Startpagina??? > ???Eigen schrijfsels??? > ???

De oprichting van een Mariacongregatie in Achthuizen

Gedurende de oorlogsjaren werd steeds duidelijker - meermalen door hem uitgesproken in zijn preken en bij zijn huisbezoeken - dat pastoor Dessing een grote eerbied koesterde voor Maria. Haar verschijning aan Bernadette Soubirous, een 14-jarig meisje in Lourdes, had grote indruk op hem gemaakt. In de jaren na de oorlog zou hij dan ook menigmaal met een groep parochianen naar deze bedevaartplaats afreizen.
Uit die tijd dateren ook de oranje-gekleurde stenen tegeltjes met?? afbeeldingen van Maria erop, met aan de bovenkant de tekst Maria ten Hemelopneming, aan de onderkant O. L. Vrouw van Achthuizen.
De tegeltjes, die een ovalen vorm hadden, werden op ooghoogte in de muren van huizen gezet. Ze waren weliswaar niet groot, maar dankzij hun kleurigheid goed zichtbaar. Veel huizen hadden er een. Sommige mensen wilden door het plaatsen van zo???n tegeltje hun dankbaarheid jegens Maria uitdrukken, tot wie ze met succes om een genezing hadden gebeden. Er was veel belangstelling voor zulke tegeltjes, maar ondanks de eenvoudige uitvoering waren ze voor veel mensen toch nog te duur.
Hoewel pastoor Dessing dus een diepe verering voor Maria koesterde, wist hij niet zo goed hoe daar vorm aan te geven. Daarom nam hij contact op met de Jezu??eten, die beloofden iemand te sturen. Dat was pater Aernink, een jonge derdejaars in opleiding zijnde Jezu??et.?? ????
Op zaterdagavond 3 december 1949 stormde deze jongeman de pastorie binnen na een avontuurlijke lange boottocht door storm, kou en regen, helemaal uit Drongen in het Belgische Oost-Vlaanderen. De pastoor verwachtte dan ook een totaal uitgeputte en verkleumde bezoeker, maar niet was minder waar. Voor hem stond een lachende jonge pater die het heerlijk vond om zijn derdejaars opleiding bij de Jezu??eten te onderbreken voor wat hij ???een landenreis naar Achthuizen??? noemde. De ochtend daarop al wilde de pater in alle missen over een plan spreken om in Achthuizen een Mariacongregatie voor ouders en gehuwden op te richten. In deze congregatie moest het mogelijk zijn voor vaders en moeders om in gebed en verering voor Maria bijeen te komen. Het idee was door deze ouders zelf geopperd vanuit hun behoefte aan voorlichting over de opvoeding van hun kinderen en ook om tijdens?? bijeenkomsten idee??n uit te wisselen over problemen die zij in de dagelijkse praktijk ondervonden. Mede dankzij zijn grote overtuigingskracht lukte het de jonge pater om tijdens de middagdienst - het Lof - 150 ouders als lid van de op te richten Mariacongregatie in te schrijven.??
Het jaar daarop, in 1950,?? kreeg de Mariaverering in Achthuizen een nieuwe impuls. Dat jaar was door de paus tot Heilig Jaar uitgeroepen. Pastoor Dessing echter nam het idee van de Franse bisschoppen over om hier vooral een Mariajaar van te maken. Van Maria verwachtte de pastoor veel genade en bijstand in die tijd van geestelijke chaos: spanningen, angst en communistische dreigingen. Hij was dan ook bijzonder blij met de oprichting van de Mariacongregatie.??