Startpagina??? > ???Gastschrijvers??? > ???

Irene van Vliet-Volwerk - Verkeerde rapportcijfers

De kerstvakantie is een fijne tijd voor de schooljeugd, eenpaar weken geen huiswerk maken, maar uitkijken naar de gezelligheid van defeestdagen en naar de uitjes die je in deze tijd van het jaar kunt doen.

Zoging dat ook bij mij eind december 1955.

Alsleerling van de derde klas van de Openbare MULO keek ook ik uit naar dekerstvakantie, maar voor het zover was, moesten eerst nog de rapporten wordenuitgedeeld. Dat was altijd een spannend moment.

Alshet hoofd van de school, de heer S.J. Menheer, met de rapporten onder zijn armhet lokaal binnen kwam, was het muisstil. Het was altijd een plechtig moment.Wanneer je naam werd afgeroepen, ging je naar voren om het rapport in ontvangstte nemen.

Weerterug op je plaats, keek je meteen naar de cijfers die op het rapport wareningevuld. Dan werd het heel rumoerig in de klas. De ene leerling wasteleurgesteld, omdat hij een lager cijfer had dan op het vorige rapport, en eenandere leerling was blij met een hoger cijfer. Iedereen had wel iets te zeggen.

Toenik mijn rapport had bekeken, was ik echt geschokt! Met bijna alle vakken was ikachteruit gegaan. Hoe kon dat nu gebeuren? ik begreep er helemaal niets van.

Terneergeslagenfietste ik naar huis. Juist die dag zouden mijn ouders en ik ons mooie groterehuis in Sommelsdijk?? betrekken, maar ikwas zo in gedachten, dat ik nog naar het oude huis fietste. Het stond er leegen troosteloos bij.

Inons nieuwe huis zaten mijn ouders uitgeblust uit te rusten op hun stoel. Deverhuizing had er bij hen flink op ingehakt. Ze waren allebei doodmoe. Nu moestik hen ook nog eens mijn slechte rapportcijfers laten zien???. Eerst maar evenmijn nieuwe kamertje boven gaan bekijken, dacht ik. Hoewel ik in eersteinstantie heel blij was geweest, dat ik eindelijk eens een kamertje voor mezelfkreeg - mijn oudere zus was in het voorjaar getrouwd -, kon het me nu niet zoboeien. Ik zat te veel met mijn slechte rapportcijfers in de maag.?? Toen mijn moeder me riep dat ik iets konkomen drinken, kon ik het niet langer uitstellen. Met het rapport in de handenliep ik naar beneden.

Schoorvoetendoverhandigde ik het aan mijn vader, die het gelijk ging bekijken. Zijn reactie kwamal gauw::?? ???Zo dame, wat heb jij delaatste tijd op je kamer uitgevoerd? Niet veel, begrijp ik, en buiten maarachter de jongens aan zitten, dat kun je wel, h?????? Nu ging ik in die tijd inderdaadom met een ouder vriendje uit Dirksland, Daar fietste ik na schooltijd wel eensheen, stiekem, maar thuis waren ze toch op de hoogte, begreep ik nu.

Nade feestdagen zou er ???s avonds op school een spreekuur zijn, waar de ouders metde leraren een babbeltje konden maken over de prestaties van hun zoon ofdochter. Mijn vader had hier nog nooit gebruik van gemaakt, omdat daar nooit redenvoor was geweest, maar nu mijn cijfers zo omlaag waren gegaan, vond hij het ditkeer wel nodig.

Ikvond het allemaal heel erg vervelend. Hoe zou dit aflopen??? Er is eenspreekwoord dat zegt: ???Als de nood het hoogst is, is de redding nabij???, engelukkig was dit hier ook het geval.

Opde dag voor Kerst werd er namelijk bij ons een envelop bezorgd met daarin eenbriefje van het hoofd der school en???. een nieuw rapport! Bij het invullen van mijnrapportcijfers had de heer Menheer een vergissing gemaakt. Hiervoor bood hijmijn ouders en mij zijn welgemeend excuus aan.

Wateen opluchting!?? De cijfers in het nieuwerapport klopten?? allemaal.

Triomfantelijkverscheurde ik het rapport, dat zoveel teleurstelling en verdriet bij mij?? teweeg had gebracht.

Nukon ik toch met een heerlijk gevoel de kerstdagen in. Mijn kamertje in onsnieuwe huis werd ineens?? weer mooi, mijnvader hoefde niet naar het spreekuur, kortom,??mijn wereldje zag er gelijk weer zonniger uit.

Het excuusbriefje
https://sites.google.com/site/koenegenealogie/Home/gastschrijvers/irene-van-vliet-volwerk---verkeerde-rapportcijfers/Verkeerde%20rapportcijfers1.jpg

de heer Menheer
https://sites.google.com/site/koenegenealogie/Home/gastschrijvers/irene-van-vliet-volwerk---verkeerde-rapportcijfers/Verkeerde%20rapportcijfers2.jpg