Startpagina??? > ???Eigen schrijfsels??? > ???

Antonius van de Klundert, soldaat van Napoleon

Antoniusvan de Klundert, soldaat van Napoleon

Antonius van de Klundert is geboren op de Kranendijk op het toenmaligeeiland Goeree en Overflakkee, in de gemeente Ooltgensplaat, als zoon vanrooms-katholieke ouders, Cornelis van de Klundert en Anthonetta Huijsmans.Zoals gebruikelijk werden rooms-katholieke kinderen op het eiland in die tijdgedoopt in Oude Tonge, zo ook Antonius, en wel op 11 oktober 1784.?? Staat zijn geboortedatum enigszins vast ???rooms-katholieke kinderen werden over het algemeen vlak na hun geboorte gedoopt- , zijn overlijdens- en begraafdatum hebben we niet kunnen vinden. Toch isdeze man volwassen geworden. Het bewijs voor zijn bestaan hebben we gevonden inde online databank van het NederlandsInstituut voor Militaire Historie. Het bevat de namen van 53.000 Nederlandsemannen die tussen 1797 en 1814 onder Franse vlag hebben gestreden. Meergegevens over Antonius dan zijn inschrijving in Franse militaire dienst ??? wenemen aan dat hij dat niet vrijwillig deed - hebben we echter niet. Die gegevenshebben we er uitgelicht:

Antoine van deKlundert:

Stamboeknr. 897
Eenheid: 3e Regiment Grenadiers te Voet van de Garde
Geboortedatum: 16-10-1785
Geboorteplaats: Ooltgensplaat
Vader: Corneille van de Klundert
Moeder: Antoinette Huysman
Bewaarplaats: Service Historique de la D??fense, Vincennes/Paris, Inv. Nr. SHD: 20Yc11

Let op, dat degeboortedatum in de inschrijving niet overeenkomt met de datum in het doopboekvan Oude Tonge.

Over de Franse Tijd,Napoleon en de oorlogen die hij gevoerd heeft, tot in Rusland toe, is veelbekend. Honderdduizenden soldaten hebben daarbij het leven verloren. Antoniusvan de Klundert is ongetwijfeld ????n van de vele slachtoffers geweest. Over het preciezelot van hem tasten we in het duister. Of hij in Rusland is geweest - de veldtocht van Napoleon diehet meest tot de verbeelding heeft gesproken - , weten we niets met zekerheid. Vanhet legeronderdeel waar hij deel van uitmaakte, het 3e RegimentGrenadiers te Voet van de Garde, is echter veel bekend. Daarvoor verwijzen we Unaar het artikel van J. G. Kerkhoven: Le 3me R??giment des grenadiers ??pied de la Garde Imp??riale.

Als Antoniusbetrokken was bij de activiteiten van dit onderdeel in Rusland, kan het zijndat hij al overleden was bij aankomst in Moskou, maar het kan ook dat hij pasbij de smadelijke terugtocht om het leven is gekomen, en dat hij degruwelijkheden die zich toen voordeden heeft meegemaakt. Zijn moeder,Anthonetta Huijsmans - zij overleed in 1819, - heeft hem nooit meer teruggezien. Zijn vader, Cornelis van de Klundert, was al in 1793 gestorven, dusruim voor Antonius in Franse dienst ging.

Op Goeree en Overflakkeeen ook in de Noordoostpolder lopen nog vele tientallen verwanten van Antoniusvan de Klundert rond, maar hoe genadeloos wreed is de tijd, Antonius van deKlundert is totaal vergeten.