gans), ???
24-09-1927 in Stad aan het Haringvliet.
1339. iii. Lieven Braber * 01-08-1878.
iv. Adrianus Braber, * 19-09-1879 in Stad aan het Haringvliet, ??? 02-07-1957 in Dirksland.
1340. v. Jan Braber * 15-09-1882.
1341. vi. Aren Jacques Braber * 09-11-1882.
1342. vii. Marinus Braber * 04-07-1885.
viii. Catharina Geertruida Braber, * 26-10-1887 in Stad aan het Haringvliet, ??? 19-10-1891 in Stad
aan het Haringvliet.
ix. Aren Jacques Braber, * 15-04-1890 in Stad aan het Haringvliet, ??? 08-11-1890 in Stad aan het
Haringvliet.
x. Willem Braber, * 28-12-1894 in Stad aan het Haringvliet, ??? 16-02-1958 in Stad aan het
Haringvliet.
1343. xi. Catharina Geertruida Braber * 18-05-1899.
765. Elizabeth Domine, * ca 1851 in Middelharnis, ??? 28-01-1926 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jan
Soldaat, 03-05-1877 in Sommelsdijk, * 04-01-1850 in Sommelsdijk (zoon van Hubregt Soldaat en
Elisabeth Lodder), ??? 10-11-1929 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Matthijs Soldaat, * 28-12-1878 in Sommelsdijk, ??? 02-07-1902 in Sommelsdijk.
766. Teuntje Domine (Zie huwelijksnummer 275.)
767. Adrianus Domine, * 16-08-1857 in Middelharnis. Hij trouwde Aaltje Freen, 12-04-1883 in
Sommelsdijk, * 26-01-1859 in Sommelsdijik (dochter van Balten Freen en Johanna Goudswaard).
Kinderen:
i. Dirkje Domine, * 31-03-1884 in Middelharnis.
768. Aagje Visser, * 14-12-1847 in Middelharnis, ??? 11-06-1922 in Middelharnis. Zij trouwde Jan van der
Meijde, 07-05-1874 in Middelharnis, * 24-08-1848 in Sommelsdijk (zoon van Bastiaan Leendertsz van der
Meijde en Christina Berits), ??? 22-12-1925 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Jan van der Meide, * ca 1879 in Middelharnis, ??? 11-02-1948 in Middelharnis. Hij trouwde
Maria Nelis, 09-08-1917 in Sommelsdijk, * 20-05-1892 in Sommelsdijk (dochter van IJsbrand
Nelis en Lena Springvloed).
1344. ii. Gijsbert Matthijs van der Meide * ca 1886.
iii. Bastiana Machelina van der Meide, * ca 1893 in Middelharnis. Zij trouwde Iman Adrianus
Mosselman, 13-05-1921 in Middelharnis, * 08-01-1896 in Middelharnis (zoon van Jan
Mosselman en Mijndrina Sara Viskil).
769. Elizabeth Visser, * 29-08-1850 in Middelharnis, ??? 02-02-1915 in Middelharnis. Zij trouwde Arie van
der Velde, 02-05-1879 in Middelharnis, * 15-09-1854 in Middelharnis (zoon van Hendrik Pieter van der
Velde en Aletta de Gans), ??? 01-05-1936 in Dirksland.
Kinderen:
1345. i. Hendrik Pieter van der Velde * 03-02-1890.
770. Adriana Visser, * ca 1852 in Middelharnis, ??? 06-12-1924 in Middelharnis. Zij trouwde Willem Prins,
03-05-1878 in Middelharnis, * 29-01-1853 in Middelharnis (zoon van Aren Prins en Eva Kolle), ???
16-02-1935 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Eva Prins, * 03-04-1879 in Middelharnis.
ii. Jannetje Prins, * 06-05-1882 in Middelharnis. Zij trouwde Hendrik Adrianus van den Hoek,
07-10-1904 in Middelharnis, * 02-07-1879 in Middelharnis (zoon van Huibrecht van den Hoek
en Lijntje Visser), ??? 24-12-1950 in Middelharnis.
Pagina 171
771. Gijsbert Visser, * 02-09-1854 in Middelharnis, ??? 23-10-1906 in Middelharnis. Hij trouwde Jacoba
Witvliet, 15-04-1876 in Middelharnis, * 17-02-1854 in Middelharnis (dochter van Arend Witvliet en
Wouterina onder de Linden), ??? 16-02-1912 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Jannetje Visser, * 02-04-1877 in Middelharnis, ??? 20-12-1943 in Dirksland. Hij trouwde
Adrianus Johannis van Dongen, 09-05-1902 in Middelharnis, * 09-07-1876 in Dirksland
(dochter van Pieter van Dongen en Maria Grootenboer).
ii. Woutrina Jacoba Visser, * 26-11-1878 in Middelharnis, ??? 13-02-1885 in Middelharnis.
iii. Aagje Visser, * 04-09-1880 in Middelharnis, ??? 13-11-1881 in Middelharnis.
iv. Aagje Visser, * 05-08-1882 in Middelharnis, ??? 23-01-1899 in Middelharnis.
v. Arend Visser, * 20-08-1883 in Middelharnis, ??? 02-07-1884 in Middelharnis.
vi. Woutrina Jacoba Visser, * 15-06-1885 in Middelharnis. Zij trouwde Huibrecht Verbrugge,
28-09-1917 in Middelharnis, * 07-07-1892 in Middelharnis (zoon van Izaak Verbrugge en Anna
Born).
vii. Arend Visser, * 22-02-1887 in Middelharnis. Hij trouwde Adriaantje Appel, 18-01-1917 in
Middelharnis, * 17-05-1893 in Sommelsdijk (dochter van Hendrik Appel en Willemtje van
Gelder).
viii. Jacoba Visser, * 20-09-1888 in Middelharnis. Zij trouwde Leendert Makkenze, 05-01-1911 in
Middelharnis, * ca 1886 in IJsselstein (zoon van Andries Makkenze en Klaartje Leentje van
Winkelhof).
ix. doodgeboren Visser, * 16-04-1892 in Middelharnis, ??? 16-04-1892 in Middelharnis.
x. Jan Visser, * 27-01-1895 in Middelharnis. Hij trouwde Theodora Johanna Dik, 08-06-1921 in
Rotterdam, * ca 1897 in Rotterdam (dochter van Arie Dik en Megchelina Davita van
Drimmelen).
