Startpagina??? > ???Eigen schrijfsels??? > ???

De Flakkeese wortels van de Achthuizense bevolking

Toenik met mijn genealogische bezigheden begon - zo rond kerstmis 2000 - en ik had aangegeven,dat ik wilde proberen de afstamming van de Achthuizense bevolking in kaart tebrengen, werd mij door iemand die er verstand van meende te hebben gezegd, datik dan al snel in Brabant terecht zou komen, en dat was voor een groot gedeeltewaar. Met Toos Koenraadt, en later met Joke van Rumpt, heb ik toen van alleAchthuizenaren de verste Brabantse - en ook Limburgse en Vlaamse - vooroudersen hun nageslacht opgetekend.

Verderin de materie duikend ontdekte ik dat er ook diepe wortels van de Achthuizensebevolking lagen op het eiland zelf, wortels in families die voor de Reformatieuiteraard katholiek waren geweest, maar daarna, rond 1570, overgegaan warennaar het nieuwe geloof. Over het algemeen werd er in die 'bekeerde' families ineigen gelederen getrouwd, maar een gemengd huwelijk kwam toch wel eens voor.Dat leert ons, als we het overzicht van het nakomelingschap van Hendrick Janszde Grijse bestuderen. Deze Hendrick woonde waarschijnlijk op Stad of daar in debuurt. Zijn ouders - zijn vader heette Jan - zullen bij de Reformatie zijn'overgegaan'.?? Hendrick's zoon Cornelistrouwde 'gereformeerd' met Grietie Gerritsdr de Haes, en hun dochter Crijntiemet Pieter Marinusz Tamboer, alles nog netjes in het 'gereformeerde gareel'.Ook de dochter van laatstgenoemd echtpaar, Grietje, vond een gereformeerdepartner, Corstiaan Gabrielsz Borstlap. Maar toen ging het 'mis'. Pietertje, dedochter van Corstiaan en Grietje, trouwde met de katholieke Joannes GovertszVervloet uit het West-Brabantse Standdaarbuiten. En hoewel we van dit paar tienkinderen hebben getraceerd, heeft alleen hun zoon Jelier Vervloet voornageslacht gezorgd. In ons bestand tellen we 3060 directe nakomelingen en 1613partners, verdeeld over negen generaties. Het gemengde huwelijk van zijn oudersheeft duidelijk gevolgen gehad voor de keuze van geloof van de latereVervloet-nakomelingen op Flakkee. Er zijn er die ???katholiek??? zijn gebleven,maar ook een aantal die men ???gereformeerd??? of ???andersdenkend??? kan noemen.

Van Hendrick Janszde Grijse staat er op mijn site een wegens de privacyregels beperkt overzicht.Wie het volledige overzicht wil hebben, kan contact met mij opnemen.??