Startpagina??? > ???Eigen schrijfsels??? > ???

Organisaties van landarbeiders, boeren en middenstanders in Achthuizen

In 1917 werd een geitenfokvereniging opgericht die zich aansloot bij de R. C. Centrale Vereniging te Lisse. Naar aanleiding van een staking door landarbeiders in Oude Tonge werd rond Pasen 1918 een afdeling opgericht van de landarbeidersvereniging Sint Deusdedit. Daardoor werd voorzien in de al lang gevoelde behoefte om zich te verenigen. De pastoor had weinig begrip voor de staking, hij vond die ???dwaselijk??? ondernomen. Het gevolg van het zich verenigen van de landarbeiders was dat ook de werkgevers ertoe overgingen zich te organiseren in de Land- en Tuinbouwbond. Vrijwel alle boeren in de parochie sloten zich aan, uitgezonderd enige landbouwers aan de Kranendijk die geldelijk voordeel boven hun principes stelden. Zij verenigden zich in een neutrale vereniging te Oude Tonge. In 1919 werd in Achthuizen een afdeling opgericht van de R. K. Middenstandsbond ???de Hanze???.