772. Jan Cornelis Visser, * 27-09-1862 in Middelharnis. Hij trouwde Maatje Vogelaar, 30-10-1885 in
Middelharnis, * 03-09-1862 in Middelharnis (dochter van Cornelis Vogelaar en Rachel van Eck), ???
31-10-1940 in Apeldoorn.
Kinderen:
i. Jan Visser, * 16-05-1886 in Middelharnis, ??? 17-10-1886 in Middelharnis.
ii. Rachel Visser, * 10-01-1888 in Middelharnis.
iii. Jannetje Visser, * 26-03-1890 in Middelharnis.
iv. doodgeboren Visser, * 26-03-1890 in Middelharnis, ??? 26-03-1890 in Middelharnis.
773. Adrianus Visser, * 03-09-1867 in Middelharnis, ??? ca 13-1-1912 in op zee. Hij trouwde Arendje
Matse, 10-10-1890 in Middelharnis, * 08-12-1867 in Middelharnis (dochter van Arij Matze en Jannetje
van Gelder), ??? 19-12-1944 in Middelharnis.
Kinderen:
1346. i. Jannetje Visser * 28-05-1891.
774. Aren Holleman, * 11-09-1835 in Oude Tonge, ??? 21-07-1874 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Soetje
Nagtegaal, 15-06-1865 in Nieuwe Tonge, * ca 1843 in Dirksland (dochter van Paulus Nagtegaal en
Kommertje van Bodegom).
Kinderen:
i. Pieter Holleman, * 10-12-1865 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde Huberta Rube, 12-11-1902 in
Rotterdam, * ca 1875 in Alkemade (dochter van Fredrik Rube en Dirkje Lamers).
ii. Kommertje Holleman, * 15-11-1867 in Herkingen, ??? 12-01-1873 in Melissant.
iii. Kaatje Holleman, * 25-12-1869 in Herkingen.
iv. Cornelis Holleman, * 04-08-1871 in Dirksland, ??? 18-12-1885 in Nieuwe Tonge.
1347. v. Paulus Holleman * 04-08-1871.
1348. vi. Kommer Johannes Holleman * 24-12-1873.
775. Cornelis Holleman, * 21-03-1837 in Oude Tonge, ??? 23-02-1913 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde
Pieternella Nijpjes, 21-12-1867 in Stad aan het Haringvliet, * 22-04-1844 in Stad aan het Haringvliet
(dochter van Gilles Nijpjes en Jacoba Schaap), ??? 23-05-1928 in Nieuwe Tonge.
Pagina 172
Kinderen:
i. Pieter Holleman, * 13-03-1868 in Stad aan het Haringvliet, ??? 07-09-1868 in Stad aan het
Haringvliet.
1349. ii. Jacoba Holleman * 22-04-1869.
1350. iii. Pieter Holleman * 22-04-1870.
1351. iv. Catharina Holleman * 16-06-1872.
v. Gilles Holleman, * 14-01-1874 in Nieuwe Tonge, ??? 07-07-1897 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde
Lena Bakker, 08-05-1896 in Nieuwe Tonge, * ca 1874 in Melissant (dochter van Jan Bakker en
Lena van Dijk).
vi. Aren Holleman, * 16-10-1875 in Nieuwe Tonge, ??? 30-10-1875 in Nieuwe Tonge.
1352. vii. Aren Holleman * 26-10-1876.
viii. Maria Johanna Holleman, * 06-05-1879 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Hendrik Lokers,
27-02-1903 in Nieuwe Tonge, * ca 1880 in Ooltgensplaat (zoon van Christiaan Lokers en Maria
de Vos).
1353. ix. Neeltje Holleman * 24-10-1880.
1354. x. Teunis Holleman * 09-10-1882.
xi. Johanna Pieternella Holleman, * 26-06-1889 in Nieuwe Tonge, ??? 18-06-1977 in Nieuwe Tonge.
Zij trouwde Adrianus Huizer, 28-03-1913 in Nieuwe Tonge, * 28-07-1891 in Stad aan het
Haringvliet (zoon van Adrianus Huizer en Wilhelmina Wesdijk), ??? 29-06-1979 in Nieuwe
Tonge.
xii. Lijdia Josina Holleman, * 24-03-1892 in Nieuwe Tonge. Zij trouwde Jan Vermaas,
23-08-1912 in Nieuwe Tonge, * ca 1885 in Oud-Beijerland (zoon van Abraham Vermaas en
Margrietha Adriana Kardux).
776. Maria Johanna Holleman, * 18-06-1839 in Oude Tonge, ??? 05-01-1868 in Sommelsdijk. Zij trouwde
Huibrecht van Eck, 16-02-1860 in Oude Tonge, * 16-10-1834 in Sommelsdijk (zoon van Gerrit van Eck en
Lena Leendertsdr van Prooijen), ??? 13-12-1908 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Gerrit van Eck, * 17-10-1860 in Oude Tonge, ??? 08-11-1860 in Oude Tonge.
ii. Gerrit Pieter van Eck, * 06-10-1862 in Sommelsdijk, ??? 07-09-1936 in Dirksland. Hij trouwde
Leentje Hoogzand, 18-05-1888 in Sommelsdijk, * 23-10-1865 in Sommelsdijk (dochter van
Arij Hoogzand en Adriaantje Verbiest), ??? 22-02-1942 in Rotterdam.
777. Iman Holleman, * 23-08-1840 in Den Bommel, ??? 08-12-1905 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde (1)
Cornelia Goudswaard, 06-05-1875 in Sommelsdijk, * 25-06-1847 in Sommelsdijk (dochter van Leendert
Goudswaard en Geertje Doornheijn), ??? 29-07-1902 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde (2) Aagje Holleman, *
06-12-1883 in Nieuwe Tonge (dochter van Jacobus Holleman en Adriana Koekkoek).
