Startpagina??? > ???Eigen schrijfsels??? > ???

De zoektocht naar de roots van twee ???verloren dochters??? Kalle???

Dezoektocht naar de roots van twee ???verloren dochters??? Kalle???

Bij het ordenen van de familie Kalle uit Sommelsdijk kwamik tegen Leuntje Arensdr Kalle, op 03-12-1738 te Oude Tonge getrouwd metHerbert Herbertsz van Zielst. Bij de doop van haar zoon Herbert op 15-02-1739te Oude Tonge trof ik aan als getuige Celigie Kalle. Dat zou een zuster vanLeuntje kunnen zijn. Omdat Leuntje???s tweede kind Ariaantje heette, zat ik tedenken aan Aren Leendertsz Kalle en Ariaantje Pietersdr van den Bosch als mogelijkeouders.

Seligie Kalle kwam ik tegen als Celijtje Arensdr Kalle,op 25-05-1733 te Sommelsdijk getrouwd met Laurens Laurensz Hollander. Omdat ookzij een dochter Ariaantje liet dopen, op 28-03-1734 te Sommelsdijk, versterktedat de indruk dat ook zij een dochter moest zijn van Aren Leendertsz Kalle enAriaantje Pietersdr van den Bosch.

Op de cd ???Families of South Holland??? trof ik echterLeuntje en Celijtje niet aan, en ook een speurtocht in het doopboek vanSommelsdijk leverde geen resultaat op. Daarom maar weer eens contact gezochtmet Joke van Rumpt.

Haar antwoord kwam snel: ???Aren Leendertsz Kalle enAriaantje Pietersdr van den Bosch lijken mij niet de ouders van Leuntje enCelijtje.??Aren Leendertsz Kalle en Ariaantje Pietersdr van den Bosch trouwdenop 25-02-1700 te Sommelsdijk. Er werden drie kinderen gedoopt: Lijsbeth op 24-10-1700te Dirksland, Leendert op 16-09-1703 te Sommelsdijk, en Lijsbeth op 14-03-1706te Sommelsdijk.???

Geen Leuntje en Celijtje dus???.

Joke ontdekte dat Leuntje Arensdr Kalle doopgetuige wasop 01-09-1742 op Stad bij Lijsbeth Kapiteijn, dochter van Arend Aertsz Kapiteijnen Arentje Cornelisdr Kalle.

Hieruit concludeerde zij dat Leuntje een nichtje moestzijn van Arentje Cornelisdr Kalle. Dat bracht mij weer op de gedachte datCelijtje en Leuntje toch dochters waren van de hierboven al genoemde ouders.Maar waar was het bewijs?

Dat werd uiteindelijk door Joke op de cd ???Families ofSouth Holland??? gevonden!

???Hier zijn Leuntje en Celia!???

https://sites.google.com/site/koenegenealogie/Home/eigen-schrijfsels-reacties-van-harte-welkom/de-zoektocht-naar-de-roots-van-twee-verloren-dochters-kalle/Kalle1.png
https://sites.google.com/site/koenegenealogie/Home/eigen-schrijfsels-reacties-van-harte-welkom/de-zoektocht-naar-de-roots-van-twee-verloren-dochters-kalle/Kalle2.png
https://sites.google.com/site/koenegenealogie/Home/eigen-schrijfsels-reacties-van-harte-welkom/de-zoektocht-naar-de-roots-van-twee-verloren-dochters-kalle/Kalle3.png