Startpagina??? > ???Eigen schrijfsels??? > ???

Dammen in Nagele

Over dammen in Nagele is een boek te schrijven, ik beperk me tot een kort overzicht en noem slechts heel summier een paar namen. Voor 1974 speelde ik al met het idee om in Nagele een damclub op te richten. Ik vond en vind nog steeds dammen een prachtig spel, een spel ook dat de ontwikkeling van logisch en scherp denken kan stimuleren, en daardoor dienstbaar kan zijn bij de kennisverwerking in het onderwijs. Als kind speelde ik al met mijn vader, buurman en neefje, later deed ik mee aan de jaarlijkse voorjaarscompetities van de kweekschool. In 1963 werd ik lid van damclub Denk en Zet in Sommelsdijk. Eenmaal in Nagele wonende kwam ik in 1965 op de soos in het kerkzaaltje Hendrik van der Wiel tegen die mij overhaalde om lid te worden van damclub Emmeloord. Later werd ik lid van damclub Marknesse, en thans speel ik weer bij damclub Emmeloord, waarin ook de oude Marknesser damclub is opgenomen.
In 1974 kwam een oud-leerling van me, Noud Hendrix, bij me met de vraag, of het mogelijk was om in Nagele een damclub op te richten. Een jaar of tien daarvoor was in ???t Schokkererf al eerder een damclub?? geweest, maar die had maar kort bestaan. Om kort te gaan, we schaften damborden en schijven aan, en binnen de kortste keren waren we elke vrijdagavond aan het spelen. De club groeide als kool. Naast een seniorenafdeling, die leden verwierf uit ook Ens, Emmeloord, Kraggenburg, Tollebeek, Espel en Urk, hadden we een grote schare jeugddammers, leerlingen van alle drie de Nageler scholen, maar ook jongens en meisjes, die al in Emmeloord onderwijs volgden.?? Omdat we lid waren geworden van de Provinciale Friese Dam Bond, moesten we elk jaar ons ledenaantal opgeven. Het hoogste aantal is 85 geweest. Daarmee waren we op dat moment de grootste club van de provinciale bond. Met de senioren reikten we tot de Friese 1e klas - een topniveau zat er niet in -, maar met de jeugdspelers boekten we vanaf het begin direct grote successen. Ons juniorenteam werd jaar op jaar kampioen van Friesland, gewestelijk kampioen, en in de finale van het Nederlands kampioenschap werd zelfs een 3e plaats behaald. Ook onze aspiranten en pupillen grossierden in provinciale, gewestelijke en Nederlandse titels. In de persoonlijke kampioenschappen waren de verrichtingen van de Nageler jongens en meisjes navenant. Al onze Nageler scholen waren actief en in het land toonaangevend in het schooldammen. Het team van de Titus Brandsmaschool werd zelfs tweemaal achter elkaar kampioen van Nederland, eenmaal thuis in Nagele, in het kerkzaaltje. Onze successen waren bij het landelijke bondsbestuur opgevallen, vandaar dat we een uitnodiging hadden gekregen om ook eens een finale te organiseren.
In 1980 zijn we gestopt met het jeugddammen. De inspanningen daarvoor nodig waren te groot geworden. De senioren zijn nog tien jaar doorgegaan. Eind 1989 is ook deze afdeling ermee opgehouden.??

Krantenartikelen: