Startpagina??? > ???Eigen schrijfsels??? > ???

De wortels van de familie Van Huizen - Door Joke van Rumpt en Cor Koene

Op Goeree en Overflakkee ??? we spreken dan speciaal over de dorpen Zuidzijde en Achthuizen -?? is?? algemeen bekend dat de familie Van Huizen zijn wortels heeft in Ouddorp en Goedereede. Aan Tinus van Huizen hebben we gevraagd, wat de reden was voor zijn grootouders, Willem van Huizen en Jannetje van der Linde om naar de andere kant van het eiland te trekken. ???Ze zijn deze kant op gekomen, omdat hier meer te verdienen viel. Mijn grootouders hadden zeven kinderen en die moesten allemaal eten. Ouddorp had zandgrond, en was daardoor straatarm,??? aldus Tinus. De Van Huizens gingen wonen op de Hoek van Zuidzijde. Dat zal in de jaren dertig zijn geweest. Hun kinderen Hein, Jaap, Piet, Frits, Adriaantje, Leentje en Neeltje zijn allemaal nog in Ouddorp geboren. Willem en Jannetje waren nogal op zichzelf, bemoeiden zich niet zo met de buren. ???Echte Ouwdurpers???, zeiden de mensen in Zuidzijde. Hun kinderen integreerden echter snel in hun nieuwe woongemeenschap. Jaap en Piet trouwden, niet zo voor de hand liggend voor Ouddorpers, met rooms-katholieke vrouwen. Hun kinderen en kleinkinderen, evenals Tinus, de zoon van Neeltje, groeiden op in Zuidzijde en Achthuizen. Tinus verhuisde na zijn huwelijk met Dick Jonker naar Oude Tonge.??

Bezig zijnde met het onderzoek naar de voorouders van de familie Van Huizen ontdekten we al vrij snel, dat er in Ouddorp twee families waren met die naam, de nakomelingen van?? Cornelis van Huijzen en die van Jan van Huijsen. Het patroniem van eerstgenoemde was Aarts, en de zoon van Jan heette Aart. Die gegevens deden ons vermoeden, dat Cornelis en Jan waarschijnlijk broers waren. Het bewijs hiervoor ontbrak echter. Cornelis van Huijzen trouwde met Adriana Maartensdr Witte. Hun vijf kinderen werden in de periode 1766-1779 in Ouddorp gedoopt. Jan van Huijsen trouwde twee keer, eerst met Ariaantje Leendertsdr Herder, later met Pieternel van Waarde. Uit het eerste huwelijk werd zoon Aart geboren. Hij werd gedoopt op 10 april 1763 in Goedereede.

Omdat bij de dopen van de kinderen van zowel Cornelis als Jan geen andere getuigen aanwezig waren dan de ouders zelf, konden we geen aanwijzingen vinden, dat Cornelis en Jan verwant aan elkaar waren.

In eerste instantie hebben we ons dan ook beperkt tot het maken van twee gescheiden overzichten. Cornelis van Huijzen heeft tien generaties nakomelingen, 755 directe afstammelingen met 385 partners. Jan van Huijsen heeft ook tien generaties nageslacht, 189 directe nakomelingen met 86 partners.??

De uitdaging voor ons was de verwantschap te vinden tussen deze twee takken. Het heeft een tijdje geduurd, maar het is ons gelukt.

In een trouwboek van Goedereede vonden we onderstaande akte:????

Den 15 October 1762 hebben sig bij den praesident ouderling Pieter Vis in wettigen ondertrouw laaten aanschrijven, na blijk van sig te hebben aangegeeven, Jan van Huijsen, j. m., gebooren te Oostvoorn, en woonende in den Oostdijk, met Arejaantie Leenderts Harder, j. d., gebooren en woonagtig onder den Oostdijk, en zijn na 3 voorafgegaane voorstellen den 7 Nov. 1762 in den H. huweliken staat ingezeegent. P. van Kempen, v. d. m.

Hier vonden we een concrete aanwijzing, de geboorteplaats van Jan van Huijsen. We zijn onmiddellijk gaan zoeken, maar konden hem daar in het doopboek niet vinden. Die doop moest dus elders gevonden worden, maar waar? Het was Joke van Rumpt die hem uiteindelijk ontdekte: Jan van Heuise, gedoopt op 12 februari 1736 te Brielle, zoon van Aart Jansz van Heuise en Maria Stelleman. Getuige bij de doop was Maartje van Heuise. Waarschijnlijk is Maartje een zuster van Aert Jansz van Heuise. De moeder van Jan wordt in het doopboek van Brielle ook wel Maria Stelman en Maria Stellenaar genoemd. Toen Jan eenmaal ontdekt was, kwam ook snel daarna Cornelis tevoorschijn. Hij is eveneens in Brielle gedoopt, en wel op 7 maart 1734. We vonden zelfs nog een derde kind van Aert Jansz van Heuise en Maria Stelleman: Magdalena van Huisse, gedoopt op 2 september 1738 te Brielle. Joke ging nog even verder, en ontdekte dat Aert Jansz van Huijsse en Marijtje Corneliszen Stelman (let niet op de spelling, die verschilde nogal eens van plaats tot plaats) op 30 mei 1733 te Vierpolders waren getrouwd. Uit de akte daar bleek dat Aert, jong man, uit Briels Nieuwland kwam, en Marijtje, jonge dochter, uit Rugge.

Over de familie Van Huizen hebben we nog veel meer gegevens verzameld. De eerste generaties kwamen uit Oud-Beijerland. Het voert te ver om daar in dit artikel verder over uit te wijden.

Wie daar in ge??nteresseerd is, kan terecht op de site?? https://sites.google.com/site/koenegenealogie/Home