Kinderen van Cornelia Goudswaard:
i. Catharina Holleman, * 02-10-1877 in Nieuwe Tonge, ??? 1964. Zij trouwde Marinus van Dijk,
19-04-1917 in Nieuwe Tonge, * 28-08-1878 in Stad aan het Haringvliet (zoon van Maarten van
Dijk en Teuntje Braber), ??? 09-06-1949 in Stad aan het Haringvliet.
ii. Leendert Holleman, * 25-11-1879 in Nieuwe Tonge.
iii. Geertje Holleman, * 16-10-1881 in Nieuwe Tonge, ??? 09-04-1882 in Nieuwe Tonge.
1355. iv. Geertje Holleman * 26-01-1883.
v. Maria Johanna Holleman, * 15-01-1884 in Nieuwe Tonge, ??? 31-03-1884 in Nieuwe Tonge.
vi. Arij Holleman, * 20-01-1885 in Nieuwe Tonge, ??? 15-11-1888 in Nieuwe Tonge.
vii. Maatje Hendrina Adriaantje Holleman, * 18-02-1886 in Nieuwe Tonge.
viii. Maria Johanna Holleman, * 18-07-1887 in Nieuwe Tonge, ??? 18-01-1888 in Nieuwe Tonge.
ix. Arij Holleman, * 23-03-1890 in Nieuwe Tonge.
778. Neeltje Holleman, * 16-02-1842 in Den Bommel, Kranendijk, ??? 21-12-1917 in Nieuwe Tonge. Zij
trouwde Cornelis Koppenaal, 31-01-1867 in Oude Tonge, * 07-11-1838 in Oude Tonge (zoon van Jacob
Koppenaal en Arendje Kolle), ??? 21-12-1920 in Nieuwe Tonge.
Kinderen:
i. Jacob Cornelis Koppenaal, * 19-07-1867 in Nieuwe Tonge, ??? 15-06-1869 in Nieuwe Tonge.
1356. ii. Jacob Cornelis Koppenaal * 13-05-1870.
Pagina 173
1357. iii. Pieter Koppenaal * 12-12-1873.
1358. iv. Aren Koppenaal * 07-02-1876.
779. Jan Holleman, * 23-03-1843 in Den Bommel, ??? 12-04-1922 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde (1) Sijke
Hartman, 03-12-1875 in Nieuwe Tonge, * 22-10-1851 in Nieuwe Tonge (dochter van Abraham Hartman en
Anna van den Boogert), ??? 03-09-1880 in Nieuwe Tonge. Hij trouwde (2) Maatje van Rijkhuizen,
18-08-1881 in Nieuwe Tonge, * 15-12-1849 in Nieuwe Tonge (dochter van Pieter van Rijkhuizen en
Ningetje Bosland), ??? 16-07-1896 in Den Bommel.
Kinderen van Sijke Hartman:
1359. i. Pieter Holleman * 13-10-1876.
1360. ii. Anna Maria Holleman * 19-06-1878.
1361. iii. Abraham Holleman * 23-08-1879.
iv. doodgeboren Holleman, * 03-09-1880 in Nieuwe Tonge, ??? 03-09-1880 in Nieuwe Tonge.
Kinderen van Maatje van Rijkhuizen:
v. Leendert Holleman, * 02-05-1882 in Nieuwe Tonge, ??? 25-02-1883 in Nieuwe Tonge.
1362. vi. Catharina Pieternella Holleman * 20-05-1883.
vii. Leendert Holleman, * 05-10-1884 in Nieuwe Tonge, ??? 19-05-1942 in Steenbergen. Hij
trouwde Kaatje van Noord, 29-10-1909 in Oude Tonge, * 14-05-1888 in Oude Tonge (dochter
van Teunis van Noord en Lena van der Vliet).
viii. Maria Holleman, * 27-12-1885 in Nieuwe Tonge, ??? 04-06-1887 in Dirksland.
ix. Aren Holleman, * 05-05-1888 in Dirksland, ??? 14-12-1888 in Dirksland.
x. Aren Holleman, * 07-04-1890 in Dirksland, ??? 28-12-1890 in Dirksland.
xi. Cornelis Holleman, * 22-08-1892 in Middelharnis. Hij trouwde Elisabeth Breur, 29-01-1915 in
Nieuwe Tonge, * 10-04-1895 in Nieuwe Tonge (dochter van Jacob Breur en Neeltje Kats).
xii. Arie Holleman, * 28-02-1896 in Den Bommel, ??? 16-04-1917 in Sittard.
780. Johanna Pieternella Holleman, * 01-12-1844 in Den Bommel. Zij trouwde Jacob Grootenboer,
27-12-1867 in Oude Tonge, * 02-12-1842 in Dirksland (zoon van Marinus Herbertsz Grootenboer en Lena
Noordijk), ??? 14-08-1888.
Kinderen:
i. Marinus Grootenboer, * 14-10-1868 in Oude Tonge, ??? 15-10-1868 in Oude Tonge.
ii. Marinus Grootenboer, * 04-10-1870 in Oude Tonge.
iii. Pieter Grootenboer, * 10-08-1874 in Oude Tonge.
1363. iv. Lena Grootenboer * 13-03-1877.
v. Catharina Grootenboer, * 11-06-1879 in Oude Tonge, ??? 09-08-1879 in Oude Tonge.
vi. Catharina Grootenboer, * 21-04-1880 in Oude Tonge, ??? 24-04-1880 in Oude Tonge.
vii. doodgeboren Grootenboer, * 21-04-1880 in Oude Tonge, ??? 21-04-1880 in Oude Tonge.
viii. doodgeboren Grootenboer, * 21-04-1880 in Oude Tonge, ??? 21-04-1880 in Oude Tonge.
ix. Cornelis Grootenboer, * ca 1884, ??? 28-09-1884 in Oude Tonge.
781. Cornelis Holleman, * 23-09-1839 in Oude Tonge, ??? 24-01-1906 in Melissant. Hij trouwde Catharina
van Es, 08-10-1886 in Nieuwe Tonge, * 23-08-1855 in Dirksland (dochter van Leendert van Es en
Cornelia Grootenboer), ??? 07-06-1926 in Melissant.
