Startpagina??? > ???Eigen schrijfsels??? > ???

De ???roots??? van vele Achthuizenaren en Oude Tongenaren

De ???roots??? van vele Achthuizenaren en Oude Tongenaren
Achthuizen heeft zijn naam te danken aan een blokje van acht huisjes die daar ooit door boeren zijn gebouwd om arbeiders die elders woonden te huisvesten en aan het gebied te binden. V????r die tijd kwamen dergelijke arbeiders, vaak katholieke mannen uit Brabant zonder gezinnen, elk jaar tijdelijk naar het gebied om in de landbouw te helpen, met name in de arbeidsintensieve meekrapteelt. Na gedane arbeid keerden ze terug naar hun geboortestreek.??
In het doopboek van de rooms-katholieke kerk van Oude Tonge, waar de kinderen uit de gezinnen die daar woonden werden gedoopt, werd het blokje huisjes vermeld als ???8huijse???. Ik heb negen gezinnen getraceerd die er ooit gewoond hebben. Van vier gezinnen zijn er thans geen nakomelingen meer; na ????n of twee generaties zijn deze gezinnen uitgestorven.
Van de overige vijf gezinnen uit 8huijse zijn er op Goeree-Overflakkee - vooral in Achthuizen en Oude Tonge -, maar ook elders in het land vele nakomelingen. Ik noem enige namen die in Achthuizen en Oude Tonge zeker nog wel bekend zijn.??
Ik begin met nakomelingen van Petrus Hendriksz Heuvels, geboorteplaats onbekend, en zijn vrouw Maria Jansdr van Gilst, geboren in Oosterhout (N-B). Zij trouwden burgerlijk op 27 augustus 1735 te Ooltgensplaat, kerkelijk op 22 oktober 1735 te Oude Tonge.
Hun nakomelingen zijn de eerstgenoemde personen van onderstaande echtparen, alsmede al hun kinderen, kleinkinderen en eventuele achterkleinkinderen:
- Johanna Maria van Peperstraten (1916) en Matthijs Jochems
- Franciscus Theodorus van Peperstraten (1920) en Johanna Elisabeth Versaevel
- Jacobus Johannes van Peperstraten (1923) en Allegonda Jochems
- Hendrica Esser (ca 1918) en Johannes Pollemans
- Josina Esser en Marinus Moerenhout
- Johanna Maria Esser en Gabriel Antonius Winkels
- Maria Elisabeth Esser (1929) en Petrus Johannes van Dravik
- Theodorus Josephus Esser (1924) en Johanna Jacoba Stam
- Petrus Laurentius Esser (1927) en Francisca Petronella Jacobs
- Johanna Maria Vervloed (1918) en Johannes Antonius van der Horst
- Theodorus Mattheus Vervloed (1928) en Petronella Anna Overbeek
- Johannes Petrus Josephus Vervloed (1935) en Caesarina Adriana Klous??
- Jacobus Johannes van Peperstraten (1918) en Geertruida Petronella Roeven
- Theodora Maria van Peperstraten (1922) en Franciscus van Hooff
Dit lijstje is niet uitputtend. Er zullen van het bovengenoemde echtpaar uit 8huijse ongetwijfeld nog veel meer nakomelingen zijn. Ik laat het graag aan de lezers over om mij daar op te wijzen.
Mocht U ge??nteresseerd zijn in de vraag of U ook een afstammeling bent van dit paar en hoe U precies van hen afstamt, dan kunt U contact met mij opnemen: cm.koene@ziggo.nl
Als er belangstelling blijkt te zijn voor dit soort geschiedschrijving ??? geeft U dit dan wel bij mij aan! ???, dan wil ik in een volgend artikeltje aandacht besteden aan de nakomelingen van Adrianus Hendriksz Bremdonk en zijn vrouw Elisabeth Pietersdr van Ouwenhoove, namen die de huidige Achthuizenaren en Oude Tongenaren weinig bekend in de oren zullen klinken, maar die hun sporen overduidelijk in onze gemeenschappen achter hebben gelaten.??
Cor Koene