Startpagina??? > ???Eigen schrijfsels??? > ???

De familie Rietmulder in beeld

De familie Rietmulder in beeld

Gijsbert Rietmulder is geboren op 12 oktober 1783 inMoerkapelle als zoon van Jan Rietmulder en Adriaantje Bos. Over hoe hij inMiddelharnis geraakte tasten we in het duister. Daar trouwde hij op 17 augustus1810 met Arentje de Rooij, geboren op 20 mei 1787 in Middelharnis, dochter vanPaulus Maartensz de Rooij en Willempje Bouwer. De familie De Rooij ??? de naamwerd ook zonder De?? en met ????n ogeschreven - was stevig geworteld in Middelharnis. De door ons verst gevondenvoorvader van Arentje was Willem de Rooij, van wie we weten dat hij rond 1600geboren is. Bij Bram van Evelingen in zijn genealogie van de familie vonden we,dat Willem in 1629 visser was. Dat baseert hij op een aantekening in de???Uitgaven ten behoeve van de visscherij over de jaren 1626- 1637???, waarin Willemwordt genoemd in verband met een betaling die hij in 1627 heeft gedaan. Willem???s zoonCornelis de Rooij liet in de periode 1653-1661 samen met zijn vrouw LijntjeDirks vier kinderen dopen in Middelharnis.

GijsbertRietmulder, van beroep winkelier, en Arentje de Rooij, kregen zeven kinderen.Het vijfde kind, Jan Rietmulder, is geboren op 15 september 1820 teMiddelharnis. Hij trouwde daar op 28 april 1844 met Johanna Zoon. Van Janhebben we een foto, die waarschijnlijk in Rotterdam is gemaakt.

https://picasaweb.google.com/110753431411567941042/6418807099639172513#6418807099035788322

Dat moet voor 1874 zijn geweest, want op 23 januari 1874 sterft Jan. Vande originele foto is later een herdruk gemaakt door Sieberen van der Plaat.Deze - in 1870 in de Haarlemmermeer geboren - was in het najaar van 1891 inMiddelharnis getrouwd met Annetje Voordijk. Hij bekwaamde zich in de toen nogvrij jonge kunst van de fotografie, en was na Pieter Dijkers, voor zover weweten, de tweede fotograaf die in Middelharnis actief was. Veel mensen op Goereeen Overflakkee zullen zich de naam van Sieberen van der Plaat niet meerherinneren, Irene van Vliet-Volwerk nog wel: ???Inderdaad heb ik wel eens vanfotograaf Sieberen van der Plaat gehoord. Veel oudere mensen uit Middelharnisen Sommelsdijk, misschien wel van geheel Goeree en Overflakkee werden vroegerop de foto gezet door deze fotograaf. Ook van mijn vader, Jan Volwerk, toen nogheel jong, heeft hij ooit een portret gemaakt. Een andere foto van hem met zijntwee broers staat op jouw site - genealogie Cor Koene -, fotopagina 3.

Denaam S. v. d. Plaat - Middelharnis staat op veel van zijn foto???s vermeld. Door watrond te neuzen op internet ben ik te weten gekomen dat Sieberen van der Plaatmede-eigenaar is geweest van de Flakkeesche Boek- en Handelsdrukkerij,opgericht in 1888. Als weesjongen ??? zijn??ouders zijn beiden in 1877 overleden, zijn vader in Rotterdam, zijn moederin Kralingen ??? is hij in een drukkerij te Neerbosch opgeleid. In 1934 is deFlakkeesche Boek- Handelsdrukkerij in handen gekomen van de gebroeders entweeling Han en Rien Boomsma. Zij namen na de dood van hun vader de drukkerijover.??? Voor zover Irene van Vliet-Volwerk.


Van Pieter Dijkers weten we dat hij eigenlijk van beroep timmermanwas. Daarnaast deed hij aan fotografie. Mogelijk zag hij daar op het eilandniet echt een toekomst voor. Misschien was dat de reden dat hij in 1892 vertroknaar Vlaardingen, waar hij naam zou maken als fotograaf. Van hem zijn velefoto???s bewaard gebleven.