Kinderen:
i. Johanna Holleman, * ca 1883 in Melissant, ??? 13-12-1929 in Melissant. Zij trouwde Beije
Goedegebuur, 10-05-1906 in Melissant, * 16-09-1880 in Melissant (zoon van Jan Goedegebuur
en Kommertje Both).
ii. Johanna Pieternella Cornelia Holleman, * 18-07-1887 in Oude Tonge. Zij trouwde Willem van
den Bosch, 30-04-1914 in Melissant, * ca 1888 in Melissant (zoon van Cornelis van den Bosch
en Francijntje Touw).
782. Aren Holleman, * 18-08-1844 in Oude Tonge, ??? 15-01-1906 in Stellendam. Hij trouwde Cornelia
Holleman, 10-02-1870 in Oude Tonge, * 28-03-1846 in Ooltgensplaat (dochter van Pieter Holleman en
Hendrika Duijm), ??? 06-09-1920 in Stellendam.
Kinderen:
i. Iman Holleman, * 03-01-1871 in Oude Tonge, ??? 01-09-1876 in Oude Tonge.
Pagina 174
1364. ii. Pieter Dingeman Holleman * 22-01-1876.
iii. Iman Holleman, * 12-04-1881 in Oude Tonge.
783. Neeltje Holleman, * 23-09-1848 in Oude Tonge. Zij trouwde (1) n. Zij trouwde (2) Johannes van
Boven, 14-02-1879 in Oude Tonge, * ca 1856 in Borssele (zoon van Jan van Boven en Cornelia Krijger).
Kinderen van n:
i. Willemijntje Holleman, * 13-03-1873 in Oude Tonge, ??? 04-02-1876 in Oude Tonge.
ii. Johanna Pieternella Holleman, * 13-03-1873 in Oude Tonge.
784. Cornelis Willem Hobbel, * 29-03-1875 in Ooltgensplaat. Hij trouwde (1) Neeltje Arendje
Schilperoord, 23-02-1899 in Ooltgensplaat, * 14-05-1875 in Sommelsdijk (dochter van Hijmen
Schilperoord en Dina Mijs). Hij trouwde (2) Suzanna van Gent, 22-05-1913 in Ooltgensplaat, *
18-10-1887 in Ooltgensplaat (dochter van Hendrik van Gent en Kommertje van Rossum).
Kinderen van Neeltje Arendje Schilperoord:
i. Arij Hijmen Hobbel, * 05-08-1899 in Ooltgensplaat, ??? 21-09-1899 in Ooltgensplaat.
ii. Arij Hobbel, * 02-12-1900 in Ooltgensplaat.
iii. Dina Maatje Hobbel, * 09-06-1902 in Ooltgensplaat.
785. Wilhelmina Gerardina Cornelia Luijendijk, * 04-04-1879 in Den Bommel. Zij trouwde Dirk
Gerardus van Es, 08-06-1911 in Den Bommel, * 05-12-1878 in Oude Tonge (zoon van Dirk van Es en
Anna Antonia Geleijns).
Kinderen:
i. Dirk Pieter van Es, * 16-11-1913 in Oude Tonge.
1365. ii. Gieltje Janna van Es * 23-05-1917.
iii. Anna Antonia van Es, * 23-05-1917 in Oude Tonge.
786. Gerrit Willem van Kempen, * 18-08-1878 in Ooltgensplaat, ??? 01-05-1970 in Den Haag. Hij trouwde
Maria Buth, 11-11-1905 in Den Bommel, * 25-07-1883 in Ooltgensplaat (dochter van Krijn Buth en
Johanna Wilhelmina Donkersloot), ??? 12-05-1965 in Den Haag.
Kinderen:
i. Catharina van Kempen, * 14-08-1906 in Den Bommel, ??? 26-10-1996 in Baarn. Zij trouwde
Hendrik Pestman, 31-10-1930 in Den Haag, * 28-03-1903 in Den Helder (zoon van Jacob
Pestman en Elisabeth van Alkemade), ??? 30-08-1982 in Herssching, Duitsland.
1366. ii. Krijn van Kempen * 05-03-1909.
1367. iii. Willem van Kempen * 20-01-1915.
1368. iv. Simon van Kempen * 02-08-1916.
787. Willem Cornelis van Kempen, * 12-01-1884 in Ooltgensplaat, ??? 24-12-1966 in Dirksland. Hij
trouwde Lijntje Maria Cornelia de Bruin, 30-04-1908 in Ooltgensplaat, * 03-04-1886 in Ooltgensplaat
(dochter van Abraham de Bruin en Maatje Klazina Bezemer), ??? 16-05-1980 in Sommelsdijk.
Kinderen:
1369. i. Willem Abraham van Kempen * 30-01-1909.
ii. Maatje Klazina van Kempen, * 28-12-1909 in Ooltgensplaat. Zij trouwde Dingenis Abraham
Cornelis van Strien, 19-05-1932 in Ooltgensplaat, * 28-06-1903 in Sint Philipsland (zoon van
Jan van Strien en Jacoba Gaakeer), ??? 28-03-1966 in Maurice aux Riches Hommes, Frankrijk.
1370. iii. Abraham Willem van Kempen * 19-03-1911.
1371. iv. Gerrit Willem van Kempen * 29-06-1912.
v. Catharina van Kempen, * 16-07-1913 in Ooltgensplaat. Zij trouwde Johannis Jan Pastoor,
13-07-1946 in Den Haag, * 04-09-1915 in Groningen (zoon van Jan Gorg Pastoor en Jantje
Kamp).
1372. vi. Huig Pieter van Kempen * 02-10-1914.
1373. vii. Koenraad Jacobus van Kempen * 02-10-1914.
1374. viii. Johannes van Kempen * 27-02-1916.
ix. Maria van Kempen, * 09-03-1917 in Ooltensplaat.
x. Elisabeth Lijntje van Kempen, * 20-04-1918 in Ooltgensplaat. Zij trouwde Hendrik Anthonij
Diepenhorst, 28-05-1947 in Strijen, * 09-03-1916 in Strijen (zoon van Jacob Cornelis
Pagina 175
Diepenhorst en Pietje Visser), ??? 01-04-1982 in Den Haag.
1375. xi. Kommer Cornelis van Kempen * 16-10-1920.
xii. Apollonia Teuntje van Kempen, * 18-04-1922 in Ooltgensplaat. Zij trouwde Emile Louis
Clement van Hove, * 18-08-1911 in Sens, Frankrijk.
