Startpagina??? > ???

Historie - Gebeurtenissen

Bezoek??prinses??Juliana??en prins Bernhard aan Flakkee

In 1947 bezochten prinses??Juliana??en prins Bernhard het eiland Goeree en Overflakkee. ???s Morgens waren ze bij het monumentje van de oorlogsslachtoffers in Achthuizen, later op de boerderij van Leo Jacobs in Zuidzijde.??In Middelharnis overhandigde Irene Beatrix van Vliet-Volwerk rond half tien?????s??morgens het prinselijk paar het lied dat door haar moeder was gemaakt.


Man doodgestoken in Zuidzijde

??
Op 7 augustus 1825 begaf Anthony van Weel Dz (1), schout van de gemeente Den Bommel, nadat hij bericht had ontvangen dat in Zuidzijde een man was doodgestoken, zich naar de plaats delict. Om twaalf uur ???s nachts daar aangekomen vond hij voor het huis van Johannis Sielemans (2) inderdaad het lijk van een man die hij herkende als Pieter Bakker (3), oud 22 jaar, arbeider van beroep, wonende op Den Bommel. Hij gaf opdracht het lijk in het huis van Johannis Sielemans te brengen, en daar is hij in gezelschap van Anthony van der Haart en Hendrik Tiggelman, beiden ingezetenen van Den Bommel, overgegaan tot het opmaken van het proces-verbaal.
Na het ontbloten van het lijk werd ontdekt dat er drie wonden met een mes waren aangebracht. De heer G. van der Wall, genees- en heelmeester in deze gemeente, werd geroepen om die wonden te onderzoeken. Deze heeft na het afleggen van de eed dat hij alles naar eer en geweten zou doen, verklaard dat hij het volgende heeft vastgesteld:
1.?????? Een snee over het gezicht, bijna 21 cm lang, vanaf de voorhoofdsspier schuin naar beneden lopend over de linker oogkas en de wangspier tot op de kin.
2.?????? Een eenvoudig wondje op de borst in de hartstreek, een oppervlakkige snee, bijna 3 cm lang, die niet in de borst was doorgedrongen.
3.?????? Een steek in de linkerdij, 8 ?? cm diep en bijna 3 cm lang. Uit deze wond is een aanzienlijke hoeveelheid bloed gekomen. Waarschijnlijk is door deze steek de slagader doorgestoken, en is door hevig bloedverlies en niet tijdige heelkundige hulp de dood het gevolg geweest.
??
Deze verklaring is na voorlezing ondertekend door de heer Van der Wall.
??
Vervolgens hebben wij in het bijzijn van Anthony van der Haart en Hendrik Tiggelman voor ons laten komen Johannes Sielemans, die ons heeft verklaard dat de overleden Pieter Bakker ???s avonds rond zeven uur woorden heeft gehad met Cornelis van Reij (4), momenteel hier woonachtig, maar in dienst van de Nationale Militie. Pieter Bakker had daarop Van Reij een klap in het gezicht gegeven. Vervolgens hadden de ruziezoekers messen gepakt, waarmee zij elkaar trachten te steken. Daarna waren de vechtende mannen uit het huis (5) naar buiten gegaan, gevolgd door verscheidene personen die ook in het huis waren, onder hen ook Cornelis den Braber (6), bouwknecht in Zuidzijde, die Cornelis van Reij te hulp was geschoten.
Verder had Johannes Sielemans alleen nog maar gezien dat Pieter Bakker achterover voor zijn huis dood was neergevallen.
??
Deze verklaring is door Johannes Sielemans getekend.
??
Na de melding dat het gebeurde was voorgevallen voor het huis van A. van der Sande (7), broodbakker in Zuidzijde, hebben wij deze voor ons ontboden. Deze heeft verklaard dat hij in huis was en niets van het verwonden van Bakker heeft gezien, maar dat na het gebeurde bij hem een mes en schede in huis waren gegooid, die hij ons heeft overhandigd. Wij hebben ontdekt dat het mes met bloed was bevlekt, en dat de schede was gemerkt met de letters C.D.B. 1825.
Verder verklaarde Van der Sande nog, dat Dirk Intema (8), arbeider onder Ooltgensplaat, en Jan Kouwenberg, scharenslijper te Oude Tonge en diens dochter tegen hem hebben gezegd door wie Pieter Bakker is verwond.
??
Wij hebben hiervan proces-verbaal opgemaakt, dat wij met de getuigen na voorlezing hebben ondertekend: A. van der Haart, Hendrik Tiggelman, Van Weel Dz
??
Op 8 augustus 1825 om vijf uur ???s morgens hebben wij, Anthony van Weel Dz, secretaris van de gemeente Den Bommel, voor ons laten komen Pieter Kievit (9), arbeider, oud 21 jaar, Willem ter Beek, schoenmaker, oud 27 jaar, Johannis Bruinsel, arbeider, 36 jaar, allen woonachtig te Den Bommel, allen volgens geruchten tegenwoordig bij alles wat gisterenavond is gebeurd.
Zij bevestigen wat Johannes Sielemans ons heeft verklaard. Zij verklaren verder dat Pieter Bakker door Pieter Kievit is tegengehouden om tegen Van Reij en Den Braber door te vechten. Pieter Bakker is door Pieter Kievit bij de arm gegrepen om hem in huis te laten gaan. Op dat moment was Cornelis den Braber achter hen aangelopen, en had hij Pieter Bakker een steek in zijn bil gegeven. De wond die hevig bloedde heeft kort daarna geleid tot de dood van Bakker.
Wij hebben van deze verklaring dit proces-verbaal opgemaakt, dat door W. ter Beek en ons na voorlezing is ondertekend. Pieter Kievit en Johannis Bruinsel verklaarden dat ze niet konden schrijven of met hun naam konden ondertekenen.
Getekend Willem ter Beek, Van Weel Dz
??
(1) Davidsz, 1799-1872, secretaris van Ooltgensplaat en Den Bommel, later burgemeester van Den Bommel en Ooltgensplaat, lid van de Staten-Generaal, lid van de 1e Kamer
(2) 1764-1834
(3) geboren op 22-08-1803 te Den Bommel, zoon van Jacob Bakker en Sara van Waard
(4) geboren op 17-11-1803 te Den Bommel, zoon van Jacob Dirksz van Reij en Jannetje Cornelisdr Springvloed
(5) Dit huis zal een kroeg zijn geweest.
(6) geboren op 15-11-1803 te Den Bommel, zoon van Pieter Mattheusz den Braber en Maria Cornelisdr Zeedijk
(7) 1776-1856
(8) 1770-1832
(9) Pieter Kievit???s vrouw Sijtje van Waard was een neef van Pieter Bakker.
??
Overlijdensakte en proces-verbaal zijn gevonden door Joke van Rumpt
Bewerking van de tekst door Cor Koene


