Startpagina??? > ???Eigen schrijfsels??? > ???

Clara Jansdr Krans, een vroege bewoonster van Achthuizen

In mijn artikeltje vorig jaar heb ik aangegeven dat van Achthuizen al rond 1718 sprake moet zijn geweest. Om zo dicht mogelijk bij de geboorte van ons dorp te komen, spit ik zoveel mogelijk bronnen door. De gegevens liggen niet voor het oprapen, maar af en toe duikt er toch iets bruikbaars op. Zo kwam ik in het begraafboek van Ooltgensplaat de volgende notitie tegen:

???Biljet uitgegeven op 23 september 1723 om het lijk van Clara Janse te begraven in de agt huijsen onder de classis van pro deo.???

Volgens het puiboekje* van Ooltgensplaat heette Clara Janse voluit Clara Jansdr Krans. Ze is geboren in Mees, in het Gulikerland. Op 3 november 1708 ging zij als jonge dochter in ondertrouw in Ooltgensplaat met Carel Steen of Steyn, jong man, geboren in Masjeroij. Bij hun ondertrouw - ook pro deo - was Johan Mijs als schout ????n van de ondertekenaars van de akte. Hun eerste kind, Jan, was geen lang leven beschoren. Op 22 augustus 1710 werd hij naar de begraafplaats in Ooltgensplaat gebracht.

Hoewel Clara als jonge dochter in ondertrouw ging - wat wil zeggen dat ze niet eerder getrouwd was - had zij geruime tijd erv????r al een kind gekregen van een onbekende vader. Ook dat kind leefde niet lang. Het was op 15 september 1703 in Ooltgensplaat ter aarde besteld.

Op 12 maart 1713 lieten Carel en Clara in de rooms-katholieke statie te Oude Tonge hun tweede zoontje dopen, Henricus Steen. Als peter fungeerde Henrik Jansen, waarschijnlijk een broer van Clara. Of het gezin toen al in de ???8 huijsjes??? woonde, is niet uit deze doopgegevens af te leiden. Mogelijk is dit wel: Bij gebrek aan een eigen kerk waren Achthuizenaren voor religieuze aangelegenheden immers op die in Oude Tonge aangewezen.

Uit het puiboekje van Ooltgensplaat weten we echter w??l zeker dat Clara in september 1721 in Achthuizen woonde. Op de 6e van die maand ??? haar man Carel was in april van dat jaar overleden ??? ging Clara in ondertrouw met Hendrik Grandaat, geboren in Geuden, eveneens in het Gulikerland. Dat huwelijk had nogal wat voeten in de aarde. Na de eerste proclamatie op 7 september 1721 is de bruidegom weggelopen en werden de twee volgende aankondigingen gestremd. In juni 1722 waren de problemen tussen Clara en Hendrik kennelijk opgelost: op de 18e van die maand volgde de tweede proclamatie en op de 25e de derde. Hoe het verder tussen die twee is gegaan, leert de geschiedenis niet. Lang heeft hun huwelijk echter niet geduurd, getuige bovenstaande aantekening over Clara???s begrafenis in Ooltgensplaat.

*Huwelijken werden destijds aangekondigd op de pui van het raadhuis. Ze werden tevens genoteerd in wat een puiboekje werd genoemd.