1376. xiii. Wilhelm Gerardus Cornelis van Kempen * 28-03-1924.
1377. xiv. Teun Eliza van Kempen * 01-02-1927.
788. Pieternella Luijendijk, * 16-01-1873 in Haarlemmermeer, ??? 20-03-1956 in Rotterdam. Zij trouwde
Pieter Trimp, 09-08-1893 in Rotterdam, * 09-11-1866 in Charlois, ??? 01-09-1949 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Cornelis Trimp, * 26-02-1901 in Rotterdam, ??? 14-01-1980 in Rotterdam. Hij trouwde Anna
Maria van Baarle, 14-08-1929 in Rotterdam, * 29-06-1899 in Rotterdam (dochter van Dirk van
Baarle en Johanna Maria Nederveen), ??? 18-05-1982 in Rotterdam.
789. Arij Arensman, * 18-02-1865 in Stad aan het Haringvliet, ??? 24-07-1922 in Stad aan het Haringvliet.
Hij trouwde Marina Pieters, 18-05-1893 in Stad aan het Haringvliet, * 18-05-1868 in Stad aan het
Haringvliet (dochter van Johannes Pieters en Josina de Graaf), ??? 24-12-1946 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
1378. i. Cornelis Arensman * 07-04-1894.
790. Martijntje Arensman, * 01-05-1867 in Stad aan het Haringvliet, ??? 01-01-1939 in Rotterdam. Zij
trouwde (1) Marinus Scherpenisse, 14-02-1889 in Stad aan het Haringvliet, * 01-09-1862 in Stad aan het
Haringvliet (zoon van Willem Scherpenisse en Pieternella Buijs), ??? v 1906. Zij trouwde (2) Gerrit
Bestebreur, 29-11-1906 in Barendrecht, * 24-10-1865 in Rhoon (zoon van Floris Bestebreur en Maria
Verhulp), ??? 13-06-1941 in Oud-Beijerland.
Kinderen van Marinus Scherpenisse:
i. Pieternella Maria Scherpenisse, * 19-08-1889 in Stad aan het Haringvliet.
ii. Laurina Scherpenisse, * 18-09-1890 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Leendert
Oudenaarden, 14-11-1917 in Lekkerkerk, * 12-08-1884 in Lekkerkerk (zoon van Peter
Oudenaarden en Maartje Maria Dekker).
iii. Dingena Scherpenisse, * 02-12-1891 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Hendrik Francois
van Overbeeke, 24-02-1916 in Herkingen, * 25-02-1890 in Herkingen (zoon van Abraham van
Overbeeke en Janna Lena Visser).
iv. Cornelis Scherpenisse, * 09-04-1893 in Stad aan het Haringvliet.
v. Willem Scherpenisse, * 16-11-1894 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde Christina Maria
van der Valk, 10-10-1923 in Rotterdam, * 22-12-1900 in Rotterdam (dochter van Jan van der
Valk en Maria Christina Meijler).
vi. Johannis Scherpenisse, * 28-04-1896 in Stad aan het Haringvliet.
vii. Rachel Maria Scherpenisse, * 30-09-1897 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Klaas
Westerhof, 24-05-1919 in Bedum, * 26-08-1893 in Bedum (zoon van Jan Westerhof en Jantje
Vogelzang).
viii. Maria Scherpenisse, * 06-03-1899 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Bastiaan van
Lieburg, 11-06-1919 in Rotterdam, * 11-01-1897 in Nieuw-Beijerland (zoon van Adrianus
Anthonij van Lieburg en Anna van den Berg).
ix. Johanna Scherpenisse, * ca 1900 in Barendrecht. Zij trouwde Jan de Wachter, 09-01-1924 in
Rotterdam, * 30-10-1897 in Stad aan het Haringvliet (zoon van Willem Johannis de Wachter
en Maria Vaalburg).
x. Izaak Scherpenisse, * 23-06-1901, ??? 18-04-1975 in Rotterdam.
791. Johanna Arensman, * 22-04-1869 in Stad aan het Haringvliet, ??? 12-09-1930 in Rotterdam. Zij
trouwde Adrianus Timmers, 01-11-1895 in Middelharnis, * 01-10-1869 in Den Bommel (zoon van Pieter
Timmers en Pieternella Wagner), ??? 19-10-1909 in Rotterdam.
Kinderen:
i. Adriana Pieternella Timmers, * 12-10-1896 in Rotterdam. Zij trouwde Cornelius Johannes
Spermon, 30-01-1918 in Rotterdam, * 24-01-1897 in Rotterdam (zoon van Cornelius Johannes
Spermon en Adriana Willemina Gerhard).
Pagina 176
ii. Laurina Timmers, * 31-10-1897 in Rotterdam.
iii. Hendrik Pieter Timmers, * 18-07-1999 in Rotterdam.
iv. Cornelia Timmers, * 16-10-1900 in Rotterdam. Zij trouwde Teunis van Nood, 26-01-1921 in
Rotterdam, * 29-04-1898 in Leiden (zoon van Lambertus van Nood en Petronella van
Leeuwen).
v. Pieternella Timmers, * 13-04-1902 in Rotterdam. Zij trouwde Jacob Wilhelm Bogaert,
09-12-1925 in Rotterdam, * 07-12-1900 in Rotterdam (zoon van Samuel Bogaert en Cornelia
Pieternella Bekker).
vi. Willem Timmers, * 22-02-1906 in Rotterdam, ??? 12-08-1910 in Rotterdam.
vii. Johanna Timmers, * 21-08-1907 in Rotterdam.
viii. Arentje Timmers, * 30-11-1908 in Rotterdam.
792. Laurens Arensman, * 30-01-1879 in Stad aan het Haringvliet, ??? 03-12-1961 in Goedereede, begraven
06-12-1961 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde Sietje van Biert, 22-11-1905 in Stad aan het
Haringvliet, * 21-03-1882 in Stad aan het Haringvliet (dochter van Jacob van Biert en Alida Wolfert), ???
20-10-1917 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
i. R. Arensman.
ii. J. Arensman.
