Startpagina??? > ???Eigen schrijfsels??? > ???

De Oude Tongse roots van Erik Balling

De Oude Tongse roots van Erik Balling (1924-2005)

Pieter van Vugt en Maria Binken trouwden in 1856 te OudeTonge. Pieter was metselaar en ook in Maria???s familie oefenden een paar liedendat beroep uit. Zo zouden de broers Dominicus en Laurens Binkenin Achthuizen voor de in 1845 gebouwde kerk een tras maken. Dat werd geensucces. Ze treuzelden heel erg lang met het deksel. Toen er eind 1858 nogsteeds geen deksel was geplaatst, terwijl de kerkmeesters daar toch herhaaldelijkop hadden aangedrongen, lieten zij de tras door een ander dicht maken. Derekening werd naar de heren Binken gestuurd...

Het echtpaar Van Vugt-Binken kreeg ??vier kinderen van wie er twee jong overleden.Van dochter Anthonetta Cornelia, geboren in 1867, weten we, dat zij in juni 1874met haar moeder naar Helmond verhuisde. Maria overleed daar enkele dagen nahaar komst. Hoe het verder met de dochter is gegaan, is niet bekend. Ook isonduidelijk, welke reden Maria Binken heeft gehad om Oude Tonge te verlaten. WeduwnaarPieter vertrok in 1875 met zijn zoon Cornelis Johannis en wellicht ook zijn naarOude Tonge teruggekeerde dochter naar Antwerpen. Pieter hertrouwde metCatharina Martina Slootmans, en omdat dit huwelijk in de Nederlandse archievenniet te vinden is, kan aangenomen worden dat het in Belgi?? is gesloten. Pieterstierf in 1891 in Antwerpen.

Trekken zat kennelijk in de familie. Pieter???s voorvaderPetrus Holthausen was immers ooit al als Hannekemaaier uit Duitsland naarHerkingen gekomen. Ook Cornelis Johannis wilde meer van de wereld zien. Naallerlei omzwervingen kwam hij uiteindelijk??in Denemarken terecht, in Svendborg op het voormalige eiland Funen. Hijzou niet meer terugkeren naar Antwerpen. De familie in Oude Tonge verloor hem definitiefuit het oog. Hij trouwde in 1894 met Hansine Jakobine Madsen Hansen. Uit dithuwelijk werd in 1898 een dochter geboren, Kornelia Karla Marie van Vugt. Zijtrouwde in 1922 met de 26-jarige Ejner Leth Balling. Naar hun zoon werd inValby in 2012 een straat vernoemd: Erik Ballings Vej. Daar was alle reden toe.De in 1924 in Nyborg geboren Erik Balling werd ????n van de bekendste Deensefilmregisseurs van de 20e eeuw. Heel veel van zijn werk was en is optelevisie te zien. Wie op Google zijn naam intikt, kan dan ook veel over hemvinden. Erik trouwde in 1949 in Kopenhagen met de dertien jaar oudere actriceChrista Selma Blumberg, geboren in het Letse Rujen. Uit hun huwelijk werd in 1953in Kopenhagen een zoon geboren: Jan. Hij is in Denemarken thans een bekendbeeldhouwer en schilder.

Erik Balling overleed op bijna 81-jarige leeftijd in 2005 inGentofte.?? Zijn vrouw was hem in 1997 alvoorgegaan. Zij werd 86 jaar. Ze liggen naast elkaar begraven op het kerkhofvan Gentofte.


Gentofte Cemetery 2006
??
www.gravsted.dk (foto: hs )

??

??

??

??