Sieberen van der Plaat, die zich vestigde aan de Voorstraatin Middelharnis, ontwikkelde zich eveneens tot een zeer bekwaam fotograaf. Hijwas veelzijdig, maakte niet alleen portretten, maar ook dorpsgezichten die opansichtkaarten werden uitgegeven. In diverse advertenties in krantenpresenteert hij zich regelmatig: S. van der Plaat - Photographie Artistique ???Middelharnis ??? Specialiteit in Reproductien en Vergrootingen, of zoals hier inde Maas- en Scheldebode van?? 5 april1901:??

??
https://picasaweb.google.com/110753431411567941042/6418807099639172513#6418807099844157922

De familie Rietmulder liet vele foto???s door hem maken. Ookoude foto???s van de familie werden door hem bewerkt.


De foto van Jan hierboven is daar een voorbeeld van, evenalsde foto van zijn zoon Gerrit Hubrecht hieronder. Deze is op 11 februari 1853 teMiddelharnis geboren. Op de foto is hij ongeveer een jaar. Wie het origineelheeft gemaakt ??? dat moet begin 1854 zijn geweest -, weten we niet.

https://picasaweb.google.com/110753431411567941042/6418807099639172513#6418807098340817922
https://picasaweb.google.com/110753431411567941042/6418807099639172513#6418807101016630546

?? ?? ?????? ????

Gerrit Hubrecht trouwde op 15 mei 1879 te Sommelsdijk metSusanna Schellevis, die daar op 16 juni 1858 werd geboren als dochter vanHubrecht Schellevis en Aaltje Willems.

Beide echtelieden lieten zich door Sieberen van der Plaatfotograferen in zijn atelier. De foto van Gerrit Hubrecht staat hierboven naastzijn jeugdportret, hieronder Susanna.


Susanna zou zeer oud worden, zeker voor die tijd. Zij stierf op 1februari 1939 te Middelharnis. Zij overleefde haar man met meer dan 27 jaar.Gerrit Hubrecht stierf op 11 december 1911, eveneens in Middelharnis.

Hun zoon Hubrecht, geboren op 15 juni 1888 te Middelharnis,?? is op 24-jarige leeftijd overleden op 10februari 1913 te Wassenaar.

??

Hier een foto van de jonge Hubrecht. Hij heeft duidelijk detrekken van zijn vader.

Hubrecht???s drie jaar oudere broer Jan, geboren op 27 juni1885 te Middelharnis, is niet op Goeree en Overflakkee gebleven, maar is naarde overkant gegaan. E??n van zijn kleinzoons, Frans Hoes, vertelde ons daar meerover: ???Mijn opa en oma woonden eerst in de Haarlemmermeer. Daar is ook mijnmoeder geboren. Naderhand zijn ze verhuisd naar het aangrenzende Lisse. Mijnopa was daar bakker bij de co??peratie.???

Van Jan Rietmulder hebben we eenpersoonsbewijs uit de oorlogsjaren.

Jan???s vrouw was Maria Korte, geboren op 9 december 1893 in deHaarlemmermeer.

Ze kregen drie kinderen, onder wie Dirkje Johanna Rietmulder,de moeder van Frans Hoes. Zij is geboren op 21 september 1918 in deHaarlemmermeer. Op 13 augustus 2010 is zij in haar woonplaats Lisse overleden.


Op de foto hieronder staat Dirkje Johanna samen met haaroudere broer Gerrit. Gerrit bleef ongehuwd. Dirkje trouwde met Antonius MariaHoes, geboren op 16 september 1917,??overleden 17 juni 2009. Dirkje en Gerrit hadden nog een zus, JohannaSuzanna Rietmulder (1920 ??? 2009). Zij trouwde met Goos Scheepmaker.


Van de nakomelingen van Jan Rietmulder en Maria Korte woontniemand op Goeree en Overflakkee. Maria Rietmulder, waarschijnlijk de laatsteRietmulder op Goeree en Overflakkee, een zus van Jan Rietmulder, is in 1924 inNieuwe Tonge getrouwd met Willem Frederik Carri??re, maar of dit paar nageslachtheeft, en of dat mogelijk nog ??op onsvoormalig eiland woont, is ons niet bekend.

door Cor Koene

Met dank aan Frans Hoes, Joke van Rumpt en Irene vanVliet-Volwerk voor hun aanvullende informatie.