1379. iii. Laurina Arensman * 28-05-1907.
iv. Cornelis Arensman, * ca 1910 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde Jannetje Voogt,
08-09-1932 in Wateringen, * ca 1908 in Rozenburg (dochter van Cornelis Bernardus Voogt en
Antje Quak).
v. Gerrit Arensman, * ca 1911, ??? 27-03-1939 in Stad aan het Haringvliet.
1380. vi. Teunis Arensman * 10-01-1914.
vii. Alida Arensman, * ca 1915, ??? 23-08-1915 in Stad aan het Haringvliet.
793. Adrianus Arensman, * 03-12-1881 in Stad aan het Haringvliet, ??? 23-01-1949 in Stad aan het
Haringvliet, begraven 26-01-1949 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde (1) Lena van den Boogert,
24-05-1905 in Stad aan het Haringvliet, * 09-11-1881 in Middelharnis (dochter van Jacob van den Boogert
en Elisabeth Bogerman), ??? 14-02-1915 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde (2) Lena Timmer,
25-04-1917 in Stad aan het Haringvliet, * 09-10-1888 in Nieuwe Tonge (dochter van Johannes Timmer en
Arentje Gebraad), ??? 08-08-1930 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen van Lena van den Boogert:
i. Johanna Elisabeth Arensman, * ca 1905 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Teunis du
Pree, 19-06-1925 in Den Bommel, * 12-07-1899 in Den Bommel (zoon van Simon du Pree en
Bastiaantje Leijdens).
Kinderen van Lena Timmer:
ii. Arie Arensman, * ca 1919, ??? 02-04-1919 in Stad aan het Haringvliet.
794. Cornelis Arensman, * 03-10-1885 in Stad aan het Haringvliet, ??? 18-05-1958 in Dirksland, begraven
21-05-1958 in Stad aan het Haringvliet. Hij trouwde Dina van Rossum, 05-05-1909 in Stad aan het
Haringvliet, * 06-06-1885 in Stad aan het Haringvliet (dochter van Jan van Rossum en Johanna Spee), ???
05-04-1968 in Stad aan het Haringvliet, begraven 09-04-1968 in Stad aan het Haringvliet.
Kinderen:
1381. i. Cornelis Arensman * 08-01-1910.
ii. Johanna Seeltje Arensman, * ca 1911 in Stad aan het Haringvliet. Zij trouwde Cornelis
Trommel, 25-09-1931 in Stad aan het Haringvliet, * ca 1910 in Stad aan het Haringvliet (zoon
van Jan Trommel en Wouterina Korteweg).
iii. Jan Arensman, * 19-03-1915 in Stad aan het Haringvliet, ??? 02-04-1915 in Stad aan het
Haringvliet.
1382. iv. Arie Arensman * 27-05-1920.
v. doodgeboren Arensman, * 20-06-1925 in Stad aan het Haringvliet, ??? 20-06-1925 in Stad aan
het Haringvliet.
795. Abram Breeman, * 13-03-1853 in Sommelsdijk, ??? 21-07-1934 in Sommelsdijk. Hij trouwde Aaltje
Pagina 177
van der Laan, 28-04-1876 in Sommelsdijk, * 09-10-1853 in Sommelsdijk (dochter van Adrianus van der
Laan en Geertrui Freen), ??? 30-12-1916 in Sommelsdijk.
Kinderen:
1383. i. Johanna Breeman * ca 1877.
ii. Geertrui Breeman, * ca 1878 in Middelharnis. Zij trouwde Cornelis Keijzer, 01-12-1899 in
Sommelsdijk, * 27-04-1875 in Middelharnis (zoon van Laurus Keijzer en Adriana Noorman).
iii. Marinus Breeman, * ca 1881 in Sommelsdijk. Hij trouwde Teuntje Elizabeth van Delft,
18-08-1905 in Middelharnis, * 01-07-1882 in Middelharnis (dochter van Maarten van Delft en
Elisabeth Muije).
iv. Adrianus Breeman, * ca 1886 in Sommelsdijk. Hij trouwde Adriana de Bloeme, 17-09-1909 in
Middelharnis, * 03-12-1884 in Middelharnis (dochter van Mattheus de Bloeme en Elisabeth
Cornelia Koster).
796. Cornelis Breeman, * 23-08-1855 in Sommelsdijk, ??? 29-07-1934 in Sommelsdijk. Hij trouwde
Hilletje Koster, 28-04-1882 in Middelharnis, * 23-01-1859 in Middelharnis (dochter van Leendert Koster
en Lena Razenberg), ??? 16-05-1918 in Sommelsdijk.
Kinderen:
1384. i. Adriaantje Breeman * ca 1884.
ii. Elizabeth Cornelia Breeman, * ca 1891 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jan van den Berg,
27-09-1918 in Sommelsdijk, * 15-02-1889 in Middelharnis (zoon van Pieter van den Berg en
Cornelia Schol).
iii. Johanna Breeman, * ca 1893 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jacob van 't Hof, 14-03-1913 in
Sommelsdijk, * 11-11-1884 in Dirksland (zoon van Teunis van 't Hof en Maria Vaalburg).
iv. Abraham Breeman, * ca 1895 in Sommelsdijk. Hij trouwde Burgje Wielaard, 24-02-1922 in
Sommelsdijk, * 05-05-1894 in Middelharnis (dochter van Leendert Wielaard en Maatje
Peekstok), ??? 26-01-1923 in Dirksland.
1385. v. Jan Breeman * ca 1896.
797. Pieter Breeman, * ca 1859 in Sommelsdijk, ??? 05-04-1932 in Sommelsdijk. Hij trouwde Jannetje
Nelis, 22-04-1886 in Sommelsdijk, * 05-07-1862 in Sommelsdijk (dochter van Krijn Nelis en Johanna van
den Boogert), ??? 27-03-1939 in Sommelsdijk.
Kinderen:
i. Johanna Breeman, * 17-02-1887 in Sommelsdijk. Zij trouwde Jan van Strien, 30-10-1908 in
Sommelsdijk, * 29-09-1885 in Middelharnis (zoon van Jan van Strien en Teuntje Blok).
1386. ii. Krijntje Breeman * 06-02-1893.
iii. doodgeboren Breeman, * 26-02-1897 in Sommelsdijk, ??? 26-02-1897 in Sommelsdijk.
iv. doodgeboren Breeman, * 27-05-1899 in Sommelsdijk, ??? 27-05-1899 in Sommelsdijk.