In de??Maas-en Scheldebode van 09-02-1907 lazen we:

Moordaanslag

??

Zondag j. l. omstreeks middernacht ging de jachtopziener van mr. A. J. C. van Weel (1), de heer C. G. Putker (2), in de gemeente Ooltgensplaat woonachtig, even naar buiten om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van het voortdurend aanslaan van zijn jachthond. Even buiten zijn woning komend kwam hij tot de ontdekking dat in zijn onmiddellijke nabijheid een persoon op de grond lag. De onbekende gunde de jachtopziener geen tijd om nader kennis te maken, maar vuurde meteen met zijn geweer op de jachtopziener.

Gelukkig miste het schot zijn doel. De kogel ging op geringe afstand langs hem heen en kwam via de bergplaats van Putker in de w.c. terecht.

Het was een laaghartige daad, temeer omdat de jachtopziener??niets vermoedend,??slechts uit trouwe plichtsbetrachting naar buiten was gegaan.

??

Uit de????Maas- en Scheldebode van 29-05-1909:

Poging tot doodslag

??

De man die vanmorgen medebeklaagde was in de geruchtmakende zaak betreffende de inbraak te Melissant, de 38-jarige veldarbeider, Chr. A. W. (3), wonende te Den Bommel, stond na de pauze terecht, aangeklaagd wegens poging tot doodslag. In de nacht van 2 op 3 februari 1907 schoot hij van korte afstand met een met hagel geladen geweer op jachtopziener C. G. Putker.

Beklaagde ontkende. Hij zei dat hij niet op de plaats van het misdrijf was geweest. Het was volgens hem best mogelijk dat er op de jachtopziener geschoten was, maar hij had het niet gedaan.

Als deskundige werd allereerst gehoord dr. W. F. J.??Milatz??uit Rotterdam, die een uitvoerig onderzoek naar de zaak had ingesteld.

De tweede deskundige, de heer C. L. N. J. de Swart, verklaarde dat een schot op 25 ?? 30 meter afstand nog dodelijk kon zijn.

Jachtopziener C. G. Putker verklaarde in de nacht van 2 op 3 februari wakker te zijn geworden door het aanslaan van de hond die voor de deur lag. Toen hij buiten kwam, viel er een schot. De hagel vloog rakelings langs zijn gezicht.

Getuige J. v. d M. (4) verklaarde dat beklaagde tegen hem had gezegd: Ik heb met een geladen schietgeweer op Putker geschoten! ????

Beklaagde ontkende dit en schreeuwde met tranen in de ogen dat hij in de luren werd gelegd door de familie van getuige V.d M. Diens vader zat voor een grote inbraak in de gevangenis.

Getuige Th. v. d. M. (5), thans verblijvend in een Rijkswerkinrichting, broer van de vorige getuige, verklaarde erbij geweest te zijn toen beklaagde schoot. Zij waren die nacht aan het stropen en getuige had gezegd: Pas op, straks komt Putker. Beklaagde had gezegd: O, laat dat maar aan mij over. Juist op dat moment ging de deur van Putker???s woning open, en viel het schot.

Beklaagde noemde het allemaal leugens en zei, dat beide getuigen een wrok tegen hem hadden, omdat hij, beklaagde, hoofdgetuige was geweest in een zaak van hun vader (6).

Het Openbaar Ministerie eiste 6 jaar gevangenisstraf.

Beklaagde: Het is een schande voor land en volk! Voor deze zaak word ik onrechtvaardig gestraft.

Uitspraak over 14 dagen.

??

Uit de????Maas- en Scheldebode van 12-06-1909:

Uitspraak

C. A. W., 38 jaar, veldarbeider te Den Bommel, wordt wegens poging tot doodslag op de onbezoldigde rijksveldwachter C. G. Putker te Ooltgensplaat veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf.

??

(1)?????????????????????? Agatinus Johannis Cornelis van Weel, 1837-1916, wonende te Ooltgensplaat

(2)?????????????????????? Cornelis Gerardus Putker, geboren 1867 te Bloemendaal, wonende te Achthuizen

(3)?????????????????????? Christiaan Adrianus Wesdijk, geboren 1871 te Stad aan het Haringvliet, wonende te Zuidzijde

(4)?????????????????????? Johannes van der Maden, g 1888 te Zuidzijde, wonende aldaar

(5)?????????????????????? Theodorus van der Maden, 1881-1955, geboren en wonende te Zuidzijde

(6)?????????????????????? Hendrikus van der Maden, 1853-1944, geboren en wonende te Zuidzijde