1387. v. Marinus Breeman * 04-01-1901.
798. Arend Witvliet, * 04-03-1860 in Middelharnis, ??? 10-02-1928 in Middelharnis. Hij trouwde (1) Eva
Sprong, 18-10-1895 in Middelharnis, * 15-08-1860 in Middelharnis (dochter van Herman Sprong en Anna
Langejan), ??? 09-03-1907 in Middelharnis. Hij trouwde (2) Pieternella Slinger, 05-03-1908 in Oude
Tonge, * 17-02-1877 in Oude Tonge (dochter van Dingeman Slinger en Maria Timmers), ??? 11-10-1940 in
Middelharnis.
Kinderen van Eva Sprong:
i. Machiel Herman Witvliet, * 18-12-1896 in Middelharnis. Hij trouwde Gerritje van Erkel,
22-08-1919 in Sommelsdijk, * 09-11-1897 in Oude Tonge (dochter van Frans van Erkel en
Jannetje Hartman), ??? 23-02-1946 in Middelharnis.
Kinderen van Pieternella Slinger:
ii. Dina Maria Witvliet, * ca 1914, ??? 10-11-1918 in Middelharnis.
799. Neeltje Witvliet, * 03-09-1865 in Middelharnis, ??? 20-03-1935 in Middelharnis. Zij trouwde Pieter
Boeter, 29-01-1886 in Middelharnis, * 18-03-1866 in Middelharnis (zoon van Cornelis Boeter en
Magtelina Hotting), ??? 03-08-1944 in Middelharnis.
Kinderen:
i. Cornelis Boeter, * 22-01-1886 in Middelharnis. Hij trouwde Burgje de Ruiter, 03-09-1909 in
Pagina 178
Middelharnis, * 11-06-1889 in Dirksland (dochter van Willem de Ruiter en Lijntje van Loo).
ii. Machiel Boeter, * 08-07-1888 in Middelharnis, ??? 27-04-1889 in Middelharnis.
iii. Maria Boeter, * 27-04-1887 in Middelharnis, ??? 25-04-1889 in Middelharnis.
iv. Machiel Boeter, * 06-09-1890 in Middelharnis. Hij trouwde Anthonia Hendrika Buurveld,
29-08-1913 in Sommelsdijk, * 13-09-1891 in Sommelsdijk (dochter van Jaspert Buurveld en
Geertje van de Polder).
v. Joost Boeter, * 07-09-1893 in Middelharnis. Hij trouwde Lena Bruggeman, 25-08-1928 in
Goedereede, * 1902 in Goedereede (dochter van Johannis Willem Bruggeman en Catharina
Tanis).
vi. Maria Boeter, * 22-07-1896 in Middelharnis, ??? 16-11-1947 in Sommelsdijk. Zij trouwde Dirk
van der Bij, 07-07-1927 in Middelharnis, * ca 1896 in Sommelsdijk (zoon van Dirk van der Bij
en Marina Vink), ??? 15-11-1950 in Dirksland.
1388. vii. Gerrit Boeter * 12-06-1899.
viii. Arend Boeter, * 16-09-1902 in Middelharnis, ??? 15-03-1968. Hij trouwde Adriana Driesse, *
12-12-1923 in Middelharnis (dochter van Maarten Jacob Driesse en Jobje Sprong).
800. Trijntje Witvliet, * 07-09-1869 in Middelharnis, ??? 11-08-1938 in Goedereede. Zij trouwde (1) n. Zij
trouwde (2) Jan de Bloeme, 25-10-1895 in Middelharnis, * 04-08-1865 in Middelharnis (zoon van
Heijmen de Bloeme en Maria van Brussel), ??? 02-02-1928 in Goedereede.
Kinderen van n:
i. Machiel Witvliet, * 21-06-1893 in Middelharnis.
Kinderen van Jan de Bloeme:
ii. Mattheus de Bloeme, * 16-07-1897 in Middelharnis. Hij trouwde Johanna 't Mannetje,
03-07-1926 in Goedereede, * ca 1904 (dochter van Teunis 't Mannetje en Kaatje van der
Wende).
iii. Hijmen de Bloeme, * 23-02-1901 in Middelharnis, ??? 15-08-1901 in Middelharnis.
iv. Maria Adriana de Bloeme, * ca 1904 in Middelharnis. Zij trouwde Dimmen Bruggeman,
11-03-1926 in Goedereede, * ca 1906 (zoon van Jan Bruggeman en Klazina Tanis).
Tiende Generatie
801. Aart Witvliet, * 28-10-1880 in Melissant, ??? 19-12-1967 in 's-Gravenhage. Hij trouwde Anna de
Haan, 03-10-1928 in 's-Gravenhage, * 02-08-1898 in Loosduinen (dochter van Gerrit de Haan en Jantje
Feiken), ??? 14-03-1984 in 's-Gravenhage.
Kinderen:
i. Hans Witvliet, * 08-12-1930 in 's-Gravenhage.
802. Meinsje Witvliet, * 19-04-1885 in Melissant, ??? 20-03-1973 in 's-Gravenhage. Zij trouwde Leendert
Visser, 24-10-1917 in 's-Gravenhage, * 05-06-1892 in Werkendam (zoon van Arie Visser en Margaretha
van de Werken), ??? 05-03-1929 in 's-Gravenhage.
Kinderen:
i. Helena Wilhelmina Visser, * 18-06-1925 in 's-Gravenhage.
803. Maria Witvliet, * 08-04-1883 in Dirksland, ??? 1963 in Dordrecht. Zij trouwde Willem Adamse,
14-07-1904 in Dirksland, * 06-11-1881 in Stellendam (zoon van Adrianus Cornelis Adamse en Arentje
Both), ??? 1972 in Dordrecht.
Kinderen:
1389. i. Leendert Adamse * 02-12-1906.
804. Hugo Witvliet, * 31-07-1884 in Nieuwe Tonge, ??? 08-09-1937 in Dirksland. Hij trouwde Cornelia
Hameete, 18-06-1908 in Dirksland, * 15-08-1887 in Melissant (dochter van Pieter Hameete en Abra
Vreeswijk), ??? 28-07-1969 in Capelle aan de IJssel.
Kinderen:
i. Leendert Witvliet, * 02-12-1908 in Dirksland.
ii. Pieter Witvliet, * 29-08-1910 in Dirksland, ??? 28-07-1939 in Dirksland.
Pagina 179
iii. Cornelis Witvliet, * 07-11-1911 in Dirksland.
iv. Abraham Witvliet, * 03-05-1913 in Dirksland.
v. Dingena Maria van Vliet, * 16-07-1914 in Dirksland.
vi. Adrianus Witvliet, * 27-09-1916 in Dirksland, ??? 27-06-1946 in Velsen.
vii. Maria Witvliet, * 21-06-1919 in Dirksland.
viii. Jan Witvliet, * 21-06-1920 in Dirksland.
ix. Jan Witvliet, * ca 1923, ??? 14-09-1925 in Dirksland.
x. Jannetje Witvliet, * 29-03-1926 in Dirksland.
xi. Lena Witvliet, * 30-08-1927 in Dirksland.
805. Cornelia Witvliet, * 04-11-1891 in Melissant. Zij trouwde Cornelis Kn??ps, 04-03-1915 in Dirksland,
* 19-05-1892 in Melissant (zoon van Cornelis Kn??ps en Francina van Zielst).
Kinderen:
i. Francina Kn??ps, * ca 1916, ??? 05-02-1916 in Dirksland.
806. Eva Kn??ps, * 14-12-1888 in Dirksland. Zij trouwde Job Kooman, 23-08-1917 in Dirksland, *
24-01-1891 in Melissant (zoon van Aren Kooman en Louwrientje Struik).
Kinderen:
i. Aren Kooman, * 11-1917.
1390. ii. Arentje Kooman * 01-09-1921.
iii. Laurien Kooman, * 30-06-1924.
807. Hugo Kn??ps, * 12-06-1890 in Dirksland. Hij trouwde Willempje Dubbeld, 14-07-1911 in
Sommelsdijk, * 21-03-1893 in Sommelsdijk (dochter van Jacob Dubbeld en Maatje van Hoften), ???
09-04-1935 in Dirksland.
Kinderen:
i. Leendert Cornelis Kn??ps, * ca 1912, ??? 19-02-1945 in Dortmund.
ii. Gilzia Kn??ps, * 1917, ??? 10-11-1918 in Melissant.
iii. Willem Kn??ps, * ca 1929, ??? 16-11-1929 in Melissant.
808. Marinus Knops, * 01-10-1894 in Dirksland, ??? 31-05-1984. Hij trouwde Maria Ersina van Oostende,
10-05-1917 in Dirksland, * 09-01-1898 in Ooltgensplaat (dochter van Jan van Oostende en Bartha Maria
Berkhout), ??? 08-02-1973.
Kinderen:
i. Jacob Knops, * ca 1921, ??? 22-09-1922 in Dirksland.
809. Adrianus Kn??ps, * 08-06-1897 in Dirksland. Hij trouwde Dingena Petronella Markwat, 19-03-1920
in Dirksland, * ca 1900 in Almkerk (dochter van Philippus Markwat en Maria Pullen).
Kinderen:
i. Leendert Philippus Knops, ??? 04-04-1945 in Nordhausen (D).
810. Aart van Rumpt, * 20-09-1885 in Den Bommel, ??? 04-12-1970 in Rhoon. Hij trouwde Pietertje
Bastiaantje van Helden, 22-11-1917 in Herkingen, * 09-05-1895 in Herkingen (dochter van Jan van
Helden en Johanna Hogerwerf), ??? 16-03-1953 in Rhoon, begraven 21-03-1953 in Rhoon.
Kinderen:
1391. i. Cornelis van Rumpt * 27-05-1918.
1392. ii. Jan van Rumpt * 02-04-1920.
1393. iii. Willempje van Rumpt * 24-07-1921.
1394. iv. Johan van Rumpt * 24-10-1923.
1395. v. Bastiaantje van Rumpt * 31-12-1924.
1396. vi. Johanna van Rumpt * 27-05-1931.
811. Dani??l van Rumpt, * 01-05-1888 in Den Bommel, ??? 02-06-1964 in Herkingen, begraven 06-06-1964
in Herkingen. Hij trouwde Geertje Witvliet, 24-04-1913 in Herkingen, * 31-08-1890 in Herkingen
(dochter van Cornelis Witvliet en Tannetje Bouwens), ??? 07-03-1982 in Herkingen.
Kinderen:
Pagina 180
1397. i. Cornelis van Rumpt * 17-11-1913.
1398. ii. Tannetje van Rumpt * 15-02-1916.
1399. iii. Aart van Rumpt * 18-05-1920.
812. Adriaantje van Rumpt, * 30-09-1890 in Den Bommel, ??? 13-03-1956. Zij trouwde Leendert Arnold
Klem, 02-05-1912 in Herkingen, * 02-05-1872 in Herkingen (zoon van Arie Klem en Adriana Bevelander),
??? 14-12-1921 in Herkingen.
Kinderen:
i. Arie Klem, * 20-11-1913, ??? 16-02-1986.
813. Andries Willem van Rumpt, * 23-07-1893 in Oude Tonge, ??? 16-07-1967 in Oosterhout (G), begraven
20-07-1867 in Oosterhout (G). Hij trouwde (1) Joanna Catharina van Bergen, 20-10-1921 in Steenbergen,
* 04-07-1897 in Steenbergen (dochter van Jan van Bergen en Joanna Cornelia van de Par), ??? 22-09-1944 in
Valburg. Hij trouwde (2) Gerritje Dirkje Geertruida Nab, 13-12-1955 in Oosterhout (G), * 09-07-1907 in
Valburg, ??? 29-11-1990 in Oosterhout (G), begraven 03-12-1990 in Oosterhout (G).
Kinderen van Joanna Catharina van Bergen:
i. Willempje Cornelia van Rumpt, * 19-04-1924 in Valburg, ??? 20-11-1936.
1400. ii. Johannes Cornelis van Rumpt * 03-10-1926.
iii. Cornelis Josephus Franciscus van Rumpt, * 18-12-1932 in Valburg. Hij trouwde J. A. Th.
Peters, 08-07-1958.